McAFEE ÇEVRİMİÇİ PARA İADESİ TEKLİFİ PROMOSYONU

TR Ekim 2018

Hüküm ve Koşullar

1. Promosyoncu, McAfee Ireland Limited, 25/28 North Wall Quay, Dublin 2, Irlanda.

2. Bu promosyon kapsamına nasıl girileceği ve nasıl talepte bulunulacağı ile ilgili bilgiler, bu Hüküm ve Koşulların bir parçasını oluşturmaktadır. Bu promosyona katılım, bu Hüküm ve Koşulların kabul edildiği anlamına gelir.

3. Teklif, yalnızca 18 yaş ve üzerinde olup TR'de ikamet edenler için geçerlidir.

4. TR'de ikamet eden katılımcılar, TR'de sunulan talepler için bir TR banka hesabına sahip olmalıdır.

5. Bir kişi 18 yaşın altındaysa, bu Promosyona katılmadan önce ebeveynlerinden birinin veya yasal vasinin onayı gerekir. Promosyoncu (takdirine bağlı olarak), Katılımcının ebeveyni veya yasal vasisi tarafından başarılı Katılımcının bu Hüküm ve Koşullara uyduğu kabul edilene kadar (Promosyoncunun kabul edeceği şekilde) Para İadesi tutarını reşit olmayan herhangi bir Katılımcıya sağlamayı reddedebilir.

6. Promosyoncunun veya herhangi bir Yetkili Satıcısının yönetimi, çalışanları ve yüklenicileri bu Promosyona katılmaya uygun değildir.

7. Geçerli Ürünler:

2 Yıllık McAfee LiveSafe Aboneliği

Uygulanabilir para iadesi miktarı, para iadesi teklifinizin yer aldığı e-postada düzenlendi.


8. Para İadesi teklifini talep etmek için (Talep):

a. Uygun Ürünleri, Promosyon Dönemi içinde McAfee resmi mağazası www.mcafee.com adresinden satın alın;

b. Uygun McAfee Ürününüzü yükleyin, kaydedin ve etkinleştirin;

c. Size e-postayla gönderilen bağlantıyı takip ederek ve satın alma bilgilerinizle birlikte yine e-postayla sağlanan kupon kodunuzu girerek Uygun McAfee Ürününü satın aldıktan sonraki 14 gün içinde web sitesi üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

9. Promosyon Dönemi: 11-17 Ekim 2018 (bu tarihlerde dahil olmak üzere) arasını kapsar.

10. Tek bir Hesap Kimliği altında en fazla üç (3) talepte bulunulabilir.

11. Kullanıcılar, ödemeye ilişkin şart ve koşullara tabi olacaktır.

12. Eksik, yanlış veya anlaşılmayan Talepler, geçersiz sayılacaktır.

13. Promosyoncunun, düzeltilebilir geçersiz başvurularla alakalı sorunları çözmek için ilgili Katılımcıyla iletişim kurma (iletişim kurmayı deneme) hakkı (takdirine bağlı olarak) saklı olmakla beraber Promosyoncu, herhangi bir geçersiz başvuruyu reddedebilir. İlgili Katılımcıyla kurulan iletişim sonrasında, sorunlar ilgili Katılımcı tarafından Promosyoncuyu tatmin edecek şekilde çözülürse, Promosyoncu güncellenmiş başvuruyu geçerli bir Talep olarak kabul edebilir.

14. Promosyoncu, herhangi bir sorundan ya da herhangi bir telefon şebekesi veya hatları, sunucular, sağlayıcılar, bilgisayar ekipmanları, yazılımlardaki teknik arızadan ya da sabit veya mobil ağdaki trafik tıkanıklığından, bunların herhangi bir kombinasyonundan veya çevrimiçi Talebin belirtilen Talep süresi içinde gönderilmesini engelleyen herhangi bir teknik arızadan sorumlu değildir.

15. Para İadesi tutarı yalnızca EFT transferi ile verilecektir. Doğru banka bilgilerini sağlamak Katılımcının sorumluluğundadır. Sağlanan banka bilgilerinin yanlışlığından kaynaklanan ve Promosyoncuyu zarara uğratan ücretler, Katılımcı tarafından karşılanacak ve madde 15'de belirtildiği üzere Para İadesi ödemesinden düşülecektir. Geçerli bir Talep gönderen katılımcılarla e-posta yoluyla iletişime geçilerek kendilerinden doğru banka bilgilerini vermeleri istenecektir.

16. EFT Para İadesi ödemeleri, Talep başarıyla alınıp onaylandıktan sonraki 30 iş günü içinde yapılacaktır. Ödemeler yalnızca sizin belirlediğiniz banka hesabınıza aktarılır; çek veya kredi kartı da dahil olmak üzere başka hiçbir ödeme yöntemi KULLANILMAZ.

17. Para İadesi ödemeleri, Türk Lirası (TL) cinsinden yapılacaktır. Para İadeleri devredilemez, aktarılamaz veya başka mal ya da hizmetler ile değiştirilemez.

18. PROMOSYONCU, DOLANDIRICILIK SORUNUNU ÇOK CİDDİYE ALMAKTADIR VE HİLELİ VEYA KANUN DIŞI OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİĞİ PARA İADESİ TALEBİ BAŞVURULARINI GEÇERSİZ SAYMA VE POLİS VE/VEYA İLGİLİ DİĞER YETKİLİLERE İHBAR ETME HAKKINI SAKLI TUTAR.

19. Promosyoncu, Talepleri (satın alınan mağaza ile iletişime geçmek dahil) veya Talepte bulunan Katılımcıları (Katılımcının kimliği, yaşı ve ikamet adresi dahil) istediği zaman denetleme ve Talepte bulunan Katılımcının bu Hüküm ve Koşullar ile uyumlu olmaması ya da Talep sürecinde baskı uygulaması halinde, Katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Promosyoncu, Uygun Ürünün iadesi halinde Para İadesi ödemesinin geri istenmesi hakkını da saklı tutar. Promosyoncunun, herhangi bir aşamada herhangi bir hakkını kullanmaması, bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez. Katılımcı sonradan Uygun Ürünü satın aldığı yere iade edip ilgili Çevrimiçi Mağazanın Uygun Ürüne ilişkin olarak Katılımcıya sağlamış olabileceği iade politikası kapsamında Uygun Ürün için geri ödeme isterse ve Katılımcı, Talepte bulunup iade edilen Uygun Ürüne ilişkin Para İadesini almışsa, Para İadesi ödemesinin ederini, herhangi bir kesinti yapmadan Promosyoncuya tam olarak geri ödemeyi kabul eder.

20. Bu promosyon, herhangi bir şekilde engellendiyse veya Promosyoncunun makul kontrolünün ötesinde herhangi bir nedenle makul olarak öngörülen şekilde yürütülemiyorsa Promosyoncu, kendi takdirine bağlı olarak yasalarca izin verilen azami ölçüde (a) herhangi bir Katılımcının diskalifiye etme veya (b) bir düzenleyici makamın yazılı talimatlarına tabi olmak üzere, promosyonu tadil etme, askıya alma, feshetme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

21. Promosyoncunun kararı nihai karar olup tartışmaya açık değildir.

22. Promosyoncu, reklam ve/veya pazarlama malzemelerindeki hatalar veya bu Hüküm ve Koşullar dışında promosyon hakkında herhangi bir bilgi veren perakendeciler, bayiler ve distribütörlerin yazılı veya sözlü iletişimlerinden sorumlu değildir.

23. Promosyoncu, Promosyonu yürütmek adına kişisel bilgileri toplar. Katılımcı, çevrimiçi Talep Formundaki uygun kutunun işaretini kaldırırsa Promosyoncu, aksi belirtilmedikçe belirsiz bir süre için, elektronik iletiler göndermek veya Katılımcıyı aramak da dahil olmak üzere promosyon, pazarlama ve tanıtım amacıyla bu bilgileri kullanabilir. Katılımcılar; bilgilere erişme, bunları güncelleme ya da düzeltmeye ilişkin tüm isteklerini Promosyoncuya iletmelidir. Tüm Talepler, Promosyoncunun mülkiyetindedir. Gizlilik politikamızı görüntülemek için Katılımcılar şu adrese gidebilir: https://www.mcafee.com/common/privacy/english/index.htm#ht=tab2

24. Promosyoncu, bu promosyon sonucu ortaya çıkabilecek vergilerle ilgili sorumluluk kabul etmez. Katılımcının, bağımsız mali danışmanlık alması gerekir.

25. Kanun tarafından muaf tutulamayacak mali yükümlülükler dışında Promosyoncu (yöneticiler, çalışanlar ve temsilciler dahil olmak üzere), Katılımcı veya Katılımcı adına hareket eden herhangi birinin eylemi sonucunda Promosyon ile ilgili olarak, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, doğrudan veya dolaylı, özel veya netice kabilinden ortaya çıkan her türlü zarar ve hasara ilişkin yükümlülüklerden muaftır:

a. Her türlü teknik zorluk veya ekipman arızası (Promosyoncunun kontrolünde olsun veya olmasın);

b. Her türlü hırsızlık, yetkisiz erişim veya üçüncü taraf müdahalesi;

c. Promosyoncunun makul kontrolünün ötesinde herhangi bir nedenden ötürü (Promosyoncu bunları aldıktan sonra veya almadan önce) geciken, kaybolan, değiştirilen, hasar gören ya da yanlış yönlendirilen her türlü talep ya da teklif;

d. Bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen Para İadesi değerinde yapılacak herhangi değişiklik veya

e. Promosyona katılım.

26. Madde 25'ya sınırlama getirmeksizin, Katılımcı tarafından veya Katılımcının adına sunulan herhangi bir taleple ilgili Promosyoncunun azami yükümlülüğü, Katılımcı tarafından satın alınan ve ödemesi yapılan her Uygun Ürün için madde 7'da belirtilen Para İadesi miktarı ile sınırlıdır.

27. Promosyon web sitesine erişimle ilişkili her türlü maliyet, Katılımcının sorumluluğundadır ve kullanılan İnternet servis sağlayıcısına bağlıdır.

28. Geri dönen siparişler için talepte bulunulamaz.

29. Bu teklif, başka herhangi bir promosyon teklifiyle birleştirilemez.

30. İşbu Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir hükmün geçersiz veya başka şekilde uygulanamaz ya da yasa dışı olduğuna karar verilmesi durumunda, bu Hüküm ve Koşullar yürürlükte kalmaya devam edecek, geçersiz ya da yasa dışı hükümler bütüne uygun olarak veya gerekliyse hiç yokmuş gibi tekrar yorumlanacaktır.

31. Bu Hüküm ve Koşullar, konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını içermektedir ve yalnızca Katılımcı ve Promosyoncu tarafından imzalanmak suretiyle yazılı olarak değiştirilebilir.

32. Bu Sözleşme ve bununla bağlantılı olarak doğan herhangi bir anlaşmazlık veya hak talebi, İngiltere ve Galler kanunlarına tabidir. Taraflar, İngiltere ve Galler mahkemelerinin, herhangi bir anlaşmazlık veya hak talebiyle ilgili olarak münhasır yargı yetkisine sahip olacağına kabul ederler.