Dňa 9. мај , 2016 bude v rámci zmeny spoločnosti McAfee na spoločnosť Intel Security toto Oznámenie o Ochrane Súkromia nahradené aktualizovanou verziou Oznámenia Spoločnosti Intel o Ochrane Súkromia. Kliknite sem, aby ste si aktualizáciu prečítali. Najčastejšie otázky týkajúce sa aktualizácie vyhlásenia o používaní osobných údajov spoločnosti McAfee na vyhlásenie o používaní osobných údajov spoločnosti Intel. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na adresu privacy@mcafee.com.

Našim cieľom je vaša bezpečnosť


Ďakujeme vám za dôveru, s ktorou nám zverujete ochranu svojich digitálnych súborov. Pomáhame vám chrániť vaše osobné údaje a systémy pred krádežou, narušením súkromia a neoprávneným prístupom. Toto vyhlásenie obsahuje ďalšie informácie o údajoch, ktoré využívame na účely zabezpečenia, a o našom záväzku využívať zhromaždené osobné údaje dôveryhodným spôsobom.

Prečítajte si text
Vyhlásenia o ochrane osobných údajov:

Prevziať text vo formáte PDF

ALEBO

Nasledujte postavičku McAfee Privacy Ninja,
ktorá vám všetko vysvetlí:

Predstavenie