McAfee WebAdvisor hjälper dig att undvika hot när du söker och surfar på nätet. WebAdvisor skyddar dig mot skadlig programvara och nätfiskeförsök när du surfar, utan att påverka webbläsarens prestanda.

Funktioner och fördelar


Skydd vid felklickning

 

Blockerar skadlig programvara och nätfiskewebbplatser om du råkar klicka på en skadlig länk.

Skydd mot felskrivning

 

Skyddar dig om du skriver en felaktig webbadress och hjälper dig tillrätta.

Säkrare hämtningar

 

Genomsöker dina hämtningar och varnar dig om det finns kända risker.

Säkerhetskontroll

 

Kontrollerar om din brandvägg och ditt antivirusprogram är aktiverade innan du surfar.

Systemkrav och specifikationer

Låt oss ansluta.

Vi delar nyheter och tips som skyddar och gör dig uppmärksam.