Search

Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované
9. Máj 2016 sa vyhlásenie o používaní osobných údajov spoločnosti McAfee zaktualizuje na vyhlásenie o používaní osobných údajov spoločnosti Intel (pozrite nižšie).   Naše predchádzajúce oznámenia zobrazíte kliknutím sem.

Spoločnosť Intel Corporation a spoločnosti jej skupiny (ďalej ako „Intel“, „my“, „nás“ a „náš“) rešpektujú vaše súkromie. Toto Oznámenie o Ochrane Súkromia popisuje naše postupy ochrany súkromia, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a sprístupňovania vašich informácií prostredníctvom webových stránok, produktov, on-line služieb, softvéru, aplikácií, nástrojov a iných služieb a funkcií spoločnosti Intel, ktoré poskytujeme on-line a off-line (spoločne ďalej označované ako „Služby Spoločnosti Intel®“), spoločne s našimi marketingovými a reklamnými postupmi.

Niektoré Služby Spoločnosti Intel využívajú súbory cookie a podobné technológie na účely prístupu k informáciám alebo ich ukladania. Konkrétne informácie o tom, akým spôsobom používame súbory cookie, ako odpovedáme na signály Nesledovať (Do Not Track) a ako môžete určité súbory cookie odmietnuť, stanovuje naše Oznámenie Spoločnosti Intel o Súboroch Cookie a Podobných Technológiách.

OBSAH

 1. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ
  Osobné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať
  Iné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať
 2.  OZNÁMENIE
 3. POUŽITIE A SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
  Ako môžeme používať a sprístupňovať osobné informácie
  Ako môžeme používať a sprístupňovať iné informácie
 4. SLUŽBY TRETÍCH STRÁN
 5. ZADÁVATELIA REKLAMY Z TRETÍCH STRÁN
 6. ZABEZPEČENIE
 7. MARKETINGOVÉ PREFERENCIE
 8. AKO MÔŽETE SPRAVOVAŤ SVOJE OSOBNÉ INFORMÁCIE 
 9. OBDOBIE UCHOVÁVANIA
 10. POUŽÍVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI INTEL ZO STRANY NEPLNOLETÝCH OSÔB
 11. MEDZINÁRODNÉ PRESUNY OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
 12. KONTAKTUJTE NÁS
 13. DODATKY A ĎALŠIE OZNÁMENIA
 14. AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE SÚKROMIA

1. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ
Osobné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať
Spoločnosť Intel môže zhromažďovať rôzne typy osobných informácií, medzi ktoré patria:

 • osobné a obchodné kontaktné informácie (ako napríklad meno, fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a identifikátor účtu sociálnych médií/služieb prenosu správ),
 • identifikátor Účtu Intel,
 • profilový obrázok,
 • príspevky a informácie zo sociálnych médií,
 • informácie o platobnej karte, digitálnej peňaženke alebo inej platobnej službe,
 • v závislosti od služby, ktorú poskytujeme, môžeme taktiež potrebovať zhromažďovať priamo od vás citlivejšie osobné informácie (ako napríklad polohu, identifikáciu vydanú štátnymi orgánmi, fotografie, audio/videonahrávky, obrázky a biometrické údaje).

Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb zašlete akékoľvek osobné informácie o iných osobách, prehlasujete, že ste oprávnení tak učiniť a povoľujete nám použiť ich osobné informácie v súlade s týmto Oznámením o Ochrane Súkromia.

My a naši poskytovatelia služieb môžeme zhromažďovať osobné informácie z rôznych zdrojov, napríklad:

 • Od vás alebo niekoho konajúceho vo vašom mene: Osobné informácie môžeme zhromažďovať od vás alebo od niekoho, kto ich vo vašom mene zdieľa s nami (napríklad vaše meno a kontaktné údaje).
 • Prostredníctvom Služieb Spoločnosti Intel: Osobné informácie o vás môžeme zhromažďovať, keď použijete Služby Spoločnosti Intel, napríklad, keď sa prihlásite k odberu bulletinu, vykonáte nákup alebo použijete či nainštalujete naše produkty, alebo aplikácie.
 • Prostredníctvom Služieb Tretích Strán: Osobné informácie o vás môžeme zhromažďovať, keď použijete služby tretích strán, ktoré využívajú Služby Spoločnosti Intel.
 • Off-line: Môžeme zhromažďovať osobné informácie, ktoré nám poskytujete off-line, ako napríklad, keď navštívite naše obchody, jednu z našich obchodných výstav či prezentácií, zadáte ústnu objednávku prostredníctvom telefónu alebo kontaktujete služby zákazníkom. 
 • Z iných zdrojov: Vaše osobné informácie môžeme zhromažďovať z iných zdrojov, ako napríklad z verejných databáz, od partnerov spoločného marketingu a platforiem sociálnych médií. Vaše osobné informácie môžeme taktiež prijať od osôb, s ktorými ste „priatelia“ alebo ste s nimi spojení na platformách sociálnych médií iným spôsobom. Napríklad, ak sa rozhodnete spojiť svoj účet na sociálnom médiu so svojím účtom Služieb Spoločnosti Intel, budú sa s nami zdieľať určité osobné informácie z vášho účtu sociálnych médií. Medzi tieto informácie môžu patriť osobné informácie, ktoré sú súčasťou vášho profilu na sociálnych médiách alebo profilov vašich priateľov. Podobne v prípade, ak vaši „priatelia“ pripoja svoj účet sociálnych médií k svojmu účtu Služieb Spoločnosti Intel, môžu byť informácie o vás zdieľané s nami prostredníctvom tohto spojenia „priateľa“.

Iné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať
Spoločnosť Intel môže taktiež zhromažďovať iné informácie z vašej aplikácie, prehliadača alebo zariadenia, ktoré neodhaľujú vašu identitu (ani identitu žiadnej inej osoby) v reálnom svete. Príkladmi sú:

 • informácie o prehliadača i zariadení,
 • údaje o používaní aplikácie alebo zariadenia,
 • informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie, pixelových značiek a podobných technológií,
 • adresa IP,
 • údaje o polohe,
 • súhrnné, anonymizované informácie alebo informácie, ktoré boli zbavené identifikátorov,
 • demografické informácie a iné informácie, ktoré poskytnete (tzn. jazyk, povolanie a PSČ).

My a naši poskytovatelia služieb z tretích strán môžeme zhromažďovať tieto informácie rôznymi spôsobmi, napríklad:

 • Prostredníctvom vášho prehliadača alebo zariadenia: Väčšina prehliadačov a zariadení zhromažďuje určité informácie automaticky, napríklad typ a verziu operačného systému, rozlíšenie obrazovky, výrobcu a model zariadenia, jazyk, typ a verziu internetového prehliadača a názov a verziu Služieb Spoločnosti Intel (ako napríklad aplikácia), ktorú používate. Tieto informácie používame napríklad na zaistenie, aby Služby Spoločnosti Intel náležite fungovali, na analýzu výkonu našich produktov a vylepšovanie a vykonávanie údržby Služieb Spoločnosti Intel.
 • Prostredníctvom vášho používania aplikácie spoločnosti Intel: Keď si prevezmete a používate aplikáciu spoločnosti Intel, my a naši poskytovatelia služieb môžeme sledovať a zhromažďovať údaje o používaní, ako napríklad dátum a čas, kedy aplikácia spoločnosti Intel na vašom zariadení pristúpi k našim serverom, a aké informácie a súbory sa prevzali do aplikácie spoločnosti Intel.
 • Prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií: Súbory cookie používame na to, aby naše webové stránky fungovali, pracovali efektívnejšie a poskytovali analytické informácie. Technológie podobné súborom cookie sa taktiež používajú v súvislosti s niektorými Službami Spoločnosti Intel, ako napríklad pixelové značky, webové majáky, prázdne súbory GIF, JavaScript a miestne úložisko. Pozrite si naše Oznámenie Spoločnosti Intel o Súboroch Cookie a Podobných Technológiách, kde nájdete viac informácií a spôsob, ako deaktivovať/odstrániť určité súbory cookie.
 • Adresy IP: Adresy IP sa automaticky prenášajú ako súčasť internetovej komunikácie. Zhromažďovanie adries IP je bežnou praxou – mnoho webových stránok, aplikácií a iných Služieb Spoločnosti Intel zhromažďuje adresy IP automaticky. Adresy IP používame na účely, akými sú napríklad komunikácia s vaším zariadením, vypočítanie úrovní využívania Služieb Spoločnosti Intel, pomoc pri diagnostike problémov servera a zabezpečenie a správa Služieb Spoločnosti Intel. Údaje o polohe: Môžeme zhromažďovať fyzické polohy pripojeného zariadenia, napríklad prostredníctvom satelitu, základňových staníc mobilnej telefónnej siete a signálu siete WiFi. Fyzickú polohu vášho zariadenia môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli personalizované Služby Spoločnosti Intel, obsah a reklamu založené na polohe. Taktiež môžeme zdieľať fyzickú polohu vášho zariadenia, skombinovanú s informáciami o tom, aké reklamy ste si prezreli, a inými informáciami, ktoré zhromažďujeme, s našimi marketingovými partnermi, aby sme im umožnili poskytovať vám viac personalizovaný obsah a skúmali efektívnosť reklamných kampaní. Prostredníctvom zmeny nastavení vášho zariadenia si môžete vybrať, či umožníte, alebo odmietnete použitia a/alebo zdieľanie polohy vášho zariadenia. Ak sa však rozhodnete odmietnuť takéto použitia a/alebo zdieľanie, nemusí byť pre nás a/alebo našich marketingových partnerov možné poskytovať vám príslušné personalizované Služby Spoločnosti Intel, obsah a reklamu.

2. OZNÁMENIE
Prístup k nášmu Oznámeniu o Ochrane Súkromia poskytujeme prostredníctvom:

 • odkazov naň na našich webových stránkach,
 • odkazov naň v našich Podmienkach Používania a Licenčných Zmluvách s Koncovým Používateľom,
 • jeho zahrnutia do našich zmlúv, dohôd a iných dokumentov podľa potreby či vhodnosti.

3. POUŽITIE A SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
Ako môžeme používať a sprístupňovať osobné informácie
Osobné informácie môžeme používať za účelom:

 • Poskytovania Služieb Spoločnosti Intel.
 • Odpovedania na vaše otázky a plnenia vašich žiadostí, ako napríklad na to, aby sme vám zaslali technické dokumenty alebo brožúry.
 • Zasielania marketingových oznámení, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, ako napríklad bulletinov, v súlade s vašimi preferenciami komunikácie.
 • Personalizovania vašich skúseností so Službami Spoločnosti Intel prostredníctvom prezentácie produktov, marketingových správ, ponúk a obsahu prispôsobeného pre vás.
 • Umožnenia vašej účasti v prieskumoch, stávkach, súťažiach a podobných akciách a správy týchto aktivít. Niektoré z týchto aktivít sa riadia dodatočnými pravidlami, ktoré môžu obsahovať viac informácií o tom, ako používame a sprístupňujeme vaše osobné informácie, takže vám pripomíname, aby ste si tieto pravidlá pozorne prečítali.
 • Umožnenia vám zasielať správy priateľom prostredníctvom Služieb Spoločnosti Intel. Používaním tejto funkcie nám oznamujete, že ste oprávnení používať kontaktné informácie vášho priateľa a poskytnúť nám ich. 
 • Dokončenia a splnenia vášho nákupu, napríklad na spracovanie vašich platieb, doručenie objednávky k vám, komunikáciu s vami ohľadom nákupu, poskytnutie súvisiaceho zákazníckeho servisu a vytvorenie a správu vašich účtov Intel.
 • Našich obchodných účelov, ako napríklad analýza údajov, audity, sledovanie a predchádzanie trestným činom/podvodom, zabezpečenie, vývoj nových produktov, testovanie, vylepšovanie, zlepšovanie alebo zmeny našich Služieb Spoločnosti Intel, identifikácia trendov používania, stanovenie efektivity našich reklamných kampaní a vykonávanie a rozšírenie našich obchodných aktivít. 
 • Vykonávania činností v oblasti účtovníctva, auditu, fakturácie, vyrovnania a výberu. Zasielania administratívnych informácií a servisných oznámení, napríklad informácií týkajúcich sa Služieb Spoločnosti Intel a zmien našich zmluvných podmienok a zásad.
 • Vykonávania iných činností v súlade s týmto Oznámením.

Osobné informácie môžu byť zdieľané alebo sprístupnené:

 • Našim pridruženým subjektom a dcérskym spoločnostiam na účely popísané v tomto Oznámení o Ochrane Súkromia.
 • Našim autorizovaným poskytovateľom služieb a dodávateľov, ktorí nám poskytujú služby, ako napríklad hosťovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov, spracovanie kreditných kariet, audit a iné podobné služby.
 • Tretím stranám, aby sme im dovolili zasielať vám marketingové oznámenia tak, ako to dovoľujú príslušné právne predpisy v súlade s vašimi preferenciami komunikácie.
 • Sponzorom stávok, súťaží a podobných akcií z tretích strán.
 • S cieľom identifikovať kohokoľvek, komu zasielate prostredníctvom Služieb Spoločnosti Intel správy.
 • Prostredníctvom vás, na nástenkách, fórach, chate, profilových stránkach a blogoch, na ktorých môžete zverejňovať informácie a materiály. Upozorňujeme, že akékoľvek takéto informácie, ktoré zverejníte alebo sprístupníte na verejných fórach, sa stanú verejnými a môžu byť k dispozícii používateľom a širokej verejnosti. Dôrazne vás upozorňujeme, aby ste boli veľmi opatrní pri rozhodovaní o zverejnení vašich osobných informácií alebo akýchkoľvek iných informácií on-line.
 • Tretej strane v prípade akejkoľvek zamýšľanej alebo faktickej reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, prevodu práv, presunu alebo inej dispozície s celým naším podnikom, majetkom alebo akciami, alebo ich časťou (vrátane súvislosti s bankrotom a podobným konaním).
 • Keď sa domnievame, že je to požadované, potrebné alebo vhodné: (a) na základe príslušného právneho predpisu vrátane právnych predpisov mimo krajiny vášho pobytu, (b) na dodržanie právneho postupu a/alebo na reagovanie na žiadosti od príslušných verejných a štátnych úradov vrátane verejných a štátnych úradov mimo krajiny vášho pobytu, (c) na vynútenie našich zmluvných podmienok, (d) na ochranu našich činností a činností akejkoľvek našej pridruženej spoločnosti, (e) na ochranu našich práv, súkromia, zabezpečenia, bezpečnosti a hmotného a duševného vlastníctva a/alebo práv našich pridružených spoločností, vás alebo iných osôb a (f) na umožnenie toho, aby sme uplatnili opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícií, alebo obmedzili škody, ktoré môžeme utrpieť.

Ako môžeme zhromažďovať, používať a sprístupňovať iné informácie
Upozorňujeme, že môžeme zhromažďovať, používať a sprístupňovať iné informácie získané prostredníctvom súborov cookie v súlade s naším Oznámením Spoločnosti Intel o Súboroch Cookie a Podobných Technológiách alebo so Službami Spoločnosti Intel. V niektorých prípadoch môžeme kombinovať iné informácie s osobnými informáciami (ako napríklad kombinovanie vášho mena a vášho PSČ). Ak skombinujeme akúkoľvek inú informáciu s osobnou informáciou, budeme zaobchádzať so skombinovanou informáciou ako s osobnou informáciou, pokým bude skombinovaná a osobne identifikovateľná.

Aktualizácia produktov a podávanie správ
Naše produkty a služby môžu taktiež spracovávať určité údaje s cieľom poskytovať aktualizácie a správy. Tieto aktualizačné funkcie môžu automaticky kontrolovať váš systém s cieľom zistiť, či musia byť súbory vzťahujúce sa k službám modifikované, aktualizované alebo modernizované.

Spoločnosť Intel môže taktiež používať tieto informácie na prispôsobenie produktov tak, aby zodpovedali preferenciám používateľov, ktoré vychádzajú zo skutočného používania.

4. SLUŽBY TRETÍCH STRÁN
Toto Oznámenie o Ochrane Súkromia sa nezaoberá zásadami a postupmi tretích strán či iných organizácií, ktoré nie sú poskytovateľmi služieb spoločnosti Intel, vrátane zásad a postupov týkajúcich sa ochrany súkromia a bezpečnosti, zhromažďovania, spracovania, uchovávania a sprístupňovania údajov, ani za ne nenesieme zodpovednosť. To zahŕňa: (a) akékoľvek tretie strany vykonávajúce činnosti na akejkoľvek stránke či v službe, na ktorú Služby Spoločnosti Intel odkazujú – zahrnutie odkazu na Služby Spoločnosti Intel neznamená, že stránku alebo službu, na ktorú sa odkazuje, odporúčame my alebo naše pridružené spoločnosti, alebo (b) akéhokoľvek vývojára aplikácie, poskytovateľa aplikácie, poskytovateľa platformy sociálnych médií, poskytovateľa operačného systému, poskytovateľa bezdrôtových služieb alebo výrobcu zariadení (napríklad Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn atď.) – vrátane akýchkoľvek osobných informácií, ktoré sprístupníte iným organizáciám prostredníctvom alebo v súvislosti so Službami Spoločnosti Intel, alebo našimi Stránkami na Sociálnych Médiách. Napríklad môžeme používať platobnú službu tretej strany a nasmerovať vás na ňu, aby sme spracovali platby vykonané prostredníctvom Služieb Spoločnosti Intel. Ak si želáte vykonať takúto platbu, vaše osobné informácie môže zhromaždiť takáto tretia strana, a nie my, a budú podliehať zásadám ochrany súkromia danej tretej strany, a nie tohto Oznámenia o Ochrane Súkromia. 

Keď zdieľame osobné informácie s poskytovateľom služieb spoločnosti Intel, požadujeme, aby sa najskôr zmluvne zaviazal, že bude dodržiavať primerané a vhodné štandardy ochrany súkromia a bezpečnosti.

5. ZADÁVATELIA REKLAMY Z TRETÍCH STRÁN
Môžeme využívať reklamné spoločnosti z tretích strán, aby vám doručovali reklamy týkajúce sa tovarov a služieb, ktoré vás môžu zaujímať, keď vstúpite do Služieb Spoločnosti Intel a na iné webové stránky a použijete ich, a to na základe informácií získaných napríklad prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií súvisiacich s vaším prístupom k Službám Spoločnosti Intel a iným webovým stránkam a s ich použitím. Pozrite si naše Oznámenie Spoločnosti Intel o Súboroch Cookie a Podobných Technológiách ohľadom spôsobu, akým používame súbory cookie a ako môžete určité súbory cookie deaktivovať.

Spoločnosť Intel bez vášho súhlasu nezdieľa vaše osobné informácie s nepridruženými tretími stranami pre ich vlastné marketingové použitie.

6. ZABEZPEČENIE
Služby Spoločnosti Intel sú navrhnuté tak, aby poskytovali primerané a vhodné organizačné, technické a správne opatrenia na ochranu osobných informácií v rámci našej organizácie pred neoprávneným alebo nezákonným prístupom, pozmenením, sprístupnením alebo zničením. Používatelia Služieb Spoločnosti Intel musia taktiež prispieť svojím dielom k ochrane údajov, systémov, sietí a služieb, ktoré používajú. Nanešťastie nie je možné v prípade žiadneho dátového prenosu ani systému úložiska zaručiť, že sú na 100 % bezpečné. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad, ak máte pocit, že vaše heslo k akémukoľvek účtu Intel bolo napadnuté), okamžite nám to oznámte tak, že nás kontaktujete podľa pokynov v časti „Kontaktujte nás“ uvedenej nižšie.

7. MARKETINGOVÉ PREFERENCIE
Dávame vám mnoho možností vzťahujúcich sa k používaniu a sprístupňovaniu vašich osobných informácií na marketingové účely z našej strany. Vaše kontaktné údaje a preferencie oznámení môžete aktualizovať alebo požiadať o prístup k nim prostredníctvom použitia jednej z nasledujúcich metód: navštívte webovú stránku daného produktu alebo služby, použite formulár Kontaktujte nás, použite odkaz „odhlásiť sa“ alebo zašlite list na poštovú adresu uvedenú nižšie. Svoje preferencie oznámení sa môžete rozhodnúť aktualizovať v prípade nasledujúcich typov marketingových aktivít:

 • Na vyslovenie súhlasu s prijímaním správ súvisiacich s marketingom od nás v budúcnosti alebo ich odmietnutie. 
 • Na vyslovenie súhlasu so zdieľaním vašich osobných informácií z našej strany s pridruženými a dcérskymi spoločnosťami, aby mohli vykonávať priame marketingové aktivity smerom k vám, alebo na ich odmietnutie.
 • Na vyslovenie súhlasu so zdieľaním vašich osobných informácií z našej strany s nepridruženými tretími stranami, aby mohli vykonávať priame marketingové aktivity smerom k vám, alebo na ich odmietnutie.

Taktiež sa môžete odhlásiť od príjmu správ týkajúcich sa marketingu od spoločnosti Intel postupom podľa pokynov na odhlásenie, ktoré obsahuje každá správa týkajúca sa marketingu zaslaná vám. Vašim požiadavkám vyhovieme čo najskôr, ako to bude prakticky uskutočniteľné. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete neprijímať od nás e-maily súvisiace s marketingom, môžeme vám napriek tomu zasielať dôležité administratívne správy a správy o transakciách (tzn. upozornenia služby) o vašich Službách Spoločnosti Intel.

8. AKO MÔŽETE SPRAVOVAŤ SVOJE OSOBNÉ INFORMÁCIE
Ak by ste si želali opraviť, aktualizovať, vymazať alebo požiadať o prístup k osobným informáciám, ktoré ste nám poskytli, môžete nás kontaktovať týmito spôsobmi: navštívením webovej stránky konkrétneho produktu alebo služby, on-line formulárom Kontaktujte nás alebo zaslaním listu na poštovú adresu uvedenú nižšie, ktorý bude obsahovať vaše meno, e-mailovú adresu, identifikáciu účtu a účely žiadosti.

Na účely vašej ochrany zrealizujeme len žiadosti týkajúce sa osobných informácií o vás (nie o nikom inom) a pred realizáciou vašej žiadosti môže byť z našej strany potrebné overiť vašu totožnosť. Vašej žiadosti vyhovieme, len čo to bude prakticky možné a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Možno bude potrebné, aby sme si uchovali určité informácie na účely vedenia záznamov tak, ako to vyžadujú príslušné právne povinnosti, a/alebo na dokončenie akýchkoľvek transakcií, ktoré ste začali pred požiadaním o takúto zmenu, alebo vymazanie (napr. keď vykonáte nákup alebo zadávate zľavu, nebudete môcť zmeniť či vymazať zadané osobné informácie, pokým nebudú daný nákup či zľava dokončená). Niektoré vaše informácie môžu v súlade s príslušnými právnymi predpismi zostať v našich systémoch a iných záznamoch.

Uchovávanie informácií, ktoré od vás zhromaždíme
Informácie, ktoré zhromaždíme, môžu byť uchovávané a spracované na serveroch v USA a všade na svete, kde spoločnosť Intel a jej poskytovatelia služieb majú prevádzky, a v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

9. OBDOBIE UCHOVÁVANIA
Vaše osobné informácie budeme uchovávať po obdobie nevyhnutné na plnenie účelov popísaných v tomto Oznámení o Ochrane Súkromia, ak nebude právnymi predpismi požadované či povolené dlhšie obdobie uchovávania. 

10. POUŽÍVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI INTEL ZO STRANY NEPLNOLETÝCH OSÔB
Dodržiavame Zákon o Ochrane Súkromia Detí On-line v USA a podobné právne predpisy na celom svete v prípadoch, keď sa vzťahujú na Služby Spoločnosti Intel. Bez náležitého rodičovského súhlasu nezhromažďujeme vedome osobné informácie od detí. Ak sa domnievate, že sme bez súhlasu rodičov zhromaždili osobné informácie od osoby mladšej ako trinásť (13) rokov alebo mladšej, ako je príslušná veková hranica spôsobilosti k právnym úkonom vo vašej krajine, upozornite nás spôsobmi popísanými v časti Kontaktujte nás. Vykonáme príslušné opatrenia, aby sme daný problém bezodkladne vyšetrili a vyriešili. 

11. MEDZINÁRODNÉ PRESUNY OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
Spoločnosť Intel je spoločnosťou sídliacou v USA, ktorá pôsobí na celom svete. Preto môžeme presúvať vaše osobné informácie do materskej spoločnosti Intel Corporation v Spojených štátoch amerických (USA) alebo do akejkoľvek spoločnosti skupiny Intel na celom svete, keď spracovávame dané informácie na účely popísané v tomto Oznámení o Ochrane Súkromia. Taktiež môžeme prenášať vaše osobné informácie našim poskytovateľom služieb z tretích strán, ktorí sa môžu nachádzať v inej krajine, ako sa nachádzate vy.

Osobné Informácie zdieľané so subjektom Intel z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska podliehajú taktiež súboru záväzných pravidiel spoločnosti známych pod názvom Pravidlá Ochrany Súkromia Spoločnosti Intel (ďalej ako „pravidlá BCR spoločnosti Intel“), ktoré zavádzajú primeranú ochranu takýchto osobných informácií v zúčastnených spoločnostiach skupiny Intel. Pravidlá BCR spoločnosti Intel sú prístupné tu.

Spoločnosť Intel Corporation dodržiava rámce Bezpečného Prístavu uzavreté medzi USA a EÚ a USA a Švajčiarskom tak, ako ich stanovilo Ministerstvo Obchodu USA, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a uchovávania osobných informácií z Európskej únie a Švajčiarska. Spoločnosť Intel potvrdila, že dodržiava Zásady Ochrany Súkromia Bezpečného Prístavu týkajúce sa oznámenia, výberu, ďalšieho prenosu, integrity údajov, prístupu a vynucovania. Informácie, ktoré získame v USA z EÚ a Švajčiarska, budeme chrániť v súlade s našimi záväzkami Bezpečného Prístavu. Viac informácií o Programe Bezpečného Prístavu nájdete na stránke http://www.export.gov/safeharbor. Tu taktiež zobrazíte certifikáciu spoločnosti Intel.

12. KONTAKTUJTE NÁS
Ak máte otázky alebo ste znepokojení postupmi ochrany súkromia spoločnosti Intel, môžete nás kontaktovať pomocou formulára Kontaktujte nás alebo zaslať list na poštovú adresu uvedenú nižšie. Uveďte, prosím, vaše kontaktné údaje, názov Služby Spoločnosti Intel alebo webovej stránky a podrobný popis vašej požiadavky či znepokojenia týkajúceho sa ochrany súkromia.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

13. DODATKY A ĎALŠIE OZNÁMENIA

K niektorým Službám Spoločnosti Intel sa môžu vzťahovať ďalšie Oznámenia o tom, ako tieto produkty a služby spracúvajú Osobné Informácie. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Intel spracováva Osobné Informácie, si pozrite v príslušnom Oznámení pre Službu Spoločnosti Intel, ktorú požívate.

Nasledovné dodatky o ochrane súkromia, zásady, oznámenia a prehlásenia (ďalej ako „Oznámenie“) boli včlenené prostredníctvom odkazu do Oznámenia Spoločnosti Intel o Ochrane Súkromia:

 

14. AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE SÚKROMIA
Toto Oznámenie o Ochrane Súkromia môžeme zmeniť. Oddiel „Naposledy aktualizované“ v hornej časti tejto stránky uvádza, kedy bolo toto Oznámenie o Ochrane Súkromia naposledy revidované. Akékoľvek zmeny tohto Oznámenia o Ochrane Súkromia budú účinné od sprístupnenia revidovaného Oznámenia o Ochrane Súkromia v Službách Spoločnosti Intel. Používanie Služieb Spoločnosti Intel po týchto zmenách znamená, že vyslovujete súhlas s revidovaným Oznámením o Ochrane Súkromia.

Ak akákoľvek zmena môže významne a negatívne ovplyvniť ochranu súkromia vašich osobných informácií, vyvinieme primerané úsilie, aby sme vás vopred upovedomili a poskytli vám primerané časové obdobie na vyjadrenie námietok voči akýmkoľvek zmenám.
Vyzývame vás, aby ste si pravidelne čítali toto Oznámenie o Ochrane Súkromia a zostali tak informovaní o spôsobe, akým zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné informácie.

Oznámenie Spoločnosti Intel o Súboroch Cookie a Podobných Technológiách

Naše Stránky (tak, ako sú definované nižšie) používajú Súbory Cookie a Podobné Technológie, aby sa zaistilo, že naši návštevníci získajú najlepšiu skúsenosť vďaka tomu, že im poskytneme personalizované informácie, zapamätáme si ich preferencie v oblasti marketingu a preferencie týkajúce sa produktov a napomôžeme im, aby získali tie správne informácie. Viac informácií o Súboroch Cookie a Podobných technológiách a spôsobe, akým ich používame a ako ich kontrolovať, nájdete nižšie.

Použitie Súborov Cookie a Podobných technológií
Toto Oznámenie popisuje spôsob, akým spoločnosť Intel, naši partneri a iné nezávislé subjekty, s ktorými spolupracujeme, používajú Súbory Cookie a Podobné Technológie (ako napríklad pixelové značky, webové majáky, prázdne obrázky GIF, JavaScript a miestne úložisko). Vo zvyšnej časti Oznámenia budeme tieto Súbory Cookie a Podobné Technológie označovať jednoducho ako „Súbory Cookie“. Taktiež popíšeme, aké možnosti týkajúce sa týchto Súborov Cookie môžete mať. Toto Oznámenie sa týka spôsobu, akým spoločnosť Intel používa Súbory Cookie. Tie sa môžu používať v súvislosti s webovými stránkami (vrátane mobilných webových stránok a aplikácií), ktoré vlastní a kontroluje spoločnosť Intel (ďalej ako „Stránky“).

V niektorých prípadoch môžeme používať Súbory Cookie za účelom zhromažďovania informácií, ktoré sú osobne identifikovateľné alebo ktoré sa môžu stať osobne identifikovateľnými, ak ich skombinujeme s inými informáciami. V takýchto prípadoch sa použije popri tomto Oznámení Oznámenie Spoločnosti Intel o Ochrane Súkromia.

Čo sú to Súbory Cookie a Podobné Technológie?
Súbory Cookie sú malé súbory – obvykle tvorené písmenami a číslami – umiestnené do vášho počítača, tabletu, telefónu alebo podobného zariadenia, keď prostredníctvom tohto zariadenia navštívite webovú stránku. Majitelia webových stránok veľmi často využívajú Súbory Cookie, aby ich stránky fungovali, pracovali efektívnejšie a poskytovali analytické informácie.
My a naši poskytovatelia služieb na našich Stránkach používame tieto rôzne typy Súborov Cookie:

 • Základné Súbory Cookie. Tieto Súbory Cookie sú nevyhnutné pre prevádzku našich Stránok (napríklad, aby vám umožnili prihlásiť sa do zabezpečených častí našej webovej stránky alebo použiť nákupný košík). Tieto Súbory Cookie vám umožňujú presúvať sa na Stránkach a využívať ich funkcie. Deaktiváciou týchto Súborov Cookie znížite výkon Stránok a môžete spôsobiť, že určité funkcie a služby nebudú k dispozícii.
 • Analytické Súbory Cookie a Súbory Cookie pre Prispôsobenie. Tieto Súbory Cookie nám umožňujú analyzovať aktivity na našich Stránkach a na iných stránkach, na ktorých zverejňujeme obsah, aby sme zlepšovali a optimalizovali spôsob, akým naše Stránky fungujú. Napríklad môžeme tieto typy Súborov Cookie použiť, aby sme zabezpečili, že naši návštevníci dokážu jednoducho nájsť informácie, ktoré na našich webových stránkach hľadajú. Jedným zo spôsobov, akým to činíme, je rozpoznanie a spočítanie počtu návštevníkov a zistenie, ako sa pohybujú na našej webovej stránke, keď ju používajú. Analytické Súbory Cookie nám taktiež pomáhajú zmerať výkonnosť našich reklamných kampaní, aby nám pomohli tieto reklamné kampane zlepšiť a optimalizovať obsah našich Stránok pre tých, ktorí reagujú na našu reklamu.
 • Funkčné Súbory Cookie. Tieto Súbory Cookie sa používajú na to, aby ste boli rozpoznaní, keď sa na naše Stránky vrátite. To nám umožňuje personalizovať pre vás náš obsah, pozdraviť vás menom a zapamätať si vaše preferencie (napríklad voľbu jazyka a regiónu).
 • Reklamné Súbory Cookie. Tieto Súbory Cookie zaznamenávajú vaše aktivity vrátane návštev našich Stránok, podstránok, ktoré ste navštívili, a odkazov a reklám, na ktoré ste klikli. Jedným z účelov je napomôcť tomu, aby obsah zobrazovaný na našich Stránkach bol pre vás relevantnejší. Ďalším účelom je umožniť nám a našim poskytovateľov služieb doručovať vám reklamu alebo iné oznámenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli relevantnejšie vo vzťahu k vašim evidentným záujmom. Tieto aktivity, ktoré my a naši poskytovatelia služieb činíme, zahŕňajú aj partnerov, ako sú vydavatelia, platformy správy údajov a platformy stránok na požiadanie, ktorí pomáhajú tieto údaje spravovať. Napríklad, ak si prezriete jednu podstránku jednej z našich Stránok, môžeme spôsobiť, že vám na našich Stránkach alebo na iných stránkach bude doručená reklama na produkty, na ktoré daná podstránka odkazuje, alebo na podobné produkty a služby. My a naši poskytovatelia služieb a partneri taktiež pridávame k informáciám zhromaždeným týmito Súbormi Cookie iné informácie vrátane informácií získaných od tretích strán a zdieľame ich s tretími stranami za účelom doručovania reklamy k vám.

Ako spoločnosť Intel zhromažďuje a používa ďalšie informácie?
My a naši poskytovatelia služieb môžeme používať Súbory Cookie na mnohé účely, medzi ktoré patrí:

 • napomáhanie nám a tretím stranám získavať informácie o vašich návštevách Stránok,
 • spracovanie vašich objednávok,
 • analyzovanie vašich zvyklostí pri návšteve, aby sme zlepšili naše Stránky,
 • doručovanie reklamy, oznámení a obsahu vzťahujúceho sa k vašim záujmom a pochádzajúceho od nás a tretích strán, a to na našich Stránkach a stránkach tretích strán,
 • zapamätanie si vašich jazykových a iných preferencií,
 • pomoc so získaním informácií, ktoré hľadáte,
 • poskytovanie bezpečných a zabezpečených služieb pre on-line transakcie,
 • meranie, koľko osôb používa naše Stránky a ako ich používajú, aby naše stránky fungovali efektívne, a pre lepšie porozumenie cieľovým skupinám našich Stránok.
 • Ak sa zaregistrujete na jednej z našich Stránok alebo nám inak poskytnete svoje osobné údaje, môžeme tieto informácie spojiť s inými informáciami, ktoré zhromaždíme od vás alebo o vás, či ktoré poskytnete, informáciami týkajúcimi sa vášho používania Stránok, alebo informáciami, ktoré získame od vás alebo o vás od tretích strán. Tieto zlúčené údaje použijeme na marketingové a analytické účely.

Ako dlho zostanú Súbory Cookie v mojom zariadení?
Iné Súbory Cookie fungujú od doby, keď navštívite službu Intel, do konca danej konkrétnej relácie prehliadania webu. Platnosť týchto Súborov Cookie vyprší a automaticky sa vymažú, keď zatvoríte svoj internetový prehliadač. Tieto Súbory Cookie sa nazývajú Súbory Cookie „relácie“.
Niektoré Súbory Cookie zostanú na vašom zariadení medzi reláciami prehliadania – ich platnosť nevyprší, keď zatvoríte prehliadač. Tieto Súbory Cookie sa nazývajú „trvalé“ Súbory Cookie. Dĺžka doby, po ktorú zostane trvalý Súbor Cookie na vašom zariadení, sa pri jednotlivých Súboroch Cookie líši. My a ostatní používame trvalé Súbory Cookie na mnohé účely, ako napríklad na uchovávanie vašich preferencií, aby boli k dispozícii pri ďalšej návšteve, a na vedenie presnejšieho záznamu o tom, ako často navštevujete naše Stránky, ako často sa vraciate, ako sa vaše používanie Stránky môže v čase líšiť a efektivitu reklamných aktivít.

Kto umiestňuje Súbory Cookie do môjho zariadenia?
Súbory Cookie môže do vášho zariadenia umiestniť spoločnosť Intel ako prevádzkovateľ Stránky. Tieto Súbory Cookie sa nazývajú Súbory Cookie „prvej strany“. Niektoré Súbory Cookie môžu byť umiestnené do vášho zariadenia iným subjektom, než je spoločnosť Intel. Tieto Súbory Cookie sa nazývajú Súbory Cookie „tretích strán“. Partner spoločnosti Intel môže napríklad umiestniť Súbor Cookie tretej strany, aby umožnil služby on-line chatu.

Súbory Cookie sa môžu taktiež využívať na to, aby sme my a tretie strany vedeli, kedy navštevujete naše Stránky a aby sme pochopili, ako reagujete na e-maily, reklamu a iný obsah. Prostredníctvom Súborov Cookie sa môžu získavať súhrnné a iné informácie, ktoré neidentifikujú jednotlivých používateľov (ako napríklad informácie o vašom operačnom systéme, verzii prehliadača a adrese URL, z ktorej ste prišli, vrátane príchodu z e-mailov a reklám) za účelom zlepšenia vašej skúsenosti a pochopenia charakteristík návštevnosti. Táto technológia počíta počet používateľov, ktorí navštívia konkrétnu službu zo špecifických bannerových reklám mimo Stránky spoločnosti Intel alebo ktorí klikli na odkazy či grafické prvky obsiahnuté v e-mailových bulletinoch získaných od spoločnosti Intel. Taktiež sa používa ako nástroj na vytváranie súhrnných štatistík o tom, ako sa používajú Stránky spoločnosti Intel, na vykonávanie analytických činností a na to, aby nám pomohli optimalizovať naše Stránky a poskytovať vám reklamu vychádzajúcu z vašich záujmov tak, ako sa to podrobnejšie popisuje nižšie.

Ako spoločnosť Intel využíva reklamu on-line a na mobilných zariadeniach?
My a tretie strany vrátane technologických partnerov a poskytovateľov služieb sa zapájame do reklamy založenej na záujmoch, aby sme doručovali reklamy a personalizovaný obsah, o ktorom si my a iní zadávatelia reklamy myslíme, že vás bude zaujímať. V rozsahu, v ktorom poskytovatelia tretích strán používajú Súbory Cookie na poskytovanie týchto služieb pre spoločnosť Intel alebo pre iných, spoločnosť Intel nekontroluje používanie tejto technológie alebo informácií, ktoré vzniknú, a nie je zodpovedná za akékoľvek činnosti alebo zásady takýchto tretích strán.

Reklamy vám môžu byť doručované na základe vášho správania on-line alebo na mobilných zariadeniach (na Stránkach spoločnosti Intel a na stránkach, ktoré spoločnosti Intel nepatria), vašej aktivity vyhľadávania, vašich odpovedí na jednu z našich reklám či e-mailov, stránok, ktoré navštívite, vašej približnej geografickej polohy alebo iných informácií. Tieto reklamy sa môžu zobrazovať na našich Stránkach alebo na stránkach tretích strán. Technologickí partneri, s ktorými spolupracujeme, aby nám pomohli poskytovať reklamu založenú na záujmoch, môžu byť členmi samoregulačných asociácií, ako napríklad Network Advertising Initiative (Iniciatíva pre sieťovú reklamu, NAI) a Digital Advertising Alliance (Aliancia pre digitálnu reklamu, DAA). V prípade Stránok určených pre osoby nachádzajúce sa v Európskej únii môžeme spolupracovať s technologickými partnermi, ktorí sú členmi European Digital Advertising Alliance (Európska aliancia pre digitálnu reklamu, eDAA). Taktiež môžete vidieť na Stránkach spoločnosti Intel alebo iných webových stránkach či objektoch reklamu na tretie strany, a to na základe vašich návštev Stránok spoločnosti Intel alebo iných stránok, alebo aktivít na nich.

Ako sa Súbory Cookie spravujú?

Môžete sa rozhodnúť, či Súbory Cookie prijmete, alebo nie. Jedným zo spôsobov, ako tak môžete urobiť, je prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje prostredníctvom nastavení prehliadača určitú kontrolu väčšiny Súborov Cookie (upozorňujeme, že ak použijete nastavenia svojho prehliadača na blokovanie všetkých Súborov Cookie, nemusia vám byť určité časti našej webovej stránky prístupné). Nasledujúce webové stránky uvádzajú informácie o tom, ako nastaviť nastavenia Súborov Cookie v niektorých obľúbených prehliadačoch:

Taktiež môžete použiť doplnok prehliadača, ako napríklad Ghostery* spoločnosti Ghostery, Inc. alebo Tracking Protection List* (Zoznam Ochrany pred Sledovaním) od spoločnosti TRUSTe. (Doplnok prehliadača je časťou softvéru, ktorý pridáva do vášho prehliadača dodatočné funkcie – napríklad prehrávanie videa alebo kontrolu vírusov.)

Adobe Flash Player* je softvérom na prehliadanie multimédií na počítači. Webové stránky, ktoré využívajú aplikáciu Adobe Flash*, môžu uchovávať súbory cookie aplikácie Flash v zariadeniach používateľov na zapamätanie si nastavení, preferencií a používania, podobne ako iné typy Súborov Cookie. Tieto Súbory Cookie aplikácie Flash sú taktiež známe ako Miestne Zdieľané Objekty (LSO) Aplikácie Flash. Spoločnosť Intel môže použiť LSO Aplikácie Flash na poskytovanie špeciálneho obsahu, ako napríklad prehrávania videí a animácií. Dobré zhrnutie spôsobu správy LSO Aplikácie Flash môžete nájsť na adrese http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html.
O reklame založenej na záujmoch a vašich voľbách sa dozviete viac, ak navštívite tieto stránky: Digital Advertising Alliance (Aliancia pre digitálnu reklamu)Network Advertising Initiative (Iniciatíva pre sieťovú reklamu)Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe (Úrad pre interaktívnu reklamu – Európa). Návštevou nasledovných odkazov sa môžete rozhodnúť nepoužívať Súbory Cookie na prispôsobovanie obsahu alebo reklamy pre vás. Upozorňujeme, že ak sa ich rozhodnete nepoužívať, nevyhnutne nemusíte vidieť menej reklám. Avšak reklamy, ktoré uvidíte, môžu byť menej relevantné vo vzťahu k vašim záujmom.

Ako spoločnosť Intel odpovedá na signál Nesledovať (Do Not Track)?
V súčasnosti neexistuje v odvetví žiadna dohodnutá odpoveď na signál Nesledovať (Do Not Track). Služby a webové stránky spoločnosti Intel v súčasnosti nefungujú inak na základe signálu používateľa Nesledovať (Do Not Track). Ďalšie informácie o signáli Nesledovať (Do Not Track) nájdete na stránke All About Do Not Track (Všetko o signáli Nesledovať).

Ochrana súkromia v spoločnosti Intel
Spoločnosť Intel je odhodlaná chrániť súkromie. Ďalšie informácie o prístupe spoločnosti Intel k ochrane súkromia nájdete v našom Oznámení Spoločnosti Intel o Ochrane Súkromia a Kódexe Správania Spoločnosti Intel.

Ako nás kontaktovať
Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako spoločnosť Intel využíva Súbory Cookie, môžete spoločnosť Intel kontaktovať prostredníctvom použitia formulára Kontaktujte nás alebo zaslaním listu na poštovú adresu uvedenú nižšie. Uveďte, prosím, vaše kontaktné údaje, názov webovej stránky alebo služby spoločnosti Intel a podrobný popis vašej požiadavky či znepokojenia týkajúceho sa Súborov Cookie.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Toto Oznámenie aktualizuje a nahrádza predchádzajúce verzie. Toto Oznámenie môžeme kedykoľvek zmeniť. Oddiel „NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ“ v spodnej časti tejto stránky uvádza, kedy bolo toto Oznámenie naposledy revidované. Akékoľvek zmeny tohto Oznámenia budú účinné od sprístupnenia revidovaného Oznámenia na Stránkach alebo prostredníctvom nich.

NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ: 9. Máj 2016