Search

Mededeling over privacy bij Intel

Laatst bijgewerktDe
Op 9 mei 2016 werd de Privacyverklaring van McAfee bijgewerkt naar de Privacyverklaring van Intel (zie hieronder). Om de eerdere verklaringen van Intel te zien, klikt u hier.

Intel Corporation en zijn groepsbedrijven (“Intel”, “we”/”wij” en “ons”/”onze”) respecteren uw privacy. In deze Mededeling over privacy wordt ons privacybeleid beschreven ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw gegevens via websites, producten, online services, software, apps, tools en andere services en functionaliteit die wij zowel online als offline bieden (gezamenlijk “Intel® services”), samen met ons marketing- en advertentiebeleid.

Sommige Intel services gebruiken cookies en vergelijkbare technologie om gegevens te benaderen of op te slaan. In onze Mededeling over cookies en vergelijkbare technologie bij Intel vindt u specifieke informatie over ons gebruik van cookies, hoe we reageren op Do Not Track-signalen en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren.

INHOUD

 1. VERZAMELEN VAN GEGEVENSPersoonlijke gegevens die we mogelijk verzamelenAndere gegevens die we mogelijk verzamelen
 2.  MEDEDELING
 3. GEBRUIK EN VRIJGAVE VAN GEGEVENSHoe wij persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en vrijgevenHoe wij andere gegevens kunnen gebruiken en vrijgeven
 4. SERVICES VAN DERDEN
 5. ADVERTENTIES VAN DERDEN
 6. BEVEILIGING
 7. MARKETINGVOORKEUREN
 8. HOE U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNT BEHEREN 
 9. BEWAARTERMIJN
 10. GEBRUIK VAN INTEL SERVICES DOOR MINDERJARIGEN
 11. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
 12. CONTACT OPNEMEN
 13. SUPPLEMENTEN EN AANVULLENDE MEDEDELINGEN
 14. UPDATES VAN DEZE MEDEDELING OVER PRIVACY

1. VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Persoonlijke gegevens die we mogelijk verzamelen
Intel kan diverse typen persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder:

 • Persoonlijke en zakelijke contactgegevens (zoals naam, factuur- en verzendadres, telefoonnummer, e-mailadres en account-ID van sociale media/messaging)
 • Account-ID Intel
 • Profielfoto
 • Berichten en gegevens op sociale media
 • Betaalkaart, digitale portemonnee of gegevens van een andere betalingsservice
 • Afhankelijk van de service die we bieden, moeten we mogelijk ook meer gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen (zoals uw locatie, ID-kaartgegevens, foto’s, audio-/video-opnamen, afbeeldingen en biometrische gegevens).

Als u bij ons of onze serviceaanbieders persoonlijke gegevens indient die betrekking hebben op anderen, geeft u aan dat u daartoe bevoegd bent en ons toestaat die persoonlijke gegevens te gebruiken in navolging van deze Mededeling over privacy.
Wij en onze serviceaanbieders kunnen persoonlijke gegevens verzamelen afkomstig van diverse bronnen, waaronder:

 • Gegevens afkomstig van u of iemand die namens u handelt: we kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u of iemand die namens u handelt ons verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens.
 • Via de Intel services: we kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen wanneer u gebruikmaakt van Intel services, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een aankoop doet of onze producten of apps gebruikt of installeert.
 • Via services van derden: we kunnen persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van services van derden die de Intel services gebruiken.
 • Offline: we kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u ons offline verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u onze winkels of een van onze beurzen of evenementen bezoekt, telefonisch een mondelinge order plaatst of contact opneemt met de klantenservice. 
 • Via andere bronnen: we kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen via andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners en sociale-mediaplatforms.  We kunnen uw persoonlijke gegevens ook ontvangen van personen die uw ‘vrienden’ zijn of anderszins met u zijn verbonden op sociale-mediaplatforms. Als u er bijvoorbeeld voor kiest uw sociale-media-account te koppelen aan uw Intel services-account, worden bepaalde persoonlijke gegevens afkomstig van uw sociale-media-account met ons gedeeld. Degelijke gegevens kunnen persoonlijke gegevens omvatten die onderdeel uitmaken van uw sociale-mediaprofiel of het profiel van uw vrienden. Als uw ‘vrienden op sociale media hun sociale-media-account koppelen aan hun Intel services-account, kunnen uw gegevens met ons worden gedeeld via deze connectie.

Andere gegevens die we mogelijk verzamelen
Intel kan ook andere gegevens verzamelen via uw app, browser of device die niet uw echte identiteit (of die van een ander) vrijgeven, zoals:

 • Browser- en devicegegevens
 • Gebruiksgegevens van app of device
 • Gegevens die worden verzameld via cookies, pixel-tags en vergelijkbare technologie
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gecombineerde, geanonimiseerde of gedeïdentificeerde gegevens
 • Demografische of andere gegevens die u verstrekt (zoals taal, beroep en postcode).

Wij en onze externe serviceaanbieders kunnen deze gegevens op verschillende manieren verzamelen, waaronder:

 • Via uw browser of device: de meeste browsers en devices verzamelen automatisch bepaalde informatie, zoals type en versie van het besturingssysteem, schermresolutie, fabrikant en model van device, taal, type en versie van de internetbrowser en de naam en versie van de Intel services (zoals de app) die u gebruikt. We gebruiken deze informatie onder andere om ervoor te zorgen dat de Intel services goed werken, om de prestaties van onze producten te analyseren en om de Intel services te verbeteren en te beheren.
 • Via uw gebruik van een Intel app: als u een Intel app downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceaanbieders gebruiksgegevens traceren en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de Intel app op uw device onze servers benadert en welke informatie en bestanden naar de Intel app zijn gedownload.
 • Via cookies en vergelijkbare technologie: we gebruiken cookies om onze websites goed te laten werken, efficiënter te maken en analytische informatie te bieden.  Bij sommige Intel services worden ook technologieën gebruikt die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals pixel-tags, web beacons, clear GIF’s, JavaScript en lokale opslag. Raadpleeg onze Mededeling over cookies en vergelijkbare technologie bij Intel voor meer informatie over het uitschakelen/verwijderen van bepaalde cookies.
 • IP-adres: IP-adressen worden automatisch verzonden als onderdeel van internetcommunicatie en het verzamelen van IP-adressen is dan ook gebruikelijk; vele websites, toepassingen en andere Intel services verzamelen automatisch IP-adressen.  We gebruiken IP-adressen onder andere om te communiceren met uw device, voor het berekenen van gebruiksniveaus van de Intel services, het diagnosticeren van serverproblemen, beveiliging en levering van de Intel services. Locatiegegevens: we kunnen de fysieke locatie van een verbonden device verzamelen, onder andere via satelliet, mobiele-telefonietoren en Wi-Fi-signalen. We kunnen de fysieke locatie van uw device gebruiken om u te voorzien van gepersonaliseerde, locatiegebaseerde Intel services, inhoud en advertenties. We kunnen de fysieke locatie van uw device, in combinatie met informatie over de advertenties die u hebt bekeken en andere gegevens die we verzamelen, ook delen met onze marketingpartners. Op die manier kunnen zij u meer persoonlijk afgestemde inhoud bieden en de effectiviteit van advertentiecampagnes bepalen. U kunt het gebruik en/of het delen van de locatie van uw device toestaan/weigeren door de device-instellingen te wijzigen. Als u het gebruiken/delen van de locatie echter weigert, kunnen wij en/of onze marketingpartners u mogelijk niet meer de toepasselijke gepersonaliseerde Intel services, inhoud en advertenties bieden.

2. MEDEDELING
We bieden toegang tot onze Mededeling over privacy door:

 • Een link op te nemen in onze websites
 • Ernaar te verwijzen in onze Gebruiksvoorwaarden, Gebruiksrechtovereenkomsten
 • Deze op te nemen in onze contracten, overeenkomsten en andere documenten waar noodzakelijk of gepast

3. GEBRUIK EN VRIJGAVE VAN GEGEVENS
Hoe wij persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en vrijgeven
We kunnen uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen gebruiken:

 • Om Intel services te leveren.
 • Om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen, zoals het toesturen van technische documenten of whitepapers.
 • Om u marketingcommunicatie te sturen die naar onze mening interessant voor u kan zijn, zoals nieuwsbrieven, in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren.
 • Om uw ervaring met de Intel services te personaliseren door producten, marketingberichten, aanbiedingen en inhoud te bieden die op u zijn afgestemd.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan enquêtes, sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties en deze activiteiten te beheren. Op sommige van deze activiteiten zijn aanvullende regels van toepassing die mogelijk meer informatie omvatten over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken en vrijgeven. Het is dan ook raadzaam dergelijke regels zorgvuldig door te nemen.
 • Om u in staat te stellen via de Intel services berichten naar een vriend te sturen. Door deze functionaliteit te gebruiken, geeft u aan dat u het recht hebt om de contactgegevens van uw vriend te gebruiken en aan ons te verstrekken. 
 • Om uw aankoop te voltooien en uit te voeren, bijvoorbeeld om uw betalingen te verwerken, uw order te laten leveren, met u te communiceren over de aankoop, u gerelateerde klantenservice te bieden en om uw Intel accounts te maken en te beheren.
 • Voor onze zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, bewaken en voorkomen van criminaliteit/fraude, beveiligen, ontwikkelen van nieuwe producten, testen, uitbreiden, verbeteren of wijzigen van onze Intel services, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten. 
 • Om activiteiten op het gebied van boekhouding, audits, facturering, afstemming en verzameling uit te voeren. Om u administratieve informatie en servicemededelingen te sturen, zoals informatie over de Intel services en wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels.
 • Om andere activiteiten consistent met deze Mededeling uit te voeren.

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld of vrijgegeven:

 • Aan onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen voor de doeleinden beschreven in deze Mededeling over privacy.
 • Aan onze geautoriseerde serviceaanbieders en leveranciers die services bieden zoals websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderuitvoering, levering van informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, e-maillevering, creditcardverwerking en andere vergelijkbare services.
 • Aan derden zodat zij u marketingcommunicatie kunnen sturen voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren.
 • Aan externe sponsors van sweepstakes, wedstrijden en vergelijkbare promoties.
 • Om u te identificeren bij iedereen aan wie u berichten stuurt via de Intel services.
 • Door u via prikborden, forums, chats, profielpagina’s en blogs waar u informatie en materialen kunt plaatsen. Houd er rekening mee dat dergelijke informatie die u plaatst of vrijgeeft in openbare forums openbaar wordt en beschikbaar kan zijn aan gebruikers en het algemene publiek. We raden u dan ook aan zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het online vrijgeven van uw persoonlijke gegevens of enige andere informatie.
 • Aan derden in geval van een overwogen of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerkingsverband, toewijzing, overdracht of andere beschikking van een deel van of al onze activiteiten, activa of aandelen (waaronder een faillissement of vergelijkbare procedure).
 • Indien we van mening zijn dat het vereist, noodzakelijk of gepast is: (a) onder toepasselijke wetgeving, inclusief wetgeving buiten uw land van vestiging; (b) om te voldoen aan wettelijke processen en/of aan verzoeken van bevoegde publieke en overheidsautoriteiten buiten uw land van vestiging; (c) om onze voorwaarden en bepalingen te handhaven; (d) om onze activiteiten en die van onze dochtermaatschappijen te beschermen; (e) om onze rechten, privacy, veiligheid, beveiliging en fysieke en intellectuele eigendom en/of de rechten van onze gelieerde ondernemingen, van u of van anderen te beschermen; en (f) om ons in staat te stellen beschikbare oplossingen toe te passen of mogelijke schade die we lijden te beperken.

Hoe wij andere gegevens kunnen verzamelen, gebruiken en vrijgeven
Houd er rekening mee dat we andere gegevens kunnen verzamelen, gebruiken en vrijgeven die via cookies worden verkregen in overeenstemming met onze Mededeling over cookies en vergelijkbare technologie bij Intel of Intel services.  In sommige gevallen kunnen we andere informatie combineren met uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam met uw postcode). Als we andere informatie combineren met persoonlijke gegevens, zullen we de gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens zolang deze worden gecombineerd en persoonsgebonden zijn.
Productupdates en -rapporten
Onze producten en services kunnen ook bepaalde gegevens bevatten voor het leveren van software-updates en -rapporten. Deze updatefuncties kunnen uw systeem automatisch controleren om na te gaan of bestanden met betrekking tot de services moeten worden vernieuwd, bijgewerkt of gemoderniseerd.
Intel kan de gegevens ook gebruiken om het product aan te passen, zodat deze voldoet aan gebruikersvoorkeuren op basis van daadwerkelijk gebruik.

4. SERVICES VAN DERDEN
Deze Mededeling over privacy heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de beleidsregels en praktijken van derden of andere organisaties die geen aanbieders zijn van Intel services, inclusief beleidsregels en praktijken ten aanzien van privacy en beveiliging, verzameling, verwerking, gebruik, opslag en vrijgave van gegevens. Dit omvat: (a) derden die een site of service hebben waartoe in de Intel services een link is opgenomen – de opname van een link in de Intel services impliceert op geen enkele wijze goedkeuring van de gelinkte site of service door ons of onze gelieerde ondernemingen; of (b) ontwikkelaars en aanbieders van apps, aanbieders van sociale-mediaplatforms, aanbieders van besturingssystemen, aanbieders van draadloze services of fabrikanten van devices (zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, enzovoort) - inclusief persoonlijke gegevens die u aan andere organisaties vrijgeeft via of in verband met de Intel services of onze sociale-mediapagina’s. We kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een betalingsservice van derden, en u daarnaar omleiden, om betalingen via de Intel services te verwerken. Als u een dergelijke betaling wilt uitvoeren, kunnen uw persoonlijke gegevens door een dergelijke derde worden verzameld, en niet door ons, waarna het privacybeleid van die derde van toepassing is en niet deze Mededeling over privacy. 

Wanneer we persoonlijke gegevens met aanbieders van Intel services delen, eisen we dat zij eerst contractueel akkoord gaan met het naleven van redelijke en gepaste privacy- en beveiligingsnormen.

5. ADVERTENTIES VAN DERDEN
Wanneer u de Intel services en andere websites benadert en gebruikt, kunnen we gebruikmaken van externe advertentiebedrijven om advertenties te tonen voor goederen en services die mogelijk interessant voor u zijn op basis van informatie die bijvoorbeeld is verkregen via cookies en soortgelijke technologieën in verband met uw benadering en gebruik van de Intel services en andere websites. Raadpleeg onze Mededeling over cookies en vergelijkbare technologie bij Intel voor informatie over ons gebruik van cookies en hoe u bepaalde cookies kunt uitschakelen.

Intel deelt geen persoonlijke gegevens met niet-gelieerde derden voor gebruik bij hun eigen marketing zonder uw toestemming.

6. BEVEILIGING
De Intel services bieden redelijke en gepaste organisatorische, technische en administratieve methoden om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen tegen onbevoegde of onwettige toegang, wijziging, vrijgave of vernietiging. Gebruikers van Intel services moeten ook maatregelen nemen om de gegevens, systemen, netwerken en services die zij gebruiken te beschermen. Geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of opslag is echter gegarandeerd 100% beveiligd. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer beveiligd is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord voor een Intel account is geschonden), moet u ons daarvan direct op de hoogte brengen door contact op te nemen volgens de instructies in de sectie ‘Contact opnemen’ hieronder.

7. MARKETINGVOORKEUREN
We bieden u vele keuzen ten aanzien van gebruik en vrijgave van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt op een van de volgende manieren uw contactgegevens en communicatievoorkeuren bijwerken en er toegang toe verzoeken: ga naar de website van het specifieke product of de specifieke service, gebruik het contactformulier, gebruik de opzeggingslink of stuur een brief naar het onderstaande postadres.  U kunt uw communicatievoorkeuren ten aanzien van de volgende typen marketingactiviteiten bijwerken:

 • Het in de toekomst ontvangen van marketinggerelateerde berichten van ons accepteren of weigeren. 
 • Het door ons delen van uw persoonlijke gegevens met gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, zodat zij rechtstreeks marketingactiviteiten kunnen uitvoeren, accepteren of weigeren.
 • Het door ons delen van uw persoonlijke gegevens met niet-gelieerde derden, zodat zij rechtstreeks marketingactiviteiten kunnen uitvoeren, accepteren of weigeren.

U kunt zich ook afmelden voor marketinggerelateerde berichten van Intel door de opzeggingsinstructies te volgen die zijn opgenomen in elk marketinggerelateerd bericht dat u hebt ontvangen. We zullen zo snel als redelijk mogelijk is aan uw verzoek(en) voldoen. Houd er tevens rekening mee dat als u ervoor kiest geen marketinggerelateerde e-mails van ons te ontvangen, wij u nog wel belangrijke administratieve en transactionele berichten (servicemeldingen) over uw Intel services kunnen blijven sturen.

8. HOE U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNT BEHEREN
Als u de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens wilt corrigeren, bijwerken, verwijderen of bekijken, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen: ga naar de website van het specifieke product of de specifieke service, gebruik het online contactformulier of stuur een brief naar het onderstaande postadres met daarin uw naam, e-mailadres, account-ID en doel van het verzoek.

Ter uwer bescherming zullen we uitsluitend verzoeken implementeren ten aanzien van uw persoonlijke gegevens (niet die van een ander). Daarom moeten we uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek implementeren. We zullen zo snel als redelijk mogelijk is aan uw verzoek voldoen, in navolging van toepasselijke wetgeving. Mogelijk moeten we bepaalde gegevens behouden in het kader van registratiedoeleinden, zoals vereist volgens toepasselijke juridische verplichtingen, en/of om transacties te voltooien die u voorafgaand aan uw wijzigings- of verwijderingsverzoek hebt gestart (als u bijvoorbeeld een aankoop doet of gebruikmaakt van een promotie, kunt u mogelijk uw persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen nadat die aankoop of promotie is voltooid). Sommige gegevens kunnen op onze systemen en in andere records blijven staan in navolging van toepasselijke wetgeving.

Opslag van de gegevens die we over u verzamelen
De gegevens die we verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt op servers in de Verenigde Staten en elders wereldwijd waar Intel en onze serviceaanbieders voorzieningen hebben in navolging van lokale wetgeving.

9. BEWAARTERMIJN
We behouden uw persoonlijke gegevens gedurende de benodigde periode om te voldoen aan de doeleinden die zijn beschreven in deze Mededeling over privacy, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan volgens wetgeving. 

10. GEBRUIK VAN INTEL SERVICES DOOR MINDERJARIGEN
We leven de Children’s Online Privacy Protection Act van de Verenigde Staten en vergelijkbare wetgeving wereldwijd na waar van toepassing op Intel services. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen zonder toestemming van de ouders. Als u van mening bent dat we mogelijk persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan dertien (13), of jonger dan de leeftijd waarop personen in uw land als meerderjarig worden beschouwd, moet u ons hiervan op de hoogte stellen op een van de manieren beschreven in de sectie ‘Contact opnemen’. We zullen dan gepaste maatregelen nemen om uw melding direct te onderzoeken en de kwestie aan te pakken.

11. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Intel is een wereldwijd bedrijf, gevestigd in de Verenigde Staten. Als zodanig kan Intel uw persoonlijke gegevens overdragen aan het moederbedrijf, Intel Corporation in de Verenigde Staten (VS), of aan een Intel groepsbedrijf wereldwijd bij het verwerken van die gegevens voor de doeleinden beschreven in deze Mededeling over privacy. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook overdragen aan externe serviceaanbieders die zich in een ander land dan u kunnen bevinden.

Op persoonlijke gegevens die worden gedeeld door een Intel entiteit in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zijn tevens bindende bedrijfsvoorschriften van toepassing, de Intel Corporate Privacy Rules (“ICPR’s”), die adequate bescherming van dergelijke persoonlijke gegevens bij deelnemende Intel groepsbedrijven garanderen. De ICPR’s kunnen hier worden geraadpleegd.

Intel Corporation voldoet aan de VS-EU en VS-Zwitserse Safe Harbor-regelgeving zoals opgesteld door het Department of Commerce van de VS aangaande verzameling, gebruik en behoud van persoonlijke gegevens van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Intel certificeert dat het zich houdt aan de Safe Harbor Privacy Principles aangaande aankondigingen, keuzes, voorwaartse verplaatsing, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en voltrekking. We zullen de gegevens die we in de VS ontvangen van lidstaten van de EU en Zwitserland beschermen in navolging van onze Safe Harbor-verplichtingen. Bezoek http://www.export.gov/safeharbor voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en Intels certificatie.

12. CONTACT OPNEMEN
Als u vragen of bezorgdheden hebt ten aanzien van het privacybeleid van Intel, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of een brief sturen naar het onderstaande postadres.  Vermeld uw contactgegevens, naam van de service of website van Intel en een gedetailleerde beschrijving van uw aanvraag of bezorgdheid over uw privacy.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054, VS

13. SUPPLEMENTEN EN AANVULLENDE MEDEDELINGEN

Sommige Intel services kunnen aanvullende Mededelingen hebben over de manier waarop dergelijke producten en services persoonlijke gegevens verwerken. Raadpleeg de relevante Mededeling voor de Intel service die u gebruikt voor aanvullende informatie over de manier waarop Intel persoonlijke gegevens verwerkt.

De volgende supplementen, beleidsregels, mededelingen en verklaringen (“Mededeling”) zijn ter referentie opgenomen in de Mededeling over privacy bij Intel:

 

14. UPDATES VAN DEZE MEDEDELING OVER PRIVACY
We kunnen deze Mededeling over privacy wijzigen. Het onderdeel ‘Laatst bijgewerkt’ boven aan deze pagina toont wanneer deze Mededeling over privacy het meest recentelijk is gewijzigd. Eventuele wijzigingen in deze Mededeling over privacy worden van kracht zodra de gewijzigde Mededeling over privacy op de Intel services wordt geplaatst. Door gebruik te maken van de Intel services na dergelijke wijzigingen geeft u aan akkoord te gaan met de gewijzigde Mededeling over privacy.

Als enige wijziging de privacy van uw persoonlijke gegevens wezenlijk en negatief beïnvloedt, zullen we redelijke pogingen ondernemen u van tevoren op de hoogte te stellen en u een redelijke periode de tijd geven bezwaar te maken tegen wijzigingen.

We raden u aan deze Mededeling over privacy periodiek door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Mededeling over cookies en vergelijkbare technologie bij Intel

Onze websites (zoals hieronder gedefinieerd) gebruiken cookies en vergelijkbare technologie zodat we bezoekers de best mogelijke ervaring kunnen bieden door persoonsgerichte informatie te tonen, marketing- en productvoorkeuren te onthouden en ze aan de juiste informatie te helpen. Meer informatie over cookies en vergelijkbare technologie, hoe deze worden gebruikt en hoe deze kunnen worden beheerd volgt hieronder.

Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologie
Deze Mededeling beschrijft hoe Intel, onze partners en derden cookies en vergelijkbare technologie gebruiken (zoals pixel-tags, web beacons, clear GIF’s, JavaScript en lokale opslag). In de rest van deze Mededeling worden cookies en vergelijkbare technologie eenvoudigweg als ‘cookies’ omschreven. Daarnaast worden de keuzemogelijkheden met betrekking tot deze cookies beschreven. Deze Mededeling betreft het gebruik van cookies door Intel in combinatie met de websites (inclusief mobiele websites en apps) die eigendom zijn van en beheerd worden door Intel (de “Websites”).

In enkele gevallen worden cookies gebruikt om informatie te verzamelen die persoonsgebonden is, of die in combinatie met andere informatie persoonsgebonden kan worden. In dergelijke gevallen is de Mededeling over privacy bij Intel van toepassing naast deze Intel Mededeling.

Wat zijn cookies en vergelijkbare technologieën?
Cookies zijn kleine bestanden – meestal bestaand uit letters en cijfers – die op uw computer, tablet, telefoon of vergelijkbaar apparaat worden geplaatst wanneer dat device wordt gebruikt om een website te bezoeken. Het gebruik van cookies is wijdverspreid onder websitehouders zodat hun websites efficiënter kunnen werken en om analytische informatie te leveren.

Hierna volgen de verschillende soorten cookies die wij en onze serviceaanbieders kunnen gebruiken op onze Websites:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze Websites (bijvoorbeeld om het u mogelijk te maken in te loggen op beveiligde delen van onze website of gebruik te maken van een winkelwagen).  Deze cookies maken het mogelijk om door de websites te navigeren en van de functies gebruik te maken. Wanneer deze cookies worden uitgeschakeld, wordt de werking van de Websites gehinderd en kunnen bepaalde functies en services niet-beschikbaar worden.
 • Analytische en aanpassingscookies. Deze cookies maken het mogelijk om activiteiten op onze Websites, en op andere websites waar wij inhoud plaatsen, te analyseren om zo de werking van onze Websites te verbeteren en te optimaliseren.  Zo kunnen deze cookies bijvoorbeeld worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bezoekers makkelijk de informatie kunnen vinden die ze op onze websites zoeken. Eén van de manieren om dit te doen is het aantal bezoekers te tellen en bij te houden hoe ze door de website navigeren. Analytische cookies helpen ook met het bijhouden en verbeteren van de resultaten van onze advertentiecampagnes en met het optimaliseren van de inhoud van onze websites voor diegenen die op onze advertenties reageren.
 • Functionaliteitscookies.  Deze cookies worden gebruikt om u te kunnen herkennen wanneer u terugkeert naar onze Websites. Hiermee kunnen wij onze inhoud aanpassen aan uw persoonlijke wensen, u bij uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of regio).
 • Advertentiecookies. Deze cookies houden uw online activiteiten bij, inclusief uw bezoeken aan onze Websites, de webpagina’s die u hebt bezocht en de links en advertenties waarop u hebt geklikt.  Een van de doelen hiervan is om de inhoud van onze Websites voor u persoonlijk relevanter te maken. Een ander doel is dat het ons en onze serviceaanbieders mogelijk maakt om advertenties en andere boodschappen te leveren die beter aansluiten op uw interesses. (Wanneer wij en onze serviceaanbieders dit doen, zijn hierbij ook partners betrokken zoals uitgevers, data management platforms en demand-side platforms die helpen met het beheren van de informatie). Kijkt u bijvoorbeeld naar een pagina op een van onze Websites, dan kunnen wij u een advertentie tonen, op onze Websites of op andere websites, over producten die genoemd worden op die pagina of over vergelijkbare producten en services. Wij en onze serviceaanbieders en partners kunnen ook andere gegevens toevoegen aan de informatie die door deze cookies wordt verzameld, waaronder informatie die door derden is verzameld, en deze informatie met derden delen om u advertenties te kunnen leveren.

Hoe verzamelt en gebruikt Intel andere informatie?
Wij en onze serviceaanbieders kunnen cookies voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder:

 • Informatie verkrijgen voor ons en derden over uw bezoeken aan de websites;
 • Uw bestellingen verwerken;
 • Uw bezoekpatronen analyseren om onze websites te verbeteren;
 • Advertenties, boodschappen en inhoud van ons en derden leveren, op onze websites en websites van derden, die aansluiten op uw interesses;
 • Uw taal en andere instellingen onthouden;
 • U helpen de informatie te vinden die u zoekt;
 • Een veilig en betrouwbaar platform bieden voor online transacties;
 • Meten hoeveel mensen onze Websites gebruiken en hoe ze deze gebruiken, om onze Websites efficiënter te laten werken en het publiek van onze Websites beter te begrijpen.
 • Als u zich op een van onze Websites registreert of op een andere manier persoonlijke gegevens levert, kunnen wij deze gegevens combineren met andere informatie die wij over u verzamelen of van u krijgen, met informatie over uw gebruik van onze Websites, of met informatie over u die we van derden krijgen. We zullen deze gecombineerde informatie gebruiken voor marketing- en analytische doeleinden.

Hoelang blijven cookies op mijn device bewaard?
Sommige cookies zijn actief vanaf het moment dat u een Intel service bezoekt tot het einde van die specifieke webbrowsingsessie. Deze cookies verlopen en worden automatisch gewist op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Deze cookies worden “sessie”cookies genoemd.

Andere cookies blijven ook tussen browsingsessies op uw device staan – deze verlopen niet als u uw browser sluit. Deze cookies worden “permanente” cookies genoemd. Hoelang een permanente cookie op uw device blijft varieert van cookie tot cookie. Wij en anderen gebruiken permanente cookies voor verschillende doeleinden, zoals het bewaren van uw voorkeuren zodat ze bij het volgende bezoek kunnen worden gebruikt, en om nauwkeuriger bij te kunnen houden hoe vaak u onze Websites gebruikt, hoe vaak u terugkeert, hoe uw gebruik van de Websites varieert in de loop van de tijd en de effectiviteit van advertenties.

Wie plaatst cookies op mijn device?
Cookies kunnen op uw device worden geplaatst door Intel als de websitebeheerder. Deze cookies worden “first party” cookies genoemd. Sommige cookies kunnen op uw device worden geplaatst door derden. Deze cookies worden “third party” cookies genoemd. Een Intel partner kan bijvoorbeeld een third party cookie plaatsen om een online chatdienst mogelijk te maken.

Er kunnen ook cookies worden gebruikt die voor ons en derden inzichtelijk maken wanneer u onze Websites bezoekt en om te begrijpen hoe u met e-mails, advertenties en andere inhoud omgaat. Door het gebruik van cookies kunnen samengevoegde en andere informatie die individuele gebruikers niet onderscheiden (zoals uw besturingssysteem, browserversie en de URL waar u vandaan komt, inclusief e-mails en advertenties) worden verzameld en gebruikt om uw ervaring te verbeteren en patronen in dataverkeer te begrijpen. Deze technologie telt het aantal gebruikers dat een bepaalde service bezoekt via een specifieke advertentiebanner buiten de Website van Intel, of op links of afbeeldingen heeft geklikt in e-mailnieuwsbrieven ontvangen van Intel. De technologie wordt ook gebruikt als tool om gecombineerde statistieken op te stellen over hoe Websites van Intel worden gebruikt, om analyses uit te voeren, om ons te helpen onze Websites te optimaliseren en om te helpen advertenties te bieden die op uw interesses aansluiten, zoals hieronder in meer detail wordt beschreven.

Hoe gebruikt Intel online- en mobiele advertenties?
Wij en derde partijen, waaronder technologiepartners, gebruiken op interesses gebaseerde advertenties om advertenties en gepersonaliseerde inhoud te kunnen bieden waarvan wij en andere adverteerders van mening zijn dat ze voor u interessant zijn. In zoverre externe handelaren cookies gebruiken om deze services voor Intel of anderen uit te voeren, heeft Intel geen controle over het gebruik van deze technologie of de daaruit resulterende informatie en is Intel niet verantwoordelijk voor de acties of het beleid van deze derden.

Advertenties kunnen u worden aangeboden op basis van uw online of mobiele gedrag (op Websites van Intel en andere websites), uw zoekgeschiedenis, uw reacties op een van onze advertenties of e-mails, de pagina’s die u bezoekt, uw algemene geografische locatie of andere informatie. Deze advertenties kunnen op onze Websites of de websites van derden worden getoond. De technologiepartners waarmee we samenwerken om ons te helpen bij het opstellen van op interesses gebaseerde advertenties kunnen lid zijn van zelfregulerende verenigingen, zoals het Network Advertising Initiative (NAI) en de Digital Advertising Alliance (DAA). Voor Websites gericht op bezoekers uit de Europese Unie kunnen we samenwerken met technologiepartners die lid zijn van de European Digital Advertising Alliance (eDAA).  U kunt ook advertenties van derden op Websites van Intel of andere websites of eigendommen zien, gebaseerd op uw bezoeken aan, en activiteiten op, Websites van Intel en andere websites.

Hoe kan ik cookies beheren?

U kunt kiezen of u cookies accepteert of niet. Eén van de manieren om dit te doen is aan de hand van de instellingen van uw internetbrowser. Bij de meeste internetbrowsers kunnen cookies via de browserinstellingen worden beheerd (houd er rekening mee dat wanneer u via de instellingen alle cookies blokkeert, u mogelijk niet alle delen van onze website kunt bezoeken). De volgende websites bieden informatie over het aanpassen van cookie-instellingen in enkele veelgebruikte browsers:

U kunt ook een browser plug-in zoals Ghostery* van Ghostery, Inc. of de Tracking Protection List* van TRUSTe gebruiken.  (Een browser plug-in is een stukje software dat extra mogelijkheden toevoegt aan de browser – bijvoorbeeld om een video af te spelen of een virusscan te starten.)

Adobe Flash Player* is software waarmee multimedia op een computer kan worden bekeken. Websites die gebruikmaken van Adobe Flash* kunnen flash cookies opslaan op de devices van gebruikers om instellingen, voorkeuren en gebruik te onthouden dat vergelijkbaar is met andere soorten cookies. Deze flash cookies staan ook bekend als Flash Local Shared Objects (LSO’s). Intel kan Flash LSO’s gebruiken om speciale inhoud te leveren, zoals het afspelen van video’s of animaties. Een goede samenvatting van het beheer van Flash LSO’s is te vinden op http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html.

Bezoek de volgende websites voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties en uw keuzes: de Digital Advertising Alliance , het Network Advertising Initiative en het Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.  U kunt ervoor kiezen om geen gebruik te maken van cookies die inhoud en advertenties op u afstemmen door de volgende links te bezoeken. Let op dat als u zich uitschrijft, u niet noodzakelijkerwijs minder advertenties zult zien. De advertenties zullen echter minder relevant voor u zijn.

Hoe gaat Intel om met een Do Not Track-signaal?
Er is binnen de branche nog geen overeenstemming over de verwerking van een Do Not Track-signaal. Voor nu is er geen verschil in werking van services en websites van Intel waar het een Do Not Track-signaal van een gebruiker betreft. Zie Alles over ‘Do Not Track’ voor meer informatie.

Privacy bij Intel
Intel neemt privacy serieus. Bekijk voor meer informatie over Intels omgang met privacy de Mededeling over privacy bij Intel en de Intel gedragsregels.

Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over hoe Intel cookies gebruikt, kunt u contact opnemen met Intel door het contactformulier te gebruiken of door een brief te schrijven naar het onderstaande postadres.  Vermeld uw contactgegevens, naam van de website of service van Intel en neem een gedetailleerde beschrijving op van uw vraag of bezorgdheid omtrent cookies.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054, VS

Deze Mededeling vervangt en heeft voorrang op eerdere versies.  We kunnen deze Mededeling op elk gewenst moment wijzigen. Het onderdeel ‘Laatst bijgewerkt’ onder aan deze pagina toont wanneer deze Mededeling het meest recentelijk is gewijzigd. Eventuele wijzigingen in deze Mededeling worden van kracht zodra de gewijzigde Mededeling beschikbaar wordt gemaakt op of via de Websites.

Laatst bijgewerkt: 9 mei 2016

Contact Intel by using the contactformulier.