• Ovo Obaveštenje važi za:

  Lične informacije koje dobijamo iz interakcije osoba sa našim Veb lokacijama, proizvodima, uslugama i aplikacijama.

  McAfee proizvodi i usluge

  Ali ne za:

  sadržaj Veb lokacija na koje povremeno upućujemo vezama i kojima upravljaju kompanije koje nisu filijale kompanije McAfee;
  evidencije zaposlenih.

 • McAfee proizvodi i usluge

  Podatke koristimo za sledeće oblasti:

  Zaštita uređaja i sistema

  Upravljanje našim odnosom sa vama

  Poboljšanje bezbednosnih proizvoda i usluga

  Zaštita podataka

  • Zaštita uređaja i sistema

  • Upravljanje našim odnosom sa vama

  • Poboljšanje bezbednosnih proizvoda i usluga

  • Zaštita podataka

 • Zaštita vaših podataka od bezbednosnih pretnji je naš posao

  Svaki put kada uključite uređaj, kada se povežete na mrežu ili otvorite datoteku, suočavate se sa ozbiljnim rizikom od hakera, pošiljalaca bezvredne pošte, zlonamernog softvera, špijunskog softvera i ostalih oblika neovlašćenog pristupa vašim podacima.


  Nastojimo da umanjimo rizik od ovih pretnji na tri ključna načina:

  • Analiziranje podataka koji se šalju na uređaj i sa njega u vezi sa rizicima, pretnjama, ranjivostima, sumnjivim aktivnostima i napadima;
  • Procenjivanje reputacije uređaja koji šalju i primaju podatke da bi se odredilo da li treba dozvoliti pristup i
  • Prilagođavanje odgovora novim pretnjama na osnovu informacija prikupljenih sa vašeg uređaja i iz naše globalne mreže.
 • Štitimo sve tipove podataka

  Kada kupujete ili koristite McAfee proizvode, usluge ili kada komunicirate sa uređajem pomoću McAfee usluga, mi prikupljamo lične informacije, informacije sa računara i informacije o mreži/aktivnosti.

  Kakvi su to podaci?

  McAfee prikuplja određene lične informacije (npr. informacije koje samostalno ili u kombinaciji sa drugim podacima identifikuju osobu).

  McAfee takođe prikuplja i informacije koje nisu lične i koje, same po sebi, ne identifikuju određenu osobu.

  Kada se informacije koje nisu lične kombinuju sa drugim informacijama na takav način da identifikuju osobu, takvu kombinaciju tretiramo kao informacije koje mogu identifikovati osobu.

 • Za zaštitu podataka potrebni su podaci

  Robot je softver koji automatski obavlja zadatke kada ga pokrene okidač. Ime potiče od reči „robot“.

  Virus je softver koji se prenosi sa računara ili uređaja, obično bez dozvole korisnika. Kao i humani virusi, virusi utiču na funkcionalnost računara ili uređaja. Virus može biti robot (i obrnuto).

  Zlonamerni softver je softver koji može da ošteti vaš računar ili uređaj.

  Što više podataka imamo o sistemu ili uređaju koji upravlja podacima pod našom zaštitom, bolje možemo da predvidimo pretnje i da zaštitimo vas, vaše uređaje i vaše informacije.

  Potrebni su podaci
 • Neprekidna zaštita

  Evo nekoliko zadataka u okviru kojih se podaci intenzivno koriste, a koji nam omogućavaju da zaštitimo bezbednost i privatnost:

  • Zaštita od bezvredne pošte

  • Zaštita od virusa

  • Zaštita od neovlašćenog pristupa

  • Predviđanje i sprečavanje pretnji

   
  • Šifrovanje podataka

  • Sprečavanje gubitaka podataka

  • Zaključavanje mobilnog uređaja

  • Odbrana kućne mreže

 • Kad nam ih pružite, prikupljamo vaše lične podatke i one koji to nisu

  Nećemo svesno prikupljati lične informacije direktno od dece mlađe od 13 godina bez odgovarajućeg roditeljskog pristanka. Roditelji ili staratelji mogu da upišu celu porodicu za zaštitu bezbednosti.

  Lične informacije prikupljamo kad nam ih pružite vi ili neko koga ste ovlastili. Takođe, prikupljamo lične informacije kada kupujete ili koristite McAfee proizvode, usluge ili kada komunicirate sa uređajem pomoću McAfee usluga.

  Kontakt informacije

  Informacije o plaćanju

  Adresa za isporuku i naplatu

  Istorija kupovine

  Korisničko ime i lozinka

  Komunikacija sa nama

  • Kontakt informacije

  • Informacije o plaćanju

  • Adresa za isporuku i naplatu

  • Istorija kupovine

  • Korisničko ime i lozinka

  • Komunikacija sa nama

  Možemo prikupiti...

  • detalje o vašim računarima, uređajima, aplikacijama i mrežama (uključujući IP adrese, odlike pregledača, ID i odlike uređaja, informacije o operativnom sistemu uređaja i željene opcije jezika);
  • aktivnosti na našim Veb lokacijama i šabloni korišćenja proizvoda i usluga; referentne URL adrese, datume i vremena poseta Veb lokacija i podatke o putanji biranja kao što su informacije koje se obično evidentiraju na Veb serverima; i
  • detalje o korišćenju Interneta ili mreže (kao što su URL adrese ili imena domena Veb lokacija koje posećujete, informacije o aplikacijama koje pokušavaju da pristupe vašoj mreži ili podaci o saobraćaju);
  • podaci o datotekama i komunikacijama, kao što su potencijalni zlonamerni softver ili bezvredna pošta (koji mogu obuhvatati datoteke sa računara, e-poruke i priloge, e-adrese, metapodatke i podatke o saobraćaju, odnosno delove ili heševe – heš datoteka je datoteka koja je matematičkim algoritmom konvertovana u numeričku nisku – za bilo koje od ovih informacija); to može obuhvatati slične informacije dobijene iz interakcija sa nezavisnim proizvođačima;
  • ostale informacije koje se koriste u radu naših proizvoda i usluga (kao što su informacije o broju proverenih, sumnjivih, zaraženih ili neželjenih datoteka ili e-poruka; te stvaran broj zaraženih datoteka) i
  • informacije koje mogu biti uključene u uzorak virusa ili zlonamernog softvera ili datoteku koje šaljete kompaniji McAfee radi pregleda.

  Kao na primer?

  • Detalji o vašim računarima, uređajima, aplikacijama i mrežama (uključujući IP adrese, odlike pregledača, ID i odlike uređaja, informacije o operativnom sistemu uređaja i željene opcije jezika).
  • Aktivnosti na našim Veb lokacijama i šabloni korišćenja proizvoda i usluga; referentne URL adrese, datumi i vremena poseta Veb lokacija i podaci o putanji biranja kao što su informacije koje se obično evidentiraju na Veb serverima.
  • Detalji o korišćenju Interneta ili mreže (kao što su URL adrese ili imena domena Veb lokacija koje posećujete, informacije o aplikacijama koje pokušavaju da pristupe vašoj mreži ili podaci o saobraćaju.
  • Podaci o datotekama i komunikacijama, kao što su potencijalni zlonamerni softver ili bezvredna pošta (koji mogu obuhvatati datoteke sa računara, e-poruke i priloge, e-adrese, metapodatke i podatke o saobraćaju koji se odnose na datoteke i komunikacije.
  • Ostale informacije koje se koriste u radu naših proizvoda i usluga (kao što su informacije o broju proverenih, sumnjivih, zaraženih ili neželjenih datoteka ili e-poruka; broj datoteka zaraženih zlonamernim softverom.
  • Informacije koje mogu biti uključene u uzorak zlonamernog softvera ili datoteke za koje mislite da je sumnjiva i koje prosleđujete kompaniji McAfee radi pregleda.
 • Koristimo podatke da bismo zaštitili vašu bezbednost i privatnost

  Pružamo predviđanje pretnji, kao i proizvode i usluge za zaštitu

  Pružamo savete za bezbednost i ažuriranja proizvoda

  Radimo istraživanje i analizu bezbednosti

  Pružamo korisničku podršku

  Omogućavamo kreiranje McAfee naloga i upravljanje njima

  Sprečavamo kriminalne aktivnosti i štitimo vas od njih

  Prilagođavamo korisničko iskustvo

  Šaljemo vam obaveštenja i reklame

  Omogućavamo objavljivanje članaka u našim blogovima i forumima

  Poboljšanje naših veb-lokacija, proizvoda i usluga

  Razvijamo nove proizvode i usluge

  Obavljamo računovodstvene aktivnosti, nadzor i naplatu

  Istražujemo potencijalne pritužbe ili zabranjeno ponašanje

  Radimo u skladu sa važećim zakonskim smernicama i ugovorima i sprovodimo ih

  • Pružamo predviđanje pretnji, kao i proizvode i usluge za zaštitu

  • Pružamo savete za bezbednost i ažuriranja proizvoda

  • Radimo istraživanje i analizu bezbednosti

  • Pružamo korisničku podršku

  • Omogućavamo kreiranje McAfee naloga i upravljanje njima

  • Sprečavamo kriminalne aktivnosti i štitimo vas od njih

  • Prilagođavamo korisničko iskustvo

  • Komuniciramo sa vama

  • Omogućavamo objavljivanje članaka u našim blogovima i forumima

  • Poboljšanje naših veb-lokacija, proizvoda i usluga

  • Razvijamo nove proizvode i usluge

  • Obavljamo računovodstvene aktivnosti, nadzor i naplatu

  • Istražujemo potencijalne pritužbe ili zabranjeno ponašanje

  • Radimo u skladu sa važećim zakonskim smernicama i ugovorima i sprovodimo ih

 • Koristimo podatke da bismo obezbedili ažurnu zaštitu

  Naši proizvodi i usluge mogu obrađivati određene podatke da bi utvrdile da li je potrebno osvežiti ili ažurirati datoteke vezane za ove proizvode i usluge. Prikupljene izveštaje koristimo za analizu učestalosti i preovlađivanja određenih pretnji.

  Mi šaljemo ažuriranja
 • Naša zaštita zavisi od IP adresa i ostalih podataka sa računara

  Internet Protocol adresa (IP adresa) predstavlja numeričku oznaku koja se dodeljuje svim uređajima – kao što je računar, štampač, mobilni telefon ili server – koji učestvuju u računarskoj mreži koja koristi Internet Protocol za komunikaciju. Na taj način uređaji pronalaze jedne druge na mreži.

  IP adrese su primer podataka sa računara koji spadaju u ključne podatke za usluge zaštite bezbednosti i privatnosti. Iako je moguće da IP adrese ponekad budu vezane za sistem pojedinca, najčešće se odnose na grupu sistema, jedan sistem koji deli više korisnika ili mrežni prolaz za grupu sistema ili uređaja.

  Na primer, IP adrese uključene u komunikaciju putem e-pošte obično se vezuju za dobavljača usluge razmene e-pošte, a ne za uređaj.

  Jedan od naših tehničkih stručnjaka objašnjava šta su IP adrese:

 • Ponekad moramo da delimo podatke ili lične informacije

  • U slučaju da zakon tako nalaže ili za potrebe vođenja pravnog postupka ili kada su one od značaja za nacionalnu bezbednost.
  • Kao odgovor na zahteve vladinih agencija, kao što su organi izvršne vlasti ili druga ovlašćena treća lica.
  • Kada je to potrebno u vezi sa istragom moguće ili stvarne nezakonite aktivnosti ili pravne odgovornosti.
  • Ako je otkrivanje tih informacija potrebno da bi se sprečila fizička povreda, finansijski gubitak ili bilo koja druga šteta, povreda ili gubitak.
  Ponekad se od nas zahteva da delimo podatke
 • Možete da upravljate ličnim podacima

  izbor

  Vaše lične informacije ćemo čuvati sve dok smo u poslovnom odnosu i onoliko koliko je potrebno za kreiranje internih izveštaja ili za odgovor na pravne zahteve.

  • Možete da otkažete pretplatu na naša reklamna saopštenja. Pređite u odeljak Moj nalog na našoj veb-lokaciji
  • Možete da promenite postavke koje kontrolišu način na koji se vaši podaci prikupljaju u okviru naših proizvoda.
  • Možete da uklonite svoje lične informacije iz preporuka na McAfee Veb lokaciji tako što ćete kontaktirati korisničku podršku.
  • Takođe, možete da nas kontaktirate putem e-adrese privacy@mcafee.com ili putem bilo koje adrese navedene u ovom obaveštenju ako želite da pristupite ličnim informacijama koje smo prikupili od vas, da ih izmenite ili izbrišete.

  Zapamtite, većini naših proizvoda i usluga su neophodni podaci kako bismo nastavili da štitimo podatke. Ako onemogućite svako prikupljanje podataka, naša zaštita više neće funkcionisati.

  Ako izaberete da više ne primate reklamne informacije od nas, mi ćemo vas i dalje kontaktirati i slati vam obaveštenja o bezbednosnim ažuriranjima, funkcionalnostima proizvoda, odgovore na zahteve za uslugu ili druga obaveštenja vezana za transakcije.

 • Koristimo administrativne i organizacione kontrole kako bismo zaštitili podatke

  Pristup podacima ima samo ovlašćeno osoblje. Osim toga, postavljene su administrativne, organizacione i fizičke zaštite koje štite vaše podatke.

  Administrativna bezbednost
 • Koristimo fizičku zaštitu za sprečavanje gubitka ili zloupotrebe podataka

  Koristimo fizičku zaštitu za sprečavanje pristupa opremi, osoblju ili objektima koji učestvuju u upravljanju vašim podacima.

  Fizička zaštita
 • Koristimo tehnološku zaštitu za podatke

  Podaci se šifruju pomoću naprednih metoda šifrovanja i drugih oblika tehničke zaštite. Na primer, kada obavite uplatu na našoj Veb lokaciji, tada koristimo SSL šifrovanje.

  Šifrovanje podataka
 • Štitimo podatke bez obzira na to gde živite

  McAfee je globalno integrisano preduzeće koje nastoji da zaštiti vaše lične i sistemske podatke. Pružamo stalan i sveobuhvatan nivo zaštite bez obzira na zemlju u kojoj se vi ili McAfee nalazite.

  Ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru ili u Švajcarskoj, ispunjavamo zahteve važeće zakonske regulative i pružamo odgovarajuću zaštitu prilikom prenosa ličnih informacija u zemlje van EEP-a ili van Švajcarske. Kompanija McAfee je certifikovana prema sporazumu o zaštiti podataka Safe Harbor Privacy Framework.

  Vaše informacije možemo da skladištimo na bilo kojoj lokaciji na kojoj kompanija McAfee i njeni dobavljači usluga imaju svoje objekte.

  Globalna zaštita
 • Želimo da čujemo vaše mišljenje

  Obratite nam se ako imate pitanja ili nedoumice u pogledu ovog Obaveštenja o privatnosti ili biste želeli da ažurirate informacije koje posedujemo o vama ili vašim željenim opcijama.


  Pristup ovom Obaveštenju o privatnosti omogućavamo:

  • postavljanjem veza do njega na našim Veb lokacijama;
  • upućujemo na njega u našim Uslovima korišćenja i Ugovorima o licenciranju sa krajnjim korisnicima
  • uključujemo Obaveštenje u naše ugovore i druga pravna dokumenta po potrebi.

  Pošaljite e-poruku kancelariji Privacy Program Office na adresu:

  privacy@mcafee.com

  Pozovite nas na broj telefona:

  972-963-7902

  Možete nam pisati na privredni subjekt sa kojim imate poslovni odnos, kao i na kompaniju McAfee, Inc. Oba subjekta su odgovorna za zaštitu vaših ličnih informacija.

  • Za SAD, Meksiko, Centralnu Ameriku, Južnu Ameriku i Karibe:
   McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd.
   Santa Clara, California 95054
  • Za Kanadu, Evropu, Bliski Istok, Afriku, Aziju i Pacifički pojas:
   McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal
   2449 Luxembourg, Luxembourg
  • Za Japan:
   McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan
 • Hvala na poverenju

  Smernice o privatnosti se menjaju ponekad

  Ovo Obaveštenje možemo da ažuriramo u bilo kom trenutku objavljivanjem dodataka ili izmena na ovoj veb-lokaciji. Ako u bilo kom trenutku odlučimo da koristimo lične informacije na način koji se materijalno razlikuje od onog koji je naveden u trenutku kada je prikupljen, obavestićemo korisnike e-poštom, vidljivim obaveštenjem na našoj veb-lokaciji ili na druge načine. Kada bude potrebno, tražićemo odgovarajući pristanak od korisnika.

  Zahvalni smo što ste odlučili da nam poklonite poverenje kada je u pitanju zaštita vas, vaših podataka i vaših sistema od pretnji po vašu bezbednost i privatnost. Hvala što ste izdvojili vreme da pregledate naše Obaveštenje o privatnosti.


  Sada kreirajte sopstvenog nindžu za bezbednost:

  Telo:

  Traka:

  Alatke:

Delite svog neustrašivog nindžu za privatnost sa prijateljem!

P.S. Nijedan deo informacija neće se prikupljati, zato delite slobodno.

Pošalji

×