Search

Information från Intel om skydd av personuppgifter

Senast uppdaterat
Den 9 maj 2016 uppdaterades McAfees sekretesspolicy till Intels sekretesspolicy (se nedan). Om du vill se Intels föregående policyer ska du klicka här.

Intel Corporation och dess koncernbolag ("Intel", "vi", "oss" och "vår") respekterar din integritet. I det här sekretessmeddelandet beskrivs våra sekretessrutiner gällande insamling, användning och avslöjande av din information via Intels webbplatser, produkter, onlinetjänster, programvaror, appar, verktyg och andra tjänster och funktioner som vi tillhandahåller, både online och offline (kallas gemensamt för ”Intels® tjänster”, tillsammans med våra rutiner för marknadsföring och annonsering.

Några av Intels tjänster använder cookies och liknande tekniker för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder cookies, hur vi reagerar på så kallade ”Do not track”-signaler och hur du kan neka vissa cookies, beskrivs Intels meddelande gällande cookies och liknande tekniker.

INNEHÅLL

 1. INFORMATIONSINSAMLING
  Personlig information som vi kan samla in
  Annan information som vi kan samla in
 2.  MEDDELANDE
 3. INFORMATION OM ANVÄNDNING OCH UTLÄMNANDE
  Hur vi kan använda och avslöja personuppgifter
  Hur vi kan använda och avslöja annan information
 4. TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART
 5. ANNONSER FRÅN TREDJE PART
 6. SÄKERHET
 7. MARKNADSFÖRINGSINSTÄLLNINGAR
 8. HUR DU KAN HANTERA DINA PERSONUPPGIFTER 
 9. LAGRINGSPERIOD
 10. ANVÄNDNING AV INTELS TJÄNSTER AV MINDERÅRIGA
 11. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
 12. KONTAKTA OSS
 13. TILLÄGG OCH YTTERLIGARE MEDDELANDEN
 14. UPPDATERINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

1. INFORMATION SOM SAMLAS IN
Personlig information som vi kan samla in
Intel kan samla in olika typer av personuppgifter, inklusive:

 • Personuppgifter och kontaktuppgifter för företag (till exempel namn, fakturerings- och leveransadress, telefonnummer, e-postadress och konton på sociala medier eller snabbmeddelandetjänster.
 • Id för Intel-konto
 • Profilbild
 • Inlägg och information på sociala medier
 • Information om betalningskort, digital plånbok eller annan betalningstjänst
 • Beroende på vilken tjänst vi tillhandahåller till dig kan vi även behöva samla in mer känsliga personuppgifter direkt från dig (till exempel adressinformation, id-handling utfärdad av myndighet, fotografier, inspelningar av ljud/video, bilder och biometrik)

Om du skickar någon personlig information om andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer intygar du att du har behörighet att göra det och att tillåta oss att använda deras personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Vi och våra tjänstleverantörer kan samla in personuppgifter från flera olika källor, till exempel:

 • Från dig eller från någon som agerar åt dig: vi kan samla in personuppgifter som du eller någon som agerar åt dig delar med oss, till exempel ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Genom Intels tjänster: vi kan samla in de personuppgifter som du anger när du använder Intels tjänster, till exempel när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, gör ett köp eller använder eller installerar våra produkter eller appar.
 • Genom tjänster från tredje part: vi kan samla in de personuppgifter som du anger när du använder tjänster från tredje part som utnyttjar Intels tjänster.
 • Offline: vi kan samla in personuppgifter som du lämnar till oss offline, till exempel när du besöker våra butiker, besöker oss i ett bås på någon mässa eller ett event, gör en muntlig beställning per telefon eller kontaktar kundtjänsten. 
 • Från andra källor: vi kan samla in personuppgifter från andra källor, som t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners och sociala medier. Vi kan också få dina personuppgifter från personer som du är ”vän” med eller på annat sätt har koppling till på sociala medier. Till exempel, om du väljer att ansluta ditt konto på något socialt medium till ditt konto för Intels tjänster kommer vissa personuppgifter från ditt konto på det sociala mediet att delas med oss. Sådan information kan omfatta personuppgifter som är en del av din profil på det sociala mediet eller dina vänners profiler. På liknande sätt, om dina ”vänner” på sociala medier ansluter sina konton där till sina konton för Intels tjänster kommer information om dig att delas med oss via den här ”vän”-kopplingen.

Annan information som vi kan samla in
Intel kan även samla in annan information från din app, webbläsare eller enhet som inte avslöjar din (eller någon annans) egentliga identitet i verkligheten, till exempel:

 • Webbläsare och enhetsinformation
 • Användningsdata för app eller enhet
 • Information som samlas in via cookies, pixeltaggar och liknande tekniker
 • IP-adress
 • Platsdata
 • Aggregerad, anonym eller avidentifierad information
 • Demografisk information och annan information som du ger (dvs. språk, yrke, postnummer).

Vi och våra tredjeparts tjänstleverantörer kan samla in personuppgifter från flera olika källor, till exempel:

 • Genom din webbläsare eller enhet: de flesta webbläsare och enheter samlar in viss information automatiskt, till exempel typen och versionen av operativsystemet, skärmupplösningen, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsartyp och version, samt namn och version av Intels tjänst (t.ex. app) som du använder. Vi använder till exempel den här informationen för att se till att Intels tjänster fungerar korrekt, analysera produktens prestanda samt förbättra och upprätthålla Intels tjänster och produkter.
 • Genom din användning av en Intel-app: när du laddar ner och använder en Intel-app kan vi och våra leverantörer spåra och samla in användningsdata, till exempel datum och tid för då Intel-appen på din enhet ansluter till våra servrar och vilken information och vilka filer som har överförts till Intel-appen.
 • Genom cookies och liknande tekniker: vi använder cookies för att webbplatserna ska fungera så bra och effektivt som möjligt, och för att samla in data för analys. Tekniker som liknar cookies används också i samband med vissa av Intels tjänster, som t.ex. bildpunktstaggar, webbfyrar, transparenta GIF-bilder, JavaScript och lokal lagring. Läs Intels meddelande om cookies och liknande tekniker för mer information om hur du inaktiverar/tar bort vissa cookies.
 • IP-adress: IP-adresser överförs automatiskt som en del av all internetkommunikation, och insamling av IP-adresser är vanligt förekommande. Många webbplatser, program och andra av Intels tjänster samlar in IP-adresser automatiskt. Vi använder IP-adresser för syften som att kommunicera med din enhet, beräkna användningsnivåer för Intels tjänster, diagnostisera serverproblem, säkerhet och administrering i Intels tjänster. Platsdata: Vi kan samla in den fysiska placeringen av en ansluten enhet, exempelvis med hjälp av satellit, mobiltelefontorn och WiFi-signaler. Vi kan använda enhetens fysiska plats för att ge dig personliga platsbaserade Intel-tjänster, innehåll och reklam. Vi kan även dela enhetens fysiska plats (tillsammans med information om vilka annonser du tittat på och annan information som vi samlat in) med våra marknadsföringspartners så att de kan förse dig med ett mer personligt innehåll och studera effektiviteten av olika reklamkampanjer. Du kan välja att tillåta eller neka användning och/eller delning av enhetens plats genom att ändra enhetens inställningar, men om du väljer att neka sådan användning och/eller delning kan vi och/eller våra marknadsföringspartners inte längre ge dig med korrekta anpassade Intel-tjänster, innehåll och reklam.

2. MEDDELANDE
Vi ger åtkomst till vårt sekretessmeddelande genom att:

 • länka till det på våra webbplatser
 • hänvisa till det i våra användningsvillkor och licensavtalen för slutanvändare
 • införliva det i våra kontrakt, avtal och andra dokument efter behov eller lämplighet

3. INFORMATION OM ANVÄNDNING OCH AVSLÖJANDE
Hur vi kan använda och avslöja personuppgifter
Vi kan använda personlig information:

 • För att tillhandahålla Intels tjänster.
 • För att svara på dina frågor och uppfylla dina önskemål, till exempel att skicka tekniska dokument eller någon vitbok.
 • För att skicka dig marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig, till exempel ett nyhetsbrev, i enlighet med dina kommunikationsinställningar.
 • För att anpassa din upplevelse av Intels tjänster genom att presentera produkter, marknadsföringsmeddelanden, erbjudanden och innehåll som är anpassade till dig.
 • För att du ska kunna delta i undersökningar, lotterier, tävlingar och liknande kampanjer och för att administrera sådan verksamhet. Vissa av dessa verksamheter har ytterligare regler, som skulle kunna innehålla mer information om hur vi använder och lämnar ut din personliga information. Vi rekommenderar därför att du läser dessa regler noga.
 • Så att du kan skicka meddelanden till en vän via Intels tjänster. Genom att använda den här funktionen säger du att du har rätt att använda och ge oss din väns kontaktinformation. 
 • För att slutföra och verkställa ditt köp, till exempel för att hantera betalningar, få din beställning levererad till dig, kommunicera med dig angående ditt köp, ge dig tillhörande kundtjänst och skapa och hantera Intel-konton.
 • För våra egna affärssyften, som t.ex. dataanalys, revision, skydd mot bedrägeri/kriminalitet, säkerhet, utvecklande av nya produkter, testning, förbättrande eller modifiering av Intels tjänster, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten i våra reklamkampanjer och att driva och expandera vår verksamhet. 
 • Utföra aktiviteter kopplade till bokföring, revision, uppgörelse och insamling. För att skicka administrativ information och servicemeddelande till dig, till exempel information om Intels tjänster och förändringar i våra villkor, bestämmelser och policy.
 • Utföra andra aktiviteter i enlighet med det här meddelandet.

Personlig information kan delas eller avslöjas:

 • Till våra anknutna enheter och dotterbolag för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande.
 • Till våra auktoriserade tredjepartsleverantörer och leverantörer som tillhandahåller oss tjänster, t.ex. webbhotell, dataanalyser, betalningshantering, orderhantering, informationsteknik och tillhörande tillhandahållande av infrastruktur, kundservice, e-postleverans, kreditkort, revision och andra liknande tjänster.
 • Till tredje parter för att tillåta dem att skicka dig marknadsföringskommunikation, så som det är tillåtet enligt gällande lag och i enlighet med dina kommunikationsinställningar.
 • Till tredjepartssponsorer av lotterier, tävlingar och liknande kampanjer.
 • För att identifiera dig till någon som du skickar meddelanden till via Intels tjänster.
 • Av dig, på anslagstavlor, forum, chattrum, profilsidor och bloggar som du har möjlighet att lägga upp information och material till. Observera att all sådan information som du lägger upp eller avslöjar på offentliga forum blir offentlig information och kan vara tillgänglig för andra användare och för allmänheten. Vi uppmanar därför till stor försiktighet när det gäller att lämna ut dina personuppgifter, eller någon annan information, på nätet.
 • Till någon tredje part, i händelse av tilltänkt eller faktisk omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med någon eventuell konkurs eller liknande).
 • Som vi tror krävs, är nödvändigt eller är lämpligt: (a) enligt gällande lag, inklusive lagar utanför ditt hemland, (b) för att efterkomma någon juridisk process och/eller för att svara på förfrågningar från behöriga offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland, (c) för att upprätthålla våra villkor, (d) för att skydda vår verksamhet och våra dotterbolag, (e) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet och fysiska och intellektuella egendom, och/eller rättigheterna för våra dotterbolag, dig eller andra, samt (f) för att ge oss möjlighet att utöva tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador vi kan åsamkas.

Hur vi kan samla in, använda och avslöja annan information
Observera att vi kan samla in, använda och avslöja annan information som erhålls via cookies i enlighet med Intels meddelande gällande cookies och liknande tekniker eller Intels tjänster. I vissa fall kan vi kombinera annan information med personuppgifter (t.ex. kombinera ditt namn med ditt postnummer). Om vi ​​kombinerar någon annan information med personuppgifter kommer vi att behandla den kombinerade informationen som en personuppgift så länge som den fortsätter att vara kombinerad och personligt identifierbar

Produktuppdatering och rapportering
Våra produkter och tjänster kan också bearbeta vissa data för att tillhandahålla programvaruuppdateringar och rapporter. Dessa uppdateringsfunktioner kan automatiskt kontrollera ditt system för att se om filer kopplade till tjänsterna behöver uppdateras eller moderniseras.
Intel kan också använda informationen för att anpassa produkten så att den passar användarens preferenser baserat på faktisk användning.

4. TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART
Det här sekretessmeddelandet tar inte upp, och vi ansvarar inte för, policyer och rutiner tillhörande tredje parter eller andra organisationer som inte är leverantörer av Intels tjänster, inklusive policyer och rutiner gällande sekretess och säkerhet, datainsamling, bearbetning, användning, lagring och avslöjande. Detta omfattar: (a) eventuella tredje parter som driver någon webbplats eller tjänst som Intels tjänster länkar till – inkluderandet av en länk på Intels tjänster innebär inte att vi eller våra dotterbolag godkänner den länkade webbplatsen eller tjänsten; eller (b) eventuella apputvecklare, appleverantörer, leverantörer av plattformer för sociala medier eller enhetstillverkare (t.ex. Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, etc.) - inklusive all personlig information som du lämnar till andra organisationer genom eller i samband med Intel-tjänster eller våra sidor för sociala medier. Till exempel kan vi använda och leda dig till en tredje parts betalningstjänst för att behandla betalningar genom Intels tjänster. Om du vill göra en sådan betalning kan dina personuppgifter komma att samlas in av sådan tredje part och inte av oss, och kommer då att omfattas av tredje partens sekretesspolicy, i stället för det här sekretessmeddelandet. 

När vi delar personuppgifter med en leverantör av Intels tjänster kräver vi först att de i avtal samtycker till att följa rimliga och lämpliga sekretess- och säkerhetsstandarder.

5. TREDJEPARTSANNONSÖRER
Vi kan använda tredjepartsannonsörer för att visa annonser gällande varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du bereder dig åtkomst till och använder Intels tjänster och andra webbplatser, baserat på information insamlad genom till exempel cookies och liknande tekniker i anslutning till din åtkomst till och användning av Intels tjänster och andra webbplatser. Se Intels meddelande gällande cookies och liknande tekniker för information om hur du kan inaktivera vissa cookies.

Intel delar inte dina personuppgifter med några ej associerade tredje parter för egna marknadsföringssyften utan ditt tillstånd.

6. SÄKERHET
Intels tjänster är utformade för att tillhandahålla rimliga och lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation mot obehörig eller olaglig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse. Användare av Intels tjänster måste samtidigt göra vad de kan för att skydda data, system, nätverk och tjänster som de använder. Tyvärr kan ingen dataöverföring eller lagringssystem garanteras vara 100 % säker. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du tror att ditt lösenord till något Intel-konto har avslöjats) ska du omedelbart meddela oss genom att kontakta oss enligt instruktionerna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

7. MARKNADSFÖRINGSPREFERENSER
Vi ger dig många olika val gällande vår användning och avslöjande av dina personuppgifter för marknadsföringssyften. Du kan uppdatera och begära åtkomst till dina kontaktuppgifter och kommunikationspreferenser genom någon av följande metoder: besök den specifika produktens eller tjänstens webbplats; använd formuläret Kontakta oss; använd länken ”avsluta prenumeration” eller skicka ett brev till postadressen nedan. Du kan välja att uppdatera dina kommunikationsinställningar för följande typer av marknadsföringsaktiviteter:

 • Om du vill acceptera eller avböja att ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss i framtiden. 
 • Om du vill acceptera eller vägra vårt utbyte av din personliga information med associerade bolag och dotterbolag så att de kan marknadsföra direkt till dig.
 • Om du vill acceptera eller vägra vårt utbyte av din personliga information med ej associerade tredje parter så att de kan marknadsföra direkt till dig.

Du kan även avsluta prenumerationen på Intels marknadsföringsrelaterade meddelanden genom att följa de anvisningar om hur du säger upp prenumeration som ingår i varje marknadsföringsrelaterat meddelande som skickas till dig. Vi kommer att uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt. Observera även att om du väljer att inte ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan vi fortfarande skicka dig viktiga administrativa meddelanden och transaktionsmeddelanden (dvs. servicemeddelanden) om dina Intel-tjänster.

8. HUR DU KAN HANTERA DINA PERSONUPPGIFTER
Om du vill korrigera, uppdatera, radera eller begära åtkomst till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss kan du kontakta oss genom att: besöka den specifika produktens eller tjänstens webbplats; använda onlineformuläret Kontakta oss eller skicka ett brev till postadressen nedan och ange namn, e-postadress, konto-id och syftet med begäran.

För din säkerhet kommer vi endast att genomföra begäranden med avseende på personlig information om dig själv (inte någon annan), och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi implementerar din begäran. Vi kommer att utföra din förfrågan så snart som praktiskt möjligt och i enlighet med gällande lag. Vi kan behöva spara viss information för bokföringen, i enlighet med gällande lag, och/eller utföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du begärde en sådan ändring eller borttagning (t.ex. när du gör ett köp eller ansluter till en kampanj kan du kanske sedan inte ändra eller ta bort någon personuppgift innan ett sådant köp eller befordran har slutförts). En del av din information kan finnas kvar i våra system och andra register, i enlighet med tillämplig lag.

Lagring av informationen som vi samlar in från dig
Informationen som vi samlar in kan lagras och bearbetas på servrar i USA och var som helst där Intel och våra tjänsteleverantörer har anläggningar runt om i världen och i enlighet med lokala lagar.

9. KVARHÅLLNINGSPERIOD
Vi behåller dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt gällande lag. 

10. ANVÄNDNING AV INTELS TJÄNSTER AV MINDERÅRIGA
Vi följer Children’s Online Privacy Protection Act i USA och liknande lagar runt om i världen där de är tillämpliga för Intels tjänster. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan lämpligt godkännande från deras föräldrar. Om du tror att vi kan ha samlat in personuppgifter från någon som är yngre än tretton (13) år eller yngre än åldern för samtycke i ditt land, utan godkännande från förälder, ska du meddela oss med hjälp av metoderna som beskrivs i avsnittet Kontakta oss. Vi kommer då att vidta lämpliga åtgärder för att undersöka och lösa ärendet snarast. 

11. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Intel är ett globalt företag med huvudsäte i USA. Som ett sådant kan vi överföra dina personuppgifter till vårt moderbolag, Intel Corporation i USA, eller till något annat Intel-företag över hela världen under bearbetning av sådan information i enlighet med vad som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Vi kan även överföra dina personuppgifter till våra tredjepartsleverantörer, vilka kan befinna sig i något annat land än du.

Personuppgifter som delas av en Intel-enhet från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz omfattas även av en uppsättning bindande företagsregler som kallas för Intel Corporate Privacy Rules (Intels sekretessregler för företag) (”Intels CPR”), som utgör tillbörligt skydd av sådana personuppgifter hos deltagande företag inom Intel-koncernen. Du kan se Intels BCR här.
Intel Corporation följer USA-EU- och USA-Schweiz-ramverket Safe Harbor som det framställs av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och kvarhållande av data från EU och Schweiz. Intel har certifierat att det följer sekretessprinciperna i Safe Harbor för avisering, val, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och genomdrivande. Vi skyddar informationen som vi tar emot i USA från EU och Schweiz i enlighet med Safe Harbor-ramverket. För att läsa mer om Safe Harbor-programmet och för att se Intels certifiering kan du besöka http://www.export.gov/safeharbor.

12. KONTAKTA OSS
Om du har frågor kring Intels sekretessrutiner kan du kontakta Intel via formuläret Kontakta oss eller skicka ett brev till postadressen som anges nedan. Ange dina kontaktuppgifter, namnet på Intels tjänst eller webbplats samt en detaljerad beskrivning av ditt ärende eller din fråga angående integritetsskydd.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

13. TILLÄGG OCH YTTERLIGARE MEDDELANDEN

Vissa av Intels tjänster kan ha ytterligare meddelanden om hur sådana produkter och tjänster bearbetar personuppgifter. Se relevant meddelande för den av Intels tjänster som du använder för mer information om hur Intel bearbetar personuppgifter.

Följande sekretesstillägg, sekretesspolicyer, sekretessmeddelanden och sekretessuttalanden (”meddelande”) införlivas genom referens i Intels sekretessmeddelande:

 

14. UPPDATERINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE
Vi kan komma att ändra detta sekretessmeddelande. Längst ned på den här sidan, i avsnittet ”Senast Uppdaterad”, ser du när sekretessmeddelandet senast uppdaterades. Alla ändringar i det här sekretessmeddelandet träder i kraft när vi publicerar den uppdaterade informationen på eller via Intels webbplatser. Din användning av Intels tjänster efter dessa ändringar innebär att du godkänner det reviderade sekretessmeddelandet.

Om någon ändring i väsentlig grad kan ha en negativ inverkan på integriteten för dina personuppgifter kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig i förväg och ge dig rimligt lång tid på dig att protestera mot sådana ändringar.

Vi uppmanar dig att regelbundet granska detta sekretessmeddelande för att hålla dig informerad om hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter.

Meddelande om Intels cookies och liknande teknik

På våra webbplatser (som beskrivs nedan) använder vi cookies och liknande teknik. Det gör vi för att kunna visa dig och andra besökare anpassad information, komma ihåg marknadsförings- och produktpreferenser och göra det lättare för dig att hitta rätt information. Längre ned på sidan kan du läsa mer om cookies och liknande teknik, hur vi använder dem och hur du kontrollerar dem.

Användningen av cookies och liknande teknik
I det här meddelandet hittar du information om hur Intel, våra partners och tredjepartsaktörer använder cookies och liknande teknik (såsom bildpunktstaggar, webbfyrar, transparenta GIF-bilder, JavaScript och lokal lagring). För enkelhets skull använder vi begreppet ”cookies” i det här meddelandet för alla cookies och liknande teknik. Vi beskriver också vilka valmöjligheter du har gällande cookies. I det här meddelandet hittar du information om hur Intel hanterar cookies som kan användas på de webbplatser (inklusive mobilwebbplatser och appar) som ägs och kontrolleras av Intel (”webbplatserna”).

I vissa fall kan vi använda cookies för att samla in information som kan användas till att identifiera personer, eller som kan identifiera personer om den kombineras med annan information. I sådana fall gäller såväl Intels sekretessmeddelande som villkoren i detta meddelande.

Vad är cookies och liknande teknik?
Cookies är små filer, vanligtvis bestående av bokstäver och nummer, som placeras på din dator, surfplatta, telefon eller någon liknande enhet när du öppnar en webbplats med enheten. Cookies är mycket vanliga och används av webbplatsinnehavare för att webbplatserna ska fungera så bra och effektivt som möjligt, och för att samla in data för analys.

Det här är de olika typer av cookies som vi och våra tjänstleverantörer kan använda på våra webbplatser:

 • Nödvändiga cookies. Dessa cookies behövs för att webbplatserna ska fungera (exempelvis för att du ska kunna logga in på säkra områden på vår webbplats eller använda en shoppingvagn). Det här är cookies som gör att du kan navigera på webbplatserna och använda funktionerna som finns där. Om du avaktiverar den här typen av cookies fungerar webbplatserna sämre för dig och vissa funktioner och tjänster kanske blir otillgängliga.
 • Cookies för analys och anpassning. Den här typen av cookies används i analyser av aktiviteten på webbplatserna och andra webbplatser där vi publicerar material för att förbättra funktionerna på våra webbplatser. Vi kan till exempel se till att det blir enkelt för besökarna att hitta informationen de letar efter på våra webbplatser. Ett sätt att göra det på är att räkna antalet besökare på webbplatserna och se hur besökarna förflyttar sig på webbplatserna. Analyscookies mäter också hur väl våra marknadsföringskampanjer fungerar, så att vi kan skapa bättre marknadsföring och optimera marknadsföringen för alla som interagerar med den.
 • Funktionscookies. Tack vare den här typen av cookies känner vi igen dig när du återkommer till webbplatserna. Det innebär att vi kan anpassa innehållet åt dig, välkomna dig med namn och komma ihåg dina inställningar (exempelvis ditt val av språk eller region).
 • Annonscookies. Den här typen av cookies noterar hur du agerar online, inklusive dina besök på webbplatserna, vilka sidor du har besökt tidigare och vilka länkar och annonser du klickat på. Ett syfte är att göra innehållet som visas på webbplatserna mer relevant för dig. Ett annat syfte är att göra det enklare för oss och våra tjänstleverantörer att visa annonser och annan kommunikation som bättre stämmer med det som verkar vara dina intresseområden. När vi och våra tjänstleverantörer gör det, omfattar det också datahanteringsplattformar, partners som publicerar material samt efterfrågeplattformar som hjälper oss att hantera informationen. Om du till exempel tittar på en sida på en av våra webbplatser kan det göra att du senare får se en viss annons som handlar om den eller en liknande produkt eller tjänst, antingen på någon av våra webbplatser eller på någon annan webbplats. Vi och våra tjänstleverantörer kan också lägga samman de data vi samlar in via våra cookies med annan information, inklusive information vi får från tredje part, och dela informationen med tredje part i syfte att visa dig lämpliga annonser.

Hur samlar Intel in och använder annan information?
Vi och våra tjänstleverantörer kan använda cookies i en rad syften. Det kan bl.a. handla om att:

 • samla in information om dina besök på webbplatserna, avsedd för oss och tredje part
 • administrera beställningar som du gör
 • analysera ditt besöksmönster i syfte att förbättra webbplatserna
 • utifrån dina intressen visa annonser, kommunikation och material från oss och från tredje part, på våra webbplatser och på tredjepartswebbplatser
 • komma ihåg ditt språk och andra inställningar
 • hjälpa dig att hitta information du letar efter
 • tillhandahålla säkra onlinetransaktioner
 • bättre förstå våra webbplatsers publik, det vill säga att mäta hur många personer som använder webbplatserna och hur de använder dem, så att webbplatserna fungerar smidigt.
 • Om du registrerar dig på någon av webbplatserna eller på annat sätt tillhandahåller information om dig själv så kan vi kombinera den med andra data som vi samlar in eller som du tillhandahåller (om hur du använder webbplatserna), eller tredjepartsinformation om eller från dig. Vi använder dessa kombinerade data i marknadsföringssyfte och i analyser.

Hur länge finns cookies kvar på min enhet?
Andra cookies är aktiva från den tidpunkt du besöker en Intel-tjänst till slutet av den specifika webbläsarsessionen. Dessa cookies tas automatiskt bort när du stänger den aktuella webbläsaren. Dessa cookies kallas för "sessionscookies".

Vissa cookies stannar kvar på enheten mellan webbläsarsessioner - de försvinner inte när du stänger webbläsaren. Dessa cookies kallas för "beständiga" cookies. Hur lång tid en beständig cookie finns kvar på din enhet varierar mellan olika cookies. Vi och andra organisationer använder kvarliggande cookies i en rad syften. Det kan till exempel handla om att spara dina inställningar så att de ligger kvar till nästa besök och för att bättre kontrollera hur ofta du besöker webbplatserna, hur ofta du återkommer, hur din användning av webbplatserna varierar över tiden och hur effektiva våra annonser är.

Vem sätter cookies på min enhet?
Cookies kan sättas på din enhet av Intel som den som innehar webbplatsen. Dessa cookies kallas för "förstapartscookies". Vissa cookies kan placeras på din enhet av en annan part än Intel. Dessa cookies kallas för "tredjepartscookies". En Intel-partner kan exempelvis sätta en tredjepartscookie för att möjliggöra chatt-tjänster online.

Vi och tredje part kan också använda cookies för att ta reda på när du besöker webbplatserna och för att förstå hur du interagerar med e-post, annonser och annat material. Cookies kan ge olika typer av information som inte identifierar användare (som t.ex. operativsystem och webbläsarversion samt vilken webbadress du kom från, inklusive e-post och annonser som lett dig till webbplatsen). Informationen samlas in för att ge dig en bättre upplevelse och för att vi ska förstå trafikmönster. Denna teknik räknar antalet användare som går till en viss tjänst från en specifik bannerannons utanför Intels webbplatser eller som klickat på länkar eller grafik som ingår i e-postnyhetsbrev från Intel. Vi samlar också in statistik om hur Intel-webbplatserna används i syfte att analysera, optimera webbplatserna och visa dig annonser baserade på dina intressen. Du kan läsa mer om det nedan.

Hur använder Intel annonser online och i mobila enheter?
Vi och tredjepartsaktörer, inklusive teknikpartners och tjänstleverantörer, använder oss av intressebaserade annonser och anpassat material som vi och andra aktörer tror kan vara av intresse för dig. Om tredjepartsaktörer använder sig av cookies för att utföra tjänster åt Intel och åt andra så ligger det inte inom Intels kontroll hur den tekniken används och vilken information som samlas in. Vi ansvarar inte för tredjepartsaktörernas agerande och vilka riktlinjer de följer.
Annonserna som visas för dig kan anpassas beroende på ditt agerande online och i mobila enheter (på Intels webbplatser och på andra webbplatser), exempelvis sökningar, om du klickar på annonser och e-postlänkar, sidor du besöker, var du befinner dig och annan information. De här annonserna kan visas på våra webbplatser och på tredjepartswebbplatser. De teknikpartners som hjälper oss att genomföra intressebaserade marknadsföringskampanjer kan vara medlemmar i självreglerande organisationer som NAI (Network Advertising Initiative) och DAA (Digital Advertising Alliance). På de av våra webbplatser som riktar sig mot användare inom EU kan vi samarbeta med teknikpartners som är medlemmar i eDAA (European Digital Advertising Alliance). Du kan se annonser från tredje part på Intel-webbplatser, eller andra webbplatser eller inställningar. Det här grundas i vilka andra webbplatser (tillhörande Intel eller tredje part) som du besöker, och hur du agerar där.

Hur kontrollerar jag cookies?

Du kan bestämma dig för huruvida du vill godkänna cookies eller ej. Ett sätt att göra detta på är via webbläsarinställningarna. På de flesta webbläsarna är det möjligt att till viss mån kontrollera de flesta cookies genom webbläsarens inställningar (observera att om du ställer in webbläsarens inställningar på att blockera alla cookies kanske du inte kan få åtkomst till vissa delar av vår webbplats). Följande webbplatser innehåller information om hur du justerar inställningarna för cookies på några populära webbläsare:

Du kan också använda ett plugin-program för webbläsare, exempelvis Ghostery* från Ghostery, Inc. eller Tracking Protection List* från TRUSTe. (Ett plugin-program för webbläsare är en programvara som lägger till extrafunktioner i din webbläsare – exempelvis för att spela upp video eller söka efter virus.)

Adobe Flash Player* är programvara för att visa multimedia på datorer. Webbplatser som använder Adobe Flash* kan lagra flash-cookies på användarens enheter för att komma ihåg inställningar, önskemål och användning på ungefär samma sätt som andra typer av cookies. Den här typen av flash-cookies kallas också LSO:er (Flash Local Shared Objects). Intel tillhandahåller ibland specialmaterial som videoklipp och animeringar med hjälp av Flash-LSO:er. Det finns en bra sammanfattning om hur du hanterar Flash-LSO:er på http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html.
För mer information om intressebaserade annonser och dina valmöjligheter, gå till dessa webbplatser: Digital Advertising AllianceNetwork Advertising Initiative och Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe. Om du öppnar de här länkarna kan du välja att avstå från den typ av cookies som anpassar materialet och annonserna som visas för dig. Observera att det inte nödvändigtvis betyder att du ser färre annonser. Det kan däremot betyda att de annonser du ser är mindre intressanta för dig.

Hur reagerar Intel på en ”Do not track”-signal?
Det finns för tillfället ingen branschöverenskommelse om hur man ska reagera på ”Do not track”-signaler. I nuläget fungerar Intels tjänster och webbplatser inte annorlunda beroende på användares ”Do not track”-signalel. Mer information om ”Do Not Track” finns i Allt om ”Do Not Track”.

Skydd av personuppgifter hos Intel
Intel värnar om integritetsskyddet. För mer information om Intels tillvägagångssätt när det gäller att skydda dina personuppgifter, se Intels sekretessmeddelande och Intels uppförandekod.

Så här kontaktar du oss
Om du har frågor kring hur Intel använder cookies kan du kontakta Intel via formuläret Kontakta oss eller skicka ett brev till postadressen nedan. Ange dina kontaktuppgifter, namnet på Intel-webbplatsen eller tjänsten samt en detaljerad beskrivning av ditt ärende eller din fråga angående cookies.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Det här meddelandet uppdaterar och ersätter tidigare versioner. Vi kan när som helst ändra det här meddelandet. Längst ned på den här sidan, i SENAST UPPDATERAD, ser du när informationen senast uppdaterades. Alla ändringar i den här informationen träder i kraft när vi publicerar den uppdaterade informationen på eller via webbplatserna.

SENAST UPPDATERAT: 9 maj 2016