Virusverwijdering & TechMaster-diensten

Dienstvoorwaarden – Virusverwijdering & TechMaster-diensten

 

Bedankt voor het gebruiken van McAfee virusverwijderingsservice of TechMaster-diensten (“Dienst” of “Diensten”), aangeboden door McAfee of een van onze filialen (“wij” of “ons”). Dit is een wettelijke overeenkomst tussen ons—het installeren of het raadplegen van onze software of het gebruiken van onze Diensten impliceert dat u akkoord gaat met deze voorwaarden, dus lees ze aandachtig door.

 

Deze Dienstvoorwaarden (“Overeenkomst”), samen met onze Licentieovereenkomst,  omvatten uw rechten met betrekking tot het gebruik van de Diensten, beperkingen voor dit gebruik, ons recht om abonnementsdiensten automatisch te verlengen en hiervoor kosten in rekening te brengen (“Abonnementsdiensten”) en uw instemming om elk geschil dat zich tussen ons kan voordoen te laten beslechten via arbitrage.  Wij hebben links toegevoegd naar zowel onze Privacyverklaring als naar onze systeemvereisten en andere beperkingen specifiek voor uw aankoop die te vinden zijn op onze website door de pagina met productomschrijving of gegevensblad te raadplegen dat overeenkomt met uw aankoop, welke allemaal ter referentie zijn bijgevoegd en samen deze wettelijke Overeenkomst vormen die voor u van toepassing is. LET MET NAME OP DE BEPALING OMTRENT BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSGEDINGEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST WAARIN IS VASTGELEGD HOE GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

 

Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden namens een andere persoon of namens een onderneming of andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u de volledige bevoegdheid heeft om deze persoon, dit bedrijf of deze rechtspersoon contractueel aan deze voorwaarden te binden.

 

 

 1. Het aanvaarden van deze Overeenkomst en wijzigingen  – Door onze Diensten te gebruiken of door op een ‘Ik ga akkoord’-knop te klikken en/of door een software te installeren, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met het gebonden zijn aan onze Licentieovereenkomst en deze Dienstvoorwaarden en de erkenning hiervan die afdwingbaar is als een door u ondertekend geschreven contract. Indien u niet onvoorwaardelijk met al deze voorwaarden akkoord gaat, gebruik dan de Diensten niet of installeer, gebruik of raadpleeg onze software niet. WIJ KUNNEN DEZE OVEREENKOMST VAN TIJD TOT TIJD NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN WIJZIGEN VOOR WELKE REDEN DAN OOK. Bijvoorbeeld, wijzigingen kunnen noodzakelijk zijn om veranderingen in de wet te volgen of updates kunnen nodig zijn over hoe Diensten verstrekt worden. Het is zeer belangrijk dat u uw accountinformatie, inclusief uw e-mailadres en andere contactgegevens, up-to-date houdt. Als wij in deze Overeenkomst materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via de contactgegevens die u hebt verstrekt (of via andere middelen) en u de mogelijkheid bieden om de bijgewerkte Overeenkomst te lezen en te accepteren of weigeren op de hieronder omschreven wijze.

   

  Voor betaalde abonnementen geldt dat u de wijziging(en) aan deze Overeenkomst accepteert door uw abonnement te verlengen en dat de wijziging(en) van kracht zullen worden bij de volgende verlenging van uw abonnement. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen aan deze Overeenkomst, dan dient u de Overeenkomst te verwerpen door de automatische verlenging uit te schakelen en door elk gebruik van de Dienst te staken. Indien u deze Overeenkomst schendt, kunnen wij u de toegang tot en het gebruik van de Diensten weigeren.

   

  Voor gratis Diensten, aanvaardt u de wijziging(en) aan deze Overeenkomst door een voortgezet gebruik van de gratis Diensten na de kennisgeving zoals omschreven in dit gedeelte. Indien u de geactualiseerde Overeenkomst weigert te aanvaarden, dan heeft u geen recht meer op het gebruik van de gratis Diensten en dient u elke toegang tot en elk gebruik van de gratis Diensten te staken. Indien u deze Overeenkomst schendt, kunnen wij u de toegang tot en het gebruik van de gratis Diensten weigeren.

   

 2. Beschrijving van Diensten – Onze Diensten omvatten een ruim aanbod aan technische ondersteuning voor specifieke Pc’s, tablets en mobiele apparaten (“Apparaat” of “Apparaten”).  Binnen de toepasselijke termijn, heeft u het recht contact op te nemen met onze ondersteuningsspecialisten (“Dienstvertegenwoordiger”) via telefoon, chat of externe toegang via een computer om het specifieke Diensttype te ontvangen die u aangekocht hebt (“Dienstticket”).  De Dienstvertegenwoordiger zal redelijke inspanningen leveren om de Dienst te voltooien tijdens de interactieve sessie.  Na het einde van de sessie hebt u zeven dagen de tijd om contact met ons op te nemen voor bijkomende ondersteuning voor hetzelfde probleem voordat wij het Dienstticket als voltooid beschouwen en dit zullen afsluiten.    Bijkomende beperkingen kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de specifieke voorwaarden van het aanbod zoals uiteengezet in Gedeelte 6.

   

 3. Specifieke Diensten en niet-overdraagbaarheid – U hebt één of meerdere van de volgende Diensten aangekocht zoals hieronder beschreven:

   

  DIENSTENDIENSTOMSCHRIJVING
  VirusverwijderingsserviceOnze Dienstvertegenwoordiger zal uw Windows-computer beoordelen om te kunnen bepalen of het geïnfecteerd is door malware en zal daarbij commercieel redelijke inspanningen leveren om een diagnose te stellen en eventueel gevonden malware te verwijderen.
  Tune-up voor PCOnze Dienstvertegenwoordiger zal de functionele gezondheid van uw computer beoordelen en onderneemt stappen om de efficiëntie te verbeteren. Er kunnen aanpassingen aan de systeeminstellingen nodig zijn en het uitschakelen of verwijderen van onnodige en systeembelastende applicaties.
  Set-Up & OptimaliseringMet onze dienst Set-Up & Optimalisering bieden we begeleiding op afstand via de telefoon voor het instellen van uw computer, smartphone of tablet. Verkrijg ervaren ondersteuning bij de instelling van uw thuisnetwerk, met de verbinding met de juiste perifere apparaten, bij het verbeteren van de prestaties van uw PC of bij het installeren van gebruikelijke software.
  Geavanceerde probleemoplossingMet onze dienst Geavanceerde probleemoplossing bieden we ondersteuning op afstand via de telefoon voor het oplossen van problemen met computer of voor het optimaliseren van de prestaties van uw PC.
  Concierge GoldEen abonnement dat alle bovenstaande Diensten omvat.
  Concierge PlatinumEen abonnement dat zowel alle bovenstaande Diensten omvat als één jaar licentie voor McAfee Total Protection en McAfee TechMate.

  De Diensten zijn niet overdraagbaar. U mag de Diensten niet, met of zonder overweging, verkopen, leasen, in licentie geven, verhuren, uitlenen, doorverkopen of anderszins overdragen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag derde partijen niet toestaan om voordeel te halen uit het gebruik van of een functionaliteit van de Diensten via een timesharing, dienstbureau of andere afspraak namens een derde partij of met betrekking tot hardware of software die niet persoonlijk in uw bezit is. Deze Overeenkomst zal van toepassing zijn op elke andere Dienst, ongeacht of deze in de bovenstaande lijst is opgenomen, indien er geen andere toepasselijke Dienstvoorwaarden van kracht zijn.

   

 4. Systeemvereisten en uw verplichtingen – Alle hardware, software en systeemvereisten voor het gebruik van onze Diensten zijn opgesomd op de pagina’s met productomschrijvingen op onze website. Om de Diensten te kunnen ontvangen, is een internetverbinding met hoge snelheid aangeraden en eventueel noodzakelijk. Sommige Apparaten kunnen mogelijk de Diensten niet ontvangen, zelfs wanneer de initiële test had aangetoond dat uw netwerkverbinding volstond, of dat uw Apparaattype en/of besturingssysteem ondersteund werd.

   

  U gaat ermee akkoord dat u een wettelijke licentiehouder bent van de software op uw Apparaat en uw gebruik van de Diensten en het Internet is te gebruiken op uw eigen risico. Om de Diensten te kunnen ontvangen, dient u: (1) de procedures te volgen en aan de vereisten te voldoen die voor ons nodig zijn om te Diensten te kunnen verstrekken; (2) samen te werken met Dienstvertegenwoordigers die routinetaken uitvoeren die zij aan u meedelen; (3) volledige toegang te hebben tot uw Apparaat en de hardware die de basis vormen voor het probleem; (4) een back-up te maken van de inhoud van uw Apparaat alvorens de sessie aanvangt; (5) zelf verantwoordelijk te zijn voor elk verlies, aanpassing of corruptie van uw gegevens, software of bestanden; (6) te verzekeren dat uw Apparaat aan alle noodzakelijke vereisten en specificaties voldoet voor elke geïnstalleerde software-applicatie; (7) de Dienstvertegenwoordiger te voorzien van vereiste wachtwoorden en sleutelcodes; (8) te verzekeren dat u houder bent van alle wettelijke rechten, met inbegrip van auteursrecht voor alle software en andere bestanden op uw Apparaat; (9) de verantwoordelijkheid te nemen voor de probleemoplossing als gevolg van compatibiliteitsproblemen met hardware en software van derden; en (10) ons en onze onderaannemers te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade, vorderingen of procedures die voortkomen uit uw verzuim om bovengenoemde punten na te leven.

   

 5. Externe toegang en applicaties van derden – Om de Diensten te kunnen verstrekken, kunnen wij u vragen om bepaalde technisch ondersteunende software (“Ondersteuningsinstrumenten”) te downloaden en te installeren dat ons toegang geeft tot uw Apparaat van op afstand. U stemt ons toe om extern toegang te krijgen tot en controle over uw Apparaat over te nemen door middel van Ondersteuningsinstrumenten tijdens een interactieve sessie. Indien u niet instemt met e, download dan geen Ondersteuningsinstrumenten. Wij kunnen gebruik maken van Ondersteuningsinstrumenten van derden waarop bijkomende licentievoorwaarden van toepassing zijn. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de Ondersteuningsinstrumenten te verwijderen na elke sessie, maar Ondersteuningsinstrumenten kunnen echter systeemrapporten en/of activiteitenlogboeken achterlaten. Bijkomend, voor abonnementsdiensten, zullen wij TechMate-software op uw Apparaat installeren, wat tune-ups uitvoert en andere prestatiebevorderende verbeteringen voor uw systeem tijdens de looptijd van uw abonnement. Deze software zal gedeactiveerd worden wanneer het abonnement afloopt.

   

 6. Dienstbeperkingen – Diensten kunnen onderhevig zijn aan een van de volgende beperkingen; raadpleeg de toepasselijke pagina met productomschrijving, de bevestigingsmail van uw aankoop en/of aanbiedingsdetails voor beperkingen specifiek voor uw aankoop:

   

  • Taal- en geografische beperkingen;
  • Systeembeperkingen;
  • Specifieke voorwaarden voor de aanbieding.
 7. Beperkte restitutieperiode en terugbetalingsrechten – Uw recht op zowel het gebruik van een van de Diensten als uw rechten om een restitutie te verkrijgen voor een dienst die niet gebruikt werd, verschillen afhankelijk van het soort aangekochte Dienst(en) zoals aangegeven in de bevestigingsmail van uw aankoop. Opmerking: in sommige staten en rechtsgebieden is de beperking van restitutierechten zoals beschreven in deze clausule niet wettig, dus is deze eventueel niet op u van toepassing. Bovendien heeft deze clausule geen effect op een andere toepasselijk restitutierecht.

   

 8. Diensten voor eenmalige incidenten: betalingen en restituties – Diensten voor eenmalige incidenten (“Diensten voor eenmalige incidenten”) zullen aangeboden worden op basis van elk individueel incident. De term ‘elk individueel incident’ betekent dat de dienst gericht zal zijn op een enkelvoudige kwestie of probleem voor een klant..   U gaat ermee akkoord dat wij uw creditcard of een ander aanvaard betalingsmiddel dat door u doorgegeven werd en door ons werd goedgekeurd, aanrekenen voor alle bedragen gerelateerd aan een Dienst voor eenmalige incidenten. Tenzij anderszins door ons schriftelijk verduidelijkt, moeten alle betalingen voor Diensten voor eenmalige incidenten betaald worden op het moment van de aankoop voorafgaand aan het ontvangen van de Dienst van ons.  Restituties voor betaalde, onafhankelijke aankopen voor Diensten voor eenmalige incidenten zijn enkel beschikbaar als volgt:

   

  • Voor PC Tune-up incidentdiensten: u hebt recht op een restitutie binnen dertig (30) dagen van de aankoop wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

    

   1. Aankoop van de verkeerde aangeboden dienst
   2. Dienst werd niet gebruikt
   3. Probleem kon niet worden opgelost
   4. Dienst was niet beschikbaar
   5. Dubbele aankoop of andere fout tijdens het aankopen
  •  

  • Voor Diensten voor eenmalige incidenten zoals VRS is uw recht op restitutie afhankelijk van de toepasselijke restitutiebeperkingen zoals uiteengezet op de pagina met de productomschrijving.  Alle Diensten voor eenmalige incidenten hebben een 30-dagen ‘tevreden of geld terug’-garantie.

    

  Er worden geen restituties aangeboden voor Diensten in combinatie met andere software of inbegrepen in een softwarepakket.

   

 9. Voor Abonnementsdiensten: Automatische verlenging en annulering – Zie "Voorwaarden Betaling & Ondersteuning" in de Licentieovereenkomst

   

 10. Terugbetalingen voor Abonnementsdiensten: Terugbetalingen voor Abonnementsdiensten worden als volgt toegestaan maar blijven onderhevig aan eventuele bijkomende beperkingen uiteengezet op de corresponderende pagina met productomschrijving:

 11.  

  Product0 incidenten,
  0-3 maanden
  0 incidenten,
  4-6 maanden
  0 incidenten,
  6-9 maanden
  0 incidenten,
  >9 maanden
  1 incident gemeld2 incidenten gemeldMeer dan 2
  Concierge Gold100%80%70%30%65%35%0%
  Concierge Platinum100%75%65%25%60%20%0%


   

 12. Privacy – Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen via onze website, producten en diensten en webgebaseerde mobiele applicaties verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

   

 13. Geschillen: Zie de Licentieovereenkomst Gedeelte Bindende arbitrage en afstand van groepsgedingen

   

 14. Aanbestedende entiteiten: De Diensten worden u aangeboden door een van deze wettelijke entiteiten van McAfee:

   

  • McAfee, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Delaware (VS), kantoorhoudende te 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software is gedownload in de Verenigde Staten, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied;
  • McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland, als de Software is gedownload in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, het Grote-Oceaangebied of Australië; of
  • • McAfee Co., Ltd., kantoorhoudende te Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japan, als de Software is gedownload in Japan.
 15.  

   

 16. Beperking van aansprakelijkheid, algemene wettelijke bepalingen en geldende wetgeving:  Zie Licentieovereenkomst.

   

 17. Gehele overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, wijkt niets in de voorwaarden af van eventuele rechten die u hebt op grond van de bestaande wetgeving inzake consumentenbescherming of andere toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied. De voorwaarden, met inbegrip van de Licentieovereenkomst en Privacyverklaring  die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Diensten en: (i) vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking tot het onderwerp ervan; en (ii) hebben voorrang op eventuele tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden in een offerte, bestelling, bevestiging of soortgelijke communicatie tussen de partijen, met dien verstande dat tussen de corresponderende pagina met productomschrijving en deze Overeenkomst, de pagina met productomschrijving doorslaggevend zal zijn. De voorwaarden eindigen onmiddellijk na uw schending van de hierin opgenomen voorwaarden en u zult het gebruik van de Diensten staken. De disclaimers van garanties, schadevergoedingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in de voorwaarden blijven van kracht na beëindiging.

   

 18. Contactgegevens van McAfee

   

  Klantenservice en technische ondersteuning: http://service.mcafee.com

   

  Geschillen:

   

  T.a.v.: McAfee Legal Department

   

  5000 Headquarters Drive

   

  Plano, TX 75024, Verenigde Staten