Funkcje produktu

Bezpieczny magazyn plików multimedialnych

 

Podczas korzystania z urządzenia iPhone lub iPad wspólnie z innymi można ograniczyć dostęp do swoich zdjęć i filmów wideo. Należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu chronionym kodem PIN.

Lokalizacja i korzystanie ze zdalnego alarmu

 

Włącz alarm, dzięki któremu można zlokalizować zgubione lub skradzione urządzenie, nawet jeśli jest wyciszone. Zlokalizuj urządzenie iPhone lub iPad na mapie za pomocą portalu zdalnego zarządzania.

CaptureCam

 

Złap złodzieja, kilkukrotnie wpisującego nieprawidłowy kod PIN do magazynu. Ta funkcja umożliwia otrzymywanie wiadomości e-mail ze zdjęciem osoby trzymającej zgubione urządzenie oraz lokalizacją urządzenia.

Tworzenie kopii zapasowej, przywracanie i czyszczenie

 

Automatycznie twórz kopie zapasowe kontaktów, a także przywracaj informacje na urządzenia z systemem iOS lub inne urządzenia przenośne. Czyść zdalnie informacje o kontaktach z poziomu przeglądarki.

Wymagania i specyfikacje

Dołącz do nas.

Nasze informacje i wskazówki pomogą ci zyskać świadomość i bezpieczeństwo.