Privacy & Legal Terms
Privacy
Privacyverklaring
Privacyverklaring
 

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Deze Verklaring biedt u meer informatie over de gegevens die wij verzamelen, gebruiken en delen en over ons streven om de persoonsgegevens die we verzamelen met respect te behandelen.

 

McAfee, LLC, inclusief onze dochterondernemingen ('McAfee', 'we', 'wij', 'ons', 'onze'), is zeer begaan met uw privacy en online veiligheid, die beide een belangrijk onderdeel vormen van onze essentiële missie: de gebruikers van onze producten en diensten ('u' en 'uw') beschermen tegen diefstal, verstoring en ongeautoriseerde toegang tot hun online gegevens en activiteiten. Deze Privacyverklaring ('Verklaring') is opgesteld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen via onze website (onze 'Site'), producten, diensten, en webgebaseerde en mobiele applicaties (gezamenlijk de 'Diensten') of wanneer u met ons communiceert.

McAfee verkoopt producten en diensten direct aan consumenten (meer informatie over die producten kunt u hier vinden: 'Consumentenproducten'),  en ook aan bedrijven en zakelijke klanten (meer informatie over die producten kunt u hier vinden: 'Zakelijke producten'). Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die we van u of uw apparaat verzamelen wanneer u een van onze diensten downloadt en op de gegevens die we verzamelen wanneer een van onze distributiepartners of zakelijke klanten onze diensten op uw apparaat installeert.

Wanneer u toegang heeft tot of gebruik maakt van onze Diensten, verklaart u dat u deze Verklaring heeft gelezen en u de inhoud begrijpt. Uw gebruik van onze Diensten en de Site en enige onenigheid over privacy is onderhevig aan deze Verklaring en alle toepasselijke servicevoorwaarden (waaronder eventuele beperkingen van schade en beslechting van geschillen) en alle toepasselijke Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers.

Terwijl McAfee groeit, verandert ook ons bedrijf en we kunnen deze Verklaring bijwerken wanneer wij dat gepast vinden. In het geval van wezenlijke veranderingen in deze Privacyverklaring zullen wij u hiervan op de hoogte brengen per e-mail, een melding in het product of anderszins zoals wettelijk verplicht. Het is dus van belang dat u de Verklaring regelmatig opnieuw doorneemt om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Deze Verklaring is van toepassing op alle gebruikers van onze Diensten overal ter wereld. Sommige gebruikers, inclusief personen binnen de Europese Economische Ruimte, hebben afhankelijk van waar zij wonen mogelijk extra rechten, die in deze Verklaring zijn beschreven.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen gegevens om onze Diensten te kunnen leveren. Sommige gegevens verstrekt u rechtstreeks aan ons; andere gegevens verzamelen we automatisch via onze Diensten en nog weer andere gegevens worden via derden partijen verzameld. In deze Verklaring betekent 'Persoonsgegevens' de gegevens die op zichzelf of in combinatie met andere gegevens kunnen worden gebruikt om u als individu te identificeren.

We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer u een product of dienst aanschaft, een account aanmaakt, een formulier invult, aan een wedstrijd of promotie deelneemt, om klantenservice verzoekt of anderszins met ons communiceert.

De soorten persoonsgegevens omvatten onder andere:

 • contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 • betaalgegevens (zoals betaalkaartnummers en bijbehorende identificatoren, factuuradres en bankrekeninggegevens);
 • aanmeldingsgegevens van uw account (waaronder uw aanmeldingsgegevens van sociale netwerken voor sommige Diensten).

 

We kunnen ook andere gegevens van of over u verzamelen, zoals gegevens over welke producten u heeft aangeschaft, uw interesses, uw demografische informatie, foto's en video's en biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken of stemafdrukken. U kunt ook aanvullende gegevens aan ons verstrekken. Wanneer u bijvoorbeeld onze dienst Bescherming tegen identiteitsdiefstal gebruikt, heeft u de optie om ons de inloggegevens van uw social media te geven zodat wij uw social-media-accounts kunnen monitoren.

We verzamelen automatisch gegevens over uw interacties met de Diensten en over de apparaten waarop de Diensten zijn geïnstalleerd. In bepaalde gevallen verzamelen we automatisch gegevens over andere apparaten die met hetzelfde netwerk zijn verbonden als het apparaat waarop de Diensten zijn geïnstalleerd.

We kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens verzamelen en gebruiken:

 • gegevens over de producten die u heeft bekeken of waar u naar heeft gezocht en de Diensten die u heeft gebruikt, met inbegrip van de tijd die u aan de Diensten heeft besteed en andere statistieken;
 • details over uw computers, apparaten, applicaties en netwerken, waaronder uw Internet Protocol (IP)-adres, cookie-ID's, mobiele provider, ID's van Bluetooth-apparaten, ID van uw mobiele apparaat, ID voor mobiele advertenties, MAC-adres, IMEI, ID's van adverteerders en andere identificatoren van apparaten die gewoonlijk automatisch aan uw computer of apparaat worden toegewezen wanneer u toegang tot het internet verkrijgt, type browser en taal, taalvoorkeuren, batterijniveau, aan/uit-status, geografische locatie, type hardware, besturingssysteem, internetprovider, pagina's die u voor en na het gebruik van de Diensten bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de hoeveelheid tijd die u op elke pagina besteedt, informatie over de links waarop u klikt en de pagina's die u bekijkt binnen de Diensten, en andere acties die zijn ondernomen tijdens het gebruik van de Diensten zoals voorkeuren. We kunnen deze gegevens verzamelen via onze Diensten of via andere webanalysemethoden. 
 • Wanneer u onze producten gebruikt om uw mobiele apparaat te beschermen, verzamelen wij de locatiegegevens van het apparaat waarop het product geïnstalleerd is.
 • details over uw internet-, app- of netwerkgebruik (met inbegrip van de URL's of domeinnamen van de websites die u bezoekt, gegevens over de applicaties die op uw apparaat zijn geïnstalleerd of verkeersgegevens); en gegevens over de prestaties, crashlogboeken en andere samengevoegde of statistische gegevens.

 

Om de Diensten aan u te kunnen leveren, met inbegrip van detectie en evaluatie van malware en spam, kunnen we gegevens van uw bestanden scannen, verzamelen en opslaan, met inbegrip van e-mails, bijlagen, e-mailadressen, metagegevens, URL's en verkeersgegevens.    

We verzamelen deze informatie via onze Diensten en door het gebruik van technologieën zoals cookies, webbakens of webtaps en clear GIF's. Wij verwijzen u naar onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies en gelijksoortige technologieën die wij gebruiken en de keuzes die u hierover kunt maken.

Informatie die wij via derden verzamelen
We kunnen gegevens van andere bronnen ontvangen en deze samenvoegen met gegevens die we rechtstreeks verzamelen. Mogelijke voorbeelden van gegevens die we van andere bronnen kunnen ontvangen: bijgewerkte informatie over leveringen of betalingen die gebruikt worden om onze gegevens te corrigeren; informatie over aankopen of aflossingen; en informatie over klantondersteuning en registraties.  Voor consumentenproducten met identiteitsbescherming kunnen we tevens krediet- of identiteitsgegevens verzamelen die we voor de preventie en detectie van fraude gebruiken.  

Locatiegegevens
Bij bepaalde Diensten kan uw machtiging worden gevraagd voor toegang tot uw locatie. Wanneer u ons hiervoor machtigt, verzamelen we gegevens over uw locatie met behulp van GPS-, Bluetooth- of draadloze technologie. U kunt de toegang tot precieze locatiegegevens beheren via de instellingen van uw mobiele apparaat. We kunnen tevens uw IP-adres opzoeken om uw algemene locatie vast te stellen.

Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?

Om u te helpen beschermen
Bij installatie of gebruik van een van onze Diensten werkt deze dienst op de achtergrond van uw apparaat of omgeving om dreigingen te voorspellen en u, uw apparaten en uw gegevens beter te beschermen.  McAfee kan bijvoorbeeld uw gegevens gebruiken om:

 • gegevens te analyseren die naar/vanaf uw appara(a)t(en) zijn verzonden om bedreigingen, kwetsbaarheden, virussen, verdachte activiteiten, spam en aanvallen te isoleren en te identificeren, en met u te communiceren over potentiële dreigingen;
 • deel te nemen aan netwerken voor bedreigingsinformatie, onderzoek te doen en producten en diensten aan te passen om in te spelen op nieuwe dreigingen;  
 • uw gegevens te versleutelen, een apparaat te vergrendelen en uw gegevens te back-uppen of herstellen;
 • naar updates van de Dienst te zoeken en prestatierapporten over onze Diensten op te stellen om te controleren of de Diensten optimaal werken;
 • naar misbruik van uw gegevens te zoeken wanneer u onze producten met identiteitscontrole gebruikt.

 

Om ons bedrijf te runnen
We gebruiken de gegevens die we verzamelen ook voor andere zakelijke doeleinden, zoals:

 • het verifiëren van uw identiteit en het voorkomen van fraude met uw biometrische gegevens; 
 • het analyseren van uw gedrag om onze Site en Diensten te meten, aan te passen en te verbeteren, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • het adverteren van producten en diensten van McAfee die u naar onze mening mogelijk interesseren;
 • het aanmaken en beheren van accounts en licenties, zoals door het verzamelen en verwerken van betalingen en voltooien van transacties;
 • het bieden van klantenservice, het oplossen van problemen, het beheren van abonnementen, het beantwoorden van vragen en het reageren op verzoeken en opmerkingen;
 • het communiceren over speciale evenementen, programma's, enquêtes, wedstrijden, sweepstakes en andere aanbiedingen en acties, en het beheren van deelname daaraan;
 • het uitvoeren van markt- en klantonderzoek en trendanalyses;
 • het plaatsen van berichten op onze blogs en fora en het mogelijk maken van andere vormen van openbare communicatie;
 • het voeren van de boekhouding, het verrichten van audits, het opstellen van facturen, het afstemmen en het innen van facturen;
 • het voorkomen, detecteren, identificeren, onderzoeken van en reageren op mogelijke of feitelijke claims, aansprakelijkheden, verboden gedrag en criminele activiteiten;
 • het naleven en handhaven van wettelijke rechten, voorschriften, overeenkomsten en beleidsregels.

 

Advertenties van derden

Wij werken met externe reclamebedrijven die advertenties aan u tonen en leveren terwijl u op onze Site bent of gebruikmaakt van andere Diensten. Deze externe adverteerders kunnen gegevens over uw interactie met de Site of Diensten of met de site of diensten van anderen verzamelen om de doeltreffendheid van hun advertenties te meten en de advertenties die worden getoond, op u af te stemmen. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe McAfee en deze externe advertentiepartners traceertechnologieën zoals cookies gebruiken en de keuzes die u hierover kunt maken.

Als u heeft toegestaan dat onze Diensten toegang hebben tot uw locatie, kunnen onze mobiele advertentiepartners uw locatie gebruiken om gerichter te kunnen adverteren. U kunt de locatie-instellingen van uw apparaat gebruiken om deze toegang tot uw locatiegegevens in te trekken.

Andere toepassingen
We kunnen Persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden waarvoor we een rechtmatig belang hebben, zoals voor direct marketing, klantonderzoek op individuele basis of marktonderzoek, antifraudebescherming of enig ander doel dat aan u is bekendgemaakt op het moment dat u uw Persoonsgegevens verstrekte, of met uw toestemming.

Met wie delen we Persoonsgegevens?

Over het algemeen maken we de gegevens die we verzamelen om de Diensten te kunnen leveren openbaar om met u te communiceren, om onze Diensten te adverteren of promoten, om wijzigingen aan of overnames van ons bedrijf mogelijk te maken, indien dit wettelijk is vereist of met uw toestemming. Wij kunnen Persoonsgegevens op de volgende manieren delen:

 • met huidige en toekomstige bedrijven van de McAfee-bedrijfsgroep voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven;
 • met dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren (bekijk onze lijst met subverwerkers, hier beschikbaar voor  Consumentenproducten  en hier voor Zakelijke producten);
 • als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk en gepast is om lichamelijk(e), financiël(e) of ander(e) schade, letsel of verlies te voorkomen, waaronder om te beschermen tegen fraude of kredietrisico;
 • aan justitiële, gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten zoals door deze autoriteiten en de toepasselijke wetten geïnstrueerd of vereist, in verband met een gerechtelijke activiteit, zoals in reactie op een dagvaarding of onderzoek betreffende vermoedelijke onrechtmatige of illegale activiteiten, indien we te goeder trouw menen dat gebruikers betrokken zijn bij onrechtmatige of illegale activiteiten of indien we een contractuele of wettelijke verplichting hebben om de naleving van de toepasselijke wetten door een klant of zakenpartner mogelijk te maken;
 • in verband met of gedurende onderhandelingen over een fusie, acquisitie, verkoop van activa of andere dergelijke zakelijke overdrachten waarbij al of nagenoeg al onze activa of taken betrokken zijn waarbij persoonsgegevens worden overgedragen of gedeeld als onderdeel van de zakelijke activa (op voorwaarde dat een dergelijke partij akkoord gaat met het gebruik of de bekendmaking van dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met deze Verklaring of uw toestemming verkrijgt voor andere gebruiken of bekendmakingen);
 • met uw toestemming of in uw opdracht, zoals wanneer u ervoor kiest om gegevens te delen of inhoud en beoordelingen te plaatsen (zoals berichten op sociale media);
 • met personen naar uw keuze en naar uw eigen inzicht, indien het product waarop u een abonnement heeft, die functionaliteit bevat. 
 • We kunnen tevens verzamelde gegevens met derde partijen delen die niet naar u of een specifiek apparaat kunnen worden herleid.

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij gebruiken administratieve, organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmechanismen om de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, te beschermen. We hebben onze beveiligingscontroles zodanig ontwikkeld dat de vertrouwelijkheid, integriteit en een passende mate van beschikbaarheid van de gegevens worden behouden.

Welke keuzes heeft u met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

McAfee-accounts
Als u een Consumentenproduct van McAfee registreert, heeft u op ieder willekeurig moment het recht op toegang en correctie van de Persoonsgegevens in uw profiel. Ga hiervoor naar Mijn Account of neem contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Als u geen product van McAfee hebt geregistreerd, maar een van onze producten wel op uw apparaat is geïnstalleerd, kunt u de verzameling van Persoonsgegevens vanaf uw apparaat door McAfee stopzetten door het betreffende product te verwijderen.

Om uw account te verwijderen en bij overige vragen, gaat u naar de Contact -pagina van McAfee en klikt u op het tabblad Ondersteuning  en selecteert u uw land.

Marketingcommunicatie
Om u af te melden van onze marketingcommunicatie, klikt u op de afmeldlink in de e-mail of klikt u hier voor zakelijke marketing of hier voor consumentenmarketing.

Als u ervoor heeft gekozen niet langer marketingberichten te ontvangen, kan McAfee u nog steeds berichten over transacties, juridische of administratieve onderwerpen verzenden, zoals beveiligingsupdates, productfunctionaliteiten en serviceverzoeken.

Individuele rechten op Persoonsgegevens 
In overeenstemming met het toepasselijk recht heeft u mogelijk het recht om: (i) om bevestiging te vragen dat wij uw Persoonsgegevens verwerken; (ii) toegang te krijgen tot of een kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens; (iii) een draagbare kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens of ons te vragen die gegevens naar een andere organisatie te sturen (het 'recht op gegevensoverdraagbaarheid'); (iv) om correctie of aanpassing van onjuiste, valse, onvolledige of verkeerd verwerkte Persoonsgegevens te verzoeken; (v) het verwerken van uw Persoonsgegevens door ons te beperken; (vi) bezwaar te maken tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens door ons; en (vii) te verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens die wij van u bewaren, onder voorbehoud van bepaalde door de wet voorgeschreven uitzonderingen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, gaat u naar ons Formulier voor verzoeken individuele gegevens, beschikbaar op https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html of neemt u contact met ons op zoals hieronder beschreven. Wij verwerken dergelijke verzoeken in overeenstemming met het toepasselijk recht. Om uw privacy te beschermen, kan het zijn dat wij stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Voor sommige verzoeken en indien wettelijk toegestaan kunnen er administratieve kosten in rekening worden gebracht. Wij zullen u informeren over eventuele kosten voordat wij uw verzoek uitvoeren. 

Hoelang bewaart McAfee de Persoonsgegevens die worden verzameld?

McAfee bewaart uw Persoonsgegevens voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, namelijk (i) zolang u een geregistreerde abonnee of gebruiker van onze producten bent of (ii) zolang uw Persoonsgegevens nodig zijn in verband met de wettelijke doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, waarvoor wij een geldige rechtsgrond hebben of (iii) zolang als redelijkerwijze nodig is voor zakelijke doeleinden in verband met de levering van de Diensten, zoals interne rapportage- en afstemmingsdoeleinden, garanties of om u te voorzien van feedback of informatie waar u om zou kunnen vragen. Waar wettelijk verplicht zullen wij uw biometrische gegevens binnen drie jaar na uw laatste interactie met de Diensten verwijderen.

Als er een relevante rechtsvordering wordt ingesteld, kan het zijn dat wij doorgaan met het verzamelen van uw Persoonsgegevens voor de aanvullende perioden die nodig zijn in verband met die vordering. 

Zodra de bovengenoemde perioden, elk voor zover van toepassing, afgelopen zijn, zullen wij de relevante Persoonsgegevens permanent verwijderen, vernietigen of anonimiseren zodat deze redelijkerwijs niet meer aan u kunnen worden gekoppeld.

Privacy van kinderen

Sommige Diensten van McAfee hebben beveiligingsfuncties die ouders kunnen gebruiken om de online activiteiten van hun kinderen, hun fysieke locatie of hun gebruik van het geregistreerde apparaat vast te leggen. Voor deze Diensten is ouderlijke toestemming nodig. We gebruiken de Persoonsgegevens die we van de apparaten van kinderen verzamelen niet bewust voor enigerlei doeleinde, behalve voor het leveren van de Diensten. Met deze producten kunnen ouders het profiel van hun kind te allen tijde verwijderen. Als u van mening bent dat wij onterecht gegevens over uw kind hebben verzameld of u vragen heeft of zich zorgen maakt over onze handelswijzen met betrekking tot kinderen, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven. Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u toestemming van uw ouders hebben om de Diensten te mogen gebruiken. McAfee dringt er bij ouders op aan hun kinderen te instrueren nooit hun echte naam, adres of telefoonnummer te geven zonder toestemming van hun ouders. Als u erachter komt dat uw kind zonder uw toestemming Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door contact met ons op te nemen op onderstaande wijze. Als wij erachter komen dat we Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar (en in bepaalde rechtsgebieden onder de leeftijd van 16 jaar) hebben verzameld, zullen wij zo snel mogelijk stappen ondernemen om zulke informatie te verwijderen en het account van het kind te beëindigen.

Gegevensoverdrachten
McAfee is gevestigd in de Verenigde Staten (zie Contact voor adressen) en heeft bedrijfsonderdelen, entiteiten en serviceproviders in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Als zodanig kunnen wij en onze serviceproviders uw Persoonsgegevens overdragen aan, opslaan of bekijken in rechtsgebieden die niet hetzelfde niveau aan gegevensbescherming bieden als uw eigen rechtsgebied. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw Persoonsgegevens met een gepaste mate van bescherming worden behandeld in de rechtsgebieden waarin wij deze verwerken.

Inwoners van de Europese Economische Ruimte

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, zijn de volgende aanvullende mededelingen op u van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijke
Waar u een van McAfee’s consumentenproducten heeft gekocht, is McAfee Ireland Limited de Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens. 

Wettelijke grondslag voor verwerking
Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken, doen wij dit uitsluitend in de volgende gevallen: 

 • We moeten uw Persoonsgegevens gebruiken om onze verantwoordelijkheden uit hoofde van de overeenkomst met u uit te voeren (zoals het verwerken van betalingen voor Diensten en het leveren van de Diensten die u heeft aangeschaft of aangevraagd).
 • We hebben een rechtmatig belang voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. We hebben bijvoorbeeld een rechtmatig belang voor het verwerken van uw Persoonsgegevens om onze Diensten te kunnen leveren, beveiligen en verbeteren, om met u te kunnen communiceren over wijzigingen aan onze Diensten en om u op de hoogte te stellen van nieuwe diensten of producten.
 • We hebben uw toestemming om dit te doen.
 • We moeten uw Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

 

Gegevensoverdrachten
We dragen Persoonsgegevens over aan landen buiten de EER of Zwitserland door middel van een aantal onderlinge overeenkomsten die zijn gebaseerd op de standaardcontractbepalingen in overeenstemming met het EU-recht en de toepasselijke EU-regelgeving. 

Verzoeken voor individuele rechten en intrekking van toestemming

U kunt een verzoek indienen om uw rechten op het gebied van Persoonsgegevens uit te oefenen. Dit doet u door de mechanismen te gebruiken die onder 'Welke keuzes heeft u met betrekking tot uw Persoonsgegevens?' hierboven zijn uitgelegd. Als u in eerste instantie toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van uw Persoonsgegevens, kunt u uw toestemming intrekken door een van deze mechanismen te gebruiken of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Alleen voor bedrijven/zakelijke klanten
Soms worden producten en diensten van McAfee aangeboden door een derde partij, zoals een werkgever. In deze gevallen is McAfee een gegevensverwerker en verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de instructies van zijn klanten.

Alle verzoeken met betrekking tot het uitoefenen van individuele rechten in verband met Persoonsgegevens die worden verwerkt als onderdeel van een dienst die door een derde partij wordt aangeboden, dienen door een bevoegd persoon te worden ingediend met behulp van hetFormulier voor verzoeken individuele gegevens dat beschikbaar is via https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html. Neem contact op met uw accountbeheerder voor meer informatie over de Persoonsgegevens die worden verwerkt met het McAfee-product dat door een derde partij wordt aangeboden.

Toezichthoudende autoriteit en klachten

Als u inwoner bent van de EU/EER en u zich zorgen maakt over de manier waarop wij Persoonsgegevens verzamelen en wij die zorgen niet kunnen wegnemen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar u woont, werkt of waar de vermeende schending plaatsvond, elk voor zover van toepassing, of kunt u contact opnemen met de Ierse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties op https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm of +353 57 868 4800.

Inwoners van Japan, Argentinië en Canada

Als u een inwoner bent van Japan, Argentinië of Canada en u een vraag heeft over de persoonlijke gegevens die McAfee van u bezit, inclusief de persoonlijke gegevens die zijn verzameld door gebruik van onze producten, kunt u meer informatie opvragen via het Formulier voor verzoeken individuele gegevens, dat beschikbaar is op https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html.

Inwoners van Californië

Privacyrechten onder de Californische wetgeving - 'Shine the Light'-wet

McAfee deelt gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn, niet zonder uw toestemming met niet-gelieerde derden voor hun eigen marketing.

California Consumer Privacy Act (Californische wet op de privacy van consumenten)

Als u een inwoner bent van Californië, kunt u een aanvraag indienen om uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens uit te oefenen met het Formulier voor verzoeken individuele gegevens, dat beschikbaar is op https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html Om redenen van de California Consumer Privacy Act 'verkoopt' McAfee uw persoonsgegevens niet verder.]

Inwoners van Nevada

McAfee verkoopt geen informatie die u persoonlijk identificeert aan niet-gelieerde derden. Als u een verzoek wilt indienen zodat wij uw identificerende gegevens in de toekomst niet kunnen verkopen, kunt u met de contactgegevens hieronder een verzoek indienen. 

Koppelingen naar andere websites

Onze Site en Diensten bevatten mogelijk koppelingen naar andere websites voor uw gebruiksgemak en ter informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van McAfee actief zijn. Gekoppelde websites kunnen hun eigen privacybeleid of -verklaringen hebben en we raden u nadrukkelijk aan deze informatie te controleren als u deze website bezoekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, de privacygebruiken of het gebruik van andere websites die niet gelieerd zijn aan McAfee.

Contact met ons opnemen

Klik hier om contact met ons op te nemen met betrekking tot deze Privacyverklaring of andere gerelateerde privacykwesties. U kunt ons ook op het volgende adres schrijven:

In de Verenigde Staten via aangetekende post:
McAfee 
Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive 
Plano TX 75024 USA

of bel ons op +1 (888) 847-8766

In de Europese Economische Ruimte via aangetekende post:
McAfee
Attn: Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
IrelandT12 RRC9

of bel ons op +353 21 467 2000

In Japan via aangetekende post:
McAfee Co. Ltd. 
Attn. Legal Department
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0043 Japan

Cookieverklaring
Cookieverklaring
 

Ingangsdatum: 24 mei 2018

 

Op onze websites en mobiele applicaties (gezamenlijk de "Diensten") worden cookies en soortgelijke technologieën gebruikt om ervoor te zorgen dat onze bezoekers de best mogelijke ervaring hebben door u gepersonaliseerde informatie aan te bieden, uw marketing- en productvoorkeuren te onthouden en u te helpen de juiste informatie te vinden. In deze Verklaring wordt beschreven hoe McAfee, onze gelieerde ondernemingen en onze partners cookies en soortgelijke technologieën gebruiken voor deze doeleinden.

 

Welke technologieën gebruiken McAfee en zijn partners?

 

Net als veel andere diensten gebruiken wij en onze partners cookies en soortgelijke technologieën zodat wij onder andere u een ervaring kunnen bieden en deze kunnen verbeteren en advertenties op klanten kunnen afstemmen. Wij en onze partners maken onder andere gebruik van de volgende cookies en soortgelijke technologieën:

 

 • Cookies. Cookies zijn kleine documenten, normaal gesproken bestaand uit letters en cijfers, die in uw browser of op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vaak gebruikt voor een goede werking van websites, voor efficiëntere websites en voor de verstrekking van analytische informatie.

 •  SDK's. SDK's zijn stukken code van onze partners die in onze mobiele applicaties kunnen worden geïnstalleerd. Dankzij SDK's krijgen we inzicht in hoe u met onze mobiele applicaties communiceert en worden er bepaalde gegevens verzameld over het apparaat en het netwerk dat u gebruikt voor toegang tot de applicatie of de andere op uw apparaat geïnstalleerde applicaties. Met SDK's wordt de mobiele advertentie-identificator die aan uw apparaat is toegewezen ('IDFA' of 'ID voor advertenties' genoemd op apparaten van Apple en 'Advertentie-ID' op apparaten van Android) met onze partners gedeeld.

 • Flashcookies. Een Flashcookie is een klein databestand geplaatst op een computer die gebruikmaakt van Adobe Flash of een soortgelijke technologie die op uw computer is ingebouwd of door u is gedownload of geïnstalleerd op uw computer. Wij gebruiken deze technologieën voor personalisatie, om uw online ervaring te verbeteren, om processen te vergemakkelijken en voor het personaliseren en opslaan van uw instellingen. Flashcookies kunnen ook de bezoekers van onze website helpen bij, bijvoorbeeld, het instellen van het volume tijdens het afspelen van een video, het spelen van online games en het uitvoeren van enquêtes. Met Flashcookies kunnen we onze sites verbeteren door bij te houden welke delen het meeste interesse wekken bij bezoekers. Klik hier om meer te weten te komen over hoe u de privacy- en opslaginstellingen voor Flashcookies beheert.

 • Webbakens. Een webbaken is een zeer klein transparant afbeeldingsbestand dat wordt gebruikt om uw navigatie op een website of een aantal websites bij te houden. Ze worden ook wel 'web bugs' of 'clear GIF's' genoemd. Webbakens in combinatie met cookies worden gebruikt om beter te begrijpen hoe een gebruiker op de website navigeert.

 • Lokale opslag. Lokale opslag omvat lokale opslag van HTML5 en het browsercache. Met behulp van deze technologieën kunnen we gegevens lokaal in uw browser of op uw apparaat opslaan.
   

McAfee en zijn partners en serviceproviders gebruiken de volgende verschillende soorten cookies:

 

Categorie
Doel
Essentieel
 Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van onze Diensten (zodat u bijvoorbeeld kunt inloggen op beveiligde delen van onze website of gebruik kunt maken van het winkelwagentje). Dankzij deze cookies kunt u binnen de Diensten navigeren en gebruikmaken van hun functies.
Afstemming op de klant
Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Diensten. Hierdoor kunnen wij de inhoud voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).
Analyse en onderzoek
Dankzij deze cookies kunnen wij activiteiten op onze Diensten analyseren, zodat wij de manier waarop onze Diensten werken, kunnen verbeteren en optimaliseren. Wij kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk de informatie kunnen vinden die zij zoeken.
Advertenties
 Deze cookies registeren uw online activiteiten, waaronder uw bezoeken aan onze Diensten, de pagina's die u heeft bezocht en de koppelingen en advertenties waar u op heeft geklikt. Dankzij deze cookies kunnen we u advertenties en andere berichten tonen die aansluiten bij uw interesses.

 

Welke opties heb ik met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën?

U heeft diverse opties met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën:

 • U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert via de instellingen van uw browser. Mogelijk kunt u cookies ook uit uw browser verwijderen. Lees de instructies van uw browser door voor meer informatie over het beheren van browsercookies. Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze websites kan worden beïnvloed als u alle cookies blokkeert.

 • De reclametechnologiepartner waarmee we samenwerken, kan u de optie bieden om het gebruik van gegevens over uw websitebezoeken en uw appgebruik voor het tonen van advertenties die op uw interesses zijn afgestemd, uit te schakelen. Ga voor meer informatie over op interesses afgestemde advertenties en het afmelden voor het gebruik van uw browseractiviteiten voor het tonen van advertenties die op uw interesses worden afgestemd naar deze websites: Digital Advertising Alliance, het Network Advertising Initiative en the Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • U heeft via uw apparaatinstellingen (de zogenaamde 'Beperk reclametracking' op iOS-apparaten en 'Advertenties op basis van uw interesses'' of 'Advertenties personaliseren' op Android-apparaten) de mogelijkheid om het gebruik van gegevens over uw gebruik van de mobiele app voor advertenties gebaseerd op uw interesses uit te schakelen.

 • Bepaalde producten van McAfee worden gratis ter beschikking gesteld. Om deze producten gratis te kunnen blijven aanbieden, kunnen we gegevens gebruiken over welke websites u bezoekt of de mobiele applicaties die u gebruikt, zodat er advertenties kunnen worden getoond die op uw interesses zijn afgestemd. We doen dit door gegevens over uw apparaat, zoals uw apparaat-ID en advertentie-ID, samen met de gegevens over uw browseractiviteiten of appgebruik, te delen met geselecteerde partners. Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar en het is onze partners contractueel verboden om de door ons verstrekte gegevens te gebruiken om te trachten de identiteit van onze gebruikers vast te stellen. U kunt zich afmelden voor het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde via de instellingen van de producten waarin deze gegevensuitwisseling is opgenomen. Klik hier om meer te weten te komen over de opties die u voor bepaalde producten en diensten ter beschikking staan.

 • Ten slotte zijn we betrokken bij het Audience Network van Facebook. Dit netwerk laat bedrijven hun advertenties aan Facebook-gebruikers tonen in apps en websites die ook onderdeel zijn van het netwerk. Facebook helpt de advertenties zo te selecteren dat zij relevant en bruikbaar zijn. U kunt de advertentievoorkeurentool van Facebook gebruiken om uw voorkeuren te bekijken en te verwijderen, waaronder of u deze voor u geselecteerde advertenties op onze website en in onze apps wilt ontvangen.
   

Hoe reageert McAfee op een 'Do Not Track'-signaal?

 

Er is momenteel geen vanuit de industrie overeengekomen reactie op 'Do Not Track'-signalen. Momenteel reageren de Diensten en Sites van McAfee niet op een 'Do Not Track'-signaal van gebruikers.

 

Contact opnemen

 

Neem bij vragen over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken contact met ons op via de onderstaande gegevens. Vermeld uw contactgegevens en een gedetailleerde beschrijving van uw vraag.

 

In de Verenigde Staten kunt u ons bereiken door te bellen naar +1 8666223911 of door te schrijven naar:

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 

5000 Headquarters Drive

Plano, TX 75024, Verenigde Staten

 

In de Europese Economische Ruimte kunt u ons bereiken door te bellen naar +353 21 467 2000 of door te schrijven naar:

 

McAfee, Legal Department

2000 City Gate

Mahon

Cork

Ierland

T12 RRC9

 

U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming, de Ierse autoriteit persoonsgegevens, via https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm of door te bellen naar +353 57 868 4800.

 

In Japan kunt u ons bereiken door te bellen naar: +81 0570010220 of door te schrijven naar:

 

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokio, 150-0043, Japan
Tel: (telefooncentrale) 03-5428-1100

 

Verzoeken individuele gegevens
Verzoeken individuele gegevens

License Agreement
Licentieovereenkomst van McAfee
 

LAATST BIJGEWERKT: 29 juni 2020

 

Hartelijk dank voor uw aankoop bij McAfee.

 

Dit is een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen u als individuele klant of klein bedrijf ("u") en McAfee, LLC ("McAfee", "ons", "onze", "wij" of "ons") of afhankelijk van waar u woont of hoe u het product of de dienst hebt verkregen, een van onze zusterbedrijven die hieronder zijn genoemd. In deze Overeenkomst zijn uw rechten en voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van onze software en diensten (“Software” of “Diensten”). U dient het document in zijn geheel door te lezen, inclusief alle koppelingen naar voorwaarden, omdat alle voorwaarden belangrijk zijn en samen deze Overeenkomst vormen die op u van toepassing is. LET MET NAME OP DE ONDERSTAANDE VOORWAARDE BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSGEDINGEN', WAARIN IS VASTGELEGD HOE GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

 

Door op een acceptatie-knop te klikken, op elektronische wijze uw instemming te geven, de Software te laden of anderszins gebruik te maken van de Software of Diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Software of Diensten niet installeren, openen of gebruiken. Als u meerdere versies van de Overeenkomst hebt aanvaard, is de meest recente versie die u hebt aanvaard de Overeenkomt tussen u en ons. Deze prevaleert boven en vervangt alle eerdere versies. Ingeval van strijdigheid tussen een vertaalde versie van deze Overeenkomst en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

 

Deze Overeenkomst omvat:

 

 • Licentievoorwaarden (waaronder beperkingen, eigendom, wijzigingen, beëindiging en privacy)
 • Betalings- en ondersteuningsvoorwaarden (waaronder automatische verlenging, opzegging, restitutie, ondersteuning en updates)
 • Specifieke voorwaarden voor bepaalde producten en diensten (waaronder gratis producten)
 • Specifieke voorwaarden voor Identity Protection-diensten
 • Bindende arbitrage en afstand van groepsgedingen ('class actions')
 • Algemene wettelijke bepalingen (waaronder beperkte garanties, garantiedisclaimers, aansprakelijkheidsbeperkingen, licentieverlenende entiteiten en lokaal recht)
 • Contactgegevens van McAfee

 

LICENTIEVOORWAARDEN

 

 Licentieverlening voor persoonlijk gebruik. Wij verlenen u, een individuele consument, graag een persoonlijke, niet-exclusieve, tijdelijke licentie om de Software en Diensten waarvoor u een abonnement hebt afgesloten te installeren en te gebruiken. Deze is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en is beperkt tot het aantal gebruikers en apparaten dat in uw Licentie- of Dienstgebruiksrecht (welke van toepassing is) wordt vermeld. Tevens moet er worden voldaan aan de Systeemeisen.

 

“Licentiegebruiksrecht” betekent het aantal en het type van de apparaten en gebruikers die de Software mogen gebruiken, zoals vermeld in de documenten die u hebt aangekocht of gedownload, namelijk (afhankelijk van het kanaal dat u voor de aankoop hebt gebruikt) de betaalpagina, een pagina met de beschrijving van het product op onze website, de e-mailbevestiging van uw aankoop die wij u hebben gestuurd, de verpakking indien u het product in een winkel hebt gekocht, of een ander document dat u hebt ontvangen toen u het product kocht. Als niet het aantal apparaten of gebruikers is vermeldt, geldt het Licentiegebruiksrecht voor één apparaat en één gebruiker.

 

"Licentiegebruiksrecht" betekent de reikwijdte en duur van de Diensten die u hebt gekocht, zoals gespecificeerd in documenten die aan u beschikbaar zijn gesteld toen u het product kocht. Als geen van deze documenten een bereik of duur vermeldt, geldt het Dienstgebruiksrecht voor één apparaat, één gebruiker en één jaar.

 

"Systeemeisen" wil zeggen: de ondersteunde apparaten en besturingssystemen waarop het desbetreffende product van McAfee naar behoren zal functioneren, zoals vermeld op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om aan de Systeemvereisten te voldoen, zoals het verkrijgen van updates of upgrades om de Software te blijven gebruiken.

 

Licentieverlening voor Gebruik klein bedrijf.  Deze licentie geeft alleen medewerkers die in dienst zijn bij de gelicentieerde toestemming om de Software te gebruiken. Afhankelijk van de voorwaarden van deze Overeenkomst en afhankelijk van registratie van de Software, verlenen wij u bij deze een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Software te gebruiken op het aantal apparaten waarvoor u abonnementslicenties hebt gekocht zoals uiteengezet in de documenten die bij uw aankoop zijn gevoegd, op voorwaarde dat dergelijk gebruik uitsluitend geldt voor de duur van de door u gekochte abonnementstermijn, uitsluitend plaatsvindt door personeel bij u in dienst en uitsluitend voor bedrijfsinterne activiteiten. (Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent gebruik van de Software het openen, installeren, downloaden, kopiëren of anderszins profiteren van het gebruik van de Software). U erkent dat de Software en alle gerelateerde informatie het eigendom zijn van ons en van onze leveranciers. U hebt recht op Updates die algemeen door ons worden verstrekt zolang u uw abonnement aanhoudt. Deze licentie kan door ons worden herroepen zoals in deze Overeenkomst bepaald.

 

Uw gebruik van de Software is beperkt tot apparaten en besturingssystemen die wij ondersteunen en kan worden beïnvloed door de prestaties en compatibiliteit van uw hardware, software en internettoegang. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur aan de systeemeisen voldoet. U bent verantwoordelijk voor de kosten van uw apparatuur, inclusief het van tijd tot tijd verwerven van updates of upgrades om de Software te blijven gebruiken. Systeemvereisten worden uiteengezet op de pagina met productomschrijvingen. (Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent de pagina met de productbeschrijving ofwel de webpagina met de beschrijving van het product en/of het toepasselijke productgegevensblad).  

 

U dient iedere door u gekochte licentie voor de Software te registreren. Registratie is vereist om technische ondersteuning te krijgen, om aanspraak te maken op een eventueel inbegrepen Virusverwijderingssessie per jaar van het jaarlijkse abonnement per aangeschafte licentie, en zodat eventuele door u in de toekomst aangeschafte licenties dezelfde verlengingsdatum hebben als uw aanvankelijk aangeschafte licenties. Ongebruikte sessies kunnen niet worden meegenomen naar het volgende abonnementsjaar. U dient ervoor te zorgen dat iemand binnen uw organisatie toegang heeft tot uw registratie-account en het met de account geassocieerde e-mailadres om ondersteuning van ons te krijgen en om in aanmerking te komen voor de hieronder beschreven pro-rato prijs voor extra licenties.

 

Indien u in toekomst extra licenties voor de in uw account geregistreerde Software aanschaft en u hiervoor het e-mailadres gebruikt dat in uw account voor nieuwe aankopen is voorzien, dan zal de aanvankelijke termijn van de extra licenties automatisch worden verminderd zodat de verlengingsdatum dezelfde datum is als die voor de eerder door u aangeschafte Softwarelicenties.  In dat geval zult u een overeenkomstig aangepaste abonnementsprijs betalen, gebaseerd op het aantal kalenderdagen van de kortere eerste abonnementstermijn. Als u uw eerste licenties niet op uw account registreert of tijdens het afrekenen niet het met de account geassocieerde e-mailadres gebruikt, zult u geen overeenkomstig aangepaste prijs betalen en zal de abonnementstermijn voor dergelijke extra licenties de door u aangeschafte termijn zijn.

 

Indien de Overeenkomst afloopt of om welke reden dan ook eindigt, is het noch u, noch enig personeel in dienst van u toegestaan de Software, inclusief alle online opslag- of back-updiensten, te gebruiken of openen en kunnen we uw account naar eigen goeddunken opzeggen en/of sluiten. Na de afloop- of beëindigingsdatum zullen we ons standaardbeleid volgen om uw online opgeslagen of geback-upte informatie, teksten, bestanden, links, afbeeldingen of andere materialen die u ons hebt verstrekt ('Content') te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Content elders op te slaan of er een reservekopie van te maken voordat deze Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd. Het gebruik van de Software is te allen tijde onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

Beperkingen. De Software en Diensten worden in licentie aan u verstrekt en niet aan u verkocht. Ze worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten en verdragen. U hebt geen recht om de Software en Diensten zonder onze toestemming te reproduceren of distribueren. Doet u dat toch, dan riskeert u boetes of andere straffen worden toegestaan door het burgerlijk recht en strafrecht van de relevante jurisdictie. Het is u niet toegestaan: (i) reverse engineering toe te passen op de Software en Diensten of anderszins de broncode van de Software en Diensten proberen af te leiden, tenzij dit wettelijk is toegestaan; (ii) de Software en Diensten aan te passen of te wijzigen of afgeleide werken te maken op basis van de Software en Diensten; (iii) de Software en Diensten te publiceren, te kopiëren (u mag wel reservekopieën maken als uw aanschafdocumenten dat toestaan), te verkopen, uit te lenen, te verhuren, in sublicentie te geven, over te dragen of op enige andere wijze aan iemand anders door te geven (tenzij u een klein bedrijf bent, in welk geval de Licentieverlening voor gebruik in kleine bedrijven hierboven van toepassing is); (iv) de Software en Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden; (v) technische beveiligingsmaatregelen in de Software en Diensten proberen te omzeilen; (vi) de Software en Diensten te gebruiken om de wet te overtreden; (vii) u in te laten met activiteiten die anderen belemmeren in hun gebruik van de Software en Diensten. Als u de Software en diensten op een apparaat hebt geïnstalleerd en u de eigendom van dat apparaat aan iemand anders overdraagt, moet u alle Software en Diensten van dat apparaat verwijderen en moet u de apparaatgegevens uit uw account bij ons verwijderen. Wij hebben het recht om deze Overeenkomst, uw account en uw toegang tot de Software en diensten te beëindigen of op te schorten indien wij van mening zijn dat u deze Overeenkomst hebt geschonden. De Software en Diensten kunnen voor handhaving noodzakelijke technologie bevatten die de beschikbare opslagruimte, het bandbreedteverbruik of het aantal apparaten waarop de Software en Diensten kan worden geïnstalleerd beperkt, of die ons in staat stelt om uw toegang tot de Software en Diensten op te schorten als u deze Overeenkomst hebt geschonden of als uw Licentie is verlopen of beëindigd.

 

Eigendom. Wij, samen met onze leveranciers en partners, behouden het eigendom over onze respectievelijke Software en Diensten en alle rechten met betrekking tot de Software en Diensten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten. De enige rechten die wij u verlenen, zijn de rechten die in deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn vermeld. Als u ons opmerkingen, informatie, meningen of suggesties met betrekking tot de Software en Diensten stuurt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij ze zonder beperkingen mogen gebruiken, voor welk doel dan ook en zonder dat wij hiervoor een vergoeding aan u dienen te verstrekken.

 

Gratis Software en Gratis Diensten. De Software en Diensten kunnen bestaan uit: (A) gratis versies van de Software, waaronder (i) functies die deel uitmaken van een betaald abonnement waarvoor wij geen kosten meer in rekening brengen of die wij u kosteloos aanbieden, en (ii) elke functie die wij u bij wijze van proef, gunst of ter evaluatie aanbieden of die worden aangeduid met “Pre-release”, “Beperkte release”, “Bèta” of die anderszins worden beschreven als experimenteel, niet getest of niet volledig functioneel (“Gratis Software”); en (B) diensten die wij als extra service kosteloos aan u leveren en op dezelfde wijze als bij Gratis Software aangeduid kunnen zijn en die experimenteel, niet getest of niet volledig functioneel kunnen zijn (“Gratis Diensten”).

 

Betaalde Abonnementen. Uw recht om de software of diensten te gebruiken is van kracht gedurende de duur van de abonnementsperiode vermeld in de documenten die bij uw aankoop zijn gevoegd ("Abonnementsperiode") en, indien van toepassing, elke volgende verlengingsperiode tenzij beëindigd. Als de documenten die bij uw aankoop zijn gevoegd niet aangeven hoe lang u de producten of diensten mag gebruiken, uw Abonnementsperiode één jaar vanaf de datum waarop de Software of Diensten zijn aangeschaft. Wanneer u uw Abonnementstermijn verlengt, gaat u akkoord met de op dat moment meest recente versie van de Licentieovereenkomst van McAfee.

 

Gratis Software en Gratis Diensten. Uw recht om de McAfee-producten of diensten te gebruiken is geldig zolang de Gratis Software geïnstalleerd is of wij de Gratis Software of de Gratis Diensten anderszins aan u beschikbaar stellen en zij blijven onderworpen aan eventuele beperkingen die in de bijgevoegde documenten van uw download zijn vermeld.

 

Wijzigingen in deze Overeenkomst. Het is mogelijk dat McAfee zijn algemene voorwaarden in de loop van de tijd moet bijwerken of wijzigen. Als u een betaald abonnement hebt, zijn eventuele nieuwe algemene voorwaarden van toepassing wanneer uw abonnement wordt verlengd. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden, dan dient u de wijzigingen te verwerpen door de automatische verlenging uit te schakelen en aan het einde van de Abonnementstermijn de Software te verwijderen en de Software of Diensten niet langer te gebruiken.

 

Bij Gratis Software en Gratis Diensten accepteert u de wijziging(en) in deze Overeenkomst door de Gratis Software of Gratis Diensten te blijven gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Overeenkomst, dan wordt uw licentie voor de Gratis Software of de Gratis Dienst beëindigd. U mag dan niet langer de Gratis Software of de Gratis Dienst openen of gebruiken en u moet de installatie van de Gratis Software verwijderen.

 

Beëindiging. Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. U kunt uw recht om de software te gebruiken vóór het verstrijken ervan beëindigen, door de Software en Diensten permanent van uw apparaten te verwijderen en uw account bij ons op te zeggen. Raadpleeg ons Restitutiebeleid voordat u uw Software en Diensten verwijdert, om te zien of u in aanmerking komt voor restitutie. Indien deze Overeenkomst vervalt of wordt beëindigd, (i) is het u niet langer toegestaan de Software en Diensten, inclusief alle online opslag- of back-updiensten, te gebruiken of te openen, (ii) dient u de Software en Diensten permanent van uw apparaten te verwijderen en (iii) kunnen wij uw account opzeggen of sluiten. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst zullen wij ons standaardbeleid volgen om uw online opgeslagen of als back-up bewaarde informatie, teksten, bestanden, koppelingen, afbeeldingen of andere materialen die u aan ons hebt verstrekt (“Content”) te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Content elders op te slaan of er een reservekopie van te maken voordat deze Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd.

 

Privacy. Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen via onze website, producten en diensten en webgebaseerde mobiele applicaties verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

 

BETALINGS- EN ONDERSTEUNINGSVOORWAARDEN

 

BETALINGSMACHTIGING.

 

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ OF ONZE ERKENDE PARTNER ALLE BEDRAGEN DIE U IN VERBAND MET UW AANKOOP EN EVENTUELE VERLENGINGEN VAN ABONNEMENTEN BENT VERSCHULDIGD, VAN UW CREDITCARD- OF BETAALPASREKENING OF ANDER BETAALMIDDEL KUNNEN AFSCHRIJVEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS DIRECT ZULT INFORMEREN OVER ELKE WIJZIGING VAN UW REKENINGNUMMER DAT BIJ UW PAS HOORT, VERVALDATUM OF ANDERE BETALINGSGEGEVENS. VOOR CREDITCARDS EN BETAALPASSEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WIJ DERGELIJKE INFORMATIE KUNNEN BIJWERKEN MET UPDATES DIE WIJ DIRECT OF INDIRECT VAN UW CREDITCARDBEDRIJF/BANK EN HET RELEVANTE CREDITCARD-/BANKNETWERK HEBBEN ONTVANGEN EN DAT WIJ DE BIJGWERKTE CREDITCARD-/BETAALPASINFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR HET AFSCHRIJVEN VAN BEDRAGEN DIE U ONS VERSCHULDIGD BENT. WIJ BEHOUDEN ONS TEVENS HET RECHT VOOR OM MISLUKTE BETALINGEN OPNIEUW TE PROBEREN OM TRANSACTIES TE VOLTOOIEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET OPNIEUW PROBEREN VAN NIET-WERKENDE KAARTEN MET VERLENGDE VERVALDATA. HIERMEE VERLEENT U TOESTEMMING OM BEDRAGEN VAN UW CREDITCARD OF BETAALPAS AF TE SCHRIJVEN.

 

Automatische verlenging.

 

U gaat ermee akkoord dat uw betaalde abonnement automatisch wordt verlengd. U geeft ons of onze erkende partner toestemming om binnen 30 dagen na de vervaldag van uw abonnement de op het moment van uw verlenging geldende abonnementsprijs af te schrijven van uw creditcard of betaalpas die in ons bestand is opgenomen. De abonnementsprijs voor uw automatische verlenging kan worden gewijzigd. De verlening van uw abonnement is onbeperkt geldig en blijft doorlopen totdat u opzegt. Voor meer informatie, het opzeggen van uw abonnement of het aanpassen van het automatisch verlengen van uw abonnement, kunt u inloggen op uw pagina Mijn account of contact opnemen met de klantenservice. Voordat uw Abonnementstermijn afloopt, zullen wij een bericht sturen naar het in uw accountprofiel ingevulde e-mailadres om u op de hoogte brengen van de aanstaande verlenging. Houd er rekening mee dat uw automatische verlenging mogelijk niet wordt verwerkt als u een ander betaalapparaat dan een creditcard of betaalpas heeft gebruikt om uw abonnement te kopen. Indien uw Software en Diensten op het moment van de verlenging een andere naam hebben gekregen, zijn geüpgraded of zijn vervangen door een nieuw aanbod met redelijk vergelijkbare functies, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw abonnement automatisch verlengen met het nieuwe aanbod voor een prijs die niet hoger is dan de niet-afgeprijsde abonnementsprijs van het nieuwe aanbod.

 

OP ELK MOMENT NA AANKOOP VAN EEN ABONNEMENT KUNT U AUTOMATISCHE VERLENGING UITSCHAKELEN VIA UW ONLINE ACCOUNT OF DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE. ALS U NIET WILT DAT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH WORDT VERLENGD, MOET U MEER DAN DERTIG DAGEN VOORDAT UW ABONNEMENTSTERMIJN AFLOOPT DE OPTIE 'AUTOMATISCHE VERLENGING' UITSCHAKELEN. ALS U DE AUTOMATISCHE VERLENGING NIET UITSCHAKELT, ZAL UW ABONNEMENT WORDEN VERLENGD MET DE VERLENGINGSDUUR DIE OP HET MOMENT VAN VERLENGING VOLGENS DE OVEREENKOMST GELDIG IS, TENZIJ UW ABONNEMENT DOOR U IS OPGEZEGD (OF UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR ONS IS BEËINDIGD).

 

ALS U AUTOMATISCHE VERLENGING UITSCHAKELT, ZULLEN ALLE EXTRA FUNCTIES EN DIENSTEN WORDEN STOPGEZET DIE WIJ UITSLUITEND AANBIEDEN AAN ABONNEES DIE AUTOMATISCHE VERLENGING HEBBEN GEKOZEN EN VOOR HUN ABONNEMENT HEBBEN BETAALD.

 

Opzegging. Opzegging van uw abonnement of beëindiging van deze Overeenkomst geeft geen recht op een restitutie met terugwerkende kracht of een vergoeding pro rata op basis van de opzegdatum, behalve in de gevallen die in ons Restitutiebeleid zijn vastgelegd. Bij opzegging van uw abonnement of beëindiging van deze Overeenkomst worden geen terugkerende kosten meer in rekening gebracht en houdt u toegang tot de geabonneerde Software en Diensten tot het einde van de op dat moment geldende Abonnementstermijn.

 

Restitutie. Raadpleeg ons Restitutiebeleid voor meer informatie over het ontvangen van een restitutie voor Software en Diensten die u bij McAfee hebt afgenomen.

 

Datakosten. Alle kosten die u bij uw internetprovider en mobiele-telefonieaanbieder maakt in verband met uw gebruik van de Software of Diensten zijn voor uw rekening, met inbegrip van alle berekende kosten en boetes voor overschrijding van uw toegestane datavolumes of belminuten, of uw gebruik van sms-diensten in binnen- en buitenland.

 

Ondersteuning en updates. Indien uw Software en Diensten in aanmerking komen voor technische ondersteuning en u een betaald lopend abonnement hebt, dan krijgt u technische ondersteuning in overeenstemming met ons actuele standaard ondersteuningsaanbod. Niet alle Software en Diensten komen in aanmerking voor technische ondersteuning. Raadpleeg de documenten die bij uw aankoop of de servicevoorwaarden horen, naargelang welke van toepassing is, voor meer informatie over technische ondersteuning en extra opties. Ons standaard ondersteuningsaanbod, onze beleidsrichtlijnen en procedures kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. Elke verplichting die wij eventueel hebben om de vorige versie van de Software en Diensten te ondersteunen, eindigt zodra een upgrade, een gewijzigde of latere versie of een andere update voor de Software en Diensten (“Update”) beschikbaar wordt gesteld. Voor uw gemak en om ervoor te zorgen dat nieuwe functies die wij ontwikkelen worden geïntegreerd in de Software op uw apparaten, geeft u ons door het accepteren van deze Overeenkomst toestemming om Updates en  op uw verzoek of met uw toestemming nieuwe Software automatisch op uw apparaten te installeren wanneer ze beschikbaar zijn, voor zover wij dergelijke installaties op de achtergrond kunnen uitvoeren. Wij kunnen Software ook alvast automatisch laden, maar zullen dergelijke Software niet zonder uw toestemming activeren. Alle Updates en technische ondersteuning voor Gratis Software worden naar eigen goeddunken door ons verstrekt en kunnen op elk moment worden stopgezet.

 

Levensduur van producten en diensten. McAfee kan naar eigen goeddunken, besluiten om bepaalde Software of Diensten, of bepaalde functies van de Software of Diensten, te beëindigen. "Einde van de Verkoop" verwijst naar de datum waarop we een bepaalde Software of Service niet langer beschikbaar maken voor aankoop, verlenging of download. Als een verlengingsperiode voor uw abonnement na het Einde van de datum van Verkoop zou aflopen, kunt u uw abonnement niet meer verlengen. “Einde van de Ondersteuning” verwijst naar de datum waarop we geen automatische correcties, Updates of technische ondersteuning voor bepaalde Software of Diensten meer leveren.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR BEPAALDE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

Diensten. In aanvulling op deze Overeenkomst en geldende documenten worden sommige Diensten die u bij ons afneemt, onderworpen aan en beheerst door aanvullende servicevoorwaarden. Deze worden op onze website geplaatst. Beveiligingsdiensten moeten worden bijgewerkt om nieuwe dreigingen te bestrijden, de prestaties of de efficiëntie te verbeteren en om andere zakelijke redenen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de kenmerken en functies van de Diensten tijdens de Abonnementstermijn kunnen wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen de functionaliteit van de Diensten niet wezenlijk verminderen. Het is mogelijk dat sommige apparaten de Diensten niet kunnen ontvangen. Voor het ontvangen van de Diensten hebt u een supersnelle internetverbinding nodig en uw apparaat moet aan de van toepassing zijnde Systeemeisen voldoen.

 

Safe Family-producten en producten voor meerdere gebruikers. Als u een volwassene, ouder of wettelijke voogd bent, mag u de Software of Diensten alleen gebruiken voor het volgen en controleren van uw eigen kinderen, kinderen van wie u de wettelijke voogd bent en andere kinderen die u wettelijk gezien mag volgen en controleren. U moet toestemming verkrijgen van elke derde partij die u toegang geeft tot Software of Diensten voor meerdere gebruikers die volgen en controleren.

 

Gratis Software. Als de Software en Diensten die u downloadt of anderszins ontvangt Gratis Software zijn, dan is dit artikel van de Overeenkomst eveneens van toepassing. Indien een bepaling in dit artikel in strijd is met een of meer andere bepalingen of voorwaarden in deze Overeenkomst, heeft dit artikel voorrang op die andere bepaling(en) en voorwaarde(n) met betrekking tot dergelijke Gratis Software, maar alleen voor zover nodig om de strijdigheid op te lossen. Alle Gratis Software wordt geleverd "in de staat waarin deze zich bevindt", zonder enigerlei (uitdrukkelijke of impliciete) garantie, vrijwaring, of onderhoud of ondersteuningsverplichtingen (uitdrukkelijke of impliciete), behoudens wettelijke rechten die van rechtswege niet kunnen worden uitgesloten of beperkt. U erkent dat Gratis Software bugs, fouten en andere problemen kan bevatten die systeemstoringen of andere storingen en gegevensverlies kunnen veroorzaken. U erkent dat wij u niet hebben beloofd of gegarandeerd dat wij in de toekomst Gratis Software zullen aankondigen of aan iemand ter beschikking zullen stellen, dat wij jegens u geen expliciete of impliciete verplichting hebben om Gratis Software aan te kondigen of te introduceren en dat wij niet verplicht zijn om een product dat vergelijkbaar of compatibel is met Gratis Software of updates van Gratis Software te introduceren. Dienovereenkomstig erkent u dat elk gebruik van de Gratis Software geheel op eigen risico is.

 

"Levensduur van uw (apparaat)”-abonnement. Het McAfee “Life of Your (Device)” of Levensduur van uw (apparaat')'-abonnement kan worden gebruikt voor één Windows-pc of Android mobiel apparaat (“Uw apparaat”) als dit is inbegrepen in de aankoop van uw apparaat, of op niet meer dan drie van uw apparaten als u het McAfee “Levensduur van uw (apparaat)”-abonnement apart hebt aangeschaft. Nadat het McAfee “Levensduur van uw (apparaat)”-abonnement correct op Uw apparaat is geïnstalleerd, is het abonnement actief voor de rest van de volgens de industrienorm geldende gebruiksduur van Uw apparaat, en hebt u recht op Engelstalige technische ondersteuning per telefoon en via het internet tijdens de normale kantooruren gedurende één jaar, en Engelstalige technische ondersteuning via het internet, zolang het besturingssysteem dat momenteel op Uw apparaat is geïnstalleerd niet meer dan twee versies ouder is dan de meest actuele versie (bijvoorbeeld “Windows 10.x” of “Android 4.x” , voor de volgens de industrienorm geldende gebruiksduur van Uw apparaat (de gebruiksduur volgens de industrienorm van een pc is 5-7 jaar, of 3 jaar voor een tablet of smartphone). Het McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement is in geen enkel geval en in geen enkele situatie overdraagbaar of verplaatsbaar naar een ander(e) persoon, pc of apparaat. Als u Uw apparaat verkoopt of anderszins overdraagt aan een andere persoon vóór het einde van de gebruiksduur van Uw apparaat, vervalt uw McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement en wordt dit beëindigd, en de volgende eigenaar van Uw apparaat heeft niet het recht om het McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement te installeren, te gebruiken of te bezitten. Bij elke poging om het “Life of Your (Device)”-abonnement over te dragen, te verplaatsen of opnieuw te installeren op een ander(e) pc of apparaat, of om het abonnement te installeren op meer pc's of apparaten dan de originele pc of het originele apparaat, of de originele drie pc's of apparaten, waar van toepassing, vervalt het recht om het McAfee '”Life of Your (Device)'”-abonnement te installeren, te gebruiken of te bezitten en wordt dit beëindigd. Om up-to-date te blijven en ondersteuning te ontvangen, moet u uw McAfee “Levensduur van uw (Apparaat)'”-software upgraden naar de nieuwste versie van het McAfee-product van hetzelfde softwareniveau en moet u deze periodiek bijwerken. Als u, op welk moment dan ook, besluit om een upgrade uit te voeren naar een ander product dan het McAfee-abonnement “Levensduur van uw (Apparaat)”, geldt voor die productupgrade het volgende: (1) u moet de kosten voor dat product betalen; (2) de productupgrade is GEEN licentie voor “Levensduur van uw (apparaat)”-en (3) uw abonnement en licentie voor het McAfee-abonnement “Levensduur van uw (apparaat)” eindigen automatisch zonder opzegging of terugbetaling van eerder betaald geld.

 

Virusverwijderings- en TechMaster-diensten of bescherming tegen virussen. Als uw abonnement de virusverwijdering- of TechMasterdienst omvat of recht geeft op bescherming tegen virussen of een daarmee vergelijkbare dienst waarbij wij of een van onze partners uw apparaat benaderen om malware proberen te verwijderen of andere vermelde diensten uit te voeren, dan zijn aanvullende voorwaarden van toepassing zoals vermeld in de documenten die bij uw aankoop zijn gevoegd  en de servicevoorwaarden die op onze website te vinden zijn. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om Diensten te verstrekken voor het verwijderen van malware. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten niet alle malware kunnen verwijderen. Wij garanderen niet dat wij alle malware van uw apparaat of apparaten kunnen verwijderen. Voor zover de toepasselijke wet het toestaat, zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies of het herstel van gegevens of software of voor het verlies van het gebruik van een systeem of systemen of netwerken als gevolg van deze Diensten, of voor elk verzuim, met inbegrip van nalatigheid, van ons of onze vertegenwoordigers. Als wij samen met u aan wachtwoorden of andere problemen met betrekking tot toegangscontrole werken, raden wij u sterk aan om onmiddellijk na de voltooiing van de Diensten de wachtwoorden te vernieuwen. U verklaart dat u een wettelijke licentiehouder bent van de software op uw apparaat en dat u internet uitsluitend op eigen risico gebruikt. Door voor de ontvangst van de Diensten te kiezen, bevestigt u dat u (i) volledig toegang hebt tot uw hardware en software waarvoor u de Dienst afneemt en (ii) een back-up op een ander medium hebt gemaakt van de software of gegevens op de hardware die door de Diensten kunnen worden beïnvloed. Voor bescherming tegen virussen moet onze automatische verlengingsdienst zijn ingeschakeld. Hierop zijn aanvullende voorwaarden en beperkingen van toepassing die op onze website zijn vermeld.

 

Wachtwoordbeheer. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord en uw account. Bewaar uw hoofdwachtwoord en versleutelingssleutel voor uw account veilig, want als u een van de twee verliest, hebt u mogelijk geen toegang meer tot uw gegevens. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die middels uw account plaatsvinden, inclusief activiteiten door iemand die uw account gebruikt. In geval van ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account; u kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij of anderen lijden als gevolg van het ongeoorloofde gebruik. WIJ HEBBEN GEEN TOEGANG TOT HOOFDWACHTWOORDEN EN KUNNEN UW VERSLEUTELDE GEGEVENS NIET ONTSLEUTELEN ALS U HET HOOFDWACHTWOORD VOOR EEN WACHTWOORDBEHEERFUNCTIE OF SOFTWARE VERGETEN BENT. Wij bieden zowel gratis als betaalde versies van onze wachtwoordbeheersoftware aan. Bij de gratis versies kunt u slechts een beperkt aantal unieke accounts (zoals de aanmeldingsgegevens voor een website of applicatie) opslaan. Als u tijdens een aanbieding kosteloos een betaalde versie van de Software hebt gedownload, kunt u na afloop van de aanbiedingstermijn geen nieuwe unieke accounts meer toevoegen als u het maximale aantal accounts dat de gratis versie toestaat, hebt overschreden. Als u wachtwoordbeheersoftware van McAfee downloadt, is die download onderworpen aan alle abonnementskosten die in verband met die download zijn gepubliceerd, evenals aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor is een softwareprogramma (met een bijbehorende website) dat gebruikers informeert over bepaalde risico's die aan een website verbonden kunnen zijn. De WebAdvisor Software geeft gekleurde symbolen weer naast links die door de grote zoekmachines worden verstrekt, en op de bijbehorende websites wordt informatie verstrekt over de factoren die de beoordeling van een website beïnvloeden. De beoordelingen worden voornamelijk bepaald met behulp van geautomatiseerde methodes; de WebAdvisor Software kan niet alle mogelijke aspecten van websitedesign detecteren of onderzoeken, noch de intentie van de website-eigenaar bepalen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Sommige websites van derden kunnen inhoud bevatten die u aanstootgevend, ongepast of beledigend vindt. DE WEBSITEBEOORDELINGEN ZIJN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE PRAKTIJKEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN EEN BEPAALDE WEBSITE, EN HOUDEN IN GEEN GEVAL IN DAT WIJ DE INHOUD, HET ONDERWERP, DE ALGEHELE KWALITEIT OF DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE ONDERSCHRIJVEN.

 

Controle van Dienstensessies. Wij en onze partners kunnen Dienstensessies controleren en registreren, met inbegrip van telefoongesprekken en online sessies met het oog op de verbetering van de klantenservice, de interne opleiding en intern marktonderzoek, maar zijn hiertoe niet verplicht. U geeft ons hierbij toestemming om de Diensten te controleren en te registreren en informatie te gebruiken of te onthullen zoals nodig of gepast is om te voldoen aan elk wettelijk, reglementair of ander verzoek van de overheid; om de Diensten aan u of andere gebruikers te leveren en om het type Diensten dat wij u in de toekomst kunnen leveren te verbeteren.

 

McAfee-thuisscanner. Enkele van onze producten kunnen een functie genaamd McAfee-thuisscanner bevatten. Deze scant alle apparaten die met uw thuisnetwerk zijn verbonden om apparaten met een slechte beveiliging te identificeren en u hiervoor te waarschuwen. Deze scans worden regelmatig uitgevoerd om nieuwe apparaten te identificeren die een beveiligingsrisico kunnen vormen. U moet deze functie inschakelen om de scan te laten werken. Als u ervoor kiest om dit te doen, kunt u de functie op elk moment uitschakelen door de instructies op te volgen die u bij het inschakelen van de functie in het product hebt gekregen. Door ervoor te kiezen om deze functie te gebruiken, verklaart u aan ons dat u verbonden bent met uw thuisnetwerk; dat u toestemming geeft aan McAfee om alle apparaten te scannen die verbinding maken met uw thuisnetwerk en apparaten te identificeren die mogelijk slecht beveiligd zijn; dat eigenaren van alle apparaten die met uw thuisnetwerk zijn verbonden, begrijpen dat de McAfee-thuisscanner gegevens van alle apparaten op het thuisnetwerk tracht te verzamelen om de apparaten met een slechte beveiliging te identificeren; en dat u het wachtwoord voor uw thuisnetwerk niet aan personen geeft die hun apparaten niet door de McAfee-thuisscanner willen laten scannen.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR IDENTITEITSBESCHERMINGSDIENSTEN.

 

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als u onze Identity Protection-diensten of die van onze erkende partners hebt ingeschakeld, gebruikt of daar recht op heeft (deze Diensten worden soms ook wel de “Identiteitsbeschermingsdiensten” genoemd).  Uw rechten onder deze Diensten kunnen worden gespecificeerd in de documenten die bij uw aankoop of inschrijving zijn gevoegd en de aanvullende productvoorwaarden die van toepassing zijn en die beschikbaar zijn op onze website.

 

Sommige functies van de Identity Protection-diensten zijn alleen beschikbaar voor inwoners van de Verenigde Staten die een geldig sociaal-fiscaal nummer hebben. Zie hier voor een volledige lijst van deelnamevereisten. Wanneer u de Diensten wilt inschakelen, zullen wij u om de volgende soorten gegevens vragen: (i) contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres); (ii) identiteitsgebonden gegevens (zoals geboortedatum, rijbewijsnummer en sociaal-fiscaal nummer); en (iii) gegevens waarmee wij uw identiteit kunnen controleren en financiële gegevens (zoals creditcardnummer). Deze informatie is vereist voor het controleren van uw identiteit, het in rekening brengen van de overeengekomen bedragen voor onze Diensten en het nakomen van onze verplichting om onze Diensten aan u te leveren, waaronder het controleren van uw identiteit en het communiceren met derden waar dit voor het leveren van dergelijke Diensten nodig is, zoals identificatieverificatiebedrijven, externe dienstverleners, externe dataleveranciers, kredietinformatiebureaus, kredietbureaus, betalingsvalidatiebedrijven, wetshandhavingsinstanties of anderen. De Privacyverklaring van McAfee beschrijft de wijze waarop wij (of anderen die namens ons handelen) gegevens over u verzamelen, gebruiken en delen in verband met uw gebruik van de Identity Protection-diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om onze Privacyverklaring te lezen voordat u akkoord gaat met deze Licentieovereenkomst of voordat u van onze Diensten gebruik maakt.

 

 U begrijpt dat u door het accepteren van deze Overeenkomst en het gebruiken van onze identeitsbeschermingsdiensten ons en onze medewerkers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, contractanten, externe dienstverleners en dataleveranciers en alle andere kredietinformatiebureaus, uit hoofde van de Fair Credit Reporting Act (Wet inzake eerlijke kredietinformatie), zoals gewijzigd, waaronder Experian, TransUnion, Equifax en gelieerde entiteiten, schriftelijke instructies (zoals in deze voorwaarden is beschreven), toestemming en de bevoegdheid geeft om consumentenrapporten te bekijken en gebruiken, waaronder kredietrapporten, die op u (of kinderen die u hebt geregistreerd, indien van toepassing) betrekking hebben, van nationale krediet- of kredietinformatiebureaus en gegevens over u uit te wisselen met externe dataleveranciers en nationale kredietinformatiebureaus om uw identiteit te controleren en de identeitsbeschermingsdiensten aan u te leveren.

 

Fair Credit Reporting Act in de VS. Volgens de Fair Credit Reporting Act kunt u van elk kredietinformatiebureau inzage krijgen in alle informatie die uw dossier bevat op het moment van de aanvraag. Voor volledige inzage in uw dossier bij een kredietinformatiebureau dient u rechtstreeks contact op te nemen met het desbetreffende kredietinformatiebureau. De kredietrapporten die door McAfee Identity Protection worden verstrekt of opgevraagd, houden geen bekendmaking van informatie door een kredietinformatiebureau in zoals uit hoofde van de FCRA of daarmee vergelijkbare wetten is vereist.

 

Op grond van de FCRA hebt u recht om jaarlijks van alle nationale kredietinformatiebureaus een gratis overzicht van uw kredietrapport te ontvangen. U kunt uw gratis jaarrapport uit hoofde van de FCRA opvragen via www.annualcreditreport.com.

 

U hebt tevens recht op een gratis exemplaar van uw kredietrapport van een kredietinformatiebureau indien:

 

U in de afgelopen 60 dagen op basis van informatie in een kredietrapport dat door een dergelijk bureau is verstrekt enig gebruik, een verzekering, een baan of een licentie of ander voordeel van de overheid is ontzegd of u anderszins op de hoogte bent gesteld van nadelige gevolgen met betrekking hiertoe.

 

U in de afgelopen 60 dagen op basis van informatie in een kredietrapport dat door een dergelijk bureau is verstrekt de mogelijkheid om een huis/appartement te huren is ontzegd of er een hogere borg werd gevraagd dan doorgaans gebruikelijk is.

 

U schriftelijk verklaart dat u werkloos bent en dat u van plan bent om te solliciteren gedurende de periode van 60 dagen die ingaat op de datum dat u een dergelijke verklaring hebt opgesteld.

 

U schriftelijk verklaart dat u in de bijstand zit.

 

U verklaart schriftelijk dat u reden heeft om te geloven dat uw dossier bij een dergelijk kredietinformatiebureau wegens fraude onjuiste informatie bevat.

 

Bovendien, als u inwoner bent van de deelstaat Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey of Vermont, hebt u het recht om eens per jaar een gratis exemplaar van uw kredietrapport te ontvangen en indien u inwoner bent van de deelstaat Georgia, dan hebt u het recht om tweemaal per jaar een gratis exemplaar van uw kredietrapport te ontvangen. Kredietinformatiebureaus zijn wettelijk verplicht om inwoners van Illinois op verzoek, kosteloos of tegen een kleine vergoeding, een exemplaar van hun kredietrapport te verstrekken. In alle overige gevallen kan een kredietinformatiebureau een redelijke vergoeding vragen voor het verstrekken van een exemplaar van uw kredietrapport.

 

De Fair Consumer Reporting Act bepaalt dat u onjuiste of onvolledige informatie in uw kredietrapport mag betwisten. U BENT NIET VERPLICHT OM UW KREDIETRAPPORT VAN EEN VAN DE KREDIETINFORMATIEBUREAUS TE KOPEN OM ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE INFORMATIE IN UW RAPPORT AAN TE VECHTEN OF OM EEN EXEMPLAAR VAN UW RAPPORT VAN EQUIFAX, EXPERIAN OF TRANSUNION, DE DRIE AMERIKAANSE KREDIETINFORMATIEBUREAUS, OF EEN ANDER KREDIETINFORMATIEBUREAU TE ONTVANGEN.

 

Equifax, Experian en/of TransUnion kunnen eventueel een exemplaar van het kredietrapport verstrekken in andere omstandigheden dan hierboven zijn genoemd. Als u contact wilt opnemen met Equifax, Experian of TransUnion om rechtstreeks van een van deze bureaus een exemplaar van uw kredietrapport te ontvangen of als u het niet eens bent met de informatie in een kredietdossier van Equifax, Experian of TransUnion, dan kunt u deze entiteiten als volgt bereiken:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

 

Equifax: 1-800-685-1111

 

Transunion: 1-800-916-8800

 

Klik hier voor een volledig overzicht van uw rechten uit hoofde van de FCRA.

 

Aanvullende garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperking. Hieronder volgen aanvullende garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die van toepassing zijn op onze identeitsbeschermingsdiensten:

 

ADVIES OF INFORMATIE DIE U MONDELING OF SCHRIFTELIJK VAN ONS, VIA OF UIT DE DIENSTEN HEBT VERKREGEN, HOUDT GEEN ENKELE GARANTIE IN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD. DE IDENTITY PROTECTION-DIENSTEN WORDEN NAAR "BESCHIKBAARHEID” GELEVERD EN IN “DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN”. MCAFEE, LLC EN ZIJN EXTERNE DIENSTVERLENERS EN HUN DATALEVERANCIERS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN DOEN AFSTAND VAN ALLE EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING HIERTOE. ONVERMINDERD HET BOVENSTAANDE, GEVEN MCAFEE, LCC EN ZIJN EXTERNE DIENSTVERLENERS EN HUN DATALEVERANCIERS GEEN GARANTIE AF VOOR DE JUISTHEID, STIPTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE IDENTITY PROTECTION-DIENSTEN, NOCH DAT DEZE GEEN INBREUK ZULLEN MAKEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF LETSEL DAT VOORTVLOEIT UIT OF GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDT VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DE IDENTITY PROTECTION-DIENSTEN OF DE GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN VERVAT.

 

Wij zijn geen schuldhulpverlener of een vergelijkbare gereglementeerde organisatie uit hoofde van andere toepasselijke wetten en wij verstrekken geen advies op dit gebied.

 

Ons kredietcontroleaanbod controleert alleen het kredietdossier van de afnemer en maakt geen vergelijking of kruisverwijzing tussen het kredietdossier van de afnemer en andere kredietdossiers die door het desbetreffende kredietinformatiebureau of de kredietinformatiebureaus worden bijgehouden.

 

Wij controleren niet alle transacties in alle bedrijfsonderdelen.

 

Voor kredietscores, rapporten en kredietcontrole kan een aanvullend verificatieproces nodig zijn. Kredietdiensten worden opgeschort totdat een dergelijk proces is voltooid. Er wordt een lager bedrag in rekening gebracht totdat uw identiteit is geverifieerd.

 

De Vantage Score-kredietscores zijn Vantage Score 3.0-kredietscores op basis van gegevens afkomstig van respectievelijk Equifax, Experian en TransUnion. Derden kunnen een andere Vantage Score hanteren of een ander soort kredietscore om uw kredietwaardigheid te beoordelen.

 

Bij de basis en betaalde diensten van McAfee® Identity Theft Protection Plus, is het mogelijk dat kredietcontrole door Experian en TransUnion pas na enkele dagen aanvangt.

 

U verklaart en garandeert ons dat u de identeitsbeschermingsdiensten (en de daarin vervatte informatie) zult gebruiken ter bescherming tegen of voorkoming van fraude, onbevoegde transacties, claims of andere aansprakelijkheden en dat u deze niet zult gebruiken voor andere doeleinden.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of tekortkomingen door oorzaken die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

 

Een gratis abonnement op identeitsbeschermingsdiensten is één jaar geldig vanaf de datum van aanmelding.

 

BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSGEDINGEN ('CLASS ACTIONS')

 

Voor alle klanten buiten de Europese Unie

 

Overeenkomst tot arbitrage bij geschillen. Alleen van toepassing op de optie voor een geringe vordering die in de paragraaf hieronder wordt beschreven wordt elke claim, elk geschil of elke controverse van welke aard dan ook, ongeacht het soort claim of juridische theorie of rechtsmiddel ("Claim") door u of ons tegen de andere die voortvloeit uit, met betrekking tot of op enige manier betreffende de Overeenkomst, de Software of Diensten opgelost door middel van vertrouwelijke bindende arbitrage. Deze arbitrageovereenkomst omvat, maar is niet beperkt tot: (i) claims met betrekking tot de afdwingbaarheid of interpretatie van deze Overeenkomst inclusief deze arbitragebepalingen; (ii) claims die door u of in uw naam of in verband met u worden gedaan, bijvoorbeeld door een werknemer, vertegenwoordiger, agent, voorganger, opvolger, erfgenaam, gevolmachtigde of curator; (iii) claims die direct betrekking hebben op ons en/of onze moedermaatschappij, filialen, dochtermaatschappijen, opvolgers, gevolmachtigden, werknemers en agenten; en (iv) claims die konden worden gedaan in het kader van een groepsgeding, een 'private attorney general'-zaak of een andere collectieve, geconsolideerd of representatief geding, waarbij uitdrukkelijk wordt verstaan en overeengekomen dat de arbitrage van dergelijke claims op individuele (niet op groeps- of representatieve) basis moet worden behandeld en dat de arbiter uitsluitend op individuele (niet op groeps- or representatieve) basis bevoegdheid zal hebben herstel te geven. U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT GEEN CLAIMS IN HET KADER VAN EEN GROEPSGEDING, EEN EEN COLLECTIEF GEDING, EEN GECONSOLIDEERD GEDING, EEN RECHTSZAAK AANGESPANNEN DOOR EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' (IN DE VS) OF EEN ANDERE RECHTSZAAK OP REPRESENTATIEVE BASIS TER ARBITRAGE KUNNEN WORDEN VOORGELEGD, EN DAT DERGELIJKE ZAKEN NIET BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG KUNNEN WORDEN GEMAAKT. DOOR DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST TE AANVAARDEN, GAAN U EN WIJ AKKOORD OM AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT OM EEN GROEPSGEDING, EEN RECHTSZAAK OP REPRESENTATIEVE BASIS, EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL'-ZAAK (IN DE VS) OF EEN COLLECTIEF OF GECONSOLIDEERD GEDING VAN WELKE AARD DAN OOK AAN TE SPANNEN OF ERAAN DEEL TE NEMEN.

 

Kennisgeving van een geschil. De partij die arbitrage vraagt, moet de andere partij ten minste 60 dagen vóór aanvang van de arbitrage schriftelijk in kennis stellen van het geschil. Bij verzending aan ons moet deze kennisgeving moet worden verstuurd naar McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. In de kennisgeving moeten uw naam, adres en contactgegevens, de feiten die aanleiding geven tot het geschil, en uw eis worden vermeld. U en wij zullen alles in het werk stellen om elk geschil trachten op te lossen via informele onderhandelingen binnen 60 dagen na de datum waarop de kennisgeving van het geschil is verstuurd. Na 60 dagen kunnen u of wij een arbitrageprocedure starten. Niettegenstaande deze kennisgevingsverplichtingen, moet elke eis tot arbitrage door u of ons worden gedaan binnen het statuut van beperkingen dat van toepassing is op de Claim (en) waarop arbitrage wordt gevraagd of vereist.  Deze aankondigingsverplichtingen wijzigen de verjaringstermijn niet die van toepassing is op enige Claim(s).

 

Beheer van de arbitrage. Als een geschil niet via informele onderhandelingen wordt opgelost, zal elke claim, elk geschil of elk dispuut op verzoek van één van de partijen uitsluitend worden beslecht door bindende arbitrage volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act (“FAA'”, en niet volgens het recht van een Amerikaanse staat. Alleen onderworpen aan de hieronder beschreven optie voor geringe vorderingen voor individuele consumenten, ZIEN U EN WIJ AF VAN HET RECHT OP PROCEDEREN (OF DEEL TE NEMEN AAN ALS EEN PARTIJ OF GROEPSLID) AAN ALLE GESCHILLEN VOOR EEN RECHTBANK MET EEN RECHTER OF JURY. In plaats daarvan zullen alle geschillen op individuele basis worden beslecht door één neutrale arbiter en zal de procedure vertrouwelijk zijn. De arbiter zal een jurist zijn die in zijn of haar rechtsgebied het beroep van advocaat mag uitoefenen en minstens tien jaar ervaring heeft, of zal een gepensioneerde of voormalige rechter zijn die in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association (AAA) is gekozen. De arbiter zal gebonden zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, en de arbitrage zal worden beheerst door de Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Arbitration Rules van de AAA, zoals gewijzigd door deze Overeenkomst (het “Arbitragereglement”). Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.adr.org of kunt u bellen naar 1-800-778-7879. Behalve in het geval van claims of tegenclaims waarbij minder dan USD 25.000 wordt geëist, zal de arbiter zijn of haar vonnis schriftelijk opstellen en voldoende motiveren om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd uit te leggen. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels verlopen en de FAA van de Verenigde Staten zal de interpretatie, de afdwinging en de procedures krachtens de bindende arbitrageclausule van deze Overeenkomst bepalen. Het arbitraal vonnis zal vertrouwelijk zijn en zal alleen openbaar worden gemaakt indien nodig voor het wijzen van het vonnis of indien anderszins wettelijk verplicht. U en wij komen bovendien overeen dat het arbitraal vonnis kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. Het arbitraal vonnis zal de rechten en verplichtingen tussen alleen de genoemde partijen bepalen, en alleen met betrekking tot de claims in de arbitrageprocedure, en zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen in een ander geschil.

 

Kosten. De partij die de arbitrage start, zal het griffierecht betalen. Als u een verzoek om arbitrage indient en het arbitraal vonnis in uw voordeel is, zullen wij het door u betaalde griffierecht terugbetalen. Wij zullen de vergoedingen en kosten van de eerste dag van een hoorzitting betalen. Alle andere vergoedingen en kosten zullen worden verdeeld in overeenstemming met het arbitragereglement. Wij zullen echter het griffierecht en andere kosten voorschieten of terugbetalen als de arbiter bepaalt dat u zich niet kunt veroorloven om ze te betalen of als u ons dat vraagt en wij van oordeel zijn dat er een goede reden is om ze voor te schieten of terug te betalen. Elke partij zal de kosten van haar advocaten, deskundigen en getuigen alsmede andere kosten dragen, ongeacht wie de arbitragezaak wint. Een partij kan de kosten echter geheel of gedeeltelijk verhalen op de andere partij indien de arbiter dat op grond van toepasselijk recht bepaalt.

 

Optie rechtbank voor geringe vorderingen.  Als u een individuele consument bent, kunt u ervoor kiezen om ons te dagvaarden in de rechtbank voor geringe vorderingen in uw eigen land of in het district Santa Clara, Californië als u voldoet aan de vereisten van de rechtbank.

 

Behoud van het recht om onze toevlucht te nemen tot voorlopige rechtsmiddelen door McAfee. Niets in dit document zal worden beschouwd als een beperking of inperking van ons recht om onze toevlucht te nemen tot rechtsmiddelen buiten de rechtbank om of om aan wettelijke processen te voldoen, of om voorlopige rechtsmiddelen zoals een dwangmaatregel, inbeslagneming of derdenbeslag door een daartoe bevoegde rechter te verkrijgen, echter met dien verstande dat wij ervoor kunnen kiezen om een eventueel geschil met betrekking tot dergelijke voorlopige rechtsmiddelen aan arbitrage te onderwerpen.

 

Strijdige bepalingen. In geval van strijdigheid tussen het Arbitragereglement en deze arbitrageafspraak, prevaleert deze arbitrageafspraak. Indien een deel van deze arbitrageovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat de overige bepalingen van de arbitrageovereenkomst niet ongeldig maken; echter met dien verstande dat (a) indien het verbod op arbitrage van collectieve claims ongeldig wordt geacht, deze gehele arbitrageovereenkomst nietig is; en (b) indien het verbod op arbitrage van representatieve claims ingediend door een 'private attorney general' ongeldig wordt geacht, de arbitrageovereenkomst alleen met betrekking tot dergelijke claims nietig is. Deze arbitrageafspraak blijft na beëindiging of opzegging van deze Overeenkomst van kracht. In geval van een conflict tussen deze arbitrageovereenkomst en een andere van toepassing zijnde arbitragebepaling, prevaleert deze arbitrageovereenkomst.

 

AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. ALS EEN VORDERING OM EEN OF ANDERE REDEN BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG WORDT GEMAAKT IN PLAATS VAN DOOR ARBITRAGE TE WORDEN OPGELOST, KOMEN U EN WIJ OVEREEN DAT ER GEEN JURYRECHTSPRAAK ZAL ZIJN. U EN WIJ DOEN ONVOORWAARDELIJK AFSTAND VAN HET RECHT VAN EEN RECHTSGANG DOOR EEN JURY IN IEDER GESCHIL DAT OP ENIGERLEI WIJZE BETREKKING HEEFT OP OF VOORTVLOEIT UIT DE OVEREENKOMST OF UIT ENIGE SOFTWARE OF DIENSTEN.   MOCHT HET TOT EEN RECHTSZAAK KOMEN, DAN MAG DIT LID WORDEN GEBRUIKT ALS BEWIJS VAN EEN SCHRIFTELIJKE INSTEMMING MET RECHTSPRAAK DOOR EEN RECHTER. Dit artikel doet geen afbreuk aan de afspraak om geschillen aan arbitrage te onderwerpen.

 

Voor klanten in de Europese Unie – Online geschillenbeslechting en alternatieve geschillenbeslechting. We zijn wettelijk verplicht om een link van onze website naar het ODR-platform van de EU te verstrekken: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Wij zijn niet verplicht om alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken als u een klacht jegens ons hebt. Als u een klacht jegens ons hebt die wij niet via onze interne procedure voor klachtenbehandeling kunnen oplossen, zullen wij u per brief of e-mail laten weten of wij bereid zijn ons aan alternatieve geschillenbeslechting te onderwerpen. U kunt via onze website contact met ons opnemen.

 

ALGEMENE WETTELIJKE BEPALINGEN

 

Het toepasselijk recht op deze Overeenkomst. Behoudens het bepaalde in onderstaand artikel betreffende het lokaal recht, zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de deelstaat New York, met uitzondering van de beginselen van tegenstrijdige wetgeving, met dien verstande dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. Indien om welke reden dan ook geoordeeld wordt dat het recht van de deelstaat New York niet van toepassing is, dan zullen, behoudens het bepaalde in onderstaand artikel betreffende het lokaal recht, deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat Delaware, met uitzondering van de beginselen van tegenstrijdige wetgeving, met dien verstande dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet van toepassing op de Software of Diensten.

 

Aanvallen op gegevens. U erkent dat sommige inbreuken op de beveiliging aanvallen op gegevens inhouden. Er bestaan bijvoorbeeld virussen en andere malware die: (i) uw gegevens verwijderen of vernietigen (soms individuele gegevens maar soms zelfs een volledige schijf, door een masteropstartrecord of een ander cruciaal element te beschadigen); (ii) uw bestanden wijzigen (parasitaire malware kan zich aan een bestand vasthechten en het wijzigen om zichzelf uit te voeren en/of voort te planten); en (iii) bestanden op uw schijf versleutelen (zoals ransomware met asymmetrische versleuteling). De beste manier om u tegen dit soort aanvallen te beschermen, is door regelmatig een back-up van uw gegevens op een ander apparaat of een andere locatie te maken. Op die manier beschikt u over een kopie van de gegevens die de aanvallende software heeft verwijderd, gewijzigd of vernietigd. Hoewel wij commercieel redelijke inspanningen zullen leveren om de malware of het virus van de aanval te verwijderen, bent u als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van alle gegevens en bestanden op uw apparaat, zodat ze na een aanval op uw gegevens kunnen worden hersteld. Zonder een dergelijke back-up zal het misschien niet mogelijk zijn de verwijderde, vernietigde of gewijzigde gegevens te herstellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies of het herstel van gegevens of bestanden of voor het verlies van het gebruik van systemen of netwerken als gevolg van aanvallen op gegevens.

 

Beperkte garantie. Gedurende 30 dagen na de datum van aankoop (“Garantietermijn”) garanderen wij, alleen voor betaalde versies van de Software, dat de Software waarvoor deze Overeenkomst een licentie verleent (inclusief tijdens de garantieperiode verstrekte updates, maar slechts tot de garantie vervalt) in hoofdzaak zal werken in overeenstemming met de documentatie die wij in verband met die Software op het moment van aankoop hebben verstrekt, en dat elke materiële drager (zoals een cd-rom, maar met uitzondering van apparaten die door andere bedrijven zijn gemaakt) waarop de Software is opgeslagen en aan u wordt geleverd vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. We garanderen niet dat elk type mobiel apparaat of computer compatibel zal zijn met de Software of Dienst, en wij garanderen niet en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van uw persoonlijke apparatuur die wordt gebruikt voor toegang tot de Software of Dienst. Uw enige verhaalsmogelijkheid, en de volledige aansprakelijkheid van ons en onze leveranciers, in geval van een schending van deze beperkte garantie, is dat wij, naar onze keuze, de prijs die u voor de licentie hebt betaald zullen restitueren; het defecte medium dat de Software bevat zullen vervangen, de Dienst opnieuw zullen uitvoeren of zullen zorgen voor een alternatieve vorm van genoegdoening zoals vereist door de lokale consumentenwetgeving in uw rechtsgebied. Mogelijk zijn deze verhaalsmogelijkheden in sommige landen niet beschikbaar voor zover wij op grond van toepasselijke exportwetten en -regels onderworpen zijn aan beperkingen. Als de materiële drager defect is, moet u deze op eigen kosten retourneren naar het verkooppunt waar u de drager hebt gekocht en een kopie van uw aankoopbewijs laten zien. Voor elk vervangend medium geldt deze garantie voor het restant van de oorspronkelijke Garantietermijn.

 

DISCLAIMER. DE BOVENSTAANDE GARANTIES ZIJN UW EXCLUSIEVE GARANTIES. DEZE VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, PRESTATIE, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT OF NIET-INBREUK. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE IN DEZE PARAGRAAF WORDEN DE SOFTWARE EN DIENSTEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET SELECTEREN VAN SOFTWARE EN DIENSTEN OM DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN TE VERKRIJGEN, VOOR HET INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF DE DIENST EN VOOR DE VERKREGEN RESULTATEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE VOOR HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE OF DE DIENST. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE OF DE DIENST PROBLEEMLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL FUNCTIONEREN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN OF DEFECTEN, OF DAT DE SOFTWARE OF DIENSTEN BESCHERMING ZULLEN BIEDEN TEGEN ALLE MOGELIJKE BEVEILIGINGSRISICO'S (INCLUSIEF OPZETTELIJK WANGEDRAG DOOR DERDEN), OF DAT ER GEEN STORINGEN OF ANDERE FOUTEN IN DE SOFTWARE OF DIENST ZULLEN ONTSTAAN DOOR VIRUSSEN, INFECTIES, WORMEN OF SOORTGELIJKE KWAADAARDIGE CODE DIE NIET DOOR ONS IS GEÏNTRODUCEERD OF ONTWIKKELD, OF DAT DE SOFTWARE OF DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE UITVAL OF ONDERBREKING VAN DE DIENST, VOOR VERLOREN OF GESTOLEN GEGEVENS OF SYSTEMEN, OF VOOR ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET EEN ACTIE OF INBRAAK.

 

Risicovolle activiteiten. De Software en de Diensten zijn niet fouttolerant en zijn niet ontworpen of bedoeld voor zeer risicovolle activiteiten zoals gebruik in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, waaronder nucleaire installaties, systemen voor luchtverkeerscommunicatie, wapensystemen, levensinstandhoudingsmachines of een andere toepassing waarbij de storing of uitval van de Software of de Diensten direct zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade. Wij wijzen uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor zeer risicovolle activiteiten af.

 

Beperking van de aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE DIENSTENLEVERANCIERS JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR: (I) INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE; (II) DIEFSTAL VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE OF KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE SOFTWARE OF DIENSTEN, EN (III) SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL, LOONVERLIES, WERKONDERBREKINGEN, COMPUTERFOUTEN OF -STORINGEN, GEGEVENSVERLIES OF ENIGERLEI NALATIGHEID OF VOOR ENIG(E) ANDER(E) INDIRECT(E) SCHADE OF VERLIES. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE SERVICEPROVIDERS JEGENS U VOOR DIRECTE SCHADE KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U VOOR DE DESBETREFFENDE SOFTWARE HEBT BETAALD, OF USD 100 (OF DE TEGENWAARDE IN NATIONALE VALUTA) ALS U GRATIS SOFTWARE HEBT GEBRUIKT. U gaat akkoord met de beperkingen van de aansprakelijkheid in deze paragraaf en erkent dat als u niet met deze voorwaarde zou instemmen, de prijs voor de Software hoger zou zijn. Niets in deze Overeenkomst beperkt enig recht dat u mogelijk hebt op grond van bestaande wetgeving inzake consumentenbescherming of andere toepasselijke wetten waarvan in uw rechtsgebied niet contractueel afstand mag worden gedaan.

 

Exportbeperking. De software is onderworpen aan exportbeperkingen in de Verenigde Staten. Export Administration Regulations ("EAR") en uitvoeringsbepalingen. U stemt ermee in dat u de Software of Diensten en de bijbehorende documentatie, inclusief technische gegevens, niet direct of indirect zult exporteren, verzenden, toestaan ​​of gebruiken in enig land waarnaar export, verzending of toegang wordt beperkt door regelgeving, statuten of andere wetgeving, zonder enige vereiste toestemming van het Bureau of Industry and Security van de VS. Department of Commerce of andere toepasselijke overheidsinstellingen die bevoegdheid hebben ten aanzien van dergelijke uitvoer of overdracht, naar een land waarnaar deze uitvoer of verzending wordt beperkt door de toepasselijke wetgeving. U zult geen Producten van McAfee gebruiken, overdragen of openen voor eindgebruik betreffende nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie, of voor militair eindgebruik of voor een militaire eindgebruiker volgens 15 CFR Part 744.21, tenzij dit is toegestaan door de Amerikaanse overheid middels regelgeving of een specifieke vergunning. De uitvoer naar een bepaald(e) persoon, entiteit of land kan wettelijk verboden zijn. Indien McAfee bericht ontvangt dat een gebruiker onder de van toepassing zijnde wetgeving een partij is of wordt waar sancties of beperkingen op van toepassing zijn, is McAfee niet verplicht om zich aan zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te houden als deze nakoming zou leiden tot een schending van de sancties of beperkingen. Aanvullende informatie over partijen waarvoor beperkingen gelden is te vinden op de volgende websites: Consolidated Screening List en OFAC Sanctions Programs. Aanvullende informatie over het in- en uitvoeren van Producten van McAfee is te vinden op de “Exportcompliance”-webpagina van McAfee, https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

 

Programma’s van derden. Op sommige materialen van derden die deel uitmaken van de Software of Diensten kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn, die meestal te vinden zijn in een “Read Me”-bestand (Leesmij-bestand) of een “About”-bestand (Info-bestand) dat bij de Software of Diensten wordt geleverd. Deze materialen van derden kunnen softwarebroncode omvatten die in licentie is gegeven door derden krachtens een of meer opensource- of gratis softwarelicenties, waaronder de GNU General Public License, die als “opensourcesoftware”worden beschouwd. De voorwaarden waaronder de opensourcesoftware in licentie wordt gegeven, wijken af van die van deze Overeenkomst en kunnen in sommige gevallen in strijd zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst en zullen van toepassing zijn in plaats van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als een licentie voor opensourcesoftware vereist dat we broncode met betrekking tot de Software of Diensten of wijzigingen van de Software of Diensten distribueren, zullen we de broncode op verzoek beschikbaar maken.

 

Geen verklaring van afstand. Wij doen geen afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst tenzij wij schriftelijk afstand doen van de betreffende bepaling.

 

Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel als geschrapt beschouwd en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig afdwingbaar; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT DE ARBITRAGEAFSPRAAK NIET VAN TOEPASSING ZAL ZIJN OP CLAIMS WAARVOOR DE BEPERKINGEN INZAKE GROEPSGEDINGEN OF GECONSOLIDEERDE ARBITRAGE NIET TOEGESTAAN ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.

 

Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en ons en bepaalt uw gebruik van de als onderdeel hiervan aangeschafte Software en Diensten. Deze Overeenkomst vervangt volledig alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de Software en Diensten, evenals alle andere communicatie, verklaringen of reclame met betrekking tot de Software of Diensten.

 

Licentieverlenende entiteiten. De Software en Diensten worden aan u in licentie gegeven door één van de volgende rechtspersonen:

 

McAfee, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het recht van Delaware (VS), kantoorhoudende te 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software is gedownload in de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied;

 

McAfee, Consumer Affairs North, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het recht van Delaware (VS), kantoorhoudende te 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software is gedownload in Canada;

 

McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland, als de Software is gedownload in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, het Grote-Oceaangebied of Australië; of

 

Als de Software is gedownload in Japan, dan is de Software gelicentieerd door McAfee, LLC. Alle Diensten worden geleverd door McAfee Co., Ltd. met kantoren in Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, als de Software is gedownload in Japan.

 

Lokaal recht. De paragrafen hieronder bevatten informatie over de lokale wetten van bepaalde rechtsgebieden die van toepassing zullen zijn op deze Overeenkomst en die sommige bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen kunnen vervangen.

 

Australië. Voor consumenten in Australië:

 

De voordelen voor u onder de beperkte garanties zijn in aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt op grond van een wet ten aanzien van de producten of diensten waarop de garantie betrekking heeft. Onze producten komen met garanties die op grond van Schedule 2 van de Australische Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ('Australische Consumentenwetgeving') niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op vervanging of restitutie wegens een ernstig gebrek en op vergoeding van eventueel ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U hebt bovendien recht op reparatie of vervanging van de producten als de kwaliteit van de producten niet aanvaardbaar is en het gebrek geen ernstig gebrek is. Deze garantie wordt gegeven door McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland, maar u kunt het nummer 1800 998 887 bellen als u vragen hebt over onze garantie voor Australische klanten. Alle claims die op grond van deze garantie worden gedaan, dienen op eigen kosten te worden gestuurd naar onderstaand adres:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australië

 

Klanten in Australië moeten, als een materiële drager waarop de Software werd geleverd defect is, de defecte drager binnen 14 dagen na ontdekking van het defect op eigen kosten aan ons retourneren en een kopie van het aankoopbewijs bijvoegen. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst een ontvangstbevestiging sturen.

 

DE DISCLAIMERS IN DEZE PARAGRAAF GELDEN NIET VOOR U VOOR ZOVER HET AUSTRALISCHE RECHT NIET TOESTAAT DAT TOEPASSELIJKE WETTELIJKE GARANTIES, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. IN THAT GEVAL ZIJN DE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING MAXIMAAL TOEGESTANE MATE.

DE IN DEZE PARAGRAAF BESCHREVEN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN AUSTRALIË.

 

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ENIG RECHT DAT U MOGELIJK HEBT OP GROND VAN BESTAANDE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN, INCLUSIEF DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWETGEVING, WAARVAN IN UW RECHTSGEBIED NIET CONTRACTUEEL AFSTAND MAG WORDEN GEDAAN.

 

Canada. Als u de Software of Diensten in Canada hebt afgenomen, dan zullen, tenzij uitdrukkelijk verboden door de plaatselijke wet, deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetgeving in de provincie Ontario, Canada.

 

France.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. Als u de Software of Diensten in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland hebt gekocht, is het nationale recht van het land waar u de Software hebt gedownload van toepassing.

 

Japan. Als u de Software of Diensten in Japan hebt afgenomen, dan zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Japans recht, zonder rekening te houden met zijn rechtskeuzeregels.

 

Nederland. Wanneer het originele abonnement van een klant in Nederland automatisch wordt verlengd, gebeurt dat voor onbepaalde tijd en verloopt de facturering volgens de voorwaarden van zijn/haar abonnement. U kunt uw verlengde abonnement op elk gewenst moment na de verlenging beëindigen door onze klantenservice ten minste 30 dagen van tevoren in kennis te stellen van uw voornemen om uw abonnement te beëindigen; u ontvangt dan van ons een pro rata terugbetaling in overeenstemming met de lokale wetgeving. Als u niet wilt dat uw abonnement automatisch wordt verlengd, moet u 30 dagen vóór de vervaldag van uw initiële abonnement de optie 'Automatische verlenging' in uw accountinstellingen uitschakelen.

 

 

CONTACTGEGEVENS VAN MCAFEE

 

Klantenservice en technische ondersteuning: http://service.mcafee.com

 

Geschillen:

 

T.a.v.: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive

 

Plano, Texas 75024

 

MFECONSUMER.EULA.2020.06.29.GENERAL

Product Terms of Service
Identity Theft Protection Services
McAfee Identity Theft Protection Services - Overview

1.  Summary
2.  Identity Theft Protection Terms
3.  Additional Terms for Free McAfee Identity Theft Protection Essentials
4.  Summary of Identity Fraud Reimbursement Coverage

Summary

 

What is McAfee Identity Theft Protection?

With identity theft incidents hitting record-highs, now is the time to get the protection you need from a name you trust.  McAfee Identity Theft Protection (IDTP) helps you keep tabs on a wide range of personal information with always-on monitoring and recovery tools so you can keep your identity close and personal.

 

Find the plan that’s right for you. 

IDTP is designed to accommodate every lifestyle, so you don’t have to pay for more than you need.  Choose from Essentials (not available in all markets), Standard, Plus and Premium.   Go here to learn more about what’s included in each package.  


Identity Theft Protection Terms

 

1.     Your subscription to McAfee Identity Theft Protection is subject to our License Agreement and Privacy Notice.   

 

2.     Identity Fraud Reimbursement Coverage is subject to the terms summarized below.   Certain offers have lower limitations for both the total reimbursement and the stolen funds reimbursement.  Review your transaction documents to verify your coverage caps.

 

3.     By enrolling and using the credit, financial, cyber and other monitoring features you certify that you shall only use the features to monitor accounts and information associated with your personal information.

 

4.     Disclaimer:  While McAfee Identity Theft Protection provides you tools and resources to protect yourself from and recover from identity theft, no identity can be completely secure.  McAfee is not responsible for any loss or damages incurred as a result of identity theft.  See the EULA for additional disclaimers of warranty and limitation of liability.

 


Additional Terms for Free McAfee Identity Theft Protection Essentials

 

1. Free IDTP Essentials is only valid for qualifying products and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.

 

2. You must either have a qualifying free trial or a paid subscription with a participating partner, and you must be enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. 

 

3. The free subscription will be granted to the registered McAfee account holder. 

 

4. You may be required to enroll to activate all or some of the features.  If eligible, you will receive enrollment instructions. 

 

5. This offer is not available for Small Business or Enterprise products and services.

 

6. Eligibility ends when either your free trial or your paid subscription ends. If you opt-out of auto-renewal you will not be entitled to Free IDTP.

 

7. Your subscription is subject to our EULA and Privacy Notice.   

 

8. Identity Fraud Reimbursement Coverage is subject to the terms below and is limited to $100,000 total coverage which includes a $10,000 limit for reimbursement of stolen funds.  

 

9. You have numerous rights under the FCRA, including the right to dispute inaccurate information in your credit report(s). Consumer reporting agencies are required to investigate and respond to your dispute, but are not obligated to change or remove accurate information that is reported in compliance with applicable law. While this plan can provide you assistance in filing a dispute, the FCRA allows you to file a dispute for free with a consumer reporting agency without the assistance of a third party.

 

 


Identity Fraud Reimbursement Coverage
 
 

FINANCIAL REIMBURSEMENT COVERAGE:

We will reimburse the subscriber for financial losses, expenses, and legal costs incurred by the subscriber.  Certain offers have lower limitations for both the total reimbursement and the stolen funds reimbursement.  Review your transaction documents to verify your coverage caps.  Reimbursement is provided as a result of the following:

 

Fraud or Embezzlement

Loss arising out of fraud or embezzlement perpetrated against the subscriber, during the term of the program.

 

Theft

Loss resulting directly from theft of property related to the subscriber's information, checkbook, savings record, ATM access, etc. by a person from whom the subscriber purchased goods or services.

 

Forgery

Loss resulting directly from forgery or alteration of checks, drafts, promissory notes, or similar written promises drawn upon the subscriber’s account.

 

Data Breach

Loss resulting directly from the misuse of subscriber's information as a result of a data compromise of information from a financial institution, a credit reporting agency, a credit grantor or a securities firm wherein monies are stolen from the subscriber’s account.

 

Stolen Identity Event

Loss resulting from a stolen identity event occurring on or arising out of the use of the Internet. The occurrence must be during the term of the program.

 

Unauthorized Electronic Fund Transfer aka "Stolen Funds"

Stolen funds loss incurred by the subscriber as the direct result of an unauthorized electronic fund transfer. Varying limitations apply depending on your subscription. Review your transaction documents to verify your coverage.

 

Covered Expenses (as a result of the identity fraud)

1. Costs incurred by the subscriber for re-filing applications for loans, grants, or other credit that are rejected solely because the lender received incorrect information.

 

2. Costs for notarizing affidavits, incurring long distance telephone calls, travel and postage reasonably incurred as a result of the subscriber's efforts to report an identity fraud and/or amend records.

 

3. Costs for contesting the accuracy or completeness of any information contained in a credit report.

 

4. Payment for reasonable expenses incurred that were a result of recovery from an identity fraud such as; credit freeze, credit thaw costs, transcript costs, appeal bond, court filing fees and expert witness fees.

 

5. Lost base wages that would have been earned, for time reasonably and necessarily taken off work solely as a result of efforts to amend or rectify records as to the subscriber's identity. Actual lost wages includes remuneration for vacation days, discretionary days, floating holidays, and paid personal days but not for sick days or any cost arising from time taken from self-employment.

 

6. Child or elderly care costs that would have otherwise not been incurred, resulting from time reasonably and necessarily taken away from providing such care as a result of efforts to amend or rectify records as to the subscriber's identity.

 

Covered Legal Costs

Costs for reasonable fees for an attorney with either prior approval by us or costs up to $125.00 per hour for an attorney selected by the Subscriber and related court fees, incurred by the Subscriber for:

 

a. Defense of any legal action brought against the subscriber by a merchant, creditor or collection agency or entity acting on their behalf for non-payment of goods or services or default on a loan.

 

b. Defense of or the removal of any criminal or civil judgments wrongly entered against the subscriber.

 

c. Challenging the accuracy or completeness of any information in a consumer credit report.

 

FINANCIAL REIMBURSEMENT DOES NOT COVER:

A. loss due to any fraudulent, dishonest or criminal act by the subscriber or any person acting in concert with the subscriber, or immediate family subscriber, whether acting alone or in collusion with others.

 

B. loss resulting directly or indirectly from errors or omissions occurring in the input of data to any computer system and/or processing of any data within a computer system.

 

C. loss resulting directly or indirectly from the voluntary surrendering by the subscriber of any access device, in whole or in part, to any person or entity.

 

D. loss resulting from any unintentional clerical error in the transfer from or debit of any account of the subscriber which is initiated by a financial institution, or any employee(s) thereof.

 

E. loss in connection with any pre-authorized transfer from any account to or for the benefit of a financial institution, or to any other account of the subscriber.

 

F. loss arising out of business pursuits of the subscriber.

 

G. loss of valuable papers, valuable documents, jewelry, silverware and other personal property including the philatelic value of stamps and the numismatic value of coins not in circulation.

 

H. property damage, bodily injury or personal injury.

 

I. losses incurred from financial performance of any investment of financial product.

 

CLAIM PROCEDURES:

Upon knowledge or discovery of loss that may give rise to a claim under the terms of the program agreement, the subscriber is responsible for the following:

 

A. Give notice as soon as practicable to: (a) the appropriate authority and affected institutions, if applicable; and (b) us or any of our authorized agents. If the loss involves a violation of law, the subscriber shall also notify the police. The subscriber must submit a copy of the police report when filing a claim.

 

B. File detailed proof of loss, duly sworn to, with us within 60 days after the discovery of loss.

 

C. Upon our request, submit to examination by us, and subscribe the same, under oath if required.

 

D. Upon our request, cooperate to help us enforce legal rights against anyone who may be liable to the subscriber to include giving evidence and attending depositions, hearings and/or trials; producing for our examination all pertinent records; and cooperating with us in all matters pertaining to loss or claims; all at such reasonable times and places as we shall designate.

 

E. The subscriber shall not voluntarily assume or admit any liability, nor, except at said subscriber's own cost, voluntarily make any payment or incur any expense without our prior written consent, (such consent not to be unreasonably withheld).

 

F. The subscriber shall keep books, receipts, bills, and other records in such manner that we can accurately determine the amount of any loss. At any time subsequent to the reporting of the loss to us, we may examine and audit the subscriber's books and records as they relate to a loss under the policy on record with the insurance company.

 

NOTE: The above summation of our Identity Theft Reimbursement Coverage is designed to provide general information only. While every effort has been made to ensure that the information provided is accurate, this information is provided without any representation or warranty of any kind about its accuracy. All descriptions of coverage are subject to the terms, conditions and exclusions of the individual policy on file with the insurance company. This policy is available upon request.

 

Secure Home Platform
McAfee Secure Home Platform

Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

 

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

 

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

 

1.        SHARING OF DATA

 

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

 

2.        PRIVACY

 

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

 

3.        ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP

 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

 

4.        UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

 

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

 

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

 

5.        SECURITY WARNING

 

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

 

6.        AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

 

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

 

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

 

7.        PROPRIETARY RIGHTS

 

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

 

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

 

8.        LIMITED LICENSE

 

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

 

9.        LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

 

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

 

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

 

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

 

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

 

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

 

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

 

10.     LIMITATION OF LIABILITY

 

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

 

11.     INDEMNIFICATION

 

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

 

12.     BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

 

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis.  You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

 

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

 

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

 

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

 

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

 

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

 

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

 

13.     GOVERNING LAW

 

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

 

14.     TERMINATION

 

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

 

15.     SEVERABILITY

 

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

 

16.     ENTIRE AGREEMENT

 

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

 

17.     LICENSING ENTITIES

 

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

 

(a)      McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;

 

(b)      McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or

 

(c)      McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

 

18.     LOCAL LAW

 

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

 

Australia – For consumers in Australia:

 

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

 

Legal Department
McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

 

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

 

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

 

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

 

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

 

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

 

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

 

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

 

19.     ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

 

NOTICE REGARDING APPLE

 

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

 

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

 

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

 

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

 

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

 

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

 

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

 

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

 

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

 

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

 

20.     CONTACT US

 

Virus Removal & TechMaster Services
Virusverwijdering & TechMaster-diensten

Dienstvoorwaarden – Virusverwijdering & TechMaster-diensten

 

Bedankt voor het gebruiken van McAfee virusverwijderingsservice of TechMaster-diensten (“Dienst” of “Diensten”), aangeboden door McAfee of een van onze filialen (“wij” of “ons”). Dit is een wettelijke overeenkomst tussen ons—het installeren of het raadplegen van onze software of het gebruiken van onze Diensten impliceert dat u akkoord gaat met deze voorwaarden, dus lees ze aandachtig door.

 

Deze Dienstvoorwaarden (“Overeenkomst”), samen met onze Licentieovereenkomst,  omvatten uw rechten met betrekking tot het gebruik van de Diensten, beperkingen voor dit gebruik, ons recht om abonnementsdiensten automatisch te verlengen en hiervoor kosten in rekening te brengen (“Abonnementsdiensten”) en uw instemming om elk geschil dat zich tussen ons kan voordoen te laten beslechten via arbitrage.  Wij hebben links toegevoegd naar zowel onze Privacyverklaring als naar onze systeemvereisten en andere beperkingen specifiek voor uw aankoop die te vinden zijn op onze website door de pagina met productomschrijving of gegevensblad te raadplegen dat overeenkomt met uw aankoop, welke allemaal ter referentie zijn bijgevoegd en samen deze wettelijke Overeenkomst vormen die voor u van toepassing is. LET MET NAME OP DE BEPALING OMTRENT BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSGEDINGEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST WAARIN IS VASTGELEGD HOE GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

 

Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden namens een andere persoon of namens een onderneming of andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u de volledige bevoegdheid heeft om deze persoon, dit bedrijf of deze rechtspersoon contractueel aan deze voorwaarden te binden.

 

 

 1. Het aanvaarden van deze Overeenkomst en wijzigingen  – Door onze Diensten te gebruiken of door op een ‘Ik ga akkoord’-knop te klikken en/of door een software te installeren, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met het gebonden zijn aan onze Licentieovereenkomst en deze Dienstvoorwaarden en de erkenning hiervan die afdwingbaar is als een door u ondertekend geschreven contract. Indien u niet onvoorwaardelijk met al deze voorwaarden akkoord gaat, gebruik dan de Diensten niet of installeer, gebruik of raadpleeg onze software niet. WIJ KUNNEN DEZE OVEREENKOMST VAN TIJD TOT TIJD NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN WIJZIGEN VOOR WELKE REDEN DAN OOK. Bijvoorbeeld, wijzigingen kunnen noodzakelijk zijn om veranderingen in de wet te volgen of updates kunnen nodig zijn over hoe Diensten verstrekt worden. Het is zeer belangrijk dat u uw accountinformatie, inclusief uw e-mailadres en andere contactgegevens, up-to-date houdt. Als wij in deze Overeenkomst materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via de contactgegevens die u hebt verstrekt (of via andere middelen) en u de mogelijkheid bieden om de bijgewerkte Overeenkomst te lezen en te accepteren of weigeren op de hieronder omschreven wijze.

   

  Voor betaalde abonnementen geldt dat u de wijziging(en) aan deze Overeenkomst accepteert door uw abonnement te verlengen en dat de wijziging(en) van kracht zullen worden bij de volgende verlenging van uw abonnement. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen aan deze Overeenkomst, dan dient u de Overeenkomst te verwerpen door de automatische verlenging uit te schakelen en door elk gebruik van de Dienst te staken. Indien u deze Overeenkomst schendt, kunnen wij u de toegang tot en het gebruik van de Diensten weigeren.

   

  Voor gratis Diensten, aanvaardt u de wijziging(en) aan deze Overeenkomst door een voortgezet gebruik van de gratis Diensten na de kennisgeving zoals omschreven in dit gedeelte. Indien u de geactualiseerde Overeenkomst weigert te aanvaarden, dan heeft u geen recht meer op het gebruik van de gratis Diensten en dient u elke toegang tot en elk gebruik van de gratis Diensten te staken. Indien u deze Overeenkomst schendt, kunnen wij u de toegang tot en het gebruik van de gratis Diensten weigeren.

   

 2. Beschrijving van Diensten – Onze Diensten omvatten een ruim aanbod aan technische ondersteuning voor specifieke Pc’s, tablets en mobiele apparaten (“Apparaat” of “Apparaten”).  Binnen de toepasselijke termijn, heeft u het recht contact op te nemen met onze ondersteuningsspecialisten (“Dienstvertegenwoordiger”) via telefoon, chat of externe toegang via een computer om het specifieke Diensttype te ontvangen die u aangekocht hebt (“Dienstticket”).  De Dienstvertegenwoordiger zal redelijke inspanningen leveren om de Dienst te voltooien tijdens de interactieve sessie.  Na het einde van de sessie hebt u zeven dagen de tijd om contact met ons op te nemen voor bijkomende ondersteuning voor hetzelfde probleem voordat wij het Dienstticket als voltooid beschouwen en dit zullen afsluiten.    Bijkomende beperkingen kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de specifieke voorwaarden van het aanbod zoals uiteengezet in Gedeelte 6.

   

 3. Specifieke Diensten en niet-overdraagbaarheid – U hebt één of meerdere van de volgende Diensten aangekocht zoals hieronder beschreven:

   

  DIENSTENDIENSTOMSCHRIJVING
  VirusverwijderingsserviceOnze Dienstvertegenwoordiger zal uw Windows-computer beoordelen om te kunnen bepalen of het geïnfecteerd is door malware en zal daarbij commercieel redelijke inspanningen leveren om een diagnose te stellen en eventueel gevonden malware te verwijderen.
  Tune-up voor PCOnze Dienstvertegenwoordiger zal de functionele gezondheid van uw computer beoordelen en onderneemt stappen om de efficiëntie te verbeteren. Er kunnen aanpassingen aan de systeeminstellingen nodig zijn en het uitschakelen of verwijderen van onnodige en systeembelastende applicaties.
  Set-Up & OptimaliseringMet onze dienst Set-Up & Optimalisering bieden we begeleiding op afstand via de telefoon voor het instellen van uw computer, smartphone of tablet. Verkrijg ervaren ondersteuning bij de instelling van uw thuisnetwerk, met de verbinding met de juiste perifere apparaten, bij het verbeteren van de prestaties van uw PC of bij het installeren van gebruikelijke software.
  Geavanceerde probleemoplossingMet onze dienst Geavanceerde probleemoplossing bieden we ondersteuning op afstand via de telefoon voor het oplossen van problemen met computer of voor het optimaliseren van de prestaties van uw PC.
  Concierge GoldEen abonnement dat alle bovenstaande Diensten omvat.
  Concierge PlatinumEen abonnement dat zowel alle bovenstaande Diensten omvat als één jaar licentie voor McAfee Total Protection en McAfee TechMate.

  De Diensten zijn niet overdraagbaar. U mag de Diensten niet, met of zonder overweging, verkopen, leasen, in licentie geven, verhuren, uitlenen, doorverkopen of anderszins overdragen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag derde partijen niet toestaan om voordeel te halen uit het gebruik van of een functionaliteit van de Diensten via een timesharing, dienstbureau of andere afspraak namens een derde partij of met betrekking tot hardware of software die niet persoonlijk in uw bezit is. Deze Overeenkomst zal van toepassing zijn op elke andere Dienst, ongeacht of deze in de bovenstaande lijst is opgenomen, indien er geen andere toepasselijke Dienstvoorwaarden van kracht zijn.

   

 4. Systeemvereisten en uw verplichtingen – Alle hardware, software en systeemvereisten voor het gebruik van onze Diensten zijn opgesomd op de pagina’s met productomschrijvingen op onze website. Om de Diensten te kunnen ontvangen, is een internetverbinding met hoge snelheid aangeraden en eventueel noodzakelijk. Sommige Apparaten kunnen mogelijk de Diensten niet ontvangen, zelfs wanneer de initiële test had aangetoond dat uw netwerkverbinding volstond, of dat uw Apparaattype en/of besturingssysteem ondersteund werd.

   

  U gaat ermee akkoord dat u een wettelijke licentiehouder bent van de software op uw Apparaat en uw gebruik van de Diensten en het Internet is te gebruiken op uw eigen risico. Om de Diensten te kunnen ontvangen, dient u: (1) de procedures te volgen en aan de vereisten te voldoen die voor ons nodig zijn om te Diensten te kunnen verstrekken; (2) samen te werken met Dienstvertegenwoordigers die routinetaken uitvoeren die zij aan u meedelen; (3) volledige toegang te hebben tot uw Apparaat en de hardware die de basis vormen voor het probleem; (4) een back-up te maken van de inhoud van uw Apparaat alvorens de sessie aanvangt; (5) zelf verantwoordelijk te zijn voor elk verlies, aanpassing of corruptie van uw gegevens, software of bestanden; (6) te verzekeren dat uw Apparaat aan alle noodzakelijke vereisten en specificaties voldoet voor elke geïnstalleerde software-applicatie; (7) de Dienstvertegenwoordiger te voorzien van vereiste wachtwoorden en sleutelcodes; (8) te verzekeren dat u houder bent van alle wettelijke rechten, met inbegrip van auteursrecht voor alle software en andere bestanden op uw Apparaat; (9) de verantwoordelijkheid te nemen voor de probleemoplossing als gevolg van compatibiliteitsproblemen met hardware en software van derden; en (10) ons en onze onderaannemers te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade, vorderingen of procedures die voortkomen uit uw verzuim om bovengenoemde punten na te leven.

   

 5. Externe toegang en applicaties van derden – Om de Diensten te kunnen verstrekken, kunnen wij u vragen om bepaalde technisch ondersteunende software (“Ondersteuningsinstrumenten”) te downloaden en te installeren dat ons toegang geeft tot uw Apparaat van op afstand. U stemt ons toe om extern toegang te krijgen tot en controle over uw Apparaat over te nemen door middel van Ondersteuningsinstrumenten tijdens een interactieve sessie. Indien u niet instemt met e, download dan geen Ondersteuningsinstrumenten. Wij kunnen gebruik maken van Ondersteuningsinstrumenten van derden waarop bijkomende licentievoorwaarden van toepassing zijn. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de Ondersteuningsinstrumenten te verwijderen na elke sessie, maar Ondersteuningsinstrumenten kunnen echter systeemrapporten en/of activiteitenlogboeken achterlaten. Bijkomend, voor abonnementsdiensten, zullen wij TechMate-software op uw Apparaat installeren, wat tune-ups uitvoert en andere prestatiebevorderende verbeteringen voor uw systeem tijdens de looptijd van uw abonnement. Deze software zal gedeactiveerd worden wanneer het abonnement afloopt.

   

 6. Dienstbeperkingen – Diensten kunnen onderhevig zijn aan een van de volgende beperkingen; raadpleeg de toepasselijke pagina met productomschrijving, de bevestigingsmail van uw aankoop en/of aanbiedingsdetails voor beperkingen specifiek voor uw aankoop:

   

  • Taal- en geografische beperkingen;
  • Systeembeperkingen;
  • Specifieke voorwaarden voor de aanbieding.
 7. Beperkte restitutieperiode en terugbetalingsrechten – Uw recht op zowel het gebruik van een van de Diensten als uw rechten om een restitutie te verkrijgen voor een dienst die niet gebruikt werd, verschillen afhankelijk van het soort aangekochte Dienst(en) zoals aangegeven in de bevestigingsmail van uw aankoop. Opmerking: in sommige staten en rechtsgebieden is de beperking van restitutierechten zoals beschreven in deze clausule niet wettig, dus is deze eventueel niet op u van toepassing. Bovendien heeft deze clausule geen effect op een andere toepasselijk restitutierecht.

   

 8. Diensten voor eenmalige incidenten: betalingen en restituties – Diensten voor eenmalige incidenten (“Diensten voor eenmalige incidenten”) zullen aangeboden worden op basis van elk individueel incident. De term ‘elk individueel incident’ betekent dat de dienst gericht zal zijn op een enkelvoudige kwestie of probleem voor een klant..   U gaat ermee akkoord dat wij uw creditcard of een ander aanvaard betalingsmiddel dat door u doorgegeven werd en door ons werd goedgekeurd, aanrekenen voor alle bedragen gerelateerd aan een Dienst voor eenmalige incidenten. Tenzij anderszins door ons schriftelijk verduidelijkt, moeten alle betalingen voor Diensten voor eenmalige incidenten betaald worden op het moment van de aankoop voorafgaand aan het ontvangen van de Dienst van ons.  Restituties voor betaalde, onafhankelijke aankopen voor Diensten voor eenmalige incidenten zijn enkel beschikbaar als volgt:

   

  • Voor PC Tune-up incidentdiensten: u hebt recht op een restitutie binnen dertig (30) dagen van de aankoop wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

    

   1. Aankoop van de verkeerde aangeboden dienst
   2. Dienst werd niet gebruikt
   3. Probleem kon niet worden opgelost
   4. Dienst was niet beschikbaar
   5. Dubbele aankoop of andere fout tijdens het aankopen
  •  

  • Voor Diensten voor eenmalige incidenten zoals VRS is uw recht op restitutie afhankelijk van de toepasselijke restitutiebeperkingen zoals uiteengezet op de pagina met de productomschrijving.  Alle Diensten voor eenmalige incidenten hebben een 30-dagen ‘tevreden of geld terug’-garantie.

    

  Er worden geen restituties aangeboden voor Diensten in combinatie met andere software of inbegrepen in een softwarepakket.

   

 9. Voor Abonnementsdiensten: Automatische verlenging en annulering – Zie "Voorwaarden Betaling & Ondersteuning" in de Licentieovereenkomst

   

 10. Terugbetalingen voor Abonnementsdiensten: Terugbetalingen voor Abonnementsdiensten worden als volgt toegestaan maar blijven onderhevig aan eventuele bijkomende beperkingen uiteengezet op de corresponderende pagina met productomschrijving:

 11.  

  Product0 incidenten,
  0-3 maanden
  0 incidenten,
  4-6 maanden
  0 incidenten,
  6-9 maanden
  0 incidenten,
  >9 maanden
  1 incident gemeld2 incidenten gemeldMeer dan 2
  Concierge Gold100%80%70%30%65%35%0%
  Concierge Platinum100%75%65%25%60%20%0%


   

 12. Privacy – Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen via onze website, producten en diensten en webgebaseerde mobiele applicaties verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

   

 13. Geschillen: Zie de Licentieovereenkomst Gedeelte Bindende arbitrage en afstand van groepsgedingen

   

 14. Aanbestedende entiteiten: De Diensten worden u aangeboden door een van deze wettelijke entiteiten van McAfee:

   

  • McAfee, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Delaware (VS), kantoorhoudende te 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software is gedownload in de Verenigde Staten, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied;
  • McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland, als de Software is gedownload in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, het Grote-Oceaangebied of Australië; of
  • • McAfee Co., Ltd., kantoorhoudende te Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japan, als de Software is gedownload in Japan.
 15.  

   

 16. Beperking van aansprakelijkheid, algemene wettelijke bepalingen en geldende wetgeving:  Zie Licentieovereenkomst.

   

 17. Gehele overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, wijkt niets in de voorwaarden af van eventuele rechten die u hebt op grond van de bestaande wetgeving inzake consumentenbescherming of andere toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied. De voorwaarden, met inbegrip van de Licentieovereenkomst en Privacyverklaring  die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Diensten en: (i) vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking tot het onderwerp ervan; en (ii) hebben voorrang op eventuele tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden in een offerte, bestelling, bevestiging of soortgelijke communicatie tussen de partijen, met dien verstande dat tussen de corresponderende pagina met productomschrijving en deze Overeenkomst, de pagina met productomschrijving doorslaggevend zal zijn. De voorwaarden eindigen onmiddellijk na uw schending van de hierin opgenomen voorwaarden en u zult het gebruik van de Diensten staken. De disclaimers van garanties, schadevergoedingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in de voorwaarden blijven van kracht na beëindiging.

   

 18. Contactgegevens van McAfee

   

  Klantenservice en technische ondersteuning: http://service.mcafee.com

   

  Geschillen:

   

  T.a.v.: McAfee Legal Department

   

  5000 Headquarters Drive

   

  Plano, TX 75024, Verenigde Staten

Refund Policy
McAfee Refund Policy 

What is the refund policy for McAfee products?

Document ID: TS102153

 

 

Summary

 

McAfee Refund Policy

McAfee offers a money-back guarantee on most McAfee-branded consumer products if you are not satisfied with your product for any reason. However, eligibility for a refund depends on a number of factors including, but not limited to, the type of product, subscription term, duration since purchase, where it was purchased, and so on.

Shipping, handling, and any applicable tax are not refundable except in certain states and countries where these items are refundable. If you receive a refund for your purchase, you are obligated to uninstall the software. In addition the license might, at McAfee's sole discretion, be disabled to prevent further use.


Who is eligible

Annual subscribers to a McAfee Consumer or Small Business Security product that make a request within 30 days of a product purchase. McAfee does not provide partial refunds. The 30-day money back guarantee is not available for monthly subscribers.

If you are an individual user, and have acquired the products or services covered under this program for your personal or small business use, you can cancel your purchase from McAfee and obtain a refund within a set time frame from the original purchase. If the purchase is outside of the following time frames, the refund will be denied:

 

 • 30 days for Annual Subscription Services
 • 30 days for Retail Products

 

If your annual subscription has been automatically renewed, McAfee will gladly provide you a full refund if your request is made within 60 days of being charged.

NOTE:  For users who purchased products from a retail store, see the instructions in TS102152.


Who is not eligible

Monthly subscribers—individual users who cancel their monthly membership will no longer be charged in the next month of their subscription.


Customers from the Netherlands
The above does not apply for Dutch customers; customers from the Netherlands are required to contact Customer Service for more details.

Use our Virtual Agent to help you determine if you are eligible
 

 

 

Virtual Agent

If you prefer guidance while resolving this issue, click here to see our guided steps: http://www5.nohold.net/McAfeeEndUser/login.aspx?pid=3&login=1&ruleid=184
NOTE: When you click the link above, a new window will open. Simply follow the prompts and, when you have completed the guided steps, close that window.

 

 

 

How to Contact Customer Service
McAfee strives to deliver quality products, service, and support. If you are within the time frame for a refund and would like to request a refund, or you are from the Netherlands, contact one of our customer service representatives at our Customer Service Homepage: https://service.mcafee.com/ContactCustomerService.aspx?lc=1033&sg=CS&pt=1
 

 

Removal Instructions

In accordance with the license agreement, after you receive your refund you must delete all program files for the product that you return. For uninstall instructions, see the following articles:

 

Previous Document ID

CS40107

Trademark Policy & Guidelines
McAfee Trademark Policy & Guidelines

Website Terms of Service
McAfee Website Terms of Service

1. Introduction and Scope

 

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

 

Please consult our [Legal Landing Page] for more information regarding our [Privacy Notice], [DMCA Copyright Policy], [Refund Policy], [Terms of Sale], [Anti-Piracy Policy], [Trademark Guidelines], [Virus Protection Pledge] and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

 

2. Change to the Terms of Service

 

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

 

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

 

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

 

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

 

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

 

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

 

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

 

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

 

4. Intellectual Property Rights

 

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

 

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

 

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

 

5. Trademarks and Brands

 

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with [McAfee Trademark Policy and Guidelines.]

 

6. Limited Copyright Permission

 

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

 

7. Translations

 

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

 

8. Errors

 

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

 

9. User Contributions 

 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

 

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

 

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

 

You represent and warrant that:

 

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

 

 

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

 

We reserve the right to:

 

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

 

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

 

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

 

10. Content Standards

 

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

 

11. User Information; Copyright Infringement

 

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

 

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

 

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

 

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

 

13. Additional Terms

 

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA. Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

 

14. Third-Party Content and Links

 

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

 

15. Linking to the Website and Social Media Features

 

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

 

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

 

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

 

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

 

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

 

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

 

16. Domain-Specific Terms

 

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms. - See more at: https://www.mcafee.com/consumer/en-us/legal.html#sthash.SzX6rJO9.dpuf

 

17. Regional Product Availability

 

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

 

18. Export Control Laws

 

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

 

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

 

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

 

20. LIMITATION OF LIABILITY

 

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

 

21. Indemnification

 

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

 

22. Limitation on Time to File Claims

 

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

 

23. Governing Law

 

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

 

24. Waiver and Severability

 

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

 

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

 

25. Entire Agreement

 

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

 

26. Force Majeure

 

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

 

27. Comments and Concerns

 

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

 

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

 

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

 

LAST UPDATED: June 14, 2017

Virus Protection Pledge
McAfee Virus Protection Pledge
McAfee Virus Protection Pledge

What is McAfee Virus Protection Pledge?

 

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

 

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

 

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

 

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

 

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

 

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

 

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 

 1. Refund Eligibility 
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2.  

 3. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 4.  

 5. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 6.  

 7. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).


  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.


  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.


  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 8.  

 9. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 10.  

 11. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 12.  

 13. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

 

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for VPP
Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge

 1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

    

  1. Sign in to My Account
  2. Click on the tab of the device you think might be infected
  3. Select Installed McAfee Apps
  4. Look for “Virus Protection Pledge”
 2.  

  If you see... It means...
  Virus Protection Pledge: Available You’re covered with our Virus Protection Pledge
  Virus Protection Pledge: Not Available  You’re not yet covered – sign up for Auto-renewal to enjoy our Virus Protection Pledge

   

  Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

   

 3. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

    

  1. Start your McAfee product.
  2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
  3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”
 4.  

   

 5. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support.

 

Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
 2.  

  OR

   

 3. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.