Intel Security

7. september 2016
Interessenter i Intel Security,

Intel og TPG kom i dag med en spennende kunngjøring, som jeg ønsker å dele med deg direkte. Vi avduket et strategisk partnerskap med det formål å skape et av de største uavhengige, rendyrkede cybersikkerhetsselskapene i industrien. For å muliggjøre dette partnerskapet, skaper vi en ny bedriftsenhet, som får navnet McAfee. Intel vil fortsatt ha 49 % eierskap i selskapet, og TPG, et ledende globalt selskap innen alternative aktiva med betydelig erfaring innen investering i de beste teknologiselskapene, vil ha 51 % eierskap. Vi kommer til å ha tilgang til betydelige finansielle, operasjonelle og teknologiske ressurser, som gjør det mulig for oss å realisere vårt fulle potensial som en frittstående virksomhet.

Jeg vil fortsette å lede organisasjonen som daglig leder (CEO) for det nyopprettede selskapet, og er utrolig spent på vår fremtid og hvordan denne transaksjonen vil ta oss videre. Vi har strategien og produktporteføljen som gir oss et forsprang overfor motstanderne som undergraver vår digitale verden. Vi er fast bestemt på å være den foretrukne sikkerhetspartneren for våre kunder, og ansetter derfor kun de dyktigste medarbeiderne. Med denne endringen ønsker vi å skape den ideelle bedriftsstrukturen for å sette McAfee i posisjon for økt fokus, innovasjon og vekst. Det kommer til å gi McAfee en sterkere posisjon, men vi vil fortsatt være fullt og helt viet til å være den beste leverandøren i cybersikkerhetsindustrien på verdensbasis.

Det er for tiden ingen mangel på oppmerksomhet rundt cybersikkerhet. Vi som arbeider i bransjen og de som beskytter sin bedrift eller familie, har den unike fordelen at vi står på riktig side i en kamp som er for viktig til å tape. Med dette i tankene er jeg overbevist om at dette trekket markerer starten på en ny fremtid for våre kunder, partnere og ansatte:

TPG er en erfaren teknologiinvestor, som ble tiltrukket av vårt nåværende tempo og langsiktige potensial. Sammen er TPG og Intel viet til å bygge det beste cybersikkerhetsselskapet i industrien – fordi kundene våre fortjener det beste.

McAfee skal være det selskapet. Vi beskytter allerede over en kvart milliard endepunkter, sikrer det digitale fotavtrykket til nesten to tredjedeler av de 2 000 største selskapene i verden, beskytter flere enn 200 millioner kunder, oppdager flere enn 400 000 nye trusler hver dag og representerer flere enn 7 500 av industriens dyktigste fagfolk innen cybersikkerhet. Vi kommer til å levere enda mer i fremtiden.

Våre kunder ønsker en garanti for at strategien vår ikke har endret seg. Det har den ikke. Våre partnere ønsker å vite at vårt engasjement ikke vil svikte. Det vil det ikke. Våre ansatte ønsker å vite at de er en del av et fremtidsrettet selskap. Det er de.

Mer informasjon blir tilgjengelig så snart transaksjonen er fullført. Jeg gleder meg til å stå sammen med hver og en av dere for å skrive det neste kapitlet i McAfees historie. Frem til da ønsker jeg å takke hver og en av dere for at dere står sammen med McAfee, og for å stole på oss som deres partner eller foretrukne leverandør innen cybersikkerhet.

Vår fremtid begynner nå. Og det beste ligger fortsatt foran oss.

Christopher Young
Senior Vice President og General Manager
Intel Security Group