Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste
 

Voimaantulopäivä: 1.1.2020

Tässä tietosuojaselosteessa on tietoja käyttämistämme, keräämistämme ja jakamistamme tiedoista sekä sitoutumisestamme käyttää keräämiämme henkilötietoja luotettavasti.

 

We at McAfee LLC ja sen tytäryhtiöt (”McAfee”, ”me”, ”meidän”) suhtautuvat tietosuojaan, tietoturva-asioihin ja verkkoturvallisuuteen vakavasti, sillä ne ovat olennainen osa päätehtäväämme: suojata tuotteidemme ja palvelujemme käyttäjiä (”sinä”, ”sinun”) verkkotoimintaan liittyviltä varkauksilta, häiriöiltä ja tietojen luvattomalta käytöltä. Tämän tietosuojaselosteen ("seloste") tarkoituksena on kertoa siitä, miten keräämme, käytämme ja jaamme henkilökohtaisia tietojasi verkkosivustomme ("sivusto"), tuotteidemme, palvelujemme sekä Web- ja mobiilisovellustemme (yhteisesti "palvelut") kautta tai kun olet tekemisissä kanssamme.

McAfee myy tuotteita ja palveluja suoraan kuluttajille (saat lisätietoja näistä tuotteista täältä: ”Kuluttajatuotteet”), sekä yhtiöille ja yritysasiakkaille (saat lisätietoja näistä tuotteista täältä: ”Yritystuotteet”). Tämä tietosuojaseloste koskee tietoja, joita keräämme sinulta tai laitteestasi, kun lataat jonkin palveluistamme, sekä tietoja, joita keräämme, kun joku jakelijakumppaneistamme tai yritysasiakkaistamme asentaa palvelujamme laitteeseesi.

Kirjautuessasi tai käyttäessäsi palvelujamme osoitat, että olet lukenut tämän selosteen ja ymmärtänyt sen sisällön. Palvelujemme ja sivustomme käyttöösi ja kaikkiin tietosuojariitoihin sovelletaan tätä selostetta, asiaankuuluvia käyttöehtoja (mukaan lukien mahdolliset vahingonkorvauksia koskevat rajoitukset ja erimielisyyksien ratkaiseminen) sekä asiaankuuluvia loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksia.

McAfeen kasvaessa tai liiketoimintamme muuttuessa saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen tarpeen vaatiessa milloin tahansa. Jos tähän tietosuojaselosteeseen tehdään muutoksia, ilmoitamme niistä sinulle sähköpostitse, tuotteen sisäisillä ilmoituksilla tai muilla lainsäädännön edellyttämillä tavoilla. On tärkeää, että käyt lukemassa tämän selosteen uudelleen ajoittain, jotta varmistat, että olet tutustunut tietosuojaselosteen viimeisimpään versioon.

Tämä seloste koskee kaikkia palvelujemme käyttäjiä ympäri maailman. Joillakin käyttäjillä, sisältäen Euroopan talousalueella asuvat käyttäjät, voi olla ylimääräisiä asuinpaikasta riippuvia oikeuksia. Nämä oikeudet kuvataan tässä selosteessa.

Millaisia tietoja me keräämme?

Keräämme tietoja voidaksemme tarjota palvelujamme. Joitakin tietoja luovutat suoraan meille, joitakin tietoja kerätään automaattisesti palvelujemme kautta ja joitakin kerätään kolmansilta osapuolilta. Tässä selosteessa "henkilökohtaisilla tiedoilla" tarkoitetaan tietoja, joita voidaan käyttää yksin tai yhdessä muiden tietojen kanssa yksilöimään sinut henkilönä.

Keräämme tietoja, joita luovutat meille. Keräämme tietoja esimerkiksi kun hankit tuotteen tai palvelun, luot tilin, täytät lomakkeen, osallistut kilpailuun tai kampanjaan, pyydät asiakaspalvelua tai olet muuten yhteydessä meihin.

Luovuttamiasi henkilökohtaisia tietoja ovat esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot (kuten nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero).
 • Maksutiedot (mukaan lukien maksukorttien numerot ja niihin liittyvät tunnisteet, laskutusosoite ja pankkitilin tiedot);
 • Tilin kirjautumistiedot (jotka saattavat tiettyjen palvelujen kohdalla sisältää sosiaalisen median kirjautumistietoja).

 

Saattaa kerätä sinusta myös muita tietoja, kuten tiedot siitä, mitä tuotteita olet ostanut, kiinnostuksesi kohteet, demografiset tiedot, valokuvat ja videot sekä biometriset tiedot, kuten sormenjäljet tai äänijäljet. Voit myös antaa meille lisätietoja. Esimerkiksi käyttäessäsi identiteettivarkauksilta suojaavia palveluitamme voit halutessasi ilmoittaa sosiaalisen median kirjautumistietosi, niin että me voimme valvoa sosiaalisen median tilejäsi.

Keräämme automaattisesti tietoja vuorovaikutuksestasi palveluiden kanssa, sekä laitteista, joihin palvelut on asennettu. Tietyissä tapauksissa keräämme automaattisesti tietoja muista laitteista, jotka on yhdistetty samaan verkkoon kuin laite, johon palvelut on asennettu.

Saatamme esimerkiksi kerätä ja käyttää seuraavia tietoja:

 • Tiedot tuotteista, joita tarkastelit tai hait, ja palveluista, joita käytit, mukaan lukien käytetty aika ja muut tilastolliset tiedot.
 • Tiedot tietokoneistasi, laitteistasi, sovelluksistasi ja verkoistasi, kuten IP-osoite, evästetunnisteet, mobiilioperaattori, Bluetooth-laitetunnisteet, mobiililaitetunnisteet, mobiilisovellusten mainostustunnisteet, MAC-osoite, IMEI, mainostajien tunnisteet sekä muut laitteen tunnistetiedot, jotka määritetään automaattisesti, kun tietokone tai laite muodostaa yhteyden Internetiin, selaimen tyyppi ja kieli, kieliasetukset, akun varaustaso, päällä/pois-tila, sijaintitiedot, laitteiston tyyppi, käyttöjärjestelmä, Internet-palveluntarjoaja, sivut, joilla vierailet ennen ja jälkeen palvelujen käytön, vierailun päivämäärä ja kellonaika, kullakin sivulla käyttämäsi aika, tiedot palvelujen puitteissa napsauttamistasi linkeistä ja katsomistasi sivuista sekä muista palvelujen puitteissa tehdyistä toimenpiteistä, kuten asetusten muuttamisesta. Saatamme kerätä näitä tietoja palveluidemme kautta tai muilla verkkoanalyysimenetelmillä. 
 • Kun suojaat mobiililaitettasi tuotteidemme avulla, keräämme sijaintitietoja laitteesta, johon tuote on asennettu.
 • tietoja internetin, sovellusten tai verkon käytöstäsi (mukaan lukien käyttämiesi sivustojen URL-osoitteet tai toimialueiden nimet, tiedot laitteeseesi asennetuista sovelluksista tai tietoliikennetiedot) ja tehokkuustietoja, kaatumislokeja ja muita kooste- tai ja tilastotietoja.

 

Voidaksemme tarjota sinulle palvelujamme, mukaan lukien haittaohjelmien ja roskapostin tunnistus ja arviointi, saatamme tarkistaa, kerätä ja säilyttää tietoa tiedostoistasi, mukaan lukien sähköpostit, liitteet, sähköpostiosoitteet, metatiedot, URL-osoitteet ja tietoliikennetiedot.    

Keräämme nämä tietoja palvelujemme kautta ja sellaisilla tekniikoilla kuten evästeet, verkkojäljitteet ja läpinäkyvät GIF-kuvat. Voit myös tutustua evästeselosteeseen , jossa kuvataan, miten käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita, ja mitä vaihtoehtoja sinulla on.

Kolmansilta osapuolilta keräämämme tiedot
Saatamme saada sinua koskevia tietoja muista lähteistä ja yhdistää nämä tiedot suoraan keräämiimme tietoihin. Esimerkkejä tiedoista, joita saatamme saada muista lähteistä ovat päivitetyt toimitus- ja maksutiedot, joita käytetään arkistojemme oikaisemiseen, osto- tai lunastustiedot sekä asiakastuki- ja ilmoittautumistiedot.  Henkilöllisyyden suojaamiseen tarkoitettujen kuluttajatuotteidemme kohdalla saatamme kerätä myös luotto- tai henkilöllisyystietoja, joita käytämme petosten havaitsemiseen ja estämiseen.  

Sijaintitiedot
Tietyt palvelut voivat pyytää oikeutta käyttää sijaintiasi. Jos annat tähän luvan, keräämme tietoja sijainnistasi GPS:n, langattoman verkon tai Bluetooth-tekniikan avulla. Voit hallita pääsyä tarkkoihin sijaintitietoihisi mobiililaitteesi asetuksissa. Saatamme myös selvittää IP-osoitteesi karkean sijaintisi selvittämiseksi.

Miten käytämme niitä tietoja, joita keräämme?

Suojellaksemme sinua
Kun asennat tai käytät jotakin palveluamme, se suoritetaan laitteesi tai ympäristösi taustalla, jotta voisimme ennakoida uhkia ja suojella paremmin sinua, laitteitasi ja tietojasi.  McAfee voi käyttää tietoja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Laitteistasi lähetettyjen tai siihen vastaanotettujen tietojen analysointi uhkien, haavoittuvuuksien, virusten, epäilyttävän toiminnan, roskapostin ja hyökkäysten estämiseksi ja tunnistamiseksi sekä mahdollisista uhkista ilmoittaminen sinulle;
 • Uhkatiedusteluverkostoihin osallistuminen, tutkimuksen tekeminen sekä tuotteiden ja palveluiden mukauttaminen uusiin uhkiin vastaamiseksi; 
 • Tietojesi salaaminen, laitteen lukitseminen tai tietojesi varmuuskopiointi tai palauttaminen;
 • Mahdollisten palvelujen päivitysten tarkistaminen ja palvelujen suorituskykyraporttien luominen, palvelujen asianmukaisen toiminnan varmistaminen; ja
 • Tietojesi väärinkäytön havaitseminen, kun käytät henkilöllisyydensuojaustuotteita.

 

Liiketoimintamme pyörittämiseksi
Käytämme keräämiämme tietoja myös muihin kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien seuraavat tarkoitukset:

 • Henkilöllisyytesi todentaminen ja petosten estäminen muun muassa biometristen tietojesi avulla; 
 • Käyttäytymisesi analysointi sivustomme ja palvelujemme mittaamiseksi, mukauttamiseksi ja kehittämiseksi, mukaan lukien uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen;
 • McAfeen tuotteiden ja palvelujen, joiden uskomme kiinnostavan sinua, mainostaminen;
 • Tilien ja käyttöoikeuksien luominen ja hallinta muun muassa keräämällä, käsittelemällä ja suorittamalla maksuja;
 • Asiakastuen tarjoaminen, ongelmien ratkaiseminen, tilausten hallinta ja pyyntöihin, kysymyksiin ja kommentteihin vastaaminen;
 • Erityistapahtumista, ohjelmista, kyselyistä, kilpailuista, arvonnoista ja muista tarjouksista ja kampanjoista tiedottaminen ja niihin osallistumisen hallinnointi.
 • Markkina- ja kuluttajatutkimuksen ja trendianalyysien tekeminen;
 • Blogiemme, foorumiemme ja muiden julkisten viestintäkanaviemme kautta lähetettävien viestien mahdollistaminen
 • Kirjanpito, tarkastukset, laskutus, sovittelu ja maksujen perintä.
 • Vikojen ehkäisy; mahdollisten tai toteutuneiden vaatimusten, vastuiden, kielletyn toiminnan ja rikosten tunnistaminen, tutkiminen ja niihin vastaaminen; ja
 • Lakisääteisten oikeuksien, velvoitteiden, sopimusten ja käytäntöjen noudattaminen ja toimeenpano.

 

Kolmannen osapuolen mainonta

Teemme yhteistyötä kolmannen osapuolen mainosyritysten kanssa näyttääksemme tai toimittaaksemme sinulle mainoksia, kun olet sivustollamme tai käytät tiettyjä palveluja. Nämä kolmannen osapuolen mainostajat saattavat kerätä tietoa vuorovaikutuksestasi sivuston, palvelujen tai muiden sivustojen ja palvelujen kanssa mitatakseen mainostensa tehokkuutta ja mukauttaakseen mainossisältöä. Katso evästeselosteestamme lisätietoja siitä, miten McAfee ja nämä mainostajakumppanit käyttävät evästeiden kaltaisia seurantatekniikoita sekä siitä, mitä vaihtoehtoja sinulla on.

Jos olet antanut palveluillemme luvan käyttää sijaintitietojasi, mobiilimainontakumppanimme saattavat käyttää sijaintiasi mainosten kohdentamiseksi sinulle. Voit käyttää laitteesi sijaintiasetuksia estääksesi pääsyn sijaintitietoihisi.

Muut käyttötarkoitukset
Saatamme käyttää henkilökohtaisia tietoja, joiden käyttöön meillä on todellinen peruste, kuten suoramarkkinointi, yksilö- tai markkinatutkimus, suojaaminen petokselta tai mikä tahansa muu tarkoitus, joka on ilmoitettu sinulle henkilötietojesi luovuttamisen yhteydessä tai suostumuksellasi.

Kenelle jaamme henkilökohtaisia tietoja?

Yleisesti ottaen luovutamme keräämiämme tietoja tarjotaksemme palveluja, viestiäksemme kanssasi, mainostaaksemme tai edistääksemme palvelujamme, helpottaaksemme liiketoimintamme muutoksia tai siirtoja lain vaatimalla tavalla tai suostumuksellasi. Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi seuraavilla tavoilla:

 • Nykyisten ja tulevien McAfeen yritysperheen jäsenille tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin;
 • Palveluntarjoajille, jotka tarjoavat palveluita puolestamme (tutustu alikäsittelijöiden luetteloon, jonka voi avata täältä kuluttajatuotteille ja täältä yritystuotteille);
 • Jos uskomme tietojen luovuttamisen olevan tarpeen fyysisen, taloudellisen tai muunlaisen vahingon, loukkaantumisen tai menetyksen estämiseksi, mukaan lukien suojautuminen petokselta tai luottoriskiltä;
 • Julkishallinnon tai oikeuslaitoksen viranomaisille noiden viranomaisten ohjeistuksen tai vaatimuksen sekä lainsäädännön mukaisesti, tai oikeustoimien yhteydessä, kuten vastauksena haasteeseen tai epäillyn laittoman toiminnan tutkimuksen yhteydessä, tai jos vilpittömästi uskomme käyttäjien harjoittavan laitonta toimintaa, tai jos laki tai sopimus vaatii meitä mahdollistamaan asiakkaalle tai liikekumppanille sovellettavan lainsäädännön noudattaminen;
 • Yrityskaupan, fuusion, omaisuuden tai osakkeiden myynnin tai muun vastaavan liiketoimintojen siirron yhteydessä tai suunnitteluvaiheessa, jossa henkilökohtaiset tiedot siirretään tai luovutetaan osana siirrettävää liikeomaisuutta (edellyttäen, että sopimuspuoli hyväksyy tämän selosteen mukaisten henkilötietojen käsittelemisen tai saa suostumuksesi muuhun käyttöön tai luovuttamiseen);
 • Suostumuksella tai pyynnöstäsi, esimerkiksi silloin, kun päätät jakaa tietoja tai julkaista julkisesti sisältöä ja arvosteluja (esimerkiksi sosiaalisessa mediassa); ja
 • Valitsemillesi henkilöille ja harkintasi mukaisesti, jos tilaamasi tuote tällaisen toiminnallisuuden sisältää. 
 • Saatamme myös jakaa kolmansille osapuolille koostetietoja, joista ei voida tunnistaa sinua tai tiettyä laitetta.

 

Miten suojaamme tietojasi?

Suojaamme keräämämme ja käsittelemämme henkilökohtaiset tiedot käyttämällä hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojausmenetelmiä. Turvajärjestelmiemme tarkoitus on säilyttää tietojen luottamuksellisuus, eheys ja sopiva saatavuustaso.

Mitä henkilökohtaisiin tietoihisi liittyviä vaihtoehtoja sinulla on?

McAfee-tilit
Jos rekisteröidyt McAfeen kuluttajatuotteen, voit tarkastella ja korjata profiilissasi olevia henkilökohtaisia tietoja milloin tahansa kohdassa Oma tili tai ottamalla meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Jos et ole rekisteröinyt McAfee-tuotetta, mutta laitteellesi on asennettu jokin tuotteistamme, voit estää McAfeeta keräämästä laitteellesi tallennettuja henkilötietoja poistamalla kyseisen tuotteen asennuksen.

Jos haluat sulkea tilisi tai jos sinulla on muita tukikysymyksiä, avaa McAfeen yhteydenottosivulle ja valitse Support-välilehti (tuki)  ja sen jälkeen maasi.

Markkinointiviestit
Jos et enää halua vastaanottaa markkinointiviestejä, napsauta tilauksen peruutuslinkkiä sähköpostiviestissä, tai napsauta tästä yritysmarkkinointia varten tai tästä kuluttajamarkkinointia varten.

Jos et halua enää saada markkinointiviestejä, McAfee voi silti ottaa sinuun yhteyttä ostotapahtumien tai lakimääräisen ja hallinnollisten seikkojen, kuten turvallisuuspäivitysten, tuoteominaisuuksien ja palvelupyyntöjen, vuoksi.

Henkilökohtaisia tietoja koskevat yksilön oikeudet 
Sovellettavien lakien mukaisesti sinulla voi olla oikeus (i) pyytää vahvistusta siitä, käsittelemmekö me henkilökohtaisia tietojasi, (ii) päästä näkemään henkilökohtaiset tietosi tai saada kopio niistä, (iii) saada siirrettävä kopio henkilökohtaisista tiedostasi tai pyytää meitä lähettämään tiedot toiselle organisaatiolle (oikeus tietojen siirrettävyyteen), (iv) vaatia epätarkkojen, virheellisten, epätäydellisten tai väärin käsiteltyjen henkilökohtaisten tietojen korjaamista, (v) rajoittaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyämme, (vi) vastustaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyämme ja (vii) vaatia hallussamme olevien henkilökohtaisten tietojen poistamista laissa määrättyjen poikkeusten mukaisesti..

Jos haluat käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista, käytä henkilötietojen pyyntölomaketta osoitteessa https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html tai ota meihin yhteyttä alla mainitun mukaisesti. Käsittelemme pyynnöt sovellettavien lakien mukaisesti. Yksityisyytesi suojaamiseksi saatamme suorittaa erinäisiä toimia henkilöllisyytesi todentamiseksi ennen pyyntöön vastaamista. Joidenkin pyyntöjen kohdalla voidaan periä hallinnollinen maksu, jos laki sen sallii. Käsittelymaksusta tiedotetaan ennen pyynnön suorittamista. 

Kuinka pitkään McAfee säilyttää keräämänsä henkilökohtaiset tiedot?

McAfee säilyttää henkilökohtaiset tiedot tässä selosteessa määritettyjen vähimmäisaikojen mukaisesti, eli (i) niin pitkään kun olet tuotteidemme rekisteröity tilaaja tai käyttäjä, (ii) niin pitkään kun henkilökohtaisia tietojasi on säilytettävä tässä selosteessa mainittujen lakimääräisten tarkoitusten täyttämiseksi, kun meillä on siihen pätevä oikeudellinen peruste, (iii) niin pitkään kun sen voidaan kohtuudella katsoa olevan tarpeen palveluiden tarjoamiseen liittyvien liiketoiminnallisten tarkoitusten kannalta, esimerkiksi sisäistä raportointia ja sopimista varten, takuuasioita varten tai palautteen tai pyytämiesi tietojen tarjoamista varten. Kun laki niin vaatii, poistamme biometriset tietosi kolmen vuoden päästä siitä, kun olet viimeksi käyttänyt palvelua.

Lisäksi merkityksellisten oikeusvaateiden esittämisen yhteydessä voimme jatkaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä niin pitkään kun se vaateen kannalta on tarpeen. 

Kun yllä mainitut ajanjaksot ovat päättyneet, poistamme pysyvästi tai tuhoamme henkilökohtaiset tiedot tai teemme niistä tunnistamattomia, niin että niitä ei enää voida yhdistää sinuun.

Lasten tietosuoja

Jotkin McAfeen palvelut sisältävät tietoturvatoimintoja, joita vanhemmat voivat käyttää lastensa verkkotoiminnan, fyysisen sijainnin tai rekisteröidyn laitteen käytön valvontaan. Nämä palvelut edellyttävät vanhempien lupaa, emmekä me tietoisesti käytä lasten laitteista keräämiämme henkilökohtaisia tietoja mihinkään tarkoitukseen paitsi palvelujen tuottamiseen. Vanhemmat voivat poistaa lastensa profiilin näistä tuotteista milloin tahansa. Jos sinulla on syytä uskoa, että olemme vahingossa keränneet tietoja lapsestasi, tai jos sinulla kysyttävää lapsiin liittyvistä käytännöistä, ota yhteyttä meihin alla kuvatulla tavalla. Jos olet alle 18-vuotias, sinulla täytyy olla vanhempiesi lupa palvelujen käyttöön. McAfee kehottaa vanhempia opastamaan lapsiaan olemaan paljastamatta todellisia nimiään, osoitteitaan tai puhelinnumeroitaan ilman vanhempien lupaa. Jos saat tietää, että lapsesi on antanut meille henkilökohtaisia tietoja ilman lupaasi, voit ilmoittaa asiasta meille ottamalla meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla. Jos saamme tietää, että olemme keränneet henkilökohtaisia tietoja alle 13-vuotiailta lapsilta (tietyillä oikeustoimialueilla alle 16-vuotiailta), poistamme keräämämme tiedot pikimmiten ja poistamme lapsen tilin.

Tietojen siirtäminen
McAfeen pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa (katso osoitetiedot Ota meihin yhteyttä -kohdasta) ja sillä on toimintoja, yksiköitä ja palveluntarjoajia Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilökohtaisia tietojasi ja säilyttää tai käyttää niitä sellaisilla oikeustoimialueilla, jotka eivät takaa asuinmaatasi vastaavaa tietosuojatasoa. Pyrimme varmistamaan riittävän tietosuojatason niillä oikeustoimialueilla, joissa henkilökohtaisia tietojasi käsitellään.

Euroopan talousalueen asukkaat

Jos asut Euroopan talousalueella (ETA), seuraavat ylimääräiset kohdat ovat myös voimassa.

Rekisterinpitäjä
Jos ostat jonkin McAfeen kuluttajatuotteista, McAfee Ireland Limited on henkilökohtaisten tietojesi rekisterinpitäjä. 

Käsittelyn oikeusperusta
Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi vain seuraavissa tilanteissa: 

 • Meidän on käytettävä henkilökohtaisia tietojasi, jotta voimme täyttää kanssasi tekemämme sopimuksen mukaiset velvoitteet (esim. ostamiesi tai pyytämiesi palvelujen maksutapahtumien käsittely ja palvelujen tarjoaminen).
 • Meillä on todellinen peruste henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn. Meillä on todellinen peruste henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn esimerkiksi pyrkiessämme tarjoamaan, suojaamaan ja parantamaan palvelujamme, ottaessamme sinuun yhteyttä palvelumuutosten vuoksi sekä tiedottaessamme sinulle uusista palveluista tai tuotteista.
 • Olet antanut suostumuksesi siihen.
 • Meidän on käsiteltävä henkilökohtaisia tietojasi lakimääräisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. 

 

Tietojen siirtäminen
Siirrämme henkilökohtaisia tietoja ETA:n tai Sveitsin ulkopuolelle noudattaen monia yritysten välisiä sopimuksia, jotka perustuvat mallisopimuslausekkeisiin EU-lainsäädännön ja sovellettavien EU-säädösten mukaisesti. 

Yksilön oikeudet tehdä pyyntö ja perua suostumus

Voit tehdä henkilökohtaisiin tietoihisi liittyviä oikeuksia koskevan pyynnön käyttämällä yllä olevassa kohdassa Mitä henkilökohtaisiin tietoihisi liittyviä vaihtoehtoja sinulla on? mainittuja tapoja. Jos olet antanut suostumuksesi henkilökohtaisten tietojesi käsittelyllemme, voit perua suostumuksesi käyttämällä mainittuja tapoja tai ottamalla meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta.

Vain yritysasiakkaille
Joskus McAfee-tuotteita ja -palveluita tarjotaan työnantajan kaltaisten kolmansien osapuolten kautta. Tällöin McAfee on tietojen käsittelijä ja käsittelee henkilökohtaisia tietoja vain asiakkailta saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Mitkä tahansa pyynnöt, jotka liittyvät kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun osana käsiteltävien henkilökohtaisiin tietoihin liittyvien yksilön oikeuksien käyttöön, on tehtävä valtuutetun henkilön toimesta käyttämällä henkilötietojen pyyntölomaketta osoitteessa https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html. Jos tarvitset lisätietoja henkilökohtaisista tiedoista, joita kolmannen osapuolen tarjoama McAfee-tuote käsittelee, ota yhteyttä tilisi hallinnoijaan.

Valvontaviranomainen ja valitukset

Jos olet EEA-alueella asuva rekisteröity ja sinulla on henkilötietojesi käsittelyä koskevia huolia, joita emme pysty ratkaisemaan, sinulla on oikeus lähettää valitus asuin- tai synnyinmaasi tai sen maan, jossa väitetty väärinkäyttö on tapahtunut, tietosuojaviranomaiselle tai tietosuojasta vastaavalle Irlannin valvontaviranomaiselle osoitteessa https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm, or +353 57 868 4800.

Japanissa, Argentiinassa ja Kanadassa asuvat

Jos asut Japanissa, Argentiinassa tai Kanadasa ja sinulla on kysyttävää koskien McAfeen hallussa olevia henkilökohtaisia tietoja, sisältäen tuotteiden käytön kautta kerätyt henkilökohtaiset tietosi, voit pyytää lisätietoja käyttämällä henkilötietojen pyyntölomaketta osoitteessa https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html.

Kaliforniassa asuvat

Käyttäjän tietosuojaoikeudet Kaliforniassa – Shine the Light -laki

McAfee ei luovuta sinut yksilöiviä tietoja ilman lupaasi markkinointitarkoituksiin sellaisille kolmansille osapuolille, joihin emme ole sidossuhteessa.

California Consumer Privacy Act -laki

Jos asut Kaliforniassa, voit lähettää pyynnön tai käyttää henkilökohtaisia tietojasi koskevia oikeuksiasi käyttämällä henkilötietojen pyyntölomaketta osoitteessa https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html California Consumer Privacy Act -lain mukaisesti McAfee ei "myy" henkilötietojasi.]

Nevadassa asuvat

McAfee ei myy sinut yksilöllisesti tunnistavia tietoja riippumattomille kolmansille osapuolille. Jos haluat pyytää meitä olemaan myymättä jatkossa tietoja, joista sinut voi tunnistaa, käytä alla olevia yhteystietoja. 

Linkit muihin sivustoihin

Sivustollamme ja palveluissamme voi olla linkkejä muihin verkkosivustoihin käytön helpottamiseksi ja tiedon tarjoamiseksi. Näitä sivustoja voivat hallita sellaiset yritykset, jotka eivät ole sidossuhteessa McAfeehin. Linkitetyillä verkkosivustoilla voi olla omia tietosuojakäytäntöjä tai -selosteita, jotka suosittelemme lukemaan, jos käyt kyseisillä verkkosivustoilla. Me emme ole vastuussa sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, jotka eivät ole sidossuhteessa McAfeehen, emmekä kyseisten sivustojen käytöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Ota meihin yhteyttä

Napsauta tästä, jos haluat ottaa meihin yhteyttä tätä tietosuojaselostetta tai siihen liittyviä yksityisyysasioita koskevissa tapauksissa. Voit myös kirjoittaa meille seuraavaan osoitteeseen

Yhdysvalloissa kirjattuna kirjeenä:
McAfee 
Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive 
Plano TX 75024 USA

tai soittamalla numeroon +1 (888) 847-8766

Euroopan talousalueella kirjattuna kirjeenä:
McAfee
Attn: Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
IrelandT12 RRC9

tai soittamalla numeroon +353 21 467 2000

Japanissa kirjattuna kirjeenä:
McAfee Co. Ltd. 
Attn. Legal Department
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0043 Japan

Evästeseloste
Evästeseloste
 

Voimaantulopäivämäärä: 24. toukokuuta 2018

 

Sivustoissamme ja mobiilisovelluksissamme (yhdessä ”palvelut”) käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita varmistamaan, että voimme tarjota kävijöillemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen näyttämällä yksilöityjä tietoja, muistamalla mainostus- ja tuotevalintoja ja auttamalla käyttäjiä saamaan asianmukaiset tiedot. Tässä selosteessa kuvataan, miten McAfee, tytäryhtiömme ja kumppanimme käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita näihin käyttötarkoituksiin.

 

Mitä tekniikoita McAfee ja sen kumppanit käyttävät?

 

Monien palveluiden tavoin me ja kumppanimme käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita esimerkiksi käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen ja parantamiseen sekä mainonnan mukauttamiseen. Evästeet ja vastaavat tekniikat, joita me ja kumppanimme käytämme, ovat muun muassa seuraavat:

 

 • Evästeet. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joka yleensä koostuvat kirjaimista ja numeroista ja jotka asetetaan selaimeesi tai laitteeseesi, kun käyt verkkosivustossa. Evästeitä käytetään yleisesti sivustojen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sekä analyysitietojen keräämiseen.

 •  SDK:t. SDK:t ovat kumppaneidemme tarjoamia koodilohkoja, jotka voidaan asentaa mobiilisovelluksiimme. SDK:t auttavat meitä ymmärtämään, miten käytät mobiilisovelluksia, ja ne keräävät tiettyjä tietoja laitteesta ja verkosta, joilla käytät sovellusta, tai muista laitteeseen asennetuista sovelluksista. SDK:t jakavat usein laitteelle annetun mobiilisovellusten mainostustunnisteen ("IDFA" tai "ID for Advertising" Applen laitteissa ja ”Advertising ID” Android-laitteissa) kumppaneidemme kanssa.

 • Flash-evästeet. Flash-eväste on pieni datatiedosto, joka sijoitetaan tietokoneeseen Adobe Flash -tekniikan tai muun vastaavan tietokoneeseen ladatun tai asennetun tekniikan avulla. Käytämme näitä tekniikoita sivustojen käyttökokemuksen mukauttamiseen ja parantamiseen, prosessien tukemiseen sekä asetusten mukauttamiseen ja tallentamiseen. Flash-evästeiden avulla verkkosivustojen kävijät voivat esimerkiksi valita videoiden äänenvoimakkuusasetuksen, pelata pelejä ja vastata kyselyihin. Nämä evästeet auttavat meitä mittaamaan, mitkä alueet kiinnostavat kävijöitä eniten. Napsauta tätä , jos haluat lisätietoja Flash-evästeiden tietosuoja- ja tallennusasetusten hallinnasta.

 • Verkkojäljitteet. Verkkojäljite on hyvin pieni läpinäkyvä kuvatiedosto, jonka avulla voidaan seurata käyttäjien siirtymistä verkkosivustossa tai sivustojen välillä. Niitä kutsutaan myös piilojäljitteiksi ja läpinäkyviksi GIF-kuviksi. Verkkojäljitteitä voidaan käyttää yhdessä evästeiden kanssa selvittämään verkkosivustojen käyttäjien käyttötottumuksia.

 • Paikallinen tallennustila.Paikallinen tallennus on paikallinen HTML5-tallennustila ja selaimen välimuisti. Nämä tekniikat mahdollistavat tietojen paikallisen tallentamisen selaimeen tai laitteeseen.
   

McAfee ja sen kumppanit ja palveluntarjoajat käyttävät erityyppisiä evästeitä seuraavasti:

 

Luokka
Tarkoitus
Välttämätön
Näitä evästeitä tarvitaan palveluidemme toimintaan (esimerkiksi kirjautumiseen verkkosivuston salatuille alueille tai ostoskorin käyttöön). Näiden evästeiden avulla voit liikkua palveluissamme ja käyttää niiden toimintoja.
Mukautus
Näitä evästeitä käytetään tunnistamaan palveluihimme palaava käyttäjä. Niiden avulla voimme personoida sisältöä mieltymystesi mukaiseksi, tervehtiä sinua nimelläsi ja muistaa asetukseksi (esimerkiksi kieli- tai aluevalintasi).
Analysointi ja tutkimus
Näiden evästeiden avulla pystymme analysoimaan palveluitamme koskevia toimia, jotta voimme parantaa ja optimoida palveluitamme. Voimme esimerkiksi käyttää näitä evästeitä varmistamaan, että kävijät löytävät etsimänsä tiedot helposti.
Mainonta
Nämä evästeet kirjaavat verkkotoimintaasi, mukaan lukien käyntisi palveluissamme, vierailemasi sivut sekä linkit ja mainokset, joita olet napsauttanut. Näiden evästeiden avulla voimme toimittaa sinulle mainoksia ja muita tiedonantoja, jotka ovat kiinnostavampia sinulle.

 

Mitä vaihtoehtoja minulla on koskien evästeitä ja vastaavia tekniikoita?

Sinulla on useita vaihtoehtoja liittyen evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttöön:

 • Voit päättää, hyväksytäänkö evästeet, käyttämällä selaimen asetuksia. Voit myös poistaa evästeet selaimestasi. Lisätietoja siitä, miten hallitset evästeitä selaimessa, saat selaimen ohjeista. Huomaa, että jos estät kaikki evästeet, se saattaa vaikuttaa sivustojen toimintaan.

 • Mainoskumppanimme voivat tarjota sinulle mahdollisuuden kieltäytyä verkkosivustojen ja sovellusten käytöstä kerättyjen tietojen käyttämisestä kohdennettuun mainontaan. Saat lisätietoja kohdennetusta mainonnasta ja siitä, miten voit estää verkkoselaustietojen käytön kohdennettuun mainontaan näistä sivustoista:  Digital Advertising Alliance,  Network Advertising Initiative ja  Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • Voit estää mobiililaitetta koskevien tietojen käyttämisen kohdennettuun mainontaan muokkaamalla laitteen asetuksia (iOS-laitteissa Rajoita mainosseurantaa ja Android-laitteissa Poista aihepiiriin perustuva mainonta käytöstä tai Poista yksilölliset mainokset käytöstä).

 • Tietyt McAfee-tuotteet ovat saatavilla ilmaiseksi. Jotta voisimme pitää nämä tuotteet maksuttomina, saatamme käyttää tietoja vierailemistasi sivustoista tai käyttämistäsi mobiilisovelluksista ja näyttää sinulle kiinnostavia mainoksia. Teemme tämän jakamalla tiettyjen kumppanien kanssa tietoja laitteestasi, kuten laite- ja mainostunnisteen sekä selaus- tai sovelluksenkäyttötietosi. Näiden tietojen perusteella sinua ei voida tunnistaa, ja sopimuksemme kieltävät kumppaneitamme käyttämästä luovuttamiamme tietoja käyttäjiemme tunnistamisen yrittämiseen. Voit kieltää henkilökohtaisten tietojesi käyttämisen tähän tarkoitukseen niiden tuotteiden asetuksissa, jotka jakavat tietoja tällä tavalla. Saat lisätietoja tiettyjä tuotteita ja palveluita koskevista vaihtoehdoista napsauttamalla tätä.

 • Lisäksi kuulumme Facebook Audience Network -verkostoon, jonka avulla yritykset voivat näyttää mainoksiaan Facebookin käyttäjille muissa sovelluksissa ja verkkosivustoissa, jotka ovat verkoston jäseniä. Facebook auttaa räätälöimään mainoksia käyttäjille sopiviksi ja hyödyllisiksi. Voit tarkistaa tai muuttaa mainontaan liittyviä asetuksia Facebookin mainosasetuksissa. Voit muun muassa valita, haluatko vastaanottaa räätälöityjä mainoksia verkkosivustoissamme ja sovelluksissamme.
   

Miten McAfee reagoi Do Not Track -signaaliin?

 

Tällä hetkellä alalla ei ole yhteisesti sovittua tapaa reagoida Do Not Track -signaaliin. McAfeen palvelut ja sivustot eivät tällä hetkellä reagoi käyttäjän Do Not Track -signaaliin.

 

Yhteystiedot

 

Jos sinulla on kysymyksiä evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytöstä, voit ottaa yhteyttä meihin seuraavassa kuvatulla tavalla. Liitä mukaan yhteystietosi ja yksityiskohtainen kuvaus kysymyksestäsi.

 

Yhdysvalloissa soittamalla numeroon + 1 866 622 3911 tai kirjoittamalla meille osoitteeseen

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 

5000 Headquarters Drive

Plano, TX 75024

 

Euroopan talousalueella soittamalla numeroon + 353 21 467 2000 tai kirjoittamalla meille osoitteeseen

 

McAfee, Legal Department

2000 City Gate

Mahon

Cork

Ireland

T12 RRC9

 

Sinulla on oikeus tehdä kantelu milloin tahansa tietosuojavaltuutetulle eli Irlannin tietosuojakysymysten valvontaviranomaiselle osoitteessa https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm tai soittamalla numeroon + 353 57 868 4800.

 

Japanissa soittamalla meille numeroon + 81 0570 010 220 tai kirjoittamalla meille osoitteeseen

 

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
Puh: (vaihde) 03 5428 1100

 

Yksityishenkilöiden tietopyynnöt
Yksityishenkilöiden tietopyynnöt