Ochrana osobních údajů a právní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlášení společnosti McAfee o ochraně osobních údajů
 

Datum nabytí platnosti: 7. srpna 2018

 

Společnosti McAfee, LLC a našim přidruženým společnostem (dále „McAfee“, „my“) velmi záleží na ochraně osobních údajů, zabezpečení a online bezpečnosti a tyto oblasti tvoří důležitou součást našeho základního poslání, kterým je chránit uživatele našich produktů a služeb (dále „vy“ a „vaše“) proti rizikům krádeže či narušení jejich online informací a aktivit a proti neoprávněnému přístupu k těmto online informacím a aktivitám. Smyslem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) je informovat vás o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje v rámci našich webových stránek (dále jen „stránky“), produktů, služeb a webových a mobilních aplikací (souhrnně „služby“) nebo v případě naší vzájemné komunikace.

 

Společnost McAfee prodává produkty a služby přímo spotřebitelům (více informací o těchto produktech můžete najít zde: „Spotřebitelské produkty“) i firemním zákazníkům (více informací o těchto produktech můžete najít zde: „Firemní produkty“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na informace, jež shromažďujeme od vás nebo z vašeho zařízení při stahování některé z našich služeb, a informace, které shromažďujeme při instalaci našich služeb na vaše zařízení prostřednictvím distribučních partnerů nebo firemních zákazníků.

 

Přístupem k našim službám nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si toto prohlášení přečetli a rozumíte jeho obsahu. Vaše používání našich služeb a stránek i veškeré spory týkající se ochrany osobních údajů podléhají tomuto prohlášení, veškerým příslušným podmínkám poskytování služeb (včetně veškerých příslušných omezení náhrady škody a řešení sporů) a příslušné licenční smlouvě s koncovým uživatelem.

 

Vzhledem k rozrůstání společnosti McAfee a změnám v naší obchodní činnosti můžeme toto prohlášení kdykoli dle vlastního uvážení aktualizovat tak, aby odráželo tyto změny. Pokud v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů dojde k podstatným změnám, budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu, oznámení přímo v konkrétním produktu, nebo jiným způsobem vyžadovaným dle platných zákonů. Je důležité, abyste toto prohlášení kontrolovali a ujistili se, že jste obeznámeni s jeho nejaktuálnější verzí.

 

Toto prohlášení platí pro všechny uživatele našich služeb na celém světě. Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru, máte další práva, která jsou v tomto prohlášení vysvětlena.

 

Jaké druhy informací shromažďujeme?

 

Za účelem poskytování našich služeb shromažďujeme informace. Některé informace nám přímo poskytnete sami, některé shromažďujeme automaticky prostřednictvím našich služeb a některé jsou shromažďovány od třetích stran. „Osobní údaje“ znamenají v tomto prohlášení údaje, které mohou být samostatně nebo v kombinaci s jinými údaji použity k identifikaci vaší osoby jako jednotlivce.

 

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete. Shromažďujeme například informace uvedené při objednání produktu nebo služby, vytvoření účtu, vyplnění formuláře, účasti v soutěži nebo propagační akci, požadavku na zákaznický servis nebo při jiné vzájemné komunikaci.

 

Mezi druhy osobních údajů, které můžete poskytovat, patří:

 

 • kontaktní údaje (jako jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo),
 • platební údaje (včetně čísel platebních karet a souvisejících identifikátorů, fakturační adresy a údajů o bankovním účtu),
 • přihlašovací údaje k účtu (které mohou u některých služeb zahrnovat přihlašovací údaje k sociálním sítím).

 

Můžeme od vás nebo o vás shromažďovat také další informace, například informace o vámi zakoupených produktech, vašich zájmech, demografické údaje, fotografie a videa i biometrické údaje jako otisky prstů nebo hlasové otisky. Můžete nám také poskytnout doplňující údaje.

 

Automaticky shromažďujeme informace o vašem používání služeb i o zařízeních, na nichž jsou služby nainstalovány. V určitých případech automaticky shromažďujeme informace o dalších zařízeních připojených ke stejné síti jako zařízení, na němž jsou nainstalovány služby.

 

Můžeme například shromažďovat a používat následující informace:

 

 • informace o produktech, které jste zobrazili nebo vyhledávali, a službách, které jste použili, včetně stráveného času a dalších statistických informací,
 • podrobnosti o vašich počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích včetně adresy internetového protokolu (IP), identifikátorů souborů cookie, údajů o poskytovateli mobilních služeb, ID zařízení Bluetooth, ID mobilních zařízení, identifikátorů mobilní inzerce, adresy MAC, čísla IMEI, ID inzerentů a dalších identifikátorů zařízení, které jsou automaticky přiřazovány vašemu počítači nebo zařízení při vstupu na internet, informace o typu a jazyku prohlížeče, předvolbách jazyka, úrovni nabití baterie, stavu zapnutí/vypnutí, poloze, typu hardwaru, operačním systému, poskytovateli internetových služeb, stránkách, jež jste navštívili před použitím služeb i po něm, datu a času vaší návštěvy, času stráveném na jednotlivých stránkách, odkazech, na které jste klikli, a stránkách, jež jste v rámci služeb zobrazili, a informace o dalších činnostech prováděných během použití služeb, například o předvolbách. Tyto informace můžeme shromažďovat prostřednictvím našich služeb nebo pomocí jiných metod analýzy webu.
 • Podrobnosti o vašem používání internetu, aplikací nebo sítě (včetně adres URL nebo názvů domén webových stránek, které navštívíte, informací o aplikacích nainstalovaných na vašem zařízení či údajů o datovém provozu) a informace o výkonu, protokoly chyb a další agregované či statistické informace.

 

Za účelem poskytování našich služeb včetně schopnosti zjistit a vyhodnotit malware a nevyžádanou poštu můžeme kontrolovat, shromažďovat a ukládat údaje z vašich souborů včetně e-mailů, příloh, e-mailových adres, metadat a adres URL a údajů o datovém provozu.

 

Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím našich služeb a technologií, jako jsou soubory cookie, webové signály nebo webové štěnice a neviditelné soubory GIF. Další informace o souborech cookie, dalších podobných technologiích, které používáme, a možnostech, jež máte k dispozici, najdete v našem prohlášení o souborech cookie.

 

Poznámka k aplikaci Safe Wi-Fi společnosti Verizon 

 

Aplikaci Safe Wi-Fi vám poskytují společnosti Verizon a McAfee.  Pokud jste zákazníkem společnosti Verizon, pak váš vztah se společností Verizon upravují podmínky vaší zákaznické smlouvy, a to včetně arbitrážních opatření, zásad ochrany osobních údajů společnosti Verizon a podmínek použití služby Safe Wi-Fi. Aktuální verzi zákaznické smlouvy a podmínek použití služby Safe Wi-Fi naleznete samostatně na následujících adresách: www.verizonwireless.com/b2c/support/customer-agreement a  https://www.verizonwireless.com/support/safe-wifi-legal/. Součástí aplikace Safe Wi-Fi je technologie VPN společnosti McAfee, která zaručuje bezpečnou a šifrovanou komunikaci.  Údaje, které odesíláte prostřednictvím služby Safe Wi-Fi, nemohou být společností McAfee čteny, shromažďovány ani analyzovány. Pokud jste zákazníkem společnosti Verizon používajícím aplikaci Safe Wi-Fi, pak váš vztah se společností McAfee upravuje licenční smlouva se společností McAfee, kterou naleznete pod záložkou Licenční smlouva na adrese https://www.mcafee.com/consumer/cs-cz/policy/legal.html?tab=license, a také toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Informace, které shromažďujeme od třetích stran

 

Může se stát, že o vás obdržíme informace z jiných zdrojů a tyto informace zkombinujeme s údaji, které shromažďujeme přímo. Mezi příklady informací, které můžeme obdržet z jiných zdrojů, patří: aktualizované informace o dodávce nebo platbě používané k úpravě našich záznamů, informace o nákupu nebo uplatnění a informace o zákaznické podpoře a registraci.  V rámci našich spotřebitelských produktů na ochranu identity můžeme shromažďovat také informace o úvěruschopnosti či totožnosti, které využíváme k prevenci a zjišťování podvodů.  

 

Informace o zeměpisné poloze

 

Určité služby mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k vaší zeměpisné poloze. V případě, že toto oprávnění udělíte, budeme shromažďovat informace o vaší poloze pomocí modulu GPS a bezdrátové technologie nebo technologie Bluetooth. Přístup k informacím o přesné poloze můžete ovládat prostřednictvím nastavení svého mobilního zařízení. Za účelem zjištění vaší obecné polohy můžeme také vyhledat vaši IP adresu.

 

Jak využíváme informace, které shromažďujeme?

 

K vaší ochraně

 

Když nainstalujete nebo používáte některou z našich služeb, tato služba běží na pozadí vašeho zařízení nebo prostředí a pomáhá předvídat hrozby a lépe chránit vás, vaše zařízení i vaše informace.  Společnost McAfee může informace použít například k těmto účelům:

 

 • analýza dat odeslaných do vašich zařízení nebo z nich za účelem izolace a zjištění hrozeb, slabých míst, virů, podezřelých aktivit, nevyžádané pošty a útoků a komunikace s vámi o potenciálních hrozbách,
 • účast v sítích s informacemi o hrozbách, provádění průzkumu a přizpůsobení produktů a služeb, aby mohly lépe reagovat na nové hrozby, 
 • dešifrování vašich dat, zablokování zařízení nebo záloha či obnovení vašich dat,
 • kontrola aktualizací služeb a tvorba sestav výkonnosti našich služeb za účelem zajištění jejich správné funkce,
 • zjišťování případného zneužití vašich údajů, pokud využíváte naše produkty pro monitorování identity.

 

K naší obchodní činnosti

 

Informace, které shromažďujeme, využíváme také k jiným obchodním účelům včetně následujících:

 

 • analýza vašeho chování za účelem měření, přizpůsobení a vylepšení našich stránek a služeb včetně vývoje nových produktů a služeb,
 • inzerce produktů a služeb společnosti McAfee, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat,
 • vytváření a správa účtů a licencí včetně shromažďování a zpracovávání plateb a dokončování transakcí,
 • poskytování zákaznické podpory, řešení obtíží, správa předplatného a reakce na požadavky, dotazy a komentáře,
 • informace o zvláštních akcích, programech, průzkumech, soutěžích, slosováních a dalších nabídkách a reklamních kampaních, a organizace zapojení uživatelů,
 • provádění průzkumu trhu a spotřebitelů a analýzy trendů,
 • umožnění zveřejňování příspěvků na našich blozích, fórech a v jiných veřejných komunikačních systémech,
 • uskutečňování účetnictví, auditů, fakturace, zpracování a vymáhání pohledávek,
 • prevence potenciálních nebo skutečných soudních sporů, závazků, zakázaného chování a trestné činnosti a jejich detekce, identifikace, vyšetřování a reakce na ně,
 • dodržování a uplatňování právních požadavků, smluv a zásad.

 

Pro reklamní účely

 

Našim zákazníkům poskytujeme celou řadu bezplatných produktů. Abychom mohli tyto produkty nadále nabízet zdarma, můžeme používat informace, které jejich prostřednictvím shromáždíme, například informace o tom, jaké webové stránky navštěvujete nebo jaké mobilní aplikace používáte, aby vám společnost McAfee a další strany mohly zobrazovat reklamy cílené na vaše zájmy. Činíme tak sdílením identifikátoru přiřazeného vašemu zařízení a aktivit při procházení webu nebo informací o používání aplikací s vybranými partnery. Tyto informace vás osobně neidentifikují a naše společnost partnerům smluvně zakazuje používat námi poskytnuté informace k identifikaci vaší osoby. V nastavení produktů, které obsahují toto sdílení údajů, se můžete z používání vašich informací pro tyto účely odhlásit. Více informací o službách, které tuto funkci obsahují, a způsobu odhlášení z těchto služeb najdete zde.

 

Inzerce třetích stran

 

Spolupracujeme s nezávislými inzertními společnostmi za účelem zobrazování nebo poskytování reklam po dobu, kterou strávíte na našich stránkách nebo používáte některou z našich služeb. Tyto nezávislé inzertní společnosti mohou shromažďovat údaje o vašem chování na stránkách nebo v rámci služby či na jiných stránkách a v rámci jiných služeb, aby změřily účinnost svých reklam a přizpůsobily reklamní obsah. Další informace o tom, jak společnost McAfee a tito inzertní partneři používají sledovací technologie, například soubory cookie, a jaké možnosti máte k dispozici, najdete v našem prohlášení o souborech cookie.

 

Pokud jste udělili souhlas s tím, aby měly naše služby přístup k vaší zeměpisné poloze, mohou vám naši partneři pro mobilní inzerci na základě vaší polohy zasílat cílené reklamy. Souhlas s přístupem k informacím o vaší zeměpisné poloze můžete odvolat v nastavení zeměpisné polohy vašeho zařízení

 

Ostatní použití

 

Můžeme používat osobní údaje s vaším souhlasem, nebo pokud o ně máme oprávněný zájem, například za účelem přímého marketingu, průzkumů trhu či jednotlivců, ochrany proti podvodům nebo k jakýmkoli jiným účelům, které vám budou sděleny ve chvíli, kdy osobní údaje poskytujete.

 

S kým sdílíme osobní údaje?

 

Obecně platí, že shromažďované informace sdělujeme za účelem poskytování služeb, komunikace s vámi, propagace našich služeb, usnadnění změn nebo převodů naší společnosti, a to v souladu se zákonem nebo s vaším souhlasem. Shromažďované informace můžeme sdílet například následujícím způsobem:

 

 • se současnými a budoucími společnostmi skupiny McAfee pro účely popsané v tomto prohlášení,
 • se společnostmi, které nám poskytují služby,
 • pokud se domníváme, že je zveřejnění nutné a vhodné za účelem prevence fyzických, finančních nebo jiných škod, zranění nebo ztrát, včetně například ochrany proti podvodu nebo úvěrovému riziku,
 • s právními, státními nebo soudními orgány dle pokynů nebo požadavků těchto orgánů či platných zákonů nebo ve vztahu k právním činnostem, například v rámci reakce na předvolání či vyšetřování podezřelých nezákonných činností nebo v případě, kdy se v dobré víře domníváme, že uživatelé mohou být zapojeni do nezákonných činností, nebo pokud nás smlouva či zákon zavazuje k tomu, abychom našim zákazníkům či obchodním partnerům umožnili splňovat požadavky platných zákonů,
 • v souvislosti s akvizicí, fúzí, prodejem aktiv nebo jiným podobným obchodním převodem, který se týká všech našich aktiv či funkcí nebo jejich převážné části, pokud při tom dochází k převodu či sdílení osobních údajů v rámci těchto obchodních aktiv (pod podmínkou, že taková strana souhlasí s používáním nebo sdělením těchto osobních údajů v souladu s tímto prohlášením či získá váš souhlas s dalším používáním nebo sdělováním), nebo během jednání o takovém kroku,
 • s vaším souhlasem nebo na základě vašeho pokynu, například když se rozhodnete sdílet informace nebo zveřejňovat obsah a recenze (například příspěvky v sociálních médiích),
 • s osobami dle vašeho výběru a na základě vašeho pokynu, jestliže produkt, ke kterému máte předplatné, takovou funkci umožňuje.

 

Se třetími stranami můžeme také sdílet agregované údaje, které neidentifikují vás ani žádné konkrétní zařízení.

 

Kalifornský zákon Shine the Light

 

Společnost McAfee bez vašeho svolení nesdílí informace, jež vás osobně identifikují, s třetími stranami, které s námi nejsou nijak spojeny, k jejich vlastním marketingovým účelům.

 

Jak chráníme vaše údaje?

 

K ochraně osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, používáme administrativní, organizační, technické a fyzické prostředky zabezpečení. Naše bezpečnostní opatření jsou navržena tak, aby zajistila důvěrnost, integritu a odpovídající dostupnost údajů.

 

Jaké jsou vaše možnosti v souvislosti s vašimi osobními údaji?

 

Účty McAfee

 

Pokud si zaregistrujete zákaznický produkt společnosti McAfee, můžete kdykoli zkontrolovat a opravit osobní údaje uložené ve vašem profilu v sekci Můj účet, případně nás můžete kontaktovat podle níže uvedených pokynů. Pokud jste si produkt společnosti McAfee nezaregistrovali, ale máte na svém zařízení jeden z našich produktů nainstalovaný, můžete zastavit shromažďování údajů z vašeho zařízení společností McAfee odinstalováním tohoto produktu. Chcete-li uzavřít svůj účet nebo potřebujete-li pomoc, navštivte stránku Kontaktujte nás společnosti McAfee a klikněte na možnost Podpora.

 

Marketingové zprávy

 

Pokud si nepřejete nadále dostávat marketingové zprávy, klikněte v e-mailu na odkaz pro odhlášení z odběru nebo v případě firemního marketingu klikněte sem a v případě zákaznického marketingu sem.

 

I když jste se odhlásili z odběru marketingových informací, může s vámi společnost McAfee dále komunikovat v souvislosti s transakcemi nebo z administrativních důvodů, například kvůli aktualizaci zabezpečení, funkci produktů a odpovědím na žádosti o služby.

 

Uchování údajů

 

Společnost McAfee bude vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, dokud budete registrovaným předplatitelem nebo uživatelem našich produktů, nebo po přiměřenou dobu nezbytnou pro obchodní účely související s poskytováním služeb, například pro účely interního vykazování a odsouhlasení, či abychom vám mohli poskytnout odpověď nebo informace, o které případně požádáte.

 

Ochrana osobních údajů dětí

 

Některé služby společnosti McAfee poskytují funkce zabezpečení, které mohou používat rodiče ke sledování online činnosti dětí, jejich fyzické polohy nebo používání registrovaného zařízení. Tyto služby vyžadují souhlas rodičů a naše společnost vědomě nevyužívá osobní údaje, které shromažďujeme ze zařízení dětí, k žádným účelům s výjimkou poskytování služeb. Tyto produkty rodičům umožňují kdykoli trvale odstranit profil jejich dítěte. Pokud se domníváte, že jsme omylem získali údaje vašeho dítěte, nebo pokud máte dotazy či připomínky k našim postupům týkajícím se dětí, kontaktujte nás dle níže uvedených pokynů. Pokud jste mladší 18 let, musí vám dát rodiče svolení k přístupu ke službám. Společnost McAfee doporučuje rodičům, aby své děti poučili o tom, že nemají bez svolení rodičů nikdy sdělovat své skutečné jméno, adresu ani telefonní číslo. Jestliže zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje bez vašeho souhlasu, můžete nás kontaktovat dle níže uvedených pokynů a na tento fakt nás upozornit. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili jakékoli údaje dětí mladších 13 let (a v některých jurisdikcích mladších 16 let), urychleně podnikneme opatření k trvalému odstranění těchto informací a účet dítěte uzavřeme.

 

Obyvatelé Evropského hospodářského prostoru

 

Přenosy údajů

 

Společnost McAfee má sídlo ve Spojených státech amerických a naše provozy, subjekty a poskytovatelé služeb se nacházejí ve Spojených státech amerických a v dalších zemích světa. Vzhledem k tomu můžeme my a naši poskytovatelé služeb přenést vaše osobní údaje do jurisdikcí, které nemusí poskytovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů jako vaše domovská jurisdikce, nebo je v takových jurisdikcích ukládat či k nim získávat přístup. Podnikneme taková opatření, abychom zajistili, že se v jurisdikcích, ve kterých vaše osobní údaje zpracováváme, dostane vašim osobním údajům přiměřené úrovně ochrany. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarsku, poskytujeme přiměřenou ochranu přenosu osobních údajů do zemí mimo EHP nebo Švýcarsko prostřednictvím řady vnitropodnikových dohod založených na Standardních smluvních doložkách schválených v souladu se zákony EU. Máte nárok získat kopii těchto dohod. Za tímto účelem nás kontaktujte dle níže uvedených pokynů.

 

Přístup, náprava, vymazání a omezení

 

Pokud si zaregistrujete zákaznický produkt společnosti McAfee, můžete kdykoli zkontrolovat a opravit osobní údaje uložené ve vašem profilu v sekci Můj účet. Pokud jste si produkt společnosti McAfee nezaregistrovali, ale máte na svém zařízení jeden z našich produktů nainstalovaný, můžete zastavit shromažďování údajů z vašeho zařízení společností McAfee odinstalováním tohoto produktu.

 

Můžete nás kontaktovat níže uvedeným způsobem a v souladu s platnými zákony si vyžádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či jejich výmaz. U některých žádostí může být účtován administrativní poplatek (je-li to povoleno zákonem). Na případné poplatky vás ještě před vyhověním vaší žádosti upozorníme.

 

Přestože se společnost McAfee v dobré víře snaží poskytovat svým zákazníkům přístup k jejich osobním údajům, mohou se vyskytnout okolnosti, při nichž nejsme schopni přístup poskytnout, například mimo jiné v následujících případech: pokud se na informace vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti, pokud by informace narušily soukromí nebo jiná zákonná práva dalších osob, pokud by úsilí nebo náklady spojené s poskytnutím přístupu byly v daném případě nepřiměřené vzhledem k rizikům týkajícím se soukromí jednotlivce nebo pokud by byly součástí obchodního vlastnictví. Jestliže společnost McAfee rozhodne, že by měl být přístup v jakémkoli konkrétním případě omezen, poskytneme vám vysvětlení důvodů tohoto rozhodnutí i kontakt pro případné další dotazy. Za účelem ochrany vašich osobních údajů podnikneme před udělením přístupu k vašim osobním údajům či provedením jejich změn obchodně přiměřená opatření pro ověření vaší totožnosti.

 

Pouze pro firemní zákazníky

 

Společnost McAfee je zpracovatelem údajů a zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s pokyny přijatými od svých zákazníků.

 

Společnost McAfee bude postupovat podle písemných pokynů přijatých od firemních zákazníků v případě poskytnutí přístupu k osobním údajům uchovávaným v produktech a systémech společnosti McAfee, stejně jako v případě jejich výmazu, vydání či opravě nebo omezení jejich zpracování. Jakákoli žádost o přístup, výmaz nebo opravu musí být provedena oprávněnou osobou prostřednictvím formuláře individuální žádosti o údaje dostupného na adrese https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html. Naším zákazníkům budeme pomáhat se žádostmi od jejich zaměstnanců v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

 

Pokud potřebujete další informace o osobních údajích zpracovávaných ve vámi zakoupených produktech společnosti McAfee, kontaktujte pracovníka péče o zákazníky.

 

Princip zpracovávání

 

Osobní údaje zpracováváme pouze v následujících situacích:

 

 • Potřebujeme využít vaše osobní údaje k plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi (např. zpracování plateb za služby a poskytování vámi zakoupených nebo požadovaných služeb).
 • Máme na zpracovávání vašich osobních údajů oprávněný zájem. Oprávněný zájem máme například na zpracovávání vašich osobních údajů za účelem poskytování, zabezpečení a zlepšování našich služeb, komunikace s vámi o změnách našich služeb a snahy informovat vás o nových službách nebo produktech.

 

Dotazy nebo stížnosti

 

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru a máte připomínky týkající se našich postupů pro zpracování osobních údajů, které nedokážeme vyřešit, máte právo vznést v místě bydliště stížnost k orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů.

 

Odkazy na jiné webové stránky

 

Naše stránky a služby mohou za účelem snazšího používání nebo získání informací obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou být provozovány společnostmi, které nejsou přidružené ke společnosti McAfee. Odkazované webové stránky mohou mít své vlastní zásady nebo prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud tyto webové stránky navštívíte, důrazně vám doporučujeme přečíst si jejich zásady nebo prohlášení. Neodpovídáme za obsah webových stránek, které nejsou přidruženy ke společnosti McAfee, za jejich postupy v oblasti ochrany osobních údajů ani za jakékoli použití těchto stránek.

 

Kontaktní informace

 

Možnosti, jak nás kontaktovat ve věci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů:

 

Ve Spojených státech amerických nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle+1 (888) 847 8766 nebo písemně na následující adrese:

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive
Plano, TX 75024

 

V Evropském hospodářském prostoru nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +353 21 467 2000 nebo písemně na následující adrese:

 

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

 

Máte právo kdykoli podat stížnost ke komisaři na ochranu osobních údajů, irskému kontrolnímu orgánu pro problematiku ochrany osobních údajů, a to online na adrese https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm nebo telefonicky na čísle +353 57 868 4800.

 

V Japonsku nás můžete kontaktovat e-mailem nebo písemně na adrese:

 

Privacy
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
E-mail: MBJP_McAfeePrivacy@McAfee.com

Prohlášení o souborech cookie
Prohlášení o souborech cookie
 

Datum účinnosti: 24. května 2018

 

Naše webové stránky a mobilní aplikace (souhrnně „služby“) používají soubory cookie a podobné technologie k zajištění nejlepšího možného prostředí pro naše návštěvníky tím, že vám poskytují přizpůsobené informace, pamatují si vaše předvolby pro marketing a produkty a pomáhají vám získat správné informace. Toto prohlášení popisuje, jak společnost McAfee, naše přidružené společnosti a naši partneři používají k těmto účelům soubory cookie a podobné technologie.

 

Jaké technologie společnost McAfee a její partneři používají?

 

Stejně jako mnoho dalších služeb používáme s našimi partnery soubory cookie a podobné technologie, abychom mohli poskytovat a zlepšovat vaše prostředí a přizpůsobovat inzerci. Soubory cookie a podobné technologie, které společně s našimi partnery používáme, zahrnují následující:

 

 • Soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, obvykle tvořené písmeny a čísly, které se při návštěvě webové stránky uloží do vašeho prohlížeče nebo zařízení. Soubory cookie jsou často využívány k usnadnění provozu webových stránek, jejich efektivnějšímu fungování a získávání analytických informací.

 •  Sady SDK. Sady SDK jsou sestavy kódů poskytované našimi partnery, které mohou být instalovány do našich mobilních aplikací. Sady SDK nám pomáhají porozumět způsobu, jakým pracujete s našimi mobilními aplikacemi, a shromažďovat určité informace o zařízení a síti, které využíváte k přístupu do aplikace nebo jiných aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení. Sady SDK často sdílejí identifikátory mobilní inzerce přiřazené vašemu zařízení (zvané „IDFA“ neboli „ID pro reklamní účely“ u zařízení Apple a „Inzertní ID“ u zařízení se systémem Android) s našimi partnery.

 • Soubory cookie Flash. Soubor cookie Flash je malý datový soubor umístěný do počítače pomocí softwaru Adobe Flash nebo podobné technologie, která může být ve vašem počítači integrovaná nebo kterou si do počítače stáhnete či nainstalujete. Tyto technologie využíváme k přizpůsobení a vylepšení vašeho online prostředí, usnadnění procesů a přizpůsobení a ukládání vašeho nastavení. Soubory cookie Flash mohou například návštěvníkům našich webových stránek umožnit nastavení předvoleb hlasitosti spojených s prostředím pro přehrávání videí, hrát hry a účastnit se průzkumů. Mohou nám pomoci zlepšovat naše weby díky měření toho, které oblasti jsou pro naše návštěvníky nejzajímavější. Kliknutím sem zobrazíte informace o správě nastavení ochrany osobních údajů a úložiště pro soubory cookie Flash.

 • Webové signály. Webový signál je velmi malý, neviditelný obrázkový soubor, který slouží ke sledování vaší navigace na jedněch webových stránkách nebo sérii webových stránek. Mezi jeho další označení patří „webová štěnice“ nebo „neviditelný soubor GIF“. Webové signály mohou v kombinaci se soubory cookie umožňovat porozumění tomu, jak se uživatelé na určitých webových stránkách pohybují.

 • Místní úložiště. Mezi místní úložiště patří místní úložiště HTML5 a mezipaměť prohlížeče. Tyto technologie nám umožňují ukládat lokálně data ve vašem prohlížeči nebo zařízení.
   

Společnost McAfee a její partneři a poskytovatelé služeb používají různé typy souborů cookie, mezi něž patří následující:

 

Kategorie
Účel
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou nutné k provozu našich služeb (například abyste se mohli přihlašovat do zabezpečených oblastí našich webových stránek nebo používat nákupní košík). Tyto soubory cookie vám umožňují pohybovat se po našich webech a pracovat s jejich funkcemi.
Přizpůsobení
Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat vás při opakované návštěvě našich služeb. Díky tomu vám můžeme přizpůsobit obsah, pozdravit vás jménem a pamatovat si vaše předvolby (například vaši volbu jazyka nebo oblasti).
Analýza a průzkum
Tyto soubory cookie nám pomáhají analyzovat aktivity v rámci našich služeb, abychom mohli zlepšit a optimalizovat způsob fungování našich služeb. Pomocí těchto souborů cookie můžeme například zajistit, aby návštěvníci snadno našli informace, které hledají.
Reklama
Tyto soubory cookie zaznamenávají vaše online aktivity, včetně vašich návštěv našich služeb, vámi navštívených stránek a odkazů a reklam, na které jste klikli. Tyto soubory cookie nám umožňují zobrazovat vám reklamy a další zprávy, které více odpovídají vašim zájmům.

 

Jaké mám možnosti z hlediska souborů cookie a podobných technologií?

S ohledem na používání souborů cookie a podobných technologií máte širokou řadu možností:

 • Prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče se můžete rozhodnout, zda přijmete soubory cookie či nikoli. Můžete mít také možnost odstranit soubory cookie ze svého prohlížeče. Více informací o způsobu správy souborů cookie v prohlížeči najdete v pokynech vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že v případě zablokování všech souborů cookie může dojít k ovlivnění funkčnosti našich webových stránek.

 • Inzertní technologičtí partneři, se kterými spolupracujeme, vám mohou dát možnost odhlásit se z používání informací o vašich návštěvách webů a využívání aplikací pro účely poskytování reklam cílených na vaše zájmy. Další informace o cílené reklamě a způsobu, jak se můžete odhlásit z používání vašich aktivit při procházení webů pro účely cílené reklamy, najdete na stránkách těchto organizací: Digital Advertising Alliance, the Network Advertising Initiative a  Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • V nastavení vašeho zařízení se můžete odhlásit z používání informací o vašem využití mobilních aplikací pro účely zobrazování reklam cílených na vaše zájmy (v zařízeních se systémem iOS se jedná o možnost „Omezit sledování reklam“ a v zařízeních se systémem Android o možnosti „Odhlásit se z cílené reklamy“ či „Odhlásit se z přizpůsobení reklam“).

 • Určité produkty společnosti McAfee jsou dostupné bezplatně. Abychom mohli tyto produkty nadále nabízet zdarma, můžeme používat informace o tom, jaké webové stránky navštěvujete nebo jaké mobilní aplikace používáte, abychom vám mohli zobrazovat reklamy cílené na vaše zájmy. Činíme tak sdílením informací o vašem zařízení (například identifikátorů zařízení a inzertních identifikátorů společně s aktivitami při procházení webů nebo používání aplikací) s vybranými partnery. Tyto informace vás osobně neidentifikují a naše společnost partnerům smluvně zakazuje používat námi poskytnuté informace k pokusům o identifikaci našich uživatelů. V nastavení produktů, které obsahují toto sdílení údajů, se můžete z používání vašich informací pro tyto účely odhlásit. Více informací o dostupných možnostech pro konkrétní produkty a služby získáte kliknutím sem.

 • Jsme součástí sítě Facebook Audience Network, která společnostem umožňuje zobrazovat uživatelům Facebooku reklamy v aplikacích a na webových stránkách, které jsou její součástí. Facebook pomáhá tyto reklamy přizpůsobit, aby byly relevantní a užitečné. Pomocí nástroje pro správu předvoleb reklam na Facebooku můžete zobrazit a změnit různé předvolby, včetně toho, zda chcete v rámci našich webů a aplikací tyto přizpůsobené reklamy dostávat.
   

Jak společnost McAfee reaguje na žádosti Do Not Track?

 

V oboru nyní neexistuje žádná standardní reakce na žádosti Do Not Track. Služby a weby společnosti McAfee v současné době na uživatelské žádosti Do Not Track nereagují.

 

Kontaktní údaje

 

Máte-li nějaké dotazy ohledně toho, jakým způsobem používáme soubory cookie, můžete se na nás obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Ke zprávě připojte své kontaktní údaje a podrobný popis svých připomínek.

 

Ve Spojených státech amerických nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +1 866 622 3911 nebo písemně na následující adrese:

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 

5000 Headquarters Drive

Plano, TX 75024

 

V Evropském hospodářském prostoru nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +353 21 467 2000 nebo písemně na následující adrese:

 

McAfee, Legal Department

2000 City Gate

Mahon

Cork

Irsko

T12 RRC9

 

Máte právo kdykoli podat stížnost ke komisaři na ochranu osobních údajů, irskému kontrolnímu orgánu pro problematiku ochrany osobních údajů, a to online na adrese https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm nebo telefonicky na čísle +353 57 868 4800.

 

V Japonsku nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +81 0570 010 220 nebo písemně na následující adrese:

 

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
Tel.: (ústředna) 03 5428 1100

 

Individuální žádosti o údaje
Individuální žádosti o údaje

Licenční smlouva
Licenční smlouva se společností McAfee
 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 9. září 2019

 

Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost McAfee.

 

Toto je smlouva („Smlouva“) mezi vámi jakožto fyzickou osobou nebo malou firmou („vy“) a společností McAfee, LLC („McAfee“, „naše“, „my“ nebo „nás“), nebo v závislosti na místě vašeho pobytu nebo způsobu získání produktu či služby, jednou z našich poboček uvedených níže. Tato smlouva stanovuje vaše práva a podmínky, podle kterých můžete využívat náš software a služby („Software“ nebo „Služby“). Doporučujeme vám přečíst si celý dokument, včetně odkazovaných podmínek, protože všechny podmínky jsou důležité a společně tvoří tuto závaznou Smlouvu. VĚNUJTE ZVLÁŠTNÍ POZORNOST ZÁVAZNÉMU ARBITRÁŽNÍMU USTANOVENÍ A ZÁKAZU HROMADNÝCH ŽALOB NÍŽE, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘEŠENÍ SPORŮ.

 

Kliknutím na tlačítko přijetí, elektronickým uvedením souhlasu, načtením softwaru nebo využíváním softwaru či služeb jiným způsobem vyjadřujete souhlas s podmínkami využívání této smlouvy. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, Software ani Služby neinstalujte, nespouštějte a nepoužívejte. Pokud jste přijali více verzí licenční smlouvy, pak nejnovější verze, kterou jste přijali, představuje Smlouvu mezi vámi a námi a nahrazuje všechny předchozí verze. Pokud dojde k rozporu mezi přeloženou a anglickou verzi této Smlouvy, platí anglická verze.

 

Smlouva zahrnuje:

 

 • Licenční podmínky (včetně omezení, vlastnictví, změn, ukončení a ochrany osobních údajů)
 • Podmínky plateb a poskytování podpory (včetně automatického obnovení, zrušení, vrácení peněz, poskytování podpory a aktualizací)
 • Podmínky týkající se konkrétních produktů a služeb (včetně bezplatných produktů)
 • Podmínky týkající se služeb ochrany identity
 • Závazné rozhodčí řízení a zákaz hromadných žalob
 • Obecné právní podmínky (včetně omezených záruk, odmítnutí záruk, omezené odpovědnosti, licencujících subjektů a ustanovení místních zákonů)
 • Kontaktní informace společnosti McAfee

 

PODMÍNKY LICENCE

 

 Udělení licence pro osobní využívání. S potěšením vám (fyzické osobě) udělujeme vaši osobní, nepřenosnou, nevýhradní, časově omezenou licenci k instalaci a využívání libovolného Softwaru a Služeb, pro které jste si zakoupili předplatné pro osobní využívání na určitém počtu zařízení a pro určitý počet uživatelů uvedený ve vašem Licenčním oprávnění nebo Oprávnění ke službě podle Systémových požadavků.

 

„Licenčním oprávněním“ se rozumí počet a typ zařízení a uživatelů, kteří mohou Software používat v souladu s údaji uvedenými na dokladech, které byly součástí nákupu nebo stažení, mezi něž mohou patřit například tyto doklady (v závislosti na kanálu, jehož prostřednictvím jste licenci zakoupili): stránka s potvrzením o provedení platby, stránka s popisem produktu na našich webových stránkách, e-mailové potvrzení, které vám v souvislosti s koupí zašleme, obal v případě zakoupení v maloobchodní prodejně nebo jiný doklad o transakci, který máte k dispozici od zakoupení produktu. Není-li nikde uveden licencovaný počet zařízení nebo uživatelů, vztahuje se Licenční oprávnění na jedno zařízení a jednoho uživatele.

 

„Oprávnění ke službě“ představuje rozsah a dobu trvání zakoupených Služeb tak, jak jsou uvedeny v dokladech, které máte k dispozici od zakoupení produktu. Není-li na žádném z dokladů uveden rozsah nebo doba platnosti, vztahuje se Oprávnění ke službě na jedno zařízení a jednoho uživatele po dobu jednoho roku.

 

„Systémové požadavky“ představují podporovaná zařízení a operační systémy, na kterých bude konkrétní produkt McAfee správně fungovat, jak je uvedeno na našich webových stránkách. Odpovídáte za splnění Systémových požadavků, jako je například získávání aktualizací a upgradů, které vám umožní další používání Softwaru.

 

Udělení licence pro využívání malými firmami.  Tato licence povoluje používání Softwaru pouze personálem zaměstnaným licencovanou malou firmou. Na základě podmínek této Smlouvy a registrace Softwaru vám tímto udělujeme nevýhradní, nepřenosné právo k používání Softwaru na počtu zařízení, na který jste zakoupili licence předplatného, jak je uvedeno v dokumentaci, která byla součástí nákupu, pokud takové používání probíhá pouze do dobu předplaceného období, které jste zakoupili, výhradně za účelem interních obchodních operací. (Pro účely této Smlouvy znamená používání Softwaru přístup, instalaci, stahování, kopírování nebo jiný užitek z používání Softwaru). Berete na vědomí, že tento Software a všechny související informace jsou vlastnictvím naším a našich dodavatelů. Po dobu trvání předplatného budete mít nárok na Aktualizace, které jsou z naší strany obecně dostupné. Tato licence je z naší strany zrušitelná, jak je uvedeno v této Smlouvě.

 

Máte právo Software využívat pouze na podporovaných přístrojích a operačních systémech a na toto využití může mít negativní vliv výkon a kompatibilita vašeho hardwaru a softwaru či nedostatečný přístup k internetu. Odpovídáte za splnění Systémových požadavků a náklady na přístrojové vybavení, včetně nákladů na získání příležitostných aktualizací nebo upgradů, které vám umožní další používání Softwaru. Systémové požadavky jsou uvedeny na stránce popisu produktu. (Pro účely této Smlouvy znamená stránka s popisem produktu buď webovou stránku popisující produkt, a/nebo příslušný datový list produktu.)  

 

Musíte registrovat každou licenci na Software, kterou zakoupíte. Registrace je vyžadována proto, aby se vám dostalo technické podpory, abyste měli nároky na jakoukoli poskytovanou relaci Služby odstraňování virů každý rok v rámci ročního předplatného na zakoupenou licenci a aby každá licence, kterou v budoucnu zakoupíte, měla stejné datum obnovení jako vaše původně zakoupené licence. Nevyužité relace se nepřenášejí do dalšího roku předplatného. Je vaší povinností zajistit, aby někdo v organizaci měl přístup k vašemu registračnímu účtu a e-mailové adrese uvedené v profilu účtu za účelem získání podpory z naší strany a obdržení poměrné výše dodatečných nákupů licencí popsaných níže.

 

Pokud v budoucnu zakoupíte dodatečné licence na Software, který jste registrovali na svém účtu, a použijete na nový nákup e-mailovou adresu uvedenou na svém profilu účtu, počáteční období dodatečných licencí bude automaticky omezeno tak, aby bylo datum obnovení stejné jako datum obnovení licencí Softwaru, které jste zakoupili původně.  V takovém případě vám bude účtována poměrná cena předplatného na základě kalendářního dne, který je základem omezeného počátečního období. Pokud své původní licence neregistrujete ke svému účtu, nebo nepoužijete e-mail spojený s tímto účtem během placení, bude vám účtována poměrná cena a předplacené období těchto dodatečných licencí bude obdobím, které jste zakoupili.

 

Je-li Smlouva z jakéhokoli důvodu vypovězena nebo její platnost vyprší, ztrácíte vy i všichni zaměstnanci právo Software používat a spouštět, což platí i pro všechny úložné a zálohovací služby online, a my podle svého uvážení můžeme zrušit a/nebo uzavřít váš účet. Po vypovězení nebo vypršení Smlouvy podle našich standardních směrnic smažeme veškerá vaše data a zálohy (text, soubory, odkazy, obrázky a jiné materiály) (dále jen „materiály“) uložené na našich serverech. Je na vás, abyste si materiály uložili nebo zálohovali jinde, než tato Smlouva vyprší nebo je vypovězena. Použití Softwaru, a to kdykoli, se řídí podmínkami této Smlouvy.

 

Omezení. Software a Služby jsou vám licencovány, nikoli prodávány, a jsou chráněny zákony a úmluvami USA a mezinárodními zákony a úmluvami. Nemáte právo Software a Služby bez našeho souhlasu reprodukovat ani distribuovat, a pokud tak učiníte, můžete se vystavovat riziku pokuty nebo jiného postihu podle občanského i trestního práva v dané jurisdikci. Je zakázáno: (i) provádět zpětnou analýzu nebo se jinak snažit o zjištění zdrojového kódu Softwaru a Služeb, pokud toto není povoleno zákonem; (ii) Software a Služby upravovat nebo vytvářet na jejich základě jakákoli odvozená díla; (iii) Software a Služby publikovat, kopírovat (jinak než jako zálohu, je-li to povoleno doklady o nákupu), prodávat, půjčovat, pronajímat, poskytovat na ně další licence, postupovat nebo je jiným způsobem převádět jiné osobě; (iv) využívat Software a Služby ke komerčním účelům (pokud nejste malá firma, kdy platí výše uvedené Udělení licence pro využívání malými firmami.); (v) snažit se o obcházení technických ochranných opatření v Softwaru a Službách; (vi) využívat Software a Služby k porušování zákonů a (vii) provádět jakékoli činnosti, které jinak zasahují jiným osobám do jejich využívání Softwaru a Služeb. Pokud jste Software a Služby nainstalovali v zařízení, které poté darujete nebo prodáte jiné osobě, jste povinni z něj Software a Služby odstranit a zrušit registraci zařízení ve svém účtu. Pokud dojdeme k závěru, že jste tuto Smlouvu porušili, máme právo ji vypovědět nebo pozastavit její platnost a také zrušit váš účet nebo váš přístup k Softwaru a Službám. Software a Služby mohou obsahovat ochranné prvky, které omezují velikost úložiště obsahu, šířku pásma nebo počet zařízení, na která lze Software a Služby nainstalovat. Jejich pomocí vám můžeme pozastavit přístup k Softwaru a Službám, pokud dojdeme k závěru, že jste porušili tuto Smlouvu, nebo pokud dojde k vypršení či vypovězení vaší Licence.

 

Vlastnictví. My, společně s našimi dodavateli a partnery, budeme i nadále vlastníkem našeho Softwaru a Služeb a všech práv souvisejících s tímto Softwarem a Službami, včetně všech práv duševního vlastnictví. Jediná práva, která vám udělujeme, jsou pouze práva výslovně uvedená v této Smlouvě. Dále platí, že pokud nám poskytnete nějaké komentáře, informace, názory nebo návrhy týkající se Softwaru a Služeb, souhlasíte a potvrzujete, že máme právo je využívat bez omezení, k jakýmkoli účelům a zdarma.

 

Bezplatný Software a neplacené Služby. Software a Služby mohou zahrnovat: (A) bezplatné verze Softwaru, včetně (i) všech funkcí zahrnutých v placeném předplatném, za které už neúčtujeme poplatky nebo které vám nabízíme bezplatně, a (ii) všech funkcí, které vám poskytujeme v rámci bezplatné verze, jako laskavost nebo pro účely vyzkoušení, nebo které nesou označení „předběžná verze“, „omezená verze“, „beta verze“ či jsou jinak popsány jako zkušební, netestované nebo funkční jen zčásti („bezplatný Software“), a (B) služby, které vám poskytujeme bezplatně jako laskavost a které mohou být označeny podobně jako bezplatný Software a mohou být zkušební, netestované nebo funkční jen zčásti („neplacené Služby“).

 

Placené předplatné. Vaše oprávnění používat Software a Služby platí po období předplatného uvedené v dokladech, které byly součástí nákupu („Předplacené období“) a případně každé další obnovené období, pokud nedojde k ukončení Smlouvy. V dokumentech, které byly součástí nákupu, není uvedena délka období, kdy můžete používat produkty a služby. Předplacené období trvá jeden rok od data zakoupení Softwaru a Služeb. Obnovení předplaceného období předpokládá vaše přijetí a souhlas s aktuální verzí Licenční smlouvy se společností McAfee.

 

Bezplatný Software a neplacené Služby. Vaše oprávnění používat produkty společnosti McAfee platí po dobu, po kterou je bezplatný Software nainstalován nebo po kterou vám bezplatný Software nebo neplacené Služby dáváme k dispozici, a stále podléhá příslušným omezením uvedeným ve stažených dokladech.

 

Změny této Smlouvy. Společnost McAfee může smluvní podmínky průběžně aktualizovat a měnit. Pokud máte placené předplatné, budou se na Vás nové smluvní podmínky vztahovat při obnovení předplatného. Pokud s novými smluvními podmínkami nesouhlasíte, odmítněte její změny zrušením automatického obnovování, odinstalováním Softwaru a ukončením používání veškerého Softwaru nebo Služeb na konci předplaceného období.

 

U bezplatného Softwaru a neplacených Služeb přijmete změny této Smlouvy dalším využíváním bezplatného Softwaru nebo neplacených Služeb. Pokud aktualizovanou Smlouvu odmítnete, ztratíte právo využívat licenci na bezplatný Software nebo neplacené Služby a jste povinni ukončit přístup k neplaceným Službám nebo bezplatnému Softwaru, přestat je používat a odinstalovat bezplatný Software.

 

Ukončení. Smlouvu můžeme vypovědět, pokud nedodržíte její podmínky. Oprávnění k používání Softwaru také můžete kdykoli vypovědět i vy, a to trvalým vymazáním Softwaru a Služeb ze svých zařízení a zrušením svého účtu u nás. Před vymazáním Softwaru a Služeb si prostudujte naše zásady vracení peněz a ověřte, zda máte nárok na vrácení peněz. Pokud platnost této Smlouvy vyprší nebo je Smlouva ukončena, (i) ztrácíte právo používat Software a Služby, včetně online služeb úložiště nebo zálohování, (ii) musíte trvale vymazat Software a Služby z vašich zařízení a (iii) můžeme dle vlastního uvážení zrušit nebo uzavřít váš účet. Po vypovězení nebo vypršení Smlouvy podle našich standardních směrnic odstraníme veškerá vaše data a zálohy (text, soubory, odkazy, obrázky a jiné materiály) (dále jen „materiály“) uložené na našich serverech. Je na vás, abyste si materiály uložili nebo zálohovali jinde, než tato Smlouva vyprší nebo je vypovězena.

 

Ochrana osobních údajů. Informace o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje v rámci našich webových stránek (dále jen „stránky“), produktů, služeb a webových a mobilních aplikací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

PODMÍNKY PLATEB A POSKYTOVÁNÍ PODPORY

 

AUTORIZACE PLATBY.

 

TÍMTO UDĚLUJETE SOUHLAS NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO AUTORIZOVANÉMU PARTNEROVI SE STRHÁVÁNÍM DLUŽNÝCH ČÁSTEK SOUVISEJÍCÍCH S VAŠÍM NÁKUPEM, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO OBNOVENÍ PŘEDPLATNÉHO, Z VAŠÍ KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTY NEBO JINÉHO PLATEBNÍHO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JSTE UVEDLI. ZAVAZUJETE SE TAKÉ NÁS BEZODKLADNĚ INFORMOVAT O VŠECH ZMĚNÁCH V ČÍSLE KARTY, DATU JEJÍHO VYPRŠENÍ A DALŠÍCH PLATEBNÍCH ÚDAJŮ. U KREDITNÍCH A DEBETNÍCH KARET NÁM TAKÉ UDĚLUJETE SOUHLAS K AKTUALIZACI VAŠICH PLATEBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ AKTUALIZACÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO OBDRŽENÝCH OD VYDAVATELE KARTY A PŘÍSLUŠNÉ SÍTĚ KARET A S POUŽITÍM TAKTO ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ PAK MŮŽEME STRHÁVAT ČÁSTKY, KTERÉ NÁM MÁTE UHRADIT. TOTO PROHLÁŠENÍ BUDE POVAŽOVÁNO ZA VÁŠ SOUHLAS S HRAZENÍM PŘÍSLUŠNÝCH POPLATKŮ Z VAŠÍ KARTY ČI POMOCÍ JINÉHO PLATEBNÍHO NÁSTROJE.

 

Automatické obnovení.

 

Souhlasíte, že vaše placené předplatné bude automaticky obnoveno. Opravňujete naši společnost nebo našeho autorizovaného partnera, aby na vaši uvedenou kartu nebo platební zařízení během 30 dní od data vypršení předplatného naúčtoval cenu za obnovení předplatného platnou v den obnovení předplatného. Cena předplatného při automatickém obnovení se může měnit. Vaše obnovení předplatného je trvalé a bude pokračovat do jeho zrušení. Pokud chcete další informace nebo zrušit své předplatné či upravit nastavení automatického obnovování, přihlaste se na stránku Můj účet nebo se obraťte na zákaznickou podporu. Před uplynutím předplaceného období vás vyrozumíme o blížícím se obnovení předplatného, a to zasláním upozornění na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem profilu. Upozorňujeme, že když k nákupu předplatného použijete jiný způsob platby než platební kartu nebo debetní kartu, nemusí automatické obnovení proběhnout správně. Dojde-li v době obnovení předplatného u softwaru nebo služeb k přejmenování, upgradu nebo nahrazení novou nabídkou s přiměřeně srovnatelnými parametry, můžeme vám dle vlastního uvážení při obnovení automaticky aktivovat předplatné s novou nabídkou, a to maximálně za plnou cenu předplatného dané nové nabídky.

 

KDYKOLI PO UHRAZENÍ PŘEDPLATNÉHO MŮŽETE AUTOMATICKÉ OBNOVOVÁNÍ ZRUŠIT NA WEBU NEBO U NAŠÍ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY. POKUD NEMÁTE O DALŠÍ AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ PŘEDPLATNÉHO ZÁJEM, MUSÍTE JE DEAKTIVOVAT NEBO ZRUŠIT ALESPOŇ 30 DNÍ PŘED VYPRŠENÍM PLATNOSTI STÁVAJÍCÍHO PŘEDPLATNÉHO. POKUD AUTOMATICKÉ OBNOVOVÁNÍ NEVYPNETE, BUDE VAŠE PŘEDPLATNÉ DÁLE PLATIT PO PRODLOUŽENOU DOBU A BUDE SE ŘÍDIT SMLOUVOU PLATNOU VE CHVÍLI KAŽDÉHO OBNOVENÍ, DOKUD Z VAŠÍ STRANY NEDOJDE KE ZRUŠENÍ (NEBO K VYPOVĚZENÍ Z NAŠÍ STRANY V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU).

 

VYPNUTÍ AUTOMATICKÉHO OBNOVOVÁNÍ UKONČÍ JAKÉKOLI PRÉMIOVÉ FUNKCE A SLUŽBY, KTERÉ NABÍZÍME VÝHRADNĚ PŘEDPLATITELŮM, KTEŘÍ JSOU REGISTROVÁNI DO AUTOMATICKÉHO OBNOVOVÁNÍ PŘEDPLATNÉHO A ZAPLATILI ZA SVÉ PŘEDPLATNÉ.

 

Zrušení. S výjimkou situací uvedených v našich zásadách vracení peněz nepovede zrušení vašeho předplatného nebo ukončení této Smlouvy ke zpětnému vrácení nebo poměrnému vrácení zaplacených poplatků na základě data zrušení. Zrušení vašeho předplatného nebo ukončení této Smlouvy zabrání budoucímu vzniku poplatků a vy budete mít přístup k předplatnému Softwaru a Službám až do konce aktuálního období předplatného.

 

Náhrady. Další informace o získání náhrady za Software a Služby zakoupené od společnosti McAfee získáte v našich zásadách vracení peněz.

 

Poplatky za přenos dat. Je na vás, abyste si hradili náklady na datové připojení od poskytovatele datových nebo mobilních služeb potřebné k použití Softwaru nebo Služeb, a to včetně jakýchkoli příplatků a pokut za překročení datového nebo časového limitu, případně za posílání textových zpráv v rámci ČR či do zahraničí.

 

Podpora a aktualizace. Pokud se váš Software a Služby kvalifikují pro technickou podporu a vy máte aktuálně zaplacené předplatné, obdržíte technickou podporu v souladu s našimi aktuálními standardními nabídkami podpory. Ne veškerý software a služby se kvalifikují pro technickou podporu. Ohledně informací týkajících se technické podpory a dalších možností si prostudujte své doklady, které byly součástí nákupu nebo podmínky použití služby. Tyto standardní nabídky podpory, zásady a postupy se mohou příležitostně měnit a mohou být v různých zemích jiné. Jakýkoli závazek k podpoře stávající verze Softwaru a Služeb pozbude platnosti po zveřejnění upgradu, upravené nebo novější verze nebo jiné aktualizace Softwaru a Služeb (dále jen „Aktualizace“). Přijetím této Smlouvy nám dáváte svolení k instalaci aktualizací a (na vaši žádost nebo s vaším oprávněním) nového Softwaru do vašeho zařízení automaticky, jakmile jsou dispozici, pokud je možné provést tuto instalaci na pozadí, a to z důvodu zajištění vašeho pohodlí, a aby Software na vašem zařízení vždy obsahoval nejnovější funkce, které vyvineme. Také můžeme automaticky provést předběžné načtení Softwaru, takový Software však nebudeme aktivovat bez vašeho souhlasu. Aktualizace a technickou podporu pro koncové uživatele s bezplatným Softwarem poskytujeme jen na základě vlastního uvážení a můžeme je kdykoli ukončit.

 

Životní cyklus produktu a služeb. Společnost McAfee může podle svého uvážení ukončit nabídku některého typu Softwaru či Služeb nebo jejich specifických funkcí. „Ukončení prodeje“ označuje datum, od kterého už není možné konkrétní Software nebo Službu zakoupit, obnovit ani stáhnout. Pokud platnost předplatného vyprší až po uplynutí data ukončení prodeje, obnovení předplatného už nebude možné. „Ukončení podpory“ znamená datum, kdy přestaneme zajišťovat automatické opravy, aktualizace nebo technickou podporu pro konkrétní Software nebo Služby.

 

PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB

 

Služby. Navíc k této Smlouvě a platným dokumentům o nákupu se na některé Služby, které od nás nakupujete, vztahují další podmínky používání služeb, které jsou uvedeny na našich webových stránkách. Služby zabezpečení je třeba aktualizovat, aby dokázaly odhalit nové hrozby, zvýšil se jejich výkon či efektivita a z dalších obchodních důvodů. Berete na vědomí a souhlasíte, že můžeme funkčnost Služeb během doby předplatného upravit. Takové úpravy nesmí podstatně omezit funkčnost Služeb. Některá zařízení nemusí být schopna Služby používat. K využívání Služeb je zapotřebí vysokorychlostní připojení k internetu a vaše zařízení musí splňovat platné Systémové požadavky.

 

Aplikace Safe Family a produkty pro více uživatelů. Dospělí, rodiče a zákonní zástupci mohou Software nebo Služby použít ke sledování a monitorování pouze vlastních dětí, dětí, pro něž jsou zákonným opatrovníkem, nebo jiných osob, k jejichž sledování a monitorování jsou oprávněni. Zodpovídáte za získání autorizace od každé třetí strany, jíž poskytnete přístup k Softwaru nebo Službám pro více uživatelů, které provádí sledování a monitorování.

 

Bezplatný Software. Tato část Smlouvy nadále platí i na bezplatný Software a Služby, které stáhnete nebo jinak získáte. Pokud dojde ke konfliktu jakéhokoli ustanovení v tomto bodu s jinou podmínkou této Smlouvy, platí pro takový bezplatný Software tento bod, pouze však v rozsahu nezbytném k vyřešení konfliktu. Veškerý bezplatný Software je poskytován „tak, jak je“, bez jakékoli záruky (výslovné či předpokládané), odškodnění či údržby nebo závazků podpory (výslovných či předpokládaných) a vztahují se na něj zákonná práva, která nelze vyloučit nebo omezit zákonem. Berete na vědomí, že bezplatný Software může obsahovat chyby a další problémy, které mohou způsobit systémová nebo jiná selhání a únik dat. Berete na vědomí, že jsme neslíbili ani nezaručili oznámení nebo zpřístupnění bezplatného Softwaru do budoucna, že tuto povinnost vůči vám nemáme a že nejsme povinni uvést podobný nebo kompatibilní bezplatný Software ani jeho aktualizace. Berete proto na vědomí, že bezplatný Software používáte zcela na vlastní riziko.

 

Předplatné na celou životnost zařízení. Předplatné McAfee na celou životnost zařízení lze využít v jednom počítači se systémem Windows nebo mobilním zařízení se systémem Android (dále „Zařízení“), pokud jste předplatné zakoupili s ním, nebo až na třech zařízeních, pokud jste předplatné zakoupili samostatně. Jakmile je předplatné McAfee na celou životnost zařízení správně instalováno v Zařízení, zůstane aktivní až do vyřazení Zařízení. K němu máte nárok na telefonickou technickou podporu v angličtině (během obvyklé pracovní doby) na jeden rok a anglickou technickou podporu na webu, dokud není systém v Zařízení starší o více než dvě verze než jeho nejnovější verze (například Windows 10.x nebo Android 4.x), tj. po dobu životnosti počítače běžnou v oboru (5–7 let u počítačů, 3 roky u tabletů a chytrých telefonů). Předplatné McAfee na celou životnost přístroje není převoditelné na jinou osobu, přístroj ani zařízení, a to bez ohledu na okolnosti. Pokud Zařízení prodáte nebo jinak převedete na jinou osobu před koncem jeho životnosti, předplatné McAfee na celou životnost bude zrušeno a další jeho vlastník nebude mít právo jej instalovat, používat ani mít ve svém držení. Při každém pokusu o přenesení, přesunutí nebo reinstalaci předplatného McAfee na celou životnost zařízení do jiného počítače nebo zařízení nebo pokusu o jeho instalaci do počítačů nebo zařízení nad rámec licence, případně do více než tří původních počítačů nebo zařízení, vaše právo instalovat, používat a mít předplatné McAfee na celou životnost zařízení zaniká. K zajištění aktuálních dat a technické podpory je třeba software McAfee na celou životnost zařízení pravidelně upgradovat na nejnovější verzi. Pokud se kdykoli rozhodnete upgradovat na produkt jiný, než je předplatné McAfee na celou životnost zařízení, tento upgradovaný produkt: (1) bude zpoplatněn zvlášť, (2) NEBUDE součástí licence na celou životnost zařízení a (3) vaše předplatné a licence k předplatnému McAfee na celou životnost zařízení budou automaticky a bez upozornění, a vrácení dříve zaplacených částek, ukončeny.

 

Odstranění virů, služby TechMaster nebo Záruka ochrany proti virům. Pokud vaše předplatné zahrnuje Službu odstranění virů, službu TechMaster nebo je způsobilé k využívání služby Záruka ochrany proti virům nebo podobné služby, při níž my nebo jeden z našich partnerů získáme přístup k vašemu zařízení a pokusíme se o odstranění malwaru nebo provedeme jiné stanovené služby, vztahují se na tuto činnost další podmínky, které mohou být stanoveny v dokumentech, které byly součástí nákupu  a podmínkách použití služeb, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. Při poskytování Služeb odstraňování malwaru vyvineme obchodně přiměřené úsilí. Rozumíte tomu, že existují malwary, které prostřednictvím Služeb nelze odstranit, a že nezaručujeme možnost odebrání všech malwarů z vašich zařízení, a souhlasíte s tím. V míře povolené příslušnými zákony neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo obnovení dat a softwaru nebo ztrátu použití systémů či sítí, které v souvislosti se Službami vzniknou, ani za jakýkoli čin nebo opomenutí, včetně nedbalosti, ze strany nás nebo našich zástupců. Budeme-li s vámi spolupracovat na řešení jakýchkoli potíží s heslem nebo jiných potíží s ovládáním přístupu, důrazně vám doporučujeme, abyste po dokončení provádění Služeb všechna taková hesla okamžitě resetovali. Souhlasíte s tím, že jste zákonným držitelem licence na Software ve vašem zařízení a že používáte internet výhradně na vlastní riziko. Rozhodnutím využívat Služby potvrzujete, že (i) máte úplný přístup k hardwaru a softwaru, pro který Službu pořizujete, a (ii) veškerý software nebo data na tomto hardwaru, na něž mohou mít Služby vliv, jste zálohovali na samostatné médium. Záruka ochrany proti virům vyžaduje aktivní registraci v naší službě automatického obnovení a podléhá dalším podmínkám a omezením uvedeným na našich webových stránkách.

 

Správa hesel. Je na vás, abyste zajistili bezpečnost hesla a všech prvků zabezpečení vašeho účtu. Hlavní heslo nebo šifrovací klíč uchovávejte na bezpečném místě – bez nich se nemusíte dostat k uloženým datům. Za jakoukoli aktivitu, která bude provedena pod vaším účtem, nesete plnou odpovědnost. Pokud dojde ke zneužití vašeho účtu nebo neoprávněnému přístupu k vašemu účtu, jste povinni nás neprodleně informovat. Za ztráty způsobené jakýmkoli neoprávněným použitím vašeho účtu neodpovídáme; vy však můžete nést odpovědnost za ztráty, které vinou takového zneužití utrpíme my nebo jiné subjekty. POKUD ZAPOMENETE HLAVNÍ HESLO K JAKÉKOLI DATABÁZI HESEL NEBO PODOBNÉMU SOFTWARU, UPOZORŇUJEME, ŽE K HLAVNÍM HESLŮM NEMÁME PŘÍSTUP A NEJSME SCHOPNI VÁM ZAŠIFROVANÁ DATA ZPŘÍSTUPNIT. Nabízíme jak bezplatné, tak i prémiové verze našeho Softwaru pro správu hesel. Bezplatná verze omezuje maximální počet jedinečných účtů (například webové stránky nebo přihlášení do aplikací), které můžete uložit. Prémiovou verzi Softwaru jste si mohli bezplatně stáhnout během nějaké akce, po vypršení období této akce už však nebude možné ukládat další hesla (nad limit bezplatné verze). Pokud si stáhnete jakýkoli Software pro správu hesel od společnosti McAfee, vztahují se na něj veškeré poplatky za předplatné u něj uvedené a rovněž podmínky této Smlouvy.

 

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor je Software (s odpovídajícími webovými stránkami), který uživatele informuje o možných rizicích spojených s různými webovými stránkami. Software WebAdvisor zobrazuje u výsledků (adres) hlavních vyhledávačů barevné symboly podle jejich rizikovosti. Webové stránky obsahují dokumentaci o tom, jak toto bezpečnostní hodnocení probíhá. Hodnocení Software WebAdvisor provádí vesměs automaticky, nedokáže však rozpoznat a prověřit všechny možné aspekty webových stránek ani zjistit záměry jejich vlastníka. Nespravujeme obsah cizích webových stránek a neodpovídáme za něj, přičemž obsah některých cizích webových stránek pro vás může být nepřijatelný, nevhodný nebo urážlivý. HODNOCENÍ STRÁNEK NENÍ ZÁRUKOU PRAKTIK NEBO DŮVĚRYHODNOSTI JAKÝCHKOLI STRÁNEK A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYJADŘUJE NÁŠ SOUHLAS S OBSAHEM, TÉMATEM, CELKOVOU KVALITOU ANI UŽITEČNOSTÍ STRÁNEK.

 

Sledování relací služeb. My i naši partneři můžeme, avšak nemusíme sledovat a zaznamenávat relace Služeb, včetně telefonních hovorů a online relací, pro účely zlepšování zákaznických služeb, interních školení a interních průzkumů trhu. Tímto nám poskytujete oprávnění ke sledování a zaznamenávání Služeb a k použití nebo odhalení jakýchkoli informací nutných nebo vhodných k uspokojení zákonných či regulačních požadavků nebo jiných požadavků státních orgánů, abychom mohli poskytovat Služby vám nebo jiným uživatelům a vylepšovat druhy Služeb, které vám můžeme poskytovat v budoucnu.

 

PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB OCHRANY IDENTITY

 

Tyto podmínky platí, pouze pokud jste se registrovali do našich služeb ochrany identity od naší společnosti nebo jednoho z našich důvěryhodných partnerů (tyto služby jsou někdy označované jako „Služby ochrany identity“), jste oprávněni k jejich využívání, nebo je využíváte.  Vaše oprávnění v rámci těchto Služeb může být uvedeno v dokladech, které byly součástí nákupu nebo registrace a dalších platných smluvních podmínkách k produktu, které najdete na našich webových stránkách.

 

Některé funkce Služby ochrany identity jsou dostupné pouze občanům Spojených států amerických, kteří vlastní platné číslo sociálního zabezpečení. Kompletní seznam požadavků najdete zde. Při registraci do Služeb vás požádáme o následující druhy informací: (i) kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa); (ii) informace související s identitou (například datum narození, číslo řidičského průkazu a číslo sociálního zabezpečení); a (iii) informace k ověření vaší identity a finanční údaje (například číslo kreditní karty). Tyto informace jsou nezbytné k ověření vaší identity, účtování dohodnutých poplatků za Služby a k plnění našich závazků k poskytování Služeb, včetně sledování vaší identity a komunikace se třetími stranami dle potřeby k poskytování takových Služeb, například se společnostmi pro ověřování a identifikaci, poskytovateli služeb třetích stran, dodavateli údajů třetích stran, spotřebitelskými úřady, úvěrovými úřady, společnostmi pro ověřování plateb, policií a dalšími. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti McAfee nastiňuje způsob, jakým budeme my (nebo jiné subjekty naším jménem) shromažďovat, využívat a sdílet informace o vás ve spojení s vaším využíváním služeb ochrany identity, a je vaší zodpovědností prostudovat si naše prohlášení o ochraně osobních údajů před udělením souhlasu s touto licenční Smlouvou nebo před používáním našich Služeb.

 

 Rozumíte, že přijetím této Smlouvy a používáním našich Služeb ochrany identity nám a našim zaměstnancům, zástupcům, pobočkám, dceřiným společnostem, dodavatelům, poskytovatelům služeb třetích stran a poskytovatelům dat a všem dalším úvěrovým úřadům podle zákona Fair Credit Reporting Act (FCRA) v platném znění, včetně subjektům Experian, TransUnion, Equifax a přidruženým subjektům, poskytnete písemné pokyny (dle popisu v těchto podmínkách), souhlas a oprávnění k přístupu a využívání spotřebitelských zpráv, včetně úvěrových zpráv, o vás (nebo o dětech, které jste registrovali) z libovolného národního úvěrového nebo spotřebitelského úřadu a k výměně informací o vás s poskytovateli údajů třetích stran a všemi podobnými národními úvěrovými úřady za účelem ověření a sledování vaší identity a poskytování Služeb ochrany identity.

 

Zákon Fair Credit Reporting Act (FCRA) v USA. Zákon Fair Credit Reporting Act vám umožňuje získat od každého spotřebitelského úřadu zveřejnění všech informací ve vaší zákaznické složce v okamžiku žádosti. Úplné zveřejnění informací ve vaší složce u spotřebitelského úřadu je třeba získat přímo od takového spotřebitelského úřadu. Spotřebitelské zprávy poskytované nebo požadované od služby ochrany identity společnosti McAfee nejsou určeny ke zveřejňování informací spotřebitelským úřadem, jak je vyžadováno zákonem FCRA nebo podobnými zákony.

 

V rámci zákona FCRA jste oprávněni obdržet každoročně bezplatný výpis vaší úvěrové zprávy od každého z národních úvěrových úřadů. O bezplatný roční výpis můžete požádat podle zákona FCRA na webu www.annualcreditreport.com.

 

Také jste oprávněni k obdržení bezplatné kopie úvěrové zprávy od spotřebitelského úřadu, pokud:

 

Vám byl odmítnut nebo jste byli jiným způsobem upozorněni na negativní akci související se spotřebitelským, pojišťovacím, zaměstnaneckým nebo vládním udělením licence nebo jiného vládou udělovaného benefitu během uplynulých 60 dní na základě informací ve spotřebitelské zprávě poskytované podobným úřadem.

 

Vám byl odmítnut pronájem domu/bytu nebo jste byli nuceni zaplatit vyšší zálohu, než je obvykle vyžadováno v uplynulých 60 dnech na základě informací ve spotřebitelské zprávě poskytované podobným úřadem.

 

Písemně potvrzujete, že jste nezaměstnaní a hodláte požádat o zaměstnání během 60 dní od data, kdy jste takové potvrzení předložili.

 

Písemně potvrzujete, že jste příjemci veřejné sociální péče.

 

Písemně potvrzujete, že máte důvod se domnívat, že vaše složka u takového spotřebitelského úřadu obsahuje nepřesné informace z důvodu podvodu.

 

Navíc, pokud máte bydliště ve státu Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey nebo Vermont, jste oprávněni k získání bezplatné kopie spotřebitelské zprávy jednou ročně a pokud máte bydliště ve státě Georgie, máte oprávnění obdržet bezplatnou kopii spotřebitelské zprávy dvakrát ročně. Pro obyvatele státu Illinois mají spotřebitelské úřady zákonnou povinnost poskytnout vám kopii spotřebitelského záznamu bezplatně na vyžádání za nepatrný poplatek. V jiném případě může spotřebitelský úřad účtovat přiměřený poplatek za poskytnutí kopie spotřebitelské zprávy.

 

Zákon Fair Consumer Reporting Act uvádí, že můžete rozporovat nepřesné nebo neúplné informace ve vaší spotřebitelské zprávě. NEJSTE POVINNI SI ZAKOUPIT SPOTŘEBITELSKOU ZPRÁVU OD ŽÁDNÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚŘADU ZA ÚČELEM ROZPOROVÁNÍ NEPŘESNÝCH NEBO NEÚPLNÝCH ÚDAJŮ VE VAŠÍ ZPRÁVĚ NEBO K OBDRŽENÍ KOPIE VAŠÍ ZPRÁVY OD SPOLEČNOSTÍ EQUIFAX, EXPERIAN NEBO TRANSUNION, TŘÍ NÁRODNÍCH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚŘADŮ NEBO DALŠÍCH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚŘADŮ.

 

V zásadách společnosti Equifax, Experian a/nebo TransUnion může být poskytnutí bezplatné kopie spotřebitelské zprávy i za jiných okolností než těch uvedených výše. Pokud si přejete kontaktovat společnosti Equifax, Experian nebo TransUnion k získání kopie své spotřebitelské zprávy přímo od podobného úřadu nebo si přejete rozporovat informace obsažené ve složce úvěrové zprávy Equifax, Experian nebo TransUnion, obraťte se na tyto subjekty následovně:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (+1 888 397 3742)

 

Equifax: +1 800 685 1111

 

TransUnion: +1 800 916 8800

 

Chcete-li zobrazit úplný souhrn svých práv podle zákona FCRA, klikněte sem.

 

Další odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti. Níže naleznete další záruky a omezení odpovědnosti, které se vztahují na naše služby ochrany identity:

 

ŽÁDNÉ DOPORUČENÍ ANI INFORMACE, AŤ JIŽ ÚSTNÍ, NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD NÁS NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, NEPOVEDOU KE VZNIKU ŽÁDNÝCH ZÁRUK, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TÉTO SMLOUVĚ. SLUŽBY OCHRANY IDENTITY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DLE DOSTUPNOSTI“. SPOLEČNOST MCAFEE, LLC, JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A JEJICH POSKYTOVATELÉ DAT NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, S OHLEDEM NA SLUŽBY A ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO NEZARUČUJÍ SPOLEČNOST MCAFEE, LLC A JEJÍ POSKYTOVATELÉ TŘETÍCH STRAN A JEJICH POSKYTOVATELÉ DAT U SLUŽEB OCHRANY IDENTITY PŘESNOST, VČASNOST, ÚPLNOST, AKTUÁLNOST, OBCHODOVATELNOST, NEPORUŠOVÁNÍ NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ZRANĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO CELKOVĚ ČI ZČÁSTI ZPŮSOBENÉ VYUŽÍVÁNÍM SLUŽEB OCHRANY IDENTITY NEBO ZDE UVEDENÝCH DAT.

 

Nejsme společností opravující kreditní skóre ani podobně regulovanou společností podle dalších platných zákonů a neposkytujeme rady týkající se nápravy kreditního skóre.

 

Naše nabídky sledování úvěru monitorují pouze úvěrovou složku související s nakupujícím spotřebitelem a nesledují, neporovnávají ani neprovádí vzájemné porovnání úvěrové složky přidružené nakupujícímu zákazníkovi s další úvěrovou složkou vedenou příslušným úvěrovým úřadem.

 

Nesledujeme všechny transakce ve všech společnostech.

 

Kreditní skóre, zprávy a sledování úvěruschopnosti mohou vyžadovat dodatečný ověřovací proces a kreditní služby budou až do dokončení tohoto procesu pozastaveny. Až do ověření vaší identity vám bude účtován snížený poplatek za Službu.

 

Kreditní skóre Vantage Score představují kreditní skóre Vantage Score 3.0 založená na datech od společností Equifax, Experian a TransUnion. Třetí strany mohou využívat odlišné skóre Vantage Score nebo odlišný typ kreditního skóre k hodnocení vaší kredibility.

 

U služeb McAfee® Identity Theft Protection Plus a Premium může zahájení sledování kreditu u společností Experian a TransUnion zabrat několik dní.

 

Prohlašujete a zaručujete, že budete využívat Služby ochrany identity (a libovolné zde uvedené informace) k ochraně proti skutečným podvodům, neoprávněným transakcím, nárokům nebo dalším závazkům nebo jejich prevenci, a nikoli pro další účely.

 

Nejsme zodpovědní za zpoždění nebo nefunkčnost způsobené příčinami mimo naši rozumnou kontrolu.

 

Bezplatné předplatné Služeb ochrany identity platí jeden rok od data registrace.

 

ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ZÁKAZ HROMADNÝCH ŽALOB

 

Pro všechny zákazníky mimo EU.

 

Dohoda o využití rozhodčího řízení. Jakýkoli nárok, spor nebo rozpor spadající do zjednodušeného řízení uvedeného níže bez ohledu na druh tohoto nároku, právní teorii nebo prostředky nápravy (dále „nárok“) z vaší strany vůči nám nebo z naší strany vůči vám, související s touto Smlouvou, Softwarem nebo Službami musí být vyřešen v důvěrném a závazném rozhodčím řízení. Tato dohoda o využití rozhodčího řízení se rovněž bez omezení týká: (i) nároků souvisejících s vymahatelností nebo výkladem této smlouvy včetně kteréhokoli z těchto ustanovení o rozhodčím řízení, (ii) nároků z vaší strany a také nároků vznesených vaším jménem nebo v souvislosti s vámi, například vaším zaměstnancem, zástupcem, agentem, předchůdcem, nástupcem, dědicem, zplnomocněným zástupcem nebo správcem majetku v insolvenčním řízení, (iii) nároků, které se vztahují přímo na nás a/nebo na naši mateřskou společnost, přidruženou společnost, dceřinou společnost nástupce, zplnomocněné zástupce, zaměstnance a agenty, a (iv) nároků, které mohly být vzneseny v rámci hromadné žaloby, hromadně žalovaných občanským zmocněncem nebo v rámci jiného skupinového, konsolidovaného zastoupení, přičemž se výslovně vyjadřuje porozumění a souhlas s tím, že rozhodčí řízení pro posouzení takových nároků musí probíhat výlučně jednotlivě (nikoli hromadně) a rozhodce musí mít právo přiznat prostředky nápravy pouze jednotlivě (nikoli hromadně či ve skupinovém zastoupení). OBĚ STRANY SE DOHODLY, ŽE HROMADNÉ ŽALOBY, KOLEKTIVNÍ ŽALOBY, KONSOLIDOVANÉ ŽALOBY, NÁROKY HROMADNĚ ŽALOVANÉ OBČANSKÝM ZMOCNĚNCEM A PODOBNÉ SKUPINOVÉ NÁROKY NEJSOU PŘÍPUSTNÉ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ANI U BĚŽNÉHO SOUDU. PŘIJETÍM TÉTO DOHODY O VYUŽITÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ OBĚ STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SE VZDÁVAJÍ PRÁVA A ÚČASTI NA PODÁNÍ HROMADNÉ ŽALOBY ČI SKUPINOVÉ ŽALOBY, VYUŽITÍ HROMADNÉHO ZASTOUPENÍ ZMOCNĚNCEM A ZAHÁJENÍ KOLEKTIVNÍ NEBO KONSOLIDOVANÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

 

Oznámení o sporu. Strana žádající o rozhodčí řízení musí toto oznámit straně druhé, a to písemně a alespoň 60 dní před zahájením rozhodčího řízení. Oznámení, která jsou určena nám, musí být zasílána na adresu: McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Oznámení musí obsahovat vaše jméno, adresu a kontaktní údaje, skutkovou podstatu sporu a požadované nápravné opatření. Obě strany vynaloží rozumnou snahu na vyřešení sporu neformálním jednáním do 60 dnů ode dne odeslání oznámení o sporu. Po 60 dnech můžete vy nebo my zahájit rozhodčí řízení. Bez ohledu na povinnosti související s tímto prohlášením nemusí žádná strana požadovat rozhodčí řízení v rámci statutu omezení platného pro nároky, za kterých je rozhodčí řízení požadováno.  Povinnosti související s tímto prohlášením neupravují statut omezení platný pro nároky.

 

Realizace rozhodčího řízení. Pokud se spor nevyřeší neformálním jednáním, budou se veškeré nároky, spory nebo neshody na žádost kterékoli ze stran řešit výhradně v závazném rozhodčím řízení podle federálního zákona USA o rozhodčím řízení („FAA“), a nikoli zákona jiné země. V rámci zjednodušeného řízení pro jednotlivé spotřebitele uvedeného níže SE OBĚ STRANY VZDÁVAJÍ PRÁVA ŘEŠIT JAKÉKOLI ZDE UVEDENÉ ŽALOBY SOUDNÍ CESTOU, AŤ JIŽ SAMOSTATNĚ NEBO PŘIPOJENÍM K HROMADNÉ ŽALOBĚ. Místo toho se budou všechny spory řešit jednotlivě před jedním neutrálním rozhodcem a řízení bude důvěrné. Rozhodcem bude právník s povolením působit v oboru v daném právním systému a s nejméně deseti lety praxe, případně jím může být bývalý soudce, vybraný podle pravidel asociace AAA. Rozhodce je vázán podmínkami této Smlouvy, rozhodčí řízení se pak řídí podle pravidel pro komerční rozhodčí řízení nebo podle pravidel pro komerční rozhodčí řízení asociace AAA s úpravami dle této Smlouvy („pravidla rozhodčího řízení“). Další informace naleznete na adrese www.adr.org nebo na čísle +1 800 778 7879. U nároků nebo protinávrhů požadujících alespoň 25 000 USD rozhodce vydá odůvodněné, písemné rozhodnutí dostatečné k vysvětlení základních zjištění a závěrů, na nichž je založen vydaný nález. Veškerá rozhodčí řízení budou vedena v angličtině, přičemž se výklad, vymáhání a postup v souvislosti s doložkou o závazném rozhodčím řízení v této Smlouvě budou řídit zákonem FAA platným v USA. Nález bude vydán důvěrně a poskytnut jiným osobám pouze tak, jak je nezbytné k potvrzení rozsudku nebo k dodržení zákona. Obě strany dále souhlasí s tím, že po vydání nálezu může být vydán rozsudek jakýmkoli věcně příslušným soudem. Rozhodčí nález stanoví pouze práva a povinnosti jmenovaných stran ohledně nároků v rozhodčím řízení a nebude mít žádný vliv na práva a povinnosti v jiných sporech.

 

Náklady. Strana, která iniciovala rozhodčí řízení, zaplatí vstupní poplatek. Pokud iniciujete rozhodčí řízení a rozhodce rozhodne ve váš prospěch, vstupní poplatek vám uhradíme. Uhradíme poplatky a náklady na první den slyšení. Všechny ostatní poplatky a náklady budou hrazeny podle nálezu řízení. Pokud však rozhodce rozhodne, že si vstupní poplatek nemůžete dovolit uhradit, můžeme – pokud nás požádáte a shledáme k tomu dobrý důvod – tento poplatek uhradit za vás nebo složit zálohu. Každá strana nese náklady na své právní zástupce, experty a svědky a další výdaje, bez ohledu na výsledek řízení. Rozhodce však může – na základě platné legislativy – jedné ze stran přiznat náhradu části nebo všech nákladů na úkor strany druhé.

 

Zjednodušené řízení.  Pokud jste individuální spotřebitel, můžete nás žalovat ve zjednodušeném řízení ve své zemi trvalého pobytu nebo v okresu Santa Clara, Kalifornie, pokud splňujete požadavky soudu.

 

Práva k zajištění předběžného opatření společností McAfee. Ostatními body této Smlouvy není dotčeno naše právo zajistit si prostředky nápravy svépomocí, dodržet náležitosti právního procesu nebo požádat o dočasné opatření typu předběžného opatření, zabavení nebo obstavení u věcně příslušného soudu. Toto opatření může každá ze stran napadnout v rozhodčím řízení.

 

Rozpor mezi podmínkami. V případě rozporu mezi pravidly rozhodčího řízení a této rozhodčí dohody platí tato dohoda. Je-li jakákoli část této rozhodčí dohody považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, neruší platnost ostatních ustanovení dohody. Ovšem (a) pokud je za neplatný považován zákaz hromadného rozhodčího řízení, je celá tato rozhodčí dohoda neplatná, a (b) pokud je za neplatný považován zákaz hromadného zastoupení žalobců občanským zmocněncem v rozhodčím řízení, je tato rozhodčí dohoda neplatná pouze ve smyslu tohoto ustanovení. Tato rozhodčí dohoda zůstává v platnosti i po ukončení nebo zrušení této Smlouvy. V případě rozporu mezi touto rozhodčí dohodou a jiným relevantním ustanovením o tomto řízení platí dohoda.

 

NEVYUŽITÍ POROTY. POKUD Z NĚJAKÉHO DŮVODU BUDE NÁROK ŘEŠEN PŘED SOUDEM, A NIKOLI V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ, OBĚ STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SOUDNÍ JEDNÁNÍ NEBUDE PROBÍHAT PŘED POROTOU. OBĚ STRANY SE BEZPODMÍNEČNĚ VZDÁVAJÍ PRÁVA NA SOUD PŘED POROTOU VE VŠECH SPORECH, KTERÉ JAKKOLI SOUVISEJÍ S TOUTO SMLOUVOU NEBO SE SOFTWAREM A SLUŽBAMI.   V PŘÍPADĚ SOUDNÍHO SPORU LZE TENTO ODSTAVEC SMLOUVY PŘEDLOŽIT SOUDU JAKO PÍSEMNÝ SOUHLAS OBOU STRAN. Tento odstavec v žádném případě nezneplatňuje dohodu o využití rozhodčího řízení.

 

Pro zákazníky v EU – řešení sporů online a alternativní řešení sporů. Podle zákona jsme povinni poskytnout na našich webových stránkách odkaz na platformu Řešení sporů online Evropské unie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Vznesete-li na nás stížnost, nejsme povinni využívat alternativní řešení sporů. Vznesete-li na nás stížnost, kterou nemůžeme vyřešit prostřednictvím našich interních postupů pro zpracování stížností, poštou nebo e-mailem se na vás obrátíme s dotazem, zda jste připraveni podstoupit alternativní řešení sporů. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek.

 

VŠEOBECNÉ PRÁVNÍ PODMÍNKY

 

Rozhodné právo této Smlouvy. S výjimkou uvedenou v části Místní legislativa níže se tato Smlouva, využívání Softwaru a Služeb, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně této Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi a vámi, budou řídit zákony státu New York, USA (a v souladu s nimi budou i vykládány), a to s výjimkou kolizních ustanovení a dále všech ustanovení o rozhodčím řízení, která se řídí zákonem FAA platným v USA. Pokud z jakéhokoli důvodu nelze zákony státu New York uplatňovat, bude se – s výjimkou uvedenou níže v části Místní legislativa – tato Smlouva, využívání Softwaru a Služeb, vztah smluvních stran a veškeré spory související s touto Smlouvou, včetně případných sporů mezi oběma stranami, řídit a vykládat v souladu se zákony státu Delaware, USA, a to s výjimkou kolizních ustanovení a dále všech ustanovení o rozhodčím řízení, která se řídí zákonem FAA platným v USA. Na tento Software nebo Služby se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a zákon Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) v USA.

 

Útoky na data. Berete na vědomí, že při některých narušeních zabezpečení může dojít k útokům na data. Existují například viry a jiný malware, které mohou (i) odstranit nebo zničit vaše data (někdy jen jednotlivé soubory, jindy však může v důsledku poškození hlavního spouštěcího záznamu nebo jiného klíčového prvku dojít ke zničení celého disku), (ii) upravit vaše soubory (například parazitický malware, který se připojí k souboru a upraví ho, aby se mohl sám spustit nebo šířit) nebo (iii) zašifrovat soubory na vašem disku (například ransomware, který používá asymetrické šifrování). Nejlepší způsob, jak se chránit před těmito typy útoků, spočívá v častém zálohování vašich dat na jiné zařízení / do jiného umístění. Díky tomu budete mít k dispozici další kopii dat, která útočný software odstraní, upraví nebo zničí. Ačkoli vyvíjíme obchodně přiměřené úsilí, abychom útočný malware nebo viry odebrali, odpovědnost za zálohování všech dat a souborů na vašem zařízení, aby je bylo možné v případě útoku na vaše data obnovit, spočívá výhradně na vás. Bez takové zálohy nemusí být možné odstraněná, zničená nebo upravená data obnovit. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo obnovení dat či souborů ani za ztrátu použití systémů nebo sítí, ke kterým dojde v důsledku útoků na data.

 

Omezená záruka. Zaručujeme, že placený Software používaný na základě licence udělené touto Smlouvou (včetně aktualizací poskytnutých během záruční doby, ale ne aktualizací uvedených mimo záruční dobu) bude po 30 dní od zakoupení (záruční období) v základních rysech fungovat v souladu s dokumentací (námi poskytnutou při nákupu Softwaru) a že případná média (např. disk CD-ROM, nikoli však zařízení vyrobená jinými společnostmi), na nichž je Software uložen a poskytnut, budou prosta vad materiálu a zpracování. U Služby ani Softwaru nezaručujeme kompatibilitu a funkčnost s mobilními zařízeními a počítači a dále neručíme a odmítáme odpovědnost za provoz vašich osobních zařízení, v nichž Software nebo Službu používáte. V případě porušení této záruky je jediným závazkem ze strany nás a našich dodavatelů a současně vaším jediným prostředkem nápravy některá z těchto variant, kterou zvolíme podle vlastního uvážení: vrátíme vám částku, kterou jste za licenci zaplatili, vyměníme vadné médium se Softwarem, znovu provedeme Službu nebo poskytneme alternativní náhradu podle místního zákona na ochranu spotřebitelů. Pokud nám v uvedeném plnění brání předpisy omezující vývoz, konkrétní náhrada nemusí být k dispozici. Je-li fyzické médium vadné, musíte je na své náklady dopravit na místo nákupu a předložit doklad o koupi. Záruka na náhradní médium platí po zbytek původní záruční doby.

 

PRÁVNÍ OMEZENÍ. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY. NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, FUNKČNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKU A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO BODĚ SE SOFTWARE A SLUŽBY POSKYTUJÍ TAK, JAK JSOU. ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR SOFTWARU A SLUŽEB K DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ, JEHO INSTALACI, POUŽITÍ SOFTWARU A SLUŽBY A ZÍSKANÉ VÝSLEDKY SPOČÍVÁ POUZE NA VÁS. NEZARUČUJEME MOŽNOST POUŽÍVÁNÍ ANI POŽADOVANÝ VÝKON SOFTWARU NEBO SLUŽBY. NEZARUČUJEME TAKÉ, ŽE PROVOZ SOFTWARU NEBO SLUŽBY BUDE BEZPORUCHOVÝ, BEZ VÝPADKŮ, CHYB A VAD, ŽE VÁS SOFTWARE NEBO SLUŽBA OCHRÁNÍ PROTI VŠEM MOŽNÝM BEZPEČNOSTNÍM HROZBÁM (VČETNĚ ÚMYSLNÉHO POŠKOZENÍ TŘETÍMI STRANAMI), ŽE V SOFTWARU NEBO SLUŽBÁCH NEDOJDE K ZÁVADÁM NEBO JINÝM CHYBÁM ZPŮSOBENÝM NÁMI NEZAVLEČENÝM A NEVYVINUTÝM VIREM, ČERVEM, JINOU INFEKCÍ NEBO PODOBNÝM ŠKODLIVÝM KÓDEM, ANI ŽE BUDOU SOFTWARE NEBO SLUŽBY SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY. NEODPOVÍDÁME ZA VÝPADKY NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽBY, ZTRACENÁ NEBO ODCIZENÁ DATA A SYSTÉMY ANI ZA JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S JAKÝMIKOLI ČINY NEBO VNIKNUTÍM DO SYSTÉMU.

 

Vysoce rizikové aktivity. Software a Služby nejsou odolné proti chybám a nejsou navrženy ani určeny k použití při vysoce rizikových činnostech, jako je použití v nebezpečných prostředích vyžadujících zaručeně bezporuchovou funkci, včetně provozu jaderných zařízení, leteckých a jiných komunikačních systémů, zbrojních systémů, přístrojů pro podporu základních životních funkcí, ani tam, kde by mohlo selhání Softwaru nebo Služeb vést přímo k úmrtí či zranění osob nebo závažným fyzickým či majetkovým škodám. Výslovně se zříkáme všech výslovných či předpokládaných záruk vhodnosti pro vysoce rizikové aktivity.

 

Omezení odpovědnosti. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ MY, POSKYTOVATELÉ NAŠICH LICENCÍ ANI NAŠI DODAVATELÉ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ: (I) NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, (II) KRÁDEŽ ÚDAJŮ VEDOUCÍCH K IDENTIFIKACI UŽIVATELE ANI NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO SOFTWARU NEBO SLUŽEB A (III) UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI ČI ZAMĚSTNANCŮ, NÁKLADY NA PLATY, ZASTAVENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ POČÍTAČŮ NEBO PORUCHY, ZTRÁTU DAT NEBO NEDBALOST JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA JINÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST NAŠE, NAŠICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ A DODAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A PARTNERŮ ZA PŘÍMÉ ŠKODY PODLE TÉTO SMLOUVY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA PŘÍSLUŠNÝ SOFTWARE ZAPLATILI, NEJVÝŠE VŠAK 100 USD (NEBO EKVIVALENT V MÍSTNÍ MĚNĚ), POKUD JSTE POUŽÍVALI BEZPLATNÝ SOFTWARE. Tímto přijímáte omezení naší odpovědnosti uvedené v této části a berete na vědomí, že bez vašeho souhlasu s touto podmínkou by byl poplatek za Software vyšší. Žádné ustanovení této Smlouvy neomezuje práva, která máte podle stávajících právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo dalších platných zákonů v zemi vašeho bydliště a která v této zemi nelze smluvně pominout.

 

Omezení exportu. Na Software se vztahují omezení exportu dle exportních předpisů USA a prováděcích předpisů. Souhlasíte, že nebudete přímo či nepřímo vyvážet, přenášet, umožňovat přístup ani používat Softwary a Služby a související dokumenty včetně technických údajů do kterékoli země, do níž je takový vývoz, přenos či přístup omezen pravidly zákony či předpisy, a to bez autorizace (je-li nezbytné) Úřadu pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu USA, případně jakéhokoli jiného státního orgánu, do jehož působnosti tento vývoz či přenos spadá. Vývoz zboží určeného některým osobám, organizacím nebo zemím může být zakázán zákonem. Obdrží-li společnost McAfee oznámení s informací, že uživatel je či bude uveden jako strana podléhající sankcím nebo omezením podle platných právních předpisů, potom společnost McAfee nebude povinna plnit žádné ze svých povinností vyplývající z této licence, pokud by takové plnění mělo za následek porušení sankcí nebo omezení. Další informace o zemích, pro něž platí omezení, naleznete na následujících webových stránkách: Konsolidovaný prověřovací seznam a Sankční programy Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC). Další informace o dovozu nebo vývozu produktů McAfee najdete na webové stránce společnosti McAfee v části „Export Compliance“ na adrese https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, která se čas od času aktualizuje.

 

Programy jiných firem. Některé materiály třetích stran využité v Softwaru nebo Službách mohou podléhat dalším podmínkám, které jsou obvykle uvedeny v souboru „Read Me“ nebo „About“ dodávaném se Softwarem či Službami. Tyto materiály třetích stran mohou obsahovat softwarový zdrojový kód, na který se vztahuje licence třetí strany, a to jedna nebo více licencí s otevřeným zdrojovým kódem nebo bezplatné licence, včetně Obecné otevřené licence GNU (anglicky General Public License), které jsou považovány za „Software s otevřeným zdrojovým kódem“. Licence k Software s otevřeným zdrojovým kódem je poskytována na základě podmínek, které se liší od této Smlouvy a mohou být v některých případech v rozporu s podmínkami této Smlouvy. V takovém případě se použijí tyto podmínky namísto podmínek této Smlouvy. Tam, kde po nás licence k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem vyžaduje distribuování Softwaru či Služeb s odpovídajícím zdrojovým kódem nebo případných změn Softwaru či Služeb, zpřístupníme tento kód na vyžádání.

 

Podržení práv. Jakékoli vzdání se práv z této smlouvy je platné pouze v písemné formě a námi podepsané.

 

Oddělitelnost ustanovení. Je-li jakákoli část této Smlouvy z nějakého důvodu považována za nevymahatelnou, je považována za vynechanou a zbytek zůstává plně vymahatelný; ROZHODČÍ DOHODA SE VŠAK NEVZTAHUJE NA NÁROKY, U NICHŽ RELEVANTNÍ LEGISLATIVA NEUMOŽŇUJE ZÁKAZ HROMADNÝCH ŽALOB NEBO KONSOLIDOVANÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

 

Úplnost Smlouvy. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a námi a upravuje vaše používání Softwaru a Služeb získaných podle této Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a námi ohledně Softwaru a jakýchkoli Služeb a také další komunikaci, prohlášení nebo reklamní sdělení v souvislosti se Softwarem nebo Službami.

 

Subjekt udělující licenci. Licenci na Software a Služby vám uděluje jedna z těchto právnických osob:

 

McAfee, LLC, společnost s ručením omezeným založená podle práva amerického státu Delaware, se sídlem na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornie 95054, USA, je-li Software stažen v USA, Mexiku, Střední Americe, Jižní Americe nebo v karibské oblasti,

 

McAfee Consumer Affairs North, LLC, společnost s ručením omezeným založená podle práva amerického státu Delaware, se sídlem na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornie 95054, USA, je-li Software stažen v Kanadě,

 

McAfee Ireland Limited se sídlem na adrese Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irsko, je-li Software stažen v Evropě, na Středním východě, v Africe, Tichomoří nebo Austrálii nebo

 

Je-li Software stažen v Japonsku, je licencován společností McAfee, LLC. Je-li Software stažen v Japonsku, veškeré Služby poskytuje společnost McAfee Co., Ltd. se sídlem na adrese Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japonsko..

 

Místní legislativa. Následující body obsahují informace o specifických zákonech některých zemí, které se na tuto Smlouvu vztahují a mohou mít vyšší platnost než určitá ustanovení zde uvedená.

 

Austrálie. Spotřebitelé v Austrálii:

 

Výhody podle omezené záruky jsou poskytovány navíc k právům a opravným prostředkům uděleným zákonem, který se na tyto produkty a služby vztahuje. V Austrálii jsou na výrobky poskytovány veškeré záruky, které podle přílohy 2 australského zákona o spotřebitelích z roku 2010 nelze vyloučit (dále „australský zákon o spotřebitelích“). Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz při závažné závadě a na náhradu za jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo poškození. Máte také právo na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nebude přijatelné kvality a závada není závažná. Tuto záruku vám poskytuje společnost McAfee Ireland Limited se sídlem na adrese Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irsko, ale s dotazy ohledně naší záruky pro australské zákazníky se můžete obracet na telefonní linku +1 800 998 887. Jakékoli reklamace na základě této záruky je nutno zaslat na vlastní náklady na následující adresu:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Austrálie

 

Pokud je fyzické médium se Softwarem vadné, musí nám zákazníci v Austrálii na své náklady a s dokladem o koupi vadné médium vrátit, a to do 14 dnů od zjištění vady. Jeho přijetí potvrdíme do 14 dnů od obdržení.

 

OMEZENÍ ZÁRUKY V TÉTO ČÁSTI NEPLATÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ AUSTRALSKÁ LEGISLATIVA NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NĚKTERÝCH MINIMÁLNÍCH ZÁRUČNÍCH PRÁV, ZÁRUK VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ČI JINÝCH PODMÍNEK NEBO PROHLÁŠENÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDOU TYTO ZÁRUKY OMEZENY PODLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V TÉTO ČÁSTI SE NEVZTAHUJE NA SPOTŘEBITELE V AUSTRÁLII.

 

ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEOMEZUJE PRÁVA, KTERÁ MÁTE PODLE STÁVAJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (VČETNĚ AUSTRALSKÝCH ZÁKONŮ) NA OCHRANU SPOTŘEBITELE NEBO DALŠÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ V ZEMI VAŠEHO BYDLIŠTĚ A KTERÁ V TÉTO ZEMI NELZE SMLUVNĚ POMINOUT.

 

Kanada. Pokud jste získali Software a Služby v Kanadě a není to výslovně zakázáno místními zákony, pak se tato Smlouva, využívání Softwaru a Služeb, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi a vámi, bude se řídit zákony kanadské provincie Ontario (a v souladu s nimi bude i vykládána).

 

Francie.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

Evropská unie, Island, Norsko a Švýcarsko. Pokud jste Software nebo Služby získali v Evropské unii, Norsku, Švýcarsku nebo na Islandu, platí předpisy státu, kde jste Software stáhli.

 

Japonsko. Pokud jste získali Software nebo Služby v Japonsku, pak se tato Smlouva, využívání Softwaru a Služeb, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi a vámi, budou řídit japonskými zákony (a v souladu s nimi budou i vykládány), bez ohledu na tamní volbu právní normy.

 

Nizozemí. U zákazníků z Nizozemska bude automatické obnovení předplatného vždy na dobu neurčitou, a příslušné platby budou účtovány podle podmínek předplatného. Předplatné můžete kdykoli po obnovení zrušit u našich zákaznických služeb (je nutno toto oznámit alespoň 30 dní předem) a my vám vrátíme uhrazené platby v poměrné výši a v souladu s místními zákony. Pokud automatické obnovování nechcete, musíte jej deaktivovat v nastavení účtu, a to alespoň 30 dní před vypršením původního předplatného.

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI MCAFEE

 

Služby zákazníkům a technická podpora: http://service.mcafee.com

 

Řešení sporů:

 

Attn: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive

 

Plano, Texas 75024

 

MFECONSUMER.EULA.2019.09.09.GENERAL

Podmínky použití produktu
Identity Theft Protection Services
McAfee Identity Theft Protection Services - Overview

1.  Summary
2.  Identity Theft Protection Terms
3.  Additional Terms for Free McAfee Identity Theft Protection Essentials
4.  Summary of Identity Fraud Reimbursement Coverage

Summary

 

What is McAfee Identity Theft Protection?

With identity theft incidents hitting record-highs, now is the time to get the protection you need from a name you trust.  McAfee Identity Theft Protection (IDTP) helps you keep tabs on a wide range of personal information with always-on monitoring and recovery tools so you can keep your identity close and personal.

 

Find the plan that’s right for you. 

IDTP is designed to accommodate every lifestyle, so you don’t have to pay for more than you need.  Choose from Essentials (not available in all markets), Standard, Plus and Premium.   Go here to learn more about what’s included in each package.  


Identity Theft Protection Terms

 

1.     Your subscription to McAfee Identity Theft Protection is subject to our License Agreement and Privacy Notice.   

 

2.     Identity Fraud Reimbursement Coverage is subject to the terms summarized below.   Certain offers have lower limitations for both the total reimbursement and the stolen funds reimbursement.  Review your transaction documents to verify your coverage caps.

 

3.     By enrolling and using the credit, financial, cyber and other monitoring features you certify that you shall only use the features to monitor accounts and information associated with your personal information.

 

4.     Disclaimer:  While McAfee Identity Theft Protection provides you tools and resources to protect yourself from and recover from identity theft, no identity can be completely secure.  McAfee is not responsible for any loss or damages incurred as a result of identity theft.  See the EULA for additional disclaimers of warranty and limitation of liability.

 


Additional Terms for Free McAfee Identity Theft Protection Essentials

 

1. Free IDTP Essentials is only valid for qualifying products and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.

 

2. You must either have a qualifying free trial or a paid subscription with a participating partner, and you must be enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. 

 

3. The free subscription will be granted to the registered McAfee account holder. 

 

4. You may be required to enroll to activate all or some of the features.  If eligible, you will receive enrollment instructions. 

 

5. This offer is not available for Small Business or Enterprise products and services.

 

6. Eligibility ends when either your free trial or your paid subscription ends. If you opt-out of auto-renewal you will not be entitled to Free IDTP.

 

7. Your subscription is subject to our EULA and Privacy Notice.   

 

8. Identity Fraud Reimbursement Coverage is subject to the terms below and is limited to $100,000 total coverage which includes a $10,000 limit for reimbursement of stolen funds.  

 

9. You have numerous rights under the FCRA, including the right to dispute inaccurate information in your credit report(s). Consumer reporting agencies are required to investigate and respond to your dispute, but are not obligated to change or remove accurate information that is reported in compliance with applicable law. While this plan can provide you assistance in filing a dispute, the FCRA allows you to file a dispute for free with a consumer reporting agency without the assistance of a third party.

 

 


Identity Fraud Reimbursement Coverage
 
 

FINANCIAL REIMBURSEMENT COVERAGE:

We will reimburse the subscriber for financial losses, expenses, and legal costs incurred by the subscriber.  Certain offers have lower limitations for both the total reimbursement and the stolen funds reimbursement.  Review your transaction documents to verify your coverage caps.  Reimbursement is provided as a result of the following:

 

Fraud or Embezzlement

Loss arising out of fraud or embezzlement perpetrated against the subscriber, during the term of the program.

 

Theft

Loss resulting directly from theft of property related to the subscriber's information, checkbook, savings record, ATM access, etc. by a person from whom the subscriber purchased goods or services.

 

Forgery

Loss resulting directly from forgery or alteration of checks, drafts, promissory notes, or similar written promises drawn upon the subscriber’s account.

 

Data Breach

Loss resulting directly from the misuse of subscriber's information as a result of a data compromise of information from a financial institution, a credit reporting agency, a credit grantor or a securities firm wherein monies are stolen from the subscriber’s account.

 

Stolen Identity Event

Loss resulting from a stolen identity event occurring on or arising out of the use of the Internet. The occurrence must be during the term of the program.

 

Unauthorized Electronic Fund Transfer aka "Stolen Funds"

Stolen funds loss incurred by the subscriber as the direct result of an unauthorized electronic fund transfer. Varying limitations apply depending on your subscription. Review your transaction documents to verify your coverage.

 

Covered Expenses (as a result of the identity fraud)

1. Costs incurred by the subscriber for re-filing applications for loans, grants, or other credit that are rejected solely because the lender received incorrect information.

 

2. Costs for notarizing affidavits, incurring long distance telephone calls, travel and postage reasonably incurred as a result of the subscriber's efforts to report an identity fraud and/or amend records.

 

3. Costs for contesting the accuracy or completeness of any information contained in a credit report.

 

4. Payment for reasonable expenses incurred that were a result of recovery from an identity fraud such as; credit freeze, credit thaw costs, transcript costs, appeal bond, court filing fees and expert witness fees.

 

5. Lost base wages that would have been earned, for time reasonably and necessarily taken off work solely as a result of efforts to amend or rectify records as to the subscriber's identity. Actual lost wages includes remuneration for vacation days, discretionary days, floating holidays, and paid personal days but not for sick days or any cost arising from time taken from self-employment.

 

6. Child or elderly care costs that would have otherwise not been incurred, resulting from time reasonably and necessarily taken away from providing such care as a result of efforts to amend or rectify records as to the subscriber's identity.

 

Covered Legal Costs

Costs for reasonable fees for an attorney with either prior approval by us or costs up to $125.00 per hour for an attorney selected by the Subscriber and related court fees, incurred by the Subscriber for:

 

a. Defense of any legal action brought against the subscriber by a merchant, creditor or collection agency or entity acting on their behalf for non-payment of goods or services or default on a loan.

 

b. Defense of or the removal of any criminal or civil judgments wrongly entered against the subscriber.

 

c. Challenging the accuracy or completeness of any information in a consumer credit report.

 

FINANCIAL REIMBURSEMENT DOES NOT COVER:

A. loss due to any fraudulent, dishonest or criminal act by the subscriber or any person acting in concert with the subscriber, or immediate family subscriber, whether acting alone or in collusion with others.

 

B. loss resulting directly or indirectly from errors or omissions occurring in the input of data to any computer system and/or processing of any data within a computer system.

 

C. loss resulting directly or indirectly from the voluntary surrendering by the subscriber of any access device, in whole or in part, to any person or entity.

 

D. loss resulting from any unintentional clerical error in the transfer from or debit of any account of the subscriber which is initiated by a financial institution, or any employee(s) thereof.

 

E. loss in connection with any pre-authorized transfer from any account to or for the benefit of a financial institution, or to any other account of the subscriber.

 

F. loss arising out of business pursuits of the subscriber.

 

G. loss of valuable papers, valuable documents, jewelry, silverware and other personal property including the philatelic value of stamps and the numismatic value of coins not in circulation.

 

H. property damage, bodily injury or personal injury.

 

I. losses incurred from financial performance of any investment of financial product.

 

CLAIM PROCEDURES:

Upon knowledge or discovery of loss that may give rise to a claim under the terms of the program agreement, the subscriber is responsible for the following:

 

A. Give notice as soon as practicable to: (a) the appropriate authority and affected institutions, if applicable; and (b) us or any of our authorized agents. If the loss involves a violation of law, the subscriber shall also notify the police. The subscriber must submit a copy of the police report when filing a claim.

 

B. File detailed proof of loss, duly sworn to, with us within 60 days after the discovery of loss.

 

C. Upon our request, submit to examination by us, and subscribe the same, under oath if required.

 

D. Upon our request, cooperate to help us enforce legal rights against anyone who may be liable to the subscriber to include giving evidence and attending depositions, hearings and/or trials; producing for our examination all pertinent records; and cooperating with us in all matters pertaining to loss or claims; all at such reasonable times and places as we shall designate.

 

E. The subscriber shall not voluntarily assume or admit any liability, nor, except at said subscriber's own cost, voluntarily make any payment or incur any expense without our prior written consent, (such consent not to be unreasonably withheld).

 

F. The subscriber shall keep books, receipts, bills, and other records in such manner that we can accurately determine the amount of any loss. At any time subsequent to the reporting of the loss to us, we may examine and audit the subscriber's books and records as they relate to a loss under the policy on record with the insurance company.

 

NOTE: The above summation of our Identity Theft Reimbursement Coverage is designed to provide general information only. While every effort has been made to ensure that the information provided is accurate, this information is provided without any representation or warranty of any kind about its accuracy. All descriptions of coverage are subject to the terms, conditions and exclusions of the individual policy on file with the insurance company. This policy is available upon request.

 

Secure Home Platform
McAfee Secure Home Platform

Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

 

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

 

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

 

1.        SHARING OF DATA

 

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

 

2.        PRIVACY

 

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

 

3.        ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP

 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

 

4.        UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

 

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

 

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

 

5.        SECURITY WARNING

 

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

 

6.        AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

 

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

 

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

 

7.        PROPRIETARY RIGHTS

 

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

 

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

 

8.        LIMITED LICENSE

 

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

 

9.        LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

 

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

 

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

 

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

 

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

 

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

 

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

 

10.     LIMITATION OF LIABILITY

 

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

 

11.     INDEMNIFICATION

 

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

 

12.     BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

 

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis.  You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

 

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

 

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

 

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

 

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

 

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

 

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

 

13.     GOVERNING LAW

 

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

 

14.     TERMINATION

 

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

 

15.     SEVERABILITY

 

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

 

16.     ENTIRE AGREEMENT

 

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

 

17.     LICENSING ENTITIES

 

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

 

(a)      McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;

 

(b)      McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or

 

(c)      McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

 

18.     LOCAL LAW

 

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

 

Australia – For consumers in Australia:

 

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

 

Legal Department
McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

 

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

 

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

 

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

 

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

 

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

 

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

 

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

 

19.     ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

 

NOTICE REGARDING APPLE

 

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

 

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

 

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

 

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

 

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

 

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

 

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

 

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

 

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

 

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

 

20.     CONTACT US

 

Virus Removal & TechMaster Services
Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

 

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

 

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

 

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

 

 

 1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

   

  For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

   

  For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

   

 2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

   

 3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

   

  SERVICES DESCRIPTION OF SERVICE
  Virus Removal Service Our Service Agent assesses your Windows PC to determine whether it has been infected by malware, and uses commercially reasonable efforts to diagnose and remove any malware found.
  Tune-Up for PC Our Service Agent assesses the operational health of your computer, and takes steps to improve its efficiency. This may entail adjustments to system settings and the disabling or removal of unnecessary applications and system clutter.
  Set-Up & Optimize Our Set-Up & Optimize services offer remote, over the phone guidance in setting up your computer, smartphone or tablet. Get experienced help setting-up your home network, connecting the right peripheral devices, improving your PCs performance, or installing common software.
  Advanced Troubleshooting Our Advanced Troubleshooting services offer remote, over the phone help for troubleshooting and resolving computer problems or optimizing your PC performance.
  Concierge Gold A subscription that includes all the Services described above.
  Concierge Platinum A subscription that includes all the Services described above, as well as a one-year license for McAfee Total Protection and McAfee TechMate.

  The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

   

 4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

   

  You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

   

 5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

   

 6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

   

  • Language and geographic limitations;
  • System limitations;
  • Specific terms of the offer.
 7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

   

 8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Services as follows:

   

  • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the following apply:

    

   1. Purchased the wrong service offering
   2. Service was not used
   3. Issue could not be resolved
   4. Service was not available
   5. Duplicate purchase or other error in purchase
  •  

  • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

    

  No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

   

 9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

   

 10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

 11.  

  Product 0 incidents,
  0-3 Months
  0 incidents,
  4-6 Months
  0 incidents,
  6-9 Months
  0 incidents,
  >9 Months
  1 incident used 2 incidents used More than 2
  Concierge Gold 100% 80% 70% 30% 65% 35% 0%
  Concierge Platinum 100% 75% 65% 25% 60% 20% 0%


   

 12. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

   

 13. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action Waiver

   

 14. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

   

  • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
  • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
  • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Software is downloaded in Japan.
 15.  

   

 16. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

   

 17. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

   

 18. McAfee Contact Information

   

  Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

   

  Disputes:

   

  Attn: McAfee Legal Department

   

  5000 Headquarters Drive

   

  Plano, Texas 75024

Refund Policy
McAfee Refund Policy 

What is the refund policy for McAfee products?

Document ID: TS102153

 

 

Summary

 

McAfee Refund Policy

McAfee offers a money-back guarantee on most McAfee-branded consumer products if you are not satisfied with your product for any reason. However, eligibility for a refund depends on a number of factors including, but not limited to, the type of product, subscription term, duration since purchase, where it was purchased, and so on.

Shipping, handling, and any applicable tax are not refundable except in certain states and countries where these items are refundable. If you receive a refund for your purchase, you are obligated to uninstall the software. In addition the license might, at McAfee's sole discretion, be disabled to prevent further use.


Who is eligible

Annual subscribers to a McAfee Consumer or Small Business Security product that make a request within 30 days of a product purchase. McAfee does not provide partial refunds. The 30-day money back guarantee is not available for monthly subscribers.

If you are an individual user, and have acquired the products or services covered under this program for your personal or small business use, you can cancel your purchase from McAfee and obtain a refund within a set time frame from the original purchase. If the purchase is outside of the following time frames, the refund will be denied:

 

 • 30 days for Annual Subscription Services
 • 30 days for Retail Products

 

If your annual subscription has been automatically renewed, McAfee will gladly provide you a full refund if your request is made within 60 days of being charged.

NOTE:  For users who purchased products from a retail store, see the instructions in TS102152.


Who is not eligible

Monthly subscribers—individual users who cancel their monthly membership will no longer be charged in the next month of their subscription.


Customers from the Netherlands
The above does not apply for Dutch customers; customers from the Netherlands are required to contact Customer Service for more details.

Use our Virtual Agent to help you determine if you are eligible
 

 

 

Virtual Agent

If you prefer guidance while resolving this issue, click here to see our guided steps: http://www5.nohold.net/McAfeeEndUser/login.aspx?pid=3&login=1&ruleid=184
NOTE: When you click the link above, a new window will open. Simply follow the prompts and, when you have completed the guided steps, close that window.

 

 

 

How to Contact Customer Service
McAfee strives to deliver quality products, service, and support. If you are within the time frame for a refund and would like to request a refund, or you are from the Netherlands, contact one of our customer service representatives at our Customer Service Homepage: https://service.mcafee.com/ContactCustomerService.aspx?lc=1033&sg=CS&pt=1
 

 

Removal Instructions

In accordance with the license agreement, after you receive your refund you must delete all program files for the product that you return. For uninstall instructions, see the following articles:

 

Previous Document ID

CS40107

Trademark Policy & Guidelines
McAfee Trademark Policy & Guidelines

Website Terms of Service
McAfee Website Terms of Service

1. Introduction and Scope

 

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

 

Please consult our [Legal Landing Page] for more information regarding our [Privacy Notice], [DMCA Copyright Policy], [Refund Policy], [Terms of Sale], [Anti-Piracy Policy], [Trademark Guidelines], [Virus Protection Pledge] and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

 

2. Change to the Terms of Service

 

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

 

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

 

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

 

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

 

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

 

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

 

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

 

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

 

4. Intellectual Property Rights

 

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

 

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

 

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

 

5. Trademarks and Brands

 

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with [McAfee Trademark Policy and Guidelines.]

 

6. Limited Copyright Permission

 

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

 

7. Translations

 

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

 

8. Errors

 

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

 

9. User Contributions 

 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

 

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

 

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

 

You represent and warrant that:

 

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

 

 

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

 

We reserve the right to:

 

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

 

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

 

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

 

10. Content Standards

 

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

 

11. User Information; Copyright Infringement

 

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

 

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

 

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

 

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

 

13. Additional Terms

 

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA. Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

 

14. Third-Party Content and Links

 

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

 

15. Linking to the Website and Social Media Features

 

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

 

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

 

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

 

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

 

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

 

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

 

16. Domain-Specific Terms

 

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms. - See more at: https://www.mcafee.com/consumer/en-us/legal.html#sthash.SzX6rJO9.dpuf

 

17. Regional Product Availability

 

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

 

18. Export Control Laws

 

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

 

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

 

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

 

20. LIMITATION OF LIABILITY

 

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

 

21. Indemnification

 

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

 

22. Limitation on Time to File Claims

 

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

 

23. Governing Law

 

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

 

24. Waiver and Severability

 

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

 

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

 

25. Entire Agreement

 

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

 

26. Force Majeure

 

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

 

27. Comments and Concerns

 

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

 

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

 

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

 

LAST UPDATED: June 14, 2017

Virus Protection Pledge
McAfee Virus Protection Pledge
McAfee Virus Protection Pledge

What is McAfee Virus Protection Pledge?

 

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

 

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

 

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

 

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

 

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

 

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

 

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 

 1. Refund Eligibility 
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2.  

 3. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 4.  

 5. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 6.  

 7. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).


  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.


  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.


  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 8.  

 9. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 10.  

 11. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 12.  

 13. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

 

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for VPP
Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge

 1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

    

  1. Sign in to My Account
  2. Click on the tab of the device you think might be infected
  3. Select Installed McAfee Apps
  4. Look for “Virus Protection Pledge”
 2.  

  If you see... It means...
  Virus Protection Pledge: Available You’re covered with our Virus Protection Pledge
  Virus Protection Pledge: Not Available  You’re not yet covered – sign up for Auto-renewal to enjoy our Virus Protection Pledge

   

  Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

   

 3. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

    

  1. Start your McAfee product.
  2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
  3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”
 4.  

   

 5. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support.

 

Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
 2.  

  OR

   

 3. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.