• Denne merknaden gjelder for følgende:

  Personlig informasjon vi får fra personer som bruker webområdene, produktene, tjenestene og programmene våre.

  McAfees produkter og tjenester

  Men ikke for følgende:

  Innholdet på webområder som vi av og til kobler til, og som drives av selskaper som ikke er knyttet til McAfee.
  Heller ikke for informasjon om ansatte.

 • McAfees produkter og tjenester

  Vi bruker data til å gjøre følgende:

  Beskytte enheter og systemer

  Administrere vår relasjon med deg

  Forbedre sikkerhetsprodukter og -tjenester

  Beskytte data

  • Beskytte enheter og systemer

  • Administrere vår relasjon med deg

  • Forbedre sikkerhetsprodukter og -tjenester

  • Beskytte data

 • Vi er opptatt av å beskytte dataene dine mot sikkerhetstrusler

  Hver gang du slår på en enhet, kobler til et nettverk eller åpner en fil, blir du utsatt for en betydelig risiko for angrep fra hackere, spammere, ondsinnet programvare, spionprogrammer og andre typer uautorisert tilgang til data og systemer.


  Vi jobber med å redusere disse truslene ved å ta i bruk følgende tre hovedmetoder:

  • analysere data som sendes til og fra enhetene dine, og se etter risikoer, trusler, sikkerhetsproblemer, mistenkelig aktivitet og angrep;
  • vurdere omdømmet til sender- og mottakeren for å avgjøre om tilgang skal tillates;
  • tilpasse tiltak i forbindelse med nye trusler, basert på informasjon fra enheten din og vårt globale nettverk.
 • Vi beskytter alle typer data

  Vi samler inn personlig informasjon, maskininformasjon og nettverks-/aktivitetsinformasjon når du får eller bruker McAfee-produkter eller -tjenester eller når du kommuniserer med en enhet som bruker McAfees tjenester.

  Hva er data?

  McAfee samler inn en del personlig informasjon (det vil si informasjon som identifiserer en enkeltperson, enten alene eller i kombinasjon med andre data).

  McAfee samler også inn ikke-personlig informasjon som i seg selv ikke identifiserer en enkeltperson.

  Når ikke-personlig informasjon kombineres med annen informasjon slik at den identifiserer enkeltpersoner, behandler vi den kombinasjonen som personlig, identifiserbar informasjon.

 • Vi trenger data for å kunne beskytte data

  En bot er programvare som automatisk gjør ting når noe sier at den skal gjøre det. Navnet kommer fra "robot".

  Et virus er programvare som spres fra en datamaskin eller enhet, vanligvis uten brukerens tillatelse. På samme måte som virus hos mennesker, har virus på datamaskiner eller enheter innvirkning på funksjonaliteten. Et virus kan være en bot (og omvendt).

  Ondsinnet programvare er programvare som kan skade deg eller datamaskinen eller enheten din.

  Jo mer vi vet om et system eller en enhet som behandler data, og som er under vår beskyttelse, jo bedre kan vi forutsi trusler og beskytte deg, enhetene dine og informasjonen din.

  Vi trenger data
 • Vi beskytter deg døgnet rundt

  Her er noen dataintensive oppgaver som gir oss mulighet til å levere sikkerhet og personvernsbeskyttelse:

  • Spambeskyttelse

  • Virusbeskyttelse

  • Inntrengingsbeskyttelse

  • Trusselforutsigelse og -forhindring

   
  • Datakryptering

  • Forhindring av datatap

  • Sperring av mobiler

  • Forsvar for hjemmenettverk

 • Når du gir dem til oss, samler vi inn personlige og ikke-personlige data

  Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra barn under 13 år uten samtykke fra foreldre eller foresatte. Foreldre eller foresatte kan registrere hele familien for sikkerhetsbestemmelser.

  Vi samler inn din personlige informasjon når du eller noen som handler på dine vegne, gir den til oss. Vi samler også inn informasjon når du får eller bruker McAfee-produkter eller -tjenester eller når du kommuniserer med en enhet som bruker McAfees tjenester.

  Kontaktinformasjon

  Betalingsinformasjon

  Leverings- og faktureringsadresse

  Kjøpshistorikk

  Brukernavn og passord

  Kommunikasjon med oss

  • Kontaktinformasjon

  • Betalingsinformasjon

  • Leverings- og faktureringsadresse

  • Kjøpshistorikk

  • Brukernavn og passord

  • Kommunikasjon med oss

  Vi kan samle inn...

  • detaljert informasjon om datamaskinene, enhetene, programmene og nettverkene (blant annet IP-adresse, nettleserens egenskaper, enhetens ID og egenskaper, enhetens operativsystem og systemets språkinnstillinger;
  • aktiviteter på våre webområder og bruksmønstre for produkter og tjenester, refererte URL-adresser, datoer og klokkeslett for webområdebesøk, og klikkstrømdata, for eksempel informasjon som er hyppig registrert i webserverloggene våre;
  • detaljert informasjon om Internett- eller nettverksbruk (for eksempel URL-adresser eller domenenavn for webområder du besøker, informasjon om programmer som forsøker å få tilgang til nettverket, eller trafikkdata);
  • data om filer og kommunikasjon, for eksempel om potensielt ondsinnet programvare eller spa (som kan omfatte datamaskin, e-postmeldinger og -vedlegg, e-postadresser, metadata og trafikk, eller deler eller hasher – en hash-fil er en fil som er konvertert til en numerisk streng av en matematisk algoritme – av denne informasjonen) – dette kan omfatte lignende informasjon fra tredjeparter som du samhandler med;
  • annen informasjon som benyttes ved bruk av våre produkter og tjenester (for eksempel informasjon om antallet kontrollerte, mistenkelige, infiserte eller uønskede filer eller e-postmeldinger samt antallet infeksjoner); og
  • informasjon som kan være inkludert i et eksempel på virus eller ondsinnet programvare, eller en fil som du sender til McAfee til gjennomgang.

  Hva da?

  • Detaljert informasjon om datamaskinene, enhetene, programmene og nettverkene (blant annet IP-adresse, nettleserens egenskaper, enhetens ID og egenskaper, enhetens operativsystem og systemets språkinnstillinger).
  • Aktiviteter på våre webområder og bruksmønstre for produkter og tjenester, refererte URL-adresser, datoer og klokkeslett for webområdebesøk, og klikkstrømdata, for eksempel informasjon som er hyppig registrert i webserverloggene våre.
  • Detaljert informasjon om Internett- eller nettverksbruk (for eksempel URL-adresser eller domenenavn for webområder du besøker, informasjon om programmer som forsøker å få tilgang til nettverket, eller trafikkdata).
  • data om filer og kommunikasjon, for eksempel om potensielt ondsinnet programvare eller spa (som kan omfatte datamaskin, e-postmeldinger og -vedlegg, e-postadresser, metadata og trafikk, eller deler eller hasher – en hash-fil er en fil som er konvertert til en numerisk streng av en matematisk algoritme – av denne informasjonen) – dette kan omfatte lignende informasjon fra tredjeparter som du samhandler med;
  • annen informasjon som benyttes ved bruk av våre produkter og tjenester (for eksempel informasjon om antallet kontrollerte, mistenkelige, infiserte eller uønskede filer eller e-postmeldinger samt antallet infeksjoner); og
  • informasjon som kan være inkludert i et eksempel på virus eller ondsinnet programvare, eller en fil som du sender til McAfee til gjennomgang.
 • Vi bruker data til å ivareta sikkerheten og personvernet ditt

  Tilby trusselforutsigelser og beskyttelsesprodukter og -tjenester

  Tilby sikkerhetsveiledning og produktoppdateringer

  Gjennomføre sikkerhetsundersøkelser og -analyser

  Tilby kundestøtte

  Opprette og administrere McAfee-kontoer

  Forhindre og beskytte mot kriminell aktivitet

  Tilpasse brukeropplevelsen

  Kommunisere og markedsføre til deg

  Muliggjøre innlegg på bloggene og foraene våre

  Forbedre nettsidene, produktene og tjenestene våre

  Utvikle nye produkter og tjenester

  Utføre aktiviteter knyttet til regnskapsføring, revisjon og innsamling

  Undersøke potensielle erstatningskrav eller forbudt atferd

  Overholde og håndheve gjeldende juridiske retningslinjer og avtaler

  • Tilby trusselforutsigelser og beskyttelsesprodukter og -tjenester

  • Tilby sikkerhetsveiledning og produktoppdateringer

  • Gjennomføre sikkerhetsundersøkelser og -analyser

  • Tilby kundestøtte

  • Opprette og administrere McAfee-kontoer

  • Forhindre og beskytte mot kriminell aktivitet

  • Tilpasse brukeropplevelsen

  • Kommunisere med deg

  • Muliggjøre innlegg på bloggene og foraene våre

  • Forbedre nettsidene, produktene og tjenestene våre

  • Utvikle nye produkter og tjenester

  • Utføre aktiviteter knyttet til regnskapsføring, revisjon og innsamling

  • Undersøke potensielle erstatningskrav eller forbudt atferd

  • Overholde og håndheve gjeldende juridiske retningslinjer og avtaler

 • Vi bruker data til å levere oppdatert beskyttelse

  Produktene og tjenestene våre kan behandle visse typer data for å kontrollere om filene som er relatert til disse produktene og tjenestene, må oppfriskes eller oppdateres. Vi bruker samlede rapporter til å analysere frekvensen og mengden av bestemte trusler.

  Vi sender oppdateringer
 • Vi er avhengige av IP-adresser og andre maskindata for å kunne levere beskyttelse

  En IP-adresse (Internett-protokollere) er en numerisk etikett som er tildelt hver enkelt enhet – for eksempel datamaskin, skriver, mobiltelefon eller server – som deltar i et datamaskinen som bruker Internett-protokollen til kommunikasjon. Det er slik enheter finner hverandre i et nettverk.

  IP-adresser er et eksempel på maskindata som er svært viktig for sikkerhets- og personvernstjenester. Selv om IP-adresser noen ganger er tilknyttet systemet til en enkeltperson, er de som oftest tilknyttet en gruppe av systemer, ett system som deles av mange brukere, eller en gateway til en gruppe av systemer eller enheter.

  For eksempel er IP-adresser for e-post vanligvis tilknyttet en leverandør av e-posttjenester og ikke en enhet.

  En av ekspertene våre forklarer IP-adresser:

 • Noen ganger må vi dele data eller personlig informasjon med andre

  • hvis det kreves av lovgivningen eller juridiske prosesser, eller med tanke på nasjonal sikkerhet;
  • hvis det kreves av offentlige kontorer, for eksempel politimyndigheter eller andre autoriserte tredjeparter;
  • hvis det kreves i forbindelse med etterforskning av mistenkt eller reell ulovlig aktivitet eller eksponering for juridisk ansvar;
  • hvis offentliggjøring er nødvendig eller riktig for å forhindre fysisk, økonomisk eller annen skade eller tap
  Noen ganger er vi nødt til å dele data med andre
 • Du kan administrere de personlige dataene dine

  valg

  Vi beholder bare personlig informasjon så lenge vi har et forretningsforhold med deg og det kreves for intern rapportering eller juridiske krav.

  • Du kan stoppe abonnementet på markedsføringskommunikasjon på e-post. Gå til Min konto på webområdet vårt
  • Du kan endre innstillingene som styrer hvordan dataene dine blir samlet inn i produktene våre.
  • Du kan fjerne personlig informasjon fra en tilbakemelding på McAfees webområde ved å kontakte kundestøtte.
  • Du kan også kontakte oss på privacy@mcafee.com eller på noen av de andre adressene som er oppført i denne merknaden, hvis du vil ha tilgang til, endre eller slette personlig informasjon som vi har samlet inn fra deg.

  Husk at de fleste produktene og tjenestene våre er avhengig av data for å kunne fortsette å beskytte data. Hvis du deaktiverer all datainnsamling, vil ikke tingene våre fungere mer.

  Hvis du velger ikke å motta markedsføringsinformasjon fra oss, vil vi fremdeles kontakte deg når det gjelder sikkerhetsoppdateringer, produktfunksjonalitet, svar på tjenesteforespørsler eller annen transaksjonsrelatert kommunikasjon.

 • Vi bruker administrative og organisasjonsmessige kontroller til å beskytte data

  Tilgang til data er begrenset til autorisert personale. Det er dessuten iverksatt administrative, organisasjonsmessige, tekniske og fysiske tiltak for å beskytte dine data.

  Administrativ sikkerhet
 • Vi bruker fysisk beskyttelse for å hindre tap eller misbruk av data

  Vi bruker fysisk sikkerhet for å hindre tilgang til utstyr, personale eller lokaler som håndterer dataene dine.

  Fysisk beskyttelse
 • Vi bruker teknologisk beskyttelse for å sikre data

  Data blir kryptert ved hjelp av avanserte krypteringsmetoder og annen teknologisk beskyttelse. For eksempel bruker vi SSL-kryptering når du betaler på webområdet vårt.

  Datakryptering
 • Vi beskytter data uansett hvor du bor

  McAfee er et globalt selskap som går inn for å beskytte dine personlige data og systemdata. Vi leverer et kontinuerlig og omfattende beskyttelsesnivå uavhengig av hvilket land du eller McAfee befinner seg i.

  Hvis du befinner deg i EØS-området eller Sveits, overholder vi gjeldende juridiske krav som gir relevant beskyttelse for overføring av personlig informasjon til land utenfor EØS eller Sveits. McAfee er sertifisert under Safe Harbor-rammeverket for personvern.

  Vi kan lagre informasjonen din overalt der McAfee og dets tjenesteleverandører har lokaler.

  Global beskyttelse
 • Vi ønsker å høre fra deg

  Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående personvernspolicyen vår, eller hvis du vil oppdatere informasjonen vi har om deg eller innstillingene dine, kan du kontakte oss.


  Vi gir tilgang til denne personvernsmerknaden på følgende måter:

  • koblinger på webområdene våre;
  • du finner mer informasjon om dette i vilkårene for bruk og sluttbruker;
  • innarbeidelse i kontrakter og andre juridiske avtaler etter behov.

  Send e-post til Privacy Program Office på:

  privacy@mcafee.com

  Ring oss på:

  972-963-7902

  Du kan kontakte McAfee, Inc. direkte eller gjennom den juridiske enheten du har et forretningsforhold til. Begge er ansvarlig for å beskytte den personlige informasjonen din.

  • For USA, Mexico, Sentral-Amerika, Sør-Amerika og Karibia:
   McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd.
   Santa Clara, California 95054
  • For Canada, Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og Stillehavsregionen:
   McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal
   2449 Luxembourg, Luxembourg
  • For Japan:
   McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan
 • Takk for at du har tillit til oss

  Noen ganger endres personvernspolicyen

  Vi kan oppdatere denne merknaden når som helst ved å legge ut tillegg eller endringer på denne websiden. Hvis vi på noe tidspunkt bestemmer oss for å bruke personlig informasjon på en annen måte enn det som ble oppgitt på bestillingstidspunktet, vil vi varsle brukerne via e-post eller en synlig merknad på webområdet, eller på annen måte. Om nødvendig vil vi innhente tillatelse fra brukerne på forhånd.

  Vi setter pris på at du har bestemt deg for å ha tillit til at vi kan beskytte deg, dataene dine og systemene dine mot personverns- og sikkerhetstrusler. Takk for at du tok deg tid til å se gjennom personvernskanneren.


  Nå kan du lage din egen personvernsninja:

  Kropp:

  Pannebånd:

  Våpen:

Del den barske personvernsninjaen din med en venn!

PS: Denne informasjonen blir ikke samlet inn, så det er bare å dele i vei.

Send

×