McAfeen käyttöoikeussopimus
 

VIIMEKSI PÄIVITETTY: 7. toukokuuta 2020

 

Kiitos, että valitsit McAfeen.

 

Tämä on sopimus sinun, olet sitten yksityisasiakas tai pienyritys, ja McAfee, LLC:n (josta käytetään tässä sopimuksessa nimitystä McAfee sekä me-sanan eri taivutusmuotoja, kuten "meidän", "me", tai "meitä"), tai jonkin alla määritetyn tytäryhtiömme välillä (sen mukaan, mistä olet hankkinut tuotteen tai palvelun). Tämä sopimus määrittää ehdot ja oikeudet, joiden mukaisesti voit käyttää ohjelmistojamme ja palveluitamme. Lue koko asiakirja, mukaan lukien kaikki linkitetyt ehdot, koska kaikki ehdot ovat tärkeitä ja yhdessä ne muodostavat kokonaisuudessaan sopimuksen, jota käyttöösi sovelletaan. KIINNITÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA ALLA OLEVAAN SITOVAAN SOVITTELUEHTOON JA JOUKKOKANNEOIKEUDESTA LUOPUMISEEN, SILLÄ NÄMÄ EHDOT VAIKUTTAVAT SIIHEN, MITEN KIISTAT RATKAISTAAN.

 

Kun napsautat hyväksyntäpainiketta, ilmaiset suostumuksen sähköisesti, lataat ohjelmiston tai muulla tavalla käytät ohjelmistoa tai palveluita, hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, älä asenna ohjelmistoa tai palveluita tai käytä niitä. Jos olet hyväksynyt useita tämän sopimuksen versioita, viimeisin hyväksymäsi versio muodostaa sinun ja meidän välisen sopimuksen – ja se korvaa kaikki aiemmat versiot. Mikäli jokin tämän sopimuksen käännetty versio on ristiriidassa englanninkielisen version kanssa, sovelletaan englanninkielistä versiota.

 

Tämä sopimus käsittää seuraavat:

 

  • käyttöoikeusehdot (mukaan lukien rajoitukset, omistajuus, muutokset, irtisanominen ja tietosuoja)
  • maksu- ja tukiehdot (mukaan lukien automaattinen uusiminen, peruutus, tuki ja päivitykset)
  • tiettyjä tuotteita ja palveluita koskevat ehdot (mukaan lukien maksuttomat palvelut)
  • henkilöllisyyden suojauspalveluiden ehdot
  • sitovan sovittelun ehdot ja ryhmäkanteesta luopumisen ehto
  • yleiset juridiset ehdot (mukaan lukien rajoitetut takuut, takuun vastuuvapauslauseke, vastuun rajoitus, käyttöoikeuden myöntävät tahot ja paikallisten lakien ehdot)
  • McAfeen yhteystiedot

 

KÄYTTÖOIKEUSEHDOT

 

 Käyttöoikeuden myöntäminen henkilökohtaiseen käyttöön. Myönnämme sinulle yksityisasiakas henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän sekä kestoltaan rajoitetun käyttöoikeuden asentaa ja käyttää mitä tahansa ohjelmistoa ja palveluita, joiden tilauksen olet ostanut vain henkilökohtaista käyttöä varten niin monelle laitteelle ja käyttäjälle kuin käyttöoikeus- tai palvelusopimuksessasi (soveltuen) on määritetty ja järjestelmävaatimusten mukaisesti. Tätä oikeutta kutsutaan tässä asiakirjassa käyttöoikeudeksi.

 

Käyttöoikeus tarkoittaa niiden laitteiden ja käyttäjien määrää ja tyyppiä, jotka saavat käyttää ohjelmistoa ostetun tuotteen tai latauksen mukana toimitettujen asiakirjojen määrittämällä tavalla, mikä (käyttöoikeuden hankintakanavan mukaan) voi olla mikä tahansa seuraavista: kassan maksusivu, verkkosivustomme tuotekuvaussivu, hankinnasta lähettämämme sähköpostivahvistus, pakkaus, jos tuote on hankittu jälleenmyyjältä, tai muu sinulle oston yhteydessä toimitettu asiakirja. Jos laitteiden tai käyttäjien määrää ei ole määritelty, käyttöoikeus koskee yhtä laitetta ja yhtä käyttäjää.

 

Palveluoikeus määrittää ostamiesi palveluiden käyttöoikeuden keston ja laajuuden oston yhteydessä saamiesi asiakirjojen mukaisesti. Jos asiakirjoissa ei ole määritetty laajuutta tai kestoa, palveluoikeus koskee yhtä laitetta ja yhtä käyttäjää yhden vuoden ajan.

 

Järjestelmävaatimuksissa kuvataan tuetut laitteet ja käyttöjärjestelmät, joilla tietty McAfee-tuote toimii oikein. Ne luetellaan verkkosivustollamme. Sinun vastuullasi on järjestelmävaatimusten täyttyminen, kuten tarvittavien päivitysten tekeminen, jotta voit jatkaa ohjelmiston käyttöä.

 

Käyttöoikeuden myöntäminen pienyrityskäyttöön.  Tämä lisenssi sallii ohjelmiston käytön vain lisensoidun pienyrityksen palkkaamille henkilöille. Tämän sopimuksen ehtojen ja ohjelmiston rekisteröinnin mukaisesti myönnämme täten sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän oikeuden käyttää ohjelmistoa samassa määrässä laitteita kuin hankkimiasi käyttöoikeustilauksia, kuten on kuvattu oston yhteydessä saamissasi asiakirjoissa edellyttäen, että tällainen käyttö tapahtuu ainoastaan hankkimasi tilausjakson aikana ja rajoittuu ainoastaan henkilöstöösi ja ainoastaan yrityksen sisäisiin toimintoihin. (Tämän sopimuksen tarkoituksessa ohjelmiston käyttö tarkoittaa sen käyttöä, asennusta, lataamista, kopioimista tai muunlaista hyötymistä ohjelmiston käytöstä.) Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto ja siihen liittyvät tiedot ovat meidän ja toimittajiemme omaisuutta. Sinulla on oikeus päivityksiin, joita julkaisemme niin kauan kuin sinulla on voimassa oleva tilaus. Meillä on lupa peruuttaa käyttöoikeus tämän sopimuksen mukaisesti.

 

Ohjelmistoa voi käyttää vain tuetuilla laitteilla ja käyttöjärjestelmillä, ja käyttäjän laitteiston, ohjelmiston ja Internet-yhteyden suorituskyky sekä yhteensopivuus voivat vaikuttaa ohjelmiston käytettävyyteen. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen järjestelmänsä täyttää järjestelmävaatimukset. Lisäksi käyttäjä on vastuussa laitteistokustannuksista, joihin voi sisältyä ajoittaisia päivityksiä, joita vaaditaan ohjelmiston käytön jatkamiseen. Järjestelmävaatimukset luetellaan tuotekuvaussivulla (tämän sopimuksen tarkoituksissa tuotekuvaussivu tarkoittaa joko verkkosivua, jolla tuote kuvaillaan, ja/tai asianmukaista tuotteen tietolehtistä).  

 

Sinun on rekisteröitävä hankkimasi ohjelmiston jokainen käyttöoikeus. Rekisteröinti vaaditaan, jotta voit saada teknistä tukea tai pyytää mahdollisesti käyttöoikeuteen kuuluvan virustenpoistoistunnon vuositilauksen puitteissa ja jotta tulevaisuudessa hankkimillasi käyttöoikeuksilla olisi sama uusimispäivä kuin alun perin hankkimillasi käyttöoikeuksilla. Käyttämättömät käyttöoikeudet eivät siirry seuraavalle tilausvuodelle. Sinun velvollisuutesi on varmistaa, että joku organisaatiosi jäsen voi käyttää rekisteröintitiliäsi ja tiliprofiilissa ilmoitettua sähköpostiosoitetta, jotta voit saada meiltä tukea ja pro-rata-hinnan alla kuvatuista lisäkäyttöoikeuksista.

 

Jos hankit tulevaisuudessa tilillesi rekisteröimällesi ohjelmistolle lisäkäyttöoikeuksia ja käytät tiliprofiilissasi ilmoitettua sähköpostiosoitetta uusiin hankintoihin, lisäkäyttöoikeuksien käyttöaika lyhenee automaattisesti siten, että uusimispäivä on sama kuin alun perin hankkimiesi ohjelmistojen käyttöoikeuksien.  Tällöin sinulta veloitetaan suhteutettu tilaushinta perustuen lyhennetyn alkuperäisen ajan kalenteripäivien määrään. Jos et rekisteröi alkuperäisiä käyttöoikeuksiasi tilillesi tai et käytä tiliisi liittyvää sähköpostia maksuun, et saa pro-rata-hintaa ja kyseisten lisäkäyttöoikeuksien tilauskausi on hankkimasi kausi.

 

Jos sopimus mistä tahansa syystä lakkautetaan tai se päättyy, sinulla tai kenelläkään henkilöstösi jäsenellä ei enää ole oikeutta ohjelmiston eikä verkkotallennus- tai varmuuskopiointipalvelujen käyttöön, ja voimme harkintamme mukaan poistaa ja/tai sulkea käyttäjän tilin. Sopimuksen lakkauttamis- tai päättymispäivämäärän jälkeen poistamme normaalien käytäntöjemme mukaan kaikki verkkoon tallennetut tai varmuuskopioidut käyttäjän tiedot, tekstit, tiedostot, linkit, kuvat ja muut materiaalit (”sisällön”). Olet itse vastuussa sisällön tallentamisesta tai varmuuskopioimisesta muualle ennen sopimuksen päättymistä tai irtisanomista. Ohjelmiston käytöstä määrätään kaikkina aikoina tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Rajoitukset: Sinulle myönnetään ohjelmiston tai palvelujen käyttöoikeus. Itse ohjelmistoa tai palveluita ei myydä sinulle. Ohjelmistoa ja palveluita suojaavat kansalliset ja kansainväliset lait sekä sopimukset Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Sinulla ei ole oikeutta jäljentää tai levittää ohjelmistoa tai palvelua ilman lupaa. Ohjelmiston tai palvelun luvattomasta jäljentämisestä tai levittämisestä voi aiheutua sovellettavan oikeustoimialueen siviili- ja rikosoikeuden mukaisia sakkorangaistuksia tai muita rangaistuksia. Sinulla ei ole oikeutta seuraaviin: (i) ohjelmiston tai palveluiden lähdekoodin takaisinmallintaminen tai muunlainen selvittäminen, ellei sitä ole laissa sallittu, (ii) ohjelmiston tai palveluiden muuntaminen, muokkaaminen tai siihen perustuvien johdannaisteosten luominen, (iii) ohjelmiston tai palveluiden julkaiseminen, kopioiminen (paitsi varmuuskopiot, jos ne sallitaan ostoasiakirjoissa), myyminen, lainaaminen, vuokraaminen, alikäyttöoikeuksien myöntäminen, luovuttaminen tai muu siirtäminen muiden käyttöön, (iv) ohjelmiston tai palveluiden hyödyntäminen kaupallisiin tarkoituksiin (paitsi jos olet pienyritys, jolloin sovelletaan yllä olevaa käyttöoikeuden myöntämistä pienyrityskäyttöön), (v) ohjelmiston tai palveluiden teknisten suojausratkaisujen kiertäminen ja (vi) ohjelmiston tai palveluiden käyttäminen lainvastaisesti tai (vii) toiminta, joka häiritsee muita ohjelmiston tai palveluiden käyttäjiä. Jos ohjelmisto ja palvelut on asennettu laitteeseen ja kyseisen laitteen omistaja vaihtuu, ohjelmisto ja palvelut on poistettava laitteesta ja laitteen tiedot on poistettava tililtäsi. Meillä on oikeus harkintamme mukaan lakkauttaa tai keskeyttää tämä sopimus, tilisi ja käyttöoikeutesi ohjelmistoon tai palveluihin, jos olemme oman yksinomaisen harkintamme perusteella sitä mieltä, että olet rikkonut tämän sopimuksen ehtoja. Ohjelmisto ja palvelut voivat sisältää valvontatekniikkaa, jolla rajoitetaan sisällön tallennustilan kokoa, kaistanleveyden kulutusta tai niiden laitteiden lukumäärää, joihin ohjelmisto tai palvelut voidaan asentaa, tai jonka avulla pääsysi ohjelmistoon tai palveluihin voidaan estää, jos olet rikkonut sopimuksen ehtoja tai käyttöoikeutesi on päättynyt tai irtisanottu.

 

Omistajuus. Yhdessä toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa säilytämme ohjelmistomme ja palveluidemme omistusoikeuden ja kaikki ohjelmistoomme ja palveluihimme liittyvät oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet. Sinulle myönnetään ainoastaan tässä sopimuksessa nimenomaisesti ilmoitetut oikeudet. Jos esität meille ohjelmistosta tai palveluista kommentteja, tietoja, mielipiteitä tai ehdotuksia, hyväksyt sen, että voimme käyttää näitä rajoituksetta mihin tahansa tarkoitukseen ilman korvausta sinulle.

 

Maksuttomat ohjelmistot ja palvelut: Ohjelmisto ja palvelut voivat käsittää (A) ohjelmiston maksuttomat versiot, mukaan lukien (i) toiminnot, jotka sisältyvät maksulliseen tilaukseen ja joista ei enää veloiteta tai jotka tarjoamme omasta päätöksestämme ilman veloitusta, ja (ii) mitkä tahansa toiminnot, jotka annamme koekäyttöön hyvän tahdon eleenä tai arviointitarkoituksiin tai jotka on merkitty ennakkoversioiksi, rajoitetuksi versioiksi, beetaversioiksi tai muulla tavalla kuvailtu kokeelliseksi, testaamattomaksi tai ei täysin toimivaksi (näitä kaikkia kutsutaan maksuttomiksi ohjelmistoiksi), ja (B) palvelut, joita toimitamme sinulle veloituksetta, joilla voi olla samanlainen tuotenimi kuin maksuttomalla ohjelmistolla ja jotka voivat olla kokeellisia, testaamattomia tai ei täysin toimivia (näitä kaikkia kutsutaan maksuttomiksi palveluiksi).

 

Maksulliset tilaukset: Oikeutesi käyttää ohjelmistoa tai palveluita on voimassa tilausjakson ajan, joka on määritelty oston yhteydessä saamissasi asiakirjoissa ("tilausjakso"), ja soveltuvin osin kunkin seuraavan uusimisjakson ajan, paitsi jos sopimus irtisanotaan. Mikäli oston yhteydessä saamissasi asiakirjoissa ei määritellä aikaa, jona voit käyttää tuotteita tai palveluita, tilausjaksosi on yksi vuosi ohjelmiston tai palveluiden ostosta. Uusiminen tarkoittaa sitä, että hyväksyt uusimishetkellä voimassa olevan version McAfeen käyttöoikeussopimuksesta.

 

Maksuttomat ohjelmistot ja palvelut: Oikeutesi käyttää McAfee-tuotteita tai ‑palveluita on voimassa niin pitkään kuin maksuton ohjelmisto on asennettuna tai kuin me muulla tavalla tarjoamme maksuttoman ohjelmiston tai maksuttomat palvelut käyttöösi. Tätä oikeutta koskevat latauksen yhteydessä saamiesi asiakirjojen mahdolliset rajoitukset.

 

Tämän sopimuksen muutokset. McAfee voi joutua päivittämään tai muuttamaan ehtojaan ajoittain. Mikäli sinulla on maksullinen tilaus, uudet ehdot astuvat voimaan uuden tilausjakson alkaessa. Jos et hyväksy uusia ehtoja, sinun täytyy hylätä sopimus poistamalla automaattinen uusiminen käytöstä ja poistamalla ohjelmiston asennus ja lopettamalla ohjelmiston ja palveluiden kaikki käyttö tilausjakson lopussa.

 

Jos kyseessä on maksuton ohjelmisto tai maksuttomat palvelut, hyväksyt tämän sopimuksen muutokset, kun jatkat ohjelmiston tai palvelujen käyttöä. Jos hylkäät päivitetyn sopimuksen, maksuttoman ohjelmiston tai palvelun käyttöoikeutesi irtisanotaan. Lisäksi sinun on lopetettava maksuttoman palvelun tai ohjelmiston käyttö ja poistettava maksuttoman ohjelmiston asennus.

 

Sopimuksen irtisanominen. Voimme irtisanoa tämän sopimuksen, jos et noudata tämän sopimuksen ehtoja. Voit myös itse irtisanoa käyttöoikeutesi ohjelmistoon ennen sopimuksen päättymistä poistamalla ohjelmiston ja palvelut pysyvästi laitteistasi ja peruuttamalla tilisi. Hyvityskäytännöistä voit tarkistaa, oletko oikeutettu hyvitykseen. Tarkista asia ennen ohjelmiston ja palveluiden poistamista. Jos tämä sopimus päättyy tai irtisanotaan, (i) sinulla ei enää ole oikeutta käyttää ohjelmistoa ja palveluita, mukaan lukien kaikki verkkotallennus- ja varmuuskopiopalvelut, (ii) sinun täytyy poistaa ohjelmisto ja palvelut pysyvästi laitteistasi ja (iii) lisäksi saatamme peruuttaa tai sulkea tilisi. Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen poistamme normaalien käytäntöjemme mukaan kaikki verkkoon tallennetut tai varmuuskopioidut tietosi, tekstisi, tiedostosi, linkkisi, kuvasi ja muut materiaalisi (tätä kutsutaan tässä asiakirjassa sisällöksi). Olet itse vastuussa sisällön tallentamisesta tai varmuuskopioimisesta muualle ennen sopimuksen päättymistä tai irtisanomista.

 

Tietosuoja. Katso tiedot siitä, miten keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietojasi verkkosivustomme, tuotteidemme, palveluidemme ja web-pohjaisten sovellusten kautta tietosuojastamme.

 

MAKSU- JA TUKIEHDOT

 

MAKSUVALTUUTUS.

 

HYVÄKSYT SEN, ETTÄ ME VOIMME TAI VALTUUTETTU KUMPPANIMME VOI VELOITTAA LUOTTO- TAI MAKSUKORTILTA TAI MUULTA MÄÄRITTÄMÄLTÄSI MAKSUTAVALTA KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISET SAATAVAT, MUKAAN LUKIEN TILAUSTEN UUSINNAT. SITOUDUT ILMOITTAMAAN MEILLE PIKAISESTI KORTIN NUMERON TAI VANHENEMISPÄIVÄN MUUTOKSISTA SEKÄ MUISTA MAKSUTIETOJEN MUUTOKSISTA. LUOTTO- JA MAKSUKORTTIEN YHTEYDESSÄ YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ VOIMME PÄIVITTÄÄ TÄLLAISET TIEDOT MYÖS KORTIN MYÖNTÄJÄLTÄ TAI MAKSUPALVELUNTARJOAJALTA SUORAAN TAI EPÄSUORASTI SAAMIEMME TIETOJEN PERUSTEELLA JA ETTÄ VOIMME VELOITTAA SAATAVAT PÄIVITETTYJEN KORTTITIETOJEN AVULLA. PIDÄTÄMME MYÖS OIKEUDEN YRITTÄÄ SUORITTAA EPÄONNISTUNEET MAKSUT UUDELLEEN, SISÄLTÄEN MUUN MUASSA HYLÄTYLLÄ KORTILLA SUORITETUN MAKSUN YRITTÄMISEN UUDELLEEN MYÖHÄISEMMÄLLÄ VANHENEMISPÄIVÄLLÄ. TÄMÄN EHDON KATSOTAAN OLEVAN SUOSTUMUS KORTIN TAI MAKSUVÄLINEEN VELOITTAMISEEN.

 

Automaattinen uusiminen:

 

Hyväksyt sen, että maksullinen tilauksesi uusitaan automaattisesti. Annat meille tai valtuutetulle kumppanillemme oikeudet veloittaa tietoihisi määritetyltä kortilta tai maksutavalta uusintatilauksen hinnan 30 päivän kuluessa edellisen tilausjakson umpeutumisesta. Perittävä hinta on uusintahetkellä voimassa oleva tilaushinta. Tilauksen automaattisen uusimisen hinta voi muuttua. Tilauksesi uusinta on kestotilaus, jota jatketaan, kunnes peruutat sen. Jos haluat saada lisätietoja, peruuttaa tilauksesi tai muokata automaattisen uusimisen asetuksia, kirjaudu omalle tilisivullesi tai ota yhteyttä asiakastukeen. Lähetämme sinulle ennen tilausjakson umpeutumista ilmoituksen tiliprofiilissasi ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, jossa kerromme tulevasta uusimisesta. Huomaathan, että automaattinen uusinta voi epäonnistua, jos käytit muuta maksuvälinettä kuin luotto- tai pankkikorttia tilauksesi ostamiseen. Jos ohjelmisto tai palvelut on uusintahetkellä nimetty uudelleen, päivitetty tai korvattu uudella vastaavalla ohjelmistolla tai palvelulla, jolla on kohtuullisesti katsoen vastaavat toiminnot, voimme harkintamme mukaan uusia tilauksesi automaattisesti uudella tuotteella korkeintaan uuden tuotteen alentamattomaan tilaushintaan.

 

VOIT MILLOIN TAHANSA TILAUKSEN TEKEMISEN JÄLKEEN POISTAA AUTOMAATTISEN UUSIMISEN KÄYTÖSTÄ VERKOSSA TILISIVULLASI TAI OTTAMALLA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUN. JOS ET HALUA, ETTÄ TILAUS UUSITAAN AUTOMAATTISESTI, SINUN TÄYTYY POISTAA AUTOMAATTINEN UUSIMINEN KÄYTÖSTÄ VIIMEISTÄÄN 30 PÄIVÄÄ ENNEN TILAUKSEN PÄÄTTYMISTÄ. JOS ET POISTA AUTOMAATTISTA UUSIMISTA KÄYTÖSTÄ, TILAUKSESI JATKUU VOIMASSA OLEVAN SOPIMUKSEN MUKAISEN UUDEN TILAUSJAKSON AJAN, ELLET PERUUTA TILAUSTA (TAI ELLET IRTISANO SITÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI).

 

KUN POISTAT AUTOMAATTISEN UUSIMISEN KÄYTÖSTÄ, LOPETAMME PREMIUM-TOIMINNOT JA PALVELUT, JOITA TARJOAMME VAIN TILAUSASIAKKAILLE, JOIDEN TILAUKSET UUSITAAN AUTOMAATTISESTI JA JOTKA OVAT MAKSANEET TILAUKSISTAAN.

 

Peruuttaminen. Lukuun ottamatta sitä, mitä on määritelty hyvityskäytännössämme, tilauksen peruuttaminen tai tämän sopimuksen irtisanominen ei oikeuta sinua taannehtivaan hyvitykseen tai suhteelliseen hyvitykseen maksuista, jotka olet maksanut peruutuspäivään mennessä. Tilauksen peruuttaminen tai tämän sopimuksen irtisanominen tarkoittaa sitä, että sinulta ei enää peritä toistuvia maksuja tilaamistasi ohjelmistoista ja palveluista nykyisen tilausjakson päätyttyä.

 

Hyvitys. Lisätietoja McAfeelta ostetun ohjelmiston tai palvelun hyvityksen hankkimisesta on hyvityskäytännöissä.

 

Data- ja tiedonsiirtomaksut: Olet itse vastuussa kaikista ohjelmiston ja palveluiden käyttöön liittyvistä tietopalveluntarjoajan ja matkaviestinoperaattorin maksuista, mukaan lukien kaikki datarajoitusten tai puheajan rajoitusten ylittämisestä tai kotimaisten tai ulkomaisten tekstiviestipalveluiden käytöstä koituvat maksut.

 

Tuki ja päivitykset. Jos ohjelmisto ja palvelut ovat oikeutettuja tekniseen tukeen ja sinulla on voimassa oleva maksullinen tilaus, saat teknistä tukea voimassa olevien vakiotukipalveluidemme mukaisesti. Kaikki ohjelmistot ja palvelut eivät ole oikeutettuja tekniseen tukeen. Tietoja teknisestä tuesta ja muista vaihtoehdoista löytyy oston yhteydessä saamistasi asiakirjoista tai palveluehdoista. Vakiotukitarjontamme, käytäntömme ja menettelytapamme saattavat muuttua ajoittain. Lisäksi ne saattavat vaihdella maittain. Mahdollinen velvollisuutemme tukea ohjelmiston ja palveluiden aikaisempia versioita päättyy, kun ohjelmistoon tai palveluihin julkaistaan päivitetty, muokattu tai uudempi versio tai muu päivitys (näistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä päivitys). Jotta voimme helpottaa käyttöä ja varmistaa, että laitteidesi ohjelmistossa on uusimmat ominaisuudet, sitoudut tämän sopimuksen hyväksymällä siihen, että voimme asentaa laitteillesi päivityksiä ja  pyynnöstäsi tai luvallasi uusia ohjelmistoja automaattisesti silloin, kun niitä on saatavilla ja päivitysten tausta-asennus on mahdollista. Voimme myös automaattisesti esiladata ohjelmistoja, mutta tällaisia ohjelmistoja ei aktivoida ilman lupaasi. Kaikki maksuttomille ohjelmistoille tarjotut päivitykset tai tekninen tuki tarjotaan vain oman harkintamme mukaisesti ja voidaan lopettaa milloin tahansa.

 

Tuotteiden ja palveluiden elinkaari: McAfee voi harkintansa mukaan lopettaa joitain ohjelmistoja tai palveluita tai tiettyjä niiden sisältämiä toimintoja ja ominaisuuksia. Myynnin päättyminen viittaa päivämäärään, jonka jälkeen jotain tiettyä ohjelmistoa tai palvelua ei voi enää ostaa, uusia tai ladata. Jos tilauksesi ulottuisi uusimisen jälkeen myynnin päättymistä pidemmälle, et voi uusia tilaustasi. Myynnin päättymisellä tarkoitetaan päivämäärää, jonka jälkeen emme enää tarjoa automaattisia korjauksia, päivityksiä tai teknistä tukea tietylle ohjelmistolle tai palvelulle.

 

TIETTYJÄ TUOTTEITA JA PALVELUITA KOSKEVAT EHDOT

 

Palvelut. Tämän sopimuksen ja soveltuvien ostoasiakirjojen lisäksi meiltä ostamiasi palveluita koskevat tietyt lisäkäyttöehdot. Löydät ne verkkosivustoltamme. Suojauspalveluita täytyy päivittää, jotta ne voivat suojata uusilta uhilta ja jotta niiden tehokkuutta sekä suorituskykyä voidaan parantaa. Joskus päivityksiä tarvitaan myös muista liiketoiminnallisista syistä. Hyväksyt sen, että voimme muokata palveluiden ominaisuuksia ja toimintoja tilausjakson aikana. Nämä muokkaukset eivät merkittävästi heikennä palveluiden toimintoja ja ominaisuuksia. Jotkin laitteet eivät voi vastaanottaa palveluita. Palveluiden vastaanottaminen edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja järjestelmävaatimusten mukaista laitetta.

 

Safe Family ja useiden käyttäjien tuotteet. Jos olet aikuinen, vanhempi tai laillinen huoltaja, voit seurata tai valvoa ohjelmiston tai palveluiden avulla vain omia lapsiasi tai lapsia, joiden laillinen huoltaja olet, tai henkilöitä, joiden seuraamiseen ja valvontaan sinulla on laillinen oikeus. Sinun vastuullasi on hyväksynnän hankkiminen siltä ulkopuoliselta taholta, jolle laajennat käyttöoikeuden usean käyttäjän ohjelmistossa tai palveluissa, joilla seurataan ja valvotaan.

 

Maksuttomat ohjelmistot: Jos lataamasi tai muulla tavoin käyttöösi saama ohjelmisto tai palvelu on maksuton, koskee tämä kohta sopimuksessa myös sitä. Mikäli tämän kohdan määräykset ovat ristiriidassa käyttöoikeussopimuksen muiden ehtojen kanssa, tämä kohta syrjäyttää muut ehdot maksuttoman ohjelman osalta, mutta ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeen ristiriidan ratkaisemiseksi. Kaikki maksuttomat ohjelmistot tarjotaan ”sellaisenaan", ilman (nimenomaisia tai oletettuja) takuita, vastuuvapauksia, huoltoa tai tukea. Tämä ei koske lakiin perustuvia oikeuksia, joita ei voida sulkea pois tai rajoittaa. Hyväksyt sen, että maksuton ohjelmisto voi sisältää virheitä tai muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa järjestelmävirheitä, muita virheitä tai tietojen menettämisen. Hyväksyt sen, että emme ole luvanneet tai taanneet, että maksuton ohjelmisto tullaan julkaisemaan tai tuodaan saataville, että meillä ole mitään nimenomaista tai oletettua velvoitetta julkaista tai ottaa käyttöön maksutonta ohjelmistoa ja että meillä ei ole velvoitetta julkaista tuotetta, joka olisi samankaltainen kuin maksuton ohjelmisto tai yhteensopiva sen kanssa, tai mitään päivityksiä maksuttomaan ohjelmistoon. Näin ollen hyväksyt sen, että maksuttoman ohjelmiston käyttö on omalla vastuullasi.

 

McAfee-laitteen elinikäinen tilaus. McAfee-laitteen elinikäinen tilaus koskee yhtä Windows-tietokonetta tai Android-mobiililaitetta (laite), jos laitteen elinikäinen tilaus sisältyy laitteen tilaukseen, tai enintään kolmea laitetta, jos McAfee-laitteen elinikäinen tilaus on tilattu erikseen. Kun McAfee-laitteen elinikäinen tilaus on asennettu laitteeseesi oikein, se on käytössä laitteen koko jäljellä olevan käyttöiän (alan vakio) ajan. Olet oikeutettu puhelimitse ja Internetin välityksellä tarjottavaan englanninkieliseen tekniseen tukeen tavallisina toimistoaikoina yhden vuoden ajan. Lisäksi olet oikeutettu englanninkieliseen Internetin välityksellä tarjottavaan tekniseen tukeen laitteen koko käyttöiän ajan, kunhan laitteeseen asennettu käyttöjärjestelmä ei ole yli kahta versiota vanhempi kuin viimeisin alalla yleisesti käytetty käyttöjärjestelmäversio (esimerkiksi Windows 10.x tai Android 4.x tällä hetkellä). Tietokoneiden käyttöiäksi katsotaan 5–7 vuotta ja taulutietokoneiden sekä älypuhelimien käyttöiäksi katsotaan 3 vuotta. McAfee "Life of Your (Device)" -tilausta ei voida missään tilanteessa tai olosuhteissa siirtää toiselle henkilölle, toiseen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Jos myyt tai muulla tavoin siirrät laitteesi toiselle henkilölle ennen sen käyttöiän päättymistä, McAfee "Life of Your (Device)" -tilaus mitätöityy ja päättyy. Laitteen seuraavalla omistajalla ei ole oikeutta asentaa, käyttää tai omistaa kyseistä McAfee "Life of Your (Device)" -tilausta. Jos yrität siirtää tai asentaa uudelleen McAfee-laitteen elinikäisen tilauksen toiseen tietokoneeseen tai laitteeseen tai asentaa tilauksen muuhun kuin alkuperäiseen tietokoneeseen tai laitteeseen tai useampaan kuin alkuperäiseen kolmeen tietokoneeseen tai laitteeseen kulloisenkin sopimuksen mukaan, McAfee-laitteen elinikäisen tilauksen sisältämät asennus-, käyttö- ja omistusoikeudet irtisanotaan. Jotta McAfee-laitteen elinikäinen ohjelmisto pysyisi ajantasaisena ja oikeutettuna tukeen, se on päivitettävä säännöllisesti vastaavan McAfee-ohjelmiston tai -tuotteen viimeisimpään versioon. Jos haluat päivittää tilauksen johonkin muuhun tuotteeseen kuin McAfee-laitteen elinikäiseen tilaukseen, tätä tuotepäivitystä koskevat seuraavat ehdot: (1) Tuotepäivityksestä on maksettava kyseisen tuotteen tilaus- tai käyttöoikeusmaksu. (2) Tuotepäivitys EI ole laitteen koko käyttöiän kestävä McAfee-laitteen elinikäinen käyttöoikeus. (3) McAfee-laitteen elinikäinen tilaus ja käyttöoikeus päättyvät automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta tai aiemmin maksettujen maksujen hyvitystä.

 

Virusten poistaminen, TechMaster-palvelut ja virustorjuntalupaus: Jos tilauksesi sisältää viruspoistopalvelun tai TechMaster-palvelun tai on oikeutettu virustorjuntalupaukseemme tai vastaaviin palveluihin, joissa me tai jokin kumppaneistamme käyttää laitettasi ja yrittää poistaa siitä haittaohjelmistoja tai suorittaa siinä muita määritettyjä palveluita, voimassa saattavat olla lisäehdot, jotka määritetään oston yhteydessä saamissasi asiakirjoissa  ja palveluehdoissamme, jotka ovat luettavissa verkkosivustossamme. Toteutamme haittaohjelmien poistopalvelun kaupallisesti katsoen kohtuullisin toimin. Hyväksyt sen, että kaikkia haittaohjelmia ei voida poistaa palveluiden avulla. Emme takaa, että voimme poistaa kaikki haittaohjelmat laitteistasi. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa emme ole vastuussa tietojen tai ohjelmiston menettämisestä tai palauttamisesta tai järjestelmien tai verkkojen menettämisestä, joka aiheutuu näistä palveluista tai mistään meidän ja/tai edustajiemme toimesta tai tekemättä jättämisestä, huolimattomuus mukaan lukien. Jos teemme yhteistyötä kanssasi mihin tahansa salasanaongelmaan tai muuhun käyttöoikeusongelmaan liittyen, suosittelemme kyseisten salasanojen vaihtamista heti, kun palvelut on suoritettu. Hyväksyt sen, että olet laitteen ohjelmiston laillinen käyttöoikeuden haltija ja että Internetin käyttö tapahtuu täysin omalla vastuullasi. Kun vastaanotat palveluita, vahvistat, että (a) sinulla on täydet käyttöoikeudet laitteistoon ja ohjelmistoon, jolle hankit palvelun, ja (b) että varmuuskopioit erilliselle tietovälineelle laitteestasi kaikki ohjelmistot ja tiedot, joihin palvelut voivat vaikuttaa. Virustorjuntalupaus edellyttää automaattisen uusimispalvelun käyttöä. Sitä koskevat myös lisäehdot ja rajoitukset, jotka on julkaistu verkkosivustossamme.

 

Salasanojen hallinta. Olet itse täysin vastuussa salasanasi ja tilisi turvallisuudesta. Sinun täytyy pitää huolta tilisi pääsalasanasta ja salausavaimesta, sillä ilman niitä et voi käyttää tietojasi. Olet yksin vastuussa kaikesta tililläsi tapahtuvasta toiminnasta riippumatta siitä, kuka tiliä käyttää. Jos tiliäsi käytetään luvatta tai tiliin murtaudutaan, sinun on välittömästi ilmoitettava asiasta meille. Emme ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tilin luvattomasta käytöstä tai tilille murtautumisesta. Sen sijaan saatat olla vastuussa mistä tahansa vahingoista, joita luvattomasta käytöstä aiheutuu meille tai muille. EMME PÄÄSE KÄSIKSI PÄÄSALASANOIHIN EMMEKÄ VOI PALAUTTAA SALATTUJA TIETOJASI, JOS UNOHDAT SALASANOJEN HALLINTATOIMINNON TAI OHJELMISTON PÄÄSALASANAN. Tarjoamme salasanojen hallintaohjelmistostamme sekä Premium-version että maksuttoman version. Maksuttomissa versioissa tallennettavien erillisten tilien (kuten verkkosivuston tai sovelluksen kirjautumistietojen) määrä on rajoitettu. Ohjelmiston Premium-version voi ladata maksutta kampanjan yhteydessä. Jos olet kuitenkin ylittänyt ilmaisversiossa sallitun tilien enimmäismäärän, et voi enää lisätä uusia tilejä kampanja-ajan päättymisen jälkeen. Kaikkia lataamiasi McAfeen salasanahallintaohjelmistoja koskevat kaikki latauksen yhteydessä ilmoitetut tilausmaksut sekä tämän sopimuksen käyttöehdot.

 

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor on ohjelmisto (jolla on myös oma verkkosivusto), joka tarjoaa käyttäjille neuvoja tietyistä verkkosivustoihin mahdollisesti liittyvistä riskeistä. WebAdvisor-ohjelmisto näyttää keskeisten hakukoneiden tarjoamien linkkien vierellä värillisiä symboleita, ja niihin liittyvillä sivustoilla on tietoja tekijöistä, jotka vaikuttavat eri sivustoille annettuihin luokituksiin. Luokitukset perustuvat pääosin automaattisiin menetelmiin. WebAdvisor-ohjelmisto ei pysty tunnistamaan tai tarkistamaan kaikkia mahdollisia sivuston suunnitteluun liittyviä seikkoja eikä päättelemään sivuston omistajan päämääriä. Emme hallitse ulkopuolisten tahojen sivustojen sisältöä tai ota siitä vastuuta. Lisäksi joillakin ulkopuolisten tahojen sivustoilla voi olla sisältöä, joka saattaa olla mielestäsi ei-toivottavaa, sopimatonta tai loukkaavaa. SIVUSTOLUOKITUKSET EIVÄT ANNA TAKUITA MINKÄÄN SIVUSTON KÄYTÄNNÖISTÄ TAI LUOTETTAVUUDESTA EIVÄTKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA VIITTAA SIIHEN, ETTÄ TUEMME SIVUSTON SISÄLTÖÄ, AIHEPIIRIÄ, YLEISTÄ LAATUA TAI HYÖDYLLISYYTTÄ.

 

Palveluistuntojen valvonta. Me ja kumppanimme voimme – mutta meillä ei ole velvollisuutta – valvoa ja tallentaa palveluistuntoja, puhelut ja verkkoistunnot mukaan lukien, jotta voimme parantaa asiakaspalvelua sekä sisäistä koulutusta ja markkinatutkimusta. Myönnät täten meille oikeuden valvoa ja tallentaa palveluita ja käyttää tai paljastaa tietoja tarpeen mukaan lain, säädöksen tai muun valtionhallinnon pyynnön täyttämiseksi, toimittaaksemme palveluita sinulle tai muille käyttäjille ja parantaaksemme sinulle tulevaisuudessa tarjottavia palveluita.

 

McAfee-kodintarkistus. Jotkin tuotteemme saattavat sisältää ominaisuuden nimeltä McAfee-kodintarkistus, joka tarkistaa kaikki kotisi Wi-Fi-verkkoon yhdistetyt laitteet tunnistaakseen ja ilmoittaakseen sinulle laitteista, joiden tietoturvassa saattaa olla parantamisen varaa. Nämä tarkistukset suoritetaan tasaisin väliajoin, jotta tietoturvariskejä mahdollisesti sisältävät uudet laitteet voidaan tunnistaa. Sinun on otettava tämä ominaisuus nimenomaisesti käyttöön. Jos päätät ottaa ominaisuuden käyttöön, voit poistaa sen käytöstä milloin tahansa noudattamalla tuotteen sisällä ominaisuuden käyttöönoton yhteydessä annettuja ohjeita. Ottamalla ominaisuuden käyttöön vahvistat että olet yhteydessä kotisi Wi-Fi-verkkoon, että sinulla on oikeus sallia McAfeen tarkistaa kaikki kotisi Wi-Fi-verkkoon yhteydessä olevat laitteet tietoturvaongelmista mahdollisesti kärsivien laitteiden havaitsemiseksi, että kotisi Wi-Fi-verkkoon yhteydessä olevien laitteiden omistajat ymmärtävät, että McAfee-kodintarkistus pyrkii keräämään tietoja kaikista verkkoosi yhteydessä olevista laitteista tunnistaakseen ne yhdistetyt laitteet, joiden tietoturvassa saattaa olla puutteita, ja että sinä et anna kotisi Wi-Fi-verkon salasanaa henkilöille, jotka eivät halua McAfee-kodintarkistuksen tarkistavan heidän laitteitaan.

 

HENKILÖLLISYYDEN SUOJAUSPALVELUIDEN EHDOT:

 

Nämä ehdot ovat voimassa vain, jos olet rekisteröitynyt tai oikeutettu meidän tai jonkin kumppanimme tarjoamiin henkilöllisyyden suojauspalveluihin tai käytät niitä.  Oikeutesi näihin palveluihin voidaan määritellä oston tai kirjautumisen yhteydessä saamissasi asiakirjoissa ja palveluita koskevat sovellettavat lisäkäyttöehdot ovat saatavilla verkkosivustoltamme..

 

Joitakin henkilöllisyyden suojauspalveluiden ominaisuuksia tarjotaan vain Yhdysvaltain asukkaille, jolla on kelvollinen Yhdysvaltain sosiaaliturvatunnus. Katso täydellinen luettelo soveltuvuusvaatimuksista täältä. Kun rekisteröidyt palveluihin, kysymme sinulta seuraavia tietoja: (i) yhteystiedot (esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), (ii) henkilöllisyystiedot (esimerkiksi syntymäaika, ajokortin numero ja sosiaaliturvatunnus) sekä (iii) tiedot henkilöllisyytesi vahvistamiseksi ja pankkitiedot (esimerkiksi luottokorttinumero). Näitä tietoja tarvitaan, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi, veloittaa sinulta sovitut maksut palveluista ja tarjota palveluita sinulle, mukaan lukien henkilöllisyytesi valvonta ja yhteydenpito ulkopuolisiin tahoihin, kun se on tarpeen palveluiden tarjoamiseksi (esimerkiksi henkilötunnistusyritykset, ulkopuoliset palveluntarjoajat ja tietopalvelut, kuluttajatietoja tarjoavat yritykset, luottokelpoisuusyritykset, luotonantajat, maksupalveluyritykset, viranomaiset ja muut vastaavat). McAfeen tietosuojaselosteessa määritetään, miten me (ja muut puolestamme toimivat) keräämme, käytämme ja jaamme tietojasi, kun käytät henkilöllisyyden suojauspalveluita. Sinun täytyy lukea tietosuojaselosteemme ennen tämän käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä ja palveluidemme käyttöä.

 

 Ymmärrät, että hyväksyessäsi tämän sopimuksen ja käyttäessäsi henkilöllisyyden suojauspalveluitamme annat meille ja työntekijöillemme, edustajillemme, tytär- ja konserniyhtiöillemme, alihankkijoille, ulkopuolisille palveluntarjoajille ja tietopalveluntarjoajille sekä kaikille muille luottokelpoisuusyrityksille Fair Credit Reporting Act (FCRA) -lain mukaan, sen lisäysten ja muutosten mukaisesti, mukaan lukien Experian, TransUnion, Equifax sekä niiden tytär- ja konserniyhtiöt, kirjalliset ohjeet (jotka on kuvattu näissä ehdoissa) sekä suostumuksen ja valtuutuksen käyttää kuluttajatietoraportteja, mukaan lukien luotto- ja luottokelpoisuusraportit, sinusta (tai mahdollisesti rekisteröimistäsi lapsista) kaikilta kansallisilta luottokelpoisuus- ja kuluttajaraportointiyrityksiltä ja vaihtaa tietoja sinusta ulkopuolisten tietopalveluntarjoajien kanssa ja kaikkien tällaisten kansallisten luottokelpoisuusyritysten kanssa, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi ja valvoa sitä sekä tarjota henkilöllisyyden suojauspalveluita sinulle.

 

Yhdysvaltojen Fair Credit Reporting Act ‑laki. Fair Credit Reporting Act antaa sinulle oikeuden pyytää miltä tahansa kuluttajaraportointiyritykseltä kaikki tiedot, joita heillä on sinusta pyyntöhetkellä. Tällaiset tiedot kokonaisuudessaan täytyy pyytää suoraan tällaiselta kuluttajaraportointiyritykseltä. McAfeen henkilöllisyyden suojauspalveluiden tarjoamia tai pyytämiä kuluttajaraportteja ei ole tarkoitettu FCRA:n tai muun vastaavat lain mukaiseksi tiedonannoksi kuluttajaa koskevista tiedoista.

 

FCRA:n lain mukaan olet oikeutettu saamaan vuosittain maksutta ilmoituksen omista luottotiedoistasi kaikilta kansallisilta luottoraportointiyrityksiltä. Voit pyytää FCRA-lain mukaista vuosittaista maksutonta ilmoitustasi osoitteessa www.annualcreditreport.com.

 

Olet oikeutettu saamaan luottotietoilmoituksesi maksutta kuluttajaraportointiyritykseltä myös silloin, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 

Sinulta on evätty jokin kuluttaja-asioihin, vakuutuksiin, työllistymiseen tai viranomaisasioihin liittyvä oikeus tai jokin valtion myöntämä etuus tai sinulle on ilmoitettu kannaltasi kielteisestä päätöksestä tällaisiin liittyen edellisen 60 päivän aikana perustuen tietoihin kuluttajaraportista tällaiselta yritykseltä.

 

Sinulle ei ole vuokrattu asuntoa tai sinua on vaadittu maksamaan normaalia suurempia vuokratakuu edellisen 60 päivän aikana perustuen tietoihin kuluttajaraportista tällaiselta yritykseltä.

 

Vakuutat kirjallisesti olevasi työtön ja aikovasi hakea työtä seuraavan 60 päivän kuluessa tämän vakuutuksen antamisesta.

 

Vahvistat kirjallisesti, että saat sosiaalitukea.

 

Vahvistat kirjallisesti, että sinulla on syytä uskoa, että kyseisen kuluttajaraportointiyrityksen tiedoissasi on epätarkkuuksia petoksen tai vilpin vuoksi.

 

Jos asut Coloradon, Mainen, Marylandin, Massachusettsin, New Jerseyn tai Vermontin osavaltiossa, olet myös oikeutettu saamaan maksutta kuluttajaraporttisi tiedot kerran vuodessa. Jos asut Georgian osavaltiossa, olet oikeutettu saamaan kuluttajaraporttisi tiedot maksutta kahdesti vuodessa. Kuluttajaraportointiyritysten on lain mukaan toimitettava Illinoisin osavaltion asukkaille heidän kuluttajaraporttitietonsa pyynnöstä maksutta tai nimellistä maksua vastaan. Muussa tapauksessa kuluttajaraportointiyritys voi periä kohtuullisen maksun kuluttajaraporttisi tietojen toimittamisesta sinulle.

 

Fair Consumer Reporting Act antaa sinulle oikeuden kiistää kuluttajaraporttisi epätarkat tai puutteelliset tiedot. SINULLA EI OLE VELVOLLISUUTTA OSTAA KULUTTAJARAPORTTIASI MILTÄÄN KULUTTAJARAPORTOINTIYRITYKSELTÄ, KUN HALUAT KIISTÄÄ RAPORTTISI EPÄTARKKOJA TAI PUUTTEELLISIA TIETOJA TAI SAADAKSESI OMAT TIETOSI EQUIFAXILTA, EXPERIANILTA TAI TRANSUNIONILTA, JOTKA OVAT YHDYSVALTAIN KOLME KANSALLISTA KULUTTAJARAPORTOINTIYRITYSTÄ, TAI MILTÄÄN MUULTA KULUTTAJARAPORTOINTIYRITYKSELTÄ.

 

Equifax, Experian ja/tai TransUnion saattavat toimittaa kuluttajaraportteja maksutta myös omien käytäntöjensä mukaisesti. Näiden ehdot voivat poiketa yllä mainituista. Jos haluat ottaa yhteyttä Equifaxiin, Experianiin tai TransUnioniin pyytääksesi oman kuluttajaraporttisi tietoja suoraan heiltä tai kiistääksesi Equifaxin, Experianin tai TransUnionin luottoraportin tietoja sinusta, ota yhteyttä suoraan niihin. Yhteystiedot löytyvät alta:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

 

Equifax: 1-800-685-1111

 

Transunion: 1-800-916-8800

 

Jos haluat lukea kattavan yhteenvedon FCRA-lain mukaisista oikeuksistasi, napsauta tästä.

 

Takuiden lisävastuuvapauslausekkeet ja vastuuvelvollisuuden rajoitukset: Alla on määritetty henkilöllisyyden suojauspalveluita koskevat lisätakuut ja vastuuvelvollisuuden rajoitukset:

 

MITKÄÄN SINUN MEILTÄ TAI PALVELUISTA TAI PALVELUIDEN KAUTTA HANKKIMASI TIEDOT, SEKÄ SUULLISET ETTÄ KIRJALLISET, EIVÄT LUO MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JOTA EI NIMENOMAISESTI MYÖNNETÄ TÄSSÄ SOPIMUKSESSA. HENKILÖLLISYYDEN SUOJAUSPALVELUT TARJOTAAN SELLAISINAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN. MCAFEE, LLC JA SEN ULKOPUOLISET PALVELUNTARJOAJAT SEKÄ HEIDÄN TIETOPALVELUNTARJOAJANSA EIVÄT ANNA PALVELUILLE MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA JA KIISTÄVÄT KAIKKI NIIHIN LIITTYVÄT TAKUUT. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA MCAFEE, LLC JA SEN ULKOPUOLISET PALVELUNTARJOAJAT SEKÄ TIETOPALVELUNTARJOAJAT EIVÄT TAKAA HENKILÖLLISYYDEN SUOJAUSPALVELUIDEN TARKKUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, KATTAVUUTTA, AJANTASAISUUTTA, SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. NE EIVÄT OLE VASTUUVELVOLLISIA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT KOKONAAN TAI OSITTAIN HENKILÖLLISYYDEN SUOJAUSPALVELUIDEN TAI NIIDEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ.

 

Emme ole luottoyritys tai soveltuvien lakien mukaisesti samalla tavalla säännelty yritys. Emme tarjoa neuvoja luottoasioissa.

 

Luottoseurantapalvelumme seuraavat vain palvelun ostaneen kuluttajan luottotietoja. Ne eivät valvo, seuraa tai vertaile palvelun ostaneen kuluttajan luottotietoja muiden markkinoilla toimivien luottotietoyritysten tietoihin kyseisestä käyttäjästä.

 

Emme valvo kaikkien yritysten kaikkia maksutapahtumia.

 

Luottokelpoisuusluokitukset, luottoraportit ja luottovalvonta saattavat edellyttää lisävahvistusprosesseja. Luottopalveluita ei ehkä tarjota ennen tällaisten prosessien suorittamista. Sinulta veloitetaan alennettu palvelumaksu siihen saakka, kunnes vahvistat henkilöllisyytesi.

 

Vantage Score -luottokelpoisuusluokitukset ovat Vantage Score 3.0 -luottokelpoisuusluokituksia, jotka perustuvat Equifaxin, Experianin ja TransUnionin tietoihin. Muut toimijat saattavat arvioida luottokelpoisuutta eri Vantage Score -luokitusten tai luottokelpoisuusmittareiden perusteella.

 

McAfee® Identity Theft ProtectionPlus- ja McAfee® Identity Theft Protection Premium -palveluiden luottovalvonta Experianin ja TransUnionin toimesta saattaa alkaa usean päivän viipeellä.

 

Takaat ja vakuutat meille, että käytät henkilöllisyyden suojauspalveluita ja niiden tietoja petoksilta, valtuuttamattomilta ostoksilta, kanteilta ja muilta vastuilta suojautumiseen sekä niiden ehkäisemiseen etkä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 

Emme ole vastuussa mistään viipeestä tai palvelun toimimattomuudesta, jos emme voi kohtuuden nimissä vaikuttaa sen syyhyn.

 

Maksuton henkilöllisyyden suojauspalveluiden tilaus on voimassa vuoden ajan rekisteröitymispäivästä lähtien.

 

SITOVAN SOVITTELUN EHDOT JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMISEN EHTO

 

Euroopan unionin ulkopuolella olevien asiakkaiden

 

sopimus kiistojen sovittelusta: Sovelletaan ainoastaan myöhemmin tässä kohdassa kuvattuun yksityisasiakkaiden vähäisiä vaatimuksia käsittelevään tuomioistuinvaihtoehtoon: mikä tahansa meidän ja sinun välinen vaatimus, kiista tai erimielisyys vaatimuksen, lakiperiaatteen tai korvauksen tyypistä riippumatta (näistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä vaade), joka millään tavalla koskee sopimusta, ohjelmistoa tai mitä tahansa laitteita, tuotteita tai palveluja, ratkaistaan kumman tahansa osapuolen vaatimuksesta luottamuksellisessa ja sitovassa sovittelussa. Tämä sovintomenettelysopimus sisältää, mutta ei rajoitu, (i) vaateet, jotka liittyvät tämän sopimuksen, nämä sopimusmenettelyehdot mukaan lukien, toimeenpantavuuteen tai tulkintaan, (ii) tekemäsi vaateet sekä puolestasi tai sinuun liittyen tehdyt vaateet (esimerkiksi työntekijä, edustaja, edeltäjä, perijä, perillinen, vastuuhenkilö tai konkurssipesän hoitaja), (iii) vaateet, jotka liittyvät suoraan meihin ja/tai emoyhtiöömme, konserniyhtiöihimme, tytäryhtiöihimme, seuraajiimme, vastuuhenkilöihimme, työntekijöihimme ja edustajiimme sekä (iv) vaateet, jotka on voitu esittää osana joukko-, yhdistettyä, tai edustajavälitteistä kannetta tai muulle yhteisön, edustustoimelle, jolloin nimenomaisesti on selvää, että näiden vaatimusten sovittelu tapahtuu ainoastaan yksilötasolla (ei-joukkokanne, ei-edustus) ja sovittelijalla on oikeus myöntää korvauksen vain yksilötasolla (ei-joukkokanne, ei-edustus). OSAPUOLET SITOUTUVAT SIIHEN, ETTÄ SOVITTELUA EI VOI SOVELTAA JOUKKOKANTEESEEN, RYHMÄKANTEESEEN, VALTUUTETUN ASIANAJAJAN KANTEESEEN TAI MUUHUN EDUSTAJAVÄLITTEISEEN KANTEESEEN, EIKÄ TÄLLAISIA KANTEITA VOI VIEDÄ OIKEUDEN KÄSITELTÄVÄKSI. SOVITTELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMÄLLÄ SINÄ LUOVUT OIKEUDESTASI JA ME OIKEUDESTAMME ALOITTAA SEURAAVIA JA OSALLISTUA SEURAAVIIN: RYHMÄKANNE, EDUSTAJAVÄLITTEINEN KANNE, VALTUUTETUN ASIANAJAJAN KANNE JA MIKÄ TAHANSA JOUKKO- TAI YHDISTETTY KANNE.

 

Ilmoitus kiistasta. Hakevan osapuolen on ensin ilmoitettava kiistasta kirjallisesti toiselle osapuolelle viimeistään 60 päivää ennen sovittelun aloittamista. Ilmoitus tulee lähettää osoitteeseen McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, USA, Attention: Legal Department. Ilmoituksesta on käytävä ilmi nimesi, osoitteesi ja yhteystietosi sekä kiistan taustalla olevat seikat ja haettu oikeustoimi. Kumpikin osapuoli pyrkii kohtuullisin toimin ratkaisemaan kaikki kiistat epävirallisissa neuvotteluissa 60 päivän kuluessa kiistailmoituksen lähettämispäivästä. 60 päivän jälkeen kumpi tahansa osapuoli voi aloittaa sovittelun. Näistä ilmoitusvelvollisuuksista huolimatta kaikki sovitteluvaatimukset tulee tehdä sovittelun kohteena olevan vaateen tai olevien vaateiden vanhentumissäännön puitteissa.  Nämä ilmoitusvelvollisuudet eivät muuta vanhentumissääntöä, jota sovelletaan kaikkiin vaateisiin.

 

Sovittelun hallinta. Jos kiista ei ratkea epävirallisissa neuvotteluissa, vaatimus, kiista tai erimielisyys käsitellään kumman tahansa osapuolen vaatimuksesta yksinomaan sitovassa sovittelussa, johon sovelletaan Yhdysvaltain Federal Arbitration Act -lakia (FAA) osavaltion lain sijaan. Sovelletaan ainoastaan alla kuvattuun yksityisasiakkaiden vähäisiä vaatimuksia käsittelevään tuomioistuinvaihtoehtoon: SINÄ JA ME MOLEMMAT LUOVUMME KAIKISTA OIKEUKSISTAMME RIITAUTTAA KIISTA (TAI ESIINTYÄ KIISTAN OSAPUOLENA TAI RYHMÄKANTEEN JÄSENENÄ) OIKEUDESSA. Sen sijaan kaikki kiistat ratkaistaan yksittäisinä yhden puolueettoman sovittelijan kautta, ja menettely on luottamuksellinen. Sovittelija on joko luvan saanut lakimies, jolla on vähintään kymmenen vuoden kokemus, tai eläkkeelle jäänyt tai entinen tuomari, joka on valittu Yhdysvaltain sovitteluelinten yhdistyksen (AAA) sääntöjen mukaisesti. Sovittelijaa sitovat tämän sopimuksen ehdot, ja sovittelussa noudatetaan AAA:n sovittelua koskevia sääntöjä (Commercial Arbitration Rules tai Consumer Arbitration Rules) tässä sopimuksessa tehdyin muokkauksin (näitä kutsutaan tässä asiakirjassa sovittelusäännöiksi). Lisätietoja saa osoitteesta adr.org tai soittamalla numeroon +1 800 778 7879. Kaikissa paitsi alle 25 000 dollarin korvausvaatimuksissa sovittelija antaa perustellun, kirjallisen päätöksen, jossa selitetään oleelliset tuomioperusteet ja johtopäätökset, joihin tuomio perustuu. Kaikki sovittelut käydään englanniksi. Sopimuksen sitovan sovittelun pykälän tulkintaan, toimeenpanoon ja menettelyyn sovelletaan Yhdysvaltain FAA-lakia. Tuomio on luottamuksellinen ja se paljastetaan vain, jos sitä tarvitaan tuomioistuimen päätöksen saamiseen tai jos sitä muuten lain mukaan vaaditaan. Kumpikin osapuoli hyväksyy sen, että tuomio voidaan antaa missä tahansa oikeuskelpoisessa tuomioistuimessa. Sovittelijan antama tuomio määrittää vain nimettyjä osapuolia koskevat oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät sovittelussa käsiteltyihin vaatimuksiin, eikä se vaikuta oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka liittyvät muihin kiistoihin.

 

Kustannukset. Sovittelun aloittava osapuoli maksaa aloittamisesta koituvan käsittelymaksun. Jos sinä aloitat sovittelun ja tuomio annetaan hyväksesi, korvaamme käsittelymaksusi. Maksamme mahdollisen kuulemisen ensimmäisen päivän maksut ja kustannukset. Kaikki muut maksut ja kustannukset jaetaan sovittelun sääntöjen mukaisesti. Maksamme tai korvaamme kuitenkin käsittely- ja muut maksut, jos sovittelija toteaa, ettet kykene maksamaan niitä, tai jos pyydät sitä ja katsomme pyynnön aiheelliseksi. Kumpikin osapuoli on vastuussa omien asianajajiensa, asiantuntijoidensa ja todistajiensa kuluista sekä muista kuluista riippumatta siitä, kenen hyväksi tuomio annetaan. Osapuoli voi kuitenkin saada toiselta osapuolelta korvauksen mistä tahansa tai kaikista kuluistaan, jos sovittelija lain pohjalta niin päättää.

 

Vähäisiä vaatimuksia käsittelevä tuomioistuinvaihtoehto.  Jos olet yksityisasiakas, voit halutessasi nostaa vähäisen kanteen asuinpaikkasi piirikunnassa tai Kalifornian Santa Claran piirikunnassa, jos vastaat tuomioistuimen vaatimuksia.

 

Oikeus turvaamistoimiin säilytetään McAfeessä. Mikään tässä yhteydessä mainittu seikka ei rajoita tai pidätä oikeuttamme ryhtyä turvaamistoimiin tai vastata lakiprosesseihin tai käyttää oikeuskeinoja, kuten toimivaltaisen tuomioistuimen määräämää kieltomääräystä, takavarikkoa tai maksukieltoa. Me voimme kuitenkin viedä tällaisiin turvaamistoimiin liittyvät kiistat sovitteluun.

 

Ristiriitaiset ehdot. Jos sovittelun säännöt ja tämä sovittelusopimus ovat ristiriidassa, sovelletaan tätä sovittelusopimusta. Jos mikä tahansa tämän sovittelusopimuksen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei tee muista sopimuksen määräyksistä pätemättömiä, paitsi a) jos ryhmäsovittelun kielto katsotaan pätemättömäksi, jolloin koko tämä sovittelusopimus on mitätön ja pätemätön, ja b) jos valtuutetun asianajajan kanteiden kielto katsotaan pätemättömäksi, jolloin sovittelusopimus on mitätön ja pätemätön vain tällaisten vaatimusten kohdalla. Tämä sovittelusopimus pysyy voimassa tämän sopimuksen lakkauttamisen tai peruuttamisen jälkeen. Jos tämä sovittelusopimus on ristiriidassa jonkin muun soveltuvan sovittelumääräyksen kanssa, sovelletaan tätä sovittelusopimusta.

 

LUOPUMINEN VALAMIEHISTÖOIKEUDENKÄYNNISTÄ: MIKÄLI VAADE RATKAISTAAN JOSTAIN SYYSTÄ TUOMIOISTUIMESSA SOVITTELUN SIJASTA, SINÄ JA ME SOVIMME, ETTÄ KIISTAA EI RATKAISTA VALA- TAI LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNNISSÄ. KUMPIKIN OSAPUOLI LUOPUU EHDOITTA KAIKISTA OIKEUKSISTA VALA- TAI LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KAIKISSA KIISTOISSA, JOTKA MILLÄÄN TAVALLA LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI MIHIN TAHANSA OHJELMISTOIHIN TAI PALVELUIHIN.   MIKÄLI KIISTASSA PÄÄDYTÄÄN OIKEUDENKÄYNTIIN, TÄMÄ KAPPALE VOIDAAN ESITTÄÄ TODISTEENA SIITÄ, ETTÄ MOLEMMAT OSAPUOLET SITOUTUVAT TUOMIOISTUIMEN TUOMIOVALTAAN VALA- TAI LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNNIN ASEMESTA. Tämä ehto ei millään tavalla tee mitättömäksi sopimusta kiistojen sovittelusta.

 

Euroopan unionin asiakkaat – ODR-palvelu (Online Dispute Resolution) ja vaihtoehtoinen riidanselvittely (ADR): Laki edellyttää meitä toimittamaan linkin verkkosivustostamme EU:n ODR-palveluun: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_fi. Meillä ei ole velvollisuutta käyttää ADR-selvittelyä, jos sinulla on valitus meistä. Jos sinulla on meihin kohdistuva valitus, jota emme voi ratkaista sisäisillä valitusten käsittelymenetelmillämme, otamme käyttäjään yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse ja ilmoitamme, olemmeko valmiit ryhtymään ADR-selvittelyyn. Voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta.

 

YLEISET JURIDISET EHDOT

 

Tätä sopimusta koskeva laki: Lukuun ottamatta alla olevassa paikallisen lainsäädännön kohdassa käsiteltyjä tapauksia, tähän sopimukseen, ohjelmiston ja palveluiden käyttöön, osapuolten väliseen suhteeseen ja kaikkiin sopimuksesta johtuviin, sitä koskeviin tai siihen liittyviin kiistoihin, mukaan lukien osapuolten väliset kiistat, sovelletaan New Yorkin osavaltion lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasäännöt, paitsi kaikkiin sovitteluun liittyviin määräyksiin, joihin sovelletaan FAA-lakia. Jos jostain syystä havaitaan, että New Yorkin osavaltion lainsäädäntö ei ole sovellettavissa, silloin, lukuun ottamatta alla olevassa paikallisen lainsäädännön kohdassa käsiteltyjä tapauksia, tähän sopimukseen, ohjelmiston ja palveluiden käyttöön, osapuolten väliseen suhteeseen ja kaikkiin tästä sopimuksesta johtuviin, sitä koskeviin tai siihen liittyviin kiistoihin, mukaan lukien osapuolten väliset kiistat, sovelletaan Delawaren osavaltion lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasäännöt, paitsi kaikkiin sovitteluun liittyviin määräyksiin, joihin sovelletaan FAA-lakia. Tähän ohjelmistoon tai palveluihin ei sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista eikä Yhdysvaltain Uniform Computer Information Transactions Act -lakia.

 

Hyökkäykset tietoja vastaan. Ymmärrät, että jotkin tietoturvamurrot sisältävät hyökkäyksiä tietoja vastaan. On olemassa esimerkiksi viruksia ja muita haittaohjelmistoja, jotka (i) poistavat tai tuhoavat tietoja (joskus yksittäisiä tiedostoja, mutta toisinaan jopa kokonaisia levyjä korruptoimalla käynnistystietueen tai muun pääelementin), (ii) muokkaavat tiedostoja (kuten parasiittinen haittaohjelmisto, joka liittää itsensä tiedostoon ja muokkaa tiedostoa sallimaan itsensä suorittamisen ja/tai leviämisen) ja (iii) salaavat aseman tiedostoja (kuten epäsymmetristä salausta käyttävä kiristysohjelmisto). Paras tapa suojautua näiltä hyökkäyksiltä on varmuuskopioida tiedot toiseen laitteeseen/sijaintiin säännöllisesti. Tällöin sinulla on tiedoista toinen kopio, jota hyökkäävä ohjelmisto ei ole poistanut, muokannut tai tuhonnut. Vaikka käytämme kaupallisesti kohtuullisia keinoja hyökkäävän haittaohjelmiston tai viruksen poistamiseksi, omalla vastuullasi on laitteen kaikkien tietojen ja tiedostojen varmuuskopiointi, jotta ne voidaan palauttaa, jos tietosi joutuvat hyökkäyksen kohteeksi. Jos varmuuskopiota ei ole, poistettuja, tuhottuja tai muokattuja tietoja ei ehkä voi palauttaa. Emme ole vastuussa tietojen tai tiedostojen menettämisestä tai palauttamisesta tai järjestelmien tai verkkojen käytön menettämisestä, jos tiedot joutuvat hyökkäyksen kohteeksi.

 

Rajoitettu takuu: Takaamme 30 päivän ajan ostopäivämäärästä (takuuaika) – vain ohjelmiston maksullisten versioiden kohdalla – että tämän sopimuksen alainen ohjelmisto (mukaan lukien takuuaikana tarjotut päivitykset) toimii olennaisesti ohjelmiston yhteydessä ostohetkellä annetun dokumentaation mukaisesti ja että aineellisissa tietovälineissä (mukaan lukien CD-ROM-levyt ja pois lukien muiden yritysten valmistamat laitteet), jotka sisältävät ohjelmiston ja joilla se toimitetaan sinulle, ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Emme takaa, että mikään tietty mobiililaite tai tietokone on yhteensopiva tai toimii ohjelmiston tai palvelun kanssa. Emme myöskään takaa tai ota vastuuta sellaisen oman laitteistosi toiminnasta, jolla käytät ohjelmistoa tai palvelua. Tapauksissa, joissa tätä rajoitettua takuuta rikotaan, yksinomainen hyvityksesi ja oikeuskeinosi sekä meidän tai toimittajiemme koko vastuuvelvollisuus on se, että me harkintamme mukaan joko hyvitämme sinulle maksetun käyttöoikeuden hinnan, korvaamme viallisen tietovälineen, joka sisältää ohjelmiston, suoritamme palvelun uudelleen tai tarjoamme vaihtoehtoisen hyvityksen lainkäyttöalueesi kuluttajansuojalakien mukaisesti. Nämä hyvityskeinot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, mikäli sovellettavat vientisäännöstelyä koskevat lait ja säännökset asettavat rajoituksia. Jos aineellinen tietoväline on viallinen, sinun on palautettava se ja kopio ostokuitista ostopaikkaan omalla kustannuksellasi. Korvaavan tietovälineen takuu on voimassa alkuperäisestä takuujaksosta jäljellä olevan ajan.

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE. YLLÄ ESITETYT TAKUUT OVAT AINOAT JA YKSINOMAISET TAKUUSI. NE KORVAAVAT KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, LAUSUNNOT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN TUOTTEEN KAUPATTAVUUTTA, SUORITUSKYKYÄ, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT JA EHDOT.TÄMÄN OSION RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA OHJELMISTO JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. ON OMALLA VASTUULLASI VALITA OHJELMISTO JA PALVELUT, JOTKA AUTTAVAT SAAVUTTAMAAN AIOTUT TULOKSET. OLET MYÖS VASTUUSSA OHJELMISTON TAI PALVELUN ASENNUKSESTA JA KÄYTÖSTÄ SEKÄ SAAVUTETUISTA TULOKSISTA. EMME TAKAA OHJELMISTON TAI PALVELUN KÄYTTÖÄ TAI SUORITUSKYKYÄ. EMME TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON TAI PALVELUIDEN TOIMINNASSA EI ESIINNY HÄIRIÖITÄ, KESKEYTYKSIÄ, VIRHEITÄ TAI VIKOJA, ETTÄ OHJELMISTO TAI PALVELUT SUOJAAVAT SINUA KAIKILTA MAHDOLLISILTA TURVALLISUUSUHILTA (MUKAAN LUKIEN ULKOPUOLISTEN TAHOJEN TAHALLISILTA RIKKOMUKSILTA), ETTÄ OHJELMISTOON TAI PALVELUIHIN EI TULE TOIMINTAHÄIRIÖITÄ TAI MUITA VIRHEITÄ, JOTKA JOHTUVAT MEISTÄ RIIPPUMATTOMISTA VIRUKSISTA, TARTUNNOISTA, MADOISTA TAI VASTAAVISTA HAITTAKOODEISTA, JOITA EMME OLE KEHITTÄNEET, TAI ETTÄ OHJELMISTO TAI PALVELU VASTAA TARPEITASI. EMME VASTAA KÄYTTÖKATKOKSISTA, PALVELUN KESKEYTYKSISTÄ, KADONNEISTA TAI VARASTETUISTA TIEDOISTA TAI JÄRJESTELMISTÄ EMMEKÄ MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA TOIMENPITEISTÄ TAI TUNKEUTUMISISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN.

 

Riskialttiit toiminnot. Ohjelmisto ja palvelut eivät ole vikasietoisia, eikä niitä ole suunniteltu tai tarkoitettu riskialttiisiin tehtäviin, kuten käyttöön vaarallisissa ympäristöissä, jotka edellyttävät vian sattuessa turvallista toimintaa, mukaan lukien ydinvoimalatoiminnot, lentoliikenteen viestintäjärjestelmät, asejärjestelmät, elämää ylläpitävät laitteistot tai mitkä tahansa muut sovellukset, joissa ohjelmiston tai palveluiden viat saattaisivat suoraan johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai vakavaan fyysiseen tai aineellisen omaisuuden vahinkoon. Kiistämme nimenomaisesti kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta riskialttiisiin tehtäviin.

 

Vastuuvelvollisuuden rajoitus. ME EMME OLE EIVÄTKÄ TOIMITTAJAMME, KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄMME TAI MUUT ULKOPUOLISET PALVELUNTARJOAJAMME OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA SINULLE MISTÄÄN (A) EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, (B) HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN VARKAUDESTA, KORVAAVAN OHJELMISTON TAI KORVAAVIEN PALVELUJEN HANKINNAN KUSTANNUKSISTA TAI (C) VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT LIIKEVOITON, LIIKEARVON TAI HENKILÖKUNNAN PALKKOJEN MENETYKSESTÄ, TYÖNSEISAUKSESTA, TIETOKONEEN VIASTA TAI TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, MISTÄ TAHANSA LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA EPÄSUORASTA VAHINGOSTA TAI MENETYKSESTÄ. MEIDÄN, KONSERNIYHTIÖIDEMME TAI TOIMITTAJIEMME, KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJIEMME TAI MUIDEN ULKOPUOLISTEN PALVELUNTARJOAJIEMME KOKONAISVASTUU SINUA KOHTAAN SUORISTA VAHINGOISTA TÄMÄN SOPIMUKSEN PUITTEISSA EI MISSÄÄN TILANTEESSA YLITÄ HINTAA, JONKA OLET MAKSANUT OHJELMISTOSTA, TAI SATAA (100) YHDYSVALTAIN DOLLARIA (TAI TÄTÄ VASTAAVAA SUMMAA OMAN MAASI VALUUTASSA), JOS KYSEESSÄ ON ILMAISOHJELMA. Hyväksyt tässä osiossa esitetyt vastuunrajoitukset ja sen, että ilman tämän ehdon hyväksyntää ohjelmistosta veloitettava maksu olisi suurempi. Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita mahdollisia oikeuksia, joita sinulla on olemassa olevien kuluttajansuojasäädösten tai muiden sovellettavien lakien mukaisesti ja joita ei voida sopimuksella kumota lainkäyttöalueellasi.

 

Vientirajoitukset. Ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientivalvonnan piiriin. Vientivalvontamääräykset (Export Administration Regulations, EAR) ja täytäntöönpanosäännökset. Hyväksyt sen, että et suoraan tai epäsuoraan vie, lähetä tai salli pääsyä mihinkään ohjelmistoon tai palveluun tai niihin liittyviin dokumentaatioon, tekniset tiedot mukaan lukien, missään sellaisessa maassa, jossa tällainen vienti, lähettäminen tai käyttö on kiellettyä asetusten, säädösten tai muun lainsäädännön mukaisesti, ellei tälle ole hankittu tarvittavia lupia Yhdysvaltain kauppaministeriön alaiselta teollisuus- ja turvallisuusvirastolta tai muulta vastaavalta soveltuvalta viranomaiselta, jolla saattaa olla toimivalta tällaiseen vientiin tai lähetykseen nähden. Laki saattaa kieltää viennin tietylle henkilölle tai taholle tai tiettyyn maahan. Jos McAfee saa ilmoituksen siitä, että käyttäjää vastaan on asetettu tai ollaan asettamassa pakotteita tai rajoituksia, McAfeellä ei ole velvollisuutta hoitaa mitään tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita, jotka rikkoisivat asetettuja pakotteita tai rajoituksia. Lisätietoja rajoituksista on seuraavilla verkkosivustoilla: Consolidated Screening List ja OFAC Sanctions Programs. Lisätietoja McAfeen Tuotteiden viennistä ja tuonnista on McAfeen vientimääräysten noudattamissivulla https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, jota päivitetään ajoittain.

 

Muiden ohjelmistovalmistajien ohjelmat. Osa ohjelmiston mukana toimitetuista ulkopuolisten tahojen materiaaleista voi olla muiden käyttöehtojen alaisia. Tällaiset ehdot ilmoitetaan yleensä ohjelmiston mukana toimitettavassa Readme (Lueminut)- tai About (Tietoja) -tiedostossa. Nämä kolmannen osapuolen materiaalit saattavat sisältää ohjelmiston lähdekoodia, jonka kolmas osapuoli on lisensoinut yhden tai useamman avoimen lähdekoodin tai ilmaisohjelmistolisenssin puitteissa, mukaan lukien GNU General Public License -lisenssi, jota pidetään "avoimen lähdekoodin ohjelmistona". Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on lisensoitu tästä sopimuksesta poikkeavien ehtojen puitteissa, ja ne saattavat joissain tapauksissa olla ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen kanssa, jolloin ne ovat voimassa tämän sopimuksen ehtojen sijaan. Jos avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöoikeus vaatii, että jaamme ohjelmistoon tai palveluihin liittyvää lähdekoodia tai ohjelmistoon tai palveluun liittyviä muokkauksia, annamme lähdekoodin käytettäväksi pyydettäessä.

 

Ei oikeuksista luopumista. emme luovu mistään tämän sopimuksen ehdosta, ellei luopumisesta ole tehty kirjallista ja allekirjoitettua ilmoitusta.

 

Erotettavuus. jos jokin tämän sopimuksen osa jostain syystä havaitaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa katsotaan poistetuksi ja sopimuksen muut osat pysyvät täysin täytäntöönpanokelpoisina KUITENKIN NIIN, ETTÄ SOVITTELUSOPIMUS EI KOSKE VAATIMUKSIA, JOIDEN KOHDALLA LAKI EI SALLI RYHMÄKANTEIDEN TAI YHDISTETYN SOVITTELUN RAJOITTAMISTA.

 

Täysi sopimus. Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen meidän ja sinun välillä. Lisäksi se määrittää sen, miten saat käyttää tämän sopimuksen nojalla hankkimaasi ohjelmistoa ja hankkimiasi palveluita. Tämä sopimus korvaa kaikki aikaisemmat osapuolten väliset ohjelmistoon ja palveluihin liittyvät sopimukset sekä kaikki muut ohjelmistoon ja palveluihin liittyvät yhteydenpidot, esitykset tai mainokset.

 

Käyttöoikeuden myöntävät tahot. Ohjelmiston käyttöoikeuden myöntää sinulle jokin näistä McAfeen oikeussubjekteista:

 

McAfee, LLC., joka on Delawaressa toimiva osakeyhtiö ja jonka toimipaikan osoite on 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jos ohjelmisto on ladattu Yhdysvalloissa, Meksikossa, Keski-Amerikassa, Etelä-Amerikassa tai Karibianmeren alueella.

 

McAfee Consumer Affairs North, LLC, joka on Delawaressa toimiva osakeyhtiö ja jonka toimipaikan osoite on 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jos ohjelmisto on ladattu Kanadassa.

 

McAfee Ireland Limited, jonka toimipaikan osoite on Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, jos ohjelmisto on ladattu Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Tyynenmeren rantavaltioissa tai Australiassa.

 

Jos ohjelmisto on ladattu Japanissa, ohjelmiston on lisensoinut McAfee, LLC. Kaikkien palveluiden tarjoaja on McAfee Co., Ltd., jonka toimipaikan osoite on Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japani, jos ohjelmisto on ladattu Japanissa..

 

Paikallinen laki: alla on annettu tietoa joidenkin lainkäyttöalueiden paikallisesta lainsäädännöstä, jota sovelletaan tähän sopimukseen ja joka voi syrjäyttää joitakin sopimuksen määräyksiä.

 

Australia. Kuluttajat Australiassa:

 

Sopimuksen rajoitettujen takuiden myöntämien etujen lisäksi sinulla voi olla muita lakisääteisiä oikeuksia ja oikeussuojakeinoja tämän takuun alaisten tuotteiden tai palvelujen suhteen. Tuotteisiimme sisältyy takuu, jota ei voi jättää pois Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth) -lain ("Australian kuluttajansuojalaki") 2. luettelon mukaan. Sinulla on oikeus tuotteen vaihtoon tai takaisinmaksuun huomattavan virheen tapauksessa ja hyvitykseen minkä tahansa muun kohtuudella ennakoitavissa olleen menetyksen tai vahingon tapauksessa. Sinulla on myös oikeus tuotteiden korjauttamiseen tai vaihtamiseen, jos tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä ja jos virhe ei ole huomattava. Tämän takuun myöntää McAfee Ireland Limited, jonka toimisto on osoitteessa Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, mutta voit esittää australialaisille asiakkaille myönnettyyn takuuseen liittyviä kysymyksiä soittamalla numeroon 1800 998 887. Tämän takuun perusteella tehtävät vaatimukset on lähetettävä omalla kustannuksellasi seuraavaan osoitteeseen:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australia

 

Mikäli aineellinen tietoväline, jolla ohjelmisto toimitettiin, on viallinen, Australiassa olevien asiakkaiden on palautettava viallinen tietoväline ja kopio ostokuitista meille omalla kustannuksellaan 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta. Ilmoitamme vastaanotosta 14 päivän kuluessa vastaanottohetkestä.

 

TÄMÄN KOHDAN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET EIVÄT KOSKE SINUA NIILTÄ OSIN KUIN AUSTRALIAN LAINSÄÄDÄNTÖ KIELTÄÄ MINKÄÄN SOVELLETTAVIEN LAKISÄÄTEISTEN TAKUIDEN, NIMENOMAISTEN TAI OLETETTUJEN TAKUIDEN, EHTOJEN TAI LAUSUNTOJEN POISSULKEMISEN TAI RAJOITTAMISEN. NÄISSÄ TAPAUKSISSA SUORIA JA EPÄSUORIA TAKUITA RAJOITETAAN LAAJIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA.

TÄMÄN KOHDAN VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KULUTTAJIA AUSTRALIASSA.

 

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI RAJOITA MAHDOLLISIA OIKEUKSIA, JOITA SINULLA ON OLEMASSA OLEVIEN KULUTTAJANSUOJASÄÄDÖSTEN TAI MUIDEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN, MUKAAN LUKIEN AUSTRALIAN KULUTTAJALAINSÄÄDÄNNÖN, MUKAISESTI JA JOITA EI VOIDA SOPIMUKSELLA KUMOTA OMALLA LAINKÄYTTÖALUEELLASI.

 

Kanada. jos olet hankkinut ohjelmiston tai palvelut Kanadassa ja paikallinen lainsäädäntö ei sitä nimenomaisesti kiellä, tähän sopimukseen, ohjelmiston ja palveluiden käyttöön, osapuolten väliseen suhteeseen ja kaikkiin sopimuksesta johtuviin, sitä koskeviin tai siihen liittyviin kiistoihin, mukaan lukien osapuolten väliset kiistat, sovelletaan Kanadan Ontarion provinssin lainsäädäntöä.

 

Ranska.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

Euroopan unioni, Islanti, Norja ja Sveitsi. jos olet hankkinut ohjelmiston tai palvelut Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa tai Sveitsissä, niihin sovelletaan sen maan kansallista lainsäädäntöä, jossa latasit ohjelmiston.

 

Japani. jos olet hankkinut ohjelmiston tai palvelut Japanissa, tähän sopimukseen, ohjelmiston ja palveluiden käyttöön, osapuolten väliseen suhteeseen ja kaikkiin sopimuksesta johtuviin, sitä koskeviin tai siihen liittyviin kiistoihin, mukaan lukien osapuolten väliset kiistat, sovelletaan Japanin lainsäädäntöä, pois lukien sen lainvalintasäännöt.

 

Alankomaat. Alankomaissa olevien asiakkaiden kohdalla kaikki alkuperäisen tilauksen automaattiset uusimiset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja niistä veloitetaan tilauksen ehtojen mukaisesti. Voit irtisanoa uusitun tilauksen milloin tahansa uusinnan jälkeen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun vähintään 30 päivää ennen haluttua lakkautusajankohtaa. Tällöin annamme paikallisen lainsäädännön mukaisen hyvityksen. Jos et halua tilauksen automaattista uusintaa, se on poistettava käytöstä tilin asetuksista 30 päivää ennen alkuperäisen tilauksen päättymistä.

 

 

MCAFEEN YHTEYSTIEDOT

 

Asiakaspalvelu ja tekninen tuki: http://service.mcafee.com

 

Kiistat:

 

Attn: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive

 

Plano, Texas 75024

 

MFECONSUMER.EULA.2020.05.07.GENERAL