Loading...

Co to jest firewall?

Firewall to program lub urządzenie, które filtruje i sprawdza informacje przychodzące przez połączenie internetowe. Firewalle albo zapory stanowią pierwszą linię obrony, ponieważ mogą powstrzymać złośliwy program taki jak malware przed uzyskaniem dostępu do sieci i informacji, zanim wyrządzi jakiekolwiek szkody.

Firewall to program lub urządzenie, które fi Istnieje jednak więcej niż jeden typ firewalla. Aby jak najlepiej zabezpieczyć się w domu i w podróży, należy zrozumieć różnicę między firewallami sprzętowymi, a firewallami programowymi.

Firewall sprzętowy

Co to jest firewall sprzętowy?

 

Firewalle sprzętowe są dołączone do niektórych routerów i wymagają niewielkiej konfiguracji, lub nie wymagają jej wcale, ponieważ są wbudowane w sprzęt. Te firewalle monitorują ruch do wszystkich komputerów i urządzeń podłączonych do sieci przez ten router, co oznacza, że możesz do nich filtrować dostęp pomocą tylko jednego urządzenia.

Firewalle sprzętowe zapewniają niezbędne bezpieczeństwo dla Internetu rzeczy (IoT), np. dla inteligentnych termostatów i inteligentnych żarówek. Te nowe urządzenia często są wyposażone w słabe zabezpieczenia, które mogą narazić sieć na niebezpieczeństwo, ale firewall sprzętowy pomaga zapobiec tym brakom.

Aby skonfigurować firewall sprzętowy, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do routera lub wyszukaj instrukcji online, aby wykonać kroki procesu konfiguracji.

Jednak firewalle sprzętowe chronią Cię tylko w domu, więc jeśli zabierasz komputer do kawiarni lub używasz urządzenia w podróży, musisz skorzystać z firewalla w formie oprogramowania, aby zapewnić mu ochronę.  

Co to jest firewall w formie oprogramowania?

Firewall w formie oprogramowania, albo programowy, pomaga chronić Cię nie tylko w domu, ale także poza nim. Taki firewall działa jako oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub na innym urządzeniu, chroniąc twoje połączenie.

Ochrona przez firewall

Jakiego firewalla warto użyć?

 

Polecamy naszą zaawansowaną zaporę dodaną do planów McAfee+. Zaawansowana zapora McAfee pozwala zabezpieczyć urządzenia poprzez blokowanie niebezpiecznych wychodzących miejsc docelowych. Jedno z największych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa pojawia się wskutek złośliwych interakcji online. Stwarzają one okazję do dokonywania cyberprzestępstw za pomocą metod takich jak eksfiltracja danych w celu wykradnięcia danych osobowych. Zaawansowana zapora McAfee zabezpiecza użytkowników, zapewniając im bezpieczne środowisko nawet w przypadku aplikacji działających w tle.​

Ochrona za pomocą zapory to świetne zabezpieczenie, ale warto dodatkowo stosować się do poniższych wskazówek dotyczących ochrony danych i urządzeń:​ ​

  • Nie klikaj łączy ani nie otwieraj załączników od nieznanych osób. W ten sposób możesz bezwiednie udzielić im dostępu do urządzenia.
  • Pamiętaj, że każde nowe urządzenia połączone z Internetem otwiera potencjalną drogę ataku. Pamiętaj, aby zresetować wszelkie domyślne hasła i na bieżąco instalować najnowsze aktualizacje dostarczane przez producenta urządzenia.

Wzmacniając ochronę sieci za pomocą Zaawansowanej zapory McAfee i stosując się do powyższych zaleceń, jesteś o krok bliżej do zapewnienia bezpieczeństwa danych i urządzeń całej rodziny.