Loading...

Privacy & Legal Terms

Personvernmerknad


Iverksettelsesdato: 1. mars 2024

Denne merknaden gir informasjon om dataene vi samler inn, bruker og deler, og vår forpliktelse til å bruke personopplysningene vi samler inn, på en respektfull måte.

Vi i McAfee, LLC, inkludert våre tilknyttede selskaper ("McAfee", "vi", "oss", "vår"), er svært opptatte av personvern, sikkerhet og trygghet på internett. Alt dette er en betydelig del av vår grunnleggende målsetning: å beskytte brukerne av produktene og tjenestene våre ("du", "deg" og "dere") mot faren for tyveri, avbrudd og uautorisert tilgang til nettbasert informasjon og aktiviteter. Denne personvernmerknaden ("merknaden") er utviklet for å informere deg om hvordan vi innhenter, bruker og deler personopplysningene dine via webområdet vårt ("webområdet"), produktene, tjenestene og internett- og mobilapplikasjonene (samlet kalt "tjenesten"), eller når du er i kontakt med oss.

McAfee selger produkter og tjenester direkte til forbrukere (du finner mer informasjon om disse produktene under https://www.mcafee.com/nb-no/index.html). Denne personvernmerknaden gjelder både for informasjonen vi samler inn fra deg eller enheten din når du laster ned en av tjenestene våre, og for informasjonen vi samler inn når en av våre distribusjonspartnere installerer tjenestene våre på enheten din.

Når du får tilgang til eller bruker tjenestene våre, bekrefter du at du har lest denne merknaden og forstår innholdet. Bruken din av tjenestene våre og webområdet vårt, og enhver tvist om personvern, er underlagt denne merknaden, eventuelle gjeldende vilkår for bruk (inkludert eventuelle gjeldende begrensninger av erstatningsansvar og tvisteløsninger) og eventuelle lisensavtaler for sluttbrukere.

Etter hvert som McAfee vokser, endres virksomheten vår, og vi kan oppdatere denne merknaden når som helst, etter eget skjønn, for å gjenspeile disse endringene. Hvis det blir gjort vesentlige endringer i denne personvernmerknaden, vil vi varsle deg via e-post, et varsel i produktet eller på annet vis i henhold til gjeldende lovverk. Det er viktig at du påser at du har mottatt den nyeste versjonen av denne merknaden.

Denne informasjonen gjelder for alle brukere av tjenestene våre, verden over. Noen brukere, blant annet EØS-innbyggere, kan ha flere rettigheter, avhengig av hvor de er bosatt, som beskrevet i denne merknaden.

Hvilke typer informasjon samler vi inn?

Vi samler inn informasjon for å yte tjenestene våre. Noe av informasjonen oppgir du direkte til oss, noe innhenter vi automatisk via tjenestene våre, og noe er hentet fra tredjeparter. I denne merknaden henviser "personopplysninger" til data som kan brukes, alene eller sammen med andre data, for å identifisere deg som enkeltperson.

Vi samler inn informasjonen du gir oss. For eksempel samler vi inn informasjon når du kjøper et produkt eller en tjeneste, oppretter en konto, fyller ut et skjema, deltar i en konkurranse eller kampanje, kontakter kundeservice eller kommuniserer med oss på andre måter.

Eksempler på typer personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon (f.eks. navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer)
 • Betalingsinformasjon (inkludert betalingskortnummer og tilhørende identifikatorer, faktureringsadresse og bankkontoinformasjon);
 • Bilder du kan velge å laste opp til tjenestene, for eksempel profilbilder eller «avatarer», og
 • påloggingsinformasjon for kontoer (for noen tjenester kan dette inkludere påloggingsinformasjon for sosiale nettverk)

Vi kan også innhente annen informasjon fra eller om deg, f.eks. opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt, dine interesser og demografisk informasjon. Du kan også gi oss ytterligere data. Når du for eksempel bruker identitetsovervåkingsproduktene våre, får du muligheten til å oppgi påloggingsinformasjonen din for sosiale medier, slik at vi kan overvåke kontoene dine på sosiale medier, eller som videre beskrevet for de bestemte produktene og funksjonene nedenfor.

Vi samler inn automatisk informasjon om hvordan du samhandler med tjenestene, samt enhetene tjenestene er installert på. I noen tilfeller samler vi inn automatisk informasjon om andre enheter som er koblet til samme nettverk som enheten der tjenestene er installert.

Vi kan f.eks. innhente og bruke følgende:

 • Informasjon om produkter du har sett på eller søkt etter, og tjenestene du har brukt, inkludert anvendt tid og annen statistisk informasjon.
 • Detaljer angående datamaskinene, enhetene, programmene og nettverkene dine, inkludert internettprotokoll-adressen (IP), ID-ene for informasjonskapsler, mobiloperatøren, Bluetooth-enhets-ID-er, mobilenhets-ID, mobilmarkedsførings-ID-er, MAC-adresse, IMEI, annonsør-ID-er og andre enhets-ID-er som tildeles datamaskinen eller enheten automatisk når du få tilgang til Internett, nettlesertype og -språk, språkinnstillinger, batterinivå, på/av-status, geografisk plasseringsinformasjon, maskinvaretype, operativsystem, Internett-leverandør, sider du besøker før og etter bruk av tjenestene, dato og klokkeslett for besøket, tiden du bruker på hver side, informasjon om koblingene du klikker på og sider du åpner via tjenestene, og andre handlinger som utføres gjennom bruk av tjenestene, f.eks. preferanser. Vi kan innhente denne informasjonen via tjenestene våre, eller via andre metoder for nettanalyse.
 • Når du bruker produktene våre til å beskytte mobilenheten, samler vi inn data om geografisk plassering for enheten som produktet er installert på.
 • Detaljer om internett-, app-, eller nettverksbruken din (inkludert URL-adresser eller domenenavn på webområder du besøker, informasjon om appene som er installert på enheten, eller trafikkdata); og ytelsesinformasjon, krasjlogger og annen aggregert eller statistisk informasjon.
 • Innhold i SMS-meldinger, for å identifisere forsøk på phishing og andre potensielle trusler.

For å kunne levere tjenestene – inkludert å finne og evaluere skadelig programvare og nettsøppel – kan vi skanne, innhente og lagre data fra filene dine, inkludert e-poster, vedlegg, e-postadresser, metadata, URL-adresser og trafikkdata.

Vi samler inn denne informasjonen gjennom tjenestene våre og ved hjelp av blant annet informasjonskapsler, nettsignaler (web beacons eller web bugs) og skjulte sporingsbilder. Se Merknad om informasjonskapsler på https://www.mcafee.com/nb-no/consumer-support/policy/legal.html for mer informasjon om informasjonskapslene og lignende teknologier vi bruker, og alternativene som er tilgjengelige for deg.

Merk at hvis du bruker VPN-tjenestene våre, vil VPN-serverne hverken se på eller registrere noe av informasjonen som du sender eller mottar på internett.

Bestemte produkter og funksjoner

I tillegg til det ovennevnte innhenter vi også ytterligere opplysninger hvis du velger å bruke et av produktene eller en av funksjonene nedenfor.

 • Tjenester for kredittovervåking. Hvis du bruker tjenestene våre for kredittovervåking, kan vi innhente begrenset informasjon relatert til kreditt: kredittresultat, kredittfaktorer og mottatte kredittvarsler. Vi bruker kun denne kredittrelaterte informasjonen til brukeropplevelse og produktforbedring.
 • Opprydding av personopplysninger. Hvis du velger å bruke denne funksjonen, skanner vi regelmessig en liste over offentlig tilgjengelige webområder for datameglere og forteller deg hvilke som har opplysningene dine, slik at du kan prøve å fjerne dem. For å yte deg denne tjenesten vil vi hente inn adresser, telefonnumre, e-postadresser, navn på slektninger og informasjon relatert til utdanning og arbeid, hvis denne informasjonen er tilgjengelig på de webområdene. Vi henter kun disse opplysningene for å vise deg dem, og vi vil slette dem hvis abonnementet utløper og du ikke velger å fornye det.
 • Opprydding av kontoer online. Hvis du velger å bruke denne funksjonen, vil vi eller tjenesteleverandøren på dine vegne bruke personopplysningene vi samler inn fra deg (e-postadressen din og navnet som er tilknyttet den e-postadressen) for å få tilgang til informasjon fra e-posten din for å finne nettkontoer tilknyttet din e-postadresse, og hjelpe deg slette dem. Personopplysningene vi samler inn, inkluderer e-posters emnelinjer, avsenders e-postadresse, tidspunkter for e-poster du mottok i forbindelse med nettkontoene, hvorvidt en e-post inneholder vedlegg, og første linje i e-posten som den vises i innboksen. Utover det hverken behandler eller samler vi inn innholdet i e-postene i innboksen under denne prosessen, og vi samler heller ikke inn e-postmeldinger. Vi vil ikke videreformidle informasjonen vi ser på i din e-postkonto. I enkelte tilfeller kan vi bruke bestemte interaksjoner mellom deg og nettkontobedriftene med hensyn til sletteforespørslene dine (i sladdet form og uten personopplysninger) for å lære opp vår personlige dataassistent, slik at vi kan gi deg bedre foreslåtte svar for sletteforespørselen.
 • Kontobeskyttelse – trygge kort. [Denne tjenesten leveres til deg av vår pålitelige tjenesteleverandør. De vil innhente navn, adresse og fødselsdato for å bekrefte identiteten din.] Betalingsbehandlerne våre vil også samle inn og lagre betalingskortinformasjonen du velger å bruke til å betale for de trygge kortene dine, i tillegg til informasjonen relatert til de trygge kortene du genererer. For mer informasjon om trygge kort kan du se våre vilkår for bruk for konto- og betalingsbeskyttelse, som er å finne på https://www.mcafee.com/nb-no/consumer-support/policy/legal.html under Servicevilkår for produktet.
 • McAfee WebAdvisor-utvidelse for Firefox-nettleser. Hvis du har lastet ned WebAdvisor-utvidelsen og installert den på en FireFox-nettleser, kan vi, i tillegg til den informasjonen som er oppført annetsteds i denne merknaden, skanne, innhente og oppbevare informasjon om din nettaktivitet. Dette inkluderer nettadresser og trafikkdata i tillegg til metadata om filer lastet ned fra internett, så som navn og størrelse.

Enhetsbeskyttelse for brukere av Samsung-mobiler. De generelle erklæringene i denne merknaden angående informasjonen som vi kan samle inn, gjelder ikke for dette produktet. Dette er et Samsung-produkt drevet av McAfee, som betyr at McAfee kun kjører skannefunksjonen for skadelig programvare innenfor denne applikasjonen. Hvis du bruker dette produktet, genererer vi et unikt, tilfeldig nummer for enheten din. Vi bruker disse identifiseringsnumrene til å påse at vi har korrekt antall brukere, men de kan ikke forbindes til informasjon om individuelle sluttbrukere eller brukes til å identifisere brukere. Vi henter inn begrensede opplysninger om enheten, inkludert modellnavn, SIM-operatør, operativsystem og produktversjon for å få bedre informasjon om hvordan produktet blir brukt. Vi henter også inn begrensede opplysninger om tredjepartsapplikasjoner på enheten din for å kunne kjøre skannefunksjonen for skadelig programvare og internt rapportere og analysere skadelig programvare, hvis det oppdages.

Informasjon vi innhenter fra tredjeparter

Vi kan motta informasjon om deg fra andre kilder og kombinere denne informasjonen med informasjonen vi innhenter direkte. Eksempler på informasjon vi kan motta fra andre kilder: oppdatert levering- eller betalingsinformasjon som brukes til å korrigere våre oppføringer; kjøp- eller innløsningsinformasjon, og kundestøtte- og registreringsinformasjon. For våre forbrukerprodukter for identitetsbeskyttelse kan vi også innhente kreditt- eller identitetsinformasjonen din, som vi bruker til å forhindre og avdekke bedrageri.

Informasjon om plassering

Enkelte tjenester kan be om tilgang til plasseringsinformasjonen din. Hvis du gir tillatelse til dette, vil vi innhente informasjon om plasseringen din ved hjelp av GPS, Bluetooth eller trådløs teknologi. Du kan kontrollere tilgangen til den nøyaktige plasseringen din via innstillingene på din mobile enhet. Vi kan også slå opp IP-adressen din for å finne din generelle plassering.

Hvordan bruker vi opplysningene vi samler inn?

For å beskytte deg Når du installerer eller bruker en av tjenestene våre, vil den kjøre i bakgrunnen på enheten eller miljøet, og på den måten bidra til å forutsi trusler og beskytte deg, enhetene dine og informasjonen din på en bedre måte. McAfee kan f.eks. bruke informasjonen din til å

 • analysere data sendt til/fra enheten(e) din(e) for å isolere og identifisere trusler, sikkerhetsproblemer, virus, phishing-forsøk, nettsøppel og angrep, og kommunisere med deg angående potensielle trusler
 • delta i nettverk som driver trusselhåndtering, forskning og tilpasser produkter og tjenester for bedre motstå nye trusler
 • kryptere dataene dine, sperre en enhet, eller sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene dine
 • se etter serviceoppdateringer og opprette ytelsesrapporter for tjenestene våre, for å sørge for at de yter skikkelig
 • se etter misbruk av dataene når du bruker våre identitetsovervåkningsprodukter

For å drive forretninger Vi bruker også informasjonen vi innhenter, til andre forretningsformål, f.eks. til å

 • autentisere identiteten din og forhindre svindel ved hjelp av en validering fra tredjeparters biometriske autentisering som ligger på enheten din
 • analysere oppførselen din for å måle, tilpasse og forbedre nettstedet vårt og tjenestene våre, inkludert utvikling av nye produkter og tjenester
 • annonsere McAfee-produkter og -tjenester vi tror kan interessere deg
 • opprette og administrere kontoer og lisenser, f.eks. ved å samle inn og behandle betalinger og fullføre transaksjoner
 • tilby kundestøtte, feilsøke problemer, administrere abonnementer og besvare forespørsler, spørsmål og kommentarer
 • kommunisere angående, og administrere deltakelse i, spesielle arrangementer, programmer, undersøkelser, konkurranser, loddtrekninger og andre tilbud og kampanjer
 • utføre markeds- og forbrukerundersøkelser, samt trendanalyser
 • tillate at du legger ut innlegg på bloggene og forumene våre, samt annen offentlig kommunikasjon
 • utføre regnskap, revisjon, fakturering, avstemming og innkrevingsaktiviteter
 • forhindre, oppdage, identifisere, undersøke og besvare potensielle eller faktiske krav, forpliktelser, forbudt oppførsel og kriminell aktivitet, samt
 • overholde og håndheve juridiske rettigheter, krav, avtaler og retningslinjer
 • Informasjonskapsler brukes til å registrere dine interaksjoner med webområdet vårt.

Kunstig intelligens

I noen tilfeller bruker vi kunstig intelligens (KI) til å levere tjenester til kundene våre, bistå utviklerne våre i å skape nye tjenester og produkter og levere kundestøtte for tjenestene våre. KI-funksjonene bruker informasjonen vi samler inn, til å forbedre tjenestene vi leverer til deg, eller å forbedre støtten vi tilbyr i forbindelse med tjenestene våre.

Annonser fra tredjeparter. Vi samarbeider med tredjeparters reklamebyråer for å vise eller levere annonser til deg når du er på webområdet vårt eller bruker enkelte tjenester. Disse tredjepartsannonsørene kan innhente data om din samhandling med webområdet eller tjenestene, eller andre webområder eller tjenester, for å måle effekten av annonsene sine og tilpasse reklameinnholdet. Se Merknad om informasjonskapsler på https://www.mcafee.com/nb-no/consumer-support/policy/legal.html for mer informasjon om sporingsteknologier som informasjonskapsler som vi og disse annonseringspartnerene bruker, og alternativene som er tilgjengelige for deg. Du kan velge bort målrettet markedsføring ved å fylle ut et forespørselsskjema for individuelle data på https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html og velge «Jeg vil gjerne velge bort at McAfee selger eller deler mine personopplysninger».

Hvis du har gitt tjenestene våre tilgang til plasseringen din, kan mobilannonseringspartnerne våre bruke plasseringen din til å målrette annonser til deg. Du kan bruke plasseringsinnstillingene på enheten for å trekke tilbake tilgangen til informasjon om plasseringen din.

Annen bruk. Vi kan bruke personlige opplysninger vi har en rettmessig interesse i, f.eks. direkte markedsføring, person- eller markedsundersøkelser, beskyttelse mot svindel, eller et annet formål du blir informert om når du oppgir informasjonen, eller med ditt samtykke.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Generelt formidler vi informasjonen vi samler inn, for å levere tjenestene, kommunisere med deg, annonsere eller markedsføre tjenestene våre, muliggjøre endringer eller overføringer av forretningene våre, som det kreves i henhold til lov, eller med ditt samtykke. Vi kan dele personopplysninger på følgende måter:

 • med nåværende og fremtidige medlemmer av McAfee-bedriftskonsernet, for de formål som er beskrevet i denne merknaden
 • med tjenesteleverandører som utfører tjenester for oss (se listen over våre underbehandlere for forbrukerprodukter, som er tilgjengelig på forespørsel, der det kreves under gjeldende lover)
 • hvis vi mener fremlegging er nødvendig og riktig for å hindre fysisk, økonomisk eller annen skade, personskade eller tap, inkludert beskyttelse mot svindel eller kredittrisiko
 • med juridiske, statlige eller rettslige myndigheter, dersom det instrueres eller kreves av disse myndighetene og gjeldende lover, i forbindelse med en juridisk aktivitet, for eksempel som svar på en rettslig kjennelse eller etterforskning av mistenkt ulovlige aktiviteter, i tilfeller der vi i god tro mener at brukere kan drive med ulovlige aktiviteter eller i tilfeller der vi er bundet av kontrakt eller lov til å hjelpe en kunde eller forretningspartner med å overholde gjeldende lover
 • i forbindelse med eller under forhandlinger om en overtagelse, sammenslåing, salg av eiendeler eller annen lignende virksomhetsoverføring som involverer alle eller hovedsakelig alle våre aktiva eller funksjoner der personopplysninger overføres eller deles som en del av virksomhetens aktiva (forutsatt at den angjeldende parten samtykker til å bruke eller dele slike opplysninger på en måte som er i samsvar med denne merknaden, eller får ditt samtykke til å bruke eller dele dem på annet vis)
 • med din tillatelse eller etter dine instruksjoner, f.eks. når du velger å dele informasjon eller offentlig publisert innhold og anmeldelser (f.eks. innhold på sosiale medier), og
 • med personer som du velger, og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen
 • Vi kan også dele aggregerte data, som ikke identifiserer deg eller noen bestemt enhet, med tredjeparter.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Vi iverksetter administrative, organisasjonsmessige og tekniske tiltak for å beskytte de personlige opplysningene vi samler inn og behandler. Sikkerhetskontrollene våre er ment å opprettholde et tilbørlig nivå av datakonfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Hvilke alternativer har du når det gjelder personopplysningene dine?

McAfee-kontoer. Hvis du registrerer et McAfee-forbrukerprodukt, kan du få tilgang til og korrigere personopplysningene i profilen din når som helst ved å logge deg på kontoen din på https://home.mcafee.com/Secure/MyAccount/DashBoard.aspx?culture=en-us, eller ta kontakt med oss som beskrevet nedenfor.

Hvis du ikke har registrert et McAfee-produkt, men et av produktene våre er installert på enheten din, kan du stoppe McAfees innhenting av personopplysninger fra enheten din ved å avinstallere det aktuelle produktet.

Hvis du vil stenge kontoen din eller har andre kundestøttespørsmål, kan du gå til McAfees kundeservice-side på https://www.mcafee.com/support/?locale=nb-NO, klikke på "Kontakt støtte" og velge land og foretrukket språk.

Markedsføringskommunikasjon. Hvis du vil slutte å motta markedsføringskommunikasjon, kan du klikke på koblingen i e-posten du mottar fra McAfee, eller gå til https://home.mcafee.com/supportpages/unsub.aspx for å melde deg av mottak av markedsføringskommunikasjon.

Hvis du velger å ikke motta markedsføringsinformasjon lenger, kan McAfee likevel kontakte deg om transaksjonsemner, juridiske emner eller administrasjonsemner, f.eks. angående sikkerhetsoppdateringer, produktfunksjonalitet og tjenesteforespørsler.

Individuelle rettigheter i personopplysninger

I henhold til gjeldende lovgivning kan du ha rett til å: (i) motta bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine, (ii) få tilgang til eller en kopi av personopplysningene dine, (iii) motta en flyttbar kopi av personopplysningene dine, eller be oss om å sende denne informasjonen til en annen organisasjon ("rett til dataportabilitet"), (iv) søke korrigering eller endring av feilaktige, usanne, ufullstendige eller uriktig behandlede personopplysninger, (v) begrense vår behandling av personopplysningene dine, (vi) protestere mot vår behandling av personopplysningene dine og (vii) be om sletting av personopplysninger som holdes om deg av oss, underlagt enkelte unntak nedfelt i loven.

Personer bosatt i USA, avhengig av gjeldende lover i delstaten de bor i, kan forespørre følgende: (1) bekreftelse på hvorvidt vi behandler personopplysningene dine; (2) tilgang til, korrigering av eller sletting av personopplysninger vi har om deg; (3) å motta en flyttbar kopi av slike opplysninger; (4) begrense eller velge å ikke være med på visse typer behandling av personopplysninger, for eksempel målrettet reklamering, salg av personopplysninger eller profilering for å fremme avgjørelser som frembringer juridiske eller lignende avgjørende effekter; og/eller (5) anke vår avgjørelse angående din forespørsel. Vi vil svare på din forespørsel iht. gjeldende lovgivning. Hvis du ønsker å anke vår avgjørelse, kan du ta kontakt med oss på protectprivacy@mcafee.com, så vil vi svare i henhold til gjeldende lovgivning. Hvis du bor i California, se tillegget til California Consumer Privacy Act (Californias lov om personvern for forbrukere – CCPA) ved slutten av denne personvernmerknaden, for tilleggsinformasjon som vi oppgir deg i henhold til CCPA.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du gå til vårt forespørselsskjema for individuelle data, som er tilgjengelig på https://www.mcafee.com/nb-no/index.html, eller sende oss en e-post på protectprivacy@mcafee.com. Vi behandler slike forespørsler i samsvar med gjeldende lov. For å ivareta personvernet ditt kan vi foreta trinn for å verifisere identiteten din før vi oppfyller forespørselen din, noe vi gjør ved å bruke informasjonen du oppgir til oss i forespørselsskjemaet for individuelle data. Dersom loven tillater det, kan noen forespørsler medføre en administrasjonsavgift. Vi vil informere deg om eventuelle omkostninger før vi utfører forespørselen din.

Hvor lenge beholder McAfee personopplysningene de samler inn?

McAfee vil beholde personopplysningene dine i minimumsperioden som er nødvendig for de formålene som er oppgitt i denne merknaden, nemlig (i) så lenge du er en registrert abonnent eller bruker av produktene våre, eller (ii) så lenge personopplysningene dine er nødvendige i forbindelse med de lovlige formålene oppgitt i denne merknaden, som vi har gyldig juridisk grunnlag for, eller (iii) så lenge det er rimelig nødvendig for forretningsformål som går ut på å yte tjenestene, for eksempel intern rapportering, interne oppgjør og garantier, eller for å kunne gi deg eventuelle tilbakemeldinger eller eventuell informasjon du ber om.

I tillegg kan vi, hvis eventuelle relevante rettskrav fremsettes, fortsette å behandle personopplysningene dine for slike ytterligere perioder som er nødvendig i sammenheng med det aktuelle kravet.

Når de nevnte periodene, hver i den grad det er relevant, er ferdige, vil vi enten permanent slette, destruere eller avidentifisere de relevante personopplysningene, slik at de ikke lenger rimelig kan knyttes til deg.

Personvern for barn

Noen av McAfees tjenester tilbyr sikkerhetsfunksjoner som foreldre kan bruke til å overvåke barnas internettaktiviteter, fysiske plassering eller bruk av en registrert enhet. Disse tjenestene krever samtykke fra foresatte, og vi vil ikke med overlegg bruke personopplysningene vi samler inn fra enheter som tilhører barn, til noe annet enn å levere tjenestene våre. Disse produktene lar foreldre slette profilen til barnet sitt når som helst. Dersom du mener vi har innhentet informasjon fra ditt barn ved en feil, eller har spørsmål eller noe du er bekymret for angående vår praksis når det gjelder barn, ber vi deg ta kontakt med oss som beskrevet nedenfor. Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra en forelder for å få tilgang til tjenestene. McAfee anbefaler at alle foreldre lærer opp barna sine til aldri å dele navn, adresse eller telefonnummer uten tillatelse fra foreldrene. Hvis du finner ut at barnet ditt har gitt oss personopplysninger uten ditt samtykke, kan du varsle oss om dette ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor. Hvis vi finner ut at vi har innhentet personlige opplysninger fra barn under 13 år (og i visse jurisdiksjoner under 16 år), vil vi umiddelbart iverksette tiltak for å slette denne informasjonen og slette barnets konto.

Dataoverføring

McAfee har hovedkontor i USA (se Kontakt oss for adressene), og vi har operasjoner, enheter og tjenesteleverandører i USA og over hele verden. Som sådan kan vi og tjenesteleverandørene våre overføre dine personopplysninger til, eller oppbevare eller få tilgang til den i jurisdiksjoner som kanskje ikke har tilsvarende nivåer av personvern som din lokale jurisdiksjon. Vi vil iverksette tiltak for å sikre at de personlige opplysningene dine får tilstrekkelig beskyttelse i jurisdiksjonene der vi behandler dem.

Innbyggere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Storbritannia

Hvis du befinner deg i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Storbritannia, gjelder følgende bekjentgjøringer i tillegg.

Behandlingsansvarlig. Der du kjøper eller laster ned ett av McAfees forbrukerprodukter, fungerer McAfee Ireland Limited som behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

Juridisk grunnlag for behandling. Når vi behandler personopplysningene dine, vil vi kun gjøre det i følgende situasjoner:

 • Vi må bruke personopplysningene dine for å overholde ansvaret vårt i henhold til vår kontrakt med deg (f.eks. behandle betalinger og levere tjenestene du kjøper eller ber om).
 • Vi har en rettmessig interesse i å behandle personopplysningene dine. F.eks. har vi en rettmessig interesse i å behandle personopplysningene dine for å levere, sikre og forbedre tjenestene våre, kommunisere med deg om endringer i tjenestene våre og informere deg om nye tjenester eller produkter.
 • Vi har samtykke fra deg til å gjøre dette.
 • Vi må behandle personopplysningene for å oppfylle våre lovmessige forpliktelser.

Dataoverføringer. Vi overfører personopplysninger til land utenfor EØS eller Sveits gjennom en rekke konsernavtaler, med hjemmel i standard kontraktklausuler, etter EU-lovgivning og gjeldende EU-forordninger.

Forespørsler om individuelle rettigheter og tilbaketrekking av samtykke. Du kan sende inn en forespørsel om å utøve rettighetene dine vedrørende personopplysninger ved å bruke mekanismene som er forklart under "Hvilke alternativer har du når det gjelder personopplysningene dine?" ovenfor. Hvis du først samtykket i vår behandling av personopplysningene dine, kan du tilbaketrekke samtykket ved bruk av disse mekanismene eller ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

Tilsynsmyndighet og klager. Hvis du er en registrert person fra EU/EØS og har spørsmål om våre praksiser når det gjelder bearbeiding av personopplysninger som vi ikke kan løse, har du rett til å sende inn en klage til personvernsmyndighetene der du bor, eller der du arbeider, eller der det påståtte bruddet fant sted, hver etter hva som er gjeldende, eller ved å kontakte den irske tilsynsmyndigheten for personvernsaker på https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm, eller +353 57 868 4800. Hvis du er en registrert person fra Storbritannia, har du de samme rettighetene og kan utøve dem ved å kontakte UK Information Commissioner’s Office på https://ico.org.uk/ eller +44 303 123 1113.

Innbyggere i Japan, Argentina og Canada

Hvis du bor i Japan, Argentina eller Canada og du har en forespørsel om personopplysningene som McAfee oppbevarer, inkludert personopplysninger som er innsamlet gjennom din bruk av produktene våre, kan du be om ytterligere informasjon via vårt forespørselsskjema for individuelle data, som er tilgjengelig på https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Innbyggere i California

Dine personvernrettigheter i California – «Shine the Light»-loven

McAfee deler ikke informasjon som direkte identifiserer deg personlig med ikke-tilknyttede tredjeparter for markedsføringsformål som ikke er knyttet til McAfee, uten at du har gitt tillatelse til dette.

Se tillegget til California Consumer Privacy Act (Californias lov om personvern for forbrukere – CCPA) ved slutten av denne personvernmerknaden, for tilleggsinformasjon som vi oppgir til deg i henhold til CCPA.

Innbyggere i Nevada

McAfee selger ikke informasjon som identifiserer deg personlig, til ikke-tilknyttede tredjeparter, slik ordet "selge" er definert i Nevadas lovgivning. Hvis du vil be om at vi ikke selger identifiserende informasjon om deg i fremtiden, kan du sende inn en forespørsel via kontaktinformasjonen nedenfor.

Offentlig kunngjøring om overføring av personopplysninger

Aktiva og ansatte for McAfee Korea Limited vil bli overført til og drevet av Musarubra Korea Limited.

Som et resultat av denne overføringen vil personopplysninger bli overført til Musarubra Korea Limited. For nærmere informasjon kan du se vår offentlige merknad om overføring av personopplysninger, tilgjengelig på https://www.mcafee.com/content/dam/consumer/en-us/docs/legal/public-notice-for-personal-information-transfer-korea.pdf.

webområdet vårt og tjenestene våre kan inneholde koblinger til andre nyttige og informative webområder. Det kan hende at disse webområdene drives av selskaper som ikke er tilknyttet McAfee. Koblede webområder kan ha sine egne retningslinjer eller merknader for personvern, og vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom disse hvis du besøker disse webområdene. Vi har ikke ansvar for innholdet, personvernpraksisene eller bruken av noen webområder som ikke er tilknyttet McAfee.

Kontakt oss

Klikk på Gå til https://www.mcafee.com/nb-no/consumer-support/policy/legal/privacy-contact.html for å ta kontakt med oss angående denne personvernmerknaden eller andre relaterte personvernsaker. Du kan også skrive til oss på følgende måte:

I USA via rekommandert post:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002 USA

i EØS via rekommandert post:

Attn: McAfee Data Protection Officer
Data Business Services
Nördliche Münchner Straẞe 47
D-82031 Grünwald/ München
Tyskland
+49 (0)89 12501375-0

I Storbritannia via rekommandert post:

McAfee
Attn: Data Privacy Officer
Jubilee House
Third Avenue
Globe Park
Marlow, Buckinghamshire
SL7 1EY
Storbritannia

I Japan via rekommandert post:

McAfee Co. Ltd.
Attn. Legal Department
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006 Japan

I Sør-Korea via rekommandert post:

Attn: Chief Privacy Officer, kopi til Legal Department – Privacy Office
McAfee Korea Limited
5F. Gangnam Finance Center
152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
Korea 06236

Tillegg til Californias lov om forbrukeres personvern (California Consumer Privacy Act)

Ikrafttredelsesdato: 1. februar 2024

I henhold til Californias lov om personvern for forbrukere, som endret av Californias lov om personvern (CCPA), gjør vi dette tillegget til Californias lov om personvern for forbrukere (CCPA-tillegget) tilgjengelig til Californias innbyggere ("forbrukere" eller "deg"). Dette CCPA-tillegget er en tilføyelse til informasjonen vi har i personvernmerknaden vår. Ord med store bokstaver som er brukt, men ikke definert, i denne merknaden, har den meningen som er fremsatt i personvernmerknaden.

Dette CCPA-tillegget gjelder ikke for informasjon vi henter inn om individer når de søker om jobb, er ansatte, kontraktører, eiere, styremedlemmer eller ledere i McAfee.

Kategorier av personopplysninger

Under CCPA er "personopplysninger" informasjon som identifiserer, kan knyttes til eller som kan rimelig forbindes med en bestemt forbruker eller husholdning. "Personopplysninger" inkluderer ikke offentlig tilgjengelig informasjon, anonymisert eller aggregert informasjon, eller informasjon som er dekket av enkelte sektor-spesifikke personvernslover. «Sensitive personopplysninger» viser til informasjon som avdekker en forbrukers fødselsnummer, førerkort, ID-kort- eller passnummer; påloggingsopplysninger til kontoer, finansielle kontoer, debet- eller kredittkortnummer sammen med påkrevde sikkerhets- eller adgangskoder, passord eller påloggingsinformasjon som gir tilgang til en konto, nøyaktig geografisk plassering, etnisk opprinnelse, religiøse eller filosofiske livssyn, medlemskap i fagforeninger, innholdet i e-poster, e-poster og tekstmeldinger med mindre McAfee er den tiltenkte mottaker av kommunikasjonen, genetiske data og biometrisk informasjon.

I de følgende grafene identifiserer vi (1) kategoriene av personopplysninger og sensitive personopplysninger (som oppført i CCPA) som vi har til hensikt å innhente og bruke, og som vi har samlet og brukt i de siste 12 månedene; (2) kategoriene av tredjeparter som vi har oppgitt hver kategori av personopplysninger eller sensitiv personopplysninger til, av driftsmessige hensyn innen de foregående 12 månedene; (3) kriteriene vi bruker for å avgjøre om oppbevaringsperioden for hver kategori av personopplysninger eller sensitive personopplysninger; og (4) kategoriene av personopplysninger eller sensitive personopplysninger som vi har solgt eller delt i de foregående 12 månedene, slik «salg» og «deling» er definert i CCPA.

Vi selger ikke personopplysninger i ordets tradisjonelle forstand, mot pengegodtgjørelse. Men fordi definisjonene av "salg" og "deling" i CCPA er bred nok til potensielt å inkludere å fremlegge din informasjon til visse typer reklame- og markedsføringspartnere, gir vi personer som bor i California, muligheten til å reservere seg mot slikt salg eller deling av sine personopplysninger. Vi vil ikke med viten og vilje selge personopplysningene til en person under 16 år.

Kategorier av personopplysninger vi samler inn

Vist til hvilke kategorier av tredjeparter av driftsmessige hensyn

Kriterier for oppbevaringsperiode

Solgt og/eller delt? I så fall, til hvilke kategorier av tredjeparter

Identifikatorer, så som navn, postadresse, e-postadresse, påloggingsinformasjon, inkludert det som kan identifisere noen på nettet, betalingsinformasjon, fakturaadresse, bankkontoinformasjon og andre lignende identifikatorer.

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparter som er tjenesteleverandører som leverer tjenester til oss, så som IT-støtte, kundeservice og betalingsbehandling.
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Vi bruker de følgende kriterier for å avgjøre tidsperioden for oppbevaring av hver kategori av personopplysninger:

 • tiden vi har hatt et løpende kundeforhold med deg (for eksempel så lenge du har konto hos oss eller abonnerer på produktene våre)
 • så lenge som det med rimelighet er nødvendig for å levere tjenestene til deg (for eksempel for intern rapportering og regnskap, garantier eller for å gi deg de tilbakemeldinger eller den informasjonen som du forespør)
 • hvorvidt det er et juridisk krav som gjelder for oss (for eksempel visse lover som krever at vi oppbevarer visse arkiver av dine transaksjoner for en viss tidsperiode før vi kan slette dem), eller
 • hvorvidt oppbevaring er nødvendig i lys av vår juridiske posisjon (så som med hensyn til gjeldende statutter for begrenset ansvar, rettsbehandling eller undersøkelser rundt overholdelse av reguleringer)

Ja

 • Markedsførings- og reklamenettverk

Karakteregenskaper som tilfaller beskyttede klassifiseringer under Californias eller føderale lover, så som alder.

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Se ovenfor

Nei

Kommersiell informasjon, så som kjøpshistorikk for produkter og tjenester, anskaffet eller vurdert, eller annen kjøps- eller forbrukerhistorikk eller tendenser.

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Se ovenfor

Nei

Internett eller annen lignende nettverksaktivitet, så som nettlesingshistorikk, søkehistorikk, informasjon om en forbrukers samhandling med et webområde, app eller reklame.

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Se ovenfor

Nei

Geografiske data, så som presis fysisk plassering eller bevegelser.

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Se ovenfor

Nei

Følgeslutninger dratt fra andre personopplysninger for å skape en forbrukerprofil som gjenspeiler personlige preferanser eller karakteregenskaper, psykologiske trender, tilbøyeligheter, adferd, intelligens, evner og dyktigheter.

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Se ovenfor

Nei

Bilder en forbruker kan velge å laste opp til tjenestene, for eksempel profilbilder eller «avatarer», som ikke brukes til unik identifisering av en kunde

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Se ovenfor

Nei

Under oppgir vi denne informasjonen tilknyttet sensitiv personlig informasjon:

Kategori av sensitiv personlig informasjon innhentet

Vist til hvilke kategorier av tredjeparter av driftsmessige hensyn

Kriterier for oppbevaringsperiode

Solgt og/eller delt? I så fall, til hvilke kategorier av tredjeparter

En forbrukers påloggingsopplysninger til kontoer, finansielle kontoer, debet- eller kredittkortnummer sammen med påkrevde sikkerhets- eller adgangskoder, passord eller påloggingsinformasjon som gir tilgang til en konto

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Se ovenfor

Nei

Kundens presise geografiske plassering

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører som leverer tjenester til oss
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Se ovenfor

Nei

Forbrukerens etniske opprinnelse, religiøse eller filosofiske livssyn eller medlemskap i fagforeninger

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven

Se ovenfor

Nei

Innholdet i forbrukers e-poster (annet enn innholdet i meldinger som sendes til oss)

 • Våre tilknyttede selskaper
 • Tredjeparts tjenesteleverandører
 • Statlige myndigheter eller andre parter som håndhever loven
 • Med personer som du velger og etter ditt eget skjønn, hvis produktet du abonnerer på, tillater den funksjonen

Se ovenfor

Nei

Personopplysningskilder

Vi samler inn kategoriene av personopplysninger som er oppført ovenfor (inkludert sensitive personopplysninger), direkte fra deg eller enhetene der tjenestene er installert, i tillegg til de følgende kilder: våre tilknyttede selskaper, offentlig tilgjengelige databaser, tredjeparts forretningspartnere, sosiale medier og andre tredjepartskilder.

Kategorier av personopplysninger

Vi bruker personopplysninger (inkludert sensitive personopplysninger) for mange forskjellige forretningsmessige og kommersielle formål, som beskrevet i vår personvernmerknad.

CCPA-rettigheter og forespørsler

Beboere i California kan foreta følgende forespørsler under CCPA:

Forespørsel om å få vite, slette eller korrigere

Forespørsel om informasjon

Du kan forespørre at vi fremviser følgende informasjon til deg om det vi holder og har brukt av personopplysninger om deg (inkludert sensitive personopplysninger) over de siste tolv (12) månedene eller andre CCPA-spesifikke perioder: (1) kategoriene personopplysninger vi innhentet om deg; (2) kategoriene kilder vi hentet personopplysningene fra; (3) kategoriene personopplysninger som vi har solgt, delt eller vist til tredjeparter, (4) kategoriene mottakere som denne informasjonen ble solgt, delt eller vist til; (5) det forretningsmessige eller kommersielle formålet for å selge, dele eller avsløre personopplysningene; og (6) de spesifikke opplysningene eller informasjonen vi innhentet om deg. Du kan forespørre informasjon innhentet om deg etter 1. januar 2022, utover denne perioden på tolv (12) måneder, underlagt gjeldende lov.

Slettingsforespørsel

Du kan forespørre at vi sletter personopplysninger som vi har innhentet fra deg. Vi kan begrense eller avslå forespørslene dine om å slette i visse tilfeller, i henhold til de unntak som er spesifisert i CCPA.

Korrigeringsforespørsel

Du kan forespørre at vi korrigerer ukorrekte personopplysninger som vi oppbevarer om deg, med hensyn tatt til hvilken type personopplysninger og formålet med behandlingen av disse personopplysningene.

Forespørsel om å få vite, slette eller korrigere

Du kan sende inn en forespørsel om å få vite, slette og/eller korrigere ved enten å sende en e-post til protectprivacy@mcafee.com eller via et individuelt dataforespørselsskjema som er å finne på https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Vi vil bekrefte og svare på forespørselen din iht. gjeldende lov, med hensyn tatt til typen av og sensitiviteten til personopplysningene som forespørselen gjelder. Det kan bli nødvendig å be deg oppgi flere personopplysninger, så som en e-postadresse, bosteds- eller postadresse for å kunne bekrefte identiteten din og beskytte mot falske forespørsler. Hvis du har en passordbeskyttet konto hos oss, kan vi bekrefte identiteten din gjennom våre eksisterende autentiseringspraksiser for kontoen din, og kan be deg om å autentisere deg på nytt før vi oppgir og sletter personopplysningene dine. Hvis du legger inn en forespørsel om å slette, vil vi be deg om å bekrefte forespørselen før vi sletter personopplysningene dine.

Forespørsel om å reservere seg mot salg eller deling

Du kan reservere deg mot salg eller deling av personopplysninger.

For å reservere deg mot salg eller deling kan du gå til siden "Ikke selg eller del mine personopplysninger": https://www.mcafee.com/nb-no/consumer-support/policy/legal/data-request.html. Hvis du bor i California (eller Colorado), kan du også slå på Global Privacy Control (GPC) for å velge bort salg eller deling av personopplysninger for bruk i andre markedsføringssammenhenger. Finn ut mer på Global Privacy Control-webområdet.

Forespørsel om å begrense bruken av inkludert sensitive personopplysninger

Du kan forespørre at vi begrenser bruken av sensitive personopplysninger som vi har innhentet om deg, til den som er nødvendig for å utføre tjenestene vi leverer til deg.

For å forespørre at vi begrenser bruken av sensitive personopplysninger, kan du gå til siden "Begrens bruken av mine sensitive personopplysninger" https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Autoriserte agenter

For å foreta en forespørsel som en autorisert agent på vegne av en beboer i California kan du bruke innsendingsmetodene oppført over. Som del av verifiseringsprosessen kan vi forespørre at du oppgir, alt etter hva som er aktuelt, bevis for din status som autorisert agent. Dette kan også inkludere bevis på din registrering med California Secretary of State som forretningsdrivende i California, og/eller fullmakt fra en beboer i California iht. skifteloven, delene 4121-4130.

Hvis du fremlegger en forespørsel om informasjon, sletting eller korrigering på vegne av en beboer i California, og du ikke har vist oss en fullmakt fra beboeren iht. skifteloven, delene 4121-4130, kan vi også forespørre at beboeren bekrefter sin egen identitet direkte med oss eller direkte bekrefter med oss at han gav deg tillatelse til å fremlegge en forespørsel om informasjon eller en sletteforespørsel.

Ikke-diskriminering

Du har rett til ikke å bli utsatt for ulovlige former for diskriminering for å håndheve dine CCPA-rettigheter.

Melding om finansielle insentiver

Fra tid til annen kan vi tilby et program, fordel eller andre tilbud i bytte for innsamling, oppbevaring, kjøp av eller deling med oss av personopplysninger (samlet kalt "finansielle insentiver"), så som kontaktinformasjonen din. Rabatter som vi tilbyr, vil være basert på vår rimelige, men helt egne avgjørelse, av den beregnede verdien som dine personopplysninger har. Vi vil ta med i betraktningen, uten begrensning, beregninger angående forventet omsetning informasjonen kan generere, forventede utgifter som kan forekomme i innsamlingen, oppbevaringen og bruken av slik informasjon i den daglige forretningsdriften. Andre relevante faktorer tilknyttet beregnet verdi kan også bli tatt med i beregningen av slik verdi for vår forretning, som tillatt under gjeldende lov. Vi kan fremlegge videre merknader med nærmere opplysninger om det bestemte finansielle insentivet, og deltagelse i finansielle insentiv-program vil være på basis av at du velger å bli med. Hvis du senere ønsker å reservere deg mot et finansielt insentiv-program i fremtiden, kan du sende inn en forespørsel til oss via kontaktinformasjonen under.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller forespørsler i forbindelse med dette CCPA-tillegget eller andre personvernsrelaterte emner, kan du ta kontakt med oss på:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

 

Merknad om informasjonskapsler


Iverksettelsesdato: 1. mars 2024

Nettstedene og mobilappene våre (samlet kalt «tjenestene») bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å sikre at vi gir våre besøkende den beste mulige opplevelsen, ved å gi deg personlig tilpasset informasjon, huske dine markedsførings- og produktpreferanser og hjelpe deg med å finne den riktige informasjonen. Denne meldingen beskriver hvordan McAfee, våre datterselskaper og våre partnere bruker informasjonskapsler og lignende teknologier til disse formålene.

Hvilke teknologier bruker McAfee og dennes partnere?

I likhet med mange tjenester bruker vi og våre partnere informasjonskapsler og lignende teknologier blant annet for å levere og forbedre opplevelsen din, og for å tilpasse reklame. Informasjonskapslene og de lignende teknologiene vi og våre partnere bruker, omfatter følgende:

 • Informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som vanligvis består av bokstaver og tall, og som lagres i nettleseren eller på enheten når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler blir brukt i stor grad for å gjøre det enklere å bruke nettsteder, for at nettstedene skal fungere mer effektivt, og til analyseformål.

 •  SDK-er. SDK-er er kodeblokker levert av partnerne våre, som kan installeres i våre mobilapper. SDK-er hjelper oss med å forstå hvordan du samhandler med mobilappene våre, og samler inn spesifikk informasjon om enheten og nettverket du bruker til å åpne applikasjonen eller andre applikasjoner som er installert på enheten. SDK-er deler ofte mobilmarkedsførings-ID-er som tildeles enheten (heter «IDFA» eller «identifikator for annonsører» på Apple-enheter og «annonse-ID» på Android-enheter) med våre partnere.

 • Flash-informasjonskapsler. En flash-informasjonskapsel er en liten datafil som plasseres på en datamaskin som bruker Adobe Flash eller lignende teknologi, som kan bygges inn i datamaskinen din eller lastes ned eller installeres på datamaskinen din. Vi bruker disse teknologiene for personlig tilpasning og forbedring av nettopplevelsen din, for å muliggjøre prosesser og for å personlig tilpasse og lagre innstillingene dine. Flash-informasjonskapsler kan hjelpe besøkende på nettsidene våre med å for eksempel angi volumpreferanser i forbindelse med en videoopplevelse, spille spill og gjennomføre spørreundersøkelser. De hjelper oss med å forbedre nettstedene våre, ved å måle hvilke områder som vekker størst interesse blant de besøkende. Klikk her for å finne ut hvordan du administrerer innstillinger for personvern og lagring for flash-informasjonskapsler.

 • Websignaler. Et websignal er en ørliten, gjennomsiktig bildefil som brukes til å spore navigasjonen din gjennom ett enkelt nettsted eller en rekke nettsteder. De kan også refereres til som «sporingsbilder» eller «gjennomsiktigbilder». Websignaler kan brukes med informasjonskapsler for å få en forståelse for hvordan brukere av et nettsted navigerer gjennom nettstedet.

 • Lokal lagring. Lokal lagring inkluderer HTML5 lokal lagring og nettleserbuffer. Disse teknologiene lar oss lagre data lokalt i nettleseren eller på enheten.

McAfee og dennes partnere og tjenesteleverandører bruker ulike typer informasjonskapsler, som følger:

Kategori Formål
Viktige Disse informasjonskapslene er nødvendige for å drive tjenestene våre (for eksempel for å gjøre det mulig å logge på sikre områder på webområdet vårt eller bruke en handlekurv). Disse informasjonskapslene gjør det mulig for brukerne å navigere i tjenestene våre og bruke funksjonene i disse tjenestene.
Tilpasning Disse informasjonskapslene brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til tjenestene våre. På denne måten kan vi tilpasse innholdet for deg, bruke navnet ditt når vi henvender oss til deg, og huske preferansene dine (for eksempel ditt valg av språk og område).
Analyse og forskning Ved hjelp av disse informasjonskapslene kan vi analysere aktiviteter i tjenestene våre for å forbedre og optimalisere måten tjenestene våre fungerer på. Vi kan for eksempel bruke disse informasjonskapslene for å sikre at besøkende enkelt kan finne informasjonen de leter etter.
Reklame Disse informasjonskapslene registrerer nettaktiviteter, inkludert besøk på webområdene til tjenestene våre, sidene du har besøkt, og koblingene og annonsene du har klikket på. Ved hjelp av disse informasjonskapslene kan vi vise deg annonser og annen kommunikasjon som er mer relevant for interessene dine.

Hvilke valg har jeg med hensyn til informasjonskapsler og lignende teknologi?

Du har en rekke alternativer med hensyn til bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi:

 • Du kan velge å enten akseptere eller ikke akseptere informasjonskapsler via innstillingene i nettleseren. Du kan også fjerne informasjonskapsler fra nettleseren. Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av nettleserens informasjonskapsler, følger du instruksjonene i nettleseren. Merk at hvis du blokkerer alle informasjonskapslene, kan dette påvirke hvordan nettstedene våre fungerer.

 • Reklameteknologipartnerne vi samarbeider med, kan gi deg muligheten til å velge vekk bruken av informasjon om dine nettstedsbesøk og din appbruk med det formål å levere reklame som er rettet mot dine interesser. Du kan finne ut mer om interessebasert reklame og hvordan du kan velge bort bruken av din nettsurfingsaktivitet til interessebasert reklame, ved å besøke disse sidene: Digital Advertising Alliance,  Network Advertising Initiative, og Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • Hvis du bor i California eller Colorado, kan du slå på Global Privacy Control (GPC) for å velge bort salg eller deling av personopplysninger for bruk i andre markedsføringssammenhenger. Finn ut mer på Global Privacy Control-webområdet.

 • Du har muligheten til å velge bort bruken av informasjon om mobilappbruken din med det formål å levere annonser som er målrettet mot dine interesser, gjennom innstillingene på enheten din (kalt «Begrens annonsesporing» på iOS-enheter og «Velg bort interessebasert reklame» eller «Velg bort personlig tilpassede annonser» på Android-enheter).

 • Visse McAfee-produkter er tilgjengelige gratis. For at disse produktene skal kunne fortsette å være gratis, kan vi bruke informasjon om hvilke nettsteder du besøker, eller hvilke mobilapper du bruker, slik at vi kan vise deg annonser som er tilpasset dine interesser. Vi gjør dette ved å dele informasjon om enheten din, f.eks. enhets- og reklameidentifikatorer, sammen med nettleseraktivitet og appbruk, med utvalgte partnere. Denne informasjonen identifiserer deg ikke personlig, og vi nedlegger kontraktsmessig forbud mot at partnerne bruker informasjonen vi har delt, til å forsøke å identifisere brukerne våre. Du kan motsette deg bruk av opplysningene til dette formålet i innstillingene for produktene som inneholder denne datadelingen.

 • Vi er også medlem i Facebook Audience Network, som gir selskaper en metode for å vise annonsene sine for Facebook-brukere i apper og på nettsteder som også er en del av nettverket. Facebook bidrar til å skreddersy annonsene, slik at de er relevante og nyttige. Du kan bruke Facebooks verktøy for annonsepreferanser til å se og endre preferansene dine, inkludert om du mottar disse skreddersydde annonsene på nettstedet vårt eller i appene våre.
   

Hvordan svarer McAfee på et «Ikke spor»-signal?

Det finnes for øyeblikket ingen samordnet respons i bransjen på et «Ikke spor»-signal. På nåværende tidspunkt reagerer ikke McAfee-tjenester og -nettsteder på en brukers «Ikke spor»-signal.

Slik tar du kontakt med oss

Dersom du har spørsmål angående hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor. Vi ber om at du inkluderer dine kontaktopplysninger og en detaljert beskrivelse av problemet.

I USA ved å skrive til oss på:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office 
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

I EØS ved å skrive til oss på:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Irland
T12 RRC9

Du har rett til å klage når som helst til Data Protection Commissioner, det irske datatilsynet for problemer med personvern, på https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm.

I Japan ved å skrive til oss på:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006 Japan

McAfees lisensavtale


Velkommen til McAfee

Før du setter i gang, må vi snakke litt om vilkår. Disse vilkårene forklarer de juridiske rettighetene og pliktene dine når du bruker programvaren vår og tjenestene våre. De er veldig viktige, så du må lese gjennom vilkårene nøye, herunder alle koblinger, fordi de blir en del av avtalen mellom deg og oss.

Ting du må huske på mens du leser dette …

 1. Når du ser et ord som er uthevet, vil det ha samme betydning hver gang det brukes i hele dokumentet.
 2. Når du klikker på en knapp for godkjenning, installerer eller bruker programvaren og tjenestene (uavhengig av om de leveres av oss eller en av partnerne våre), godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke er enig i reglene i vilkårene, kan du ikke bruke programvaren eller tjenestene.
 3. Når vi sier … McAfee, vi, vår eller oss, betyr dette McAfee-enheten som leverer programvaren og tjenestene i regionen din.
 4. Når vi sier … du, deg eller din, betyr det deg eller den virksomheten eller den bedriften du er autorisert til å opptre på vegne av.
 5. Hvis du er bosatt i USA, bør du merke deg delene med den bindende voldgiftsklausulen og avkall på gruppesøksmål. De inneholder noen viktige punkter om hvordan vi løser konflikter.
 6. Hvis du bor i Australia, Frankrike, Tyskland og Nederland, må du se gjennom vilkårene som gjelder for deg, på slutten av dette dokumentet.

Hva med personvern?

Personvern er svært viktig for oss, men vi trenger enkelte personopplysninger før du kan bruke programvaren og tjenestene. Pass på å lese gjennom personvernmerknaden, så du vet hvorfor og hvordan vi innhenter, bruker og deler personopplysningene dine gjennom nettstedene, produktene og tjenestene, og hvordan du kan utøve rettighetene dine som gjelder personopplysninger.

Hva kan jeg gjøre med McAfees programvare og tjenester?

Når du kjøper programvaren eller tjenestene våre, får du en begrenset lisens. Det betyr at vi og partnerne og leverandørene våre fortsatt har alle rettighetene til programvaren og tjenestene. Vi gir deg tillatelse til å bruke dem i henhold til disse vilkårene.

Hvis lisensen er til personlig bruk:

Du får en lisens til den programvaren og de tjenestene du har abonnert på, som tilhører deg og bare deg. fpå Du kan ikke overføre den lisensen til noen andre.

Vi gir deg følgende tillatelser:

 • Du får tillatelse til å bruke lisensen så lenge du fortsetter å betale abonnementsgebyret, eller frem til abonnementet avsluttes.
 • Du får tillatelse til å bruke lisensen i den tidsperioden du valgte da du kjøpte abonnementet, eller i ett år dersom du ikke valgte en abonnementsperiode.
 • Du får tillatelse til å bruke lisensen for antallet enheter og antallet brukere du valgte da du gjorde kjøpet. Hvis du ikke valgte, kan du kun bruke lisensen på én enhet for én bruker.
 • hvis enhetene og operativsystemene dine oppfyller våre krav. Det er opp til deg å sørge for at enhetene holdes oppdaterte og oppfyller kravene. (Det er også en god sikkerhetsrutine å holde enhetene dine oppdaterte.)

Hvis du setter opp en ny enhet og har et eksisterende abonnement tilknyttet e-postadressen din, vil vi automatisk legge det eksisterende abonnementet til enheten din, heller enn en begrenset prøveperiode som kan være tilgjengelig med enheten. Om du har flere abonnementer tilknyttet e-postadressen din, vil vi velge det mest passende abonnementet for den enheten.

Hvis lisensen er for en mindre bedrift:

Du får en lisens til den programvaren og de tjenestene du har abonnert på, som i vilkårene ovenfor. Den eneste forskjellen er at kun ansatte i den mindre bedriften kan bruke programvaren og tjenestene, og kun for å utføre forretningsvirksomhet internt.

Du må registrere hver lisens du kjøper, med samme e-postadresse som i kontoprofilen. Hvis du kjøper nye lisenser med den e-postadressen, sørger vi for at de har samme fornyelsesdato som den lisensen du kjøpte først. Vi regner automatisk ut prisen slik at den gjenspeiler den kortere førsteperioden for de nye lisensene. Ytterligere lisenser du kjøper med en annen e-postadresse som ikke er tilknyttet kontoen din, vil gjelde for den perioden du kjøpte, uten en rabatt.

Hva med kostnadsfri programvare og kostnadsfrie tjenester?

Av og til tilbyr vi programvare og tjenester kostnadsfritt, som for eksempel en tilleggsfunksjon i et betalingsabonnement, en forhåndsutgivelse, en betaversjon eller engratistjeneste. Vilkårene i denne avtalen gjelder kostnadsfri programvare og kostnadsfrie tjenester også, med mindre vi har sagt noe annet. Begrensninger kan gjelde, og vi gir beskjed om disse når vi tilbyr kostnadsfri programvare eller kostnadsfrie tjenester til deg. Du kan benytte kostnadsfri programvare og kostnadsfrie tjenester så lenge vi leverer dem til deg.

Hva med mindreårige?

Hvis du er under 18 år eller myndighetsalderen i din jurisdiksjon, kan du ikke godta disse vilkårene selv, og du kan ikke bruke programvaren og tjenestene med mindre en forelder har godtatt disse vilkårene på dine vegne som en del av en familieplan. Noen funksjoner er utilgjengelige for alle aldre.

I tillegg må alle brukerne følge loven når de bruker programvaren vår og tjenestene våre. Hvis produktet du kjøper, inkluderer sporingsfunksjoner, må du ha legitim rett og myndighet før du evt. bruker dem til å spore og overvåke barn. Det betyr at du må være en forelder, verge eller ha annen juridisk autorisasjon. McAfee forventer at du vil bruke programvaren og tjenestene vi yter i samsvar med gjeldende lover og reguleringer.

Hva kan jeg gjøre med McAfees programvare og tjenester?

Rettighetene våre som eiere eller lisensgivere av programvaren og tjenestene er beskyttet ved lov. Det betyr at hvis du gjør bestemte ting, som beskrevet i eksemplene nedenfor, vil abonnementet antakelig bli avbrutt, og vi kan måtte iverksette ytterligere tiltak. Det vil man helst unngå. Her er noen eksempler: Ikke …

 • prøv å finne ut kildekoden, herunder ved omvendt utvikling eller dekompilering av programvaren eller tjenestene
 • gjør endringer i programvaren eller tjenestene
 • utnytt programvaren eller tjenestene kommersielt, herunder ved å selge dem, låne dem bort eller leie dem ut
 • bruk en piratversjon av programvaren eller tjenestene
 • utvikle et produkt eller en tjeneste basert på programvaren eller tjenestene
 • overfør programvaren eller tjenestene til andre, herunder ved å viderelisensiere eller tildele dem
 • bruk programvaren eller tjenestene til noe ulovlig
 • utgi eller lag kopier av programvaren (med unntak av sikkerhetskopier)
 • forstyrr andres bruk av programvaren eller tjenestene
 • prøv å komme rundt tekniske sikkerhetstiltak i programvaren eller tjenestene
 • overstig eventuelle gjeldende grenser for innholdslagring eller båndbredde
 • bruk et produkt for flere brukere til å spore og overvåke en annen person uten vedkommendes samtykke
 • installer programvaren eller tjenestene på flere enheter enn du har tillatelse til (herunder ved å la være å slette programvaren eller tjenestene fra en enhet før du selger eller overfører den til noen andre)
 • fortsett å bruke programvaren eller tjenestene etter at rettighetene til å bruke programvaren eller tjenestene har utløpt eller er avsluttet

Teknisk brukerstøtte

For programvare og tjenester som kvalifiserer for teknisk brukerstøtte, vil du motta standard brukerstøtte i den abonnementsperioden du har betalt for. Se kvitteringen når du kjøper programvaren eller tjenestene, for å se om kjøpet kvalifiserer. Standardstøttetilbudet vårt og våre policyer og prosedyrer kan endres fra tid til annen, og kan variere fra land til land.

Hvordan blir programvare og tjenester fra McAfee oppdatert?

Vi oppdaterer, forbedrer og modifiserer programvaren og tjenestene jevnlig (oppdateringer). Når en oppdatering lanseres, kan det hende vi slutter å tilby støtte for tidligere versjoner av programvaren eller tjenestene. For å sikre at du kan bruke nye funksjoner som vi utvikler, godtar du at vi kan installere oppdateringer i bakgrunnen mens du gjør andre ting. Vi kan også tilby oppdateringer til kostnadsfri programvare og kostnadsfrie tjenester, men vi er ikke forpliktet til det.

Hva skjer når McAfee slutter å tilby programvare, tjenester eller funksjoner?

Fra tid til annen kan vi velge å fjerne visse programvarer eller tjenester, eller enkelte funksjoner i programvaren eller tjenestene. Når vi slutter å tilby en programvare, tjeneste eller funksjon for salg, nedlasting eller fornyelse, når den sin avslutningsdato , og du kan ikke fornye abonnementet etter avslutningsdatoen. Beklager, men for å lage nye og bedre produkter må vi av og til slutte å støtte eldre produkter. Vi må også endre funksjoner i programvaren og tjenestene dersom det kreves av tredjeparters plattformer og programvare som er utenfor vår kontroll.

Betaling og automatisk fornyelse

Hvis du kjøpte programvaren fra McAfee og ikke en tredjepart, autoriserer du oss (eller våre autoriserte partnere) til å belaste betalingsmåten for førstegangsbeløpet så vel som eventuelle fornyelser av abonnementet, når du gir oss betalingsopplysninger (kreditt- og debetkort eller annen betalingsmåte). Hvis du oppgir mer enn én betalingstype, autoriserer du oss (eller vår autoriserte partner) til å automatisk belaste de alternative betalingstypene hvis det oppstår et problem med hovedbetalingstypen. Hvis du ikke vil at McAfee skal belaste dine alternative betalingstyper, kan du slette dem på Min konto -siden din. McAfee vil imidlertid beholde den sist brukte betalingsmetoden i inntil 12 måneder, for å gjøre opp ev. utestående betalinger.

Oppdatering av betalingsopplysninger

Gi beskjed så snart som mulig dersom betalingsopplysningene endres (f.eks. kortnummer eller utløpsdato), ved å oppdatere betalingsopplysningene i Min konto (eller Sikkerhetskonsoll for små bedrifter-produkter), slik at vi kan fortsette å levere programvaren og tjenestene når det er tid for fornyelse.

Av og til får vi oppdaterte kreditt- eller debetopplysninger fra kortutstederen eller kortnettverket, som vi da bruker til å oppdatere betalingsopplysningene dine automatisk. Det kan også være at vi prøver igjen hvis en betaling ikke gikk igjennom, herunder å prøve avviste kort om igjen med en senere utløpsdato. Du samtykker i at vi kan belaste betalingsmåten ved å bruke de oppdaterte opplysningene.

Hvordan fungerer automatisk fornyelse?

Hvis du kjøpte programvaren fra McAfee og ikke fra en tredjepart, blir det betalte abonnementet automatisk fornyet når abonnementsperioden utløper, med mindre du ikke har registrert deg for, eller har valgt bort, automatisk fornyelse. Vi sender et varsel per e-post med beskjed om at det er tid for å fornye abonnementet, og belaster betalingsmåten i løpet av 30 dager før abonnementet utløper. Beløpet som belastes, vil være prisen for programvaren eller tjenestene ved fornyelse, noe som kan være et annet beløp enn beløpet du opprinnelig betalte. Det er ditt ansvar å sørge for at e-postadressen på kontoen din er oppdatert. Hvis programvaren eller tjenestene har fått nytt navn eller er blitt oppdaterte eller erstattet med et nytt tilbud, får du det nye tilbudet til en pris som ikke er høyere enn fornyelsesprisen på tidspunktet for fornyelse, forutsatt at det har sammenlignbare funksjoner. Dersom automatisk fornyelse ikke gjelder i området ditt, gir vi beskjed om det på kjøpstidspunktet.

Prisendringer.

McAfee kan endre prisen du betaler for programvaren eller tjenestene når som helst etter at introduksjonsperioden er over (hvis aktuelt) og for en eller flere av følgende grunner: juridiske og/eller for samsvar med reguleringer, forbedringer i tjenestene vi tilbyr eller nye funksjoner, eller pga. markedsfaktorer som endringer i skatter, inflasjonsnivå, valutaendringer, eller endringer i infrastruktur eller administrative kostnader.

Hvordan slår jeg av automatisk fornyelse?

Hvis du ikke vil fortsette abonnementet, kan du deaktivere automatisk fornyelse når som helst ved å logge deg på Min konto-siden eller ta kontakt med kundeservice. Sørg for at du gjør det mer enn 30 dager før abonnementsperioden utløper, slik at betalingsmåten ikke belastes før neste fornyelse. Husk at dersom du deaktiverer eller velger bort automatisk fornyelse, har du ikke tilgang til premium-funksjoner som vi tilbyr abonnenter med automatisk fornyelse. Hvis du glemmer å slå av automatisk fornyelse, har du 60 dager etter at du er blitt belastet, til å kreve en refusjon og kansellere abonnementet. Vår policy for refusjon er en del av disse vilkårene og gir informasjon om hva som kan refunderes og hvordan du kan legge inn en forespørsel, så pass på at du leser dem.

Når avsluttes denne avtalen offisielt?

Denne avtalen avsluttes når retten din til tilgang til programvaren og tjenestene utløper eller avsluttes av deg eller av oss. Når avtalen er avsluttet, har du ikke tillatelse til å bruke programvaren eller tjenestene lenger, og du må permanent slette programvaren og tjenestene fra enhetene dine.

Kan jeg avbryte abonnementet mitt?

Det kan du selvsagt, men da gir du avkall på all online-beskyttelsen vi gir deg. Hvis du er helt sikker, kan du kansellere abonnementet når som helst før utløpsdatoen. Se gjennom policy for refusjon før du avbryter, da det ikke er sikkert du er kvalifisert for tilbakebetaling av hele beløpet. Hvis du ikke er kvalifisert, er den gode nyheten at du kan fortsette å bruke programvaren og tjenestene frem til utgangen av den avbrutte betalte abonnementsperioden.

Blir abonnementet deaktivert eller avbrutt hvis jeg bryter vilkårene i denne avtalen?

Ja. Hvis du ikke overholder denne avtalen eller eventuelle gjeldende tilleggsvilkår, må vi deaktivere eller avslutte bruken din av programvaren eller tjenesten. Når vi avslutter bruken, kan det også hende vi avvikler kontoen din.

Hva skjer med dataene mine etter at avtalen avsluttes?

Vi sletter alt innholdet ditt som er lagret eller sikkerhetskopiert (informasjon, tekst, filer, koblinger, bilder og alt annet materiale du gir oss), i henhold til våre interne retningslinjer etter at du har slettet eller avinstallert programvaren. Du har ansvaret for å lagre og sikkerhetskopiere innholdet ditt før avslutning. Sky- og harddisklagring er billig, så ikke glem det!

Vilkår som er spesifikke for enkelte produkter, abonnementer og tjenester  

Tilleggsvilkår
Noen av programvarene og tjenestene har ytterligere vilkår for bruk som ikke dekkes her. Du finner mer informasjon på webområdet vårt.

Virusfjerning, TechMaster - tjenester eller virusbeskyttelsesløfte
Vi tar alle rimelige forbehold for å fjerne virus og skadelig programvare fra enheten din. Vi kan imidlertid ikke garantere at all skadelig programvare og alle virus kan fjernes, fordi noen angrep er langt mer sofistikerte enn det som kan oppdages ved en enkel skanning. Du finner mer informasjon i tjenestevilkårene for TechMaster og VPP-vilkårene.

Produkter og funksjoner for passordhåndtering
Vi vil aldri oppbevare en kopi av master-passordet ditt eller krypteringsnøkkelen, så du har ansvaret for trygg oppbevaring av disse. Bruk et master-passord som er sterkt og vanskelig å gjette, og oppbevar nøklene dine på et trygt sted, for dersom du mister disse, kan vi ikke hjelpe deg med å komme inn på kontoen igjen. Det finnes ikke en funksjon for å tilbakestille passordet.

WebAdvisor
WebAdvisor bruker en masse avansert matte for å finne ut om et webområde er trygt. Uansett hvor god den er, kan den likevel ikke få med seg alle trusler eller forstå hvordan alle webområder opererer. Vurderinger garanterer ikke at et webområde er helt uten risiko, og gode vurderinger betyr ikke at vi godkjenner webområdet eller dets tjenester. WebAdvisors "sikkert søk" drives av Yahoo! som standard. Hvis du aktiverer Sikkert søk, går søkene dine gjennom Yahoo! -nettverket. Du kan endre standard søkekriterier for nettleseren i innstillingene.

Hjemmeskanner  -funksjonen
Hvis du har kjøpt denne funksjonen, må du aktivere den for at den skal fungere. Ved å aktivere Hjemmeskanner gir du oss tillatelse til å identifisere enheter som er tilkoblet wifi-nettverket ditt hjemme. Det gjør at vi kan oppdage enheter med dårlig sikkerhet som kan utgjøre en risiko for sikkerheten. Du kan velge bort Hjemmeskanner når som helst. Hjemmeskanner er kun for wifi-nettverket hjemme. Hjemmeskanner innhenter data fra alle enhetene på nettverket ditt, så gi beskjed til venner og familie om at enhetene deres vil bli skannet, før du gir dem wifi-passordet.

Antivirusbeskyttelse
Antivirusbeskyttelsen kan inkludere funksjoner som overvåker sikkerhetsstatusen til enheten din og sender oss automatisk rapporter om mistenkt skadelig programvare og annen uønsket programvare. Denne automatiske rapporteringen hjelper oss med å raskt oppdage og reagere på nye trusler, noe som gir bedre beskyttelse for enheten din. Rapporten kan inkludere filer som inneholder mistenkt skadelig programvare. Det er usannsynlig at denne typen filer inneholder dine personopplysninger, men hvis vi mener at en mistenkelig fil sannsynligvis kan inneholde personopplysninger, ber vi om din tillatelse før vi sender filen. Du kan slå av denne automatiske rapporteringen i antivirusbeskyttelsen i produktet ditt.

VPN (virtuelt privat nettverk)
Hvis denne tjenesten er tilgjengelig der du bor, og du har kjøpt denne tjenesten, må du samtykke i vår policy for rimelig bruk. Dette betyr at når du bruker McAfees VPN må du ikke gjøre noe som utgjør eller kan utgjøre en urimelig og uproporsjonal stor belastning på infrastrukturen. Hvis du bryter denne policyen for rimelig bruk, kan vi deaktivere din bruk av VPN-funksjonen, uten ansvar overfor deg.

Identitetsbeskyttelse

Hvis du har rett på våre funksjoner for identitetsbeskyttelse, kan du lese våre vilkår for bruk for identitetsbeskyttelse, som er en del av denne avtalen.

Identitetsovervåking (overvåking for det mørke nettet) 
Det mørke nettet kan være et skummelt sted. Det er egentlig bare internett, men i en kryptert versjon, så det er vanskeligere å finne ut hvem som eier nettsteder. Derfor bruker mange det til å kjøpe og selge all slags informasjon, som kredittkortnumre og legitimasjon.

Identitetsovervåkingstjenesten vår søker etter data på det mørke nettet som er tilgjengelig for oss, og varsler deg hvis personopplysningene du har valgt å overvåke, blir funnet på det mørke nettet. Ved å bruke tjenesten bekrefter du at du forstår og godtar følgende tilleggsvilkår:

Vi kan ikke fjerne de kompromitterte opplysningene dine fra det mørke nettet.

Det er ditt ansvar å holde kontaktopplysningene dine oppdaterte, se gjennom varslene og ta alle forholdsregler for å redusere risikoen for videre misbruk av dataene dine. Vi kan ikke garantere at anbefalingene våre vil forhindre slik misbruk. 

Vi garanterer ikke at datakildene våre inneholder alle forekomster av personopplysningene dine som er kompromittert, og vi hevder heller ikke at tjenesten vår kan forhindre at opplysningene dine blir hacket i utgangspunktet. 

 • Vi gir deg varsler basert på de dataene på Dark Web som er tilgjengelige for oss.  Vi kan ikke garantere nøyaktigheten av opplysninger vi gir til deg. 
 • Vi kan bare overvåke opplysningene du har gitt oss for overvåking. Du må påse at de er nøyaktige.
 • Hvis du velger å få varsler via SMS-meldinger, er du ansvarlig for alle kostnader for SMS-meldinger og dataabonnementer som belastes av mobiltjenesteleverandøren.
 • Du må være over 16 år for å bruke vår overvåkningstjeneste for det mørke nettet.
 • Du kan kun oppgi dine egne personopplysninger for overvåkning. Du må ikke oppgi noen andre personers personopplysninger. Vi vil ikke stå ansvarlig overfor en tredjepart hvis du oppgir deres data, mot bestemmelsene i denne policyen.
 • Hvis abonnementet ditt tillater det, kan du oppgi informasjon for mindreårige (som du er juridisk verge for eller som er dine barn) eller andre individer som du har mottatt autorisasjon fra for å overvåke, utelukkende for å avgjøre om slike data er blitt funnet på det mørke nettet. Når du oppgir denne informasjonen, bekrefter du at du har innhentet personens tillatelse eller på annen måte har rettigheten til å oppgi og overvåke informasjonen, og du bekrefter at denne informasjonen ikke vil bli brukt, helt eller delvis, til å avgjøre hvorvidt personen er kvalifisert for kreditt, forsikring eller ansettelse, eller for å vurdere kvalifisering for andre formål som kan gjelde som en forbrukerrapport under den amerikanske loven om rimelig kredittrapportering (Fair Credit Reporting Act). Du er ansvarlig for at dataene du oppgir, er nøyaktige, og for at de er oppdaterte. Du sier deg enig i at du handler på vegne av de individene du inkluderer for overvåking, og at du godtar disse vilkårene på deres vegne.
 • Du må ikke bruke våre overvåkningstjenester for det mørke nettet for å få tak i noen andres informasjon, uten disse personers samtykke.

Opprydding av personopplysninger

Hvis du har krav på rensing av personopplysninger-funksjonen, skanner vi en liste med datameglerwebområder for å se om de har personopplysningene dine, og hjelper deg å iverksette tiltak for å legge inn en forespørsel om sletting.

Du bør likevel merke deg at ikke alle datameglere befinner seg i en jurisdiksjon med personvernreguleringer. Selv om noen datameglere kan slette opplysningene etter forespørsel, kan det hende at andre svarer at de ikke er juridisk påkrevd å gjøre det.

Avhengig av abonnement kan du ha rett til å be oss om å hjelpe deg med å sende sletteforespørsler. Når vi hjelper deg med å sende disse forespørslene, opptrer vi ikke på dine vegne.

SMS og tekstmeldinger
Hvis du velger å oppgi telefonnummeret ditt til oss, kan vi bruke det til å registrere abonnementet ditt på McAfee, og/eller sende deg varsler og påminnelser om tjenesten din. Meldinger og data kan bli belastet med gebyr. Du kan reservere deg mot å motta SMS-er og tekstmeldinger ved å følge instruksjonene du mottok i meldingen da du oppga telefonnummeret ditt (vanligvis ved å svare «STOP»). For hjelp kan du kontakte service.mcafee.com.

Overvåkning av finansielle transaksjoner

Du oppgir påloggingsinformasjonen til kontoene dine på egen risiko. Ved å bruke tjenesten vår samtykker du i at vi, datakildene som ivaretar kontoen din og en tredjepart som samhandler med din påloggingsinformasjon eller kontoinformasjon i forbindelse med tjenesten vår, ikke er ansvarlig for tap, tyveri, kompromittering eller misbruk på noen måte i forbindelse med tjenestene våre (inkludert tjenesteforsømmelse), foruten i den grad at slikt ansvar ikke kan begrenses under gjeldende lov. Vi og datakildene gir på ingen måte noen garantier tilknyttet data levert av våre tjenester – enten uttrykkelig, underforstått, lovbestemt eller på annet vis. Ingen data som oppgis av våre tjenester er en offisiell arkivoppføring av noen av dine kontoer, foruten PDF-filer av offisielle kontodokumenter som vi henter inn på dine vegne og gir videre til deg uten å endre dem.

Vi forbeholder oss retten til å forkaste en registrering basert på vår rimelige avgjørelse at: (i) det å godta registreringen kan resultere i å bryte en lov, regel eller regulering; (ii) registreringen kom fra en bruker, IP-adresse eller enhet kjent for eller som med rimelighet kan mistenkes for å ha deltatt i hacking eller misbruk av andre tjenester; eller (iii) registreringen kan på annet vis oppfattes som en sikkerhetsrisiko.

Ikke alle datakilder støttes, og vi hverken hevder eller garanterer at en gitt datakilde er tilgjengelig, kan åpnes eller er av god kvalitet.

Mottagere av McAfee-abonnement

Hvis du er blitt invitert av en McAfee-abonnent til å opprette en McAfee-konto og deltar i det abonnementet kostnadsfritt, forstår og godtar du at McAfee-abonnenten kan være i stand til å se begrenset informasjon om deg, enheten din og kontoen din, inkludert navn, enhetstype under beskyttelse og beskyttelsesscore.

Planer med ubegrenset enhetsbeskyttelse

Ubegrensede planer dekker kun husholdningers enheter som du eier og som er til personlig, ikke-kommersiell bruk, og er underlagt vår rimelig bruk-policy. Hvis du har problemer med å legge til en enhet, kan du kontakte kundestøtte.

Garantier og ansvarsfraskrivelser 

30-dagers angrefrist
I løpet av de første 30 dagene etter kjøpet kan du velge å avslutte abonnementet uansett grunn og be oss om tilbakebetaling av beløpet du betalte. Ytterligere rettsmidler kan gjelde i det landet du kjøpte McAfee-programvaren, og noen av disse er beskrevet i slutten av dette dokumentet.

Angrep på data
Sikkerhetsbrudd kan omfatte angrep på dataene dine. Eksempelvis kan virus og annen skadelig programvare slette, ødelegge, endre eller kryptere data og filer på enheten din. Hvis det skjer, kan du miste tilgang til data og filer. Du samtykker i at det er ditt ansvar å sikkerhetskopiere og lagre alle data og filer på enhetene dine, slik at du trygt kan gjenopprette dem ved behov. Som nevnt tidligere i disse vilkårene er det rimelig billig å lagre på harddisk og i skyen. Du bør sikkerhetskopiere de viktige filene dine til en pålitelig leverandør av skylagringstjenester og gjøre det ofte. Vi står ikke ansvarlige for eventuelle tapte eller ødelagte filer eller avbrudd som følge av angrep på dataene dine.

Høyrisikoaktiviteter
Programvaren og tjenestene er ikke feiltolerante og er ikke utformet eller ment for høyrisikoaktiviteter eller farlige miljøer der feilsikret ytelse er påkrevd, inkludert bruk i atomanlegg, luftfartskommunikasjonssystemer, våpensystemer, maskiner for livsoppholdende behandling eller annen bruk der svikt i programvaren eller tjenestene kan føre til død, personskade eller alvorlig fysisk eller materiell  skade. Vi fraskriver oss enhver uttrykt eller underforstått garanti for høyrisikoaktiviteter.

Ansvarsbegrensning

Vårt ansvar og ansvaret til våre samarbeidspartnere, leverandører, lisensgivere eller andre tredjeparter overfor deg, under eller i forbindelse med disse vilkårene, er (a) begrenset til den prisen du betalte for gjeldende programvare eller tjenester for den abonnementsperioden hendelsen eller tilfellet som forårsaker kravet, inntraff i, eller USD 100 i forbindelse med kostnadsfri programvare, og (b) utelukker ansvar overfor deg for eventuelle (i) indirekte, spesielle eller tilfeldige tap, skader eller følgeskader, inkludert tap av fortjeneste, goodwill eller personallønn, arbeidsstans, datamaskinfeil eller datatap, eller (ii) tyveri av opplysninger som kan identifisere en person.

Vi gir ingen eksplisitt eller implisitt garanti forbundet med programvaren eller tjenestene, herunder garantier eller vilkår for salgbarhet, ytelse, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett og ukrenkelighet. Programvaren og tjenestene tilbys «som de er». Du har ansvar for å velge programvare og tjenester som oppfyller dine behov, og for å installere og bruke programvaren eller tjenesten. Vi garanterer ikke for programvarens eller tjenestens bruk og ytelse. Vi garanterer ikke at programvarens eller tjenestenes drift vil være uten feil, avbrudd eller annen svikt, at programvaren eller tjenestene vil beskytte deg mot alle sikkerhetstrusler, eller at det ikke vil oppstå feilfunksjon eller andre feil i programvaren eller tjenesten som følge av virus, infeksjon, orm eller annen skadelig kode som vi ikke har introdusert eller utviklet. Vi er ikke erstatningspliktige for nedetid eller avbrudd i tjenesten, for tapte eller stjålne data eller systemer eller for skader som direkte eller indirekte skyldes eller er knyttet til en handling eller inntrenging.

Du samtykker i at begrensningene i ansvar og ansvarsfraskrivelsene i denne delen gjenspeiler gebyret belastet for programvaren og tjenesten. Dette ville vært høyere uten disse begrensningene. Ingenting i denne avtalen begrenser eventuelle rettigheter du måtte ha i henhold til eksisterende forbrukervernbestemmelser eller annen gjeldende lovgivning som ikke kan frafalles gjennom kontrakt i din jurisdiksjon, herunder de som er spesifikt nevnt i delen for lokal lovgivning.

Generelle vilkår

Hva skjer når McAfee endrer disse vilkårene?

Fra tid til annen endrer vi disse vilkårene og legger ut endringene på nettstedet vårt. Hvis du ikke er enig i noen av disse endringene, kan du avslutte abonnementet ved å ikke fornye, som forklart over, og avinstallere programvaren. Hvis du fornyer abonnementet, godtar du de nyeste endringene i vilkårene. Hvis du har godtatt mer enn én versjon, vil den siste versjonen erstatte alle tidligere versjoner.

For gratis programvare og tjenester godtar du endringene i disse vilkårene ved å fortsette å bruke de gratis programvarene og tjenestene. Hvis du ikke godtar noen av disse endringene, må du avslutte bruken av tjenesten og avinstallere den gratis programvaren.

Kan jeg gi tilbakemelding til McAfee?

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om programvaren og tjenestene. Vær oppmerksom på at vi kan bruke tilbakemeldinger uten begrensing.

Hva med datakostnader?

Du er ansvarlig for å betale alle data- og mobiltelefonkostnader forbundet med bruk av programvaren og tjenestene.

Hvilke lands lover gjelder for disse vilkårene?

Det er ingen hemmelighet at ulike land har ulike forbrukerlover. Bruken av programvaren og tjenestene og eventuelle krav vil være underlagt:

 • lovene i delstaten New York eller, dersom lovene i delstaten New York ikke gjelder, lovene i delstaten Delaware
 • lovene i provinsen Ontario i Canada, hvis du kjøpte programvaren og tjenestene i Canada
 • lovene i New South Wales i Australia, hvis du kjøpte programvaren og tjenestene i Australia
 • lovene i Singapore, hvis du kjøpte programvaren og tjenestene i Asia, New Zealand eller Oseania, med unntak av Australia og Japan
 • lovene i Japan, hvis du kjøpte programvaren og tjenestene i Japan (men uten hensyn til dets lovvalgsregler)
 • de nasjonale lovene i det landet der du kjøpte programvaren eller tjenestene, hvis kjøpet ble gjort i EU, Storbritannia, Island, Norge eller Sveits,

Uansett hvilke lokale lover som gjelder, skal følgende alltid være ekskludert:

 • prinsipper om lovkonflikter
 • FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp
 • Uniform Computer Information Transactions Act

Hva om det oppstår en tvist?
De fleste tvister kan løses uformelt ved å ta kontakt med kundeservice. Hvis vi ikke kommer frem til en avtale som løser tvisten, foretrekker vi å løse tvister gjennom voldgift. Hvis du bor i USA, godtar du imidlertid å løse alle tvister tilknyttet denne avtalen ved voldgift eller i forliksretten, som nærmere forklart i delen om «Bindende voldgift og avkall på gruppesøksmål» nedenfor.

Eksportkontroll
Programvaren og tjenestene er underlagt eksportkontroll i henhold til lovgivningen i USA og lokale land. Du samtykker i at du ikke, hverken direkte eller indirekte, vil eksportere, overføre, tillate tilgang til eller bruk av programvaren eller tjenestene og den tilhørende dokumentasjonen, inkludert tekniske data, til en enkeltperson, en enhet eller et land der eksportering, overføring eller tilgang er begrenset av eksportkontrollovgivning, uten påkrevd autorisasjon fra Bureau of Industry and Security i det amerikanske handelsdepartementet, eller en annen myndighet med jurisdiksjon over eksport eller overførsel. Du vil ikke bruke, overføre eller skaffe deg tilgang til McAfee-produkter for sluttbruksformål relatert til atomvåpen, kjemiske eller biologiske våpen, raketteknologi eller militære formål per 15 CFR del 744.21 med mindre det er godkjent ved lovgiving eller spesifikk lisens av amerikanske eller relevante lokale myndigheter. Hvis vi mottar melding om at en bruker blir identifisert som en sanksjonert eller begrenset part under gjeldende lov, skal vi ikke være forpliktet til å gjennomføre forpliktelsene våre i henhold til disse vilkårene hvis dette vil medføre brudd på sanksjonene eller begrensningene. Ytterligere informasjon angående eksport og import av McAfee-produkter kan finnes her (https://www.mcafee.com/en-us/consumer-corporate/export-compliance.html). Denne informasjonen oppdateres fra tid til annen.

Fullstendig avtale
Disse vilkårene utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss i forbindelse med din bruk av programvaren og tjenestene. Disse vilkårene erstatter eventuelle tidligere avtaler og vilkår mellom deg og oss relatert til programvaren og tjenestene, og all annen kommunikasjon, representasjon eller reklame relatert til disse.

Oversatte versjoner
Vi tilbyr vilkårene i oversatte versjoner (fra engelsk) kun av praktiske hensyn. Hvis det er forskjeller i innhold eller fortolkning mellom den oversatte og den engelske versjonen, vil den engelske versjonen gjelde.

Ingen avkall
Avkall på punkter i disse vilkårene gis kun ved signert dokument.

Lisensieringsenheter
Programvaren og tjenestene er lisensiert til deg av én av disse juridiske enhetene:

 • McAfee, LLC, et Delaware-basert selskap med begrenset ansvar, med kontorer ved 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, hvis programvaren lastes ned i USA, Mexico, Sentral-Amerika, Sør-Amerika eller i Karibia
 • McAfee Consumer Affairs North, LLC, et Delaware-basert selskap med begrenset ansvar, med kontorer ved 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, hvis programvaren er lastet ned i Canada.
 • McAfee Ireland Limited, med kontorer i 1 Horgan’s Quay, Waterfront Square, Cork, Irland, T23 PPT8, hvis programvaren er lastet ned i Europa, Midtøsten, Afrika eller Stillehavsregionen; eller
 • Hvis programvaren er lastet ned i Japan, er programvaren lisensiert av McAfee, LLC. Tjenestene leveres av McAfee Co., Ltd. med kontorer i Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, hvis programvaren er lastet ned i Japan.
 • McAfee Security Australia Pty Ltd, med kontorer på 45 Evans Street, Balmain, New South Wales 2041, Australia, hvis programvaren er lastet ned i Australia.
 • McAfee (Singapore) Pte Ltd, med kontorer på Level 9 Tampinese Junction, 300 Tampines Avenue 5, Singapore, 529653, Singapore, hvis programvaren er lastet ned i Asia-Stillehavsregionen (ekskludert Japan og Australia)

Kontaktinformasjon for McAfee

Kundeservice og teknisk brukerstøtte: http://service.mcafee.com
Tvister:
Attn: McAfee Legal Departmen

6220 America Center Dr

San Jose, CA 95002, USA

McAfee-webområdet
Du samtykker i å overholde McAfee-webområdets vilkår for bruk (https://www.mcafee.com/nb-no/consumer-support/policy/legal.html#webtos), som er inneholdt i disse vilkårene.

Lokale lovbestemmelser 

For forbrukere i Australia
Dersom forbrukergarantier i Competition and Consumer Act 2010 (CCA) gjelder for programvaren eller tjenestene, og CCA ugyldiggjør eller forbyr bestemmelser i disse vilkårene som ekskluderer, begrenser eller endrer slike forbrukergarantier, vil vårt ansvar i forbindelse med salg av programvare og tjenester som ikke oppfyller forbrukergarantiene, være begrenset til følgende rettsmidler:

Tjenestene våre kommer med garantier som ikke kan ekskluderes under australsk forbrukerlovgivning. Ved alvorlige mangler ved tjenesten er du berettiget til:

 • å avbryte tjenestekontrakten med oss, og
 • å få tilbakebetaling for den ubrukte andelen eller å få godtgjørelse for verdireduksjon.

Du er også berettiget til godtgjørelse for eventuelle andre tap eller skader som er rimelig forutsigbare. Dersom manglene ikke anses som alvorlige, er du berettiget til å få problemene med tjenesten rettet innen rimelig tid og, dersom det ikke gjøres, til å avbryte kontrakten og motta tilbakebetaling av den ubrukte andelen av kontrakten. 

Varene våre kommer med garantier som ikke kan ekskluderes under australsk forbrukerlovgivning. Du er berettiget til å få erstatning eller refundering for en alvorlig svikt og kompensasjon for annet tap eller annen skade som rimelig kan forutses. Du er også berettiget til å få varene reparert eller erstattet hvis de ikke har akseptabel kvalitet, og feilen ikke utgjør en alvorlig mangel.

Denne garantien er gitt av McAfee Ireland Limited. Send alle krav under denne garantien til:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
45 Evans Street,
Balmain, NSW, 2041
Australia

For forbrukere i Frankrike
Conformément aux dispositions de l'article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites :

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, ? tout moment ? compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats ? durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial ? durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours ? compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'? celle-ci, ? l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats ? des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues ? l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le médiateur suivant est ? votre disposition : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, CMAP (dont les coordonnées sont les suivantes:

39 avenue Franklin D. Roosevelt -75008 Paris- https://www.cmap.fr/le-cmap/nous-saisir/

For forbrukere i Tyskland

Denne delen forklarer hvordan den tyske loven om rimelige forbrukeravtaler påvirker abonnementet ditt.

Dette avsnittet gjelder kun for kontrakter mellom McAfee og forbrukere som hovedsakelig oppholder seg i Forbundsrepublikken Tyskland (Tyskland) fra 1. mars 2022. En forbruker er enhver fysisk person som deltar i en lovlig transaksjon der formålet hovedsakelig ikke er knyttet til næringsvirksomhet (avsnitt 13 av Bürgerliches Gesetzbuch).

Det opprinnelige abonnementet blir automatisk fornyet i en ubegrenset tidsperiode, med mindre du slår av automatisk fornyelse i innstillingene under Min konto eller sier opp abonnementet på annet vis (f.eks. ved å bruke "avslutt abonnementet her" på McAfees startside). Etter abonnementets opprinnelige periode kan du si det opp når som helst ved å gi én måneds forvarsel.

Som beskrevet i delen "Hvordan fungerer automatisk fornyelse?" i McAfee-lisensavtalen, vil McAfee sende deg et forhåndsvarsel 30 dager før abonnementet slutter og før abonnementet fornyes automatisk, og belaste deg på forhånd for gjeldende gebyr for bruk av McAfee-produktet for ett år. Ved slutten av fornyelsesperioden på ett år vil McAfee informere deg på nytt, og vil belaste deg på forhånd.

Hvis du velger å avbryte abonnementet, kan du gjøre dette ved å gå til Vertrag hier beenden (https://www.mcafee.com/de-de/index.html#contract-cancel)-koblingen på McAfees hjemmeside. McAfee vil refundere deg forhåndsbetalte fornyelsesgebyrer på en pro-rata-basis (det refunderte beløpet er avhengig av hvor lenge du har brukt McAfee-produktet). For nærmere informasjon kan du se McAfees refunderingspolicy for forbrukerprodukt (for tyske forbrukere).

For forbrukere i Nederland
En automatisk fornyelse av ditt opprinnelige abonnement vil være for en ubestemt periode. Du kan avslutte ditt fornyede abonnement når som helst etter fornyelsen ved å kontakte kundeservice og gi minst 30 dagers varsel om din intensjon om å avslutte, så vil vi gi pro-rata-beregnet tilbakebetaling i henhold til lokal lovgivning.

Tvister

Bindende voldgift og avkall på gruppesøksmål

Dette punktet gjelder kunder i USA.

Avtale om voldgift
Du og McAfee samtykker i at alle krav og tvister som følger av eller er relatert til denne avtalen (krav), skal løses ved hjelp av konfidensiell bindende voldgift under myndighet av Federal Arbitration Act. Dette inkluderer krav fremsatt av oss, av deg, på dine vegne eller av personer tilknyttet deg eller oss, så som ansatte, datterselskaper og arvtakere.

Begge parter samtykker i at gruppesøksmål eller andre kollektive eller forente søksmål eller andre søksmål som angår flere enn parten, ikke skal kreves ved voldgift, i retten eller på annen måte. Et krav som fremmes ved voldgift eller på annen måte, skal kun fremmes i kraft av deg eller McAfee alene, og ikke som en saksøker eller et gruppemedlem i noe som utgir seg for å være en gruppeprosess eller en kollektiv prosess. Begge parter gir avkall på retten til å iverksette eller delta i gruppesøksmål eller gå til sak vedrørende et krav foran en dommer eller en jury.

Varsel om tvist  
Før voldgift kan begynne, må en part gi den andre parten minst 60 dagers skriftlig forhåndsvarsel. Varsler skal sendes til: McAfee, LLC, 6220 America Center Dr, San Jose, CA 95002, merk konvolutten med «Attention: Legal Department». Meldingen må inneholde ditt navn, adresse og kontaktinformasjon, bakgrunnen for tvisten og oppreisningen som er ønsket. Du og vi skal iverksette rimelige tiltak for å løse eventuelle tvister gjennom uformelle forhandlinger innen 60 dager fra da meldingen om tvist ble sendt. Etter 60 dager kan hver av partene starte voldgiftsprosessen dersom tvisten ikke er løst. Disse varslingskravene endrer ikke begrensningene som gjelder for alle krav. 

Administrasjon av voldgift

 • Det vil være én nøytral megler, som er praktiserende advokat i sin jurisdiksjon og med minst ti års erfaring eller en forhenværende dommer utvalgt i samsvar med AAA-reglene (American Arbitration Association), som vil være bundet av vilkårene i denne avtalen. 
 • Voldgiftsreglene (Commercial Arbitration Rules eller Consumer Arbitration Rules som fastsatt av AAA), som endret i denne avtalen, skal gjelde.
 • Alle prosesser i forbindelse med voldgift skal foregå på engelsk.
 • Med unntak av krav eller motkrav på under USD 25 000 skal megleren utstede en skriftlig beslutning som forklarer de vesentligste funnene og konklusjonene en avgjørelse hviler på, og oppreisningen skal være konfidensiell og bare avsløres hvis nødvendig for å innhente dom eller ellers lovpålagt. 

Kostnader
Rettsgebyret skal betales av den som iverksetter voldgiftsprosessen. Hvis avgjørelsen blir tatt i din favør, vil vi tilbakebetale deg rettsgebyret, hvis du betalte det. Vi kan tilbakebetale deg eller gi deg forskudd på rettsgebyret eller andre utgifter hvis vi mener det er god grunn til å gjøre det (f.eks. du ikke har råd til å betale gebyrene). Voldgiftsreglene vil gjelde alle andre gebyrer og utgifter, og alle parter vil måtte betale sine egne rettskostnader og -utgifter, med mindre megler avgjør noe annet.

Småkravsprosessalternativ
Hvis du er en individuell forbruker, kan du velge å løse tvisten via en småkravsprosess i ditt fylke eller i Santa Clara County i California i USA, hvis du oppfyller rettskravene.

Opprettholdelse av midlertidige rettsmidler
Til tross for dette punktet om voldgift har vi fortsatt muligheten til når som helst å ty til selvhjelprettsmidler eller midlertidige forføyninger, vedlegg eller lønnstrekk. 

Motstridende vilkår
Denne voldgiftsavtalen har prioritet over eventuelle andre motstridende vilkår i voldgiftsreglene eller eventuelle andre gjeldende voldsgiftsvilkår. Hvis en del av denne voldgiftsavtalen blir funnet ugyldig eller ugjennomførbar, skal dette ikke ugyldiggjøre de andre delene av voldgiftsavtalen, med mindre at (a) hvis forbudet mot gruppesøksmål er funnet ugyldig, er hele voldgiftsavtalen ugyldig, og (b) hvis forbudet mot voldgift av representative krav fremmet av et søksmål av samfunnsinteresse er funnet ugyldig, er hele voldgiftsavtalen ugyldig, men bare mot slike krav. 

Avkall på rettssak med jury
Hvis et krav fremsettes i en domstol og ikke gjennom voldgift, samtykker begge parter i at det ikke skal være en rettssak med jury. Begge parter fraskriver seg betingelsesløst all rett til rettergang med jury i enhver konflikt som på noen måte er knyttet til eller oppstår på grunn av denne avtalen eller fra eventuell programvare eller tjenester. I tilfelle av søksmål kan dette avsnittet fremlegges av domstolen for å vise skriftlig samtykke til rettssak. Dette avsnittet skal ikke ugyldiggjøre avtalen om å megle i tvister.

For kunder i EU
Online Dispute Resolution Service (ODR) og Alternative Dispute Resolution (ADR). Vi er etter loven forpliktet til å ha en kobling på webområdet vårt til EUs ODR-plattform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ . Vi er ikke forpliktet til å bruke ADR hvis du skulle ønske å klage på oss. Hvis du legger frem en klage på oss som ikke kan løses ved bruk av våre interne prosedyrer for håndtering av klager, kontakter vi deg via brev eller e-post for å meddele om vi vil sende den inn til ADR eller ikke. Du kan kontakte oss via webområdet vårt.

Sist oppdatert: 1. februar 2024

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

TJENESTER BESKRIVELSE AV TJENESTE
Virusfjerningstjeneste Vår serviceagent analyserer Windows-PC-en din for å finne ut om den er infisert av skadelig programvare, og iverksetter rimelige tiltak for å diagnostisere og fjerne all skadelig programvare som blir oppdaget.
Optimaliser for PC Vår serviceagent vurderer datamaskinens generelle helsetilstand, og iverksetter tiltak for å forbedre effektiviteten. Dette kan innebære justering av systeminnstillinger og deaktivering eller fjerning av unødvendige applikasjoner og systemrot.
Logg på og optimaliser Våre konfigurerings- og optimaliseringstjenester tilbyr ekstern telefonveiledning når du konfigurerer datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet. Få erfaren hjelp med å sette opp hjemmenettverket ditt, koble til riktige eksterne enheter, forbedre PC-ens ytelse eller installere vanlig programvare.
Avansert feilsøking Våre avanserte feilsøkingstjenester tilbyr ekstern støtte på telefonen for å hjelpe deg med å feilsøke og løse datamaskinproblemer og optimalisere PC-ytelsen.
Concierge Gold Et abonnement som inkluderer alle tjenestene beskrevet ovenfor.
Concierge Platinum Et abonnement som inkluderer alle tjenestene beskrevet ovenfor, samt en et års lisens for McAfee Total Protection og McAfee TechMate.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Produkt 0 hendelser
0–3 måneder
0 hendelser
4–6 måneder
0 hendelser
6–9 måneder
0 hendelser
>9 måneder
1 hendelse brukt
 
2 hendelser brukt
 
Mer enn 2
 
Concierge Gold 100 % 80 % 70 % 30 % 65 % 35 % 0 %
Concierge Platinum 100 % 75 % 65 % 25 % 60 % 20 % 0 %

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

McAfee-varemerker og -logoer


Varemerkene som tilhører McAfee, LLC («McAfee»), inkludert navn, tjenestemerker, logoer og merkevarer, er viktige immaterielle eiendomsrettigheter og verdifulle aktiva. Det er gjennom disse varemerkene kundene våre vet at de kjøper eller bruker ekte McAfee-produkter eller -tjenester. McAfee tar beskyttelse av sine immaterielle eiendomsrettigheter på alvor. Du må ha tillatelse fra McAfee for å bruke McAfee-varemerker eller -logoer. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din McAfee-representant eller sende forespørsler til McAfees juridiske avdeling på:

McAfee Trademarks and Brands
McAfee Legal Department
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002
USA
E-post MBGeneralLegal@McAfee.com

Retningslinjer for varemerker

Du kan henvise til McAfees produkter og tjenester ved å bruke deres tilknyttede McAfee-varemerker og -tjenestemerker, men ikke McAfees logoer, så lenge (a) slike henvisninger er sanne, rettferdige og ikke villedende, og (b) du bruker kun den minste nødvendige mengden av varemerket som er nødvendig for å identifisere McAfee som kilden for produktet og tjenesten. Nå du bruker McAfee-varemerker på denne måten, må du bruke det egnede varemerkesymbolet og anerkjenne McAfees eierskap av det aktuelle varemerket. I tillegg er det uttrykkelig forbudt og du KAN IKKE:

 • inkorporere McAfees varemerker i dine egne produktnavn, tjenestemerker, varemerker, logoer eller firmanavn
 • bruke merker eller logoer som er til forvikling like McAfees merker og logoer
 • bruke noe McAfee-navn, -merke eller -logo i forbindelse med dine egne varer og tjenester på en måte som antyder at McAfee er kilden til, eller på annen måte godkjenner eller er forbundet med, dine varer og tjenester, når ingen slik uttrykkelig kilde, godkjennelse eller forbindelse finnes
 • bruke McAfees logoer uten lisens eller skriftlig tillatelse fra McAfee

Hvis du er en uttrykkelig LISENSINNEHAVER av McAfee-varemerke(r) eller -logo(er), har du inngått i en markedsføringsprogramavtale, forretningssamarbeidsavtale eller fått spesifikk tillatelse til å bruke et McAfee-varemerke eller en McAfee-logo. Avtalen du har inngått med McAfee, identifiserer lisenvilkårene, inkludert varemerker som er tilgjengelig for bruk og retningslinjene for slik bruk. Hvis du er en LISENSINNEHAVER av et McAfee-varemerke eller en McAfee-logo, kan lisensavtalen du inngikk med McAfee, ha spesielle tillatelser eller retningslinjer for bruk av varemerker og logoer som skiller seg fra retningslinjene som finnes i dette dokumentet. I så tilfelle skal du følge de spesielle tillatelsene eller retningslinjene du har blitt gitt i henhold til den skriftlige lisensavtalen.

Hvis du er en LEVERANDØR av produkter eller tjenester til McAfee, og du har blitt gitt tillatelse til å bruke et McAfee-varemerke eller en McAfee-logo, kan du kun vise eller bruke McAfee-varemerket eller -logoen i samsvar med retningslinjene som er beskrevet heri, i tillegg til eller som modifisert av din skriftlige avtale med McAfee. Du kan ikke bruke et McAfee-varemerke på en måte som antyder støtte til eller godkjennelse av dine produkter og tjenester fra McAfee uten å ha fått spesifikk skriftlig tillatelse fra McAfee. Goodwill som kommer fra bruk av en del av et McAfee-varemerke, tilhører og er til fordel utelukkende for McAfee.

Rapportering av misbruk av McAfee-varemerker

Hvis du blir kjent med misbruk av et McAfee-varemerke, vil vi gjerne høre om det. Rapporter all upassende bruk av varemerker til din McAfee-representant eller via e-post til MBGeneralLegal@McAfee.com.

Informasjon om McAfee-varemerke

Det følgende er varemerker som tilhører McAfee. Det er ikke en uttømmende liste. Hvis du har spørsmål om et McAfee-varemerke, kan du kontakte McAfees juridiske avdeling. Andre navn og varemerker kan tilhøre sine respektive eiere. Symbolet ® i den følgende listen betyr at varemerket er i det minste registrert i USA, men ikke nødvendigvis i alle land der McAfee-produkter og -tjenester er tilgjengelige.

 • MCAFEE®
 • Active Protection
 • GTI™
 • LiveSafe
 • QuickClean
 • Real Protect™
 • Shredder
 • SiteAdvisor®
 • Stinger®
 • Techmaster®
 • True Key®
 • VirusScan®

Disse retningslinjene kan endres uten forvarsel.
Sist oppdatert: 1. september 2022

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult McAfee’s website for more information regarding our Privacy Notice, DMCA Copyright Policy, Refund Policy, Terms of Sale, Anti-Piracy Policy, Trademark Guidelines, Virus Protection Pledge and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with McAfee Trademark Policy and Guidelines available on McAfee's website.

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms.

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 23, 2021

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
Hvis du ser … Det betyr …
Virusbeskyttelsesløfte: tilgjengelig Du er dekket av vårt Virusbeskyttelsesløfte
Virusbeskyttelsesløfte: ikke tilgjengelig Du er ikke dekket ennå – registrer deg for Automatisk fornyelse for å dra nytte av vårt Virusbeskyttelsesløfte

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.