Search

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace
Dne 9. května 2016 bude prohlášení společnosti McAfee o ochraně osobních údajů aktualizováno na prohlášení společnosti Intel o ochraně osobních údajů (viz níže).  Pokud budete chtít nahlédnout do předchozích poznámek, klikněte zde.

Intel Corporation a její skupina společností („Intel“, „my“, „nás“ a „naše“) chrání vaše soukromí. Tato poznámka k ochraně osobních údajů reprezentuje naše opatření pro ochranu osobních údajů při shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů na webových stránkách, produktech, online službách, softwaru, aplikacích, nástrojích a ostatních službách a funkcích společnosti Intel, které poskytujeme ve formě online i offline (tyto platformy jsou společně nazývané „služby společnosti Intel®“), a to společně s našimi postupy z oblasti marketingu a reklam.

Některé služby společnosti Intel využívají pro přístup nebo ukládání informací soubory cookie. Podrobnosti o způsobu, jakým využíváme soubory cookie, jak reagujeme na signály DNT (Do Not Track) a jak můžete některé soubory cookie zamítat, naleznete v tématu Poznámka k souborům cookie společnosti Intel a podobným technologiím.

Obsah

 1. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ
  Osobní údaje, které můžeme shromažďovat
  Ostatní informace, které můžeme shromažďovat
 2.  UPOZORNĚNÍ
 3. POUŽÍVÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ
  Postup, jakým můžeme používat a zveřejňovat osobní údaje
  Postup, jakým můžeme používat a zveřejňovat ostatní informace
 4. SLUŽBY TŘETÍ STRANY
 5. INZERENTI TŘETÍ STRANY
 6. ZABEZPEČENÍ
 7. MARKETINGOVÉ PREFERENCE
 8. POSTUP, JAKÝM MŮŽETE SPRAVOVAT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE 
 9. OBDOBÍ PRO ZACHOVÁNÍ ÚDAJŮ
 10. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INTEL NEZLETILÝMI OSOBAMI
 11. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 12. KONTAKTUJTE NÁS
 13. DODATKY A DALŠÍ POZNÁMKY
 14. AKTUALIZACE POZNÁMKY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

Osobní údaje, které můžeme shromažďovat
Společnost Intel může shromažďovat různé druhy osobních údajů, jako jsou následující:

 • Osobní a firemní kontaktní údaje (jako je například jméno, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo ID účtu pro sociální sítě / zasílání zpráv)
 • ID účtu Intel
 • Profilový obrázek
 • Zveřejňování zpráv na sociálních médiích a další informace
 • Informace o platební kartě, digitální peněžence nebo jiné platební službě
 • V závislosti na vám poskytovaných službách může být nutné, abychom také přímo od vás shromažďovali důvěrnější osobní údaje (jako je vaše poloha, rodné číslo, fotografie, audio/videozáznam, obrázky nebo biometrické údaje).

Pokud nám nebo poskytovatelům naší služby odešlete osobní údaje o dalších osobách, stvrzujete tím, že jste oprávněni tyto údaje poskytovat, a že nám umožňujete používat jejich osobní údaje v souladu s touto poznámkou o ochraně osobních údajů.
My a poskytovatelé našich služeb můžeme shromažďovat osobní údaje z různých zdrojů, jako jsou následující:

 • Od vás nebo jiné osoby, která jedná vaším jménem: Můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám sdělíte vy nebo jiná osoba jednající vaším jménem (například vaše jméno a kontaktní údaje).
 • Skrze služby společnosti Intel: Můžeme shromažďovat osobní údaje o vaší osobě při vašem používání služeb společnosti Intel (například pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje, provedete nákup nebo použijete či nainstalujete některé naše produkty nebo aplikace).
 • Skrze služby třetí strany: Můžeme shromažďovat osobní údaje o vaší osobě v případě, že použijete služby třetí strany, které využívají služby společnosti Intel.
 • Offline: Můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete v režimu offline (například při vaší návštěvě některého našeho obchodu, když navštívíte výstavy produktů nebo jiné události, podáte ústní formou objednávku nebo kontaktujete služby zákazníkům). 
 • Z jiných zdrojů: Můžeme shromažďovat osobní údaje i z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, partneři pro společný marketing nebo platformy sociálních médií). Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat také od osob, které jsou vašimi „přáteli“, nebo jste s nimi v jiném kontaktu na platformách sociálních médií. Pokud se například rozhodnete připojit ke svému účtu pro služby společnosti Intel také svůj účet pro sociální média, budou s námi sdíleny některé osobní údaje pocházející z vašeho účtu pro sociální média. Mezi takové informace mohou patřit osobní údaje, které jsou součástí vašeho profilu pro sociální média nebo profilu vašich přátel. Stejně tak pokud vaši „přátelé“ připojí ke svému účtu pro služby společnosti Intel také účet pro sociální média, mohou skrze toto připojení „přátel“ být s námi sdíleny informace o vás.

Ostatní informace, které můžeme shromažďovat
Společnost Intel může také shromažďovat ostatní informace z vaší aplikace, prohlížeče nebo zařízení, které však nemohou být použity k odhalení skutečné totožnosti vás nebo jiných osob. Jedná se například o následující:

 • Informace o prohlížeči a zařízení
 • Informace o používání aplikace nebo zařízení
 • Informace shromážděné skrze soubory cookie, pixel tagy a ostatní technologie
 • Adresa IP
 • Informace o umístění
 • Souhrnné a anonymní informace nebo informace bez totožnosti
 • Demografické informace nebo jiné údaje, které jste poskytli (například váš jazyk, zaměstnání nebo PSČ)

My a poskytovatelé služeb třetí strany můžeme shromažďovat tyto údaje různými způsoby, jako jsou následující:

 • Skrze váš prohlížeč nebo zařízení: Většina prohlížečů a zařízení shromažďuje informace automaticky. Jedná se například o informace o typu a verzi operačního systému, rozlišení obrazovky, výrobci zařízení a typu zařízení, jazyku, typu a verzi webového prohlížeče a názvu a verzi vámi používaných služeb společnosti Intel (například aplikace). Tyto informace používáme například k tomu, abychom se mohli ujistit, že služby společnosti Intel fungují podle očekávání, abychom mohli analyzovat výkon vašich produktů a aby bylo možné služby společnosti Intel spravovat a dále zlepšovat.
 • Skrze vaše používání aplikace od společnosti Intel: Pokud aplikaci od společnosti Intel stáhnete a začnete ji používat, můžeme my a poskytovatelé našich služeb sledovat a shromažďovat informace o používání, jako je datum a čas, kdy se aplikace Intel z vašeho zařízení připojí k našim serverům, nebo jaké informace a soubory byly do této aplikace Intel staženy.
 • Skrze soubory cookie a podobné technologie: Soubory cookie používáme k tomu, aby bylo možné naše webové stránky provozovat a používat efektivněji, ale také jako zdroj analytických informací. Při používání vybraných služeb společnosti Intel se používají také jiné technologie podobné souborům cookie, jako jsou pixel tagy, webové signály, prázdné soubory GIF, skripty JavaScript a místní úložiště. Další informace a postup zakázání/odebrání jednotlivých souborů cookie naleznete v tématu Poznámka k souborům cookie společnosti Intel a podobným technologiím.
 • Adresa IP: Adresy IP se automaticky přenáší jako součást každé komunikace v internetu a jejich shromažďování je běžným postupem. Řada webových stránek, aplikací a ostatních služeb společnosti Intel shromažďuje adresy IP automaticky. Adresy IP používáme například ke komunikaci s vaším zařízením, výpočtu objemu využití služeb společnosti Intel, usnadnění diagnózy potíží se serverem, pro zabezpečení a ke správě služeb společnosti Intel. Informace o umístění: Může dojít také ke shromažďování informací o fyzickém umístění připojeného zařízení, a to například za pomoci satelitů, vysílačů mobilního signálu nebo signálu Wi-Fi. Fyzické umístění vašeho zařízení můžeme využívat k poskytování přizpůsobených služeb, obsahu a marketingového materiálu společnosti Intel na základě vaší polohy. Můžeme také sdílet informace o fyzickém umístění vašeho zařízení společně s informacemi o sledovaných reklamách a ostatními shromažďovanými údaji s našimi marketingovými partnery. Ti díky těmto údajům budou moci poskytovat lépe přizpůsobený materiál a sledovat efektivitu reklamních kampaní. Používání nebo sdílení informací o poloze vašeho zařízení můžete povolit nebo zakázat úpravou nastavení zařízení. Pokud se však rozhodnete toto používání/sdílení zakázat, nebude možné, abychom vám my nebo naši marketingoví partneři poskytovali služby společnosti Intel, obsah a reklamy přímo vám na míru.

2. POZNÁMKA
Přístup k naší poznámce k ochraně osobních údajů poskytujeme následujícím způsobem:

 • Pomocí odkazu na našich webových stránkách
 • Uvedením reference na tento odkaz v dokumentu Podmínky používání a Licenční dohoda s koncovým uživatelem
 • Připojením poznámky do našich smluv, dohod a ostatních dokumentů podle aktuální potřeby

3. POUŽÍVÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ
Postup, jakým můžeme používat a zveřejňovat osobní údaje
Osobní údaje můžeme používat z následujících důvodů:

 • Poskytování služeb společnosti Intel.
 • Odpovídání na vaše dotazy a plnění vašich požadavků, jako je například odesílání technické dokumentace.
 • Odesílání marketingového sdělení, o kterém si myslíme, že by vás mohlo zajímat (například novinky) v souladu s vašimi předvolbami pro tato sdělení.
 • Přizpůsobení vašeho používání služeb společnosti Intel tím, že vám předvedeme produkty, marketingová sdělení, nabídky a obsah, který by vás mohl zajímat.
 • Umožnění účasti na průzkumech, loterii, soutěžích a podobných propagačních akcích a poskytování těchto aktivit. Některé z uvedených činností mohou být vázány na další pravidla s dalšími případnými informacemi o tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše údaje. Z tohoto důvodu doporučujeme si tato pravidla důkladně přečíst.
 • Umožnění odesílání zpráv přátelům skrze služby společnosti Intel. Využitím této funkce nám potvrzujete, že jste oprávněni používat a sdílet s námi kontaktní údaje vašich přátel. 
 • Dokončení a naplnění vašeho nákupu, například kvůli zpracování plateb, dodání vaší objednávky, komunikaci s vaší osobou ohledně vašeho nákupu, poskytování souvisejících služeb zákazníkům a vytvoření či správě vašeho účtu Intel.
 • Obchodní účely, jako je analýza dat, audity, sledování a předcházení možnému zločinu/podvodu, zabezpečení, vývoj nových produktů, testování, rozšíření, vylepšení nebo úprava služeb společnosti Intel, rozpoznání trendů při používání, určení efektivity našich propagačních kampaní a provozování a rozvoj našich obchodních aktivit. 
 • Účetní, auditní, fakturační, vyrovnávací a sběrné činnosti. Odesílání správních údajů a oznámení služeb vaší osobě, jako je například upozornění na služby společnosti Intel nebo na změny v našich smluvních podmínkách a zásadách.
 • Provádění ostatních činností v souladu s touto poznámkou.

Komu mohou být osobní informace sdíleny nebo zveřejňovány:

 • Našim pobočkám a dceřiným firmám za účely popsanými v této poznámce k ochraně osobních údajů.
 • Našim autorizovaným poskytovatelům služeb a dodavatelům, kteří nám poskytují služby, jako je hostování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb či plnění objednávek, zajišťují informační technologie a související infrastrukturu, zákaznické služby, doručování e-mailů, zpracování platební karty, audit nebo jiné podobné služby.
 • Třetím stranám s povolením odesílat marketingová sdělení v souladu s platným zákonem a podle vašich předvoleb pro tato sdělení.
 • Třetím stranám sponzorujícím loterie, soutěže a podobné propagační akce.
 • S cílem odhalit vaši totožnost osobě, které jste odeslali zprávu v rámci služeb společnosti Intel.
 • Sdílet či zveřejňovat můžete také vy na diskuzních fórech, komunikačních fórech, profilových stránkách a blozích, na kterých jste oprávněni publikovat informace nebo jiný materiál. Mějte na paměti, že veškeré takové informace, které publikujete nebo zveřejníte na veřejných fórech, se stávají veřejnými, a jako takové jsou k dispozici uživatelům a široké veřejnosti. Každé zveřejnění osobních údajů nebo jiných informací online vždy doporučujeme důkladně zvážit.
 • Třetí straně v případě zamýšlené nebo samotné reorganizace, fúze, sloučení, postoupení, převodu nebo jiného poskytnutí naší organizace, aktiv nebo akcií v plné nebo částečné šíři (včetně případného spojení s bankrotem nebo podobným řízením).
 • Jak je podle našeho nejlepšího svědomí požadováno, nezbytné nebo vhodné, a to: (a) podle platných právních předpisů, včetně zákonů mimo zemi vašeho bydliště; (b) v souladu s právním řízením nebo jako reakce na žádosti ze strany příslušných veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi vašeho bydliště; (d) s cílem prosazovat naše smluvní podmínky; (e) s cílem chránit naši činnost a činnost ostatních našich poboček; (f) s cílem chránit naše práva, soukromí, bezpečnost, zabezpečení a fyzický majetek / duševní vlastnictví a práva našich poboček, vás nebo ostatních entit a (g) abychom mohli využívat opravné prostředky nebo omezit škody, které můžeme utrpět.

Postup, jakým můžeme shromažďovat, používat a zveřejňovat ostatní informacen
Mějte na paměti, že můžeme v souladu se zněním v části Poznámka k souborům cookie společnosti Intel a podobným technologiím a podmínkami služeb společnosti Intel shromažďovat, používat a zveřejňovat i ostatní údaje získané skrze soubory cookie. V některých případech můžeme osobní údaje doplnit také o další informace, jako je vaše jméno a PSČ. Pokud vaše osobní údaje o takovéto informace doplníme, bude s výslednou kombinací zacházeno jako s osobními údaji (za předpokladu, že dojde ke kombinaci s údaji, podle kterých lze určit vaši totožnost).

Aktualizace produktu a podávání zpráv
Naše produkty a služby mohou také zpracovat určité údaje potřebné k poskytování aktualizací softwaru a podávání zpráv. Tyto aktualizační funkce mohou automaticky kontrolovat váš systém a ověřovat, zda je nutné obnovit, aktualizovat nebo modernizovat soubory související s uvedenými službami.

Společnost Intel může tyto informace používat také pro přizpůsobení produktu podle představ uživatele na základě jeho používání.

4. SLUŽBY TŘETÍ STRANY
Tato poznámka k ochraně osobních údajů se nevztahuje na zásady a postupy třetích stran nebo jiných organizací, které nejsou poskytovateli služeb společnosti Intel, ani za tyto zásady a postupy neneseme odpovědnost. Mezi zmíněné patří zásady a postupy týkající se ochrany osobních údajů a zabezpečení, sběr dat, či zpracování, využívání, ukládání a zveřejňování informací. To zahrnuje: (a) jakoukoli třetí stranu, která provozuje jakékoliv stránky nebo služby, na které se služby společnosti Intel odkazují (použití odkazu na služby společnosti Intel neznamená, že bychom my nebo naše pobočky odkazovanou stránku nebo služby schvalovali); nebo (b) jakéhokoli vývojáře aplikací, poskytovatele aplikace, poskytovatele platformy pro sociální média, poskytovatele operačního systému, poskytovatele bezdrátových služeb nebo výrobce zařízení (například Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn atd.) - zahrnutí jakýchkoli osobních údajů, které zveřejníte jiným organizacím prostřednictvím nebo skrze služby společnosti Intel nebo naše stránky se sociálními médii. Například můžeme využívat a přesměrovat vás na platební službu třetí strany s cílem zpracovat platby, které proběhly prostřednictvím služeb společnosti Intel. Pokud si budete přát takovou platbu realizovat, může vaše osobní údaje shromáždit uvedená třetí strana, nikoli my. Na takový případ se vztahují zásady ochrany osobních údajů dané třetí strany namísto této poznámky k ochraně osobních údajů.

Pokud sdílíme osobní údaje s poskytovatelem služeb společnosti Intel, je nutné, aby daný poskytovatel nejprve smluvně souhlasil s dodržováním přiměřených a vhodných norem pro ochranu osobních údajů a zabezpečení.

5. INZERENTI TŘETÍ STRANY
Můžeme využívat reklamní společnosti třetí strany za účelem zajišťování reklam týkajících se zboží a služeb, které vás mohou zajímat po přihlášení a během používání služeb společnosti Intel nebo jiných webových stránek, a to v závislosti na informacích získaných pomocí souborů cookie nebo podobných technologií zaměřených na vaše přihlášení a používání služeb společnosti Intel a ostatních webových stránek. Postup používání souborů cookie a způsob zakázání určitých souborů cookie naleznete v tématu Poznámka k souborům cookie společnosti Intel a podobným technologiím.

Společnost Intel nebude bez vašeho svolení sdílet vaše osobní údaje s nepřidruženými třetími stranami pro jejich vlastní marketingové využití.

6. ZABEZPEČENÍ
Služby společnosti Intel jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřené a vhodné organizační, technické a správní prostředky pro ochranu osobních údajů v rámci naší organizace. Ochrana se zaměřuje na neoprávněný či nezákonný přístup nebo úpravu, zveřejnění a likvidaci dat. Uživatelé služeb společnosti Intel se musí současně spoluúčastnit na ochraně využívaných dat, systémů, sítí a služeb. U žádného přenosu dat nebo úložného systému však bohužel nikdy nelze zaručit 100% zabezpečení. Pokud máte důvodné podezření, že vaše komunikace s naší stranou již není bezpečná (například pokud si myslíte, že vaše heslo k některému z účtů Intel bylo prozrazeno), okamžitě nás podle pokynů v následující části „Kontaktujte nás“ kontaktujte.

7. MARKETINGOVÉ PREFERENCE
Dáváme vám přístup k řadě možností, jak si přejete využívat a zveřejňovat vaše osobní údaje z hlediska jejich marketingového využití. Své kontaktní údaje a preference komunikace můžete upravit podáním žádosti prostřednictvím některého z následujících postupů: navštivte webovou stránku konkrétního produktu nebo služby; využijte formuláře Kontaktujte nás; použijte odkaz „zrušit odběr“, nebo nám zašlete dopis na níže uvedenou poštovní adresu. Podle potřeby můžete upravit preference komunikace u následujících typů marketingových aktivit:

 • Přijetí nebo zamítnutí přijímání marketingových sdělení, která bychom vám mohli v budoucnu zasílat. 
 • Přijetí nebo zamítnutí našeho sdílení vašich osobních údajů s pobočkami a dceřinými společnostmi, které by tyto údaje používaly pro marketingovou komunikaci přímo s vámi.
 • Přijetí nebo zamítnutí našeho sdílení vašich osobních údajů s nepřidruženými třetími stranami, které by tyto údaje používaly pro marketingovou komunikaci přímo s vámi.

Přihlášení k odběru marketingových sdělení společnosti Intel můžete také zrušit využitím postupu pro zrušení odběru, který je uveden v každém marketingovém sdělení, které vám bude zasláno. Na vaši žádost budeme reagovat ihned, jak to bude v rozumné době možné. Mějte také na paměti, že i když se rozhodnete marketingové e-maily od nás nepřijímat, nadále vám můžeme zasílat důležité zprávy z oblasti administrativy nebo transakcí (např. oznámení služby) v rámci vašich služeb společnosti Intel.

8. POSTUP, JAKÝM MŮŽETE SPRAVOVAT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Pokud budete chtít opravit, aktualizovat či odstranit osobní údaje, nebo budete chtít získat přístup k údajům, které jste nám poskytli, můžete nás kontaktovat prostřednictvím webové stránky konkrétního produktu nebo služby, online formulářem kontaktujte nás nebo odesláním dopisu na níže uvedenou poštovní adresu doplněného o vaše jméno, e-mailovou adresu, identifikátor účtu a účel žádosti.

Kvůli vaší ochraně můžeme reagovat na žádost o změny týkající se pouze vašich osobních údajů (nikoli dalších osob) a před realizací požadavku můžeme požadovat ověření vaší totožnosti. Na vaši žádost budeme reagovat ihned, jak to bude v rozumné době možné, a v souladu s platným zákonem. Vybrané údaje může být nutné uchovávat kvůli vedení záznamů s ohledem na platné právní závazky a/nebo kvůli dokončení transakcí, které byly zahájeny před přijetím vašeho požadavku na změnu nebo odstranění údajů (např. pokud provedete nákup nebo se zúčastníte propagační akce, nemusí být až do dokončení nákupu nebo ukončení propagační akce možné změnit nebo odstranit uvedené osobní informace). Některé vaše údaje mohou být uchovány v našich systémech a jiných záznamech v souladu s platnými zákony.

Ukládání údajů, které od vás shromáždíme
Informace, které shromažďujeme, mohou být v souladu s místními zákony uloženy a zpracovány na serverech v USA a dalších zemích ve světě, ve kterých společnost Intel nebo poskytovatelé našich služeb působí.

9. OBDOBÍ PRO ZACHOVÁNÍ ÚDAJŮD

Vaše osobní údaje budou uchovány po období nezbytné pro plnění cílů uvedených v rámci této poznámky k ochraně osobních údajů. Výjimkou je situace, kdy je delší období zachování údajů vyžadováno nebo povoleno zákonem. 

10. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INTEL NEZLETILÝMI OSOBAMI
V rámci služeb společnosti Intel dodržujeme zákon o ochraně osobních údajů dětí online vydaný v USA a obdobné světové zákony. Osobní údaje dětí vědomě bez řádného souhlasu rodičů neshromažďujeme. Pokud jste přesvědčeni, že jsme nevědomky shromáždili osobní údaje osob ve věku do třinácti (13) let (případně do zákonného věku platného pro vaši zemi) bez souhlasu rodičů, kontaktujte nás prostřednictvím metod popsaných v části „Kontaktujte nás“. Přijmeme vhodná opatření vedoucí k vyšetření této otázky a jejímu rychlému vyřešení. 
11. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Intel je celosvětově působící společnost se sídlem v USA. Z této pozice může během zpracování osobních údajů za účelem popsaným v rámci této poznámky k ochraně osobních údajů dojít k jejich předání nadřazené společnosti Intel Corporation v USA nebo jiné společnosti ze skupiny Intel ve světě. Vaše osobní údaje můžeme také předat našim poskytovatelům služeb třetí strany, kteří se mohou nacházet v jiné zemi, než ve které působíte.
Na osobní údaje sdílené entitou Intel v oblasti Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska se současně vztahuje soustava závazných podnikových pravidel známých jako Intel BCR (podniková pravidla společnosti Intel pro ochranu osobních údajů), která vznikla kvůli zajištění odpovídající ochrany daných osobních údajů na straně zúčastněných společností ze skupiny Intel. Pravidla Intel BCR naleznete here.

Společnost Intel Corporation jedná v souladu s programem Safe Harbor pro oblast USA – EU a USA – Švýcarsko tak, jak je americkým ministerstvem obchodu požadováno ve věci shromažďování, používání a uchování osobních údajů obyvatel Evropské Unie a Švýcarska. Společnost Intel vydala prohlášení, že jedná v souladu s principy ochrany osobních údajů programu Safe Harbor ve věci oznámení, volby, předávání, zabezpečení, integrity dat, přístupu a vynucování. Informace obdržené v USA z oblasti EU a Švýcarska budeme chránit v souladu s požadavky programu Safe Harbor. Další informace o programu Safe Harbor společně s prohlášením společnosti Intel naleznete na adrese http://www.export.gov/safeharbor.

12. KONTAKTUJTE NÁS
Pokud máte otázky k postupům společnosti Intel při ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás nebo zasláním dopisu na poštovní adresu uvedenou níže. Uveďte laskavě vaše kontaktní informace, název služby společnosti Intel nebo webové stránky a podrobný popis vašeho požadavku nebo problému s ochranou soukromých informací.
Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

13. DODATKY A DALŠÍ POZNÁMKY

Některé služby společnosti Intel mohou být vázány dalšími poznámkami k tomu, jak probíhá zpracování osobních údajů v rámci daného produktu nebo služby. Další informace o tom, jak společnost Intel zpracovává osobní údaje, naleznete v rámci odpovídající poznámky ke službě společnosti Intel.

Při odkazování na poznámku společnosti Intel k ochraně osobních údajů se současně odkazuje na následující dodatky, zásady, poznámky a prohlášení k ochraně osobních údajů:

 

14. AKTUALIZACE POZNÁMKY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tuto poznámku k ochraně osobních údajů můžeme upravit. V části „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky naleznete informaci o tom, kdy došlo k poslední úpravě této poznámky k ochraně osobních údajů. Veškeré změny v této poznámce k ochraně osobních údajů jsou platné v okamžik zveřejnění revidované poznámky k ochraně osobních údajů v rámci služeb společnosti Intel. Vaše používání služeb společnosti Intel po zveřejnění těchto změn značí, že souhlasíte s revidovanou poznámkou k ochraně osobních údajů.
Pokud by některé změny mohly hmotně a negativně ovlivnit ochranu vašich osobních údajů, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás upozornili s předstihem na tuto skutečnost a poskytli vám přiměřeně dlouhou dobu na podání námitky k daným změnám.
Doporučujeme vám tuto poznámku k ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat. Jen tak můžete mít vždy přehled o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje.

Poznámka k souborům cookie společnosti Intel a podobným technologiím

Naše weby (definované níže) využívají soubory cookie a podobné technologie, které umožňují zajistit našim návštěvníkům co nejlepší prostředí díky přizpůsobení informací, zapamatování marketingových a produktových preferencí a usnadnění přístupu k požadovaným informacím. Níže naleznete další informace o souborech cookie a podobných technologiích včetně podrobností o tom, jak je využíváme a jak je můžete ovládat below.

Používání souborů cookie a podobných technologií
Tato poznámka popisuje způsob, jakým společnost Intel, naši partneři a ostatní třetí strany používají soubory cookie a podobné technologie (pixel tagy, webové signály, prázdné soubory GIF, skripty JavaScript a místní úložiště). Ve zbytku poznámky budeme tyto soubory cookie a podobné technologie souhrnně nazývat „soubory cookie“. Současně také popíšeme, jaké máte možnosti z hlediska nakládání s těmito soubory cookie. Tato poznámka se zaměřuje na to, jak společnost Intel využívá soubory cookie ve spojitosti s webovými stránkami (včetně webových stránek a aplikací pro mobilní zařízení) vlastněnými a spravovanými společností Intel (dále jen „weby“).

V některých případech můžeme soubory cookie využívat ke sběru údajů umožňujících odhalit vaši totožnost nebo údajů, které umožní určení totožnosti ve spojení s dalšími informacemi. V takovém případě bude současně s touto poznámkou od společnosti Intel platné také znění poznámky společnosti Intel k ochraně osobních údajů.

Co jsou to soubory cookie a podobné technologie?
Soubory cookie jsou malé soubory, obvykle obsahující pouze písmena a čísla, které se nachází ve vašem počítači, tabletu, telefonu nebo obdobném zařízení, které používáte k návštěvě webových stránek. Soubory cookie běžně využívají vlastníci webových stránek k tomu, aby bylo možné tyto webové stránky provozovat a používat efektivněji, ale také jako zdroj analytických informací.

Následuje seznam jednotlivých typů souborů cookie, které my a poskytovatelé našich služeb můžeme na našich webech používat:

 • Základní soubory cookie. Jde o soubory cookie, které jsou vyžadovány pro provoz našich webů (například abyste se mohli přihlásit do zabezpečených oblastí našich webových stránek nebo abyste mohli používat nákupní košík). Tyto soubory cookie vám umožňují procházet weby a používat jejich funkce. Pokud tyto soubory cookie zakážete, dojde k výraznému snížení kvality webu a některé funkce a služby mohou být nedostupné.
 • Soubory cookie pro analýzu a přizpůsobení. Tyto soubory cookie umožňují analyzovat činnost na našich webech nebo ostatních webových stránkách, na kterých publikujeme obsah. Jejich cílem je zlepšení a optimalizace způsobu, jakým weby fungují. Tyto soubory cookie můžeme například využít k tomu, abychom našim návštěvníkům usnadnili vyhledávání požadovaných informací na našich webových stránkách. Jedním z postupů, jakým se snažíme výše uvedených cílů dosáhnout, je rozlišení a počítání návštěvníků a sledování způsobu jejich navigace na webové stránce během jejího používání. Analytické soubory cookie nám usnadňují také měření efektivity našich reklamních kampaní. Díky tomu můžeme tyto kampaně zlepšovat a optimalizovat obsah našich webů pro osoby, které našich reklam využívají.
 • Funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou používány k tomu, abychom vás rozeznali, když se vrátíte na naše weby. Díky tomu pro vás můžeme přizpůsobit náš obsah, vítat vás vaším jménem a pamatovat si vaše předvolby (například váš výběr jazyka nebo regionu).
 • Reklamní soubory cookie. Tyto soubory cookie zaznamenávají vaše online aktivity včetně návštěv našich webů, jednotlivých stránek a odkazů/reklam, na které jste klikli. Jedním z účelů těchto souborů je usnadnit zobrazení obsahu na našich webových stránkách přesně vám na míru. Dalším účelem je umožnit nám a poskytovatelům našich služeb poskytovat vám reklamu nebo jiné formy sdělení, které jsou přizpůsobeny vašim patrným zájmům. Pokud my nebo poskytovatelé našich služeb výše uvedené realizujeme, budou do aktivity zapojeni také partneři, jako jsou vydavatelé, poskytovatelé platformy pro správu dat a poskytovatelé platformy na straně poptávky, kteří nám usnadňují správu dat. Pokud si například otevřete jednu ze stránek z našeho webu, může to způsobit poskytnutí reklamy vaší osobě, a to skrze náš web nebo jiné webové stránky. Reklama bude zaměřena na produkty uvedené na dané stránce, případně na obdobné produkty nebo služby. My, poskytovatelé našich služeb a partneři můžeme k údajům shromážděným prostřednictvím těchto souborů cookie připojit také ostatní informace získané od třetích stran, a tyto informace poté sdílet se třetími stranami za účelem zprostředkování reklam vaší osobě.

Jak společnost Intel shromažďuje a využívá ostatní informace?
My a poskytovatelé našich služeb můžeme využívat soubory cookie k nejrůznějším účelům, včetně následujících:

 • Aby nám a třetím stranám usnadnily získávání informací o vašich návštěvách webu;
 • Ke zpracování vašich objednávek;
 • Pro analýzu vzorce vašich návštěv s cílem zlepšit naše weby;
 • Abychom mohli my a třetí strany poskytovat přizpůsobené reklamy, sdělení a obsah na našem webu a webových stránkách daných třetích stran;
 • Pro zapamatování vašeho jazyka a ostatních předvoleb;
 • Kvůli usnadnění získávání vámi požadovaných informací;
 • K zajištění bezpečné a zabezpečené služby využívané při online transakcích;
 • Pro měření toho, kolik osob používá naše weby a jak je používají, pro zajištění efektivního chodu webů a kvůli lepšímu pochopení smyslu návštěv našich webů.
 • Pokud se zaregistrujete na jednom z našich webů nebo nám jinou formou poskytnete své osobní údaje, můžeme tyto údaje přiřadit k jiným informacím, které jsme od vás nebo o vás shromáždili, případně které jste sami poskytli, informacím souvisejícím s vaším používáním našich webů nebo informacím, které jsme od vás nebo o vás získali prostřednictvím třetích stran. Tato kombinovaná data budeme poté používat za účelem marketingu a analýzy.

Jak dlouho zůstanou soubory cookie v mém zařízení?
Některé soubory cookie fungují od chvíle, kdy navštívíte službu společnosti Intel, až do konce této konkrétní relace prohlížení webu. Po zavření vašeho internetového prohlížeče platnost těchto souborů cookie vyprší a budou automaticky vymazány. Těmto souborům cookie se říká „dočasné“ soubory cookie.

Některé soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení mezi relacemi prohlížení – jejich platnost nevyprší po zavření prohlížeče. Těmto souborům cookie se říká „trvalé“ soubory cookie. Doba, po kterou trvalý soubor cookie zůstane ve vašem zařízení, je u každého souboru cookie jiná. My a ostatní organizace využíváme tyto trvalé soubory cookie pro řadů účelů, jako je ukládání vašich předvoleb tak, aby byly k dispozici při vaší další návštěvě, pro vedení přesnějšího přehledu o četnosti vašich návštěv webu a četnosti vašeho návratu na daný web, uchování informací o vašem používání webů po určité období a k zjištění účinnosti reklamních aktivit.

Kdo umísťuje soubory cookie do mého zařízení?
Soubory cookie mohou být umístěny do vašeho zařízení společností Intel, která je provozovatelem webu. Tyto soubory cookie se nazývají „soubory cookie první strany“. Některé soubory cookie mohou být umístěny do vašeho zařízení jinou stranou než společností Intel. Tyto soubory cookie se nazývají soubory cookie „třetí strany“. Partner společnosti Intel například může umístit soubor cookie třetí strany, aby aktivoval služby online chatu.

Můžeme používat také soubory cookie, které nás a třetí strany upozorní na vaši návštěvu našeho webu, a které nám pomáhají pochopit vzor, jakým pracujete s e-maily, reklamami a ostatním materiálem. Prostřednictvím souborů cookie můžeme získávat a používat souhrnné nebo jiné informace, které neumožňují určit vaši totožnost (například operační systém, verze prohlížeče a adresa URL, která vás sem přesměrovala (včetně e-mailů a reklam)). Tyto údaje používáme ke zlepšení prostředí a pochopení vzorů zátěže. Tato technologie zjistí ze specifického reklamního pruhu mimo weby společnosti Intel počet uživatelů, kteří navštívili určitou službu nebo klikli na odkazy nebo grafické prvky obsažené v e-mailových zpravodajích od společnosti Intel. Technologie zároveň slouží jako nástroj pro sestavení souhrnných statistických informací o způsobu používání webů společnosti Intel a jejich analytické vyhodnocení s cílem usnadnit optimalizaci webů a poskytovat reklamy odrážející vaše zájmy (podrobnosti naleznete níže).

Jak společnost Intel používá reklamy online a reklamy pro mobilní zařízení?
My a třetí strany společně s partnery poskytujícími technologie a poskytovateli služeb se zaměřujeme na reklamy podle zájmů uživatele. Zajišťujeme tak reklamu a přizpůsobený obsah, o kterých jsme my a ostatní inzerenti přesvědčeni, že by vás mohly zajímat. V rozsahu, ve kterém dodavatelské třetí strany používají soubory cookie k poskytování těchto služeb, nemůže společnost Intel řídit používání této technologie nebo výsledných informací a nenese odpovědnost za žádné akce ani zásady těchto třetích stran.

Reklamy vám mohou být poskytovány na základě vašeho chování online nebo skrze vaše mobilní zařízení (na webech společnosti Intel nebo jiných společností), na základě vašeho hledání, odpovědí na případné reklamy nebo e-maily, na základě navštívených stránek a podle vašeho obecného zeměpisného umístění nebo v reakci na ostatní údaje. Tyto reklamy se mohou zobrazit na našich webech i na webových stránkách třetí strany. Partneři poskytující technologie, se kterými spolupracujeme s cílem poskytovat reklamy na základě zájmů uživatelů, mohou být členy asociace s vlastní regulací, jako je Network Advertising Initiative (NAI) nebo Digital Advertising Alliance (DAA). V případě webů směrovaných na osoby působící v Evropské Unii můžeme spolupracovat s partnery poskytujícími technologie, kteří jsou členy organizace European Digital Advertising Alliance (eDAA). Na webech společnosti Intel a ostatních webových stránkách můžete vidět také reklamy třetích stran, a to v závislosti na průběhu vaší návštěvy a vašich aktivitách na webech společnosti Intel nebo na ostatních webových stránkách.

Jak mohu soubory cookie spravovat?

Můžete se rozhodnout, jestli soubory cookie přijmete nebo ne. Jedním z možných způsobů, jak toho dosáhnout, je pomocí nastavení internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů nabízí skrze nastavení prohlížeče alespoň určitou kontrolu nad většinou souborů cookie. Mějte na paměti, že pokud použijete své nastavení prohlížeče pro blokování veškerých souborů cookie, určité části našich webových stránek vám mohou zůstat nedostupné. Na následujících webových stránkách naleznete informace o možnostech úpravy nastavení souborů cookie v některých rozšířených prohlížečích:

Rovněž můžete použít některé z modulů plug-in prohlížeče, jako je například Ghostery od společnosti Ghostery, Inc. nebo Tracking Protection List* od společnosti TRUSTe. (Modul plug-in je software, který přidává do vašeho prohlížeče další funkce – například umožňuje přehrávání videa nebo vyhledávání virů.)

Software Adobe Flash Player* je software pro prohlížení multimédií na počítači. Webové stránky používající prostředí Adobe Flash* mohou ukládat na uživatelském zařízení soubory cookie pro flash, které umožní zachovat nastavení, předvolby a využívání podobně jako v případě ostatních druhů souborů cookie. Tyto soubory cookie pro flash jsou známé také pod názvem LSO (místní sdílené objekty) Flash. Společnost Intel může využívat soubory Flash LSO k poskytování zvláštního obsahu, jako je video nebo přehrávání animací. Užitečné shrnutí možností správy souborů Flash LSO naleznete na adrese http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html.

Další informace o reklamách založených na zájmech uživatele a vašich dostupných možnostech naleznete na webu organizace  Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, a Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe. Pomocí následujícího odkazu můžete zakázat používání souborů cookie pro přizpůsobení obsahu a reklam vám na míru. Mějte na paměti, že toto rozhodnutí není přímou zárukou zobrazení menšího počtu reklam. Zobrazené reklamy se však mohou více vzdalovat od vašich zájmů.

Jak společnost Intel reaguje na signál DNT?
V současné době není v platnosti žádné obecné ustanovení, jak na signál DNT (Do Not Track) reagovat. Služby společnosti Intel a webové stránky v současnosti nijak nemění svoje funkce na základě signálu DNT. Další informace o signálu DNT naleznete v části Vše o signálu Do Not Track.

Ochrana soukromí u společnosti Intel
Společnost Intel se zavazuje chránit soukromí. Chcete-li zjistit více informací o přístupu společnosti Intel k ochraně soukromí, přečtěte si dokument  Poznámka k ochraně osobních údajů a Pravidla chování společnosti Intel.

Jak nás můžete kontaktovat
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak společnost Intel používá soubory cookie, můžete kontaktovat společnost Intel pomocí formuláře Kontaktujte nás nebo dopisem, který zašlete na níže uvedenou poštovní adresu. Uveďte prosím vaše kontaktní informace, název webové stránky nebo služby společnosti Intel a podrobný popis vašeho požadavku nebo problému se souborem cookie.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Tato poznámka rozšiřuje a nahrazuje předchozí verze. Tuto poznámku můžeme kdykoli upravit. V části „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ ve spodní části této stránky naleznete informaci o tom, kdy došlo k poslední úpravě této poznámky. Veškeré změny v této poznámce jsou platné v okamžik zveřejnění revidované poznámky na našem webu.
POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 9. května 2016

Contact Intel by using the Contact Us form.