Privacyverklaring van McAfee
 

Ingangsdatum: 07 aug, 2018

 

McAfee, LLC, inclusief onze dochterondernemingen ('McAfee', 'wij', 'ons'), is zeer begaan met uw privacy en online veiligheid, die beide een belangrijk onderdeel vormen van onze essentiële missie: de gebruikers van onze producten en diensten ('u' en 'uw') beschermen tegen diefstal, verstoring en ongeautoriseerde toegang tot hun online gegevens en activiteiten. Deze Privacyverklaring ('Verklaring') is opgesteld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen via onze website (onze 'Site'), producten, diensten, en webgebaseerde en mobiele applicaties (gezamenlijk de 'Diensten') of wanneer u met ons communiceert.

 

McAfee verkoopt producten en diensten direct aan consumenten (meer informatie over die producten kunt u hier vinden: 'Consumentenproducten'), en ook aan bedrijven en zakelijke klanten (meer informatie over die producten kunt u hier vinden: 'Zakelijke producten'). Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die we van u of uw apparaat verzamelen wanneer u een van onze diensten downloadt en op de gegevens die we verzamelen wanneer een van onze distributiepartners of zakelijke klanten onze diensten op uw apparaat installeert.

 

Wanneer u toegang heeft tot of gebruik maakt van onze Diensten, verklaart u dat u deze Verklaring heeft gelezen en u de inhoud begrijpt. Uw gebruik van onze Diensten en de Site en enige onenigheid over privacy is onderhevig aan deze Verklaring en alle toepasselijke servicevoorwaarden (waaronder eventuele beperkingen van schade en beslechting van geschillen) en alle toepasselijke Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers.

 

Terwijl McAfee groeit, verandert ook ons bedrijf en we kunnen deze Verklaring bijwerken wanneer wij dat gepast vinden. In het geval van wezenlijke veranderingen in deze Privacyverklaring zullen wij u hiervan op de hoogte brengen per e-mail, een melding in het product of anderszins zoals wettelijk verplicht. Het is dus van belang dat u de Verklaring regelmatig opnieuw doorneemt om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

 

Deze Verklaring is van toepassing op alle gebruikers van onze Diensten overal ter wereld. Als u in de Europese Economische Ruimte woont, heeft u aanvullende rechten, die verder in deze Verklaring worden uitgelegd.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

 

We verzamelen gegevens om onze Diensten te kunnen leveren. Sommige gegevens verstrekt u rechtstreeks aan ons; andere gegevens verzamelen we automatisch via onze Diensten en nog weer andere gegevens worden via derden partijen verzameld. In deze Verklaring betekent 'Persoonsgegevens' de gegevens die op zichzelf of in combinatie met andere gegevens kunnen worden gebruikt om u als individu te identificeren.

 

We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer u een product of dienst aanschaft, een account aanmaakt, een formulier invult, aan een wedstrijd of promotie deelneemt, om klantenservice verzoekt of anderszins met ons communiceert.

 

De soorten persoonsgegevens omvatten onder andere:

 

 • contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 • betaalgegevens (zoals betaalkaartnummers en bijbehorende identificatoren, factuuradres en bankrekeninggegevens);
 • aanmeldingsgegevens van uw account (waaronder uw aanmeldingsgegevens van sociale netwerken voor sommige Diensten).

 

We kunnen ook andere gegevens van of over u verzamelen, zoals gegevens over welke producten u heeft aangeschaft, uw interesses, uw demografische informatie, foto's en video's en biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken of stemafdrukken. U kunt ons tevens aanvullende gegevens verstrekken.

 

We verzamelen automatisch gegevens over uw interacties met de Diensten en over de apparaten waarop de Diensten zijn geïnstalleerd. In bepaalde gevallen verzamelen we automatisch gegevens over andere apparaten die met hetzelfde netwerk zijn verbonden als het apparaat waarop de Diensten zijn geïnstalleerd.

 

We kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens verzamelen en gebruiken:

 

 • gegevens over de producten die u heeft bekeken of waar u naar heeft gezocht en de Diensten die u heeft gebruikt, met inbegrip van de tijd die u aan de Diensten heeft besteed en andere statistieken;
 • details over uw computers, apparaten, applicaties en netwerken, waaronder uw Internet Protocol (IP)-adres, cookie-ID's, mobiele provider, ID's van Bluetooth-apparaten, ID van uw mobiele apparaat, ID voor mobiele advertenties, MAC-adres, IMEI, ID's van adverteerders en andere identificatoren van apparaten die gewoonlijk automatisch aan uw computer of apparaat worden toegewezen wanneer u toegang tot het internet verkrijgt, type browser en taal, taalvoorkeuren, batterijniveau, aan/uit-status, geografische locatie, type hardware, besturingssysteem, internetprovider, pagina's die u voor en na het gebruik van de Diensten bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de hoeveelheid tijd die u op elke pagina besteedt, informatie over de links waarop u klikt en de pagina's die u bekijkt binnen de Diensten, en andere acties die zijn ondernomen tijdens het gebruik van de Diensten zoals voorkeuren. We kunnen deze gegevens verzamelen via onze Diensten of via andere webanalysemethoden;
 • details over uw internet-, app- of netwerkgebruik (met inbegrip van de URL's of domeinnamen van de websites die u bezoekt, gegevens over de applicaties die op uw apparaat zijn geïnstalleerd of verkeersgegevens); en gegevens over de prestaties, crashlogboeken en andere samengevoegde of statistische gegevens.

 

Om de Diensten aan u te kunnen leveren, met inbegrip van detectie en evaluatie van malware en spam, kunnen we gegevens van uw bestanden scannen, verzamelen en opslaan, met inbegrip van e-mails, bijlagen, e-mailadressen, metagegevens, URL's en verkeersgegevens.

 

We verzamelen deze informatie via onze Diensten en door het gebruik van technologieën zoals cookies, webbakens of webtaps en clear GIF's. Wij verwijzen u naar onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies en gelijksoortige technologieën die wij gebruiken en de keuzes die u hierover kunt maken.

 

Opmerking bij Verizon Safe Wi-Fi 

 

De Safe Wi-Fi app wordt u aangeboden door Verizon en McAfee.  Als u klant van Verizon bent, wordt uw relatie met Verizon beheerst door de voorwaarden van uw Klantovereenkomst, inclusief de arbitragebepaling, het Verizon-Privacybeleid en de Safe Wi-Fi Servicevoorwaarden. De huidige versies van de Klantovereenkomst en de Servicevoorwaarden van Safe Wi-Fi zijn te vinden op respectievelijk: www.verizonwireless.com/b2c/support/customer-agreement en https://www.verizonwireless.com/support/safe-wifi-legal/. De Safe Wi-Fi app omvat McAfee’s VPN-technologie om u te voorzien van veilige, gecodeerde communicatie.  Gegevens die u via Safe Wi-Fi verzendt, kunnen niet gelezen, verzameld of geanalyseerd door McAfee. Als u een Verizon Safe Wi-Fi-klant bent, wordt uw relatie met McAfee beheerst door de McAfee-Licentieovereenkomst op het tabblad Licentie-overeenkomst. Deze kan worden gevonden op  https://www.mcafee.com/consumer/nl-nl/policy/legal.html?tab=license en in deze Privacyverklaring.

 

Gegevens die we verzamelen van derde partijen

 

We kunnen gegevens van andere bronnen ontvangen en deze samenvoegen met gegevens die we rechtstreeks verzamelen. Mogelijke voorbeelden van gegevens die we van andere bronnen kunnen ontvangen: bijgewerkte informatie over leveringen of betalingen die gebruikt worden om onze gegevens te corrigeren; informatie over aankopen of aflossingen; en informatie over klantondersteuning en registraties.  Voor consumentenproducten met identiteitsbescherming kunnen we tevens krediet- of identiteitsgegevens verzamelen die we voor de preventie en detectie van fraude gebruiken.  

 

Locatiegegevens

 

Bij bepaalde Diensten kan uw machtiging worden gevraagd voor toegang tot uw locatie. Wanneer u ons hiervoor machtigt, verzamelen we gegevens over uw locatie met behulp van GPS-, Bluetooth- of draadloze technologie. U kunt de toegang tot precieze locatiegegevens beheren via de instellingen van uw mobiele apparaat. We kunnen tevens uw IP-adres opzoeken om uw algemene locatie vast te stellen.

 

Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?

 

Om u te beschermen

 

Bij installatie of gebruik van een van onze Diensten werkt deze dienst op de achtergrond van uw apparaat of omgeving om dreigingen te voorspellen en u, uw apparaten en uw gegevens beter te beschermen.  McAfee kan bijvoorbeeld uw gegevens gebruiken om:

 

 • gegevens te analyseren die naar/vanaf uw appara(a)t(en) zijn verzonden om bedreigingen, kwetsbaarheden, virussen, verdachte activiteiten, spam en aanvallen te isoleren en te identificeren, en met u te communiceren over potentiële dreigingen;
 • deel te nemen aan netwerken voor bedreigingsinformatie, onderzoek te doen en producten en diensten aan te passen om in te spelen op nieuwe dreigingen;  
 • uw gegevens te versleutelen, een apparaat te vergrendelen en uw gegevens te back-uppen of herstellen;
 • naar updates van de Dienst te zoeken en prestatierapporten over onze Diensten op te stellen om te controleren of de Diensten optimaal werken;
 • naar misbruik van uw gegevens te zoeken wanneer u onze producten met identiteitscontrole gebruikt.

 

Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren

 

We gebruiken de gegevens die we verzamelen ook voor andere zakelijke doeleinden, zoals:

 

 • het analyseren van uw gedrag om onze Site en Diensten te meten, aan te passen en te verbeteren, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • het adverteren van producten en diensten van McAfee die u naar onze mening mogelijk interesseren;
 • het aanmaken en beheren van accounts en licenties, zoals door het verzamelen en verwerken van betalingen en voltooien van transacties;
 • het bieden van klantenservice, het oplossen van problemen, het beheren van abonnementen, het beantwoorden van vragen en het reageren op verzoeken en opmerkingen;
 • het communiceren over speciale evenementen, programma's, enquêtes, wedstrijden, sweepstakes en andere aanbiedingen en acties, en het beheren van deelname daaraan;
 • het uitvoeren van markt- en klantonderzoek en trendanalyses;
 • het plaatsen van berichten op onze blogs en fora en het mogelijk maken van andere vormen van openbare communicatie;
 • het voeren van de boekhouding, het verrichten van audits, het opstellen van facturen, het afstemmen en het innen van facturen;
 • het voorkomen, detecteren, identificeren, onderzoeken van en reageren op mogelijke of feitelijke claims, aansprakelijkheden, verboden gedrag en criminele activiteiten;
 • het naleven en afdwingen van wettelijke voorschriften, overeenkomsten en beleidsregels.

 

Voor advertentiedoeleinden

 

Wij bieden onze klanten een assortiment van gratis producten aan. Om deze producten gratis te kunnen blijven aanbieden, kunnen we gegevens gebruiken die via deze producten worden verzameld, zoals welke websites u bezoekt of de mobiele applicaties die u gebruikt, zodat McAfee en anderen u advertenties kunnen tonen die op uw interesses zijn afgestemd. We doen dit door de identificator die aan uw apparaat is toegewezen, samen met de gegevens over de websites die u bezoekt of de applicaties die u gebruikt, te delen met geselecteerde partners. Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar en het is onze partners contractueel verboden om de door ons verstrekte gegevens te gebruiken om uw identiteit vast te stellen. U kunt zich afmelden voor het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde via de instellingen van de producten waarin deze gegevensuitwisseling is opgenomen. Klik hier voor meer informatie over welke Diensten deze functie bevatten en hoe u zich hiervoor kunt afmelden.

 

Advertenties van derden

 

Wij werken met externe reclamebedrijven die advertenties aan u tonen en leveren terwijl u op onze Site bent of gebruikmaakt van andere Diensten. Deze externe adverteerders kunnen gegevens over uw interactie met de Site of Diensten of met de site of diensten van anderen verzamelen om de doeltreffendheid van hun advertenties te meten en de advertenties die worden getoond, op u af te stemmen. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe McAfee en deze externe advertentiepartners traceertechnologieën zoals cookies gebruiken en de keuzes die u hierover kunt maken.

 

Als u heeft toegestaan dat onze Diensten toegang hebben tot uw locatie, kunnen onze mobiele advertentiepartners uw locatie gebruiken om gerichter te kunnen adverteren. Wijzig de locatie-instellingen op uw apparaat om toegang tot informatie over uw locatie in te trekken

 

Ander gebruik

 

We kunnen persoonsgegevens gebruiken waarvoor we een rechtmatig belang hebben, zoals voor direct marketing, klantonderzoek op individuele basis of marktonderzoek, antifraudebescherming of enig ander doel dat aan u is bekendgemaakt op het moment dat u uw persoonsgegevens verstrekte of met uw toestemming.

 

Met wie delen we persoonsgegevens?

 

Over het algemeen maken we de gegevens die we verzamelen om de Diensten te kunnen leveren openbaar om met u te communiceren, om onze Diensten te adverteren of promoten, om wijzigingen aan of overnames van ons bedrijf mogelijk te maken, indien dit wettelijk is vereist of met uw toestemming. We kunnen de gegevens die we verzamelen bijvoorbeeld als volgt delen:

 

 • met huidige en toekomstige bedrijven van de McAfee-bedrijfsgroep voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven;
 • met serviceproviders die diensten voor ons uitvoeren;
 • als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk en gepast is om lichamelijk(e), financiël(e) of ander(e) schade, letsel of verlies te voorkomen, waaronder om te beschermen tegen fraude of kredietrisico;
 • aan justitiële, gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten zoals door deze autoriteiten en de toepasselijke wetten geïnstrueerd of vereist, in verband met een gerechtelijke activiteit, zoals in reactie op een dagvaarding of onderzoek betreffende vermoedelijke onrechtmatige of illegale activiteiten, indien we te goeder trouw menen dat gebruikers betrokken zijn bij onrechtmatige of illegale activiteiten of indien we een contractuele of wettelijke verplichting hebben om de naleving van de toepasselijke wetten door een klant of zakenpartner mogelijk te maken;
 • in verband met of gedurende onderhandelingen over een fusie, acquisitie, verkoop van activa of andere dergelijke zakelijke overdrachten waarbij al of nagenoeg al onze activa of taken betrokken zijn waarbij persoonsgegevens worden overgedragen of gedeeld als onderdeel van de zakelijke activa (op voorwaarde dat een dergelijke partij akkoord gaat met het gebruik of de bekendmaking van dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met deze Verklaring of uw toestemming verkrijgt voor andere gebruiken of bekendmakingen);
 • met uw toestemming of in uw opdracht, zoals wanneer u ervoor kiest om gegevens te delen of inhoud en beoordelingen te plaatsen (zoals berichten op sociale media);
 • met personen naar uw keuze en naar uw eigen inzicht, indien het product waarop u een abonnement heeft, die functionaliteit bevat.

 

We kunnen tevens verzamelde gegevens met derde partijen delen die niet naar u of een specifiek apparaat kunnen worden herleid.

 

Privacyrechten onder de Californische wetgeving - 'Shine the Light'-wet

 

McAfee deelt gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn, niet zonder uw toestemming met niet-gelieerde derden voor hun eigen marketing.

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

 

Wij gebruiken administratieve, organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmechanismen om de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, te beschermen. We hebben onze beveiligingscontroles zodanig ontwikkeld dat de vertrouwelijkheid, integriteit en een passende mate van beschikbaarheid van de gegevens worden behouden.

 

Welke keuzes heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 

McAfee-accounts

 

Als u een Consumentenproduct van McAfee registreert, heeft u op ieder willekeurig moment het recht op toegang en correctie van de Persoonsgegevens in uw profiel Ga hiervoor naar Mijn account of neem contact met ons op zoals hieronder beschreven. Als u geen Consumentenproduct van McAfee registreert, maar een van onze producten wel op uw apparaat is geïnstalleerd, kunt u de verzameling van gegevens vanaf uw apparaat door McAfee stopzetten door het betreffende product te verwijderen. Als u uw account wilt sluiten en voor andere vragen kunt u naar de McAfee Contact opnemen pagina gaan en op Ondersteuning klikken.

 

Marketingberichten

 

Als u geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen, klikt u op de link 'Uitschrijven' in de e-mail of klikt u hier voor Bedrijfsmarketing of hier voor Consumentenmarketing.

 

Als u ervoor heeft gekozen niet langer marketingberichten te ontvangen, kan McAfee u nog steeds berichten over transacties of administratieve onderwerpen verzenden, zoals beveiligingsupdates, productfunctionaliteiten en serviceverzoeken.

 

Het bewaren van gegevens

 

McAfee bewaart uw Persoonsgegevens zolang u een geregistreerde abonnee of gebruiker van onze producten bent of voor zolang redelijkerwijs noodzakelijk voor zakelijke doeleinden die verband houden met de Diensten, zoals interne rapportages, afstemming of feedback of informatie die u eventueel heeft aangevraagd.

 

Privacy van kinderen

 

Sommige Diensten van McAfee hebben beveiligingsfuncties die ouders kunnen gebruiken om de online activiteiten van hun kinderen, hun fysieke locatie of hun gebruik van het geregistreerde apparaat vast te leggen. Voor deze Diensten is ouderlijke toestemming nodig. We gebruiken de Persoonsgegevens die we van de apparaten van kinderen verzamelen niet bewust voor enigerlei doeleinde, behalve voor het leveren van de Diensten. Met deze producten kunnen ouders het profiel van hun kind te allen tijde verwijderen. Als u van mening bent dat wij onterecht gegevens over uw kind hebben verzameld of u vragen heeft of zich zorgen maakt over onze handelswijzen met betrekking tot kinderen, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven. Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u toestemming van uw ouders hebben om de Diensten te mogen gebruiken. McAfee dringt er bij ouders op aan hun kinderen te instrueren nooit hun echte naam, adres of telefoonnummer te geven zonder toestemming van hun ouders. Als u erachter komt dat uw kind zonder uw toestemming Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door contact met ons op te nemen op onderstaande wijze. Als we er kennis van nemen dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen onder de 13 jaar (en in sommige rechtsgebieden jonger dan 16 jaar), treffen we onmiddellijk maatregelen om dergelijke gegevens te verwijderen en het account van het kind te sluiten.

 

Inwoners van de Europese Economische Ruimte

 

Gegevensoverdracht

 

McAfee is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft bedrijfsonderdelen, entiteiten en serviceproviders in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Als zodanig kunnen wij en onze serviceproviders uw Persoonsgegevens overdragen aan, opslaan of bekijken in rechtsgebieden die niet hetzelfde niveau aan gegevensbescherming bieden als uw eigen rechtsgebied. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw Persoonsgegevens met een gepaste mate van bescherming worden behandeld in de rechtsgebieden waarin wij deze verwerken. Indien u in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland verblijft, bieden wij gepaste bescherming tijdens de overdracht van Persoonsgegevens aan landen buiten de EER of Zwitserland via een aantal wederzijdse overeenkomsten binnen het bedrijf gebaseerd op de modelcontractbepalingen zoals bepaald in EU-wetgeving. U heeft het recht om een kopie van deze overeenkomsten te verkrijgen door contact met ons op te nemen op onderstaande wijze.

 

Toegang, rectificatie, verwijdering en beperking

 

Als u een Consumentenproduct van McAfee registreert, heeft u op ieder willekeurig moment het recht op toegang en correctie van de Persoonsgegevens in uw profiel Ga hiervoor naar Mijn account. Als u geen Consumentenproduct van McAfee registreert, maar een van onze producten wel op uw apparaat is geïnstalleerd, kunt u de verzameling van gegevens vanaf uw apparaat door McAfee stopzetten door het betreffende product te verwijderen.

 

U kunt vragen om toegang tot, aanpassingen aan of verwijdering van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetten door contact met ons op te nemen op onderstaande wijze. Voor sommige verzoeken en indien wettelijk toegestaan kunnen er administratieve kosten in rekening worden gebracht. Wij zullen u informeren over eventuele kosten voordat wij uw verzoek uitvoeren.

 

Alhoewel McAfee alle mogelijke inspanningen levert om klanten toegang te geven tot hun Persoonsgegevens, kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin we geen toegang kunnen geven, waaronder, maar niet beperkt tot: in het geval van vertrouwelijke informatie, in het geval van informatie die de privacy of andere wettelijke rechten van anderen kan schaden, in het geval dat de last of kosten van het verschaffen van toegang onevenredig zou zijn aan de risico's voor de privacy van de individu in het onderhavige geval of in geval de informatie commercieel eigendom is. Als McAfee beslist dat toegang in een bepaald geval moet worden beperkt, geven we u uitleg over waarom deze beslissing is genomen en verwijzen we u naar een aanspreekpunt voor aanvullende vragen. Om uw privacy te beschermen, zullen we commercieel redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat wij inzage geven in uw Persoonsgegevens of u toestaan wijzigingen erin aan te brengen.

 

Alleen voor bedrijven/zakelijke klanten

 

McAfee is een gegevensverwerker en verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de instructies van zijn klanten.

 

McAfee handelt naar schriftelijke instructies van Bedrijfsklanten voor toegang tot, verwijdering van, van, correctie van of blokkering van toegang tot Persoonsgegevens die in de producten en systemen van McAfee zijn bewaard. Alle verzoeken met betrekking tot toegang, verwijdering of rectificatie moeten worden gedaan door een geautoriseerde persoon met behulp van het Formulier voor individuele gegevensaanvragen verkrijgbaar op https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html. We helpen onze Klanten bij verzoeken van hun medewerkers overeenkomstig de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

 

Neem contact op met uw accountbeheerder voor meer informatie over de Persoonsgegevens die worden verwerkt met het McAfee-product dat u heeft aangeschaft.

 

Grondslag voor verwerking

 

Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken, doen wij dit uitsluitend in de volgende gevallen:

 

 • We moeten uw Persoonsgegevens gebruiken om onze verantwoordelijkheden uit hoofde van de overeenkomst met u uit te voeren (zoals het verwerken van betalingen voor Diensten en het leveren van de Diensten die u heeft aangeschaft of aangevraagd).
 • We hebben een rechtmatig belang voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. We hebben bijvoorbeeld een rechtmatig belang voor het verwerken van uw Persoonsgegevens om onze Diensten te kunnen leveren, beveiligen en verbeteren, om met u te kunnen communiceren over wijzigingen aan onze Diensten en om u op de hoogte te stellen van nieuwe diensten of producten.

 

Vragen of klachten

 

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en problemen heeft met onze praktijken betreffende de verwerking van Persoonsgegevens die wij niet voor u kunnen oplossen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het land waar u woont.

 

Koppelingen naar andere websites

 

Onze Site en Diensten bevatten mogelijk koppelingen naar andere websites voor uw gebruiksgemak en ter informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van McAfee actief zijn. Gekoppelde websites kunnen hun eigen privacybeleid of -verklaringen hebben en we raden u nadrukkelijk aan deze informatie te controleren als u deze website bezoekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, de privacygebruiken of het gebruik van andere websites die niet gelieerd zijn aan McAfee.

 

Contact opnemen

 

U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot deze Privacyverklaring

 

In de Verenigde Staten kunt u ons bereiken door te bellen naar +1 (888) 847 -8766 of door te schrijven naar:

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive
Plano, TX 75024, Verenigde Staten

 

In de Europese Economische Ruimte kunt u ons bereiken door te bellen naar +353 21 467 2000 of door te schrijven naar:

 

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ierland
T12 RRC9

 

U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming, de Ierse autoriteit persoonsgegevens, via https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm of door te bellen naar +353 57 868 4800.

 

In Japan door ons te e-mailen of door ons te schrijven naar:

 

Privacy
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
E-mail: MBJP_McAfeePrivacy@McAfee.com