Loading...

 

Juridiska villkor och sekretess

Sekretesspolicy


Giltighetsdatum: 1 mars, 2024

Den här policyn innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in, använder och delar och om vårt åtagande att behandla de personuppgifter som samlas in på ett korrekt sätt.

Vi på McAfee, LLC samt våra dotterbolag (”McAfee”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) har ett starkt åtagande gällande sekretess, säkerhet och onlinesäkerhet och detta engagemang utgör en viktig del av vårt grundläggande uppdrag: att skydda användare av våra produkter och tjänster (”du”, ”dig”) mot risk för stöld, störningar och obehörig åtkomst till din onlineinformation och dina aktiviteter. Denna sekretesspolicy (”policyn”) har utformats för att informera dig om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter via vår webbplats (”webbplatsen”), våra produkter, tjänster samt webbaserade och mobila program (gemensamt kallade ”tjänsterna”) eller när du interagerar med oss.

McAfee säljer produkter och tjänster direkt till konsumenter (mer information om dessa produkter finns här: https://www.mcafee.com/sv-se/index.html). Denna sekretesspolicy gäller både informationen som vi samlar in från dig eller din enhet när du laddar ned en av våra tjänster och informationen som vi samlar in när en av våra distributionspartner installerar våra tjänster på din enhet.

När du öppnar eller använder någon av våra tjänster bekräftar du att du har läst denna policy och förstår dess innehåll. Din användning av våra tjänster och webbplatsen och eventuella tvister gällande sekretess omfattas av denna policy, eventuella tillämpliga användarvillkor (inklusive alla tillämpliga begränsningar för skadestånd och tvistlösning) och eventuella tillämpliga licensavtal för slutanvändare.

Allt eftersom McAfee växer förändras vår verksamhet och vi kan komma att uppdatera denna policy när helst vi anser att det är rimligt för att återspegla dessa förändringar. Om det sker några väsentliga förändringar av denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig via e-post, i själva produkten eller på annat sätt som krävs enligt tillämplig lag. Det är viktigt att du då och då kontrollerar att du har sett den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

Denna policy är tillämplig på alla användare av våra tjänster över hela världen. Vissa användare, däribland personer bosatta i EES, kan ha ytterligare rättigheter beroende på var de befinner sig. Rättigheterna beskrivs i detta Meddelande.

Vilken sorts information samlar vi in?

För att kunna erbjuda våra tjänster samlar vi in information. Vissa uppgifter tillhandahåller du direkt till oss, vissa samlar vi in automatiskt via våra tjänster och vissa samlar vi in från tredje part. I denna policy hänvisar ”personuppgifter” till data som kan användas, enskilt eller i kombination med andra data, för att identifiera dig som person.

Vi samlar in information som du tillhandahåller oss. Till exempel samlar vi in information när du köper en produkt eller tjänst, skapar ett konto, fyller i ett formulär, deltar i en tävling eller kampanj, begär kundservice eller på annat sätt kommunicerar med oss.

De typer av personlig information du lämnar kan omfatta:

 • Kontaktuppgifter (som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer).
 • Betalningsinformation (inklusive betalkortsnummer och associerade identifierare, faktureringsadress och bankkonton).
 • Bilder som du kan välja att ladda upp till Tjänsterna, såsom profilbilder eller ”avatarer”.
 • Inloggningsuppgifter till ditt konto (som för vissa tjänster kan omfatta inloggning till sociala nätverk).

Vi kan också komma att samla in annan information från eller om dig, t.ex. information om vilka produkter du köpt, dina intressen och demografisk information. Du kan också förse oss med ytterligare uppgifter. När du använder våra identitetsövervakningstjänster har du till exempel möjligheten att tillhandahålla dina inloggningsuppgifter för sociala medier så att vi kan övervaka dina sociala mediekonton, eller hantera dem i enlighet med beskrivningarna för specifika produkter och funktioner nedan.

Vi samlar automatiskt in uppgifter om dina interaktioner med tjänsterna samt om de enheter där tjänsterna är installerade. I vissa fall samlar vi automatiskt in information om andra enheter som är anslutna till samma nätverk som den enhet där tjänsterna är installerade.

Till exempel kan vi samla in och använda följande:

 • Information om de produkter du tittar på eller söker efter och de Tjänster du använder, inklusive den tid du ägnar åt detta och annan statistisk information.
 • Information om dina datorer, enheter, program och nätverk, inklusive IP-adress, cookieidentifierare, mobiloperatör, ID för Bluetooth-enheter, ID för mobila enheter, mobila annonseringsidentifierare, MAC-adress, IMEI, annonsör-ID och andra enhetsidentifierare som tilldelas automatiskt till din dator eller enhet när du kopplar upp till internet, webbläsartyp och språk, språkinställningar, batterinivå, på/av-status, information om geografisk plats, typ av hårdvara, operativsystem, internetleverantör, sidor som du besöker före och efter användning av tjänsterna, datum och tidpunkt för ditt besök, tiden du tillbringar på varje sida, information om länkarna du klickar på och sidorna du visar inom tjänsterna och andra handlingar genomförda genom användning av tjänsterna, t.ex. inställningar. Vi kan samla in dessa uppgifter genom våra tjänster eller genom andra metoder för webbanalys.
 • När du skyddar din mobila enhet med en av våra produkter samlar vi in uppgifter om geografisk plats för enheten där produkten är installerad.
 • Uppgifter om din internet-, app- eller nätverksanvändning (inklusive webbadresser eller domännamn för webbplatser du besöker, information om de program som finns installerade på din enhet eller trafikdata) och prestandainformation, kraschloggar och annan sammanställd eller statistisk information.
 • Innehåll i SMS-meddelanden för att identifiera nätfiskeförsök och andra potentiella hot.

För att tillhandahålla tjänsterna, inklusive för att upptäcka och utvärdera malware och skräppost, kan vi genomsöka, samla in och lagra data från dina filer, inklusive e-postmeddelanden, bilagor, e-postadresser, metadata samt webbadresser och trafikdata.

Vi samlar in dessa uppgifter genom våra tjänster och genom teknik som cookies, webbsignaler eller webbuggar och genomskinliga GIF-filer. Läs vårt cookiemeddelande på https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal.html#cookie för mer information om cookies och liknande teknik som vi använder och vilka valmöjligheter du har.

Observera att om du använder våra VPN-tjänster så läser eller loggar inte våra VPN-tjänster någon information som du skickar eller tar emot på internet.

Specifika produkter och funktioner

Utöver ovanstående samlar vi även in ytterligare data om du väljer att använda någon av de produkter eller funktioner som listas nedan.

 • Tjänster för kreditövervakning. Om du använder våra tjänster för kreditövervakning kan vi komma att samla in begränsad kreditrelaterad information: kreditvärdighet, kreditfaktorer och mottagna kreditvarningar. Vi använder endast denna kreditrelaterade information för att förbättra användarupplevelsen och våra produkter.
 • Rensning av personuppgifter. Om du väljer att använda denna funktion kommer vi att göra regelbundna genomsökningar av en lista över allmänt tillgängliga datamäklarsidor och informera dig om vilka som har dina data så att du kan vidta de åtgärder som krävs för att ta bort dem. För att kunna tillhandahålla denna tjänst kommer vi att samla in adresser, telefonnummer, e-postadresser, namnen på dina släktingar samt information om din utbildning och anställning, om sådan information finns tillgänglig på dessa sidor. Vi samlar endast in dessa data i syfte att visa dem för dig och kommer att radera dem om din prenumeration upphör och du väljer att inte förnya den.
 • Rensning av onlinekonton. Om du väljer att använda den här funktionen använder vi eller vår tjänsteleverantör, som agerar för vår räkning, de personuppgifter vi samlar in från dig (din e-postadress och namnet som förknippas med e-postadressen) för att få åtkomst till information från din e-postadress i syfte att hitta onlinekonton relaterade till e-postadressen och hjälpa dig att radera dem. Uppgifter som vi samlar in inkluderar ämnesraden i e-postmeddelanden, avsändarens e-postadress, tidsstämplar för e-postmeddelanden relaterade till onlinekontona, förekomsten av bilagor i e-postmeddelanden samt den första raden i e-postmeddelandet som det visas i din brevlåda. Vi behandlar inte och samlar inte in innehållet i något e-postmeddelande i din brevlåda på något annat vis under den här processen, och vi samlar inte heller in några e-postmeddelanden. Vi lämnar inte ut de uppgifter vi får åtkomst till i din e-brevlåda. I vissa fall kan vi komma att använda de specifika interaktionerna mellan dig och företagen bakom onlinekontona gällande dina begäran om borttagning (i redigerad form och utan någon personlig information) för att träna vår personuppgiftsassistent och se till att vi kan tillhandahålla bättre förslag och svar för begäran om borttagning.
 • Kontoskydd – säkra kort. [Denna tjänst tillhandahålls av vår betrodda tjänsteleverantör. De samlar in ditt namn, din adress och ditt födelsedatum för att verifiera din identitet.] Våra betalningshanterare samlar även in och lagrar information om betalkortet du väljer att använda som finansieringskälla för dina säkra kort, och även information om de säkra kort du genererar. För mer information om säkra kort kan du läsa villkoren för användning för konto- och betalningsskydd som finns på https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal.html under Tjänstevillkor för produkt.
 • McAfee WebAdvisor-tillägget för Firefox-webbläsaren. Om du laddar ned vårt WebAdvisor-tillägg och installerar det i din FireFox-webbläsare kan vi, utöver den information som beskrivs i övrigt i denna policy, även genomsöka, samla in och lagra information om din webbaktivitet, inklusive webbadresser och trafikdata, samt metadata om filer som laddats ned från internet, såsom namn och storlek.

Enhetsskydd för användare av Samsung-mobiler. De allmänna uttalanden som görs i denna policy gällande vilken information vi kan komma att samla in gäller inte för den här produkten. Detta är en Samsung-produkt som drivs av McAfee, vilket innebär att McAfee endast kör sin genomsökning av malware i det här programmet. Om du använder den här produkten genererar vi ett unikt, slumpmässigt nummer för din enhet. Vi använder dessa identifierande nummer för att säkerställa att vi har ett korrekt användarantal, men numren kan inte kopplas till information om enskilda slutanvändare, och inte heller kan de användas för att identifiera användare. Vi samlar in begränsade uppgifter om din enhet, inklusive modellnamn, SIM-operatör, operativsystem och produktversion, för att bättre förstå hur produkten används. Vi samlar även in begränsade uppgifter om tredjepartsappar på din enhet, i syfte att kunna genomföra genomsökningen av malware och utföra interna rapporter och analyser av malware som eventuellt upptäcks.

Information som vi samlar in från tredje part

Vi kan få information om dig från andra källor och sammanställa denna information med de uppgifter som vi samlar in direkt från dig. Exempel på information som vi kan få från andra källor omfattar: uppdaterad leverans- eller betalningsinformation för att korrigera våra register, inköps- eller återköpsinformation samt information om kundsupport och registrering. För våra kundprodukter för identitetsskydd kan vi också samla in kredit- eller identitetsinformation som vi använder för att förhindra och upptäcka bedrägeri.

Platsinformation

Vissa tjänster begär tillstånd för att ta reda på din plats. Om du beviljar detta kommer vi att samla in information om din position via GPS, trådlös anslutning eller Bluetooth-teknik. Du kan kontrollera åtkomst till exakt platsinformation via inställningarna i din mobila enhet. Vi kan också leta upp din IP-adress för att avgöra din ungefärliga plats.

Hur använder vi den information vi samlar in?

För att hjälpa till att skydda dig. När du installerar eller använder en av våra tjänster körs den i bakgrunden på enheten eller i miljön för att hjälpa till att förutse hot och bättre skydda dig, dina enheter och dina uppgifter. McAfee kan till exempel använda din information till att

 • analysera data som skickas till/från enheten för att isolera och identifiera hot, sårbarheter, virus, försök till nätfiske, misstänkta aktiviteter, skräppost och attacker samt att meddela dig om potentiella hot
 • delta i hotinformationsnätverk, genomföra forskning och anpassa produkter och tjänster så att de kan svara på hot på ett effektivare sätt
 • kryptera data, låsa en enhet eller säkerhetskopiera eller återställa dina data
 • söka efter serviceuppdateringar och skapa prestandarapporter om våra tjänster för att säkerställa att de fungerar som de ska
 • leta efter missbruk av dina uppgifter när du använder våra produkter för identitetsövervakning

kunna driva vår verksamhet. Vi använder de uppgifter vi samlar in i andra affärssyften, inklusive för att

 • verifiera din identitet och förhindra bedrägerier med hjälp av validering från biometrisk autentisering av tredje part på din enhet
 • analysera ditt beteende för att mäta, anpassa och förbättra vår webbplats och våra tjänster, till exempel utveckla nya produkter och tjänster
 • marknadsföra McAfee-produkter och -tjänster som vi tror kan intressera dig
 • skapa och hantera konton och licenser, bland annat genom att samla in och behandla betalningar och genomföra transaktioner
 • tillhandahålla kundsupport, felsöka problem, hantera prenumerationer och besvara förfrågningar, frågor och kommentarer
 • lämna information om och administrera deltagande i specialevenemang, program, undersökningar, tävlingar, utlottningar och andra erbjudanden och kampanjer
 • genomföra marknads- och konsumentundersökningar och trendanalyser
 • tillåta publicering på våra bloggar, forum och andra offentliga kommunikationsmedel
 • genomföra aktiviteter för redovisning, granskning, fakturering, avstämning och insamling
 • förhindra, upptäcka, identifiera, undersöka och svara på potentiella eller faktiska ersättningsanspråk, skyldigheter, otillåtna handlingar och kriminella aktiviteter
 • efterleva och tillämpa gällande juridiska rättigheter, krav, avtal och policyer.
 • Cookies används för att dokumentera din interaktion med vår webbplats.

Artificiell intelligens

I vissa fall använder vi artificiell intelligens ("AI") för att kunna betjäna kunder, hjälpa våra utvecklare att skapa nya tjänster och produkter samt erbjuda kundsupport för våra tjänster. För AI-funktionerna används den information vi samlar in för att förbättra tjänsterna som vi erbjuder, eller för att förbättra den support vi erbjuder dig i samband med våra tjänster.

Annonsering av tredje part. Vi arbetar med tredjepartsannonsbolag för att visa eller leverera annonser till dig när du surfar på vår webbplats eller använder vissa tjänster. Dessa tredjepartsannonsörer kan samla in data om din interaktion med webbplatsen eller tjänsterna, eller andras webbplatser eller tjänster, för att mäta effektiviteten av annonserna och anpassa annonsinnehållet. Läs vårt cookiemeddelande på https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal.html#cookie om du vill veta mer om hur McAfee och dessa annonspartner använder spårningsteknik såsom cookies och vilka valmöjligheter du har. Du kan välja bort riktad reklam genom att fylla i vårt formulär för begäran om individuella uppgifter på https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal/data-request.html och välja "Jag vill välja bort att McAfee säljer eller delar mina personuppgifter".

Om du har gett våra tjänster åtkomst till din plats kan våra mobila annonspartner använda din plats för att rikta annonser till dig. Du kan använda platsinställningarna på enheten för att återkalla åtkomsten till din platsinformation

Övrig användning. Vi kan använda personuppgifter som vi har ett legitimt intresse av, t.ex. för direktreklam, enskilda undersökningar eller marknadsundersökningar, skydd mot bedrägerier eller i något annat syfte som anges för dig vid den tidpunkt du lämnar personuppgifter eller med ditt medgivande.

Vem delar vi personuppgifter med?

I allmänhet lämnar vi ut de uppgifter vi samlar in för att tillhandahålla tjänsterna, för att kommunicera med dig, för att marknadsföra våra tjänster, för att underlätta förändring eller överlåtelse av vår verksamhet, för att det krävs enligt lag eller med ditt medgivande. Vi kan dela personlig information på följande sätt:

 • Med nuvarande och framtida medlemmar av McAfees företagskoncern för de ändamål som beskrivs i denna policy.
 • Med tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning (listan över underprocessorer för konsumentprodukter är tillgänglig på begäran där detta krävs enligt gällande lagar)
 • Om vi anser att det är nödvändigt och lämpligt att lämna ut uppgifterna för att förhindra fysisk, ekonomisk eller annan skada eller förlust, inklusive för att skydda mot bedrägeri eller kreditrisk.
 • Till polisiära, statliga eller rättsliga myndigheter i enlighet med dessa myndigheters och tillämpliga lagars anvisningar och krav, eller i anslutning till en juridisk aktivitet, t.ex. som svar på en delgivning eller utredning av misstänkt olaglig eller otillåten verksamhet eller om vi tror i god tro att användare kan medverka i olaglig eller otillåten verksamhet eller om vi är bundna av avtal eller lagar till att möjliggöra för en kund eller affärspartner att följa gällande lagstiftning.
 • I anslutning till, eller under förhandlingar om, uppköp, fusion, försäljning av tillgångar eller annan liknande verksamhetsöverlåtelse som involverar alla eller praktiskt taget alla våra tillgångar eller funktioner där personuppgifter överförs eller delas som en del av verksamhetens tillgångar (förutsatt att den andra parten går med på att använda eller lämna ut personuppgifterna på ett sätt som ligger i linje med denna policy eller om denna får ditt godkännande att använda eller lämna ut personuppgifterna till annat).
 • Med ditt godkännande eller enligt dina anvisningar, till exempel när du väljer att dela uppgifter eller offentligt publicera innehåll eller omdömen (till exempel inlägg på sociala medier).
 • Med personer som du väljer efter eget gottfinnande i det fall produkten du prenumererar på tillåter denna funktionalitet.
 • Vi kan också dela sammanställda uppgifter som inte identifierar dig eller någon specifik enhet med tredje part.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Våra säkerhetskontroller är utformade för att bevara datasekretess, integritet och en lämplig nivå av tillgänglighet.

Vilka valmöjligheter har du när det gäller dina personuppgifter?

McAfee-konton. Om du registrerar en McAfee-konsumentprodukt kan du när som helst få tillgång till och korrigera den personliga informationen i din profil genom att logga in på ditt konto på https://home.mcafee.com/Secure/MyAccount/DashBoard.aspx?culture=sv-se eller kontakta oss enligt instruktionerna nedan.

Om du inte har registrerat en McAfee-produkt men har en av våra produkter installerad på din enhet kan du stoppa McAfees insamling av personlig information från enheten genom att avinstallera produkten.

Om du vill avsluta ditt konto eller har andra supportfrågor går du till McAfees kundtjänstsida på https://www.mcafee.com/support/. Klicka på ”Contact Support” och välj sedan land och önskat språk.

Marknadsföringskommunikation. Om du vill sluta få marknadsföringskommunikation kan du klicka på länken i e-postmeddelandet för att avbryta prenumerationen eller besöka https://home.mcafee.com/supportpages/unsub.aspx för att avanmäla dig från marknadsföringskommunikation.

Om du väljer att inte längre få marknadsföringsinformation kan McAfee fortfarande kommunicera med dig om frågor rörande transaktioner, juridik och administration, t.ex. säkerhetsuppdateringar, produktfunktioner och serviceförfrågningar.

Individuella rättigheter angående personuppgifter

I enlighet med gällande lag kan du ha rätt att: (i) begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter; (ii) få åtkomst till eller en kopia av dina personuppgifter; (iii) få en portabel kopia av dina personuppgifter eller be oss att skicka informationen till en annan organisation (”rätten till dataportabilitet”); (iv) söka rättelse eller ändring av felaktiga, osanna, ofullständiga eller felaktigt behandlade personuppgifter; (v) begränsa vår behandling av dina personuppgifter; (vi) motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter; och (vii) begära radering av personuppgifter som vi innehar om dig, med förbehåll för vissa undantag som lagen föreskriver.

Om du är bosatt i USA kan du, beroende på tillämpliga lagar i den delstat där du är bosatt, begära följande: (1) en bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte; (2) att komma åt, korrigera eller radera personuppgifter vi lagrar om dig; (3) att få en portabel kopia av sådana personuppgifter; (4) begränsa eller välja bort viss behandling av dina personuppgifter, såsom riktad annonsering, försäljning av personuppgifter eller profilering som främjar beslut som kan få rättsliga eller likvärdigt betydande effekter; och/eller (5) överklaga vårt beslut rörande svaret på din begäran. Vi besvarar din begäran i enlighet med gällande lagstiftning. Om du vill överklaga vårt svar kan du kontakta oss på protectprivacy@mcafee.com så svarar vi i enlighet med tillämplig lag. Om du är bosatt i Kalifornien hittar du ytterligare information som vi tillhandahåller i enlighet med CCPA i vårt Tillägg till California Consumer Privacy Act (CCPA) i slutet av denna sekretesspolicy.

Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter går du till vårt formulär för begäran om individuella data på https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal/data-request.html eller skickar e-post till oss på protectprivacy@mcafee.com. Vi kommer att behandla sådana begäranden i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan i syfte att skydda din sekretess vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi uppfyller din begäran, vilket vi gör genom att använda den information som du lämnar till oss i formuläret för begäran om individuella uppgifter. För vissa begäranden och om lagen så tillåter kan en administrativ avgift tas ut. Vi berättar om alla tillämpliga avgifter innan vi utför din begäran.

Hur länge sparar McAfee de personuppgifter som företaget samlar in?

McAfee sparar dina Personuppgifter under den minimiperiod som krävs för de syften som beskrivs i detta Meddelande, nämligen (i) så länge du är en registrerad prenumerant eller användare av våra produkter eller (ii) så länge dina Personuppgifter behövs i samband med de lagliga ändamål som beskrivs i detta Meddelande och som vi har en giltig rättslig grund till eller (iii) så länge som rimligen är nödvändigt för affärsändamål som hör samman med tillhandahållandet av Tjänsterna, till exempel intern rapportering och förlikningssyften, garantier eller för att ge dig feedback eller information som du kan begära.

Om några relevanta rättskrav framförs kan vi dessutom fortsätta att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs i enlighet med detta krav.

När de ovan nämnda perioderna, var och en i tillämplig längd, har löpt ut kommer vi antingen att permanent radera, förstöra eller avidentifiera de relevanta personuppgifterna så att de inte längre kan förknippas med dig.

Sekretess för barn

Vissa av McAfees tjänster tillhandahåller säkerhetsfunktioner som föräldrar kan använda för att övervaka sitt barns aktiviteter online, barnets fysiska plats eller barnets användning av en registrerad enhet. Dessa tjänster kräver föräldrarnas tillstånd och vi använder inte medvetet de personuppgifter vi samlar in från barns enheter i några andra syften än att leverera tjänsterna. Dessa produkter gör det möjligt för föräldrar att när som helst radera sitt barns profil. Om du misstänker att vi felaktigt har samlat in information om ditt barn eller om du har frågor om vår hantering av barns uppgifter kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Om du är under 18 år måste du ha dina föräldrars godkännande för att använda tjänsterna. McAfee råder föräldrar att uppmana sina barn att aldrig uppge sina rätta namn, adresser eller telefonnummer utan föräldrarnas tillstånd. Om du får reda på att ditt barn har försett oss med personuppgifter utan ditt samtycke kan du uppmärksamma oss på detta genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från barn under 13 år (och i vissa rättsområden under 16 år) kommer vi genast att vidta åtgärder för att radera uppgifterna och avsluta barnets konto.

Dataöverföring

McAfee har sitt huvudkontor i USA (adresser finns under Kontakta oss), och vi har verksamheter, avdelningar och tjänsteleverantörer i USA och över hela världen. Därför kan vi och våra tjänsteleverantörer överföra dina personuppgifter till, eller lagra eller använda dem i, rättsområden som kanske inte har samma nivåer av dataskydd som ditt rättsområde. Vi vidtar åtgärder som garanterar att dina personuppgifter får tillräckligt skydd i de rättsområden där vi behandlar dem.

Personer bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien

Om du bor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien gäller följande ytterligare information.

Personuppgiftsansvarig. När du köper eller laddar ner en av McAfees konsumentprodukter är McAfee Ireland Limited ansvarig för dina personuppgifter.

Rättslig grund till behandling. När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi endast att göra det i följande situationer:

 • Vi måste använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dig (t.ex. behandla betalningar eller tillhandahålla tjänster som du köper eller begär).
 • Vi har ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi har till exempel ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att kommunicera med dig om ändringar av våra tjänster och för att informera dig om nya tjänster och produkter.
 • Vi har ditt godkännande att göra det.
 • Vi måste behandla dina personuppgifter för att efterleva våra rättsliga förpliktelser.

Dataöverföring. Vi överför personuppgifter till länder utanför EES eller Schweiz genom en rad företagsinterna avtal som baseras på standardavtalsklausuler i enlighet med EU:s lagstiftning och tillämpliga EU-förordningar.

Begäran om individuella rättigheter och upphäva samtycke. Du kan skicka in en begäran om att utöva dina rättigheter angående personuppgifter på de sätt som förklaras under ”Vilka valmöjligheter har du när det gäller dina personuppgifter?” ovan. Om du tidigare godkänt vår behandling av dina personuppgifter kan du upphäva godkännandet på dessa sätt eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Tillsynsmyndighet och klagomål. Om du är registrerad i EU/EES och har frågor angående behandling av personuppgifter som vi inte kan svara på har du rätt att anföra ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten i landet där du bor eller arbetar eller där den påstådda överträdelsen skett (i tillämpliga fall). Du kan även kontakta den irländska tillsynsmyndigheten för dataskydd på https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm eller ringa +353 57 868 4800. Om du är registrerad i Storbritannien har du samma rättigheter och kan utnyttja dem genom att kontakta UK Information Commissioner’s Office på https://ico.org.uk/ eller ringa +44 303 123 1113.

Personer bosatta i Japan, Argentina och Kanada

Om du är bosatt i Japan, Argentina eller Kanada och har en fråga rörande personlig information som lagras av McAfee, inklusive personlig information som samlats in när du har använt våra produkter, kan du be om ytterligare information med hjälp av formuläret för begäran om individuella data som finns tillgängligt på https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Personer bosatta i Kalifornien

Dina sekretessrättigheter i Kalifornien – Shine the Light-lagen

McAfee delar inte information som identifierar dig personligen med något utomstående tredjepartsföretag för företagets egna marknadsföringssyften utan ditt tillstånd.

I vårt Tillägg till California Consumer Privacy Act (CCPA) i slutet av denna sekretesspolicy hittar du ytterligare information som vi tillhandahåller i enlighet med CCPA.

Personer bosatta i Nevada

McAfee säljer inte information som identifierar dig personligen till utomstående tredjepartsföretag i enlighet med definitionen av ”sälja” i Nevadas lagstiftning. Om du vill begära att vi inte ska sälja identifierande information om dig i framtiden kan du begära detta via kontaktuppgifterna nedan.

Offentlig policy för överföring av personuppgifter

Tillgångarna och medarbetarna hos McAfee Korea Limited kommer att överföras till och hanteras av Musarubra Korea Limited.

Som ett resultat av denna överföring kommer personuppgifter att överföras till Musarubra Korea Limited. För mer information kan du läsa vårt offentliga meddelande om överföring av personlig information, som finns tillgängligt på https://www.mcafee.com/content/dam/consumer/en-us/docs/legal/public-notice-for-personal-information-transfer-korea.pdf.

Vår webbplats och våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser för att underlätta för dig eller tillhandahålla dig information. De här webbplatserna kan skötas av företag som inte har någon anknytning till McAfee. Länkade webbplatser kan ha egna sekretesspolicyer eller sekretessmeddelanden och du uppmanas att läsa dessa om du besöker dessa webbplatser. Vi tar inget ansvar för innehållet, sekretesspraxis eller användningen av webbplatser som inte är kopplade till McAfee.

Kontakta oss

Klicka på https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal/privacy-contact.html om du vill kontakta oss angående denna sekretesspolicy eller om du har några sekretessrelaterade frågor. Du kan även kontakta oss skriftligen enligt följande:

I USA via rekommenderat brev:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002 USA

I EES via rekommenderat brev:

Attn: McAfee Data Protection Officer
Data Business Services
Nördliche Münchner Straẞe 47
D-82031 Grünwald/ München
Tyskland
+49 (0)89 12501375-0

Med rekommenderat brev i Storbritannien:

McAfee
Attn: Data Privacy Officer
Jubilee House
Third Avenue
Globe Park
Marlow, Buckinghamshire
SL7 1EY
Storbritannien

I Japan via rekommenderat brev:

McAfee Co. Ltd.
Attn. Legal Department
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006 Japan

I Sydkorea via rekommenderat brev:

Attn: Chief Privacy Officer, copy to the Legal Department – Privacy Office
McAfee Korea Limited
5F. Gangnam Finance Center
152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
Sydkorea 06236

Tillägg till California Consumer Privacy Act

Giltighetsdatum: 1 februari 2024

I enlighet med California Consumer Privacy Act, ändrad genom California Privacy Rights Act (”CCPA”), tillhandahåller vi detta tillägg till California Consumer Privacy Act (”CCPA-tillägget”) till bosatta i Kalifornien (”konsumenter” eller “du”). Detta tillägg till CCPA kompletterar informationen i vår sekretesspolicy. Termer som inleds med stor bokstav och som inte definieras i den här Policyn har den betydelse som tilldelas dem i vår Sekretesspolicy.

Detta Tillägg till CCPA gäller inte information som vi samlar in om individer i deras egenskap av McAfees nuvarande eller tidigare arbetssökande, anställda, underleverantörer, ägare, direktörer eller styrelseledamöter.

Kategorier av personuppgifter

Enligt CCPA är ”personuppgifter” information som identifierar, relaterar till eller rimligen kan kopplas till en specifik konsument eller ett specifikt hushåll. I ”personuppgifter” ingår inte offentligt tillgänglig information, avidentifierad eller aggregerad information eller information som omfattas av vissa sektorspecifika sekretesslagar. ”Känsliga personuppgifter” avser uppgifter som avslöjar en konsuments personnummer, körkortsnummer, ID-kortnummer eller passnummer; inloggningsuppgifter till konto, finansiellt konto, kredit- eller kontokortsinformation i kombination med säkerhetskoder, åtkomstkoder, lösenord eller autentiseringsuppgifter som krävs för åtkomst till ett konto; exakt fysisk plats; etniskt ursprung, religion eller livsåskådning eller medlemskap i fackförening; innehåll i brev, e-post och textmeddelanden, såvida inte McAfee är den avsedda mottagaren av kommunikationen; genetiska och biometriska uppgifter.

I följande diagram identifierar vi (1) de kategorier av personuppgifter och känsliga personuppgifter (enligt förteckningen i CCPA) som vi ämnar samla in och använda, och har samlat in och använt under de föregående 12 månaderna; (2) de kategorier av tredje parter till vilka vi har lämnat ut varje kategori av personuppgifter eller känsliga personuppgifter för våra operativa affärsändamål under de föregående 12 månaderna; (3) de kriterier vi använder för att avgöra lagringstiden för varje kategori av personuppgifter eller känsliga personuppgifter; och (4) kategorierna av de personuppgifter och känsliga personuppgifter som vi har sålt eller delat under de föregående 12 månaderna, enligt hur “försäljning” och “delning” definieras i CCPA.

Vi säljer inte personuppgifter i traditionell mening, mot ekonomisk ersättning. Men eftersom definitionerna av ”försäljning” och ”delning” enligt CCPA är tillräckligt omfattande för att inkludera utlämning av dina uppgifter till vissa typer av annonserings- och marknadsföringspartner ger vi bosatta i Kalifornien rätten att välja bort all sådan försäljning eller delning av personuppgifterna. Vi säljer eller delar inte medvetet personuppgifter som tillhör personer under 16 år.

Kategori av Personuppgifter som samlas in

Utlämnade till vilka kategorier av tredje parter för operativa affärsändamål

Kriterier för lagringstid

Sålda och/eller delade? I sådana fall till vilka kategorier av tredje parter

Identifierare, såsom namn, postadress, e-postadress, autentiseringsuppgifter för inloggning till konton, inklusive identifierare online, betalningsinformation, faktureringsadress, bankkontouppgifter eller andra liknande identifierare.

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer som tillhandahåller oss tjänster, såsom IT-support, kundtjänstsupport och betalningshantering
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Vi använder följande kriterier för att avgöra hur länge vi behåller personuppgifter inom varje kategori:

 • Den tidsperiod under vilken vi har en pågående relation med dig (till exempel så länge som du har ett konto hos oss eller fortsätter prenumerera på eller använda våra produkter)
 • Så länge som det rimligtvis krävs för affärssyften relaterade till att tillhandahålla dig tjänster (till exempel för ändamål som intern rapportering och avstämning, garantier eller för att ge dig feedback eller information som du kan begära)
 • Huruvida det föreligger rättsliga förpliktelser som vi omfattas av (till exempel att specifika lagar kräver att vi lagrar uppgifter om dina transaktioner under en viss tid innan vi kan radera dem)
 • Huruvida vår rättsliga ställning kräver lagring (såsom avseende tillämpliga stadgar för begränsningar, processer eller offentliga undersökningar)

Ja

 • Nätverk för marknadsföring och annonsering

Egenskaper hos skyddade klassificeringar enligt kalifornisk eller federal lag, såsom ålder.

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Se ovan

Nej

Kommersiell information, såsom historik över produkter eller tjänster som har köpts, erhållits eller övervägts samt annan historik eller tendenser relaterade till inköp eller konsumtion.

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Se ovan

Nej

Internet eller liknande nätverksaktivitet, såsom webbhistorik, sökhistorik, information om en konsuments interaktioner med en webbplats, app eller annons.

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Se ovan

Nej

Uppgifter om geografisk plats, såsom exakt fysisk plats eller förflyttningar.

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Se ovan

Nej

Slutsatser som dras från andra personuppgifter för att skapa en konsumentprofil som återspeglar personliga preferenser eller egenskaper, psykologiska trender, predispositioner, beteende, attityder, intelligens, förmågor och fallenhet.

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Se ovan

Nej

Bilder som en konsument kan välja att ladda upp till Tjänsterna , såsom profilbilder eller ”avatarer”, som inte används i syfte att identifiera individuella kunder.

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Se ovan

Nej

Nedan tillhandahåller vi denna information relaterad till känsliga personuppgifter:

Kategori av insamlade känsliga personuppgifter

Utlämnade till vilka kategorier av tredje parter för operativa affärsändamål

Kriterier för lagringstid

Sålda och/eller delade? I sådana fall till vilka kategorier av tredje parter

En konsuments kontoinloggningsuppgifter, finansiellt konto, konto- eller kreditkortsinformation i kombination med säkerhetskoder, åtkomstkoder, lösenord eller autentiseringsuppgifter som krävs för åtkomst till ett konto

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Se ovan

Nej

Konsumentens exakta fysiska plats

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer som tillhandahåller oss tjänster
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Se ovan

Nej

Konsumentens etniska ursprung, religion eller livsåskådning eller medlemskap i fackförening

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag

Se ovan

Nej

Innehåll i konsumentens e-post (utöver innehåll i meddelanden som har skickats till oss)

 • Våra dotterbolag
 • Tredje part-tjänsteleverantörer
 • Statliga myndigheter eller andra parter i enlighet med lag
 • Med personer som du väljer om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen

Se ovan

Nej

Personuppgiftskällor

Vi erhåller personuppgiftskategorierna som anges ovan (inklusive känsliga personuppgifter) direkt från dig eller från enheter med installerade tjänster samt från följande kategorier av källor: våra dotterbolag, offentligt tillgängliga databaser, affärspartner som är tredje part, webbplatser för sociala medier och andra tredjepartskällor.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter (inklusive känsliga personuppgifter) för en rad affärsmässiga och kommersiella ändamål i enlighet med vår sekretesspolicy.

CCPA-rättigheter och -begäran

Bosatta i Kalifornien kan göra följande typer av begäran enligt CCPA:

Begäran om information, radering eller korrigering

Begäran om information

Du kan begära att vi lämnar ut följande information till dig om vår insamling och användning av dina personuppgifter (inklusive känsliga personuppgifter) under de senaste tolv (12) månaderna eller en annan tidsperiod specificerad i CCPA: (1) kategorierna av personuppgifter vi har samlat in om dig; (2) kategorierna av källor varifrån vi har samlat in dessa personuppgifter; (3) kategorierna av personuppgifter som vi har sålt, delat eller lämnat ut till tredje parter, (4) kategorierna av mottagare till vilka dessa uppgifter har sålts, delats eller lämnats ut; (5) det affärsmässiga eller kommersiella ändamålet för försäljning, delning eller utlämnande av personuppgifter; och (6) de specifika uppgifter vi har samlat in om dig. Du kan begära uppgifter insamlade om dig efter den 1 januari 2022, bortom en tolvmånaders (12) period, i enlighet med gällande lagar.

Begäran om radering

Du kan begära att vi ska radera personuppgifter som vi har samlat in från dig. Vi kan begränsa eller neka din begäran om radering i vissa fall, i enlighet med undantag som anges i CCPA.

Begäran om korrigering

Du kan begära att vi ska korrigera felaktiga personuppgifter vi har om dig med hänsyn till personuppgifternas slag och syftet med behandlingen av personuppgifterna.

Så skickar du förfrågningar om information, radering eller korrigering

Du kan skicka en begäran om information, begäran om radering och/eller en begäran om korrigering genom att antingen skicka e-post till protectprivacy@mcafee.com eller genom formuläret för begäran om individuella uppgifter tillgängligt på https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Vi verifierar och besvarar din begäran i linje med gällande lagar, med beaktande av typen och känsligheten av de personuppgifter som är föremål för begäran. Vi kan behöva begära ytterligare personuppgifter från dig, såsom e-postadress, delstat där du är bosatt eller postadress, för att verifiera din identitet och skydda mot bedrägliga förfrågningar. Om du har ett lösenordsskyddat konto hos oss kan vi verifiera din identitet genom våra befintliga autentiseringsrutiner för ditt konto och begära att du autentiserar dig på nytt innan vi lämnar ut eller raderar dina personuppgifter. Om du gör en begäran om radering kan vi be dig att bekräfta din begäran innan vi raderar dina personuppgifter.

Förfrågningar om att välja bort försäljning eller delning

Du kan välja bort försäljning eller delning av personuppgifter.

Om du vill avanmäla dig från försäljning eller delning ska du gå till sidan ”Do Not Sell or Share My Personal Information”: https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal/data-request.html. Om du är bosatt i Kalifornien (eller Colorado) kan du även aktivera den globala sekretesskontrollen (GPC) för att välja bort försäljning eller delning av din personliga information för riktad reklam. Du kan hitta mer information på webbplatsen för global sekretesskontroll.

Förfrågningar om att begränsa användning av känsliga personliga uppgifter

Du kan begära att vi begränsar vår användning av känsliga personuppgifter som vi har samlat in om dig till vad som är nödvändigt för att utföra de tjänster som vi tillhandahåller dig.

Om du vill begära att vi begränsar vår användning av dina känsliga personuppgifter ska du gå till sidan ”Limit the Use of My Sensitive Personal Information” https://www.mcafee.com/sv-se/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Auktoriserade ombud

För att göra en begäran som auktoriserat ombud på uppdrag av en person bosatt i Kalifornien kan du använda inskickningsmetoderna som anges ovan. Som en del av vår verifieringsprocess kan vi begära att du tillhandahåller, om tillämpligt, bevis gällande din status som auktoriserat ombud, vilket även kan inkludera bevis på registrering hos California Secretary of State för tillåtelse att bedriva affärsverksamhet i Kalifornien; och/eller en fullmakt från personen som är bosatt i Kalifornien i enlighet med avsnitt 4121-4130 (Probate Code) för styrkande av ett dokuments äkthet.

Om du gör en begäran om information, radering eller korrigering som ombud för en person som är bosatt i Kalifornien och har inte tillhandahållit oss en fullmakt från den bosatte i enlighet med avsnitt 4121-4130 (Probate Code) för styrkande av ett dokuments äkthet kan vi även komma att kräva att den bosatte verifierar sin identitet direkt till oss; alternativt bekräftar direkt till oss att hen har gett dig behörighet att skicka in en begäran om information eller radering.

Icke-diskriminering

Du har rätt att inte utsättas för olaga diskriminering när du utövar dina CCPA-rättigheter.

Meddelande om ekonomiska incitament

Vi kan från tid till annan erbjuda ett program, en förmån eller något annat erbjudande i utbyte mot att vi får samla in, lagra, sälja eller dela dina personuppgifter (kallas gemensamt för ”Ekonomiskt incitament”), såsom dina kontaktuppgifter. Alla rabatter vi erbjuder baseras på vårt rimliga men egna avgörande av det uppskattade värdet för dina personuppgifter, vilket utan begränsningar tar i beaktande, uppskattningar gällande förväntade intäkter som genereras från sådana uppgifter, förväntade utgifter som kan tillkomma vid insamling, lagring och användning av sådana uppgifter under vårt företags verksamhet, samt andra relevanta faktorer relaterade till det uppskattade värdet av sådana uppgifter för vårt företag, enligt vad gällande lagar tillåter. Vi kan tillhandahålla ytterligare information om detaljerna i ett specifikt Ekonomiskt incitament om detta efterfrågas, och deltagande i programmen för ekonomiska incitament kräver medgivande. Om du senare vill välja bort att delta i ett pågående program med ekonomiskt incitament kan du skicka en begäran till oss och använda kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta oss

Om du har frågor gällande detta CCPA-tillägg eller något annat sekretessrelaterat ärende kan du kontakta oss på:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

Cookiemeddelande


Giltighetsdatum: 1 mars, 2024

Våra webbplatser och mobilappar (samlat ”tjänsterna”) använder cookies och liknande tekniker för att garantera att vi ger våra besökare bästa möjliga upplevelse genom att ge dig personanpassad information, komma ihåg dina marknadsförings- och produktpreferenser och hjälpa dig att hitta rätt information. Denna policy beskriver hur McAfee, våra dotterbolag och våra partner använder cookies och liknande tekniker för dessa ändamål.

Vilka tekniker använder McAfee och dess partner?

Precis som många andra tjänster använder vi och våra partner cookies och liknande teknik för saker som att tillhandahålla och förbättra din upplevelse och personanpassa marknadsföring. Vi och våra partner använder följande typer av cookies och liknande tekniker:

 • Cookies. Cookies är små filer – vanligen bestående av bokstäver och siffror – som placeras på din webbläsare eller enhet när du besöker en webbplats. Cookies används ofta för att underlätta driften av webbplatser, bidra till att de fungerar effektivt och ge information som kan analyseras.

 •  Utvecklingsverktyg. Utvecklingsverktyg (SDK) är block av kod som tillhandahålls av våra partner och kan vara installerade i våra mobilappar. Utvecklingsverktyg hjälper oss att förstå hur du interagerar med våra mobilappar och samla in viss information om enheten och nätverket du använder för åtkomst till appen eller andra appar som installerats på din enhet. Utvecklingsverktyg delar ofta den identifierare för mobil marknadsföring som tilldelats din enhet (kallat ”IDFA” eller ”ID för annonser” på Apple-enheter och ”annons-ID” på Android-enheter) med våra partner.

 • Flash-cookies. En Flash-cookie är en liten datafil som placeras på en dator med Adobe Flash eller liknande teknik och som kan byggas in i datorn eller hämtas eller installeras av dig på datorn. Vi använder dessa tekniker för att anpassa och förbättra din onlineupplevelse, främja processerna och anpassa och lagra dina inställningar. Flash-cookies kan hjälpa våra webbplatsbesökare att, t.ex. ställa in volympreferenser som kopplas till en videoupplevelse, att spela spel och genomföra enkäter. Detta hjälper oss att förbättra våra webbplatser genom att mäta vilka områden som intresserar våra besökare mest. Klicka här för att läsa mer om att hantera sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies.

 • Webbsignal. En webbsignal är en mycket liten, transparent bildfil som används för att spåra hur du navigerar på en enstaka webbplats eller många olika webbplatser. Den kan även kallas webbugg eller ”clear GIF”. Webbsignaler kan användas med cookies för att få förståelse för hur en användare navigerar på webbplatsen.

 • Lokal lagring. Lokal lagring omfattar lokal HTML5-lagring och webbläsarens cacheminne. Via dessa tekniker kan vi lagra data lokalt på din webbläsare eller enhet.

McAfee och dess partner och tjänsteleverantörer använder olika typer av cookies, enligt följande:

Kategori Ändamål
Väsentliga Dessa cookies krävs för att tjänsterna ska fungera (de tillåter t.ex. att du loggar in på säkra områden på webbplatsen eller använder en varukorg). Dessa cookies gör att du kan navigera i tjänsterna och använda funktionerna.
Anpassning Dessa cookies används för att känna igen dig när du återkommer till våra tjänster. Detta gör att vi kan anpassa innehållet efter dig, hälsa dig med namn och komma ihåg dina inställningar (t.ex. ditt val av språk eller område).
Analys och forskning Dessa cookies gör det möjligt för oss att analysera aktiviteten på våra tjänster för att förbättra och optimera tjänsternas funktioner. Vi kan t.ex. använda dessa cookies för att garantera att besökare enkelt kan hitta den information som de letar efter.
Annonser Dessa cookies registrerar dina onlineaktiviteter, inklusive dina besök på våra tjänster, vilka sidor du har besökt och vilka länkar och annonser du har klickat på. Via dessa cookies kan vi erbjuda reklam och annan information till dig som är relevantare för dina intressen.

Vilka alternativ har jag beträffande cookies och liknande tekniker?

Du har en rad alternativ beträffande användningen av cookies och liknande tekniker:

 • Du kan bestämma huruvida du accepterar cookies i webbläsarens inställningar. Det kan också hända att du kan ta bort cookies från din webbläsare. Mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare finns i anvisningarna för webbläsaren. Observera att funktionerna på våra webbplatser kan påverkas om du blockerar alla cookies.

 • De marknadsföringsteknikpartner vi samarbetar med kan ge dig alternativet att inte använda information om dina webbplatsbesök och din appanvändning för att visa annonser som riktats in efter dina intressen. Mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du gör för att se till att din webbläsaraktivitet inte används för intressebaserad marknadsföring finns på dessa webbplatser: Digital Advertising Alliance Network Advertising Initiative och Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe

 • Om du är bosatt i Kalifornien eller Colorado kan du aktivera den globala sekretesskontrollen (GPC) för att välja bort försäljning eller delning av din personliga information för riktad reklam. Du kan hitta mer information på webbplatsen för global sekretesskontroll.

 • Du kan ha möjlighet att välja att informationen om din användning av mobilappen inte används för att tillhandahålla annonser riktade mot dina intressen genom enhetsinställningarna (kallas ”Begränsa annonsspårning” på iOS-enheter och ”Avanmälan av intressebaserad annonsering” på Android-enheter).

 • Vissa McAfee-produkter erbjuds kostnadsfritt. För att behålla dessa produkter kostnadsfria kan vi använda uppgifter insamlade om vilka webbplatser du besöker eller vilka mobila program du använder för att visa dig annonser som är inriktade efter dina intressen. Vi gör detta genom att dela information om din enhet – t.ex. enhets- och annonsidentifierare, tillsammans med webbläsaraktivitet eller appanvändning – med utvalda partner. Denna information identifierar inte dig personligen och vi förbjuder i avtalet samarbetspartner från att använda den information som vi tillhandahåller för att försöka identifiera våra användare. Du kan välja att dina uppgifter inte ska användas för detta syfte i inställningarna för de produkter där denna uppgiftsdelning ingår.

 • Slutligen deltar vi i Facebook Audience Network, vilket ger företag ett sätt att visa sina annonser för Facebook-användare i appar och på webbplatser som ingår i nätverket. Facebook hjälper till att skräddarsy annonserna så att de är relevanta och användbara. Du kan visa och ändra dina inställningar, inklusive huruvida du får dessa riktade annonser, på våra webbplatser och appar via Facebooks verktyg för annonsinställningar.
   

Hur svarar McAfee på en Spåra inte-signal?

Det finns för närvarande ingen branschstandard för hur en Spåra inte-signal ska bemötas. För tillfället svarar inte McAfees tjänster och webbplatser på en Spåra inte-signal från en användare.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi använder cookies och liknande tekniker kan du kontakta oss genom att använda informationen nedan. Inkludera dina kontaktuppgifter och en detaljerad beskrivning av problemet.

I USA genom att skriva till oss på:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office 
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom att skriva till oss på:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Irland
T12 RRC9

Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till Data Protection Commissioner, den irländska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor, på https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm.

I Japan genom att skriva till oss på:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006 Japan

McAfees licensavtal


Välkommen till McAfee

Innan du kommer igång behöver vi gå igenom villkoren. De här villkoren förklarar dina juridiska rättigheter och skyldigheter när du använder vår programvara och våra tjänster. Det här är mycket viktigt och vi vill därför att du läser igenom dessa villkor noggrant, inklusive alla länkar, eftersom de kommer att utgöra avtalet mellan dig och oss.

Några saker att tänka på medan du läser detta ...

 1. Om du ser ett ord som är skrivet i fetstil har det samma betydelse varje gång det används i det här dokumentet.
 2. Genom att klicka på en knapp för att godkänna eller genom att installera och använda programvaran och tjänsterna (oavsett om de tillhandahålls av oss eller av en av våra partner) godkänner du dessa villkor. Om du inte samtycker till eller följer de regler som anges får du inte använda programvaran och tjänsterna.
 3. När vi säger ... McAfee, vi, vår/vårt/våra eller oss avser det hela den McAfee-enhet som tillhandahåller programvaran och tjänsterna i din region.
 4. När vi säger ... du/dig eller din/ditt/dina avser det antingen dig eller det företag som du är behörig representant för.
 5. Om du bor i USA är det viktigt att du läser paragraferna om bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan. De beskriver flera mycket viktiga punkter om hur vi löser tvister.
 6. Om du bor i Australien, Frankrike, Tyskland eller Nederländerna bör du läsa igenom de villkor som gäller för dig i slutet av det här dokumentet.

Vad gäller för min sekretess?

Vi är engagerade förespråkare för sekretesskydd, men behöver likväl få tillgång till vissa personuppgifter innan du kan använda programvaran och tjänsterna. Läs vår sekretesspolicy så att du förstår hur och varför vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter via våra webbplatser, produkter och tjänster, samt hur du kan utöva dina rättigheter när det gäller dina uppgifter.

Vad får jag göra med McAfees programvara och tjänster?

När du köper programvara och tjänster från oss får du en begränsad licens. Det innebär att vi, våra partner och våra leverantörer fortfarande äger alla rättigheter till programvaran och tjänsterna. Vi tillåter att du använder dem enligt dessa villkor.

Om din licens är för personligt bruk:

Du får en licens som tillhör dig och endast dig för den programvara och de tjänster som du prenumererar på. Du kan inte överföra licensen till någon annan.

Vi tillåter att du använder din licens:

 • Så länge som du fortsätter att betala alla gällande avgifter för prenumerationen eller tills prenumerationen avslutas.
 • Under den tidsperiod som du väljer när du gör ditt inköp eller, om du inte har valt en längd på prenumerationen, under ett år.
 • På det antal enheter och för det antal användare du väljer när du gör ditt köp. Om du inte gör något val kan du endast använda licensen på en enhet för en användare.
 • Om dina enheter och operativsystem uppfyller våra krav. Du är ansvarig för att se till att dina enheter är uppdaterade och uppfyller dessa krav. (Det är dessutom god säkerhetspraxis att se till att enheterna är uppdaterade.)

Om du konfigurerar en ny enhet och har en befintlig prenumeration kopplad till din e-postadress tillämpar vi automatiskt den befintliga prenumerationen på din enhet istället för eventuella begränsade provversioner som kan vara tillgängliga på enheten. Om du har flera prenumerationer kopplade till din e-postadress väljer vi den prenumeration som är lämpligast för enheten.

Om du använder licensen för ett småföretag:

Du får en licens för den programvara och de tjänster som du prenumererar på, precis som i villkoren ovan. Den enda skillnaden är att endast personer som är anställda av företaget får använda programvaran och tjänsterna, och endast för intern affärsverksamhet.

Du måste komma ihåg att registrera alla licenser du köper. Du använder då samma e-postadress som i din kontoprofil. Om du köper nya licenser med den e-postadressen ser vi till att de har samma förnyelsedatum som de licenser du köpte först. Kostnaden beräknas proportionellt för att återspegla den kortare inledande perioden för de nya licenserna. Ytterligare licenser som du köper med en annan e-postadress som inte är kopplad till ditt konto gäller för den period du köper, utan rabatt.

Vad gäller för kostnadsfria programvaror och tjänster?

Vi erbjuder ibland programvara och tjänster utan kostnad, till exempel en ytterligare funktion inom en betald prenumeration, en förhandsversion av betaprogramvara eller en gratistjänst. Villkoren i det här avtalet gäller även för gratisprogramvara och gratistjänster, såvida inget annat anges. Det kan förekomma vissa begränsningar och vi meddelar dig om dessa när vi gör gratisprogramvaran eller gratistjänsterna tillgängliga för dig. Du kan använda dessa kostnadsfria programvaror och tjänster så länge vi tillhandahåller dem till dig.

Vad gäller för minderåriga?

Om du är under 18 år eller inte har uppnått myndig ålder i din jurisdiktion får du inte själv godkänna dessa villkor, och du får inte använda programvaran och tjänsterna om inte en förälder har godkänt villkoren för din räkning som en del av en familjeplan. Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla åldrar.

Dessutom måste alla användare följa lagen vid användning av vår programvara och våra tjänster. Om produkten du köper innehåller spårningsfunktioner måste du ha legitim rätt och befogenhet innan du använder dem för att spåra och övervaka barn. Detta innebär att du måste vara förälder, vårdnadshavare eller ha annan juridisk behörighet. McAfee förväntar sig att du använder vår programvara och våra tjänster i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.

Vad får jag inte göra med McAfees programvara och tjänster?

Våra rättigheter som ägare eller licensgivare för programvaran och tjänsterna skyddas enligt lag. Det innebär att om du gör något, som i följande exempel, blir din prenumeration troligtvis uppsagd och vi kan behöva vidta ytterligare åtgärder. Det vill du nog inte. Här följer några exempel på vad du inte bör göra??/p>

 • Försök inte att lista ut källkoden, t.ex. genom bakåtkompilering eller dekompilering av programvaran eller tjänsterna.
 • Gör inga ändringar av programvaran eller tjänsterna.
 • Kommersialisera inte programvaran eller tjänsterna, inklusive genom att sälja, låna ut eller hyra ut dem.
 • Använd inte en piratkopierad version av programvaran eller tjänsterna.
 • Skapa inte någon produkt eller tjänst baserat på programvaran eller tjänsterna.
 • Överför inte programvaran eller tjänsterna till någon annan, t.ex. genom att underlicensiera eller tilldela dem.
 • Använd inte programvaran eller tjänsterna för att göra något olagligt.
 • Publicera inte och gör inte kopior av programvaran (annat än säkerhetskopior).
 • Stör inte någon annans användning av programvaran eller tjänsterna.
 • Försök inte kringgå några tekniska skydd i programvaran och tjänsterna.
 • Överskrid inga gällande begränsningar för lagring eller bandbredd.
 • Använd inte en fleranvändarprodukt för att spåra och övervaka någon annan person utan den personens samtycke.
 • Installera inte programvaran eller tjänsterna på fler enheter än du har tillstånd till (inklusive genom att underlåta att ta bort programvaran eller tjänsterna från en enhet innan du säljer eller överlåter den).
 • Fortsätt inte använda programvaran eller tjänsterna efter att din rätt att använda programvaran eller tjänsterna har löpt ut eller sagts upp.

Teknisk support

För programvara och tjänster som är kvalificerade för teknisk support får du tillgång till ett standardsupporterbjudande som gäller under hela perioden för din betalda prenumeration. Kontrollera ditt kvitto när du köper programvara eller tjänster för att se om köpet är kvalificerat. Våra standarderbjudanden för support, policyer och processer kan komma att ändras från tid till annan och varierar mellan olika länder.

Hur fungerar uppdateringar av McAfees programvara och tjänster?

Vi släpper regelbundet uppgraderingar, förbättringar och förändringar av programvaran och tjänsterna (uppdateringar). När en uppdatering blir tillgänglig kan det hända att vi slutar erbjuda support för den föregående versionen av programvaran eller tjänsterna. I syfte att se till att du kan använda de nya funktioner vi tar fram godkänner du att vi får installera uppgraderingar i bakgrunden medan du gör annat. Vi kan även tillhandahålla uppdateringar för kostnadsfri programvara och gratistjänster, men vi är inte skyldiga att göra detta.

Vad händer när McAfee drar tillbaka programvara, tjänster eller funktioner?

Vi kan från tid till annan dra tillbaka eller ta bort viss programvara, vissa tjänster eller vissa funktioner i programvaran eller tjänsterna. När vi slutar att erbjuda något för köp, nedladdning eller förnyelse når det försäljningens slut och det går inte att förnya prenumerationen efter detta slutdatum. Vi måste tyvärr sluta erbjuda stöd för äldre produkter för att kunna ta fram nya och bättre saker. Vi behöver även göra ändringar i programvarans och tjänsternas funktioner om så krävs av tredje parts plattformar och programvara som ligger utanför vår kontroll.

Betalning och automatisk förnyelse

Om du har köpt din programvara från McAfee, och inte från en tredje part, så ger du oss (eller vår auktoriserade partner) behörighet att debitera din betalningstyp med det initiala inköpsbeloppet, samt eventuella avgifter för förnyelse av prenumerationen, när du delar din betalningsinformation (kredit- eller kontokort eller annan betalningstyp) med oss. Om du tillhandahåller mer än en betalningstyp ger du oss (eller vår auktoriserade partner) behörighet att automatiskt debitera dig genom dessa ifall det uppstår ett problem med din primära betalningstyp. Om du inte vill att McAfee ska debitera dina alternativa betalningstyper kan du ta bort dem på sidan Mitt konto. McAfee behåller dock den senast använda betalningsmetoden i upp till 12 månader för att lösa eventuella utestående betalningar.

Uppdatera dina betalningsuppgifter

Om någon av dina betalningsuppgifter ändras (till exempel kortnummer eller kortets förfallodatum) måste du meddela oss detta så snart som möjligt genom att uppdatera dina betalningsuppgifter i Mitt konto (eller säkerhetskonsolen för Small Business-produkter) så att vi kan fortsätta att tillhandahålla programvaran och tjänsterna när det är dags att förnya dem.

Vi mottar ibland uppdaterad kredit- eller bankkortsinformation från din kortutfärdare eller kortnätverket och använder i dessa fall informationen för att automatiskt uppdatera dina betalningsuppgifter. Vi kan även försöka att utföra misslyckade betalningar igen för att slutföra transaktioner, inklusive genom att försöka igen med kort som misslyckats genom att förlänga förfallodatumet. Du ger ditt samtycke till att vi debiterar din betalningstyp med de uppdaterade uppgifterna.

Hur fungerar automatisk förnyelse?

Om du har köpt programvaran från McAfee och inte en tredje part förnyas den erlagda prenumerationen automatiskt i slutet av perioden, såvida inte du har valt att inte registrera dig för automatisk förnyelse. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig för att meddela i förväg att prenumerationen kommer att förnyas och debiterar din betalningstyp inom 30 dagar innan prenumerationen löper ut. Det belopp som debiteras är priset för programvaran eller tjänsterna vid tidpunkten för förnyelse, som kan skilja sig från det belopp du ursprungligen betalade. Det är ditt ansvar att säkerställa att e-postadressen på ditt konto är aktuell. Om programvaran eller tjänsterna har bytt namn, uppgraderats eller bytts ut mot ett nytt erbjudande tillhandahåller vi det nya erbjudandet till som högst samma kostnad som förnyelsekostnaden vid tidpunkten för förnyelsen, förutsatt att erbjudandet har rimligtvis jämförbara funktioner. Om automatisk förnyelse inte erbjuds där du bor anger vi det vid inköpstillfället.

Prisändringar.

McAfee kan ändra priset du betalar för programvaran eller tjänsterna när som helst efter den inledande perioden (om tillämpligt) och för något av följande skäl: rättsliga eller regleringsrelaterade skäl, förbättringar av tjänsterna som vi erbjuder eller nya funktioner, eller som svar på marknadsfaktorer såsom förändringar i skatter, inflation, valutafluktuationer eller ändringar i infrastruktur eller administrativa kostnader.

Hur avaktiverar jag automatisk förnyelse?

Om du inte vill fortsätta din prenumeration kan du när som helst stänga av automatisk förnyelse genom att logga in på Mitt konto eller kontakta kundtjänst. Du måste göra det innan 30 dagar återstår av prenumerationsperioden för att undvika att din betalningsmetod debiteras för nästa förnyelse. Tänk på att om du avaktiverar eller inte deltar i automatisk förnyelse får du inte tillgång till de premiumfunktioner som vi erbjuder prenumeranterna på vår tjänst för automatisk förnyelse. Om du glömmer att avaktivera automatisk förnyelse har du efter debiteringen 60 dagar på dig att begära en återbetalning och säga upp din prenumeration. Vår återbetalningspolicy utgör en del av dessa villkor och innehåller information om vad som kan återbetalas och hur du skickar in en begäran.

När avslutas det här avtalet officiellt?

Det här avtalet avslutas när din rätt att få åtkomst till programvaran och tjänsterna löper ut eller avslutas av oss eller dig. När den har avslutats får du inte använda programvaran och tjänsterna längre och du måste radera programvaran och tjänsterna från dina enheter permanent.

Kan jag säga upp min prenumeration?

Visst kan du det, men då förlorar du även allt onlineskydd vi tillhandahåller. Om du är helt säker kan du säga upp prenumerationen när som helst före förfallodatumet. Se vår återbetalningspolicy före uppsägningen eftersom det inte är säkert att du är berättigad till en fullständig återbetalning. Om du inte är berättigad är de goda nyheterna att du kan fortsätta att använda programvaran och tjänsterna till slutet av perioden för den uppsagda betalda prenumerationen.

Kommer min prenumeration stoppas eller sägas upp om jag bryter mot villkoren i det här avtalet?

Ja. Om du bryter mot avtalet eller någon av de ytterligare villkoren som gäller måste vi pausa eller avsluta din användning av programvaran eller tjänsterna. Det kan även hända att vi stänger ditt konto när vi avslutar användningen.

Vad händer med mina data efter att det här avtalet har avslutats?

Vi raderar allt ditt lagrade eller säkerhetskopierade innehåll (information, text, filer, länkar, bilder och allt annat material du tillhandahåller till oss) enligt våra interna policyer, efter att du har raderat eller avinstallerat programvaran. Du är ansvarig för att lagra och säkerhetskopiera ditt innehåll före uppsägningen. Det är billigt med hårddiskar och molnlagring, så glöm inte att göra detta!

Specifika villkor för vissa produkter, planer och tjänster

Ytterligare villkor
En del av våra programvaror och tjänster har några extra tjänstevillkor som inte tas upp här. Du hittar mer information på vår webbplats.

Virusborttagning, TechMaster-tjänster eller löfte om virusskydd
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att ta bort virus och malware från din enhet. Vi kan dock inte garantera att all malware och alla virus kan tas bort eftersom vissa attacker är betydligt mer sofistikerade än vad en vanlig genomsökning kan hantera. Det finns mer information i villkoren för TechMaster TOS och VPP.

Produkter och tjänster för lösenordshantering
Vi sparar aldrig kopior av ditt huvudlösenord eller dina krypteringsnycklar, så du ansvarar för att se till att de är säkra. Använd ett starkt huvudlösenord som är svårt att gissa och förvara nycklarna på en säker plats, för om du förlorar dem kan vi inte hjälpa dig att komma in på ditt konto igen. Det finns inget alternativ för att ”återställa lösenord”.

WebAdvisor
WebAdvisor använder invecklad matematik för att räkna ut om en webbplats är säker att surfa på eller inte. Även om det fungerar utmärkt kan det inte hitta alla hot eller förstå samtliga webbplatsers egenskaper. Omdömen garanterar inte att en webbplats är helt riskfri, och goda omdömen innebär inte att vi rekommenderar webbplatsen eller dess tjänster. WebAdvisors ”säker sökning” drivs som standard av Yahoo!. Om du aktiverar Secure Search går sökningarna genom Yahoo!-nätverket. Du kan ändra alternativen för webbläsarens standardsökmotor i webbläsarinställningarna.

Funktionen Hemgenomsökning
Om du har köpt den här funktionen måste du anmäla dig för att den ska fungera. Genom att aktivera Hemgenomsökning ger du oss behörighet att identifiera enheter som ansluter till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Det hjälper oss att upptäcka enheter som har dålig säkerhet och som kan utsätta dig för risk. Du kan välja bort Hemgenomsökning när som helst. Hemgenomsökning är endast för ditt Wi-Fi-hemnätverk. Hemgenomsökning samlar in data från alla enheter i nätverket, så innan du ger vänner och familj Wi-Fi-lösenordet måste du komma ihåg att berätta för dem att deras enheter kommer att genomsökas.

Virusskydd
Ditt virusskydd kan ha funktioner som övervakar enhetens säkerhetsstatus och automatiskt skickar rapporter till oss om misstänkt malware och annan oönskad programvara. Denna automatiska rapportering hjälper oss att snabbt upptäcka och svara på nya hot, vilket ger ett bättre skydd för din enhet. Rapporterna kan innefatta filer som innehåller misstänkt malware. Det är osannolikt att den här sortens filer innehåller personuppgifter om dig, men om vi tror att en misstänkt fil sannolikt innehåller personuppgifter ber vi om din tillåtelse att skicka filen. Du kan stänga av den automatiska rapporteringen från ditt virusskydd i produkten.

VPN (virtuellt privat nätverk)
Om denna funktion är tillgänglig på din plats och du har köpt denna funktion måste du följa vår princip för skälig användning. Det innebär att när du använder McAfees VPN får du inte göra något som utsätter eller eventuellt utsätter vår infrastruktur för en orimligt eller oproportionerligt stor belastning. Om du bryter mot denna princip för skälig användning kan vi avbryta din användning av VPN-funktionen utan någon skyldighet gentemot dig.

Identitetsskydd

Om du har rätt till våra identitetsskyddsfunktioner ska du läsa våra Villkor för användning av identitetsskydd som är en del av detta avtal.

Identitetsövervakning (darknet-övervakning)
Darknet kan vara en skrämmande plats! Det är i princip internet, fast en krypterad version av det, vilket gör det svårare att ta reda på vem som äger webbplatser. Därmed köper och säljer folk många olika typer av information här, t.ex. kreditkortsnummer och identitetshandlingar.

Vår darknet-övervakningstjänst genomsöker darknet-data som är tillgängliga för oss och meddelar dig om personuppgifterna som du har valt att övervaka hittas på darknet. Genom att använda tjänsten förstår och samtycker du till följande ytterligare villkor:

Vi kan inte ta bort information som har utsatts för intrång från darknet.

Du ansvarar för att uppdatera din kontaktinformation, granska varningar och vidta eventuella rekommenderade åtgärder för att minska risken för ytterligare missbruk av dina data. Vi garanterar inte att våra rekommendationer förhindrar sådant missbruk.

Vi garanterar inte att våra datakällor omfattar alla instanser där din personliga information har utsatts för en risk. Vi påstår inte heller att vår tjänst kan förhindra att din information hackas överhuvudtaget.

 • Vi varnar dig baserat på de darknet-data som är tillgängliga för oss.  Vi kan inte garantera att informationen vi tillhandahåller dig är korrekt.
 • Vi kan bara övervaka den information som du har valt att lämna till oss för övervakning. Du måste se till att informationen är korrekt. 
 • Om du väljer att ta emot aviseringar via SMS-meddelanden ansvarar du för alla SMS- och dataabonnemangsavgifter som din mobiloperatör debiterar.
 • Du måste vara över 16 år för att använda vår darknet-övervakningstjänst.
 • Du får endast tillhandahålla dina egna personuppgifter för övervakning. Du får inte tillhandahålla personuppgifter om en annan person. Vi har ingen skyldighet gentemot någon tredje person om du tillhandahåller dennes personuppgifter i brott mot denna begränsning.
 • Om din prenumeration tillåter det kan du tillhandahålla information för minderåriga (som du är vårdnadshavare eller förälder till) eller andra personer som du är auktoriserad att övervaka, enbart i syfte att fastställa om sådana data har hittats på darknet. Genom att tillhandahålla dessa uppgifter bekräftar du att du har fått individens godkännande eller på annat sätt har rätt att tillhandahålla och övervaka dessa uppgifter, och du bekräftar även att denna information inte kommer att användas, helt eller delvis, för att avgöra om en individ kvalificerar för kredit, försäkring eller anställning eller för något annat kvalificeringssyfte som klassas som kreditupplysning enligt amerikanska Fair Credit Reporting Act. Du ansvarar för att uppgifterna du tillhandahåller är korrekta och uppdaterade. Du bekräftar att du agerar å individernas vägnar som du registrerar för övervakning och du godkänner dessa villkor å deras vägnar.
 • Du får inte använda vår darknet-övervakningstjänst för att erhålla någon annans information utan personens samtycke.

Rensning av personuppgifter

Om du har behörighet att använda funktionen för rensning av personuppgifter kommer vi att genomsöka en lista med webbplatser för datamäklare för att se om de har din personliga information och hjälpa dig att skicka en begäran om borttagning.

Det är dock viktigt att notera att inte alla datamäklare finns i områden där sekretessbestämmelser gäller. Några datamäklare kanske går med på att radera uppgifterna medan det är möjligt att andra hävdar att lagen inte kräver det.

Beroende på din prenumeration kan du ha behörighet att be oss att hjälpa dig med förfrågningar om radering. När vi hjälper dig med dessa förfrågningar handlar vi inte som ett ombud å dina vägnar.

SMS och textmeddelanden
Om du väljer att dela ditt telefonnummer med oss kan vi använda det för att registrera din McAfee-prenumeration och/eller skicka servicemeddelanden och påminnelser till dig. Avgifter för meddelanden och data kan förekomma. Du kan avanmäla dig från att motta SMS och textmeddelanden från oss (vanligtvis genom att skicka ”STOP”) genom att följa instruktionerna du mottog i meddelandet eller vid den tidpunkt då du tillhandahöll oss ditt telefonnummer. Om du behöver hjälp kan du kontakta service.mcafee.com.

Finansiell transaktionsövervakning

Du tillhandahåller autentiseringsuppgifter för inloggning till dina konton på egen risk. Genom att använda vår tjänst samtycker du till att vi, datakällorna som underhåller dina konton och eventuella tredje parter som interagerar med dina inloggningsuppgifter eller kontodata i samband med vår tjänst inte är ansvariga för eventuell förlust, stöld, kompromettering eller missbruk i samband med våra tjänster (inklusive vårdslöshet), förutom i den utsträckning sådant ansvar inte kan begränsas under tillämplig lag. Vi och datakällorna gör inga garantier av något slag relaterade till de data som tillhandahålls av våra tjänster – oavsett om de är uttryckliga, antydda, lagstadgade eller angivna på annat sätt. Utöver PDF-filerna med officiella kontodokument som vi hämtar på dina vägnar och tillhandahåller dig utan ändringar, är inga data som tillhandahålls via våra tjänster ett officiellt dokument för något av dina konton.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa en registrering baserat på vårt rimliga fastställande att: (i) godkännande av registreringen kan resultera i ett brott mot lagar, regler eller bestämmelser, (ii) registreringen kom från en användare, IP-adress eller enhet som vi vet eller rimligen misstänker deltar i hackning eller missbruk av andra tjänster eller (iii) registreringen på annat sätt utgör en ansedd säkerhetsrisk.

Alla datakällor stöds inte, och vi gör inga utfästelser eller garantier rörande tillgänglighet, åtkomlighet eller kvalitet för någon datakälla.

Berättigade McAfee-prenumeranter

Om du har blivit inbjuden av en McAfee-prenumerant att skapa ett McAfee-konto och delta i denna prenumeration utan extra kostnader för dig innebär detta att du förstår och samtycker till att McAfee-prenumeranten kan komma att se begränsad information om dig, din enhet och ditt konto, inklusive ditt namn, typ av skyddad enhet och skyddspoäng.

Planer med obegränsat enhetsskydd

Obegränsade planer omfattar endast hushållsenheter som du äger för personlig, icke-kommersiell användning och lyder under vår policy för skälig användning. Kontakta kundsupporten om du har problem med att lägga till en enhet.

Garantier och ansvarsfriskrivningar

Pengarna-tillbaka-garanti inom 30 dagar
Under de första 30 dagarna efter köpet kan du välja att säga upp din prenumeration av valfri orsak och be oss om en återbetalning av det belopp du har betalat. Ytterligare kompensation kan finnas i det land där du köpte McAfee-programvaran och vissa av dessa anges i slutet av detta dokument.

Dataattacker
Säkerhetsintrång kan omfatta attacker på dina data. Virus och annan skadlig programvara kan till exempel radera, förstöra, ändra eller kryptera data och filer på din enhet. Om detta händer kan du förlora tillgången till dina data och filer. Du medger att det är ditt ansvar att säkerhetskopiera och lagra alla data och filer på dina enheter så att du kan återställa dem på ett säkert sätt vid behov. Som vi nämnde tidigare i dessa villkor finns det billiga hårddiskar och billig molnlagring. Du bör säkerhetskopiera dina viktiga filer till en datalagringstjänst online med gott rykte och göra det ofta. Vi ansvarar inte för eventuella förlorade eller skadade filer eller avbrott som uppstår på grund av attacker på dina data.

Högriskaktiviteter
Programvaran och tjänsterna är inte feltoleranta och har inte utformats eller avsetts för högriskaktiviteter, t.ex. användning i farliga miljöer som kräver felsäker prestanda, däribland användning i kärnkraftverk, kommunikationssystem för flygtrafik, vapensystem, livsuppehållande maskiner eller någon annan användning där ett fel i programvaran eller tjänsterna kan direkt leda till död, personskador eller allvarliga fysiska eller egendomsrelaterade skador. Vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för högriskaktiviteter.

Ansvarsbegränsning

Vårt och våra samarbetspartners, leverantörers, licensgivares och andra tredje parts tjänsteleverantörers ansvar gentemot dig, under eller i samband med dessa villkor, är (a) begränsat till det pris du betalade för aktuell programvara eller tjänster för prenumerationsperioden under vilken händelsen eller omständigheten som gav upphov till betalningsansvaret uppstod, eller 100 USD vid kostnadsfri programvara, och (b) omfattar inte ansvar gentemot dig för eventuell: (i) indirekt, särskild, tillfällig eller påföljande förlust eller skada, inklusive förlorade inkomster, förlorad goodwill, förlorade personallöner, driftstopp, datorfel eller datorkrångel eller förlorade data, eller (ii) stöld av personligt identifierbar information.

Vi lämnar inga garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i samband med programvaran eller tjänsterna, inklusive garantier eller villkor för säljbarhet, prestanda, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett syfte, namn och icke-intrång. Programvaran och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Du ansvarar för att välja programvara och tjänster som motsvarar dina tänkta resultat, samt för att installera och använda programvaran eller tjänsten. Vi lämnar inga garantier eller ansvarsförbindelser gällande programvarans eller tjänsternas användning eller prestanda. Vi garanterar inte att programvarans eller tjänstens drift är felsäker, avbrottsfri eller felfri, att programvaran eller tjänsterna skyddar mot alla tänkbara säkerhetshot eller att inga brister eller fel i programvaran eller tjänsterna kommer att uppstå på grund av virus, infektioner, maskar eller liknande skadlig kod som inte härstammar från oss eller har utvecklats av oss. Vi ansvarar inte för eventuella driftstopp eller avbrott i tjänsten, för eventuella förlorade eller stulna data eller system, eller för någon annan typ av skada som uppstår från eller hör samman med handlingar eller intrång.

Du bekräftar att skyldighetsbegränsningarna och friskrivningarna i detta avsnitt återspeglar den avgift som debiteras för programvaran och tjänsterna, vilka skulle vara högre utan dessa begränsningar. Inget i detta avtal begränsar eventuella rättigheter som du har enligt aktuella konsumentskyddslagar eller andra tillämpliga lagar som eventuellt inte kan åsidosättas genom avtal i din jurisdiktion, inklusive sådana som nämns specifikt i lokal lagstiftning.

Lite allmän information

Vad händer när McAfee gör ändringar i dessa villkor?

Vi gör ibland ändringar i dessa villkor och publicerar dem på vår webbplats. Om du inte samtycker till någon av ändringarna kan du avsluta prenumerationen genom att avstå från förnyelse, enligt beskrivningen ovan, och avinstallera programvaran. Om du förnyar din prenumeration godkänner du den senaste versionen av dessa villkor. Om du har godkänt fler än en version ersätter den senaste versionen alla äldre versioner.

För kostnadsfri programvara och kostnadsfria tjänster godkänner du ändringar i dessa avtalsvillkor genom att fortsätta att använda den kostnadsfria programvaran och de kostnadsfria tjänsterna. Om du inte samtycker till någon av ändringarna måste du sluta att använda tjänsten och avinstallera den kostnadsfria programvaran.

Kan jag skicka feedback till McAfee?

Vi tar gärna emot kommentarer från dig om programvaran och tjänsterna. Var uppmärksam på att vi kan använda oss av dem utan begränsning.

Vad gäller för dataavgifter?

Du ansvarar för att betala alla data- och mobilavgifter i samband med användning av programvaran och tjänsterna.

Vilket lands lagar gäller för dessa villkor?

Det är ingen hemlighet att olika länder har olika konsumentlagar. Användning av programvaran och tjänsterna samt eventuella anspråk är underställda:

 • Lagstiftningen i staten New York, eller om det framkommer att lagstiftningen i staten New York inte är tillämplig gäller lagstiftningen i staten Delaware.
 • Lagstiftningen i provinsen Ontario, Kanada, om du har köpt programvaran och tjänsterna i Kanada.
 • Lagstiftningen i New South Wales, Australien, om du har köpt programvaran och tjänsterna i Australien.
 • Lagstiftningen i Singapore om du har köpt programvaran och tjänsterna i Asien, Nya Zeeland och Oceanien, exklusive Australien och Japan.
 • Lagstiftningen i Japan om du har köpt programvaran och tjänsterna i Japan (men exklusive dess lagvalsregler).
 • Den nationella lagstiftningen i det land där du har köpt programvaran och tjänsterna om du har köpt dem i Europeiska unionen, Storbritannien, Island, Norge eller Schweiz.

Oavsett vilken lokal lagstiftning som gäller utesluts alltid följande:

 • konflikt mellan lagprinciper
 • lagen om internationella köp och
 • Uniform Computer Information Transactions Act.

Vad gäller om en tvist uppstår?
De flesta tvister går att lösa informellt genom att kontakta kundtjänst. Om vi inte kan komma överens för att lösa tvisten föredrar vi att lösa eventuella tvister genom skiljeförfarande. Om du bor i USA samtycker du emellertid till att lösa alla tvister gällande detta avtal genom skiljeförfarande eller småmålsförfarande, vilket vi förklarar mer ingående i avsnittet ”Bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan” nedan.

Exportkontroll
Programvaran och tjänsterna omfattas av exportkontroll enligt amerikansk lagstiftning och lokala länders lagstiftning. Du samtycker till att du varken direkt eller indirekt får exportera, överföra, tillåta åtkomst till eller användning av programvaran eller tjänsterna, samt tillhörande dokumentation och tekniska data, till någon individ, enhet eller land där export, överföring eller åtkomst inskränks av lagar om exportkontroll utan att först inhämta godkännande från det amerikanska handelsdepartementet Bureau of Industry and Security eller annan statlig myndighet med jurisdiktion över export eller överföring. Du får inte använda, överföra eller bereda dig åtkomst till några McAfee-produkter för slutanvändning som är kopplad till kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen, missilteknik, militär slutanvändning eller för en militär slutanvändare enligt 15 CFR Part 744.21 om det inte tillåts enligt amerikansk eller relevant lokal myndighet genom bestämmelser eller specifik licens. Om det kommer till vår kännedom att det finns restriktioner för eller sanktioner mot en användare enligt tillämplig lag är vi inte skyldiga att uppfylla några av våra skyldigheter enligt dessa villkor om det skulle innebära brott mot restriktionerna eller sanktionerna. Ytterligare information om export och import av McAfee-produkter finns här, och uppdateras från tid till annan.

Fullständigt avtal
Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss gällande din användning av programvaran och tjänsterna. Dessa villkor upphäver alla tidigare avtal mellan dig och oss gällande programvaran och tjänsterna samt alla meddelanden, utfästelser eller marknadsföringsmaterial som har att göra med dem.

Översatta versioner
Vi tillhandahåller versioner av dessa villkor som har översatts från engelska endast för din bekvämlighets skull. Om det förekommer skillnader i betydelse eller tolkning mellan en översatt version och den engelska versionen är det den engelska versionen som gäller.

Ingen avsägelse
Vi avsäger oss endast en bestämmelse från dessa villkor genom ett undertecknat skriftligt meddelande.

Licensgivare
Programvaran och tjänsterna är licensierade till dig från någon av följande juridiska personer:

 • McAfee, LLC, ett aktiebolag registrerat i Delaware, med kontor på adressen 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, om programvaran har hämtats i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller Västindien.
 • McAfee Consumer Affairs North, LLC, ett aktiebolag registrerat i Delaware, med kontor på adressen 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, om programvaran har hämtats i Kanada.
 • McAfee Ireland Limited, med kontor på adressen 1 Horgan’s Quay, Waterfront Square, Cork, Irland, T23 PPT8, om programvaran hämtas i Europa, Mellanöstern, Afrika eller Stillahavsområdet.
 • Om programvaran har hämtats i Japan licensieras den av McAfee, LLC. Alla tjänster tillhandahålls av McAfee Co., Ltd. med kontor på adressen Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, om programvaran hämtats i Japan.
 • McAfee Security Australia Pty Ltd, med kontor på adressen 45 Evans Street, Balmain, New South Wales 2041, Australien, om programvaran hämtas i Australien.
 • McAfee (Singapore) Pte Ltd, med kontor på adressen Level 9 Tampinese Junction, 300 Tampines Avenue 5, Singapore, 529653, Singapore, om programvaran hämtas i Asien/Stillahavsområdet (exklusive Japan och Australien)

Kontaktinformation till McAfee

Kundtjänst och teknisk support: http://service.mcafee.com
Tvister:
Attn: McAfee Legal Department

6220 America Center Dr

San Jose, CA 95002, USA

McAfees webbplats
Du samtycker till att följa villkoren för användning av McAfees webbplats som ingår i dessa villkor.

Lokal lagstiftning

För konsumenter i Australien 
Om någon av konsumentgarantierna enligt Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) gäller för programvaran eller tjänsterna och CCA ogiltiggör eller förbjuder en bestämmelse i dessa villkor som exkluderar, begränsar eller ändrar sådana konsumentgarantier är vårt ansvar vid leveransen av programvaran och tjänsterna för underlåtelse att följa sådana konsumentgarantier begränsat till följande gottgörelser: 

Våra tjänster levereras med garantier som inte kan exkluderas enligt australisk konsumentlagstiftning. Vid betydande fel på tjänsten är du berättigad att:

 • säga upp ditt tjänsteavtal med oss, och
 • få en återbetalning för den ej använda delen alternativt kompensation för dess minskade värde.

Du har även rätt att få kompensation för eventuell annan förlust eller skada som rimligtvis hade kunnat förutses. I det fall felet inte är betydande har du rätt att få problemen med tjänsten åtgärdade inom en rimlig tid. Om detta inte sker har du rätt att säga upp ditt avtal och få en återbetalning för den ej använda delen av avtalet.

Våra varor levereras med garantier som inte kan uteslutas enligt den australiska konsumentlagstiftningen. Du har rätt till ersättning eller återbetalning för ett betydande fel och kompensation för alla andra typer av rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har även rätt att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte håller acceptabel kvalitet och felet inte kan anses som ett betydande fel.

Den här garantin ges av McAfee Ireland Limited. Skicka alla anspråk som görs enligt denna garanti till:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
45 Evans Street,
Balmain, NSW, 2041
Australien

För konsumenter i Frankrike
Conformément aux dispositions de l'article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites :

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, ? tout moment ? compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats ? durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial ? durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours ? compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'? celle-ci, ? l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats ? des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues ? l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le médiateur suivant est ? votre disposition : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, CMAP (dont les coordonnées sont les suivantes:

39 avenue Franklin D. Roosevelt -75008 Paris- https://www.cmap.fr/le-cmap/nous-saisir/

För konsumenter i Tyskland 

Det här avsnittet beskriver hur den tyska lagen om rättvisa konsumentavtal påverkar din prenumeration.

Det här avsnittet gäller endast för avtal mellan McAfee och konsumenter som har sitt huvudsäte i Förbundsrepubliken Tyskland (Tyskland) från och med 1 mars 2022. En konsument är en fysisk person som ingår i en juridisk transaktion för syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller kopplade till ett eget företag (avsnitt 13 i den tyska civillagen).

Din initiala prenumeration kommer automatiskt att förnyas under obestämd tid, såvida inte du stänger av automatisk förnyelse i inställningarna under Mitt konto eller avslutar prenumerationen på något annat sätt (t.ex. genom att gå in på ”avsluta prenumeration här” på McAfees webbplats). Efter den initiala perioden för din prenumeration har du möjlighet att avsluta den när som helst med en månads förvarning.

I enlighet med beskrivningen i avsnittet ”Hur fungerar automatisk förnyelse?” i McAfees licensavtal kommer McAfee att meddela dig om den automatiska förnyelsen av din prenumeration 30 dagar innan prenumerationen upphör och debitera dig i förväg med de tillämpliga avgifterna för användning av McAfee-produkten i ett år. När förnyelseperioden på ett år går mot sitt slut kommer McAfee att informera dig igen och debitera dig i förväg.

Om du väljer att avsluta din prenumeration kan du göra detta genom att klicka på länken för att avsluta avtal på McAfees webbplats. McAfee kommer att återbetala eventuella förnyelseavgifter som betalats i förväg på prorata-grund (återbetalningsbeloppet beror på hur länge du har använt McAfee-produkten). Se McAfees återbetalningspolicy för konsumentprodukter (för tyska konsumenter) för mer information. 

För konsumenter i Nederländerna
Samtliga automatiska förnyelser av den ursprungliga prenumerationen gäller under obegränsad tid. Du kan när som helst säga upp din förnyade prenumeration genom att kontakta kundtjänst minst 30 dagar före önskat slutdatum och vi kommer då att erbjuda en återbetalning i proportion till uppsägningsdatumet i enlighet med lokal lagstiftning.

Tvister

Bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan 

Den här paragrafen gäller konsumenter i USA.

Avtal om skiljeförfarande
Du och McAfee samtycker till att alla anspråk eller tvister som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal (anspråk) löses genom konfidentiellt bindande skiljeförfarande enligt Federal Arbitration Act. Detta omfattar anspråk som görs av oss, av dig, för din räkning eller av personer som är kopplade till dig eller oss – till exempel medarbetare, dotterbolag och efterträdare.

Du och vi kommer gemensamt överens om att ingen grupptalan eller annan kollektiv, konsoliderad eller representativ talan får göras gällande genom skiljeförfarande, i domstol eller på annat sätt. Alla anspråk, oavsett om de sker genom skiljeförfarande eller på annat sätt, får endast föras i individuell kapacitet av dig eller McAfee och inte som kärande eller gruppmedlem i något grupptalansförfarande. Vi och du frånsäger oss rätten att inleda eller delta i en grupptalan eller driva ett anspråk i domstol inför domare eller jury.

Meddelande om tvist 
Före ett skiljeförfarande måste ena parten meddela den andra parten skriftligen 60 dagar i förväg. Meddelanden till oss ska adresseras till: McAfee, LLC, 6220 America Center Dr, San Jose, CA 95002, USA, Attention: Legal Department. Meddelandet måste innehålla ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter samt bakgrund till tvisten och yrkande. Inom 60 dagar från det datum då tvistemeddelandet skickades måste det göras ett rimligt försök att lösa tvisten genom informella förhandlingar mellan dig och oss. Efter 60 dagar kan endera part inleda skiljeförfarande om tvisten inte har lösts. Dessa meddelandeskyldigheter ändrar inte preskriptionsreglerna som gäller för anspråk.

Administration av skiljeförfarande

 • Det kommer att finnas en neutral skiljedomare, som antingen är en advokat som är behörig att arbeta inom den relevanta jurisdiktionen med minst 10 års erfarenhet eller en pensionerad domare som har valts i enlighet med reglerna för American Arbitration Association (AAA), som är bunden av villkoren i detta avtal.
 • Skiljedomsreglerna  (Commercial Arbitration Rules alternativt AAA:s Consumer Arbitration Rules),  med ändringar enligt detta avtal, gäller.
 • Alla skiljedomsförfaranden sker på engelska.
 • Med undantag av anspråk eller motanspråk på under 25 000 USD utfärdar skiljedomaren ett utförligt skriftligt beslut som förklarar de grundläggande fynd och slutsatser det baseras på. Det tilldelade beloppet är konfidentiellt och avslöjas endast om nödvändigt för att fatta ett domslut eller om det krävs enligt lag.

Kostnader
Registreringsavgiften ska betalas av den part som initierar skiljeförfarandet. Om en tilldelning sker till din fördel så ersätter vi registreringsavgiften om den betalades av dig. Vi kan betala ut eller göra en förhandsbetalning av registreringsavgiften samt andra utgifter om vi anser att det finns goda skäl att göra detta (t.ex. om du inte har råd att erlägga avgifterna). Skiljedomsreglerna gäller för alla andra avgifter och utgifter och vardera part står för sina egna juridiska kostnader och utgifter, såvida inte skiljedomaren fattar ett annat beslut.

Domstolsalternativ  
Om du är en enskild konsument och uppfyller domstolens krav kan du välja att lösa ditt anspråk i en lokal domstol eller i Santa Clara County i Kalifornien, USA.

Bevarande av interimistiska lösningar
Trots denna paragraf om skiljeförfarande är vi fortfarande fria att när som helst vidta egna korrigerande åtgärder eller ansöka om föreläggande, beslag eller utmätning.

Motstridiga villkor
Det här avtalet om skiljeförfarande har företräde framför alla motstridiga villkor i skiljedomsreglerna eller andra tillämpliga skiljedomsvillkor. Om någon del av detta avtal om skiljeförfarande bedöms vara ogiltig eller omöjlig att verkställa äger resten av skiljedomsreglerna fortsatt giltighet. Särskilda omständigheter kan dock gälla: (a) om förbudet mot gruppskiljeförfarande bedöms vara ogiltigt blir hela avtalet om skiljeförfarande ogiltigt, och (b) om förbudet mot representanttalan i form av allmän talan med privat ombud bedöms vara ogiltigt blir endast delarna i avtalet om just sådana yrkanden ogiltiga medan resten av avtalet äger fortsatt giltighet.

Avstående från juryrättegång
Om ett yrkande av något skäl avgörs i domstol i stället för genom skiljeförfarande samtycker du och vi till att ingen juryrättegång kommer att genomföras. Du och vi frånsäger oss ovillkorligen all rätt till juryrättegång i samtliga tvister som på något vis har samband med eller uppstår till följd av avtalet, produkter eller tjänster. Vid en eventuell rättstvist kan detta stycke komma att inges för att visa på skriftligt samtycke till rättegång av domstolen. Denna paragraf innebär inte att avtalet om tvistlösning genom skiljeförfarande blir ogiltigt.

För kunder i Europeiska unionen 
Tvistlösning på nätet (ODR) och alternativ tvistlösning (ADR). Vi måste enligt lag tillhandahålla en länk från vår webbplats till EU:s plattform för tvistlösning på nätet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ . Vi är inte skyldiga att använda en alternativ tvistlösning om du framför ett klagomål mot oss. Om du har ett klagomål som vi inte kan lösa med hjälp av våra interna procedurer för klagomålshantering kommer vi att kontakta dig via post eller e-post om huruvida vi är beredda att använda alternativ tvistlösning. Du kan kontakta oss via vår webbplats.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

SERVICES DESCRIPTION OF SERVICE
Virus Removal Service Our Service Agent assesses your Windows PC to determine whether it has been infected by malware, and uses commercially reasonable efforts to diagnose and remove any malware found.
Tune-Up for PC Our Service Agent assesses the operational health of your computer, and takes steps to improve its efficiency. This may entail adjustments to system settings and the disabling or removal of unnecessary applications and system clutter.
Set-Up & Optimize Our Set-Up & Optimize services offer remote, over the phone guidance in setting up your computer, smartphone or tablet. Get experienced help setting-up your home network, connecting the right peripheral devices, improving your PCs performance, or installing common software.
Advanced Troubleshooting Our Advanced Troubleshooting services offer remote, over the phone help for troubleshooting and resolving computer problems or optimizing your PC performance.
Concierge Gold A subscription that includes all the Services described above.
Concierge Platinum A subscription that includes all the Services described above, as well as a one-year license for McAfee Total Protection and McAfee TechMate.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Product 0 incidents
0-3 months
0 incidents
4-6 months
0 incidents
6-9 months
0 incidents
>9 months
1 incident used
 
2 incidents used
 
More than 2
 
Concierge Gold 100% 80% 70% 30% 65% 35% 0%
Concierge Platinum 100% 75% 65% 25% 60% 20% 0%

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

McAfee-varumärken och logotyper


Varumärken tillhörande McAfee, LLC ("McAfee"), inklusive dess varunamn, tjänstemärken, logotyper och märken är viktiga immateriella rättigheter och värdefulla tillgångar. Det är genom dem som våra kunder vet att de köper eller använder en äkta produkt eller tjänst från McAfee. McAfee tar skyddet av sina immateriella rättigheter på allvar. Du måste ha tillstånd från McAfee för att använda ett McAfee-varumärke eller en McAfee-logotyp. Om du har frågor kontaktar du din McAfee-representant eller skickar frågor till McAfees juridiska avdelning på:

McAfee Trademarks and Brands
McAfee Legal Department
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002
USA
E-post MBGeneralLegal@McAfee.com

Riktlinjer för varumärken

Du får hänvisa till McAfees produkter och tjänster genom deras tillhörande McAfee-varumärken och -tjänstemärken, men inte McAfees logotyper, i den utsträckning att (a) sådana hänvisningar är sanningsenliga, rättvisa och inte vilseledande och (b) du endast använder en minimal del av varumärket för att identifiera McAfee som produktens och tjänstens källa. När du använder McAfee-varumärken på detta sätt måste du använda en lämplig varumärkessymbol och bekräfta McAfees ägande av varumärket i fråga. Du är dessutom särskilt förbjuden från att och FÅR INTE

 • införliva McAfees varumärken i dina egna produktnamn, tjänstenamn, varumärken, logotyper eller företagsnamn
 • använda märken eller logotyper som är förväxlingsbart lika McAfees märken och logotyper
 • använda något av McAfees namn, märken eller logotyper i anslutning till dina varor och tjänster på ett sätt som antyder att McAfee är källan till, eller på annat sätt godkänner eller är kopplat till, dina varor och tjänster, när ingen sådan uttrycklig källa, godkännande eller koppling finns
 • använda McAfees logotyper utan licens eller skriftligt godkännande från McAfee.

Om du är en LICENSTAGARE av McAfees varumärke(n) eller logotyp(er) har du ingått i ett avtal för ett marknadsföringsprogram, en företagsallians eller en licens för särskilt tillstånd för att använda ett McAfee-varumärke eller en McAfee-logotyp. Avtalet som du signerade med McAfee identifierar licensvillkoren, inklusive de varumärken som får användas och riktlinjerna för sådana varumärken. Om du är en LICENSTAGARE av ett McAfee-varumärke eller en McAfee-logotyp så kan licensavtalet som du signerade med McAfee ha särskilda tillstånd eller riktlinjer för användning för varumärken och logotyper som skiljer sig från riktlinjerna som beskrivs häri. Följ i så fall de särskilda tillstånden eller riktlinjerna som tillhandahålls dig i enlighet med ditt skriftliga licensavtal.

Om du är en LEVERANTÖR av produkter eller tjänster till McAfee och har fått tillstånd att använda ett McAfee-varumärke eller en McAfee-logotyp, får du endast visa eller använda McAfee-varumärket eller logotypen i enlighet med riktlinjerna som beskrivs häri och som kompletteras eller ändras av ditt skriftliga avtal med McAfee. Du får inte använda ett McAfee-varumärke på ett sätt som antyder att McAfee rekommenderar eller godkänner dina produkter eller tjänster utan specifikt skriftligt godkännande från McAfee. Den goodwill som härrör från användningen av någon del av ett McAfee-varumärke tillhör uteslutande McAfee och gäller till fördel för McAfee.

Rapportera missbruk av McAfee-varumärken

Om du upptäcker missbruk av ett McAfee-varumärke så vill vi gärna veta det. Rapportera allt olämpligt bruk av ett varumärke till din McAfee-representant eller via e-post till MBGeneralLegal@McAfee.com.

Information om McAfee-varumärken

Följande varumärken ägs av McAfee. Denna lista är inte uttömmande, och om du har frågor om ett McAfee-varumärke kan du kontakta McAfees juridiska avdelning. Andra namn och varumärken kan tillhöra andra ägare. Symbolen ® i följande lista betyder att varumärket är registrerat åtminstone i USA, men inte nödvändigtvis i alla länder där McAfee-produkter eller -tjänster är tillgängliga.

 • MCAFEE®
 • Active Protection
 • GTI™
 • LiveSafe
 • QuickClean
 • Real Protect™
 • Shredder
 • SiteAdvisor®
 • Stinger®
 • Techmaster®
 • True Key®
 • VirusScan®

Dessa riktlinjer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Senast uppdaterad: 1 september 2022

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult McAfee’s website for more information regarding our Privacy Notice, DMCA Copyright Policy, Refund Policy, Terms of Sale, Anti-Piracy Policy, Trademark Guidelines, Virus Protection Pledge and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with McAfee Trademark Policy and Guidelines available on McAfee's website.

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms.

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 23, 2021

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
If you see... It means...
Virus Protection Pledge: Available You’re covered with our Virus Protection Pledge
Virus Protection Pledge: Not Available You’re not yet covered – sign up for Auto-renewal to enjoy our Virus Protection Pledge

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.