Loading...

Preduvjeti sustava

McAfee® Total Protection

Operacijski sustav

 • Microsoft Windows 11, 10, 8.1 sa svim zakrpama (32- i 64-bit). Windows Enterprise nije podržan.
 • Build 4.11.1 ili noviji: macOS 10.15 i noviji
 • Build 4.9.1: macOS 10.12 - 10.14 
 • Google Android pametni telefoni i tableti 8 ili noviji
 • Apple iOS 13 ili noviji
 • ChromeOS 102.0.5005 i noviji

Hardvar

 • 2 GB RAM
 • 1,3 GB slobodnog prostora na disku
 • Procesor od 1 GHz. Arhitektura za Windows: x64, x86. Arhitektura za Mac: x64, x86, ARM64 (potrebna je Rosetta II)

Podržani preglednici

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari (samo macOS i iOS)
 • Microsoft Edge (na temelju Chromium)

Potrebna je internetska veza

 • Preporučuje se brza veza

McAfee® LiveSafe

Operacijski sustav

 • Microsoft Windows 11, 10, 8.1 sa svim zakrpama (32- i 64-bit). Windows Enterprise nije podržan.
 • Build 4.11.1 ili noviji: macOS 10.15 i noviji    
 • Build 4.9.1: macOS 10.12 - 10.14
 • Google Android pametni telefoni i tableti 8 ili noviji
 • Apple iOS 13 ili noviji
 • ChromeOS 102.0.5005 i noviji

Hardvar

 • 2 GB RAM
 • 1,3 GB slobodnog prostora na disku
 • Procesor od 1 GHz. Arhitektura za Windows: x64, x86. Arhitektura za Mac: x64, x86, ARM64 (potrebna je Rosetta II)

Podržani preglednici

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari (samo macOS i iOS)
 • Microsoft Edge (na temelju Chromium)

Potrebna je internetska veza

 • Preporučuje se brza veza

McAfee® Internet Security

Operacijski sustav

 • Windows 11, 10 (ne podržava Windows 10 in u načinu S). Windows Enterprise nije podržan.
 • Windows 8.1 sa svim zakrpama (32- i 64-bit)
 • Build 4.11.1 ili noviji: macOS 10.15 i noviji
 • Build 4.9.1: macOS 10.12 - 10.14 
 • ChromeOS 102.0.5005 i noviji

Pametni telefoni i tableti

 • Android 8 ili noviji
 • Apple iOS 13 ili noviji

Podržani preglednici

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge (na temelju Chromium)

Hardvar

 • 2 GB RAM
 • 1,3 GB slobodnog prostora na disku
 • Procesor od 1 GHz. Arhitektura za Windows: x64, x86. Arhitektura za Mac: x64, x86, ARM64 (potrebna je Rosetta II)

McAfee® AntiVirus Plus

Operacijski sustav

 • Windows 11, 10 (ne podržava Windows 10 in u načinu S). Windows Enterprise nije podržan.
 • Windows 8.1 sa svim zakrpama (32- i 64-bit)
 • Build 4.11.1 ili noviji: macOS 10.15 i noviji
 • Build 4.9.1: macOS 10.12 - 10.14 
 • ChromeOS 102.0.5005 i noviji

Pametni telefoni i tableti

 • Android 8 ili noviji
 • Apple iOS 13 ili noviji

Hardvar

 • 2 GB RAM
 • 1,3 GB slobodnog prostora na disku
 • Procesor od 1 GHz. Arhitektura za Windows: x64, x86. Arhitektura za Mac: x64, x86, ARM64 (potrebna je Rosetta II)

Podržani preglednici

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge (na temelju Chromium)

McAfee® AntiVirus

Operacijski sustav

 • Windows 11, 10 (ne podržava Windows 10 in u načinu S). Windows Enterprise nije podržan.
 • Windows 8.1 sa svim zakrpama (32- i 64-bit)

Hardvar

 • 2 GB RAM
 • 1,3 GB slobodnog prostora na disku
 • Procesor od 1 GHz. Arhitektura za Windows: x64, x86. Arhitektura za Mac: x64, x86, ARM64 (potrebna je Rosetta II)

Podržani preglednici

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge (na temelju Chromium)

McAfee® Small Business Security

Operacijski sustav

 • Microsoft Windows 11, 10, 8.1 sa svim zakrpama (32- i 64-bit). Windows Enterprise nije podržan.
 • Build 4.11.1 ili noviji: macOS 10.15 i noviji
 • Build 4.9.1: macOS 10.12 - 10.14 
 • Google Android pametni telefoni i tableti 8 ili noviji
 • Apple iOS 13 ili noviji
 • ChromeOS 102.0.5005 i noviji

Podržani preglednici

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari (samo macOS i iOS)
 • Microsoft Edge (na temelju Chromium)

Potrebna je internetska veza

 • Preporučuje se brza veza

McAfee® WebAdvisor

Operacijski sustavi

 • Windows 10, 8.1, 8 i 7 (32 i 64 bit). Windows Enterprise nije podržan.

Podržani preglednici

 • Microsoft Edge (na temelju Chromium)
 • Mozilla Firefox 
 • Google Chrome

McAfee® Security (za mobilne uređaje)

Operacijski sustav

 • iOS 13 ili noviji
 • Android 8 ili noviji
 • ChromeOS 102.0.5005 i noviji

Potrebna je internetska veza

Podržani preglednici

 • Safari (samo iOS)
 • Chrome
 • Firefox