McAfee WebAdvisor bidrar til å holde deg trygg fra trusler når du søker eller bruker nettet. WebAdvisor holder deg trygg fra skadelig programvare og nettifiskingsangrep mens du surfer, uten at det går ut over ytelsen eller opplevelsen.

Viktige funksjoner og fordeler


Misclick-beskyttelse

 

Blokkerer skadelig programvare og phishing-webområder hvis du utilsiktet klikker på en skadelig kobling.

Beskyttelse mot skrivefeil

 

Beskytter deg hvis du skriver inn en nettadresse feil og hjelper deg med å korrigere feilen.

Tryggere nedlasting

 

Skanner nedlastingene dine og gir deg beskjed hvis det finnes en kjent risiko.

Sikkerhetssjekk

 

Sjekker om brannmur og antivirus er aktivert før du surfer.

Krav og spesifikasjoner

La oss holde kontakten.

Vi vil dele nyheter og tips som hjelpe deg med å være på vakt og trygg.