• Toto prohlášení se týká následujících položek:

  Osobních údajů, které obdržíme od uživatelů ve styku s našimi webovými stránkami, produkty, službami a aplikacemi.

  Produkty a služby McAfee

  Netýká se však těchto položek:

  Obsahu webových stránek, na které příležitostně odkazujeme a které provozují společnosti, které nejsou přidružené ke společnosti McAfee.
  Našich zaměstnaneckých záznamů.

 • Produkty a služby McAfee

  Údaje používáme pro tyto účely:

  zabezpečení zařízení a systémů,

  řízení našich vztahů s vámi,

  zdokonalování produktů a služeb zabezpečení,

  ochrana dat.

  • zabezpečení zařízení a systémů,

  • řízení našich vztahů s vámi,

  • zdokonalování produktů a služeb zabezpečení,

  • ochrana dat.

 • Našim cílem je chránit vaše údaje před hrozbami zabezpečení.

  Při každém zapnutí zařízení, připojení k síti nebo otevření souboru před vámi stojí významné riziko ze strany hackerů, odesílatelů nevyžádané pošty, malwaru, spywaru a dalších forem neoprávněného přístupu k vašim údajům a systémům.


  Na omezení těchto hrozeb pracujeme třemi základními způsoby:

  • analyzovat data odeslaná do přístroje a z něj, zda nehrozí nějaké hrozby, chyby, podezřelé aktivity či útoky;
  • analyzovat důvěryhodnost odesílajícího a přijímajícího přístroje a určovat, zda přístup povolit;
  • přizpůsobovat svou reakci novým rizikům podle informací z vašeho přístroje a naší globální sítě.
 • Chráníme všechny druhy údajů

  Shromažďujeme osobní údaje, údaje o zařízení a údaje o síti a aktivitách, když obdržíte nebo používáte produkty či služby McAfee nebo když komunikujete se zařízením pomocí služeb McAfee.

  Co jsou údaje

  Společnost McAfee shromažďuje některé údaje osobní povahy (údaje, pomocí kterých lze určit totožnost jednotlivce samostatně nebo ve spojení s jinými údaji).

  Společnost McAfee shromažďuje také údaje, které nemají osobní povahu a ze kterých nelze určit totožnost jednotlivce.

  Když se údaje, které nemají osobní povahu, zkombinují s dalšími údaji, takže z nich poté lze určit totožnost jednotlivce, zacházíme s touto kombinací jako s osobními údaji.

 • Ochrana údajů vyžaduje další údaje

  „Bot“ je software, který při aktivaci automaticky provádí naprogramované operace. Někdy se používá i výraz robot, z nějž je „bot“ odvozen.

  Virus je software, který se šíří z jednoho počítače či přístroje na druhý, obvykle bez souhlasu uživatele. Počítačové viry stejně jako lidské negativně ovlivňují funkci napadeného přístroje. Virus může být současně botem a naopak.

  Malware je software, který může škodit vám nebo poškodit počítač.

  Čím více víme o systému nebo zařízení, které spravuje data pod naší ochranou, tím lépe můžeme předvídat hrozby a chránit vás, vaše zařízení a vaše informace.

  Potřebujeme údaje
 • Chráníme vás nepřetržitě

  Následující úlohy vyžadují množství údajů, pomocí kterých vám můžeme poskytnout zabezpečení a ochranu osobních údajů:

  • Ochrana proti nevyžádané poště

  • Ochrana proti virům

  • Ochrana před vniknutím

  • Předvídání hrozeb a prevence před nimi

   
  • Šifrování dat

  • Prevence před ztrátami dat

  • Zamčení mobilního zařízení

  • Ochrana domácí sítě

 • Shromažďujeme osobní a další údaje, které nám poskytnete.

  Od dětí mladších 13 let neshromažďujeme vědomě a přímo osobní údaje bez řádného souhlasu rodičů. Rodiče nebo zodpovědné osoby mohou zaregistrovat celou rodinu a zajistit tak její ochranu a zabezpečení.

  Shromažďujeme osobní údaje, když nám je poskytnete nebo poskytne někdo vaším jménem. Údaje shromažďujeme také tehdy, když obdržíte nebo používáte produkty či služby McAfee nebo když komunikujete se zařízením pomocí služeb McAfee.

  Kontaktní údaje

  Platební údaje

  Dodací a fakturační adresa

  Historie nákupů

  Uživatelské jméno a heslo

  Komunikace s námi

  • Kontaktní údaje

  • Platební údaje

  • Dodací a fakturační adresa

  • Historie nákupů

  • Uživatelské jméno a heslo

  • Komunikace s námi

  Můžeme shromažďovat...

  • podrobnosti o vašich počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích (včetně adres IP, charakteristik prohlížeče, identifikačních znaků a charakteristik zařízení, informací o operačním systému zařízení a jazykových nastaveních systému),
  • aktivity na našich webových stránkách nebo způsoby použití našich produktů a služeb; adresy URL, ze kterých jste byli přesměrováni na naše webové stránky, data a časy vašich návštěv a data o posloupnosti klepnutí, jako jsou data běžně zaznamenávaná v protokolech webových serverů,
  • podrobnosti o použití Internetu a sítě (například adresy URL nebo názvy domén navštívených webových stránek, informace o aplikacích, které se pokoušejí o přístup do vaší sítě, nebo údaje o síťovém provozu),
  • údaje o souborech a komunikaci, například například generované potenciálním malwarem nebo spamem (soubory, emaily a jejich přílohy, metadata a související údaje o datovém provozu nebo části hodnot hash (což jsou soubory převedené na číselný řetězec matematickým zpracováním uvedených informací)), a to včetně dat z vaší komunikace s dalšími subjekty,
  • další informace využívané při provozu našich produktů a služeb (například informace o počtu zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů a emailů či počet nakažení),
  • informace obsažené ve vzorcích virů nebo malwaru či v souborech, které nám zašlete k přezkoumání.

  Příklady:

  • podrobnosti o vašich počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích (včetně adres IP, charakteristik prohlížeče, identifikačních znaků a charakteristik zařízení, informací o operačním systému zařízení a jazykových nastaveních systému),
  • aktivity na našich webových stránkách nebo způsoby použití našich produktů a služeb; adresy URL, ze kterých jste byli přesměrování na naše webové stránky, data a časy vašich návštěv a data o posloupnosti klepnutí, jako jsou data běžně zaznamenávaná v protokolech webových serverů,
  • podrobnosti o použití Internetu a sítě (například adresy URL nebo názvy domén navštívených webových stránek, informace o aplikacích, které se pokoušejí o přístup do vaší sítě, nebo údaje o síťovém provozu),
  • údaje o souborech a komunikaci, například například generované potenciálním malwarem nebo spamem (soubory, emaily a jejich přílohy, metadata a související údaje o datovém provozu nebo části hodnot hash (což jsou soubory převedené na číselný řetězec matematickým zpracováním uvedených informací)), a to včetně dat z vaší komunikace s dalšími subjekty,
  • další informace využívané při provozu našich produktů a služeb (například informace o počtu zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů a emailů či počet nakažení),
  • informace obsažené ve vzorcích virů nebo malwaru či v souborech, které nám zašlete k přezkoumání.
 • Údaje používáme tak, abychom sloužili vašim potřebám zabezpečení a ochrany osobních údajů:

  poskytování produktů a služeb pro předvídání hrozeb a ochranu před nimi,

  poskytování doporučení a aktualizací produktů v oblasti zabezpečení,

  provádění průzkumů a analýz zabezpečení,

  poskytování zákaznické podpory,

  zřizování a správa účtů McAfee,

  prevence a ochrana před trestnou činností,

  přizpůsobení uživatelského rozhraní,

  komunikace s vámi a marketing,

  povolení publikování v našich blozích a fórech,

  zlepšovat naše webové stránky, produkty a služby,

  vývoj nových produktů a služeb,

  provádění účetních a auditních úkonů a aktivit ke shromažďování informací,

  vyšetřování potenciálních reklamací či žalob nebo zakázaného chování,

  dodržovat a uplatňovat předpisy, smlouvy a směrnice.

  • poskytování produktů a služeb pro předvídání hrozeb a ochranu před nimi,

  • poskytování doporučení a aktualizací produktů v oblasti zabezpečení,

  • provádění průzkumů a analýz zabezpečení,

  • poskytování zákaznické podpory,

  • zřizování a správa účtů McAfee,

  • prevence a ochrana před trestnou činností,

  • přizpůsobení uživatelského rozhraní,

  • komunikace s vámi,

  • povolení publikování v našich blozích a fórech,

  • zlepšovat naše webové stránky, produkty a služby,

  • vývoj nových produktů a služeb,

  • provádění účetních a auditních úkonů a aktivit ke shromažďování informací,

  • vyšetřování potenciálních reklamací či žalob nebo zakázaného chování,

  • dodržovat a uplatňovat předpisy, smlouvy a směrnice.

 • Údaje nám slouží k poskytování aktuální ochrany

  Naše produkty a služby mohou zpracovávat určité údaje, aby zkontrolovaly, zda je třeba obnovit nebo aktualizovat soubory související s těmito produkty a službami. Používáme souhrnné zprávy k analýze frekvence určitých hrozeb a určení převládajících hrozeb.

  Odesíláme aktualizace
 • K poskytování ochrany potřebujeme adresy IP a další údaje o zařízení.

  Adresa internetového protokolu (adresa IP) je číselné označení přiřazené každému přístroji (např. počítači, tiskárně, serveru a mobilnímu telefonu), který je zapojen do počítačové sítě komunikující po internetovém protokolu. Podle této adresy se jednotlivé přístroje navzájem hledají v síti.

  Adresy IP jsou příkladem dat zařízení, které mají klíčový význam pro služby zabezpečení a služby ochrany osobních údajů. Přestože jsou adresy IP někdy spojené s jediným systémem, jsou nejčastěji spojené se skupinou systémů, systémem sdíleným více uživateli nebo bránou do skupiny systémů či zařízení.

  Například adresy IP v e-mailech jsou obvykle spojené s poskytovatelem e-mailových služeb, a nikoliv se zařízením.

  Jeden z našich technických expertů vysvětluje adresy IP takto:

 • Někdy musíme sdílet data nebo osobní údaje

  • požaduje-li to zákon nebo právní proces nebo v zájmu bezpečnosti státu,
  • požadují-li to státní úřady, jako jsou orgány k prosazování práva nebo jiné oprávněné třetí strany,
  • je-li to požadováno v souvislosti s vyšetřováním podezřelé či nezákonné činnosti nebo s hrozbou zákonné odpovědnosti,
  • je-li zveřejnění nezbytné nebo vhodné, aby se zabránilo fyzickým, finančním nebo jiným újmám, zraněním nebo ztrátám.
  Někdy musíme sdílet údaje
 • Své osobní údaje můžete spravovat

  volba

  Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budeme mít vzájemný obchodní vztah a dokud je budeme potřebovat k internímu podávání zpráv nebo z důvodu právních požadavků.

  • Zasílání našich marketingových zpráv můžete zrušit. Otevřete sekci Můj účet na našich stránkách
  • Můžete změnit nastavení, která určují způsob shromažďování vašich údajů v našich produktech.
  • Chcete-li odebrat své osobní údaje ze své svědecké reklamy na webové stránce McAfee, kontaktujte zákaznické služby.
  • Chcete-li získat přístup k osobním údajům, které jsme od vás obdrželi, a chcete-li je doplnit nebo odstranit, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@mcafee.com nebo libovolných adresách uvedených v tomto prohlášení.

  Nezapomeňte, že většina našich produktů a služeb vyžaduje k ochraně údajů vaše údaje. Zakážete-li shromažďování všech údajů, nebudou naše produkty fungovat.

  Pokud se rozhodnete, že od nás nechcete dostávat marketingové informace, zůstaneme nadále ve styku v záležitostech, jako jsou aktualizace zabezpečení, funkce produktu, odpovědi na požadavky služeb nebo jiná sdělení související s transakcemi.

 • K bezpečnému uchování údajů používáme administrativní a organizační opatření.

  Přístup k datům mají pouze pověření pracovníci. Navíc jsou data chráněna řadou dalších, administrativních, organizačních, technických i mechanických zabezpečení.

  Administrativní zabezpečení
 • K předcházení ztrátám nebo zneužití údajů používáme fyzické zabezpečení.

  K prevenci před přístupem k zařízením, pracovníkům nebo prostředkům, které spravují vaše údaje, používáme fyzické zabezpečení.

  Fyzické zabezpečení
 • K bezpečnému uchování údajů používáme technické prostředky zabezpečení.

  Data jsou šifrována vyspělými metodami šifrování a dalšími technickými prostředky zabezpečení. Při platbách na našich webových stránkách například používáme šifrování SSL.

  Šifrování dat
 • Chráníme data bez ohledu na to, kde žijete

  Společnost McAfee je celosvětově aktivní podnik, který se zavazuje chránit vaše osobní údaje a data vašeho systému. Poskytujeme stálou a rozsáhlou úroveň ochrany bez ohledu na zemi, ve které se společnost McAfee nebo vy nacházíte.

  Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, splňujeme platné zákonné požadavky pro přiměřenou ochranu přenosu osobních údajů do zemí mimo EHP nebo Švýcarska. Společnost McAfee má certifikaci v rámci programu ochrany osobních údajů Safe Harbor.

  Vaše údaje můžeme uchovávat všude, kde má společnost McAfee a její poskytovatelé služeb své technické prostředky.

  Celosvětová ochrana
 • Zajímá nás váš názor

  Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo chcete aktualizovat informace, které o vás uchováváme, nebo své volby, kontaktujte nás.


  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytujeme takto:

  • zobrazením odkazů na našich webových stránkách,
  • odkazy uvedenými v našich podmínkách použití a licenční smlouvě s koncovým uživatelem,
  • případným uvedením v našich smlouvách a dalších právních dokumentech.

  Odešlete e-mail našemu oddělení pro program ochrany osobních údajů na adresu:

  privacy@mcafee.com

  Zavolejte nám na číslo:

  +1 972 963 7902

  Kromě samotné společnosti McAfee, Inc. odpovídá za ochranu vašich osobních údajů také naše konkrétní dceřiná společnost, s níž jste v obchodním vztahu.

  • Pro USA, Mexiko, Střední Ameriku, Jižní Ameriku a Karibskou oblasti:
   McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd.
   Santa Clara, California 95054
  • Pro Kanadu, Evropu, Střední východ, Afriku, Asii a Pacifickou oblast:
   McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal
   2449 Luxembourg, Luxembourg
  • Pro Japonsko:
   McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan
 • Děkujeme vám za důvěru

  Změny zásad ochrany osobních údajů

  Toto prohlášení můžeme aktualizovat kdykoli zveřejněním doplňků nebo změn na našich webových stránkách. Pokud budeme chtít osobní údaje použít výrazně jinak, než jsme uvedli při jejich sběru, upozorníme uživatele emailem, dobře viditelným oznámením na našem serveru nebo podobným způsobem. V případě potřeby si vyžádáme přiměřený souhlas uživatele.

  Děkujeme za důvěru, s níž jste nám svěřili ochranu svých dat a systémů před bezpečnostními hrozbami. Děkujeme za prostudování našeho prohlášení o ochraně soukromí.


  Nyní vytvořte svou postavičku Privacy Ninja:

  Tělo:

  Čelenka:

  Nástroje:

Podělte se o svou divokou postavičku Privacy Ninja s přítelem!

P.S. Žádné z těchto informací nebudou shromážděny, takže sdílejte svobodně.

Odeslat

×