McAfee Lisans Sözleşmesi
 

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 7 Mayıs 2020

 

McAfee'yi seçtiğiniz için teşekkürler.

 

İşbu sözleşme (“Sözleşme"), bireysel bir tüketici veya küçük bir işletme olan siz ve McAfee, LLC ("McAfee", "bizim", "biz" veya "bize") ya da nerede oturduğunuza veya ürün veya hizmeti nasıl elde ettiğinize bağlı olarak aşağıda listelenmiş olan iştiraklerimizden biri arasındadır. İşbu Sözleşme, yazılımımızı ve hizmetlerimizi (“Yazılım" veya "Hizmetler") hangi haklar ve koşullarla kullanabileceğinizi belirler. Tüm hükümler önemli olduğundan ve birleştiklerinde sizin için geçerli olan işbu Sözleşme’yi oluşturduklarından tüm bağlantılı hükümler de dahil olmak üzere belgeyi tamamen okumanız gerekir. LÜTFEN BAĞLAYICI TAHKİM HÜKMÜNE VE ANLAŞMAZLIKLARIN NASIL ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ ETKİLEYEN AŞAĞIDAKİ TOPLU DAVADAN FERAGAT BİLDİRİMİNE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİN.

 

Bir onay düğmesine tıklayarak, elektronik olarak onay vererek, Yazılımı yükleyerek ya da farklı şekilde Yazılımı veya Hizmetleri kullanarak işbu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz. İşbu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarını kabul etmemeniz durumunda Yazılımı veya Hizmetleri yüklemeyin, kullanmayın ya da bunlara erişim sağlamayın. Sözleşme'nin birden fazla versiyonunu kabul etmiş olmanız durumunda kabul ettiğiniz en güncel versiyon, sizin ve bizim aramızdaki Sözleşme'dir ve önceki tüm versiyonların yerine geçer. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir tercümesi ile İngilizce versiyonu arasında tutarsızlıklar olması durumunda İngilizce versiyonu geçerli olur.

 

İşbu Sözleşme şunları kapsar:

 

  • Lisans Hükümleri (Kısıtlamalar, Sahiplik, Değişiklikler, Sonlandırma ve Gizlilik dahil)
  • Ödeme ve Destek Hükümleri (Otomatik Yenileme, İptal, Geri Ödemeler, Destek ve Güncellemeler dahil)
  • Belirli Ürünler ve Hizmetlere Özel Hükümler (Ücretsiz Ürünler dahil)
  • Kimlik Koruma Hizmetlerine Özel Hükümler
  • Bağlayıcı Tahkim ve Toplu Dava Feragat Bildirimi
  • Genel Yasal Hükümler (Sınırlı Garantiler, Garanti Feragatnameleri, Yükümlülük Sınırlaması, Lisans Veren Şirketler ve Yasa Hükümleri dahil)
  • McAfee İletişim Bilgileri

 

LİSANS HÜKÜMLERİ

 

 Kişisel Kullanım Amaçlı Lisans Verme. Sizlere Sistem Gereklilikleri'ne tabi olan Lisans Yetkilendirmenizde veya Hizmet Yetkilendirmenizde belirtilen sayıdaki cihazda ve kullanıcıda kişisel kullanım için olan bir abonelik satın aldığınız herhangi bir Yazılım ve Hizmeti yüklemek ve kullanmak adına bir bireysel tüketici, kişisel, devredilemez, özel yetki vermeyen, süresi sınırlı olan bir lisans vermekten mutluluk duyuyoruz.

 

“Lisans Yetkilendirmesi", satın alma veya dosya indirme işleminize eşlik eden belgelerde belirtildiği şekilde Yazılımı kullanmasına izin verilen cihazların ve kullanıcıların sayısı ve türü anlamına gelir, bu belgeler (lisansı satın aldığınız kanala bağlı olarak) web sitemizdeki son ödeme sayfası, ürün açıklama sayfası, satın alma için gönderdiğimiz e-posta onayı, perakende bir mağazadan satın alınması durumunda ürün paketi veya ürünü satın aldığınızda size sağlanan bir başka belge olabilir. Hiçbir lisanslı cihaz sayısı ya da kullanıcı sayısı belirtilmemişse Lisans Yetkilendirmesi tek cihaz ve kullanıcı içindir.

 

"Hizmet Yetkilendirmesi", ürünü satın aldığınızda size sağlanan belgelerde belirtilen şekilde satın aldığınız Hizmetlerin kapsamı ve süresi anlamına gelir. Belgelerde hiçbir kapsam veya süre belirtilmemişse Hizmet Yetkilendirmesi bir yıl boyunca tek cihaz ve kullanıcı içindir.

 

“Sistem Gereklilikleri", web sitemizde listelenen şekilde özel McAfee ürününün birlikte düzgün şekilde çalıştığı desteklenen cihazlar ve işletim sistemleri anlamına gelir. Yazılımı kullanmaya devam etmek için Sistem Gerekliliklerini karşılamak sizin sorumluluğunuzdadır, örneğin güncellemeleri veya yükseltmeleri yüklemek.

 

Küçük İşletmede Kullanım İçin Lisans Verilmesi.  İşbu lisans, Yazılımın yalnızca lisanslı küçük işletmede istihdam edilen personel tarafından kullanılmasına yetki verir. İşbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına tabi olarak ve Yazılımın kaydının yapılması şartıyla, yalnızca tarafınızca satın alınan abonelik dönemi boyunca, sadece sizin tarafınızdan istihdam edilen personel ve sadece şirket içi işletme faaliyetlerine yönelik olmak şartıyla Yazılımın satın almaya eşlik eden belgelerde belirtilen şekilde abonelik lisansı satın aldığınız cihazların sayısı kadar kullanılması için özel yetki vermeyen ve devredilemez bir hak tanıyoruz. (İşbu Sözleşme çerçevesinde Yazılımın kullanımı, Yazılıma erişim sağlamak, Yazılımı kurmak, indirmek, kopyalamak veya Yazılımdan başka bir şekilde faydalanmak anlamına gelir). Yazılım ve ilgili tüm bilgilerin bize ve tedarikçilerimize ait olduğunu kabul ediyorsunuz. Aboneliğinizi devam ettirdiğiniz sürece tarafımızca genel olarak sunulan Güncellemeleri yükleme hakkına sahip olacaksınız. İşbu lisans, işbu Sözleşme'de belirtildiği üzere tarafımızca iptal edilebilir.

 

Yazılımı kullanımınız, desteklediğimiz cihaz ve işletim sistemleri ile sınırlıdır ve donanımınız, yazılımınız ve İnternet erişiminizin performansı ve uyumluluğu kullanımınızı etkileyebilir. Sistem gerekliliklerini karşılamak sizin sorumluluğunuzdadır ve Yazılımı kullanmaya devam etmek için muhtelif zamanlarda güncellemeleri veya yükseltmeleri yükleme dâhil olmak üzere ekipmanınızın masrafları sizin sorumluluğunuzdur. Sistem gereklilikleri, ürün açıklama sayfasında belirtilmiştir. (İşbu Sözleşme çerçevesinde ürün açıklama sayfası, ürün hakkında açıklamalar içeren web sayfası ve/veya ilgili ürün veri sayfası anlamına gelir).  

 

Satın aldığınız her Yazılım lisansını kaydetmelisiniz. Kayıt işlemi, teknik destek almanız, satın alınan lisans başına her abonelik yılı için lisansa dâhil olan Virüs Temizleme Hizmeti oturumlarını talep etmeniz ve satın aldığınız her lisansın ileride ilk olarak satın aldığınız lisansla aynı yenileme tarihine sahip olması için gereklidir. Kullanılmayan oturumlar bir sonraki abonelik yılına devredilmez. Kuruluşunuzdan birinin bizden destek talep etmesi ve aşağıda açıklanan ek lisans satın alımları için oranlı ücret alması amacıyla kayıt hesabına ve hesap profilinde tanımlanmış e-posta adresine erişiminin bulunmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Gelecekte, hesabınıza kaydettiğiniz Yazılıma ait ek lisanslar satın almanız ve yeni satın alımlarda hesap profilinizde tanımlanmış e-posta adresini kullanmanız halinde, ek lisansların yenilenme tarihinin ilk olarak satın aldığınız Yazılım lisanslarının yenilenme tarihi ile aynı olması amacıyla bu ek lisansların ilk dönemi otomatik olarak kısaltılacaktır.  Bu durumda, sizden kısaltılan ilk dönem için takvim günü bazında oranlı bir abonelik ücreti tahsil edilecektir. İlk lisanslarınızı hesabınıza kaydetmemeniz veya ödeme sırasında hesabınızda tanımlanmış e-posta adresini kullanmamanız halinde, oranlı fiyatlandırma almayacaksınız ve söz konusu ek lisansların abonelik dönemi, satın aldığınız dönem olacaktır.

 

Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona erdirilmesi veya süresinin dolması halinde, siz veya istihdam ettiğiniz herhangi bir personel, çevrimiçi depolama veya yedekleme hizmetleri dâhil olmak üzere, artık Yazılımı kullanma veya Yazılıma erişim sağlama hakkına sahip olmayacaksınız ve sadece kendi takdirimiz doğrultusunda hesabınızı iptal edebilir ve/veya kapatabiliriz. Sonlandırma veya son geçerlilik tarihinden sonra, çevrimiçi olarak tutulan veya yedeklenen bilgilerinizi, metinlerinizi, dosyalarınızı, bağlantılarınızı, görüntülerinizi veya bize sunduğunuz diğer materyalleri ("İçerik") standart politikalarımıza göre sileceğiz. İşbu Sözleşme sonlandırılmadan veya geçerlilik süresi dolmadan önce İçeriklerinizi başka bir yere depolamak veya yedeklemek sizin sorumluluğunuzdur. Herhangi bir zamanda Yazılımın kullanımı işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

 

Kısıtlamalar. Yazılım ve Hizmetler size lisanslanmıştır, satılmamıştır ve ABD yasaları ve uluslararası yasalar ve anlaşmalar tarafından korunmaktadır. İznimiz olmadan Yazılımı ve Hizmetleri çoğaltma ya da dağıtma konusunda hiçbir hakkınız yoktur ve bunları yapmanız durumunda para cezalarına veya ilgili yasama bölgesinin sivil ve ceza yasaları tarafından izin verilen diğer tüm cezalara tabi olabilirsiniz. Şunları yapmanız yasaktır: (i) yasalarca izin verilmedikçe Yazılım ve Hizmetler üzerinde ters mühendislik yapmak veya kaynak kod türetmeye çalışmak, (ii) Yazılımı ve Hizmetleri uyarlamak ya da değiştirmek veya Yazılıma ve Hizmetlere dayalı olarak türev çalışmalar oluşturmak, (iii) Yazılımı ve Hizmetleri yayımlamak, kopyalamak (satın alma belgelerinizin izin vermesi durumunda yedek kopyalar hariç), satmak, kiralamak, ödünç vermek, alt lisansını vermek, temlik etmek veya başka birine başka şekilde devretmek, (iv) Yazılım ve Hizmetlerin açıklarından ticari amaçlarla faydalanmak (küçük işletme olmadığınız takdirde çünkü bu durumda yukarıdaki Küçük İşletmede Kullanım İçin Lisans Verilmesi geçerli olacaktır, (v) Yazılım ve Hizmetlerdeki teknik koruma tedbirlerini önlemeye çalışmak, (vi) Yazılımı ve Hizmetleri yasaları ihlal etmek için kullanmak veya (vii) başkalarının Yazılımı ve Hizmetleri kullanımına müdahale edici faaliyetlerde bulunmak. Yazılımı ve Hizmetleri bir cihaza yüklediyseniz ve bu cihazın mülkiyetini başkasına verirseniz Yazılım ve Hizmetlerin cihazdan silindiğinden ve cihaz bilgilerinin bizdeki hesabınızdan kaldırıldığından emin olmanız gerekir. İşbu Sözleşme'yi ihlal ettiğinizi belirlememiz durumunda işbu Sözleşme'yi hesabınızı ve Yazılım ile Hizmetlere erişiminizi sonlandırma ya da askıya alma hakkına sahibiz. Yazılım ve Hizmetler, içerik depolama boyutunu, bant genişliği tüketimini ya da Yazılımın ve Hizmetlerin kurulabileceği cihaz sayısını sınırlandıran ya da işbu Sözleşme'yi ihlal etmeniz veya Lisansınızın süresinin sona ermesi ya da sonlanması durumunda Yazılıma ve Hizmetlere erişiminizi askıya almamıza olanak sağlayan bir yaptırım teknolojisi içerebilir.

 

Mülkiyet. İlgili Yazılımımızın ve Hizmetlerimizin mülkiyeti ve her türlü fikrî mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere Yazılım ve Hizmetler ile ilgili tüm haklar tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte bize aittir. Size sadece işbu Sözleşme'de açıkça belirtilen haklar verilmektedir. Ayrıca Yazılım veya Hizmetlerle ilişkili herhangi bir yorumu, bilgiyi, görüşü veya öneriyi bize iletmeniz durumunda, her türlü amaçla ve size yönelik bir ödeme yapılmadan hiçbir kısıtlama olmaksızın bunları kullanabileceğimizi kabul edip onaylamış olursunuz.

 

Ücretsiz Yazılım ve Nezaket Hizmetleri. Yazılım ve Hizmetler şunları içerebilir: (A) (i) artık ücretlendirmediğimiz ya da ücretsiz olarak size sunduğumuz ücretli aboneliğe dahil olan tüm özellikler ve (ii) bir deneme sürümünde, nezaket olarak ya da değerlendirme temelinde size sağladığımız veya "Önsürüm", "Sınırlı Sürüm", "Beta" olarak etiketlenen ya da farklı şekilde deneysel, test edilmemiş veya tam olarak işlevsel olmayan ("Ücretsiz Yazılım") olarak açıklanan tüm özellikler dahil olmak üzere yazılımın ücretsiz sürümleri ve (B) nezaket olarak ücretsiz şekilde size sağladığımız, benzer şekilde Ücretsiz Yazılım olarak etiketlenebilecek ve deneysel, test edilmemiş veya tam olarak işlevsel olmayan ("Nezaket Hizmetleri") şeklinde açıklanabilecek hizmetler.

 

Ücretli Abonelikler. Yazılım veya hizmetleri kullanım hakkınız satın almaya eşlik eden belgelerde belirtilen şekilde abonelik süresinin uzunluğu ("Abonelik Süresi") kadar ve varsa süresi dolmadıkça her yenileme tarihine kadar geçerlidir. Satın almaya eşlik eden belgelerde ürünler veya hizmetleri kullanabileceğiniz sürenin uzunluğu belirtilmemişse Abonelik Süreniz Yazılım veya Hizmetlerin satın alındığı tarihten itibaren bir yıldır. Abonelik Süresi'ne ilişkin yenileme işleminiz McAfee Lisans Sözleşmesi'nin o tarihte geçerli olan versiyonunu onaylayıp kabul ettiğinizi ifade eder.

 

Ücretsiz Yazılım ve Nezaket Hizmetleri. McAfee Ürünleri veya Hizmetlerini kullanım hakkınız, Ücretsiz Yazılım yüklü olduğu sürece ya da farklı şekilde Ücretsiz Yazılımı veya Nezaket Hizmetlerini size sağladığımız sürece geçerlidir ve gereğince satın almaya eşlik eden belgelerde belirtilen tüm sınırlamalara tabi olmaya devam edecektir.

 

İşbu Sözleşme'deki Değişiklikler. McAfee zaman içinde hüküm ve koşullarını güncelleme veya değişiklik yapma ihtiyacı duyabilir. Abonelik ücretini ödediyseniz her tür yeni hüküm ve koşul, aboneliğinizi yenileyince geçerli olacaktır. Yeni hüküm ve koşulları kabul etmezseniz otomatik yenilemeyi kapatarak ve Yazılımı kaldırarak ve Abonelik Süresi'nin sonunda Yazılım ve Hizmetlerin tüm kullanımını sonlandırarak değişiklikleri reddetmeniz gerekir.

 

Ücretsiz Yazılım ve Nezaket Hizmetleri için Ücretsiz Yazılımı veya Nezaket Hizmetini kullanmaya devam ederek işbu Sözleşme'deki değişikliği/değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. Güncellenen Sözleşme'yi reddederseniz Ücretsiz Yazılım veya Nezaket Hizmetleri lisansınız sonlandırılır ve Nezaket Hizmetleri ya da Ücretsiz Yazılıma ilişkin tüm erişimi ve kullanımı sonlandırmanız ve Ücretsiz Yazılımı kaldırmanız gerekir.

 

Sonlandırma. İşbu Sözleşme'nin hükümlerine uymamanız durumunda işbu Sözleşme'yi sonlandırabilirsiniz. Yazılımı ve Hizmetleri cihazlarınızdan kalıcı olarak silerek ve bizdeki hesabınızı iptal ederek yazılımı kullanım hakkınızın süresi dolmadan önce kullanım hakkınızı sonlandırabilirsiniz. Yazılım ve Hizmetlerinizi silmeden önce bir geri ödeme almaya uygun olup olmadığınızı görmek için lütfen Geri Ödeme İlkemize bakın. İşbu Sözleşme'nin süresi dolar ya da Sözleşme sonlandırılırsa (i) tüm çevrimiçi depolama veya yedek hizmetler dahil olmak üzere Yazılım ve Hizmetleri kullanma veya bunlara erişme hakkınız artık olmayacak, (ii) Yazılım ve Hizmetleri cihazlarınızdan kalıcı olarak silmeniz gerekecek ve (iii) hesabınızı iptal edebileceğiz ya da kapatabileceğiz. Sonlandırma veya geçerlilik süresinin ardından çevrimiçi olarak tutulan veya yedeklenen bilgilerinizi, metinlerinizi, dosyalarınızı, bağlantılarınızı, görüntülerinizi veya bize sunduğunuz diğer materyalleri (“İçerik”) standart ilkelerimize göre sileceğiz. İşbu Sözleşme sonlandırılmadan veya geçerlilik süresi dolmadan önce İçeriğinizi başka bir yere depolamak veya yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Gizlilik. Kişisel verilerinizi web sitemiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve web tabanlı mobil uygulamalarımız üzerinden nasıl toplayıp kullandığımızı ve paylaştığımızı öğrenmek için, lütfen Gizlilik Bildirimimize. bakın.

 

ÖDEME VE DESTEK HÜKÜMLERİ

 

ÖDEME YETKİLENDİRMESİ.

 

HERHANGİ BİR ABONELİK YENİLEMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE SATIN ALMANIZ İLE İLGİLİ BORÇLU OLDUĞUNUZ TÜM TUTARLARI VERDİĞİNİZ KREDİ VEYA BANKA KARTI HESABINDAN YAHUT BAŞKA BİR ÖDEME CİHAZINDAN BİZİM YA DA YETKİLİ İŞ ORTAĞIMIZIN TAHSİL EDEBİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. KART HESAP NUMARANIZ VEYA SON KULLANMA TARİHİ YA DA DİĞER ÖDEME BİLGİLERİNDEKİ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİ DERHAL BİZE BİLDİRMEYİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ; BU TÜR BİLGİLERİ KARTINIZI VEREN KURULUŞTAN VE İLGİLİ KART AĞINDAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK ALINAN GÜNCELLEMELER İLE GÜNCELLEYEBİLECEĞİMİZİ VE BİZE BORÇLU OLDUĞUNUZ TUTARI TAHSİL ETMEK İÇİN GÜNCEL KART BİLGİLERİNİ KULLANABİLECEĞİMİZİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. AYRICA, TAHSİLAT İŞLEMİNİN BAŞARISIZ OLDUĞU VE SON KULLANMA TARİHİ UZATILMIŞ OLAN KARTLARI YENİDEN DENEMEK DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, İŞLEMLERİ TAMAMLAMAK AMACIYLA BAŞARISIZ OLAN ÖDEMELERİ TAHSİL ETMEYİ TEKRAR DENEME HAKKINI DA SAKLI TUTARIZ. BU, KARTINIZ VEYA ÖDEME CİHAZINIZDAN ÜCRET TAHSİL EDİLEBİLMESİNE İLİŞKİN ONAYINIZ OLARAK İŞLEM GÖRECEKTİR.

 

Otomatik Yenileme.

 

Ücretli aboneliğinizin otomatik olarak yenileneceğini kabul etmiş olursunuz. Yenileme sırasında yenileme süresi abonelik ücreti geçerli olduğunda abonelik geçerlilik süresinin dolmasının ardından 30 gün içinde kartınızdan veya ödeme cihazınızdan bizim ya da yetkili iş ortağımızın tahsilat yapmasına yetki verirsiniz. Otomatik yenileme abonelik bedeli değişikliğe tabidir. Abonelik yenileme işleminiz süreklidir ve siz iptal edene kadar devam edecektir. Ek bilgi istemeniz ya da aboneliğinizi iptal etmek veya otomatik yenileme ayarlarınızı değiştirmek istemeniz durumunda Hesabım sayfasında oturum açın ya da Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Abonelik Sürenizin dolmasından önce hesap profilinizde listelenen e-posta adresine sizi gelecek yenileme konusunda bilgilendiren bir bildirim göndereceğiz. Abonelik satın almak için kredi veya banka kartından başka bir ödeme yöntemi kullandıysanız otomatik yenileme işleminin başarısız olabileceğini lütfen göz önüne alın. Yenileme tarihi geldiğinde Yazılımınız ve Hizmetleriniz yeniden adlandırılmış, yükseltilmiş veya büyük ölçüde benzer özellikler sunan yeni bir teklif ile değiştirilmiş ise kendi takdirimiz doğrultusunda yeni teklifin indirimsiz abonelik ücretinden daha yüksek olmayan yeni teklif ile aboneliğinizi otomatik olarak yenileyebiliriz.

 

ABONELİK SATINALDIKTAN SONRA İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ÇEVRİMİÇİ HESAP SAYFANIZA ERİŞEREK VEYA MÜŞTERİ HİZMETLERİYLE İLETİŞİME GEÇEREK OTOMATİK YENİLEME AYARINIZI KAPATABİLİRSİNİZ. OTOMATİK OLARAK YENİLENMEK İSTEMEZSENİZ ABONELİK SÜRESİ DOLMADAN EN AZ 30 GÜN ÖNCESİNDE OTOMATİK YENİLEMEYİ KAPATMANIZ GEREKİR. OTOMATİK YENİLEMEYİ KAPATMAZSANIZ ABONELİĞİNİZ YENİLEME SÜRESİ BOYUNCA TARAFINIZCA İPTAL EDİLMEDİĞİ (VEYA İŞBU SÖZLEŞME GEREĞİNCE TARAFIMIZCA SONLANDIRILMADIĞI) SÜRECE HER YENİLEME SÜRESİNDE GEÇERLİ SÖZLEŞME KAPSAMINDA DEVAM EDECEKTİR.

 

OTOMATİK YENİLEMEYİ KAPATMAK, OTOMATİK YENİLEMEYE KAYITLI OLAN VE ABONELİKLERİNİ ÖDEYEN ABONELERİMİZE ÖZEL OLARAK SUNDUĞUMUZ TÜM PREMİUM ÖZELLİKLERE VE HİZMETLERE SON VERECEKTİR.

 

İptal. Geri Ödeme İlkemizce sağlanan dışında aboneliğinizi iptal etme veya işbu Sözleşme'nin sonlandırılması, geçmişe yönelik bir geri ödeme ya da iptal tarihine dayalı olarak dağıtım ücretlerinin ödenmesi ile sonuçlanmaz. Aboneliğinizi iptal etmeniz ya da işbu Sözleşme'nin sonlandırılması gelecekte yineleyen ücretleri sonlandıracaktır ve söz konusu tarihte geçerli olan Abonelik Süresi'nin sonuna kadar abone olunan Yazılım ve Hizmetlere erişime sahip olacaksınız.

 

Geri Ödeme. McAfee'den satın alınan Yazılım ve Hizmetler için bir geri ödeme elde etmeye ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Geri Ödeme İlkemize bakın.

 

Veri Ücretleri. Veri veya dakika haklarınızı aşan kullanım ücretleri ve cezaları ya da yurt içi veya yurt dışı kısa mesaj hizmeti kullanımı dahil olmak üzere Yazılımı veya Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak veri veya mobil servis sağlayıcınızla ilgili her türlü ücret sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Destek ve Güncellemeler. Yazılım ve Hizmetlerinizin teknik destek hakkına sahip olması ve geçerli bir ücretli aboneliğiniz olması durumunda geçerli standart destek tekliflerimize uygun olarak teknik destek alacaksınız. Tüm Yazılım ve Hizmetlerde teknik destek sağlanmaz. Teknik destek ve ek seçenekler ile ilişkili bilgi için hangisi uygunsa satın almaya eşlik eden belgelere ya da hizmet hükümlerinize başvurun. Standart destek tekliflerimiz, ilkelerimiz ve prosedürlerimiz muhtelif zamanlarda değiştirilebilir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Yazılım ve Hizmetlerin eski sürümünü destekleme yönündeki yükümlülüklerimiz, bir yükseltme, değiştirilmiş veya daha sonraki sürüm veya Yazılım ve Hizmetlerdeki başka bir güncellemenin (“Güncelleme”) sunulmasıyla birlikte sona erer. Size kolaylık sağlaması ve cihazlarınızdaki Yazılımın geliştirdiğimiz yeni özellikleri içermesi amacıyla işbu Sözleşme'yi kabul ederek mevcut durumlarda arka plan yüklemelerini çalıştırmamızın mümkün olduğu ölçüde Güncellemeleri ve  talebiniz üzerine ve onayınız ile yeni Yazılımı cihazlarınıza otomatik olarak yüklememize izin vermiş olursunuz. Ayrıca Yazılımı otomatik olarak önceden yükleyebiliriz, ancak onayınız olmadan söz konusu Yazılımı etkinleştirmeyiz. Ücretsiz Yazılım için sunulan tüm Güncellemeler veya teknik destek, tamamen bizim takdirimiz doğrultusunda sunulmakta olup herhangi bir zamanda durdurulabilir.

 

Ürün ve Hizmetlerin Kullanım Ömrü. McAfee tamamen kendi takdiri doğrultusunda muhtelif zamanlarda belirli Yazılıma ya da Hizmetlere veya Yazılım ya da Hizmetlerin belirli özelliklerine son verebilir. “Son Satış Tarihi” belirli bir Yazılım veya Hizmet için artık satın alma, yenileme veya dosya indirme imkanı sunmayacağımız tarih anlamına gelir. Aboneliğinize uygulanacak bir yenileme süresi, Son Satış Tarihinden sonra biterse aboneliğinizi yenileyemeyeceksiniz. “Desteğin Sonlandırılması” belirli Yazılım veya Hizmetler için otomatik düzeltmeler, Güncellemeler ya da teknik destek sağlamayı bıraktığımız tarih anlamına gelir.

 

BELİRLİ ÜRÜNLER VE HİZMETLERE ÖZEL HÜKÜMLER

 

Hizmetler. İşbu Sözleşme ve yürürlükteki satın alma belgelerine ek olarak bizden satın aldığınız bazı Hizmetler, web sitemizde yayınlanan ek hizmet hükümlerine tabidir ve bunlar tarafından yönetilir. Güvenlik Hizmetlerinin, performans veya verimliliği geliştirmek için ve diğer iş nedenleriyle yeni tehditleri ele alacak şekilde güncellenmeleri gerekir. Abonelik Süresi boyunca Hizmetlerin özelliklerini ve işlevselliğini değiştirebileceğimizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Bu tür değişiklikler, Hizmetlerin işlevselliğini önemli ölçüde azaltmayacaktır. Bazı cihazlar, Hizmetleri alamayabilir. Hizmetleri almak için yüksek hızlı bir İnternet bağlantısı gerekir ve cihazınızın yürürlükteki Sistem Gerekliliklerini karşılaması gerekir.

 

Safe Family ve Çoklu Kullanıcı Ürünleri. Yetişkin, ebeveyn ya da yasal vasi iseniz Yazılımı veya Hizmetleri sadece kendi çocuklarınızı, yasal vasisi olduğunuz çocukları ya da izleme veya takip etmek için yasal yetkilendirmenizin olduğu diğer kişileri takip etmek ve izlemek için kullanabilirsiniz. Takip ve izleme yapan çok kullanıcılı Yazılım veya Hizmetlere erişiminizi genişlettiğiniz herhangi bir üçüncü taraftan yetkilendirme alma sorumluluğu size aittir.

 

Ücretsiz Yazılım. İndirdiğiniz veya başka şekilde aldığınız Yazılım ve Hizmetler, Ücretsiz Yazılım olsa dahi Sözleşme'nin bu bölümü sizin için de geçerli olacaktır. Bu bölümdeki herhangi bir hükmün işbu Sözleşme'deki herhangi bir hüküm veya koşulla çelişmesi halinde, Ücretsiz Yazılım ile ilgili olarak bu bölüm, sadece çelişkiyi çözmek amacıyla diğer hükmün/hükümlerin ve koşulun/koşulların yerini alacaktır. Tüm Ücretsiz Yazılım herhangi bir garanti (açık veya zımni), tazminat veya bakım ya da destek yükümlülükleri (açık veya zımni) olmadan "olduğu gibi", sağlanır, yasa tarafından hariç tutulamayan veya sınırlanamayan tüm yasal haklara tabidir. Ücretsiz Yazılımın sistem arızasına veya diğer arızalara ve veri kaybına yol açabilecek hata ya da diğer sorunlar içerebileceğini kabul etmiş olursunuz. Ücretsiz Yazılımın ileride duyurulacağını veya herhangi birinin kullanımına sunulacağını vaat ya da garanti etmediğimizi, Ücretsiz Yazılımı duyurmak veya sunmak ile ilgili size karşı açık ya da zımni bir yükümlülüğümüz olmadığını ve Ücretsiz Yazılıma benzer veya Ücretsiz Yazılım ile uyumlu bir ürün ya da Ücretsiz Yazılım için herhangi bir güncelleme sunma yükümlülüğümüzün bulunmadığını kabul etmiş olursunuz. Bu doğrultuda Ücretsiz Yazılımı, riski tamamen size ait olacak şekilde kullandığınızı kabul etmiş olursunuz.

 

“(Cihazınızın) Ömrü Boyunca Geçerli" Abonelik. “(Cihazınızın) Ömrü Boyunca Geçerli” McAfee aboneliği, Cihazınızın satın alımı kapsamındaysa tek bir Windows Bilgisayar veya Android mobil cihazda (“Cihazınız”) ya da “(Cihazınızın) Ömrü Boyunca Geçerli” McAfee aboneliğini ayrı olarak satın aldıysanız maksimum üç Cihazınızda geçerli olabilir. Cihazınıza düzgün şekilde yüklendiğinde Cihazınızın “Kullanım Ömrü Boyunca Geçerli” McAfee aboneliği Cihazınızın endüstri standardı hizmet ömrünün geri kalanı süresince etkin olacaktır ve bir yıl boyunca normal çalışma saatlerinde İngilizce telefon ve web tabanlı teknik destek alma ve Cihazınızda şu an kurulu işletim sisteminin Windows’un en son sürümünden en fazla iki sürüm eski olması koşuluyla (örneğin, “Windows 10.x” veya “Android 4.x” için Cihazınızın endüstri standardı hizmet ömrü (5 - 7 yıl) boyunca veya tablet ya da akıllı telefonlarda 3 yıl boyunca) İngilizce web tabanlı teknik destek alma hakkına sahipsiniz. "(Cihazınızın) Ömrü Boyunca Geçerli" McAfee aboneliği hiçbir durumda ve koşul altında başka bir kişiye devredilemez ya da bilgisayara veya cihaza aktarılamaz. Cihazınızın hizmet ömrü dolmadan Cihazınızı başka bir kişiye satar veya başka bir şekilde devrederseniz "(Cihazınızın) Ömrü Boyunca Geçerli" McAfee aboneliğiniz geçersiz olacak ve feshedilecek ve Cihazınızın yeni sahibinin "(Cihazınızın) Ömrü Boyunca Geçerli" McAfee aboneliğini yükleme, kullanma veya sahip olma hakkı olmayacaktır. “(Cihazınızın) Ömrü Boyunca Geçerli” McAfee aboneliğini başka bir bilgisayara veya cihaza aktarma, taşıma yahut tekrar yükleme girişimi veya orijinal bilgisayardan yahut cihazdan veya orijinal üç bilgisayardan yahut cihazdan başka bir bilgisayara veya cihaza yükleme girişimi (hangisi geçerliyse) “(Cihazınızın) Ömrü Boyunca Geçerli” McAfee aboneliğini yükleme, kullanma yahut sahip olma hakkınızı sonlandırılacaktır. Güncellemeleri ve destek hizmeti almak için “(Cihazınızın) Kullanım Ömrü Boyunca Geçerli” McAfee Yazılımını periyodik olarak güncellemeli ve yazılımın aynı McAfee ürünü seviyesinin son sürümüne yükseltmelisiniz. Herhangi bir zamanda “(Cihazınızın) Kullanım Ömrü Boyunca Geçerli” McAfee aboneliğinden farklı bir McAfee ürününe yükseltmeye karar verirseniz bu ürün yükseltmesi:(1) ilgili ürünün yürürlükteki ücretine tabi olacak; (2) “(Cihazınızın) Kullanım Ömrü Boyunca Geçerli” McAfee lisansının parçası OLMAYACAK ve (3) “(Cihazınızın) Kullanım Ömrü Boyunca Geçerli” McAfee aboneliğiniz ve lisansınız, bildirilmeden veya önceden ödenen para geri ödenmeden otomatik olarak sonlanacaktır.

 

Virüs Kaldırma TechMaster Hizmetleri veya Virüs Koruma Teminatı. Aboneliğinizin Virüs Kaldırma Hizmetlerini, TechMaster Hizmetini içermesi ya da Virüs Koruma Teminatımıza veya zararlı yazılımı kaldırmayı denemek ya da belirtilen diğer hizmetleri gerçekleştirmek adına bizim veya iş ortaklarımızdan birinin cihazınıza eriştiği benzeri bir hizmete hak kazanması durumunda satın almaya eşlik eden belgelerde  ve web sitemizde bulunan hükümlerde belirtilmiş olabilecek ek hükümler geçerlidir. Zararlı yazılım kaldırma Hizmetlerini gerçekleştirmek üzere ticari olarak makul çabalar göstereceğiz. Tüm zararlı yazılımın Hizmetler aracılığıyla kaldırılamayacağını ve tüm virüsleri cihaz(lar)ınızdan kaldırabileceğimizi garanti etmediğimizi anlamakta ve kabul etmektesiniz. Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde verilerin, bizim ya da temsilcilerimizin ihmali dahil olmak üzere bu Hizmetler veya herhangi bir eylem ya da eksiklikten kaynaklanan yazılımın kaybı ya da kurtarılması veya sistem(ler)in ya da ağların kullanım kaybı konusunda hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır. Herhangi bir parola ya da diğer erişim kontrolü sorunlarına ilişkin sizinle çalışmamız durumunda Hizmetlerin tamamlanmasının ardından söz konusu parolayı (parolaları) hemen sıfırlamanızı kesinlikle öneririz. Cihazınızdaki Yazılımın yasal lisans sahibi olduğunuzu ve İnternet kullanımının risklerinin sadece size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Hizmetleri almayı seçerek (i) Hizmeti satın aldığınız donanımınıza ve yazılımınıza tam erişime sahip olduğunu ve (ii) Hizmetler tarafından etkilenebilecek donanımdaki tüm yazılımların ya da verilerin ayrı ortamının yedeklemesini tamamladığınızı kabul etmiş olursunuz. Virüs Koruma Teminatı otomatik yenileme hizmetine aktif kayıt gerektirir ve web sitemizde yayınlanan ek hüküm ve kısıtlamalara tabidir.

 

Parola Yönetimi. Parolanızın güvenliği ve hesabınızı güvenli tutmaya ilişkin tüm işlemler sizin sorumluluğunuzdur. Ana parolanızı ve hesabınızın şifreleme anahtarını güvenliğini sağlamalısınız, kaybederseniz verilerinize erişemeyebilirsiniz. Hesabınızın başka kişilerce kullanılması dahil olmak üzere hesabınızda meydana gelen her türlü faaliyet sadece sizin sorumluluğunuzda ve yükümlülüğünüzde olacaktır. Hesabınız yetkisiz kullanılmış veya hesabınıza yetkisiz erişim sağlanmışsa derhal bize bildirmelisiniz. Hesabınızın yetkisiz kullanımı veya hesabınıza yetkisiz erişimden kaynaklanan herhangi bir kayıptan biz sorumlu tutulamayız, ancak yetkisiz bir kullanım sonucunda tarafımızca veya başkaları tarafından maruz kalınan kayıplardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. ANA PAROLALARA ERİŞİMİMİZ BULUNMAMAKTADIR VE HERHANGİ BİR PAROLA YÖNETİMİ ÖZELLİĞİ VEYA YAZILIM İÇİN ANA PAROLANIZI UNUTMANIZ HALİNDE ŞİFRELENMİŞ VERİLERİNİZİ KURTARAMAYIZ. Parola yönetim Yazılımımızın hem ücretsiz hem de premium sürümlerini sunuyoruz. Ücretsiz sürüm, depolayabileceğiniz maksimum benzersiz hesap (web sitesi ya da uygulama oturum açma bilgileri gibi) sayısını sınırlandırır. Yazılımın premium sürümü, bir promosyon sırasında ücretsiz olarak indirilebilir, ancak promosyon dönemi sona erdiğinde ücretsiz sürümün izin verdiği maksimum sayıyı aşmış olmanız durumunda herhangi bir benzersiz hesap eklemenize izin verilmez. Herhangi bir McAfee parola yönetimi Yazılımı indirirseniz indirme işlemi ile bağlantılı olarak yayınlanan tüm abonelik ücretleri ve işbu Sözleşme'nin hüküm ve koşulları söz konusu indirme için geçerli olacaktır.

 

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor, bir web sitesi ile ilişkili olabilecek belirli riskler hakkında kullanıcılara rehberlik etmek için bilgiler sağlayan (ilgili web sitesi ile) bir Yazılımdır. WebAdvisor Yazılımı, başlıca arama motorları tarafından sağlanan bağlantıların yanında renk-kodlu semboller gösterir ve ilgili web siteleri, site değerlendirmelerini etkileyen etkenler hakkında bilgi veren dosya sayfaları içerir. Site değerlendirmeleri öncelikli olarak otomatik yöntemler kullanılarak elde edilir; WebAdvisor Yazılımı, web sitesi tasarımının her yönünü tespit edemez veya inceleyemez, ayrıca site sahibinin niyetini de belirleyemez. Üçüncü taraflara ait sitelerin içeriğini kontrol etmediğimiz gibi söz konusu içerikler hakkında herhangi bir sorumluluk da kabul etmeyiz ve üçüncü taraflara ait sitelerin bazılarında sakıncalı, uygunsuz veya rahatsız edici bulduğunuz içerikler bulunabilir. SİTE DEĞERLENDİRMELERİ, BELİRLİ BİR SİTENİN SPESİFİK UYGULAMALARI VEYA GÜVENİLİRLİĞİ KONUSUNDA GARANTİ SUNMAZ VE SİTE DEĞERLENDİRMELERİ, HİÇBİR ŞEKİLDE SİTENİN İÇERİĞİ, KONUSU, GENEL KALİTESİ VEYA KULLANIŞLILIĞININ TARAFIMIZDAN ONAYLANDIĞI ANLAMINA GELMEZ.

 

Hizmet Oturumlarının İzlenmesi. Biz ve iş ortaklarımız (hiçbir sorumluluk olmadan) müşteri hizmetini, dahili eğitimi ve dahili pazar araştırmasını iyileştirme amaçlarıyla telefon aramaları ve çevrimiçi oturumlar dahil Hizmet oturumlarını izleyebilir ve kaydedebiliriz. Böylelikle Hizmetleri izleme ve kaydetme, herhangi bir yasayı, mevzuatı ya da diğer devlet kurallarını yerine getirmek adına gerekli veya uygun olduğu şekilde herhangi bir bilgiyi kullanma ya da ifşa etme; size veya diğer kullanıcılara Hizmetleri sağlama ve gelecekte size sağlayabileceğimiz Hizmetlerin türlerini iyileştirme konusunda bize izin vermiş oluyorsunuz.

 

McAfee Ev Aygıtları Tarayıcısı. Ürünlerimizin bazılarında McAfee Ev Aygıtları Tarayıcısı adlı bir özellik bulunabilir. Bu özellik, evinizin Wi-Fi ağına bağlı bulunan tüm cihazları tarayıp güvenliği kötü durumda olabilecek cihazları tespit ederek sizi uyarır. Bu taramalar, güvenlik riski teşkil edebilecek yeni cihazları tespit etmek amacıyla düzenli aralıklarla gerçekleştirilir. Bu özelliğin işlevini yerine getirebilmesi için özelliği kullanmayı kabul ettiğinizi onaylamanız gerekir. Onayladıktan sonra, özelliği kullanmayı kabul ettiğiniz anda size sağlanan ürün içi talimatları uygulayarak dilediğiniz zaman kullanmaktan vazgeçebilirsiniz. Özelliği kullanmayı kabul ederek bize evinizin Wi-Fi ağına bağlanmış olduğunuzu; güvenliği kötü durumda olabilecek cihazları tespit etmesi amacıyla evinizin Wi-Fi ağına bağlanan tüm cihazları taraması için McAfee’ye yetki vermeye izniniz olduğunu; evinizin Wi-Fi ağına bağlı tüm cihazların sahiplerinin McAfee Ev Aygıtları Tarayıcısı’nın bağlı cihazlar arasından güvenliği kötü durumda olanları tespit etmek amacıyla ağınıza bağlı bulunan her cihazdan veri toplamaya çalışacağının bilincinde olduğunu ve evinizin Wi-Fi ağının parolasını, cihazlarının McAfee Ev Aygıtları Tarayıcısı tarafından taranmasını istemeyen kişilere vermeyeceğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

KİMLİK KORUMA HİZMETLERİNE ÖZEL HÜKÜMLER.

 

Bu hükümler yalnızca tarafımızca veya güvenilir iş ortaklarımızdan biri tarafından sunulan kimlik koruma hizmetlerine (bu Hizmetler bazı zamanlar "Kimlik Koruma Hizmetleri" olarak adlandırılır) kayıtlı olmanız, hak sahibi olmanız ya da bunları kullanmanız durumunda geçerlidir.  Bu Hizmetler kapsamındaki haklarınız satın alma veya kayıt yaptırmaya eşlik eden belgelerde ve geçerli olan ilave ürüne ait hizmet hükümlerinde belirlenmiş olabilir ve web sitemizdebulunmaktadır.

 

Kimlik Koruma Hizmetlerinin bazı özellikleri yalnızca geçerli bir sosyal güvenlik numarasına sahip olan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları tarafından kullanılabilir. Uygunluk kriterlerinin tam listesi için buraya bakın. Hizmetlere kaydolurken sizlerden şu tür bilgiler isteyeceğiz: (i) iletişim bilgileri (ad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi); (ii) kimliğe ilişkin bilgiler (doğum tarihi, ehliyet numarası ve sosyal güvenlik numarası gibi) ve (iii) kimliğinizi ve finansal bilgilerinizi doğrulayacak bilgiler (kredi kartı numarası gibi). Bu bilgilere; kimliğinizi doğrulamak, Hizmetlerimize ilişkin kabul ettiğiniz ücreti tahsil etmek ve kimliğinizi izlemek ve örneğin; kimlik doğrulama şirketleri, üçüncü taraf servis sağlayıcıları, üçüncü taraf veri tedarikçileri, tüketici raporlama aracıları, kredi büroları, ödeme validasyon şirketleri, emniyet teşkilatı ve diğerleri gibi hedeflere söz konusu Hizmetleri sağlamak gerektiğinde üçüncü taraflar ile iletişime geçmek dahil olmak üzere Hizmetleri size sağlama yükümlülüğümüzü yerine getirmek için gereklidir. McAfee'nin Gizlilik Bildirimi, Kimlik Koruma Hizmetlerini kullanımınız ile bağlantılı olarak sizin hakkınızdaki bilgilerin tarafımızca (ya da adımıza işlem gerçekleştiren diğerleri tarafından) toplanma, kullanılma ve paylaşılma tutumunu genel hatları ile açıklamaktadır ve işbu Lisans Sözleşmesi'ni onaylamadan veya Hizmetlerimizi kullanmadan önce Gizlilik Bildirimimizi incelemek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

 İşbu Sözleşme'yi onaylayarak ve Kimlik Koruma Hizmetlerimizi kullanarak bize ve çalışanlarımıza, aracılarımıza, alt kuruluşlarımıza, bağlı kuruluşlarımıza, yüklenicilerimize, üçüncü taraf servis sağlayıcılarımıza, veri tedarikçilerimize ve Experian, TransUnion, Equifax ve bağlı kuruluşları dahil olmak üzere değiştirilen şekilde Adil Kredi Raporlama Yasası (FCRA) kapsamında tüm diğer kredi raporlama aracılarımıza yazılı talimatlar (bu hükümlerde açıklanan şekilde), sizin hakkınızda (veya varsa kaydettiğiniz herhangi bir çocuk hakkında) her bir ulusal kredi ya da tüketici raporlama aracısından olan kredi raporları dahil olmak üzere tüketici raporlarına erişim ve bunları kullanma ve kimliğinizi doğrulama ve izleme, size Kimlik Koruma Hizmetlerini sunmak adına hakkınızdaki bilgileri üçüncü taraf veri tedarikçileri ve bunun gibi tüm ulusal kredi raporlama aracısı ile paylaşma onayı ve yetkilendirmesi vermiş olduğunuzu anlamış olursunuz.

 

ABD’de Adil Kredi Raporlama Yasası. Adil Kredi Raporlama Yasası her bir tüketici raporlama aracısından istek zamanında tüketici dosyanızdaki tüm bilgilerin bir açıklamasını edinmenizi sağlar. Bir tüketici raporlama aracısındaki dosyanızda yer alan bilgilerin tam açıklamasının doğrudan söz konusu tüketici raporlama aracısından edinilmesi gerekir. McAfee Kimlik Koruma tarafından sağlanan ya da talep edilen tüketici raporları, FCRA veya benzer yasalar gereğince bir tüketici raporlama aracısı tarafından sunulan bilgilerin açıklamasını oluşturmak adına tasarlanmamıştır.

 

FCRA kapsamında her bir ulusal raporlama aracısından kredi raporunuzun yıllık ücretsiz bir açıklamasını alma hakkına sahipsiniz. Şu adresten FCRA kapsamında ücretsiz yıllık raporunuzu talep edebilirsiniz: www.annualcreditreport.com.

 

Ayrıca şu durumlarda bir tüketici raporlama aracısından kredi raporunuzun ücretsiz kopyasını alma hakkına da sahipsiniz:

 

Bu tür bir aracı tarafından sağlanan tüketici raporundaki bilgilere dayalı olarak geçtiğimiz 60 gün içinde reddedilmeniz ya da farklı şekilde tüketici, sigorta, istihdam veya devlet tarafından verilen lisans ya da devlet tarafından verilen diğer haklar ile ilişkili olumsuz bir eyleme dair bilgilendirilmiş olmanız durumunda.

 

Bu tür bir aracı tarafından sağlanan tüketici raporundaki bilgilere dayalı olarak geçtiğimiz 60 gün içinde ev/apartman kiranızın reddedilmesi veya normalde gerekenden daha yüksek bir depozito ödemeniz gerekmesi durumunda.

 

Bu tür bir sertifikalandırmada gerçekleştirdiğiniz tarihten itibaren 60 günlük dönem süresince yazılı olarak işsiz olduğunuzu ve bir işe başvurmayı amaçladığını doğrulamanız durumunda.

 

Yazılı olarak kamu yardımı aldığınızı doğrulamanız durumunda.

 

Yazılı olarak söz konusu tüketici raporlama aracısındaki dosyanızın dolandırıcılık nedeniyle hatalı bilgiler içerdiğine inanmak adına nedenleriniz olduğunu doğrulamanız durumunda.

 

Ayrıca Colorado, Maryland, Massachusetts, New Jersey veya Vermont eyaletinde ikamet ediyorsanız tüketici raporunuzun ücretsiz kopyasını yılda bir kez alma hakkınız vardır ve Georgia eyaletinde ikamet ediyorsanız tüketici raporunuzun ücretsiz kopyasını yılda iki kez alma hakkınız vardır. Illinois sakinleri için tüketici raporlama aracılarının yasalar gereğince ücretsiz olarak ya da çok düşük bir ücretle talep üzerine tüketici kaydınızın bir kopyasını size sağlamaları gerekir. Aksi durumunda tüketici raporlama aracısı, tüketici raporunuzun bir kopyasını size sağlamaya ilişkin yüksek bir ücret uygulayabilir.

 

Adil Tüketici Raporlama Yasası, tüketici raporunuzda hatalı ya da eksik bilgi sağladığınızı ortaya koyar. RAPORUNUZDAKİ HATALI YA DA EKSİK OLAN BİLGİLERİ BELİRTMEK VEYA EQUIFAX, EXPERIAN YA DA TRANSUNION OLMAK ÜZERE ÜÇ ULUSAL TÜKETİCİ RAPORLAMA ARACISINDAN VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA TÜKETİCİ RAPORLAMA ARACISINDAN RAPORUNUZUN BİR KOPYASINI ALMAK ADINA TÜKETİCİ RAPORLAMA ARACILARINDAN HİÇ BİRİNDEN TÜKETİCİ RAPORUNUZU SATIN ALMANIZ GEREKMEZ.

 

Yukarıda açıklananlar dışındaki koşullar altında tüketici raporunun ücretsiz bir kopyasını sağlamak Equifax, Experian ve/veya TransUnion'ın ilkeleri olabilir. Tüketici raporunuzun kopyasını doğrudan bu tür bir aracıdan almak için Equifax, Experian veya TransUnion ile iletişime geçmek istemeniz ya da bir Equifax, Experian veya TransUnion kredi raporu dosyasında yer alan bilgilere itiraz etmeyi istemeniz durumunda lütfen bu kuruluşlarla aşağıdakiler aracılığıyla iletişime geçin:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

 

Equifax: 1-800-685-1111

 

Transunion: 1-800-916-8800

 

FCRA kapsamındaki haklarınızın tam özeti için burayatıklayın.

 

Ek Garanti Bildirimleri ve Yükümlülük Sınırlaması. Aşağıda Kimlik Koruma Hizmetlerimiz için geçerli olan ek garantiler ve yükümlülük sınırlamaları yer almaktadır:

 

TARAFIMIZCA YA DA HİZMETLER ARACILIĞIYLA VEYA TARAFINDAN ELDE EDİLEN SÖZLÜ YA DA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, İŞBU SÖZLEŞME'DE AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLMEYEN HERHANGİ BİR GARANTİYİ OLUŞTURMAZ. KİMLİK KORUMA HİZMETLERİ, "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLİR OLDUĞUNDA" TEMELİNDE SAĞLANIR. MCAFEE, LLC VE ÜÇÜNCÜ TARAF SERVİS SAĞLAYICILARI VE BUNLARIN VERİ TEDARİKÇİLERİ HİZMETLER İLE İLİŞKİLİ OLARAK AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR TEMSİLİYET VEYA GARANTİ SAĞLAMAZ VE BUNUNLA İLGİLİ OLARAK TÜM AÇIK YA DA ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER. YUKARIDAKİLERİ SINIRLANDIRMADAN MCAFEE, LLC VE ÜÇÜNCÜ TARAF SERVİS SAĞLAYICILARI VE BUNLARIN VERİ TEDARİKÇİLERİ KİMLİK KORUMA HİZMETLERİNİN DOĞRULUĞU, DAKİKLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, TİCARETE UYGUNLUĞU, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNUN GARANTİSİNİ VEYA TEMİNATINI VERMEZ VE KİMLİK KORUMA HİZMETLERİNİN VEYA BURADAKİ VERİLERİN KULLANIMINDAN (TAM YA DA KISMİ OLARAK) KAYNAKLANAN HİÇBİR KAYIPTAN VEYA YARALANMADAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

 

Yürürlükteki diğer yasalar kapsamında bir kredi onarım kuruluşu ya da benzer şekilde düzenlenmiş bir kuruluş değiliz ve kredi onarım tavsiyesi sağlamayız.

 

Kredi izleme tekliflerimiz yalnızca satın alan tüketici ile ilişkili kredi dosyasını izler ve satın alan tüketici ile ilişkili kredi dosyasını, geçerli kredi bürosu (büroları) tarafından tutulan herhangi bir diğer kredi dosyasıyla karşılaştırmalı izlemez, bununla karşılaştırmaz ya da çapraz referans kullanmaz.

 

Tüm işletmelerdeki tüm işlemleri izlemeyiz.

 

Kredi puanları, raporları ve kredi izleme işlemi için ek doğrulama süreci gerekli olabilir ve kredi hizmetleri, söz konusu süreç tamamlanana kadar beklemede kalacaktır. Kimliğinizi doğrulayana kadar düşük bir hizmet ücreti tahsil edilecektir.

 

Vantage Score kredi puanları; sırasıyla Equifax, Experian ve TransUnion'dan gelen verilere dayalı olarak Vantage Score 3.0 kredi puanıdır. Üçüncü taraflar, kredi itibarınızı değerlendirmek adına farklı bir Vantage Score ya da farklı türde bir kredi puanı kullanabilir.

 

McAfee® Kimlik Hırsızlığı Koruma ProtectionPlus ve Premium hizmetleri için Experian ve TransUnion tarafından gerçekleştirilen kredi izleme işleminin başlaması birkaç gün sürebilir.

 

Fiili dolandırıcılık, yetkisiz işlemler, davalar veya diğer yükümlülüklere karşı koruma sağlamak veya bunları önlemek adına ve hiç bir başka amaç olmaksızın Kimlik Koruma Hizmetlerini (ve buradaki bilgilerin herhangi birini) kullanacağınızı ifade etmekte ve bize bunun garantisini vermektesiniz.

 

Bizim makul denetimimiz ötesindeki nedenlerle bunun gerçekleştirilmesindeki gecikme veya başarısızlıklardan sorumlu değiliz.

 

Kimlik Koruma Hizmetlerinin ücretsiz aboneliği, kaydolma tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

 

BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGAT BİLDİRİMİ

 

Avrupa Birliği’ne üye olmayan tüm müşteriler için.

 

Anlaşmazlıklar için Tahkime Gitmeyi Kabul Etme. Sadece bu kısımda aşağıda açıklanan Asliye Mahkemesi Seçeneği için geçerli olmak üzere, hak iddiasının türüne veya hukuk teorisi ya da hukuki yol ("Hak İddiası") siz veya bizim birbirimize yönelttiğimiz işbu Sözleşme, Yazılım veya Hizmetlerden kaynaklı, bunlarla ilgili veya herhangi bir yönüyle bağlantılı her tür hak iddiası, anlaşmazlık veya ihtilaf gizli, bağlayıcı tahkim tarafından çözülecektir. İşbu tahkim sözleşmesi şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) bu tahkim hükümlerinin herhangi biri dahil olmak üzere işbu Sözleşmeye ilişkin uygulanabilirlik veya yorumlama ile ilgili iddialar; (ii) size ait İddialar ve ayrıca çalışan, temsilci, aracı, halef, selef, vasi, görevli ya da iflas durumunda kayyum gibi adınıza ya da sizinle bağlantılı olarak yapılan İddialar; (iii) doğrudan bizimle ve/veya ana şirketimiz, bağlı kuruluşlarımız, şubelerimiz, halefler, görevliler, çalışanlar ve aracılarımız ile ilişkili İddialar ve (iv) bir toplu davanın, şahıslar tarafından kamu yararına açılan davanın ya da diğer kolektif, konsolide veya temsili davaların parçası olarak ortaya konmuş olabilecek İddialar, bu tür iddiaların bireysel (toplu olmayan ve temsiliyet temelinde olmayan) şekilde işlenmesi gerektiği ve hakemlik eden kişinin yalnızca bireysel (toplu olmayan ve temsiliyet temelinde olmayan) bazda tazminata hükmetme yetkisine sahip olacağı açık bir şekilde anlaşılmış ve kabul edilmiştir. HİÇBİR TOPLU DAVANIN, KOLEKTİF DAVANIN, KONSOLİDE DAVANIN, ŞAHISLAR TARAFINDAN KAMU YARARINA AÇILAN DAVANIN VEYA DİĞER TEMSİLİ DAVANIN TAHKİMDE GÖRÜLMEYECEĞİ VE SÖZ KONUSU DAVALARIN MAHKEMEDE DE GÖRÜLMEYECEĞİ KONUSUNDA ANLAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ. SİZ VE BİZ İŞBU TAHKİM SÖZLEŞMESİNİ KABUL EDEREK BU TAHKİM HÜKMÜ KAPSAMINDAKİ HERHANGİ BİR HUSUSLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR TOPLU DAVA, TEMSİLİ DAVA, ŞAHISLARCA KAMU YARARINA AÇILAN DAVA YA DA KOLEKTİF VEYA KONSOLİDE DAVAYI BAŞLATMA VEYA BU TÜR BİR DAVAYA KATILMA HAKKIMIZDAN FERAGAT ETMEYİ KABUL EDİYORUZ.

 

Anlaşmazlık Bildirimi. Tahkim arayışında olan tarafın ilk olarak anlaşmazlığın diğer tarafını tahkimi başlatmadan en az 60 gün öncesinde bilgilendirmesi gerekir. Tebliğler, McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Legal Department dikkatine gönderilmelidir. Bildirim, adınızı, adresinizi, iletişim bilgilerinizi, anlaşmazlığa yol açan hususları ve talep edilen çözümü içermelidir. Siz ve biz, anlaşmazlık bildiriminin gönderildiği tarihten itibaren 60 gün içinde anlaşmazlığı resmi olmayan müzakere aracılığıyla çözmek üzere makul çaba göstereceğiz. 60 günün ardından siz veya biz tahkim sürecini başlatabiliriz. Bu tebliğ yükümlülükleriyle beraber, tahkim istenen veya gerekli görülen Hak İddiası/İddiaları için tahkim talebi siz veya biz tarafından geçerli sınırlamalar statüsünde yapılmalıdır.  Bu tebliği yükümlülükleri herhangi bir Hak İddiası/Hak İddiaları için geçerli sınırlamaların statüsünü değiştirmez.

 

Tahkim Yönetimi. Herhangi bir anlaşmazlık resmi olmayan müzakere ile çözülmediği durumda her türlü iddia, anlaşmazlık ya da uyuşmazlık iki taraftan birinin isteği üzerine eyalet yasası değil de Federal Tahkim Kanunu ("FAA") tarafından yönetilen bağlayıcı tahkim ile özel olarak yürütülecektir. Sadece aşağıda açıklanan bireysel tüketicilere yönelik Asliye Mahkemesi Seçeneği için geçerli olmak üzere, SİZ VE BİZ TÜM ANLAŞMAZLIKLARI BİR HAKİM VEYA JÜRİ KARŞISINDA MAHKEMEDE GÖRÜLMEK ÜZERE DAVA AÇMA (VEYA BİR GRUP YA DA TOPLULUĞUN ÜYESİ OLARAK KATILMA) HAKKIMIZDAN FERAGAT EDİYORUZ. Bunun yerine tüm anlaşmazlıklar, tek bir tarafsız hakem önünde çözümlenecek ve işlem gizli tutulacaktır. Hakem, kendi yetki alanında hukuki görevlerde bulunma yetkisine sahip ve en az on yıl deneyimli bir avukat ya da AAA kuralları uyarınca seçilmiş emekli veya önceden bu görevde bulunmuş bir hakim olmalıdır. İşbu Sözleşme'nin hükümleri hakem için bağlayıcıdır ve tahkim, işbu Sözleşme ile değiştirildiği üzere AAA’nın Ticari Tahkim Kuralları veya Tüketici Tahkim Kuralları’na (“Tahkim Kuralları”) göre yürütülecektir. Ayrıntılı bilgi için adr.org adresini ziyaret edin veya 1-800-778-7879 numaralı telefonu arayın. 25.000 ABD dolarının altındaki talepler veya karşı talepler dışında hakem, hükme dayanak oluşturan başlıca bulguları ve sonuçları açıklamak için yeterli bir yazılı, gerekçeli karar düzenleyecektir. Tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak yürütülecek ve Amerika Birleşik Devletler FAA, işbu Sözleşme'deki bağlayıcı tahkim maddesi gereğince yorumları ve işlemleri yönetecektir. Hüküm gizli tutulacak ve sadece nihai bir karar elde etmek amacıyla veya yasalarca başka şekilde gerekli görülmesi halinde ifşa edilecektir. Ayrıca siz ve biz karar yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından bir hakim tarafından nihai hükme ulaşabileceğini kabul ederiz. Tahkim hükmü, sadece tahkime konu olan davalarla ilgili olarak sadece adı geçen taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyecektir ve başka bir anlaşmazlığa ilişkin hak ve yükümlülükler üzerinde herhangi bir bağlayıcılığı olmayacaktır.

 

Masraflar. İlk dava açma ücreti tahkime başvuran tarafça karşılanacaktır. Tahkime siz başvurmuşsanız ve verilen hüküm sizin lehinize ise dava açma ücretinizi size geri ödeyeceğiz. Duruşmaların ilk günü için ücretleri ve masrafları ödeyeceğiz. Diğer tüm ücret ve masraflar tahkim kurallarına uygun olarak tahsis edilecektir. Ancak hakemin sizin tarafınızdan karşılanamayacağına karar vermesi veya bizden talep etmeniz ve bizim de bu doğrultuda makul gerekçeler olduğuna karar vermemiz durumunda dava açma ücretlerini ve diğer ücretleri önceden ödeyeceğiz ya da iade edeceğiz. Kimin lehinde karar verildiğine bakılmaksızın, taraflar kendi avukatları, bilirkişileri ve tanıklarına ilişkin masraflar ve diğer masraflardan kendileri sorumlu olacaktır, ancak geçerli kanunları uygulayarak hakemin kararlaştırması halinde taraflar tüm giderleri diğer taraftan tahsil edebilir.

 

Asliye Mahkemesi Seçeneği.  Bireysel bir tüketiciyseniz oturduğunuz yerdeki Asliye mahkemesinde veya Santa Clara County, Kaliforniya’da mahkeme şartlarını sağlıyorsanız bize dava açmayı tercih edebilirsiniz.

 

McAfee Tarafından Geçici Çözümlere Başvurma Hakkının Saklı Kalması. İşbu Sözleşme'deki hiçbir hüküm kendi kendimize bulacağımız çözümlere başvurma veya yasal sürece uyma ya da yargı yetkisine sahip bir mahkemeden ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz veya mahkeme ilamı alma gibi geçici çözümlere başvurma hakkımızı sınırlandırıcı ya da kısıtlayıcı nitelikte değildir, ancak söz konusu geçici çözümlere ilişkin anlaşmazlıklar bizim tarafımızdan tahkime taşınabilir.

 

Hükümlerin Çelişmesi. Tahkim Kuralları ile işbu tahkim anlaşması hükümlerinin çelişmesi durumunda işbu tahkim anlaşması geçerli olacaktır. İşbu tahkim anlaşmasının herhangi bir bölümü geçersiz veya uygulanamaz sayılırsa tahkim anlaşmasının diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenmeyecektir, ancak (a) toplu tahkim yasağının geçersiz sayılması durumunda bu tahkim anlaşmasının tamamı geçersiz sayılacaktır ve (b) kamu yararına şahıslarca açılan temsili davaların tahkimine ilişkin yasağın geçersiz sayılması halinde tahkim anlaşması sadece söz konusu davalar için geçersiz olacaktır. İşbu tahkim anlaşması, işbu Sözleşme'nin sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda da geçerliliğini koruyacaktır. İşbu tahkim anlaşması ve diğer geçerli tahkim hükümleri arasında bir çelişki olması halinde işbu tahkim anlaşması geçerli olacaktır.

 

JÜRİSİZ DURUŞMADAN FERAGAT. HERHANGİ BİR NEDENLE BİR DAVA TAHKİMDE DEĞİL DE MAHKEMEDE GÖRÜLÜRSE SİZ VE BİZ DURUŞMANIN JÜRİSİZ YAPILACAĞI KONUSUNDA MUTABIK OLURUZ. SİZ VE BİZ İŞBU SÖZLEŞME YAHUT BİZDEN ALDIĞINIZ HERHANGİ BİR YAZILIM VEYA HİZMETTEN KAYNAKLANAN, BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ VEYA BAĞLANTILI OLAN HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIK İÇİN JÜRİLİ DURUŞMA HAKKINIZDAN KAYITSIZ ŞARTSIZ FERAGAT EDERİZ.   DAVA AÇILMASI HALİNDE BU PARAGRAF MAHKEMEDE GÖRÜLEN BİR DURUŞMADA YAZILI ONAY OLARAK SUNULABİLİR. Bu paragraf, Anlaşmazlıklar için Tahkime Gitmeyi Kabul Etme işlemini hiçbir şekilde geçersiz kılmaz.

 

Avrupa Birliği Müşterileri için – Çevrimiçi Anlaşmazlık Çözümü Hizmeti ("ODR") ve Alternatif Anlaşmazlık Çözümü ("ADR"). Kanunen web sitemizden AB ODR Platformuna bir bağlantı vermemiz gereklidir: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Bizimle ilgili bir şikayetiniz olması durumunda ADR'yi kullanma zorunluluğumuz yoktur. Bizimle ilişkili dahili şikayetleri ele alma prosedürlerimizi kullanarak çözümleyemeyeceğimiz bir şikayetiniz olmaması durumunda ADR'ye gönderme konusunda hazır olup olmadığımızı size mektup ya da e-posta yoluyla haber vereceğiz. Web sitemiz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

GENEL YASAL HÜKÜMLER

 

İşbu Sözleşme'nin Tabi Olduğu Yasalar. Aşağıdaki Yerel Yasalar Bölümü'nde belirtilen durumlar hariç, tahkimle ilgili tüm hükümlerin FAA’ya tabi olması dışında işbu Sözleşme, Yazılım ve Hizmetlerin kullanımı, taraflar arasındaki ilişki ve sizinle bizim aramızdaki anlaşmazlıklar dahil Sözleşme'den kaynaklanan, Sözleşme ile ilgili veya bağlantılı her türlü anlaşmazlık, yasaların çatışması ilkesi haricinde New York eyaleti yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır. Herhangi bir nedenle New York eyaleti yasalarının geçersiz olması durumunda aşağıdaki Yerel Yasalar Bölümü'nde belirtilen durumlar hariç ve tahkimle ilgili tüm hükümlerin FAA'ya tabi olması dışında işbu Sözleşme, Yazılım ve Hizmetlerin kullanımı, taraflar arasındaki ilişki ve sizinle bizim aramızdaki anlaşmazlıklar dahil Sözleşme’den kaynaklanan, işbu Sözleşme ile ilgili veya bağlantılı olan her türlü anlaşmazlık, yasaların çatışması ilkesi haricinde Delaware eyaleti yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması ve Standart Bilgisayar Bilgisi İşlemleri Yasası, Yazılım veya Hizmetler için geçerli değildir.

 

Veri Saldırıları. Bazı güvenlik ihlallerin veri saldırılarını içerdiğini kabul etmektesiniz. Örneğin, şunlara yol açan virüsler ve diğer zararlı yazılımlar vardır: (i) verilerinizi silen ya da yok eden (bazı zamanlar ayrı dosyalar, ancak bazı zamanlar da ana önyükleme kaydını ya da hatta diğer anahtar öğeyi bozarak tüm diski), (ii) dosyalarınızı değiştiren (kendisini bir dosyaya ekleyen ve kendi yürütmesini ve/veya yayılımını etkinleştirmek üzere dosyayı değiştiren parazitli kötü amaçlı yazılım gibi) ve (iii) sürücünüzdeki şifreli dosyalar (asimetrik şifreleme kullanan korsan yazılım gibi). Sizin için kendinizi bu tür saldırılardan korumanın en iyi yolu verilerinizin bir başka cihaza veya konuma sık yedeklenmeleridir. Bu yolla saldırgan yazılımın sildiği, değiştirdiği veya yok ettiği verilerin bir başka kopyasına sahip olursunuz. Saldırgan zararlı yazılımı veya virüsü kaldırmak üzere ticari olarak makul ölçüde çaba harcayacağız, verilerinize bir saldırı durumunda bunları geri yükleyebileceğiniz şekilde cihazınızdaki tüm verileri ve dosyaları yedekleme sorumluluğu sadece ve tamamen size aittir. Bu tür bir yedek olmadan silinen, yok edilen veya değiştirilen verileri geri yüklemek mümkün olmayabilir. Veri saldırılarından kaynaklanan verilerin veya dosyaların kaybı ya da kurtarılması veya sistemlerin ya da ağların kullanım kaybı konusunda hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacağız.

 

Sınırlı Garanti. Satın alma tarihinden itibaren 30 gün boyunca ("Garanti Süresi"), sadece Yazılımın ücretli sürümleri için işbu Sözleşme kapsamında lisansı verilen Yazılımın (sadece Garanti Süresi boyunca sağlanan güncellemeler dahil, ancak Garanti Süresi dışında sağlanan güncellemeler hariç) satın alma sırasında Yazılım ile ilgili size verdiğimiz belgelere uygun olarak düzgün şekilde çalışacağını ve size verilen ve Yazılımın bulunduğu somut ortamın (örn. CD-ROM dahil, ancak diğer şirketler tarafından üretilen diğer cihazlar hariç) malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ederiz. Belirli herhangi bir cihazın ya da bilgisayarın Yazılım veya Hizmet ile uyumlu olacağını ya da çalışacağını garanti etmeyiz veya Yazılıma ya da Hizmete erişmek için kullandığınız kişisel ekipmanın çalışacağını garanti etmeyiz ve buna ilişkin herhangi bir yükümlülük kabul etmeyiz. Bu sınırlı garantinin ihlali durumunda bizim ve tedarikçilerimizin tüm yükümlülüğü ve sizin bu konudaki tek başvuru yolunuz, tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda olmak üzere, lisans için ödediğiniz satın alma ücretini iade etmemiz, Yazılımı içeren kusurlu ortamı değiştirmemiz, Hizmeti yeniden gerçekleştirmemiz veya yetki alanınızdaki yerel tüketici kanununun gerekli gördüğü alternatif başvuru yolunu sağlamamız olacaktır. Yürürlükteki ihracat denetim yasaları ve düzenlemeleri kapsamındaki kısıtlamalara tabi olduğumuz için bu başvuru yolları bazı ülkelerde geçerli olmayabilir. Somut ortam kusurluysa masrafları size ait olmak koşuluyla ortamı, faturanızın kopyasıyla beraber aldığınız yere iade etmelisiniz. Değiştirme sonucu alınan ortam, orijinal Garanti Süresi'nin kalan süresi boyunca garanti kapsamındadır.

 

BİLDİRİM. YUKARIDAKİ GARANTİLER YEGÂNE GARANTİLERİNİZDİR. TİCARETE UYGUNLUK, PERFORMANS, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET HAKKI VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI GARANTİ VEYA KOŞULLARI DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ, DİĞER TÜM GARANTİ, BEYAN, HÜKÜM VEYA KOŞULLARIN YERİNE GEÇER. BU BÖLÜMDEKİ SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE YAZILIM VE HİZMETLER, "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. İSTEDİĞİNİZ SONUÇLARI ELDE ETMEK ÜZERE YAZILIMIN VEYA HİZMETLERİN SEÇİLMESİ, YÜKLENMESİ, KULLANILMASI VE YAZILIMDAN VEYA HİZMETTEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR İLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUK TARAFINIZA AİTTİR. YAZILIMIN VEYA HİZMETİN KULLANIMI VEYA PERFORMANSIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEYİZ. YAZILIMIN VEYA HİZMETİN BOZULMADAN, KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ YA DA KUSURSUZ OLARAK ÇALIŞACAĞINI VEYA YAZILIMIN YA DA HİZMETLERİN TÜM MUHTEMEL GÜVENLİK TEHDİTLERİNE (ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN KASITLI KÖTÜ NİYETLİ DAVRANIŞLARI DAHİL) KARŞI KORUMA SAĞLAYACAĞINI, YAZILIMDA VEYA HİZMETLERDE TARAFIMIZIN SEBEBİYET VERMEDİĞİ YA DA GELİŞTİRMEDİĞİ VİRÜS, BULAŞMASI, SOLUCAN VEYA BENZER ZARARLI KODLARIN NEDEN OLDUĞU ARIZALAR VEYA BAŞKA HATALAR OLMAYACAĞINI YA DA YAZILIMIN VEYA HİZMETİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI TAAHHÜT VEYA GARANTİ ETMEYİZ. ARIZALARDAN VEYA HİZMET KESİNTİSİNDEN, VERİLERİN YA DA SİSTEMLERİN KAYBOLMASINDAN VEYA ÇALINMASINDAN YA DA HERHANGİ BİR EYLEM VEYA İHLALDEN KAYNAKLANAN YA DA ONUNLA İLGİLİ OLAN DİĞER HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ.

 

Yüksek Riskli Faaliyetler. Yazılım ve Hizmetler hataya tolerans göstermez ve nükleer tesislerin operasyonları, hava trafiği iletişim sistemleri, silah sistemleri, doğrudan yaşam destek makineleri ya da Yazılımın veya Hizmetlerin arızalanmasının doğrudan ölüm, yaralanma ya da ciddi fiziksel veya maddi zarara sebep olabileceği diğer uygulamalar dahil olmak üzere hatasız performans gerektiren tehlikeli ortamlar gibi yüksek riskli faaliyetlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Yüksek riskli faaliyetlere uygunluğa dair her türlü açık veya zımni garantiyi açıkça reddederiz.

 

Yükümlülük Sınırlaması. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA BİZ VEYA TEDARİKÇİLERİMİZ, LİSANSÖRLERİMİZ YA DA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF SERVİS SAĞLAYICILARIMIZ (I) DOLAYLI, ÖZEL, ARIZÎ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR; (II) KİŞİYİ TANIMLAYICI BİLGİLERİN ÇALINMASI YA DA YEDEK YAZILIM VEYA HİZMETLER’İN TEDARİK MASRAFLARI VE (III) KÂR KAYBI, İTİBAR KAYBI, PERSONEL MAAŞLARININ KAYBI, İŞ DURMASI, BİLGİSAYAR ARIZASI YA DA BOZULMASI, VERİ KAYBI, HERHANGİ BİR İHMAL VEYA DİĞER HERHANGİ BİR DOLAYLI ZARAR YA DA KAYIPTAN DOLAYI SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAĞIZ. ÜCRETSİZ YAZILIM KULLANMANIZ HALİNDE, İŞBU SÖZLEŞME UYARINCA HİÇBİR DURUMDA BİZİM, İŞTİRAKLERİMİZİN VEYA TEDARİKÇİLERİMİZİN, LİSANSÖRLERİMİZİN YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF SERVİS SAĞLAYICILARIMIZIN DOĞRUDAN ZARARLAR İÇİN SİZE KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZ KONUSU YAZILIM KARŞILIĞINDA ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ VEYA 100 ABD DOLARINI (YAHUT ULUSAL PARA BİRİMİNDEKİ DENK TUTARI) GEÇMEYECEKTİR. İşbu Bölüm'deki yükümlülük sınırlandırmalarını kabul etmekte ve işbu hükmü kabul etmemeniz halinde işbu Yazılım için alınacak ücretin daha yüksek olacağını onaylamaktasınız. İşbu Sözleşme'deki hiçbir husus yetki alanınızdaki mevcut tüketici koruma yasaları veya yürürlükteki diğer yasalar uyarınca sahip olabileceğiniz ve sözleşme ile vazgeçilmeyecek herhangi bir hakkı sınırlandırmayacaktır.

 

İhracat Denetimi. Bu Yazılım, ABD İhracat İdare Yönetmeliği ("EAR") ve uygulanan mevzuat kapsamında ihracat denetimlerine tabidir. ABD Ticaret Bakanlığı’nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu veya ihracat ya da aktarım üzerinde yargı yetkisine sahip olabilecek diğer bir başka hükümet kuruluşunun yetkilendirmesi olmadan mevzuat, kararname veya diğer yasalarca ihracatın, aktarımın veya erişimin kısıtlanmış olduğu herhangi bir ülkeye doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edemeyeceğinizi, aktaramayacağınızı, erişimine izin veremeyeceğinizi veya Yazılım veya Hizmetleri ve Teknik veriler dahil olmak üzere ilgili dokümantasyonu kullanamayacağınızı kabul ediyorsunuz. Belirli bir kişiye, tüzel kişiye veya ülkeye ihracat, yasalar tarafından yasaklanmıştır. McAfee, bir kullanıcının geçerli yasalar uyarınca bir yaptırım veya kısıtlanmış taraf olduğu ile ilgili olarak bir bildirim aldığı takdirde McAfee, eğer söz konusu yerine getirme eylemi yaptırım veya kısıtlamaların ihlali sonucunu doğuracaksa işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekle yükümlü olmayacaktır. Kısıtlanmış taraflar hakkında ek bilgilere aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilir: Konsolide İzleme Listesi ve OFAC Yaptırım Programları. McAfee Ürünlerinin ihraç ve ithal edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi, McAfee’nin “İhracat Uyumluluğu” şu web sayfasında bulunabilir: https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, bu sayfa zaman zaman güncellenmektedir.

 

Üçüncü Taraf Programları. Yazılıma veya Hizmetlere dahil olan bazı üçüncü taraf materyaller, Yazılım veya Hizmetler ile birlikte verilen genellikle "Beni Oku" veya "Hakkında" dosyasında bulunan diğer hüküm ve koşullara tabi olabilir. Bu üçüncü taraf materyalleri "Açık Kaynaklı Yazılım" olarak kabul edilen GNU Genel Kamu Lisansı dâhil olmak üzere bir veya daha fazla açık kaynaklı yahut ücretsiz yazılım lisansı altında üçüncü taraflarca lisanslı yazılı kaynak kodu içerebilir. Açık Kaynaklı Yazılım işbu Sözleşmeden başka hüküm ve koşullar uyarınca lisanslıdır ve bazı durumlarda işbu Sözleşmenin hükümleriyle çelişebilir ve böyle bir durumda işbu Sözleşmenin hükümleri yerine geçerli olur. Açık Kaynaklı Yazılım lisansı Yazılım veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir kaynak kodunun ya da Yazılımdaki veya Hizmetlerdeki değişikliklerin dağıtımını yapmamızı gerektirirse talep halinde kaynak kodunu sunacağız.

 

Vazgeçilmeyen Durumlar. İmzalı ve yazılı olarak feragat edilmedikçe işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden vazgeçmeyiz.

 

Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir bölümü herhangi bir sebeple geçersiz sayılırsa söz konusu bölüm kapsamdan çıkarılmış sayılacak ve kalanı geçerliliğini koruyacaktır. ANCAK TAHKİM ANLAŞMASI, TOPLU DAVALAR VEYA BİRLEŞTİRİLMİŞ TAHKİMLE İLGİLİ SINIRLAMALARIN YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA GÖRE İZİN VERİLMEDİĞİ DAVALAR İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

 

Sözleşmenin Bütünü. İşbu Sözleşme, sizinle bizim aramızdaki bütün mutabakatı oluşturur ve işbu belge kapsamında edinilen Yazılımı ve Hizmetleri kullanımınızı düzenler. İşbu Sözleşme, Yazılımla ve tüm Hizmetlerle ilgili olarak sizinle aramızda önceden yapılan her türlü anlaşmanın, diğer iletişimlerin, beyanların veya Yazılım ya da Hizmetlere ait reklamlarının yerine geçer.

 

Lisans Veren Şirketler. Yazılım ve Hizmetler size şu tüzel kişilerden biri tarafından lisanslanmıştır:

 

Yazılım Birleşik Devletler, Meksika, Orta Amerika, Güney Amerika veya Karayipler'de indirilmişse genel merkezi 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, ABD adresinde bulunan bir Delaware limited şirketi olanMcAfee, LLC;

 

Yazılım Kanada'da indirilmişse genel merkezi 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, ABD adresinde bulunan bir Delaware limited şirketi olan McAfee Consumer Affairs North, LLC;

 

Yazılım Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Pasifik Bölgesi veya Avustralya'da indirilmişse Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, İrlanda adresinde mukim McAfee Ireland Limited ya da

 

Yazılım Japonya'da indirilmişse Yazılımın lisansı McAfee, LLC.'ye aittir. Yazılım Japonya'da indirilmişse her türlü Servis, ofisleri Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japonya adresinde bulunan McAfee Co., Ltd. tarafından sağlanır.

 

Yerel Yasalar. Aşağıdaki alt bölümlerde belirli yetki alanlarının işbu Sözleşme için geçerli olan ve burada belirtildiği gibi belirli hükümlerin yerine geçebilecek yerel yasaları hakkında bilgi verilmektedir.

 

Avustralya. Avustralya'daki tüketiciler için:

 

Sınırlı garantiler kapsamında size sağladığı haklar, garantinin ilgili olduğu ürünler veya hizmetlere ilişkin bir yasa uyarınca sahip olabileceğiniz diğer haklara ve başvuru yollarına ilave niteliktedir. Ürünlerimiz, 2010 tarihli Rekabet ve Tüketici Yasası (Cth) ("Avustralya Tüketici Yasası") 2. Programı kapsamında hariç tutulamayacak garantilerle birlikte sunulur. Büyük bir arıza durumunda ürünün değiştirilmesi veya ücretinin iade edilmesi ve diğer makul olarak tahmin edilebilen herhangi bir kayıp ya da zarar için tazminat talep etme hakkına sahipsiniz. Ürünler kabul edilebilir kalitede değilse ve arıza büyük bir arıza niteliğinde değilse ürünleri değiştirtme veya tamir ettirme hakkına da sahipsiniz. Bu garanti, Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, İrlanda adresinde ofisleri bulunan McAfee Ireland Limited tarafından verilir, ancak Avustralyalı müşterilerimiz için garantimiz ile ilgili sorular için 1800 998 887 no'lu telefon numarasını arayabilirsiniz. Bu garanti uyarınca yapılan her türlü iddia, masrafları size ait olmak üzere aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Avustralya

 

Avustralya’daki müşteriler, Yazılımın üzerinde sunulduğu somut ortamın kusurlu olması durumunda kusurlu ortamı kusurun fark edildiği tarihten itibaren 14 gün içinde, masrafları kendilerine ait olmak koşuluyla faturasıyla beraber bize iade etmelidir. Kusurlu ortamı aldıktan sonra 14 gün içinde size ortamı aldığımızı bildireceğiz.

 

AVUSTRALYA YASALARININ YÜRÜRLÜKTEKİ HERHANGİ BİR YASAL GARANTİ, AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ, KOŞUL, BEYAN YA DA HÜKMÜN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİ DURUMDA BU BÖLÜMDEKİ SORUMLULUK REDDİ BEYANLARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. BU DURUMDA AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE SINIRLANDIRILIR.

BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMALARI AVUSTRALYA’DAKİ TÜKETİCİLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

 

İŞBU SÖZLEŞME'DEKİ HİÇBİR HUSUS AVUSTRALYA TÜKETİCİ KANUNU DÂHİL OLMAK ÜZERE YETKİ ALANINIZDAKİ MEVCUT TÜKETİCİ KORUMA YASALARI VEYA YÜRÜRLÜKTEKİ DİĞER YASALAR UYARINCA SAHİP OLABİLECEĞİNİZ VE SÖZLEŞME İLE FERAGAT EDİLEMEYECEK HERHANGİ BİR HAKKI SINIRLANDIRMAYACAKTIR.

 

Kanada. Yerel yasalarca yasaklanmadığı sürece Yazılım veya Hizmetleri Kanada'dan satın aldıysanız işbu Sözleşme, Yazılımın ve Hizmetlerin kullanımı, taraflar arasındaki ilişki ve sizinle bizim aramızdaki anlaşmazlıklar dahil Sözleşme'den kaynaklanan, Sözleşme ile ilgili veya bağlantılı her türlü anlaşmazlık, Kanada’nın Ontario Eyaleti’nde geçerli yasalara tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır.

 

Fransa.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

Avrupa Birliği, İzlanda, Norveç veya İsviçre. Yazılım veya Hizmetleri Avrupa Birliği, İzlanda, Norveç veya İsviçre’de satın aldıysanız Yazılımı indirdiğiniz ülkenin ulusal yasaları geçerli olacaktır.

 

Japonya. Yazılım veya Hizmetleri Japonya’da satın aldıysanız işbu Sözleşme, Yazılımın ve Hizmetlerin kullanımı, taraflar arasındaki ilişki ve sizinle bizim aramızdaki anlaşmazlıklar dahil Sözleşme'den kaynaklanan, Sözleşme ile ilgili veya bağlantılı her türlü anlaşmazlık, hukuk seçimi kurallarına bakılmaksızın Japonya yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır.

 

Hollanda. Hollanda’da yaşayan müşteriler için ilk aboneliğiniz sınırsız süre için otomatik olarak yenilenecek ve abonelik koşullarınıza göre faturalandırılacaktır. Yenilemenin ardından herhangi bir zamanda Müşteri Hizmetlerini arayarak ve en az 30 gün öncesinde sonlandırma niyetinizi içeren bir bildirim sunarak yenilenen aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz ve bunun sonucunda yerel yasalara göre size geri ödeme yapılacaktır. Aboneliğinizin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsanız otomatik yenileme özelliğini ilk aboneliğiniz sona ermeden en az 30 gün önce kapatmalısınız.

 

 

MCAFEE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek: http://service.mcafee.com

 

Anlaşmazlıklar:

 

Attn: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive

 

Plano, Texas 75024

 

MFECONSUMER.EULA.2020.05.07.GENERAL