• Deze verklaring is van toepassing op:

  de persoonlijke gegevens die we van individuen verkrijgen via interactie met onze websites, producten, diensten en toepassingen.

  McAfee-producten en -diensten

  Maar niet op:

  inhoud van websites waar we af en toe naar verwijzen en die beheerd worden door bedrijven die geen enkele band met McAfee hebben.
  Noch op werknemersbestanden.

 • McAfee-producten en -diensten

  We gebruiken gegevens om:

  apparaten en systemen te beschermen;

  onze relatie met u te beheren;

  beveiligingsproducten en -diensten te verbeteren;

  gegevens te beschermen;

  • apparaten en systemen te beschermen;

  • onze relatie met u te beheren;

  • beveiligingsproducten en -diensten te verbeteren;

  • gegevens te beschermen.

 • Het beschermen van uw gegevens tegen beveiligingsrisico's is onze taak

  Elke keer dat u een apparaat inschakelt, verbinding maakt met een netwerk of een bestand opent, loopt u grote risico's door hackers, spammers, malware, spyware en andere vormen van onbevoegde toegang tot gegevens en systemen.


  We proberen deze bedreigingen op 3 belangrijke manieren te verminderen:

  • Analyseren van gegevens die naar of vanaf uw apparaat verzonden zijn met het oog op risico's, bedreigingen, kwetsbaarheden, verdachte activiteiten en aanvallen;
  • Beoordelen van de reputatie van het verzendend/ontvangend apparaat en bepalen of toegang verleend kan worden of een transactie doorgang kan vinden; en
  • Aanpassen van de verdediging tegen nieuwe bedreigingen op basis van de informatie die wij via uw apparaat en ons wereldwijde netwerk verzamelen.
 • We beschermen alle soorten gegevens

  We verzamelen persoons-, apparaat- en netwerk-/activiteitsgegevens als u McAfee-producten of -diensten aanschaft of gebruikt, of als u met behulp van McAfee-diensten met een apparaat communiceert.

  Wat zijn gegevens

  McAfee verzamelt gegevens die persoonlijk kunnen zijn (bijvoorbeeld gegevens die, op zichzelf of in combinatie met andere gegevens, een individu kunnen identificeren).

  McAfee verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens die, op zichzelf, geen individu identificeren.

  Als niet-persoonlijke gegevens met andere gegevens worden gecombineerd, zodat een individu kan worden geïdentificeerd, dan behandelen we die combinatie als persoonlijke, herkenbare gegevens.

 • Er zijn gegevens nodig om gegevens te kunnen beschermen.

  Een bot is software die automatisch handelingen uitvoert als deze hiertoe wordt geactiveerd. De naam is afgeleid van het woord "robot."

  Een virus is software die zich vanaf een computer of apparaat verspreidt, meestal zonder toestemming van de gebruiker. Net zoals virussen bij mensen beïnvloeden virussen bij computers of apparaten de functionaliteit. Een virus kan een bot zijn (en vice versa).

  Malware is software die u of uw computer of apparaat schade kan toebrengen.

  Hoe meer we weten over een systeem of apparaat dat onder onze beveiliging gegevens beheert, hoe beter we bedreigingen kunnen voorspellen en u, uw apparaten en uw gegevens kunnen beschermen.

  Er zijn gegevens nodig
 • We beschermen u 24/7

  Hier volgen wat gegevensintensieve taken waarmee we beveiliging en privacybescherming kunnen bieden:

  • spambeveiliging;

  • virusbeveiliging;

  • inbraakbeveiliging;

  • voorspellen en voorkomen van bedreigingen;

   
  • gegevensencryptie;

  • preventie van gegevensverlies;

  • mobiele vergrendeling;

  • beveiliging voor thuisnetwerken.

 • Als u gegevens aan ons verstrekt, verzamelen we uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens

  Wij verzamelen nooit doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van hun ouders. Ouders of verzorgers kunnen de hele familie voor beveiliging aanmelden.

  We verzamelen uw persoonlijke gegevens als u of iemand die namens u handelt deze gegevens aan ons verstrekt. We verzamelen ook gegevens als u McAfee-producten of -diensten aanschaft of gebruikt, of als u met behulp van McAfee-diensten met een apparaat communiceert.

  Contactgegevens

  Betalingsgegevens

  Post- en factuuradres

  Koopgeschiedenis

  Gebruikersnaam en wachtwoord

  Communicatie met ons

  • Contactgegevens

  • Betalingsgegevens

  • Post- en factuuradres

  • Koopgeschiedenis

  • Gebruikersnaam en wachtwoord

  • Communicatie met ons

  We verzamelen het volgende...

  • details over uw computers, apparaten, toepassingen en netwerken (inclusief IP-adressen, browserkenmerken, apparaat-ID en -kenmerken, besturingssysteemgegevens en systeemtaalvoorkeuren);
  • activiteiten op onze websites en gebruikspatronen van producten en diensten; verwijzende URL's, data en tijden van websitebezoeken en clickstream-gegevens zoals gegevens die vaak worden geregistreerd in webserverlogboeken; en
  • details over internet- of netwerkgebruik (zoals de URL's of domeinnamen van websites die u bezoekt, gegevens over toepassingen die toegang proberen te krijgen tot uw netwerk, of verkeersgegevens);
  • gegevens over bestanden en communicatie, zoals mogelijke malware of spam (waaronder computerbestanden, e-mails en bijlagen, e-mailadressen, metagegevens en verkeersgegevens, of delen of hashes -- een hash-bestand is een bestand dat in een numerieke string is omgezet door een wiskundig algoritme -- of iets van deze gegevens); dit kan vergelijkbare gegevens omvatten van derden die met u communiceren;
  • overige gegevens die worden gebruikt bij het functioneren van onze producten en diensten (zoals gegevens met betrekking tot het aantal gecontroleerde, verdachte, geïnfecteerde of ongewenste bestanden of e-mails; aantal daadwerkelijke infecties); en
  • gegevens die in een virus, malware-exemplaar of bestand kunnen zijn opgenomen dat u naar McAfee hebt verzonden voor controle.

  Zoals?

  • Details over uw computers, apparaten, toepassingen en netwerken (inclusief IP-adres, browserkenmerken, apparaat-ID en -kenmerken, besturingssysteemgegevens en systeemtaalvoorkeuren).
  • Activiteiten op onze websites en gebruikspatronen van producten en diensten; verwijzende URL's, data en tijden van websitebezoeken en clickstream-gegevens zoals gegevens die vaak worden geregistreerd in webserverlogboeken.
  • Details over internet- of netwerkgebruik (zoals de URL's of domeinnamen van websites die u bezoekt, gegevens over toepassingen die toegang proberen te krijgen tot uw netwerk, of verkeersgegevens)
  • gegevens over bestanden en communicatie, zoals mogelijke malware of spam (waaronder computerbestanden, e-mails en bijlagen, e-mailadressen, metagegevens en verkeersgegevens, of delen of hashes -- een hash-bestand is een bestand dat in een numerieke string is omgezet door een wiskundig algoritme -- of iets van deze gegevens); dit kan vergelijkbare gegevens omvatten van derden die met u communiceren;
  • overige gegevens die worden gebruikt bij het functioneren van onze producten en diensten (zoals gegevens met betrekking tot het aantal gecontroleerde, verdachte, geïnfecteerde of ongewenste bestanden of e-mails; aantal daadwerkelijke infecties); en
  • gegevens die in een virus, malware-exemplaar of bestand kunnen zijn opgenomen dat u naar McAfee hebt verzonden voor controle.
 • We gebruiken gegevens om aan uw behoeften op het gebied van beveiliging en privacy te voldoen

  Het bieden van dreigingsvoorspellingen en beveiligingsproducten en -diensten

  Het leveren van beveiligingsadvies en productupdates

  Het uitvoeren van beveiligingsonderzoek en -analyse

  Het bieden van ondersteuning aan klanten

  Het instellen en beheren van McAfee-accounts

  Het voorkomen van en beschermen tegen criminele activiteiten

  Het doorvoeren van aanpassingen op basis van gebruikerservaringen

  Het communiceren met en verkopen aan u

  Het mogelijk maken van posten op onze blogs en forums

  Het verbeteren van onze websites, producten en diensten

  Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

  Het uitvoeren van account-, controle- en verzamelactiviteiten

  Het onderzoeken van mogelijke claims of verboden gedrag

  Het naleven en hanteren van toepasselijke wettelijke vereisten en overeenkomsten

  • Het bieden van dreigingsvoorspellingen en beveiligingsproducten en -diensten

  • Het leveren van beveiligingsadvies en productupdates

  • Het uitvoeren van beveiligingsonderzoek en -analyse

  • Het bieden van ondersteuning aan klanten

  • Het instellen en beheren van McAfee-accounts

  • Het voorkomen van en beschermen tegen criminele activiteiten

  • Het doorvoeren van aanpassingen op basis van gebruikerservaringen

  • Het communiceren met u

  • Het mogelijk maken van posten op onze blogs en forums

  • Het verbeteren van onze websites, producten en diensten

  • Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

  • Het uitvoeren van account-, controle- en verzamelactiviteiten

  • Het onderzoeken van mogelijke claims of verboden gedrag

  • Het naleven en hanteren van toepasselijke wettelijke vereisten en overeenkomsten

 • We gebruiken gegevens voor het bieden van up-to-date beveiliging

  Onze producten en diensten kunnen gebruikmaken van bepaalde gegevens om te controleren of bestanden die met deze producten en diensten samenhangen, moeten worden vernieuwd of bijgewerkt. We gebruiken samengestelde rapporten om de frequentie en verspreiding van bepaalde bedreigingen te analyseren.

  We versturen updates
 • We zijn afhankelijk van IP-adressen en andere apparaatgegevens voor het bieden van beveiliging.

  Een Internet Protocol-adres (IP-adres) is een numeriek label dat is toegewezen aan elk apparaat (bijv. een computer, printer, mobiele telefoon of server) in een computernetwerk dat het internetprotocol gebruikt voor communicatie. Op deze manier kunnen apparaten met elkaar contact maken op een netwerk.

  IP-adressen zijn een voorbeeld van apparaatgegevens die cruciaal zijn voor beveiligings- en privacydiensten. In sommige gevallen kunnen IP-adressen aan het systeem van een enkel individu worden gekoppeld, maar meestal worden ze gekoppeld aan een groep systemen, een systeem dat door veel gebruikers wordt gedeeld of een gateway voor een groep systemen of apparaten.

  IP-adressen die bijvoorbeeld in een e-mailcommunicatie zijn opgenomen, worden meestal gekoppeld aan een e-mailserviceprovider en niet aan een apparaat.

  Een van onze techneuten geeft uitleg over IP-adressen:

 • Soms moeten we gegevens of persoonlijke informatie delen

  • indien dit verplicht is door de wet of een wettelijk proces of voor doeleinden met betrekking tot de nationale veiligheid
  • als reactie op aanvragen van overheidsinstellingen, zoals rechtshandhavingsinstanties of andere bevoegde derden
  • indien verplicht in verband met een onderzoek naar verwachte of echte illegale activiteiten of de kans op wettelijke aansprakelijkheid
  • indien we vinden dat onthulling noodzakelijk en gepast is om fysieke, financiële of andere schade, letsel of verlies te voorkomen
  Soms moeten we gegevens delen
 • U kunt uw persoonlijke gegevens beheren

  keuze

  We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we een zakelijke relatie met u hebben en het noodzakelijk is voor interne rapportage of wettelijk vereist is.

  • U kunt zich afmelden voor onze marketingberichten. Ga naar Mijn Account op onze website.
  • U kunt de instellingen veranderen die bepalen hoe uw gegevens in onze producten worden verzameld.
  • Als u uw persoonlijke gegevens uit een verklaring op een website van McAfee wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met de klantenservice.
  • U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@mcafee.com of een van de in deze verklaring genoemde adressen, als u persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld, wilt weergeven, aanpassen of verwijderen.

  Houd er rekening mee dat het merendeel van onze producten en diensten gegevens nodig heeft om gegevens te kunnen blijven beschermen. Als u ons geen toestemming geeft voor het verzamelen van uw gegevens, werken onze producten niet meer.

  Als u geen marketinginformatie meer van ons wilt ontvangen, kunnen we nog steeds met u communiceren in verband met zaken als beveiligingsupdates, productfunctionaliteit, reacties op serviceaanvragen of andere communicatie met betrekking tot transacties.

 • We gebruiken administratieve en organisatorische beveiligingsmechanismen om gegevens veilig te houden.

  De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel. Daarnaast zijn er administratieve, organisationele, technische en fysieke beschermingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

  Administatieve beveiliging
 • We gebruiken fysieke beveiligingsmechanismen om verlies of misbruik van gegevens te voorkomen

  We gebruiken fysieke beveiligingsmechanismen om toegang tot apparatuur, personeel of faciliteiten die uw gegevens beheren, te voorkomen.

  Fysieke beveiligingsmechanismen
 • We gebruiken technologische beveiligingsmechanismen om gegevens veilig te houden

  Gegevens worden versleuteld met behulp van geavanceerde encryptietechnieken en andere technische beveiligingsmechanismen. Als u bijvoorbeeld een betaling doet op onze website, dan gebruiken we SSL-encryptie.

  Gegevensencryptie
 • We beschermen uw gegevens, waar u ook woont

  McAfee is een wereldwijd geïntegreerd bedrijf dat zich inzet voor het beschermen van uw persoons- en systeemgegevens. We bieden consistente en uitgebreide beveiliging ongeacht het land waar u of McAfee zich bevindt.

  Als u in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bent gevestigd, voldoen we aan de toepasselijke wettelijke vereisten om voldoende bescherming te bieden voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de EER of Zwitserland. McAfee is gecertificeerd onder het Safe Harbor-privacyprincipes.

  We kunnen uw gegevens bewaren ongeacht waar McAfee en zijn serviceproviders faciliteiten hebben.

  Wereldwijde beveiliging
 • We horen graag van u

  Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, of als u de gegevens die we over u of uw voorkeuren hebben, wilt bijwerken, kunt u contact met ons opnemen.


  We bieden toegang tot onze privacyverklaring door:

  • koppelingen op onze websites;
  • verwijzingen in onze gebruiksvoorwaarden en licentieovereenkomsten voor gebruikers.
  • opname in onze contracten en andere wettelijke overeenkomsten indien nodig.

  E-mail ons Privacy Program Office via:

  privacy@mcafee.com

  Bel ons op:

  972-963-7902

  U kunt uw brief richten aan de rechtspersoon waarmee u een zakelijke relatie hebt, maar ook aan McAfee Inc. Ze zijn beide verantwoordelijk voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens.

  • Voor de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied:
   McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd.
   Santa Clara, California 95054
  • Voor Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Aziën en het Grote-Oceaangebied:
   McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal
   2449 Luxemburg, Luxemburg
  • Voor Japan:
   McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan
 • Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt

  Soms worden privacyverklaringen aangepast

  We kunnen deze verklaring op elk moment bijwerken door aanvullingen of aanpassingen op deze webpagina te posten. Indien wij op enig moment persoonlijke gegevens gaan gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van het doeleinde dat ten tijde van het verzamelen vermeld werd, zullen wij gebruikers per e-mail, via een opvallende aankondiging op onze website of anderszins op de hoogte stellen. Indien noodzakelijk, zullen wij onze gebruikers om toestemming hiervoor vragen.

  We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het beschermen van u en uw gegevens en systemen tegen privacy- en veiligheidsbedreigingen. Hartelijk dank voor het lezen van onze privacyverklaring.


  Maak nu uw eigen Privacy Ninja:

  Lichaam:

  Hoofdband:

  Hulpmiddelen:

Deel uw krachtige Privacy Ninja met een vriend!

P.S. Niets uit deze informatie zal worden verzameld, dus u kunt het gerust delen.

Verzenden

×