Νομική γνωστοποίηση περί απορρήτου
Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου
 

Ημερομηνία ισχύος: 1η Ιανουαρίου 2020

Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί η εταιρεία και τη δέσμευσή της απέναντι στο χρήστη να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει με απόλυτο σεβασμό.

 

Η McAfee, LLC και οι θυγατρικές της («McAfee», ο «χρήστης», η «εταιρεία», της «εταιρείας»), ενδιαφέρονται έντονα για το απόρρητο, την ασφάλεια και την ηλεκτρονική ασφάλεια, και όλα αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος της πρωταρχικής αποστολής της εταιρείας: η προστασία των χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας (ο «χρήστης», του «χρήστη») από κινδύνους κλοπής, διακοπής και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πληροφορίες και δραστηριότητες. Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου («Νομική Γνωστοποίηση») σχεδιάστηκε για να ενημερώνει το χρήστη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του μέσω της τοποθεσίας Web της εταιρείας (η «Τοποθεσία»), των προϊόντων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών που βασίζονται στο Web και των εφαρμογών για κινητές συσκευές (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες») ή όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με την εταιρεία.

Η McAfee πουλά προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας σε καταναλωτές (περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα προϊόντα βρίσκονται εδώ, «Καταναλωτικά προϊόντα»), καθώς και σε εταιρείες και εταιρικούς πελάτες (περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα προϊόντα βρίσκονται εδώ, «Εταιρικά προϊόντα»). Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου εφαρμόζεται τόσο στις πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία από το χρήστη ή τη συσκευή του κατά τη λήψη μίας από τις Υπηρεσίες της εταιρείας, όσο και στις πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία όταν ένας από τους συνεργάτες διανομής ή τους επιχειρηματικούς πελάτες της εταιρείας εγκαθιστά τις Υπηρεσίες της εταιρείας στη συσκευή του χρήστη.

Όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της εταιρείας, αναγνωρίζει ότι διάβασε την παρούσα Νομική γνωστοποίηση και κατανοεί το περιεχόμενό της. Η χρήση των Υπηρεσιών και της Τοποθεσίας της εταιρείας εκ μέρους του χρήστη και οποιαδήποτε διένεξη σχετικά με το απόρρητο υπόκεινται στην παρούσα Νομική Γνωστοποίηση και οποιουσδήποτε ισχύοντες Όρους Υπηρεσίας της εταιρείας (που συμπεριλαμβάνει τυχόν ισχύοντες περιορισμούς αποζημίωσης και την επίλυση των διενέξεων) και οποιαδήποτε ισχύουσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.

Καθώς η McAfee αναπτύσσεται, η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας αλλάζει και ενδέχεται να ενημερωθεί η παρούσα Νομική Γνωστοποίηση οποιαδήποτε στιγμή, όπως κρίνεται σκόπιμο ώστε να αντανακλά αυτές τις αλλαγές. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στη Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου, η εταιρεία θα ειδοποιήσει το χρήστη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ειδοποίηση εντός του προϊόντος ή με άλλο τρόπο, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι σημαντικό να ανατρέχει ο χρήστης σε αυτήν τη Νομική Γνωστοποίηση, ώστε να διασφαλίζει ότι έχει ανασκοπήσει την πιο πρόσφατη έκδοσή της.

Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες των Υπηρεσιών της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Ορισμένοι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενδέχεται να έχουν πρόσθετα δικαιώματα, ανάλογα με την τοποθεσία τους, τα οποία περιγράφονται στην παρούσα Νομική Γνωστοποίηση.

Τι τύπους πληροφοριών συλλέγει η εταιρεία;

Για να παρέχει τις υπηρεσίες της, η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες. Ορισμένες πληροφορίες παρέχονται απευθείας από το χρήστη στην εταιρεία, ορισμένες συλλέγονται αυτόματα από την εταιρεία μέσω των Υπηρεσιών και άλλες συλλέγονται από τρίτους. Σε αυτήν τη Νομική Γνωστοποίηση, τα «Προσωπικά δεδομένα» αναφέρονται σε δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για να ταυτοποιήσουν προσωπικά το χρήστη.

Η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες που της παρέχει ο χρήστης. Για παράδειγμα, η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες κατά την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, τη δημιουργία ενός λογαριασμού, τη συμπλήρωση ενός εντύπου, τη συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό ή εμπορική προώθηση, ένα αίτημα εξυπηρέτησης πελατών ή άλλη επικοινωνία.

Οι τύποι Προσωπικών δεδομένων που μπορεί να παρέχει ο χρήστης περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου),
 • Στοιχεία πληρωμής (όπως οι αριθμοί καρτών πληρωμής και τα σχετικά αναγνωριστικά, η διεύθυνση τιμολόγησης και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού), και
 • Διαπιστευτήρια σύνδεσης στο λογαριασμό (τα οποία για ορισμένες Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν διαπιστευτήρια μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

 

Η εταιρεία μπορεί επίσης να συλλέγει άλλες πληροφορίες από ή για το χρήστη, όπως πληροφορίες για τα προϊόντα που έχει αγοράσει, τα ενδιαφέροντά του, δημογραφικά στοιχεία, φωτογραφίες και βίντεο και βιομετρικά δεδομένα, όπως δακτυλικά ή φωνητικά αποτυπώματα. Ο χρήστης μπορεί επίσης να παράσχει στην εταιρεία πρόσθετα δεδομένα. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί υπηρεσίες προστασίας από πλαστοπροσωπία, θα έχει την επιλογή να παράσχει πληροφορίες σύνδεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε η εταιρεία να μπορεί να παρακολουθεί τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του χρήστη.

Η εταιρεία συλλέγει αυτόματα πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις με τις Υπηρεσίες, καθώς και τις συσκευές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί οι Υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιοχές, η εταιρεία συλλέγει αυτόματα πληροφορίες για άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το ίδιο δίκτυο με τη συσκευή στην οποία έχουν εγκατασταθεί οι Υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, η εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα:

 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδε ή αναζήτησε ο χρήστης και τις Υπηρεσίες που χρησιμοποίησε, όπως ο χρόνος που αφιερώθηκε και άλλα στατιστικά στοιχεία.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τους υπολογιστές, τις συσκευές, τις εφαρμογές και τα δίκτυα του χρήστη, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), αναγνωριστικά cookie, το λειτουργό κινητής τηλεφωνίας, αναγνωριστικά συσκευής Bluetooth, το αναγνωριστικό κινητής συσκευής, αναγνωριστικά διαφήμισης σε κινητές συσκευές, τη διεύθυνση MAC, τον αριθμό IMEI, αναγνωριστικά διαφημιστών και άλλα αναγνωριστικά της συσκευής που εκχωρούνται αυτόματα στον υπολογιστή ή στη συσκευή του χρήστη κατά την απόκτηση πρόσβασης στο Internet, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τις προτιμήσεις γλώσσας, το επίπεδο μπαταρίας, την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, τις πληροφορίες εντοπισμού γεωγραφικής τοποθεσίας, τον τύπο υλικού, το λειτουργικό σύστημα, τον πάροχο υπηρεσιών Internet, σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης πριν και μετά τη χρήση των Υπηρεσιών, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, το χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα, πληροφορίες για τις συνδέσεις που ακολουθεί ο χρήστης και τις σελίδες που επισκέπτεται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών και άλλες ενέργειες που κάνει ο χρήστης μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, όπως οι προτιμήσεις. Η εταιρεία μπορεί να συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών της ή μέσω άλλων μεθόδων ανάλυσης του Web. 
 • Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τα προϊόντα της εταιρείας για την προστασία της κινητής συσκευής του, η εταιρεία συλλέγει δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας της συσκευής στην οποία έχει εγκατασταθεί το προϊόν.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση Internet, των εφαρμογών ή του δικτύου του χρήστη (όπως τις διευθύνσεις URL ή τα ονόματα τομέα των τοποθεσιών Web που επισκέπτεται ο χρήστης, πληροφορίες για τις εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει στη συσκευή του ή δεδομένα κυκλοφορίας) και πληροφορίες επιδόσεων, αρχεία καταγραφής τερματισμού λειτουργίας και άλλα συγκεντρωτικά ή στατιστικά στοιχεία.

 

Η εταιρεία, για να παρέχει τις Υπηρεσίες της, αλλά και για να ανιχνεύει και να αξιολογεί κακόβουλο λογισμικό και ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ενδέχεται να σαρώνει, να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα από τα αρχεία της, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνημμένα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδεδομένα και διευθύνσεις URL, και δεδομένα κυκλοφορίας.    

Η εταιρεία συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών της και μέσω τεχνολογιών, όπως cookie, σήματα Web ή σφάλματα Web και διάφανα αρχεία GIF. Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Νομική γνωστοποίηση για τη χρήση cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στο χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία από τρίτους
Η εταιρεία μπορεί να λάβει πληροφορίες για το χρήστη από άλλες προελεύσεις και να συνδυάσει αυτές τις πληροφορίες με εκείνες που συλλέγει απευθείας. Παραδείγματα πληροφοριών που ενδέχεται να λάβει η εταιρεία από άλλες προελεύσεις περιλαμβάνουν: ενημερωμένα στοιχεία παράδοσης ή πληρωμής που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση του αρχείου της εταιρείας, πληροφορίες αγοράς ή εξαργύρωσης και πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών και εγγραφής.  Για τα Καταναλωτικά προϊόντα προστασίας ταυτότητας, η εταιρεία μπορεί επίσης να συλλέγει πληροφορίες πίστωσης και ταυτότητας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης.  

Πληροφορίες τοποθεσίας
Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για να αποκτήσουν πρόσβαση στην τοποθεσία του χρήστη. Εάν ο χρήστης εκχωρήσει αυτή την άδεια, η εταιρεία θα συλλέγει πληροφορίες για την τοποθεσία του χρήστη μέσω GPS, ασύρματης τεχνολογίας ή τεχνολογίας Bluetooth. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την πρόσβαση στις ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας μέσω των ρυθμίσεων της κινητής συσκευής. Η εταιρεία μπορεί επίσης να αναζητήσει τη διεύθυνση IP του χρήστη για να προσδιορίσει τη γενική τοποθεσία του.

Πώς χρησιμοποιεί η εταιρεία τις Πληροφορίες που συλλέγει;

Για την προστασία του χρήστη
Όταν ο χρήστης εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί μία από τις Υπηρεσίες της εταιρείας, θα εκτελείται στο παρασκήνιο της συσκευής ή του περιβάλλοντος, ώστε να προβλέπει απειλές και να προστατεύει καλύτερα το χρήστη, τις συσκευές και τις πληροφορίες του.  Για παράδειγμα, η McAfee μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να αναλύσει δεδομένα που αποστέλλονται προς/από την ή τις συσκευές του χρήστη, για να απομονώσει και να ταυτοποιήσει απειλές, ευπάθειες, ιούς, ύποπτη δραστηριότητα, ανεπιθύμητη αλληλογραφία και επιθέσεις, και για να επικοινωνεί με το χρήστη σχετικά με δυνητικές απειλές,
 • Για να συμμετέχει σε δίκτυα πληροφοριών απειλών, να διενεργεί έρευνα και να προσαρμόζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, προκειμένου να αποκρίνεται σε νέες απειλές, 
 • Για να κρυπτογραφεί τα δεδομένα του χρήστη, να κλειδώνει μια συσκευή ή να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας ή ανάκτηση των δεδομένων του,
 • Για να ελέγχει για ενημερώσεις της Υπηρεσίας και να δημιουργεί αναφορές επιδόσεων για τις Υπηρεσίες της, να διασφαλίζει ότι εκτελούνται σωστά, και
 • Για να αναζητά κακή χρήση των δεδομένων του χρήστη, όταν χρησιμοποιούνται τα προϊόντα παρακολούθησης ταυτότητας της εταιρείας.

 

Για την εκτέλεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας
Η εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως:

 • Για τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη και την πρόληψη απάτης με τα βιομετρικά δεδομένα του χρήστη, 
 • Για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη για τη μέτρηση, προσαρμογή και βελτίωση της Τοποθεσίας και των Υπηρεσιών της εταιρείας, όπως την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Για τη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών της McAfee που η εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη,
 • Για τη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών και αδειών χρήσης, όπως με τη συλλογή και επεξεργασία πληρωμών και την ολοκλήρωση συναλλαγών,
 • Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη διαχείριση συνδρομών και την απόκριση σε αιτήματα, ερωτήσεις και σχόλια,
 • Για την κοινοποίηση και χορήγηση συμμετοχής σε ειδικές εκδηλώσεις, προγράμματα, έρευνες, διαγωνισμούς, κλήρωση χρηματικών επάθλων και άλλες προσφορές και προωθητικές ενέργειες,
 • Για τη διενέργεια ερευνών αγοράς και καταναλωτών, και αναλύσεις τάσεων,
 • Για την ενεργοποίηση δυνατότητας ανάρτησης δημοσιεύσεων στα ιστολόγια, στα φόρουμ και σε άλλες δημόσιες επικοινωνίες της εταιρείας,
 • Για τη διενέργεια δραστηριοτήτων λογιστικής, ελέγχου, χρέωσης, συμψηφισμού και είσπραξης,
 • Για την αποτροπή, ανίχνευση, ταυτοποίηση, διερεύνηση και απόκριση σε δυνητικές ή πραγματικές αξιώσεις, ευθύνες, απαγορευμένη συμπεριφορά και εγκληματικές ενέργειες, και
 • Για τη συμμόρφωση με και την επιβολή τήρησης νομικών δικαιωμάτων, απαιτήσεων, συμφωνιών και πολιτικών.

 

Διαφημίσεις τρίτων

Η εταιρεία συνεργάζεται με τρίτους διαφημιστές για την εμφάνιση και παράδοση διαφημίσεων στο χρήστη, όταν ο χρήστης βρίσκεται στην Τοποθεσία της εταιρείας ή όταν χρησιμοποιεί κάποιες Υπηρεσίες. Αυτοί οι τρίτοι διαφημιστές μπορεί να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήση με την Τοποθεσία ή τις Υπηρεσίες ή τις τοποθεσίες ή τις υπηρεσίες άλλων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών τους και για την εξατομίκευση του διαφημιστικού περιεχομένου. Ο χρήστης μπορεί να δει τη Νομική γνωστοποίηση για τη χρήση cookie για να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που η McAfee και αυτοί οι συνεργάτες διαφήμισης χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως τα cookie και τις διαθέσιμες επιλογές του χρήστη.

Εάν ο χρήστης έχει συναινέσει να επιτρέπει στις Υπηρεσίες της εταιρείας πρόσβαση στην τοποθεσία του, οι συνεργάτες διαφήμισης σε κινητές συσκευές μπορεί να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία του χρήστη για στοχευόμενες διαφημίσεις. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις τοποθεσίας στη συσκευή του για να αποσύρει την πρόσβαση στις πληροφορίες για την τοποθεσία του.

Άλλες χρήσεις
Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη, για τα οποία έχει έννομο συμφέρον, όπως για άμεση εμπορική προώθηση, ατομική έρευνα ή έρευνα αγοράς, προστασία από απάτη ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που έχει αποκαλυφθεί στο χρήστη κατά το χρόνο παροχής των Προσωπικών δεδομένων ή με τη συγκατάθεση του χρήστη.

Πού κοινοποιεί η εταιρεία τα Προσωπικά δεδομένα;

Γενικά, η εταιρεία αποκαλύπτει τις πληροφορίες που συλλέγει για να παρέχει τις Υπηρεσίες, να επικοινωνεί με το χρήστη, να διαφημίζει ή να προωθεί τις Υπηρεσίες της, να διευκολύνει αλλαγές ή μεταφορές της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, όπως απαιτείται από το νόμο ή με τη συγκατάθεση του χρήστη. Η εταιρεία μπορεί να κοινοποιήσει Προσωπικά δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με τα τρέχοντα και μελλοντικά μέλη της οικογένειας εταιρειών της McAfee για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Νομική Γνωστοποίηση,
 • Σε παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για την εταιρεία (ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στη λίστα με τους δευτερεύοντες επεξεργαστές, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ για Καταναλωτικά προϊόντα και εδώ για Επιχειρηματικά προϊόντα),
 • Εάν η εταιρεία κρίνει ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη και αρμόζουσα για την αποτροπή πρόκλησης σωματικής, χρηματοοικονομικής ή άλλης βλάβης, τραυματισμού ή απώλειας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από απάτη ή πιστωτικό κίνδυνο,
 • Με νομικές, κρατικές ή δικαστικές αρχές, σύμφωνα με τις οδηγίες ή όπως απαιτείται από αυτές τις αρχές και την ισχύουσα νομοθεσία ή σε σχέση με μια νομική ενέργεια, όπως σε απόκριση σε μια κλήτευση ή έρευνα για υποπτευόμενες εγκληματικές ή παράνομες ενέργειες ή εάν η εταιρεία θεωρεί με καλή πίστη ότι οι χρήστες εμπλέκονται σε εγκληματικές ή παράνομες ενέργειες ή εάν η εταιρεία δεσμεύεται με βάση σύμβαση ή το νόμο να επιτρέπει σε έναν πελάτη ή επιχειρηματικό συνεργάτη να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • Σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για μια εξαγορά, συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων ή άλλη παρόμοια επιχειρηματική μεταβίβαση, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή των λειτουργιών της, όπου πραγματοποιείται μεταφορά ή κοινοποίηση Προσωπικών δεδομένων ως μέρος των επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων (εφόσον ο εν λόγω συμβαλλόμενος συμφωνεί να χρησιμοποιεί αυτά τα Προσωπικά δεδομένα με τρόπο που συμφωνεί με την παρούσα Νομική Γνωστοποίηση ή αποκτά τη συγκατάθεση του χρήστη για άλλες χρήσεις ή αποκαλύψεις),
 • Με τη συγκατάθεση ή κατ’ εντολή του χρήστη, όπως εάν ο χρήστης επιλέξει την κοινοποίηση πληροφοριών ή τη δημοσίευση περιεχομένου και κριτικών (για παράδειγμα, δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), και
 • Με άτομα της επιλογής του χρήστη και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εάν το πρόγραμμα στο οποίο έχει συνδρομή ο χρήστης επιτρέπει αυτή τη λειτουργικότητα. 
 • Η εταιρεία μπορεί επίσης να κοινοποιεί συγκεντρωτικά δεδομένα που δεν ταυτοποιούν το χρήστη ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη συσκευή σε τρίτους.

 

Πώς προστατεύει η εταιρεία τα δεδομένα του χρήστη;

Η εταιρεία χρησιμοποιεί διαχειριστικές, οργανωτικές, τεχνικές και υλικές προφυλάξεις για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται. Οι έλεγχοι ασφαλείας της εταιρείας είναι σχεδιασμένοι για να διατηρούν κατάλληλο επίπεδο εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας δεδομένων.

Τι επιλογές έχει ο χρήστης σχετικά με τα Προσωπικά δεδομένα του;

Λογαριασμοί της McAfee
Εάν ο χρήστης εγγραφεί σε ένα καταναλωτικό προϊόν της McAfee, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να διορθώσει τα Προσωπικά δεδομένα στο προφίλ του ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» ή επικοινωνώντας με την εταιρεία όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εάν ο χρήστης δεν έχει εγγράψει κάποιο προϊόν της McAfee, αλλά κάποιο προϊόν της εταιρείας έχει εγκατασταθεί στη συσκευή του, μπορεί να διακόψει τη συλλογή Προσωπικών δεδομένων της McAfee από τη συσκευή του, καταργώντας την εγκατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος.

Για να κλείσει ο χρήστης το λογαριασμό του και για άλλες ερωτήσεις σχετικά με την υποστήριξη, ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας της McAfee και να κάνει κλικ στην καρτέλα «Υποστήριξη», και στη συνέχεια να επιλέξει τη «Χώρα» του.

Επικοινωνίες εμπορικής προώθησης
Ο χρήστης για να μη λαμβάνει πλέον επικοινωνίες εμπορικής προώθησης, θα πρέπει να κάνει κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης της εγγραφής που περιλαμβάνεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να κάνει κλικ εδώ για Εμπορική προώθηση για επιχειρήσεις ή εδώ για Εμπορική προώθηση για καταναλωτές.

Εάν ο χρήστης αποφασίσει ότι δεν θέλει να λαμβάνει στο εξής πληροφορίες εμπορικής προώθησης, η McAfee μπορεί να εξακολουθεί να επικοινωνεί μαζί του σχετικά με θέματα συναλλαγών, νομικά θέματα ή θέματα διαχείρισης, όπως οι ενημερώσεις ασφάλειας, η λειτουργικότητα προϊόντων και τα αιτήματα εξυπηρέτησης.

Ατομικά δικαιώματα στα Προσωπικά δεδομένα 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο χρήστης μπορεί να έχει το δικαίωμα: (i) να ζητήσει επιβεβαίωση για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων του από την εταιρεία, (ii) να αποκτήσει πρόσβαση σε ή ένα αντίγραφο των Προσωπικών δεδομένων του, (iii) να λάβει ένα φορητό αντίγραφο των Προσωπικών δεδομένων του ή να ζητήσει από την εταιρεία να αποστείλει αυτές τις πληροφορίες σε έναν άλλο οργανισμό (το «δικαίωμα φορητότητας δεδομένων»), (iv) να ζητήσει τη διόρθωση ή τροποποίηση ανακριβών, αναληθών, ατελών ή ακατάλληλα επεξεργασμένων Προσωπικών δεδομένων, (v) να απαγορεύσει την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων του, (vi) να προβάλει αντίρρηση στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων του και (vii) να ζητήσει τη διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται για το χρήστη από την εταιρεία, υπό την αίρεση ορισμένων εξαιρέσεων που ορίζονται από το νόμο.

Εάν ο χρήστης θέλει να ασκήσει οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να μεταβεί στο Έντυπο Αίτησης Ατομικών Δεδομένων που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html ή να επικοινωνήσει με την εταιρεία όπως ορίζεται παρακάτω. Η εταιρεία θα επεξεργαστεί αυτά τα αιτήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την προστασία του χρήστη, η εταιρεία ενδέχεται να λάβει μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητάς του πριν από την εκπλήρωση του αιτήματός του. Για ορισμένα αιτήματα και εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση διαχείρισης. Η εταιρεία θα ενημερώνει το χρήστη σχετικά με τυχόν χρέωση διαχείρισης πριν από την εκτέλεση του αιτήματος. 

Ποιο είναι το διάστημα για το οποίο διατηρεί η McAfee τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει;

Η McAfee θα διατηρεί τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται για τους σκοπούς που ορίζονται σε αυτή τη Νομική Γνωστοποίηση, δηλαδή (i) για όσο διάστημα ο χρήστης παραμένει εγγεγραμμένος συνδρομητής ή χρήστης των προϊόντων της εταιρείας ή (ii) για όσο διάστημα απαιτούνται τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε σχέση με τους νόμιμους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Νομική Γνωστοποίηση, για τους οποίους η εταιρεία έχει έγκυρη νόμιμη βάση ή (iii) για όσο διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για τους επιχειρηματικούς σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών, όπως οι σκοποί εσωτερικής αναφοράς και τακτοποίησης, οι εγγυήσεις ή η παροχή σχολίων ή πληροφοριών που ενδεχομένως να ζητήσει ο χρήστης. Εάν απαιτείται από το νόμο, η εταιρεία θα διαγράψει τα βιομετρικά δεδομένα του χρήστη εντός τριών ετών από την τελευταία αλληλεπίδρασή του με τις Υπηρεσίες.

Επιπλέον, εάν εγερθούν οποιεσδήποτε σχετικές νομικές αξιώσεις, η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη για τις πρόσθετες περιόδους που θα απαιτούνται σε σχέση με τη συγκεκριμένη αξίωση. 

Όταν παρέλθουν οι προαναφερθείσες περίοδοι, η κάθε μία στο βαθμό που εφαρμόζεται, η εταιρεία θα διαγράψει οριστικά, θα καταστρέψει ή θα αποταυτοποιήσει τα σχετικά Προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε να μη σχετίζονται πλέον με το χρήστη.

Απόρρητο ανηλίκων

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες της McAfee παρέχουν δυνατότητες ασφάλειας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους γονείς για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής δραστηριότητας του παιδιού τους, τη φυσική του τοποθεσία ή τη χρήση μιας εγγεγραμμένης συσκευής. Αυτές οι Υπηρεσίες απαιτούν γονική συγκατάθεση και η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί εν γνώσει της τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τις συσκευές παιδιών για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός από την παράδοση των Υπηρεσιών. Αυτά τα προϊόντα επιτρέπουν στους γονείς να διαγράψουν το προφίλ του παιδιού τους οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ο χρήστης κρίνει ότι η εταιρεία έχει συλλέξει πληροφορίες από το παιδί του κατά λάθος ή εάν έχει ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας σχετικά με τα παιδιά, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν ο χρήστης είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, πρέπει να έχει την άδεια του γονέα για να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Η McAfee παροτρύνει τους γονείς να υποδεικνύουν στα παιδιά τους ότι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν το πραγματικό τους όνομα, τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου χωρίς την άδεια των γονέων. Εάν ο χρήστης μάθει ότι το παιδί του έχει παράσχει στην εταιρεία Προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα, μπορεί να ειδοποιήσει την εταιρεία επικοινωνώντας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν η εταιρεία μάθει ότι έχει συλλέξει οποιαδήποτε Προσωπικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών (και σε ορισμένες δικαιοδοσίες κάτω των 16 ετών), η εταιρεία θα λάβει άμεσα μέτρα ώστε να διαγράψει αυτές τις πληροφορίες και να τερματίσει το λογαριασμό του παιδιού.

Μεταφορές δεδομένων
Τα κεντρικά γραφεία της McAfee βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» για τις διευθύνσεις), ενώ διαθέτει επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και παρόχους υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανά τον κόσμο. Ως εκ τούτου, η εταιρεία και οι πάροχοι υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταφέρουν τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή να τα αποθηκεύουν ή να παρέχουν πρόσβαση σε αυτά σε δικαιοδοσίες, οι οποίες ενδέχεται να μη παρέχουν  ισοδύναμα επίπεδα προστασίας δεδομένων με την οικεία δικαιοδοσία του χρήστη. Η εταιρεία θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη απολαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας στις δικαιοδοσίες στις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Εάν ο χρήστης βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες αποκαλύψεις.

Ελεγκτής δεδομένων
Εάν ο χρήστης έχει αγοράσει ένα από τα καταναλωτικά προϊόντα της McAfee, η McAfee Ireland Limited ενεργεί ως Ελεγκτής των Προσωπικών δεδομένων του. 

Νομική βάση για επεξεργασία
Η εταιρεία, όταν επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη, θα το πράττει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Εάν η εταιρεία πρέπει να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη για να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το χρήστη (π.χ. επεξεργασία πληρωμών και παροχή των Υπηρεσιών που αγοράζει ή ζητά ο χρήστης).
 • Εάν η εταιρεία έχει έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για παράδειγμα, η εταιρεία έχει έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων του χρήστη για την παροχή, διασφάλιση και βελτίωση των Υπηρεσιών της, για την επικοινωνία με το χρήστη σχετικά με αλλαγές στις Υπηρεσίες της και για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες υπηρεσίες ή προϊόντα.
 • Η εταιρεία έχει τη συγκατάθεση του χρήστη για αυτό το σκοπό.
 • Η εταιρεία πρέπει να επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη για να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις της. 

 

Μεταφορές δεδομένων
Η εταιρεία μεταφέρει Προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας μέσω μιας σειράς ενδοεταιρικών συμφωνιών που βασίζονται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ. 

Αιτήματα ατομικών δικαιωμάτων και Ανάκληση συγκατάθεσης

Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων του στα Προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς που επεξηγούνται στην παραπάνω ενότητα «Τι επιλογές έχει ο χρήστης σχετικά με τα Προσωπικά δεδομένα του;». Εάν ο χρήστης έδωσε αρχικά τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων του από την εταιρεία, μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του χρησιμοποιώντας αυτούς τους μηχανισμούς ή επικοινωνώντας με την εταιρεία μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

Μόνο για Εταιρικούς πελάτες
Μερικές φορές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της McAfee προσφέρονται μέσω τρίτου, όπως ένας εργοδότης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η McAfee ενεργεί ως εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων και επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από τους πελάτες της.

Οποιαδήποτε αιτήματα σχετίζονται με την άσκηση ατομικών δικαιωμάτων σε Προσωπικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ως μέρος μιας υπηρεσίας που προσφέρεται από κάποιον τρίτο, θα πρέπει να υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο χρησιμοποιώντας το Έντυπο Αιτήματος Ατομικών Δεδομένων που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html. Εάν ο χρήστης απαιτεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το προϊόν McAfee που προσφέρεται μέσω τρίτου, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το διαχειριστή λογαριασμού του.

Εποπτική αρχή και Καταγγελίες

Εάν ο χρήστης είναι Υποκείμενο των δεδομένων στην ΕΕ/στον ΕΟΧ και έχει ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας που αφορούν την επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων, τις οποίες δεν μπορεί να επιλύσει η εταιρεία, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας κατοικίας του ή της χώρας εργασίας του ή της χώρας στην οποία προέκυψε η υποτιθέμενη παραβίαση, όπως εφαρμόζεται, ή μπορεί να επικοινωνήσει με την εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας στη διεύθυνση https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm ή στο τηλέφωνο +353 57 868 4800.

Κάτοικοι Ιαπωνίας, Αργεντινής και Καναδά

Εάν ο χρήστης είναι κάτοικος Ιαπωνίας, Αργεντινής ή Καναδά και έχει κάποιο ερώτημα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες του που διατηρεί η McAfee, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών που συλλέχθηκαν κατά τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας, μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιώντας το Έντυπο Αιτήματος Ατομικών Δεδομένων που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html.

Κάτοικοι της Καλιφόρνιας

Νομική διάταξη περί υποχρέωσης αποκάλυψης στοιχείων κατόπιν αίτησης για την εμπορική εκμετάλλευση προσωπικών στοιχείων (California Shine the Light Law)

Η McAfee δεν κοινοποιεί, χωρίς την άδεια του χρήστη, δεδομένα που τον ταυτοποιούν προσωπικά σε τρίτους που δεν αποτελούν θυγατρικές της εταιρείας, για την εξυπηρέτηση των δικών τους σκοπών εμπορικής προώθησης.

Νόμος περί απορρήτου του καταναλωτή της Καλιφόρνιας

Εάν ο χρήστης είναι κάτοικος της Καλιφόρνιας, μπορεί να υποβάλλει αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων του στα Προσωπικά δεδομένα του χρησιμοποιώντας το Έντυπο Αίτησης Ατομικών Δεδομένων που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html Για τους σκοπούς του νόμου περί απορρήτου του καταναλωτή της Καλιφόρνιας, η McAfee δεν «πωλεί» τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη.]

Κάτοικοι της Νεβάδας

Η McAfee δεν πωλεί πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά το χρήστη με μη συνδεδεμένους τρίτους. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να υποβάλει ένα αίτημα ώστε η εταιρεία να μη πωλήσει πληροφορίες που ταυτοποιούν το χρήστη στο μέλλον, μπορεί να υποβάλλει ένα αίτημα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες επικοινωνίας. 

Συνδέσεις σε άλλους ιστότοπους

Η Τοποθεσία και οι Υπηρεσίες της εταιρείας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες Web για διευκόλυνση και πληροφόρηση του χρήστη. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να λειτουργούν υπό τη διαχείριση άλλων εταιρειών, οι οποίες δεν συνδέονται με την McAfee. Οι συνδεδεμένες τοποθεσίες Web ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές ή νομικές γνωστοποιήσεις περί απορρήτου και η εταιρεία συνιστά ο χρήστης να τις διαβάζει εάν επισκέπτεται αυτές τις τοποθεσίες Web. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πρακτικές απορρήτου ή τη χρήση οποιασδήποτε τοποθεσίας Web, η οποία δεν συνδέεται με την McAfee.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ εδώ για να επικοινωνήσει με την εταιρεία σχετικά με την παρούσα Γνωστοποίηση περί απορρήτου ή άλλα θέματα που σχετίζονται με το απόρρητο. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να αποστείλει επιστολή ως εξής:

Στις Ηνωμένες Πολιτείες με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
McAfee 
Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive 
Plano TX 75024 USA

ή καλώντας στο τηλέφωνο +1 (888) 847-8766

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
McAfee
Attn: Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
IrelandT12 RRC9

ή καλώντας στο τηλέφωνο +353 21 467 2000

Στην Ιαπωνία με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
McAfee Co. Ltd. 
Attn. Legal Department
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0043 Japan

Νομική γνωστοποίηση για τη χρήση Cookie
Νομική γνωστοποίηση για τη χρήση Cookie
 

Ημερομηνία ισχύος: 24 Μαΐου 2018

 

Οι τοποθεσίες Web και οι εφαρμογές για κινητές συσκευές της εταιρείας (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες») χρησιμοποιούν cookie και Παρόμοιες τεχνολογίες για να διασφαλίζουν ότι οι επισκέπτες έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία, παρέχοντάς τους εξατομικευμένες πληροφορίες, απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις προώθησης και προϊόντων και βοηθώντας το χρήστη να βρει τη σωστή πληροφόρηση. Αυτή η Νομική γνωστοποίηση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η McAfee, οι θυγατρικές και οι συνεργάτες της χρησιμοποιούν τα cookie και παρόμοιες τεχνολογίες για αυτούς τους σκοπούς.

 

Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιεί η McAfee και οι συνεργάτες της;

 

Όπως πολλές υπηρεσίες, η εταιρεία και οι συνεργάτες της χρησιμοποιούν cookie και παρόμοιες τεχνολογίες για να εκτελέσουν εργασίες όπως η παροχή και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και η προσαρμογή των διαφημίσεων. Τα cookie και παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία και οι συνεργάτες της περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

 • Cookie. Τα cookie είναι μικρά αρχεία–που αποτελούνται συνήθως από γράμματα και αριθμούς–τα οποία τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή όταν ο χρήστης επισκέπτεται μια τοποθεσία Web. Τα cookie χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των τοποθεσιών Web, για πιο αποτελεσματική εργασία και για να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 •  SDK. Τα SDK είναι μπλοκ κώδικα που παρέχονται από τους συνεργάτες της εταιρείας, τα οποία μπορεί να εγκατασταθούν στις εφαρμογές για κινητές συσκευές της εταιρείας. Τα SDK βοηθούν την εταιρεία να καταλάβει πώς αλληλεπιδρά ο χρήστης με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές της εταιρείας και να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το δίκτυο που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή ή σε άλλες εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή του. Τα SDK κοινοποιούν συχνά το αναγνωριστικό διαφημίσεων σε κινητές συσκευές που έχει αντιστοιχιστεί στη συσκευή του χρήστη (το οποίο ονομάζεται «IDFA» ή «Αναγνωριστικό για διαφημίσεις» σε συσκευές Apple και «Αναγνωριστικό διαφημίσεων» σε συσκευές Android) στους συνεργάτες της εταιρείας.

 • Flash Cookie. Το Flash cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που τοποθετείται σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Adobe Flash ή παρόμοια τεχνολογία που μπορεί να είναι ενσωματωμένη στον υπολογιστή του χρήστη ή να ληφθεί ή να εγκατασταθεί στον υπολογιστή από το χρήστη. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες για να εξατομικεύσει και να βελτιώσει την ηλεκτρονική εμπειρία του χρήστη, να διευκολύνει τις διαδικασίες, καθώς και να εξατομικεύσει και να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις του χρήστη. Τα Flash cookie μπορεί να βοηθούν τους επισκέπτες των τοποθεσιών Web της εταιρείας προκειμένου π.χ. να ρυθμίσουν την προτίμηση έντασης ήχου που σχετίζεται με μια εμπειρία αναπαραγωγής βίντεο, με παιχνίδια και τη διενέργεια ερευνών. Βοηθούν την εταιρεία να βελτιώσει τις τοποθεσίες της μετρώντας τους τομείς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ εδώ  για να μάθει πώς να διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις απορρήτου και αποθήκευσης των Flash cookie.

 • Σήματα Web. Το σήμα Web είναι ένα πολύ μικρό διάφανο αρχείο φωτογραφίας που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της πλοήγησης του χρήστη μέσα σε μία τοποθεσία Web ή σε μια σειρά τοποθεσιών Web. Μπορεί επίσης να αποκαλούνται «σφάλματα Web» ή «διάφανα Gif». Τα σήματα Web μπορεί να χρησιμοποιηθούν μαζί με τα cookie για καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πλοηγούνται οι χρήστες μιας τοποθεσίας Web μέσα σε αυτήν.

 • Τοπική αποθήκευση. Η τοπική αποθήκευση περιλαμβάνει τοπική αποθήκευση και προσωρινή μνήμη προγράμματος περιήγησης HTML5. Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν στην εταιρεία να αποθηκεύει δεδομένα τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή του χρήστη.
   

Η McAfee και οι συνεργάτες και πάροχοι υπηρεσιών της χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους cookie, ως εξής:

 

Κατηγορία
Σκοπός
Απαραίτητα
Αυτά τα cookie απαιτούνται για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της εταιρείας (π.χ. για να επιτρέπουν στο χρήστη να συνδεθεί σε ασφαλείς περιοχές στην τοποθεσία Web της εταιρείας ή για να χρησιμοποιήσει ένα καλάθι αγορών). Αυτά τα cookie επιτρέπουν στο χρήστη να μετακινείται μέσα στις Υπηρεσίες και να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές τους.
Προσαρμογή
Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται ο χρήστης όταν επιστρέφει στις Υπηρεσίες της εταιρείας. Τα cookie αυτά επιτρέπουν στην εταιρεία να εξατομικεύει το περιεχόμενο, να καλωσορίζει το χρήστη με το όνομά του και να απομνημονεύει τις προτιμήσεις του (π.χ. τη γλώσσα ή την περιοχή που έχει επιλέξει).
Αναλυτικά στοιχεία και Έρευνα
Αυτά τα cookie επιτρέπουν στην εταιρεία να αναλύει δραστηριότητες σχετικά με τις Υπηρεσίες της για να βελτιώνει και να βελτιστοποιεί τον τρόπο που λειτουργούν οι Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα cookie για να διασφαλίσει ότι οι επισκέπτες μπορούν να βρουν εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookie καταγράφουν τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεών του στις Υπηρεσίες της εταιρείας, των σελίδων που έχει επισκεφτεί, καθώς και τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις που έχει επιλέξει. Αυτά τα cookie επιτρέπουν στην εταιρεία να παραδίδει διαφημίσεις και άλλες επικοινωνίες στο χρήστη, οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

 

Τι επιλογές έχει ο χρήστης σε σχέση με τα cookie και παρόμοιες τεχνολογίες;

Ο χρήστης έχει διάφορες επιλογές σε σχέση με τη χρήση των cookie και παρόμοιων τεχνολογιών:

 • Ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί τα cookie χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ο χρήστης μπορεί επίσης να έχει τη δυνατότητα να καταργήσει τα cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookie του προγράμματος περιήγησης, ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Σημειώνεται ότι εάν ο χρήστης αποκλείσει όλα τα cookie, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα των τοποθεσιών Web της εταιρείας.

 • Οι συνεργάτες τεχνολογίας διαφήμισης με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία μπορεί να παρέχουν στο χρήστη την επιλογή να μη χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις του στις τοποθεσίες Web και τη χρήση εφαρμογών του για σκοπούς προβολής διαφημίσεων που στοχεύουν στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερα για τις διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντά του και πώς μπορεί να επιλέξει να μη χρησιμοποιείται η δραστηριότητά του στην περιήγηση στο Web για σκοπούς προβολής διαφημίσεων που βασίζονται στα ενδιαφέροντά του εάν επισκεφτεί τις ακόλουθες τοποθεσίες: Digital Advertising Alliance,  Network Advertising Initiative και  Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μη χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές για σκοπούς προβολής διαφημίσεων που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά του, μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής (σε συσκευές iOS ονομάζεται «Περιορισμός παρακολούθησης διαφημίσεων» και σε συσκευές Android «Εξαίρεση από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων» ή «Εξαίρεση από εξατομίκευση διαφημίσεων»).

 • Ορισμένα προϊόντα της McAfee διατίθενται δωρεάν. Προκειμένου η εταιρεία να διατηρεί τη διάθεση αυτών των προϊόντων δωρεάν, χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες Web που επισκέπτεται ο χρήστης ή τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που χρησιμοποιεί για να προβάλλει διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Η εταιρεία το κάνει αυτό κοινοποιώντας σε επιλεγμένους συνεργάτες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή του χρήστη–όπως τα αναγνωριστικά διαφημίσεων, σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα περιήγησης στο Web ή τη χρήση εφαρμογών. Αυτές οι πληροφορίες δεν ταυτοποιούν το χρήστη προσωπικά και απαγορεύεται συμβατικά στους συνεργάτες να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από την εταιρεία για να επιχειρήσουν να ταυτοποιήσουν τους χρήστες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μη χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες του για αυτόν το σκοπό στις ρυθμίσεις των προϊόντων που περιλαμβάνουν αυτή την κοινοποίηση δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τις επιλογές που έχει για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες κάνοντας κλικ εδώ.

 • Τέλος, η εταιρεία συμμετέχει στο δίκτυο Facebook Audience Network, το οποίο προσφέρει έναν τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους σε χρήστες του Facebook σε εφαρμογές και τοποθεσίες Web, που αποτελούν επίσης μέρος του δικτύου. Το Facebook βοηθά την προσαρμογή των διαφημίσεων, έτσι ώστε να είναι σχετικές με και χρήσιμες για το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο προτιμήσεων διαφημίσεων του Facebook για να προβάλλει και να αλλάξει τις προτιμήσεις του, καθώς και για να επιλέξει εάν θέλει να λαμβάνει αυτές τις προσαρμοσμένες διαφημίσεις, στην τοποθεσία Web και στις εφαρμογές της εταιρείας.
   

Πώς αποκρίνεται η McAfee σε ένα σήμα Μη παρακολούθησης;

 

Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει εγκεκριμένη από τον κλάδο απόκριση σχετικά με ένα σήμα Μη παρακολούθησης. Προς το παρόν, οι Υπηρεσίες και οι Τοποθεσίες της McAfee δεν αποκρίνονται σε ένα σήμα Μη παρακολούθησης του χρήστη.

 

Τρόπος επικοινωνίας με την εταιρεία

 

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία χρησιμοποιεί τα cookie και παρόμοιες τεχνολογίες, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπεριλάβει τα στοιχεία επικοινωνίας του και μια λεπτομερή περιγραφή του ζητήματος.

 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες τηλεφωνικώς καλώντας στο +1 866 622 3911 ή γραπτώς στη διεύθυνση:

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 

5000 Headquarters Drive

Plano, TX 75024

 

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τηλεφωνικώς καλώντας στον αριθμό +353 21 467 2000 ή γραπτώς στη διεύθυνση:

 

McAfee, Legal Department

2000 City Gate

Mahon

Cork

Ireland

T12 RRC9

 

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει παράπονο οποιαδήποτε στιγμή στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων, την αρχή εποπτείας της Ιρλανδίας για θέματα προστασίας δεδομένων, στη διεύθυνση https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm ή καλώντας στον αριθμό +353 57 868 4800.

 

Στην Ιαπωνία τηλεφωνικώς καλώντας το Κέντρο πληροφόρησης της McAfee: +81 0570 010 220 ή γραπτώς στη διεύθυνση:

 

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
Τηλ.: (τηλεφωνικό κέντρο) 03-5428-1100

 

Ατομικά Αιτήματα Δεδομένων
Ατομικά Αιτήματα Δεδομένων