McAfee Licensaftale
 

SIDST OPDATERET: 7. MAJ 2020

 

Tak, fordi du har valgt McAfee.

 

Dette er en aftale ("Aftalen") mellem dig, som er en privat forbruger eller en lille virksomhedsenhed ("dig"), og McAfee, LLC ("McAfee, "vores", "vi" eller "os"), eller, afhængigt af dit bopælsland, eller hvordan du anskaffede produktet eller tjenesten, et af vores datterselskaber, der er anført nedenfor. Denne Aftale beskriver dine rettigheder og de betingelser, hvorpå du må bruge vores software og tjenester ("Software" eller "Tjenester"). Du bør læse dokumentet i sin helhed, herunder eventuelle vilkår, hvortil der linkes, da alle vilkår er vigtige og sammen udgør denne Aftale, der gælder for dig. VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ BESTEMMELSEN OM BINDENDE VOLDGIFT OG FRAFALD AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL NEDENFOR, DER HAR BETYDNING FOR, HVORDAN TVISTER LØSES.

 

Når du klikker på en godkendelsesknap, som indikerer elektronisk accept, indlæser Softwaren eller på anden vis bruger Softwaren eller Tjenesterne, accepterer du vilkårene og betingelserne i denne Aftale. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne Aftale, må du ikke installere, tilgå eller bruge Softwaren eller Tjenesterne. Hvis du har accepteret flere versioner af Aftalen, vil den mest aktuelle version, som du har accepteret, være Aftalen mellem dig og os, og den vil tilsidesætte og erstatte alle tidligere versioner. I det omfang, at en oversat version af denne Aftale er i konflikt med den engelske version, vil den engelske version være gældende.

 

Denne Aftale dækker:

 

  • Licensvilkår (herunder begrænsninger, ejendomsret, ændringer, ophør og beskyttelse af personlige oplysninger)
  • Vilkår for betaling og support (herunder automatisk fornyelse, annullering, refusioner, support og opdateringer)
  • Vilkår, der er specifikke for visse Produkter og Tjenester (herunder Gratis produkter)
  • Vilkår, der er specifikke for Identity Protection-tjenester
  • Bindende voldgift og frafald af kollektivt søgsmål
  • Generelle juridiske vilkår (herunder begrænsede garantier, ansvarsfraskrivelse af garantier, begrænsning af erstatningsansvar, enheder, som udsteder licens, og bestemmelser for lokal lovgivning)
  • McAfees kontaktoplysninger

 

LICENSVILKÅR

 

 Licens til personlig brug. Vi er glade for at give dig, som er en privat forbruger, en personlig, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv tidsbegrænset licens til at installere og bruge al Software og alle Tjenester, som du har købt abonnement på, til personlig brug til det antal enheder og brugere, som er beskrevet i dine Licensrettigheder eller Tjenesterettigheder, alt efter hvad der er relevant, der er underlagt Systemkravene.

 

"Licensrettigheder" betyder antallet og typen af enheder og brugere, der har tilladelse til at bruge Softwaren, som specificeret i dokumenterne, der fulgte med dit køb eller din download, hvilket (afhængigt af hvilken kanal du har købt licensen fra) kan omfatte: betalingssiden, en produktbeskrivelsesside på vores websted, bekræftelsen vi sender pr. mail i forbindelse med købet, æsken, hvis købet blev foretaget i en fysisk butik, eller et andet dokument, der blev stillet til rådighed for dig, da du købte produktet. Hvis der ikke er specificeret noget antal af licensenheder eller brugere, gælder Licensrettighederne for én enhed og én bruger.

 

"Tjenesterettigheder" er omfanget og varigheden af de Tjenester, du har købt, som specificeret i dokumenter, der blev stillet til rådighed for dig, da du købte produktet. Hvis der ikke er specificeret et omfang eller en varighed i dokumenterne, gælder Tjenesterettighederne for én enhed og én bruger i ét år.

 

"Systemkrav" betyder de understøttede enheder og operativsystemer, som det pågældende McAfee-produkt vil fungere korrekt med, som det er beskrevet på vores websted. Det er dit ansvar at opfylde Systemkravene, f.eks. i forhold til at anskaffe opdateringer eller opgraderinger, for fortsat at kunne anvende Softwaren.

 

Licens til små virksomheder.  Denne licens giver kun ret til brug af Softwaren for personale ansat hos den licenserede lille virksomhedsenhed. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale og på betingelse af registrering af softwaren giver vi dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig rettighed til at bruge Softwaren på det antal enheder, du har købt abonnementslicenser til, som anført i de dokumenter, der fulgte med dit køb, forudsat at anvendelsen kun er i den abonnementsperiode, du har købt, og alene af personale, som er ansat af dig, og alene til interne forretningsaktiviteter. (I forbindelse med denne Aftale betyder brug af Softwaren at tilgå, installere, downloade, kopiere eller på anden måde nyde godt af at bruge Softwaren). Du accepterer, at Softwaren og alle relaterede oplysninger tilhører os og vores leverandører. Du vil være berettiget til Opdateringer, som vi gør generelt tilgængelige, så længe du opretholder dit abonnement. Licensen kan tilbagekaldes af os som angivet i nærværende Aftale.

 

Din brug af Softwaren er begrænset til enheder og operativsystemer, vi understøtter, og kan være påvirket af funktionen og kompatibiliteten af din hardware, software og internetadgang. Det er dit ansvar at opfylde systemkravene, og du er ansvarlig for udgifterne til dit udstyr, hvilket fra tid til anden kan inkludere at anskaffe opdateringer eller opgraderinger for fortsat at kunne bruge Softwaren. Systemkrav er angivet på produktbeskrivelsessiden. (I forbindelse med denne Aftale betyder produktbeskrivelsessiden enten den webside, der beskriver produktet, og/eller det gældende produktdatablad).  

 

Du skal registrere hver enkelt licens til den Software, du køber. Registrering er nødvendig for at få teknisk support, for at gøre krav på en eventuelt inkluderet Virus Removal Service-session pr. abonnementsår for hver købt licens, og således at licenser, som du køber i fremtiden, vil have samme fornyelsesdato som dine oprindeligt købte licenser. Ubrugte sessioner kan ikke overføres til det næste abonnementsår. Det påhviler dig at sikre, at nogen i din organisation har adgang til din registreringskonto og den e-mailadresse, der er identificeret i kontoprofilen, for at få support fra os og for at modtage den pro rata-pris på køb af yderligere licenser, der er beskrevet nedenfor.

 

Hvis du fremover køber yderligere licenser til den Software, du har registreret på din konto, og du bruger den e-mailadresse, der er identificeret på din kontoprofil, til de nye indkøb, reduceres den første periode af de yderligere licenser automatisk, således at fornyelsesdatoen er den samme som fornyelsesdatoen for de Softwarelicenser, du oprindeligt købte.  I så fald bliver du debiteret for en pro rata-abonnementspris ud fra det antal kalenderdage, den første periode er reduceret med. Hvis du ikke registrerer dine første licenser på din konto, eller du ikke bruger den e-mail, der er knyttet til kontoen, ved kassen i forbindelse med købet, vil du ikke blive omfattet af nogen pro rata-pris, og abonnementsperioden for de pågældende yderligere licenser vil være den periode, du har købt.

 

Hvis Aftalen af en eller anden grund ophører eller udløber, vil hverken du eller personale ansat af dig længere have ret til at bruge eller tilgå Softwaren, herunder alle onlinetjenester til lagring eller sikkerhedskopiering, og vi kan efter eget skøn annullere og/eller lukke din konto. Efter ophørs- eller udløbsdatoen vil vi følge vores standardpolitikker for at slette de oplysninger, tekster, filer, link, billeder og andre materialer, som er gemt eller sikkerhedskopieret online og dermed givet til os ("Indhold"). Det er dit ansvar at gemme eller sikkerhedskopiere dit indhold et andet sted, inden Aftalen udløber eller bringes til ophør. Brug af Softwaren er til enhver tid bundet af vilkårene i denne Aftale.

 

Begrænsninger. Softwaren og Tjenesterne er givet i licens til dig, ikke solgt, og de er beskyttet af amerikanske og internationale love og traktater. Du har ingen rettigheder til at reproducere eller distribuere Softwaren og Tjenesterne uden vores tilladelse, og hvis du gør det, kan du blive pålagt bøder eller eventuelle andre straffe i henhold til civil- og strafferetten i den relevante jurisdiktion. Du må ikke: (i) Foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at udvinde kildekode ud fra Softwaren og Tjenesterne, medmindre det er tilladt i henhold til lovgivningen, (ii) tilpasse eller ændre Softwaren og Tjenesterne eller skabe afledede værker, der er baseret på Softwaren og Tjenesterne, (iii) offentliggøre, kopiere (bortset fra sikkerhedskopier, hvis det er tilladt ifølge dine købsdokumenter), sælge, udlåne, udleje, underlicensere, tildele eller på nogen anden måde overføre Softwaren og Tjenesterne til nogen anden, (iv) udnytte Softwaren og Tjenesterne til kommercielle formål (medmindre du er en lille virksomhed, hvor Licens til små virksomheder ovenfor gælder), (v) forsøge at omgå tekniske beskyttelsesfunktioner i Softwaren og Tjenesterne, (vi) bruge Softwaren eller Tjenesterne til at overtræde lovgivningen eller (vii) tage del i aktiviteter, som kan påvirke andres brug af Softwaren og Tjenesterne. Hvis du har installeret Softwaren og Tjenesterne på en enhed, og du videregiver ejerskabet af denne enhed til en anden, skal du sikre dig, at al Software og alle Tjenester slettes fra enheden, og at enhedsoplysningerne fjernes fra din konto hos os. Vi har ret til at opsige eller midlertidigt ophæve denne Aftale, din konto og din adgang til Softwaren og Tjenesterne, hvis vi afgør, at du har overtrådt denne Aftale. Softwaren og Tjenesterne kan indeholde håndhævelsesteknologi, som begrænser størrelsen på det opbevarede indhold, båndbreddeforbrug eller antallet af enheder, som Softwaren og Tjenesterne må installeres på, eller som giver os mulighed for midlertidigt at ophæve din adgang til Softwaren og Tjenesterne, hvis du har overtrådt denne Aftale, eller hvis din Licens er udløbet eller er blevet ophævet.

 

Ejendomsret. Vi beholder, sammen med vores leverandører og partnere, ejendomsretten til vores respektive Software og Tjenester og alle rettigheder i forbindelse med Softwaren og Tjenesterne, herunder alle immaterielle rettigheder. Vi giver dig udelukkende de rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Hvis du giver os kommentarer, oplysninger, meninger eller forslag omkring Softwaren eller Tjenesterne, accepterer og anerkender du, at vi kan bruge dem uden begrænsning, til ethvert formål og uden at yde kompensation til dig.

 

Gratis software og Høflighedstjenester. Softwaren og Tjenesterne kan omfatte: (A) gratis versioner af Softwaren, inklusive (i) alle funktioner, der er inkluderet i et betalingsabonnement, som vi ikke længere opkræver betaling for, eller som vi tilbyder dig uden beregning, og (ii) enhver funktion, som vi giver dig adgang til på prøve-, høfligheds- eller evalueringsbasis, eller som er mærket som "foreløbig udgivelse", "begrænset udgivelse", "beta" eller på anden måde beskrevet som eksperimentel, ikke undersøgt eller ikke fuldt funktionel ("Gratis software"), og (B) Tjenester, som vi tilbyder dig uden beregning som en høflighed, der kan være mærket på lignende vis som Gratis software og kan være eksperimentelle, ikke undersøgt eller ikke fuldt funktionelle ("Høflighedstjenester").

 

Betalingsabonnementer. Din ret til at anvende softwaren eller tjenesterne gælder i den abonnementsperiode, der er anført i dokumenterne, som fulgte med dit køb ("Abonnementsperiode"), og hvor det er relevant, i hver efterfølgende fornyet løbeperiode, medmindre Aftalen bringes til ophør. Hvis de dokumenter, der fulgte med dit køb, ikke angiver, hvilken periode du må anvende produkterne eller tjenesterne i, er din Abonnementsperiode ét år fra den dato, hvor Softwaren eller Tjenesterne blev købt. Din fornyelse af Abonnementsperioden udgør din accept af den på tidspunktet gældende udgave af McAfees Licensaftale.

 

Gratis software og Høflighedstjenester. Din ret til at anvende McAfees Produkter eller tjenester er gældende, så længe den Gratis software er installeret, eller så længe vi på anden måde stiller den Gratis software eller Høflighedstjenesterne til rådighed for dig, og den vil være underlagt begrænsningerne i de dokumenter, der fulgte med din download – alt efter hvad der er relevant.

 

Ændringer i denne Aftale.McAfee kan have behov for at opdatere eller ændre sine vilkår og betingelser over tid. Hvis du har et betalt abonnement, gælder nye vilkår og betingelser, når dit abonnement bliver fornyet. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår og betingelser, skal du afvise ændringerne ved at slå automatisk fornyelse fra og afinstallere Softwaren og holde op med at bruge Softwaren og Tjenesterne ved udgangen af Abonnementsperioden.

 

For hvad angår Gratis software og Høflighedstjenester, accepterer du ændringen/ændringerne til denne Aftale ved fortsat at bruge den Gratis software eller Høflighedstjenesterne. Hvis du afviser den opdaterede Aftale, annulleres din licens til den Gratis software eller Høflighedstjenesterne, og du skal indstille al adgang til og brug af Høflighedstjenesterne eller den Gratis software og afinstallere den Gratis software.

 

Ophør. Vi kan opsige denne Aftale, hvis du ikke overholder vilkårene i denne Aftale. Du kan bringe din licens til at anvende softwaren til ophør, inden den udløber, ved permanent at slette Softwaren og Tjenesterne fra dine enheder og annullere din konto hos os. Der henvises til vores Refusionspolitik, hvor du kan se, om du er berettiget til en refusion, inden du sletter din Software og Tjenesterne. Hvis denne Aftale udløber eller bringes til ophør, (i) vil du ikke længere have ret til at bruge eller oprette adgang til Softwaren eller Tjenesterne, herunder alle online tjenester til lagring eller sikkerhedskopiering, (ii) skal du slette Softwaren og Tjenesterne permanent fra dine enheder, og (iii) kan vi annullere eller lukke din konto. Ved ophøret eller udløbet vil vi følge vores standardpolitikker for at slette de oplysninger, tekster, filer, links, billeder og andre materialer, som er gemt eller sikkerhedskopieret online og dermed givet til os ("Indhold"). Det er dit ansvar at gemme eller sikkerhedskopiere dit indhold et andet sted, inden Aftalen udløber eller bringes til ophør.

 

Beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan finde oplysninger om, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver dine personlige oplysninger gennem vores websted, produkter, tjenester og webbaserede mobilapplikationer, i vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

VILKÅR FOR BETALING OG SUPPORT

 

BETALINGSAUTORISATION.

 

DU ACCEPTERER, AT VI ELLER VORES AUTORISEREDE PARTNER KAN DEBITERE DEN KREDIT- ELLER BETALINGSKORTKONTO ELLER ANDET BETALINGSMIDDEL, SOM DU HAR OPGIVET, FOR ALLE DE BELØB, DU SKYLDER I FORBINDELSE MED DIT KØB, HERUNDER EVENTUELLE ABONNEMENTSFORNYELSER. DU INDVILGER I, AT DU STRAKS VIL UNDERRETTE OS OM ENHVER ÆNDRING I DIT KORTNUMMER ELLER UDLØBSDATO ELLER ANDRE BETALINGSOPLYSNINGER. FOR SÅ VIDT ANGÅR KREDIT-OG BETALINGSKORT ACCEPTERER DU, AT VI KAN OPDATERE SÅDANNE OPLYSNINGER MED OPDATERINGER MODTAGET DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA DIN KORTUDSTEDER OG DET RELEVANTE KORTNETVÆRK, OG AT VI VIL KUNNE BRUGE DE OPDATEREDE KORTOPLYSNINGER TIL AT DEBITERE BELØB, DU SKYLDER OS. VI FORBEHOLDER OS DESUDEN RETTEN TIL AT PRØVE MISLYKKEDE BETALINGER IGEN FOR AT GENNEMFØRE TRANSATKIONER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, AT PRØVE AFVISTE KORT IGEN MED FORLÆNGEDE UDLØBSDATOER. DET VIL FUNGERE SOM DIT SAMTYKKE TIL, AT BETALING TRÆKKES PÅ ELLER DEBITERES DIT KORT ELLER ANDET BETALINGSMIDDEL.

 

Automatisk fornyelse.

 

Du accepterer, at dit betalingsabonnement vil blive fornyet automatisk. Du autoriserer os eller vores autoriserede partner til at opkræve dit kort eller betalingsmiddel, som er gemt, inden for 30 dage inden dit abonnements udløbsdato til den abonnementspris for fornyelsesperioden, der er gyldig på tidspunktet for fornyelsen. Abonnementsbeløbet for din automatiske fornyelse kan ændres. Din abonnementsfornyelse er løbende og vil fortsætte, indtil du annullerer den. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller annullere dit abonnement eller ændre dine indstillinger for automatisk fornyelse, skal du logge på din Min konto-side eller kontakte kundeservice. Før din Abonnementsperiode udløber, sender vi en meddelelse til den e-mailadresse, der er angivet på din kontoprofil, for at informere dig om den kommende fornyelse. Bemærk, at din automatiske fornyelse måske ikke bliver behandlet, hvis du har anvendt et andet betalingsmiddel end et kredit- eller betalingskort til at købe dit abonnement. Hvis Softwaren eller Tjenesterne på fornyelsestidspunktet er blevet omdøbt, opgraderet eller erstattet af et nyt produkt med væsentligt tilsvarende funktioner, kan vi efter eget skøn automatisk forny dit abonnement med det nye produkt for et beløb, som ikke overstiger abonnementsprisen uden rabat på det nye produkt.

 

EFTER AT DU HAR KØBT ET ABONNEMENT, KAN DU NÅR SOM HELST DEAKTIVERE AUTOMATISK FORNYELSE VIA SIDEN MED DIN ONLINEKONTO ELLER VED AT KONTAKTE KUNDESERVICE. HVIS DU IKKE ØNSKER AUTOMATISK FORNYELSE, SKAL DU SLÅ AUTOMATISK FORNYELSE FRA MERE END 30 DAGE FØR, DIN ABONNEMENTSPERIODE UDLØBER. HVIS DU IKKE DEAKTIVERER AUTOMATISK FORNYELSE, VIL DIT ABONNEMENT FORTSÆTTE I FORNYELSESPERIODEN I HENHOLD TIL DEN GÆLDENDE AFTALE PÅ TIDSPUNKTET FOR HVER FORNYELSE, MEDMINDRE DET ANNULLERES AF DIG (ELLER OPHÆVES AF OS I HENHOLD TIL DENNE AFTALE).

 

VED DEAKTIVERING AF AUTOMATISK FORNYELSE BLOKERES DER FOR ADGANGEN TIL ALLE PREMIUM-FUNKTIONER OG -TJENESTER, DER UDELUKKENDE TILBYDES TIL ABONNEMENTSKUNDER, DER HAR TILMELDT SIG AUTOMATISK FORNYELSE, OG SOM HAR BETALT FOR DERES ABONNEMENT.

 

Annullering. Med undtagelse af det, der er angivet i vores Refusionspolitik, vil annullering af dit abonnement eller opsigelse af denne Aftale ikke medføre refusion med tilbagevirkende kraft eller pro rata-refusion af de gebyrer, der er betalt, på baggrund af annulleringsdatoen. Annullering af dit abonnement eller opsigelse af denne Aftale vil stoppe fremtidige periodiske gebyrer, og du vil have adgang til de abonnerede Software og Tjenester indtil slutningen på den på det tidspunkt gældende Abonnementsperiode.

 

Refusion. Der henvises til vores Refusionspolitik for flere oplysninger om, hvordan du får refusion for Software og Tjenester købt fra McAfee.

 

Datagebyrer. Du er ansvarlig for eventuelle gebyrer, som du pådrager dig hos din data- eller mobiltjenesteudbyder i forbindelse med din brug af Softwaren eller Tjenesterne, inklusive eventuelle gebyrer for overskridelse af din data- eller minutaftale eller brug af indenlandske eller internationale sms'er.

 

Support og opdateringer. Hvis din Software og Tjenester berettiger til teknisk support, og du har et aktuelt betalingsabonnement, modtager du teknisk support i overensstemmelse med vores aktuelle standardsupporttilbud. Det er ikke al Software og alle Tjenester, der berettiger til teknisk support. Læs de dokumenter, som fulgte med dit køb, eller tjenestevilkårene for at få oplysninger om teknisk support og yderligere muligheder. Vores standardsupporttilbud, reglement og procedurer kan til enhver tid ændres og kan variere fra land til land. Enhver forpligtelse fra vores side til at levere support til tidligere versioner af Softwaren og Tjenesterne slutter, når en opgradering, en ændret eller senere version eller en anden opdatering af Softwaren og Tjenesterne ("Opdatering") bliver gjort tilgængelig. For at gøre det nemmere for dig og for at sikre, at Softwaren på dine enheder inkluderer de nye funktioner, vi udvikler, giver du os – ved at indvillige i denne Aftale – tilladelse til automatisk at installere Opdateringer og –  på din anmodning eller med dit tilsagn – ny Software på dine enheder, når de bliver tilgængelige, for så vidt som det er muligt for os at køre sådanne baggrundsinstallationer. Vi vil muligvis også automatisk forudindlæse Software, men vi vil i så fald ikke aktivere Softwaren uden dit samtykke. Alle Opdateringer eller teknisk support, som ydes på Gratis software, er efter vores eget skøn og kan ophøre når som helst.

 

Produkt- og Tjenestelivscyklus. McAfee kan, helt efter eget skøn, stoppe Software eller Tjenester eller særlige funktioner i Softwaren eller Tjenesterne. "Salgsophør" betegner den dato, hvor vi ikke længere stiller en bestemt Software eller Tjeneste til rådighed for køb, fornyelse eller download. Hvis en fornyet løbeperiode for dit abonnement kommer til at udløbe efter datoen for Salgsophør, kan du ikke forny dit abonnement. "Supportophør" henviser til den dato, hvor vi ikke længere leverer automatiske programrettelser, Opdateringer eller teknisk support til visse Softwareprodukter eller Tjenester.

 

VILKÅR, DER ER SPECIFIKKE FOR VISSE PRODUKTER OG TJENESTER

 

Tjenester. I tillæg til denne Aftale og de gældende købsdokumenter er nogle af de Tjenester, du køber fra os, underlagt og reguleret af yderligere tjenestevilkår, som er offentliggjort på vores websted. Sikkerhedstjenester skal opdateres for at reagere på nye trusler, øge funktionaliteten eller effektiviteten og af andre forretningsmæssige årsager. Du accepterer og er indforstået med, at vi muligvis ændrer funktionerne i og funktionaliteten af Tjenesterne i løbet af Abonnementsperioden. Sådanne modifikationer vil ikke i væsentlig grad reducere Tjenesternes funktionalitet. Nogle enheder vil muligvis ikke kunne bruge Tjenesterne. Du skal have en internetforbindelse med høj hastighed og en enhed, der overholder de relevante Systemkrav, for at kunne benytte dig af Tjenesterne.

 

Safe Family- og flerbrugerprodukter. Hvis du er voksen, forælder eller værge, må du kun bruge Softwaren eller Tjenesterne til at spore og overvåge dine egne børn, børn, du er værge for, eller andre, som du har juridisk bemyndigelse til at spore og overvåge. Du har ansvaret for at indhente tilladelse fra enhver tredjepart, som du giver adgang til flerbrugersoftware eller -tjenester, der indeholder sporings- og overvågningsfunktioner.

 

Gratis software. Hvis den Software og de Tjenester, som du har downloadet eller modtaget på anden vis, er Gratis software, finder dette afsnit i Aftalen også anvendelse. I det omfang bestemmelserne i nærværende afsnit kommer i konflikt med andre vilkår eller bestemmelser i denne Aftale, vil dette afsnit gå forud for sådanne vilkår og betingelser, hvad angår sådan Gratis software, men kun i det omfang det er nødvendigt for at løse konflikten. Al Gratis software leveres "som den er", uden garanti (såvel udtrykkelig som underforstået) eller pligt til skadesløsholdelse, vedligeholdelse eller support (hverken udtrykkeligt eller underforstået), dog med forbehold for eventuelle lovmæssige rettigheder, som ikke kan udelades eller begrænses. Du accepterer, at den Gratis software kan indeholde fejl og andre problemer, der kan forårsage systemfejl eller andre fejl samt tab af data. Du accepterer, at vi ikke har givet tilsagn om eller garanteret, at Gratis software annonceres eller gøres tilgængelig i fremtiden, at vi ikke har nogen udtrykkelige eller underforståede forpligtelser over for dig til at annoncere eller introducere den Gratis software, og at vi ikke er forpligtet til at introducere et produkt, som ligner eller er kompatibelt med den Gratis software eller nogen opdateringer til nogen Gratis software. I overensstemmelse hermed anerkender du, at enhver brug af den Gratis software sker helt på eget ansvar.

 

"Life of Your (Device)"-abonnement (abonnement i enhedens levetid). McAfees "Life of Your (Device)"-abonnement kan anvendes på en særskilt Windows-pc eller androidbaseret mobilenhed ("Your Device"), hvis det var inkluderet, da du købte din enhed, eller på højst tre af dine enheder, hvis du har købt et separat McAfee "Life of Your (Device)"-abonnement. Når McAfees "Life of Your (Device)"-abonnement, som gælder hele din enheds levetid, er korrekt installeret på din enhed, vil det være aktivt resten af din enheds industristandardlevetid, og du har ret til telefonsupport og webbaseret teknisk support på engelsk i normal åbningstid i et år samt webbaseret teknisk support på engelsk, så længe det operativsystem, der i øjeblikket er installeret på din enhed, ikke er mere end to udgaver ældre end den nyeste udgave (f.eks. "Windows 10.x" eller "Android 4.x"), i industristandardlevetiden for din enhed (industristandarden for levetid for en pc er 5-7 år og 3 år for en tablet eller smartphone). McAfees ”Life of Your (Device)”-abonnement må ikke overføres eller flyttes til nogen anden person, pc eller enhed på noget tidspunkt eller under nogen omstændigheder. Hvis du sælger eller på anden måde overfører din enhed til en anden person før slutningen af din enheds standardlevetid, vil dit McAfee "Life of Your (Device)"-abonnement, bortfalde og blive bragt til ophør, og den nye ejer af din enhed vil ikke have ret til at installere, bruge eller være indehaver af McAfee "Life of Your (Device)"-abonnementet. Forsøg på at overføre, flytte eller geninstallere McAfee "Life of Your (Device)"-abonnementet til eller på en anden pc eller enhed eller installere abonnementet på andet end den oprindelige pc eller enhed, henholdsvis de oprindelige tre pc'er eller enheder, bevirker, at din ret til at installere, bruge eller være indehaver af McAfee "Life of Your (Device)"-abonnementet bringes til ophør. For at forblive opdateret og modtage support skal du opdatere din McAfee "Life of Your (Device)"-software, som gælder hele din enheds levetid, regelmæssigt og opgradere til den nyeste version af det samme produktniveau for McAfee-softwaren. Hvis du på noget tidspunkt beslutter dig for at opgradere til et andet produkt end McAfee-"Life of Your (Device)"-abonnementet, vil denne produktopgradering: (1) kræve betaling af dette produkts gældende gebyr, (2) IKKE være en "Life of Your (Device)"-licens, og (3) dit abonnement og din licens til McAfee "Life of Your (Device)"-abonnementet vil automatisk blive bragt til ophør uden varsel eller refusion af allerede betalte beløb.

 

Virusfjernelse, TechMaster-tjenester eller Løfte om virusbeskyttelse. Hvis dit abonnement omfatter en tjeneste til fjernelse af virus, en TechMaster-tjeneste eller berettiger til vores Løfte om virusbeskyttelse eller lignende tjenester, hvorved vi eller en af vores partnere etablerer adgang til din enhed for at forsøge at fjerne malware eller udføre andre specificerede tjenester, gælder der yderligere vilkår, som kan være beskrevet i de dokumenter, der fulgte med dit køb,  og tjenestevilkår, som stilles til rådighed på vores websted. Vi vil inden for rimelighedens grænser rent kommercielt gøre os bestræbelser på at levere malwarefjernelsestjenester. Du er indforstået med, at ikke alt malware kan fjernes via Tjenesterne, og vi garanterer ikke, at vi kan fjerne alt malware fra din(e) enhed(er). I det omfang det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, påtager vi os intet ansvar for tab eller gendannelse af data, software eller mistet adgang til system(er) eller netværk som følge af anvendelse af disse Tjenester eller enhver handling eller undladelse, inkl. forsømmelse, fra vores eller vores repræsentanters side. Hvis vi samarbejder med dig i forbindelse med et adgangskodeproblem eller andre adgangskontrolproblemer, anbefaler vi, at du nulstiller sådanne adgangskoder umiddelbart efter fuldførelse af Tjenesterne. Du accepterer, at du er den juridiske licenshaver for Softwaren på din enhed, og at din brug af internettet udelukkende sker på din egen risiko. Ved at acceptere at modtage Tjenesterne bekræfter du, at du (i) har fuld adgang til den hardware og software, som du køber Tjenesten til, og (ii) har fuldført en sikkerhedskopiering til et separat medie af al software og alle data, der ligger på den hardware, som Tjenesterne vil blive brugt på, og som kan blive påvirket af Tjenesterne. Løftet om virusbeskyttelse kræver en aktiv tilmelding til vores automatiske fornyelsestjeneste og er underlagt yderligere vilkår og begrænsninger, som er offentliggjort på vores websted.

 

Adgangskodestyring. Det er dit ansvar at holde alle aspekter af din adgangskode og din konto sikre. Du skal holde masteradgangskoden og krypteringsnøglen til din konto sikker, for uden dem kan du miste adgangen til dine data. Du er alene ansvarlig og erstatningspligtig for aktiviteter, der foretages under din konto, herunder af enhver som bruger din konto. Hvis der forekommer uautoriseret brug af eller adgang til din konto, skal du straks give os besked om det. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab som følge af uautoriseret brug af eller adgang til din konto, men du kan være erstatningspligtig for eventuelle tab, som vi eller andre pådrages som følge af den uautoriserede brug. VI HAR IKKE ADGANG TIL HOVEDADGANGSKODERNE OG KAN IKKE GENDANNE DINE KRYPTEREDE DATA, HVIS DU GLEMMER HOVEDADGANGSKODEN TIL EN FUNKTION TIL ADGANGSKODEADMINISTRATION ELLER SOFTWAREN. Vi tilbyder både gratis- og premium-versioner af vores Software til adgangskodestyring. I den gratis version er der begrænsninger på det maksimale antal af entydige konti (f.eks. loginoplysninger til et websted eller program), som du kan gemme. Premium-versionen af Softwaren kan downloades gratis i forbindelse med en kampagne, men når kampagneperioden slutter, vil du ikke kunne tilføje nye entydige konti, hvis du har overskredet det antal, som maksimalt er tilladt i den gratis version. Hvis du downloader Software til adgangskodestyring fra McAfee, vil denne download være underlagt alle de abonnementsgebyrer, der offentliggøres i forbindelse med denne download, samt vilkårene og betingelserne i denne Aftale.

 

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor er en Software (med tilhørende websted), der forsyner brugere med oplysninger til at vejlede brugerne om visse risici, der kan være forbundet med et websted. WebAdvisor-softwaren viser farvekodede symboler ved siden af links leveret af de store søgemaskiner, og de tilsvarende websteder har dossier-sider til at give oplysninger om de faktorer, der påvirker webstedsklassificeringerne. De pågældende klassificeringer er primært udledt med automatiserede metoder; WebAdvisor-softwaren kan ikke registrere eller undersøge alle mulige aspekter af webstedsdesign, og den kan heller ikke fastslå webstedsejerens hensigt. Vi har ikke kontrol med og påtager os ikke noget ansvar for indholdet på tredjepartswebsteder, og nogle af tredjepartswebstederne kan have indhold, som du synes er anstødeligt, upassende eller stødende. WEBSTEDSKLASSIFICERINGER ER IKKE EN GARANTI FOR BESTEMTE WEBSTEDERS SPECIFIKKE PRAKSISSER ELLER TROVÆRDIGHED, OG WEBSTEDSKLASSIFICERINGER UDGØR I INTET TILFÆLDE VORES ANBEFALING AF WEBSTEDETS INDHOLD, EMNET, DEN OVERORDNEDE KVALITET ELLER BRUGBARHEDEN.

 

Overvågning af Tjenestesessioner. Vi og vores partnere kan, men har ingen forpligtelse til at overvåge og optage Tjenestesessioner, inklusive telefonopkald og onlinesessioner, med henblik på at forbedre kundeservice, intern træning og intern markedsundersøgelse. Du giver os hermed tilladelse til at overvåge og optage tjenesterne og til at bruge eller videregive de oplysninger, der måtte være nødvendige eller passende for at opfylde evt. lovkrav, regler eller anmodninger fra statslige myndigheder; til at levere Tjenesterne til dig og andre brugere og til at udvide de typer Tjenester, vi kan yde til dig i fremtiden.

 

McAfee Privat scanning. Nogle af vores produkter kan indeholde en funktion, der hedder McAfee Privat scanning, som scanner alle enheder, der er tilsluttet Wi-Fi-netværket i dit hjem, for at identificere og advare dig om enheder, der kan have lav sikkerhed. Disse scanninger udføres regelmæssigt for at identificere nye enheder, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Du skal aktivt tilmelde dig denne funktion, hvis den skal fungere. Hvis du vælger at gøre dette, kan du framelde dig igen når som helst ved at følge de instruktioner i produktet, som du fik, da du tilmeldte dig. Hvis du vælger at gøre brug af denne funktion, tilkendegiver du over for os, at du er tilsluttet Wi-Fi-netværket i dit hjem; at du har tilladelse til at give McAfee lov til at scanne alle enheder, der er tilsluttet Wi-Fi-netværket i dit hjem med henblik på at identificere enheder, der kan have lav sikkerhed; at alle ejere af enheder, der er tilsluttet Wi-Fi-netværket i dit hjem, forstår, at McAfee Privat scanning vil indsamle data fra alle enheder, der er tilsluttet dit netværk, for at identificere enheder med lav sikkerhed; samt at du ikke vil oplyse adgangskoden til Wi-Fi-netværket i dit hjem til personer, der ikke ønsker deres enheder scannet af McAfee Privat scanning.

 

VILKÅR, DER ER SPECIFIKKE FOR IDENTITY PROTECTION-TJENESTER.

 

Disse vilkår gælder kun, hvis du er tilmeldt, er berettiget til eller bruger vores identitetsbeskyttelsestjenester fra os eller en af vores betroede partnere (disse Tjenester kaldes til tider "Identity Protection-tjenester").  Din rettigheder med hensyn til disse Tjenester kan være specificeret i de dokumenter, der fulgte med dit køb eller din tilmelding, og de yderligere produktbetingelser for tjenesten, som gælder og er tilgængelige på vores websted.

 

Nogle funktioner i Identity Protection-tjenesterne er kun tilgængelige for personer bosiddende i USA, som har et gyldigt personnummer. Du kan se en fuldstændig liste over kravene her. Når du tilmelder dig Tjenesterne, beder vi dig om følgende oplysninger: (i) kontaktoplysninger (såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), (ii) identitetsrelaterede oplysninger (såsom fødselsdato, kørekortnummer og personnummer) og (iii) oplysninger for at verificere din identitet og økonomiske oplysninger (såsom kreditkortnummer). Disse oplysninger er nødvendige for at kunne verificere din identitet, opkræve de aftalte gebyrer for vores Tjenester hos dig og for at leve op til vores forpligtelse om at stille vores Tjenester til rådighed for dig, herunder overvåge din identitet og kommunikere med tredjeparter, som det måtte være nødvendigt for at stille sådanne Tjenester til rådighed, såsom f.eks. identifikationsverificeringsvirksomheder, tredjepartstjenesteudbydere, tredjepartsdataudbydere, forbrugerkreditværdighedsinstitutter, kreditbureauer, betalingsvalideringsvirksomheder, retshåndhævende myndigheder eller andre. McAfees Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger angiver den måde, hvorpå vi (eller andre, som handler på vores vegne) indsamler, bruger og deler oplysninger om dig i forbindelse med din brug af Identity Protection-tjenesterne, og det er dit ansvar at gennemgå vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, inden du accepterer denne Licensaftale, eller inden du bruger vores Tjenester.

 

 Du forstår, at du ved at acceptere denne Aftale og bruge vores Identity Protection-tjenester giver os og vores medarbejdere, agenter, datterselskaber, associerede selskaber, leverandører, tredjepartstjenesteudbydere og dataudbydere og alle andre kreditværdighedsvurderingsinstitutter i henhold til Fair Credit Reporting Act (FCRA), som ændret, herunder Experian, TransUnion, Equifax og associerede enheder, skriftlige instruktioner om (som beskrevet i disse vilkår), samtykke til og autorisation til at få adgang til og bruge forbrugeroplysninger, herunder kreditværdighedsoplysninger, om dig (eller eventuelle børn, som du har tilmeldt) fra ethvert nationalt kreditværdigheds- eller forbrugerkreditværdighedsinstitut og til at udveksle oplysninger om dig med tredjepartsdataudbydere og ethvert sådant kreditværdighedsinstitut for at verificere og overvåge din identitet og stille Identity Protection-tjenester til rådighed for dig.

 

Fair Credit Reporting Act i USA. Fair Credit Reporting Act giver dig mulighed for at indhente en oversigt fra ethvert forbrugerkreditværdighedsinstitut over alle oplysninger, der findes i dit kreditværdighedsdokument på tidspunktet for anmodningen. Den fulde udlevering af oplysningerne i dit dokument hos et forbrugerkreditværdighedsinstitut skal indhentes direkte hos et sådant forbrugerkreditværdighedsinstitut. De forbrugerkreditværdighedsoplysninger, som leveres af eller anmodes om fra McAfee Identity Protection, er ikke beregnet til at udgøre udleveringen af oplysninger af et forbrugerkreditværdighedsinstitut, som det er påkrævet af FCRA eller lignende love.

 

I henhold til FCRA har du ret til gratis at få udleveret dine kreditværdighedsoplysninger en gang om året fra hvert af de nationale kreditværdighedsinstitutter. Du kan anmode om din gratis årlige rapport i henhold til FCRA på www.annualcreditreport.com.

 

Du har også ret til at modtage en gratis kopi af dine kreditværdighedsoplysninger fra et forbrugerkreditværdighedsinstitut, hvis:

 

Du er blevet nægtet eller på anden vis gjort opmærksom på en negativ handling i forbindelse med en forbruger-, forsikrings-, arbejds- eller offentligt tildelt licens eller en anden offentligt tildelt ydelse inden for de sidste 60 dage på baggrund af forbrugerkreditværdighedsoplysninger, der stilles til rådighed af et sådant institut.

 

Du er blevet nægtet leje af hus/lejlighed eller blev påkrævet at betale et højere depositum end det normalt påkrævede inden for de sidste 60 dage på baggrund af forbrugerkreditværdighedsoplysninger, der stilles til rådighed af et sådant institut.

 

Du bekræfter skriftligt, at du er arbejdsløs og har til hensigt at søge arbejde i løbet af den periode på 60 dage, der begynder på den dato, hvor du foretog bekræftelsen.

 

Du bekræfter skriftligt, at du modtager offentlig understøttelse.

 

Du bekræfter skriftligt, at du har grund til at mene, at dit kreditværdighedsdokument hos dette forbrugerkreditværdighedsinstitut indeholder unøjagtige oplysninger, som skyldes bedrageri.

 

Hvis du er bosiddende i staten Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey eller Vermont, har du derudover ret til at modtage en gratis kopi af dine forbrugerkreditværdighedsoplysninger én gang om året, og hvis du er bosiddende i staten Georgia, har du ret til at modtage en gratis kopi af dine forbrugerkreditværdighedsoplysninger to gange om året. For personer bosiddende i Illinois er det lovpligtigt for forbrugerkreditværdighedsinstitutter at give dig en kopi af dine forbrugerkreditværdighedsoplysninger efter anmodning uden beregning eller for et nominelt gebyr. Et forbrugerkreditværdighedsinstitut kan eventuelt pålægge et rimeligt gebyr for at stille en kopi af dine forbrugerkreditværdighedsoplysninger til rådighed for dig.

 

Fair Consumer Reporting Act foreskriver, at du kan bestride unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger i dine forbrugerkreditværdighedsoplysninger. DET ER IKKE PÅKRÆVET, AT DU KØBER DINE FORBRUGERKREDITVÆRDIGHEDSOPLYSNINGER FRA ET AF FORBRUGERKREDITVÆRDIGHEDSINSTITUTTERNE FOR AT BESTRIDE UNØJAGTIGE ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER I DINE OPLYSNINGER ELLER FOR AT MODTAGE EN KOPI AF DINE OPLYSNINGER FRA EQUIFAX, EXPERIAN ELLER TRANSUNION, SOM ER DE TRE NATIONALE FORBRUGERKREDITVÆRDIGHEDSINSTITUTTER, ELLER FRA NOGEN ANDRE FORBRUGERKREDITVÆRDIGHEDSINSTITUTTER.

 

Equifax, Experian og/eller TransUnion kan have politikker om at stille en gratis kopi af forbrugerkreditværdighedsoplysningerne til rådighed under andre omstændigheder end dem, der er beskrevet herover. Hvis du ønsker at kontakte Equifax, Experian eller TransUnion for at indhente en kopi af dine forbrugerkreditværdighedsoplysninger direkte fra et sådant institut, eller hvis du ønsker at bestride kreditværdighedsoplysninger fra Equifax, Experian eller TransUnion, skal du kontakte disse institutter som følger:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

 

Equifax: 1-800-685-1111

 

Transunion: 1-800-916-8800

 

Du kan få et samlet resumé af dine rettigheder i henhold til FCRA ved at klikke her.

 

Yderligere ansvarsfraskrivelser af garantier og Begrænsning af erstatningsansvar. Herunder er de yderligere garantier og begrænsninger af erstatningsansvar, der gælder for vores Identity Protection-tjenester:

 

INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU HAR FÅET FRA OS, ELLER VIA ELLER FRA TJENESTERNE, VIL UDGØRE NOGEN GARANTI, SOM IKKE ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE AFTALE. IDENTITY PROTECTION-TJENESTERNE STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE". MCAFEE, LLC OG DETS TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE OG DERES DATAUDBYDERE GIVER INGEN TILKENDEGIVELSER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORHOLD TIL TJENESTERNE, OG VI FRASKRIVER OS ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI DERTIL. UDEN AT BEGRÆNSE DET OVENNÆVNTE GIVER MCAFEE, LLC OG DETS TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE OG DERES DATAUDBYDERE IKKE NOGEN GARANTI FOR ELLER ERKLÆRING OM NØJAGTIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, AKTUALITETEN, SALGBARHEDEN, IKKE-KRÆNKELSEN ELLER EGNETHEDEN TIL ET BESTEMT FORMÅL AF IDENTITY PROTECTION-TJENESTERNE OG ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGET TAB ELLER NOGEN SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER SOM SKYLDES, HELT ELLER DELVIST, BRUGEN AF IDENTITY PROTECTION-TJENESTERNE ELLER DATAENE DERI.

 

Vi er ikke en kreditudbedringsvirksomhed eller lignende lovreguleret virksomhed i henhold til andre gældende love, og vi yder ikke rådgivning om kreditudbedring.

 

Vores kreditovervågningstilbud overvåger kun de kreditoplysninger, som er tilknyttet den kunde, der køber, og overvåger, sammenligner eller sammenkører ikke kreditoplysningerne, der er tilknyttet den kunde, der køber, med andre kreditoplysninger, som opbevares af de(t) pågældende kreditbureau(er).

 

Vi overvåger ikke alle transaktioner i alle virksomheder.

 

Kreditscorer, kreditværdighedsoplysninger og kreditovervågning kan kræve yderligere verificeringsprocesser, og kredittjenester vil blive tilbageholdt, indtil sådanne processer er afsluttede. Vi opkræver et reduceret tjenestegebyr, indtil du har verificeret din identitet.

 

Kreditscorerne Vantage Score er Vantage Score 3.0-kreditscorer, der er baseret på data fra henholdsvis Equifax, Experian og TransUnion. Tredjeparter kan bruge en anden Vantage Score eller en anden type kreditscore til at vurdere din kreditværdighed.

 

For McAfee® Identity Theft ProtectionPlus- og Premium-tjenesterne kan det tage flere dage hos Experian og TransUnion, før kreditovervågningen starter.

 

Du tilkendegiver og garanterer over for os, at du vil bruge Identity Protection-tjenesterne (og alle oplysninger heri) til at beskytte mod eller forhindre reelt bedrageri, uautoriserede transaktioner, krav eller andre forpligtelser, og ikke til nogen andre formål.

 

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse som følge af årsager, der er uden for vores rimelige kontrol.

 

Et gratis abonnement på Identity Protection-tjenesterne er gyldigt i ét år fra datoen for tilmeldingen.

 

BINDENDE VOLDGIFT OG FRAFALD AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL

 

For alle kunder bosat uden for EU.

 

Aftale om at afgøre tvister ved voldgift. Alene med forbehold for Small Claims Court-muligheden, som er beskrevet nedenfor i dette afsnit, afgøres ethvert krav, tvist eller uoverensstemmelse, uanset type, juridisk teori eller retsmiddel, ("Krav") fremsat af dig eller os over for den anden, der er opstået af, vedrører eller på anden vis omhandler Aftalen, Softwaren eller Tjenesterne, ved fortrolig bindende voldgift. Denne aftale om voldgift omfatter, men er ikke begrænset til: (i) Krav i forbindelse med håndhævelse eller fortolkning af denne Aftale, inklusive disse voldgiftsbestemmelser, (ii) Krav fremført af dig og/eller på vegne af dig eller knyttet til dig, f.eks. en medarbejder, repræsentant, agent, forgænger, efterfølger, arving, erhverver eller bobestyrer i forbindelse med konkurs, (iii) Krav, der er direkte forbundet til os og/eller vores moderselskab, associerede selskaber, datterselskaber, efterfølgere, erhververe, ansatte og agenter, og (iv) Krav, der kunne have været fremsat som en del af et kollektivt søgsmål, søgsmål i offentlighedens interesse eller som en del af et andet samlet eller repræsentativt søgsmål, hvor det udtrykkeligt er forstået og accepteret, at voldgiften i forbindelse med sådanne krav skal fortsætte alene på individuel basis (ikke på gruppebasis og ikke på repræsentativ basis), og at voldgiftsmanden har beføjelser til kun kan tilkende afhjælpning på individuel basis (ikke på gruppebasis og ikke på repræsentativ basis). DU OG VI ACCEPTERER, AT INTET GRUPPESØGSMÅL, KOLLEKTIVT SØGSMÅL, SAMLET SØGSMÅL, INTET SØGSMÅL I OFFENTLIGHEDENS INTERESSE ELLER ANDRE KRAV IFØLGE REPRÆSENTANTIONSFORHOLD KAN GENNEMFØRES VED VOLDGIFT, OG AT SÅDANNE SØGSMÅL IKKE KAN FORFØLGES FOR RETTEN. VED AT ACCEPTERE DENNE VOLDGIFTSAFTALE ACCEPTERER DU OG VI AT GIVE AFKALD PÅ RETTEN TIL AT INDLEDE ELLER DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL, REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL, SØGSMÅL I OFFENTLIGHEDENS INTERESSE ELLER KOLLEKTIVT ELLER SAMLET SØGSMÅL AF NOGEN ART.

 

Meddelelse om tvist. Den part, der søger voldgiftsmægling, skal først skriftligt meddele den anden part om tvisten, mindst 60 dage før voldgiftsmæglingen påbegyndes. Når meddelelsen sendes til os, skal den sendes til McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, USA, Att: Legal Department. Meddelelsen skal inkludere dit navn, din adresse og dine kontaktoplysninger, de fakta, der giver anledning til tvisten, og den afhjælpning, der anmodes om. Du og vi vil gøre bestræbelser på at løse eventuelle tvister via uformelle forhandlinger inden for 60 dage fra den dato, meddelelsen om tvisten sendes. Efter 60 dage kan du eller vi indlede voldgift. Uanset disse forpligtelser vedrørende meddelelsen skal alle krav om voldgift fremsættes af dig eller os inden for den forældelsesfrist, der gælder for det eller de krav, der søges eller kræves voldgift om.  Disse meddelelsesforpligtelser ændrer ikke den forældelsesfrist, som er gældende for kravet/kravene.

 

Voldgiftsadministration. Hvis en tvist ikke løses ved uformel forhandling, vil krav, tvister eller uoverensstemmelser, hvis det kræves af en af parterne, udelukkende blive behandlet via bindende voldgift, der er underlagt den amerikanske føderale lov om voldgift (Federal Arbitration Act – "FAA"), ikke lovgivningen i delstater. Alene med forbehold for Small Claims Court-muligheden for private forbrugere, som er beskrevet nedenfor, AFGIVER DU OG VI RETTEN TIL AT FØRE PROCES (ELLER AT DELTAGE I EN SOM PART ELLER SOM DEL AF EN GRUPPE) OM ALLE TVISTER VED EN DOMSTOL FORAN EN DOMMER ELLER NÆVNINGE. I stedet skal alle tvister afgøres på et individuelt grundlag for en enkelt, neutral voldgiftsmand, og sagen vil blive behandlet fortroligt. Voldgiftsmanden skal enten være advokat med tilladelse til at drive advokatvirksomhed i sin jurisdiktion og med mindst ti års erfaring eller en pensioneret eller tidligere dommer, som er valgt i overensstemmelse med AAA-reglerne. Voldgiftsmanden er bundet af nærværende Aftales vilkår, og voldgiften reguleres af AAA's regler for kommerciel voldgift og reglerne for forbrugervoldgift (Commercial Arbitration Rules eller Consumer Arbitration Rules, alt efter hvad der er relevant), med de ændringer, der følger af denne aftale ("Voldgiftsreglerne"). Du kan få flere oplysninger på adr.org eller ved at ringe til 1-800-778-7879. Med undtagelse af krav eller modkrav på under $ 25.000 vil voldgiftsmanden udstede en begrundet skriftlig afgørelse, der forklarer de væsentlige konstateringer og konklusioner, som kendelsen er baseret på. Alle voldgiftssager vil blive gennemført på engelsk, og den amerikanske FAA-lov vil være gældende for fortolkningen, håndhævelsen og sagerne i henhold til klausulen om bindende voldgift i denne Aftale. Kendelsen vil være fortrolig og kun fremlægges, hvis det er nødvendigt for at opnå en dom, eller hvis det på anden måde kræves ifølge lovgivningen. Du og vi aftaler yderligere, at en dom kan blive officielt registreret efter afsagt kendelse fra en myndig domstol. Voldgiftskendelsen vil kun fastslå rettighederne og forpligtelserne for de navngivne parter og kun i forhold til de krav, som er i voldgiftsbehandling, og vil ikke have nogen betydning for rettighederne og forpligtelserne i nogen anden tvist.

 

Omkostninger. Den part, som søger voldgift, vil betale det indledende gebyr, for at sagen indledes. Hvis du indleder voldgiften, og der afsiges en kendelse til fordel for dig, tilbagebetaler vi dig gebyret for at anlægge sag. Vi betaler gebyrerne og omkostningerne vedrørende forhandlingens første dag. Alle andre gebyrer og omkostninger vil blive fordelt i overensstemmelse med voldgiftsreglerne. Vi forudbetaler eller tilbagebetaler dog gebyret for at anlægge sag og andre gebyrer, hvis voldgiftsmanden konstaterer, at du ikke har råd til at betale dem, eller hvis du beder os om det, og vi fastslår, at der er rimelig grund til at gøre det. Hver part vil stå for udgifterne til deres respektive advokater, eksperter og vidner og andre udgifter, uanset hvem der vinder, men en part kan få nogen af eller alle udgifterne godtgjort hos den anden part, hvis voldgiftsmanden træffer bestemmelse herom ifølge gældende lov.

 

Small Claims Court-mulighed.  Hvis du er en privat forbruger, kan du vælge at sagsøge os i small claims court (fogedretten) i dit bopælsland eller i Santa Clara County, California, hvis du opfylder rettens krav.

 

Ret til at søge midlertidige tiltag bevaret af McAfee. Intet i denne voldgiftsaftale vil blive opfattet som en begrænsning af vores ret til at benytte os af selvhjælpstiltag eller til at indordne os under den juridiske proces eller at opnå midlertidig afhjælpning som retsligt pålæg, arrest eller udlæg ved en retsinstans, der har gyldig jurisdiktion, dog således at vi kan vælge at lade tvister vedrørende sådanne midlertidige tiltag underkaste en voldgift.

 

Modstridende regler. I tilfælde af en konflikt mellem voldgiftsreglerne og denne voldgiftsaftale vil voldgiftsaftalen være gældende. Hvis nogen del af denne voldgiftsaftale anses for ugyldig eller uden retsvirkning, vil de øvrige bestemmelser i voldgiftsaftalen ikke blive ugyldige af den grund, dog således at (a) hvis forbuddet mod gruppevoldgift anses for ugyldigt, vil hele voldgiftsaftalen blive ugyldig, og (b) hvis forbuddet mod voldgift for repræsentative krav, rejst af en privat sagsøger, der anlægger sag af almen interesse, anses for ugyldigt, vil voldgiftsaftalen kun blive ugyldig for sådanne krav. Voldgiftsaftalen vil fortsat være gældende efter Aftalens ophør eller ophævelse. I tilfælde af en konflikt mellem denne voldgiftsaftale og nogen anden gældende bestemmelse om voldgift vil denne voldgiftsaftale være gældende.

 

FRAFALD AF JURYBEHANDLING. HVIS ET KRAV AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG BEHANDLES FOR EN DOMSTOL FREM FOR VED VOLDGIFT, ER DU OG VI ENIGE OM, AT SAGEN IKKE SKAL UNDERGIVES JURYBEHANDLING. DU OG VI GIVER UDEN FORBEHOLD AFKALD PÅ ALLE RETTIGHEDER TIL NÆVNINGEBEHANDLING I ENHVER TVIST, SOM PÅ NOGEN MÅDE HAR RELATION TIL ELLER ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED AFTALEN ELLER SOFTWARE ELLER TJENESTER.   I TILFÆLDE AF SØGSMÅL KAN DETTE AFSNIT INDGIVES SOM SKRIFTLIGT SAMTYKKE TIL EN RETSSAG FOR DOMSTOLEN. Dette stykke ugyldiggør på ingen som helst måde Aftalen om at afgøre tvister ved voldgift.

 

For kunder i EU – Online Dispute Resolution-tjeneste ("ODR") & Alternative Dispute Resolution ("ADR"). Det kræves af os ved lov, at vi på vores websted offentliggør et link til EU's ODR-platform: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Vi er ikke forpligtede til at bruge ADR, hvis du indgiver en klage til os. Hvis du indgiver en klage til os, som vi ikke kan løse via vores interne procedurer til håndtering af klager, vil vi kontakte dig via brevpost eller e-mail og meddele, om vi er villige til at sende sagen videre til ADR. Du kan kontakte os via vores websted.

 

GENERELLE JURIDISKE VILKÅR

 

Lov, der dækker denne Aftale. Bortset fra som beskrevet i afsnittet Lokal lovgivning nedenfor skal denne Aftale, brugen af Softwaren og Tjenesterne, forholdet mellem parterne og alle tvister, der opstår som følge af, i forbindelse med eller som vedrører denne Aftale, herunder tvister mellem dig og os, afgøres og afvikles i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York, uden at tage hensyn til dennes principper for modstridende lovgivning, bortset fra, at FAA regulerer alle bestemmelser vedrørende voldgift. Hvis lovgivningen i staten New York af en hvilken som helst årsag viser sig ikke at finde anvendelse, skal Aftalen, brugen af Softwaren, Tjenesterne, forholdet mellem parterne og alle tvister, der opstår som følge af, i forbindelse med, eller som vedrører Aftalen, herunder alle tvister mellem dig og os – med undtagelse af det, der er fastlagt i afsnittet Lokal lovgivning nedenfor – være omfattet af og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Delaware, med undtagelse af lovvalgsreglerne, bortset fra, at FAA-reglerne regulerer alle bestemmelser vedrørende voldgift. FN-konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) og Uniform Computer Information Transactions Act gælder ikke for denne Software eller Tjenesterne.

 

Dataangreb. Du anerkender, at nogle brud på sikkerheden omfatter angreb på data. Der findes for eksempel virus og anden malware, der: (i) sletter eller ødelægger dine data (nogle gange enkelte filer, men nogle gange sågar hele diske ved at beskadige master-bootblokken eller et andet centralt element); (ii) modificerer dine filer (såsom parasitagtig malware der hæfter sig selv fat i en fil og modificerer filen for at tillade eksekvering eller kopiering af sig selv); og (iii) krypterer filer på dit drev (f.eks. ransomware der bruger asymmetrisk kryptering). Den bedste måde, du kan beskytte dig selv på over for den slags angreb, er hyppig sikkerhedskopiering af dine data til en anden enhed eller et andet sted. På den måde har du en anden kopi af de data, som den skadelige software har slettet, modificeret eller ødelagt. Vi vil inden for rimelighedens grænser rent kommercielt gøre os bestræbelser på at fjerne den pågældende malware eller virus, men det er udelukkende dit ansvar at sikkerhedskopiere data og filer på din enhed, så de kan gendannes i tilfælde af et angreb på dine data. Uden en sådan sikkerhedskopi kan det muligvis ikke lade sig gøre at gendanne de slettede, ødelagte eller modificerede data. Vi påtager os intet ansvar for tab eller gendannelse af data eller filer eller mistet adgang til systemer eller netværk som følge af dataangreb.

 

Begrænset garanti. I 30 dage efter købsdatoen ("Garantiperioden"), men kun i forhold til betalte versioner af Softwaren, garanterer vi, at den Software, der er omfattet af licens i medfør af denne Aftale (inklusive de opdateringer, som stilles til rådighed i løbet af Garantiperioden, men ikke for opdateringer, der stilles til rådighed uden for Garantiperioden), overvejende vil præstere i overensstemmelse med den dokumentation, som vi leverede i forbindelse med den pågældende Software ved købstidspunktet, og at ethvert fysisk medie (f.eks. en CD-ROM, men ikke udstyr fremstillet af andre virksomheder), som Softwaren opbevares og leveres til dig på, vil være fri for mangler i materiale og udførelse. Vi garanterer ikke, at en bestemt mobilenhed eller computer vil være kompatibel eller fungere med Softwaren eller Tjenesten. Vi garanterer eller accepterer heller ikke noget ansvar for driften af dit personlige udstyr, som anvendes til at opnå adgang til Softwaren eller Tjenesten. Dit eneste retsmiddel og vores leverandørers eneste ansvar i tilfælde af tilsidesættelse af denne begrænsede garanti er, at vi efter vores valg vil refundere det beløb, du har betalt for licensen, udskifte det defekte medie, der indeholder Softwaren, levere Tjenesten igen, eller sørge for en alternativ løsning, som kræves af den lokale forbrugerlovgivning i din jurisdiktion. Disse retsmidler er måske ikke tilgængelige i nogle lande i det omfang, at vi er undergivet restriktioner under gældende eksportkontrollove- og regler. Hvis det håndgribelige medie er defekt, skal du returnere det for egen regning til købsstedet og fremvise din kvittering. Erstatningsmedierne er dækket af garantien i den resterende del af den oprindelige Garantiperiode.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE. OVENSTÅENDE GARANTIER ER DINE ENESTE GARANTIER. DE ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, TILKENDEGIVELSER, VILKÅR ELLER BETINGELSER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, YDEEVNE, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMSTER OG IKKE-KRÆNKELSE. MED UNDTAGELSE AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI I DETTE AFSNIT LEVERES SOFTWAREN OG TJENESTERNE "SOM DE ER". DU HAR ANSVARET FOR AT VÆLGE DEN SOFTWARE OG DE TJENESTER, DER OPNÅR DINE ØNSKEDE RESULTATER, FOR INSTALLATION OG BRUG AF SOFTWAREN ELLER TJENESTEN OG FOR, AT RESULTATERNE OPNÅS. VI GIVER INGEN GARANTI FOR SOFTWARENS ELLER TJENESTENS BRUG OG YDELSE. VI GIVER INGEN GARANTI FOR, AT SOFTWARENS ELLER TJENESTENS DRIFT VIL VÆRE FEJLFRI, UAFBRUDT ELLER UDEN FEJL ELLER MANGLER, ELLER AT SOFTWAREN ELLER TJENESTERNE BESKYTTER MOD ALLE MULIGE SIKKERHEDSTRUSLER (HERUNDER TREDJEPARTS BEVIDSTE UKORREKTE ADFÆRD), AT DER IKKE VIL VÆRE FUNKTIONSFEJL ELLER ANDRE FEJL I SOFTWAREN ELLER TJENESTERNE, DER SKYLDES VIRUS, INFEKTIONER, ORM ELLER LIGNENDE SKADELIG KODE, DER IKKE ER INDFØRT ELLER UDVIKLET AF OS, ELLER AT SOFTWAREN ELLER TJENESTERNE OPFYLDER DINE KRAV. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NEDETID ELLER AFBRYDELSE AF TJENESTEN, FOR MISTEDE ELLER STJÅLNE DATA ELLER SYSTEMER ELLER FOR ANDRE SKADER, DER KAN OPSTÅ PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HANDLINGER ELLER INDTRÆNGEN.

 

Højrisikoaktiviteter. Softwaren og Tjenesterne er ikke fejltolerante og er ikke designet eller beregnet til højrisikoaktiviteter, såsom brug i risikable omgivelser, hvor fejlsikret ydelse er påkrævet, herunder til aktiviteter på atomkraftværker, kommunikationssystemer til luftfart, våbensystemer, respiratorer eller anden anvendelse, hvor svigt i Softwaren eller Tjenesterne kan medføre dødsfald, personskade, alvorlig skade på ejendom eller fysiske skader. Vi fraskriver os udtrykkeligt enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for egnethed til højrisikoaktiviteter.

 

Begrænsning af erstatningsansvar. VI ELLER VORES LEVERANDØRER, LICENSGIVERE ELLER ANDRE EKSTERNE TJENESTEUDBYDERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR: (I) INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, (II) TYVERI AF PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER ELLER OMKOSTNINGER VED ANSKAFFELSE AF SOFTWARE ELLER TJENESTER SOM ERSTATNING OG (III) ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF GOODWILL, TAB AF PERSONALELØNNINGER, ARBEJDSSTANDSNING, COMPUTERFEJL ELLER FEJLFUNKTION, TAB AF DATA ELLER FORSØMMELSE AF ENHVER SLAGS ELLER ANDEN INDIREKTE SKADE ELLER TAB. VORES, VORES ASSOCIEREDE SELSKABERS, LEVERANDØRERS, LICENSGIVERES ELLER ANDRE EKSTERNE TJENESTEUDBYDERES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR DIREKTE SKADER VIL I KRAFT AF DENNE AFTALE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE DEN PRIS, DU BETALTE FOR DEN RELEVANTE SOFTWARE, ELLER USD 100 (ELLER DET TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA), HVIS DU BRUGTE GRATIS SOFTWARE. Du accepterer begrænsningerne for erstatningsansvar i dette afsnit og anerkender, at uden din accept af dette vilkår ville prisen for Softwaren være højere. Intet i denne Aftale begrænser rettigheder, du måtte have i kraft af eksisterende vedtægter til forbrugerbeskyttelse eller andre gældende love, der ikke kan frafalde ved indgåelse af kontrakt i din jurisdiktion.

 

Eksportrestriktioner. Softwaren er underlagt eksportrestriktioner i henhold til de amerikanske eksportadministrationsregler (Export Administration Regulations – "EAR") og implementerende regler. Du accepterer, at du hverken direkte eller indirekte må eksportere, transmittere, give adgang til eller anvende Softwaren eller Tjenesterne og den tilhørende dokumentation, inklusive tekniske data, i lande, hvortil eksport, transmission eller adgang er underlagt restriktioner via forordninger, love eller anden lovgivning, uden den fornødne godkendelse fra Bureau of Industry and Security i det amerikanske handelsministerium eller en anden statslig enhed, som kan have jurisdiktion over eksport eller transmission. Eksport til en bestemt enkeltperson, en bestemt enhed eller et bestemt land kan være forbudt i henhold til loven. Hvis det kommer McAfee for øre, at en bruger er eller bliver identificeret som værende underlagt sanktioner eller forbud i henhold til gældende lovgivning, vil McAfee ikke være forpligtet til at opfylde nogen af sine forpligtelser ifølge nærværende Aftale, hvis en sådan opfyldelse ville medføre en overtrædelse af de pågældende sanktioner eller forbud. Yderligere oplysninger om begrænsede parter kan findes på følgende websider: Consolidated Screening List og OFAC Sanctions Programs. Yderligere oplysninger angående eksport og import af McAfee-produkter kan findes på McAfees webside "Export Compliance" https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, som opdateres fra tid til anden.

 

Tredjepartsprogrammer. Nogle tredjepartsmaterialer, der leveres med Softwaren eller Tjenesterne, kan være underlagt andre vilkår og betingelser, der typisk findes i en "Read Me"- eller en "About"-fil, der følger med Softwaren eller Tjenesterne. Disse tredjepartsmaterialer kan inkludere kildekode til software, som er licenseret af tredjeparter under en eller flere licenser for open source- eller gratissoftware, inklusive GNU General Public License, der anses for "Open source-software". Open Source-software er givet i licens under betingelser, der afviger fra denne Aftale, og disse betingelser kan i nogle tilfælde stride mod vilkårene i Aftalen og vil finde anvendelse i stedet for vilkårene i Aftalen. Hvis det ifølge en licens til Open source-software kræves, at vi distribuerer eventuel kildekode, der er relateret til Softwaren eller Tjenesterne eller eventuelle ændringer af Softwaren eller Tjenesterne, vil vi stille kildekoden til rådighed efter anmodning.

 

Ingen frafald. Vi frafalder ingen bestemmelse i denne Aftale, medmindre vi har frafaldet den i form af en underskrevet skrivelse.

 

Vilkårenes uafhængighed. Hvis nogen del af denne Aftale af en eller anden årsag bedømmes som ude af stand til at blive håndhævet, så vil den del af Aftalen betragtes som ophævet, og resten af Aftalen kan dermed fuldt ud håndhæves, DOG SÅFREMT VOLDGIFTSAFTALEN IKKE VIL FINDE ANVENDELSE PÅ KRAV, HVOR BEGRÆNSNINGERNE I KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER SAMLET VOLDGIFT IKKE ER TILLADT AF DEN GÆLDENDE LOVGIVNING.

 

Hele Aftalen. Denne Aftale udgør den samlede aftale mellem dig og os og regulerer din brug af Softwaren og de Tjenester, der er erhvervet i henhold til aftalen. Denne Aftale tilsidesætter alle tidligere aftaler mellem dig og os angående Softwaren og alle Tjenesterne fuldstændigt samt andre meddelelser, tilkendegivelser eller annoncering i forbindelse med Softwaren eller Tjenesterne.

 

Enheder, som udsteder licens. Softwaren og Tjenesterne er givet i licens til dig af en af disse juridiske enheder:

 

McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in the United States, Mexico, Central America, South America, or the Caribbean;

 

McAfee Consumer Affairs North, LLC, en Delaware-virksomhed med begrænset ansvar, med kontorer på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californien 95054, USA, hvis Softwaren downloades i Canada

 

McAfee Ireland Limited, med kontorer på Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Irland, hvis Softwaren downloades i Europa, Mellemøsten, Afrika, Stillehavsområdet eller Australien

 

Hvis Softwaren er downloadet i Japan, er Softwaren licenseret af McAfee, LLC. Alle Tjenester er leveret af McAfee Co., Ltd. med kontorer på Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, hvis Softwaren er downloadet i Japan.

 

Lokal lovgivning. Underafsnittene nedenfor indeholder oplysninger om lokale love i visse jurisdiktioner, som finder anvendelse i forhold til denne Aftale, og hvor der kan nydes forrang for visse bestemmelser, som fremgår af denne.

 

Australien. For forbrugere i Australien:

 

Fordelene for dig under de begrænsede garantier er i tillæg til andre rettigheder og beføjelser, som du kan have ret til i henhold til loven, i forhold til de varer og tjenester, som garantien gælder for. Vores varer leveres med garantier, som ikke kan fraviges i henhold til bilag 2 i Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ("Australsk forbrugerlovgivning"). Du har ret til erstatning eller refusion ved større svigt og kompensation for eventuelle andre tab eller beskadigelse, som rimeligvis kunne forudsiges.Du har også ret til at få varerne repareret eller erstattet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og svigtet ikke anses for at være et større svigt. Denne garanti gives af McAfee Ireland Limited, med kontorer Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Irland, men du kan ringe på 1800 998 887, hvis du har spørgsmål om vores garanti til kunder i Australien. Ethvert krav fremsat ifølge denne garanti skal for din regning sendes til følgende adresse:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australia

 

Kunder i Australien skal, hvis et håndgribeligt medie, som Softwaren blev leveret på, er defekt, returnere det defekte medie til os for egen regning sammen med en kopi af kvitteringen inden for 14 dage efter, at defekten er blevet opdaget. Vi kvitterer for modtagelsen inden for 14 dage efter, at mediet er modtaget.

 

ANSVARSFRASKRIVELSERNE I DETTE AFSNIT GÆLDER IKKE FOR DIG, I DET OMFANG AUSTRALSK LOVGIVNING IKKE TILLADER UDELADELSE ELLER BEGRÆNSNING AF EVENTUELLE GÆLDENDE LOVBESTEMTE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, BETINGELSER, TILKENDEGIVELSER ELLER VILKÅR. I DETTE TILFÆLDE ER DE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER BEGRÆNSET TIL DET OMFANG, SOM GÆLDENDE LOV TILLADER.

DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, DER ER ANFØRT I DETTE AFSNIT, GÆLDER IKKE FOR FORBRUGERE I AUSTRALIEN.

 

INTET I DENNE AFTALE BEGRÆNSER RETTIGHEDER, DU MÅTTE HAVE I KRAFT AF EKSISTERENDE VEDTÆGTER TIL FORBRUGERBESKYTTELSE ELLER ANDRE GÆLDENDE LOVE, HERUNDER AUSTRALSK FORBRUGERLOVGIVNING, DER IKKE KAN FRAFALDES VED INDGÅELSE AF KONTRAKT I DIN JURISDIKTION.

 

Canada. Hvis du har erhvervet Softwaren eller Tjenesterne i Canada, vil denne Aftale, brugen af Softwaren og Tjenesterne, forholdet mellem parterne og alle tvister, der opstår som følge af, i forbindelse med, eller som vedrører denne Aftale, herunder alle tvister mellem dig og os, medmindre det udtrykkeligt er forbudt ifølge lokal lovgivning, være underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende lovgivning i provinsen Ontario i Canada.

 

Frankrig.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

EU, Island, Norge eller Schweiz. Hvis du har erhvervet Softwaren eller Tjenesterne i EU, Island, Norge eller Schweiz, gælder national lovgivning i det land, hvor du downloadede Softwaren.

 

Japan. Hvis du har erhvervet Softwaren eller Tjenesterne i Japan, vil denne Aftale, brugen af Softwaren og Tjenesterne, forholdet mellem parterne og enhver tvist, der opstår som følge af, i forbindelse med, eller som vedrører Aftalen, herunder alle tvister mellem dig og os, være underlagt og skal fortolkes i henhold til japansk lovgivning uden hensyn til dennes regler om valg af lovgivning.

 

Nederlandene. For kunder i Nederlandene vil fornyelsen af det oprindelige abonnement ske indtil videre, og du vil blive faktureret i henhold til abonnementsbetingelserne. Du kan opsige det fornyede abonnement når som helst efter fornyelsen ved at kontakte Kundeservice og give mindst 30 dages varsel for opsigelsen, så tilbagebetaler vi et beløb, som er fordelt pro rata, i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Hvis du ikke ønsker, at dit abonnement fornys automatisk, skal du deaktivere automatisk fornyelse i indstillingerne for din konto, 30 dage inden det oprindelige abonnement udløber.

 

 

MCAFEES KONTAKTOPLYSNINGER

 

Kundeservice og teknisk support: http://service.mcafee.com

 

Tvister:

 

Attn: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive,

 

Plano, Texas 75024, USA

 

MFECONSUMER.EULA.2020.05.07.GENERAL