Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované 20. marca 2014 a bolo doň pridané prepojenie na nové Oznámenie o používaní súborov cookie spoločnosti McAfee a niekoľko zmien týkajúcich sa lepšej čitateľnosti a zrozumiteľnosti.

Našim cieľom je vaša bezpečnosť


Ďakujeme vám za dôveru, s ktorou nám zverujete ochranu svojich digitálnych súborov. Pomáhame vám chrániť vaše osobné údaje a systémy pred krádežou, narušením súkromia a neoprávneným prístupom. Toto vyhlásenie obsahuje ďalšie informácie o údajoch, ktoré využívame na účely zabezpečenia, a o našom záväzku využívať zhromaždené osobné údaje dôveryhodným spôsobom.

Prečítajte si text
Vyhlásenia o ochrane osobných údajov:

Prevziať text vo formáte PDF

ALEBO

Nasledujte postavičku McAfee Privacy Ninja,
ktorá vám všetko vysvetlí:

Predstavenie