Loading...

Prywatność i warunki prawne

Informacje o ochronie prywatności


Data wejścia w życie: 1 marca 2024 r.

Niniejszy dokument zawiera informacje o danych osobowych, które są przez nas gromadzone, wykorzystywane i udostępniane, a także o naszym zaangażowaniu we właściwe ich wykorzystanie.

Firma McAfee, LLC oraz jej podmioty powiązane („McAfee”, „Firma”, „my”, „nasze”) bardzo dbają o prywatność, ochronę i bezpieczeństwo Użytkownika online, a wszystkie te elementy stanowią istotną część naszej najważniejszej misji: ochrony użytkowników naszych produktów i usług („Użytkownika”, „Użytkowników”) przed takimi zagrożeniami jak kradzież, zakłócenia i nieupoważniony dostęp do ich informacji i działań w internecie. Niniejsze Informacje o ochronie prywatności („Informacje”) mają na celu poinformowanie Użytkownika o sposobie zbierania, wykorzystywania i udostępniania przez nas jego danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny internetowej (naszej „Witryny”), produktów, usług oraz aplikacji sieciowych i mobilnych (zwanych łącznie „Usługami”) czy podczas kontaktów Użytkownika z nami.

Firma McAfee sprzedaje produkty i usługi bezpośrednio klientom (więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-products.html). Niniejsze Informacje o ochronie prywatności dotyczą danych, które otrzymujemy od Użytkownika lub z jego urządzenia, podczas pobierania którejś z naszych Usług oraz danych, jakie gromadzimy podczas instalacji naszych Usług na urządzeniu Użytkownika przez któregoś z naszych partnerów dystrybucyjnych.

Uzyskując dostęp lub korzystając z naszych Usług, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszymi Informacjami i zrozumienie ich treści. Korzystanie przez Użytkownika z naszych Usług i Witryny oraz wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszym Informacjom, wszelkim obowiązującym Warunkom Usługi (wraz z ewentualnymi ograniczeniami odszkodowań oraz rozstrzyganiem sporów) oraz dowolnej obowiązującej Umowie licencyjnej użytkownika końcowego.

W miarę rozwoju firmy McAfee zmienia się nasza działalność, a zatem możemy aktualizować niniejsze Informacje w dowolnej chwili wedle naszego uznania, by uwzględnić takie zmiany. W przypadku dokonania jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszych Informacjach o ochronie prywatności użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, w informacji dołączonej do produktu lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo. Ważne jest, by użytkownik sprawdzał od czasu do czasu i upewniał się, czy zapoznał się z najbardziej aktualną wersją niniejszych Informacji.

Niniejsze Informacje obowiązują wszystkich użytkowników naszych Usług na całym świecie. Niektórzy użytkownicy, w tym rezydenci Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą posiadać dodatkowe prawa, w zależności od miejsca ich lokalizacji, które są opisane w niniejszych Informacjach.

Jakiego rodzaju informacje zbieramy?

Zbieramy dane w celu świadczenia naszych usług. Niektóre dane podawane są nam bezpośrednio przez użytkowników, inne zbieramy za pośrednictwem naszych Usług, a inne od osób trzecich. W niniejszych Informacjach „Dane osobowe” oznaczają dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania Użytkownika.

Nasza firma zbiera dane, które podają nam Użytkownicy. Na przykład: zbieramy dane podczas zakupu przez Użytkownika produktu lub usługi, tworzenia konta, wypełniania formularza, udziału w konkursie lub promocji, wnioskowaniu o obsługę klienta czy innego kontaktu użytkownika z naszą firmą.

Do Danych osobowych podawanych przez Użytkowników można zaliczyć:

 • dane kontaktowe (na przykład nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu);
 • dane płatnicze (w tym numery kart płatniczych i powiązane z nimi identyfikatory, adres do rachunku oraz dane rachunku bankowego);
 • zdjęcia, które Użytkownicy mogą przesłać do Usług, takie jak zdjęcia profilowe lub „awatary”;
 • dane logowania do konta (do których w przypadku niektórych Usług mogą należeć dane do logowania się w sieciach społecznościowych).

Możemy również zbierać inne informacje od Użytkownika lub na jego temat, na przykład o zakupionych produktach, zainteresowaniach i dane demograficzne. Użytkownik może nam również podać dodatkowe dane. Na przykład: korzystając z usług Firmy w zakresie monitorowania tożsamości, Użytkownik ma możliwość przekazania swoich danych do logowania w mediach społecznościowych, zapewniając Firmie możliwość monitorowania kont Użytkownika w mediach społecznościowych lub jak określono w poszczególnych produktach i usługach poniżej.

Automatycznie zbieramy informacje o interakcjach użytkownika z Usługami oraz o urządzeniach, na których Usługi zostały zainstalowane. W niektórych przypadkach automatycznie zbieramy informacje o innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci, co urządzenie, na którym zainstalowano Usługi.

Na przykład możemy zbierać i wykorzystywać:

 • informacje o produktach oglądanych lub wyszukiwanych przez Użytkownika i używanych Usługach, włącznie z czasem korzystania i innymi danymi statystycznymi;
 • dane komputerów, urządzeń, aplikacji i sieci użytkownika, włącznie z adresem IP, identyfikatorami plików cookie, operatorami komórkowymi, identyfikatorami urządzeń Bluetooth, identyfikatorem urządzenia mobilnego, identyfikatorami reklam mobilnych, adresem MAC, numerem IMEI i innymi identyfikatorami urządzeń automatycznie przypisanymi do komputera lub urządzenia użytkownika podczas korzystania z internetu, dane o typie i języku przeglądarki, preferencjach językowych, poziomie baterii, stanie włączonym/wyłączonym, danych geolokalizacyjnych, rodzaju sprzętu, systemie operacyjnym, dostawcy usług internetowych, stronach odwiedzanych przed i po korzystaniu z Usługi, dacie i godzinie odwiedzin, ilości czasu spędzonego na poszczególnych stronach, informacje o klikanych łączach i stronach wyświetlanych w Usługach, a także o innych działaniach podejmowanych za pośrednictwem Usług, takich jak preferencje. Możemy zbierać te dane za pośrednictwem naszych Usług bądź za pomocą innych metod analizy sieciowej.
 • W przypadku korzystania z produktów Firmy w celu ochrony urządzenia mobilnego Użytkownika, Firma gromadzi dane dotyczące lokalizacji urządzenia, na którym zainstalowany jest produkt;
 • dane na temat korzystania przez użytkownika z internetu, aplikacji czy sieci (włącznie z URL lub nazwami domen odwiedzanych witryn sieci Web, informacjami o aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika czy danymi o ruchu); a także informacje o ich działaniu, dzienniki błędów i inne dane zbiorcze lub statystyczne;
 • treść wiadomości SMS w celu identyfikacji prób phishingu i innych potencjalnych zagrożeń.

Aby świadczyć Użytkownikowi nasze Usługi, w tym wykrywać i oceniać złośliwe oprogramowanie i spam, możemy analizować, zbierać i przechowywać dane z plików Użytkownika, w tym wiadomości e-mail, załączniki, adresy e-mail, metadane oraz adresy URL i dane na temat ruchu sieciowego.

Zbieramy te informacje za pośrednictwem naszych Usług oraz technologii, takich jak pliki cookie, sygnalizatory nawigacyjne, robaki sieci Web i przezroczyste pliki GIF. Więcej informacji o plikach cookie i podobnych wykorzystywanych przez nas technologiach oraz opcjach dostępnych dla Użytkowników można znaleźć w naszych Informacjach o plikach cookie na stronie https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal.html#cookie.

Prosimy zauważyć, że jeśli Użytkownik korzysta z naszych usług VPN, nasze serwery VPN nie analizują ani nie zapisują żadnych informacji, które Użytkownik wysyła lub odbiera przez internet.

Poszczególne produkty i usługi

Ponadto Firma zbiera również dodatkowe dane, jeśli Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z jednego z naszych produktów lub usług wymienionych poniżej.

 • Usługi monitorowania historii kredytowej W przypadku korzystania z Usług monitorowania historii kredytowej możemy gromadzić ograniczone informacje związane z kredytami: o zdolności kredytowej Użytkownika, dotyczących go czynnikach kredytowych oraz o otrzymanych alertach kredytowych. Firma wykorzystuje takie informacje dotyczące kredytu jedynie do celów zapewnienia komfortu Użytkownika i ulepszania produktów.
 • Usuwanie danych osobowych Jeśli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z tej usługi, Firma będzie regularnie skanować listy publicznie dostępnych stron brokerów danych i poinformuje Użytkownika, które z tych stron przechowują jego dane, by mógł podjąć kroki w celu ich usunięcia. Aby świadczyć tę usługę Użytkownikowi, Firma pobierze adresy, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, imiona i nazwiska osób spokrewnionych oraz informacje związane z wykształceniem i zatrudnieniem Użytkownika, jeśli takie dane są dostępne na tych stronach. Firma zbiera te dane jedynie po to, by przedstawić je Użytkownikowi, i skasuje je, jeśli subskrypcja Użytkownika wygaśnie i nie zdecyduje się on na jej odnowienie.
 • Usuwanie konta online Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z tej funkcji, my lub nasz dostawca usług działający w naszym imieniu wykorzystamy Dane osobowe, które zbieramy od Użytkownika (adres e-mail i nazwę z nim powiązaną), aby uzyskać dostęp do informacji z jego poczty e-mail w celu znalezienia powiązanych kont i pomocy w ich usunięciu. Informacje, które zbieramy obejmują temat wiadomości e-mail, adres nadawcy, znaki czasowe pierwszej i ostatniej wiadomości e-mail związanej z kontami online, informację o istnieniu załącznika oraz pierwszą linijkę tekstu wiadomości e-mail widoczną w skrzynce odbiorczej Użytkownika. W ramach tego procesu w żaden inny sposób nie przetwarzamy ani nie pobieramy zawartości żadnej wiadomości e-mail ze skrzynki Użytkownika, ani nie pobieramy żadnych wiadomości e-mail. Nie będziemy ujawniać informacji, do których uzyskamy dostęp w skrzynce e-mail Użytkownika. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać szczególne interakcje między Użytkownikiem a firmami prowadzącymi jego konta internetowe w odniesieniu do żądania Użytkownika o usunięcie danych (w formie zanonimizowanej, bez Danych osobowych), by ulepszać swoje narzędzia do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia Użytkownikowi trafniejszych sugestii w odpowiedzi na tego typu żądanie.
 • Ochrona konta – bezpieczne karty. [Ta usługa jest świadczona na rzecz Użytkownika przez naszego zaufanego dostawcę usług. Dostawca będzie gromadzić dane takie jak imię, nazwisko, adres i datę urodzenia Użytkownika w celu weryfikacji jego tożsamości]. Nasze podmioty przetwarzające płatności będą również gromadzić i przechowywać informacje o kartach płatniczych, które Użytkownik wybierze jako źródło finansowania swoich bezpiecznych kart, a także informacje związane z bezpiecznymi kartami, które wygeneruje. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznych kart, należy zapoznać się z naszymi Warunkami ochrony kont i płatności, które można znaleźć na stronie https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal.html w sekcji Warunki korzystania z produktu.
 • Rozszerzenie McAfee WebAdvisor dla przeglądarki Firefox. Jeśli Użytkownik pobierze nasze rozszerzenie WebAdvisor i zainstaluje je w swojej przeglądarce FireFox, w dodatku do informacji wymienionych gdziekolwiek indziej w niniejszym dokumencie możemy analizować, zbierać i przechowywać informacje o aktywności Użytkownika w sieci, w tym adresy URL i dane o ruchu, a także metadane o plikach pobranych z internetu, takie jak nazwa i rozmiar.

Ochrona urządzenia dla Użytkowników urządzeń mobilnych Samsung. Ogólne stwierdzenia zawarte w niniejszej Informacji dotyczące danych, które możemy zbierać, nie mają zastosowania do tego produktu. Jest to produkt firmy Samsung dostarczany przez firmę McAfee, co oznacza, że firma McAfee dostarcza jedynie usługę skanowania na obecność szkodliwego oprogramowania w ramach tej aplikacji. Jeśli Użytkownik korzysta z tego produktu, Firma generuje unikalny, losowy numer dla jego urządzenia. Firma wykorzystuje te numery identyfikacyjne do upewnienia się, że ma właściwe konto użytkownika, ale nie da się ich połączyć z danymi indywidualnych użytkowników końcowych ani użyć do identyfikacji użytkowników. Firma zbiera w ograniczonym zakresie szczegóły dotyczące urządzenia Użytkownika, w tym nazwę modelu, operatora karty SIM, informacje o systemie operacyjnym i wersji produktu, by mieć lepszą wiedzę o tym, jak produkt jest wykorzystywany. Firma zbiera także w ograniczonym zakresie szczegóły dotyczące aplikacji osób trzecich na urządzeniu Użytkownika w celu świadczenia usługi skanu na obecność szkodliwego oprogramowania oraz wewnętrznego raportowania i analizowania szkodliwego oprogramowania, jeśli takie zostanie wykryte.

Informacje zbierane przez nas od osób trzecich

Możemy otrzymać informacje o Użytkowniku z innych źródeł i połączyć je z danymi zebranymi bezpośrednio od Użytkownika. Do informacji, jakie możemy otrzymać z innych źródeł, należą na przykład: zaktualizowane dane dotyczące dostawy lub płatności, służące do skorygowania naszych zapisów, dane na temat zakupu lub umorzenia oraz informacje o obsłudze klienta i rejestracji. W przypadku naszych Produktów konsumenckich do ochrony tożsamości, możemy zbierać dane kredytowe lub identyfikacyjne, które pomagają nam zapobiegać oszustwom i wykrywać je.

Dane lokalizacyjne

Niektóre Usługi mogą prosić o pozwolenie na dostęp do lokalizacji użytkownika. Jeśli Użytkownik udzieli takiego pozwolenia, będziemy zbierać informacje o jego lokalizacji za pomocą technologii GPS, bezprzewodowej lub Bluetooth. Użytkownik może kontrolować dostęp do dokładnych danych lokalizacyjnych w ustawieniach urządzenia mobilnego. Możemy również sprawdzać adres IP użytkownika, by ustalić jego ogólną lokalizację.

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane przez nas informacje?

Do lepszej ochrony Użytkowników W przypadku zainstalowania lub korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z naszych Usług, będzie ona działać w tle urządzenia lub środowiska, by pomóc w przewidywaniu zagrożeń i lepiej chronić użytkownika, jego urządzenia i dane. Firma McAfee może wykorzystywać informacje na przykład do:

 • analizy danych przesłanych do urządzenia lub urządzeń użytkownika bądź z tych urządzeń w celu wyodrębnienia i rozpoznania zagrożeń, słabych punktów, wirusów, prób phishingu, podejrzanej aktywności, spamu i ataków oraz przekazania użytkownikowi informacji o potencjalnych zagrożeniach;
 • uczestnictwa w sieciach analizy zagrożeń, prowadzenia badań i dostosowywania produktów i usług, by móc reagować na nowe zagrożenia;
 • szyfrowania danych użytkownika, blokady urządzenia bądź tworzenia kopii zapasowych lub odzyskiwania jego danych;
 • sprawdzania, czy pojawiły się aktualizacje Usługi i przygotowywania raportów na temat działania naszych Usług, by zapewnić ich właściwe działanie, oraz
 • szukania niewłaściwego wykorzystywania danych Użytkownika, gdy korzysta on z naszych produktów do monitorowania tożsamości;

Do prowadzenia naszej działalności Zbierane informacje wykorzystujemy również w innych celach biznesowych, w tym do:

 • weryfikacji tożsamości Użytkownika i zapobiegania oszustwom przy użyciu funkcji zewnętrznego uwierzytelniania biometrycznego dostępnej na urządzeniu Użytkownika;
 • analizy zachowań Użytkownika w celu pomiaru, personalizacji i ulepszania naszej Witryny i Usług, w tym opracowywania nowych produktów i usług;
 • reklamowania produktów i usług McAfee, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika;
 • zakładania kont i licencji i zarządzania nimi, w tym poprzez zbieranie i przetwarzanie płatności i zawieranie transakcji;
 • zapewniania obsługi klienta, rozwiązywania problemów, zarządzania subskrypcjami oraz reagowania na prośby, pytania i uwagi;
 • przekazywania informacji o specjalnych zdarzeniach, programach, ankietach, konkursach, loteriach i innych ofertach i promocjach oraz do zarządzania uczestnictwem w wymienionych;
 • prowadzenia badań rynku i konsumenckich oraz analiz tendencji;
 • umożliwiania umieszczania na naszych blogach, forach postów oraz innych komunikatów;
 • prowadzenia księgowości, kontroli, wystawiania rachunków, dokonywania rozliczeń i pobierania opłat;
 • zapobiegania, wykrywania, rozpoznawania, wyjaśniania i reagowania w przypadku potencjalnych lub faktycznych roszczeń, zobowiązań, czynów niedozwolonych lub karalnych; oraz
 • utrzymywania zgodności z obowiązującymi wymogami prawa, umowami i zasadami oraz egzekwowania ich.
 • Pliki cookie służą do rejestrowania interakcji Użytkownika z naszą Witryną.

Sztuczna inteligencja

W niektórych przypadkach korzystamy ze sztucznej inteligencji („AI”), aby świadczyć usługi naszym klientom, pomagać naszym programistom w tworzeniu nowych usług i produktów oraz zapewniać obsługę klienta dotyczącą naszych usług. Funkcje AI wykorzystują gromadzone przez nas informacje w celu ulepszania świadczonych przez nas usług lub ulepszania wsparcia, które zapewniamy Użytkownikom w związku z naszymi usługami.

Reklamy osób trzecich Współpracujemy z zewnętrznymi firmami reklamowymi w zakresie wyświetlania bądź dostarczania Użytkownikom reklam podczas odwiedzin w naszej Witrynie czy korzystania z niektórych Usług. Zewnętrzni reklamodawcy mogą zbierać dane o interakcjach Użytkownika z naszą Witryną lub Usługami bądź witrynami lub usługami innych podmiotów do pomiaru skuteczności swoich reklam i personalizacji ich treści. Więcej informacji o sposobie wykorzystywania przez McAfee i jej partnerów reklamowych technologii śledzących (takich jak pliki cookie) i o dostępnych dla Użytkownika opcjach można znaleźć w Informacjach o plikach cookie pod adresem https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal.html#cookie. Użytkownik może zrezygnować z reklam ukierunkowanych, wypełniając nasz formularz wniosku o dane indywidualne na stronie https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal/data-request.html i wybierając opcję „Chcę zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania moich danych osobowych przez McAfee”.

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie naszym Usługom swojego położenia, nasi partnerzy z branży reklam mobilnych mogą wykorzystać to położenie, by dopasować reklamy do Użytkownika. Aby cofnąć dostęp do swojego położenia, Użytkownik może zmienić ustawienia lokalizacji w swoim urządzeniu.

Inne zastosowania Możemy wykorzystywać Dane osobowe w uzasadnionym celu, takim jak marketing bezpośredni, badania osób fizycznych lub rynku, ochrona przed oszustwami i dowolnym innym celu, o którym Użytkownik zostanie powiadomiony przy podawaniu swoich Danych osobowych bądź w momencie wyrażania zgody.

Komu udostępniamy Dane osobowe?

Zasadniczo ujawniamy zbierane dane w celu świadczenia Usług, komunikacji z użytkownikami, reklamowania lub promowania naszych Usług, wspomagania zmian w naszej działalności lub jej zbycia, zgodnie z wymogami prawa lub za zgodą użytkownika. Dane osobowe możemy udostępniać w następujący sposób:

 • aktualnym i przyszłym członkom rodziny spółek McAfee w celach opisanych w niniejszych Informacjach;
 • dostawcom świadczącym dla nas usługi (lista naszych podwykonawców Produktów konsumenckich jest dostępna na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);
 • jeśli uważamy, że ujawnienie jest niezbędne i właściwe w celu zapobieżenia szkodom, obrażeniom czy stratom fizycznym, finansowym lub innego rodzaju, w tym w celu ochrony przed oszustwem lub ryzykiem kredytowym;
 • organom prawnym, rządowym lub sądowniczym, na polecenie lub żądanie tychże organów i obowiązującego prawa bądź w związku z czynnością prawną, taką jak odpowiedź na wezwanie do sądu czy dochodzenie w sprawie nielegalnej działalności, albo jeśli w dobrej wierze uważamy, że użytkownicy mogą być zaangażowani w nielegalną działalność, albo jeśli na mocy umowy lub prawa jesteśmy zobowiązani umożliwić klientowi lub kontrahentowi przestrzeganie obowiązującego prawa;
 • w związku z nabyciem, fuzją, sprzedażą aktywów lub podobną transakcją zbycia całości lub zasadniczo całości naszych aktywów lub działalności, w której ma miejsce zbycie lub udostępnienie Danych osobowych w ramach aktywów biznesowych bądź negocjowaniem takiej transakcji (o ile dana strona zgodzi się na wykorzystywanie lub ujawnienie takich Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszymi Informacjami bądź uzyska zgodę użytkownika na inne sposoby wykorzystania lub ujawnienia);
 • za zgodą lub na polecenie Użytkownika, na przykład gdy postanowi on udostępnić dane lub opublikować treści i recenzje (na przykład w postach w mediach społecznościowych); oraz
 • osobom wybranym przez Użytkownika wedle jego uznania, jeśli subskrybowany produkt to umożliwia.
 • Możemy również udostępniać osobom trzecim dane zbiorcze, które nie identyfikują Użytkownika ani konkretnego urządzenia.

Jak chronimy dane Użytkowników?

W celu ochrony Danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, wykorzystujemy zabezpieczenia administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne. Nasze środki kontroli bezpieczeństwa mają na celu zachowanie poufności, nienaruszalności i odpowiedniej dostępności danych.

Jakie możliwości decydowania ma Użytkownik w zakresie swoich Danych osobowych?

Konta McAfee W przypadku zarejestrowania Produktu konsumenckiego McAfee Użytkownik ma prawo wglądu w Dane osobowe na swoim profilu i ich korekty w dowolnej chwili na stronie https://home.mcafee.com/Secure/MyAccount/DashBoard.aspx?culture=pl-pl lub kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

Jeśli Użytkownik nie zarejestrował produktu McAfee, ale na swoim urządzeniu zainstalował któryś z naszych produktów, może zatrzymać zbieranie przez McAfee danych osobowych ze swojego urządzenia poprzez odinstalowanie tego produktu.

Aby zamknąć konto lub zadać inne pytania dotyczące pomocy, należy odwiedzić stronę Obsługi klienta McAfee pod adresem https://www.mcafee.com/support/ i kliknąć kartę „Skontaktuj się z pomocą”, wybrać kraj i preferowany język.

Wiadomości marketingowe Aby nie otrzymywać więcej wiadomości marketingowych, należy kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail otrzymanej od McAffe lub odwiedzić stronę https://home.mcafee.com/supportpages/unsub.aspx.

W przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych firma McAfee może nadal kontaktować się z Użytkownikiem w sprawach związanych z umową, sprawach prawnych lub administracyjnych, takich jak aktualizacje zabezpieczeń, funkcje produktów i wnioski o usługi.

Prawa osobiste związane z Danymi osobowymi

Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownik ma prawo do: (i) zażądania potwierdzenia przetwarzania przez nas Danych osobowych Użytkownika; (ii) uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych lub ich kopii; (iii) otrzymania przenośnej kopii swoich Danych osobowych lub żądania wysłania takich informacji do innej organizacji („prawo do przenoszenia danych”); (iv) żądania korekty lub poprawy niedokładnych, niezgodnych z prawdą, niepełnych lub nieprawidłowo przetwarzanych Danych osobowych; (v) ograniczenia naszego przetwarzania Danych osobowych Użytkownika; (vi) wyrażenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem przez nas Danych osobowych; oraz (vii) zażądania usunięcia przechowywanych przez nas Danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych przewidzianych prawem wyjątków.

W przypadku mieszkańców USA, w zależności od obowiązujących przepisów prawa w stanie zamieszkania, Użytkownik ma prawo zażądać: (1) potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe; (2) dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na jego temat; (3) otrzymania przenośnej kopii takich danych osobowych; i/lub (4) ograniczenia lub rezygnacji z określonego przetwarzania jego danych osobowych, takich jak reklama ukierunkowana, sprzedaż danych osobowych lub profilowanie w celu wsparcia podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne lub podobne, o dużym znaczeniu, i/lub (5) odwołania się od naszej decyzji wydanej w odpowiedzi na jego wniosek. Odpowiemy na żądanie Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli Użytkownik chce odwołać się od naszej odpowiedzi, powinien skontaktować się z nami pod adresem protectprivacy@mcafee.com, a my odpowiemy zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, powinien zapoznać się z naszym Dodatkiem na temat ustawy o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA), który znajduje się na końcu niniejszych Informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać dodatkowe szczegóły, które przekazujemy mu zgodnie z ustawą CCPA.

Aby egzekwować którekolwiek z tych praw, należy pobrać nasz formularz Wniosku o dane osobowe, dostępny na stronie: https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal/data-request.html lub skontaktować się z nami pod adresem protectprivacy@mcafee.com. Wnioski tego typu rozpatrzymy na mocy właściwego prawa. Aby chronić prywatność Użytkownika, możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości przed spełnieniem jego żądania, co zrobimy, korzystając z informacji przekazanych nam przez niego w Formularz indywidualnego wniosku dotyczącego danych. W przypadku niektórych wniosków, o ile pozwala na to prawo, może być pobierana opłata manipulacyjna. O ewentualnie obowiązującej opłacie powiadamiamy użytkownika przed zrealizowaniem jego wniosku.

Jak długo Firma McAfee przechowuje zgromadzone Dane osobowe?

Firma McAfee przechowuje Dane osobowe Użytkownika przez minimalny okres potrzebny do realizacji niezbędnych celów opisanych w niniejszych Informacjach, tzn. (i) tak długo, jak Użytkownik jest zarejestrowanym subskrybentem lub użytkownikiem produktów Firmy, lub (ii) tak długo, jak Dane osobowe Użytkownika będą wymagane do celów prawnych opisanych w niniejszych Informacjach, co do których istnieją ważne podstawy prawne, lub (iii) tak długo, jak będzie to uzasadnione dla celów biznesowych związanych z Usługami, takimi jak sporządzanie wewnętrznych raportów, i na potrzeby uzgadniania, gwarancji lub w celu zapewnienia Użytkownikowi opinii zwrotnej lub żądanych informacji.

Ponadto w razie wniesienia wszelkich odnośnych roszczeń prawnych Firma może kontynuować przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika przez taki dodatkowy czas, jaki będzie konieczny w związku z wniesionym roszczeniem.

Po upływie wyżej wymienionych okresów, każdego w stosownym zakresie, Firma trwale usunie lub zniszczy Dane osobowe lub usunie identyfikator odpowiednich Danych osobowych, tak aby nie mogły być one już w żaden sposób powiązane z Użytkownikiem.

Prywatność dzieci

Niektóre z Usług McAfee oferują zabezpieczenia, za pomocą których rodzice mogą monitorować aktywność swoich dzieci w internecie, ich fizyczne położenie lub korzystanie z zarejestrowanego urządzenia. Usługi te wymagają zgody rodzica, a nasza firma nie wykorzystuje świadomie Danych osobowych zbieranych z urządzeń dzieci w jakimkolwiek celu innym niż realizacja Usług. Produkty te umożliwiają rodzicom usunięcie profilu dziecka w dowolnej chwili. Jeśli Użytkownik uzna, że Firma omyłkowo zebrała od jego dziecka informacje lub będzie miał wątpliwości co do praktyk Firmy dotyczących dzieci, prosimy o kontakt z Firmą w sposób podany poniżej. Użytkownicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zezwolenie rodzica na dostęp do Usług. McAfee apeluje do rodziców, by uczyli dzieci, by nigdy nie podawały prawdziwych imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów bez zgody rodziców. Jeśli Użytkownik dowie się, że jego dziecko podało nam Dane osobowe bez zgody rodzica, może powiadomić nas, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Jeśli Firma uzyska informację o zgromadzeniu Danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia (a w niektórych obszarach jurysdykcji poniżej 16 roku życia), niezwłocznie podejmie kroki celem usunięcia takich danych i likwidacji konta dziecka.

Przekazywanie danych

Siedzibą firmy McAfee są Stany Zjednoczone (adresy znajdują się w sekcji Kontakt), a Firma prowadzi działalność oraz posiada swoje podmioty i dostawców usług w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W związku z tym zarówno nasza firma, jak i nasi dostawcy usług, mogą przekazywać Dane osobowe użytkowników lub uzyskiwać do nich dostęp w obszarach jurysdykcji, które mogą nie zapewniać identycznego poziomu ochrony danych jak kraj ojczysty użytkownika. Firma podejmuje starania celem zapewnienia, by Dane osobowe Użytkowników były chronione na takim samym poziomie w jurysdykcjach, w których są przetwarzane.

Rezydenci Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Zjednoczonego Królestwa

Użytkowników zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w Wielkiej Brytanii obowiązują poniższe dodatkowe zasady dotyczące ujawniania danych.

Administrator danych W przypadku zakupu lub pobrania jednego z produktów konsumenckich firmy McAfee firma McAfee Ireland Limited pełni rolę Administratora Danych osobowych Użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania Firma przetwarza Dane osobowe Użytkownika wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • Gdy musimy wykorzystać Dane osobowe Użytkownika do wypełniania naszych obowiązków wynikających z umowy z Użytkownikiem (np. przetwarzanie płatności za zakupione lub wnioskowane Usługi i świadczenie ich).
 • Gdy posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych użytkownika. Na przykład mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych użytkownika, by świadczyć, zabezpieczać i ulepszać nasze Usługi, komunikować użytkownikom zmiany w naszych Usługach oraz informować ich o nowych usługach lub produktach.
 • Użytkownik wyraża na to zgodę.
 • Firma musi przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w celu zachowania zgodności ze swoimi prawnymi zobowiązaniami.

Przekazywanie danych Dane osobowe przekazujemy krajom spoza obszaru EOG lub Szwajcarii na mocy serii umów międzyzakładowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne zgodne prawem UE i ze stosownymi rozporządzeniami UE.

Indywidualne wnioski o skorzystanie z prawa i wycofanie zgody Użytkownik może złożyć wniosek o skorzystanie ze swoich praw dotyczących Danych osobowych, korzystając z mechanizmów wyjaśnionych w powyższym punkcie „Jakie możliwości ma Użytkownik w zakresie swoich Danych osobowych?”. Jeśli Użytkownik początkowo wyraził zgodę na przetwarzanie przez Firmę swoich Danych osobowych, może wycofać tę zgodę, korzystając z tych mechanizmów lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych informacji.

Organ nadzorczy i zażalenia Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ma zastrzeżenia dotyczące naszych praktyk w zakresie przetwarzania Danych osobowych, których nie zdołaliśmy rozwiązać, ma on prawo do złożenia zażalenia w urzędzie ds. ochrony danych właściwym dla miejsca zamieszkania lub pracy Użytkownika, lub miejsca, w którym wystąpiło domniemane naruszenie praw, stosownie do sytuacji, lub kontaktując się z irlandzkim organem nadzorczym ds. problemów z ochroną danych na stronie https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm, lub pod numerem +353 57 868 4800. Jeśli Użytkownik jest osobą, której dane dotyczą, rezydującą w Wielkiej Brytanii, ma takie same prawa i może z nich skorzystać, kontaktując się z brytyjskim Biurem Komisarza ds. Informacji pod adresem https://ico.org.uk/ lub pod numerem telefonu +44 303 123 1113.

Rezydenci Japonii, Argentyny i Kanady

Jeśli Użytkownik jest rezydentem Japonii, Argentyny lub Kanady i chce zadać pytanie dotyczące swoich informacji osobistych przechowywanych przez firmę McAfee, w tym informacji osobistych gromadzonych za pośrednictwem użytkowania naszych produktów, może zażądać dalszych informacji za pośrednictwem formularza Wniosku związanego z danymi osobowymi, dostępnego na stronie: https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Rezydenci Kalifornii

Kalifornijskie przepisy dotyczące ochrony prywatności (ustawa „Shine the Light”)

Bez zgody Użytkownika McAfee nie udostępnia Danych osobowych umożliwiających jego bezpośrednią identyfikację osobom trzecim niebędącym podmiotami powiązanymi w celach prowadzenia przez nie działań marketingowych, które nie dotyczą McAfee.

Prosimy o zapoznanie się z naszym Dodatkiem na temat ustawy o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA) na końcu niniejszych Informacji o ochronie prywatności w celu uzyskania dodatkowych szczegółów, które dostarczamy Użytkownikowi zgodnie z CCPA.

Rezydenci stanu Nevada

Firma McAfee nie sprzedaje informacji, które umożliwiają osobistą identyfikację Użytkownika przez niepowiązane osoby trzecie, zgodnie z definicją terminu „sprzedaż” wskazaną w przepisach stanu Nevada. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były sprzedawane w przyszłości, może złożyć wniosek, korzystając z poniższych informacji kontaktowych.

Ogłoszenie o przekazywaniu danych osobowych

Aktywa i pracownicy firmy McAfee Korea Limited zostaną przeniesieni do Musarubra Korea Limited i ta firma będzie nimi zarządzać.

W wyniku tego przeniesienia dane osobowe zostaną również przeniesione do Musarubra Korea Limited. Więcej szczegółów jest dostępnych w zawiadomieniu o przekazywaniu danych osobowych dostępnym pod adresem https://www.mcafee.com/content/dam/consumer/pl-pl/docs/legal/public-notice-for-personal-information-transfer-korea.pdf.

Dla wygody i ułatwienia dostępu do informacji nasza Witryna i Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych. Takie witryny internetowe mogą być obsługiwane przez firmy, które nie są powiązane z firmą McAfee. Witryny internetowe, do których prowadzą zamieszczone łącza, mogą mieć własne zasady lub informacje o ochronie prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać przed odwiedzeniem tych witryn. Nie odpowiadamy za treści, praktyki w zakresie prywatności ani korzystanie z jakichkolwiek witryn internetowych niepowiązanych z McAfee.

Kontakt z nami

Aby skontaktować się z nami w sprawie tych Informacji o ochronie danych osobowych lub w sprawie innych problemów powiązanych z ochroną danych osobowych, należy odwiedzić stronę https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal/privacy-contact.html. Można również do nas napisać:

W Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem poczty (list polecony):

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002 USA

W Europejskim Obszarze Gospodarczym za pośrednictwem poczty (list polecony):

Attn: McAfee Data Protection Officer
Data Business Services
Nördliche Münchner Straẞe 47
D-82031 Grünwald/ München
Germany
+49 (0)89 12501375-0

W Wielkiej Brytanii za pośrednictwem poczty (list polecony):

McAfee
Attn: Data Privacy Officer
Jubilee House
Third Avenue
Globe Park
Marlow, Buckinghamshire
SL7 1EY
United Kingdom

W Japonii za pośrednictwem poczty (list polecony):

McAfee Co. Ltd.
Attn. Legal Department
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, Japonia

W Korei Południowej za pośrednictwem poczty (list polecony):

Attn: Chief Privacy Officer, copy to the Legal Department – Privacy Office
McAfee Korea Limited
5F. Gangnam Finance Center
152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
Korea 06236

Dodatek na temat kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów

Data wejścia w życie: 1 lutego 2024 r.

Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów, zmienioną kalifornijską ustawą o prawach prywatności („CCPA”), dostarczamy niniejszy dodatek na temat kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów („Dodatek na temat CCPA”) mieszkańcom Kalifornii („konsumentom” lub „Użytkownikom”). Niniejszy Dodatek na temat CCPA uzupełnia informacje zawarte w Informacjach o ochronie prywatności. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które zostały w nim użyte, ale niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Informacjach o ochronie prywatności.

Niniejszy Dodatek na temat CCPA nie ma zastosowania do informacji, które zbieramy o osobach występujących w charakterze obecnych lub byłych kandydatów do pracy, pracowników, wykonawców, właścicieli, dyrektorów lub kierowników firmy McAfee.

Kategorie danych osobowych

Na mocy ustawy CCPA „Dane osobowe” to informacje, które identyfikują, odnoszą się do lub mogłyby być w sposób uzasadniony powiązane z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym. „Dane osobowe” nie obejmują informacji dostępnych publicznie, nieumożliwiających identyfikacji lub zagregowanych ani informacji objętych określonymi przepisami sektorowymi dotyczącymi prywatności. „Wrażliwe dane osobowe” odnoszą się do informacji, które ujawniają numer ubezpieczenia społecznego, prawa jazdy, dowodu tożsamości lub paszportu konsumenta; login do konta, numer konta finansowego, karty debetowej lub kredytowej w połączeniu z wszelkimi wymaganymi kodami bezpieczeństwa lub dostępu, hasłami lub danymi uwierzytelniającymi umożliwiającymi dostęp do konta; dokładną geolokalizację; pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych; treść poczty e-mail, e-maili i wiadomości tekstowych, chyba że McAfee jest zamierzonym odbiorcą takiej komunikacji; dane genetyczne i informacje biometryczne.

Na poniższych wykresach określamy (1) kategorie Danych osobowych i Wrażliwych danych osobowych (zgodnie z listą CCPA), które planujemy gromadzić i wykorzystywać oraz które zgromadziliśmy i wykorzystaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy; (2) kategorie osób trzecich, którym ujawniliśmy każdą kategorię Danych osobowych lub Wrażliwych danych osobowych w naszych celach biznesowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy; (3) kryteria, które stosujemy w celu określenia okresu przechowywania każdej kategorii Danych osobowych lub Wrażliwych danych osobowych oraz (4) kategorie Danych osobowych i Wrażliwych danych osobowych, które sprzedaliśmy lub udostępniliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy czym „sprzedaż” i „udostępnienie” rozumiemy tak, jak są zdefiniowane w CCPA.

Nie sprzedajemy Danych osobowych w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, tj. za wynagrodzeniem pieniężnym. Jednak, jako że definicje „sprzedaży” i „udostępniania” w ramach CCPA są wystarczająco szerokie, aby potencjalnie obejmować ujawnienie informacji pewnego rodzaju partnerom reklamowym i marketingowym, zapewniamy mieszkańcom Kalifornii prawo do rezygnacji z takiej sprzedaży lub takiego udostępniania ich Danych osobowych. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

Kategoria gromadzonych danych osobowych

Kategorie osób trzecich, którym dane są ujawniane do celów biznesowych

Kryteria okresu przechowywania

Sprzedawane i/lub udostępniane? Jeśli tak, jakim kategoriom osób trzecich?

Dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, dane uwierzytelniające do logowania na konto, w tym dane umożliwiające identyfikację w internecie, informacje o płatnościach, adres rozliczeniowy, informacje o koncie bankowym lub inne podobne identyfikatory.

 • Nasze podmioty powiązane
 • Zewnętrzni dostawcy usług takich jak wsparcie informatyczne, obsługa klienta i przetwarzanie płatności
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Stosujemy następujące kryteria w celu określenia okresu, przez który zachowujemy każdą kategorię Danych osobowych:

 • czas trwania naszej relacji z Użytkownikiem (np. tak długo, jak posiada on u nas konto lub kontynuuje subskrypcję lub korzystanie z naszych produktów);
 • czas, przez jaki jest to zasadnie konieczne dla celów biznesowych związanych ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika (na przykład do celów sprawozdawczości wewnętrznej i uzgodnień, gwarancji lub w celu dostarczenia użytkownikowi informacji zwrotnych lub informacji, których może zażądać);
 • czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania zapisów dotyczących transakcji Użytkownika przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć); lub
 • czy przechowywanie informacji jest konieczne w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

Tak

 • Sieci marketingowe i reklamowe

Klasyfikacje cech chronionych na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego, takich jak wiek.

 • Nasze podmioty powiązane
 • Usługodawcy zewnętrzni
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Patrz wyżej

Nie

Informacje handlowe, takie jak historia produktów lub usług zakupionych, pozyskanych lub rozważanych do zakupu, lub inne historie lub tendencje zakupowe lub konsumpcyjne.

 • Nasze podmioty powiązane
 • Usługodawcy zewnętrzni
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Patrz wyżej

Nie

Aktywność w internecie lub podobnej sieci, taka jak historia przeglądania i wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.

 • Nasze podmioty powiązane
 • Usługodawcy zewnętrzni
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Patrz wyżej

Nie

Dane geolokalizacyjne, takie jak dokładna lokalizacja fizyczna lub pokonywana trasa.

 • Nasze podmioty powiązane
 • Usługodawcy zewnętrzni
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Patrz wyżej

Nie

Wnioskowanie na podstawie innych Danych osobowych w celu stworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego osobiste preferencje lub cechy, tendencje psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje.

 • Nasze podmioty powiązane
 • Usługodawcy zewnętrzni
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Patrz wyżej

Nie

Poniżej przedstawiamy informacje związane z Wrażliwymi danymi osobowymi:

Kategoria gromadzonych Wrażliwych danych osobowych

Kategorie osób trzecich, którym dane są ujawniane do celów biznesowych

Kryteria okresu przechowywania

Sprzedawane i/lub udostępniane? Jeśli tak, jakim kategoriom osób trzecich?

Numer logowania do konta konsumenta, numer rachunku finansowego, karty debetowej lub karty kredytowej w połączeniu z wszelkimi wymaganymi kodami bezpieczeństwa lub dostępu, hasłem lub danymi uwierzytelniającymi umożliwiającymi dostęp do konta

 • Nasze podmioty powiązane
 • Usługodawcy zewnętrzni
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Patrz wyżej

Nie

Dokładna geolokalizacja konsumenta

 • Nasze podmioty powiązane
 • Zewnętrzni dostawcy usług
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Patrz wyżej

Nie

Pochodzenie rasowe lub etniczne konsumenta, jego przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związku zawodowego

 • Nasze podmioty powiązane
 • Usługodawcy zewnętrzni
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa

Patrz wyżej

Nie

Treść wiadomości e-mail konsumenta (inna niż treść wiadomości przesłanych do nas)

 • Nasze podmioty powiązane
 • Usługodawcy zewnętrzni
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Patrz wyżej

Nie

Aktywność w internecie lub podobnej sieci, taka jak historia przeglądania i wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.

 • Nasze podmioty powiązane
 • Usługodawcy zewnętrzni
 • Organy rządowe lub inne strony na podstawie prawa
 • Wybrane przez Użytkownika osoby, jeśli produkt, który subskrybuje, umożliwia taką opcję.

Patrz wyżej

Nie

Źródła danych osobowych

Kategorie Danych osobowych wymienione powyżej (w tym Wrażliwe dane osobowe) uzyskujemy bezpośrednio od Użytkownika lub z urządzeń, na których zainstalowane są Usługi, a także z następujących kategorii źródeł: nasze podmioty powiązane, publicznie dostępne bazy danych, partnerzy biznesowi osób trzecich, strony mediów społecznościowych i inne źródła osób trzecich.

Wykorzystywanie gromadzonych przez nas danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe (w tym Wrażliwe dane osobowe) do różnych celów biznesowych i komercyjnych, jak opisano w naszych Informacjach o ochronie prywatności.

Prawa i żądania na podstawie CCPA

Mieszkańcy Kalifornii mogą składać następujące rodzaje wniosków na mocy CCPA:

Żądania udostępnienia informacji, ich usuwania lub sprostowania

Żądanie udostępniania

Użytkownik może zażądać od nas ujawnienia następujących informacji na temat naszego gromadzenia i wykorzystywania jego Danych osobowych (w tym Wrażliwych danych osobowych) w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy lub innego okresu określonego w CCPA: (1) kategorie Danych osobowych, które zebraliśmy na temat Użytkownika; (2) kategorie źródeł, z których zebraliśmy te Dane osobowe; (3) kategorie Danych osobowych, które sprzedaliśmy, udostępniliśmy lub ujawniliśmy osobom trzecim, (4) kategorie odbiorców, którym te informacje zostały sprzedane, udostępnione lub ujawnione; (5) cel biznesowy lub komercyjny sprzedaży, udostępnienia lub ujawnienia Danych osobowych; oraz (6) konkretne informacje, które zebraliśmy na temat Użytkownika. Użytkownik może zażądać informacji zebranych na jego temat po 1 stycznia 2022 r. poza tym dwunastomiesięcznym (12) okresem, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Żądanie usunięcia

Użytkownik może zażądać usunięcia Danych osobowych, które zostały od niego zebrane. Możemy ograniczyć lub odrzucić żądanie Użytkownika dotyczące usunięcia danych w niektórych przypadkach, zgodnie z wyjątkami określonymi w CCPA.

Żądania sprostowania

Użytkownik może zażądać od nas sprostowania niedokładnych Danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, biorąc pod uwagę charakter Danych osobowych oraz cele ich przetwarzania.

Sposób składania żądania udostępnienia informacji, ich usuwania lub sprostowania

Użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie, usunięcie lub sprostowanie swoich danych, wysyłając e-mail na adres protectprivacy@mcafee.com lub korzystając z formularza indywidualnego wniosku o udostępnienie danych, dostępnego na stronie https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Zweryfikujemy żądania Użytkownika i odpowiemy na nie zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę rodzaj i wrażliwość Danych osobowych będących przedmiotem takiego żądania. Możemy poprosić o dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, stan zamieszkania lub adres pocztowy, w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika i ochrony przed nieuczciwymi żądaniami. Jeśli Użytkownik posiada konto naszej firmy zabezpieczone hasłem, możemy zweryfikować jego tożsamość za pomocą istniejących już funkcji uwierzytelniania dla jego konta i wymagać ponownego uwierzytelnienia przed ujawnieniem lub usunięciem Danych osobowych. W przypadku złożenia przez Użytkownika żądania usunięcia możemy poprosić o potwierdzenie żądania przed usunięciem jego Danych osobowych.

Wnioski o rezygnację ze sprzedaży lub udostępniania danych

Użytkownik może zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania swoich Danych osobowych.

Aby zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania, należy odwiedzić stronę „Nie zgadzam się na sprzedawanie ani udostępnianie moich danych osobowych”: https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal/data-request.html. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia (lub Kolorado), może również włączyć usługę Global Privacy Control (GPC), aby zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania jego danych osobowych na potrzeby reklam kontekstowych. Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej Global Privacy Control.

Żądania ograniczenia wykorzystania Wrażliwych danych osobowych

Użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli wykorzystanie przez nas Wrażliwych danych osobowych, które zebraliśmy na jego temat, do tych, które są niezbędne do wykonania usług, które świadczymy na jego rzecz.

Aby zażądać od nas ograniczenia wykorzystywania Wrażliwych danych osobowych Użytkownika, należy odwiedzić naszą stronę „Ograniczenie wykorzystywania Wrażliwych danych osobowych”: https://www.mcafee.com/pl-pl/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Upoważnieni przedstawiciele

Aby złożyć wniosek jako upoważniony przedstawiciel w imieniu mieszkańca Kalifornii, można skorzystać z metod składania wniosków wymienionych powyżej. W ramach naszego procesu weryfikacji możemy poprosić o dostarczenie, w stosownych przypadkach, dowodu statusu upoważnionego przedstawiciela, który może również obejmować dowód rejestracji w biurze Kalifornijskiego Sekretarzu Stanu w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Kalifornii; i/lub pełnomocnictwa od mieszkańca Kalifornii zgodnie z sekcjami kodeksu spadkowego nr 4121-4130.

W przypadku składania Żądania udostępnienia, usunięcia lub sprostowania danych w imieniu mieszkańca Kalifornii i niedostarczenia pełnomocnictwa od mieszkańca zgodnie z sekcjami kodeksu spadkowego nr 4121-4130 możemy również wymagać, aby mieszkaniec zweryfikował swoją tożsamość bezpośrednio w naszej firmie lub bezpośrednio potwierdził nam, że przekazał swoje pozwolenie na złożenie Żądania udostępnienia lub usunięcia danych.

Brak dyskryminacji

Użytkownik ma prawo do bycia traktowanym bez bezprawnej dyskryminacji za skorzystanie z któregokolwiek ze swoich praw na mocy CCPA.

Informacja o zachętach finansowych

Od czasu do czasu możemy oferować program, korzyści lub inną ofertę (zwane łącznie „Zachętą finansową”) w zamian za gromadzenie, przechowywanie, sprzedaż lub udostępnienie nam Danych osobowych, takich jak dane kontaktowe Użytkownika. Wszelkie zniżki, jakich udzielimy, będą oparte na naszym zasadnym, ale wyłącznym, ustaleniu szacunkowej wartości Danych osobowych Użytkownika, z uwzględnieniem, bez ograniczeń, szacunków dotyczących przewidywanych przychodów generowanych przez takie informacje, przewidywanych wydatków, które mogą zostać poniesione w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem takich informacji w ramach działalności naszej Firmy oraz innych istotnych czynników związanych z szacunkową wartością takich informacji dla naszej Firmy, zgodnie z obowiązującym prawem. W razie potrzeby możemy przekazać dodatkowe informacje o szczegółach danej Zachęty finansowej, a uczestnictwo we wszelkich programach Zachęty finansowej odbywa się na zasadzie zgłoszenia chęci udziału. Jeśli Użytkownik zechce w przyszłości zrezygnować z programu Zachęt finansowych, może złożyć w tej sprawie do nas wniosek, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub prośby w związku z tym Dodatkiem na temat CCPA lub innymi sprawami związanymi z prywatnością prosimy o kontakt pod adresem:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

Informacje o plikach cookie


Data wejścia w życie: 1 marca 2024 r.

Witryny i aplikacje mobilne Firmy (zwane łącznie „Usługami”) korzystają z plików cookie i podobnych technologii do zapewniania odwiedzającym jak najlepszych doświadczeń, dostarczając im spersonalizowane informacje, zapamiętując ich preferencje marketingowe i produktowe i pomagając im w uzyskiwaniu właściwych informacji. Niniejsze Informacje opisują sposób wykorzystywania przez McAfee, podmioty powiązane i partnerów Firmy plików cookie i podobnych technologii w powyższych celach.

Z jakich technologii korzystają firma McAfee i jej partnerzy?

Podobnie do wielu serwisów, Firma i jej partnerzy korzystają z plików cookie i podobnych technologii do takich czynności jak zapewnianie i ulepszanie doświadczeń Użytkownika i personalizacja reklam. Firma i jej partnerzy korzystają między innymi z następujących plików cookie i podobnych technologii:

 • Pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, zwykle składające się z liter i liczb, umieszczane w przeglądarce lub w urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania witryny sieci Web. Pliki cookie są powszechnie stosowane do wspomagania działania witryn sieci Web, by działały sprawniej i do dostarczania danych do analizy.

 •  Pakiety SDK. SDK to pakiety kodu dostarczone przez naszych partnerów, które mogą być instalowane w naszych aplikacjach mobilnych. Pakiety SDK pomagają Firmie poznać sposób interakcji Użytkownika z aplikacjami mobilnymi Firmy i gromadzić pewne dane o urządzeniu i sieci, za pomocą których Użytkownik wchodzi do aplikacji lub innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika. Pakiety SDK często udostępniają identyfikator reklam mobilnych przypisanych do urządzenia Użytkownika (zwany „IDFA” lub „Identyfikatorem do reklam” na urządzeniach firmy Apple i „identyfikatorem reklamowym” na urządzeniach z systemem Android) przez partnerów Firmy.

 • Pliki cookie typu Flash. Plik cookie typu Flash to mały plik danych umieszczony na komputerze korzystającym z programu Adobe Flash lub podobnej technologii wbudowanej w komputer bądź pobranej lub zainstalowanej na nim przez Użytkownika. Firma stosuje te technologie do personalizacji i ulepszania jakości korzystania z Internetu, ułatwiania procesów oraz personalizacji i przechowywania ustawień Użytkownika. Pliki cookie typu Flash mogą pomóc osobom odwiedzającym witrynę sieci Web Firmy na przykład w ustawieniu preferowanej głośności filmów wideo, w graniu w gry i wypełnianiu ankiet. Pliki te pomagają Firmie ulepszać witryny Firmy dzięki pomiarom, które obszary wzbudzają największe zainteresowanie gości. Więcej informacji o sposobie zarządzania ustawieniami prywatności przechowywania dotyczącymi Plików cookie typu Flash można uzyskać, klikając tutaj .

 • Sygnały nawigacyjne. Sygnał nawigacyjny to bardzo mały przezroczysty plik obrazu służący do śledzenia nawigacji Użytkownika w jednej witrynie sieci Web lub szeregu witryn sieci Web. Sygnały mogą być również zwane „przezroczystymi plikami gif”. Sygnały nawigacyjne wraz z plikami cookie mogą służyć do poznania sposobu nawigowania użytkowników witryny sieci Web.

 • Pamięć lokalna. Pamięć lokalna obejmuje pamięć lokalną HTML5 oraz pamięć podręczną przeglądarki. Technologie te pozwalają Firmie lokalnie przechowywać dane w przeglądarce lub urządzeniu Użytkownika.

Firma McAfee i jej partnerzy i usługodawcy wykorzystują następujące różne typu plików cookie:

Kategoria Cel
Niezbędne Te pliki cookie są wymagane do działania naszych Usług (na przykład, aby umożliwić Ci zalogowanie się w bezpiecznych obszarach naszej witryny lub korzystanie z koszyka). Te pliki cookies pozwalają na poruszanie się po Usługach i korzystanie z ich funkcji.
Personalizacja Te pliki cookie służą do rozpoznawania użytkownika po powrocie do naszych Usług. Pozwala to na personalizowanie naszych treści, przywitanie po imieniu i zapamiętanie preferencji użytkownika (na przykład wybór języka lub regionu).
Analityka i badania Te pliki cookie pozwalają nam analizować działania w naszych Usługach w celu poprawy i optymalizacji ich działania. Możemy na przykład używać tych plików cookie, aby ułatwić użytkownikom szybkie znalezienie poszukiwanych informacji.
Reklama Te pliki cookie rejestrują aktywność online, w tym wizyty w naszych Usługach, odwiedzane strony oraz kliknięte łącza i reklamy. Te pliki cookie pozwalają nam lepiej dostosować reklamy i inne komunikaty do Twoich zainteresowań.

Jaki mam wybór w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii?

Użytkownikowi przysługuje szeroki wybór w odniesieniu do wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii:

 • Użytkownik może zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, korzystając z ustawień swojej przeglądarki. Może też usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki. Więcej informacji o sposobie zarządzania plikami cookie w przeglądarce można znaleźć w instrukcjach zapewnianych przez przeglądarkę. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie może wpłynąć na działanie witryn sieci Web Firmy.

 • Partnerzy Firmy w dziedzinie technologii reklamowych mogą zapewniać Użytkownikowi możliwość rezygnacji z wykorzystywania informacji o odwiedzinach w witrynach sieci Web i o korzystaniu z aplikacji w celu dostarczania reklam dostosowanych do zainteresowań Użytkownika. Więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach i sposobach rezygnacji z wykorzystywania aktywności Użytkownika w zakresie przeglądania sieci do celów reklam opartych na zainteresowaniach można dowiedzieć się, odwiedzając następujące witryny: Digital Advertising AllianceNetwork Advertising Initiative oraz Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia (lub Kolorado), może włączyć usługę Global Privacy Control (GPC), aby zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania jego danych osobowych na potrzeby reklam kontekstowych. Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej Global Privacy Control.

 • Użytkownik może zrezygnować ze zgody na wykorzystywanie informacji o tym, w jaki sposób korzysta z aplikacji mobilnych, do celów dostarczania mu reklam dostosowanych do jego zainteresowań w ustawieniach urządzenia (zwanych „Ogranicz śledzenie reklam” w urządzeniach z systemem iOS oraz „Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach” lub „Rezygnacja z personalizacji reklam” w urządzeniach z systemem Android).

 • Niektóre produkty McAfee są udostępniane bezpłatnie. Aby produkty te były nadal bezpłatne, Firma może wykorzystywać informacje o odwiedzanych przez Użytkownika witrynach sieci Web czy używanych aplikacjach mobilnych, by pokazywać mu reklamy dostosowane do jego zainteresowań. Robimy to udostępniając informacje o urządzeniu użytkownika, na przykład identyfikatory urządzenia i reklam, wraz z aktywnością w zakresie przeglądania sieci oraz używanymi aplikacjami, wybranym partnerom. Informacje te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, a umowy z partnerami Firmy zabraniają im wykorzystywania udostępnionych przez Firmę informacji do próby identyfikacji użytkowników Firmy. Użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystywanie w tym celu jego danych w ustawieniach produktów, które są objęte takim udostępnianiem danych.

 • Wreszcie Firma uczestniczy w sieci Audience Network portalu Facebook, który daje firmom możliwość wyświetlania ich reklam użytkownikom serwisu Facebook w aplikacjach i witrynach sieci Web również należących do tej sieci. Facebook pomaga tak dostosować reklamy, aby były one istotne i przydatne. Do podglądu i zmiany swoich preferencji, w tym dotyczących otrzymywania spersonalizowanych reklam, w witrynie sieci Web i w aplikacjach Firmy, można użyć narzędzia do preferencji reklamowych serwisu Facebook.
   

Jak firma McAfee reaguje na sygnał Zakazu śledzenia?

Aktualnie nie istnieje uzgodniona przez branżę reakcja na sygnał DNT. Na chwilę obecną Usługi i Witryny McAfee nie reagują na sygnał DNT ze strony Użytkownika.

Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez Firmę plików cookie i podobnych technologii, można skontaktować się z Firmą, korzystając z podanych niżej danych. Proszę podać swoje dane kontaktowe i szczegółowo opisać problem.

Klientów w Stanach Zjednoczonych prosimy o kontakt na adres:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office 
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

Klientów w Europejskim Obszarze Gospodarczym prosimy o kontakt na adres:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Irlandia
T12 RRC9

W dowolnym momencie masz prawo złożyć skargę do Komisarza ds. ochrony danych, irlandzkiego organu nadzorczego ds. ochrony danych, na stronie https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm.

Klientów w Japonii prosimy o kontakt na adres:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, Japonia

Umowa licencyjna McAfee


Witamy w McAfee

Zanim zaczniemy, porozmawiajmy o warunkach. Poniższe warunki przedstawiają Twoje prawa i obowiązki podczas korzystania z naszego oprogramowania i usług. Są bardzo ważne, dlatego musisz uważnie przeczytać te warunki, w tym wszelkie zawarte w nich linki, ponieważ będą stanowić umowę między Tobą a nami.

Podczas lektury nie zapomnij, że…

 1. Gdy zobaczysz pogrubione słowo, będzie ono miało to samo znaczenie za każdym razem, gdy zostanie użyte w tym dokumencie.
 2. Klikając przycisk akceptacji, instalując oprogramowanie i korzystając z niego oraz usług (dostarczonych przez firmę McAfee lub jednego z jej partnerów), zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się z wymienionymi zasadami lub nie przestrzegasz ich, nie możesz korzystać z oprogramowania ani usług.
 3. Kiedy mówimy… McAfee, my, nasze lub nas, to mamy na myśli podmiot McAfee, który dostarcza oprogramowanie i usługi w Twoim regionie.
 4. Kiedy mówimy... Ty lub Twoje, mamy na myśli Ciebie albo firmę lub spółkę, którą prawnie reprezentujesz.
 5. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, nie zapomnij o naszej wiążącej klauzuli arbitrażowej i zrzeczeniu się prawa do udziału w pozwach zbiorowych. Nakreślają one kilka bardzo ważnych punktów dotyczących sposobu rozwiązywania sporów.
 6. Jeśli mieszkasz w Australii, Francji, Niemczech lub Holandii, musisz zapoznać się z warunkami, które mają do Ciebie zastosowanie, znajdującymi się na końcu tego dokumentu.

Co z moją prywatnością?

Bardzo cenimy sobie ochronę prywatności, ale musimy znać niektóre z Twoich danych osobowych, zanim umożliwimy Ci korzystanie z oprogramowania i usług. Zapoznaj się z naszymi Informacjami o ochronie prywatności , aby zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, wykorzystujemy oraz udostępniamy Twoje dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych, produktów i usług oraz w jaki sposób możesz korzystać z praw dotyczących Twoich danych.

Jak mogę korzystać z oprogramowania i usług firmy McAfee?

Kiedy kupujesz oprogramowanie i usługi McAfee, otrzymujesz ograniczoną licencję. Oznacza to, że my, nasi partnerzy oraz dostawcy nadal zachowujemy pełnię praw do oprogramowania i usług. Pozwalamy Ci korzystać z niej zgodnie z niniejszymi warunkami.

Jeśli licencja jest przeznaczona do użytku prywatnego:

Otrzymujesz licencję na wybrane przez Ciebie oprogramowanie i usługi, która należy wyłącznie do Ciebie. Nie możesz nikomu przekazać tej licencji.

Możesz korzystać z licencji:

 • Tak długo jak uiszczasz wszelkie stosowne opłaty za subskrypcję lub do momentu jej zakończenia.
 • Na czas wybrany przez Ciebie podczas zakupu lub – jeśli nie wybrano długości subskrypcji – na jeden rok.
 • Na takiej liczbie urządzeń, która odpowiada liczbie użytkowników wybranej przy zakupie. Jeśli nie wybrano tej opcji, licencja może być używana tylko na jednym urządzeniu przez jednego użytkownika.
 • Jeśli Twoje urządzenia i systemy operacyjne spełniają nasze wymogi. Po Twojej stronie leży upewnienie się, że Twoje urządzenia są na bieżąco aktualizowane i spełniają te wymagania. (Aktualizowanie swoich urządzeń jest również dobrą praktyką w zakresie bezpieczeństwa).

Jeśli konfigurujesz nowe urządzenie i masz już istniejącą subskrypcję powiązaną ze swoim adresem e-mail, automatycznie zastosujemy ją do tego urządzenia zamiast ograniczonego okresu próbnego, który może być na nim dostępny. Jeśli z Twoim adresem e-mail powiązanych jest kilka subskrypcji, wybierzemy najbardziej odpowiednią dla danego urządzenia.

Jeśli licencja jest przeznaczona dla małych przedsiębiorstw:

Otrzymujesz licencję na zasubskrybowane oprogramowanie i usługi zgodnie z powyższymi warunkami. Jedyną różnicą jest to, że z oprogramowania i usług mogą korzystać tylko osoby zatrudnione przez małe przedsiębiorstwo i używać ich tylko do wewnętrznych operacji biznesowych.

Upewnij się, że każdą zakupioną licencję zarejestrowano adresem e-mail podanym w profilu konta. Jeśli kupisz nowe licencje, używając tego adresu e-mail, zadbamy o to, aby data odnowienia była zgodna z datą wcześniej zakupionych licencji. Automatycznie dokonamy proporcjonalnego przeliczenia kosztów w celu odzwierciedlenia krótszego początkowego okresu obowiązywania nowych licencji. Zakup dodatkowych licencji na adres poczty e-mail niepowiązany z Twoim kontem spowoduje, że wszystkie licencje zostaną zakupione na wybrany przez Ciebie okres, bez rabatu.

Co z bezpłatnym oprogramowaniem i bezpłatnymi usługami?

Czasami oferujemy bezpłatne oprogramowanie i usługi, np. dodatkową funkcję w płatnej subskrypcji, wersję zapoznawczą lub beta oprogramowania albo usługę grzecznościową. Warunki tej umowy obejmują bezpłatne oprogramowanie oraz usługi grzecznościowe, chyba że podano inaczej. Mogą obowiązywać pewne ograniczenia, o których poinformujemy Cię w momencie udostępnienia bezpłatnego oprogramowania lub bezpłatnych usług grzecznościowych. Możesz z nich korzystać tak długo jak są dostępne.

Co w przypadku osób niepełnoletnich?

Jeśli jesteś w wieku poniżej 18 lat lub wieku osiągnięcia pełnoletności obowiązującym w Twojej jurysdykcji, nie możesz samodzielnie wyrazić zgody na niniejsze warunki i nie możesz korzystać z oprogramowania i usług, chyba że Twój rodzic wyraził zgodę na niniejsze warunki w Twoim imieniu w ramach planu rodzinnego. Niektóre funkcje nie są dostępne dla wszystkich grup wiekowych.

Dodatkowo wszyscy użytkownicy podczas korzystania z naszego oprogramowania i usług muszą przestrzegać prawa. Jeśli zakupiony produkt zawiera funkcje śledzenia, zanim wykorzystasz je do śledzenia i monitorowania dzieci, musisz mieć do tego prawo i upoważnienie. Oznacza to, że musisz być rodzicem, opiekunem prawnym lub mieć inne zgodne z prawem upoważnienie. Firma McAfee oczekuje, że będziesz korzystać z naszego oprogramowania i usług zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Czego nie mogę robić z oprogramowaniem i usługami firmy McAfee?

Nasze prawa jako właścicieli lub licencjodawców oprogramowania i usług są prawnie chronione. Oznacza to, że jeśli zrobisz coś w stylu przedstawionym na poniższych przykładach, Twoja subskrypcja zostanie prawdopodobnie anulowana, a my będziemy musieli podjąć dalsze działania. Nikt tego nie chce. Oto kilka przykładów:

 • Nie próbuj odkrywać kodu źródłowego, w tym poprzez inżynierię wsteczną lub dekompilację oprogramowania lub usług.
 • Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji do oprogramowania lub usług.
 • Nie wprowadzaj oprogramowania lub usług na rynek we własnym zakresie, w tym poprzez ich sprzedaż, wypożyczanie lub wynajmowanie.
 • Nie używaj pirackiej wersji oprogramowania ani usług.
 • Nie twórz żadnych produktów ani usług opartych na tym oprogramowaniu lub usługach.
 • Nie przekazuj oprogramowania ani usług innym osobom, w tym nie udzielaj sublicencji ani nie ceduj ich na inne osoby.
 • Nie używaj oprogramowania ani usług do popełniania nielegalnych czynów.
 • Nie publikuj ani nie wykonuj kopii oprogramowania (poza kopiami zapasowymi).
 • Nie zakłócaj innym korzystania z oprogramowania lub usług.
 • Nie próbuj obchodzić żadnych technicznych środków ochrony w oprogramowaniu ani usługach.
 • Nie przekraczaj żadnych obowiązujących ograniczeń dotyczących przechowywania zawartości lub przepustowości łącza.
 • Nie używaj produktu przeznaczonego dla wielu użytkowników do śledzenia i monitorowania innych osób bez ich zgody.
 • Nie instaluj oprogramowania ani usług na większej liczbie urządzeń niż jest to dozwolone (dotyczy to również zaniechania odinstalowania oprogramowania lub usług z urządzenia przed jego sprzedażą lub przeniesieniem własności).
 • Nie korzystaj z oprogramowania ani usług po wygaśnięciu lub ustaniu Twoich praw do korzystania z nich.

Pomoc techniczna

W przypadku oprogramowania i usług kwalifikujących się do pomocy technicznejotrzymasz standardową ofertę pomocy na czas trwania płatnej subskrypcji. Sprawdź dowód zakupu podczas kupna oprogramowania lub usług, aby przekonać się, czy Twój zakup się kwalifikuje. Oferty standardowej pomocy, regulaminy i procedury mogą ulegać zmianom i różnią się w zależności od państwa.

Jak działają aktualizacje oprogramowania i usług firmy McAfee?

Regularnie wydajemy aktualizacje, ulepszenia i modyfikacje naszego oprogramowania i usług (aktualizacje). Gdy aktualizacja będzie dostępna, możemy przestać wspierać poprzednią wersję oprogramowania lub usług. Aby mieć pewność, że możesz korzystać z nowo opracowanych funkcji, wyraź zgodę na instalowanie przez nas aktualizacji, które będą się instalować podczas wykonywania innych czynności. Możemy również dostarczać aktualizacje bezpłatnego oprogramowania i usług grzecznościowych, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Co się stanie, gdy firma McAfee zaprzestanie produkcji oprogramowania, usług lub funkcji?

Możemy podejmować decyzje o wycofaniu lub usunięciu określonego oprogramowania lub usług, lub ich poszczególnych funkcjonalności. Kiedy wycofujemy możliwość ich zakupu, pobrania lub odnawiania, ma miejsce zakończenie sprzedaży i nie będzie można odnowić subskrypcji po upłynięciu terminu jej obowiązywania. Przykro nam, ale czasami musimy przestać wspierać starsze produkty, aby tworzyć nowe i lepsze rzeczy. Musimy również wprowadzać zmiany w funkcjach oprogramowania i usługach, jeśli wymagają tego platformy i oprogramowanie stron trzecich, które są poza naszą kontrolą.

Płatność i automatyczne odnowienie

Jeśli oprogramowanie zostało zakupione od firmy McAfee, a nie od osoby trzeciej: udostępniając nam informacje o płatności (karcie kredytowej, debetowej lub innym rodzaju płatności), upoważniasz nas (lub naszego autoryzowanego partnera) do obciążenia Cię za początkową kwotę zakupu, a także za wszelkie odnowienia subskrypcji zgodnie z wybranym sposobem płatności. Jeśli wprowadzisz więcej niż jeden rodzaj płatności, upoważniasz nas (lub naszego autoryzowanego partnera) do automatycznego obciążenia Cię z użyciem takich alternatywnych rodzajów płatności w przypadku, gdy wystąpi problem z głównym rodzajem. Jeśli nie chcesz, aby firma McAfee pobierała opłaty z pomocą alternatywnych rodzai płatności, możesz usunąć je na stronie Moje konto , jednak McAfee zachowa dane ostatnio używanej metody płatności przez okres do 12 miesięcy w celu rozliczenia wszelkich zaległości.

Aktualizacja danych dotyczących płatności

Jeśli jakiekolwiek dane dotyczące płatności ulegną zmianie (np. numer karty lub data ważności), poinformuj nas o tym jak najszybciej poprzez aktualizację danych w zakładce Moje konto (lub Konsola bezpieczeństwa w przypadku produktów dla małych firm), abyśmy mogli dalej dostarczać oprogramowanie i usługi, gdy nadejdzie czas odnowienia.

Czasami możemy otrzymać zaktualizowane informacje o karcie kredytowej lub debetowej od wystawcy karty lub sieci kart, które wykorzystamy do automatycznej aktualizacji szczegółów płatności. Możemy również ponawiać próby nieudanych płatności w celu dokończenia transakcji, w tym poprzez ponowne płatności kartą i przedłużanie dat ważności. Wyrażasz zgodę na to, abyśmy obciążyli wybrany przez Ciebie rodzaj płatności przy użyciu zaktualizowanych danych.

Jak działa automatyczne odnowienie?

W przypadku zakupu oprogramowania od firmy McAfee, a nie od strony trzeciej, płatna subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na koniec okresu jej obowiązywania, chyba że postanowisz nie zapisywać się do programu lub zrezygnujesz z automatycznego odnawiania. Wyślemy Ci z wyprzedzeniem e-mail z informacją, że Twoja subskrypcja ma zostać odnowiona i obciążymy wybrany przez Ciebie rodzaj płatności w ciągu 30 dni przed końcem subskrypcji. Naliczona kwota będzie ceną oprogramowania lub usług w momencie odnowienia, która może różnić się od pierwotnie zapłaconej kwoty. Po Twojej stronie leży upewnienie się, że adres e-mailowy podany na Twoim koncie jest aktualny. Jeśli oprogramowanie lub usługi zmienią nazwę, zostaną zaktualizowane lub zastąpione nową ofertą, dostarczymy taką nową ofertę w cenie nie wyższej niż cena odnowienia obowiązująca w jego momencie, pod warunkiem że taka nowa oferta będzie posiadała porównywalne funkcje. Jeśli automatyczne odnawianie nie obowiązuje w Twojej lokalizacji, poinformujemy Cię o tym w momencie zakupu.

Zmiany cen

Firma McAfee może zmieniać wysokość opłaty za oprogramowanie lub usługi w dowolnym momencie po upływie okresu wstępnego (jeśli dotyczy) i z dowolnego z następujących powodów: ze względów prawnych lub regulacyjnych; ze względu na ulepszenia oferowanych usług lub wprowadzenie nowych funkcji; w odpowiedzi na czynniki rynkowe, takie jak zmiany w podatkach, inflacja, wahania kursów walut lub zmiany w infrastrukturze lub kosztach administracyjnych.

Jak wyłączyć automatyczne odnawianie?

Jeśli nie chcesz kontynuować subskrypcji, możesz wyłączyć automatyczne odnawianie w dowolnym momencie, logując się na stronie „Moje konto” lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Pamiętaj, aby zrobić to wcześniej niż na 30 dni przed wygaśnięciem subskrypcji, aby Twój rodzaj płatności nie został obciążony przy następnym odnowieniu. Pamiętaj, że jeśli wyłączysz lub nie zapiszesz się na automatyczne odnawianie, nie będziesz mieć dostępu do funkcji premium, które oferujemy subskrybentom naszej usługi automatycznego odnawiania. Jeśli zapomnisz wyłączyć automatyczne odnawianie, masz 60 dni od momentu naliczenia opłaty, aby zażądać zwrotu pieniędzy i anulować subskrypcję. Zapoznaj się z naszą polityką zwrotów, która stanowi część niniejszych warunków i w której szczegółowo określono produkty i usługi podlegające zwrotowi oraz sposób zgłaszania wniosków o zwrot.

Kiedy oficjalnie kończy się ta umowa?

Niniejsza umowa wygasa w momencie, gdy Twoje prawo dostępu do oprogramowania i usług wygaśnie lub zostanie zakończone przez nas lub Ciebie. Po jej wygaśnięciu nie wolno Ci już korzystać z oprogramowania i usług, musisz również trwale usunąć oprogramowanie i usługi ze swoich urządzeń.

Czy mogę anulować moją subskrypcję?

Oczywiście, że możesz, ale wiąże się to z rezygnacją z ochrony online, którą zapewniamy. Jeśli masz w tym temacie całkowitą pewność, możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie przed upływem jej terminu ważności. Przed rezygnacją zapoznaj się z naszą polityką zwrotów , ponieważ możesz nie kwalifikować się do pełnego zwrotu pieniędzy. Jeśli się nie kwalifikujesz, dobra wiadomość jest taka, że nadal możesz korzystać z oprogramowania i usług do końca anulowanego okresu płatnej subskrypcji.

Czy moja subskrypcja zostanie zawieszona lub anulowana, jeśli złamię warunki tej umowy?

Tak. Jeśli naruszysz tę umowę lub którykolwiek z mających zastosowanie dodatkowych warunków, będziemy musieli zawiesić lub zakończyć udostępnianie Ci oprogramowania lub usługi. Po jego zakończeniu możemy również zamknąć Twoje konto.

Co stanie się z moimi danymi po wygaśnięciu tej umowy?

Po usunięciu lub odinstalowaniu przez Ciebie oprogramowania usuwamy wszystkie Twoje przechowywane lub zapisane w kopii zapasowej treści (informacje, teksty, pliki, linki, obrazy i wszystkie inne materiały, które są nam udostępniane) zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami. Odpowiadasz za przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych swojej zawartości przed zakończeniem korzystania z usługi. Miejsce do przechowywania na dysku twardym i w chmurze jest tanie, dlatego nie zapomnij o tym!

Warunki dotyczące określonych produktów, planów i usług 

Dodatkowe warunki
Niektóre z naszych programów i usług mają kilka innych warunków świadczenia usług, nieuwzględnionych w niniejszym dokumencie. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w naszej witrynie internetowej.

Zobowiązanie do usuwania wirusów, usług TechMaster lub do ochrony antywirusowej
Dołożymy wszelkich starań, aby usunąć wirusy i złośliwe oprogramowanie z Twojego urządzenia. Nie możemy jednak zagwarantować, że uda się usunąć całe złośliwe oprogramowanie i wszystkie wirusy, ponieważ niektóre ataki są zbyt zaawansowane, aby wykryło je zwykłe skanowanie. Dodatkowe informacje zawarto w regulaminie TechMaster i warunkach VPP.

Produkty i funkcje do zarządzania hasłami
Nigdy nie będziemy posiadać kopii Twojego hasła głównego ani kluczy szyfrujących, więc to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za ich bezpieczne przechowywanie. Stosuj silne, trudne do odgadnięcia hasło główne i trzymaj klucze w bezpiecznym miejscu, ponieważ jeśli je zgubisz, nie będziemy w stanie pomóc Ci odzyskać konta. Nie ma opcji „resetowania hasła”.

WebAdvisor
WebAdvisor wykorzystuje sporo zagadnień z dziedziny zaawansowanej matematyki do ustalenia, czy daną witrynę internetową można bezpiecznie przeglądać. Nie jest on jednak w stanie wykryć każdego zagrożenia ani zrozumieć charakteru każdej witryny. Oceny nie gwarantują, że strona jest całkowicie wolna od ryzyka, a dobre oceny nie oznaczają, że popieramy daną stronę lub jej usługi. Funkcja „Bezpieczne wyszukiwanie” narzędzia WebAdvisor jest domyślnie obsługiwana przez Yahoo!. Jeśli włączysz bezpieczne wyszukiwanie, Twoje wyszukiwania będą przechodzić przez sieć Yahoo!. Możesz zmienić opcje domyślnej wyszukiwarki w ustawieniach przeglądarki.

Funkcja  Skanera domowego
Jeśli zakupiono tę funkcję, musisz ją włączyć, aby działała. Włączając skaner domowy, upoważniasz nas do identyfikacji urządzeń, które łączą się z Twoją domową siecią Wi-Fi. Pomaga nam to wykryć urządzenia, które nie są odpowiednio zabezpieczone i mogą zagrażać Twojemu bezpieczeństwu. W każdej chwili możesz zrezygnować z funkcji skanera domowego. Skaner domowy służy jedynie do sprawdzania Twojej domowej sieci Wi-Fi. Skaner domowy zbiera dane z każdego urządzenia w Twojej sieci, więc zanim podasz Twoim przyjaciołom i rodzinie hasło do sieci Wi-Fi, poinformuj ich, że ich urządzenia będą skanowane.

Ochrona antywirusowa
Twoja ochrona antywirusowa może obejmować funkcje monitorowania stanu zabezpieczeń Twojego urządzenia oraz automatyczne przesyłanie raportów o podejrzeniu instalacji złośliwego oprogramowania lub innych niepożądanych programów. Automatyczne raportowanie pomaga nam w szybkim wykrywaniu nowych zagrożeń i reagowaniu na nie, dzięki czemu możemy zapewniać lepszą ochronę Twojemu urządzeniu. Raporty mogą obejmować pliki mogące zawierać złośliwe oprogramowanie. Takie typy plików najprawdopodobniej nie zawierają Twoich danych osobowych, ale jeśli będziemy podejrzewać, że dany plik je zawiera, poprosimy Cię o zgodę na przesłanie pliku. Możesz wyłączyć automatyczne raportowanie w ramach ochrony antywirusowej Twojego produktu.

VPN (wirtualna sieć prywatna)
Jeśli ta funkcja jest dostępna w Twojej lokalizacji i ją zakupisz, musisz przestrzegać naszej polityki uczciwego korzystania. To znaczy, że podczas korzystania z VPN firmy McAfee nie możesz robić niczego, co powoduje lub mogłoby powodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury. W przypadku naruszenia niniejszej polityki uczciwego korzystania możemy uniemożliwić Ci korzystanie z funkcji VPN bez ponoszenia odpowiedzialności względem Ciebie.

Ochrona tożsamości

Jeśli masz uprawnienia do korzystania z naszych funkcji ochrony tożsamości, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania z usługi Ochrona tożsamości, które stanowią część niniejszej umowy.

Monitorowanie tożsamości (monitorowanie sieci dark web)
Sieć dark web może być bardzo niebezpiecznym miejscem! W praktyce jest to po prostu internet, tyle że w zaszyfrowanej wersji, więc trudniej jest ustalić właściciela witryn. Dlatego użytkownicy tej sieci kupują i sprzedają wiele rodzajów informacji, takich jak numery kart kredytowych i tożsamości.

Nasza usługa monitorowania tożsamości przeszukuje dostępne nam dane w sieci dark web i powiadamia Cię, jeśli dane osobowe, które zostały wybrane do monitorowania, zostały znalezione w sieci dark web. Korzystając z usługi, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz następujące dodatkowe warunki:

Firma McAfee nie jest w stanie usunąć z dark web naruszonych danych użytkownika.

Odpowiadasz za aktualizowanie na bieżąco danych kontaktowych, analizowanie alertów i podejmowanie wszelkich zalecanych działań w celu minimalizacji zagrożenia spowodowanego dalszym niewłaściwym używaniem Twoich danych. Nie gwarantujemy, że nasze zalecenia zapobiegną tego typu nadużyciom.

Nie gwarantujemy, że nasze źródła danych zawierają wszystkie przypadki naruszenia Twoich danych osobowych ani nie zapewniamy, że nasza usługa jest w stanie zapobiec kradzieży Twoich danych.

 • Firma McAfee przekazuje Ci alerty w oparciu o dane dark webu, do których ma dostęp. Nie gwarantujemy dokładności dostarczanych informacji.
 • Firma McAfee jest w stanie monitorować tylko te dane, które przekażesz jej do celów monitorowania. Musisz zadbać, aby były dokładne.
 • Jeśli zdecydujesz się otrzymywać alerty SMS, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opłaty za wiadomości SMS i plan taryfowy, naliczone przez Twojego operatora komórkowego.
 • W celu korzystania z usługi monitorowania sieci dark web musisz mieć skończone 16 lat.
 • W celu monitorowania możesz podawać wyłącznie swoje własne dane osobowe. Nie możesz podawać danych osobowych innej osoby. Nie przyjmujemy odpowiedzialności wobec żadnej osoby trzeciej, jeśli podasz jej dane, naruszając niniejszy zapis.
 • Jeśli Twoja subskrypcja na to pozwala, możesz podać dane osób niepełnoletnich (których jesteś opiekunem prawnym lub rodzicem) lub innych osób, do których monitorowania masz upoważnienie, wyłącznie w celu ustalenia, czy takie dane zostały znalezione w sieci dark web. Podając tę dane, potwierdzasz, że posiadasz zgodę takiej osoby lub w inny sposób uzyskałeś(-aś) prawo do przekazania i monitorowania tych danych, oraz potwierdzasz, że te informacje nie będą wykorzystywane w całości ani w części jako kryterium w odniesieniu do kredytu, ubezpieczenia lub zatrudnienia ani do żadnych innych celów dotyczących dopuszczenia, które kwalifikowałyby się jako raport o gospodarstwie domowym w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act). Odpowiadasz za dokładność i aktualność podanych przez siebie danych. Zgadzasz się działać w imieniu osób, których dane rejestrujesz do celów monitorowania, i akceptujesz niniejsze warunki w ich imieniu.
 • Zabronione jest korzystanie z naszej usługi monitorowania sieci dark web w celu pozyskania danych osoby trzeciej bez jej zgody.

Usuwanie danych osobowych

Jeśli masz uprawnienia do korzystania z funkcji Czyszczenie danych osobowych, sprawdzimy listę witryn brokerów danych, aby określić, czy posiadają oni Twoje dane osobowe i pomożemy Ci podjąć kroki w celu złożenia wniosku o usunięcie danych.

Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy brokerzy danych mają siedzibę w jurysdykcji, w której przyjęto przepisy w zakresie ochrony prywatności. Podczas gdy niektórzy brokerzy danych mogą przychylić się do Twojego wniosku o usunięcie danych, inni mogą poinformować, że nie są do tego zobowiązani przez prawo.

W zależności od subskrypcji możesz mieć możliwość zwrócenia się do nas o pomoc w złożeniu wniosku o usunięcie danych. Pomagając w wysyłaniu wniosków, nie występujemy w Twoim imieniu jako Twój pełnomocnik.

Wiadomości SMS i wiadomości tekstowe
Jeśli podasz nam swój numer telefonu, możemy użyć go w celu rejestracji Twojej subskrypcji McAfee i/lub wysyłania Ci powiadomień i przypomnień. Mogą obowiązywać stawki za wiadomości i transmisję danych. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości SMS i wiadomości tekstowych, postępując zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości lub w momencie podawania numeru telefonu (zazwyczaj poprzez odpowiedź o treści „STOP”). Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z service.mcafee.com.

Monitorowanie transakcji finansowych

Dane uwierzytelniające do swoich kont udostępniasz na własne ryzyko. Poprzez korzystanie z naszych usług zgadzasz się, że my, podmioty stanowiące źródła danych, które prowadzą Twoje konta, oraz wszelkie osoby trzecie, które wchodzą w interakcje z Twoimi danymi uwierzytelniającymi lub danymi konta w związku z naszymi usługami, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę, kradzież, narażenie lub niewłaściwe wykorzystanie w związku z naszymi usługami (w tym zaniedbanie), z wyjątkiem zakresu, w jakim taka odpowiedzialność nie może być ograniczona na mocy obowiązującego prawa. My i podmioty stanowiące źródła danych nie udzielamy żadnych gwarancji związanych z danymi dostarczanymi przez nasze usługi – wyraźnych, dorozumianych, ustawowych ani innych. Z wyjątkiem plików w formacie PDF oficjalnych dokumentów dotyczących kont, które pobieramy w Twoim imieniu i dostarczamy Ci bez zmian, żadne dane dostarczane przez nasze usługi nie stanowią oficjalnej dokumentacji żadnego z Twoich kont.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia rejestracji na podstawie naszego uzasadnionego stwierdzenia, że: (i) przyjęcie rejestracji może spowodować naruszenie prawa, zasad lub regulacji; (ii) rejestracja pochodzi od użytkownika, adresu IP lub urządzenia znanego lub zasadnie podejrzewanego o udział w hakowaniu lub niewłaściwym wykorzystaniu innych usług, lub (iii) rejestracja w inny sposób stanowi postrzegane zagrożenie bezpieczeństwa.

Nie wszystkie źródła danych są obsługiwane, a my nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dostępności, przystępności lub jakości jakiegokolwiek z nich.

Beneficjenci subskrypcji McAfee

Jeśli posiadacz subskrypcji zaprosił Cię do stworzenia konta McAfee i korzystania z subskrypcji bez dodatkowych kosztów, rozumiesz i zgadzasz się, że posiadacz subskrypcji może mieć wgląd w ograniczony zakres informacji o Tobie, Twoim urządzeniu i koncie, w tym może widzieć Twoje imię i nazwisko, rodzaj chronionego urządzenia oraz Twoją Ocenę Ochrony.

Plany z Nielimitowaną Ochroną Urządzenia

Plany nielimitowane obejmują jedynie urządzenia domowe niestosowane w użytku komercyjnym i podlegają naszym zasadom uczciwego użycia. W przypadku problemów z dodawaniem urządzenia skontaktuj się z Obsługą klienta.

Gwarancje i zastrzeżenia

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
W ciągu pierwszych 30 dni od daty zakupu możesz zdecydować się na anulowanie subskrypcji z dowolnego powodu i poprosić nas o zwrot zapłaconej kwoty. Dodatkowe środki zaradcze mogą być dostępne w kraju, w którym zakupiono oprogramowanie McAfee, a niektóre z nich przedstawiono na końcu niniejszego dokumentu.

Ataki na dane
Niektóre naruszenia bezpieczeństwa mogą wiązać się z atakami na Twoje dane. Przykładowo wirusy i inne złośliwe oprogramowanie mogą usuwać, niszczyć, zmieniać lub szyfrować dane i pliki na Twoim urządzeniu. Jeśli do tego dojdzie, możesz stracić dostęp do swoich danych i plików. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych oraz przechowywanie wszystkich danych i plików na swoich urządzeniach, aby w razie potrzeby móc je bezpiecznie przywrócić. Jak wspomnieliśmy wcześniej w niniejszych Warunkach, miejsce na dysku twardym i w chmurze jest tanie. Należy tworzyć kopie zapasowe ważnych plików w renomowanym serwisie przechowywania danych online. Nie odpowiadamy za utratę lub uszkodzenie plików ani za zakłócenia wynikające z ataków na Twoje dane.

Działania o podwyższonym ryzyku
Oprogramowanie i usługi nie są odporne na uszkodzenia i nie są zaprojektowane ani przeznaczone do użytkowania w warunkach wysokiego ryzyka, na przykład w środowiskach wysokiego ryzyka wymagających niezawodnego działania, takich jak elektrownie jądrowe, systemy komunikacji lotniczej, systemy uzbrojenia, systemy bezpośredniego podtrzymywania życia oraz do wszelkich innych zastosowań, w których awaria oprogramowania lub usług mogłaby być bezpośrednią przyczyną śmierci, utraty zdrowia lub powstania poważnych szkód fizycznych lub materialnych. Nasza firma wyłącza wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje przydatności do zastosowania w procesach wysokiego ryzyka.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza odpowiedzialność oraz odpowiedzialność naszych podmiotów stowarzyszonych, dostawców, licencjodawców lub innych usługodawców będących wobec Ciebie osobami trzecimi, na mocy niniejszych warunków lub w związku z nimi, (a) jest ograniczona do ceny zapłaconej przez Ciebie za odpowiednie oprogramowanie lub usługi w okresie subskrypcji, w którym wystąpiło zdarzenie lub okoliczność powodująca odpowiedzialność, lub do 100 USD w odniesieniu do bezpłatnego oprogramowania; oraz (b) wyklucza wszelką odpowiedzialność wobec Ciebie za: (i) pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody, w tym utratę zysków, utratę dobrego imienia, utratę wynagrodzeń personelu, przestój w pracy, awarię lub nieprawidłowe działanie komputera bądź utratę danych; i (ii) kradzież informacji umożliwiających identyfikację osób.

Nie udzielamy żadnych gwarancji, zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do oprogramowania lub usług, w tym gwarancji lub warunków przydatności handlowej, wydajności, zadowalającej jakości, przydatności do celu, tytułu i nienaruszalności. Oprogramowanie i usługi dostarczane są w postaci „takiej, w jakiej są”. Odpowiadasz za wybór oprogramowania do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, za instalację i użytkowanie oprogramowania lub usługi. Nie udzielamy gwarancji z tytułu użytkowania lub wydajności oprogramowania bądź usługi. Nie gwarantujemy, że w razie awarii oprogramowanie lub usługa będą odporne na awarię, będą działać nieprzerwanie, będą wolne od błędów lub usterek czy też oprogramowanie lub usługa zapewnią ochronę przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami bezpieczeństwa, że w oprogramowaniu lub usłudze nie będą występowały nieprawidłowości lub inne błędy spowodowane wirusem, infekcją, robakiem lub podobnym złośliwym kodem niepochodzącym od nas. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu okresów przestoju lub zakłóceń w świadczeniu usług, z tytułu utraty lub kradzieży danych lub systemów ani innych strat powstałych wskutek jakiegokolwiek działania lub nieuprawnionego dostępu.

Wyrażasz zgodę na to, że ograniczenia odpowiedzialności i zastrzeżenia w tej sekcji wpływają na opłatę pobieraną za oprogramowanie i usługi, która byłaby wyższa bez tych ograniczeń. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ogranicza praw przysługujących Ci na mocy obowiązujących ustaw o ochronie konsumentów lub innych obowiązujących przepisów, których nie można się zrzec w danej jurysdykcji, w tym praw wyraźnie wymienionych w sekcji dotyczącej prawa lokalnego.

Informacje ogólne

Co się stanie, jeśli firma McAfee dokona zmian w tych warunkach?

Czasami dokonujemy zmian w warunkach i umieszczamy je na naszej witrynie internetowej. Jeśli nie zgadzasz się na którąkolwiek z tych zmian, możesz zakończyć subskrypcję poprzez nieodnawianie jej, jak opisano powyżej i odinstalowanie oprogramowania. W przypadku odnowienia subskrypcji akceptujesz najnowszą wersję tych warunków. Jeśli zaakceptujesz więcej niż jedną wersję, najnowsza wersja zastąpi wszystkie starsze wersje.

W przypadku oprogramowania bezpłatnego i usług nieodpłatnych akceptujesz zmiany niniejszych warunków poprzez dalsze korzystanie z oprogramowania bezpłatnego bądź usług nieodpłatnych. Jeśli nie zgadzasz się na którąkolwiek ze zmian, przestań korzystać z usługi i odinstaluj oprogramowanie bezpłatne.

Czy mogę przekazać McAfee informacje zwrotne?

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat naszych programów i usług. Pamiętaj, że wykorzystamy ją bez ograniczeń.

Co z opłatami za transmisję danych?

Odpowiadasz za uiszczenie wszystkich opłat za transmisję danych i połączenia komórkowe powiązane z korzystaniem z oprogramowania i usług.

Jakie przepisy prawne obowiązują dla tych warunków?

Rzeczą oczywistą jest, że prawa konsumenckie różnią się w zależności od kraju. Korzystanie z oprogramowania i usług oraz wszelkie roszczenia będą podlegać:

 • prawu stanu Nowy Jork, a jeśli prawo stanu Nowy Jork nie ma zastosowania, prawu stanu Delaware;
 • prawu prowincji Ontario w Kanadzie, jeśli oprogramowanie i usługi nabyto w Kanadzie;
 • prawu Nowej Południowej Walii w Australii, jeśli oprogramowanie i usługi nabyto w Australii;
 • prawu Singapuru, jeśli oprogramowanie i usługi nabyto w Azji, Nowej Zelandii i Oceanii, z wyłączeniem Australii i Japonii;
 • prawu japońskiemu, jeśli oprogramowanie i usługi nabyto w Japonii (z wyłączeniem przepisów dotyczących wyboru prawa);
 • prawu krajowemu, jeśli oprogramowanie i usługi nabyto w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii lub Szwajcarii.

Bez względu na to, które przepisy lokalne mają zastosowanie, wyłączone będą zawsze następujące elementy:

 • zasady dot. kolizyjności prawa;
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów; oraz
 • ustawa Uniform Computer Information Transactions Act.

Co w przypadku sporu?
Większość sporów można rozwiązać w sposób nieformalny, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jeśli nie zdołamy osiągnąć porozumienia w celu rozwiązania sporu, preferujemy rozwiązywanie sporów na drodze arbitrażu. Jeśli jednak użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z niniejszą umową w drodze arbitrażu lub w sądzie ds. drobnych roszczeń, co wyjaśniamy bardziej szczegółowo w sekcji „Wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym” poniżej.

Kontrola eksportu
Oprogramowanie i usługi podlegają kontroli eksportu zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i lokalnymi prawami krajów. Zgadzasz się bezpośrednio ani pośrednio nie eksportować, przekazywać, udostępniać ani nie wykorzystywać oprogramowania ani usług i powiązanej dokumentacji, w tym danych technicznych, na rzecz dowolnych osób, podmiotów czy krajów, w przypadku których eksport, przesył lub dostęp jest ograniczony przepisami kontroli eksportu bez wymaganego pozwolenia Biura ds. Przemysłu i Bezpieczeństwa amerykańskiego Departamentu Handlu lub innego podmiotu rządowego właściwego dla eksportu lub przekazywania. Nie wolno używać, przekazywać ani uzyskiwać dostępu do produktów firmy McAfee w celach związanych z bronią jądrową, chemiczną albo biologiczną, czy też technologią rakietową lub w celach militarnych, na podstawie 15 CFR części 744.21, bez zgody amerykańskiego lub odpowiedniego lokalnego rządu na mocy rozporządzenia lub odpowiedniej licencji. Jeśli otrzymamy powiadomienie, że użytkownik jest lub został zidentyfikowany jako podmiot objęty sankcjami lub ograniczeniami na mocy obowiązującego prawa, nie będziemy zobowiązani do realizacji żadnego ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, jeśli ich realizacja powodowałaby naruszenie sankcji lub ograniczeń. Dodatkowe informacje o eksporcie i imporcie produktów firmy McAfee znajdują się tutaj i są od czasu do czasu aktualizowane.

Całość umowy
Niniejsze warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami w zakresie korzystania z oprogramowania i usług. Niniejsze warunki zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia lub warunki zawarte między Tobą a firmą McAfee w związku z oprogramowaniem i usługami oraz całość pozostałej korespondencji, oświadczeń lub materiałów reklamowych dotyczących oprogramowania lub usług.

Wersje przetłumaczone
Wersje tych warunków przetłumaczone z języka angielskiego udostępniamy wyłącznie dla Twojej wygody. W przypadku różnic w znaczeniu lub interpretacji między wersją przetłumaczoną a angielską obowiązuje ta druga.

Brak zrzeczenia się praw
Możemy zrzec się postanowień niniejszych warunków tylko w podpisanym dokumencie.

Podmioty udzielające licencji
Licencja na oprogramowanie i usługi jest przydzielana przez jeden z następujących podmiotów prawnych:

 • McAfee, LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, jeśli oprogramowanie jest pobierane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub na Karaibach;
 • McAfee Consumer Affairs North, LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, jeśli oprogramowanie pobierane jest w Kanadzie;
 • McAfee Ireland Limited z siedzibą pod adresem 1 Horgan’s Quay, Waterfront Square, Cork, Ireland, T23 PPT8, jeśli oprogramowanie zostało pobrane w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, państwach basenu Oceanu Spokojnego lub Australii; lub
 • jeśli oprogramowanie zostało pobrane w Japonii, jest licencjonowane przez McAfee, LLC. Jeśli oprogramowanie zostało pobrane w Japonii, wszelkie usługi są świadczone przez McAfee Co., Ltd. z siedzibą pod adresem Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japonia.
 • McAfee Security Australia Pty Ltd, z siedzibą pod adresem 45 Evans Street, Balmain, New South Wales 2041, Australia, jeśli oprogramowanie zostało pobrane w Australii.
 • McAfee (Singapur) Pte Ltd, z siedzibą pod adresem Level 9 Tampinese Junction, 300 Tampines Avenue 5, Singapur, 529653, Singapur, jeżeli oprogramowanie zostało pobrane w rejonie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii i Australii)

Dane kontaktowe firmy McAfee

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com
Disputes:
Attn: McAfee Legal Department

6220 America Center Dr

San Jose, CA 95002

Witryna internetowa McAfee
Wyrażasz zgodę na przestrzeganie Warunków świadczenia usługi witryny internetowej McAfee, które stanowią część niniejszych warunków.

Przepisy prawa lokalnego

Dla konsumentów w Australii
W przypadku gdy którakolwiek z gwarancji konsumenckich zgodnie z ustawą o konkurencji i konsumentach z 2010 r. (Cth) (CCA) ma zastosowanie do oprogramowania lub usług, a CCA unieważnia postanowienie niniejszych warunków lub zakazuje postanowienia niniejszych warunków, wyłączając, ograniczając lub modyfikując takie gwarancje konsumenckie, wówczas nasza odpowiedzialność wynikająca z dostawy oprogramowania i usług za nieprzestrzeganie takich gwarancji konsumenckich jest ograniczona do zapewnienia następujących środków zaradczych:

Nasze usługi objęte są gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijskim prawem ochrony konsumentów. W przypadku poważnych usterek w usłudze masz prawo:

 • anulować umowę o świadczenie usług; oraz
 • otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część lub do odszkodowanie za jej obniżoną wartość.

Masz również prawo do rekompensaty za wszelkie inne uzasadnione, przewidywalne straty lub szkody. Jeśli usterka nie jest poważną awarią, masz prawo do usunięcia problemów z usługą w rozsądnym czasie, a jeśli to nie nastąpi, do rozwiązania umowy i uzyskania zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną część umowy.

Nasze produkty objęte są gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijskim prawem ochrony konsumentów. W przypadku znaczącej awarii masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztu produktu, a także do odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody. Zapewniamy również prawo do tego, aby produkty zostały naprawione lub wymienione w przypadku gdy ich jakość nie jest zadowalająca, a awaria nie jest poważna.

Niniejszej gwarancji udziela McAfee Ireland Limited. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji należy przesłać do:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
45 Evans Street,
Balmain, NSW, 2041
Australia.

Dla konsumentów we Francji 
Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites :   

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, ? tout moment ? compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats ? durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial ? durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours ? compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'? celle-ci, ? l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats ? des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues ? l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le médiateur suivant est ? votre disposition : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, CMAP (dont les coordonnées sont les suivantes:

39 avenue Franklin D. Roosevelt -75008 Paris- https://www.cmap.fr/le-cmap/nous-saisir/

Dla konsumentów w Niemczech

Niniejsza cześć wyjaśnia, w jaki sposób przepisy niemieckiej Umowy o uczciwym traktowaniu konsumentów wpływają na Twoją subskrypcję.

Niniejsza część ma zastosowanie jedynie do umów pomiędzy firmą McAfee a konsumentami, których zwyczajowym miejscem prowadzenia działalności na dzień 1 marca 2022 r. jest Republika Federalna Niemiec (Niemcy). Konsument to osoba fizyczna zawierająca legalną transakcję w celach, które przeważnie nie są komercyjne ani związane z samozatrudnieniem (Rozdział 13 niemieckiego kodeksu cywilnego).

Twoja początkowa subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na czas nieokreślony, chyba że wyłączysz automatyczne odnowienie w swoich ustawieniach w zakładce Moje konto lub zakończysz subskrypcję w inny sposób (np. poprzez przyciśnięcie przycisku „zakończ subskrypcję tutaj” na stronie domowej firmy McAfee). Po upływie początkowego okresu subskrypcji możesz zakończyć ją w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jak opisano w części „Jak działa automatyczne odnowienie?” Umowy Licencyjnej McAfee, 30 dni przed końcem okresu subskrypcji firma McAfee powiadomi Cię z wyprzedzeniem o automatycznym odnowieniu Twojej subskrypcji i pobierze z góry stosowne opłaty za korzystanie z produktu McAfee za okres jednego roku. Na koniec rocznego okresu odnowienia firma McAfee ponownie powiadomi Cię i pobierze opłaty z góry.

Jeśli zdecydujesz się na anulowanie subskrypcji, możesz to zrobić poprzez link Vertrag hier beenden na stronie domowej firmy McAfee. Firma McAfee zwróci Ci wszelkie pobrane opłaty za odnowienie proporcjonalnie (kwota zwrotu zależy od okresu korzystania z produktu firmy McAfee). Szczegóły są dostępne w Polityce zwrotów za produkty konsumenckie firmy McAfee (dla klientów niemieckich).

W przypadku klientów z Holandii
Twoja pierwotna subskrypcja będzie odnawiać się automatycznie na czas nieokreślony. Z odnowionej subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie po odnowieniu, kontaktując się z działem obsługi klienta i zgłaszając z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem zamiar wypowiedzenia. Dokonamy wówczas proporcjonalnego zwrotu ceny zgodnie z lokalnymi przepisami.

Spory

Wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego

Niniejsza klauzula dotyczy konsumentów w Stanach Zjednoczonych.

Zgoda na arbitraż
Ty i firma McAfee uzgadniacie, że wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane („roszczenie”) będą rozwiązywane w drodze poufnego, wiążącego arbitrażu na podstawie Federalnej ustawy o arbitrażu (Federal Arbitration Act). Przepis ten obejmuje roszczenia wniesione przez nas, przez Ciebie, w Twoim imieniu lub przez osoby powiązane z nami lub z Tobą, takie jak pracownicy, podmioty zależne i następcy.

Ty i my zgadzamy się, że żaden pozew zbiorowy ani inne zbiorowe, skonsolidowane lub reprezentatywne działania nie mogą być prowadzone przez arbitraż, sąd lub w inny sposób. Wszelkie roszczenia, zarówno w postępowaniu arbitrażowym, jak i innym, muszą być wnoszone wyłącznie w imieniu Twoim lub firmy McAfee, a nie jako powód lub członek klasy w jakimkolwiek rzekomym postępowaniu grupowym lub zbiorowym. Zarówno my, jak i Ty zrzekamy się prawa do inicjowania lub uczestniczenia w pozwie zbiorowym lub rozpatrywania roszczeń w sądzie przed sędzią lub ławą przysięgłych.

Zawiadomienie o sporze
Przed wszczęciem postępowania arbitrażowego strona musi powiadomić drugą stronę na piśmie z 60-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienia należy kierować na nasz adres: McAfee, LLC, 6220 America Center Dr, San Jose, CA 95002, Attention: Legal Department. Powiadomienie musi zawierać imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe, informację o przedmiocie sporu oraz oczekiwane zaspokojenie roszczeń. Użytkownik i firma McAfee podejmą zasadne starania celem rozwiązania ewentualnego sporu poprzez nieformalne negocjacje w terminie 60 dni od daty wysłania zawiadomienia o sporze. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 60 dni, dowolna strona może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Zobowiązania dotyczące powiadamiania nie zmieniają okresu przedawnienia obowiązującego dla dowolnego roszczenia.

Organizacja arbitrażu

 • Wyznaczony zostanie jeden neutralny sędzia rozjemczy, którym będzie albo prawnik dopuszczony do praktyki w odpowiedniej jurysdykcji z co najmniej 10-letnim doświadczeniem, albo sędzia w stanie spoczynku wybrany zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AAA), który będzie związany warunkami niniejszej umowy.
 • Zastosowanie będą mieć zasady arbitrażu (przepisy arbitrażu handlowego lub przepisy arbitrażu konsumenckiego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (AAA)), zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez niniejszą umowę.
 • Wszystkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim.
 • Z wyjątkiem roszczeń lub roszczeń wzajemnych o wartości poniżej 25 000 USD, sędzia rozjemczy wyda pisemną decyzję z uzasadnieniem wystarczającym do wyjaśnienia istotnych ustaleń i wniosków, na których opiera się orzeczenie, a orzeczenie będzie poufne i ujawnione wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania wyroku lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Koszty
Opłatę za wniesienie wniosku ponosi strona wszczynająca postępowanie. Jeśli wyrok zostanie wydany na Twoją korzyść, zwrócimy Ci opłatę wniesioną przez Ciebie za pozew. Możemy zwrócić lub wypłacić zaliczkę na poczet opłaty za wniesienie pozwu lub innych wydatków, jeśli uznamy, że istnieją ku temu uzasadnione powody (np. nie stać Cię na pokrycie tych opłat). W odniesieniu do wszelkich innych opłat i wydatków zastosowanie mają przepisy arbitrażowe, a każda ze stron ponosi własne koszty prawne i wydatki, chyba że sędzia rozjemczy postanowi inaczej.

Opcja sądu ds. drobnych roszczeń
Jeśli jesteś klientem indywidualnym, możesz pozwać naszą firmę w sądzie ds. drobnych roszczeń w swoim okręgu lub kraju zamieszkania bądź w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia pod warunkiem spełnienia wymogów sądu.

Utrzymanie tymczasowych środków zaradczych
Pomimo tej klauzuli arbitrażowej w każdej chwili będziemy mogli uciec się do środków zaradczych lub wystąpić o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego, zajęcie lub nakaz zajęcia mienia. 

Sprzeczne warunki
Niniejsza umowa arbitrażowa ma pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi warunkami w regulaminie arbitrażu lub innymi obowiązującymi warunkami arbitrażu. Stwierdzenie nieważności lub niewykonalności dowolnego fragmentu niniejszej umowy arbitrażowej nie powoduje unieważnienia innych jej postanowień; przy czym (a) jeżeli stwierdzono nieważność zakazu arbitrażu w odniesieniu do pozwu zbiorowego, wówczas całość umowy arbitrażowej traci ważności oraz (b) jeżeli stwierdzono nieważność zakazu arbitrażu w postępowaniach grupowych w sprawach w obronie interesu publicznego, wówczas umowa arbitrażowa jest nieważna wyłącznie w zakresie tych postanowień.

Zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem przysięgłych
Jeśli z dowolnych względów roszczenie będzie rozpatrywane przez sąd, a nie w drodze arbitrażu, Ty i my zgadzamy się na rozprawę bez udziału przysięgłych. Strony bezwarunkowo zrzekają się wszelkiego prawa do procesu przed ławą przysięgłych w sprawie jakiegokolwiek sporu, który w jakikolwiek sposób dotyczy umowy lub dowolnego oprogramowania lub usług bądź z nich wynika. W przypadku postępowania sądowego niniejszy akapit może zostać uzupełniony celem wykazania pisemnej zgody na proces sądowy. Niniejszy akapit w żaden sposób nie unieważnia zgody na rozwiązanie sporów w drodze arbitrażu.

Dla konsumentów z Unii Europejskiej 
Internetowy Serwis Rozstrzygania Sporów (ODR) i Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR). Zgodnie z prawem musimy udostępniać w naszej witrynie sieci Web łącze do unijnej platformy ODR:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Firma McAfee nie ma obowiązku korzystania z ADR, jeśli zgłosisz reklamację. Jeśli zgłosisz reklamację, której nie będziemy w stanie rozstrzygnąć w ramach wewnętrznych procedur rozpatrywania reklamacji, skontaktujemy się z Tobą listownie bądź pocztą e-mail w sprawie naszej gotowości na zastosowanie procedury ADR. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 01 lutego 2024 r.

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

USŁUGI OPIS PRZEDMIOTU USŁUGI
Usługa usuwania wirusów Nasz agent serwisowy ocenia komputer z systemem Windows, aby ustalić, czy został on zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, i podejmuje uzasadnione działania, aby zdiagnozować i usunąć wykryte złośliwe oprogramowanie.
Optymalizacja działania komputera Nasz agent serwisowy ocenia stan działania komputera i podejmuje kroki w celu poprawy jego wydajności. Może to pociągać za sobą dostosowanie ustawień systemu oraz wyłączenie lub usunięcie niepotrzebnych aplikacji i bałaganu z systemu.
Konfiguracja i optymalizacja Usługi konfiguracji optymalizacji oferują zdalne wskazówki konfiguracji komputera, smartfonu lub tabletu, dostarczane telefonicznie. Uzyskaj pomoc doświadczonych ekspertów w konfigurowaniu sieci domowej, podłączaniu odpowiednich urządzeń peryferyjnych, poprawianiu wydajności komputerów lub instalowaniu wspólnego oprogramowania.
Zaawansowane rozwiązywanie problemów Usługi zaawansowanego rozwiazywania problemów oferują zdalną telefoniczną pomoc przy rozwiązywaniu problemów z komputerem lub optymalizacji wydajności.
Concierge Gold Subskrypcja obejmująca wszystkie Usługi opisane powyżej.
Concierge Platinum Subskrypcja obejmująca wszystkie Usługi opisane powyżej, a także roczną licencję na program McAfee Total Protection i McAfee TechMate.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Produkt 0 incydentów
0-3 miesięcy
0 incydentów
4-6 miesięcy
0 incydentów
6-9 miesięcy
0 incydentów
>9 miesięcy
wykorzystano 1 incydent
 
wykorzystano 2 incydenty
 
Więcej niż 2
 
Concierge Gold 100% 80% 70% 30% 65% 35% 0%
Concierge Platinum 100% 75% 65% 25% 60% 20% 0%

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

Znaki towarowe i logo firmy McAfee


Znaki towarowe firmy McAfee, LLC („McAfee”), w tym jej znaki imienne, znaki usługowe, logo i marki, stanowią ważne prawa własności intelektualnej i cenne aktywa. Dzięki nim nasi klienci wiedzą, że kupują oryginalny produkt lub usługę firmy McAfee lub z takich produktów lub usług korzystają. Firma McAfee poważnie traktuje ochronę swoich praw własności intelektualnej. Należy uzyskać zgodę firmy McAfee na wykorzystanie jej znaku towarowego lub logo. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z przedstawicielem firmy McAfee lub wysłać zapytanie do działu prawnego firmy McAfee pod adres:

McAfee Trademarks and Brands
McAfee Legal Department
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002
USA
E-mail MBGeneralLegal@McAfee.com

Wytyczne dotyczące znaków towarowych

Użytkownik może odnosić się do produktów i usług firmy McAfee za pomocą powiązanych z nimi znaków towarowych i usługowych McAfee, ale nie za pomocą logo McAfee, o ile (a) takie odniesienia są prawdziwe, uczciwe i nie wprowadzają w błąd oraz (b) użytkownik używa tylko minimalnej ilości znaku towarowego niezbędnej do zidentyfikowania firmy McAfee jako źródła produktu i usługi. W przypadku takiego wykorzystania znaków towarowych firmy McAfee należy użyć odpowiedniego symbolu znaku towarowego i uznać własność firmy McAfee do danego znaku towarowego. Dodatkowo użytkownik ma szczególny zakaz i NIE MOŻE:

 • włączać znaków towarowych firmy McAfee do własnych nazw produktów, nazw usług, znaków towarowych, logo lub nazw firm,
 • przyjmować znaków lub logo łudząco podobnych do znaków i logo firmy McAfee,
 • używać żadnej nazwy, znaku lub logo firmy McAfee w związku z towarami lub usługami użytkownika w sposób sugerujący, że firma McAfee jest źródłem towarów lub usług użytkownika, lub w inny sposób aprobuje je lub jest z nimi powiązana, podczas gdy nie istnieje takie wyraźne źródło, aprobata lub powiązanie; ani
 • wykorzystywać logo firmy McAfee bez licencji lub pisemnej zgody firmy McAfee.

Jeśli użytkownik jest wyraźnym LICENCJOBIORCĄ znaków towarowych lub logo firmy McAfee, zawarł umowę o programie marketingowym, umowę o współpracy biznesowej lub udzielił specjalnego pozwolenia na korzystanie ze znaku towarowego lub logo firmy McAfee. Umowa podpisana przez użytkownika z firmą McAfee określa warunki licencji, w tym znaki towarowe dostępne do wykorzystania oraz wytyczne dotyczące takiego wykorzystania. Jeśli użytkownik jest LICENCJOBIORCĄ znaku towarowego lub logo firmy McAfee, umowa licencyjna podpisana przez niego z firmą McAfee może zawierać specjalne zezwolenia na korzystanie ze znaków towarowych i logo lub wytyczne dotyczące korzystania z nich, różniące się od wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie. Jeśli tak, należy postępować zgodnie ze specjalnymi zezwoleniami lub wytycznymi przekazanymi użytkownikowi zgodnie z pisemną umową licencyjną.

Jeśli użytkownik jest DOSTAWCĄ produktów lub usług dla firmy McAfee i otrzymał zgodę na wykorzystanie znaku towarowego lub logo firmy McAfee, może on wyświetlać lub wykorzystywać znak towarowy lub logo firmy McAfee wyłącznie zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym dokumencie, uzupełnionymi lub zmodyfikowanymi przez pisemną umowę z firmą McAfee. Użytkownik nie może używać znaku towarowego firmy McAfee w sposób sugerujący poparcie lub zatwierdzenie produktów lub usług użytkownika przez firmę McAfee bez specjalnej pisemnej zgody firmy McAfee. Wartość firmy wynikająca z wykorzystania jakiejkolwiek części znaku towarowego McAfee należy wyłącznie do firmy McAfee i przynosi jej korzyści.

Zgłaszanie niewłaściwego użycia znaków towarowych McAfee

Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek nadużyciu znaku towarowego firmy McAfee, chcielibyśmy się o tym dowiedzieć. Wszelkie przypadki niewłaściwego wykorzystania znaków towarowych należy zgłaszać przedstawicielowi firmy McAfee lub pocztą elektroniczną na adres MBGeneralLegal@McAfee.com.

Informacje o znakach towarowych firmy McAfee

Poniższe znaki towarowe są własnością firmy McAfee. Nie jest to lista wyczerpująca, a w przypadku pytań dotyczących znaku towarowego firmy McAfee należy skontaktować się z działem prawnym firmy McAfee. Do innych nazw lub marek mogą mieć prawo inne firmy. Symbol ® na poniższej liście oznacza, że znak towarowy jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, ale niekoniecznie w każdym kraju, w którym dostępne są produkty lub usługi firmy McAfee.

 • MCAFEE®
 • Active Protection
 • GTI™
 • LiveSafe
 • QuickClean
 • Real Protect™
 • Shredder
 • SiteAdvisor®
 • Stinger®
 • Techmaster®
 • True Key®
 • VirusScan®

Niniejsze wytyczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Ostatnia aktualizacja: 1 września 2022 r.

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult McAfee’s website for more information regarding our Privacy Notice, DMCA Copyright Policy, Refund Policy, Terms of Sale, Anti-Piracy Policy, Trademark Guidelines, Virus Protection Pledge and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with McAfee Trademark Policy and Guidelines available on McAfee's website.

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms.

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 23, 2021

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
If you see... It means...
Virus Protection Pledge: Available You’re covered with our Virus Protection Pledge
Virus Protection Pledge: Not Available You’re not yet covered – sign up for Auto-renewal to enjoy our Virus Protection Pledge

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.