Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου της McAfee
 

Ημερομηνία ισχύος: 7 Αυγούστου 2018

 

Η McAfee, LLC και οι θυγατρικές της («McAfee», ο «χρήστης», η «εταιρεία»), ενδιαφέρονται έντονα για το απόρρητο, την ασφάλεια και την ηλεκτρονική ασφάλεια, και όλα αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος της πρωταρχικής αποστολής της εταιρείας: η προστασία των χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας (ο «χρήστης», του «χρήστη») από κινδύνους κλοπής, διακοπής και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πληροφορίες και δραστηριότητες. Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου («Νομική Γνωστοποίηση») σχεδιάστηκε για να ενημερώνει το χρήστη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του μέσω της τοποθεσίας Web της εταιρείας (η «Τοποθεσία»), των προϊόντων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών που βασίζονται στο Web και των εφαρμογών για κινητές συσκευές (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες») ή όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με την εταιρεία.

 

Η McAfee πουλά προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας σε καταναλωτές (περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα προϊόντα βρίσκονται εδώ, «Καταναλωτικά προϊόντα»), καθώς και σε εταιρείες και εταιρικούς πελάτες (περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα προϊόντα βρίσκονται εδώ, «Εταιρικά προϊόντα»). Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου εφαρμόζεται τόσο στις πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία από το χρήστη ή τη συσκευή του κατά τη λήψη μίας από τις Υπηρεσίες της εταιρείας, όσο και στις πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία όταν ένας από τους συνεργάτες διανομής ή τους επιχειρηματικούς πελάτες της εταιρείας εγκαθιστά τις Υπηρεσίες της εταιρείας στη συσκευή του χρήστη.

 

Όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της εταιρείας, αναγνωρίζει ότι διάβασε την παρούσα Νομική γνωστοποίηση και κατανοεί το περιεχόμενό της. Η χρήση των Υπηρεσιών και της Τοποθεσίας της εταιρείας εκ μέρους του χρήστη και οποιαδήποτε διένεξη σχετικά με το απόρρητο υπόκεινται στην παρούσα Νομική Γνωστοποίηση και οποιουσδήποτε ισχύοντες Όρους Υπηρεσίας της εταιρείας (που συμπεριλαμβάνει τυχόν ισχύοντες περιορισμούς αποζημίωσης και την επίλυση των διενέξεων) και οποιαδήποτε ισχύουσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.

 

Καθώς η McAfee αναπτύσσεται, η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας αλλάζει και ενδέχεται να ενημερωθεί η παρούσα Νομική Γνωστοποίηση οποιαδήποτε στιγμή, όπως κρίνεται σκόπιμο ώστε να αντανακλά αυτές τις αλλαγές. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στη Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου, η εταιρεία θα ειδοποιήσει το χρήστη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ειδοποίηση εντός του προϊόντος ή με άλλο τρόπο, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι σημαντικό να ανατρέχει ο χρήστης σε αυτήν τη Νομική Γνωστοποίηση, ώστε να διασφαλίζει ότι έχει ανασκοπήσει την πιο πρόσφατη έκδοσή της.

 

Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες των Υπηρεσιών της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Εάν ο χρήστης είναι κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, έχει πρόσθετα δικαιώματα που επεξηγούνται στην παρούσα Νομική Γνωστοποίηση.

 

Τι τύπους πληροφοριών συλλέγει η εταιρεία;

 

Για να παρέχει τις υπηρεσίες της, η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες. Ορισμένες πληροφορίες παρέχονται απευθείας από το χρήστη στην εταιρεία, ορισμένες συλλέγονται αυτόματα από την εταιρεία μέσω των Υπηρεσιών και άλλες συλλέγονται από τρίτους. Σε αυτήν τη Νομική Γνωστοποίηση, τα «Προσωπικά δεδομένα» αναφέρονται σε δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για να ταυτοποιήσουν προσωπικά το χρήστη.

 

Η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες που της παρέχει ο χρήστης. Για παράδειγμα, η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες κατά την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, τη δημιουργία ενός λογαριασμού, τη συμπλήρωση ενός εντύπου, τη συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό ή εμπορική προώθηση, ένα αίτημα εξυπηρέτησης πελατών ή άλλη επικοινωνία.

 

Οι τύποι Προσωπικών δεδομένων που μπορεί να παρέχει ο χρήστης περιλαμβάνουν:

 

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου),
 • Στοιχεία πληρωμής (όπως οι αριθμοί καρτών πληρωμής και τα σχετικά αναγνωριστικά, η διεύθυνση τιμολόγησης και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού), και
 • Διαπιστευτήρια σύνδεσης στο λογαριασμό (τα οποία για ορισμένες Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν διαπιστευτήρια μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

 

Η εταιρεία μπορεί επίσης να συλλέγει άλλες πληροφορίες από ή για το χρήστη, όπως πληροφορίες για τα προϊόντα που έχει αγοράσει, τα ενδιαφέροντά του, δημογραφικά στοιχεία, φωτογραφίες και βίντεο και βιομετρικά δεδομένα, όπως δακτυλικά ή φωνητικά αποτυπώματα. Ο χρήστης μπορεί επίσης να παράσχει στην εταιρεία πρόσθετα δεδομένα.

 

Η εταιρεία συλλέγει αυτόματα πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις με τις Υπηρεσίες, καθώς και τις συσκευές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί οι Υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιοχές, η εταιρεία συλλέγει αυτόματα πληροφορίες για άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το ίδιο δίκτυο με τη συσκευή στην οποία έχουν εγκατασταθεί οι Υπηρεσίες.

 

Για παράδειγμα, η εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα:

 

 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδε ή αναζήτησε ο χρήστης και τις Υπηρεσίες που χρησιμοποίησε, όπως ο χρόνος που αφιερώθηκε και άλλα στατιστικά στοιχεία,
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τους υπολογιστές, τις συσκευές, τις εφαρμογές και τα δίκτυα του χρήστη, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), αναγνωριστικά cookie, το λειτουργό κινητής τηλεφωνίας, αναγνωριστικά συσκευής Bluetooth, το αναγνωριστικό κινητής συσκευής, αναγνωριστικά διαφήμισης σε κινητές συσκευές, τη διεύθυνση MAC, τον αριθμό IMEI, αναγνωριστικά διαφημιστών και άλλα αναγνωριστικά της συσκευής που εκχωρούνται αυτόματα στον υπολογιστή ή στη συσκευή του χρήστη κατά την απόκτηση πρόσβασης στο Internet, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τις προτιμήσεις γλώσσας, το επίπεδο μπαταρίας, την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, τις πληροφορίες εντοπισμού γεωγραφικής τοποθεσίας, τον τύπο υλικού, το λειτουργικό σύστημα, τον πάροχο υπηρεσιών Internet, σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης πριν και μετά τη χρήση των Υπηρεσιών, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, το χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα, πληροφορίες για τις συνδέσεις που ακολουθεί ο χρήστης και τις σελίδες που επισκέπτεται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών και άλλες ενέργειες που κάνει ο χρήστης μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, όπως οι προτιμήσεις. Η εταιρεία μπορεί να συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών της ή μέσω άλλων μεθόδων ανάλυσης του Web, και
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση Internet, των εφαρμογών ή του δικτύου του χρήστη (όπως τις διευθύνσεις URL ή τα ονόματα τομέα των τοποθεσιών Web που επισκέπτεται ο χρήστης, πληροφορίες για τις εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει στη συσκευή του ή δεδομένα κυκλοφορίας) και πληροφορίες επιδόσεων, αρχεία καταγραφής τερματισμού λειτουργίας και άλλα συγκεντρωτικά ή στατιστικά στοιχεία.

 

Η εταιρεία, για να παρέχει τις Υπηρεσίες της, αλλά και για να ανιχνεύει και να αξιολογεί κακόβουλο λογισμικό και ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ενδέχεται να σαρώνει, να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα από τα αρχεία της, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνημμένα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδεδομένα και διευθύνσεις URL, και δεδομένα κυκλοφορίας.

 

Η εταιρεία συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών της και μέσω τεχνολογιών, όπως cookie, σήματα Web ή σφάλματα Web και διάφανα αρχεία GIF. Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Νομική γνωστοποίηση για τη χρήση Cookie για περισσότερες πληροφορίες και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

 

Σημείωση για το Safe Wi-Fi της Verizon 

 

Η εφαρμογή Safe Wi-Fi παρέχεται από την Verizon και την McAfee.  Εάν ο χρήστης είναι πελάτης της Verizon, η σχέση του με την Verizon διέπεται από τους όρους της Συμφωνίας πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης για τη διαιτησία, την Πολιτική απορρήτου της Verizon, τους Όρους παροχής υπηρεσιών της εφαρμογής Safe Wi-Fi. Οι τρέχουσες εκδόσεις της Συμφωνίας πελάτη και των Όρων παροχής υπηρεσιών της εφαρμογής Safe Wi-Fi βρίσκονται στις διευθύνσεις: www.verizonwireless.com/b2c/support/customer-agreement και https://www.verizonwireless.com/support/safe-wifi-legal/, αντίστοιχα. Η εφαρμογή Safe Wi-Fi περιλαμβάνει την τεχνολογία VPN της McAfee για να παρέχει στο χρήστη ασφαλείς, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες.  Τα δεδομένα που μεταδίδει ο χρήστης μέσω της εφαρμογής Safe Wi-Fi δεν μπορούν και δεν διαβάζονται, συλλέγονται ή αναλύονται από την McAfee. Εάν ο χρήστης είναι πελάτης της εφαρμογής Safe Wi-Fi της Verizon, η σχέση του με την McAfee διέπεται από τη Συμφωνία άδειας χρήσης της McAfee, η οποία βρίσκεται την καρτέλα Συμφωνία άδειας χρήσης στη διεύθυνση https://www.mcafee.com/consumer/el-gr/policy/legal.html?tab=license και από αυτήν τη Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου.

 

Πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία από τρίτους

 

Η εταιρεία μπορεί να λάβει πληροφορίες για το χρήστη από άλλες προελεύσεις και να συνδυάσει αυτές τις πληροφορίες με εκείνες που συλλέγει απευθείας. Παραδείγματα πληροφοριών που ενδέχεται να λάβει η εταιρεία από άλλες προελεύσεις περιλαμβάνουν: ενημερωμένα στοιχεία παράδοσης ή πληρωμής που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση του αρχείου της εταιρείας, πληροφορίες αγοράς ή εξαργύρωσης και πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών και εγγραφής.  Για τα Καταναλωτικά προϊόντα προστασίας ταυτότητας, η εταιρεία μπορεί επίσης να συλλέγει πληροφορίες πίστωσης και ταυτότητας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης.  

 

Πληροφορίες τοποθεσίας

 

Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για να αποκτήσουν πρόσβαση στην τοποθεσία του χρήστη. Εάν ο χρήστης εκχωρήσει αυτή την άδεια, η εταιρεία θα συλλέγει πληροφορίες για την τοποθεσία του χρήστη μέσω GPS, ασύρματης τεχνολογίας ή τεχνολογίας Bluetooth. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την πρόσβαση στις ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας μέσω των ρυθμίσεων της κινητής συσκευής. Η εταιρεία μπορεί επίσης να αναζητήσει τη διεύθυνση IP του χρήστη για να προσδιορίσει τη γενική τοποθεσία του.

 

Πώς χρησιμοποιεί η εταιρεία τις Πληροφορίες που συλλέγει;

 

Για την προστασία του χρήστη

 

Όταν ο χρήστης εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί μία από τις Υπηρεσίες της εταιρείας, θα εκτελείται στο παρασκήνιο της συσκευής ή του περιβάλλοντος, ώστε να προβλέπει απειλές και να προστατεύει καλύτερα το χρήστη, τις συσκευές και τις πληροφορίες του.  Για παράδειγμα, η McAfee μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 • Για να αναλύσει δεδομένα που αποστέλλονται προς/από την ή τις συσκευές του χρήστη, για να απομονώσει και να ταυτοποιήσει απειλές, ευπάθειες, ιούς, ύποπτη δραστηριότητα, ανεπιθύμητη αλληλογραφία και επιθέσεις, και για να επικοινωνεί με το χρήστη σχετικά με δυνητικές απειλές,
 • Για να συμμετέχει σε δίκτυα πληροφοριών απειλών, να διενεργεί έρευνα και να προσαρμόζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, προκειμένου να αποκρίνεται σε νέες απειλές, 
 • Για να κρυπτογραφεί τα δεδομένα του χρήστη, να κλειδώνει μια συσκευή ή να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας ή ανάκτηση των δεδομένων του,
 • Για να ελέγχει για ενημερώσεις της Υπηρεσίας και να δημιουργεί αναφορές επιδόσεων για τις Υπηρεσίες της, να διασφαλίζει ότι εκτελούνται σωστά, και
 • Για να αναζητά κακή χρήση των δεδομένων του χρήστη, όταν χρησιμοποιούνται τα προϊόντα παρακολούθησης ταυτότητας της εταιρείας.

 

Για την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας

 

Η εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως:

 

 • Για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη για τη μέτρηση, προσαρμογή και βελτίωση της Τοποθεσίας και των Υπηρεσιών της εταιρείας, όπως την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Για τη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών της McAfee που η εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη,
 • Για τη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών και αδειών χρήσης, όπως με τη συλλογή και επεξεργασία πληρωμών και την ολοκλήρωση συναλλαγών,
 • Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη διαχείριση συνδρομών και την απόκριση σε αιτήματα, ερωτήσεις και σχόλια,
 • Για την κοινοποίηση και χορήγηση συμμετοχής σε ειδικές εκδηλώσεις, προγράμματα, έρευνες, διαγωνισμούς, κλήρωση χρηματικών επάθλων και άλλες προσφορές και προωθητικές ενέργειες,
 • Για τη διενέργεια ερευνών αγοράς και καταναλωτών, και αναλύσεις τάσεων,
 • Για την ενεργοποίηση δυνατότητας ανάρτησης δημοσιεύσεων στα ιστολόγια, στα φόρουμ και σε άλλες δημόσιες επικοινωνίες της εταιρείας,
 • Για τη διενέργεια δραστηριοτήτων λογιστικής, ελέγχου, χρέωσης, συμψηφισμού και είσπραξης,
 • Για την αποτροπή, ανίχνευση, ταυτοποίηση, διερεύνηση και απόκριση σε δυνητικές ή πραγματικές αξιώσεις, ευθύνες, απαγορευμένη συμπεριφορά και εγκληματικές ενέργειες, και
 • Για τη συμμόρφωση με και την επιβολή τήρησης νομικών απαιτήσεων, συμφωνιών και πολιτικών.

 

Για διαφημιστικούς σκοπούς

 

Η εταιρεία διαθέτει διάφορα προϊόντα στους πελάτες της χωρίς χρέωση. Για να διατηρείται δωρεάν η παροχή αυτών των προϊόντων, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των προϊόντων, όπως οι τοποθεσίες Web που επισκέπτεται ο χρήστης ή οι εφαρμογές για κινητές συσκευές που χρησιμοποιεί, για να επιτρέπεται στην McAfee και άλλους να εμφανίζουν στο χρήστη διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά του. Η εταιρεία το κάνει αυτό με την κοινοποίηση σε επιλεγμένους συνεργάτες ενός αναγνωριστικού που έχει αντιστοιχιστεί στη συσκευή του χρήστη, μαζί με τη δραστηριότητα περιήγησης στο Web ή τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών. Αυτές οι πληροφορίες δεν ταυτοποιούν το χρήστη προσωπικά και απαγορεύεται συμβατικά στους συνεργάτες να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται για να ταυτοποιήσουν το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μη χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες του για αυτόν το σκοπό στις ρυθμίσεις των προϊόντων που περιλαμβάνουν αυτή την κοινοποίηση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες που περιέχουν αυτήν τη δυνατότητα και την κατάργηση της επιλογής της, ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ εδώ.

 

Διαφημίσεις τρίτων

 

Η εταιρεία συνεργάζεται με τρίτους διαφημιστές για την εμφάνιση και παράδοση διαφημίσεων στο χρήστη, όταν ο χρήστης βρίσκεται στην Τοποθεσία της εταιρείας ή όταν χρησιμοποιεί κάποιες Υπηρεσίες. Αυτοί οι τρίτοι διαφημιστές μπορεί να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήση με την Τοποθεσία ή τις Υπηρεσίες ή τις τοποθεσίες ή τις υπηρεσίες άλλων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών τους και για την εξατομίκευση του διαφημιστικού περιεχομένου. Ο χρήστης μπορεί να δει τη Νομική γνωστοποίηση για τη χρήση cookie για να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που η McAfee και αυτοί οι συνεργάτες διαφήμισης χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως τα cookie και τις διαθέσιμες επιλογές του χρήστη.

 

Εάν ο χρήστης έχει συναινέσει να επιτρέπει στις Υπηρεσίες της εταιρείας πρόσβαση στην τοποθεσία του, οι συνεργάτες διαφήμισης σε κινητές συσκευές μπορεί να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία του χρήστη για στοχευόμενες διαφημίσεις. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις τοποθεσίας στη συσκευή του για να αποσύρει την πρόσβαση στις πληροφορίες για την τοποθεσία του

 

Άλλες χρήσεις

 

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη, για τα οποία έχει έννομο συμφέρον, όπως για άμεση εμπορική προώθηση, ατομική έρευνα ή έρευνα αγοράς, προστασία από απάτη ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που έχει αποκαλυφθεί στο χρήστη κατά το χρόνο παροχής των Προσωπικών δεδομένων ή με τη συγκατάθεση του χρήστη.

 

Πού κοινοποιεί η εταιρεία τα Προσωπικά δεδομένα;

 

Γενικά, η εταιρεία αποκαλύπτει τις πληροφορίες που συλλέγει για να παρέχει τις Υπηρεσίες, να επικοινωνεί με το χρήστη, να διαφημίζει ή να προωθεί τις Υπηρεσίες της, να διευκολύνει αλλαγές ή μεταφορές της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, όπως απαιτείται από το νόμο ή με τη συγκατάθεση του χρήστη. Για παράδειγμα, η εταιρεία μπορεί να κοινοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει ως εξής:

 

 • Με τα τρέχοντα και μελλοντικά μέλη της οικογένειας εταιρειών της McAfee για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Νομική Γνωστοποίηση,
 • Με παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για την εταιρεία,
 • Εάν η εταιρεία κρίνει ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη και αρμόζουσα για την αποτροπή πρόκλησης σωματικής, χρηματοοικονομικής ή άλλης βλάβης, τραυματισμού ή απώλειας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από απάτη ή πιστωτικό κίνδυνο,
 • Με νομικές, κρατικές ή δικαστικές αρχές, σύμφωνα με τις οδηγίες ή όπως απαιτείται από αυτές τις αρχές και την ισχύουσα νομοθεσία ή σε σχέση με μια νομική ενέργεια, όπως σε απόκριση σε μια κλήτευση ή έρευνα για υποπτευόμενες εγκληματικές ή παράνομες ενέργειες ή εάν η εταιρεία θεωρεί με καλή πίστη ότι οι χρήστες εμπλέκονται σε εγκληματικές ή παράνομες ενέργειες ή εάν η εταιρεία δεσμεύεται με βάση σύμβαση ή το νόμο να επιτρέπει σε έναν πελάτη ή επιχειρηματικό συνεργάτη να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • Σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για μια εξαγορά, συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων ή άλλη παρόμοια επιχειρηματική μεταβίβαση, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή των λειτουργιών της, όπου πραγματοποιείται μεταφορά ή κοινοποίηση Προσωπικών δεδομένων ως μέρος των επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων (εφόσον ο εν λόγω συμβαλλόμενος συμφωνεί να χρησιμοποιεί αυτά τα Προσωπικά δεδομένα με τρόπο που συμφωνεί με την παρούσα Νομική Γνωστοποίηση ή αποκτά τη συγκατάθεση του χρήστη για άλλες χρήσεις ή αποκαλύψεις),
 • Με τη συγκατάθεση ή κατ’ εντολή του χρήστη, όπως εάν ο χρήστης επιλέξει την κοινοποίηση πληροφοριών ή τη δημοσίευση περιεχομένου και κριτικών (για παράδειγμα, δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), και
 • Με άτομα της επιλογής του χρήστη και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εάν το πρόγραμμα στο οποίο έχει συνδρομή ο χρήστης επιτρέπει αυτή τη λειτουργικότητα.

 

Η εταιρεία μπορεί επίσης να κοινοποιεί συγκεντρωτικά δεδομένα που δεν ταυτοποιούν το χρήστη ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη συσκευή σε τρίτους.

 

Νομική διάταξη περί υποχρέωσης αποκάλυψης στοιχείων κατόπιν αίτησης για την εμπορική εκμετάλλευση προσωπικών στοιχείων (California Shine the Light Law)

 

Η McAfee δεν κοινοποιεί, χωρίς την άδεια του χρήστη, δεδομένα που τον ταυτοποιούν προσωπικά σε τρίτους που δεν αποτελούν θυγατρικές της εταιρείας, για την εξυπηρέτηση των δικών τους σκοπών εμπορικής προώθησης.

 

Πώς προστατεύει η εταιρεία τα δεδομένα του χρήστη;

 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί διαχειριστικές, οργανωτικές, τεχνικές και υλικές προφυλάξεις για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται. Οι έλεγχοι ασφαλείας της εταιρείας είναι σχεδιασμένοι για να διατηρούν κατάλληλο επίπεδο εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας δεδομένων.

 

Τι επιλογές έχει ο χρήστης σχετικά με τα Προσωπικά δεδομένα του;

 

Λογαριασμοί McAfee

 

Εάν ο χρήστης εγγραφεί σε ένα καταναλωτικό προϊόν της McAfee, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να διορθώσει τα Προσωπικά δεδομένα στο προφίλ του ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» ή επικοινωνώντας με την εταιρεία όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν ο χρήστης δεν έχει εγγράψει κάποιο προϊόν της McAfee, αλλά κάποιο προϊόν της εταιρείας έχει εγκατασταθεί στη συσκευή του, μπορεί να διακόψει τη συλλογή δεδομένων της McAfee από τη συσκευή του, καταργώντας την εγκατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος. Για να κλείσει ο χρήστης το λογαριασμό του και για άλλα ερωτήματα σχετικά με την υποστήριξη, ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα της McAfee «Επικοινωνία» και να κάνει κλικ στο στοιχείο «Υποστήριξη».

 

Επικοινωνίες εμπορικής προώθησης

 

Ο χρήστης, για να διακόψει τη λήψη επικοινωνίας εμπορικής προώθησης, μπορεί να κάνει κλικ στη σύνδεση κατάργησης εγγραφής στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εδώ για την Εμπορική προώθηση για εταιρείες ή εδώ για Εμπορική προώθηση για καταναλωτές.

 

Εάν ο χρήστης αποφασίσει ότι δεν θέλει να λαμβάνει στο εξής πληροφορίες εμπορικής προώθησης, η McAfee μπορεί να εξακολουθεί να επικοινωνεί μαζί του σχετικά με θέματα συναλλαγών ή διαχείρισης, όπως οι ενημερώσεις ασφάλειας, η λειτουργικότητα προϊόντων και τα αιτήματα εξυπηρέτησης.

 

Διατήρηση δεδομένων

 

Η McAfee θα διατηρεί τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης παραμένει εγγεγραμμένος συνδρομητής ή χρήστης των προϊόντων της εταιρείας ή για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογο για επιχειρηματικούς σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών, όπως για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς και τακτοποίησης ή για την παροχή σχολίων ή πληροφοριών που μπορεί να ζητήσει ο χρήστης.

 

Απόρρητο ανηλίκων

 

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες της McAfee παρέχουν δυνατότητες ασφάλειας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους γονείς για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής δραστηριότητας του παιδιού τους, τη φυσική του τοποθεσία ή τη χρήση μιας εγγεγραμμένης συσκευής. Αυτές οι Υπηρεσίες απαιτούν γονική συγκατάθεση και η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί εν γνώσει της τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τις συσκευές παιδιών για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός από την παράδοση των Υπηρεσιών. Αυτά τα προϊόντα επιτρέπουν στους γονείς να διαγράψουν το προφίλ του παιδιού τους οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ο χρήστης κρίνει ότι η εταιρεία έχει συλλέξει πληροφορίες από το παιδί του κατά λάθος ή εάν έχει ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας σχετικά με τα παιδιά, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν ο χρήστης είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, πρέπει να έχει την άδεια του γονέα για να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Η McAfee παροτρύνει τους γονείς να υποδεικνύουν στα παιδιά τους ότι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν το πραγματικό τους όνομα, τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου χωρίς την άδεια των γονέων. Εάν ο χρήστης μάθει ότι το παιδί του έχει παράσχει στην εταιρεία Προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα, μπορεί να ειδοποιήσει την εταιρεία επικοινωνώντας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν η εταιρεία μάθει ότι έχει συλλέξει οποιαδήποτε Προσωπικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών (και σε ορισμένες δικαιοδοσίες κάτω των 16 ετών), η εταιρεία θα λάβει άμεσα μέτρα ώστε να διαγράψει αυτές τις πληροφορίες και να τερματίσει το λογαριασμό του παιδιού.

 

Κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

 

Μεταφορές δεδομένων

 

Τα κεντρικά γραφεία της McAfee βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαθέτει επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και παρόχους υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανά τον κόσμο. Ως εκ τούτου, η εταιρεία και οι πάροχοι υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταφέρουν τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή να τα αποθηκεύουν ή να παρέχουν πρόσβαση σε αυτά σε δικαιοδοσίες, οι οποίες ενδέχεται να μη παρέχουν ισοδύναμα επίπεδα προστασίας δεδομένων με την οικεία δικαιοδοσία του χρήστη. Η εταιρεία θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη απολαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας στις δικαιοδοσίες στις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν ο χρήστης βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στην Ελβετία, η εταιρεία παρέχει επαρκή προστασία για τη μεταφορά Προσωπικών δεδομένων σε χώρες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας μέσω μιας σειράς ενδοεταιρικών συμφωνιών που βασίζονται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με την Οδηγία Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ. Ο χρήστης δικαιούται να λάβει αντίγραφο αυτών των συμφωνιών, επικοινωνώντας με την εταιρεία όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

Πρόσβαση, Διόρθωση, Διαγραφή και Περιορισμός

 

Αν ο χρήστης εγγραφεί σε κάποιο καταναλωτικό προϊόν της McAfee, μπορεί να αποκτά πρόσβαση και να διορθώνει τα Προσωπικά δεδομένα του προφίλ του ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου». Εάν ο χρήστης δεν έχει εγγράψει κάποιο προϊόν της McAfee, αλλά κάποιο προϊόν της εταιρείας έχει εγκατασταθεί στη συσκευή του, μπορεί να διακόψει τη συλλογή δεδομένων της McAfee από τη συσκευή του, καταργώντας την εγκατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος.

 

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει πρόσβαση, αλλαγές ή κατάργηση των Προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επικοινωνώντας με την εταιρεία, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Για ορισμένα αιτήματα και εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση διαχείρισης. Η εταιρεία θα ενημερώνει το χρήστη σχετικά με τυχόν χρέωση διαχείρισης πριν από την εκτέλεση του αιτήματος.

 

Παρόλο που η McAfee καταβάλει προσπάθειες με καλή πίστη για να παρέχει στους πελάτες πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα του, ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες η εταιρεία δεν θα μπορεί να παρέχει πρόσβαση, και συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά περιπτώσεις όπου: οι πληροφορίες περιέχουν νομικό δικαίωμα, οι πληροφορίες εκθέτουν το απόρρητο ή τα νόμιμα δικαιώματα άλλων ατόμων, το βάρος ή τα έξοδα της παροχής πρόσβασης θα ήταν δυσανάλογα των κινδύνων για το απόρρητο του ατόμου στην προκειμένη περίπτωση ή όταν πρόκειται για εμπορική ιδιοκτησία. Εάν η McAfee κρίνει ότι η πρόσβαση θα πρέπει να περιοριστεί σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, θα παράσχει στο χρήστη μια εξήγηση για το λόγο που έγινε αυτό και ένα σημείο επαφής για περαιτέρω ερωτήσεις. Για την προστασία του απορρήτου του χρήστη, η εταιρεία λαμβάνει εύλογα εμπορικά μέτρα για να επαληθεύσει την ταυτότητα του χρήστη προτού εκχωρήσει πρόσβαση ή πραγματοποιήσει αλλαγές στα Προσωπικά δεδομένα.

 

Μόνο για εταιρικούς/επιχειρηματικούς πελάτες

 

Η McAfee είναι εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων και επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από τους πελάτες της.

 

Η McAfee ενεργεί σύμφωνα με γραπτές οδηγίες που λαμβάνει από τους Εταιρικούς πελάτες για την πρόσβαση, διαγραφή, αποδέσμευση, διόρθωση ή αποκλεισμό της πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα προϊόντα και στα συστήματα της McAfee. Οποιαδήποτε αιτήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση, τη διαγραφή ή τη διόρθωση θα πρέπει να υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο άτομο χρησιμοποιώντας τη φόρμα «Ατομικά αιτήματα δεδομένων» που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html. Η εταιρεία θα βοηθήσει τους πελάτες της με αιτήματα από τους υπαλλήλους τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

 

Εάν ο χρήστης απαιτεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το προϊόν McAfee που έχει αγοράσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το διαχειριστή λογαριασμού του.

 

Βάση επεξεργασίας

 

Η εταιρεία, όταν επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη, θα το πράττει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Εάν η εταιρεία πρέπει να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά δεδομένα του χρήστη για να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το χρήστη (π.χ. επεξεργασία πληρωμών και παροχή των Υπηρεσιών που αγοράζει ή ζητά ο χρήστης).
 • Εάν η εταιρεία έχει έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για παράδειγμα, η εταιρεία έχει έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων του χρήστη για την παροχή, διασφάλιση και βελτίωση των Υπηρεσιών της, για την επικοινωνία με το χρήστη σχετικά με αλλαγές στις Υπηρεσίες της και για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες υπηρεσίες ή προϊόντα.

 

Ερωτήσεις ή παράπονα

 

Εάν ο χρήστης είναι κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει προβληματισμούς για τις πρακτικές της εταιρείας που αφορούν την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που δεν μπορεί να επιλύσει η εταιρεία, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει παράπονο στην αρχή απορρήτου δεδομένων, στην περιοχή διαμονής του.

 

Συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες Web

 

Η Τοποθεσία και οι Υπηρεσίες της εταιρείας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες Web για διευκόλυνση και πληροφόρηση του χρήστη. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να λειτουργούν υπό τη διαχείριση άλλων εταιρειών, οι οποίες δεν συνδέονται με την McAfee. Οι συνδεδεμένες τοποθεσίες Web ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές ή νομικές γνωστοποιήσεις περί απορρήτου και η εταιρεία συνιστά ο χρήστης να τις διαβάζει εάν επισκέπτεται αυτές τις τοποθεσίες Web. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πρακτικές απορρήτου ή τη χρήση οποιασδήποτε τοποθεσίας Web, η οποία δεν συνδέεται με την McAfee.

 

Επικοινωνία με την εταιρεία

 

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία σχετικά με την παρούσα Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου ως εξής:

 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τηλεφωνικώς καλώντας στον αριθμό +1 (888) 847-8766 ή γραπτώς στη διεύθυνση:

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive
Plano, TX 75024

 

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τηλεφωνικώς καλώντας στον αριθμό +353 21 467 2000 ή γραπτώς στη διεύθυνση:

 

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

 

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει παράπονο οποιαδήποτε στιγμή στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων, την αρχή εποπτείας της Ιρλανδίας για θέματα προστασίας δεδομένων, στη διεύθυνση https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm ή καλώντας στον αριθμό +353 57 868 4800.

 

Στην Ιαπωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτώς στη διεύθυνση:

 

Privacy
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
Email: MBJP_McAfeePrivacy@McAfee.com