Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů
 

Platné k datu: 1. ledna 2020

Toto prohlášení poskytuje podrobnosti o údajích, které shromažďujeme, používáme a sdílíme, a o našem závazku používat osobní údaje, které shromažďujeme, důvěryhodným způsobem.

 

Společnosti McAfee, LLC a našim přidruženým společnostem (dále „McAfee“, „my“, „nás“, „naše“) velmi záleží na ochraně osobních údajů, zabezpečení a online bezpečnosti a tyto oblasti tvoří důležitou součást našeho základního poslání, kterým je chránit uživatele našich produktů a služeb (dále „vy“ a „vaše“) proti rizikům krádeže či narušení jejich online informací a aktivit a proti neoprávněnému přístupu k těmto online informacím a aktivitám. Smyslem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) je informovat vás o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje v rámci našich webových stránek (dále jen „stránky“), produktů, služeb a webových a mobilních aplikací (souhrnně „služby“) nebo v případě naší vzájemné komunikace.

Společnost McAfee prodává produkty a služby přímo spotřebitelům (více informací o těchto produktech můžete najít zde: „Spotřebitelské produkty“) i firemním zákazníkům (více informací o těchto produktech můžete najít zde: „Firemní produkty“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na informace, jež shromažďujeme od vás nebo z vašeho zařízení při stahování některé z našich služeb, a informace, které shromažďujeme při instalaci našich služeb na vaše zařízení prostřednictvím distribučních partnerů nebo firemních zákazníků.

Přístupem k našim službám nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si toto prohlášení přečetli a rozumíte jeho obsahu. Vaše používání našich služeb a stránek i veškeré spory týkající se ochrany osobních údajů podléhají tomuto prohlášení, veškerým příslušným podmínkám poskytování služeb (včetně veškerých příslušných omezení náhrady škody a řešení sporů) a příslušné licenční smlouvě s koncovým uživatelem.

Vzhledem k rozrůstání společnosti McAfee a změnám v naší obchodní činnosti můžeme toto prohlášení kdykoli dle vlastního uvážení aktualizovat tak, aby odráželo tyto změny. Pokud v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů dojde k podstatným změnám, budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu, oznámení přímo v konkrétním produktu, nebo jiným způsobem vyžadovaným dle platných zákonů. Je důležité, abyste toto prohlášení kontrolovali a ujistili se, že jste obeznámeni s jeho nejaktuálnější verzí.

Toto prohlášení platí pro všechny uživatele našich služeb na celém světě. Někteří uživatelé včetně obyvatel Evropského hospodářského prostoru mohou mít dodatečná práva popsaná v tomto prohlášení (v závislosti na tom, kde se nacházejí).

Jaké druhy informací shromažďujeme?

Za účelem poskytování našich služeb shromažďujeme informace. Některé informace nám přímo poskytnete sami, některé shromažďujeme automaticky prostřednictvím našich služeb a některé jsou shromažďovány od třetích stran. „Osobní údaje“ znamenají v tomto prohlášení údaje, které mohou být samostatně nebo v kombinaci s jinými údaji použity k identifikaci vaší osoby jako jednotlivce.

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete.. Shromažďujeme například informace uvedené při objednání produktu nebo služby, vytvoření účtu, vyplnění formuláře, účasti v soutěži nebo propagační akci, požadavku na zákaznický servis nebo při jiné vzájemné komunikaci.

Mezi druhy osobních údajů, které můžete poskytovat, patří:

 • kontaktní údaje (jako jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo),
 • platební údaje (včetně čísel platebních karet a souvisejících identifikátorů, fakturační adresy a údajů o bankovním účtu),
 • přihlašovací údaje k účtu (které mohou u některých služeb zahrnovat přihlašovací údaje k sociálním sítím).

 

Můžeme od vás nebo o vás shromažďovat také další informace, například informace o vámi zakoupených produktech, vašich zájmech, demografické údaje, fotografie a videa i biometrické údaje jako otisky prstů nebo hlasové otisky. Můžete nám také poskytnout doplňující údaje. Například využijete-li naše služby ochrany proti krádeži identity, budete mít možnost poskytnout své přihlašovací údaje do sociálních sítí, abychom mohli monitorovat vaše účty na daných sociálních sítích.

Automaticky shromažďujeme informace o vašem používání služeb i o zařízeních, na nichž jsou služby nainstalovány. V určitých případech automaticky shromažďujeme informace o dalších zařízeních připojených ke stejné síti jako zařízení, na němž jsou nainstalovány služby.

Můžeme například shromažďovat a používat následující informace:

 • Informace o produktech, které jste zobrazili nebo vyhledávali, a službách, které jste použili, včetně stráveného času a dalších statistických informací.
 • podrobnosti o vašich počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích včetně adresy internetového protokolu (IP), identifikátorů souborů cookie, údajů o poskytovateli mobilních služeb, ID zařízení Bluetooth, ID mobilních zařízení, identifikátorů mobilní inzerce, adresy MAC, čísla IMEI, ID inzerentů a dalších identifikátorů zařízení, které jsou automaticky přiřazovány vašemu počítači nebo zařízení při vstupu na internet, informace o typu a jazyku prohlížeče, předvolbách jazyka, úrovni nabití baterie, stavu zapnutí/vypnutí, poloze, typu hardwaru, operačním systému, poskytovateli internetových služeb, stránkách, jež jste navštívili před použitím služeb i po něm, datu a času vaší návštěvy, času stráveném na jednotlivých stránkách, odkazech, na které jste klikli, a stránkách, jež jste v rámci služeb zobrazili, a informace o dalších činnostech prováděných během použití služeb, například o předvolbách. Tyto informace můžeme shromažďovat prostřednictvím našich služeb nebo pomocí jiných metod analýzy webu. 
 • Používáte-li naše produkty za účelem ochrany svého mobilního zařízení, shromažďujeme údaje o zeměpisné poloze zařízení, na kterém je daný produkt nainstalován.
 • Podrobnosti o vašem používání internetu, aplikací nebo sítě (včetně adres URL nebo názvů domén webových stránek, které navštívíte, informací o aplikacích nainstalovaných na vašem zařízení či údajů o datovém provozu) a informace o výkonu, protokoly chyb a další agregované či statistické informace.

 

Za účelem poskytování našich služeb včetně schopnosti zjistit a vyhodnotit malware a nevyžádanou poštu můžeme kontrolovat, shromažďovat a ukládat údaje z vašich souborů včetně e-mailů, příloh, e-mailových adres, metadat, adres URL a údajů o datovém provozu.    

Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím našich služeb a technologií, jako jsou soubory cookie, webové signály nebo webové štěnice a neviditelné soubory GIF. Další informace o souborech cookie, dalších podobných technologiích, které používáme, a možnostech, jež máte k dispozici, najdete v našem   prohlášení o souborech cookie .

Informace, které shromažďujeme od třetích stran
Může se stát, že o vás obdržíme informace z jiných zdrojů a tyto informace zkombinujeme s údaji, které shromažďujeme přímo. Mezi příklady informací, které můžeme obdržet z jiných zdrojů, patří: aktualizované informace o dodávce nebo platbě používané k úpravě našich záznamů, informace o nákupu nebo uplatnění a informace o zákaznické podpoře a registraci.  V rámci našich spotřebitelských produktů na ochranu identity můžeme shromažďovat také informace o úvěruschopnosti či totožnosti, které využíváme k prevenci a zjišťování podvodů.  

Informace o poloze
Určité služby mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k vaší zeměpisné poloze. V případě, že toto oprávnění udělíte, budeme shromažďovat informace o vaší poloze pomocí modulu GPS a bezdrátové technologie nebo technologie Bluetooth. Přístup k informacím o přesné poloze můžete ovládat prostřednictvím nastavení svého mobilního zařízení. Za účelem zjištění vaší obecné polohy můžeme také vyhledat vaši IP adresu.

Jak využíváme informace, které shromažďujeme?

Abychom vás pomohli ochránit
Když nainstalujete nebo používáte některou z našich služeb, tato služba běží na pozadí vašeho zařízení nebo prostředí a pomáhá předvídat hrozby a lépe chránit vás, vaše zařízení i vaše informace.  Společnost McAfee může informace použít například k těmto účelům:

 • analýza dat odeslaných do vašich zařízení nebo z nich za účelem izolace a zjištění hrozeb, slabých míst, virů, podezřelých aktivit, nevyžádané pošty a útoků a komunikace s vámi o potenciálních hrozbách,
 • účast v sítích s informacemi o hrozbách, provádění průzkumu a přizpůsobení produktů a služeb, aby mohly lépe reagovat na nové hrozby, 
 • dešifrování vašich dat, zablokování zařízení nebo záloha či obnovení vašich dat,
 • kontrola aktualizací služeb a tvorba sestav výkonnosti našich služeb za účelem zajištění jejich správné funkce,
 • zjišťování případného zneužití vašich údajů, pokud využíváte naše produkty pro monitorování identity.

 

Pro účely našeho podnikání
Informace, které shromažďujeme, využíváme také k jiným obchodním účelům včetně následujících:

 • ověření vaší identity a předcházení podvodům týkajícím se vašich biometrických údajů, 
 • analýza vašeho chování za účelem měření, přizpůsobení a vylepšení našich stránek a služeb včetně vývoje nových produktů a služeb,
 • inzerce produktů a služeb společnosti McAfee, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat,
 • vytváření a správa účtů a licencí včetně shromažďování a zpracovávání plateb a dokončování transakcí,
 • poskytování zákaznické podpory, řešení obtíží, správa předplatného a reakce na požadavky, dotazy a komentáře,
 • informace o zvláštních akcích, programech, průzkumech, soutěžích, slosováních a dalších nabídkách a reklamních kampaních, a organizace zapojení uživatelů,
 • provádění průzkumu trhu a spotřebitelů a analýzy trendů,
 • umožnění zveřejňování příspěvků na našich blozích, fórech a v jiných veřejných komunikačních systémech,
 • uskutečňování účetnictví, auditů, fakturace, zpracování a vymáhání pohledávek,
 • prevence potenciálních nebo skutečných soudních sporů, závazků, zakázaného chování a trestné činnosti a jejich detekce, identifikace, vyšetřování a reakce na ně a
 • dodržování a uplatňování právních požadavků, smluv a zásad.

 

Inzerce třetích stran

Spolupracujeme s nezávislými inzertními společnostmi za účelem zobrazování nebo poskytování reklam po dobu, kterou strávíte na našich stránkách nebo používáte některou z našich služeb. Tyto nezávislé inzertní společnosti mohou shromažďovat údaje o vašem chování na stránkách nebo v rámci služby či na jiných stránkách a v rámci jiných služeb, aby změřily účinnost svých reklam a přizpůsobily reklamní obsah. Další informace o tom, jak společnost McAfee a tito inzertní partneři používají sledovací technologie, například soubory cookie, a jaké možnosti máte k dispozici, najdete v našem  prohlášení o souborech cookie .

Pokud jste udělili souhlas s tím, aby měly naše služby přístup k vaší zeměpisné poloze, mohou vám naši partneři pro mobilní inzerci na základě vaší polohy zasílat cílené reklamy. Souhlas s přístupem k informacím o vaší zeměpisné poloze můžete odvolat v nastavení zeměpisné polohy svého zařízení.

Jiné využití
Osobní údaje můžeme používat s vaším souhlasem, nebo pokud o ně máme oprávněný zájem, například za účelem přímého marketingu, průzkumů trhu či jednotlivců, ochrany proti podvodům nebo k jakýmkoli jiným účelům, které vám budou sděleny ve chvíli, kdy osobní údaje poskytujete.

S kým osobní údaje sdílíme?

Obecně platí, že shromažďované informace sdělujeme za účelem poskytování služeb, komunikace s vámi, propagace našich služeb, usnadnění změn nebo převodů naší společnosti, a to v souladu se zákonem nebo s vaším souhlasem. Osobní údaje můžeme sdílet s následujícími stranami a v následujících případech:

 • se současnými a budoucími společnostmi skupiny McAfee pro účely popsané v tomto prohlášení,
 • s poskytovateli služeb, kteří pro nás služby zajišťují (seznam našich dílčích zpracovatelů najdete zde pro spotřebitelské produkty a zde pro firemní produkty);
 • pokud se domníváme, že je zveřejnění nutné a vhodné za účelem prevence fyzických, finančních nebo jiných škod, zranění nebo ztrát, včetně například ochrany proti podvodu nebo úvěrovému riziku,
 • s právními, státními nebo soudními orgány dle pokynů nebo požadavků těchto orgánů či platných zákonů nebo ve vztahu k právním činnostem, například v rámci reakce na předvolání či vyšetřování podezřelých nezákonných činností nebo v případě, kdy se v dobré víře domníváme, že uživatelé mohou být zapojeni do nezákonných činností, nebo pokud nás smlouva či zákon zavazuje k tomu, abychom našim zákazníkům či obchodním partnerům umožnili splňovat požadavky platných zákonů,
 • v souvislosti s akvizicí, fúzí, prodejem aktiv nebo jiným podobným obchodním převodem, který se týká všech našich aktiv či funkcí nebo jejich převážné části, pokud při tom dochází k převodu či sdílení osobních údajů v rámci těchto obchodních aktiv (pod podmínkou, že taková strana souhlasí s používáním nebo sdělením těchto osobních údajů v souladu s tímto prohlášením či získá váš souhlas s dalším používáním nebo sdělováním), nebo během jednání o takovém kroku,
 • s vaším souhlasem nebo na základě vašeho pokynu, například když se rozhodnete sdílet informace nebo zveřejňovat obsah a recenze (například příspěvky v sociálních médiích) a
 • s osobami dle vašeho výběru a na základě vašeho pokynu, jestliže produkt, ke kterému máte předplatné, takovou funkci umožňuje. 
 • Se třetími stranami můžeme také sdílet agregované údaje, které neidentifikují vás ani žádné konkrétní zařízení.

 

Jak chráníme vaše údaje?

K ochraně osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, používáme administrativní, organizační, technické a fyzické prostředky zabezpečení. Naše bezpečnostní opatření jsou navržena tak, aby zajistila důvěrnost, integritu a odpovídající dostupnost údajů.

Jaké jsou vaše možnosti v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Účty společnosti McAfee
Pokud si zaregistrujete zákaznický produkt společnosti McAfee, můžete kdykoli zkontrolovat a opravit osobní údaje uložené ve vašem profilu v sekci Můj účet , případně nás můžete kontaktovat podle níže uvedených pokynů.

Pokud jste si produkt společnosti McAfee nezaregistrovali, ale máte na svém zařízení jeden z našich produktů nainstalovaný, shromažďování osobních údajů z vašeho zařízení společností McAfee můžete zastavit odinstalováním daného produktu.

Chcete-li svůj účet uzavřít nebo položit další dotazy týkající se podpory, navštivte stránku s kontaktními údaji , společnosti McAfee, klikněte na kartu „Podpora“  a následně vyberte svou zemi.

Marketingová sdělení
Chcete-li zrušit odběr marketingových sdělení, klikněte na odkaz pro zrušení odběru nacházející se v e-mailu nebo klikněte sem v případě firemního marketingu či sem v případě marketingu pro spotřebitele.

I když jste se odhlásili z odběru marketingových informací, může s vámi společnost McAfee dále komunikovat v souvislosti s transakcemi nebo z administrativních důvodů, například kvůli aktualizaci zabezpečení, funkci produktů a odpovědím na žádosti o služby.

Práva jednotlivců týkající se osobních údajů 
V souladu s příslušnými zákony můžete mít nárok na to, abyste: (i) získali potvrzení týkající se toho, zda zpracováváme vaše osobní údaje; (ii) získali přístup ke svým osobním údajům nebo aby vám byla poskytnuta jejich kopie; (iii) získali přenosnou kopii svých osobních údajů nebo abychom tyto údaje zaslali jiné společnosti („právo na přenositelnost údajů“); (iv) požadovali nápravu či změnu nepřesných, nepravdivých či nesprávně zpracovaných osobních údajů; (v) omezili naše zpracování vašich osobních údajů; (vi) vznesli námitku k našemu zpracovávání vašich osobních údajů; a (vii) žádali o vymazání svých osobních údajů, které máme k dispozici (platí výjimky stanovené zákonem).

Chcete-li využít kterékoliv z těchto svých práv, použijte náš formulář žádosti týkající se osobních údajů jednotlivců na webové stránce  https://www.mcafee.com/enterprise/cs-cz/about/legal/gdpr-data-request.html nebo nás kontaktujte níže uvedeným způsobem. Takové požadavky zpracujeme v souladu s příslušnými zákony. V zájmu ochrany osobních údajů můžeme před vyřešením vašeho požadavku podnikat kroky za účelem ověření vaší identity. U některých žádostí může být účtován administrativní poplatek (je-li to povoleno zákonem). Na případné poplatky vás ještě před vyhověním vaší žádosti upozorníme. 

Jak dlouho společnost McAfee uchovává osobní údaje, které shromažďuje?

Společnost McAfee bude vaše osobní údaje uchovávat po nejkratší nezbytně nutnou dobu pro účely stanovené v tomto oznámení, konkrétně (i) po takovou dobu, po kterou budete registrovaným předplatitelem nebo uživatelem našich produktů nebo (ii) po takovou dobu, po kterou bude osobní údaje nutné uchovávat s vazbou na zákonné důvody stanovené v tomto oznámení, pro které existuje platný právní základ nebo (iii) po takovou dobu, po kterou je přiměřeně nutné je uchovávat, s ohledem na obchodní důvody spojené s poskytováním našich služeb, jako jsou například vnitřní hlášení a dosažení smíru, záruky či poskytnutí zpětné vazby či informací, které požadujete. Vyžaduje-li to zákon, do tří let od vaší poslední interakce s našimi službami vymažeme vaše biometrické údaje.

Také platí, že bude-li vznesen jakýkoliv relevantní právní nárok, můžeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat pro příslušné další období (po takovou dobu, po jakou to bude s ohledem na daný nárok nutné). 

Jakmile výše zmíněná období v příslušném rozsahu skončí, relevantní osobní údaje trvale vymažeme, zničíme nebo je odosobníme tak, aby již nadále nebylo možné je adekvátně ztotožnit s vámi.

Ochrana osobních údajů dětí

Některé služby společnosti McAfee poskytují funkce zabezpečení, které mohou používat rodiče ke sledování online činnosti dětí, jejich fyzické polohy nebo používání registrovaného zařízení. Tyto služby vyžadují souhlas rodičů a naše společnost vědomě nevyužívá osobní údaje, které shromažďujeme ze zařízení dětí, k žádným účelům s výjimkou poskytování služeb. Tyto produkty rodičům umožňují kdykoli trvale odstranit profil jejich dítěte. Pokud se domníváte, že jsme omylem získali údaje vašeho dítěte, nebo pokud máte dotazy či připomínky k našim postupům týkajícím se dětí, kontaktujte nás dle níže uvedených pokynů. Pokud jste mladší 18 let, musí vám dát rodiče svolení k přístupu ke službám. Společnost McAfee doporučuje rodičům, aby své děti poučili o tom, že nemají bez svolení rodičů nikdy sdělovat své skutečné jméno, adresu ani telefonní číslo. Jestliže zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje bez vašeho souhlasu, můžete nás kontaktovat dle níže uvedených pokynů a na tento fakt nás upozornit. Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali jakékoli údaje dětí mladších 13 let (a v některých jurisdikcích mladších 16 let), urychleně podnikneme opatření k trvalému odstranění těchto informací a účet dítěte uzavřeme.

Přenos údajů
Společnost McAfee má sídlo ve Spojených státech amerických (kontakty naleznete v části Kontaktujte nás) a její provozy, subjekty a poskytovatelé služeb se nacházejí ve Spojených státech amerických a v dalších zemích světa. Vzhledem k tomu můžeme my a naši poskytovatelé služeb přenést vaše osobní údaje do jurisdikcí, které nemusí poskytovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů jako vaše domovská jurisdikce, nebo je v takových jurisdikcích ukládat či k nim získávat přístup. Podnikneme taková opatření, abychom zajistili, že se v jurisdikcích, ve kterých vaše osobní údaje zpracováváme, dostane vašim osobním údajům přiměřené úrovně ochrany.

Obyvatelé Evropského hospodářského prostoru

Nacházíte-li se v oblasti Evropského hospodářského prostoru (EHP), platí pro vás následující dodatečné informace.

Správce údajů
Zakoupíte-li některý ze spotřebitelských produktů společnosti McAfee, společnost McAfee Ireland Limited se stane správcem vašich osobních údajů. 

Právní základ pro zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v následujících situacích: 

 • Potřebujeme využít vaše osobní údaje k plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi (např. zpracování plateb za služby a poskytování vámi zakoupených nebo požadovaných služeb).
 • Máme na zpracovávání vašich osobních údajů oprávněný zájem. Oprávněný zájem máme například na zpracovávání vašich osobních údajů za účelem poskytování, zabezpečení a zlepšování našich služeb, komunikace s vámi o změnách našich služeb a snahy informovat vás o nových službách nebo produktech.
 • K tomuto máme váš souhlas.
 • Vaše osobní údaje musíme zpracovávat, abychom dodrželi naše právní povinnosti. 

 

Přenos údajů
Do zemí mimo území EHP či Švýcarska vaše osobní údaje přesouváme prostřednictvím série smluv mezi společnostmi, které jsou založeny na standardních smluvních doložkách v souladu se zákony EU a příslušnými normami EU. 

Požadavky týkající se práv jednotlivce a souhlas s odvoláním

Požadavek na využití vašich práv týkajících se osobních údajů dle mechanismů popsaných v části „Jaké jsou vaše možnosti v souvislosti s vašimi osobními údaji?“ můžete odeslat výše. Pokud jste dříve odsouhlasili, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, tento souhlas můžete odvolat pomocí těchto mechanismů, nebo se na nás za tímto účelem můžete obrátit pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Pouze pro firemní/obchodní zákazníky
V některých případech jsou produkty společnosti McAfee nabízeny prostřednictvím třetí strany, jakou je například zaměstnavatel. Společnost McAfee v těchto případech jedná jako zpracovatel osobních údajů a zpracovává je pouze v souladu s instrukcemi, které obdržela od svých zákazníků.

Jakékoliv požadavky týkající se využití práv jednotlivců s vazbou na osobní údaje zpracovávané coby součást služby nabízené třetí stranou by měly být odeslány pověřeným jednotlivcem pomocí formuláře žádosti týkající se osobních údajů jednotlivce, který naleznete na webové stránce https://www.mcafee.com/enterprise/cs-cz/about/legal/gdpr-data-request.html. Pokud potřebujete další informace o osobních údajích zpracovávaných společností McAfee, a nabízených prostřednictvím třetí strany, kontaktujte pracovníka péče o zákazníky.

Kontrolní orgán a stížnosti

Pokud jste subjektem údajů EU/EHP a máte připomínky týkající se našich postupů zpracování osobních údajů, které nedokážeme vyřešit, máte právo vznést stížnost k orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů, a to v místě bydliště nebo pracoviště či v místě, kde k danému porušení mělo dojít (tak, jak je v daném případě vhodné). Případně se můžete obrátit na irský kontrolní orgán pro problematiku ochrany osobních údajů, a to online na adrese https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm nebo telefonicky na čísle +353 57 868 4800.

Obyvatelé Japonska, Argentiny a Kanady

Jste-li obyvatelem Japonska, Argentiny nebo Kanady a máte-li dotaz týkající se vašich osobních údajů shromažďovaných společností McAfee (včetně vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím používání našich produktů), můžete požádat o další informace prostřednictvím formuláře žádosti týkající se osobních údajů jednotlivce, který je dostupný na webové stránce https://www.mcafee.com/enterprise/cs-cz/about/legal/gdpr-data-request.html.

Obyvatelé Kalifornie

Kalifornský zákon Shine the Light

Společnost McAfee bez vašeho svolení nesdílí informace, jež vás osobně identifikují, s třetími stranami, které s námi nejsou nijak spojeny, k jejich vlastním marketingovým účelům.

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (California Consumer Privacy Act)

Jste-li obyvatelem Kalifornie a přejete-li si využít kterékoliv ze svých práv, odešlete žádost pomocí našehoformuláře žádosti týkající se osobních údajů, který je dostupný na webové stránce https://www.mcafee.com/enterprise/cs-cz/about/legal/gdpr-data-request.html. Společnost McAfee pro účely kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (California Consumer Privacy Act) „neprodává“ vaše osobní údaje.]

Obyvatelé Nevady

Společnost McAfee neprodává osobní údaje, které by poskytovaly informace o vaší identitě, nepřidruženým třetím stranám. Budete-li se chtít v budoucnu ujistit, že neprodáváme informace kompromitující vaši identitu, svůj požadavek můžete odeslat na kontaktní údaje uvedené níže. 

Odkazy na jiné webové stránky

Naše stránky a služby mohou za účelem snazšího používání nebo získání informací obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou být provozovány společnostmi, které nejsou přidružené ke společnosti McAfee. Odkazované webové stránky mohou mít své vlastní zásady nebo prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud tyto webové stránky navštívíte, důrazně vám doporučujeme přečíst si jejich zásady nebo prohlášení. Neodpovídáme za obsah webových stránek, které nejsou přidruženy ke společnosti McAfee, za jejich postupy v oblasti ochrany osobních údajů ani za jakékoli použití těchto stránek.

Kontaktní údaje

Chcete-li společnost McAfee kontaktovat ve věci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ve věci dalších záležitostí týkajících se osobních údajů, klikněte sem. Můžete nám také poslat dopis na následující adresu:

V USA doporučeně na adresu:
McAfee 
Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive 
Plano TX 75024 USA

nebo nám zavolejte na telefonní číslo +1 (888) 847 8766

V Evropském hospodářském prostoru doporučeně na adresu:
McAfee
Attn: Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
IrelandT12 RRC9

nebo nám zavolejte na telefonní číslo +353 21 4672000

V Japonsku doporučeně na adresu:
McAfee Co. Ltd. 
Attn. Legal Department
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0043 Japan

Prohlášení o souborech cookie
Prohlášení o souborech cookie
 

Datum účinnosti: 24. května 2018

 

Naše webové stránky a mobilní aplikace (souhrnně „služby“) používají soubory cookie a podobné technologie k zajištění nejlepšího možného prostředí pro naše návštěvníky tím, že vám poskytují přizpůsobené informace, pamatují si vaše předvolby pro marketing a produkty a pomáhají vám získat správné informace. Toto prohlášení popisuje, jak společnost McAfee, naše přidružené společnosti a naši partneři používají k těmto účelům soubory cookie a podobné technologie.

 

Jaké technologie společnost McAfee a její partneři používají?

 

Stejně jako mnoho dalších služeb používáme s našimi partnery soubory cookie a podobné technologie, abychom mohli poskytovat a zlepšovat vaše prostředí a přizpůsobovat inzerci. Soubory cookie a podobné technologie, které společně s našimi partnery používáme, zahrnují následující:

 

 • Soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, obvykle tvořené písmeny a čísly, které se při návštěvě webové stránky uloží do vašeho prohlížeče nebo zařízení. Soubory cookie jsou často využívány k usnadnění provozu webových stránek, jejich efektivnějšímu fungování a získávání analytických informací.

 •  Sady SDK. Sady SDK jsou sestavy kódů poskytované našimi partnery, které mohou být instalovány do našich mobilních aplikací. Sady SDK nám pomáhají porozumět způsobu, jakým pracujete s našimi mobilními aplikacemi, a shromažďovat určité informace o zařízení a síti, které využíváte k přístupu do aplikace nebo jiných aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení. Sady SDK často sdílejí identifikátory mobilní inzerce přiřazené vašemu zařízení (zvané „IDFA“ neboli „ID pro reklamní účely“ u zařízení Apple a „Inzertní ID“ u zařízení se systémem Android) s našimi partnery.

 • Soubory cookie Flash. Soubor cookie Flash je malý datový soubor umístěný do počítače pomocí softwaru Adobe Flash nebo podobné technologie, která může být ve vašem počítači integrovaná nebo kterou si do počítače stáhnete či nainstalujete. Tyto technologie využíváme k přizpůsobení a vylepšení vašeho online prostředí, usnadnění procesů a přizpůsobení a ukládání vašeho nastavení. Soubory cookie Flash mohou například návštěvníkům našich webových stránek umožnit nastavení předvoleb hlasitosti spojených s prostředím pro přehrávání videí, hrát hry a účastnit se průzkumů. Mohou nám pomoci zlepšovat naše weby díky měření toho, které oblasti jsou pro naše návštěvníky nejzajímavější. Kliknutím sem zobrazíte informace o správě nastavení ochrany osobních údajů a úložiště pro soubory cookie Flash.

 • Webové signály. Webový signál je velmi malý, neviditelný obrázkový soubor, který slouží ke sledování vaší navigace na jedněch webových stránkách nebo sérii webových stránek. Mezi jeho další označení patří „webová štěnice“ nebo „neviditelný soubor GIF“. Webové signály mohou v kombinaci se soubory cookie umožňovat porozumění tomu, jak se uživatelé na určitých webových stránkách pohybují.

 • Místní úložiště. Mezi místní úložiště patří místní úložiště HTML5 a mezipaměť prohlížeče. Tyto technologie nám umožňují ukládat lokálně data ve vašem prohlížeči nebo zařízení.
   

Společnost McAfee a její partneři a poskytovatelé služeb používají různé typy souborů cookie, mezi něž patří následující:

 

Kategorie
Účel
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou nutné k provozu našich služeb (například abyste se mohli přihlašovat do zabezpečených oblastí našich webových stránek nebo používat nákupní košík). Tyto soubory cookie vám umožňují pohybovat se po našich webech a pracovat s jejich funkcemi.
Přizpůsobení
Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat vás při opakované návštěvě našich služeb. Díky tomu vám můžeme přizpůsobit obsah, pozdravit vás jménem a pamatovat si vaše předvolby (například vaši volbu jazyka nebo oblasti).
Analýza a průzkum
Tyto soubory cookie nám pomáhají analyzovat aktivity v rámci našich služeb, abychom mohli zlepšit a optimalizovat způsob fungování našich služeb. Pomocí těchto souborů cookie můžeme například zajistit, aby návštěvníci snadno našli informace, které hledají.
Reklama
Tyto soubory cookie zaznamenávají vaše online aktivity, včetně vašich návštěv našich služeb, vámi navštívených stránek a odkazů a reklam, na které jste klikli. Tyto soubory cookie nám umožňují zobrazovat vám reklamy a další zprávy, které více odpovídají vašim zájmům.

 

Jaké mám možnosti z hlediska souborů cookie a podobných technologií?

S ohledem na používání souborů cookie a podobných technologií máte širokou řadu možností:

 • Prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče se můžete rozhodnout, zda přijmete soubory cookie či nikoli. Můžete mít také možnost odstranit soubory cookie ze svého prohlížeče. Více informací o způsobu správy souborů cookie v prohlížeči najdete v pokynech vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že v případě zablokování všech souborů cookie může dojít k ovlivnění funkčnosti našich webových stránek.

 • Inzertní technologičtí partneři, se kterými spolupracujeme, vám mohou dát možnost odhlásit se z používání informací o vašich návštěvách webů a využívání aplikací pro účely poskytování reklam cílených na vaše zájmy. Další informace o cílené reklamě a způsobu, jak se můžete odhlásit z používání vašich aktivit při procházení webů pro účely cílené reklamy, najdete na stránkách těchto organizací: Digital Advertising Alliance, the Network Advertising Initiative a  Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • V nastavení vašeho zařízení se můžete odhlásit z používání informací o vašem využití mobilních aplikací pro účely zobrazování reklam cílených na vaše zájmy (v zařízeních se systémem iOS se jedná o možnost „Omezit sledování reklam“ a v zařízeních se systémem Android o možnosti „Odhlásit se z cílené reklamy“ či „Odhlásit se z přizpůsobení reklam“).

 • Určité produkty společnosti McAfee jsou dostupné bezplatně. Abychom mohli tyto produkty nadále nabízet zdarma, můžeme používat informace o tom, jaké webové stránky navštěvujete nebo jaké mobilní aplikace používáte, abychom vám mohli zobrazovat reklamy cílené na vaše zájmy. Činíme tak sdílením informací o vašem zařízení (například identifikátorů zařízení a inzertních identifikátorů společně s aktivitami při procházení webů nebo používání aplikací) s vybranými partnery. Tyto informace vás osobně neidentifikují a naše společnost partnerům smluvně zakazuje používat námi poskytnuté informace k pokusům o identifikaci našich uživatelů. V nastavení produktů, které obsahují toto sdílení údajů, se můžete z používání vašich informací pro tyto účely odhlásit. Více informací o dostupných možnostech pro konkrétní produkty a služby získáte kliknutím sem.

 • Jsme součástí sítě Facebook Audience Network, která společnostem umožňuje zobrazovat uživatelům Facebooku reklamy v aplikacích a na webových stránkách, které jsou její součástí. Facebook pomáhá tyto reklamy přizpůsobit, aby byly relevantní a užitečné. Pomocí nástroje pro správu předvoleb reklam na Facebooku můžete zobrazit a změnit různé předvolby, včetně toho, zda chcete v rámci našich webů a aplikací tyto přizpůsobené reklamy dostávat.
   

Jak společnost McAfee reaguje na žádosti Do Not Track?

 

V oboru nyní neexistuje žádná standardní reakce na žádosti Do Not Track. Služby a weby společnosti McAfee v současné době na uživatelské žádosti Do Not Track nereagují.

 

Kontaktní údaje

 

Máte-li nějaké dotazy ohledně toho, jakým způsobem používáme soubory cookie, můžete se na nás obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Ke zprávě připojte své kontaktní údaje a podrobný popis svých připomínek.

 

Ve Spojených státech amerických nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +1 866 622 3911 nebo písemně na následující adrese:

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 

5000 Headquarters Drive

Plano, TX 75024

 

V Evropském hospodářském prostoru nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +353 21 467 2000 nebo písemně na následující adrese:

 

McAfee, Legal Department

2000 City Gate

Mahon

Cork

Irsko

T12 RRC9

 

Máte právo kdykoli podat stížnost ke komisaři na ochranu osobních údajů, irskému kontrolnímu orgánu pro problematiku ochrany osobních údajů, a to online na adrese https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm nebo telefonicky na čísle +353 57 868 4800.

 

V Japonsku nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +81 0570 010 220 nebo písemně na následující adrese:

 

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
Tel.: (ústředna) 03 5428 1100

 

Individuální žádosti o údaje
Individuální žádosti o údaje