• Toto prohlášení se týká následujících položek:

  Osobních údajů, které obdržíme od uživatelů ve styku s našimi webovými stránkami, produkty, službami a aplikacemi.

  Produkty a služby McAfee

  Netýká se však těchto položek:

  Obsahu webových stránek, na které příležitostně odkazujeme a které provozují společnosti, které nejsou přidružené ke společnosti McAfee.
  Našich zaměstnaneckých záznamů.

 • Produkty a služby McAfee

  Údaje používáme pro tyto účely:

  zabezpečení zařízení a systémů,

  řízení našich vztahů s vámi,

  zdokonalování produktů a služeb zabezpečení,

  ochrana dat.

  • zabezpečení zařízení a systémů,

  • řízení našich vztahů s vámi,

  • zdokonalování produktů a služeb zabezpečení,

  • ochrana dat.

 • Našim cílem je chránit vaše údaje před hrozbami zabezpečení.

  Při každém zapnutí zařízení, připojení k síti nebo otevření souboru před vámi stojí významné riziko ze strany hackerů, odesílatelů nevyžádané pošty, malwaru, spywaru a dalších forem neoprávněného přístupu k vašim údajům a systémům.


  Na omezení těchto hrozeb pracujeme třemi základními způsoby:

  • analýzou znaků rizika nebo podezřelé aktivity v datech odeslaných do vašich zařízení
  • ,
  • posouzením pověsti odesílajícího zařízení s cílem zjistit, zda má být povolen přístup
  • ,
  • přizpůsobením odezvy na nové hrozby na základě informací z naší celosvětové sítě
  • .
 • Chráníme všechny druhy údajů

  Shromažďujeme osobní údaje, údaje o zařízení a údaje o síti a aktivitách, když obdržíte nebo používáte produkty či služby McAfee nebo když komunikujete se zařízením pomocí služeb McAfee.

  Co jsou údaje

  Společnost McAfee shromažďuje některé údaje osobní povahy (údaje, pomocí kterých lze určit totožnost jednotlivce samostatně nebo ve spojení s jinými údaji).

  Společnost McAfee shromažďuje také údaje, které nemají osobní povahu a ze kterých nelze určit totožnost jednotlivce.

  Když se údaje, které nemají osobní povahu, zkombinují s dalšími údaji, takže z nich poté lze určit totožnost jednotlivce, zacházíme s touto kombinací jako s osobními údaji.

 • Ochrana údajů vyžaduje další údaje

  Bot je software, který automaticky provádí určité činnosti, když je aktivován. Jeho název pochází ze slova „robot“.

  Virus je software, který se šíří z jednoho počítače nebo zařízení obvykle bez svolení uživatele. Podobně jako lidské viry i viry v počítačích nebo zařízení ovlivňují funkci nositele. Virusem může být bot (a naopak).

  Malware je software, který může způsobit škodu vám nebo vašemu počítači či zařízení.

  Čím více víme o systému nebo zařízení, které spravuje data pod naší ochranou, tím lépe můžeme předvídat hrozby a chránit vás, vaše zařízení a vaše informace.

  Potřebujeme údaje
 • Chráníme vás nepřetržitě

  Následující úlohy vyžadují množství údajů, pomocí kterých vám můžeme poskytnout zabezpečení a ochranu osobních údajů:

  • Ochrana proti nevyžádané poště

  • Ochrana proti virům

  • Ochrana před vniknutím

  • Předvídání hrozeb a prevence před nimi

   
  • Šifrování dat

  • Prevence před ztrátami dat

  • Zamčení mobilního zařízení

  • Ochrana domácí sítě

 • Shromažďujeme osobní a další údaje, které nám poskytnete.

  Neshromažďujeme vědomě osobní údaje přímo od dětí mladších 13 let. Rodiče nebo opatrovníci si mohou objednat zabezpečení celé rodiny.

  Shromažďujeme osobní údaje, když nám je poskytnete nebo poskytne někdo vaším jménem. Údaje shromažďujeme také tehdy, když obdržíte nebo používáte produkty či služby McAfee nebo když komunikujete se zařízením pomocí služeb McAfee.

  Kontaktní údaje

  Platební údaje

  Dodací a fakturační adresa

  Historie nákupů

  Uživatelské jméno a heslo

  Komunikace s námi

  • Kontaktní údaje

  • Platební údaje

  • Dodací a fakturační adresa

  • Historie nákupů

  • Uživatelské jméno a heslo

  • Komunikace s námi

  Můžeme shromažďovat...

  • podrobnosti o vašich počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích (včetně adres IP, charakteristik prohlížeče, identifikačních znaků a charakteristik zařízení, informací o operačním systému zařízení a jazykových nastaveních systému),
  • aktivity na našich webových stránkách nebo způsoby použití našich produktů a služeb; adresy URL, ze kterých jste byli přesměrováni na naše webové stránky, data a časy vašich návštěv a data o posloupnosti klepnutí, jako jsou data běžně zaznamenávaná v protokolech webových serverů,
  • podrobnosti o použití Internetu a sítě (například adresy URL nebo názvy domén navštívených webových stránek, informace o aplikacích, které se pokoušejí o přístup do vaší sítě, nebo údaje o síťovém provozu),
  • data o souborech a sděleních, jako například potenciálním malwaru nebo nevyžádané poště (patří sem počítačové soubory, e-maily a přílohy, e-mailové adresy, metadata a údaje o síťovém provozu týkající se souborů a sdělení nebo částí či souborů hash – soubor hash je soubor, který byl matematickým algoritmem převeden na číselný řetězec – jakýchkoliv těchto údajů); sem patří podobné informace od třetích stran, které jsou s vámi ve styku,
  • další informace použité při provozu našich produktů a služeb (jako například informace týkající se počtu zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů nebo e-mailů či počtu infekcí malwarem),
  • informace, které mohou být součástí viru, vzorku malwaru nebo souboru, který považujete za podezřelý a který odešlete společnosti McAfee ke kontrole.

  Příklady:

  • podrobnosti o vašich počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích (včetně adres IP, charakteristik prohlížeče, identifikačních znaků a charakteristik zařízení, informací o operačním systému zařízení a jazykových nastaveních systému),
  • aktivity na našich webových stránkách nebo způsoby použití našich produktů a služeb; adresy URL, ze kterých jste byli přesměrování na naše webové stránky, data a časy vašich návštěv a data o posloupnosti klepnutí, jako jsou data běžně zaznamenávaná v protokolech webových serverů,
  • podrobnosti o použití Internetu a sítě (například adresy URL nebo názvy domén navštívených webových stránek, informace o aplikacích, které se pokoušejí o přístup do vaší sítě, nebo údaje o síťovém provozu),
  • data o souborech a sděleních, jako například potenciálním malwaru nebo nevyžádané poště (patří sem počítačové soubory, e-maily a přílohy, e-mailové adresy, metadata a údaje o síťovém provozu týkající se souborů a sdělení,
  • další informace použité při provozu našich produktů a služeb (jako například informace týkající se počtu zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů nebo e-mailů či počtu infekcí malwarem),
  • informace, které mohou být součástí viru nebo vzorku malwaru, který odešlete společnosti McAfee ke kontrole.
 • Údaje používáme tak, abychom sloužili vašim potřebám zabezpečení a ochrany osobních údajů:

  poskytování produktů a služeb pro předvídání hrozeb a ochranu před nimi,

  poskytování doporučení a aktualizací produktů v oblasti zabezpečení,

  provádění průzkumů a analýz zabezpečení,

  poskytování zákaznické podpory,

  zřizování a správa účtů McAfee,

  prevence a ochrana před trestnou činností,

  přizpůsobení uživatelského rozhraní,

  komunikace s vámi a marketing,

  povolení publikování v našich blozích a fórech,

  zdokonalení vlastností našich webových stránek,

  vývoj nových produktů a služeb,

  provádění účetních a auditních úkonů a aktivit ke shromažďování informací,

  vyšetřování potenciálních reklamací či žalob nebo zakázaného chování,

  dodržování a vymáhání dodržování platných právních zásad.

  • poskytování produktů a služeb pro předvídání hrozeb a ochranu před nimi,

  • poskytování doporučení a aktualizací produktů v oblasti zabezpečení,

  • provádění průzkumů a analýz zabezpečení,

  • poskytování zákaznické podpory,

  • zřizování a správa účtů McAfee,

  • prevence a ochrana před trestnou činností,

  • přizpůsobení uživatelského rozhraní,

  • komunikace s vámi,

  • povolení publikování v našich blozích a fórech,

  • zdokonalení vlastností našich webových stránek,

  • vývoj nových produktů a služeb,

  • provádění účetních a auditních úkonů a aktivit ke shromažďování informací,

  • vyšetřování potenciálních reklamací či žalob nebo zakázaného chování,

  • dodržování a vymáhání dodržování platných právních zásad.

 • Údaje nám slouží k poskytování aktuální ochrany

  Naše produkty a služby mohou zpracovávat určité údaje, aby zkontrolovaly, zda je třeba obnovit nebo aktualizovat soubory související s těmito produkty a službami. Používáme souhrnné zprávy k analýze frekvence určitých hrozeb a určení převládajících hrozeb.

  Odesíláme aktualizace
 • K poskytování ochrany potřebujeme adresy IP a další údaje o zařízení.

  Adresy IP nepoužíváme k marketingovým účelům, jako například k reklamám online nebo k rozesílání marketingových zpráv.

  Adresa internetového protokolu (adresa IP) je číselné označení přiřazené každému zařízení – například počítači, tiskárně nebo serveru – které je účastníkem počítačové sítě využívající ke komunikaci internetový protokol. Představuje označení, pomocí kterého se zařízení (např. počítače) navzájem hledají v síti.

  Adresy IP jsou příkladem dat zařízení, které mají klíčový význam pro služby zabezpečení a služby ochrany osobních údajů. Přestože jsou adresy IP někdy spojené s jediným systémem, jsou nejčastěji spojené se skupinou systémů, systémem sdíleným více uživateli nebo bránou do skupiny systémů či zařízení.

  Například adresy IP v e-mailech jsou obvykle spojené s poskytovatelem e-mailových služeb, a nikoliv se zařízením.

  Jeden z našich technických expertů vysvětluje adresy IP takto:

 • Někdy musíme sdílet data nebo osobní údaje

  • požaduje-li to zákon nebo právní proces nebo v zájmu bezpečnosti státu,
  • požadují-li to státní úřady, jako jsou orgány k prosazování práva nebo jiné oprávněné třetí strany,
  • je-li to požadováno v souvislosti s vyšetřováním podezřelé či nezákonné činnosti nebo s hrozbou zákonné odpovědnosti,
  • je-li zveřejnění nezbytné nebo vhodné, aby se zabránilo fyzickým, finančním nebo jiným újmám, zraněním nebo ztrátám.
  Někdy musíme sdílet údaje
 • Své osobní údaje můžete spravovat

  volba

  Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budeme mít vzájemný obchodní vztah a dokud je budeme potřebovat k internímu podávání zpráv nebo z důvodu právních požadavků.

  • Můžete odhlásit odběr našich marketingových e-mailových sdělení. Přejít na stránku Můj účet na našich webových stránkách
  • Můžete změnit nastavení, která určují způsob shromažďování vašich údajů v našich produktech.
  • Chcete-li odebrat své osobní údaje ze své svědecké reklamy na webové stránce McAfee, kontaktujte zákaznické služby.
  • Chcete-li získat přístup k osobním údajům, které jsme od vás obdrželi, a chcete-li je doplnit nebo odstranit, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@mcafee.com nebo libovolných adresách uvedených v tomto prohlášení.

  Nezapomeňte, že většina našich produktů a služeb vyžaduje k ochraně údajů vaše údaje. Zakážete-li shromažďování všech údajů, nebudou naše produkty fungovat.

  Pokud se rozhodnete, že od nás nechcete dostávat marketingové informace, zůstaneme nadále ve styku v záležitostech, jako jsou aktualizace zabezpečení, funkce produktu, odpovědi na požadavky služeb nebo jiná sdělení související s transakcemi.

 • K bezpečnému uchování údajů používáme administrativní a organizační opatření.

  Přístup k údajům mají pouze oprávnění pracovníci. Kromě toho naše detailní organizační procesy zajišťují takové použití údajů, které je v souladu s tímto prohlášením.

  Administrativní zabezpečení
 • K předcházení ztrátám nebo zneužití údajů používáme fyzické zabezpečení.

  K prevenci před přístupem k zařízením, pracovníkům nebo prostředkům, které spravují vaše údaje, používáme fyzické zabezpečení.

  Fyzické zabezpečení
 • K bezpečnému uchování údajů používáme technické prostředky zabezpečení.

  Data jsou šifrována vyspělými metodami šifrování a dalšími technickými prostředky zabezpečení. Při platbách na našich webových stránkách například používáme šifrování SSL.

  Šifrování dat
 • Chráníme data bez ohledu na to, kde žijete

  Společnost McAfee je celosvětově aktivní podnik, který se zavazuje chránit vaše osobní údaje a data vašeho systému. Poskytujeme stálou a rozsáhlou úroveň ochrany bez ohledu na zemi, ve které se společnost McAfee nebo vy nacházíte.

  Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, splňujeme platné zákonné požadavky pro přiměřenou ochranu přenosu osobních údajů do zemí mimo EHP nebo Švýcarska. Společnost McAfee má certifikaci v rámci programu ochrany osobních údajů Safe Harbor.

  Vaše údaje můžeme uchovávat všude, kde má společnost McAfee a její poskytovatelé služeb své technické prostředky.

  Celosvětová ochrana
 • Zajímá nás váš názor

  Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo chcete aktualizovat informace, které o vás uchováváme, nebo své volby, kontaktujte nás.


  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytujeme takto:

  • zobrazením odkazů na našich webových stránkách,
  • uvedením odkazu v našich podmínkách použití a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem,
  • případným uvedením v našich smlouvách a dalších právních dokumentech.

  Odešlete e-mail našemu oddělení pro program ochrany osobních údajů na adresu:

  privacy@mcafee.com

  Zavolejte nám na číslo:

  +1 972 963 7902

  Kromě společnosti McAfee, Inc. můžete napsat i právnímu subjektu, se kterým máte obchodní vztah. Obě organizace odpovídají za to, aby byly vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány v souladu s tímto prohlášením.

  • Pro USA, Mexiko, Střední Ameriku, Jižní Ameriku a Karibskou oblasti:
   McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd.
   Santa Clara, California 95054
  • Pro Kanadu, Evropu, Střední východ, Afriku, Asii a Pacifickou oblast:
   McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal
   2449 Luxembourg, Luxembourg
  • Pro Japonsko:
   McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan
 • Děkujeme vám za důvěru

  Změny zásad ochrany osobních údajů

  Toto prohlášení můžeme aktualizovat kdykoli zveřejněním doplňků nebo změn na našich webových stránkách. Pokud se kdykoliv rozhodneme použít osobní údaje způsobem, který se podstatně liší od způsobu, který byl uveden v době shromáždění těchto údajů, upozorníme uživatele e-mailem nebo dobře viditelným oznámením na našem serveru a v případě potřeby si vyžádáme předchozí souhlas uživatele.

  Vážíme si vaší důvěry, se kterou svěřujete pod naši ochranu sebe a své systémy před hrozbami pro osobní údaje a zabezpečení. Děkujeme vám za čas věnovaný přečtení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.


  Nyní vytvořte svou postavičku Privacy Ninja:

  Tělo:

  Čelenka:

  Nástroje:

Podělte se o svou divokou postavičku Privacy Ninja s přítelem!

P.S. Žádné z těchto informací nebudou shromážděny, takže sdílejte svobodně.

Odeslat

×