Loading...

Ochrana osobních údajů a právní podmínky

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Datum účinnosti: 1. března 2024

Toto Prohlášení poskytuje podrobnosti o údajích, které shromažďujeme, používáme a sdílíme, a o našem závazku používat osobní údaje, které shromažďujeme, uctivým způsobem.

Společnosti McAfee, LLC a našim přidruženým společnostem (dále „McAfee“, „my“, „nás“, „naše“) velmi záleží na ochraně osobních údajů, zabezpečení a online bezpečnosti. Tyto oblasti tvoří důležitou součást našeho základního poslání, kterým je chránit uživatele našich produktů a služeb (dále „vy“ a „vaše“) proti rizikům krádeže či narušení jejich online informací a aktivit a proti neoprávněnému přístupu k těmto online informacím a aktivitám. Smyslem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) je informovat vás o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje v rámci našich webových stránek (dále jen „stránky“), produktů, služeb a webových a mobilních aplikací (souhrnně „služby“) nebo v případě naší vzájemné komunikace.

Společnost McAfee prodává produkty a služby přímo zákazníkům (více informací o těchto produktech naleznete zde: https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-products.html). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro informace, které shromáždíme od vás i pro informace, které shromáždíme z vašeho zařízení při stahování některé z našich služeb. Platí také pro informace, které shromažďujeme, když náš distribuční partner nainstaluje do vašeho zařízení naše služby.

Přístupem k našim službám nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si toto prohlášení přečetli a rozumíte jeho obsahu. Vaše používání našich služeb a stránek i veškeré spory týkající se ochrany osobních údajů podléhají tomuto prohlášení, veškerým příslušným podmínkám poskytování služeb (včetně veškerých příslušných omezení náhrady škody a řešení sporů) a příslušné licenční smlouvě s koncovým uživatelem.

Vzhledem k rozrůstání společnosti McAfee a změnám v naší obchodní činnosti můžeme toto prohlášení kdykoliv dle vlastního uvážení aktualizovat tak, aby odráželo tyto změny. Pokud v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů dojde k podstatným změnám, budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu, oznámení přímo v konkrétním produktu nebo jiným způsobem vyžadovaným dle platných zákonů. Je důležité, abyste toto prohlášení kontrolovali a ujistili se, že jste obeznámeni s jeho nejaktuálnější verzí.

Toto prohlášení platí pro všechny uživatele našich služeb na celém světě. Někteří uživatelé včetně obyvatel Evropského hospodářského prostoru mohou mít dodatečná práva popsaná v tomto prohlášení (v závislosti na tom, kde se nacházejí).

Jaké druhy informací shromažďujeme?

Za účelem poskytování našich služeb shromažďujeme informace. Některé informace nám přímo poskytnete sami, některé shromažďujeme automaticky prostřednictvím našich služeb a některé jsou shromažďovány od třetích stran. Spojení „osobní údaje“ v rámci tohoto prohlášení označuje údaje, které mohou být použity (samostatně či v kombinaci s dalšími údaji) k identifikaci vás jako jednotlivce.

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete. Shromažďujeme například informace uvedené při objednání produktu nebo služby, vytvoření účtu, vyplnění formuláře, účasti v soutěži nebo propagační akci, požadavku na zákaznické služby nebo při jiné vzájemné komunikaci.

Mezi druhy osobních údajů, které můžete poskytovat, patří:

 • kontaktní údaje (jako jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo),
 • platební údaje (včetně čísel platebních karet a souvisejících identifikátorů, fakturační adresy a údajů o bankovním účtu),
 • obrázky, které se můžete rozhodnout nahrát do služeb, například profilové obrázky nebo „avatary“, a
 • přihlašovací údaje k účtu (které mohou u některých služeb zahrnovat přihlašovací údaje k sociálním sítím).

Můžeme od vás nebo o vás shromažďovat také další například informace o vámi zakoupených produktech, vašich zájmech a demografické údaje. Můžete nám také poskytnout doplňující údaje. Například využijete-li naše služby sledování identity, budete mít možnost poskytnout vaše přihlašovací údaje k sociálním sítím, abychom mohli sledovat vaše účty na daných sociálních sítích, nebo způsobem podrobněji stanoveným níže v rámci konkrétních produktů a funkcí.

Automaticky shromažďujeme informace o vašem používání služeb i o zařízeních, na nichž jsou služby nainstalovány. V určitých případech automaticky shromažďujeme informace o dalších zařízeních připojených ke stejné síti jako zařízení, na němž jsou služby nainstalovány.

Můžeme například shromažďovat a používat následující informace:

 • Informace o produktech, které jste zobrazili nebo vyhledávali, a službách, které jste použili, včetně stráveného času a dalších statistických informací.
 • Podrobnosti o vašich počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích včetně adresy internetového protokolu (IP), identifikátorů souborů cookie, údajů o poskytovateli mobilních služeb, ID zařízení Bluetooth, ID mobilních zařízení, identifikátorů mobilní inzerce, adresy MAC, čísla IMEI, ID inzerentů a dalších identifikátorů zařízení, které jsou automaticky přiřazovány vašemu počítači nebo zařízení při vstupu na internet, informace o typu a jazyku prohlížeče, předvolbách jazyka, úrovni nabití baterie, stavu zapnutí/vypnutí, poloze, typu hardwaru, operačním systému, poskytovateli internetových služeb, stránkách, jež jste navštívili před použitím služeb i po něm, datu a času vaší návštěvy, času stráveném na jednotlivých stránkách, odkazech, na které jste klikli, a stránkách, jež jste v rámci služeb zobrazili, a informace o dalších činnostech prováděných během použití služeb, například o předvolbách. Tyto informace můžeme shromažďovat prostřednictvím našich služeb nebo jiných metod analýzy webového obsahu.
 • Používáte-li naše produkty za účelem ochrany svého mobilního zařízení, shromažďujeme údaje o zeměpisné poloze zařízení, na kterém je daný produkt nainstalován.
 • Podrobnosti o vašem používání internetu, aplikací nebo sítě (včetně adres URL nebo názvů domén webových stránek, které navštívíte, informací o aplikacích nainstalovaných na vašem zařízení či údajů o datovém provozu) a informace o výkonu, protokoly chyb a další agregované či statistické informace.
 • Obsah zpráv SMS za účelem identifikace pokusů o podvodné zprávy a dalších potenciálních hrozeb.

Za účelem poskytování našich služeb včetně detekce a vyhodnocování malwaru a nevyžádané pošty můžeme skenovat, shromažďovat a ukládat údaje z vašich souborů včetně e-mailů, příloh, e-mailových adres, metadat, adres URL a údajů o přenosech dat.

Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím našich služeb a technologií, jako jsou soubory cookie, webové signály nebo webové štěnice a neviditelné soubory GIF. Další informace o souborech cookie, dalších podobných technologiích, které používáme, a možnostech, jež máte k dispozici, najdete v našem prohlášení o souborech cookie na webové stránce https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-support/policy/legal.html#cookie.

Upozorňujeme, že budete-li používat naše služby VPN, naše servery VPN nebudou prohlížet ani protokolovat žádné údaje, které odesíláte či přijímáte přes internet.

Konkrétní produkty a funkce

Pokud se rozhodnete používat některé z níže uvedených produktů nebo funkcí, budeme kromě výše uvedených údajů shromažďovat také další údaje.

 • Služby sledování úvěruschopnosti. Pokud využíváte naše služby sledování úvěruschopnosti, můžeme shromažďovat omezené informace týkající se úvěrů: váš úvěrový kredit, úvěrové faktory a obdržená upozornění/výstrahy týkající se úvěrů. Tyto informace týkající se úvěrů používáme pouze pro účely zlepšování produktů a uživatelské zkušenosti.
 • Vyčištění osobních údajů. Pokud se rozhodnete používat tuto funkci, budeme pravidelně prověřovat seznam veřejně dostupných webových stránek zprostředkovatelů údajů a sdělíme vám, které z nich obsahují vaše údaje, abyste mohli podniknout kroky k jejich odstranění. Abychom vám mohli tuto službu poskytovat, budeme shromažďovat adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, jména vašich příbuzných a informace týkající se vašeho vzdělání a zaměstnání, pokud jsou tyto informace na těchto webových stránkách dostupné. Tyto údaje shromažďujeme pouze proto, abychom vám je mohli zobrazit, a odstraníme je, jestliže vyprší platnost vašeho předplatného a vy se rozhodnete jej neobnovit.
 • Vyčištění online účtů. Pokud se rozhodnete používat tuto funkci, my nebo náš poskytovatel služeb, který jedná naším jménem, použijeme osobní údaje, které od vás shromažďujeme (e-mailovou adresu a jméno spojené s touto e-mailovou adresou), k přístupu k informacím z vašeho e-mailu, abychom našli online účty spojené s vaší e-mailovou adresou a pomohli vám je odstranit. Námi shromažďované informace zahrnují předmět e-mailů, e-mailovou adresu odesílatele, časová razítka e-mailových zpráv přijatých v souvislosti s online účty, existenci příloh e-mailu a první řádek e-mailové zprávy tak, jak je uveden ve vaší poštovní schránce. Během tohoto procesu jinak nezpracováváme ani neshromažďujeme obsah žádné e-mailové zprávy ve vaší poštovní schránce ani neshromažďujeme žádné e-mailové zprávy. Informace, ke kterým získáme přístup ve vaší poštovní schránce, nezveřejníme. V některých případech můžeme použít konkrétní komunikaci mezi vámi a danými společnostmi online účtů týkající se vašich žádostí o výmaz (v upravené podobě a bez jakýchkoliv osobních údajů) pro účely školení našeho asistenta osobních údajů, abychom vám mohli poskytnout lepší návrhy odpovědí pro potřeby žádosti o výmaz.
 • Ochrana účtu – Bezpečné karty. [Tuto službu vám poskytuje náš důvěryhodný poskytovatel služeb. Tento poskytovatel za účelem ověření vaší totožnosti shromažďuje vaše jméno, adresu a datum narození.] Naši zpracovatelé plateb také shromažďují a ukládají údaje o platební kartě, kterou jste si zvolili jako zdroj financování vašich bezpečných karet, a dále informace související s bezpečnými kartami, které vygenerujete. Další informace o bezpečných kartách naleznete v našich podmínkách poskytování služby ochrany účtů a plateb, které naleznete na webové stránce https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-support/policy/legal.html v části Podmínky poskytování služby.
 • Rozšíření McAfee WebAdvisor pro prohlížeč Firefox. Pokud si stáhnete naše rozšíření WebAdvisor a nainstalujete je do prohlížeče FireFox, můžeme kromě informací uvedených v jiných částech tohoto oznámení skenovat, shromažďovat a ukládat informace o vaší aktivitě při procházení webu, včetně adres URL a provozních údajů, jakož i metadata o souborech stažených z internetu, například název a velikost.

Ochrana zařízení pro uživatele mobilních telefonů Samsung. Obecná prohlášení uvedená v tomto oznámení týkající se informací, které můžeme shromažďovat, se na tento produkt nevztahují. Jedná se o produkt společnosti Samsung využívající technologie McAfee, což znamená, že společnost McAfee v rámci této aplikace provádí pouze funkci kontroly malwaru. Pokud tento produkt používáte, vygenerujeme pro vaše zařízení jedinečné, náhodně vybrané číslo. Tato čísla identifikátorů používáme k zjištění přesného počtu uživatelů, ale nelze je zpětně propojit s údaji o jednotlivých koncových uživatelích ani je použít k identifikaci uživatelů. Shromažďujeme omezené údaje o vašem zařízení, včetně názvu modelu, operátora SIM, operačního systému a verze produktu, abychom měli lepší informace o tom, jak je produkt používán. Shromažďujeme také omezené údaje o aplikacích třetích stran ve vašem zařízení, abychom mohli provozovat funkci kontroly malwaru a interně hlásit a analyzovat malware, pokud je zjištěn.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran

Může se stát, že o vás obdržíme informace z jiných zdrojů a tyto informace zkombinujeme s údaji, které shromažďujeme přímo. Příklady takových informací, které můžeme obdržet z jiných zdrojů: aktualizované informace týkající se doručení či plateb, které slouží k opravě našich záznamů, informace o nákupech či uplatnění nároků a informace související se zákaznickou podporou a registracemi. V rámci našich spotřebitelských produktů na ochranu identity můžeme shromažďovat také kreditní informace nebo informace týkající se identity, které používáme pro předcházení podvodům a jejich detekci.

Informace o zeměpisné poloze

Určité služby mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k vaší zeměpisné poloze. V případě, že toto oprávnění udělíte, budeme shromažďovat informace o vaší poloze pomocí modulu GPS, bezdrátové technologie nebo technologie Bluetooth. Přístup k informacím o přesné poloze můžete ovládat prostřednictvím nastavení svého mobilního zařízení. Za účelem zjištění vaší obecné polohy můžeme také vyhledat vaši IP adresu.

Jak využíváme informace, které shromažďujeme?

K vaší ochraně. Když nainstalujete nebo používáte některou z našich služeb, tato služba běží na pozadí vašeho zařízení nebo prostředí a pomáhá předvídat hrozby a lépe chránit vás, vaše zařízení i vaše informace. Společnost McAfee může informace použít například k těmto účelům:

 • analýza dat odeslaných do vašich zařízení nebo z nich za účelem izolace a zjištění hrozeb, slabých míst, virů, pokusů o podvodné zprávy, nevyžádané pošty a útoků, a dále za účelem komunikace s vámi ohledně potenciálních hrozeb,
 • účast v sítích s informacemi o kybernetických hrozbách, provádění průzkumu a přizpůsobení produktů a služeb, aby mohly lépe reagovat na nové hrozby,
 • šifrování vašich dat, uzamčení zařízení nebo záloha či obnovení vašich dat,
 • kontrola aktualizací služeb a tvorba sestav výkonnosti našich služeb za účelem zajištění jejich správné funkce,
 • Zjišťování případného zneužití vašich údajů, pokud využíváte naše produkty pro sledování identity.

K naší obchodní činnosti. Informace, které shromažďujeme, využíváme také k jiným obchodním účelům včetně následujících:

 • Ověření vaší totožnosti a prevence podvodů pomocí validace z biometrického ověření třetí strany, které je umístěno ve vašem zařízení;
 • analýza vašeho chování za účelem měření, přizpůsobení a vylepšení našich stránek a služeb včetně vývoje nových produktů a služeb,
 • inzerce produktů a služeb společnosti McAfee, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat,
 • vytváření a správa účtů a licencí včetně shromažďování a zpracovávání plateb a provádění transakcí,
 • poskytování zákaznické podpory, řešení potíží, správa předplatného a reakce na požadavky, dotazy a komentáře,
 • informace o zvláštních akcích, programech, průzkumech, soutěžích, slosováních a dalších nabídkách a reklamních kampaních, a organizace zapojení uživatelů,
 • provádění průzkumu trhu a spotřebitelů a analýzy trendů,
 • umožnění zveřejňování příspěvků na našich blozích, fórech a v jiných veřejných komunikačních systémech,
 • uskutečňování účetnictví, auditů, fakturace, zpracování a vymáhání pohledávek,
 • prevence potenciálních nebo skutečných soudních sporů, závazků, zakázaného chování a trestné činnosti a jejich detekce, identifikace, vyšetřování a reakce na ně a
 • dodržování a uplatňování právních požadavků, smluv a zásad.
 • Soubory cookie používáme pro zaznamenávání vašich interakcí s našimi webovými stránkami.

Umělá inteligence

V některých případech využíváme umělou inteligenci („AI“) k poskytování služeb našim zákazníkům, na podporu našich vývojářů při vytváření nových služeb a produktů a k poskytování zákaznické podpory pro naše služby. Funkce umělé inteligence využívají shromážděné údaje ke zlepšení služeb, které vám poskytujeme, nebo ke zlepšení podpory, kterou vám poskytujeme v souvislosti s našimi službami.

Inzerce třetích stran. Spolupracujeme s nezávislými inzertními společnostmi za účelem zobrazování nebo poskytování reklam po dobu, kterou strávíte na našich stránkách nebo používáte některou z našich služeb. Tyto nezávislé inzertní společnosti mohou shromažďovat údaje o vašem chování na stránkách nebo v rámci služby či na jiných stránkách a v rámci jiných služeb, aby změřily účinnost svých reklam a přizpůsobily reklamní obsah. Další informace o tom, jak společnost McAfee a tito inzertní partneři používají sledovací technologie, například soubory cookie, a jaké možnosti máte k dispozici, najdete v našem prohlášení o souborech cookie na webové stránce https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-support/policy/legal.html#cookie. Můžete vyjádřit výslovný nesouhlas s cílenou reklamou tak, že vyplníte náš formulář žádosti týkající se osobních údajů jednotlivců na adrese https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-support/policy/legal/data-request.html a vyberete možnost „Vyjadřuji výslovný nesouhlas s prodejem nebo sdílením mých osobních údajů společností McAfee“.

Pokud jste udělili souhlas s tím, aby měly naše služby přístup k vaší poloze, mohou vám naši partneři pro mobilní inzerci na základě vaší polohy zasílat cílené reklamy. Souhlas s přístupem k informacím o vaší poloze můžete odvolat v nastavení polohy vašeho zařízení

Ostatní použití. Osobní údaje můžeme používat, pokud máme oprávněný zájem, například za účelem přímého marketingu, průzkumů trhu či jednotlivců, ochrany proti podvodům nebo k jakýmkoliv jiným účelům, které vám budou sděleny ve chvíli, kdy osobní údaje poskytujete nebo k tomu dáte souhlas.

S kým osobní údaje sdílíme?

Obecně platí, že shromažďované informace sdělujeme za účelem poskytování služeb, komunikace s vámi, propagace našich služeb, usnadnění změn nebo převodů naší společnosti, a to v souladu se zákonem nebo s vaším souhlasem. Osobní údaje můžeme sdílet v následujících případech:

 • se současnými a budoucími společnostmi skupiny McAfee pro účely popsané v tomto oznámení,
 • s poskytovateli služeb, kteří pro nás zajišťují služby (seznam našich subdodavatelů pro spotřebitelské produkty je dostupný na vyžádání v souladu s platnými zákony),
 • pokud se domníváme, že je zveřejnění nutné a vhodné za účelem prevence fyzických, finančních nebo jiných škod, zranění nebo ztrát, včetně například ochrany proti podvodu nebo úvěrovému riziku,
 • s právními, státními nebo soudními orgány dle pokynů nebo požadavků těchto orgánů či platných zákonů nebo ve vztahu k právním činnostem, například v rámci reakce na předvolání či vyšetřování podezřelých nezákonných činností nebo v případě, kdy se v dobré víře domníváme, že uživatelé mohou být zapojeni do nezákonných činností, nebo pokud nás smlouva či zákon zavazuje k tomu, abychom našim zákazníkům či obchodním partnerům umožnili splňovat požadavky platných zákonů,
 • v souvislosti s akvizicí, fúzí, prodejem aktiv nebo jiným podobným obchodním převodem, který se týká všech našich aktiv či funkcí nebo jejich převážné části, pokud při tom dochází k převodu či sdílení osobních údajů v rámci těchto obchodních aktiv (pod podmínkou, že taková strana souhlasí s používáním nebo sdělením těchto osobních údajů v souladu s tímto prohlášením či získá váš souhlas s dalším používáním nebo sdělováním), nebo během jednání o takovém kroku,
 • s vaším souhlasem nebo na základě vašeho pokynu, například když se rozhodnete sdílet informace nebo zveřejňovat obsah a recenze (například příspěvky v sociálních médiích) a
 • s osobami dle vašeho výběru a uvážení, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje.
 • Se třetími stranami můžeme také sdílet agregované údaje, které neidentifikují vás ani žádné konkrétní zařízení.

Jak chráníme vaše údaje?

K ochraně osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, používáme administrativní, organizační, technické a fyzické prostředky zabezpečení. Naše bezpečnostní opatření jsou navržena tak, aby zajistila důvěrnost, integritu a odpovídající dostupnost údajů.

Jaké jsou vaše možnosti v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Účty společnosti McAfee. Pokud si zaregistrujete zákaznický produkt společnosti McAfee, můžete osobní údaje uložené ve vašem profilu kdykoliv zkontrolovat a opravit přihlášením k vašemu účtu na webové stránce https://home.mcafee.com/Secure/MyAccount/DashBoard.aspx?culture=cs-cz, případně nás můžete kontaktovat podle níže uvedených pokynů.

Pokud jste si produkt společnosti McAfee nezaregistrovali, ale máte ve svém zařízení jeden z našich produktů nainstalovaný, shromažďování osobních údajů z vašeho zařízení společností McAfee můžete zastavit odinstalováním daného produktu.

Jestliže chcete uzavřít svůj účet nebo máte jiný dotaz na podporu, navštivte stránku zákaznických služeb společnosti McAfee na adrese https://www.mcafee.com/support/, klikněte na možnost Contact Support (Kontaktovat podporu) a vyberte zemi a jazyk.

Marketingová sdělení. Pokud nechcete nadále dostávat marketingová sdělení, klikněte v e-mailu od společnosti McAfee na odkaz pro odhlášení z odběru nebo navštivte stránku https://home.mcafee.com/supportpages/unsub.aspx a odhlaste odběr marketingových sdělení.

I když jste se odhlásili z odběru marketingových informací, může s vámi společnost McAfee dále komunikovat v souvislosti s transakcemi nebo z administrativních důvodů, například kvůli aktualizaci zabezpečení, funkci produktů a odpovědím na žádosti o služby.

Práva jednotlivce týkající se osobních údajů

V souladu s platným právem můžete mít nárok na to, abyste: (i) získali potvrzení týkající se toho, zda zpracováváme vaše osobní údaje; (ii) získali přístup k vašim osobním údajům nebo aby vám byla poskytnuta jejich kopie; (iii) získali přenosnou kopii vašich osobních údajů nebo abychom tyto údaje zaslali jiné společnosti („právo na přenositelnost údajů“); (iv) požadovali nápravu či změnu nepřesných, nepravdivých či nesprávně zpracovaných osobních údajů; (v) omezili naše zpracování vašich osobních údajů; (vi) vznesli námitku k našemu zpracovávání vašich osobních údajů; a (vii) žádali o vymazání vašich osobních údajů, které máme k dispozici (platí výjimky stanovené zákonem).

V případě obyvatel USA můžete v závislosti na platných zákonech státu, ve kterém máte bydliště, požádat o: (1) potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje; (2) přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, o jejich opravu nebo výmaz; (3) obdržení přenosné kopie těchto osobních údajů; (4) omezení nebo odmítnutí určitého zpracování vašich osobních údajů, jako je cílená reklama, prodej osobních údajů nebo profilování při podpoře rozhodnutí, která mají právní nebo podobně významné účinky; a/nebo (5) odvolání se proti našemu rozhodnutí v reakci na vaši žádost. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platným právem. Chcete-li se proti naší reakci odvolat, obraťte se na nás na adrese protectprivacy@mcafee.com a my budeme reagovat v souladu s platným právem. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, přečtěte si náš dodatek kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde najdete další informace, které vám poskytujeme v souladu s CCPA.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z těchto práv, využijte náš formulář žádosti týkající se osobních údajů jednotlivců, který je k dispozici na adrese https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-support/policy/legal/data-request.html, nebo nám napište e-mail na adresu protectprivacy@mcafee.com. Takové požadavky zpracujeme v souladu s příslušnými zákony. Za účelem ochrany vašich osobních údajů můžeme před vyřízením vašeho požadavku podniknout kroky k ověření vaší totožnosti, k čemuž využijeme informace, které nám poskytnete ve formuláři žádosti týkající se osobních údajů jednotlivců. U některých žádostí může být účtován administrativní poplatek (je-li to povoleno zákonem). Na výši případného poplatku vás upozorníme ještě před vyhověním vaší žádosti.

Jak dlouho společnost McAfee uchovává osobní údaje, které shromažďuje?

Společnost McAfee bude vaše osobní údaje uchovávat po nejkratší nezbytně nutnou dobu pro účely stanovené v tomto oznámení, konkrétně (i) po takovou dobu, po kterou budete registrovaným předplatitelem nebo uživatelem našich produktů nebo (ii) po takovou dobu, po kterou bude osobní údaje nutné uchovávat s vazbou na zákonné důvody stanovené v tomto oznámení, pro které existuje platný právní základ nebo (iii) po takovou dobu, po kterou je přiměřeně nutné je uchovávat, s ohledem na obchodní důvody spojené s poskytováním našich služeb, jako jsou například vnitřní hlášení a dosažení smíru, záruky či poskytnutí zpětné vazby či informací, které požadujete.

Navíc platí, že v případě vznesení jakýchkoli relevantních právních nároků můžeme pokračovat ve zpracovávání vašich osobních údajů po dobu dodatečného období, které může vzniknout v souvislosti s daným nárokem.

Jakmile výše zmíněná období v příslušném rozsahu skončí, relevantní osobní údaje trvale vymažeme, zničíme nebo je odosobníme tak, aby již nadále nebylo možné je adekvátně ztotožnit s vámi.

Ochrana osobních údajů dětí

Některé služby společnosti McAfee poskytují funkce zabezpečení, které mohou používat rodiče ke sledování online činnosti dětí, jejich fyzické polohy nebo používání registrovaného zařízení. Tyto služby vyžadují souhlas rodičů a naše společnost vědomě nevyužívá osobní údaje, které shromažďujeme ze zařízení dětí, k žádným účelům s výjimkou poskytování služeb. Tyto produkty rodičům umožňují kdykoliv trvale odstranit profil jejich dítěte. Pokud se domníváte, že jsme omylem získali údaje vašeho dítěte, nebo pokud máte dotazy či připomínky k našim postupům týkajícím se dětí, kontaktujte nás dle níže uvedených pokynů. Pokud jste mladší 18 let, musí vám dát rodiče oprávnění k přístupu ke službám. Společnost McAfee doporučuje rodičům, aby své děti poučili o tom, že nemají bez svolení rodičů nikdy sdělovat své skutečné jméno, adresu ani telefonní číslo. Jestliže zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje bez vašeho souhlasu, můžete nás kontaktovat dle níže uvedených pokynů a na tento fakt nás upozornit. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili jakékoliv údaje dětí mladších 13 let (a v některých jurisdikcích mladších 16 let), urychleně podnikneme opatření k trvalému odstranění těchto informací a účet dítěte uzavřeme.

Přenosy údajů

Společnost McAfee má sídlo ve Spojených státech amerických (kontakty naleznete v části Kontaktní údaje) a její provozy, subjekty a poskytovatelé služeb se nacházejí ve Spojených státech amerických a v dalších zemích světa. Vzhledem k tomu můžeme my a naši poskytovatelé služeb přenášet vaše osobní údaje do jurisdikcí, které nemusí poskytovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů jako vaše domovská jurisdikce, nebo je v takových jurisdikcích ukládat či tam k nim získávat přístup. Podnikneme taková opatření, abychom zajistili, že se v jurisdikcích, ve kterých vaše osobní údaje zpracováváme, dostane vašim osobním údajům přiměřené úrovně ochrany.

Obyvatelé Evropského hospodářského prostoru a Spojeného království

Nacházíte-li se v oblasti Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Spojeného království (UK), platí pro vás následující dodatečné informace.

Správce údajů. Jestliže zakoupíte nebo stáhnete některý ze spotřebitelských produktů společnosti McAfee, úlohu správce vašich osobních údajů plní společnost McAfee Ireland Limited.

Právní základ pro zpracovávání. Osobní údaje zpracováváme pouze v následujících situacích:

 • Potřebujeme využít vaše osobní údaje k plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi (např. zpracování plateb za služby a poskytování vámi zakoupených nebo požadovaných služeb).
 • Máme na zpracovávání vašich osobních údajů oprávněný zájem. Oprávněný zájem máme například na zpracovávání vašich osobních údajů za účelem poskytování, zabezpečení a zlepšování našich služeb, komunikace s vámi o změnách našich služeb a snahy informovat vás o nových službách nebo produktech.
 • K tomuto máme váš souhlas.
 • Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naše právní závazky.

Přenosy údajů. Do zemí mimo území EHP či Švýcarska vaše osobní údaje přesouváme prostřednictvím série smluv mezi společnostmi, které jsou založeny na standardních smluvních doložkách v souladu se zákony EU a příslušnými normami EU.

Požadavky týkající se práv jednotlivce a odvolání souhlasu. Požadavek na využití vašich práv týkajících se osobních údajů dle mechanismů popsaných v části „Jaké jsou vaše možnosti v souvislosti s vašimi osobními údaji?“ můžete odeslat výše. Pokud jste dříve odsouhlasili, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, tento souhlas můžete odvolat pomocí těchto mechanismů, nebo se na nás za tímto účelem můžete obrátit pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Kontrolní orgán a stížnosti. Pokud jste subjektem údajů EU/EHP a máte připomínky týkající se našich postupů zpracování osobních údajů, které nedokážeme vyřešit, máte právo vznést stížnost k orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů, a to v místě bydliště nebo pracoviště či v místě, kde k danému porušení mělo dojít (tak, jak je v daném případě vhodné). Případně se můžete obrátit na irský kontrolní orgán pro problematiku ochrany osobních údajů, a to online na adrese https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm nebo telefonicky na čísle +353 57 868 4800. Pokud jste subjektem údajů ve Spojeném království, máte tatáž práva a můžete je uplatnit u úřadu komisaře Spojeného království pro informace na adrese https://ico.org.uk/ nebo na čísle +44 303 123 1113.

Obyvatelé Japonska, Argentiny a Kanady

Jste-li obyvatelem Japonska, Argentiny či Kanady a máte dotaz týkající se vašich osobních údajů, kterými disponuje společnost McAfee, včetně vašich osobních údajů shromážděných při používání našich produktů, o další informace můžete požádat prostřednictvím formuláře žádosti týkající se osobních údajů jednotlivců na adrese https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Obyvatelé Kalifornie

Kalifornský zákon na ochranu osobních údajů – „Shine the Light“

Společnost McAfee bez vašeho svolení nesdílí informace, jež vás přímo osobně identifikují, s třetími stranami, které s námi nejsou nijak spojeny, k marketingovým účelům mimo společnost McAfee.

Přečtěte si prosím náš dodatek kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde najdete další informace, které vám poskytujeme v souladu s CCPA.

Obyvatelé Nevady

Společnost McAfee bez vašeho svolení „neprodává“ informace, jež vás osobně identifikují, třetím stranám, které s námi nejsou nijak spojeny, jak je pojem „prodávat“ definován v nevadských zákonech. Chcete-li požádat o to, abychom vaše identifikační údaje neprodávali ani v budoucnu, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Veřejné prohlášení o předávání osobních údajů

Majetek a zaměstnanci společnosti McAfee Korea Limited budou převedeni pod společnost Musarubra Korea Limited.

V důsledku tohoto převodu budou společnosti Musarubra Korea Limited předány osobní údaje. Pokud potřebujete další informace, přečtěte si naše veřejné prohlášení o předávání osobních údajů, které je dostupné na adrese https://www.mcafee.com/content/dam/consumer/en-us/docs/legal/public-notice-for-personal-information-transfer-korea.pdf.

Naše stránky a služby mohou za účelem snazšího používání nebo získání informací obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou být provozovány společnostmi, které nejsou přidružené ke společnosti McAfee. Odkazované webové stránky mohou mít své vlastní zásady nebo prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud tyto webové stránky navštívíte, důrazně vám doporučujeme přečíst si jejich zásady nebo prohlášení. Neodpovídáme za obsah webových stránek, které nejsou přidruženy ke společnosti McAfee, za jejich postupy v oblasti ochrany osobních údajů ani za jakékoliv použití těchto stránek.

Kontaktní údaje

Kliknutím na odkaz https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-support/policy/legal/privacy-contact.html nás můžete kontaktovat ve věci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů či jiných záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů. Můžete nám také poslat dopis na následující adresu:

V USA doporučeným dopisem na následující adresu:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002 USA

V oblasti Evropského hospodářského prostoru doporučeným dopisem na následující adresu:

Attn: McAfee Data Protection Officer
Data Business Services
Nördliche Münchner Straẞe 47
D-82031 Grünwald / München
Germany
+49 (0)89 12501375 0

V UK doporučeným dopisem na následující adresu:

McAfee
Attn: Data Privacy Officer
Jubilee House
Third Avenue
Globe Park
Marlow, Buckinghamshire
SL7 1EY
United Kingdom

V Japonsku doporučeným dopisem na následující adresu:

McAfee Co. Ltd.
Attn. Legal Department
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, Japonsko

V Jižní Koreji doporučeným dopisem na následující adresu:

Attn: Chief Privacy Officer, copy to the Legal Department – Privacy Office
McAfee Korea Limited
5F. Gangnam Finance Center
152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
Korea 06236

Dodatek kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů

Datum účinnosti: 1. února 2024

V souladu s kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů ve znění kalifornského zákona o ochraně soukromí („CCPA“) poskytujeme tento dodatek ke kalifornskému zákonu o ochraně soukromí spotřebitelů („dodatek CCPA“) obyvatelům Kalifornie („spotřebitelé“ nebo „vy“). Tento dodatek CCPA doplňuje informace obsažené v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakýkoli pojem psaný velkým počátečním písmenem, který je použit, ale není definován v tomto Prohlášení, má význam uvedený v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tento dodatek CCPA se nevztahuje na informace, které shromažďujeme o osobách v postavení současných nebo bývalých uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, dodavatelů, vlastníků, ředitelů nebo vedoucích pracovníků společnosti McAfee.

Kategorie Osobních údajů

Podle zákona CCPA jsou „Osobní údaje“ informace, které identifikují konkrétního spotřebitele nebo domácnost, vztahují se k nim nebo by mohly být rozumně spojeny s konkrétním spotřebitelem nebo domácností. „Osobní údaje“ nezahrnují veřejně dostupné informace, de-identifikované nebo agregované informace ani informace, na které se vztahují některé zákony o ochraně osobních údajů v daném odvětví. „Citlivé osobní údaje“ se týkají informací, které odhalují číslo sociálního pojištění, řidičského průkazu, občanského průkazu nebo pasu spotřebitele; přihlašovací údaje účtu, číslo finančního účtu, debetní nebo kreditní karty v kombinaci s jakýmkoliv požadovaným bezpečnostním nebo přístupovým kódem, heslem nebo pověřením umožňujícím přístup k účtu; přesnou zeměpisnou polohu; rasový nebo etnický původ, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech; obsah pošty, e-mailů a textových zpráv, pokud společnost McAfee není zamýšleným příjemcem sdělení; genetické údaje a biometrické údaje.

V následujících grafech uvádíme (1) kategorie Osobních údajů a Citlivých osobních údajů (jak jsou uvedeny v zákoně CCPA), které plánujeme shromažďovat a používat a které jsme shromáždili a použili během předchozích 12 měsíců; (2) kategorie třetích stran, kterým jsme během předchozích 12 měsíců zpřístupnili jednotlivé kategorie Osobních údajů nebo Citlivých osobních údajů pro naše provozní obchodní účely; (3) kritéria, která používáme k určení doby uchovávání pro každou kategorii Osobních údajů nebo Citlivých osobních údajů; a (4) kategorie Osobních údajů a Citlivých osobních údajů, které jsme prodali nebo sdíleli během předchozích 12 měsíců, podle toho, jak jsou „prodej“ a „sdílení“ definovány v zákoně CCPA.

Osobní údaje v tradičním slova smyslu neprodáváme za finanční odměnu. Protože jsou však definice „prodeje“ a „sdílení“ podle zákona CCPA dostatečně široké, aby potenciálně zahrnovaly zveřejnění vašich údajů určitým typům reklamních a marketingových partnerů, poskytujeme obyvatelům Kalifornie právo odmítnout jakýkoliv takový prodej nebo sdílení jejich Osobních údajů. Osobní údaje osob mladších 16 let vědomě neprodáváme ani nesdílíme.

Kategorie shromažďovaných Osobních údajů

Kterým kategoriím třetích stran jsou zpřístupňovány pro provozní obchodní účely

Kritéria doby uchovávání

Prodávány a/nebo sdíleny? Pokud ano, kterým kategoriím třetích stran

Identifikátory, jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, přihlašovací údaje k účtu, včetně online identifikátorů, platební údaje, fakturační adresa, informace o bankovním účtu nebo jiné podobné identifikátory.

 • Naše firemní pobočky
 • Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří nám poskytují služby, jako je IT podpora, podpora zákaznických služeb a zpracování plateb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Pro určení doby, po kterou uchováváme jednotlivé kategorie Osobních údajů, používáme následující kritéria:

 • dobu, po kterou s vámi máme trvalý vztah (například po dobu, po kterou u nás máte účet nebo si předplácíte či používáte naše produkty);
 • po takovou dobu, po kterou je přiměřeně nutné je uchovávat, s ohledem na obchodní důvody spojené s poskytováním našich služeb (například vnitřní hlášení a dosažení smíru, záruky či poskytnutí zpětné vazby či informací, které požadujete);
 • pokud existuje zákonná povinnost, které podléháme (například některé zákony vyžadují, abychom uchovávali záznamy o vašich transakcích po určitou dobu, než je budeme moci odstranit); nebo
 • pokud je uchovávání nezbytné s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo vyšetřování ze strany regulačních orgánů).

Ano

 • Marketingové a reklamní sítě

Charakteristiky chráněných klasifikací podle kalifornského nebo federálního práva, jako je věk.

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Viz výše

Ne

Obchodní informace, jako je historie zakoupených, získaných nebo zvažovaných produktů či služeb nebo jiná historie či tendence k nákupu nebo spotřebě.

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Viz výše

Ne

Internetové nebo podobné síťové aktivity, jako je historie prohlížení, historie vyhledávání, informace o interakci spotřebitele s webovou stránkou, aplikací nebo reklamou.

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Viz výše

Ne

Geolokační údaje, jako je přesná fyzická poloha nebo pohyb.

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Viz výše

Ne

Závěry vyvozené z jiných Osobních údajů, které slouží k vytvoření profilu spotřebitele odrážejícího osobní preference nebo charakteristiky, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a vlohy.

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Viz výše

Ne

Obrázky, které se spotřebitel může rozhodnout nahrát do služeb, například profilové obrázky nebo „avatary“, které se nepoužívají pro účely jednoznačné identifikace spotřebitele

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Viz výše

Ne

Níže uvádíme informace týkající se Citlivých osobních údajů:

Kategorie shromažďovaných Citlivých osobních údajů

Kterým kategoriím třetích stran jsou zpřístupňovány pro provozní obchodní účely

Kritéria doby uchovávání

Prodávány a/nebo sdíleny? Pokud ano, kterým kategoriím třetích stran

Přihlašovací údaje k účtu, číslo k finančnímu účtu, debetní nebo kreditní kartě spotřebitele v kombinaci s jakýmikoliv požadovanými bezpečnostními nebo přístupovými kódy, heslem nebo pověřeními umožňujícími přístup k účtu

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Viz výše

Ne

Přesná geografická lokalizace spotřebitele

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují služby
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Viz výše

Ne

Rasový nebo etnický původ spotřebitele, jeho náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona

Viz výše

Ne

Obsah e-mailů spotřebitele (kromě obsahu zpráv zaslaných nám)

 • Naše firemní pobočky
 • Externí poskytovatelé služeb
 • Státní orgány nebo jiné strany na základě zákona
 • S osobami dle vašeho výběru, jestliže předplacený produkt takovou funkci umožňuje

Viz výše

Ne

Zdroje Osobních údajů

Výše uvedené kategorie Osobních údajů (včetně Citlivých osobních údajů) získáváme přímo od vás nebo ze zařízení, na kterých jsou Služby nainstalovány, a také z následujících kategorií zdrojů: naše firemní pobočky, veřejně dostupné databáze, obchodní partneři třetích stran, sociální sítě a další zdroje třetích stran.

Použití Osobních údajů

Osobní údaje (včetně Citlivých osobních údajů) používáme k různým obchodním a komerčním účelům, jak je popsáno v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Práva a žádosti podle zákona CCPA

Obyvatelé Kalifornie mohou podle zákona CCPA podávat následující typy žádostí:

Žádosti o informace, odstranění nebo opravu

Žádosti o informace

Můžete nás požádat, abychom vám sdělili následující informace o našem shromažďování a používání vašich Osobních údajů (včetně Citlivých osobních údajů) za posledních dvanáct (12) měsíců nebo jiné období stanovené zákonem CCPA: (1) kategorie Osobních údajů, které jsme o vás shromáždili; (2) kategorie zdrojů, ze kterých jsme tyto Osobní údaje shromáždili; (3) kategorie Osobních údajů, které jsme prodali, sdíleli nebo zpřístupnili třetím stranám, (4) kategorie příjemců, kterým byly tyto údaje prodány, sdíleny nebo zpřístupněny; (5) obchodní nebo komerční účel prodeje, sdílení nebo zpřístupnění Osobních údajů; a (6) konkrétní informace, které jsme o vás shromáždili. Informace, které o vás byly shromážděny po 1. lednu 2022, si můžete vyžádat i po uplynutí tohoto dvanáctiměsíčního (12) období, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Žádosti o odstranění

Můžete nás požádat o odstranění Osobních údajů, které jsme od vás shromáždili. Vaši žádost o odstranění můžeme v určitých případech omezit nebo zamítnout v souladu s výjimkami uvedenými v zákoně CCPA.

Žádosti o opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných Osobních údajů, které o vás uchováváme, s ohledem na povahu Osobních údajů a účel jejich zpracování.

Jak podávat žádosti o informace, odstranění nebo opravu

Žádost o informace, žádost o odstranění a/nebo žádost o opravu můžete podat buď e-mailem na adresu protectprivacy@mcafee.com, nebo ve formuláři žádosti týkající se osobních údajů jednotlivců, který je k dispozici na adrese https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Vaši žádost ověříme a odpovíme na ni v souladu s platnými právními předpisy, přičemž zohledníme typ a citlivost Osobních údajů, které jsou předmětem žádosti. Možná si od vás budeme muset vyžádat další Osobní údaje, jako je e-mailová adresa, stát bydliště nebo poštovní adresa, abychom ověřili vaši totožnost a ochránili vás před podvodnými žádostmi. Pokud u nás máte účet chráněný heslem, můžeme vaši totožnost ověřit prostřednictvím stávajících postupů ověřování vašeho účtu a před zveřejněním nebo odstraněním vašich Osobních údajů vás požádat o opětovné ověření. Pokud podáte žádost o odstranění, můžeme vás před odstraněním vašich Osobních údajů požádat o potvrzení vaší žádosti.

Žádosti o odmítnutí prodeje nebo sdílení

Prodej nebo sdílení Osobních údajů můžete odmítnout.

Chcete-li odmítnout prodej nebo sdílení, navštivte naši stránku „Neprodávat ani nesdílet mé osobní údaje“ na adrese https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-support/policy/legal/data-request.html. Jste-li obyvatelem Kalifornie (nebo Colorada), můžete také zapnout nastavení GPC (Global Privacy Control – globální řízení ochrany osobních údajů) a odmítnout tak prodej nebo sdílení osobních údajů pro kontextové cílení reklamy. Další informace získáte na webových stránkách Global Privacy Control.

Žádosti o omezení používání Citlivých osobních údajů

Můžete nás požádat, abychom omezili používání Citlivých osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, na rozsah nezbytný k poskytování služeb, které vám poskytujeme.

Chcete-li nás požádat o omezení používání vašich Citlivých osobních údajů, navštivte naši stránku „Omezit používání mých citlivých osobních údajů“ na adrese https://www.mcafee.com/cs-cz/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Oprávnění zástupci

Chcete-li podat žádost jako oprávněný zástupce jménem obyvatele Kalifornie, můžete použít výše uvedené způsoby podání. V rámci našeho ověřovacího procesu vás můžeme případně požádat o předložení dokladu týkajícího se vašeho statusu oprávněného zástupce, který může zahrnovat také doklad o vaší registraci u kalifornského státního tajemníka pro podnikání v Kalifornii; a/nebo plnou moc od obyvatele Kalifornie podle paragrafů 4121–4130 zákona o dědictví.

Pokud podáváte Žádost o informace, Žádost o odstranění nebo Žádost o opravu jménem obyvatele Kalifornie a nepředložíte nám plnou moc od tohoto obyvatele podle paragrafů 4121–4130 zákona o dědictví, můžeme také požadovat, aby tento obyvatel ověřil svou totožnost přímo u nás; nebo nám přímo potvrdil, že vám poskytl oprávnění k podání Žádosti o informace nebo Žádosti o odstranění.

Zákaz diskriminace

Pokud uplatňujete některá ze svých práv podle zákona CCPA, máte právo na to, aby s vámi bylo zacházeno způsobem, který je prostý nezákonné diskriminace.

Upozornění na Finanční pobídky

Čas od času můžeme nabídnout program, výhodu nebo jinou nabídku výměnou za shromažďování, uchovávání, prodej nebo sdílení Osobních údajů (souhrnně „Finanční pobídka“), například vašich kontaktních údajů. Jakákoliv sleva, kterou poskytneme, bude založena na našem přiměřeném, ale výhradním určení odhadované hodnoty vašich Osobních údajů, přičemž se zohlední mimo jiné odhady týkající se předpokládaných příjmů z těchto údajů, předpokládané výdaje, které by mohly vzniknout při shromažďování, uchovávání a používání těchto údajů při provozu našeho podnikání, a další relevantní faktory související s odhadovanou hodnotou těchto údajů pro naše podnikání, jak to povolují platné právní předpisy. V případě potřeby můžeme poskytnout dodatečné oznámení o podrobnostech konkrétní Finanční pobídky a účast v jakýchkoli programech Finančních pobídek je podmíněna souhlasem. Pokud si později přejete odhlásit se z programu Finančních pobídek, můžete nám zaslat žádost pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy nebo požadavky v souvislosti s tímto dodatkem CCPA nebo jinými záležitostmi týkajícími se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

Prohlášení o souborech cookie


Datum účinnosti: 1. března 2024

Naše webové stránky a mobilní aplikace (souhrnně „služby“) používají soubory cookie a podobné technologie k zajištění nejlepšího možného prostředí pro naše návštěvníky tím, že vám poskytují přizpůsobené informace, pamatují si vaše předvolby pro marketing a produkty a pomáhají vám získat správné informace. Toto prohlášení popisuje, jak společnost McAfee, naše přidružené společnosti a naši partneři používají k těmto účelům soubory cookie a podobné technologie.

Jaké technologie společnost McAfee a její partneři používají?

Stejně jako mnoho dalších služeb používáme s našimi partnery soubory cookie a podobné technologie, abychom mohli poskytovat a zlepšovat vaše prostředí a přizpůsobovat inzerci. Soubory cookie a podobné technologie, které společně s našimi partnery používáme, zahrnují následující:

 • Soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, obvykle tvořené písmeny a čísly, které se při návštěvě webové stránky uloží do vašeho prohlížeče nebo zařízení. Soubory cookie jsou často využívány k usnadnění provozu webových stránek, jejich efektivnějšímu fungování a získávání analytických informací.

 •  Sady SDK. Sady SDK jsou sestavy kódů poskytované našimi partnery, které mohou být instalovány do našich mobilních aplikací. Sady SDK nám pomáhají porozumět způsobu, jakým pracujete s našimi mobilními aplikacemi, a shromažďovat určité informace o zařízení a síti, které využíváte k přístupu do aplikace nebo jiných aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení. Sady SDK často sdílejí identifikátory mobilní inzerce přiřazené vašemu zařízení (zvané „IDFA“ neboli „ID pro reklamní účely“ u zařízení Apple a „Inzertní ID“ u zařízení se systémem Android) s našimi partnery.

 • Soubory cookie Flash. Soubor cookie Flash je malý datový soubor umístěný do počítače pomocí softwaru Adobe Flash nebo podobné technologie, která může být ve vašem počítači integrovaná nebo kterou si do počítače stáhnete či nainstalujete. Tyto technologie využíváme k přizpůsobení a vylepšení vašeho online prostředí, usnadnění procesů a přizpůsobení a ukládání vašeho nastavení. Soubory cookie Flash mohou například návštěvníkům našich webových stránek umožnit nastavení předvoleb hlasitosti spojených s prostředím pro přehrávání videí, hrát hry a účastnit se průzkumů. Mohou nám pomoci zlepšovat naše weby díky měření toho, které oblasti jsou pro naše návštěvníky nejzajímavější. Kliknutím sem zobrazíte informace o správě nastavení ochrany osobních údajů a úložiště pro soubory cookie Flash.

 • Webové signály. Webový signál je velmi malý, neviditelný obrázkový soubor, který slouží ke sledování vaší navigace na jedněch webových stránkách nebo sérii webových stránek. Mezi jeho další označení patří „webová štěnice“ nebo „neviditelný soubor GIF“. Webové signály mohou v kombinaci se soubory cookie umožňovat porozumění tomu, jak se uživatelé na určitých webových stránkách pohybují.

 • Místní úložiště. Mezi místní úložiště patří místní úložiště HTML5 a mezipaměť prohlížeče. Tyto technologie nám umožňují ukládat lokálně data ve vašem prohlížeči nebo zařízení.

Společnost McAfee a její partneři a poskytovatelé služeb používají různé typy souborů cookie, mezi něž patří následující:

Kategorie Účel
Nezbytné Tyto soubory cookie jsou nutné k provozu našich služeb (například abyste se mohli přihlašovat do zabezpečených oblastí našich webových stránek nebo používat nákupní košík). Tyto soubory cookie vám umožňují pohybovat se v našich službách a pracovat s jejich funkcemi.
Přizpůsobení Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat vás při opakované návštěvě našich služeb. Díky tomu vám můžeme přizpůsobit obsah, pozdravit vás jménem a pamatovat si vaše předvolby (například vaši volbu jazyka nebo oblasti).
Analýza a průzkum Tyto soubory cookie nám pomáhají analyzovat aktivity v rámci našich služeb, abychom mohli zlepšit a optimalizovat způsob fungování našich služeb. Pomocí těchto souborů cookie můžeme například zajistit, aby návštěvníci snadno našli informace, které hledají.
Reklama Tyto soubory cookie zaznamenávají vaše online aktivity, včetně vašich návštěv našich služeb, vámi navštívených stránek a odkazů a reklam, na které jste kliknuli. Tyto soubory cookie nám umožňují zobrazovat vám reklamy a další zprávy, které více odpovídají vašim zájmům.

Jaké mám možnosti z hlediska souborů cookie a podobných technologií?

S ohledem na používání souborů cookie a podobných technologií máte širokou řadu možností:

 • Prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče se můžete rozhodnout, zda přijmete soubory cookie či nikoli. Můžete mít také možnost odstranit soubory cookie ze svého prohlížeče. Více informací o způsobu správy souborů cookie v prohlížeči najdete v pokynech vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že v případě zablokování všech souborů cookie může dojít k ovlivnění funkčnosti našich webových stránek.

 • Inzertní technologičtí partneři, se kterými spolupracujeme, vám mohou dát možnost odhlásit se z používání informací o vašich návštěvách webů a využívání aplikací pro účely poskytování reklam cílených na vaše zájmy. Další informace o cílené reklamě a způsobu, jak se můžete odhlásit z používání vašich aktivit při procházení webů pro účely cílené reklamy, najdete na stránkách těchto organizací: Digital Advertising AllianceNetwork Advertising Initiative, a Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • Jste-li obyvatelem Kalifornie nebo Colorada, můžete zapnout nastavení GPC (Global Privacy Control – globální řízení ochrany osobních údajů) a odmítnout tak prodej nebo sdílení osobních údajů pro kontextové cílení reklamy. Další informace získáte na webových stránkách Global Privacy Control.

 • V nastavení vašeho zařízení se můžete odhlásit z používání informací o vašem využití mobilních aplikací pro účely zobrazování reklam cílených na vaše zájmy (v zařízeních se systémem iOS se jedná o možnost „Omezit sledování reklam“ a v zařízeních se systémem Android o možnosti „Odhlásit se z cílené reklamy“ či „Odhlásit se z přizpůsobení reklam“).

 • Určité produkty společnosti McAfee jsou dostupné bezplatně. Abychom mohli tyto produkty nadále nabízet zdarma, můžeme používat informace o tom, jaké webové stránky navštěvujete nebo jaké mobilní aplikace používáte, abychom vám mohli zobrazovat reklamy cílené na vaše zájmy. Činíme tak sdílením informací o vašem zařízení (například identifikátorů zařízení a inzertních identifikátorů společně s aktivitami při procházení webů nebo používání aplikací) s vybranými partnery. Tyto informace vás osobně neidentifikují a naše společnost partnerům smluvně zakazuje používat námi poskytnuté informace k pokusům o identifikaci našich uživatelů. V nastavení produktů, které obsahují toto sdílení údajů, se můžete z používání vašich informací pro tyto účely odhlásit.

 • Jsme součástí sítě Facebook Audience Network, která společnostem umožňuje zobrazovat uživatelům Facebooku reklamy v aplikacích a na webových stránkách, které jsou její součástí. Facebook pomáhá tyto reklamy přizpůsobit, aby byly relevantní a užitečné. Pomocí nástroje pro správu předvoleb reklam na Facebooku můžete zobrazit a změnit různé předvolby, včetně toho, zda chcete v rámci našich webů a aplikací tyto přizpůsobené reklamy dostávat.
   

Jak společnost McAfee reaguje na žádosti Do Not Track?

V oboru nyní neexistuje žádná standardní reakce na žádosti Do Not Track. Služby a weby společnosti McAfee v současné době na uživatelské žádosti Do Not Track nereagují.

Kontaktní údaje

Máte-li nějaké dotazy ohledně toho, jakým způsobem používáme soubory cookie, můžete se na nás obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Ke zprávě připojte své kontaktní údaje a podrobný popis svých připomínek.

Ve Spojených státech amerických nás můžete kontaktovat písemně na následující adrese:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office 
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

V Evropském hospodářském prostoru nás můžete kontaktovat písemně na následující adrese:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

Máte právo kdykoli podat stížnost komisaři pro ochranu osobních údajů, irskému kontrolnímu orgánu pro problematiku ochrany osobních údajů, a to online na adrese https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm.

V Japonsku nás můžete kontaktovat písemně na následující adrese:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, Japonsko

Licenční smlouva se společností McAfee


Vítá vás společnost McAfee

Předtím než začnete, rádi bychom si s vámi promluvili o podmínkách služby. Tyto podmínky vysvětlují vaše práva a povinnosti při používání našeho softwaru a služeb. Jsou opravdu důležité, a proto potřebujeme proto, abyste si tyto podmínky včetně veškerých odkazů pečlivě přečetli, protože se stanou smlouvou mezi vámi a námi.

Při čtení tohoto textu mějte na paměti následující věci . . .

 1. Vždy, když v tomto dokumentu uvidíte slovo zvýrazněné tučně, bude mít pokaždé ten samý význam.
 2. Kliknutím na tlačítko přijetí, nainstalováním a používáním daného softwaru a služeb (ať už jsme je poskytli my nebo jeden z našich partnerů) udělujete souhlas s těmito podmínkami. Nesouhlasíte-li s podmínkami a pravidly, která stanovují, daný software či služby nesmíte používat.
 3. Když říkáme . . . McAfee, my, naše či nám, máme tím na mysli subjekt společnosti McAfee, který poskytuje software a služby ve vaší oblasti.
 4. Když říkáme . . . vy nebo vaše, máme tím na mysli vás nebo společnost, kterou oprávněně zastupujete.
 5. Pokud žijete v USA, určitě si přečtěte článek o závazném rozhodčím řízení a vzdání se práva na hromadné žaloby. Jsou v něm obsaženy některé velmi důležité body týkající se toho, jak řešíme spory.
 6. Žijete-li v Austrálii, Francii, Německu a Nizozemsku, je nutné, abyste si přečetli podmínky na konci tohoto dokumentu, které se na vás vztahují.

A co ochrana mých osobních údajů?

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, ale předtím, než budete moci daný software a služby používat, od vás budeme potřebovat získat některé vaše osobní údaje. Přečtěte si naše prohlášení o ochraně osobních údajů, ve kterém se dozvíte, jak a proč shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, produktů a služeb a jaká jsou vaše práva týkající se osobních údajů.

Co mohu dělat se softwarem a službami společnosti McAfee?

Zakoupením našeho softwaru či služeb se stáváte držitelem omezené licence. To znamená, že my, naši partneři a naši dodavatelé stále vlastníme práva na daný software a služby. Vám umožňujeme je používat na základě těchto podmínek.

Je-li vaše licence určena pro osobní použití:

Obdržíte licenci na software a služby, které jste registrovali, a tato licence bude náležet výhradně a pouze vám. Takovou licenci není možné přenést na nikoho dalšího.

Vaši licenci vám umožňujeme využívat:

 • dokud hradíte veškeré příslušné poplatky za vaše předplatné nebo dokud je vaše předplatné aktivní,
 • po dobu, kterou jste vybrali při nákupu nebo po dobu jednoho roku (pokud jste si nevybírali délku předplatného).
 • Na tolika zařízeních a tolika uživateli, kolik jste jich vybrali při nákupu. Pokud jste nezvolili jinou možnost, licenci může používat pouze jeden uživatel na jednom zařízení.
 • Splňují-li vaše zařízení a operační systém naše požadavky. Je vaší odpovědností se ujistit, že vaše zařízení jsou aktualizovaná a že splňují dané požadavky. (Udržovat vaše zařízení aktualizovaná je také velmi prospěšné pro jejich zabezpečení.)

Pokud nastavujete nové zařízení a máte k e-mailové adrese přiřazené stávající předplatné, automaticky použijeme stávající předplatné na vaše zařízení namísto případné časově omezené zkušební verze, která může být k dispozici spolu se zařízením. Pokud máte k e-mailové adrese přiřazeno více předplatných, vybereme nejvhodnější předplatné pro dané zařízení.

Používáte-li licenci pro malé podniky:

Obdržíte licenci na software a služby, které jste registrovali, stejně jako v rámci výše uvedených podmínek. Jediným rozdílem je to, že daný software a služby mohou používat pouze zaměstnanci daného malého podniku, a to pouze pro interní firemní procesy.

Je nutné se ujistit, že každou licenci, kterou zakoupíte, registrujte pomocí totožné e-mailové adresy uvedené v profilu vašeho účtu. Zakoupíte-li pomocí dané e-mailové adresy nové licence, zajistíme, že budou mít stejné datum obnovení jako licence, které jste zakoupili nejdříve. Cenu automaticky přizpůsobíme tomu, že nové licence budou platit kratší dobu. Dodatečné licence zakoupené pomocí jiné e-mailové adresy, která není přiřazena k vašemu účtu, budou na vámi zakoupené období započítány beze slevy.

A co bezplatný software a služby?

V některých případech nabízíme software a služby bezplatně – jedná se například o dodatečné funkce v placeném předplatném, předběžné verze a betaverze softwaru nebo bezplatně poskytovanou službu. Podmínky této smlouvy platí i pro software poskytovaný bezplatně a bezplatné služby, není-li uvedeno jinak. Mohou platit některá omezení. Uvolníme-li pro vás bezplatně poskytovaný software nebo bezplatnou službu, dáme vám vědět, o jaká omezení se jedná. Bezplatně poskytovaný software či bezplatnou službu můžete používat po celou dobu, po kterou vám je poskytujeme.

A co děti?

Pokud je vám méně než 18 let nebo jste ve své zemi nedosáhli plnoletosti, nesmíte s těmito podmínkami sami vyjádřit souhlas a nesmíte software ani služby používat, ledaže s těmito podmínkami vaším jménem vyjádří souhlas rodič v rámci rodinného plánu. Některé funkce nejsou dostupné pro všechny věkové kategorie.

Dále, pokud používáte náš software či služby, musíte tak činit v souladu se zákonem. Pokud zakoupený produkt obsahuje funkce sledování, musíte mít před jejich použitím ke sledování a monitorování dětí legitimní důvod a oprávnění. To znamená, že musíte být rodič, opatrovník nebo k tomu mít zákonné povolení. Společnost McAfee očekává, že budete náš software a služby používat v souladu s platnými zákony a předpisy.

Které věci se softwarem a službami McAfee dělat nemohu?

Naše práva vlastníků nebo poskytovatelů licence softwaru či služeb jsou chráněna zákonem. To znamená, že pokud provedete něco, co je uvedeno v následujících příkladech, vaše předplatné bude pravděpodobně zrušeno a je možné, že budeme nuceni podniknout další kroky. Důrazně doporučujeme, abyste se takovému jednání z vaší strany vyhnuli. Zde jsou uvedeny některé příklady: Nesmíte??/p>

 • pokoušet se zjistit zdrojový kód včetně pokusů pomocí reverzního inženýrství nebo dekompilace softwaru či služeb;
 • upravovat software či služby;
 • dále komerčně využívat software či služby včetně jejich prodávání či pronajímání;
 • používat pirátskou verzi softwaru či služeb;
 • vytvářet produkty či služby založené na našem softwaru či službách;
 • přenášet software či služby na jiné osoby včetně licencí nižší úrovně nebo jejich přiřazování;
 • používat software nebo služby pro ilegální činnost;
 • publikovat či pořizovat kopie softwaru (jiné než zálohy);
 • zasahovat do softwaru či služeb jiných subjektů;
 • pokoušet se obejít jakékoliv technické ochranné prvky softwaru či služeb;
 • překračovat jakákoliv příslušná omezení úložiště či sítě;
 • používat produkt určený pro více uživatelů ke sledování a monitorování jakékoliv další osoby bez jejího svolení;
 • instalovat software či služby na více zařízení, než na kolik je to povoleno (včetně případů, kdy nesmažete software či služby ze zařízení před jeho prodejem nebo převedení jeho vlastnictví) nebo
 • používat software či služby po vypršení platnosti vašich práv k používání tohoto softwaru či služeb nebo po jejich zrušení.

Technická podpora

Pro software a služby, které vytvářejí nárok na technickou podporu, vám bude poskytována standardní nabídka podpory po dobu platnosti vašeho placeného předplatného. Chcete-li zjistit, zda se to týká vámi zakoupeného softwaru nebo služeb, podívejte se na účtenku, kterou jste obdrželi při jejich nákupu. Naše nabídky standardní podpory, zásady a postupy se mohou čas od času měnit a liší se dle země.

Jak fungují aktualizace softwaru a služeb McAfee?

Pravidelně vydáváme aktualizace, vylepšení a úpravy našeho softwaru a služeb (aktualizace). Jakmile je aktualizace k dispozici, je možné, že přestaneme podporovat předcházející verzi daného softwaru či služeb. Abychom se ujistili, že budete moci používat nové funkce, které jsme vyvinuli, poskytujete nám souhlas k provádění aktualizací na pozadí, zatímco se věnujete jiným věcem. Také můžeme poskytovat aktualizace pro bezplatně poskytovaný software a bezplatné služby, ale nejsme povinni tak činit.

Co se stane, když společnost McAfee přestane podporovat nějaký software, službu nebo funkce?

Čas od času se stává, že přestaneme podporovat některý software, služby či konkrétní funkce softwaru či služeb. Když je přestaneme nabízet k zakoupení, stažení nebo obnovení, znamená to, že dosáhly konce období prodeje a po koncovém datu prodeje již nebudete mít možnost obnovit své předplatné. Je nám líto, ale abychom mohli přinášet nové a lepší věci, někdy musíme přestat podporovat starší produkty. Také musíme funkce softwaru či služeb upravovat v případech, kdy je to vyžadováno platformami a softwarem třetích stran, které nemáme možnost ovlivnit.

Platba a automatické obnovení

V případě, že jste software zakoupili od společnosti McAfee a nikoliv od třetí strany a sdílíte s námi platební údaje (kreditní či debetní karta nebo jiný způsob platby), poskytujete nám tím svolení (nebo našemu autorizovanému partnerovi), abychom pomocí daného způsobu platby strhli počáteční částku za zakoupení a také veškerá případná obnovení předplatného. V případě, že zadáte více způsobů platby, poskytujete nám tím svolení (nebo našemu autorizovanému partnerovi), abychom tyto alternativní způsoby platby využili v případě, že dojde k problému s vaším hlavním způsobem platby. Pokud nechcete, aby společnost McAfee použila vaše alternativní způsoby platby, můžete je odstranit na stránce Můj účet). Společnost McAfee však zachová poslední použitý způsob platby až po dobu 12 měsíců za účelem řešení případných neuhrazených plateb.

Aktualizace vašich platebních údajů

Dojde-li ke změně jakýchkoliv vašich platebních údajů (například čísla platební karty nebo data vypršení její platnosti), co nejdříve nás informujte tím, že provedete aktualizaci platebních údajů v části Můj účet (nebo produkty Konzola zabezpečení pro malé podniky), abychom vám mohli nadále poskytovat software a služby po termínu pro jejich obnovení.

V některých případech od vydavatele vaší karty nebo sítě karet můžeme obdržet aktualizované informace o dané kreditní či debetní kartě. V takovém případě tyto údaje použijeme pro automatickou aktualizaci vašich platebních údajů. Také můžeme opakovat pokus o provedení platby, který dříve selhal, abychom provedli transakci (včetně pokusů o platbu pomocí neplatné karty, pro kterou bylo prodlouženo datum platnosti). Poskytujete nám souhlas vám účtovat poplatky pomocí vašeho způsobu platby a aktualizovaných údajů.

Jak funguje automatické obnovování?

Pokud jste software zakoupili od společnosti McAfee a nikoliv od třetí strany, vaše placené předplatné bude na konci období platnosti automaticky obnoveno. Nestane se tak v případě, že jste se rozhodli nezapnout automatické obnovení nebo jste se do něj nezaregistrovali nebo se z něj odhlásili. S předstihem vám zašleme e-mail s upozorněním na plánované obnovení vašeho předplatného a pomocí vašeho způsobu platby vám 30 dní před plánovaným ukončením předplatného strhneme příslušnou částku. Výše stržené částky bude odpovídat ceně softwaru či služeb v době obnovení a může se lišit od původní částky, kterou jste zaplatili. Je vaší odpovědností se ujistit, že e-mailová adresa uvedená ve vašem účtu je aktuální. Došlo-li k přejmenování, upgradování či nahrazení vašeho softwaru či služeb novou nabídkou a jsou-li v rámci nové nabídky k dispozici srovnatelné funkce, poskytneme vám danou novou nabídku za cenu, která nebude převyšovat cenu obnovení v čase obnovení. Není-li ve vašem umístění k dispozici automatické obnovení, v momentě zakoupení vám to sdělíme.

Změny cen.

Společnost McAfee má právo kdykoli po ukončení zaváděcího období (v příslušných případech) změnit cenu softwaru či služeb, a to z kteréhokoli z následujících důvodů: právní či regulační důvody; vylepšení služeb, které nabízíme, nebo přidání nových funkcí; případně v reakci na tržní faktory, jako jsou například změny výše zdanění, inflace, fluktuace měny nebo změny v infrastruktuře či správních poplatcích.

Jak mohu vypnout automatické obnovování?

Nechcete-li, aby vaše předplatné pokračovalo, můžete kdykoliv vypnout automatické obnovování, a to přihlášením k vašemu účtu nebo kontaktováním zákaznických služeb. Ujistěte se, že tuto změnu provedete více než 30 dnů před vypršením platnosti vašeho předplatného, aby vám nebyla účtována částka za další obnovení. Pamatujte, že vypnete-li automatické obnovování nebo se do něj nezaregistrujete, nebudete mít přístup k prémiovým funkcím, které nabízíme předplatitelům naší služby automatického obnovování. Zapomenete-li vypnout automatické obnovování, do 60 dnů po stržení částky budete moci požádat o vrácení peněz a své předplatné zrušit. Součástí těchto podmínek jsou i naše zásady týkající se vrácení peněz. V nich naleznete podrobnosti o tom, za které položky je možné požadovat vrácení peněz a jak odeslat příslušnou žádost. Nezapomeňte si proto tyto zásady přečíst.

Kdy oficiálně skončí platnost této smlouvy?

Platnost této smlouvy skončí ve chvíli, kdy bude z naší či vaší strany ukončeno právo pro přístup k danému softwaru či službě. Po jejím skončení již nebudete moci daný software či služby používat a budete je muset smazat ze svých zařízení.

Mohu své předplatné zrušit?

Samozřejmě můžete, ale přijdete o veškerou online ochranu, kterou poskytujeme. Pokud jste si naprosto jisti, své předplatné můžete zrušit kdykoliv před vypršením jeho platnosti. Nejprve se ale podívejte na naše zásady vrácení peněz, protože nemusíte mít nárok na plné vrácení peněz. Nemáte-li na něj nárok, dobrou zprávou je to, že budete moci software a služby dále používat až do konce platnosti zrušeného placeného předplatného.

Bude mé předplatné pozastaveno či zrušeno v případě, že poruším podmínky této smlouvy?

Ano. Porušíte-li podmínky této smlouvy nebo jakékoliv další podmínky, které platí, budeme nuceni pozastavit či ukončit vaše právo používat daný software či službu. Ukončíme-li jej, je možné, že také zrušíme váš účet.

Co se stane s mými údaji po skončení platnosti této smlouvy?

Poté, co software smažete nebo odinstalujete, v souladu s našimi vnitřními předpisy vymažeme veškerý váš uchovaný či zálohovaný obsah (informace, text, soubory, odkazy a veškeré další materiály, které jste nám poskytli). Jste odpovědní za to, že svůj obsah před ukončením uchováte a zálohujete. Pevné disky a místo v cloudových úložištích jsou cenově dostupné – takže nezapomeňte!

Podmínky specifické pro určité konkrétní produkty, plány a služby

Další podmínky
Některý náš software a služby mají několik dodatečných podmínek poskytování služby, které zde nejsou pokryty. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Odstraňování virů, služby TechMaster nebo záruka ochrany antivirem
Vyvineme maximální možné úsilí, abychom odstranili viry a malware ve vašem zařízení. Nedokážeme ale zaručit, že bude možné odstranit všechen malware a viry, protože některé útoky jsou příliš propracované na to, aby je dokázalo vyřešit jednoduché skenování. Další informace naleznete ve všeobecných podmínkách služby TechMaster a podmínkách služby VPP.

Produkty a funkce správy hesel
Nikdy neukládáme kopii vašeho hlavního hesla ani šifrovacích klíčů a sami tedy nesete plnou zodpovědnost za to, aby zůstaly v bezpečí. Použijte silné a těžko odhalitelné hlavní heslo a své klíče uložte na bezpečném místě. Ztratíte-li je, nedokážeme vám pomoci získat zpět přístup k vašemu účtu. Neexistuje žádná možnost „resetování hesla“.

WebAdvisor
Služba WebAdvisor využívá složitých výpočtů k tomu, aby určila, zda je bezpečné danou webovou stránku navštívit. Ačkoliv je velmi kvalitní, nedokáže detekovat každou hrozbu nebo porozumět povaze každé webové stránky. Hodnocení neslouží jako záruka toho, že je daná webová stránka zcela bezpečná, a dobrá hodnocení neznamenají, že propagujeme danou webovou stránku nebo její služby. „Bezpečné hledání“ služby WebAdvisor je ve výchozím nastavení založeno na vyhledávači Yahoo!. Zapnete-li bezpečné vyhledávání, vaše vyhledávání bude směřováno skrze síť Yahoo!. Výchozí nastavení vyhledávače vašeho prohlížeče můžete změnit v předvolbách vašeho prohlížeče.

Funkce Kontrola domácí sítě
Pokud jste zakoupili tuto službu, pro její fungování je nutné se zaregistrovat. Zapnete-li funkci Kontrola domácí sítě, dáváte nám tím oprávnění k identifikování zařízení, která se připojují k vaší domácí síti Wi-Fi. To nám umožňuje detekovat zařízení, která nejsou dostatečné zabezpečena a ohrožují tak vaši bezpečnost. Ze služby kontroly domácí sítě se můžete kdykoliv odhlásit. Služba kontroly domácí sítě je dostupná pouze pro vaši domácí síť Wi-Fi. Služba Kontrola domácí sítě shromažďuje data ze všech zařízení ve vaší síti – proto se ujistěte, že o tom vašim přátelům a rodině řeknete ještě předtím, než jim poskytnete heslo ke své síti Wi-Fi.

Antivirová ochrana
Vaše antivirová ochrana může zahrnovat funkce, které sledují stav zabezpečení vašeho zařízení a automaticky nám zasílají zprávy týkající se podezření na malware a další nevyžádaný software. Tato automatická hlášení nám pomáhají rychle detekovat nové hrozby a reagovat na ně. Dokážeme tak lépe chránit vaše zařízení. Zprávy mohou zahrnovat soubory, které obsahují potenciální malware. Tyto typy souborů pravděpodobně nebudou obsahovat vaše osobní údaje. Pokud ale budeme mít podezření, že je obsahují, požádáme vás o oprávnění k zaslání daného souboru. Tato automatická hlášení můžete vypnout v rámci antivirové ochrany ve svém produktu.

VPN (virtuální privátní síť)
Pokud je tato funkce ve vaší oblasti dostupná a zakoupili jste ji, musíte dodržovat naše zásady férového používání. To znamená, že používáte-li funkci VPN od společnosti McAfee, nesmíte udělat nic, co by způsobilo nebo mohlo způsobit nevhodné či výrazně vyšší zatížení naší infrastruktury. Pokud tyto zásady férového používání porušíte, můžeme pozastavit váš přístup k funkci VPN bez nároku na kompenzaci.

Ochrana identity

Pokud máte nárok na naše funkce ochrany identity, přečtěte si naše podmínky poskytování služby ochrany identity, které tvoří součást této smlouvy.

Sledování identity (sledování temného webu)
Temný web může být strašidelné místo! Jedná se v podstatě o šifrovanou verzi internetu a je tak složitější dohledat, kdo vlastní kterou webovou stránku. Z tohoto důvodu na něm lidé prodávají a kupují různé druhy informací, jako jsou čísla platebních karet a identity.

Naše služby sledování identity prohledávají data temného webu, která máme k dispozici, a upozorňují vás v případě, že v jeho rámci byly nalezeny vámi vybrané osobní údaje. Používáním této služby potvrzujete, že rozumíte následujícím dodatečným podmínkám a že s nimi souhlasíte:

Vaše vyzrazené údaje nedokážeme z temného webu odstranit.

Je vaší odpovědností udržovat své kontaktní údaje aktuální, kontrolovat upozornění a podnikat veškeré doporučené kroky, které povedou ke snížení rizika budoucího zneužití vašich údajů. Nezaručujeme, že naše doporučení takovému zneužití zamezí.

Nezaručujeme, že naše zdroje dat obsahují všechny případy, v nichž došlo k vyzrazení vašich osobních údajů. Stejně tak netvrdíme, že naše služba dokáže zamezit ukradení vašich údajů.

 • Upozornění vám poskytujeme na základě dat z temného webu, která jsou nám dostupná. Nezaručujeme, že údaje, které vám poskytneme, budou přesné.
 • Dokážeme sledovat pouze ty informace, které jste nám za účelem sledování poskytli. Musíte se ujistit, že jsou přesné.
 • Vyberete-li si možnost zasílání upozornění pomocí zpráv SMS, nesete zodpovědnost za veškeré poplatky za zprávy SMS a datový plán, které bude účtovat váš poskytovatel mobilních služeb.
 • Chcete-li používat naši službu sledování temného webu, musí vám být více než 16 let.
 • Pro sledování můžete poskytnout pouze své vlastní osobní údaje. Je zakázáno poskytnout osobní údaje jiných osob. Dojde-li následkem porušení tohoto omezení k poškození třetí osoby, naše společnost za něj neponese následky.
 • Pokud to vaše předplatné umožňuje, můžete poskytnout údaje o nezletilých osobách (jejichž jste zákonným zástupcem nebo rodičem) nebo jiných osobách, u nichž jste získali povolení ke sledování, a to výhradně za účelem zjištění, zda byly tyto údaje nalezeny na temném webu. Poskytnutím těchto údajů potvrzujete, že jste získali souhlas dané osoby nebo máte jiné oprávnění tyto údaje poskytovat a monitorovat, a potvrzujete, že tyto údaje nebudou použity, zcela ani zčásti, jako faktor při určování způsobilosti dané osoby pro získání úvěru, pojištění nebo zaměstnání ani pro jakýkoliv jiný účel související s určením způsobilosti, který by představoval zprávu o spotřebiteli podle amerického zákona U.S. Fair Credit Reporting Act (FCRA). Odpovídáte za správnost poskytnutých údajů a za zajištění jejich aktuálnosti. Souhlasíte s tím, že jednáte jménem osob, které registrujete ke sledování, a přijímáte tyto podmínky jejich jménem.
 • Naši službu sledování temného webu nesmíte používat pro získání údajů jiné osoby bez toho, aby k tomu poskytla svůj souhlas.

Vyčištění osobních údajů

Pokud máte nárok na funkci vyčištění osobních údajů, prověříme seznam webů zprostředkovatelů údajů s cílem zjistit, zda obsahují vaše osobní údaje, a pomůžeme vám přijmout opatření k podání žádosti o výmaz.

Je však důležité si uvědomit, že ne všichni zprostředkovatelé údajů se nacházejí v jurisdikci, v níž byly přijaty předpisy na ochranu osobních údajů. Někteří zprostředkovatelé údajů mohou vašim žádostem o výmaz vyhovět, ale jiní vám mohou sdělit, že jim právní předpisy tuto povinnost neukládají.

V závislosti na vašem předplatném je možné, že máte nárok požádat nás o pomoc při podání žádosti o výmaz. Když vám pomáháme tyto žádosti odeslat, nejednáme vaším jménem jako agenti.

SMS a textové zprávy
Pokud se rozhodnete poskytnout nám své telefonní číslo, budeme ho moci použít k registraci vašeho předplatného McAfee a/nebo k tomu, abychom vám zasílali upozornění a připomenutí týkající se služeb. Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data. Chcete-li se z odběru našich textových zpráv a zpráv SMS odhlásit, řiďte se pokyny, které jsme vám zaslali ve zprávě nebo poskytli jiným způsobem ve chvíli, kdy jste nám poskytli své telefonní číslo (běžně tak, že odpovíte zasláním zprávy ve znění „STOP“). Potřebujete-li pomoc, kontaktujte nás prostřednictvím webové stránky service.mcafee.com.

Sledování finančních transakcí

Přihlašovací údaje ke svým účtům poskytujete na vlastní riziko. Používáním naší služby souhlasíte s tím, že my, zdroje dat, které spravují vaše účty, ani žádné třetí strany, které v souvislosti s naší službou pracují s vašimi přihlašovacími údaji nebo údaji o účtu, nenesou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, krádež, ohrožení nebo zneužití v souvislosti s našimi službami (včetně nedbalosti), s výjimkou případů, kdy takovou odpovědnost nelze omezit podle platných právních předpisů. My ani zdroje dat neposkytujeme žádné záruky jakéhokoli druhu související s daty poskytovanými našimi službami – výslovné, předpokládané, zákonné ani jiné. S výjimkou souborů PDF s oficiálními dokumenty k účtu, které vaším jménem získáme a poskytneme vám v nezměněné podobě, nejsou žádná data poskytovaná našimi službami oficiálním záznamem o žádném z vašich účtů.

Vyhrazujeme si právo odmítnout registraci na základě našeho přiměřeného zjištění, že: (i) přijetí registrace může vést k porušení zákona, pravidla nebo předpisu; (ii) registrace pochází od uživatele, IP adresy nebo zařízení, o kterém je známo nebo existuje důvodné podezření, že se podílí na hackerských útocích nebo zneužívání jiných služeb, nebo (iii) registrace představuje jiné vnímané bezpečnostní riziko.

Ne všechny zdroje dat jsou podporovány a my neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky týkající se dostupnosti, přístupnosti nebo kvality jakéhokoliv zdroje dat.

Příjemci plnění předplatného McAfee

Pokud jste byli držitelem předplatného McAfee vyzváni, abyste si vytvořili účet McAfee a zapojili se do tohoto předplatného bez dalších nákladů, potom berete na vědomí a souhlasíte s tím, že daný držitel předplatného McAfee si pravděpodobně bude moci zobrazit omezené informace o vás, vašem zařízení a vašem účtu, včetně vašeho jména, typu chráněného zařízení a vašeho hodnocení ochrany.

Plány s neomezenou ochranou zařízení

Neomezené plány pokrývají pouze domácí zařízení, která vlastníte pro osobní, nekomerční použití, a řídí se našimi zásadami férového používání. Máte-li potíže s přidáním zařízení, kontaktujte zákaznickou podporu.

Záruky a zřeknutí se práv

30denní záruka vrácení peněz
Během prvních 30 dnů po zakoupení produktu máte možnost své předplatné z libovolného důvodu zrušit a požádat nás o vrácení zaplacené částky. V zemi, ve které jste software McAfee zakoupili, mohou být k dispozici další možnosti, přičemž některé jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Útoky mířené na osobní údaje
Narušení zabezpečení může zahrnovat útok mířený na vaše osobní údaje. Viry a další malware mohou například smazat, zničit, pozměnit či šifrovat data a soubory ve vašem zařízení. V takovém případě hrozí, že ztratíte přístup ke svým datům. Souhlasíte, je že vaší odpovědností provádět zálohy všech dat a souborů ve vašich zařízeních, a uchovávat je tak, aby bylo možné je v případě potřeby bezpečně obnovit. Jak jsme v těchto podmínkách již zmiňovali, pevné disky a cloudová úložiště jsou cenově dostupnou možností. Důležité soubory musíte často zálohovat do prověřeného online úložiště. Neneseme odpovědnost za žádné poškozené soubory či narušení činnosti způsobené útoky na vaše data.

Vysoce rizikové
aktivityTento software ani tyto služby nejsou odolné vůči chybám a nebyly navrženy ani zamýšleny pro vysoce rizikové aktivity, jako je například používání v nebezpečných prostředích, která vyžadují bezchybný provoz (včetně zařízení s jaderným provozem, komunikačních systémů letového provozu, zbraňových systémů, systémů pro udržování životních funkcí nebo jiných použití, v jejichž rámci může selhání softwaru či služeb vést přímo k úmrtí, zranění osob nebo těžkému ublížení na zdraví či ke škodám na majetku). Zříkáme se všech výslovných či předpokládaných záruk vhodnosti pro vysoce rizikové činnosti.

Omezení odpovědnosti

Naše odpovědnost a odpovědnost našich přidružených subjektů, dodavatelů, poskytovatelů licencí či dalších externích dodavatelů služeb ve spojitosti s těmito podmínkami (a) je omezena částkou, kterou jste zaplatili za příslušný software či služby pro dané období předplatného, během kterého se objevila příčina vzniku nároku týkajícího se odpovědnosti nebo částkou 100 USD v případě softwaru poskytovaného bezplatně a (b) nezahrnuje žádnou odpovědnost vůči vám ve spojitosti s (i) nepřímou, zvláštní, nahodilou či následnou ztrátou či poškozením včetně ztráty zisku, ztráty prestiže, ztrát na platech zaměstnanců, zastavení práce, selhání počítače či závady nebo ztráty dat nebo (ii) krádeže údajů ztotožnitelných s konkrétní osobou.

Neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky či prohlášení v souvislosti se softwarem ani službami, a to včetně záruk či podmínek obchodovatelnosti, výkonu, dostatečné kvality, vhodnosti pro daný účel, nároku a nedodržení smlouvy. Software a služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Odpovědnost za výběr softwaru a služeb k dosažení požadovaných výsledků a za instalaci a použití služeb a softwaru spočívá pouze na vás. Nezaručujeme možnost používání ani požadovaný výkon softwaru či služby. Nezaručujeme také, že provoz softwaru nebo služby bude bezporuchový, bez výpadků, chyb a vad, že vás software nebo služba ochrání proti všem možným bezpečnostním hrozbám, že v softwaru nebo službě nedojde k závadám nebo jiným chybám způsobeným námi nezavlečeným a nevyvinutým virem, červem, jinou infekcí nebo podobným škodlivým kódem. Neodpovídáme za výpadky nebo přerušení služby, ztracená nebo odcizená data a systémy ani za jiné škody vzniklé nebo související s jakýmikoliv činy nebo vniknutím do systému.

Tímto přijímáte, že omezení naší odpovědnosti uvedené v této části odrážejí poplatek zaplacený za software a služby a že bez vašeho souhlasu s touto podmínkou by byl poplatek za software a služby vyšší. Žádné ustanovení této smlouvy neomezuje práva, která máte podle stávajících právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo dalších platných zákonů v zemi vašeho bydliště, které v této zemi nelze pominout (včetně těch výslovně uvedených v části týkající se místních zákonů).

Obecné informace

Co se stane v případě, že společnost McAfee tyto podmínky změní?

Občas tyto podmínky měníme a změny zveřejňujeme na našich webových stránkách. Nebudete-li s některými změnami souhlasit, své předplatné můžete ukončit tím, že jej již neobnovíte (tak, jak je uvedeno výše) a odinstalujete daný software. Obnovíte-li své předplatné, udělujete tím svůj souhlas s aktuální verzí těchto podmínek. V případě, že jste souhlasili s více než jednou verzí, nejaktuálnější verze nahrazuje všechny starší verze.

U bezplatného softwaru a neplacených služeb přijmete změny těchto podmínek dalším využíváním bezplatného softwaru nebo neplacených služeb. Pokud s některou z těchto změn nesouhlasíte, musíte službu přestat používat a odinstalovat bezplatný software.

Mohu společnosti McAfee poskytnout svoji zpětnou vazbu?

Za vaši zpětnou vazbu týkající se softwaru a služeb budeme rádi. Mějte na paměti, že ji budeme používat bez omezení.

A co poplatky za data?

Nesete odpovědnost za úhradu všech poplatků za data a mobilní služby, které jsou spjaty s používáním daného softwaru a služeb.

Zákony které země se řídí tyto podmínky?

Není žádným tajemstvím, že různé země mají různé spotřebitelské zákony. Používání tohoto softwaru a služeb a jakékoliv nároky se budou řídit následujícími zákony:

 • zákony státu New York nebo (v případě, že zákony státu New York budou v daném případě shledány za neuplatnitelné), zákony státu Delaware,
 • zákony provincie Ontario (Kanada) v případě, že jste software či služby zakoupili v Kanadě;
 • zákony Nového Jižního Walesu, Austrálie v případě, že jste software a služby zakoupili v Austrálii;
 • zákony Singapuru v případě, že jste software a služby zakoupili v Asii, na Novém Zélandu nebo v Oceánii (nezahrnuje a Austrálii a Japonsko);
 • zákony Japonska, pokud jste software a služby zakoupili v Japonsku (vyjma jeho výběru zákonných pravidel);
 • místními zákony země, ve které jste software a služby zakoupili, pokud se tak stalo v Evropské unii, na Islandu, ve Spojeném království, v Norsku či ve Švýcarsku.

Bez ohledu na to, které místní zákony platí, bude vždy vyloučeno následující:

 • konflikt zákonných pravidel;
 • úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a
 • zákon o jednotných počítačových informačních transakcích.

Co se bude dít, dojde-li ke sporu?
Většinu sporů lze vyřešit dohodou kontaktováním zákaznických služeb. Nepodaří-li se dosáhnout dohody a vyřešení sporu, upřednostňujeme řešení všech sporů prostřednictvím arbitráže. V případě, že ale žijete ve Spojených státech amerických, souhlasíte s tím, že všechny spory týkající se této smlouvy budete řešit prostřednictvím arbitráže či okresního soudu. Více informací týkajících se této věci je uvedeno v části „Závazné rozhodčí řízení a vzdání se práva na hromadné žaloby“, kterou naleznete níže.

Omezení exportu
Tento software a služby jsou předmětem omezení exportu v rámci zákonů USA a místních zákonů dané země. Souhlasíte, že nebudete přímo či nepřímo exportovat, přenášet, umožňovat přístup ani používat software a služby a s nimi související dokumenty včetně technických údajů jednotlivci, subjektu ani do kterékoliv země, do níž je takový export, přenos či přístup omezen zákony omezení exportu, a to bez autorizace (je-li to nezbytné) Úřadu pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu USA, případně jakéhokoliv jiného státního orgánu, do jehož působnosti tento export či přenos spadá. Produkty společnosti McAfee nebudete používat, převádět ani k nim přistupovat pro koncové použití související s nukleárními, chemickými či biologickými zbraněmi, technologií střel nebo pro vojenské koncové použití či vojenské koncové použití dle článku 15 CFR, části 744.21 (nebudete-li k tomu prostřednictvím předpisu či konkrétní licence výslovně oprávněni Spojenými státy americkými nebo příslušnou místní vládou). Obdržíme-li oznámení s informací, že uživatel je, či bude uveden jako strana podléhající sankcím nebo omezením podle platného práva, potom nebudeme mít povinnost plnit žádné ze svých povinností vyplývající z této licence, pokud by takové plnění mělo za následek porušení sankcí nebo omezení. Další informace o exportu nebo importu produktů McAfee naleznete zde, a to v průběžně aktualizované verzi.

Kompletní smlouva
Tyto podmínky představují kompletní smlouvu mezi vámi a námi ve věci vašeho používání daného softwaru a služeb. Tyto podmínky nahrazují veškeré předchozí smlouvy či podmínky mezi vámi a námi ohledně softwaru a služeb a také veškerou další komunikaci, prohlášení nebo reklamní sdělení v souvislosti se softwarem nebo službou.

Přeložené verze
Verze těchto podmínek přeložené z angličtiny poskytujeme výlučně pro vaše pohodlí. Objeví-li se jakýkoliv rozdíl ve významu či interpretaci mezi přeloženou verzí a anglickou verzí, rozhodující bude anglická verze.

Podržení práv
Práv týkajících se ustanovení v těchto podmínkách se zřekneme výlučně formou podepsaného dokumentu.

Subjekty udělující licenci
Licenci na software nebo služby vám uděluje jedna z těchto právnických osob:

 • McAfee, LLC, společnost s ručením omezeným se sídlem ve státě Delaware na adrese 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA je-li software stažen v USA, Mexiku, Střední Americe, Jižní Americe nebo v Karibiku;
 • McAfee Consumer Affairs North, LLC, společnost s ručením omezeným založená ve státě Delaware, se sídlem na adrese 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, je-li Software stažen v Kanadě;
 • McAfee Ireland Limited se sídlem na adrese1 Horgan’s Quay, Waterfront Square, Cork, Ireland, T23 PPT8, je-li software stažen v Evropě, na Blízkém východě, v Africe nebo Tichomoří; nebo
 • Je-li Software stažen v Japonsku, je licencován společností McAfee, LLC. Je-li Software stažen v Japonsku, veškeré Služby poskytuje společnost McAfee Co., Ltd. se sídlem na adrese Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japonsko.
 • Společnost McAfee Security Australia Pty Ltd se sídlem na adrese 45 Evans Street, Balmain, New South Wales 2041, Austrálie, pokud je software stažen v Austrálii.
 • McAfee (Singapore) Pte Ltd, s kancelářemi na adrese Level 9 Tampinese Junction, 300 Tampines Avenue 5, Singapur, 529653, Singapur, pokud je software stažen v Asii a Tichomoří (kromě Japonska a Austrálie).

Kontaktní údaje společnosti McAfee

Zákaznické služby a technická podpora: http://service.mcafee.com
Spory:
Attn: McAfee Legal Department

6220 America Center Dr

San Jose, CA 95002

Webové stránky společnosti McAfee
Souhlasíte, že se budete řídit podmínkami použití webových stránek společnosti McAfee, které jsou součástí těchto podmínek.

Ustanovení místních zákonů

Pro spotřebitele v Austrálii
V případech, kdy se softwaru či služeb týkají jakékoliv spotřebitelské záruky zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele (Competition and Consumer Act) z roku 2010 (Cth) (CCA) a zákon CCA zneplatňuje či zakazuje ustanovení obsažená v těchto podmínkách vyjímající, omezující či upravující dané spotřebitelské záruky, pak platí, že naše odpovědnost za nedodržení daných spotřebitelských záruk vycházející z poskytování softwaru a služeb je omezena na ustanovení následujících opravných prostředků: 

Naše služby jsou poskytovány včetně záruk, které podle australského zákona o spotřebitelích nelze vyloučit. V případě zásadních selhání služeb máte nárok na:

 • zrušení smlouvy o službě uzavřené s námi a
 • vrácení peněz za nepoužitou část nebo náhradu za jejich omezenou hodnotu.

Také máte nárok na odškodnění za všechny další opodstatněné předvídatelné ztráty či poškození. Nepředstavuje-li dané selhání zásadní selhání, máte nárok na vyřešení daných problémů se službou v adekvátní lhůtě a nedojde-li k tomu, máte nárok na zrušení své smlouvy a získání vrácení peněz za nevyužitou část smlouvy.

Naše výrobky jsou poskytovány včetně záruk, které podle australského zákona o spotřebitelích nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz při závažné závadě a na náhradu za jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo poškození. Máte také právo na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nebude přijatelné kvality a závada není závažná.

Tato záruka je poskytována společností McAfee Ireland Limited. Reklamace spadající pod tuto záruku zasílejte na následující adresu:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
45 Evans Street,
Balmain, NSW, 2041
Austrálie

Pro spotřebitele ve Francii
Conformément aux dispositions de l'article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, ? tout moment ? compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats ? durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial ? durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours ? compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'? celle-ci, ? l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats ? des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues ? l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le médiateur suivant est ? votre disposition: Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, CMAP (dont les coordonnées sont les suivantes:

39 avenue Franklin D. Roosevelt -75008 Paris- https://www.cmap.fr/le-cmap/nous-saisir/

Pro spotřebitele v Německu

Tato část vysvětluje, jak se německý zákon o spravedlivých spotřebitelských smlouvách dotýká vašeho předplatného.

Tato část se vztahuje pouze na smlouvy mezi společností McAfee a spotřebiteli, jejichž obvyklé místo podnikání se k 1. březnu 2022 nachází ve Spolkové republice Německo (Německo). Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nemá převážně obchodní ani samostatně výdělečný charakter (§ 13 německého občanského zákoníku).

Vaše původní předplatné se automaticky obnoví na dobu neurčitou, pokud nevypnete automatické obnovování v nastavení v části Můj účet nebo neukončíte předplatné jiným způsobem (např. použitím odkazu „zrušit předplatné zde“ na domovské stránce společnosti McAfee). Po uplynutí počátečního období předplatného máte možnost jej kdykoliv ukončit s měsíční výpovědní lhůtou.

Jak je popsáno v části „Jak funguje automatické obnovování?“ licenční smlouvy se společností McAfee, 30 dnů před koncem období předplatného vás společnost McAfee předem upozorní na automatické obnovení vašeho předplatného a předem vám naúčtuje příslušné poplatky za používání produktu McAfee po dobu jednoho roku. Na konci jednoletého období obnovení vás společnost McAfee bude opět informovat a bude vám předem účtovat příslušné poplatky.

Pokud se rozhodnete zrušit předplatné, můžete tak učinit pomocí odkazu Ukončit smlouvu na domovské stránce společnosti McAfee. Společnost McAfee vám vrátí veškeré předem zaplacené poplatky za obnovení, a to poměrným způsobem (výše vrácených poplatků závisí na době, po kterou jste produkt McAfee používali). Podrobné informace naleznete v zásadách vracení peněz za spotřebitelské produkty společnosti McAfee (pro německé zákazníky).

Pro spotřebitele v Nizozemsku
Jakékoliv automatické obnovení vašeho původního předplatného bude platit na neomezenou dobu. Předplatné můžete kdykoliv po obnovení zrušit u našich zákaznických služeb (je nutno toto oznámit alespoň 30 dní předem) a my vám vrátíme uhrazené platby v poměrné výši a v souladu s místními zákony.

Spory

Závazné rozhodčí řízení a zákaz hromadných žalob

Toto ustanovení se týká zákazníků v USA.

Smlouva o využití rozhodčího řízení
Vy a společnost McAfee souhlasíte, že jakýkoliv nárok či spor vycházející z této smlouvy (dále jen nárok) bude vyřešen prostřednictvím důvěrného a závazného rozhodčího řízení v souladu s federálním zákonem o arbitráži. To zahrnuje nároky uplatňované námi, vámi, vaším jménem nebo osobami, které jsou s vámi či námi spojeny, například zaměstnanci, dceřinými společnostmi nebo nástupci.

Obě strany souhlasí, že prostřednictvím rozhodčího řízení, soudu ani jiným způsobem není možné se dožadovat hromadné žaloby či jiné kolektivní, spojené či reprezentativní žaloby. Veškeré nároky, ať už jsou řešeny pomocí rozhodčího řízení či jiným způsobem, musí být uplatňovány individuálně za vás či společnost McAfee a nikoliv coby žaloba či hromadná žaloba v jakémkoliv zamýšleném či hromadném řízení. Obě strany se vzdávají práva na zahájení hromadné žaloby či na účast v ní nebo na vedení soudního sporu před soudcem či porotou.

Oznámení o sporu
60 dní před zahájením rozhodčího řízení musí daná strana druhé straně zaslat písemné oznámení o tomto kroku. Oznámení musíte zaslat na následující adresu: McAfee, LLC, 6220 America Center Dr, San Jose, CA 95002, Attention: Legal Department. Oznámení musí obsahovat vaše jméno, adresu a kontaktní údaje, skutkovou podstatu sporu a požadované nápravné opatření. Naše i vaše strana musí vynaložit adekvátní úsilí pro to, aby byl jakýkoliv spor do 60 dnů od zaslání oznámení o sporu vyřešen neformální dohodou. Nedojde-li k vyřešení sporu do 60 dnů, libovolná strana může zahájit rozhodčí řízení. Povinnosti související s tímto oznámením neupravují promlčecí dobu platnou pro jakýkoliv nárok.

Realizace rozhodčího řízení

 • Zapojen bude jediný, neutrální rozhodce, který bude buď právníkem přijatým do praxe v relevantní zemi s minimálně 10 lety zkušeností, nebo soudce ve výslužbě vybraný v souladu s pravidly Americké arbitrážní asociace (dále jen AAA) a bude vázán podmínkami této smlouvy.
 • Použijí se pravidla rozhodčího řízení (pravidla obchodní arbitráže nebo pravidla spotřebitelské arbitráže asociace AAA) upravená podle této smlouvy.
 • Veškerá rozhodčí řízení budou vedena v angličtině.
 • S výjimkou nároků nebo protinároků požadujících částky menší než 25 000 USD vydá rozhodce odůvodněné písemné rozhodnutí, které dostatečným způsobem vysvětluje zásadní nálezy a závěry, na kterých je založeno odškodné. Odškodné bude důvěrné a bude zveřejněno pouze v případech nutných pro stanovení rozsudku nebo podle dalších zákonných požadavků.

Náklady
Správní poplatek hradí ta strana, která rozhodčí řízení zahájila. Bude-li přiznáno odškodné ve váš prospěch, správní poplatek uhradíme (v případě, že byl vámi předtím zaplacen). Správní poplatek vám můžeme zpětně uhradit nebo jej zaslat předem v případech, kdy shledáme, že pro to existuje adekvátní důvod (např. v případě, že si úhradu poplatku nemůžete dovolit). Pravidla rozhodčího řízení se budou týkat všech nákladů a výdajů a každá strana ponese své vlastní náklady a výdaje na právní zastoupení, neurčí-li rozhodce jinak.

Zjednodušené řízení
Jste-li spotřebitel-jednotlivec, můžete zvolit řešení sporu prostřednictvím zjednodušeného řízení ve vaší zemi či v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie (splňujete-li požadavky tohoto soudu).

Zachování dočasných opravných prostředků
Navzdory tomuto článku o rozhodčím řízení budeme stále mít možnost kdykoliv využít vlastní opravné prostředky nebo žádat o soudní zákaz, příkaz ke srážkám ze mzdy nebo platební příkaz.

Rozpor mezi podmínkami
Tato rozhodčí smlouva bude upřednostněna před všemi rozpory mezi podmínkami v pravidlech rozhodčího řízení nebo v jiných podmínkách rozhodčího řízení. Je-li jakákoliv část této rozhodčí smlouvy považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, neruší platnost ostatních ustanovení smlouvy. Ovšem (a) pokud je za neplatný považován zákaz hromadného rozhodčího řízení, je celá tato rozhodčí smlouva neplatná, a (b) pokud je za neplatný považován zákaz hromadného zastoupení žalobců občanským zmocněncem v rozhodčím řízení, je tato rozhodčí smlouva neplatná pouze ve smyslu tohoto ustanovení.

Vzdání se práva na proces před porotou
Pokud z nějakého důvodu bude nárok řešen před soudem, a nikoliv v rozhodčím řízení, obě strany souhlasí s tím, že soudní jednání nebude probíhat před porotou. Obě strany se bezpodmínečně vzdávají práva na soud před porotou ve všech sporech, které jakkoliv souvisejí s touto smlouvou nebo se softwarem a službami. V případě soudního sporu lze tento odstavec smlouvy předložit soudu jako písemný souhlas obou stran. Tento odstavec v žádném případě nezneplatňuje smlouvu o využití rozhodčího řízení.

Pro zákazníky v EU
Služba řešení sporů online (ODR) a alternativní řešení sporů (ADR). Podle zákona jsme povinni poskytnout na našich webových stránkách odkaz na platformu Řešení sporů online Evropské unie (EU ODR Platform): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Vznesete-li na nás stížnost, nejsme povinni využívat alternativní řešení sporů (ADR). Vznesete-li na nás stížnost, kterou nemůžeme vyřešit prostřednictvím našich interních postupů pro zpracování stížností, poštou nebo e-mailem se na vás obrátíme s dotazem, zda jste připraveni podstoupit alternativní řešení sporů (ADR). Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek.

Poslední aktualizace: 1. února 2024

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

SLUŽBY POPIS SLUŽBY
Služba odstraňování virů Agent naší služby zkontroluje váš počítač se systémem Windows a určí, zda byl napaden malwarem. K diagnostice a odstranění nalezeného malwaru použije komerčně přiměřené úsilí.
Optimalizace počítače Agent naší služby zkontroluje provozní stav vašeho počítače a podnikne kroky ke zlepšení jeho účinnosti. Může to vyžadovat úpravy nastavení systému a deaktivaci nebo odebrání nepotřebných aplikací a systémových souborů.
Nastavení a optimalizace Naše služby týkající se nastavení a optimalizace nabízejí po telefonu vzdálené pokyny pro nastavení počítače, chytrého telefonu nebo tabletu. Získejte odbornou pomoc pro nastavení domácí sítě, připojení správných periferních zařízení, zlepšení výkonu počítačů nebo instalaci běžného softwaru.
Pokročilá řešení problémů Naše služby pro pokročilá řešení problémů nabízejí po telefonu vzdálenou pomoc s řešením problémů a odstraňováním potíží s počítačem nebo s optimalizací výkonu počítače.
Concierge Gold Předplatné zahrnující všechny výše popsané služby.
Concierge Platinum Předplatné zahrnující všechny výše popsané služby a také roční licenci pro produkty McAfee Total Protection a McAfee TechMate.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Produkt 0 incidentů
0–3 měsíce
0 incidentů
4–6 měsíců
0 incidentů
6–9 měsíců
0 incidentů
>9 měsíců
1 použitý incident
 
2 použité incidenty
 
Více než 2
 
Concierge Gold 100 % 80 % 70 % 30 % 65 % 35 % 0 %
Concierge Platinum 100 % 75 % 65 % 25 % 60 % 20 % 0 %

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

Ochranné známky a loga společnosti McAfee


Ochranné známky společnosti McAfee, LLC (dále „McAfee“) včetně obchodních známek, servisních známek, log a značek představují důležité duševní vlastnictví a cenný majetek. Naši zákazníci podle nich poznají, že si koupili nebo používají pravý produkt či službu společnosti McAfee. Společnost McAfee bere ochranu svého duševního vlastnictví vážně. Chcete-li použít ochrannou známku či logo společnosti McAfee, musíte k tomu mít oprávnění od společnosti McAfee. Máte-li dotazy, kontaktujte vašeho zástupce společnosti McAfee nebo je zašlete právnímu oddělení společnosti McAfee na adresu:

McAfee Trademarks and Brands
McAfee Legal Department
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002
USA
E-mail: MBGeneralLegal@McAfee.com

Pokyny k používání ochranných známek

Na produkty a služby společnosti McAfee můžete odkazovat prostřednictvím příslušných ochranných známek a servisních známek společnosti McAfee, nikoliv však pomocí log společnosti McAfee. Odkazovat je možné v případě, že se (a) tak děje v pravdivém, férovém a nezavádějícím kontextu a (b) použijete ochrannou známku pouze v minimálním nutném rozsahu pro to, aby bylo možné rozpoznat společnost McAfee coby výrobce daného produktu či poskytovatele dané služby. Pokud takovým způsobem použijete jednu z ochranných známek společnosti McAfee, musíte použít příslušný symbol ochranné známky a uvést, že příslušná ochranná známka je vlastnictvím společnosti McAfee. Dále platí, že je výslovně zakázáno a NESMÍTE:

 • včlenit ochranné známky společnosti McAfee do vašich vlastních názvů produktů, názvů služeb, ochranných známek, log či názvů společností,
 • přejmout značky či loga, která jsou zavádějícím způsobem podobná značkám a logům společnosti McAfee,
 • používat jakýkoliv název, značku či logo společnosti McAfee ve spojení s vaším zbožím či vašimi službami způsobem, který navozuje dojem, že zdrojem daného zboží či služeb je společnost McAfee nebo že je s nimi jinak spojena nebo je schvaluje (v případě, že neexistuje žádný takový zdroj, schválení či spojení), nebo
 • používat loga společnosti McAfee bez licence či písemného oprávnění společnosti McAfee.

Pokud jste expresním MAJITELEM LICENCE ochranných známek či log společnosti McAfee, uzavřeli jste tím smlouvu o marketingovém programu, smlouvu o obchodním spojenectví nebo jste získali konkrétní oprávnění pro používání ochranné známky či loga společnosti McAfee. Smlouva, kterou jste podepsali se společností McAfee, stanovuje podmínky licence včetně ochranných známek dostupných k užívání a pokynů pro takové užívání. Pokud jste takovým MAJITELEM LICENCE ochranné známky či loga společnosti McAfee, licenční smlouva, kterou jste podepsali se společností McAfee, může podléhat speciálním povolením pro ochranné známky a loga či pokynům k používání, které se odlišují od těch uvedených zde. Pokud tomu tak je, řiďte se speciálními povoleními či pokyny, které vám byly poskytnuty v souvislosti s vaší písemnou licenční smlouvou.

Pokud jste DODAVATELEM produktů či služeb pro společnost McAfee a získali jste oprávnění pro používání ochranné známky či loga společnosti McAfee, ochrannou známku či logo společnosti McAfee můžete zobrazovat či používat výlučně v souladu se zde uvedenými pokyny společně s jejich doplňky či úpravami uvedenými v písemné smlouvě mezi vámi a společností McAfee. Ochrannou známku společnosti McAfee nesmíte použít způsobem, který implikuje propagaci či podporu vašich produktů či služeb ze strany společnosti McAfee, aniž by k tomu společnost McAfee vydala písemný souhlas. Dobrá pověst pramenící z používání jakékoliv části ochranné známky společnosti McAfee a s tím spojený prospěch náleží výlučně společnosti McAfee.

Hlášení zneužití ochranných známek společnosti McAfee

Dozvíte-li se o jakémkoliv zneužití ochranné známky společnosti McAfee, ozvěte se nám. Neoprávněné používání ochranné známky nahlaste vašemu zástupci společnosti McAfee nebo e-mailem na adresu MBGeneralLegal@McAfee.com.

Informace o ochranných známkách společnosti McAfee

Následující ochranné známky jsou majetkem společnosti McAfee. Nejedná se o vyčerpávající seznam. Máte-li dotazy týkající se ochranné známky společnosti McAfee, kontaktujte právní oddělení společnosti McAfee. Další názvy a značky mohou být nárokovány jako vlastnictví jiných subjektů. Symbol ® v následujícím seznamu znamená, že daná ochranná známka byla zaregistrována přinejmenším ve Spojených státech amerických, ale nikoliv nutně ve všech zemích, ve kterých jsou dostupné produkty či služby společnosti McAfee.

 • MCAFEE®
 • Active Protection
 • GTI™
 • LiveSafe
 • QuickClean
 • Real Protect™
 • Shredder
 • SiteAdvisor®
 • Stinger®
 • Techmaster®
 • True Key®
 • VirusScan®

Tyto pokyny se mohou změnit bez oznámení.
Poslední aktualizace: 1. září 2022

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult McAfee’s website for more information regarding our Privacy Notice, DMCA Copyright Policy, Refund Policy, Terms of Sale, Anti-Piracy Policy, Trademark Guidelines, Virus Protection Pledge and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with McAfee Trademark Policy and Guidelines available on McAfee's website.

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms.

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 23, 2021

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
Zobrazená položka Význam
Záruka ochrany proti virům: K dispozici Vztahuje se na vás naše záruka ochrany proti virům.
Záruka ochrany proti virům: Není k dispozici Záruka se na vás zatím nevztahuje – zaregistrujte se ve službě automatického obnovení předplatného a využívejte naši záruku ochrany proti virům.

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.