• Det här meddelandet gäller:

  Personlig information som vi inhämtar från personer som samverkar med våra webbplatser, produkter, tjänster och program.

  McAfees produkter och tjänster

  Men inte:

  Innehåll på webbplatser som vi ibland länkar till och som sköts av företag utan anknytning till McAfee.
  Det gäller inte heller uppgifter om anställda.

 • McAfees produkter och tjänster

  Vi använder data för att:

  Skydda enheter och system

  Hantera vår relation med dig

  Förbättra säkerhetsprodukter och -tjänster

  Skydda data

  • Skydda enheter och system

  • Hantera vår relation med dig

  • Förbättra säkerhetsprodukter och -tjänster

  • Skydda data

 • Att skydda dina data från säkerhetshot är vårt uppdrag

  Varje gång du slår på en enhet, ansluter till ett nätverk eller öppnar en fil löper du en avsevärd risk att utsättas för hackare, skräppostavsändare, farlig programvara, spionprogram och andra former av obehörig åtkomst till dina data och system.


  Vi arbetar för att minska de här hoten på tre grundläggande sätt:

  • Analysera data som skickas till dina enheter efter tecken på risk eller misstänkt aktivitet
  • Utvärdera tillförlitligheten hos avsändarenheten för att avgöra om åtkomst ska tillåtas
  • Anpassa hanteringen av nya hot baserat på insamlad information från vårt globala nätverk
 • Vi skyddar alla typer av data

  Vi samlar in personlig information, datorinformation och information om nätverk/aktivitet när du skaffar eller använder produkter eller tjänster från McAfee eller kommunicerar med en enhet där McAfees tjänster används.

  Vad är data?

  McAfee samlar in en del information som är personlig (dvs. information som kan användas för att identifiera en individ, antingen på egen hand eller i kombination med andra uppgifter).

  McAfee samlar även in information som inte är personlig och som inte på egen hand kan användas för att identifiera en individ.

  När information som inte är personlig kombineras med annan information så att den kan användas för att identifiera en individ, behandlar vi den kombinationen som personligt identifierbar information.

 • Det krävs data för att skydda

  En bot är ett litet program som utför åtgärder automatiskt när det aktiveras. Namnet kommer av ordet ”robot”.

  Ett virus är ett litet program som sprids från en dator eller enhet, vanligen utan användarens tillåtelse. Precis som när människor drabbas av virus, påverkar virus på datorer eller enheter funktionen. Ett virus kan vara en bot (och tvärtom).

  Farlig programvara är ett litet program som kan skada dig eller din dator eller enhet.

  Ju mer vi lär oss om ett system eller en enhet där data hanteras under vårt skydd, desto bättre kan vi förutse hot och skydda dig, dina enheter och din information.

  Det krävs data
 • Vi skyddar dig dygnet runt

  Detta är några datakrävande aktiviteter som gör att vi kan tillhandahålla säkerhet och sekretesskydd:

  • Skräppostskydd

  • Virusskydd

  • Intrångsskydd

  • Förutseende och förhindrande av hot

   
  • Datakryptering

  • Skydd mot dataförlust

  • Mobillåsning

  • Skydd för hemnätverk

 • Vi samlar in din personliga information och annan information när du ger den till oss

  Vi samlar inte medvetet in personlig information direkt från barn under 13 år. Föräldrar eller vårdnadshavare kan registrera hela familjen för säkerhetsskyddet.

  Vi samlar in din personliga information när du eller någon som agerar för din räkning förser oss med den. Vi samlar även in information när du skaffar eller använder produkter eller tjänster från McAfee, eller när du kommunicerar med en enhet där McAfees tjänster används.

  Kontaktinformation

  Betalningsinformation

  Leverans- och faktureringsadress

  Tidigare köp

  Användarnamn och lösenord

  Kommunikation med oss

  • Kontaktinformation

  • Betalningsinformation

  • Leverans- och faktureringsadress

  • Tidigare köp

  • Användarnamn och lösenord

  • Kommunikation med oss

  Vi kan samla in...

  • Information om dina datorer, enheter, program och nätverk (inklusive IP-adress, webbläsaregenskaper, enhets-ID och enhetsegenskaper, information om enhetsoperativsystem och systemets språkinställningar).
  • Aktiviteter på våra webbplatser och användningsmönster för produkter och tjänster, refererande webbadresser, datum och tider för webbplatsbesök och klickströmsdata som normalt registreras i webbserverloggar.
  • Information om Internet- eller nätverksanvändning (t.ex. webbadresser eller domännamn för webbplatser som du besöker, information om program som försöker komma åt ditt nätverk eller trafikdata).
  • Uppgifter om filer och kommunikation, t.ex. eventuell farlig programvara eller skräppost (vilket kan omfatta datorfiler, e-postmeddelanden och bilagor, e-postadresser, metadata och trafikdata relaterade till filer och kommunikation, eller delar eller hash-värden – en hash-fil är en fil som har konverterats till en siffersträng med en matematisk algoritm – av den här typen av information); detta kan inkludera liknande information från tredje part som samverkar med dig.
  • Annan information som används för att våra produkter och tjänster ska fungera (t.ex. information om antalet kontrollerade, misstänkta, infekterade eller oönskade filer eller e-postmeddelanden, eller om antalet infektioner från farlig programvara).
  • Information som kan ingå i ett prov på virus eller farlig programvara eller en fil som du anser är misstänkt och skickar till McAfee för granskning.

  Exempelvis vad?

  • Information om dina datorer, enheter, program och nätverk (inklusive IP-adress, webbläsaregenskaper, enhets-ID och enhetsegenskaper, information om enhetsoperativsystem och systemets språkinställningar).
  • Aktiviteter på våra webbplatser och användningsmönster för produkter och tjänster, refererande webbadresser, datum och tider för webbplatsbesök och klickströmsdata som normalt registreras i webbserverloggar.
  • Information om Internet- eller nätverksanvändning (t.ex. webbadresser eller domännamn för webbplatser som du besöker, information om program som försöker komma åt ditt nätverk eller trafikdata).
  • Uppgifter om filer och kommunikation, t.ex. eventuell farlig programvara eller skräppost, vilket kan omfatta datorfiler, e-postmeddelanden och bilagor, e-postadresser, metadata och trafikdata relaterade till filer och kommunikation.
  • Annan information som används för att våra produkter och tjänster ska fungera, t.ex. information om antalet kontrollerade, misstänkta, infekterade eller oönskade filer eller e-postmeddelanden, eller om antalet infektioner från farlig programvara.
  • Information som kan ingå i ett prov på virus eller farlig programvara som du skickar till McAfee för granskning.
 • Vi använder data för att säkerställa din säkerhet och sekretess

  Förutse hot och tillhandahålla produkter och tjänster för skydd

  Tillhandahålla säkerhetsrådgivning och produktuppdateringar

  Bedriva säkerhetsforskning och analys

  Tillhandahålla kundsupport

  Upprätta och hantera McAfee-konton

  Förhindra och skydda mot kriminell aktivitet

  Anpassa användarupplevelsen

  Kommunicera med dig

  Möjliggöra inlägg i våra bloggar och forum

  Förbättra våra webbplatser

  Utveckla nya produkter och tjänster

  Genomföra aktiviteter för redovisning, granskning och insamling

  Undersöka eventuella krav och otillåtna beteenden

  Uppfylla och tillämpa gällande lagstiftning

  • Förutse hot och tillhandahålla produkter och tjänster för skydd

  • Tillhandahålla säkerhetsrådgivning och produktuppdateringar

  • Bedriva säkerhetsforskning och analys

  • Tillhandahålla kundsupport

  • Upprätta och hantera McAfee-konton

  • Förhindra och skydda mot kriminell aktivitet

  • Anpassa användarupplevelsen

  • Kommunicera med dig

  • Möjliggöra inlägg i våra bloggar och forum

  • Förbättra våra webbplatser

  • Utveckla nya produkter och tjänster

  • Genomföra aktiviteter för redovisning, granskning och insamling

  • Undersöka eventuella krav och otillåtna beteenden

  • Uppfylla och tillämpa gällande lagstiftning

 • Vi använder data för att ge ett uppdaterat skydd

  Våra produkter och tjänster kan behandla vissa data för att kontrollera om filerna som hör till produkterna och tjänsterna behöver korrigeras eller uppdateras. Vi använder sammanställda rapporter för att analysera hur frekventa och vanligt förekommande vissa hot är.

  Vi skickar uppdateringar
 • Vi är beroende av IP-adresser och annan datorinformation för att kunna tillhandahålla skydd

  Vi använder inte IP-adresser i marknadsföringssyften som onlineannonsering eller utskick av marknadsföringsmeddelanden.

  En IP-adress (Internet Protocol-adress) är ett nummer som tilldelas varje enhet – exempelvis en dator, skrivare eller server – som ingår i ett datornätverk där kommunikationen sker via Internet Protocol. Detta gör att enheter som datorer kan hitta varandra i nätverket.

  IP-adresser är ett exempel på datorinformation som är helt avgörande för säkerhets- och sekretesstjänster. Även om IP-adresser ibland är kopplade till en enskild individs system, är det vanligare att de är kopplade till en grupp med system, ett system som delas av många användare eller en gateway för en grupp med system eller enheter.

  Exempelvis är IP-adresser för e-post oftast kopplade till en e-postleverantör och inte till en enhet.

  En av våra teknikexperter förklarar vad IP-adresser är:

 • Ibland måste vi dela data eller personlig information

  • När detta krävs enligt gällande lag eller pågående rättsprocess eller för att skydda rikets säkerhet
  • När detta begärs av myndigheter, till exempel rättsliga myndigheter eller annan behörig tredje part
  • När detta krävs i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk illegal verksamhet eller då laglig skyldighet föreligger
  • När ett utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk, ekonomisk eller annan skada eller förlust
  Ibland måste vi lämna ut data
 • Du kan hantera din personliga information

  valmöjligheter

  Vi behåller endast din personliga information så länge som vi har en affärsrelation och så länge som krävs för intern rapportering eller enligt rättsliga krav.

  • Du kan avbryta prenumerationen på våra e-postkommunikation med reklam. Gå till Mitt konto på vår webbplats
  • Du kan ändra inställningar som styr hur dina data samlas in i våra produkter.
  • Du kan ta bort din personliga information från en kundberättelse på en McAfee-webbplats genom att kontakta kundtjänst.
  • Du kan också kontakta oss på privacy@mcafee.com eller på någon av de adresser som anges i det här meddelandet om du vill få åtkomst till, komplettera eller radera personlig information som vi har samlat in från dig.

  Kom ihåg att de flesta av våra produkter och tjänster behöver data för att kunna fortsätta skydda data. Om du inaktiverar all datainsamling kommer våra grejer inte att fungera längre.

  Även om du väljer att inte längre ta emot marknadsföringsinformation från oss, kan vi fortfarande höra av oss angående säkerhetsuppdateringar, produktfunktioner, svar på serviceförfrågningar eller annan transaktionsrelaterad kommunikation.

 • Vi använder administrativa och organisatoriska kontroller för att skydda data

  Endast behörig personal har åtkomst till data. Dessutom finns det grundliga organisationsprocesser som säkerställer att data används i enlighet med det här meddelandet.

  Administrativ säkerhet
 • Vi använder fysiska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust eller missbruk av data

  Vi tillämpar fysisk säkerhet för att förhindra åtkomst till utrustning, personal eller anläggningar som hanterar dina data.

  Fysiska säkerhetsåtgärder
 • Vi använder tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda data

  Data krypteras med avancerade krypteringsmetoder och andra tekniska säkerhetsåtgärder. Exempelvis använder vi SSL-kryptering när du gör en betalning på vår webbplats.

  Datakryptering
 • Vi skyddar dina data, oavsett var du bor

  McAfee är en global koncern med ett åtagande att skydda din personliga information och dina systemdata. Vi tillhandahåller ett konsekvent och omfattande skydd oavsett i vilket land du eller McAfee finns.

  Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, uppfyller vi de rättsliga krav som krävs för ett fullgott skydd vid överföring av personlig information till länder utanför EES eller Schweiz. McAfee är certifierat enligt ramverket Safe Harbor.

  Vi kan lagra din information på alla platser där McAfee och dess tjänstleverantörer bedriver verksamhet.

  Globalt skydd
 • Vi vill gärna att du hör av dig

  Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring vår sekretesspolicy eller om du vill uppdatera informationen som vi har om dig eller dina inställningar.


  Vi tillhandahåller åtkomst till detta sekretessmeddelande genom att:

  • Länka till det via våra webbplatser
  • Referera till det i våra användningsvillkor och licensavtal för slutanvändare
  • Infoga det i våra kontrakt och andra juridiska avtal efter behov

  Skicka e-post till vårt Privacy Program Office:

  privacy@mcafee.com

  Ring oss:

  +1-972-963-7902

  Utöver McAfee, Inc., kan du även skriva till den McAfee-enhet som du har en affärsrelation med. Båda ansvarar för att din personliga information samlas in och behandlas i enlighet med detta meddelande.

  • I USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika och Västindien:
   McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd.
   Santa Clara, California 95054, USA
  • I Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Stillahavsområdet:
   McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal
   2449 Luxemburg, Luxemburg
  • I Japan:
   McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan
 • Tack för ditt förtroende

  Ibland ändras sekretesspolicyn

  Vi kan uppdatera detta meddelande när som helst genom att publicera tillägg eller ändringar på den här webbsidan. Om vi vid något tillfälle beslutar att använda personlig information på ett sätt som avviker från vad som angavs när de samlades in, kommer vi att meddela användarna via e-post eller via ett väl synligt meddelande på vår webbplats och om det är nödvändigt söker vi först användarnas medgivande.

  Vi är glada över att du har gett oss förtroendet att skydda dig och dina system mot sekretess- och säkerhetshot. Tack för att du tog dig tid att läsa igenom vårt sekretessmeddelande.


  Nu kan du skapa din egen sekretessninja:

  Kläder:

  Mask:

  Verktyg:

Dela din häftiga sekretessninja med en vän!

P.S. Ingen del av den här informationen kommer att samlas in, så du kan dela obehindrat.

Skicka

×