Loading...

Adatvédelem és jogi feltételek 

Adatvédelmi közlemény


Érvényes: 2020. január 1-jétől

A jelen közlemény az általunk összegyűjtött, felhasznált és megosztott adatokról, valamint az általunk összegyűjtött személyes adatok tisztességes módon történő felhasználása melletti elkötelezettségünkről nyújt tájékoztatást.

Az adatvédelem, az adat- és az online biztonság rendkívül fontos a McAfee, LLC, valamint kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban mint „McAfee” és mint a többes szám, első személyű névmás különböző alakjai) számára. Ezek fontos részét képezik küldetésünknek: termékeink és szolgáltatásaink felhasználóinak (a továbbiakban mint „Ön” és mint az Ön ragozott alakjai) védelme az online adataikat és tevékenységeiket érintő lopás, zavar és jogosulatlan hozzáférés kockázata ellen. A jelen adatvédelmi közlemény (a továbbiakban: „Közlemény”) célja, hogy tájékoztassuk Önt a személyes adatai általunk történő gyűjtésének, felhasználásának és megosztásának módjáról, amelyet a webhelyünk (a továbbiakban: „Webhely”), termékeink, szolgáltatásaink, valamint webalapú és mobilalkalmazásaink révén (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”), vagy az Önnel való kapcsolattartásunk során alkalmazunk.

A McAfee közvetlenül értékesít termékeket és szolgáltatásokat a fogyasztóknak (a termékekről további információt itt találhat: „Fogyasztói termékek”), valamint vállalkozásoknak és üzleti ügyfeleknek (a termékekről további információt itt találhat: „Vállalati termékek”). A jelen adatvédelmi közlemény a Szolgáltatásaink Ön általi letöltése során az általunk Öntől vagy az Ön készülékéről, valamint a forgalmazó partnereink vagy üzleti ügyfeleink által a Szolgáltatásaink az Ön eszközére történő telepítése során gyűjtött információkra egyaránt vonatkozik.

Azzal, hogy Ön hozzáfér Szolgáltatásainkhoz, vagy használja őket, egyszersmind kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette a jelen Közleményt. Szolgáltatásaink igénybevétele, Webhelyünk használata és minden adatvédelemmel kapcsolatos vita a jelen Közlemény, az egyéb vonatkozó szolgáltatási feltételek (ideértve minden vonatkozó kártérítési határt és vitarendezési eljárást), valamint bármely vonatkozó végfelhasználói licencmegállapodás hatálya alá tartozik.

A McAfee növekedésével üzletmenetünk is megváltozhat, és amennyiben ilyen változások miatt ezt szükségesnek látjuk, a későbbiekben bármikor frissíthetjük a jelen Közleményt. A jelen adatvédelmi közleményben történt lényeges változtatások esetén e-mailben, a termékek használata során küldött értesítés révén vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb módon értesítjük Önt. Fontos, hogy ellenőrizze, történt-e valamilyen változás, és hogy tisztában legyen a Közlemény legújabb változatának tartalmával.

A jelen Közlemény a Szolgáltatásainkat igénybe vevő valamennyi felhasználóra vonatkozik világszerte. Vannak olyan felhasználók (többek között az EGT lakosai), akiket lakhelyüktől függően további jogok illetnek meg; ezeket a jogokat a jelen Közlemény tartalmazza.

Milyen jellegű adatokat gyűjtünk?

A szolgáltatásnyújtás érdekében adatokat gyűjtünk. Az adatgyűjtés történhet közvetlenül Öntől, automatikusan Szolgáltatásaink révén, valamint külső felektől. A jelen Közleményben „Személyes adatnak” minősül az az adat, amely önállóan vagy más adattal együttesen felhasználható arra, hogy Önt egyénileg azonosítsuk.

Gyűjtjük azokat az információkat, amelyeket Öntől kapunk. Például adatot gyűjtünk, amikor Ön terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, felhasználói fiókot hoz létre, űrlapot tölt ki, versenyben vagy promócióban vesz részt, az ügyfélszolgálathoz fordul, vagy egyéb módon kommunikál velünk.

Az Ön által szolgáltatott Személyes adatoknak minősíthetők az alábbi adattípusok:

 • elérhetőségek (pl. név, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám);
 • fizetési adatok (pl. bankkártyaszámok, kapcsolódó azonosítók, számlázási címek és bankszámlaadatok); valamint
 • fiókja bejelentkezési adatai (amelyek egyes Szolgáltatások esetében közösségi hálózati hitelesítő adatokat is tartalmazhatnak).

Egyéb adatokat is gyűjthetünk Öntől vagy Önről, különösen a tőlünk vásárolt termékekkel, érdeklődési köreivel és demográfiai adataival kapcsolatban, továbbá gyűjthetünk fényképeket, videókat, valamint biometrikus adatokat, például ujj- és hanglenyomatokat is. Ön további adatokat is a rendelkezésünkre bocsáthat. Például amikor Ön cégünk személyazonosság-védelmi szolgáltatását használja, megadhatja a közösségi médiában használt bejelentkezési adatait, hogy figyelemmel kísérhessük közösségimédia-fiókjait.

Automatikusan történik az adatgyűjtés, amikor Ön Szolgáltatásainkat, valamint azokat a készülékeket használja, amelyekre Szolgáltatásaink telepítve vannak. Esetenként egyéb olyan készülékekről is végzünk automatikus adatgyűjtést, amelyek ugyanarra a hálózatra vannak csatlakoztatva, mint az a készülék, amelyre a Szolgáltatásainkat telepítették.

Például az alábbi adatokat gyűjthetjük és használhatjuk fel:

 • Az Ön által megtekintett vagy keresett termékekkel, valamint az Ön által használt Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat, köztük a tevékenységgel eltöltött időt és egyéb statisztikai információkat.
 • Az Ön számítógépének, készülékeinek, alkalmazásainak és hálózatainak adatait, ideértve az internetprotokoll- (IP-) címet, cookie-azonosítókat, mobilszolgáltatót, Bluetooth-eszközök azonosítóit, mobileszköz-azonosítót, mobilhirdetési azonosítókat, MAC-címet, a hívott fél nemzetközi mobilkészülék-azonosítóját (IMEI), hirdetői azonosítókat, valamint egyéb olyan eszközazonosítókat, amelyeket az internethez történő kapcsolódáskor automatikusan rendelnek az Ön számítógépéhez vagy készülékéhez, a böngésző típusát és nyelvét, a nyelvi beállításokat, az akkumulátor töltöttségi szintjét, a be-/kikapcsolt állapotot, a földrajzi helymeghatározási adatokat, hardvertípust, operációs rendszert, internetszolgáltatót, a Szolgáltatások használatát megelőzően vagy azt követően felkeresett oldalakat, a látogatás pontos dátumát és idejét, az adott oldalon eltöltött időt, a Szolgáltatás igénybevétele során kattintással megnyitott hivatkozásokkal és megtekintett oldalakkal kapcsolatos információkat, valamint a Szolgáltatásokon keresztül tett egyéb lépéseket, így például a beállítások megadását. Ezeket az adatokat szolgáltatásainkon keresztül vagy egyéb webes elemzési módszerekkel gyűjthetjük. 
 • Amennyiben Ön mobilkészülékének védelmében használja termékeinket, úgy helymeghatározási adatokat is gyűjtünk arról a készülékről, amelyre a terméket telepítették.
 • Adatokat az Ön internet-, alkalmazás- vagy hálózathasználatával kapcsolatban (ideértve az Ön által látogatott webhelyek URL-címét és tartománynevét, az Ön készülékére telepített alkalmazások adatait vagy a hálózati forgalom adatait); teljesítményinformációkat, hibajelentési naplókat, valamint egyéb összesített vagy statisztikai adatokat.

A Szolgáltatásaink nyújtása – így többek között a kártevő programok és levélszemét észlelése és kiértékelése – érdekében átvizsgálhatunk, gyűjthetünk és tárolhatunk adatokat az Ön fájljaiból, ideértve az e-maileket, mellékleteket, e-mail-címeket, metaadatokat, URL-címeket és forgalmi adatokat is.    

Ezeket az adatokat a Szolgáltatásainkon és egyéb technológiai megoldásokon keresztül, például cookie-k, adatgyűjtő jelek, webpoloskák, valamint átlátszó gif-ek révén gyűjtjük. A cookie-król és az általunk használt más hasonló technológiai megoldásokról, valamint az Ön választási lehetőségeiről a Cookie-közleményből tudhat meg többet.

Külső felektől gyűjtött adatok
Önnel kapcsolatban egyéb forrásokból is adatokhoz juthatunk, és összevonhatjuk őket az általunk közvetlenül gyűjtött adatokkal. Egyéb forrásokból származó adatoknak minősülnek például: a nyilvántartásunk helyesbítésére felhasznált frissített kézbesítési és fizetési adatok; a vásárlási és beváltási adatok; valamint az ügyféltámogatással és ügyféligényekkel kapcsolatos adatok.  Azonosságvédelmet nyújtó Fogyasztói termékeink esetében az adatgyűjtés kiterjedhet a hitel- és személyazonosító adatokra is, amelyeket a visszaélések elkerülése és észlelése érdekében használunk fel.  

Helyadatok
Egyes Szolgáltatások engedélyt kérhetnek az Ön helyadataihoz történő hozzáférésre. Ha engedélyt ad, a helyadatai gyűjtését GPS-, vezeték nélküli, illetve Bluetooth-technológia igénybevételével végezzük. A mobileszköz-beállításokon keresztül Önnek lehetősége van a pontos helyadataihoz történő hozzáférés szabályozására. Az Ön hozzávetőleges helyadatainak meghatározása érdekében az Ön IP-címét is kikereshetjük.

Hogyan használjuk fel az általunk gyűjtött adatokat?

Az Ön védelmének elősegítésére
Szolgáltatásunk telepítéskor vagy használat közben az Ön eszközének vagy elektronikus környezetének hátterében fut annak érdekében, hogy elősegítse a hálózati fenyegetések előrejelzését, valamint az Ön, a készülékei és adatai hatékonyabb védelmét.  A McAfee többek között például az alábbiakra használhatja fel az adatokat:

 • A készülékeire küldött vagy készülékeiről fogadott adatok elemzése a fenyegetések, sérülékenységek, vírusok, gyanús tevékenységek, levélszemetek és támadások elkülönítése és azonosítása, valamint a lehetséges fenyegetések Önnel történő közlése érdekben.
 • Fenyegetéseket felderítő hálózatokban történő részvétel, kutatás végzése, valamint termékek és szolgáltatások megfelelő átalakítása az új fenyegetésekre történő reagálás elősegítése céljából. 
 • Az Ön adatainak kódolása, a készülék zárolása, valamint az Ön adatainak biztonsági mentése és helyreállítása.
 • A Szolgáltatások frissítéseinek ellenőrzése, valamint a megfelelő működés biztosítása céljából a Szolgáltatásaink teljesítményjelentéseinek elkészítése.
 • Az azonosságmegfigyelő termékeink használata során az Ön adataival kapcsolatos visszaélések felkutatása.

Üzleti tevékenységünk elősegítésére
Az általunk gyűjtött adatokat egyéb üzleti célokra, így többek között az alábbiakra is felhasználjuk:

 • Az Ön személyazonosságának igazolására, valamint csalás megelőzésére biometrikus adatainak használatával; 
 • Az Ön viselkedésének elemzésére annak érdekében, hogy Webhelyünket és Szolgáltatásainkat felmérjük, személyre szabjuk és tökéletesítsük, az új termékek és szolgáltatások fejlesztését is beleértve.
 • A véleményünk szerint az Ön érdeklődését felkeltő McAfee-termékek és -szolgáltatások hirdetése céljából.
 • Fiókok és licencek létrehozása és kezelése érdekében, ideértve a befizetések beszedését és feldolgozását, valamint a pénzügyi tranzakciók teljesítését.
 • Ügyféltámogatás, hibaelhárítás, előfizetés-kezelés, valamint kérésekre, kérdésekre és észrevételekre történő válaszadás céljából.
 • Tájékoztatás különleges eseményekről, programokról, felmérésekről, versenyekről, vetélkedőkről, egyéb ajánlatokról és promóciókról, valamint az azokban való részvétel kezelése érdekében.
 • Piac- és fogyasztói kutatások elvégzése, valamint trendelemzések készítése érdekében.
 • A blogjainkon, fórumainkon való megjelenés és más nyilvános kommunikációs formák lehetővé tétele érdekében.
 • Számviteli, ellenőrzési, számlázási, egyeztetési és beszedési tevékenységek végzése céljából.
 • Megelőzés, észlelés, azonosítás, vizsgálat és reagálás céljából a potenciális vagy tényleges igényekkel, kötelezettségekkel, tiltott magatartással és bűncselekményekkel kapcsolatban.
 • A jogszabály által biztosított jogok, vonatkozó jogi előírások, megállapodások és irányelvek betartása érvényre juttatása.

Külső felek hirdetései

Bizonyos velünk együttműködő külső hirdetők hirdetéseket jeleníthetnek meg vagy juttathatnak el Önhöz, amikor a Webhelyünket böngészi, vagy valamely Szolgáltatásunkat használja. E külső hirdetők hirdetéseik eredményességének mérése és a hirdetési tartalom személyre szabása érdekében adatokat gyűjthetnek az Ön Webhellyel vagy Szolgáltatásokkal –, illetve mások webhelyével vagy szolgáltatásaival – kapcsolatban végzett tevékenységéről. Tekintse meg Cookie-közleményünket, amelyből további tájékoztatást kaphat a McAfee és hirdető partnerei nyomkövető technológiáinak (pl. cookie-k) használati módjáról, valamint az Önnek rendelkezésre álló lehetőségekről.

Ha Ön beleegyezett, hogy Szolgáltatásaink hozzáférjenek a helyadataihoz, akkor mobilon hirdető partnereink felhasználhatják őket, hogy célzott hirdetéseket jeleníthessenek meg Önnek. Ön a készülékén megadott helyadat-beállítások segítségével vonhatja vissza a helyadataival kapcsolatos információkhoz történő hozzáférést.

Egyéb felhasználási módok
Felhasználhatjuk azokat a személyes adatokat, amelyekhez jogos érdekünk fűződik, különösen közvetlen üzletszerzési, egyéni vagy piackutatási, csalás elleni védelemmel kapcsolatos vagy bármely egyéb, Önnel a személyes adatok szolgáltatásakor közölt, vagy az Ön beleegyezésével megvalósított célból.

Kivel osztunk meg személyes adatokat?

Általánosságban a jogszabályi előírásoknak megfelelően vagy az Ön beleegyezésével osztjuk meg az általunk gyűjtött adatokat a Szolgáltatások nyújtása, az Önnel folytatott kommunikáció, Szolgáltatásaink hirdetése és promóciója, valamint az üzleti tevékenységünkben bekövetkezett változások és átruházások megkönnyítése céljából. A személyes adatokat a következőképpen oszthatjuk meg:

 • A McAfee-vállalatcsoport jelenlegi és jövőbeni tagjaival a jelen Közleményben leírt célokra.
 • A részünkre szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal (lásd a további adatkezelők listáját, a fogyasztói, illetve a vállalati termékek vonatkozásában);
 • Ha úgy véljük, hogy az adatmegosztás szükséges és megfelelő lépés fizikai, pénzügyi vagy egyéb kár, sérülés vagy veszteség megelőzése érdekében (ideértve a csalás és a hitelkockázatok megelőzését is).
 • Jogi, kormányzati vagy igazságszolgáltatási hatóságokkal erre vonatkozó rendelvényük, kérelmük vagy a hatályos jogszabályok előírásai miatt, valamint jogi útra terelés okán – például idézés, illetve tiltott vagy jogellenes tevékenység gyanúja miatt indított nyomozás tekintetében –, vagy abban az esetben, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy a felhasználók tiltott vagy jogellenes tevékenységben vesznek részt, valamint törvényi vagy szerződéses kötelezettség révén lehetővé tesszük az ügyfél vagy üzletfél számára, hogy a hatályos jogi előírásoknak eleget tegyen.
 • A ténylegesen vagy lényegileg az eszközeink vagy feladatköreink teljességét érintő felvásárlásokkal, összeolvadásokkal, értékesítésekkel és hasonló üzletátruházásokkal kapcsolatosan, illetve az ezekről való tárgyalások során, amennyiben a vállalati eszközeink részenként Személyes adatokat ruházunk át vagy osztunk meg (feltéve, hogy a másik fél vállalja, hogy a jelen Közleménynek megfelelő módon használja fel vagy osztja meg ezeket a Személyes adatokat, valamint egyéb felhasználás vagy megosztás céljából megszerzi az Ön beleegyezését).
 • Az Ön beleegyezésével vagy az Ön rendelkezésére, mint például abban az esetben, amikor Ön úgy dönt, hogy információkat oszt meg, illetve nyilvánosan tesz közzé tartalmakat és kritikai észrevételeket (például közösségi hálózatok bejegyzései formájában).
 • Az Ön által belátása szerint választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót a termék, amelyre előfizetett. Továbbá a McAfee megoszthat olyan összesített adatokat is, amelyek nem alkalmasak az Ön vagy bármely készülékének külső fél általi azonosítására.

Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak védelméről?

Az általunk gyűjtött és feldolgozott Személyes adatok védelme érdekében adminisztratív, szervezeti, műszaki és fizikai védelmet alkalmazunk. Biztonsági védelmi intézkedéseink arra szolgálnak, hogy megőrizzék az adatok titkosságát, az adatintegritást és az adatok megfelelő szintű elérhetőségét.

Milyen választási lehetőségei vannak a személyes adataival kapcsolatban?

McAfee-fiókok
Ha regisztrálja a McAfee valamely Fogyasztói termékét, akkor Személyes adatait megtekintheti és helyesbítheti a profilja Saját fiók, részében, vagy fordulhat hozzánk is az alábbiak szerint.

Ha Ön nem regisztrált McAfee-terméket, viszont valamely termékünk telepítve van a készülékén, akkor a kérdéses termék eltávolításával akadályozhatja meg, hogy a McAfee adatokat gyűjtsön a készülékéről.

A fiókja bezárását és a terméktámogatást illető egyéb kérdéseivel kapcsolatban keresse fel a McAfee Kapcsolatfelvétel oldalát, majd kattintson a „Terméktámogatás” lapfülre, azt követően pedig az „Ország” listáról válassza ki a sajátját.

Marketingcélú kommunikáció
 Ha a továbbiakban nem kíván marketingcélú értesítéseket kapni, akkor kattintson az e-mailben található leiratkozási hivatkozásra, vagy kattintson ide vállalati marketing,  ide pedig fogyasztói marketing esetén.

Ha Ön úgy dönt, hogy nem kíván marketingcélú leveleket kapni, a McAfee akkor is kapcsolatban léphet Önnel tranzakciós, jogi vagy adminisztratív ügyekben, pl. biztonsági frissítések, termékek működése, valamint szolgáltatáskéréssel kapcsolatos kérdések tekintetében.

A személyes adatokhoz fűződő egyéni jogok 
Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban Önnek jogában áll: (i) visszaigazolást kérni arra vonatkozóan, hogy cégünk az Ön személyes adatait kezeli-e; (ii) személyes adataihoz hozzáférést (illetve azokról másolatot) igényelni; (iii) személyes adatainak hordozható másolatát megkapni, vagy arra kérni cégünket, hogy ezt az információt egy másik szervezetnek megküldjük (adathordozhatósághoz való jog); (iv) pontatlan, valótlan, hiányos vagy nem megfelelően feldolgozott személyes adatainak módosítását vagy javítását kérni; (v) személyes adatainak kezelését korlátozni; (vi) tiltakozni az Ön személyes adatainak cégünk általi kezelése ellen; valamint (vii) az általunk kezelt személyes adatainak törlését kérni, a törvény által előírt kivételeket leszámítva.

Amennyiben e jogok valamelyikét gyakorolni kívánja, tekintse meg egyedi adatkérelmi űrlapunkat, amely a https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html weboldalon található, vagy lépjen velünk kapcsolatba az alábbiak szerint. Az ilyen irányú kérelmeket a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeljük. Az adatainak védelme érdekében kérése teljesítése előtt lépéseket tehetünk személyazonosságának ellenőrzésére. Egyes kérelmek esetében – ahol erre jogszabály engedélyt ad – adminisztrációs díjat számolhatunk fel. Minden esetben értesítjük a vonatkozó díjról, mielőtt teljesítenénk a kérését. 

Meddig őrzi a McAfee az általa gyűjtött személyes adatokat?

A McAfee az Ön személyes adatait a jelen közleményben meghatározott célok érdekében szükséges legrövidebb ideig őrzi meg, nevezetesen addig: (i) ameddig Ön regisztrált felhasználónk vagy termékeink használója, vagy (ii) ameddig az Ön személyes adataira a jelen közleményben meghatározott törvényes célok érdekében szükség van, amelyekre cégünk megfelelő jogalappal rendelkezik, vagy (iii) ameddig az a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos üzleti érdekek, pl. belső jelentés és békéltetési célok, jótállás vagy az Ön által kért visszajelzés vagy információ nyújtása érdekében észszerűen szükséges. Amennyiben jogszabály előírja, a szolgáltatásokkal kapcsolatos utolsó intézkedésétől számított három éven belül töröljük biometrikus adatait..

Emellett releváns jogi követelés támasztása esetén jogunkban áll személyes adatait mindaddig tovább kezelni, ameddig az a követeléssel kapcsolatban szükséges. 

A fenti időszakok (adott esetben sorra kerülő) lezárultát követően vagy véglegesen töröljük, megsemmisítjük, vagy személyazonosításra alkalmatlanná tesszük a kérdéses személyes adatot, hogy az a továbbiakban ne legyen az Ön személyéhez köthető.

A gyermekek személyes adatainak védelme

A McAfee bizonyos Szolgáltatásai olyan biztonsági funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel a szülők nyomon követhetik gyermekük online tevékenységét, földrajzi helyzetét és azt, hogy mikor használ egy adott regisztrált készüléket. Ezek a Szolgáltatások szülői hozzájáruláshoz kötöttek, és a gyermek készülékéről gyűjtött Személyes adatokat szándékoltan kizárólag az adott Szolgáltatás nyújtása céljából használjuk fel. E termékek lehetővé teszik a szülőknek, hogy bármikor töröljék gyermekük profilját. Ha úgy véli, hogy tévedésből gyűjtöttünk adatokat gyermekétől, vagy ha kérdése vagy aggodalma merülne fel a gyermekekkel kapcsolatos gyakorlatainkról, értesítsen minket az alábbiakban megadott elérhetőségeinken. Ha Ön még nem töltötte be 18. életévét, a Szolgáltatások igénybevételéhez szülői engedély szükséges. A McAfee ösztönzi a szülőket, hogy erre vonatkozó engedélyük nélkül gyermekük soha ne adja ki valódi nevét, címét, valamint telefonszámát. Amennyiben arról értesül, hogy gyermeke az Ön engedélye nélkül adta meg nekünk a Személyes adatait, Ön az alábbiakban megadott elérhetőségeinken hívhatja fel a figyelmünket erre. Ha arról értesülünk, hogy 13. életévét be nem töltött (egyes jogrendszerekben pedig 16. életév alatti) gyermektől gyűjtöttünk személyes adatokat, akkor azonnal intézkedünk az adatok törléséről és a gyermek fiókjának megszüntetéséről.

Az adatok továbbítása
A McAfee székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található (a címek az Elérhetőségeink menüpontban találhatók), azonban a világ számos más országában is folytatunk tevékenységet, illetve rendelkezünk szervezetekkel és szolgáltató partnerekkel. Következésképpen a McAfee és szolgáltatói olyan országokba is továbbíthatják személyes adatait, illetve olyan országokban is tárolhatják vagy elérhetik őket, amelyek az Ön országánál alacsonyabb szintű adatvédelmi elvárásokat támasztanak. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a Személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek minden olyan országban, ahol feldolgozzuk őket.

Az Európai Gazdasági Térség lakosai

Ha Ön az Európai Gazdasági térségben tartózkodik, akkor Önre az alábbi rendelkezések is érvényesek.

Adatkezelő
Amennyiben Ön megvásárolta a McAfee fogyasztói termékeit, a McAfee Ireland Limited adatkezelőként kezeli az Ön személyes adatait. 

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön Személyes adatait kizárólag az alábbi helyzetekben kezeljük: 

 • Feladataink teljesítése érdekében az Önnel kötött szerződés alapján kell felhasználnunk az Ön Személyes adatait (pl. az Ön által megvásárolt vagy kért Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges befizetések feldolgozásához).
 • Az Ön Személyes adatainak kezeléséhez jogos érdekünk fűződik. Például jogos érdekünk fűződik az Ön Személyes adatainak feldolgozásához Szolgáltatásaink nyújtása, védelmük biztosítása és tökéletesítésük érdekében, a Szolgáltatásainkban bekövetkezett változások Önnel való közlése céljából, valamint azért, hogy tájékoztassuk Önt az új termékekről és szolgáltatásokról.
 • Rendelkezünk az erre irányuló hozzájárulásával.
 • Az Ön személyes adatainak kezelése jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges. 

Adatok továbbítása
Cégünk EGT-n vagy Svájcon kívüli országokba személyes adatokat az európai uniós jognak és az alkalmazandó európai uniós szabályozásoknak megfelelő általános szerződési feltételeken alapuló vállalatcsoporton belüli megállapodások keretében továbbít. 

Egyéni jogokkal kapcsolatok kérelmek és a hozzájárulás visszavonása

A személyes adatokhoz fűződő jogainak gyakorlására irányuló kérelmet a fenti „A Személyes adataival kapcsolatban milyen választási lehetőségei vannak?” című részben taglalt mechanizmusok alkalmazásával nyújthat be. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatainak cégünk általi kezeléséhez, hozzájárulását visszavonhatja ezen mechanizmusok alkalmazásával, illetve ha a lenti elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lép velünk.

Kizárólag vállalati/üzleti ügyfeleknek
Előfordul, hogy a McAfee termékeit és szolgáltatásait harmadik fél, pl. a munkaadó kínálja fel. Ilyen esetekben, a McAfee adatfeldolgozóként jár el, és kizárólag az ügyfeleitől kapott utasításoknak megfelelően végzi a személyes adatok kezelését.

Harmadik fél által nyújtott szolgáltatás keretein belül személyes adatokhoz fűződő egyéni jogok gyakorlására irányuló kérelmet engedéllyel rendelkező személy nyújthat be az egyedi adatkérelmi űrlap használatával, amely a következő címen található:  https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html. Ha bővebb felvilágosítást kér az Ön által harmadik féltől vásárolt McAfee-termék vonatkozásában kezelt személyes adatokról, akkor forduljon ügyfélkapcsolati munkatársunkhoz.

Felügyeleti hatóság és panasztétel

Ha Ön az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó érintett, és olyan aggályai merülnek fel az általunk, a személyes adatai feldolgozása során alkalmazott gyakorlatokkal kapcsolatban, amelyeket nem tudunk orvosolni, akkor Ön jogosult a lakóhelye, a munkahelye vagy a feltételezett adatvédelmi incidens helye szerint illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni, illetve az adatok védelmével kapcsolatban az ír felügyeleti hatósághoz fordulni a https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm weboldalon, vagy pedig a +353 57 868 4800 telefonszámon.

Japán, Argentína és Kanada lakosai

Amennyiben Ön Japánban, Argentínában vagy Kanadában él, és személyes adataival – így például személyes adatainak a termékeink használata során történő gyűjtésével – kapcsolalos kérelemmel kíván fordulni a McAfee-hoz, úgy további információt az egyéniadatkérelmi űrlap használatával kaphat, amely a következő címen található: https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html.

Kalifornia állam lakosai

A kaliforniai adatvédelmi jogok – az ügyfelek személyes adatainak marketingcélú felhasználását szabályozó „Shine the Light” törvény

A McAfee az Ön engedélye nélkül nem osztja meg az Ön személyazonosságának megállapítására alkalmas adatokat tőle független külső felekkel a saját értékesítési céljaikra való felhasználás céljából.

Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény

Ha Ön Kalifornia állam lakosa, akkor kérelmet nyújthat be a személyes adatokkal kapcsolatos jogainak gyakorlására az egyedi adatkérelmi űrlap használatával, amely a következő címen található:  https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html  kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény alkalmazásában a McAfee nem „értékesíti” az Ön személyes adatait.]

Nevada állam lakosai

A McAfee nem értékesíti az Ön személyazonosító adatait kapcsolt vállalkozásnak nem minősülő harmadik feleknek. Amennyiben Ön kérvényezni szeretné, hogy a jövőben ne értékesítsük az Ön személyes azonosítását lehetővé tevő adatait, úgy ezt az alábbi elérhetőségeink egyikén teheti meg. 

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében Webhelyünk és Szolgáltatásaink más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezeket a webhelyeket olyan vállalatok üzemeltetik, amelyek nem állnak partneri viszonyban a McAfee-vel. A hivatkozott webhelyek saját adatvédelmi irányelvekkel vagy közleményekkel rendelkezhetnek. Kifejezetten ajánljuk ezek áttanulmányozását, ha felkeresi a kérdéses webhelyeket. Nem vállalunk felelősséget a McAfee vállalattól független webhelyek tartalmáért, adatvédelmi gyakorlataiért és használatáért.

Elérhetőségeink

Kattintson ide, ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi közleménnyel kapcsolatban vagy más kapcsolódó adatvédelmi problémái miatt. A következő címekre is írhat nekünk:

Az Amerikai Egyesült Államok területén ajánlott küldeményben:
McAfee 
Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive 
Plano TX 75024 USA

vagy telefonon a +1 (888) 847-8766-os számon.

Az Európai Gazdasági Térség területén ajánlott küldeményben:
McAfee
Attn: Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

vagy telefonon a +353 21 467-es számon.2000

Japán területén ajánlott küldeményben:
McAfee Co. Ltd. 
Attn. Legal Department
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0043 Japán

Cookie-közlemény


Érvényes: 2018. május 24-től

A webhelyeink és mobilalkalmazásaink (együttesen a „Szolgáltatások”) cookie-kat és hasonló technológiai megoldásokat használnak annak érdekében, hogy személyre szabott információk biztosításán, valamint a felhasználók marketing- és termékpreferenciáinak megjegyzésén és a megfelelő információkhoz való hozzásegítésén keresztül a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A jelen Közlemény azt ismerteti, hogy miként használja a McAfee, valamint kapcsolt vállalkozásai és partnerei a cookie-kat és más hasonló technológiai megoldásokat a fenti célokra.

Milyen technológiai megoldásokat használ a McAfee és partnerei?

Számos szolgáltatáshoz hasonlóan mi és a partnereink cookie-kat és hasonló technológiákat használunk például a felhasználói élmény biztosítására és javítására és a hirdetések testre szabására. Az általunk és partnereink által használt cookie-k és hasonló technológiák többek között az alábbiak:

 • Cookie-k. A cookie-k a böngészőjében vagy készülékén a webhelyek meglátogatásakor elhelyezett, általában betűkből és számokból álló kis fájlok. A cookie-kat széles körűen használják a webhelyek működésének elősegítésére, a hatékonyságuk növelésére és elemzési információk biztosítására.

 •  SDK-k. Az SDK-k a partnereink által biztosított kódblokkok, amelyeket mobilalkalmazásaink telepíthetnek. Az SDK-k segítenek megérteni, hogyan használja mobilalkalmazásainkat, és bizonyos adatokat gyűjtenek az Ön által az alkalmazás elérésére használt készülékről és hálózatról vagy a készülékére telepített más alkalmazásokról. Az SDK-k gyakran megosztják a készülékéhez hozzárendelt mobilhirdetési azonosítót (melyet az Apple-készülékeken „IDFA-nak” vagy „ID for Advertisingnak” (hirdetési azonosítónak), az Android-készülékeken pedig „Advertising ID-nak” neveznek).

 • Flash-cookie-k. A flash-cookie a számítógépén elhelyezett kisméretű adatfájl, amely Adobe Flash vagy más hasonló, az Ön számítógépébe épített vagy arra letöltött és telepített technológiát használ. Ezeket a technológiákat a felhasználói élmény személyre szabásához és javításához, folyamatok lebonyolításához és beállításai személyre szabásához és tárolásához használjuk. A flash-cookie-k lehetővé tehetik a webhelyeinket meglátogató felhasználóknak, hogy beállítsák a videók alapértelmezett hangerejét, játékokat játsszanak, vagy kérdőíveket töltsenek ki, és a látogatók számára legérdekesebb tartalmak beazonosításán keresztül segítenek fejleszteni webhelyeinket. Ide kattintva  megismerheti, hogyan kezelje a Flash-cookie-k adatvédelmi és tárolási beállításait.

 • Adatgyűjtő jelek. Az adatgyűjtő jel egy nagyon kicsi, átlátszó képfájl, amely a felhasználónak az adott webhelyen vagy webhelyek egy adott csoportján való mozgásának nyomon követésére szolgál. Az adatgyűjtő jeleket más néven „webpoloskáknak” vagy „átlátszó gif-eknek” is nevezik. Az adatgyűjtő jelek a cookie-kkal együttesen is használhatók, hogy segítsenek megérteni, hogyan navigálnak végig az adott webhely felhasználói a webhelyen.

 • Helyi tárhely. A helyi tárhely magában foglalja a HTML5-fájlok helyi tárhelyét és a böngésző-gyorsítótárat. Ezek a technológiai megoldások lehetővé teszik az adatok tárolását helyben a böngészőjében vagy készülékén.

A McAfee és partnerei, valamint szolgáltatói különböző típusú cookie-kat használnak, a következők szerint:

Kategória Cél
Nélkülözhetetlen Ezek a cookie-k elengedhetetlenek szolgáltatásaink működéséhez (lehetővé teszik például, hogy bejelentkezzen a webhelyek biztonságos területeire, vagy használja a bevásárlókosarat). Ezek a cookie-k lehetővé teszik a Szolgáltatásokon belül való mozgást és azok funkcióinak használatát.
Testreszabás Ezen cookie-k alapján látjuk, hogy Ön mikor tér vissza a Szolgáltatásokhoz. Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre tudjuk szabni a megjelenő tartalmat, név szerint tudjuk Önt üdvözölni, valamint meg tudjuk jegyezni preferenciáit (a kiválasztott nyelvet és régiót stb.).
Elemzés és kutatás A cookie-k alapján elemezni tudjuk a Szolgáltatások használatát Szolgáltatásaink működésének javítása és optimalizálása céljából. Ezeket a cookie-kat használhatjuk például annak biztosításához, hogy a látogatók könnyen megtalálják a keresett információkat.
Hirdetések A cookie-k segítségével rögzítjük online tevékenységeit, beleértve Szolgáltatásaink használatát, a felkeresett webhelyeket, illetve azokat a hivatkozásokat és reklámokat, amelyekre rákattintott. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön érdeklődésének szempontjából releváns hirdetéseket és egyéb tájékoztatókat tudjunk megjeleníteni.

Milyen választási lehetőségeim vannak a cookie-kkal és más hasonló technológiai megoldásokkal kapcsolatban?

A cookie-k és hasonló technológiák használatával kapcsolatban többféle választási lehetőség áll rendelkezésére:

 • A böngészője beállításainak módosításával eldöntheti, hogy elfogadja-e a cookie-kat. El is távolíthatja a cookie-kat a böngészőjéből. A böngészőben tárolt cookie-k használatával kapcsolatos további információért kövesse a böngészőben található utasításokat. Ne feledje, hogy ha blokkolja a cookie-kat, azzal befolyásolhatja webhelyeink működését.

 • Az általunk választott hirdetéstechnológiai partnerek lehetőséget biztosíthatnak Önnek, hogy megtiltsa a webhelyek látogatására és az alkalmazáshasználatra vonatkozó információknak az Ön érdeklődési körének megfelelő célzott hirdetések szolgáltatására való felhasználását. Az érdeklődési körön alapuló hirdetésekről, és arról, hogyan tilthatja meg a böngészési tevékenységének érdeklődési körön alapuló hirdetés céljából való felhasználását, további információt a következő webhelyeken talál: Digital Advertising Alliance, the Network Advertising Initiative és  Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • A készülékbeállítások lehetővé tehetik, hogy megtiltsa a mobilalkalmazás használatával kapcsolatos adatok érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítésére való felhasználását. Ezt az opciót az iOS-eszközöknél „Limit Ad Tracking” (hirdetéskövetés korlátozása), Android-eszközöknél pedig „Opt Out of Interest-Based Advertising” (Érdeklődésen alapuló hirdetések kikapcsolása) vagy „Opt out of Ads Personalization” (A hirdetések személyre szabásának letiltása) néven találja meg.

 • Bizonyos McAfee-termékeket ingyenesen teszünk elérhetővé. Annak érdekében, hogy ezek a termékek továbbra is díjmentesen elérhetők maradjanak, felhasználhatjuk az Ön által meglátogatott webhelyek vagy az Ön által használt mobilalkalmazások adatait az érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítésére. Ezt a készülékére vonatkozó adatok – például a készülék- és hirdetési azonosítóinak, valamint a webböngészési tevékenységének vagy alkalmazáshasználati adatainak – partnereinkkel történő megosztásával érjük el. Ezekkel az információkkal Ön személyesen nem azonosítható, és a partnereinknek szerződéses úton megtiltjuk, hogy a rendelkezésre bocsátott információk alapján azonosítani próbálják Önt. Ön az adatmegosztást tartalmazó termékek beállításaiban tilthatja meg az adatok e célból történő felhasználását. Ha további információt szeretne az egyes termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a rendelkezésére álló lehetőségekről, akkor kattintson ide.

 • Végül pedig részt veszünk a Facebook Audience Network hálózatban, amely lehetővé teszi a csatlakozó vállalatoknak, hogy a hálózat részét képező alkalmazásokban és webhelyeken hirdetéseket jelenítsenek meg a Facebook felhasználóinak. A Facebook segít személyre szabni a hirdetéseket, hogy azok relevánsak és hasznosak legyenek. A Facebook hirdetéspreferencia-eszközében megtekintheti és módosíthatja preferenciáit, ideértve annak meghatározását is, hogy szeretne-e ilyen személyre szabott hirdetéseket kapni webhelyeinken és alkalmazásainkban.
   

Hogyan reagál a McAfee a „Nincs nyomon követés” jelekre?

Az iparágon belül egyelőre nincs általánosan elfogadott gyakorlat a Do Not Track jelzésekre való reagálásra. A McAfee Szolgáltatásai és webhelyei jelenleg nem reagálnak a felhasználó Do Not Track jelzéseire.

Elérhetőségeink

Ha bármiféle kérdése merül fel azzal kapcsolatosan, hogy hogyan használjuk a cookie-kat és hasonló technológiákat, kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken. Kérjük, adja meg saját elérhetőségeit, és írja le részletesen az aggályait.

Az Egyesült Államokban hívja a +1 866 622 3911 telefonszámot, vagy írjon a következő címre:

Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive
Plano, TX 75024

Az Európai Gazdasági Térségben hívja a +353 (21) 467 2000 telefonszámot, vagy írjon a következő címre:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

Adatvédelmi aggályok esetén jogában áll bármikor panasszal élni az adatvédelmi biztosnál – az adatvédelmi ügyek ír felügyeleti hatóságánál – a következő weboldalon:  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm, vagy a +353 57 868 4800 telefonszámon.

Japánban hívja a +81 0570 010 220 telefonszámot, vagy írjon a következő címre:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokió, 150-0043
Tel.: (telefonközpont) 03-5428-1100

McAfee licencmegállapodás


UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2020. OKTÓBER 13.

Köszönjük, hogy a McAfee-t választotta.

A jelen megállapodás („Megállapodás”) Ön mint egyéni vásárló vagy mint kisvállalkozás („Ön”, valamint így kell érteni minden egyes szám harmadik személyű megfogalmazást is) és a lakóhelye vagy a szolgáltatás vagy termék beszerzési módjának függvényében a McAfee, LLC („McAfee”, valamint így kell érteni minden többes szám első személyű megfogalmazást is) vagy az egyik lentebb listázott leányvállalatunk között jön létre. Ez a Megállapodás rögzíti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek keretében Ön használhatja a szoftverünket és a szolgáltatásainkat („Szoftver” vagy „Szolgáltatások”). Az egész dokumentumot olvassa el, a hivatkozott feltételeket is, mert minden feltétel fontos, és együtt alkotják ezt az Önre vonatkozó Megállapodást. KÉRJÜK, FORDÍTSON KÜLÖN FIGYELMET A KÖTELEZŐ DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS A KÖZÖS KERESETI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEKRE, MERT AZOK HATÁROZZÁK MEG, HOGYAN TUDJA A JOGVITÁKAT RENDEZNI.

Ön elfogadja ennek a Megállapodásnak a feltételeit, ha az „Elfogadom” gombra kattint, elektronikusan megadja a hozzájárulását, letölti a Szoftvert, vagy egyéb módon használja a Szoftvert vagy igénybe veszi a Szolgáltatásokat. Ha nem ért egyet a Megállapodás feltételeivel, akkor ne telepítse, ne nyissa meg és ne használja a Szoftvert, illetve ne vegye igénybe a Szolgáltatásokat. Ha a Megállapodás több verzióját is elfogadta, akkor az Ön által elfogadott legfrissebb verzió lesz a hatályos Megállapodás közöttünk, és az hatályon kívül helyez, illetve felvált minden korábbi verziót. Ha a jelen Megállapodás bármelyik lefordított változata ellentmondásba kerül az angol nyelvű változattal, akkor az angol nyelvű változat az irányadó.

A Megállapodás tartalma:

 • A licenc feltételei (ide tartoznak a Korlátozások, a Tulajdonjog, a Módosítások, a Megszűnés és az Adatvédelem)
 • Fizetési és támogatási feltételek (ide tartozik az Automatikus megújítás, a Lemondás, a Visszatérítés, a Támogatás és a Frissítések)
 • Egyes Termékek és Szolgáltatások különös feltételei (ide tartoznak az Ingyenes termékek is)
 • Az azonosságvédelmi szolgáltatások különös feltételei
 • Kötelező döntőbírósági eljárás és a közös kereseti jogról való lemondás
 • Általános jogszabályi feltételek (ide tartozik a Korlátozott szavatosság, a Garanciák elhárítása, a Felelősség korlátozása, a Licencadó társaságok és a Helyi jogszabályok rendelkezései)
 • A McAfee elérhetőségei

A LICENC FELTÉTELEI

Licenc személyes használatra. Nem átruházható, nem kizárólagos, korlátozott időtartamú engedélyt adunk Önnek mint egyéni fogyasztónak olyan Szoftver vagy Szolgáltatások személyes használatra történő telepítésére, amelyekre vonatkozóan Ön olyan előfizetést vásárolt, hogy a Licencjogosultságban vagy a Szolgáltatásjogosultságban (értelemszerűen) meghatározott számú eszközön és számú személy által személyes használatra elérhetők legyenek a Rendszerkövetelményeknek megfelelően.

A „Licencjogosultság” azoknak a készülékeknek és felhasználóknak a számát és típusát jelenti, amelyek a Szoftver használatára jogosultak a vásárlásához vagy letöltéséhez tartozó dokumentumokban meghatározottak szerint. Ezen dokumentumok közé (függően attól, hogy milyen csatornán keresztül vásárolta meg a licencet) tartozhat: a fizetési oldal, a webhelyünkön található termékleírási oldal, az e-mailes megerősítés, amelyet a vásárlásról küldünk, a csomag, ha egy kiskereskedelmi üzletben vásárolt, vagy bármely egyéb dokumentum, amelyet a termék megvásárlásakor az Ön rendelkezésére bocsátottunk. Ha nincs meghatározva az engedélyezett készülékek vagy felhasználók száma, akkor a Licencjogosultság egy készülékre és egy felhasználóra érvényes.

A „Szolgáltatásjogosultság” az Ön által megvásárolt Szolgáltatásoknak a termék megvásárlásakor rendelkezésre bocsátott dokumentumokban foglaltak szerinti körét és időtartamát jelenti. Ha a dokumentumokban nincs a terjedelem vagy az időtartam meghatározva, akkor a Szolgáltatásjogosultság egy készülékre, egy felhasználóra és egyéves időtartamra szól.

„Rendszerkövetelmények” alatt azokat a támogatott eszközöket és operációs rendszereket kell érteni, amelyeken az adott McAfee-termék megfelelően fog működni. Ezen eszközök és operációs rendszerek listáját a webhelyünkön találja. Az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy megfeleljen a Rendszerkövetelményeknek, így többek között, hogy beszerezze a Szoftver további használatához szükséges frissítéseket és fejlesztéseket.

Licenc kisvállalkozói felhasználásra. Jelen licenc a Szoftver használatát kizárólag az engedélyezett kisvállalkozás által alkalmazott személyzet számára teszi lehetővé. A jelen Megállapodás kikötéseinek és feltételeinek megfelelően, és a Szoftver regisztrációjához kötötten nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a Szoftver használatára annyi készüléken, amennyire a vásárláshoz kapcsolódó dokumentumok alapján előfizetést vásárolt, azzal, hogy az ilyen használat az Ön által megvásárolt előfizetési időszakra, az Ön által alkalmazott személyzetre és belső üzleti tevékenységekre korlátozódik. (Jelen Megállapodás alkalmazásakor a Szoftver használata hozzáférést, telepítést, letöltést, másolást vagy a Szoftver használatából egyéb módon előnyben részesülést jelenthet). Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver és az összes hozzá kapcsolódó információ a mi tulajdonunkat, illetve beszállítóink tulajdonát képezi. Az általunk általánosan elérhetővé tett Frissítésekre Ön addig jogosult, amíg előfizetését fenntartja. Jelen Megállapodásnak megfelelően ez a licenc általunk visszavonható.

A Szoftver használata az általunk támogatott eszközökre és operációs rendszerekre korlátozódik, és a Szoftver használatát befolyásolhatja az Ön hardvereinek, szoftvereinek és Internet-hozzáférésének teljesítménye és kompatibilitása. A rendszerkövetelmények biztosítása az Ön feladata, és az Ön felelősségi körébe tartoznak berendezéseinek költségei, amelyek magukban foglalhatják a frissítések vagy a verziófrissítések időről időre történő beszerzését a Szoftver folyamatos használata érdekében. A Rendszerkövetelmények a termékismertető oldalon tekinthetők meg. (A jelen Megállapodás alkalmazásában a termékismertető oldal a terméket leíró weblapot és/vagy a megfelelő termék-adatlapot jelenti.)  

A Szoftverhez megvásárolt összes licencet regisztrálnia kell. Évenkénti regisztrálás szükséges a technikai támogatáshoz történő hozzájutáshoz, valamint bármely tartalmazott Vírus-eltávolítás Szolgáltatási munkamenet igénybevételéhez minden megvásárolt éves előfizetési licencnél, úgy, hogy a jövőben megvásárlásra kerülő licenceknek ugyanaz legyen a megújítási időpontja, mint az Ön eredetileg megvásárolt licenceinek. A fel nem használt munkamenetek nem vihetők át a következő előfizetési évre. Az Ön kötelessége annak biztosítása, hogy a szervezeten belül valakinek hozzáférése legyen a regisztrációs felhasználói fiókhoz és a fiók profiljában megadott e-mail-címhez, a támogatásunkhoz, és az alábbiakban leírt további licencvásárlásokkal arányos mértékű engedményekhez való hozzájutás érdekében.

Ha Ön a jövőben további licenceket vásárol a fiókjához regisztrált Szoftverhez, és a fiók profiljában megadott e-mail-címet használja az új beszerzésekhez, a további licencek kezdeti időtartama automatikusan lecsökken, úgy, hogy a megújítás időpontja ugyanaz legyen, mint az Ön eredetileg megvásárolt Szoftver licenceinek megújítási időpontja.  Ebben az esetben Önnek a csökkentett kezdeti időszak naptári napjai alapján egy arányos előfizetési díj kerül felszámításra. Ha Ön nem regisztrálja az eredeti licenceit a fiókjába, vagy nem használja a fizetés során a fiókhoz rendelt e-mail-címet, nem fog hozzájutni az arányos díjhoz, és az ilyen további licencek előfizetési időszaka a megvásárolt időszak lesz.

A Megállapodás bármilyen okból történő megszűnése vagy lejárata esetén sem Ön, sem az Ön bármely alkalmazottja nem jogosult a Szoftver további használatára és elérésére, ideértve az esetleges online tárolási vagy biztonsági másolat-készítési szolgáltatásokat is, és saját belátásunk szerint törölhetjük és/vagy megszüntethetjük fiókját. A megszűnés vagy a lejárat időpontját követően szokásos eljárásunkat követve töröljük az Ön összes nekünk átadott online tárolt vagy mentett adatait, szövegeit, fájljait, hivatkozásait, képeit vagy egyéb anyagait („Tartalom“). A jelen Megállapodás lejárata vagy megszűnése előtt az Ön feladata a Tartalom máshol történő tárolásáról vagy biztonsági másolat készítéséről gondoskodni. A Szoftver használatát mindig a jelen Megállapodás feltételei szabályozzák.

Korlátozások. A Szoftvert és a Szolgáltatásokat Ön licencbe kapja, és nem megvásárolja, és azok az amerikai és a nemzetközi jogszabályokban és egyezményekben meghatározott védelem alá esnek. Ön nem jogosult a Szoftver és a Szolgáltatások engedélyünk nélküli sokszorosítására vagy terjesztésére. Ha ezt mégis megteszi, bírságokra és egyéb büntetésekre számíthat az Ön országában érvényes polgári és büntetőjogi törvények alapján. Önre a következők érvényesek: (i) nem fejtheti vissza a Szoftvert és a Szolgáltatást, illetve nem próbálhatja meg más módon megszerezni a forráskódot a Szoftverből vagy a Szolgáltatásokból, kivéve, ha ezt törvény teszi lehetővé; (ii) nem hajthat végre átdolgozást vagy módosítást a Szoftveren és a Szolgáltatásokon, illetve nem hozhat létre származtatott munkát a Szoftver és a Szolgáltatások alapján; (iii) nem teheti közzé a Szoftvert és a Szolgáltatásokat, nem készíthet róluk másolatot (a vásárlási dokumentumokban esetlegesen engedélyezett biztonsági másolatokon kívül), nem adhatja el, nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe, nem licencelheti tovább, illetve nem ruházhatja át semmilyen módon a Szoftvert és a Szolgáltatásokat mások részére; (iv) nem használhatja fel a Szoftvert és a Szolgáltatásokat semmilyen kereskedelmi célra (kivéve, ha Ön kisvállalkozó, mely esetben a fentiek szerinti „Kisvállalkozókra vonatkozó Felhasználási engedély” vonatkozik Önre); (v) nem kísérelheti meg, hogy kikerülje a Szoftverbe és a Szolgáltatásokba ágyazott műszaki óvintézkedéseket; (vi) nem használhatja a Szoftvert és a Szolgáltatásokat jogsértésre; (vii) továbbá nem folytathat olyan tevékenységet, amely másokat zavar a Szoftver és a Szolgáltatások használatában. Ha Ön valamilyen készülékre telepítette a Szoftvert és a Szolgáltatásokat, és valaki másra ruházza át ennek az eszköznek a tulajdonjogát, akkor gondoskodnia kell a Szoftver és Szolgáltatások adott készülékről történő törléséről, valamint a készülékadatok nálunk fenntartott fiókjából történő eltávolításáról. Jogunk van a jelen Megállapodás, a fiók és a Szoftverhez való hozzáférés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, ha azt állapítjuk meg, hogy Ön megszegte a Megállapodást. A Szoftver és a Szolgáltatások kényszerítő technológiát tartalmazhatnak, amely korlátozza a tartalomtár méretét, a sávszélesség-felhasználást vagy a Szoftver és Szolgáltatások telepítésére használható készülékek számát, vagy amely lehetővé teszi számunkra a Szoftverhez és Szolgáltatásokhoz való hozzáférés felfüggesztését, ha Ön megszegte a Megállapodást, vagy ha lejárt a Licence.

Tulajdonjog. Beszállítóinkkal és partnereinkkel együtt fenntartjuk az adott Szoftverre és Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogunkat és a Szoftverrel és Szolgáltatással kapcsolatos minden jogunkat, ideértve az összes szellemi tulajdonjogot is. Csak azokat a jogokat ruházzuk át Önre, amelyeket kifejezetten rögzítettünk ebben a Megállapodásban. Amennyiben megjegyzéseket, információkat, véleményeket vagy javaslatokat küld nekünk a Szoftverről és a Szolgáltatásokról, akkor hozzájárul ahhoz, hogy korlátozás nélkül, bármilyen célból, ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassuk azokat.

Ingyenes szoftver és Szívességi szolgáltatások. A Szoftver és a Szolgáltatások fogalmába beletartozhatnak (A) a Szoftver ingyenes verziói is, ideértve (i) az ellenszolgáltatásért nyújtott, előfizetésben található funkciókat, amelyekért már nem számolunk fel díjat, vagy amelyeket ingyen biztosítunk Önnek, valamint (ii) bármilyen funkciót, amelyet kipróbálásra, ajándékként vagy értékelésre adunk át Önnek, illetve amelyet „Kiadás előtti”, „Korlátozott kiadás”, „Béta” címkével láttunk el, vagy egyéb módon kísérletinek, tesztelés nélkülinek vagy nem teljeskörűen működőnek minősítettünk („Ingyenes szoftver”); és (B) a Szolgáltatások fogalmába beletartozik bármilyen szolgáltatás, amelyet szívességként és ingyenesen nyújtunk Önnek, és amely az Ingyenes szoftverekhez hasonló címkékkel rendelkezhet, és esetleg még kísérleti, nem tesztelt vagy nem teljeskörűen működő állapotban van („Szívességi szolgáltatások”).

Díjköteles előfizetések. A szoftver vagy a szolgáltatások használatára való joga a vásárlásához kapcsolódó dokumentumokban meghatározott előfizetési időszakra (a továbbiakban: „Előfizetési időszak”), valamint adott esetben a későbbiekben megújított időszakokra áll fenn, kivéve, ha az felmondásra kerül. Ha a vásárlásához kapcsolódó dokumentumok nem határozzák meg, hogy mennyi ideig jogosult használni a termékeket, illetve szolgáltatásokat, akkor az Előfizetési időszak a Szoftver vagy Szolgáltatás megvásárlásának napjától számított egy év. Ha az Ön előfizetése újabb Előfizetési időszakkal meghosszabbodik, az azt jelenti, hogy Ön elfogadja és tudomásul veszi a McAfee licencmegállapodás akkor érvényes verzióját.

Ingyenes szoftver és Szívességi szolgáltatások. A McAfee-termékek, illetve -szolgáltatások használatára való joga addig érvényes, amíg az Ingyenes szoftver telepítve van, illetve amíg az Ingyenes szoftvert vagy a Szívességi szolgáltatásokat egyéb módon a rendelkezésére bocsátjuk, továbbá használati jogára továbbra is a letöltéshez kapcsolódó dokumentumokban meghatározott korlátozások vonatkoznak (adott esetben).

A Megállapodás módosítása. Lehetséges, hogy a későbbiekben a McAfee kénytelen lesz megváltoztatni szerződési feltételeket. Ha fizetett előfizetéssel rendelkezik, akkor az új szerződési feltételek az előfizetése megújulásától kezdődően alkalmazandók Önre. Ha nem fogadja el az új szerződési feltételeket, akkor az automatikus megújítást kikapcsolva, az Előfizetési időszak lejártával a Szoftvert eltávolítva, és a Szoftver vagy Szolgáltatások igénybevételének megszüntetésével el kell utasítania a módosításokat.

Az Ingyenes szoftver és a Szívességi szolgáltatások esetén a Megállapodás módosításait azzal fogadja el, hogy folytatja az Ingyenes szoftver vagy a Szívességi szolgáltatás használatát. Ha a frissített Megállapodást nem fogadja el, az Ingyenes szoftver használatára, illetve a Szívességi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó engedélye megszűnik, így be kell szüntetnie az Ingyenes szoftver minden elérését és használatát és a Szívességi szolgáltatások igénybevételét, valamint el kell távolítania számítógépéről az Ingyenes szoftvert.

Megszűnés. Megszüntethetjük a Megállapodást, ha Ön nem tesz eleget a benne foglalt feltételeknek. A szoftver használatára való jogát az időtartama lejárata előtt megszüntetheti úgy, hogy véglegesen törli a Szoftvert és a Szolgáltatásokat a készülékeiről, és törli a nálunk nyitott fiókját. A Szoftver és a Szolgáltatások törlése előtt tekintse át a Visszatérítési szabályzatunkat,  hogy megtudja, jogosult-e visszatérítésre. Ha ez a Megállapodás lejár vagy megszűnik, akkor (i) Ön már nem jogosult használni a Szoftvert és hozzáférni a Szolgáltatásokhoz (ideértve minden online tárolási vagy mentési szolgáltatást is), (ii) véglegesen törölnie kell a Szoftvert és a Szolgáltatásokat, és (iii) törölhetjük vagy megszüntethetjük a fiókját. A megszűnéskor vagy a lejáratkor a szokásos eljárásunkat követjük az Ön összes online tárolt vagy mentett információja, szövege, fájlja, hivatkozása, képe vagy az Ön által számunkra szolgáltatott egyéb anyagok („Tartalom”) törlése céljából. A jelen Megállapodás lejárata vagy megszűnése előtt az Ön feladata a Tartalom máshol történő tárolásáról vagy biztonsági másolat készítéséről gondoskodni.

Adatvédelem. Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg a személyes adatait webhelyünkön, termékeinken, szolgáltatásainkon és webes mobilalkalmazásainkon keresztül, akkor tekintse meg Adatvédelmi közleményünket.

FIZETÉSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

FIZETÉS ENGEDÉLYEZÉSE.

ÖN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY MI VAGY AZ ERRE FELHATALMAZOTT PARTNERÜNK MEGTERHELJE AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT HITELKÁRTYÁHOZ VAGY BETÉTI KÁRTYÁHOZ TARTOZÓ SZÁMLÁJÁT VAGY MÁS FIZETÉSI ESZKÖZÉT MINDEN OLYAN KÖLTSÉGGEL, AMELY A VÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜL, IDEÉRTVE A MEGÚJÍTÁSOKAT IS. ÖN VÁLLALJA, HOGY HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTAT MINKET, HA MEGVÁLTOZIK A KÁRTYASZÁMA, A LEJÁRAT IDŐPONTJA VAGY BÁRMELY EGYÉB FIZETÉSI INFORMÁCIÓJA. A HITELKÁRTYÁK ÉS A BETÉTI KÁRTYÁK ESETÉBEN ÖN ELFOGADJA, HOGY EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT AZ ÖN KÁRTYAKIBOCSÁTÓJÁTÓL ÉS A MEGFELELŐ KÁRTYAHÁLÓZATON KERESZTÜL KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON KAPOTT INFORMÁCIÓKKAL IS FRISSÍTHETJÜK, ÉS A FRISSÍTETT KÁRTYAINFORMÁCIÓKAT FELHASZNÁLHATJUK A TARTOZÁSSAL ÉRINTETT ÖSSZEGEK LEVONÁSÁRA. FENNTARTJUK TOVÁBBÁ A JOGOT ARRA, HOGY A TRANZAKCIÓK BEFEJEZÉSE ÉRDEKÉBEN ÚJRA MEGPRÓBÁLJUK TELJESÍTENI A SIKERTELEN KIFIZETÉSEKET, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÚJRAPRÓBÁLKOZÁST AZOKKAL A VISSZAUTASÍTOTT KÁRTYÁKKAL, AMELYEKNEK LEJÁRATI IDEJÉT MEGHOSSZABBÍTOTTÁK. ÖN HOZZÁJÁRUL KÁRTYÁJA VAGY FIZETÉSI ESZKÖZE MEGTERHELÉSÉHEZ VAGY ONNAN ÖSSZEGEK LEEMELÉSÉHEZ.

Automatikus megújítás.

Ön elfogadja, hogy előfizetése automatikusan megújul. Ön engedélyt ad nekünk vagy az erre felhatalmazott partnerünknek, hogy a nyilvántartásban szereplő kártyáját vagy egyéb fizetési eszközét az előfizetése lejárta előtt 30 nappal a megújított időszakra vonatkozó előfizetési díjjal megterheljük. Az automatikus megújuláskor fizetendő előfizetési díj változhat. Az előfizetése megújuló, és addig érvényben marad, míg Ön le nem mondja. További információért, az előfizetése törléséért, illetve az automatikus megújítás beállításainak módosításáért lépjen be a Saját fiók oldalra, vagy lépjen kapcsolatba az Ügyféltámogatással. Mielőtt az időszak lejárna, értesítést küldünk az Ön fiókjának profiljában megadott e-mail-címre, tájékoztatva önt a következő megújításról. Felhívjuk a figyelmét, hogy az automatikus megújítás feldolgozása sikertelen lehet, ha az előfizetés megvásárlásához nem hitel-, illetve bankkártyát, hanem valamilyen más fizetőeszközt használt. Amennyiben a megújítás idején a Szoftver vagy a Szolgáltatás neve megváltozott, frissült, vagy észszerű keretek között hasonló funkciókkal rendelkező termék váltotta fel („Termékváltás”), úgy saját belátásunk szerint automatikusan az új termékkel újíthatjuk meg az Ön előfizetését, legfeljebb az új termék engedmény nélküli árának megfelelő díj felszámításával.

AZ ELŐFIZETÉST KÖVETŐEN ONLINE FIÓKJÁBAN VAGY AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SEGÍTSÉGÉVEL ÖN BÁRMIKOR KIKAPCSOLHATJA AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST. HA NEM SZERETNÉ ELŐFIZETÉSÉT AUTOMATIKUSAN MEGÚJÍTANI, AKKOR AZ ELŐFIZETÉSI IDŐSZAK LEJÁRATA ELŐTT TÖBB MINT HARMINC NAPPAL KI KELL KAPCSOLNIA AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST. HA NEM KAPCSOLJA KI AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST, AKKOR AZ EGYES MEGÚJÍTÁSOK IDŐPONTJÁBAN HATÁLYOS MEGÁLLAPODÁSNAK MEGFELELŐEN AZ ELŐFIZETÉSE A MEGÚJÍTÁSI IDŐSZAKKAL MEGHOSSZABBODIK, KIVÉVE HA ÖN LEMONDJA (VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN MI MEGSZÜNTETJÜK).

AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁS KIKAPCSOLÁSAKOR MEGSZŰNIK MINDEN PRÉMIUM FUNKCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁS, AMELYET KIZÁRÓLAG AZOKNAK AZ ÜGYFELEKNEK KÍNÁLUNK, AKIK AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST VÁLASZTOTTAK, ÉS DÍJKÖTELES ELŐFIZETÉSSEL RENDELKEZNEK.

Lemondás.Visszatérítési szabályzatban foglaltak kivételével az előfizetés lemondása vagy a Megállapodás megszűnése nem eredményez visszamenőleges visszatérítést vagy fizetett díjak lemondási időpont szerinti arányosítását. Az előfizetés lemondása vagy a Megállapodás felmondása esetén a jövőbeni díjat nem kell megfizetnie, és az akkor érvényes Előfizetési időszak végéig férhet hozzá az előfizetett Szoftverhez és Szolgáltatáshoz.

Visszatérítés. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a McAfee-nél vásárolt Szoftver és Szolgáltatások esetén hogyan tarthat igényt visszatérítésre, akkor olvassa el a Visszatérítési szabályzatunkat.

Adatforgalmi költségek. A Szoftver használatával és a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben az adat- vagy mobilszolgáltatójánál felmerült költségekért Ön tartozik felelősséggel, ideértve az adatforgalmazási vagy percfelhasználási keretének túllépéséért, illetve a hazai vagy a nemzetközi SMS-szolgáltatás igénybevételéért felszámított többletdíjat vagy többletköltséget is.

Támogatás és frissítések. Ha a Szoftverhez és a Szolgáltatásokhoz járt technikai támogatás, és Ön rendelkezik érvényes díjköteles előfizetéssel, akkor az éppen érvényes szabványos támogatási ajánlataink alapján kap technikai támogatást. Nem minden Szoftverhez és Szolgáltatáshoz jár technikai támogatás. A technikai támogatással és a további lehetőségekkel kapcsolatos információkért tekintse át a vásárlásához kapcsolódó dokumentumokat vagy a szolgáltatási feltételeket (értelemszerűen). Szabványos támogatási ajánlataink, szabályzataink és eljárásaink időről időre változhatnak, és országonként eltérők lehetnek. A Szoftver és a Szolgáltatások előző verziójának támogatására vonatkozó bármilyen kötelezettségünk megszűnik, amint a Szoftver és a Szolgáltatások frissítése, módosított vagy későbbi változata, illetve egyéb frissítése („Frissítés”) elérhetővé válik. Az Ön kényelme és annak biztosítása érdekében, hogy a készülékein lévő Szoftver tartalmazza az általunk kifejlesztett új funkciókat, a jelen Megállapodás elfogadásával Ön engedélyezi számunkra az elérhető Frissítések, és (az Ön kérésére vagy engedélyével) az új Szoftver automatikus telepítését az Ön készülékeire, amennyiben lehetőségünk van az ilyen háttérben futó telepítés elvégzésére. Előzetesen telepíthetünk egy Szoftvert, de az engedélye nélkül nem aktiváljuk. A Frissítéseket vagy az Ingyenes szoftverekhez a technikai támogatást saját belátásunk szerint nyújtjuk, és bármikor beszüntethetjük.

A termék és a szolgáltatások életciklusa. Időről időre – saját belátásunk szerint – dönthetünk úgy, hogy megszüntetünk bizonyos Szoftvereket vagy Szolgáltatásokat, illetve azok egyes funkcióit. Az „Árusítás vége” az a nap, amikortól egy adott Szoftver vagy Szolgáltatás már nem vásárolható vagy újítható meg, illetve tölthető le. Ha az előfizetés megújítási időszaka az Árusítás vége után járna le, akkor nem tudja az előfizetést megújítani. A „Támogatás vége” azt az időpontot jelenti, amikor már nem biztosítunk automatikus javításokat, Frissítéseket vagy technikai támogatást meghatározott Szoftverekhez vagy Szolgáltatásokhoz.

EGYES TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

Szolgáltatások. Bizonyos tőlünk vásárolt Szolgáltatásokra a jelen Megállapodás és az alkalmazandó Vásárlási dokumentumok mellett Kiegészítő szolgáltatási feltételek vonatkoznak, amelyek megtalálhatók a webhelyünkön. A biztonsági Szolgáltatásokat frissíteni kell, hogy azok meg tudjanak birkózni az új fenyegetésekkel, javuljon a teljesítmény, valamint hogy egyéb üzleti szempontok is érvényesülhessenek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előfizetési időszak alatt módosíthatjuk a Szolgáltatások jellemzőit és funkcionalitását. Az ilyen módosítások lényegesen nem csökkentik a Szolgáltatások funkcionalitását. Egyes készülékeken nem vehetők igénybe a Szolgáltatások. A Szolgáltatás igénybevételéhez nagy sebességű internetkapcsolat szükséges, és a készülékének meg kell felelnie az alkalmazandó Rendszerkövetelményeknek.

A Safe Family szolgáltatás és többfelhasználós termékek. Ha Ön felnőtt, szülő vagy gondviselő, akkor nyomon követésre vagy ellenőrzésre csak a saját gyermekei, a gondviselőként felügyelt gyermekek, illetve csak olyan személyek esetében használhatja a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, akiktől jogszerű felhatalmazást kapott a nyomon követésre vagy figyelésre. Az Ön felelőssége, hogy megszerezze minden olyan külső fél felhatalmazását, akire kiterjeszti azt a többfelhasználós Szoftvert vagy Szolgáltatást, amely nyomon követ vagy figyel.

Ingyenes szoftver. Ha az Ön által letöltött vagy más módon megkapott Szoftver és Szolgáltatások Ingyenes szoftvernek minősülnek, akkor a Megállapodásnak ez a része is alkalmazandó. Amennyiben az ebben a részben található rendelkezések ellentmondásban vannak a jelen Megállapodás bármelyik másik kikötésével vagy feltételével, úgy ez a rész a többi kikötés és feltétel helyébe lép az Ingyenes szoftver vonatkozásában, de csak az ellentmondás feloldásához szükséges mértékben. Az Ingyenes szoftvereket „jelenlegi formájukban” („as is”) bocsátjuk rendelkezésre, mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia, kártalanítási kikötés, karbantartás vagy támogatás nélkül, a törvény által ki nem zárható vagy nem korlátozható törvényes jogok érvényessége mellett. Ön tudomásul veszi, hogy az Ingyenes Szoftver hibákat, programhibákat vagy más olyan problémákat tartalmazhat, amelyek rendszerhibákat vagy más hibákat, illetve adatvesztést okozhatnak. Ön tudomásul veszi, hogy nem ígértük vagy nem garantáltuk Önnek, hogy az Ingyenes szoftvert bejelentjük vagy bárki számára rendelkezésre bocsátjuk a jövőben, hogy semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos kötelezettségünk nincs az Ingyenes szoftver bejelentésére vagy bevezetésére vonatkozóan, és hogy nem vagyunk kötelesek az Ingyenes szoftverhez hasonló vagy azzal kompatibilis termék bevezetésére, illetve bármelyik Ingyenes szoftver frissítésére. Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi, hogy az Ingyenes szoftvert kizárólag a saját kockázatára használja.

Az „Ön készülékének élettartamára szóló” előfizetés.Az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés egyetlen Windows-számítógépen vagy Android-mobileszközön (az „Ön eszközén”) alkalmazható, ha az Ön eszközével együtt vásárolta azt, vagy legfeljebb három eszközén alkalmazható, ha Ön külön vásárolta meg az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetést. Az Ön készülékére történő megfelelő telepítés után az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés az Ön készülékének az iparági normákat követő hátralevő, hasznos élettartama alatt lesz aktív, és Ön egy évig a szokásos munkaidő alatt angol nyelvű telefonos és internetes technikai támogatásra, illetve angol nyelvű internetes technikai támogatásra jogosult az Ön készülékének szabványos ipari hasznos élettartama alatt (egy számítógép szabványos ipari hasznos élettartam 5–7 év, táblagép vagy okostelefon esetében 3 év) mindaddig, amíg az Ön készülékére jelenleg telepített operációs rendszer nem két verzióval régebbi, mint a legfrissebb verzió (például „Windows 10.x” vagy „Android 4.x”). Az „Eszközének élettartamára szóló” McAfee előfizetés semmilyen esetben és semmilyen körülmények között sem adható vagy ruházható át más személyre, PC-re vagy készülékre. Ha az eszközt eladja vagy más módon átruházza egy másik személyre az eszköz hasznos élettartamának a vége előtt, akkor az „Eszközének élettartamára szóló” McAfee előfizetés érvénytelenné válik és megszűnik, és az eszköz következő tulajdonosa nem jogosult az „Eszközének élettartamára szóló” McAfee előfizetés telepítésére, használatára vagy birtoklására. Az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee előfizetés átruházására, áthelyezésére vagy egy másik PC-re vagy készülékre történő újratelepítésére tett kísérlet, vagy az előfizetés több eredeti PC-re vagy készülékre, vagy – adott esetben – eredeti három PC-re vagy készülékre történő telepítésére tett próbálkozás megszünteti az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee előfizetés telepítésére, használatára vagy birtoklására szóló jogot. A naprakész állapot megőrzése és a támogatás igénybevétele érdekében időnként frissítenie kell az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-szoftvert, és át kell térnie az azonos termékszintű McAfee-szoftver legfrissebb verziójára. Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy az „Ön készülékének élettartamára szóló” előfizetéstől eltérő, másmilyen McAfee-termékre tér át, akkor az ilyen termékfrissítésnél: (1) meg kell fizetnie az adott termék érvényes díját; (2) a licenc NEM az „Ön készülékének élettartamára szóló” licenc lesz; és (3) az Ön előfizetése és az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetésre vonatkozó licence értesítés vagy a korábban kifizetett pénzösszeg visszatérítése nélkül automatikusan megszűnik.

Víruseltávolítás, TechMaster szolgáltatások vagy Vírusvédelmi ígéret. Ha az előfizetése Víruseltávolítási szolgáltatást, TechMaster szolgáltatást, Vírusvédelmi ígéretet vagy hasonló szolgáltatást tartalmaz, amelynek keretében mi vagy valamelyik partnerünk hozzáfér a készülékéhez azért, hogy megkísérelje a kártevő program eltávolítását, illetve egyéb meghatározott szolgáltatásokat nyújtson, akkor a vásárlásához kapcsolódó dokumentumokban és a szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerint további feltételek érvényesek, amelyek elérhetők a webhelyünkön. A kártevőprogram-eltávolítási Szolgáltatások teljesítésére minden, kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítést megteszünk. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem minden kártevő programot lehet eltávolítani a Szolgáltatások keretében, és nem garantáljuk, hogy minden kártevő programot el tudunk távolítani a készülék(ei)ről. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárjuk a felelősségünket a Szolgáltatások, bármely tevékenység vagy mulasztás következtében előforduló adatszivárgásért vagy -visszaállításért, illetve a rendszer(ek) vagy hálózatok használatában történő kimaradásért, ideértve az általunk vagy a képviselőink által elkövetett gondatlanságot is. Ha bármilyen jelszóval vagy egyéb, a hozzáférés szabályozásával kapcsolatos problémán dolgozunk, akkor nyomatékosan ajánljuk, hogy az ilyen jelszót vagy jelszavakat azonnal változtassa meg a Szolgáltatások teljesítése után. Ön elfogadja, hogy a készülékén lévő Szoftver használatára jogosító licenccel rendelkezik, és hogy az internetet a saját kockázatára használja. A Szolgáltatások igénybevételével Ön megerősíti, hogy (i) teljes hozzáférése van ahhoz a hardverhez és szoftverhez, amelyre a Szolgáltatást vásárolja, valamint hogy (ii) minden olyan, a hardveren található szoftverről és adatról készített egy biztonsági mentést egy különálló adathordozóra, amelyre a Szolgáltatások hatással lehetnek. A Vírusvédelmi ígéret igénybevételéhez az automatikus megújítás szolgáltatásnak aktívnak kell lennie, és meg kell felelnie a webhelyünkön. közzétett kiegészítő feltételeknek és korlátozásoknak.

Jelszókezelés. Ön a felelős a jelszava biztonságáért, valamint a fiókja egyéb módon történő biztonságos állapotban tartásáért. Fő jelszavát és a fiókjához tartozó titkosítási kulcsot biztonságban kell tartania, mert előfordulhat, hogy nélkülük nem tud hozzáférni az adataihoz. Kizárólag Ön a felelős a fiókjában végzett tevékenységekért, ideértve fiókjának mások által történő használatát is. Haladéktalanul értesítenie kell minket, ha fiókjának illetéktelen használatát tapasztalja. Nem vállalunk felelősséget fiókjának illetéktelen használatából eredő veszteségekért, azonban Ön felelőssé tehető mindazokért a veszteségekért, amelyeket mi vagy mások szenvednek el az illetéktelen használat miatt. NINCS HOZZÁFÉRÉSÜNK A FŐ JELSZAVAKHOZ, ÉS NEM TUDJUK TITKOSÍTOTT ADATAIT VISSZANYERNI, HA BÁRMELYIK JELSZÓKEZELŐ FUNKCIÓ VAGY SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN ÖN ELFELEJTI A FŐ JELSZÓT. Jelszókezelő Szoftverünk ingyenes és prémium változatait kínáljuk. Az ingyenes változat korlátozza az Ön által tárolható egyedi fiókok maximális számát (például webhelyek vagy alkalmazások belépési adatait). A Szoftver prémium változata ingyenesen tölthető le a promóció alatt, de a promóciós időszak végén Ön nem nyithat új, egyedi fiókokat, ha túllépte az ingyenes változat által megengedett maximális számot. Ha Ön valamilyen McAfee jelszókezelő szoftvert tölt le, akkor a letöltésért előfizetési díjat kell fizetnie az adott letöltéssel kapcsolatban megadott díj szerint, valamint a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően.

WebAdvisor. A McAfee WebAdvisor olyan Szoftver (megfelelő webhellyel), amely útmutatással szolgál a felhasználóknak az egyes webhelyekhez esetleg kapcsolódó veszélyekről. A WebAdvisor Szoftver színkódos szimbólumokat jelenít meg a jelentősebb keresők által megadott hivatkozások mellett, a kapcsolódó webhelyek pedig dossziéoldalakkal rendelkeznek, amelyek a webhely értékelését befolyásoló tényezőkről adnak tájékoztatást. A besorolások elsősorban automatizált módszerek használatából származnak; a WebAdvisor Szoftver nem tudja a webhely kialakításának minden lehetséges szempontját érzékelni vagy megvizsgálni, illetve nem tudja megállapítani a webhely tulajdonosának szándékát. Mi nem ellenőrizzük külső felek webhelyeinek tartalmát, illetve nem vállalunk felelősséget azokért, és előfordulhat, hogy a külső felek webhelyein kifogásolható, nem megfelelő vagy sértő tartalom található. A WEBHELYBESOROLÁSOK NEM GARANTÁLJÁK EGYETLEN KONKRÉT WEBHELY KONKRÉT GYAKORLATAIT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁT SEM, ÉS A WEBHELY BESOROLÁSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM JELENTIK AZT, HOGY EGYETÉRTÜNK AZ ADOTT WEBHELY TARTALMÁVAL, TÉMÁJÁVAL, MINŐSÉGÉVEL VAGY HASZNOSSÁGÁVAL.

A Szolgáltatás munkameneteinek figyelése. Mi és a partnereink figyelhetjük és rögzíthetjük (de nem vagyunk rá kötelesek) a Szolgáltatás munkameneteit (ideértve a telefonbeszélgetéseket és az online munkameneteket is) az ügyfélszolgálat javítása, belső képzés és belső piackutatás érdekében. Ön ezennel engedélyezi nekünk, hogy figyeljük és rögzítsük a Szolgáltatásokat, valamint hogy bármilyen információt felhasználjunk vagy megosszunk, amely szükséges vagy megfelelő egy jogszabályi rendelkezés, előírás vagy egyéb kormányzati kérés teljesítéséhez, hogy Önnek vagy egyéb felhasználóknak nyújthassuk a szolgáltatást, valamint hogy javíthassuk az Önnek a jövőben nyújtott Szolgáltatásokat.

McAfee Otthonvizsgáló. Egyes termékeink tartalmazhatják a McAfee Otthonvizsgáló funkciót, amely az Ön otthoni WIFI-hálózatához kapcsolt összes készüléket megvizsgálva azonosítja az alacsony biztonsági szintű eszközöket, és figyelmezteti Önt ezekre. Ezeket a vizsgálatokat a funkció a biztonsági kockázatot jelentő új készülékek azonosítása érdekében rendszeres időközönként elvégzi. A funkció működéséhez Önnek meg kell erősítenie a funkció kiválasztását. Ha így tesz, később bármikor felhagyhat a funkció használatával - ehhez kövesse azokat a terméken belüli utasításokat, amelyeket a funkció kiválasztásakor kapott. Ha a funkció használata mellett dönt, azzal kijelenti felénk, hogy kapcsolódik az otthoni WIFI-hálózatához, és engedéllyel rendelkezik arra, hogy felhatalmazza a McAfee-t az otthoni WIFI-hálózatához kapcsolódó összes készülék vizsgálatára abból a célból, hogy azonosítsa az alacsony biztonsági szintű készülékeket. Kijelenti továbbá, hogy az otthoni WIFI-hálózatához kapcsolódó készülékek tulajdonosai előtt ismert, hogy a McAfee Otthonvizsgáló adatokat próbál meg gyűjteni az Ön hálózatához kapcsolódó összes készülékről abból a célból, hogy azonosítsa az alacsony biztonsági szintű készülékeket, valamint hogy Ön nem adja ki olyan személyeknek az otthoni WIFI-hálózatának jelszavát, akik nem szeretnék, hogy a készüléküket a McAfee Otthonvizsgló megvizsgálja.

A SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOK MEGFIGYELÉSÉT VÉGZŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

McAfee® Identity Theft Protection

Ezek a feltételek kizárólag akkor alkalmazandók, ha nálunk vagy az egyik megbízható üzleti partnerünknél regisztrál az azonosságvédelmi szolgáltatásokra, azokhoz jogosultságot szerzett, vagy azokat használja (ezeket a szolgáltatásokat időnként „azonosságvédelmi szolgáltatásoknak” nevezzük).  A Szolgáltatások szerinti jogait a vásárlásához vagy regisztrációhoz kapcsolódó dokumentumok határozhatják meg, míg a termékkel kapcsolatos egyéb, alkalmazandó szolgáltatási feltételeket a webhelyünkön. tekintheti meg.

Az azonosságvédelmi szolgáltatások néhány funkcióját kizárólag az Amerikai Egyesült Államok lakosai vehetik igénybe, akik érvényes társadalombiztosítási számmal rendelkeznek. Az igénybevételre való jogosultság feltételeit megtekintheti itt. A következő típusú információkat kérjük Öntől, amikor a Szolgáltatásokra regisztrál: (i) elérhetőségek (mint például név, cím, telefonszám és e-mail-cím); (ii) a személyazonossággal kapcsolatos információk (mint például a születési dátum, személyi igazolvány száma, társadalombiztosítási szám); valamint (iii) a személyazonossága megállapításához szükséges információk és a pénzügyi adatai (mint például a hitelkártya száma). Ezekre az információkra azért van szükség, hogy megállapíthassuk a személyazonosságát, beszedhessük Öntől a Szolgáltatásokért járó díjat, valamint hogy teljesíthessük a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségünket Ön felé (ideértve a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékig a személyazonosságának nyomon követését és olyan külső felekkel folytatott kommunikációt, mint például a személyazonosítás ellenőrzésére jogosult vállalatok, külső fél szolgáltatók, külső fél adatszolgáltatók, fogyasztóinformációs ügynökségek, hitelnyilvántartók, fizetéshitelesítő vállatok, rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek). A McAfee Adatvédelmi közleménye meghatározza, hogy mi (vagy a nevünkben eljáró egyéb személyek) hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az Önre vonatkozó információkat az azonosságvédelmi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban, és az Ön felelőssége megismerni az Adatvédelmi közleményt, mielőtt elfogadná ezt a Licencmegállapodást, illetve igénybe venné a Szolgáltatásokat.

Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás elfogadásával és az azonosságvédelmi szolgáltatások igénybevételével Ön nekünk és az alkalmazottainknak, megbízottjainknak, leányvállalatainknak, partnereinknek, alvállalkozóinknak, külső fél szolgáltatóinknak és adatszolgáltatóinknak, illetve a tisztességes hitelinformációról szóló törvény („FCRA”) mindenkor hatályos változata szerinti összes egyéb hitelinformációs ügynökségnek (ideértve az Experiant, a TransUniont, az Equifaxot és azok leányvállalatait is) a jelen feltételek szerinti írásbeli utasításokat, jóváhagyást és engedélyt ad az összes nemzeti hitel- vagy fogyasztóinformációs ügynökségtől származó fogyasztóinformációkhoz (ideértve az Önről, vagy adott esetben az Ön által regisztrált gyermekekről szóló hitelinformációkat is) való hozzáférésre és azok felhasználására, valamint hogy külső fél adatszolgáltatókkal és minden egyéb ilyen nemzeti hitelinformációs ügynökséggel adatokat cseréljünk Önről annak érdekében, hogy a személyazonosságát igazoljuk és megfigyeljük, illetve az azonosságvédelmi szolgáltatásokat biztosítani tudjuk Önnek.

Az Amerikai Egyesült Államok tisztességes hitelinformációról szóló törvénye. A tisztességes hitelinformációról szóló törvény (Fair Credit Reporting Act, FCRA) lehetővé teszi, hogy Ön bármely fogyasztóinformációs ügynökségtől megszerezze a saját fogyasztói aktájában az erre irányuló kérés időpontjában szereplő adatokat. A fogyasztóinformációs ügynökségnél vezetett aktájában szereplő összes adatot közvetlenül az ilyen fogyasztóinformációs ügynökségtől kell kérni. A McAfee azonosságvédelmi szolgáltatások által kiállított vagy az onnan igényelt fogyasztóinformációk nem minősülnek az FCRA és hasonló jogszabályok által előírt, a fogyasztóinformációs ügynökségek általi adatközlésnek.

Az FCRA szerint Ön minden évben egyszer jogosult hozzájutni a hitelinformációi egy ingyenes példányához minden nemzeti hitelinformációs ügynökségnél. Az FCRA szerinti éves ingyenes jelentését itt igényelheti: www.annualcreditreport.com.

Ön akkor is jogosult megkapni a hitelinformációi egy ingyenes példányát a fogyasztóinformációs ügynökségtől, ha:

Az ilyen ügynökség által szolgáltatott fogyasztóinformációk alapján az elmúlt 60 napban Ön elutasító vagy egyéb módon kedvezőtlen döntést kapott fogyasztói, biztosítási, foglalkoztatási vagy állami engedéllyel, illetve állami juttatással kapcsolatban.

Az ilyen ügynökség által szolgáltatott fogyasztóinformációk alapján az elmúlt 60 napban Ön ház- vagy lakásbérlettől esett el, vagy a szokásosnál magasabb kauciót kellett fizetnie.

Ön írásban igazolja, hogy munkanélküli, és az ilyen igazolás időpontjától számított 60 napos időszak alatt munkahelyre jelentkezik.

Ön írásban igazolja, hogy közjóléti támogatásban részesül.

Ön írásban igazolja, hogy okkal feltételezi, hogy az ilyen fogyasztóinformációs ügynökségnél található aktája visszaélés miatt pontatlan információkat tartalmaz.

Továbbá ha Ön Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey vagy Vermont államban lakik, akkor a fogyasztóinformációk ingyenes példányára jogosult évente egyszer, és ha Georgia államban lakik, akkor a fogyasztóinformációk ingyenes példányára jogosult évente kétszer. Illinois állam lakosai esetén a fogyasztóinformációs ügynökségeknek jogszabályi kötelezettségük van arra, hogy kérésre átadják Önnek a fogyasztói nyilvántartás egy másolatát díj vagy névleges díj felszámítása nélkül. Egyéb esetekben a fogyasztóinformációs ügynökség észszerű mértékű díjat számíthat fel a fogyasztóinformációk másolatáért.

A tisztességes fogyasztóinformációról szóló törvény lehetővé teszi, hogy Ön a fogyasztóinformációkban szereplő pontatlan vagy hiányos adatokat vitassa. ÖN NEM KÖTELES MEGVÁSÁROLNI A FOGYASZTÓINFORMÁCIÓKAT A FOGYASZTÓINFORMÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGTŐL AHHOZ, HOGY AZ OTT SZEREPLŐ PONTATLAN VAGY HIÁNYOS ADATOKAT VITASSA, ILLETVE HOGY MEGKAPJA AZ INFORMÁCIÓK EGY PÉLDÁNYÁT AZ EQUIFAXTÓL, AZ EXPERIANTÓL VAGY A TRANSUNIONTÓL, A HÁROM NEMZETI FOGYASZTÓINFORMÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGTŐL, ILLETVE BÁRMELY MÁS FOGYASZTÓINFORMÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGTŐL.

Az Equifax, az Experian és/vagy a TransUnion folytathat olyan gyakorlatot, hogy további példányt ad a fogyasztóinformációkból a fent felsorolt eseteken kívül is. Ha kapcsolatba szeretne lépni az Equifax, az Experian vagy a TransUnion ügynökséggel, hogy közvetlenül tőlük igényelje a fogyasztóinformációk másolatát, illetve ha vitatni szeretné az Equifax, az Experian vagy a TransUnion hitelinformációiban szereplő adatokat, kérjük, ezt a következő elérhetőségeken tegye meg:

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

Equifax: 1-800-685-1111

TransUnion: 1-800-916-8800

Az FCRA szerinti jogainak teljes összefoglalásáért kattintson ide.

A garanciával kapcsolatos további jognyilatkozatok és a felelősség korlátozása. Alább megtalálja az azonosságvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó garanciával kapcsolatos további jognyilatkozatot és a felelősség korlátozását:

SEMMILYEN, A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL VAGY AZOKBÓL TŐLÜNK KAPOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM KELETKEZTET OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY KIFEJEZETTEN NEM SZEREPEL EBBEN A MEGÁLLAPODÁSBAN. AZ AZONOSSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKAT „JELENLEGI FORMÁJUKBAN” („AS IS”) ÉS „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT” (“AS AVAILABLE”) NYÚJTJUK. A MCAFEE, LLC ÉS KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓI NEM TESZNEK OLYAN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT NYILATKOZATOT, VAGY VÁLLALNAK OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZIK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN EZZEL KAPCSOLATOS KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT. AZ EDDIGIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A MCAFEE, LLC ÉS KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓI NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT AZ AZONOSSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, AKTUALITÁSÁÉRT, KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGÁÉRT, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉÉRT VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁÉRT, ÉS NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN AZ AZONOSSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE VAGY A BENNÜK FOGLALT ADATOK OKOZTAK.

Nem vagyunk hitelképesség javítását végző vagy hasonlóan szabályozott szervezet egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint, és nem nyújtunk hitelképességet javító tanácsadást.

A mi hitelfigyelő kínálatunk csak a vásárló fogyasztóhoz kapcsolódó hitelinformációkat kíséri figyelemmel, és a vásárló fogyasztóhoz kapcsolódó hitelinformációkat nem követi nyomon, hasonlítja össze vagy használja kereszthivatkozáshoz egyéb hitelinformációkkal, amelyeket az adott hitelinformációs irodák kezelnek.

Nem követjük nyomon az összes üzletágban előforduló minden tranzakciót.

A hitelbírálati minősítéshez, a hitelinformációkhoz és a hitelfigyeléshez további verifikációs eljárásra lehet szükség, és az eljárás befejezéséig a hitelszolgáltatások felfüggesztésre kerülnek. A személyazonossága igazolásáig csökkentett szolgáltatási díjat kell fizetnie.

A Vantage Score hitelbírálati minősítés a Vantage Score 3.0 hitelbírálati minősítést jelenti, amely az Equifaxtól, az Experiantól és a TransUniontól külön-külön származó adatokon alapul. Külső felek más Vantage Score-t vagy eltérő hitelbírálati minősítési típust használhatnak a hitelképessége megállapítására.

A McAfee® Identity Theft ProtectionPlus és Premium szolgáltatásokhoz szükséges Experian- és TransUnion-hitelfigyelés néhány nap alatt indul el.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy az azonosságvédelmi szolgáltatásokat (és a bennük szereplő adatokat) kizárólag arra használja fel, hogy tényleges visszaélés, engedély nélküli tranzakciók, igények vagy egyéb felelősség ellen védekezzen vagy azt megakadályozza, és egyéb célra nem.

A teljesítés késedelméért vagy elmaradásáért nem tartozunk felelősséggel, ha az olyan okból következik be, amely az ellenőrzési körünkön kívül esik.

Az azonosságvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó ingyenes előfizetés a feliratkozástól számított egy évig érvényes.

Sötétweb-megfigyelési szolgáltatások

A fent említett McAfee® Identity Theft Protection ajánlat mellett sötétweb-megfigyelési szolgáltatásokat is kínálunk. A sötétweb-megfigyelési szolgáltatásunk átvizsgálja a rendelkezésünkre álló sötétweb-adatokat, és riasztja Önt, ha a megfigyelésre kiválasztott személyes adatokat megtaláljuk a sötét weben. A sötét web az a része az internetnek, amely a hétköznapi keresőmotorok elől rejtve marad, és amelynek használatával a kiberbűnözők ellophatják mások személyazonosságát. Bizonyos saját tulajdonú vagy licencbe vett információforrások segítségével megfigyeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a saját döntése alapján átad nekünk. Ha azt találjuk, hogy az Ön által megfigyelésre kijelölt személyes adatok kikerültek, akkor riasztást küldünk Önnek. A riasztásokat számos különböző úton küldhetjük, például terméken belüli értesítésekkel, e-mail útján az Ön által megadott címre, illetve ha elérhető és Ön ezt választja, akkor SMS-üzeneten keresztül az Ön által megadott telefonszámra. A szolgáltatás használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja a következő kiegészítő feltételeket:

 • Nem tudjuk eltávolítani a sötét webről az Önről kikerült információkat.
 • Az Ön felelőssége, hogy átnézze a riasztásokat, és a javasolt intézkedések megtételével védekezzen az adataival való további visszaélések ellen.
 • Bár az adatforrásainkat folyamatosan frissítjük, nem garantáljuk, hogy a kikerült személyes adatainak az összes előfordulását tartalmazzák, és azt sem állítjuk, hogy a szolgáltatásunk képes megakadályozni, hogy az Ön információit egy másik vállalattól hackertámadás útján megszerezzék.
 • A riasztásokat a rendelkezésünkre álló sötétweb-adatok alapján biztosítjuk Önnek. Ezt az információt jelen formájában biztosítjuk, és nem garantáljuk a pontosságát.
 • Csak azt az információt tudjuk megfigyelni, amelyet Ön a saját döntése alapján a rendelkezésünkre bocsátott.
 • A megfigyelésre átadott személyes adatok pontos megadása az Ön felelőssége.
 • Az Ön felelőssége, hogy a riasztások fogadása érdekében az elérhetőségeit folyamatosan frissítse.
 • Ha úgy dönt, hogy a riasztásokat SMS-üzenetben szeretné megkapni, akkor az üzenetek normál díjszabása, adott esetben a roamingdíjszabás érvényes. A mobilszolgáltatója által felszámított SMS- és adatcsomagdíjak megfizetéséért Ön felel.

KÖTELEZŐ DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS A KÖZÖS KERESETI JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS

Minden, nem az Európai Unió területéről származó ügyfél részére.

Megállapodás a vitás ügyek döntőbírósági rendezéséről. Az Ön és közöttünk fennálló bármely olyan követelést, jogvitát vagy nézeteltérést (függetlenül a követelés, jogalap vagy jogorvoslat típusától; a továbbiakban: „Követelés”), amely a Megállapodásból, a Szoftverből vagy a Szolgáltatásokból ered, illetve ezekkel kapcsolatos, bizalmas, kötelező erejű döntőbírói eljárás útján kell rendelkezni, nem korlátozva a kis értékű követelésekkel foglalkozó bírósághoz fordulás alábbiakban ismertetett jogát. A vitás ügyek döntőbírósági rendezéséről szóló megállapodás magában foglalja többek között: (i) a jelen Megállapodás – így többek között a döntőbírói eljárásra vonatkozó rendelkezések – végrehajthatóságával és értelmezésével kapcsolatos Követeléseket; (ii) az Ön által, az Ön nevében vagy Önnel összefüggésben támasztott Követeléseket (például egy alkalmazott, jogi képviselő, ügynök, jogelőd, jogutód, örökös, engedményes, csődgondnok részéről); (iii) a közvetlenül velünk és/vagy anyavállalatunkkal, leányvállalatainkkal, kapcsolt vállalkozásainkkal, jogutódainkkal, engedményeseinkkel, alkalmazottainkkal és ügynökeinkkel kapcsolatos Követeléseket; valamint (iv) azokat a Követeléseket, amelyek közös kereset, ügyészi eljárás vagy egyéb kollektív, összevont vagy reprezentatív eljárás útján lehetett volna érvényesíteni; azzal a kifejezett kikötéssel, hogy az ilyen Követelések döntőbírósági rendezése csak egyéni (nem közös kereseti és nem reprezentatív) alapon történhet, és a döntőbíró csak egyéni (nem közös kereseti és nem reprezentatív) alapon hozhat ítéletet. ÖN ÉS MI MEGÁLLAPODUNK ABBAN, HOGY NEM INDÍTUNK KÖZÖS VAGY KOLLEKTÍV KERESETI ELJÁRÁST, ÖSSZEVONT ELJÁRÁST ÉS ÜGYÉSZI ELJÁRÁST, ÉS NEM TÁMASZTUNK MÁS REPREZENTATÍV IGÉNYT DÖNTŐBÍRÓSÁGON, ILLETVE NEM INDÍTUNK ILYEN ELJÁRÁST BÍRÓSÁGON. A DÖNTŐBÍRÓSÁG IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁVAL ÖN ÉS CÉGÜNK MEGÁLLAPODIK, HOGY LEMOND A KÖZÖS KERESETI ELJÁRÁS, REPREZENTATÍV ELJÁRÁS, ÜGYÉSZI ELJÁRÁS VAGY ÖSSZEVONT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE VALÓ JOGÁRÓL.

Értesítés vitás ügyről. A döntőbírósági eljárást kezdeményező félnek először a másik felet kell a vitás kérdésről írásban értesítenie a döntőbírósági eljárás kezdeményezése előtt legalább 60 nappal. Az esetleges értesítést a következő címre kell küldeni: McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Az értesítésnek tartalmaznia kell az Ön nevét, címét és elérhetőségeit, a vitás ügy felvetésének alapjául szolgáló tényeket és a kártérítési igényt. Ön és mi informális tárgyalások útján észszerű keretek között igyekszünk megoldani a vitás kérdést a vitás ügyről szóló értesítés elküldésétől számított 60 napon belül. Ön vagy mi 60 nap eltelte után kezdeményezhetjük a döntőbírósági eljárást. A fentiek szerinti értesítési kötelezettségektől függetlenül döntőbírósági eljárásra vonatkozó igény akár Ön, akár cégünk által csak az érintett Követelés(ek)re alkalmazandó elévülési időn belül támasztható.  Ezek az értesítési kötelezettségek a Követelés(ek)re vonatkozó elévülési időt nem módosítják.

A döntőbírósági eljárás kezelése. Ha a vitás ügy nem oldódik meg informális tárgyalások útján, akkor a jogigényeket, vitás ügyeket vagy vitákat bármely fél kérésére nem az állami törvények, hanem kizárólag a Szövetségi döntőbírósági törvény („FAA”) által szabályozott, kötelező érvényű döntőbírósági eljárás alapján kell rendezni. ÖN ÉS MI MINDEN BÍRÓSÁGI VAGY ESKÜDTSZÉK ELŐTTI PERES VITARENDEZÉSRE (IDEÉRTVE A KÖZÖS KERESETEKET IS) VALÓ JOGÁRÓL LEMOND, ide nem értve az egyéni fogyasztók kis értékű követelésekkel foglalkozó bírósághoz fordulásra való, alábbiak szerinti jogát. Ehelyett a vitás ügyek megoldása egyedi alapon, egyetlen, semleges döntőbíró előtt történik, és az eljárás bizalmas jellegű. A döntőbíró a saját joghatóságában engedéllyel tevékenykedő és legalább tíz éves gyakorlattal rendelkező ügyvéd, vagy nyugalmazott vagy korábbi bíró lehet, akit az AAA szabályainak megfelelően választanak ki. A döntőbírónak a jelen Megállapodás feltételei szerint kell eljárnia, és a döntőbírósági eljárásra az AAA kereskedelmi ügyekre vonatkozó döntőbírósági eljárási szabályai, illetve a fogyasztói ügyekre vonatkozó döntőbírósági eljárási szabályai alkalmazandók (az adott esettől függően), a jelen Megállapodásban foglalt módosításokkal („Döntőbírósági szabályok”). További információkért látogasson el az adr.org webhelyre, vagy hívja az 1-800-778-7879 telefonszámot. A 25 000 amerikai dollárnál kisebb értékű keresetek vagy ellenkeresetek kivételével a döntőbíró indoklással ellátott írásbeli határozatot ad ki, amely kellő magyarázattal szolgál azokra a lényeges megállapításokra és következtetésekre vonatkozóan, amelyeken az ítélet alapszik. A döntőbírósági eljárásokat angol nyelven kell lefolytatni, és az Amerikai Egyesült Államok FAA-törvénye alkalmazandó a tolmácsolásra, a végrehajtásra és az eljárás lefolytatására a jelen Megállapodás kötelező döntőbírósági eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint. Az ítélet bizalmas jellegű, és csak a szükséges mértékben hozható nyilvánosságra döntés meghozatalához, vagy ha azt törvény írja elő. Ön és mi továbbá megállapodunk abban, hogy a döntőbíróság ítélete alapján bármely illetékességgel rendelkező bíróság ítéletet hozhat. A döntőbíró ítélete csak a megnevezett felek közötti jogokat és kötelezettségeket határozza meg, és csak a döntőbíróság elé került igényekre vonatkozik, és semmilyen kihatása sincs bármilyen más vitás ügy által érintett jogokra és kötelezettségekre.

Költségek. A döntőbírósági eljárást kezdeményező fél fizeti a kezdeti bejelentési díjat. Ha Ön döntőbírósági eljárást kezdeményez, és az Ön javára születik ítélet, akkor mi megtérítjük Önnek a bejelentési díjat. Meghallgatás esetén mi fizetjük a meghallgatás első napjára vonatkozó díjakat és költségeket. Az összes többi díjat és költséget a döntőbírósági szabályoknak megfelelően osztjuk szét. Megelőlegezzük vagy megtérítjük a bejelentési és egyéb díjakat, ha a döntőbíró úgy ítéli meg, hogy Ön nem tud fizetni, vagy ha Ön felkér erre minket, és mi azt indokoltnak látjuk. Mindegyik fél maga viseli saját ügyvédei, szakértői és tanúi költségeit és az egyéb költségeket a per kimenetelétől függetlenül, azonban bármelyik fél költségei vagy annak részei megtéríthetők a másik fél részéről, ha a döntőbíró a vonatkozó jogszabályok alapján így határoz.

A kis értékű követelésekkel foglalkozó bírósághoz fordulás joga.  Ha Ön egyéni fogyasztó, akkor dönthet úgy, hogy a lakóhelye szerinti országban vagy Kalifornia állam Santa Clara megyéjében kis értékű követelésekkel foglalkozó bírósághoz fordul, feltéve, hogy megfelel a bíróság vonatkozó feltételeinek.

A McAfee ideiglenes jogorvoslat igénybevételéhez fűződő joga. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem tekinthető úgy, hogy korlátozza vagy akadályozza saját jogorvoslati eljárásaink igénybevételének jogát vagy a jogi eljárás betartására való jogunkat vagy az ideiglenes jogorvoslat igénybevételének jogát, például az elrendelő kártérítés, letiltás vagy zár alá vétel jogát megfelelő illetékességgel rendelkező bíróság részéről, azzal a feltétellel azonban, hogy Ön vagy mi dönthetünk úgy, hogy az ilyen ideiglenes jogorvoslattal kapcsolatos vitákat döntőbíróság elé visszük.

Ellentmondó feltételek. Ha ellentmondás van a Döntőbírósági szabályok és a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás között, akkor a jelen döntőbírósági megállapodás az irányadó. Ha a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás bármelyik része érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor az nem érvényteleníti a döntőbírósági megállapodás többi rendelkezését, azzal a feltétellel azonban, hogy (a) ha a közös kereseti eljárásra vonatkozó tiltás bizonyul érvénytelennek, akkor a teljes döntőbírósági megállapodás semmis; és (b) ha az ügyészség elé tárt reprezentatív igények döntőbírósági eljárására vonatkozó tiltás bizonyul érvénytelennek, akkor csak az ilyen keresetek tekintetében válik semmissé a döntőbírósági megállapodás. A döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás a jelen Megállapodás megszűnése vagy felmondása után is érvényben marad. Ha ellentmondás van a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás és bármely más vonatkozó döntőbírósági rendelkezés között, akkor a jelen döntőbírósági megállapodás az irányadó.

ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS. HA EGY KERESETET BÁRMILYEN OKBÓL A DÖNTŐBÍRÓSÁG HELYETT BÍRÓSÁGON TÁRGYALNAK MEG, AKKOR ÖN ÉS MI MEGÁLLAPODUNK ABBAN, HOGY NEM LESZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁS. ÖN ÉS CÉGÜNK IS FELTÉTEL NÉLKÜL LEMOND MINDEN, A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL VAGY A SZOFTVERREL, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITA ESKÜDTSZÉK ELŐTTI TÁRGYALÁSÁNAK JOGÁRÓL.   PER ESETÉN EZ A BEKEZDÉS BENYÚJTHATÓ A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁS TANÚSÍTÁSÁRA. Ez a bekezdés semmilyen módon nem érvényteleníti a Megállapodásnak a vitás ügyek döntőbírósági rendezésére vonatkozó kikötését.

Az Európai Unió területén lévő ügyfelek részére – online vitarendezési szolgáltatás (ODR) és alternatív vitarendezési eljárás (ADR). Jogi kötelezettségünk az uniós ODR-platformra mutató hivatkozást elhelyezni a webhelyünkön: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Nem kötelességünk igénybe venni az ADR-t, ha Önnek jogvitája támad velünk. Ha Önnek olyan jogvitája van velünk, amelyet a belső vitarendezési folyamatainkkal nem tudunk orvosolni, akkor levélben vagy e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy készen állunk-e az ADR igénybevételére. A webhelyünkön keresztül léphet velünk kapcsolatba.

ÁLTALÁNOS JOGI FELTÉTELEK

A jelen Megállapodásra vonatkozó jog. Az alábbi Helyi jogszabályok részben foglaltak kivételével a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát és a Szolgáltatások igénybevételét, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással kapcsolatos minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, New York állam törvényei szabályozzák és e törvények szerint értelmezendők, a kollíziós elvek kizárásával, kivéve azt, hogy az FAA-törvény szabályozza a döntőbíráskodással kapcsolatos összes rendelkezést. Ha bármilyen okból New York állam törvényei nem alkalmazhatók, akkor az alábbi Helyi jogszabályok részben foglaltak kivételével a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát és a Szolgáltatások igénybevételét, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a jelen Megállapodással kapcsolatos minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, Delaware állam törvényei szabályozzák, és ezek e törvények szerint értelmezendők, a kollíziós elvek kizárásával, kivéve azt, hogy az FAA-törvény szabályozza a döntőbíráskodással kapcsolatos összes rendelkezést. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó egyezménye és az egységes számítástechnikai tranzakciós törvény nem vonatkozik a Szoftverre és a Szolgáltatásokra.

Adattámadások. Ön tudomásul veszi, hogy a biztonsági rendszerek feltöréseinek egy része adattámadást is magában foglal. Léteznek például olyan vírusok és egyéb kártevő programok, amelyek: (i) kitörlik vagy megsemmisítik az adatait (néha önálló fájlokat, de néha egy egész merevlemezt azáltal, hogy sérülést okoznak a rendszerindító rekordban vagy egyéb kulcsfontosságú elemben); (ii) módosítják a fájljait (mint például egy parazita jellegű kártevő program, amely hozzákapcsolódik egy fájlhoz, és módosítja azt, hogy lehetővé tegye a saját végrehajtását és/vagy terjeszkedését); valamint (iii) titkosítják a merevlemezén található fájlokat (mint például egy zsaroló program, amely aszimmetrikus titkosítást használ). Az ilyen támadási típusok elleni leghatékonyabb védekezés, ha az adatairól rendszeresen biztonsági mentést készít egy másik készülékre vagy helyre. Ilyen módon lesz egy másolata arról az adatról, amelyet a támadó szoftver törölt, módosított vagy megsemmisített. Miközben mi minden kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítést megteszünk azért, hogy eltávolítsuk a kártevő programot vagy vírust, az az Ön egyedüli és kizárólagos felelőssége, hogy biztonsági mentést készítsen a készülékén lévő adatairól és fájljairól, hogy vissza lehessen őket állítani, ha az adatait támadás éri. Ilyen biztonsági mentés nélkül előfordulhat, hogy a törölt, megsemmisített vagy módosított, adatokat nem lehet visszaállítani. Nem vállalunk felelősséget az adatok vagy a fájlok elvesztéséért vagy visszaállításáért, illetve a rendszerek vagy a hálózatok használatának kimaradásáért, ha a fentiek az adattámadások következtében fordulnak elő.

A szavatosság korlátozása. A vásárlás időpontjától számított 30 napig („Garanciaidő”), csak a Szoftver fizetett verziói esetében, szavatoljuk, hogy a jelen Megállapodás alapján engedélyezett Szoftver (beleértve a Garanciaidő alatt biztosított frissítéseket is, de a Garanciaidőn kívül biztosított frissítéseket nem) a lényeges jellemzőket tekintve a Szoftverrel kapcsolatban a vásárlás időpontjában rendelkezésre bocsátott dokumentációnak megfelelően működik, és a Szoftvert tartalmazó és Önnek átadott fizikai adathordozó (ideértve például a CD-ROM-ot, de kizárva a más cégek által gyártott eszközöket) mentes az anyag- és kivitelezési hibáktól. Nem szavatoljuk vagy nem garantáljuk azt, hogy egy adott mobilkészülék vagy számítógép kompatibilis vagy együttműködik a Szoftverrel vagy a Szolgáltatással, továbbá nem vállalunk garanciát vagy bármilyen felelősséget a Szoftver vagy a Szolgáltatás eléréséhez Ön által használt személyes berendezések működésével kapcsolatban. A korlátozott szavatosság megsértése esetén az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, illetve a mi és a beszállítóink teljes felelőssége az, hogy saját választásunknak megfelelően visszatérítjük a licencért fizetett vételárat, kicseréljük a Szoftvert tartalmazó hibás adathordozót, a Szolgáltatást megismételjük, vagy az Ön országában érvényes helyi fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően alternatív jogorvoslatot biztosítunk. Előfordulhat, hogy ezek a jogorvoslati módok egyes országokban nem érvényesíthetők addig a mértékig, ameddig az alkalmazható exportszabályozási törvények és rendeletek korlátozó hatálya alá esünk. Ha hibás a fizikai adathordozó, akkor azt saját költségén kell a vásárlás helyére visszajuttatnia, és be kell mutatnia a számla másolatát. A kicserélt adathordozóra az eredeti Garanciaidő hátralévő részére érvényes jótállás vonatkozik.

JOGI NYILATKOZAT. A FENT EMLÍTETT SZAVATOSSÁG AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS SZAVATOSSÁGA. A SZAVATOSSÁG MINDEN MÁS SZAVATOSSÁG, NYILATKOZAT, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS KIKÖTÉS VAGY FELTÉTEL HELYÉBE LÉP, IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG, A TELJESÍTMÉNY, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A JOGCÍM ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁIT VAGY FELTÉTELEIT IS. AZ EBBEN A RÉSZBEN FOGLALT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG KIVÉTELÉVEL A SZOFTVERT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT „JELENLEGI FORMÁJUKBAN” („AS IS”) SZÁLLÍTJUK. A TERVEZETT EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KIVÁLASZTÁSA, A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA, ILLETVE AZ ELÉRT EREDMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA AZ ÖN FELELŐSSÉGE. NEM SZAVATOLJUK VAGY NEM GARANTÁLJUK A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁT VAGY TELJESÍTMÉNYÉT. NEM SZAVATOLJUK VAGY NEM GARANTÁLJUK, HOGY A SZOFTVER VAGY A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE HIBÁTLAN, MEGSZAKÍTÁSOKTÓL VAGY MÁS HIBÁKTÓL MENTES, VAGY A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGVÉDENEK MINDEN LEHETSÉGES BIZTONSÁGI FENYEGETÉSSEL SZEMBEN (IDEÉRTVE KÜLSŐ FELEK SZÁNDÉKOS MULASZTÁSÁT IS), NEM FORDUL ELŐ A SZOFTVER VAGY A SZOLGÁLTATÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE VAGY MÁS OLYAN HIBÁJA, AMELYET NEM ÁLTALUNK BEVEZETETT VAGY FEJLESZTETT VÍRUS, FERTŐZÉS, ILLEGÁLISAN BEHATOLÓ PROGRAM VAGY HASONLÓ ROSSZINDULATÚ KÓD IDÉZETT ELŐ, VAGY HOGY A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK. ÁLLÁSIDŐÉRT VAGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKADÁSÁÉRT, ELVESZETT VAGY ELLOPOTT ADATOKÉRT VAGY RENDSZEREKÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS CSELEKMÉNYEKBŐL VAGY BEHATOLÁSOKBÓL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS KÁROKÉRT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

Nagy kockázatú tevékenységek. A Szoftver és a Szolgáltatások nem hibatűrők, és azokat nem nagy kockázatú tevékenységekhez tervezték, például nem hibamentes teljesítményt követelő, veszélyes környezetekben történő használatra készültek, ideértve a nukleáris intézmények működtetését, a légiforgalmi kommunikációs rendszereket, fegyverrendszereket, közvetlen életmentő készülékeket vagy bármilyen más olyan alkalmazást, amelyben a Szoftver vagy a Szolgáltatások hibája közvetlen halálhoz, személyi sérüléshez vagy súlyos fizikai vagy anyagi károkhoz vezethet. Kifejezetten elutasítunk minden kifejezett vagy hallgatólagos jótállást a nagy kockázatú tevékenységekre való alkalmasságra vonatkozóan.

A felelősség korlátozása. MI VAGY A BESZÁLLÍTÓINK, A LICENCADÓK VAGY MÁS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VAGYUNK FELELŐSEK ÖNNEL SZEMBEN A KÖVETKEZŐK TEKINTETÉBEN: (I) KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLENÜL BEKÖVETKEZŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK; (II) A SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS INFORMÁCIÓK ELTULAJDONÍTÁSA VAGY HELYETTESÍTŐ SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGE, ÉS (III) AZ ELMARADT HASZON, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSE, A DOLGOZÓK FIZETÉSÉNEK ELVESZTÉSE, MUNKALEÁLLÁS, SZÁMÍTÓGÉPES HIBA, ADATVESZTÉS, BÁRMILYEN JELLEGŰ HANYAGSÁG VAGY BÁRMILYEN MÁS KÖZVETETT KÁR VAGY VESZTESÉG. A JELEN MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN A MI, ILLETVE A LEÁNYVÁLLALATAINK VAGY A BESZÁLLÍTÓINK, A LICENCADÓINK VAGY MÁS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK KÖZVETLEN KÁROKAT ÉRINTŐ TELJES FELELŐSSÉGE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM HALADJA MEG AZ ADOTT SZOFTVERÉRT ÖN ÁLTAL FIZETETT ÁRAT, ILLETVE A 100 USD-T (VAGY A NEMZETI PÉNZNEMBEN KIFEJEZETT EGYENÉRTÉKŰ ÖSSZEGET), HA ÖN INGYENES SZOFTVERT HASZNÁLT. Ön egyetért az ebben a pontban foglalt felelősségkorlátozásokkal, és tudomásul veszi, hogy az ezzel a feltétellel való egyetértése nélkül a Szoftverért felszámított díj magasabb lenne. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem korlátoz semmilyen olyan jogot, amellyel Ön a hatályos fogyasztóvédelmi törvények vagy olyan egyéb alkalmazandó jogszabályok alapján rendelkezhet, amelyek alkalmazásától megállapodás révén nem lehet eltekinteni az Ön joghatóságában.

Exportszabályozás. A Szoftver az Amerikai Egyesült Államok exportadminisztrációs szabályozása (Export Administration Regulations; „EAR”) és az azt végrehajtó jogszabályok hatálya alá tartozik. Ön vállalja, hogy az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatala (Bureau of Industry and Security of the U. S. Department of Commerce) ehhez szükséges engedélye nélkül sem közvetlen, sem közvetett módon nem exportálja, továbbítja, illetve engedi használni a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat és a vonatkozó dokumentációt (ideértve a műszaki adatokat is), illetve enged azokhoz hozzáférést olyan országban, amely esetében ezt törvény, rendelet vagy egyéb jogszabály tiltja, vagy olyan egyéb állami hatóság hozzájárulását adja, amely hatáskörrel rendelkezhet az export vagy a továbbítás tekintetében. Ön nem használja, továbbítja vagy fér hozzá a McAfee-termékekhez olyan végcéllal, amely nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel, rakétatechnológiával, illetve a 15 CFR Part 744.21 szerinti katonai végfelhasználási céllal vagy katonai végfelhasználóval kapcsolatos, kivéve ha az Egyesült Államok kormánya szabályozással vagy egyedi engedéllyel jóváhagyja.  A törvények megtilthatják a meghatározott személyek, jogi személyek vagy országok részére történő exportálást. Ha a McAfee tudomására jut, hogy a Felhasználó az alkalmazandó jogszabályok szerinti szankció vagy korlátozás hatálya alatt áll, vagy az alá kerül, akkor a McAfee nem köteles a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeit teljesíteni, ha ez a szankciók és korlátozások megsértését jelentené. A korlátozás alá eső felekről a következő webhelyeken tudhat meg további információkat: egységes átvilágítási lista és az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatalának (The Office of Foreign Assets Control; OFAC) szankciós programjai. Az exportálással és importálással kapcsolatos további információkat az időről időre frissülő McAfee „Exportelőírások” weblapon találhat: https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html.

Külső felek programjai. Előfordulhat, hogy a Szoftverben vagy a Szolgáltatásokban szereplő, külső féltől származó bizonyos anyagokra más feltételek vonatkoznak, amelyek általában megtalálhatók egy „Read Me” (Tudnivalók) fájlban, illetve a Szoftver vagy a Szolgáltatások „About” (Névjegy) fájljában. Ezek a harmadik féltől származó anyagok egy vagy több nyílt forráskódú vagy szabad szoftver licenc alatti harmadik felek által engedélyezett szoftverforráskódot tartalmazhatnak, ideértve a GNU Általános Nyilvános Licencet, ami „Nyílt forráskódúnak” tekintendő. A nyílt forráskódú szoftver használatának engedélyezési feltételei eltérnek a jelen Megállapodástól, és néhány esetben ütközhetnek a jelen Megállapodás feltételeivel, ekkor a Megállapodás feltételei helyett ezek alkalmazandók. Ha valamelyik nyílt forráskódú szoftver licence azt kívánja meg tőlünk, hogy adjuk tovább a Szoftverrel vagy a Szolgáltatásokkal, illetve a Szoftver vagy a Szolgáltatások bármely módosításával kapcsolatos forráskódot, akkor kérésre rendelkezésre bocsátjuk a forráskódot.

Jogfeladás kizárása. Nem mondunk le a jelen Megállapodás egyik rendelkezéséről sem, kivéve, ha aláírásunkkal ellátva, írásban mondunk le azokról.

Elválaszthatóság. Ha a Megállapodás bármelyik része bármilyen okból érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor az adott részt a Megállapodásból kihagyottnak tekintjük, a többi rész pedig teljes mértékben érvényesíthető marad, AZZAL A FELTÉTELLEL AZONBAN, HOGY A DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS NEM ALKALMAZANDÓ OLYAN IGÉNYEK ESETÉBEN, AMELYEKNÉL A KÖZÖS KERESETI ELJÁRÁSOKRA VAGY AZ ÖSSZEVONT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKAT NEM ENGEDÉLYEZI AZ ALKALMAZANDÓ JOG.

Teljes megállapodás. Ez a Megállapodás a teljes megállapodást jelenti Ön és köztünk, és ez szabályozza a továbbiakban igénybe vett Szoftver és Szolgáltatások használatát. Ez a Megállapodás a közöttünk korábban a Szoftverrel és bármely Szolgáltatással kapcsolatban létrejött minden megállapodást, illetve a Szoftverrel és Szolgáltatással összefüggő minden más kommunikációt, kijelentést vagy hirdetést felvált.

Licencadó társaságok. A Szoftvert és a Szolgáltatásokat az alábbi jogi személyek egyike engedélyezi az Ön részére:

McAfee, LLC, egy Delaware-i korlátolt felelősségű vállalat, amely a 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA címen üzemelteti irodáit, ha a Szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban, Közép-Amerikában, Dél-Amerikában vagy a Karib-térségben töltik le;

McAfee Consumer Affairs North, LLC, egy Delaware-i korlátolt felelősségű vállalat, amely a 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA címen üzemelteti irodáit, ha a Szoftvert Kanadában töltik le;

McAfee Ireland Limited, amely a Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Írország címen üzemelteti irodáit, ha a Szoftvert Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában vagy a csendes-óceáni térségben vagy Ausztráliában töltik le; vagy

Ha a Szoftvert Japánban töltik le, akkor a szoftverlicencet a McAfee, LLC adja. A szolgáltatásokat a McAfee Co., Ltd. nyújtja, amely a Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japán címen üzemelteti irodáit, ha a Szoftvert Japánban töltik le.

Helyi jogszabályok. Az alábbi rész egyes országok helyi jogszabályaival kapcsolatos információkat tartalmaz, amelyek a jelen Megállapodás esetében alkalmazandók, és amelyek bizonyos rendelkezések helyébe léphetnek.

Ausztrália. Ausztráliai fogyasztóknak:

A korlátozott szavatosság szerinti előnyök azokat az egyéb jogokat és jogorvoslatokat egészítik ki, amelyekkel Ön törvényesen rendelkezhet a szavatosság által érintett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Termékeinkhez olyan garanciák tartoznak, amelyek az ausztráliai 2010. évi fogyasztóvédelmi és versenytörvény (Cth) („Ausztráliai fogyasztóvédelmi törvény“) 2. melléklete értelmében nem zárhatók ki. Komoly hiba esetén Ön cserére vagy visszatérítésre, illetve minden más indokoltan előrelátható veszteségért vagy kárért kártérítésre jogosult. Ön a termékek megjavíttatására vagy kicseréltetésére is jogosult, ha a termékek minősége nem fogadható el, és a hiba nem minősül komoly hibának. Ezt a szavatosságot a McAfee Ireland Limited vállalta, amely a Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Írország címen üzemelteti irodáit, de felhívhatja az 1800 998 887 telefonszámot, ha az ausztrál ügyfeleknek elérhető szavatossággal kapcsolatban szeretne kérdéseket feltenni. A szavatossággal kapcsolatos igényeit – saját költségére – az alábbi címre kell eljuttatnia:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Ausztrália

Ausztráliai ügyfelek esetében: ha a Szoftvert tartalmazó fizikai adathordozó hibás, akkor a hiba észlelésétől számított 14 napon belül a hibás adathordozót saját költségén vissza kell juttatnia hozzánk a számla másolatával együtt. A kézhezvételtől számított 14 napon belül értesítjük Önt az átvételről.

A JELEN PONTBAN FOGLALT FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE, AMENNYIBEN AZ AUSZTRÁLIAI JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ AZ ALKALMAZHATÓ KÖTELEZŐ GARANCIÁK, A KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK, FELTÉTELEK, NYILATKOZATOK VAGY KIKÖTÉSEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. EBBEN AZ ESETBEN A KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG KORLÁTOZOTTAK.

A JELEN PONTBAN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK AZ AUSZTRÁLIAI FOGYASZTÓKRA.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS EGYIK RENDELKEZÉSE SEM KORLÁTOZ SEMMILYEN OLYAN JOGOT, AMELLYEL ÖN A HATÁLYOS FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY MÁS ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN RENDELKEZHET, IDEÉRTVE AZ AUSZTRÁL FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYT IS, AMELY SZERZŐDÉSSEL NEM ZÁRHATÓ KI AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN.

Kanada. Ha Ön Kanadában szerezte be a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, akkor – amennyiben a helyi törvények kifejezetten nem tiltják – a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát és a Szolgáltatások igénybevételét, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással összefüggő minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, a kanadai Ontario tartományban hatályos törvények szabályoznak, és e törvények szerint értelmezendők.

Franciaország. Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Európai Unió, Izland, Norvégia vagy Svájc. Ha Ön az Európai Unióban, Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban szerezte be a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, akkor a Szoftver letöltése szerinti ország nemzeti törvényei alkalmazandók.

Japán. Ha Ön Japánban szerezte be a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, akkor a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát és a Szolgáltatások igénybevételét, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással összefüggő minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, Japán törvényei szabályoznak, és e törvények szerint értelmezendők, az alkalmazandó jog választhatóságára való tekintet nélkül.

Hollandia. A hollandiai ügyfelek esetében az eredeti előfizetés automatikus megújítása határozatlan időre történik, a számlázásra pedig az előfizetés feltételeinek megfelelően kerül sor. Ön bármikor megszüntetheti a megújított előfizetését a megújítás után az Ügyfélszolgálaton, legalább 30 nappal korábban jelezve a megszüntetésre vonatkozó szándékát, mi pedig a helyi jogszabályoknak megfelelően arányosan visszatérítjük Önnek a díjat. Ha nem szeretné előfizetését automatikusan megújítani, akkor az eredeti előfizetés lejárata előtt 30 nappal ki kell kapcsolnia fiókbeállításaiban az automatikus megújítást.

A MCAFEE ELÉRHETŐSÉGEI

Ügyfélszolgálat és technikai támogatás: http://service.mcafee.com

Jogviták:

Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024, Amerikai Egyesült Államok

MFECONSUMER.EULA.2020.10.13.GENERAL

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA
Víruseltávolító szolgáltatás Munkatársunk felméri az Ön Windows PC-jét, hogy meghatározhassa, hogy megfertőzte-e a gépet kártevő program, és üzletileg észszerű kereteken belül megpróbálja a diagnosztizálni a problémát és az azonosított kártevő programot eltávolítani.
Számítógép finomhangolása Munkatársunk felméri a számítógép működési állapotát, és lépéseket tesz a hatékonyság javítása érdekében. Ez a rendszerbeállítások korrigálását, a felesleges alkalmazások és az egyéb szükségtelen elemek letiltását vagy eltávolítását is magában foglalhatja.
Beállítás és optimalizálás Telepítési és optimalizálási szolgáltatásaink révén távolról, telefonon keresztül nyújtunk útmutatást a számítógép, az okostelefon vagy a táblagép beállításához. Tapasztalt szakembereink segítenek otthoni hálózatának beállításában, a megfelelő perifériák csatlakoztatásában, a számítógép teljesítményének javításában vagy általános szoftverek telepítésében.
Speciális hibaelhárítás Speciális hibaelhárítási szolgáltatásaink révén távolról telefonon segítséget nyújtunk a számítógépes problémák elhárításához és megoldásához, illetve a számítógép teljesítményének optimalizálásához.
Concierge Gold Előfizetés, amely tartalmazza a fent ismertetett összes szolgáltatást.
Concierge Platinum Előfizetés, amely tartalmazza a fent ismertetett összes szolgáltatást, valamint egyéves licencet biztosít a McAfee Total Protection és a McAfee TechMate szolgáltatáshoz.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Termék 0 esemény
0–3 hónapig
0 esemény
4–6 hónapig
0 esemény
6–9 hónapig
0 esemény
>9 hónap
1 eset
 
2 eset
 
Több mint 2
 
Concierge Gold 100% 80% 70% 30% 65% 35% 0%
Concierge Platinum 100% 75% 65% 25% 60% 20% 0%

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

McAfee Refund Policy


What is the refund policy for McAfee products?
Document ID: TS102153

Summary

McAfee Refund Policy
McAfee offers a money-back guarantee on most McAfee-branded consumer products if you are not satisfied with your product for any reason. However, eligibility for a refund depends on a number of factors including, but not limited to, the type of product, subscription term, duration since purchase, where it was purchased, and so on.

Shipping, handling, and any applicable tax are not refundable except in certain states and countries where these items are refundable. If you receive a refund for your purchase, you are obligated to uninstall the software. In addition the license might, at McAfee's sole discretion, be disabled to prevent further use.

Who is eligible
Annual subscribers to a McAfee Consumer or Small Business Security product that make a request within 30 days of a product purchase. McAfee does not provide partial refunds. The 30-day money back guarantee is not available for monthly subscribers.

If you are an individual user, and have acquired the products or services covered under this program for your personal or small business use, you can cancel your purchase from McAfee and obtain a refund within a set time frame from the original purchase. If the purchase is outside of the following time frames, the refund will be denied:

 • 30 days for Annual Subscription Services
 • 30 days for Retail Products

If your annual subscription has been automatically renewed, McAfee will gladly provide you a full refund if your request is made within 60 days of being charged.

NOTE:  For users who purchased products from a retail store, see the instructions in TS102152

Who is not eligible
Monthly subscribers—individual users who cancel their monthly membership will no longer be charged in the next month of their subscription.

Customers from the Netherlands
The above does not apply for Dutch customers; customers from the Netherlands are required to contact Customer Service for more details.

Use our Virtual Agent to help you determine if you are eligible
If you prefer guidance while resolving this issue, click here to see our guided steps: http://www5.nohold.net/McAfeeEndUser/login.aspx?pid=3&login=1&ruleid=184
NOTE: When you click the link above, a new window will open. Simply follow the prompts and, when you have completed the guided steps, close that window.

How to Contact Customer Service
McAfee strives to deliver quality products, service, and support. If you are within the time frame for a refund and would like to request a refund, or you are from the Netherlands, contact one of our customer service representatives at our Customer Service Homepage: https://service.mcafee.com/ContactCustomerService.aspx?lc=1033&sg=CS&pt=1

Removal Instructions
In accordance with the license agreement, after you receive your refund you must delete all program files for the product that you return. For uninstall instructions, see the following articles:

Previous Document ID
CS40107

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult our [Legal Landing Page] for more information regarding our [Privacy Notice], [DMCA Copyright Policy], [Refund Policy], [Terms of Sale], [Anti-Piracy Policy], [Trademark Guidelines], [Virus Protection Pledge] and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with [McAfee Trademark Policy and Guidelines.]

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms. - See more at: https://www.mcafee.com/consumer/hu-hu/legal.html#sthash.SzX6rJO9.dpuf

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 14, 2017

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
Ha ezt látja: Ez azt jelenti, hogy...
Vírusvédelmi ígéret: Elérhető Vírusvédelmi ígéretünket is igénybe veheti
Vírusvédelmi ígéret: Nem érhető el Még nem áll védelem alatt – regisztráljon az automatikus megújítás használatára, hogy igénybe vehesse a Vírusvédelmi ígéretet

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.