Loading...

Adatvédelem és jogi feltételek 

Adatvédelmi nyilatkozat


Hatálybalépés napja: 2024. március 1.

Ez a nyilatkozat tájékoztatást ad az általunk gyűjtött, felhasznált és megosztott adatokról, valamint cégünk elkötelezettségéről a gyűjtött személyes adatok tisztességes felhasználása iránt.

Az adatvédelem, valamint az adat- és az online biztonság rendkívül fontos a McAfee, LLC, valamint kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban mint „McAfee” és a „mi” névmás különböző alakjai) számára. Ezek fontos részét képezik küldetésünknek: termékeink és szolgáltatásaink felhasználóinak (a továbbiakban mint „Ön” és mint az Ön ragozott alakjai) védelme az online adataikat és tevékenységeiket érintő lopás, zavar és jogosulatlan hozzáférés kockázata ellen. A jelen adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) célja, hogy tájékoztassuk Önt a személyes adatai általunk történő gyűjtésének, felhasználásának és megosztásának módjáról, amelyet a webhelyünk (a továbbiakban: „Webhely”), termékeink, szolgáltatásaink, valamint webalapú és mobilalkalmazásaink révén (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”) vagy az Önnel való kapcsolattartás során alkalmazunk.

A McAfee közvetlenül értékesít termékeket és szolgáltatásokat a fogyasztóknak (a termékekről további információt itt találhat: https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-products.html). A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltatásaink Ön általi letöltése során az általunk Öntől vagy az Ön készülékéről, valamint a forgalmazó partnereink által a szolgáltatásainknak az Ön eszközére történő telepítése során gyűjtött információkra egyaránt vonatkozik.

Azzal, hogy Ön hozzáfér szolgáltatásainkhoz vagy használja őket, egyszersmind kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette a jelen nyilatkozatot. Szolgáltatásaink igénybevétele, webhelyünk használata és minden adatvédelemmel kapcsolatos vita a jelen nyilatkozat, az egyéb vonatkozó szolgáltatási feltételek (ideértve minden vonatkozó kártérítési korlátozást és vitarendezési eljárást), valamint bármely vonatkozó végfelhasználói licencmegállapodás hatálya alá tartozik.

A McAfee növekedésével üzletmenetünk is megváltozhat, és amennyiben ilyen változások miatt szükségesnek látjuk, a későbbiekben bármikor frissíthetjük a jelen nyilatkozatot. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban történt lényeges változtatások esetén e-mailben, a termékek használata során küldött értesítés révén vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb módon értesítjük Önt. Fontos, hogy ellenőrizze, történt-e valamilyen változás, és hogy tisztában legyen a nyilatkozat legújabb változatának tartalmával.

A jelen nyilatkozat a szolgáltatásainkat igénybe vevő minden félre vonatkozik, az egész világon. Vannak olyan felhasználók (többek között az EGT lakosai), akiket lakhelyüktől függően további jogok illetnek meg; ezeket a jogokat a jelen nyilatkozat tartalmazza.

Milyen jellegű adatokat gyűjtünk?

A szolgáltatásnyújtás érdekében adatokat gyűjtünk. Az adatgyűjtés történhet közvetlenül Öntől, automatikusan Szolgáltatásaink révén, valamint külső felektől. A jelen Nyilatkozatban „Személyes adatnak” minősül az az adat, amely önállóan vagy más adattal együttesen felhasználható arra, hogy Önt egyénileg azonosítsuk.

Gyűjtjük azokat az adatokat, amelyeket Öntől kapunk. Például adatot gyűjtünk, amikor Ön terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, felhasználói fiókot hoz létre, űrlapot tölt ki, versenyben vagy promócióban vesz részt, az ügyfélszolgálathoz fordul, vagy egyéb módon kommunikál velünk.

Ön által szolgáltatott személyes adatnak minősülnek az alábbi adattípusok:

 • elérhetőségek (pl. név, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám);
 • fizetési adatok (pl. bankkártyaszámok, kapcsolódó azonosítók, számlázási címek és bankszámlaadatok);
 • az Ön által a Szolgáltatásokba feltöltött képek, például profilképek vagy „avatarok”; valamint
 • fiókja bejelentkezési adatai (amelyek egyes szolgáltatások esetében közösségi hálózati hitelesítő adatokat is tartalmazhatnak).

Egyéb adatokat is gyűjthetünk Öntől vagy Önről, különösen a tőlünk vásárolt termékekkel, érdeklődési köreivel és demográfiai adataival kapcsolatban. Ön további adatokat is a rendelkezésünkre bocsáthat. Például amikor Ön cégünk személyazonosság-figyelési szolgáltatását használja, megadhatja a közösségi médiában használt bejelentkezési adatait, hogy figyelemmel kísérhessük közösségimédia-fiókjait, illetve az egyes termékekben vagy funkciókban meghatározottak szerint ilyen tevékenységet folytassunk.

Automatikusan történik az adatgyűjtés, amikor Ön szolgáltatásainkat, valamint azokat a készülékeket használja, amelyekre szolgáltatásaink telepítve vannak. Esetenként egyéb olyan készülékekről is végzünk automatikus adatgyűjtést, amelyek ugyanarra a hálózatra vannak csatlakoztatva, mint az az eszköz, amelyre a szolgáltatásainkat telepítették.

Például az alábbi adatokat gyűjthetjük és használhatjuk fel:

 • Az Ön által megtekintett vagy keresett termékekkel, valamint az Ön által használt szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat, köztük a tevékenységgel eltöltött időt és egyéb statisztikai információkat.
 • Az Ön számítógépének, készülékeinek, alkalmazásainak és hálózatainak adatait, ideértve az IP-címet, a cookie-azonosítókat, a mobilszolgáltatót, a Bluetooth-eszközök azonosítóit, a mobileszköz-azonosítót, a mobilhirdetési azonosítókat, a MAC-címet, a hívott fél nemzetközi mobilkészülék-azonosítóját (IMEI), a hirdetői azonosítókat, valamint egyéb olyan eszközazonosítókat, amelyeket az internethez történő kapcsolódáskor automatikusan rendelnek az Ön számítógépéhez vagy készülékéhez, a böngésző típusát és nyelvét, a nyelvi beállításokat, az akkumulátor töltöttségi szintjét, a be-/kikapcsolt állapotot, a földrajzi helymeghatározási adatokat, a hardvertípust, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót, a szolgáltatások használatát megelőzően vagy azt követően felkeresett oldalakat, a látogatás pontos dátumát és idejét, az adott oldalon eltöltött időt, a szolgáltatás igénybevétele során kattintással megnyitott hivatkozásokkal és megtekintett oldalakkal kapcsolatos információkat, valamint a szolgáltatásokon keresztül tett egyéb lépéseket, így például a beállítások megadását. Ezeket az adatokat szolgáltatásainkon keresztül vagy egyéb webes elemzési módszerekkel gyűjthetjük.
 • Amennyiben Ön mobilkészülékének védelmében használja termékeinket, úgy helymeghatározási adatokat is gyűjtünk arról a készülékről, amelyre a terméket telepítették.
 • Adatokat az Ön internet-, alkalmazás- vagy hálózathasználatával kapcsolatban (ideértve az Ön által látogatott webhelyek URL-címét és tartománynevét, az Ön készülékére telepített alkalmazások adatait vagy a hálózati forgalom adatait); teljesítményinformációkat, hibajelentési naplókat, valamint egyéb összesített vagy statisztikai adatokat.
 • SMS-üzenetek tartalma az adathalász kísérletek és más potenciális fenyegetések azonosítása érdekében.

A szolgáltatásaink nyújtása érdekében – a kártevő programok és levélszemetek észlelését és kiértékelését is beleértve – átvizsgálhatunk, gyűjthetünk és tárolhatunk adatokat az Ön fájljaiból, ideértve az e-maileket, mellékleteket, e-mail-címeket, metaadatokat, URL-címeket és hálózati forgalmi adatokat.

Ezeket az adatokat a szolgáltatásainkon és egyéb technológiákon keresztül, például cookie-k, adatgyűjtő jelek, webpoloskák, valamint tiszta GIF-ek révén gyűjtjük. A cookie-król és az általunk használt más hasonló technológiai megoldásokról, valamint az Ön választási lehetőségeiről a https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal.html#cookie címen elérhető Cookie-közleményből tudhat meg többet.

Megjegyzés: Ha VPN-szolgáltatásainkat használja, VPN-szervereink nem nézik meg és nem naplózzák az Ön által az interneten küldött vagy fogadott adatokat.

Speciális termékek és jellemzők

A fentieken kívül további adatokat is gyűjtünk, ha Ön az alább felsorolt termékek vagy funkciók valamelyikét használja.

 • Hitelfelügyeleti szolgáltatások. Ha Ön igénybe veszi hitelfelügyeleti szolgáltatásainkat, korlátozott mértékben gyűjthetünk hitelekkel kapcsolatos információkat: az Ön hiteltartozását, hiteltényezőit és a kapott hitelriasztásokat. Ezeket a hitellel kapcsolatos információkat kizárólag felhasználói élmény és termékfejlesztés céljából használjuk fel.
 • Személyes adatok eltávolítása. Ha úgy dönt, hogy igénybe veszi ezt a funkciót, akkor rendszeresen átvilágítjuk a nyilvánosan elérhető adatközlő oldalak listáját, és közöljük Önnel, hogy melyiken találhatók meg az Ön adatai, így Ön lépéseket tehet annak érdekében, hogy megpróbálja eltávolítani azokat. Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást nyújthassuk Önnek, címeket, telefonszámokat, e-mail-címeket, az Ön rokonainak nevét, valamint az Ön iskolai végzettségével és foglalkoztatásával kapcsolatos információkat gyűjtünk, amennyiben ezek az információk elérhetők az említett oldalakon. Ezeket az adatokat csak az Ön számára történő megjelenítés érdekében gyűjtjük, és adatait töröljük, amikor az előfizetése lejár, illetve ha Ön úgy dönt, hogy nem újítja meg.
 • Online fiókok eltávolítása. Ha ezt a funkciót kiválasztja, akkor mi vagy valamelyik szolgáltatónk az Öntől gyűjtött személyes adatokat (e-mail-cím és az e-mail-címhez tartozó név) az e-mail-címéhez kapcsolódó információk elérésére használja fel, ezáltal pedig megtalálhatók az Ön e-mail-címéhez tartozó online fiókok, és törölhetők. Az általunk gyűjtött adatok közé tartozik az e-mailek tárgya, a feladó e-mail-címe, az online fiókokkal kapcsolatban kapott e-mail-üzenetek időbélyege, az e-mailekhez tartozó mellékletek és az e-mail-üzenet első sora az Ön postafiókjában. A folyamat során nem dolgozzuk fel és nem gyűjtjük az Ön postaládájában lévő e-mail-üzenetek tartalmát, és nem is gyűjtünk semmilyen e-mail-üzenetet. Nem hozzuk nyilvánosságra az Ön e-mail-postaládájában lévő információkat. Bizonyos esetekben felhasználhatjuk az Ön és az onlinefiók-kezelő vállalatok közötti, az Ön törlési kérelmeivel kapcsolatos konkrét interakciókat (szerkesztett formában és személyes adatok nélkül) a személyes adatokkal foglalkozó asszisztensünk képzéséhez, hogy jobb válaszokat tudjunk adni Önnek a törlési kérelemre.
 • Fiókvédelem – Biztonságos kártyák. [Ezt a szolgáltatást megbízható szolgáltatónk nyújtja Önnek. Az Ön személyazonosságának ellenőrzése érdekében összegyűjtik az Ön nevét, címét és születési dátumát.] Fizetésfeldolgozóink összegyűjtik és tárolják az Ön által a biztonságos kártyák finanszírozási forrásaként választott fizetési kártyaadatokat, valamint az Ön által létrehozott biztonságos kártyákkal kapcsolatos információkat is. A biztonságos kártyákkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a fiók- és fizetésvédelmi szolgáltatási feltételeinket, amelyek a https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal.html weboldalon a termékekre vonatkozó szolgáltatási feltételek alatt találhatók.
 • McAfee WebAdvisor kiegészítő Firefox webböngészőhöz. Ha letölti a WebAdvisor kiegészítőt és telepíti FireFox webböngészőjében, akkor a jelen nyilatkozatban felsorolt adatokon felül a webböngészési tevékenységével kapcsolatos adatokat – ideértve az URL-eket és a forgalmi adatokat, valamint az internetről letöltött fájlok metaadatait, így például azok nevét és méretét – is kereshetjük, gyűjthetjük és tárolhatjuk.

Eszközvédelem Samsung Mobile-felhasználók számára. Az ebben a nyilatkozatban az általunk gyűjthető adatokra vonatkozó általános kijelentések nem vonatkoznak erre a termékre. Ez egy McAfee által támogatott Samsung-termék, ami azt jelenti, hogy a McAfee csak a rosszindulatú szoftverek vizsgálatát végzi ebben az alkalmazásban. Ha ezt a terméket használja, egyedi, véletlenszerű számot generálunk az eszközéhez. Ezeket az azonosító számokat arra használjuk, hogy biztosítsuk a pontos felhasználói létszámot, de nem kapcsolhatók össze az egyes végfelhasználókra vonatkozó információkkal, és nem használhatók fel a felhasználók azonosítására. Korlátozott mértékben adatokat gyűjtünk az Ön eszközéről– beleértve a modell nevét, a SIM-szolgáltatót, az operációs rendszert és a termékverziót –, hogy jobban informálhassuk magunkat a termék használatáról. Korlátozott mértékben adatokat gyűjtünk az Ön eszközén lévő, harmadik féltől származó alkalmazásokról is, hogy a rosszindulatú szoftverek keresési funkcióját működtethessük, valamint cégünkön belül jelenthessük és elemezhessük a rosszindulatú szoftvereket, amennyiben ilyeneket észlelünk.

Külső felektől gyűjtött információk

Önnel kapcsolatban egyéb forrásokból is információkhoz juthatunk, és azokat összevonhatjuk az általunk közvetlenül gyűjtött információkkal. Egyéb forrásokból származó adatoknak minősülnek például: a nyilvántartásunk helyesbítésére felhasznált frissített kézbesítési és fizetési adatok; a vásárlási és beváltási adatok; valamint az ügyféltámogatással és ügyféligényekkel kapcsolatos adatok. Személyazonosság-védelmet nyújtó Fogyasztói termékeink esetében az adatgyűjtés kiterjedhet a hitel- és személyazonosító adatokra is, amelyeket a visszaélések elkerülése és észlelése érdekében használunk fel.

Helyadatok

Egyes Szolgáltatások engedélyt kérhetnek az Ön helyadatainak eléréséhez. Ha engedélyt ad, a helyadatai gyűjtését GPS-, vezeték nélküli, illetve Bluetooth technológia igénybevételével végezzük. A mobileszköz-beállításokon keresztül Önnek lehetősége van a pontos helyadataihoz történő hozzáférés szabályozására. Az Ön hozzávetőleges helyadatainak meghatározása érdekében az Ön IP-címének is utánanézhetünk.

Hogyan használjuk fel az általunk gyűjtött adatokat?

Az Ön védelmének elősegítésére. Szolgáltatásunk a telepítéskor vagy annak használata közben az Ön eszközének vagy elektronikus környezetének hátterében fut annak érdekében, hogy elősegítse a hálózati fenyegetések előrejelzését, valamint az Ön, a készüléke és adatai hatékonyabb védelmét. A McAfee többek között az alábbiakra használhatja fel az adatokat:

 • A készülékeire küldött vagy a készülékeiről fogadott adatok elemzése a fenyegetések, sérülékenységek, vírusok, adathalász kísérletek, gyanús tevékenységek, levélszemetek és támadások elkülönítése és azonosítása, valamint a lehetséges fenyegetések Önnel történő közlése érdekben.
 • Fenyegetéseket felderítő hálózatokban történő részvétel, kutatás végzése, valamint termékek és szolgáltatások megfelelő átalakítása az új fenyegetésekre történő reagálás elősegítése céljából.
 • Az Ön adatainak kódolása, a készülék zárolása, valamint az Ön adatainak biztonsági mentése és helyreállítása.
 • A szolgáltatások frissítéseinek ellenőrzése, valamint a megfelelő működés biztosítása céljából a szolgáltatásaink teljesítményjelentéseinek elkészítése.
 • Személyazonosság-megfigyelő termékeink használata során az Ön adataival kapcsolatos visszaélések felkutatása.

Üzleti tevékenységünk elősegítésére. Az általunk gyűjtött információkat egyéb üzleti célokra, így többek között az alábbiakra is felhasználjuk:

 • A személyazonossága igazolása, valamint csalás megelőzése harmadik fél által biztosított biometrikus autentikációval az Ön eszközén.
 • Az Ön viselkedésének elemzésére annak érdekében, hogy webhelyünket és szolgáltatásainkat felmérjük, személyre szabjuk és tökéletesítsük, az új termékek és szolgáltatások fejlesztését is beleértve.
 • A véleményünk szerint az Ön érdeklődését felkeltő McAfee-termékek és -szolgáltatások hirdetése céljából.
 • Fiókok és licencek létrehozása és kezelése érdekében, ideértve a befizetések beszedését és feldolgozását, valamint a pénzügyi tranzakciók teljesítését.
 • Ügyféltámogatás, hibaelhárítás, előfizetés-kezelés, valamint kérésekre, kérdésekre és észrevételekre történő válaszadás céljából.
 • Tájékoztatás különleges eseményekről, programokról, felmérésekről, versenyekről, vetélkedőkről, egyéb ajánlatokról és promóciókról, valamint az azokban való részvétel kezelése érdekében.
 • Piac- és fogyasztói kutatások elvégzése, valamint trendelemzések készítése érdekében.
 • A blogjainkon, fórumainkon való megjelenés és más nyilvános kommunikációs formák lehetővé tétele érdekében.
 • Számviteli, ellenőrzési, számlázási, egyeztetési és beszedési tevékenységek végzése céljából.
 • Megelőzés, észlelés, azonosítás, vizsgálat és reagálás céljából a potenciális vagy tényleges igényekkel, kötelezettségekkel, tiltott magatartással és bűncselekményekkel kapcsolatban.
 • A jogszabály által biztosított jogok, vonatkozó jogi előírások, megállapodások és irányelvek betartása és érvényre juttatása érdekében.
 • A cookie-kat arra használjuk, hogy rögzítsük a webhelyünkkel való interakcióit.

Mesterséges intelligencia

Bizonyos esetekben mesterséges intelligenciát („AI”) használunk arra, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek, segítsük fejlesztőinket új szolgáltatások és termékek létrehozásában, és ügyfélszolgálatot nyújtsunk szolgáltatásainkhoz. Az AI-funkciók az általunk gyűjtött információkat az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink javítására, illetve a szolgáltatásainkkal kapcsolatban nyújtott támogatás javítására használják fel.

Külső felek hirdetései. Bizonyos velünk együttműködő külső hirdetők hirdetéseket jeleníthetnek meg vagy juttathatnak el Önhöz, amikor a webhelyünket böngészi, vagy valamely szolgáltatásunkat használja. E külső hirdetők hirdetéseik eredményességének mérése és a hirdetési tartalom személyre szabása érdekében adatokat gyűjthetnek az Ön webhellyel vagy szolgáltatásokkal –, illetve mások webhelyével vagy szolgáltatásaival – kapcsolatban végzett tevékenységéről. A cookie-król és az általunk használt más hasonló technológiai megoldásokról, valamint az Ön választási lehetőségeiről a https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal.html#cookie címen elérhető Cookie-közleményből tudhat meg többet. Ön lemondhat a célzott hirdetésekről, ha kitölti a https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal/data-request.html oldalon található Egyéni adatkérő űrlapunkat, és kiválasztja az „I would like to Opt Out of McAfee selling or sharing my personal data” (Szeretnék lemondani arról, hogy a McAfee eladja vagy megossza másokkal a személyes adataimat) lehetőséget.

Ha Ön beleegyezett, hogy szolgáltatásaink hozzáférjenek a helyadataihoz, akkor mobilon hirdető partnereink felhasználhatják őket, hogy célzott hirdetéseket jeleníthessenek meg Önnek. Ön a készülékén megadott helyadat-beállítások segítségével vonhatja vissza a helyadataival kapcsolatos információkhoz történő hozzáférést.

Egyéb felhasználási módok. Felhasználhatjuk azokat a személyes adatokat, amelyekhez jogos érdekünk fűződik, különösen közvetlen üzletszerzési, egyéni vagy piackutatási, csalás elleni védelemmel kapcsolatos vagy bármely egyéb, Önnel a Személyes adatok szolgáltatásakor közölt, vagy az Ön beleegyezésével megvalósított célból.

Kivel osztunk meg Személyes adatokat?

Általánosságban a jogszabályi előírásoknak megfelelően vagy az Ön beleegyezésével osztjuk meg az általunk gyűjtött adatokat a szolgáltatások nyújtása, az Önnel folytatott kommunikáció, szolgáltatásaink hirdetése és promóciója, valamint az üzleti tevékenységünkben bekövetkezett változások és átruházások megkönnyítése céljából. A személyes adatokat a következőképpen oszthatjuk meg:

 • A McAfee-vállalatcsoport jelenlegi és jövőbeli tagjaival a jelen nyilatkozatban leírt célokra.
 • A részünkre szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal (a további adatfeldolgozók listája a fogyasztói termékek vonatkozásában kérésre érhető el, ahol a hatályos jogszabályok megkövetelik);
 • Ha úgy véljük, hogy az adatmegosztás szükséges és megfelelő lépés fizikai, pénzügyi vagy egyéb kár, sérülés vagy veszteség megelőzése érdekében (ideértve a csalás és a hitelkockázatok megelőzését is).
 • Jogi, kormányzati vagy igazságszolgáltatási hatóságokkal, ezen hatóságok utasításainak vagy kérelmének megfelelően, illetve a hatályos jogszabályok előírásai szerint, vagy jogi tevékenységgel kapcsolatban – például idézésre való válaszként, illetve tiltott vagy jogellenes tevékenység gyanúja miatt indított nyomozás tekintetében –, vagy abban az esetben, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy a felhasználók tiltott vagy jogellenes tevékenységben vesznek részt, vagy abban az esetben, ha törvényi vagy szerződéses kötelezettség révén lehetővé tesszük az ügyfél vagy üzletfél számára, hogy a hatályos jogi előírásoknak eleget tegyen.
 • A ténylegesen vagy lényegileg az eszközeink vagy feladatköreink teljességét érintő felvásárlásokkal, összeolvadásokkal, értékesítésekkel és hasonló üzletátruházásokkal kapcsolatosan, illetve az ezekről való tárgyalások során, amennyiben a vállalati eszközeink részenként személyes adatokat ruházunk át vagy osztunk meg (feltéve, hogy a másik fél vállalja, hogy a jelen nyilatkozatnak megfelelő módon használja fel vagy osztja meg ezeket a személyes adatokat, valamint egyéb felhasználás vagy megosztás céljából megszerzi az Ön beleegyezését).
 • Az Ön beleegyezésével vagy az Ön rendelkezésére, mint például abban az esetben, amikor Ön úgy dönt, hogy információkat oszt meg, illetve nyilvánosan tesz közzé tartalmakat és kritikai észrevételeket (például közösségimédia-bejegyzések formájában).
 • Az Ön által belátása szerint választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót a termék, amelyre előfizetett.
 • Továbbá a McAfee megoszthat olyan összesített adatokat is, amelyek nem alkalmasak az Ön vagy bármely készülékének külső fél általi azonosítására.

Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak védelméről?

Az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok védelme érdekében adminisztratív, szervezeti, műszaki és fizikai védelmet alkalmazunk. Biztonsági ellenőrzéseink célja, hogy megőrizzék az adatok titkosságát, az adatintegritást és az adatok megfelelő szintű elérhetőségét.

Milyen választási lehetőségei vannak a személyes adataival kapcsolatban?

McAfee-fiókok. Ha regisztrálja a McAfee valamely Fogyasztói termékét, akkor Személyes adatait a profilja Saját fiók részében (https://home.mcafee.com/Secure/MyAccount/DashBoard.aspx?culture=hu-hu) bármikor megtekintheti és módosíthatja, vagy hozzánk is fordulhat az alábbiak szerint.

Ha Ön nem regisztrált McAfee-terméket, viszont valamely termékünk telepítve van a készülékén, akkor a kérdéses termék eltávolításával akadályozhatja meg, hogy a McAfee adatokat gyűjtsön a készülékéről.

A fiókja bezárását és a terméktámogatást illető egyéb kérdéseivel kapcsolatban keresse fel a https://www.mcafee.com/support/ címen a McAfee Ügyfélszolgálat oldalát, majd kattintson a „Terméktámogatás” lapfülre, azt követően pedig az országok listájáról válassza ki a sajátját.

Marketingcélú kommunikáció. Amennyiben Ön nem kíván marketingcélú leveleket kapni, úgy kattintson a McAfee-től kapott e-mailben található leiratkozási hivatkozásra, vagy látogasson el a https://home.mcafee.com/supportpages/unsub.aspx weboldalra.

Ha Ön úgy dönt, hogy nem kíván marketingcélú leveleket kapni, a McAfee akkor is kapcsolatban léphet Önnel tranzakciós, jogi vagy adminisztratív ügyekben, pl. biztonsági frissítések, termékek működése, valamint szolgáltatáskéréssel kapcsolatos kérdések tekintetében.

A személyes adatokhoz fűződő egyéni jogok

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban Önnek jogában áll: (i) visszaigazolást kérni arra vonatkozóan, hogy cégünk az Ön személyes adatait kezeli-e; (ii) személyes adataihoz hozzáférést (illetve azokról másolatot) igényelni; (iii) személyes adatainak hordozható másolatát megkapni, vagy arra kérni cégünket, hogy ezt az információt egy másik szervezetnek megküldjük (adathordozhatósághoz való jog); (iv) pontatlan, valótlan, hiányos vagy nem megfelelően feldolgozott személyes adatainak módosítását vagy javítását kérni; (v) személyes adatainak kezelését korlátozni; (vi) tiltakozni az Ön személyes adatainak cégünk általi kezelése ellen; valamint (vii) az általunk kezelt személyes adatainak törlését kérni, a törvény által előírt kivételeket leszámítva.

Az Egyesült Államokban lakhellyel rendelkező személyek a lakhelyük szerinti államban alkalmazandó törvényektől függően, kérhetik, hogy: (1) megerősítsék, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait; (2) hozzáférést adjanak, kijavítsák vagy töröljék az Önről tárolt személyes adatokat; (3) megkapják az ilyen személyes adatok hordozható másolatát; (4) korlátozzák vagy lemondják az Ön személyes adatainak bizonyos feldolgozásáról, például a célzott reklámozásról, a személyes adatok értékesítéséről vagy a jogi vagy hasonlóan jelentős következményekkel járó döntések elősegítése érdekében történő profilalkotásról; és/vagy (5) fellebbezzenek az Ön kérelmére adott döntésünk ellen. Kérésére az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk. Ha fellebbezni kíván a válaszunk ellen, kérjük, forduljon hozzánk a protectprivacy@mcafee.com e-mail-címen, és mi a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk. Ha Ön kaliforniai lakhellyel rendelkezik, kérjük, olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvényről (a továbbiakban: CCPA) szóló kiegészítést, amely további tájékoztatást ad a CCPA-nak megfelelően.

Amennyiben e jogok valamelyikét gyakorolni kívánja, tekintse meg egyedi adatkérelmi űrlapunkat, amely a https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal/data-request.html weboldalon található, vagy lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail-címen: protectprivacy@mcafee.com. Az ilyen irányú kérelmeket a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeljük. Az Ön adatainak védelme érdekében a kérésének teljesítése előtt lépéseket tehetünk az Ön személyazonosságának ellenőrzésére, amit az Ön által az Egyéni adatkérő űrlapon megadott információk felhasználásával teszünk meg. Egyes kérelmek esetében – ahol erre jogszabály engedélyt ad – adminisztrációs díjat számolhatunk fel. Minden esetben értesítjük a vonatkozó díjról, mielőtt teljesítenénk a kérését.

Meddig őrzi a McAfee az általa gyűjtött személyes adatokat?

A McAfee az Ön személyes adatait a jelen közleményben meghatározott célok érdekében szükséges legrövidebb ideig őrzi meg, nevezetesen addig: (i) ameddig Ön regisztrált felhasználónk vagy termékeink használója, vagy (ii) ameddig az Ön személyes adataira a jelen közleményben meghatározott törvényes célok érdekében szükség van, amelyekre cégünk megfelelő jogalappal rendelkezik, vagy (iii) ameddig az a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos üzleti érdekek, pl. belső jelentés és békéltetési célok, jótállás vagy az Ön által kért visszajelzés vagy információ nyújtása érdekében észszerűen szükséges.

Emellett releváns jogi követelés támasztása esetén jogunkban áll személyes adatait mindaddig tovább kezelni, ameddig az a követeléssel kapcsolatban szükséges.

A fenti időszakok (amennyiben alkalmazandók) lezárultát követően vagy véglegesen töröljük, megsemmisítjük, vagy személyazonosításra alkalmatlanná tesszük a kérdéses személyes adatot, hogy az a továbbiakban ne legyen az Ön személyéhez köthető.

Gyermekek adatvédelme

A McAfee bizonyos szolgáltatásai olyan biztonsági funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel a szülők nyomon követhetik gyermekük online tevékenységét, földrajzi helyzetét és azt, hogy mikor használ egy adott regisztrált készüléket. Ezek a szolgáltatások szülői hozzájáruláshoz kötöttek, és a gyermek készülékéről gyűjtött személyes adatokat szándékoltan kizárólag az adott szolgáltatás nyújtása céljából használjuk fel. E termékek lehetővé teszik a szülőknek, hogy bármikor töröljék gyermekük profilját. Ha úgy véli, hogy tévedésből gyűjtöttünk adatokat gyermekétől, vagy ha kérdése vagy aggodalma merülne fel a gyermekekkel kapcsolatos gyakorlatainkról, értesítsen minket az alábbiakban megadott elérhetőségeinken. Ha Ön még nem töltötte be 18. életévét, a szolgáltatások igénybevételéhez szülői engedély szükséges. A McAfee ösztönzi a szülőket, hogy erre vonatkozó engedélyük nélkül gyermekük soha ne adja ki valódi nevét, címét, valamint telefonszámát. Amennyiben arról értesül, hogy gyermeke az Ön engedélye nélkül adta meg nekünk a személyes adatait, Ön az alábbiakban megadott elérhetőségeinken hívhatja fel a figyelmünket erre. Ha arról értesülünk, hogy 13. életévét be nem töltött (egyes jogrendszerekben pedig 16. életév alatti) gyermektől gyűjtöttünk személyes adatokat, azonnal intézkedünk az információk törléséről és a gyermek fiókjának megszüntetéséről.

Adattovábbítás

A McAfee székhelye az Egyesült Államokban található (a címek az Elérhetőségeink menüpontban találhatók), azonban a világ számos más országában is folytatunk tevékenységet, illetve rendelkezünk szervezetekkel és szolgáltató partnerekkel. Következésképpen a McAfee és szolgáltatói olyan országokba is továbbíthatják személyes adatait, illetve olyan országokban is tárolhatják azokat vagy hozzáférhetnek azokhoz, amelyek az Ön országánál alacsonyabb szintű adatvédelmi elvárásokat támasztanak. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy Személyes adatai az adatfeldolgozás helyéül szolgáló országokban megfelelő védelemben részesüljenek.

Az Európai Gazdasági Térség és az Egyesült Királyság lakosai

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik, akkor Önre az alábbi rendelkezések is érvényesek.

Adatkezelő. Amennyiben Ön megvásárolta a McAfee Fogyasztói termékeit, a McAfee Ireland Limited adatkezelőként kezeli az Ön Személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja. Személyes adatait kizárólag az alábbi helyzetekben kezeljük:

 • Feladataink teljesítése érdekében az Önnel kötött szerződés alapján kell felhasználnunk az Ön Személyes adatait (pl. az Ön által megvásárolt vagy kért Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges befizetések feldolgozásához).
 • Az Ön személyes adatainak kezeléséhez jogos érdekünk fűződik. Például jogos érdekünk fűződik az Ön személyes adatainak feldolgozásához szolgáltatásaink nyújtása, védelmük biztosítása és tökéletesítésük érdekében, a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások Önnel való közlése céljából, valamint azért, hogy tájékoztassuk Önt az új termékekről és szolgáltatásokról.
 • Rendelkezünk az erre irányuló hozzájárulásával.
 • Az Ön személyes adatainak kezelése jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges.

Adattovábbítás. Az uniós jognak és a alkalmazandó uniós szabályozásoknak megfelelő általános szerződési feltételeken alapuló vállalatcsoporton belüli megállapodások keretében cégünk EGT-n vagy Svájcon kívüli országokba továbbít Személyes adatokat.

Egyéni jogokkal kapcsolatos kérelmek és a hozzájárulás visszavonása. A Személyes adatokhoz fűződő jogainak gyakorlására irányuló kérelmet a fenti „A Személyes adataival kapcsolatban milyen választási lehetőségei vannak?” című részben taglalt mechanizmusok alkalmazásával nyújthat be. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatainak cégünk általi kezeléséhez, hozzájárulását visszavonhatja ezen mechanizmusok alkalmazásával, illetve ha a lenti elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lép velünk.

Felügyeleti hatóság és panasztétel.

Ha Ön az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó érintett, és olyan aggályai merülnek fel az általunk, a személyes adatai feldolgozása során alkalmazott gyakorlatokkal kapcsolatban, amelyeket nem tudunk orvosolni, akkor Ön jogosult a lakóhelye, a munkahelye vagy a feltételezett adatvédelmi incidens helye szerint illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni, illetve az adatok védelmével kapcsolatban az ír felügyeleti hatósághoz fordulni a https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm, weboldalon vagy a +353 57 868 4800 telefonszámon keresztül. Ha Ön az Egyesült Királyságban érintett, ugyanezekkel a jogokkal rendelkezik, és gyakorolhatja azokat, ha kapcsolatba lép az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatalával a https://ico.org.uk/ webcímen vagy a +44 303 123 1113 telefonszámon.

Japán, Argentína és Kanada lakosai

Amennyiben Ön Japánban, Argentínában vagy Kanadában él, és személyes adataival – így például személyes adatainak a termékeink használata során történő gyűjtésével – kapcsolatos kérelemmel kíván fordulni a McAfee-hoz, úgy további információt az egyéni adatkérelmi űrlap használatával kaphat, amely a következő címen található: https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Kalifornia állam lakosai

A kaliforniai adatvédelmi jogok – az ügyfelek személyes adatainak marketingcélú felhasználását szabályozó „Shine the Light” törvény

A McAfee az Ön engedélye nélkül a tőle független harmadik felekkel a McAfee saját értékesítési céljaira való felhasználás céljából nem osztja meg az Ön személyazonosításra alkalmas adatait.

Kérjük, tekintse át a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvényről (a továbbiakban: CCPA) szóló kiegészítést, melyből megtudhatja, hogy a CCPA-nak megfelelően milyen további tájékoztatást nyújtunk.

Nevada állam lakosai

A McAfee nem értékesíti (a nevadai törvények szerinti értelmezésben) az Ön személyazonosító adatait kapcsolt vállalkozásnak nem minősülő harmadik feleknek. Amennyiben Ön kérvényezni szeretné, hogy a jövőben ne értékesítsük az Ön személyazonosító adatait, úgy ezt megteheti az alábbi elérhetőségeink egyikén.

Közlemény a személyes adatok továbbításáról

A McAfee Korea Limited eszközeit és alkalmazottait a Musarubra Korea Limited veszi át és működteti.

Az átadás eredményeként a személyes adatok a Musarubra Korea Limited céghez kerülnek. További részletekért, kérjük, olvassa el a személyes adatok továbbításáról szóló nyilvános közleményünket, amely a https://www.mcafee.com/content/dam/consumer/en-us/docs/legal/public-notice-for-personal-information-transfer-korea.pdf oldalon érhető el.

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében webhelyünk és szolgáltatásaink más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezeket a webhelyeket a McAfee-vel kapcsolatban nem álló vállalatok üzemeltetik. A hivatkozott webhelyek saját adatvédelmi irányelvekkel vagy nyilatkozatokkal rendelkezhetnek. Erősen ajánljuk ezek áttanulmányozását, ha felkeresi a kérdéses webhelyeket. Nem vállalunk felelősséget a McAfee vállalattól független webhelyek tartalmáért, adatvédelmi gyakorlataiért és használatáért.

Kapcsolatfelvétel

Látogasson el a https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal/privacy-contact.html oldalra, ha a jelen adatvédelmi közleménnyel vagy egyéb kapcsolódó adatvédelmi kérdéssel kapcsolatban szeretne hozzánk fordulni. A következő címekre is írhat nekünk:

Az Egyesült Államokban ajánlott küldemény útján:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002 USA

Az Európai Gazdasági Térség területén ajánlott postai küldemény útján:

Attn: McAfee Data Protection Officer
Data Business Services
Nördliche Münchner Straẞe 47
D-82031 Grünwald/ München
Germany
+49 (0)89 12501375-0

Az Egyesült Királyságban ajánlott postai küldemény útján:

McAfee
Attn: Data Privacy Officer
Jubilee House
Third Avenue
Globe Park
Marlow, Buckinghamshire
SL7 1EY
United Kingdom

Japánban ajánlott postai küldemény útján:

McAfee Co. Ltd.
Attn. Legal Department
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006 Japan

Dél-Korea területén ajánlott küldeményben:

Attn: Chief Privacy Officer, copy to the Legal Department – Privacy Office
McAfee Korea Limited
5F. Gangnam Finance Center
152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
Korea 06236

Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény kiegészítése

Érvényes: 2024. február 1-jétől

A módosított kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény (a továbbiakban: CCPA) értelmében a jelen kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény kiegészítését (a továbbiakban: CCPA-kiegészítés) a kaliforniai lakosok (a továbbiakban: fogyasztók vagy Ön) számára elérhetővé tesszük. Ez a CCPA-kiegészítés az adatvédelmi nyilatkozatunkban szereplő információkat egészíti ki. A jelen nyilatkozatban használt, de nem definiált nagybetűs kifejezések az adatvédelmi nyilatkozatban megadott jelentéssel bírnak.

Ez a CCPA-kiegészítés nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket a McAfee jelenlegi vagy korábbi álláspályázói, alkalmazottai, vállalkozói, tulajdonosai, igazgatói vagy tisztségviselői minőségükben gyűjtünk az egyénekről.

A személyes adatok kategóriái

A CCPA értelmében a „személyes adatok” olyan információk, amelyek egy adott fogyasztót vagy háztartást azonosítanak, illetve azzal kapcsolatosak vagy észszerűen kapcsolatba hozhatók vele. A „személyes adatok” körébe nem tartoznak bele a nyilvánosan elérhető adatok, anonimizált vagy összesített adatok, illetve az egyes ágazatonként meghatározott törvények védelme alatt álló adatok sem. Az „érzékeny személyes adatok” olyan információkat jelentenek, amelyek felfedik a fogyasztó társadalombiztosítási számát, vezetői engedélyének számát, személyazonosító számát vagy útlevélszámát; a fiókjához tartozó bejelentkezési adatokat, bankkártyaszámát, hitelkártyaszámát, illetve hitelkártyaszámát a hozzátartozó biztonsági vagy belépési kóddal, jelszóval vagy valamely fiókba való belépést lehetővé tevő adatokkal; pontos földrajzi helyzetét; faji vagy etnikai származását, vallási vagy filozófiai hitét, szakszervezeti tagságát; levelei, e-mailjei vagy szöveges üzenetei tartalmát – kivéve, ha a McAfee a kommunikáció címzettje –; továbbá genetikai adatait; és biometrikus információit.

Az alábbi táblázatokban meghatározzuk (1) a személyes adatok és az érzékeny személyes adatok kategóriáit (a CCPA-ban felsoroltak szerint), amelyeket gyűjteni és felhasználni tervezünk, és amelyeket az ezt előző 12 hónap során gyűjtöttünk és felhasználtunk; (2) azon harmadik felek kategóriáit, amelyeknek az egyes személyes adatok vagy érzékeny személyes adatok kategóriáit az előző 12 hónap során üzleti céljaink érdekében átadtuk; (3) az általunk a személyes adatok vagy érzékeny személyes adatok egyes kategóriáira vonatkozó megőrzési időszak meghatározására használt kritériumok; és (4) a személyes adatok és érzékeny személyes adatok azon kategóriái, amelyeket az előző 12 hónapon belül értékesítettünk vagy megosztottunk, ahogyan az „értékesítés” és a „megosztás” fogalmak CCPA-ban meghatározott értelme szerint.

A szó hagyományos értelmében nem értékesítjük a személyes adatokat pénzbeli ellenszolgáltatásért. Mivel azonban a CCPA szerinti „értékesítés” és „megosztás” fogalommeghatározások kellően tágak ahhoz, hogy adott esetben magukban foglalják az Ön adatainak bizonyos típusú hirdetési célú és marketingpartnerek számára történő közzétételét. A kaliforniai lakosok számára biztosítjuk a jogot ahhoz, hogy lemondjanak személyes adataik ilyen jellegű értékesítéséről vagy megosztásáról. Szándékosan nem adjuk el és nem osztjuk meg 16 év alattiak személyes adatait.

A gyűjtött személyes adatok kategóriái

Üzleti célból a harmadik felek mely kategóriáival osztunk meg adatokat

A megőrzési időszakra vonatkozó előírások

Értékesítjük és/vagy megosztjuk? Ha igen, akkor harmadik felek mely kategóriáival

Az olyan azonosítókat, mint például a név, levelezési cím, e-mail-cím, fiókhoz tartozó bejelentkezési adatok – ideértve az online azonosítókat, fizetési adatokat, számlázási címet, bankszámlaadatokat vagy más hasonló azonosítókat.

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Harmadik fél szolgáltatók, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, például informatikai és ügyfélszolgálati támogatást, valamint fizetési folyamatokat
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

A következő kritériumok alapján határozzuk meg, hogy mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatok egyes kategóriáit:

 • Az Önnel fennálló kapcsolatunk időtartama (például addig, amíg Ön fiókkal rendelkezik nálunk, vagy továbbra is előfizet termékeinkre, illetve használja azokat);
 • Ameddig észszerűen szükséges a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó üzleti célokra (például belső jelentési és egyeztetési célokra, garanciákhoz, vagy az Ön által kért visszajelzések vagy információk megadásához);
 • Attól függően, hogy van-e jogi kötelezettségünk (például bizonyos törvények előírják számunkra, hogy bizonyos ideig meg kell őriznünk az Ön tranzakcióinak nyilvántartását, mielőtt törölhetnénk azokat); vagy
 • Szükséges-e a megőrzés jogi helyzetünk fényében (például az alkalmazandó elévülési idők, peres ügyek vagy hatósági vizsgálatok tekintetében).

Igen

 • Marketing- és hirdetési hálózatok

A kaliforniai vagy szövetségi törvények szerinti védett besorolások alá tartozó tulajdonságok, mint például az életkor.

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Külső szolgáltatók
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

Lásd fent

Nem

Üzleti információk, mint például megvásárolt, beszerzett vagy fontolóra vett termékek vagy szolgáltatások előzményei, vagy egyéb vásárlási vagy fogyasztási előzmények vagy tendenciák.

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Külső szolgáltatók
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

Lásd fent

Nem

Internetes vagy más hasonló hálózati tevékenység, például böngészési előzmények, keresési előzmények, illetve a fogyasztó weboldallal, alkalmazással vagy hirdetéssel történt interakciójára vonatkozó információk.

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Külső szolgáltatók
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

Lásd fent

Nem

Geolokációs adatok, például pontos fizikai elhelyezkedés vagy mozgás.

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Külső szolgáltatók
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

Lásd fent

Nem

Más személyes adatokból levont következtetések a fogyasztó személyes preferenciáit vagy jellemzőit, pszichológiai tendenciáit, hajlamait, viselkedését, attitűdjeit, intelligenciáját, képességeit és adottságait tükröző fogyasztói profil létrehozása érdekében.

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Külső szolgáltatók
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

Lásd fent

Nem

A fogyasztó által a Szolgáltatásokba feltöltött képek, például profilképek vagy „avatarok”, amelyek nem a fogyasztó egyedi azonosítására szolgálnak

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Külső szolgáltatók
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

Lásd fent

Nem

Az alábbiakban érzékeny személyes adatokkal kapcsolatban adunk tájékoztatást:

A gyűjtött érzékeny személyes adatok kategóriái

Üzleti célból a harmadik felek mely kategóriáival osztunk meg adatokat

A megőrzési időszakra vonatkozó előírások

Értékesítjük és/vagy megosztjuk? Ha igen, akkor harmadik felek mely kategóriáival

A fogyasztói fiók bejelentkezési adatai, pénzügyi számla-, bankkártya- vagy hitelkártyaszámát bármely előírt biztonsági vagy hozzáférési kóddal, jelszóval vagy a számlához való hozzáférést lehetővé tevő hitelesítő adatokkal együtt.

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Külső szolgáltatók
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

Lásd fent

Nem

A fogyasztó pontos földrajzi helyének meghatározása

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Harmadik fél szolgáltatók, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekünk
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

Lásd fent

Nem

A fogyasztó faji vagy etnikai származása, vallási vagy filozófiai meggyőződése, illetve szakszervezeti tagsága

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Külső szolgáltatók
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében

Lásd fent

Nem

A fogyasztó e-mail-üzeneteinek tartalma (a nekünk küldött üzenetek tartalmán kívül)

 • Kapcsolt vállalkozásaink
 • Külső szolgáltatók
 • Állami hatóságok vagy más felek a törvény értelmében
 • Az Ön által választott személyekkel, amennyiben lehetővé teszi Önnek ezt a funkciót az a termék, amelyre előfizetett.

Lásd fent

Nem

A személyes adatok forrásai

A fent felsorolt személyes adatok kategóriáit (beleértve az érzékeny személyes adatokat is) közvetlenül Öntől vagy azokról az eszközökről, amelyekre a szolgáltatásokat telepítette, valamint a következő forráskategóriákból szerezzük be: kapcsolt vállalkozásaink, nyilvánosan elérhető adatbázisok, harmadik fél üzleti partnerek, közösségi médiaoldalak és egyéb harmadik felek által biztosított források.

A személyes adatok használata

A személyes adatokat (az érzékeny személyes adatokat is ideértve) az adatvédelmi nyilatkozatunkban leírtak szerint különböző üzleti és kereskedelmi célokra használjuk fel.

A CCPA szerinti jogok és kérelmek

A kaliforniai lakosok a CCPA értelmében a következő típusú kérelmeket nyújthatják be:

Az adatok megismerése, törlése vagy javítása

Az adatok megismerése iránti kérelmek

Ön kérheti, hogy a következő tájékoztatást adjuk az Ön személyes adatainak (beleértve az érzékeny személyes adatokat is) az elmúlt tizenkét (12) hónapban vagy más, a CCPA által meghatározott időszakban történt gyűjtéséről és felhasználásáról: (1) az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriái; (2) azon források kategóriái, ahonnan ezeket a személyes adatokat gyűjtöttük; (3) azon személyes adatok kategóriái, amelyeket értékesítettünk, megosztottunk vagy átadtunk harmadik félnek; (4) azon címzettek kategóriái, akik felé ezeket az adatokat értékesítettük, megosztottuk vagy átadtuk; (5) a személyes adatok értékesítésének, megosztásának vagy átadásának üzleti vagy kereskedelmi célja; és (6) az Önről gyűjtött konkrét adatok. Az Önről 2022. január 1. után gyűjtött adatokat – az alkalmazandó jogszabályok függvényében – a tizenkét (12) hónapos időszakon túl is kérheti.

Az adatok törlése iránti kérelmek

Ön kérheti, hogy töröljük az Öntől gyűjtött személyes adatokat. A CCPA-ban meghatározott kivételekkel összhangban bizonyos esetekben korlátozhatjuk vagy elutasíthatjuk az Ön törlés iránti kérelmét.

Az adatok helyesbítése iránti kérelmek

Ön kérheti, hogy helyesbítsük az Önről tárolt pontatlan személyes adatokat – a személyes adatok jellegétől és a személyes adatok feldolgozási céljától függően.

Hogyan nyújthatja be az adatok megismerése, törlése vagy helyesbítése iránti kérelmeit

Az adatok megismerése, törlése és/vagy helyesbítése iránti kérelmét a protectprivacy@mcafee.com e-mail-címre vagy a https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal/data-request.html webcímen elérhető egyedi adatkérelmező űrlap segítségével küldheti el.

A kérelem tárgyát képező személyes adatok típusát és érzékenységét figyelembe véve – az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően – ellenőrizzük és adunk választ az Ön kérelmére. Előfordulhat, hogy további személyes adatokat kell kérnünk Öntől, például e-mail-címet, lakóhely szerinti országot vagy levelezési címet, hogy ellenőrizzük személyazonosságát és védekezzünk a csalás céljával benyújtott kérelmekkel szemben. Ha Ön jelszóval védett fiókot tart fenn nálunk, a fiókjára vonatkozó meglévő hitelesítési gyakorlatunkon keresztül ellenőrizhetjük személyazonosságát, és a személyes adatainak közlése vagy törlése előtt újbóli hitelesítést kérhetünk Öntől. Ha törlési kérelmet nyújt be, megkérhetjük, hogy erősítse meg a kérelmét, mielőtt személyes adatai ténylegesen törlésre kerülnének.

Az adatok értékesítésének vagy megosztásának tiltására irányuló kérelmek

Önnek lehetősége van arra, hogy megtiltsa a személyes adatok értékesítését vagy megosztását.

Ha le szeretné tiltani az értékesítést vagy megosztást, kérjük, látogasson el a „Ne értékesítsék vagy osszák meg személyes adataimat” oldalra a következő webcímen: https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal/data-request.html. Ha Ön kaliforniai (vagy coloradói) lakos, akkor bekapcsolhatja a globális adatvédelmi kontrollt (Global Privacy Control, GPC) is, hogy letiltsa személyes adatainak értékesítését vagy megosztását más jellegű hirdetések megjelenítése céljából. További részletek a Global Privacy Control webhelyén találhatók.

Az érzékeny személyes adatok felhasználásának korlátozására irányuló kérelmek

Ön kérheti, hogy az Önről gyűjtött érzékeny személyes adatok felhasználását az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges mértékre korlátozzuk.

Ha azt szeretné kérni, hogy korlátozzuk az Ön érzékeny személyes adatainak felhasználását, kérjük, látogasson el az „Érzékeny személyes adataim felhasználásának korlátozása” oldalra a következő webcímen: https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Meghatalmazottak

Ha kaliforniai lakos nevében meghatalmazottként szeretne kérelmet benyújtani, a fent említett benyújtási módszereket használhatja. Az ellenőrzési folyamat részeként kérhetjük, hogy adott esetben nyújtson be bizonyítékot az Ön meghatalmazotti státuszára vonatkozóan, amely magában foglalhatja a kaliforniai államtitkárnál a kaliforniai üzleti tevékenység nyilvántartásba vételének igazolását is; és/vagy a kaliforniai lakostól származó meghatalmazást a hagyatéki törvény 4121–4130. szakaszai szerint;

Ha Ön egy kaliforniai lakos nevében nyújt be adatmegismerési, törlési vagy helyesbítési kérelmet, és nem bocsátotta rendelkezésünkre a 4121–4130. szakaszok szerinti meghatalmazást a megfelelő személytől, akkor azt is kérhetjük ettől a személytől, hogy személyazonosságát közvetlenül nálunk igazolja; vagy közvetlenül igazolhatja, hogy engedélyt adott Önnek az adatmegismerési vagy törlési kérelem benyújtására.

A megkülönböztetés tilalma

Önnek joga van ahhoz, hogy a CCPA bármely jogának gyakorlása miatt ne érhesse törvénysértő megkülönböztető bánásmód.

Pénzügyi ösztönzőkről szóló értesítés

Időnként programot, juttatást vagy egyéb ajánlatot kínálhatunk fel olyan személyes adatok gyűjtéséért, megőrzéséért, értékesítéséért vagy megosztásáért cserébe (együttesen a továbbiakban: pénzügyi ösztönzők), mint amilyenek az Ön elérhetőségi adatai. Bármilyen általunk nyújtott kedvezmény az Ön személyes adatainak becsült értékének észszerű, de kizárólagos meghatározásán alapul, melynél többek között figyelembe vesszük az ilyen adatokból származó várható bevételekre vonatkozó becsléseket, az ilyen adatok gyűjtése, tárolása és felhasználása során felmerülő várható kiadásokat, valamint az ilyen adatoknak az üzletmenetünkben való felhasználása során felmerülő várható kiadásokat, továbbá az ilyen adatoknak az üzletmenetünkben jelentkező becsült értékével összefüggő szempontokat – a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon. Szükség szerint további értesítést küldhetünk az adott pénzügyi ösztönző részleteiről. A pénzügyi ösztönző programokban való részvétel csak önkéntes alapon lehetséges. Ha Ön a későbbiekben ki kíván lépni egy pénzügyi ösztönző programból, akkor az alábbi elérhetőségeken keresztül juttathat el hozzánk egy erről szóló kérelmet.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van ezzel a CCPA-kiegészítéssel vagy az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

Cookie-közlemény


Hatálybalépés napja: 2024. március 1.

A webhelyeink és mobilalkalmazásaink (együttesen a „Szolgáltatások”) cookie-kat és hasonló technológiai megoldásokat használnak annak érdekében, hogy személyre szabott információk biztosításán, valamint a felhasználók marketing- és termékpreferenciáinak megjegyzésén és a megfelelő információkhoz való hozzásegítésén keresztül a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A jelen Közlemény azt ismerteti, hogy miként használja a McAfee, valamint kapcsolt vállalkozásai és partnerei a cookie-kat és más hasonló technológiai megoldásokat a fenti célokra.

Milyen technológiai megoldásokat használ a McAfee és partnerei?

Számos szolgáltatáshoz hasonlóan mi és a partnereink cookie-kat és hasonló technológiákat használunk például a felhasználói élmény biztosítására és javítására és a hirdetések testre szabására. Az általunk és partnereink által használt cookie-k és hasonló technológiák többek között az alábbiak:

 • Cookie-k. A cookie-k a böngészőjében vagy készülékén a webhelyek meglátogatásakor elhelyezett, általában betűkből és számokból álló kis fájlok. A cookie-kat széles körűen használják a webhelyek működésének elősegítésére, a hatékonyságuk növelésére és elemzési információk biztosítására.

 •  SDK-k. Az SDK-k a partnereink által biztosított kódblokkok, amelyeket mobilalkalmazásaink telepíthetnek. Az SDK-k segítenek megérteni, hogyan használja mobilalkalmazásainkat, és bizonyos adatokat gyűjtenek az Ön által az alkalmazás elérésére használt készülékről és hálózatról vagy a készülékére telepített más alkalmazásokról. Az SDK-k gyakran megosztják a készülékéhez hozzárendelt mobilhirdetési azonosítót (melyet az Apple-készülékeken „IDFA-nak” vagy „ID for Advertisingnak” (hirdetési azonosítónak), az Android-készülékeken pedig „Advertising ID-nak” neveznek).

 • Flash-cookie-k. A flash-cookie a számítógépén elhelyezett kisméretű adatfájl, amely Adobe Flash vagy más hasonló, az Ön számítógépébe épített vagy arra letöltött és telepített technológiát használ. Ezeket a technológiákat a felhasználói élmény személyre szabásához és javításához, folyamatok lebonyolításához és beállításai személyre szabásához és tárolásához használjuk. A flash-cookie-k lehetővé tehetik a webhelyeinket meglátogató felhasználóknak, hogy beállítsák a videók alapértelmezett hangerejét, játékokat játsszanak, vagy kérdőíveket töltsenek ki, és a látogatók számára legérdekesebb tartalmak beazonosításán keresztül segítenek fejleszteni webhelyeinket. Ide kattintva  megismerheti, hogyan kezelje a Flash-cookie-k adatvédelmi és tárolási beállításait.

 • Adatgyűjtő jelek. Az adatgyűjtő jel egy nagyon kicsi, átlátszó képfájl, amely a felhasználónak az adott webhelyen vagy webhelyek egy adott csoportján való mozgásának nyomon követésére szolgál. Az adatgyűjtő jeleket más néven „webpoloskáknak” vagy „átlátszó gif-eknek” is nevezik. Az adatgyűjtő jelek a cookie-kkal együttesen is használhatók, hogy segítsenek megérteni, hogyan navigálnak végig az adott webhely felhasználói a webhelyen.

 • Helyi tárhely. A helyi tárhely magában foglalja a HTML5-fájlok helyi tárhelyét és a böngésző-gyorsítótárat. Ezek a technológiai megoldások lehetővé teszik az adatok tárolását helyben a böngészőjében vagy készülékén.

A McAfee és partnerei, valamint szolgáltatói különböző típusú cookie-kat használnak, a következők szerint:

Kategória Cél
Nélkülözhetetlen Ezek a cookie-k elengedhetetlenek szolgáltatásaink működéséhez (lehetővé teszik például, hogy bejelentkezzen a webhelyek biztonságos területeire, vagy használja a bevásárlókosarat). Ezek a cookie-k lehetővé teszik a Szolgáltatásokon belül való mozgást és azok funkcióinak használatát.
Testreszabás Ezen cookie-k alapján látjuk, hogy Ön mikor tér vissza a Szolgáltatásokhoz. Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre tudjuk szabni a megjelenő tartalmat, név szerint tudjuk Önt üdvözölni, valamint meg tudjuk jegyezni preferenciáit (a kiválasztott nyelvet és régiót stb.).
Elemzés és kutatás A cookie-k alapján elemezni tudjuk a Szolgáltatások használatát Szolgáltatásaink működésének javítása és optimalizálása céljából. Ezeket a cookie-kat használhatjuk például annak biztosításához, hogy a látogatók könnyen megtalálják a keresett információkat.
Hirdetések A cookie-k segítségével rögzítjük online tevékenységeit, beleértve Szolgáltatásaink használatát, a felkeresett webhelyeket, illetve azokat a hivatkozásokat és reklámokat, amelyekre rákattintott. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön érdeklődésének szempontjából releváns hirdetéseket és egyéb tájékoztatókat tudjunk megjeleníteni.

Milyen választási lehetőségeim vannak a cookie-kkal és más hasonló technológiai megoldásokkal kapcsolatban?

A cookie-k és hasonló technológiák használatával kapcsolatban többféle választási lehetőség áll rendelkezésére:

 • A böngészője beállításainak módosításával eldöntheti, hogy elfogadja-e a cookie-kat. El is távolíthatja a cookie-kat a böngészőjéből. A böngészőben tárolt cookie-k használatával kapcsolatos további információért kövesse a böngészőben található utasításokat. Ne feledje, hogy ha blokkolja a cookie-kat, azzal befolyásolhatja webhelyeink működését.

 • Az általunk választott hirdetéstechnológiai partnerek lehetőséget biztosíthatnak Önnek, hogy megtiltsa a webhelyek látogatására és az alkalmazáshasználatra vonatkozó információknak az Ön érdeklődési körének megfelelő célzott hirdetések szolgáltatására való felhasználását. Az érdeklődési körön alapuló hirdetésekről, és arról, hogyan tilthatja meg a böngészési tevékenységének érdeklődési körön alapuló hirdetés céljából való felhasználását, további információt a következő webhelyeken talál: Digital Advertising Alliance, the Network Advertising Initiative és  Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • Ha Ön kaliforniai vagy coloradói lakos, akkor bekapcsolhatja a globális adatvédelmi kontrollt (Global Privacy Control, GPC), hogy letiltsa személyes adatainak értékesítését vagy megosztását más jellegű hirdetések megjelenítése céljából. További részletek a Global Privacy Control webhelyén találhatók.

 • A készülékbeállítások lehetővé tehetik, hogy megtiltsa a mobilalkalmazás használatával kapcsolatos adatok érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítésére való felhasználását. Ezt az opciót az iOS-eszközöknél „Limit Ad Tracking” (hirdetéskövetés korlátozása), Android-eszközöknél pedig „Opt Out of Interest-Based Advertising” (Érdeklődésen alapuló hirdetések kikapcsolása) vagy „Opt out of Ads Personalization” (A hirdetések személyre szabásának letiltása) néven találja meg.

 • Bizonyos McAfee-termékeket ingyenesen teszünk elérhetővé. Annak érdekében, hogy ezek a termékek továbbra is díjmentesen elérhetők maradjanak, felhasználhatjuk az Ön által meglátogatott webhelyek vagy az Ön által használt mobilalkalmazások adatait az érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítésére. Ezt a készülékére vonatkozó adatok – például a készülék- és hirdetési azonosítóinak, valamint a webböngészési tevékenységének vagy alkalmazáshasználati adatainak – partnereinkkel történő megosztásával érjük el. Ezekkel az információkkal Ön személyesen nem azonosítható, és a partnereinknek szerződéses úton megtiltjuk, hogy a rendelkezésre bocsátott információk alapján azonosítani próbálják Önt. Ön az adatmegosztást tartalmazó termékek beállításaiban tilthatja meg az adatok e célból történő felhasználását.

 • Végül pedig részt veszünk a Facebook Audience Network hálózatban, amely lehetővé teszi a csatlakozó vállalatoknak, hogy a hálózat részét képező alkalmazásokban és webhelyeken hirdetéseket jelenítsenek meg a Facebook felhasználóinak. A Facebook segít személyre szabni a hirdetéseket, hogy azok relevánsak és hasznosak legyenek. A Facebook hirdetéspreferencia-eszközében megtekintheti és módosíthatja preferenciáit, ideértve annak meghatározását is, hogy szeretne-e ilyen személyre szabott hirdetéseket kapni webhelyeinken és alkalmazásainkban.
   

Hogyan reagál a McAfee a „Nincs nyomon követés” jelekre?

Az iparágon belül egyelőre nincs általánosan elfogadott gyakorlat a Do Not Track jelzésekre való reagálásra. A McAfee Szolgáltatásai és webhelyei jelenleg nem reagálnak a felhasználó Do Not Track jelzéseire.

Elérhetőségeink

Ha bármiféle kérdése merül fel azzal kapcsolatosan, hogy hogyan használjuk a cookie-kat és hasonló technológiákat, kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken. Kérjük, adja meg saját elérhetőségeit, és írja le részletesen az aggályait.

Az Amerikai Egyesült Államokban erre a címre írhat:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office 
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

Az Európai Gazdasági Térség területén erre a címre írhat:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

Bármikor panaszt tehet az Adatvédelmi biztosnak, aki Írországban az adatvédelmi felügyeletet gyakorolja, a következő oldalon:  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm.

Japánban erre a címre írhat:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006 Japan

McAfee-licencmegállapodás


Üdvözli a McAfee!

Mielőtt megtenné az első lépéseket, röviden beszélgetnünk kell a feltételekről. Ezek a feltételek ismertetik a szoftvereink és szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Ezek nagyon fontosak, ezért kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket a feltételeket és a kapcsolódó hivatkozásokat is, mivel ezek annak a megállapodásnak a részét képezik, amely Ön és a mi vállalatunk között jött létre.

Néhány dolog, amit érdemes észben tartani, miközben ezt olvassa...

 1. Amikor félkövér betűkkel szedett szót lát, az a szó ebben a dokumentumban minden alkalommal ugyanazzal a jelentéssel bír.
 2. Az elfogadás gombra kattintással, a szoftver telepítésével vagy használatával, illetve szolgáltatások igénybevételével (függetlenül attól, hogy mi vagy valamelyik partnerünk nyújtja-e), Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Ha nem fogadja el vagy nem követi az általuk leírt szabályokat, akkor nem használhatja a szoftvereket és szolgáltatásokat.
 3. Amikor azt a kifejezést használjuk, hogy „McAfee”, vagy „mi”, akkor ezzel arra a McAfee-szervezetre gondolunk, amely az Ön régiójában szoftvereket és szolgáltatásokat nyújt.
 4. Amikor azt a kifejezést használjuk, hogy „Ön” , akkor Önre vagy arra a személyre gondolunk, aki képviselheti a vállalkozást vagy céget.
 5. Ha Ön az Egyesült Államokban él, akkor ne lapozza át a kötelező döntőbíráskodásról és a csoportos kereset kizárásáról szóló fejezeteket. Ezek a fejezetek fontos tudnivalókat tartalmaznak a jogviták rendezéséről.
 6. Ha Ön Ausztráliában, Franciaországban, Németországban vagy Hollandiában él, akkor olvassa el a dokumentum végén található, Önre vonatkozó feltételeket.

Mi a helyzet az adataim védelmével?

Nagy rajongói vagyunk az adatvédelemnek, azonban ismernünk kell néhány személyes adatát, mielőtt használni tudja a szoftvert és szolgáltatásokat. Olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat, hogy megtudja, hogyan és miért gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg személyes adatait webhelyeinken, termékeinken és szolgáltatásainkon keresztül, valamint azt is, hogy miként gyakorolhatja az adataihoz fűződő jogait.

Mit tehetek a McAfee szoftvereivel és szolgáltatásaival?

Amikor megvásárolja szoftverünket vagy szolgáltatásainkat, akkor korlátozott licencet kap. Ez azt jelenti, hogy mi, a partnereink és beszállítóink továbbra is a szoftverhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogok tulajdonosai maradunk. Ezeknek e feltételek szerinti használatát tesszük lehetővé.

Ha az Ön licence személyes használatra szól:

Az előfizetett szoftverhez és a szolgáltatásokhoz olyan licencet adunk, amely csak és kizárólag az Öné. Ezt a licencet nem adhatja át másnak.

A licenc használatát az alábbiak szerint tesszük lehetővé:

 • Mindaddig, amíg megfizeti az előfizetésére vonatkozó díjakat, illetve ameddig az előfizetése le nem jár.
 • Az Ön által, a vásárlás időpontjában választott időtartamra, illetve ha nem választotta ki az előfizetés időtartamát, akkor egy évre.
 • A vásárláskor Ön által kiválasztott számú eszközön és felhasználóval. Ha ezt nem választotta ki, akkor csak egy eszközön, egy felhasználó használhatja a licencét.
 • Ha az Ön eszközei és operációs rendszerei megfelelnek a követelményeinknek. Önnek kell gondoskodnia arról, hogy az eszközei naprakészek legyenek, és megfeleljenek ezeknek a követelményeknek. (A biztonság szempontjából is bölcs dolog naprakészen tartani az eszközeit.)

Ha új eszközt állít be, és az e-mail-címéhez már van egy meglévő előfizetés, akkor automatikusan a meglévő előfizetést alkalmazzuk az eszközre, az eszközhöz esetlegesen elérhető korlátozott próbaidőszak helyett. Ha több előfizetés is kapcsolódik az e-mail-címéhez, akkor az adott eszközhöz a legmegfelelőbb előfizetést választjuk ki.

Ha kisvállalkozáshoz tartozó licencet használ:

Az Ön által előfizetett szoftverre és szolgáltatásokra szóló licencet kap a fenti feltételeknek megfelelően. Az egyetlen különbség, hogy a kisvállalkozás által foglalkoztatott személyek is használhatják a szoftvert és a szolgáltatásokat, viszont ez a használat csak belső céges tevékenységekre irányulhat.

Gondoskodnia kell arról, hogy regisztráljon minden megvásárolt licencet a fiókprofiljához tartozó e-mail-cím használatával. Ha új licenceket vásárol ugyanezzel az e-mail-címmel, akkor azokhoz a korábban megvásárolt licencekkel azonos megújítási dátumot állítjuk be. A költségeket automatikusan arányosítjuk, hogy az új licencek rövidebb, kezdeti időtartamát tükrözzék. A más e-mail-címekkel vásárolt további licenceket nem társítjuk a fiókjához, a vásárláskor beállított időtartamra szólnak, és árengedmény sem érvényesíthető rájuk.

Mi a helyzet az ingyenes szoftverekkel és szolgáltatásokkal?

Olykor ingyenesen kínálunk szoftvereket és szolgáltatásokat, például előfizetésen belül egy kiegészítő funkciót, egy előzetes kiadást, egy bétaverziójú szoftvert vagy egy szívességi szolgáltatást. Ezzel ellentétes kijelentésünk hiányában a jelen megállapodás feltételei az ingyenes szoftverekre és ajándékszolgáltatásokra is vonatkoznak. Egyes korlátozások is érvényesek, de erről tájékoztatni fogjuk, amikor ingyenes szoftvert vagy ajándékszolgáltatást teszünk elérhetővé. Az ingyenes szoftvereket és ajándékszolgáltatásokat addig használhatja, amíg ezeket biztosítjuk.

Mi a helyzet a kiskorúakkal?

Ha Ön 18 év alatti vagy az Ön joghatósága szerinti nagykorú, nem fogadhatja el ezeket a feltételeket, és nem használhatja a szoftvert és a szolgáltatásokat, kivéve, ha egy szülő az Ön nevében, egy családi csomag részeként elfogadta ezeket a feltételeket. Egyes funkciók nem érhetők el minden korosztály számára.

Ezenkívül minden felhasználónak be kell tartania a törvényeket a szoftver és a szolgáltatások használata során. Ha az Ön által megvásárolt termék felügyeleti funkciókat tartalmaz, akkor a gyermekek felügyeletére és megfigyelésére való használatukhoz törvény szerinti joggal és felhatalmazással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy Ön a gyermek szülője vagy törvényes gyámja, illetve más jogi felhatalmazással bíró személy. A McAfee elvárja, hogy szoftvereinket és szolgáltatásainkat a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja.

Mit tehetek a McAfee szoftvereivel és szolgáltatásaival?

A szoftver és szolgáltatások tulajdonosaiként vagy licencadóiként minket megillető jogokat törvény védi. Ez azt jelenti, hogy ha Ön az alábbiakban felsorolt, vagy azokhoz hasonló tevékenységet folytat, akkor az valószínűleg az előfizetése törlésével fog járni, illetve további lépéseket is tehetünk. Ön nem akarja ezt. Íme néhány példa: Ne…??/p>

 • próbálja meg kinyerni a forráskódot, így például visszafejteni vagy alkotóelemeire bontani a szoftvert vagy a szolgáltatásokat;
 • módosítsa a szoftvert vagy a szolgáltatásokat;
 • hozza forgalomba, így például ne értékesítse, bérelje vagy adja bérbe a szoftvert vagy a szolgáltatásokat;
 • használja a szoftver vagy a szolgáltatások kalózverzióit;
 • hozzon létre a szoftveren vagy a szolgáltatásokon alapuló terméket vagy szolgáltatást;
 • adja át a szoftvert vagy a szolgáltatásokat másoknak, így például allicencbe adás vagy átruházás útján;
 • használja a szoftvert vagy a szolgáltatásokat törvénytelen célokra;
 • hozzon létre másolati példányokat (a biztonsági másolatokon kívül) a szoftverből;
 • akadályozza, hogy a szoftvert vagy a szolgáltatásokat mások használni tudják;
 • próbálja megkerülni a szoftverben és a szolgáltatásokban alkalmazott műszaki védelmet;
 • lépje túl a tárolható tartalomra vagy sávszélességre vonatkozó korlátozásokat;
 • használjon több felhasználóval rendelkező terméket arra, hogy másokat az engedélyük nélkül nyomon kövessen vagy felügyeljen;
 • telepítse a szoftvert vagy a szolgáltatásokat a megengedettnél több eszközre (például amikor az eszköz értékesítését vagy átruházását megelőzően nem törli a szoftvert vagy a szolgáltatásokat); vagy
 • folytassa a szoftver vagy a szolgáltatások használatát, miután a szoftver vagy a szolgáltatások használatára vonatkozó joga lejárt vagy megszűnt.

Műszaki támogatás

Azon szoftverre és szolgáltatásokra, amelyekhez műszaki támogatás vehető igénybe, az előfizetése időtartamára általános támogatást biztosítunk. A szoftver vagy a szolgáltatások megvásárlásakor ellenőrizze a számlát, hogy megtudja, mennyi időre szól az előfizetése. Általános támogatási csomagjaink, szabályzataink és eljárásaink bizonyos időnként változhatnak, és országonként eltérők lehetnek.

Hogyan működnek a McAfee szoftverek és szolgáltatások frissítései?

Rendszeresen megjelentetünk verziófrissítéseket, javításokat és módosításokat a szoftvereinkhez és a szolgáltatásainkhoz (a továbbiakban: frissítések). Miután egy frissítés elérhetővé vált, a szoftver vagy a szolgáltatások korábbi verzióihoz a továbbiakban már nem biztosítunk támogatást. Annak érdekében, hogy Ön mindig igénybe tudja venni a legújabb fejlesztésű funkcióinkat, Ön beleegyezik abba, hogy miközben Ön más tevékenységet folytat, mi a háttérben frissítéseket telepíthetünk. Ingyenes szoftverekhez és ajándékszolgáltatásokhoz is biztosíthatunk frissítéseket, erre azonban nem vállalunk kötelezettséget.

Mi történik akkor, amikor a McAfee megszüntet egy szoftvert, szolgáltatást vagy funkciót?

Időnként megszüntethetünk vagy eltávolíthatunk bizonyos szoftvereket vagy szolgáltatásokat, illetve megszüntethetjük vagy eltávolíthatjuk szoftvereink vagy szolgáltatásaink bizonyos elemeit. Amikor bármelyiket a továbbiakban nem szerepeltetjük kínálatunkban, nem újítjuk meg, illetve bármelyiknél lejár az értékesítési időszak, akkor ezt követően Önnek nem lesz lehetősége megújítani az előfizetését. Nagyon sajnáljuk, de ahhoz, hogy újabb és még jobb termékeket alkothassunk, olykor meg kell szüntetnünk a régebbi termékekhez nyújtott támogatást. Ugyancsak változtatásokra lehet szükség a szoftverekben és a szolgáltatások egyes elemeiben, ha ezt a harmadik fél platformok és szoftverek szükségessé teszik, melyek a mi kontrollunkon kívül esnek.

Fizetés és automatikus megújítás

Ha Ön a McAfee-től vásárolta a szoftverét, nem pedig egy harmadik féltől, akkor a fizetési adatai megadásakor (bankkártya vagy hitelkártya, illetve más fizetési mód) Ön felhatalmaz minket arra, hogy a választott fizetési módnak megfelelően terhelést hajtsunk végre az eredeti vásárlási összeg, illetve az előfizetés későbbi megújításaikor. Abban az esetben, ha Ön egynél több fizetési módot ad meg, Ön felhatalmaz minket (vagy meghatalmazott partnerünket), hogy automatikusan megterheljük ezeket az alternatív fizetési csatornákat, ha az elsődleges fizetési móddal probléma merülne fel. Ha nem szeretné, hogy a McAfee felszámolja Önnek az alternatív fizetési módok díját, törölheti azokat a Saját fiók oldalon, azonban a McAfee legfeljebb 12 hónapig megőrzi az utoljára használt fizetési módot, hogy rendezze az esetlegesen fennálló tartozásokat.

A fizetési adatai módosítása

Ha bármelyik fizetési adata megváltozik (például a kártyaszám vagy a lejárati dátum), kérjük, a lehető leghamarabb értesítsen minket a fizetési adatok frissítésével a Saját fiók oldalon (vagy a Biztonsági konzolon a kisvállalati termékek esetében), hogy a megújítás alkalmával továbbra is biztosítani tudjuk a szoftvert és a szolgáltatásokat.

Olykor a kártya kibocsátójától vagy a kártyát üzemeltető rendszerétől is kaphatunk hitel- vagy bankkártyaadatokat, melyekkel automatikusan frissítjük az Ön fizetési adatait. Ezenkívül újból megkísérelhetjük a sikertelen kifizetések teljesítését a tranzakció lezárása érdekében, így például újból megpróbáljuk a sikertelen kártyás fizetéseket a lejárati idő meghosszabbításával. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a frissített adatok szerint terhelést hajtsunk végre az Ön által választott fizetéstípussal.

Hogyan működik az automatikus megújítás?

Ha a szoftvert a McAfee-től vásárolta, nem pedig harmadik féltől, akkor – ha nem kapcsolta ki az automatikus megújulást – az előfizetése az időszak végén automatikusan megújul. Előzetesen e-mailt küldünk Önnek, melyben értesítjük arról, hogy az előfizetése hamarosan megújul, és az előfizetés lejárta előtt 30 napon belül terhelést hajtunk végre az Ön által választott fizetéstípussal. A terhelés összege lesz a szoftverért vagy a szolgáltatásokért a megújításkor felszámított ár, mely eltérhet az eredetileg fizetett díjtól. Önnek kell ellenőriznie, hogy a fiókjában szereplő e-mail-cím naprakész-e. Ha az Ön szoftverét vagy szolgáltatásait átneveztük, frissítettük vagy egy új ajánlattal helyettesítettük, akkor az új ajánlatot legfeljebb a megújításkor érvényes megújítási áron biztosítjuk – feltéve, hogy az hasonló jellemzőkkel rendelkezik. Ha az automatikus megújítás nem vonatkozik az Ön lakhelyére, akkor ezt a vásárlás időpontjában jelezni fogjuk.

Árváltozások.

A McAfee a bevezető időszakot követően (adott esetben) bármikor megváltoztathatja a szoftverért vagy szolgáltatásokért fizetendő árat következő okok bármelyike miatt: jogi vagy szabályozási okok; az általunk kínált szolgáltatások vagy új funkciók fejlesztése; vagy piaci tényezők, például adóváltozások, infláció, árfolyam-ingadozások vagy infrastrukturális vagy adminisztratív költségek változásai miatt.

Hogyan kapcsolhatom ki az automatikus megújítást?

Ha nem szeretné folytatni az előfizetését, akkor bármikor kikapcsolhatja az automatikus megújítást, ha bejelentkezik a Saját fiók oldalra, vagy kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal. Ezt feltétlenül az előfizetési időszak lejárta előtt legalább 30 nappal tegye meg, hogy az Ön által választott fizetéstípussal ne hajtsunk végre terhelést a következő megújításra. Ne feledje, hogy ha kikapcsolja vagy nem kéri az automatikus megújítást, akkor nem fogja tudni igénybe venni azokat a prémium funkciókat, amelyeket az automatikus megújítási szolgáltatást használó előfizetőinknek biztosítunk. Ha elfelejti kikapcsolni az automatikus megújítást, akkor a terhelést követő 60 napig kérheti a díj visszatérítését, illetve lemondhatja az előfizetését. Visszatérítési szabályzatunk a jelen feltételek részét képezi, és részletesen ismerteti, hogy mi téríthető vissza és hogyan nyújthat be kérelmet, ezért mindenképpen olvassa el.

Mikor ér hivatalosan véget ez a megállapodás?

Ez a megállapodás akkor ér véget, amikor lejár a szoftver és a szolgáltatások használatára szóló jogosultsága, illetve amikor Ön megszünteti. A megállapodás megszűnését követően Ön a továbbiakban nem jogosult a szoftver és a szolgáltatások használatára, és véglegesen törölnie kell a szoftvert és a szolgáltatásokat az eszközeiről.

Lemondhatom az előfizetésemet?

Természetesen lemondhatja, de ezzel feladja az általunk biztosított online védelmet is. Ha biztos a döntésében, akkor lehetősége van a lejárati idő előtt bármikor lemondani az előfizetését. A lemondás előtt mindenesetre tekintse át visszatérítési szabályzatunkat, mivel előfordulhat, hogy nem jogosult a teljes díj visszatérítésére. Ha erre nem jogosult, akkor továbbra is használhatja a szoftvert és a szolgáltatásokat a lemondott díjrendezett előfizetés végéig.

Felfüggesztik vagy megszüntetik az előfizetésemet, ha megszegem a megállapodás feltételeit?

Igen. Ha a megállapodást vagy bármely hozzá tartozó feltételt vagy megkötést megszegi, akkor kénytelenek vagyunk felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön jogosultságát a szoftver vagy a szolgáltatások használatára. Ha megszüntetjük a jogosultságát, akkor a fiókját is zárolhatjuk.

Mi történik az adataimmal a megállapodás megszűnése után?

Minden Önről tárolt adatot és ezek biztonsági másolatait (információk, szöveg, fájlok, hivatkozások, képek és más, Ön által hozzánk eljuttatott anyagok) törlünk a belső szabályzataink szerint, miután Ön törölte vagy eltávolította a szoftvert. Az Ön felelőssége gondoskodni a tartalmai megszűnés előtti tárolásáról és biztonsági mentéséről. A merevlemezen és felhőben elérhető tárhely olcsó, szóval ne feledkezzen meg erről!

Bizonyos termékekre, előfizetési csomagokra és szolgáltatásokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő feltételek
Egyes szoftvereinkre és szolgáltatásainkra további szolgáltatási feltételek vonatkoznak, amelyekre itt nem térünk ki. További információkat a webhelyünkön találhat.

Vírusok eltávolítása, TechMaster szolgáltatások vagy vírusvédelmi vállalás
Minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy eltávolítsuk az eszközén lévő vírusokat és kártékony programokat. Ugyanakkor nem tudjuk garantálni, hogy minden kártékony program és vírus eltávolítható, mivel lehetnek olyan támadások, amelyek túl kifinomultak ahhoz, hogy egy egyszerű vizsgálattal kezelhetők legyenek. További információkat találhat a TechMaster szolgáltatási feltételekben és vírusvédelmi vállalás feltételeiben.

Jelszókezelő termékek és funkciók
A mesterjelszaváról vagy titkosítási kulcsairól nem tartunk másolatokat, ezért az Ön felelőssége ezek biztonságos megőrzése. Erős, nehezen kitalálható mesterjelszót válasszon, és tartsa kulcsait biztonságos helyen, mert ha elveszíti ezeket, akkor nem tudunk segíteni abban, hogy újból bejelentkezzen a fiókjába. Nincs „új jelszó beállítása” lehetőség.

WebAdvisor
A WebAdvisor számos matematikai számítást alkalmaz annak megállapítására, hogy egy webhely biztonságosan böngészhető-e. Ez egy rendkívül hatékony eszköz, de nem tud minden fenyegetést kiszűrni, illetve nem tudja felismerni minden webhely jellegét. Az értékelések nem garantálják, hogy egy webhely teljesen kockázatmentes, és egy jó értékelés nem jelenti, hogy jóváhagyjuk az adott webhelyet vagy az ott nyújtott szolgáltatásokat. A WebAdvisor „Biztonságos keresés” funkcióját alapértelmezetten a Yahoo! biztosítja. Ha bekapcsolja a „Biztonságos keresés” funkciót, akkor a keresései a Yahoo! szolgáltatáson keresztül futnak le. Hálózat. Böngészője alapértelmezett keresési beállításait a böngészője beállításaiban változtathatja meg.

Home Scanner funkció
Ha megvásárolta ezt a funkciót, akkor a működéséhez engedélyeznie kell. A Home Scanner funkció bekapcsolásával Ön engedélyt ad nekünk arra, hogy azonosítsuk a Wi-Fi-hálózatához csatlakozó eszközöket. Ezáltal észlelni tudjuk azokat az eszközöket, amelyek alacsony biztonsági szinttel rendelkeznek, és kockáztathatják a hálózat biztonságát. A Home Scanner funkciót bármikor kikapcsolhatja. A Home Scan csak az Ön otthoni Wi-Fi-hálózatát ellenőrzi. A Home Scan minden, a hálózathoz csatlakoztatott eszközről adatokat gyűjt, ezért tudassa barátaival és családtagjaival, hogy az eszközeiket ilyen rendszer vizsgálja át, mielőtt Wi-Fi-hálózatához jelszót adnak nekik.

Vírusvédelem
Az Ön vírusvédelme olyan funkciókat tartalmazhat, amelyek figyelik az eszköz biztonsági állapotát, és automatikusan jelentéseket küldenek nekünk a feltételezett kártevő programokról és más nem kívánt szoftverekről. Ez az automatikus jelentés segít nekünk abban, hogy gyorsan észleljük az új fenyegetéseket, és gyorsan reagáljunk rájuk, ezáltal jobb védelmet nyújtsunk az eszközének. A jelentések olyan fájlokat is magukban foglalhatnak, amelyek kártevő szoftvereket tartalmaznak. Az ilyen típusú fájlok valószínűleg nem tartalmazzák az Ön személyes adatait, de ha úgy gondoljuk, hogy egy gyanús fájl valószínűleg tartalmazza az Ön személyes adatait, akkor engedélyt kérünk Öntől a fájl elküldésére. Az automatikus jelentést kikapcsolhatja a vírusvédelmi szoftverben.

VPN (virtuális magánhálózat)
Amennyiben ez a funkció az Ön tartózkodási helyén elérhető, és Ön megvásárolta ezt a funkciót, akkor be kell tartania a tisztességes használatra vonatkozó szabályzatunkat. Ez azt jelenti, hogy a McAfee VPN-jének használata során nem tehet semmi olyat, ami indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet ró vagy róhat az infrastruktúránkra. Ha Ön megszegi ezt a tisztességes felhasználásra vonatkozó irányelvet, felfüggeszthetjük a VPN funkció használatát anélkül, hogy ezért felelősség terhelne bennünket Önnel szemben.

Személyazonosság-védelem

Ha jogosult a személyazonosság-védelmi funkciók használatára, kérjük, olvassa el a Személyazonosság-védelemre vonatkozó szolgáltatási feltételeinket, amelyek e megállapodás részét képezik.

Személyazonosság-megfigyelés (sötétweb-megfigyelés)
A sötét web ijesztő hely lehet! A sötét web alapvetően olyan, mint az internet, viszont ez annak egy titkosított változata, így nehezebb kideríteni, hogy kihez tartozik egy adott webhely. Emiatt a sötét weben számos információ cserél gazdát, köztük hitelkártyaszámok és azonosító adatok is.

Személyazonosság-megfigyelési szolgáltatásunk átvizsgálja a rendelkezésünkre álló sötétweb-adatokat, és riasztja Önt, ha a megfigyelésre kiválasztott személyes adatokat megtaláljuk a sötét weben. A szolgáltatás használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja a következő kiegészítő feltételeket:

Nem tudjuk eltávolítani a sötét webről az Önről kikerült információkat.

Az Ön felelőssége naprakészen tartani az elérhetőségeit, áttekinteni a riasztásokat és megtenni az ajánlott lépéseket annak érdekében, hogy csökkentse az adataival való visszaélés kockázatát. Nem garantáljuk, hogy az ajánlásaink ténylegesen megakadályozzák az adataival való visszaélést.

Nem garantáljuk, hogy adatforrásaink a kikerült személyes adatainak az összes előfordulását tartalmazzák, és azt sem állítjuk, hogy a szolgáltatásunk képes megakadályozni, hogy az Ön információit egy másik vállalattól hackertámadás útján megszerezzék.

 • A riasztásokat a rendelkezésünkre álló sötétweb-adatok alapján biztosítjuk Önnek. Nem garantáljuk az Önnek biztosított információk pontosságát.
 • Csak azt az információt tudjuk megfigyelni, amelyet Ön a saját döntése alapján a rendelkezésünkre bocsátott. Gondoskodnia kell arról, hogy ezek pontosak legyenek.
 • Ha SMS-üzenetben való riasztást kér, akkor a mobilszolgáltatója által felszámított SMS- és adatátviteli díjak megfizetéséért Ön felel.
 • A sötétweb-megfigyelési szolgáltatásunk igénybevételéhez Önnek legalább 16 évesnek kell lennie.
 • Ön csak saját személyes adatait adhatja meg megfigyelés céljából. Nem adhatja meg más személy személyes adatait. Nem vállalunk felelősséget egyetlen harmadik személlyel szemben sem, ha Ön az ő adatait e korlátozás megsértésével adja meg.
 • Ha az előfizetése lehetővé teszi, kiskorúak (akiknek Ön a törvényes gyámja vagy szülője) vagy más olyan személyek adatait is megadhatja, akikhez Ön engedélyt kapott a nyomon követésre. Erre azonban kizárólag annak megállapítása céljából van lehetőség, hogy az ilyen adatok megtalálhatók-e a sötét weben. Ezen adatok megadásával Ön kijelenti, hogy megkapta az adott személy engedélyét, vagy más módon jogosult az adatok megadására és nyomon követésére, továbbá kijelenti, hogy ezeket az információkat sem részben, sem egészben nem fogják felhasználni az egyén hitelre, biztosításra vagy foglalkoztatásra való jogosultságának megállapításához, vagy bármilyen más olyan jogosultsági céllal, amely az Egyesült Államok tisztességes hitelinformációs törvénye értelmében fogyasztói jelentésnek minősülne. Ön felelős az Ön által megadott adatok pontosságáért és naprakészségéért. Ön elfogadja, hogy a megfigyelésre kijelölt személyek nevében jár el, és az ő nevükben fogadja el ezeket a feltételeket.
 • Nem használhatja sötétweb-megfigyelési szolgáltatásunkat arra, hogy valaki más adatait a beleegyezése nélkül megszerezze.

Személyes adatok megtisztítása

Ha Ön jogosult a Személyes adatok megtisztítása funkció használatára, átvizsgáljuk a listánkon szereplő adatbrókerhelyeket, hogy megnézzük, megtalálhatók-e náluk az Ön személyes adatai, és segítünk Önnek lépéseket tenni a törlési kérelmek benyújtása érdekében.

Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden adatbróker található olyan joghatóságban, ahol léteznek adatvédelemre vonatkozó rendelkezések. Míg egyes adatbrókerek eleget tesznek az Ön törlési kérésének, lehetséges, hogy mások azt mondják, hogy a törvény nem kötelezi őket erre.

Előfizetésétől függően jogosult lehet arra, hogy segítséget kérjen tőlünk a törlési kérelmek benyújtásában. Amikor segítünk Önnek elküldeni ezeket a kérelmeket, nem járunk el ügynökként az Ön nevében.

SMS- és szöveges üzenetek
Ha úgy dönt, hogy megadja nekünk a telefonszámát, azt felhasználhatjuk McAfee-előfizetésének regisztrálására és/vagy szolgáltatási értesítések és emlékeztetők küldésére. Üzenetküldési és adatforgalmi díjak felmerülhetnek.Ön dönthet úgy, hogy nem fogadja SMS- és szöveges üzeneteinket; ehhez kövesse az üzenetben vagy a telefonszámának megadásakor kapott utasításokat (jellemzően a „STOP” válasszal). Ha segítségre van szüksége, írjon a service.mcafee.com címre.

Pénzügyi tranzakciók nyomon követése

Ön saját felelősségére adja meg a fiókjaihoz tartozó bejelentkezési adatokat. Szolgáltatásunk használatával Ön elfogadja, hogy mi, a fiókjait fenntartó adatforrások, valamint a szolgáltatásunkhoz tartozó hitelesítő adatokkal vagy fiókadatokkal kapcsolatba kerülő harmadik felek nem vállalunk felelősséget semmilyen, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos veszteségért, lopásért, veszélyeztetésért vagy visszaélésért (a gondatlanságot is ideértve) – kivéve, ha az ilyen felelősség a hatályos jogszabályok alapján nem korlátozható. Mi és az adatforrások semmilyen – kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb – garanciát sem vállalunk a szolgáltatásaink által biztosított adatokért. A szolgáltatásaink által biztosított adatok nem tekinthetők az Ön számlái hivatalos nyilvántartásának – az Ön nevében lekérdezett és változtatás nélkül átadott hivatalos számladokumentumok PDF-fájljainak kivételével.

Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a regisztrációt, ha észszerű módon arra a következtetésre jutunk, hogy: (i) a regisztráció elfogadása törvény, jogszabály vagy rendelet megsértését eredményezheti; (ii) a regisztráció olyan felhasználótól, IP-címről vagy eszközről származik, amelyről tudott vagy megalapozottan gyanítható, hogy részt vesz más szolgáltatások feltörésében vagy azokkal kapcsolatos visszaélésekben, vagy (iii) a regisztráció más biztonsági kockázatot jelent.

Nem minden adatforrás támogatott, és nem vállalunk semmilyen garanciát vagy szavatosságot az adatforrások rendelkezésre állására, hozzáférhetőségére vagy minőségére vonatkozóan.

A McAfee-előfizetések kedvezményezettjei

Ha egy McAfee-előfizetés jogosultja meghívta Önt egy McAfee-fiók létrehozására és az adott előfizetésben való részvételre anélkül, hogy Önnek többletköltséget jelentene, akkor Ön elfogadja, hogy a McAfee-előfizetés jogosultja korlátozott adatokat ismerhet meg Önről, az eszközéről és a fiókjáról – beleértve az Ön nevét, a védett eszköz típusát és a Védelmi pontszámát.

Korlátlan eszközvédelmet nyújtó csomagok

A korlátlan csomagok csak az Ön személyes, nem üzleti célú háztartási eszközeire terjednek ki, és a tisztességes használatra vonatkozó szabályzatunk hatálya alá tartoznak. Ha bármilyen nehézséget tapasztal egy eszköz hozzáadásával, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Garanciák és jogi nyilatkozatok

30 napos pénzvisszafizetési garancia
A vásárlást követő 30 napon belül Ön bármilyen okból lemondhatja az előfizetését, és kérheti a kifizetett díj visszatérítését. További jogorvoslatok állhatnak a rendelkezésére abban az országban, ahol a McAfee-szoftvert megvásárolta, melyek közül néhányat e dokumentum végén ismertetünk.

Adatokat érő támadások
A biztonsági rendszerek feltöréseinek egy része adattámadást is magában foglal. Így például a vírusok vagy más kártékony programok az eszközén tárolt adatokat és fájlokat törölhetik, megsemmisíthetik, módosíthatják vagy titkosíthatják. Ha ez történne, akkor előfordulhat, hogy többé nem tud hozzáférni adataihoz és fájljaihoz. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége gondoskodni az eszközén lévő adatok és fájlok biztonsági mentéséről és tárolásáról, hogy azokat biztonságosan helyreállíthassa, ha erre lenne szükség. Amint azt korábban, ezekben a feltételekben említettük, a merevlemezen és felhőben elérhető tárhely rendkívül olcsó. A fontosabb fájljairól készítsen biztonsági másolatot egy ismert online adattároló szolgáltatás segítségével, és ezt sűrűn végezze el. Nem vállalunk felelősséget a fájljaiban történt károkért vagy hiányosságokért, ha azokat az adatait érő támadások okozták.

Nagy kockázatú tevékenységek
A Szoftver és a Szolgáltatások nem hibatűrők, és azokat nem nagy kockázatú tevékenységekhez tervezték, például nem hibamentes teljesítményt követelő, veszélyes környezetekben történő használatra készültek, ideértve a nukleáris intézmények működtetését, a légiforgalmi kommunikációs rendszereket, fegyverrendszereket, közvetlen életmentő készülékeket vagy bármilyen más olyan alkalmazást, amelyben a Szoftver vagy a Szolgáltatások hibája közvetlen halálhoz, személyi sérüléshez vagy súlyos fizikai vagy anyagi károkhoz vezethet. Nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállást a nagy kockázatú tevékenységekre való alkalmasságra vonatkozóan.

Felelősség korlátozása

A mi felelősségünk, illetve kapcsolt vállalkozásaink, beszállítóink, licencadóink és más harmadik fél szolgáltatói felelőssége a jelen feltételek alapján, illetve azokkal összefüggésben (a) az adott szoftverért vagy szolgáltatásokért az előfizetési időnek megfelelően fizetett árra, illetve ingyenes szoftver esetén 100 USD értékre korlátozódik; és (b) kizárt a következő esetekben: (i) közvetlen, különleges, véletlenszerű vagy következményes veszteség vagy kár, így például nyereség elvesztése, jó hírnév elvesztése, személyzet munkabérének elvesztése, munkavégzés leállása, számítógép meghibásodása vagy adatvesztés; illetve (ii) személyazonosításra alkalmas adatok ellopása.

Nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a szoftver vagy a szolgáltatások vonatkozásában, ideértve a forgalmazhatóságra, a teljesítményre, a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó garanciákat is. A szoftvert és a szolgáltatásokat „adott formában” biztosítjuk. A tervezett eredmények eléréséhez szükséges szoftverek és szolgáltatások kiválasztása, a szoftver vagy szolgáltatás telepítése és használata, illetve az elért eredmények biztosítása az Ön felelőssége. Nem szavatoljuk és nem garantáljuk a szoftver vagy szolgáltatás használatát vagy teljesítményét. Nem szavatoljuk és nem garantáljuk, hogy a szoftver vagy a szolgáltatás működése hibátlan, megszakításoktól vagy más hibáktól mentes, vagy a szoftver vagy szolgáltatás megvéd minden lehetséges biztonsági fenyegetéssel szemben, nem fordul elő a szoftver hibás működése vagy más olyan hibája, amelyet vírus, fertőzés, féreg vagy hasonló rosszindulatú kód idézett elő, amelyet nem mi vezettünk be vagy fejlesztettünk ki. Állásidőért vagy a szolgáltatás megszakadásáért, elveszett vagy ellopott adatokért vagy rendszerekért, illetve bármilyen más cselekményekből vagy behatolásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos károkért nem vállalunk felelősséget.

Ön egyetért az ebben a pontban foglalt felelősségkorlátozásokkal, és tudomásul veszi, hogy az ezzel a feltétellel való egyetértése nélkül a szoftverért és a szolgáltatásokért felszámított díj magasabb lenne. A jelen megállapodás egyik rendelkezése sem korlátoz semmilyen olyan jogot, amellyel Ön a hatályos fogyasztóvédelmi törvények vagy más alkalmazandó jogszabályok alapján rendelkezhet – ideértve azokat is, amelyek a helyi törvényekről szóló szakaszban szerepelnek.

Néhány általános szabály

Mi történik akkor, amikor a McAfee módosítja ezeket a feltételeket?

Időnként módosíthatjuk ezeket a feltételeket, mely esetben ezeket a webhelyünkön tesszük közzé. Ha bármelyik változtatással nem ért egyet, akkor lemondhatja az előfizetését azzal, hogy a fentiekben leírtak szerint nem újítja meg az előfizetését, és eltávolítja a szoftvert. Ha megújítja az előfizetését, akkor azzal elfogadja a feltételek legújabb változatát. Ha egynél több változatot is elfogadott, akkor a legutóbbi változat minden korábbit felvált.

Az ingyenes szoftverek és szolgáltatások esetében Ön a feltételek módosításait azzal fogadja el, hogy folytatja az ingyenes szoftverek és szolgáltatások használatát. Ha bármelyik változtatással nem ért egyet, akkor fel kell hagynia a szolgáltatás használatával, és el kell távolítania az ingyenes szoftvert.

Adhatok visszajelzést a McAfee-nek?

Örülnénk, ha megtudnánk, hogy mit gondol szoftverünkről és szolgáltatásainkról. Ne feledje, visszajelzését korlátozás nélkül felhasználhatjuk.

Mi a helyzet az adatváltozással?

Az Ön felelőssége megfizetni a szoftver és a szolgáltatások használatával összefüggő minden adat- és mobilszolgáltatási díjat.

Mely ország törvényei vonatkoznak ezekre a feltételekre?

Nem titok, hogy különböző országok különböző fogyasztóvédelmi törvényekkel rendelkeznek. A szoftver és a szolgáltatások használatára, illetve bármilyen keresetre az alábbi jog irányadó:

 • New York állam törvényei, illetve ha New York állam törvényei mégsem lennének irányadók, akkor Delaware állam törvényei,
 • Ontario tartomány (Kanada) törvényei, ha Ön a szoftvert és a szolgáltatásokat Kanadában vásárolta meg;
 • az ausztráliai Új-Dél-Wales törvényei, ha Ön a szoftvert és a szolgáltatásokat Ausztráliában vásárolta meg;
 • a szingapúri törvények, ha Ön a szoftvert és a szolgáltatásokat Ázsiában, Új-Zélandon és Óceánia régióban (Ausztrália és Japán kivételével) vásárolta meg;
 • Japán törvényei, ha Ön a szoftvert és a szolgáltatásokat Japánban vásárolta meg (a kollíziós szabályok kivételével);
 • Ha Ön az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban szerezte be a szoftvert vagy a szolgáltatásokat, akkor az adott ország nemzeti törvényei alkalmazandók;

Függetlenül attól, hogy mely helyi törvények irányadók, az alábbiak minden esetben kizártak:

 • a kollíziós szabályok;
 • az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye; valamint
 • az egységes számítógépes információs tranzakciókról szóló törvény.

Mi a helyzet akkor, ha jogvitára kerül sor?
A legtöbb jogvitát informálisan, az ügyfélszolgálat felkeresésével rendezni lehet. Ha azonban mégsem sikerül megállapodásra jutni a jogvita rendezését illetően, akkor a jogvita rendezése lehetőleg döntőbíráskodással történjen. Ha Ön az Egyesült Államokban él, akkor elfogadja, hogy minden, a jelen megállapodáshoz kapcsolódó jogvitát döntőbíráskodás útján vagy a kis összegű követelések bírósága előtt kell rendezni.

Exportszabályozás
A szoftverre és a szolgáltatásokra az Egyesült Államok törvényeiben és helyi nemzeti törvényekben előírt exportszabályozás vonatkozik. Ön vállalja, hogy az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatala (Bureau of Industry and Security of the U. S. Department of Commerce) ehhez szükséges engedélye nélkül sem közvetlen, sem közvetett módon nem exportálja, továbbítja, illetve engedi használni a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat és a vonatkozó dokumentációt (ideértve a műszaki adatokat is), vagy egyéb illetékes állami hatóság hozzájárulása nélkül, amely hatáskörrel rendelkezik az ilyen export vagy továbbítás felett. Ön nem használja, továbbítja vagy fér hozzá a McAfee-termékekhez olyan végcéllal, amely nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel, rakétatechnológiával, illetve a 15 CFR Part 744.21 szerinti katonai végfelhasználási céllal vagy katonai végfelhasználóval kapcsolatos, kivéve, ha az Egyesült Államok vagy más helyi kormányzat rendelettel vagy egyedi engedéllyel ezt lehetővé teszi. Ha a tudomásunkra jut, hogy egy felhasználó az alkalmazandó jogszabályok szerinti szankció vagy korlátozás hatálya alatt áll vagy az alá kerül, akkor nem vagyunk kötelesek a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeinket teljesíteni, ha ez a szankciók és korlátozások megsértését jelentené. A McAfee-termékek exportálásával és importálásával kapcsolatos további információkat a https://www.mcafee.com/hu-hu/consumer-corporate/export-compliance.html címen találhatja meg, és ezek időről időre frissülhetnek.

A teljes megállapodás
A jelen feltételek képezik az Ön és közöttünk, a szoftver és a szolgáltatások használata tárgyában létrejött megállapodás egészét. Ezek a feltételek a közöttünk korábban a szoftverrel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejött összes megállapodást, illetve a szoftverrel és szolgáltatással összefüggő minden más kommunikációt, kijelentést vagy hirdetést felváltanak.

Fordítások
A jelen feltételeket kényelmi okokból angolról más nyelvre lefordított változatban is elérhetővé tesszük. Ha a fordítás és az angol nyelvű változat között bármilyen jelentést vagy értelmezést érintő eltérés mutatható ki, akkor az angol nyelvű változatot kell irányadónak tekinteni.

Jogfeladás kizárása
A jelen feltételekben foglalt rendelkezések bármelyikéről csak aláírt dokumentumban mondunk le.

Licencadó szervezetek
A szoftverhez és a szolgáltatásokhoz az alábbiak közül valamelyik szervezet biztosít Önnek licencet:

 • McAfee, LLC, egy Delaware-i korlátolt felelősségű vállalat, amely a 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA címen üzemelteti irodáit, ha a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban, Közép-Amerikában, Dél-Amerikában vagy a Karib-térségben töltik le;
 • McAfee Consumer Affairs North, LLC, egy Delaware-i korlátolt felelősségű vállalat, amely a 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA címen üzemelteti irodáit, ha a Szoftvert Kanadában töltik le;
 • McAfee Ireland Limited (székhelye: 1Horgan’s Quay, Waterfront Square, Cork, Írország, T23 PPT8), ha a szoftvert Európában, a Közel-Keleten, Afrikában vagy a csendes-óceáni térségben tölti le; vagy
 • Ha a szoftvert Japánban töltötték le, a szoftvert a McAfee, LLC licenceli. A szolgáltatásokat a McAfee Co., Ltd. nyújtja, amely a Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japán címen üzemelteti irodáit, ha a Szoftvert Japánban töltik le.
 • McAfee Security Australia Pty Ltd (székhelye: 45 Evans Street, Balmain, New South Wales 2041, Ausztrália), ha a szoftvert Ausztráliában tölti le.
 • McAfee (Singapore) Pte Ltd (székhelye: Level 9 Tampinese Junction, 300 Tampines Avenue 5, Szingapúr, 529653, Szingapúr) ha a szoftvert az ázsiai és csendes-óceáni térségben (Japán és Ausztrália kivételével) tölti le.

A McAfee elérhetőségei

Ügyfélszolgálat és technikai támogatás: http://service.mcafee.com
Jogviták:
Attn: McAfee Legal Department

6220 America Center Dr

San Jose, CA 95002

McAfee-webhely
Ön kijelenti, hogy betartja a McAfee-webhely használati feltételeit, melyeket egyúttal a jelen feltételek is tartalmaznak.

Helyi törvények rendelkezései

Ausztráliai fogyasztók esetén
Ha a 2010. évi versenyjogi és fogyasztóvédelmi törvény(Cth) (CCA) szerinti bármely fogyasztói garancia vonatkozna a szoftverre vagy a szolgáltatásokra, és a CCA érvényteleníti vagy tiltja, hogy ezeket a fogyasztói garanciákat kizáró, korlátozó vagy módosító rendelkezéseket állapítsunk meg ezekben a feltételekben, akkor a szoftver és a szolgáltatások ilyen fogyasztói garanciáknak megfelelő nyújtásából eredő felelősségünk az alábbi jogorvoslatokra korlátozódik:

Termékeinkhez olyan garanciák tartoznak, amelyek az ausztráliai fogyasztóvédelmi törvény értelmében nem zárhatók ki. A szolgáltatást érintő jelentősebb hibák esetén Ön az alábbiakra jogosult:

 • felmondani a velünk kötött szolgáltatási szerződést; és
 • visszaigényelni a fel nem használt részt, illetve kárpótlást igényelni a csökkent érték okán.

Ön jogosult továbbá kártérítést igényelni bármilyen további előrelátható veszteségért vagy kárért. Ha a hiba nem minősül jelentős hibának, akkor Önnek joga van a szolgáltatással kapcsolatos hibák észszerű időn belüli kijavíttatását kérni, és amennyiben ennek nem tesznek eleget, akkor felmondani a szerződését, és visszatéríttetni a szerződés fel nem használt részére vonatkozó díjat.

Termékeinkhez olyan garanciák tartoznak, amelyek az ausztráliai fogyasztóvédelmi törvény értelmében nem zárhatók ki. Komoly hiba esetén Ön cserére vagy visszatérítésre, illetve minden más indokoltan előrelátható veszteségért vagy kárért kártérítésre jogosult. Ön a termékek megjavíttatására vagy kicseréltetésére is jogosult, ha a termékek minősége nem fogadható el, és a hiba nem minősül komoly hibának.

Ezt a garanciát a McAfee Ireland Limited biztosítja. E garancia alapján felmerülő igényeit a következő címre küldje:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
45 Evans Street,
Balmain, NSW, 2041
Australia

Franciaországi fogyasztók számára
Conformément aux dispositions de l'article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites :

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, ? tout moment ? compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats ? durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial ? durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours ? compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'? celle-ci, ? l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats ? des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues ? l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le médiateur suivant est ? votre disposition : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, CMAP (dont les coordonnées sont les suivantes:

39 avenue Franklin D. Roosevelt -75008 Paris- https://www.cmap.fr/le-cmap/nous-saisir/

A németországi fogyasztók számára

Ez a szakasz azt ismerteti, hogy a német tisztességes fogyasztói szerződésekről szóló törvény hogyan érinti az Ön előfizetését.

Ez a szakasz csak a McAfee és a 2022. március 1-jétől a Németországi Szövetségi Köztársaságban (Németország) szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók közötti szerződésekre vonatkozik. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem üzleti vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet (a német polgári törvénykönyv 13. szakasza).

Az Ön kezdeti előfizetése automatikusan megújul határozatlan időre, kivéve, ha a Fiókom oldalon található beállításaiban kikapcsolja az automatikus megújulást, vagy más módon (pl. a McAfee honlapjának „Előfizetés lemondása itt” menüpontjának használatával) megszünteti az előfizetést. Az előfizetés kezdeti időtartama után egy hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja azt.

A McAfee-licencszerződés „Hogyan működik az automatikus megújítás?” szakaszában leírtak szerint az előfizetési időszak lejárta előtt 30 nappal a McAfee előzetesen értesíti Önt az előfizetés automatikus megújításáról, és előzetesen felszámítja Önnek a McAfee termék használatának egyéves időtartamra vonatkozó díját. Az egyéves megújítási időszak végén a McAfee ismét tájékoztatja Önt, és előzetesen felszámítja a díjat.

Ha úgy dönt, hogy lemondja előfizetését, azt a McAfee webhelyén, a Vertrag hier beenden linkre kattintva teheti meg. A McAfee időarányosan visszatéríti Önnek az előre kifizetett megújítási díjakat (a visszatérítés összege attól függ, hogy Ön mennyi ideig használta a McAfee terméket). A részletekért kérjük, olvassa el a McAfee fogyasztói termékekre vonatkozó visszatérítési szabályzatát (német ügyfelek számára).

Hollandiai fogyasztók részére
Az eredeti előfizetés automatikus megújítása határozatlan időre történik. Ön bármikor megszüntetheti a megújított előfizetését a megújítás után az Ügyfélszolgálaton, legalább 30 nappal korábban jelezve a megszüntetésre vonatkozó szándékát, mi pedig a helyi jogszabályoknak megfelelően arányosan visszatérítjük Önnek a díjat.

Jogviták

Kötelező döntőbírósági eljárás és minősített peres eljárásról való lemondás

Ez a szakasz az Egyesült Államokban élő fogyasztókra vonatkozik.

A döntőbírósági eljárás kezelése
Ön és a McAfee megállapodik abban, hogy a jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen keresetet vagy igényt (a továbbiakban: igény) a szövetségi döntőbíráskodási törvény szerinti kötelező érvényű bizalmas döntőbíráskodás útján rendeznek. Ebbe beleértendők az általunk, Ön által vagy az Önhöz kapcsolódó személyek (például alkalmazottak, leányvállalatok és jogutódok) által, az Ön képviseletében támasztott igények is.

Ön és mi megállapodunk abban, hogy nem vihetődöntőbíróság , bíróság vagy más testület elé csoportos kereset vagy más, kollektív, összevont vagy képviseleten alapuló igény. Minden igényt, akár döntőbíráskodás, akár más eljárás útján Ön kizárólag a saját vagy a McAfee kizárólag a saját érdekkörében támaszthat, csoportos keresetben vagy kollektív eljárásban felperesként vagy csoport tagjaként nem. A felek(Ön és McAfee) kizárják azon jogukat, hogy csoportos keresetetindítsanak vagy abban részt vegyenek, illetve bíró vagy esküdtszék előtti tárgyalásban vegyenek részt.

Jogvitáról szóló értesítés
Döntőbírósági eljárás indítása előtt az eljárást indító félnek 60 napos előzetes írásbeli értesítést kell küldenie a másiknak. A nekünk szóló értesítéseket a következő címre kell küldeni: McAfee, LLC, 6220 America Center Dr, San Jose, CA 95002 , Attention: Legal Department. Az értesítésnek tartalmaznia kell az Ön nevét, címét és elérhetőségeit, a vitás ügy felvetésének alapjául szolgáló tényeket és a kártérítési igényt. Ön és mi informális tárgyalások útján észszerű keretek között igyekszünk megoldani a vitás kérdést a vitás ügyről szóló értesítés elküldésétől számított 60 napon belül. 60 nap elteltével bármelyik fél kezdeményezhet döntőbírósági eljárást. Ezek az értesítési kötelezettségek a követelésekre vonatkozó elévülési időt nem módosítják.

A döntőbírósági eljárás menete

 • Egyetlen semleges döntőbíró vesz részt az eljárásban, aki lehet az adott joghatósági területen legalább 10 éves jogi praxissal rendelkező ügyvédvagy az Amerikai Döntőbírósági Szövetség (AAA) szabályai szerint választott nyugalmazottbíró, aki a jelen megállapodás feltételeit magára kötelezőként fogadja el.
 • A döntőbíráskodás szabályai (az AAA kereskedelmi döntőbírósági szabályai vagy fogyasztó döntőbírósági szabályai), a jelen megállapodásban foglalt módosításokkal érvényesítendők.
 • Minden döntőbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni.
 • A 25 000 USD-nél kisebb értékű keresetek vagy viszontkeresetek kivételével a döntőbíró egy indoklással ellátott határozatot hoz, amely kellő magyarázattal szolgál azokról a tényállásokról és következtetésekről, amelyek alapján a döntését meghozta, és a határozata bizalmas, csak az ítélet meghozatalához szükséges mértékben, illetve a törvény által előírt esetekben közölhető.

Költségek
Az eljárási díjat annak kell megfizetnie, aki a döntőbírósági eljárást kezdeményezte. Ha az ítélet az Ön javára szól, akkor megtérítjük Önnek az Ön által megfizetett eljárási díjat. Megtéríthetjük vagy előzetesen megfizethetjük Önnek az eljárási díjat vagy más költségeket, ha úgy látjuk, hogy ez indokolt (pl. Ön nem tudja kifizetni a díjakat). A döntőbírósági eljárás szabályai vonatkoznak minden egyéb díjra és költségre, és mindegyik fél maga viseli a saját jogi költségeit egészen addig, amíg a döntőbíró másként nem rendeli.

A kis értékű követelésekkel foglalkozó bírósághoz fordulás joga
Ha Ön egyéni fogyasztó, akkor dönthet úgy, hogy a lakóhelye szerinti országban vagy Kalifornia állam Santa Clara megyéjében kis értékű követelésekkel foglalkozó bírósághoz fordul, feltéve, hogy megfelel a bíróság vonatkozó feltételeinek.

Ideiglenes jogorvoslatok fenntartása
A jelen döntőbíráskodási szakasz ellenére bármikor önmagunkat segítő jogorvoslatokhoz folyamodhatunk vagy a jogsértés megszüntetésének, vagyonlefoglalás vagy zár alá vétel elrendelését kérhetjük.

Ellentmondó feltételek
Ez a döntőbíráskodásról szóló megállapodás elsőbbséget élvez bármely ezzel ütköző vagy ellentmondó döntőbírósági szabállyal vagy vonatkozó döntőbírósági feltétellel szemben. Ha a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás bármelyik része érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor az nem érvényteleníti a döntőbírósági megállapodás többi rendelkezését, azzal a feltétellel azonban, hogy (a) ha a közös kereseti eljárásra vonatkozó tiltás bizonyul érvénytelennek, akkor a teljes döntőbírósági megállapodás semmis; és (b) ha az ügyészség elé tárt reprezentatív igények döntőbírósági eljárására vonatkozó tiltás bizonyul érvénytelennek, akkor csak az ilyen keresetek tekintetében válik semmissé a döntőbírósági megállapodás.

Esküdtszéki eljárásról való lemondás
Ha egy keresetet bármilyen okból a döntőbíróság helyett bíróságon tárgyalnak meg, akkor Ön és mi megállapodunk abban, hogy nem kerül sor esküdtszéki eljárásra. Ön és cégünk is feltétel nélkül lemond minden, a jelen megállapodással vagy a szoftverrel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvita esküdtszék előtti tárgyalásának jogáról. Per esetén ez a bekezdés benyújtható a bírósági tárgyaláshoz való írásbeli hozzájárulás tanúsítására. Ez a bekezdés semmilyen módon nem érvényteleníti a Megállapodásnak a vitás ügyek döntőbírósági rendezésére vonatkozó kikötését.

Az Európai Unió területén lévő Ügyfelek részére
Online vitarendezési szolgáltatás („ODR”) és alternatív vitarendezési eljárás („ADR”). Jogi kötelezettségünk van arra, hogy webhelyünkön az EU ODR platformra mutató hivatkozást szerepeltessünk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ . Nem kötelességünk igénybe venni az ADR-t, ha Önnek jogvitája támad velünk. Ha Önnek olyan jogvitája van velünk, amelyet a belső vitarendezési folyamatainkkal nem tudunk orvosolni, akkor levélben vagy e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy készen állunk-e az ADR igénybevételére. A webhelyünkön keresztül léphet velünk kapcsolatba.

Legutóbb frissítve: 2024. február 01.

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA
Víruseltávolító szolgáltatás Munkatársunk felméri az Ön Windows PC-jét, hogy meghatározhassa, hogy megfertőzte-e a gépet kártevő program, és üzletileg észszerű kereteken belül megpróbálja a diagnosztizálni a problémát és az azonosított kártevő programot eltávolítani.
Számítógép finomhangolása Munkatársunk felméri a számítógép működési állapotát, és lépéseket tesz a hatékonyság javítása érdekében. Ez a rendszerbeállítások korrigálását, a felesleges alkalmazások és az egyéb szükségtelen elemek letiltását vagy eltávolítását is magában foglalhatja.
Beállítás és optimalizálás Telepítési és optimalizálási szolgáltatásaink révén távolról, telefonon keresztül nyújtunk útmutatást a számítógép, az okostelefon vagy a táblagép beállításához. Tapasztalt szakembereink segítenek otthoni hálózatának beállításában, a megfelelő perifériák csatlakoztatásában, a számítógép teljesítményének javításában vagy általános szoftverek telepítésében.
Speciális hibaelhárítás Speciális hibaelhárítási szolgáltatásaink révén távolról telefonon segítséget nyújtunk a számítógépes problémák elhárításához és megoldásához, illetve a számítógép teljesítményének optimalizálásához.
Concierge Gold Előfizetés, amely tartalmazza a fent ismertetett összes szolgáltatást.
Concierge Platinum Előfizetés, amely tartalmazza a fent ismertetett összes szolgáltatást, valamint egyéves licencet biztosít a McAfee Total Protection és a McAfee TechMate szolgáltatáshoz.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Termék 0 esemény
0–3 hónapig
0 esemény
4–6 hónapig
0 esemény
6–9 hónapig
0 esemény
>9 hónap
1 eset
 
2 eset
 
Több mint 2
 
Concierge Gold 100% 80% 70% 30% 65% 35% 0%
Concierge Platinum 100% 75% 65% 25% 60% 20% 0%

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

McAfee-védjegyek és -logók


A McAfee, LLC (a továbbiakban: McAfee) védjegyei – ideértve a névjegyeit, szolgáltatási védjegyeit, logóit és márkaneveit – fontos szellemi tulajdonjogok és értékes vagyonelemek. Ezeken keresztül tudják a vásárlók, hogy eredeti McAfee-terméket vagy -szolgáltatást vásárolnak vagy vesznek igénybe. A McAfee komolyan veszi szellemi tulajdonjogainak védelmét. A McAfee-védjegyek és -logók használata a McAfee engedélyéhez kötött. Kérdéseivel forduljon a McAfee képviseletéhez, vagy keresse fel a McAfee jogi osztályát a következő elérhetőségek valamelyikén:

McAfee Trademarks and Brands
McAfee Legal Department
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002
USA
E-mail MBGeneralLegal@McAfee.com

Védjegyekre vonatkozó iránymutatás

A McAfee termékeire és szolgáltatásaira a hozzájuk tartozó McAfee-védjegyekkel és szolgáltatási védjegyekkel hivatkozhat – a McAfee logói kivételével– mindaddig, amíg (a) az ilyen hivatkozás a valóságnak megfelel, nem félrevezető, valamint (b) a védjegyeket csak olyan mértékben használja, amely elég ahhoz, hogy a McAfee-t a termék vagy szolgáltatás forrásaként azonosítsa. Amikor a McAfee védjegyeit így használja, akkor minden esetben a megfelelő védjegyszimbólumot kell használnia, valamint fel kell tüntetnie, hogy az adott védjegy a McAfee tulajdonát képezi. Emellett kifejezetten TILOS:

 • A McAfee védjegyeit a saját termékneveiben, szolgáltatásneveiben, védjegyeiben, logóiban vagy cégneveiben szerepeltetni;
 • Olyan jeleket vagy logókat használni, amelyek megtévesztően hasonlítanak a McAfee jeleire és logóira;
 • A McAfee nevét, jelét vagy logóját a saját árucikkeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban úgy használni, hogy az azt sugallja, hogy a McAfee az árucikkek vagy szolgáltatások forrása, illetve azokat jóváhagyja vagy azokhoz bármilyen módon kapcsolódik, miközben kifejezetten nem a forrása ezeknek, nem hagyta jóvá ezeket, és nem áll fenn semmilyen kapcsolat ezekkel; vagy
 • A McAfee logóit a McAfee licence vagy írásbeli engedélye nélkül használni.

Ha Ön a McAfee védjegyeinek vagy logóinak kifejezett LICENCBEVEVŐJE, akkor marketingprogram-megállapodást kötött, üzleti szövetségre irányuló megállapodást írt alá, vagy kifejezett engedélyt kapott a McAfee védjegyének vagy logójának a használatára. A McAfee-vel kötött megállapodás tartalmazza a licencfeltételeket – beleértve a használatba vehető védjegyek megnevezését és a használatukra vonatkozó iránymutatásokat. Ha Ön valamely McAfee-védjegy vagy -logó ilyen LICENCBEVEVŐJE, akkor a McAfee-vel kötött licencmegállapodás a védjegyekre vagy logókra vonatkozóan speciális engedélyeket tartalmazhat, illetve az itt meghatározottaktól eltérő használati iránymutatásokat fektethet le. Ebben az esetben az írásbeli licencmegállapodásban foglalt speciális engedélyeket vagy iránymutatásokat kell követnie.

Amennyiben Ön a McAfee felé termékek vagy szolgáltatások BESZÁLLÍTÓJA, és engedélyt kapott valamely McAfee-védjegy vagy -logó használatára, akkor az adott McAfee-védjegyet vagy -logót az itt lefektetett iránymutatások, valamint ezeknek a McAfee-vel kötött írásbeli megállapodásban foglalt kiegészítései és módosításai szerint jelenítheti meg. A McAfee kifejezett írásbeli engedélye nélkül a McAfee védjegyét nem használhatja oly módon, amely az Ön termékeinek vagy szolgáltatásának McAfee általi jóváhagyását vagy támogatását sugallja. Valamely McAfee-védjegy bármely részének használatából származó goodwill kizárólag a McAfee-t illeti.

A McAfee védjegyeivel való visszaélés bejelentése

Amennyiben valamely McAfee-védjeggyel való visszaélés jut a tudomására, akkor arról feltétlenül értesítsen minket. A védjegyekkel való visszaélést a McAfee képviseletének jelezheti, illetve a következő e-mail-címen is tudomásunkra hozhatja: MBGeneralLegal@McAfee.com.

A McAfee védjegyeivel kapcsolatos tudnivalók

Az alábbiak a McAfee tulajdonát képező védjegyek. Ez nem egy kimerítő jellegű felsorolás; ha kérdése van valamely McAfee-védjeggyel kapcsolatban, forduljon a McAfee jogi osztályához. Az egyéb nevek és védjegyek mások tulajdonait képezhetik. Az alábbi felsorolásban a ® szimbólum azt jelenti, hogy a védjegyet legalább az Egyesült Államokban bejegyezték, viszont nem feltétlenül jegyezték be minden olyan országban, ahol a McAfee termékei és szolgáltatásai elérhetők.

 • MCAFEE®
 • Active Protection
 • GTI™
 • LiveSafe
 • QuickClean
 • Real Protect™
 • Shredder
 • SiteAdvisor®
 • Stinger®
 • Techmaster®
 • True Key®
 • VirusScan®

Ezek az iránymutatások értesítés nélkül módosulhatnak.
Utolsó frissítés: 2022. szeptember 1.

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult McAfee’s website for more information regarding our Privacy Notice, DMCA Copyright Policy, Refund Policy, Terms of Sale, Anti-Piracy Policy, Trademark Guidelines, Virus Protection Pledge and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with McAfee Trademark Policy and Guidelines available on McAfee's website.

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms.

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 23, 2021

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
Ha ezt látja: Ez azt jelenti, hogy...
Vírusvédelmi ígéret: Elérhető Vírusvédelmi ígéretünket is igénybe veheti
Vírusvédelmi ígéret: Nem érhető el Még nem áll védelem alatt – regisztráljon az automatikus megújítás használatára, hogy igénybe vehesse a Vírusvédelmi ígéretet

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.