Loading...

Juridiska villkor och sekretess
 

Sekretesspolicy


Giltighetsdatum: 1 januari 2020

Den här policyn innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in, använder och delar och om vårt åtagande att behandla de personuppgifter som samlas in på ett korrekt sätt.

Vi på McAfee, LLC och våra dotterbolag (”McAfee”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) har ett starkt åtagande när det gäller sekretess, säkerhet och onlinesäkerhet. Allt detta ingår som viktiga delar i vårt främsta uppdrag: att skydda användare av våra produkter och tjänster (”du”, ”dig”) mot risken för stöld, störningar och obehörig åtkomst till din onlineinformation och dina aktiviteter. Denna sekretesspolicy (”policyn”) har utformats för att informera dig om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter via vår webbplats (”webbplatsen”), våra produkter, tjänster och webbaserade och mobila program (samlat ”tjänsterna”) eller när du interagerar med oss.

McAfee säljer produkter och tjänster direkt till konsumenter (du kan hitta mer information om dessa produkter här, Konsumentprodukter”) samt till företag och företagskunder (du kan hitta mer information om dessa produkter här, Företagsprodukter”). Denna sekretesspolicy är tillämplig både på den information vi samlar in från dig eller din enhet när du hämtar en av våra tjänster och på den information vi samlar in när en av våra återförsäljningspartner eller företagskunder installerar våra tjänster på din enhet.

När du öppnar eller använder någon av våra tjänster bekräftar du att du har läst denna policy och förstår dess innehåll. Din användning av våra tjänster och webbplatsen och eventuella tvister gällande sekretess omfattas av denna policy, eventuella tillämpliga användarvillkor (inklusive alla tillämpliga begränsningar för skadestånd och tvistlösning) och eventuella tillämpliga licensavtal för slutanvändare.

Allt eftersom McAfee växer förändras vår verksamhet och vi kan komma att uppdatera denna policy när helst vi anser att det är rimligt för att återspegla dessa förändringar. Om det sker några väsentliga förändringar av denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig via e-post, i själva produkten eller på annat sätt som krävs enligt tillämplig lag. Det är viktigt att du då och då kontrollerar att du har sett den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

Denna policy är tillämplig på alla användare av våra tjänster över hela världen. Vissa användare, däribland personer bosatta i EES, kan ha ytterligare rättigheter beroende på var de befinner sig. Rättigheterna beskrivs i denna policy.

Vilken sorts information samlar vi in?

För att kunna erbjuda våra tjänster samlar vi in information. Vissa uppgifter tillhandahåller du direkt till oss, vissa samlar vi in automatiskt via våra tjänster och vissa samlar vi in från tredje part. I denna policy syftar ”personuppgifter” på uppgifter som kan användas, fristående eller i kombination med andra uppgifter, för att identifiera dig som individ.

Vi samlar in information du lämnar till oss. Till exempel samlar vi in information när du köper en produkt eller tjänst, skapar ett konto, fyller i ett formulär, deltar i en tävling eller ett erbjudande, begär kundservice eller på annat sätt kommunicerar med oss.

De typer av personuppgifter du kan lämna omfattar:

 • Kontaktuppgifter (som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer).
 • Betalningsinformation (inklusive betalkortsnummer och associerade identifierare, faktureringsadress och bankkonton).
 • Inloggningsuppgifter till ditt konto (som för vissa tjänster kan omfatta inloggning till sociala nätverk).

Vi kan också komma att samla in annan information från eller om dig, t.ex. information om vilka produkter du köpt, dina intressen, demografisk information, foton och videor samt biometriska data t.ex. fingeravtryck eller röstidentifikation. Du kan också förse oss med ytterligare uppgifter. När du använder våra tjänster som skyddar mot identitetsstöld kan du till exempel välja att ange dina inloggningsuppgifter till sociala medier så att vi kan övervaka dina konton där.

Vi samlar automatiskt in uppgifter om dina interaktioner med tjänsterna samt om de enheter där tjänsterna är installerade. I vissa fall samlar vi automatiskt in information om andra enheter som är anslutna till samma nätverk som den enhet där tjänsterna är installerade.

Till exempel kan vi samla in och använda följande:

 • Information om de produkter du tittar på eller söker efter och de tjänster du använder, inklusive den tid du ägnar åt detta och annan statistisk information.
 • Information om dina datorer, enheter, program och nätverk, inklusive IP-adress, cookieidentifierare, mobiloperatör, ID för Bluetooth-enheter, ID för mobila enheter, mobila annonseringsidentifierare, MAC-adress, IMEI, Annonsör-ID och andra enhetsidentifierare som tilldelas automatiskt till din dator eller enhet när du kopplar upp till internet, webbläsartyp och -språk, språkinställningar, batterinivå, på/av-status, information om geografisk plats, typ av hårdvara, operativsystem, internetleverantör, sidor som du besöker före och efter användning av tjänsterna, datum och tidpunkt för ditt besök, tiden du tillbringar på varje sida, information om länkarna du klickar på och sidorna du visar inom tjänsterna samt andra handlingar genomförda genom användning av tjänsterna som t.ex. inställningar. Vi kan samla in dessa uppgifter genom våra tjänster eller genom andra metoder för webbanalys. 
 • När du skyddar din mobila enhet med en av våra produkter samlar vi in uppgifter om geografisk plats för enheten där produkten är installerad.
 • Uppgifter om din internet-, app- eller nätverksanvändning (inklusive webbadresser eller domännamn för webbplatser du besöker, information om de program som finns installerade på din enhet eller trafikdata) och prestandainformation, kraschloggar och annan sammanställd eller statistisk information.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive för att kunna identifiera och utvärdera skadliga program och skräppost, kan vi skanna, samla in och lagra uppgifter från dina filer, inklusive e-post, bilagor, e-postadresser, metadata, webbadresser och trafikdata.    

Vi samlar in dessa uppgifter genom våra tjänster och genom teknik som cookies, webbsignaler eller webbuggar och ”clear GIF”. Läs vår  Cookiepolicy för mer information om cookies och annan liknande teknik som vi använder och vilka valmöjligheter du har.

Information som vi samlar in från tredje part
Vi kan få information om dig från andra källor och sammanställa denna information med de uppgifter som vi samlar in direkt från dig. Exempel på information som vi kan få från andra källor omfattar uppdaterad leverans- eller betalningsinformation för att korrigera våra register, inköps- eller återköpsinformation samt information om kundsupport och registrering.  För våra kundprodukter för identitetsskydd kan vi också samla in kredit- eller identitetsinformation som vi använder för att förhindra och upptäcka bedrägeri.  

Platsinformation
Vissa tjänster begär tillstånd för att ta reda på din plats. Om du beviljar detta kommer vi att samla in information om din position via GPS, trådlös anslutning eller Bluetooth-teknik. Du kan kontrollera åtkomst till exakt platsinformation via inställningarna i din mobila enhet. Vi kan också leta upp din IP-adress för att avgöra din ungefärliga plats.

Hur använder vi den information vi samlar in?

För att hjälpa till att skydda dig
När du installerar eller använder en av våra tjänster kommer den att köras i bakgrunden på enheten eller i miljön för att hjälpa till att förutse hot och bättre skydda dig, dina enheter och dina uppgifter.  McAfee kan till exempel använda din information till att

 • Analysera data som skickas till/från enheten för att isolera och identifiera hot, sårbarheter, virus, misstänkta aktiviteter, skräppost och attacker samt att meddela dig om potentiella hot
 • Delta i nätverk för hotanalys, bedriva forskning samt anpassa produkter och tjänster för att svara på nya hot  
 • Kryptera data, låsa en enhet eller säkerhetskopiera eller återställa dina data
 • Söka efter serviceuppdateringar och skapa prestandarapporter om våra tjänster för att säkerställa att de fungerar som de ska
 • Leta efter missbruk av dina uppgifter när du använder våra produkter för identitetsövervakning.

För att driva din verksamhet
Vi använder de uppgifter vi samlar in i andra affärssyften, inklusive för att

 • autentisera din identitet och förebygga bedrägeri med dina biometriska data 
 • Analysera ditt beteende för att mäta, anpassa och förbättra vår webbplats och våra tjänster, till exempel utveckla nya produkter och tjänster
 • Marknadsföra McAfee-produkter och -tjänster som vi tror kan intressera dig
 • Skapa och hantera konton och licenser, bland annat genom att samla in och behandla betalningar och genomföra transaktioner
 • Tillhandahålla kundsupport, felsöka problem, hantera prenumerationer och besvara förfrågningar, frågor och kommentarer
 • Lämna information om och administrera deltagande i specialevenemang, program, undersökningar, tävlingar, utlottningar och andra erbjudanden och kampanjer
 • Genomföra marknads- och konsumentundersökningar och trendanalyser
 • Tillåta publicering på våra bloggar, forum och andra offentliga kommunikationsmedel
 • Genomföra aktiviteter för redovisning, granskning, fakturering, avstämning och insamling
 • Förhindra, upptäcka, identifiera, undersöka och svara på potentiella eller faktiska ersättningsanspråk, skyldigheter, otillåtna handlingar och kriminella aktiviteter
 • efterleva och tillämpa gällande rättsliga rättigheter, krav, avtal och policyer.

Annonsering via tredje part

Vi arbetar med tredjepartsannonsbolag för att visa eller leverera annonser till dig när du surfar på vår webbplats eller använder vissa tjänster. Dessa tredjepartsannonsörer kan samla in data om din interaktion med webbplatsen eller tjänsterna eller andras webbplatser eller tjänster för att mäta effektiviteten av annonserna och för att anpassa annonsinnehållet. Läs vår Cookiepolicy om du vill veta mer om hur McAfee och dessa annonspartner använder spårningsteknik såsom cookies och vilka valmöjligheter du har.

Om du har gett våra tjänster åtkomst till din plats kan våra mobila annonspartner använda din plats för att rikta annonser till dig. Du kan använda platsinställningarna på enheten för att återkalla åtkomsten till din platsinformation

Övrig användning
Vi kan använda personuppgifter som vi har ett legitimt intresse av, t.ex. för direktreklam, enskilda undersökningar eller marknadsundersökningar, skydd mot bedrägerier eller i något annat syfte som anges för dig vid den tidpunkt du lämnar personuppgifter eller med ditt medgivande.

Vem delar vi personuppgifter med?

I allmänhet lämnar vi ut de uppgifter vi samlar in för att tillhandahålla tjänsterna, för att kommunicera med dig, för att marknadsföra våra tjänster, för att underlätta förändring eller överlåtelse av vår verksamhet, för att det krävs enligt lag eller med ditt medgivande. Vi kan dela Personlig information på följande sätt:

 • Med nuvarande och framtida medlemmar av McAfees företagskoncern för de ändamål som beskrivs i denna policy.
 • Med tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss (se listan över våra underbearbetare, som finns här för konsumentprodukter och här för företagsprodukter).
 • Om vi anser att det är nödvändigt och lämpligt att lämna ut uppgifterna för att förhindra fysisk, ekonomisk eller annan skada eller förlust, inklusive för att skydda mot bedrägeri eller kreditrisk.
 • Till polisiära, statliga eller rättsliga myndigheter i enlighet med dessa myndigheters och tillämpliga lagars anvisningar och krav, eller i anslutning till en juridisk aktivitet, t.ex. som svar på en delgivning eller utredning av misstänkt olaglig eller otillåten verksamhet eller om vi tror i god tro att användare kan medverka i olaglig eller otillåten verksamhet eller om vi är bundna av avtal eller lagar till att möjliggöra för en kund eller affärspartner att följa gällande lagstiftning.
 • I anslutning till, eller under förhandlingar om, uppköp, fusion, försäljning av tillgångar eller annan liknande verksamhetsöverlåtelse som involverar alla eller praktiskt taget alla våra tillgångar eller funktioner där personuppgifter överförs eller delas som en del av verksamhetens tillgångar (förutsatt att den andra parten går med på att använda eller lämna ut personuppgifterna på ett sätt som ligger i linje med denna policy eller om denna får ditt godkännande att använda eller lämna ut personuppgifterna till annat).
 • Med ditt godkännande eller enligt dina anvisningar, till exempel när du väljer att dela uppgifter eller offentligt publicera innehåll eller omdömen (till exempel inlägg på sociala medier), och
 • Med personer som du väljer och efter ditt eget gottfinnande om den produkt som du prenumererar på tillåter den funktionen. Vi kan också dela sammanställda uppgifter som inte identifierar dig eller någon specifik enhet med tredje part.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Våra säkerhetskontroller är utformade för att bevara datasekretess, integritet och en lämplig nivå av tillgänglighet.

Vilka valmöjligheter har du när det gäller dina personuppgifter?

McAfee-konton
Om du registrerar en McAfee-konsumentprodukt kan du när som helst få tillgång till och korrigera personuppgifter i din profil genom att besöka Mitt konto eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du inte har registrerat en McAfee-produkt men en av våra produkter är installerad på din enhet kan du förhindra att McAfee samlar in personuppgifter från din enhet genom att avinstallera produkten.

Om du vill stänga ditt konto eller har andra frågor kan du gå till McAfees sida Kontakta oss och klicka på fliken Support  och sedan välja ditt Land.

Marknadskommunikation
Om du inte längre vill ta emot marknadskommunikation klickar du på länken för att sluta prenumerera i mejlet eller här för marknadsföring till Företag eller här för marknadsföring till Konsumenter.

Om du väljer att inte längre få marknadsföringsinformation kan McAfee fortfarande kommunicera med dig om frågor rörande transaktioner, juridik och administration, t.ex. säkerhetsuppdateringar, produktfunktioner och serviceförfrågningar.

Individuella rättigheter angående personuppgifter 
I enlighet med gällande lag kan du ha rätt att (i) begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter; (ii) få åtkomst till eller en kopia av dina personuppgifter; (iii) få en portabel kopia av dina personuppgifter eller be oss att skicka den informationen till en annan organisation (”rätten till uppgiftsportabilitet”); (iv) söka rättelse eller ändring av felaktiga, osanna, ofullständiga eller felaktigt behandlade personuppgifter; (v) begränsa vår behandling av dina personuppgifter; (vi) motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter; och (vii) begära radering av personuppgifter som vi innehar om dig, med förbehåll för vissa undantag som lagen föreskriver.

Vill du utöva någon av dessa rättigheter? Gå till vårt formulär för begäran om individuella uppgifter som finns på https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html eller kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Vi kommer att behandla sådana begäranden i enlighet med gällande lagstiftning. Av sekretesskäl kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi utför din begäran. För vissa förfrågningar och om lagen så tillåter kan en administrativ avgift tas ut. Vi berättar om alla tillämpliga avgifter innan vi utför din begäran. 

Hur länge sparar McAfee de personuppgifter som företaget samlar in?

McAfee sparar dina personuppgifter under den minimiperiod som krävs för de syften som beskrivs i denna policy, nämligen (i) så länge du är en registrerad prenumerant eller användare av våra produkter eller (ii) så länge dina personuppgifter behövs i samband med de lagliga ändamål som beskrivs i denna policy och som vi har en giltig rättslig grund till eller (iii) så länge som rimligen är nödvändigt för affärsändamål som hör samman med tillhandahållandet av tjänsterna, till exempel intern rapportering och förlikningssyften, garantier eller för att ge dig feedback eller information som du kan begära. Om lagen kräver det kommer vi att radera dina biometriska data inom tre år efter din sista interaktion med tjänsterna.

Om relevanta rättsliga krav framförs kan vi dessutom fortsätta att behandla dina personuppgifter under sådana ytterligare perioder som krävs i samband med kravet. 

När de ovan nämnda perioderna, var och en i tillämplig längd, har löpt ut kommer vi antingen att permanent radera, förstöra eller avidentifiera de relevanta personuppgifterna så att de inte längre kan förknippas med dig.

Sekretess för barn

Vissa av McAfees tjänster tillhandahåller säkerhetsfunktioner som föräldrar kan använda för att övervaka sitt barns aktiviteter online, barnets fysiska plats eller barnets användning av en registrerad enhet. Dessa tjänster kräver föräldrarnas tillstånd och vi använder inte medvetet de personuppgifter vi samlar in från barns enheter i några andra syften än att leverera tjänsterna. Dessa produkter gör det möjligt för föräldrar att när som helst radera sitt barns profil. Om du misstänker att vi felaktigt har samlat in information om ditt barn eller om du har frågor runt vår hantering av barns uppgifter kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Om du är yngre än 18 år måste du ha dina föräldrars godkännande för att använda tjänsterna. McAfee råder föräldrar att uppmana sina barn att aldrig uppge sina rätta namn, adresser eller telefonnummer utan föräldrarnas tillstånd. Om du får reda på att ditt barn har försett oss med personuppgifter utan ditt samtycke kan du uppmärksamma oss på detta genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från barn under 13 år (och i vissa rättsområden under 16 år) kommer vi genast att vidta åtgärder för att radera sådana uppgifter och avsluta barnets konto.

Dataöverföring
McAfee har sitt huvudkontor i USA (adresser finns i Kontakta oss), och vi har verksamheter, avdelningar och tjänsteleverantörer i USA och över hela världen. Därför kan vi och våra tjänsteleverantörer överföra dina personuppgifter till, eller lagra eller använda dem i, rättsområden som kanske inte har samma nivåer av dataskydd som ditt rättsområde. Vi vidtar åtgärder som garanterar att dina personuppgifter får tillräckligt skydd i de rättsområden där vi behandlar dem.

Personer bosatta i EES

Om du bor i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) gäller följande ytterligare information.

Personuppgiftsansvarig
När du köper en av McAfees konsumentprodukter är McAfee Ireland Limited ansvarigt för dina personuppgifter. 

Rättslig grund till behandling
När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi endast att göra det i följande situationer: 

 • Vi måste använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dig (t.ex. behandla betalningar för eller tillhandahålla tjänster som du köper eller begär).
 • Vi har ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi har till exempel ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att kommunicera med dig om ändringar av våra tjänster och för att informera dig om nya tjänster och produkter.
 • Vi har ditt godkännande att göra det.
 • Vi behöver behandla dina personuppgifter för at uppfylla våra lagliga skydligheter. 

Dataöverföring
Vi överför personuppgifter till länder utanför EES eller Schweiz genom en rad företagsinterna avtal som baseras på standardavtalsklausuler i enlighet med EU:s lagstiftning och tillämpliga EU-förordningar. 

Begäranden om individuella rättigheter och upphäva godkännandet

Du kan skicka in en begäran om att utöva dina rättigheter angående personuppgifter på de sätt som förklaras under ”Vilka valmöjligheter har du när det gäller dina personuppgifter?” ovan. Om du tidigare godkänt vår behandling av dina personuppgifter kan du upphäva godkännandet på de sätten eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Endast för företags-/affärskunder
Ibland erbjuds McAfees produkter och tjänster via en tredje part, till exempel en arbetsgivare. I så fall verkar McAfee som ett personuppgiftsbiträde och behandlar endast personuppgifter i enlighet med anvisningar från våra kunder.

Alla begäranden om utövning av individuella rättigheter angående personuppgifter som behandlas inom ramen för en tjänst som erbjuds av en tredje part ska göras av en behörig person via formuläret för begäran om individuella uppgifter som finns på https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html. Om du behöver mer information om de personuppgifter som behandlas av McAfee-produkter som erbjuds via en tredje part ska du kontakta din kontoansvariga.

Tillsynsmyndighet och klagomål

Om du är registrerad i EU/EES och har frågor angående behandling av personuppgifter som vi inte kan svara på har du rätt att anföra ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten i landet där du bor eller arbetar eller där den påstådda överträdelsen skett (i tillämpliga fall). Du kan även kontakta den irländska tillsynsmyndigheten för dataskydd på https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm eller ringa +353 57 868 4800.

Personer bosatta i Japan, Argentina och Kanada

Om du bor i Japan, Argentina eller Kanada och har en fråga om personuppgifter som innehas av McAfee, till exempel personuppgifter som samlats in via din användning av våra produkter, kan du be om mer information via formuläret för begäran om individuella uppgifter som finns på https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html.

Personer bosatta i Kalifornien

Shine the Light”-lagen (Kalifornien)

McAfee delar inte information som identifierar dig personligen med något utomstående tredjepartsföretag för företagets egna marknadsföringssyften utan ditt tillstånd.

”Consumer Privacy”-lagen (Kalifornien)

Om du bor i Kalifornien kan du skicka en begäran om utövande av dina rättigheter angående personuppgifter via formuläret för begäran om individuella uppgifter som finns på https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html. Vad gäller tillämpningen av ”Consumer Privacy”-lagen (Kalifornien) ”säljer” McAfee inte dina personuppgifter.]

Personer bosatta i Nevada

McAfee säljer inte information som identifierar dig personligen till utomstående tredje part. Om du vill begära att vi inte ska sälja identiferande information om dig i framtiden kan du begära detta via kontaktuppgifterna nedan. 

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats och våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser för att underlätta för dig eller tillhandahålla dig information. Dessa webbplatser kan skötas av företag som inte har någon anknytning till McAfee. Länkade webbplatser kan ha egna sekretesspolicyer eller sekretessmeddelanden och du uppmanas att läsa dessa om du besöker dessa webbplatser. Vi tar inget ansvar för innehållet, sekretesspraxis eller användningen av webbplatser som inte är kopplade till McAfee.

Kontakta oss

Klicka här om du vill kontakta oss angående denna sekretesspolicy eller om du har andra sekretessrelaterade frågor. Du kan även kontakta oss skriftligen enligt följande:

In the US by registered mail:
McAfee 
Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive 
Plano TX 75024 USA

eller ringa oss på +1 (888) 847-8766

I EES via rekommenderat brev:
McAfee
Attn: Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

eller ringa oss på +353 21 467 2000

I Japan via rekommenderat brev:
McAfee Co. Ltd. 
Attn. Legal Department
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0043 Japan

Cookiemeddelande


Ikraftträdandedatum: 24 maj 2018

Våra webbplatser och mobilappar (samlat ”tjänsterna”) använder cookies och liknande tekniker för att garantera att vi ger våra besökare bästa möjliga upplevelse genom att ge dig personanpassad information, komma ihåg dina marknadsförings- och produktpreferenser och hjälpa dig att hitta rätt information. Denna policy beskriver hur McAfee, våra dotterbolag och våra partner använder cookies och liknande tekniker för dessa ändamål.

Vilka tekniker använder McAfee och dess partner?

Precis som många andra tjänster använder vi och våra partner cookies och liknande teknik för saker som att tillhandahålla och förbättra din upplevelse och personanpassa marknadsföring. Vi och våra partner använder följande typer av cookies och liknande tekniker:

 • Cookies. Cookies är små filer – vanligen bestående av bokstäver och siffror – som placeras på din webbläsare eller enhet när du besöker en webbplats. Cookies används ofta för att underlätta driften av webbplatser, bidra till att de fungerar effektivt och ge information som kan analyseras.

 •  Utvecklingsverktyg. Utvecklingsverktyg (SDK) är block av kod som tillhandahålls av våra partner och kan vara installerade i våra mobilappar. Utvecklingsverktyg hjälper oss att förstå hur du interagerar med våra mobilappar och samla in viss information om enheten och nätverket du använder för åtkomst till appen eller andra appar som installerats på din enhet. Utvecklingsverktyg delar ofta den identifierare för mobil marknadsföring som tilldelats din enhet (kallat ”IDFA” eller ”ID för annonser” på Apple-enheter och ”annons-ID” på Android-enheter) med våra partner.

 • Flash-cookies. En Flash-cookie är en liten datafil som placeras på en dator med Adobe Flash eller liknande teknik och som kan byggas in i datorn eller hämtas eller installeras av dig på datorn. Vi använder dessa tekniker för att anpassa och förbättra din onlineupplevelse, främja processerna och anpassa och lagra dina inställningar. Flash-cookies kan hjälpa våra webbplatsbesökare att, t.ex. ställa in volympreferenser som kopplas till en videoupplevelse, att spela spel och genomföra enkäter. Detta hjälper oss att förbättra våra webbplatser genom att mäta vilka områden som intresserar våra besökare mest. Klicka här för att läsa mer om att hantera sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies.

 • Webbsignal. En webbsignal är en mycket liten, transparent bildfil som används för att spåra hur du navigerar på en enstaka webbplats eller många olika webbplatser. Den kan även kallas webbugg eller ”clear GIF”. Webbsignaler kan användas med cookies för att få förståelse för hur en användare navigerar på webbplatsen.

 • Lokal lagring. Lokal lagring omfattar lokal HTML5-lagring och webbläsarens cacheminne. Via dessa tekniker kan vi lagra data lokalt på din webbläsare eller enhet.

McAfee och dess partner och tjänsteleverantörer använder olika typer av cookies, enligt följande:

Kategori Ändamål
Väsentliga Dessa cookies krävs för att tjänsterna ska fungera (de tillåter t.ex. att du loggar in på säkra områden på webbplatsen eller använder en varukorg). Dessa cookies gör att du kan navigera i tjänsterna och använda funktionerna.
Anpassning Dessa cookies används för att känna igen dig när du återkommer till våra tjänster. Detta gör att vi kan anpassa innehållet efter dig, hälsa dig med namn och komma ihåg dina inställningar (t.ex. ditt val av språk eller område).
Analys och forskning Dessa cookies gör det möjligt för oss att analysera aktiviteten på våra tjänster för att förbättra och optimera tjänsternas funktioner. Vi kan t.ex. använda dessa cookies för att garantera att besökare enkelt kan hitta den information som de letar efter.
Annonser Dessa cookies registrerar dina onlineaktiviteter, inklusive dina besök på våra tjänster, vilka sidor du har besökt och vilka länkar och annonser du har klickat på. Via dessa cookies kan vi erbjuda reklam och annan information till dig som är relevantare för dina intressen.

Vilka alternativ har jag beträffande cookies och liknande tekniker?

Du har en rad alternativ beträffande användningen av cookies och liknande tekniker:

 • Du kan bestämma huruvida du accepterar cookies i webbläsarens inställningar. Det kan också hända att du kan ta bort cookies från din webbläsare. Mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare finns i anvisningarna för webbläsaren. Observera att funktionerna på våra webbplatser kan påverkas om du blockerar alla cookies.

 • De marknadsföringsteknikpartner vi samarbetar med kan ge dig alternativet att inte använda information om dina webbplatsbesök och din appanvändning för att visa annonser som riktats in efter dina intressen. Mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du gör för att se till att din webbläsaraktivitet inte används för intressebaserad marknadsföring finns på dessa webbplatser: Digital Advertising Alliance Network Advertising Initiative och Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe

 • Du kan ha möjlighet att välja att informationen om din användning av mobilappen inte används för att tillhandahålla annonser riktade mot dina intressen genom enhetsinställningarna (kallas ”Begränsa annonsspårning” på iOS-enheter och ”Avanmälan av intressebaserad annonsering” på Android-enheter).

 • Vissa McAfee-produkter erbjuds kostnadsfritt. För att behålla dessa produkter kostnadsfria kan vi använda uppgifter insamlade om vilka webbplatser du besöker eller vilka mobila program du använder för att visa dig annonser som är inriktade efter dina intressen. Vi gör detta genom att dela information om din enhet – t.ex. enhets- och annonsidentifierare, tillsammans med webbläsaraktivitet eller appanvändning – med utvalda partner. Denna information identifierar inte dig personligen och vi förbjuder i avtalet samarbetspartner från att använda den information som vi tillhandahåller för att försöka identifiera våra användare. Du kan välja att dina uppgifter inte ska användas för detta syfte i inställningarna för de produkter där denna uppgiftsdelning ingår. Mer information om vilka alternativ du har för specifika produkter och tjänster finns här.

 • Slutligen deltar vi i Facebook Audience Network, vilket ger företag ett sätt att visa sina annonser för Facebook-användare i appar och på webbplatser som ingår i nätverket. Facebook hjälper till att skräddarsy annonserna så att de är relevanta och användbara. Du kan visa och ändra dina inställningar, inklusive huruvida du får dessa riktade annonser, på våra webbplatser och appar via Facebooks verktyg för annonsinställningar.
   

Hur svarar McAfee på en Spåra inte-signal?

Det finns för närvarande ingen branschstandard för hur en Spåra inte-signal ska bemötas. För tillfället svarar inte McAfees tjänster och webbplatser på en Spåra inte-signal från en användare.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi använder cookies och liknande tekniker kan du kontakta oss genom att använda informationen nedan. Inkludera dina kontaktuppgifter och en detaljerad beskrivning av problemet.

I USA: genom att ringa oss på +1 866 622 3911 eller genom att skriva till oss på:

Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive
Plano, TX 75024

I EES: genom att ringa oss på +353 21 467 2000 eller genom att skriva till oss på:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Irland
T12 RRC9

Du har när som helst rätt att klaga hos Data Protection Commissioner, den irländska tillsynsmyndigheten för frågor som rör dataskydd, via https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm, eller genom att ringa +353 57 868 4800.

I Japan, genom att ringa oss på: +81 0570 010 220 eller genom att skriva till oss på:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
Tfn: (växel) 03-5428-1100

McAfee licensavtal


UPPDATERADES SENAST: 13 OKTOBER 2020

Tack för att du valde McAfee.

Det här är ett avtal (”Avtal”) mellan dig som individuell kund eller småföretag (”du”) och McAfee, LLC (”McAfee",, ”våra",, ”vi” eller ”oss”) eller, beroende på var du bor eller hur du erhöll produkten eller tjänsten, en samarbetspartner som anges nedan. Avtalet beskriver dina rättigheter och villkoren för hur du får använda vår programvara och våra tjänster (”Programvara” eller ”Tjänster”). Du bör läsa hela dokumentet, inklusive eventuella tillhörande villkor, eftersom alla villkor är viktiga och tillsammans utgör det här Avtalet som gäller dig. VAR SÄRSKILT UPPMÄRKSAM PÅ BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN NEDAN SOM PÅVERKAR HUR TVISTER LÖSES.

Genom att klicka på knappen Godkänn, samtycka på elektronisk väg, ladda ned Programvaran eller på annat sätt använda Programvaran eller Tjänsterna godkänner du villkoren i Avtalet. Om du inte godkänner villkoren i Avtalet ska du inte installera, öppna eller använda Programvaran eller Tjänsterna. Om du har godkänt flera versioner av Avtalet gäller den senaste versionen av Avtalet mellan dig och oss som du har godkänt, vilken upphäver och ersätter alla tidigare versioner. Om en översatt version av Avtalet avviker från ordalydelsen i den engelska versionen ska den engelska versionen äga företräde.

Avtalet omfattar:

 • Licensvillkor (inklusive Begränsningar, Äganderätt, Förändringar, Uppsägning och Sekretess)
 • Betalnings- och Supportvillkor (inklusive Automatisk förnyelse, Avbeställning, Återbetalning, Support och Uppdateringar)
 • Villkor som är specifika för vissa Produkter och Tjänster (inklusive Gratisprodukter)
 • Villkor som är specifika för Identity Protection-tjänster
 • Bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan
 • Allmänna juridiska villkor (inklusive Begränsad garanti, Ansvarsfriskrivning för garantier, Ansvarsbegränsning, Licensieringsenheter och Lokal lagstiftning)
 • Kontaktinformation för McAfee

LICENSVILLKOR

Beviljande av licens för personlig användning. Vi är glada att kunna ge dig, som individuell konsument, en personlig, ej överlåtbar, icke-exklusiv, begränsad licens att installera och använda alla Programvaror och Tjänster som du har köpt en prenumeration för personlig användning för, för det antal enheter och användare som anges i ditt Licensberättigande eller Tjänsteberättigande, i tillämpliga fall, i enlighet med Systemkraven.

”Licensberättigande” innebär antalet och typen av enheter och användare som har tillstånd att använda Programvaran, i enlighet med vad som anges på transaktionshandlingar kopplade till din köpta prenumeration eller hämtning som (beroende på från vilken kanal du köpte licensen) kan inbegripa: betalningssidan, en produktbeskrivningssida på vår webbplats, e-postmeddelandet med bekräftelse som vi skickar för köpet, paketet om du handlade i butik eller andra transaktionshandlingar du fått vid köpet av produkten. Om inget antal för licensierade enheter eller antal användare anges gäller Licensberättigandet en enhet och en användare.

”Tjänsteberättigande” innebär omfattningen och varaktigheten för Tjänsterna som du har köpt, i enlighet med vad som anges på transaktionshandlingarna du fick vid köpet. Om ingen omfattning eller varaktighet anges i dokumenten gäller Tjänsteberättigandet en enhet för en användare under ett år.

”Systemkrav” innebär de enheter och operativsystem som krävs för att din McAfee-produkt ska fungera ordentligt enligt vad som anges på vår webbplats. Det är ditt ansvar att uppfylla systemkraven, t.ex. att få uppdateringar eller uppgraderingar för att fortsätta använda programvaran.

Beviljande av licens för småföretag. Den här licensen tillåter endast att Programvaran används av personal anställda av företaget som innehar licensen. Med förbehåll för villkoren i detta avtal och med förbehåll för registrering av Programvaran ger vi härmed dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Programvaran på antalet enheter som du har köpt prenumerationslicenser för i enlighet med de dokument som medföljer ditt köp, under förutsättning att sådan användning endast gäller för den prenumerationsperiod som du har köpt, endast av personal anställd av dig och endast för intern verksamhet. (För detta Avtals syfte avser användning av Programvaran åtkomst, installation, hämtning, kopiering eller andra förmåner som härrör från användning av Programvaran). Du godkänner att Programvaran och all tillhörande information ägs av McAfee och dess leverantörer. Du är berättigad till Uppdateringar, vilka vi kommer att göra generellt tillgängliga för dig, så långe som du fortsätter din prenumeration. Denna licens kan återkallas av oss, i enlighet med detta Avtal.

Användningen av Programvaran är begränsad till de enheter och operativsystem som vi stödjer och kan komma att påverkas av prestanda och kompatibilitetsproblem som har samband med maskinvara, annan programvara och internetuppkoppling. Du bär själv kostnaderna för din utrustning och ansvaret för att säkerställa att utrustningen uppfyller systemkraven, inklusive att med jämna mellanrum införskaffa uppdateringar eller uppgraderingar för att kunna fortsätta använda Programvaran. Systemkrav anges på produktbeskrivningssidan. (För detta Avtals syfte avser produktbeskrivningssidan antingen webbsidan som beskriver produkten och/eller tillämpligt datablad för produkten).  

Du måste registrera varje licens för Programvaran som du köper. Registrering är ett krav för att kunna få teknisk support, tillgå inkluderad Virusborttagning per år för årsprenumerationen för var inköpt licens, samt så att alla licenser som du köper i framtiden får samma förnyelsedatum som din först inköpta licens. Outnyttjad virusborttagning kan inte överföras till nästa prenumerationsår. Det är din skyldighet att säkerställa att någon inom din organisation har åtkomst till ditt registreringskonto och e-postadress som identifieras i kontoprofilen för att kunna erhålla support från oss och få det prorata-pris som gäller för extra licensköp, enligt vad som anges nedan.

Om du köper extra licenser för Programvaran som du registrerat på ditt konto i framtiden och du använder e-postadressen som anges i din kontoprofil för de nya inköpen kommer den första licensperioden för dessa licenser automatiskt att reduceras så att förnyelsedatumet blir detsamma som för de Programvarulicenser som du först köpte.  I sådant fall betalar du ett prorata-pris för prenumerationen, räknat på kalenderdagar för den reducerade första perioden. Om du inte registrerat dina första licenser till ditt konto eller du inte använder e-postadressen som tillhör det kontot vid inköpet kommer du inte att få prorata-erbjudandet och prenumerationsperioden för sådana extra licenser blir den period som du har köpt.

Om Avtalet sägs upp eller löper ut kan varken du eller din personal använda eller få tillgång till Programvaran, inklusive eventuellt lagringsutrymme online och säkerhetskopieringstjänster. Vi kan också komma att säga upp och/eller stänga ditt konto efter eget gottfinnande. Efter uppsägnings- eller löptidens utgångsdatum följer vi vår standardpolicy för radering av information, text, filer, länkar, bilder eller annat material som du försett oss med (”Innehåll”) för lagring online eller säkerhetskopiering. Du ansvarar själv för att lagra eller säkerhetskopiera Innehållet på annan plats innan Avtalet löper ut eller sägs upp. All användning av Programvaran vid alla tidpunkter regleras av villkoren i Avtalet.

Restriktioner. Programvaran och Tjänsterna är licensierade till dig, inte sålda, och de skyddas av USA:s och internationella lagar och avtal. Kopiering och distribution av Programvaran eller Tjänsterna utan tillstånd beivras och kan leda till böter eller fängelse beroende på lagstiftningen i relevant jurisdiktion. Du får inte (i) bakåtkompilera eller på annat sätt försöka återskapa Programvarans och Tjänstens källkod (med undantag för vad som tillåts enligt lag), (ii) anpassa eller skapa produkter baserade på Programvaran och Tjänsterna, (iii) publicera, kopiera (med undantag för de säkerhetskopior som kan medges av dina transaktionsavtal), sälja, låna ut, hyra ut, underlicensiera, tilldela eller på annat sätt överlåta Programvaran eller Tjänsterna till någon annan part, (iv) utnyttja Programvaran och Tjänsterna i kommersiella syften (förutom om du är ett småföretag, då licensberättigandet för småföretag ovan gäller), (v) försöka kringgå tekniska säkerhetsåtgärder i Programvaran och Tjänsterna, (vi) använda Programvaran och Tjänsterna för kriminella ändamål eller (vii) göra något för att hindra någon annan från att använda Programvaran eller Tjänsterna. Om du har installerat Programvaran och Tjänsterna på en enhet och överlåter äganderätten av enheten till någon annan måste du säkerställa att all Programvara och alla Tjänster tas bort från den enheten och att enhetsinformationen tas bort från ditt konto hos oss. Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande säga upp eller inaktivera Avtalet, ditt konto och din åtkomst till Programvaran och Tjänsterna om vi anser att du har brutit mot Avtalsvillkoren. Programvaran och Tjänsterna kan innehålla tillämpningsteknik som begränsar storleken på lagrat innehåll, förbrukningen av bandbredd eller antalet enheter på vilka Programvaran och Tjänsterna kan installeras, eller som gör det möjligt för oss att inaktivera din åtkomst till Programvaran och Tjänsterna om du har brutit mot Avtalet eller om Licensen har löpt ut eller sagts upp.

Äganderätt. Vi, våra leverantörer och våra partner behåller äganderätten till våra respektive Programvaror och Tjänster och alla andra rättigheter till Programvaran och Tjänsterna, inklusive immateriella rättigheter. De enda rättigheter du åtnjuter beviljas uttryckligen i Avtalet. Om du förser oss med kommentarer, information, åsikter eller förslag till Programvaran eller Tjänsterna samtycker du till att tillåta att vi använder denna feedback utan begränsningar och efter eget gottfinnande, utan att behöva kompensera dig på något sätt.

Gratisprogramvara och Gratistjänster. Programvaran och tjänsterna kan omfatta (A) gratisversioner av Programvaran, inklusive (i) alla funktioner som ingick i en betald prenumeration som vi inte längre debiterar för eller som vi erbjuder dig kostnadsfritt och (ii) eventuella funktioner som vi ger dig som en provversion eller för utvärdering eller som märks som ”Förhandsversion”, ”Begränsad version”, ”Beta” eller något annat som beskrivs som försök, ej testad eller ej helt fungerande (”Gratisprogramvara”) och (B) tjänster som vi tillhandahåller dig utan kostnad och som kan ha en liknande märkning som Gratisprogramvaran samt kan vara ett försök, ej testad eller ej helt fungerande (”Gratistjänster”).

Betalda prenumerationer. Din rätt att använda programvaran eller tjänsterna är effektiv för den tid som anges i de dokument som medföljer dina köp (”Prenumerationsperiod”) och, om tillämpligt, varje efterföljande förnyelseperiod om den inte avslutas. Om de dokument som medföljer köpet inte anger hur länge du kan använda produkterna eller tjänsterna är din Prenumerationsperiod ett år från det datum då Programvaran eller Tjänsterna köptes. Förnyelse av Prenumerationsperioden innebär att du accepterar och godkänner den aktuella versionen av McAfees Licensavtal.

Gratisprogramvara och Gratistjänster. Rätten att använda McAfees Produkter eller tjänster gäller så länge som Gratisprogramvaran är installerad eller vi på något annat sätt gör Gratisprogramvaran eller Gratistjänsterna tillgängliga för dig och dessa omfattas av eventuella begränsningar i Transaktionshandlingarna, beroende på vad som är tillämpligt.

Förändringar i Avtalet.. McAfee kan behöva uppdatera eller ändra sina villkor med tiden. Om du har en betald prenumeration kommer alla nya villkor att gälla när prenumerationen förnyas. Om du inte godkänner de nya villkoren måste du avvisa ändringarna genom att stänga av automatisk förnyelse och avinstallera Programvaran samt sluta använda alla Programvaror eller Tjänster vid slutet av Prenumerationsperioden.

För Gratisprogramvara och Gratistjänster godkänner du ändring(ar) i detta Avtal genom att fortsätta att använda Gratisprogramvaran eller Gratistjänsten. Om du avvisar det uppdaterade Avtalet, sägs din licens att använda Gratisprogramvaran eller Gratistjänsterna upp och du måste sluta att använda Gratistjänsterna eller Gratisprogramvaran och avinstallera Gratisprogramvaran.

Uppsägning. Vi kan säga upp Avtalet om du bryter mot villkoren i Avtalet. Du kan avsluta rätten att använda programvaran innan den löper ut genom att permanent radera Programvaran och Tjänsterna från dina enheter och avbryta ditt konto hos oss. Vår Återbetalningspolicy innehåller information som hjälper dig att avgöra om du kan få återbetalning innan du raderar Programvaran och Tjänsterna. Om Avtalet löper ut eller sägs upp (i) mister du nyttjanderätten och åtkomsten till Programvaran och Tjänsterna, inklusive eventuellt lagringsutrymme online och säkerhetskopieringstjänster, (ii) måste du permanent radera Programvaran och Tjänsterna från dina enheter och (iii) vi kan också komma att säga upp eller stänga ditt konto. Vid uppsägningens- eller löptidens utgångsdatum följer vi vår standardpolicy för radering av information, text, filer, länkar, bilder eller annat material som du försett oss med (”Innehåll”) för lagring online eller säkerhetskopiering. Du ansvarar själv för att lagra eller säkerhetskopiera Innehållet på annan plats innan Avtalet löper ut eller sägs upp.

Sekretess. Information om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter via vår webbplats, produkter, tjänster och webbaserade mobila program finns i vår Sekretesspolicy

BETALNINGS- OCH SUPPORTVILLKOR

BETALNINGSGODKÄNNANDE.

DU SAMTYCKER TILL ATT VI ELLER VÅR AUKTORISERADE PARTNER DEBITERAR DITT BETALKORT ELLER ANNAN BETALNINGSMETOD SOM DU TILLHANDAHÅLLER FÖR ALLA BELOPP DU ÄR SKYLDIG OSS FÖR DITT KÖP, INKLUSIVE EVENTUELLA PRENUMERATIONSFÖRNYELSER. DU SAMTYCKER TILL ATT OMGÅENDE INFORMERA OSS OM EVENTUELLA ÄNDRINGAR I DITT KORTS KONTONUMMER ELLER UTGÅNGSDATUM ELLER ANDRA BETALNINGSUPPGIFTER. NÄR DET GÄLLER KREDIT- OCH DEBETKORT SAMTYCKER DU TILL ATT VI FÅR UPPDATERA SÅDANA UPPGIFTER MED UPPGIFTER SOM VI FÅR DIREKT ELLER INDIREKT AV DIN KORTUTFÄRDARE OCH DET RELEVANTA KORTNÄTVERKET SAMT ATT VI FÅR ANVÄNDA DE UPPDATERADE BETALNINGSUPPGIFTERNA FÖR ATT DEBITERA BELOPP SOM DU ÄR SKYLDIG OSS. VI FÖRBEHÅLLER OSS ÄVEN RÄTTEN ATT FÖRSÖKA TA BETALT IGEN VID MISSLYCKADE BETALNINGAR FÖR ATT SLUTFÖRA TRANSAKTIONER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ATT FÖRSÖKA TA BETALT IGEN VID MISSLYCKADE KORTBETALNINGAR MED UTÖKADE UTGÅNGSDATUM. HÄRIGENOM UTTRYCKER DU DITT SAMTYCKE TILL ATT VI DEBITERAR DITT KORT ELLER ANNAN BETALNINGSMETOD.

Automatisk förnyelse.

Du samtycker till att din betalade prenumeration förnyas automatiskt. Du ger oss eller vår auktoriserade partner tillstånd att debitera ditt registrerade kort eller annan registrerad betalningsmetod inom 30 dagar efter att prenumerationen har löpt ut, till det pris som gäller när prenumerationen förnyas. Prenumerationspriset för din automatiska förnyelse kan ändras. Din prenumerationsförnyelse är kontinuerlig och fortsätter tills du säger upp den. Om du vill ha ytterligare information eller säga upp din prenumeration eller ändra dina inställningar för automatisk förnyelse loggar du in på Mitt konto eller kontaktar Kundtjänsten. Innan din prenumerationsperiod löper ut skickar vi dig ett meddelande till e-postadressen i din kontoprofil och underrättar dig om den förestående förnyelsen. Observera att din automatiska förnyelse kan misslyckas om du använde en annan betalningsmetod än ett betalkort för att köpa din prenumeration. Om din Programvara och dina Tjänster har bytt namn, uppgraderats eller ersatts med ett nytt erbjudande med rimligen likvärdiga funktioner vid förnyelsedatumet kan vi efter eget gottfinnande automatiskt förnya prenumerationen med ersättningsprodukten. Du betalar dock aldrig mer än det rabatterade prenumerationspriset för ersättningsprodukten.

NÄR DU HAR KÖPT EN PRENUMERATION KAN DU KAN NÄR SOM HELST ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR AUTOMATISK FÖRNYELSE GENOM ATT GÅ TILL DITT ONLINEKONTO ELLER KONTAKTA KUNDTJÄNST. OM DU INTE VILL ATT PRENUMERATIONEN SKA FÖRNYAS AUTOMATISKT MÅSTE DU STÄNGA AV DEN AUTOMATISKA FÖRNYELSEN MER ÄN 30 DAGAR INNAN PRENUMERATIONSPERIODEN GÅR UT. OM DU INTE STÄNGER AV DEN AUTOMATISKA FÖRNYELSEN FORTSÄTTER DIN PRENUMERATION UNDER FÖRNYELSEPERIODEN ENLIGT AVTALET SOM GÄLLER VID TILLFÄLLET FÖR VARJE FÖRNYELSE OM DU INTE SÄGER UPP DEN (ELLER DEN SÄGS UPP AV OSS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL).

OM DU STÄNGER AV AUTOMATISK FÖRNYELSE UPPHÖR EVENTUELLA PREMIUMFUNKTIONER OCH/ELLER -TJÄNSTER SOM VI ENDAST ERBJUDER PRENUMERERANDE KUNDER SOM HAR REGISTRERAT SIG FÖR AUTOMATISK FÖRNYELSE OCH HAR BETALAT FÖR SIN PRENUMERATION.

Avbeställning. Med undantag för de fall som beskrivs i vår Återbetalningspolicy kommer du inte att få någon retroaktiv återbetalning eller proportionell beräkning av betalade avgifter baserat på avbeställningsdatumet om du avbeställer din prenumeration eller säger upp detta Avtal. Avbeställning av prenumerationen eller uppsägning av Avtalet stoppar framtida återkommande avgifter och du kommer att ha tillgång till den Programvara och de Tjänster du prenumererar på fram till slutet av den aktuella Prenumerationsperioden.

Återbetalning. Du hittar mer information om återbetalning för Programvara och Tjänster som du har köpt från McAfee i vår Återbetalningspolicy.

Datakostnader. Du ansvarar för alla data- och mobiloperatörskostnader som uppstår som en följd av din användning av Programvaran eller Tjänsterna, inklusive eventuella avgifter och böter för överskridandet av mobilprenumerationens begränsningar för samtalsminuter, datamängder och sms (både internationellt och inrikes).

Support och uppdateringar. Om din Programvara och dina Tjänster berättigar till teknisk support och du har en aktuell betald prenumeration får du teknisk support i enlighet med gällande standarderbjudanden för support. Inte alla Programvaror och Tjänster berättigar till teknisk support. Information om teknisk support och fler alternativ finns i dina transaktionshandlingar eller i tjänstevillkoren. Våra standarderbjudanden för support, policyer och förfaranden kan ändras då och då och kan variera beroende på land. Alla skyldigheter som vi eventuellt har för att stödja den tidigare versionen av Programvaran och Tjänsterna upphör när en uppgradering (modifiering eller ny version) eller annan uppdatering av Programvaran och Tjänsterna (”Uppdatering”) blir tillgänglig. Som ett led i vår strävan efter god kundservice och för att säkerställa att Programvaran använder alla de nya funktionerna ger detta Avtal oss tillåtelse att installera Uppdateringar och, på din begäran eller med ditt samtycke, ny Programvara automatiskt på dina enheter när den blir tillgänglig, i den mån att det är möjligt för oss att göra sådana installationer i bakgrunden. Vi kan även automatiskt förinstallera Programvaran, men aktiverar inte sådan Programvara utan din tillåtelse. Alla Uppdateringar och all teknisk support för Gratisprogramvara tillhandahålls på frivillig basis och kan när som helst upphöra.

Produkt- och Tjänstelivscykel. McAfee kan efter eget gottfinnande avbryta viss Programvara eller vissa Tjänster eller särskilda funktioner i Programvaran eller Tjänsterna. ”Försäljningens slut” avser det datum då vi inte längre gör en viss Programvara eller Tjänst tillgänglig för köp, förnyelse eller hämtning. Om en förlängd prenumerationsperiod upphör efter Försäljningens slut kan du inte förnya prenumerationen. Med ”Sista supportdatum” avses det datum då vi inte längre tillhandahåller automatiska korrigeringar, Uppdateringar eller teknisk support för viss Programvara eller vissa Tjänster.

VILLKOR SOM ÄR SPECIFIKA FÖR VISSA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Tjänster. Utöver det här Avtalet och tillämpliga transaktionshandlingar omfattas och regleras vissa Tjänster som du köper av oss av ytterligare tjänstevillkor, som finns på vår webbplats. Säkerhetstjänster måste uppdateras för att hantera nya hot, förbättra prestandan eller effektiviteten samt för andra affärsbehov. Du är införstådd med och samtycker till att vi kan ändra funktionerna och funktionaliteten hos Tjänsterna under Prenumerationsperioden. Sådana ändringar kommer inte väsentligen att minska Tjänsternas funktionalitet. Vissa enheter kan eventuellt inte ta emot Tjänsterna. För att ta emot Tjänsterna krävs en snabb internetuppkoppling och din enhet måste uppfylla tillämpliga Systemkrav.

Safe Family- och fleranvändarprodukter. Om du är vuxen, förälder eller målsman får du endast använda Programvaran eller Tjänsterna för att spåra och övervaka dina egna barn, barn som du är förmyndare för eller andra barn som du har lagenlig tillåtelse att spåra och övervaka. Du ansvarar för att inhämta behörighet från eventuell tredje part till vilken du utökar åtkomst till fleranvändarprogramvara eller -tjänster som spårar och övervakar.

Gratisprogramvara. Om Programvaran och Tjänsterna som du hämtat eller på annat sätt tagit emot är Gratisprogramvara ska detta avsnitt i Avtalet även tillämpas. I den händelse att något villkor i detta avsnitt strider mot andra villkor i detta Avtal äger detta avsnitt företräde över andra villkor med avseende på Gratisprogramvara, men endast i den utsträckning som erfordras för att undanröja motstridigheterna. All Gratisprogramvara tillhandahålls i ”befintligt skick", utan någon som helst (uttrycklig eller underförstådd) garanti, skadeståndsansvar, underhåll eller support, med undantag för de fall där konsumentlagstiftning förbjuder friskrivningar. Du är införstådd med att Gratisprogramvara kan innehålla buggar, fel och andra problem som kan orsaka systemfel, andra fel eller dataförluster. Du bekräftar att vi inte har lovat eller garanterat dig att Gratisprogramvara kommer att utges eller göras tillgänglig till någon i framtiden, att vi inte har någon uttryckt eller underförstådd skyldighet inför dig att utge eller lansera Gratisprogramvara och att vi inte äger någon skyldighet att lansera en produkt som liknar eller är kompatibel med Kostnadsfri programvara eller några som helst uppdateringar till Kostnadsfri programvara. Sammanfattningsvis är du införstådd med att all användning av Gratisprogramvara sker på egen risk.

Prenumeration ”För din (Enhets) livslängd”. McAfees prenumeration ”För din (Enhets) livslängd” kan användas på en Windows-dator eller mobil Android-enhet (”Din Enhet”) om den ingick när du köpte Din Enhet, eller på högst tre enheter om du har köpt McAfees prenumeration ”För din (Enhets) livslängd” separat. När den väl har installerats på Din Enhet kommer McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” att förbli aktiv under återstoden av Din Enhets användbara livslängd enligt branschstandard, och du har rätt till telefon- och webbaserad teknisk support på engelska under normala arbetstider under ett år samt webbaserad teknisk support på engelska för Din Enhets användbara livslängd enligt branschstandard (den användbara livslängden för en PC är som branschstandard 5–7 år, och 3 år för en surfplatta eller smartphone), förutsatt att det operativsystem som för tillfället är installerat på Din Enhet inte är mer än två versioner äldre än den senaste versionen (t.ex. ”Windows 10.x” eller ”Android 4.x”). McAfee-prenumerationen ”För din (Enhets) livslängd” kan inte överlåtas eller överföras till en annan person, PC eller enhet under några som helst omständigheter. Om du säljer eller på annat sätt överlåter Din Enhet till en annan person innan Din Enhets användbara livslängd har löpt ut blir din McAfee-prenumeration ”För din (Enhets) livslängd” ogiltig och sägs upp, och den efterföljande ägaren till Din Enhet har inte rätt att installera, använda eller inneha McAfee-prenumerationen ”För din (Enhets) livslängd”. Alla försök att överlåta, flytta eller ominstallera McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” på en annan PC eller enhet, eller att installera prenumerationen på fler än den ursprungliga PC:n eller enheten, eller de ursprungliga tre PC:arna eller enheterna, leder till att din rätt att installera, använda eller inneha McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” sägs upp. För att förbli uppdaterad och få support måste du periodvis uppdatera din McAfee-programvara ”För Din (Enhets) livslängd” och uppgradera till den senaste versionen på samma McAfee-produktnivå. Om du vid något tillfälle beslutar dig för att uppgradera till en annan produkt än McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” kommer den produktuppgraderingen att (1) kräva betalning av den tillämpliga avgiften för produkten, (2) INTE vara en licens ”för Din (Enhets) livslängd” och (3) din prenumeration på och licens för McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” kommer automatiskt att sägas upp utan meddelande eller återbetalning av pengar som redan har betalats.

Tjänster för undanröjande av virus, TechMaster-tjänster eller löfte om virusskydd. Om din prenumeration omfattar en tjänst för undanröjande av virus, en TechMaster-tjänst eller är berättigad till vår Virus Protection Pledge eller en liknande tjänst där vi eller någon av våra partner får tillgång till din enhet för att försöka undanröja skadlig programvara eller utföra andra angivna tjänster kan ytterligare villkor gälla i enlighet med vad som kan stå i dina Transaktionshandlingar och i tjänstevillkoren som finns på vår webbplats. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att utföra Tjänsterna för undanröjande av skadlig programvara. Du förstår och samtycker till att inte all skadlig programvara kan undanröjas med hjälp av Tjänsterna och vi garanterar inte att vi kan undanröja all skadlig programvara från din(a) enhet(er). I den utsträckning som detta är tillåtet enligt lagstiftning ansvarar vi inte för förlust eller återställande av data, programvara eller förlust av användning av system eller nätverk som uppstår på grund av Tjänsterna eller någon handling eller försummelse, inklusive vårdslöshet, av oss eller våra representanter. Om vi arbetar tillsammans med dig gällande lösenord eller andra åtkomstkontrollproblem rekommenderar vi starkt att du återställer sådana lösenord direkt efter att Tjänsterna har slutförts. Du samtycker till att du är en lagenlig licensinnehavare av Programvaran på din enhet och att din internetanvändning sker helt på din egen risk. Genom att välja att ta emot Tjänsterna bekräftar du att du (i) har fullständig åtkomst till din maskinvara och programvara som du köper Tjänsten för och (ii) har säkerhetskopierat eventuell programvara eller alla data på maskinvaran som kan påverkas av Tjänsterna på separata media. Virus Protection Pledge kräver aktiv registrering för vår tjänst för automatisk förnyelse och omfattas av ytterligare villkor och begränsningar som finns på vår webbplats.

Lösenordshantering. Du ansvarar för att ditt lösenord förvaras på ett säkert sätt och alla aspekter kring att hålla ditt konto säkert. Utan ditt huvudlösenord och din krypteringsnyckel till kontot går det inte att komma åt dina data, så förvara dem på ett säkert ställe. Du är ensam ansvarig för all aktivitet som äger rum under ditt användarnamn, även om någon annan skulle använda ditt konto. Om någon obehörig använder eller går in på ditt konto måste du underrätta oss omedelbart. Vi ansvarar inte för eventuella förluster till följd av obehörigas användning eller intrång på ditt konto, däremot kan du komma att hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer hos oss eller andra på grund av denna användning. VI HAR INTE TILLGÅNG TILL NÅGRA HUVUDLÖSENORD OCH KAN INTE ÅTERSTÄLLA DINA KRYPTERADE DATA OM DU GLÖMMER BORT HUVUDLÖSENORDET TILL NÅGON LÖSENORDSHANTERINGSFUNKTION ELLER PROGRAMVARA. Vi erbjuder både gratisversioner och premiumversioner av vår Programvara för lösenordshantering. Gratisversionerna har en begränsning för hur många unika konton (t.ex. inloggning på webbplats eller i program) som får lagras. Premiumversionen av Programvaran kan hämtas utan kostnad i samband med ett kampanjerbjudande, men du kommer inte längre att kunna lägga till fler unika konton (utöver högsta tillåtna antalet konton i gratisversionen) när kampanjperioden är slut. Om du hämtar valfri Programvara för lösenordshantering från McAfee är hämtningen föremål för en prenumerationsavgift som publiceras i samband med hämtningen och omfattas även av övriga villkor i Avtalet.

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor är en Programvara (med motsvarande webbplats) som ger användarna information som vägleder dem i fråga om vissa risker som kan uppstå i samband med en webbplats. Programvaran WebAdvisor visar färgkodade symboler bredvid länkarna i de populäraste sökmotorerna, och de tillhörande webbplatserna ger mer information om de olika faktorer som kan påverka webbplatsklassificeringen. Klassificeringarna görs huvudsakligen med hjälp av automatiserade metoder. Det är omöjligt för WebAdvisor-programmet att identifiera och undersöka varje liten del av webbplatsens utformning eller att gissa sig till webbplatsägarens avsikter. En del webbplatser från tredje part kan innehålla material som du finner olämpligt eller anstötligt, men vi styr inte över innehållet på tredje parts webbplatser och kan heller inte ta något ansvar för dem. WEBBPLATSKLASSIFICERINGARNA ÄR INTE AVSEDDA SOM NÅGON GARANTI FÖR EN WEBBPLATS SPECIELLA TILLÄMPNINGAR ELLER TILLFÖRLITLIGHET, OCH UTGÖR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ETT GODKÄNNANDE FRÅN OSS AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL, ÄMNE, KVALITET ELLER ANVÄNDBARHET.

Övervakning av Tjänstesessioner. Vi och våra partner kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och spela in Tjänstesessioner, inklusive telefonsamtal och onlinesessioner, i syfte att förbättra vår kundservice, för internutbildning och för intern marknadsundersökning. Du ger oss härmed tillåtelse att övervaka och spela in Tjänsterna samt att använda eller avslöja information som krävs eller är lämplig för att uppfylla lagar, bestämmelser eller andra begäranden från myndigheter, för att tillhandahålla Tjänsterna till dig eller andra användare samt för att utöka de typer av Tjänster vi kan komma att tillhandahålla i framtiden.

McAfees hemgenomsökning. I vissa av våra produkter finns funktionen McAfees hemgenomsökning. Den läser av alla enheter som är anslutna till ditt trådlösa hemnätverk för att hitta enheter som kan ha bristfällig säkerhet, och varna dig. Avläsningarna sker med jämna mellanrum för att kunna upptäcka nya enheter som kan utgöra en säkerhetsrisk. Du måste bekräfta att du vill använda funktionen för att den ska aktiveras. Om du väljer att aktivera funktionen kan du när som helst avaktivera den genom att följa de anvisningar du fick via produkten när du aktiverade funktionen. Genom att välja att använda funktionen bekräftar du för oss att du är ansluten till ditt trådlösa hemnätverk och att du har tillsånd att godkänna att McAfee läser av alla enheter som ansluter till ditt trådlösa hemnätverk i syfte att hitta enheter med dålig säkerhet och att ägare till alla enheter som ansluts till nätverket är införstådda med att McAfees hemgenomsökning samlar in data från alla anslutna enheter för att identifiera enheter med dålig säkerhet och att du inte kommer att ge ut lösenordet till ditt trådlösa hemnätverk till personer som inte vill att McAfees hemgenomsökning ska läsa av deras enheter.

VILLKOR SOM ÄR SPECIFIKA FÖR IDENTITETSÖVERVAKNINGSTJÄNSTER.

McAfee® Skydd mot identitetsstöld

Dessa villkor gäller endast om du har registrerat dig för, har rätt till eller använder identitetsskyddstjänster från oss eller en av våra betrodda samarbetspartner (dessa Tjänster kallas ibland för ”Identity Protection-tjänster”).  Din rätt enligt dessa Tjänster kan specificeras i de dokument som medföljer köpet eller registreringen och de ytterligare produktvillkor som gäller och är tillgängliga på vår webbplats.

Vissa av funktionerna för Identity Protection-tjänsterna är endast tillgängliga för boende i USA som innehar ett giltigt socialförsäkringsnummer (social security number). En fullständig lista över kvalificeringskrav finns här. När du registrerar dig för Tjänsterna ber vi dig om följande typer av uppgifter: (i) kontaktuppgifter (såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress), (ii) identitetsrelaterade uppgifter (såsom födelsedatum, körkortsnummer och socialförsäkringsnummer) och (iii) uppgifter som behövs för att bekräfta din identitet och ekonomisk information (såsom kreditkortsnummer). De här uppgifterna krävs för att bekräfta din identitet, debitera överenskomna avgifter för våra Tjänster och fullfölja vår skyldighet att tillhandahålla dig våra Tjänster, inklusive övervakning av din identitet och kommunikation med tredje parter i den mån som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna, såsom till exempel företag som arbetar med identitetskontroller, externa tjänsteleverantörer, externa dataleverantörer, kreditupplysningsföretag, betalningsverifieringsföretag, brottsbekämpande organ eller andra enheter. McAfees Sekretesspolicy redogör för hur vi (eller andra som agerar för vår räkning) samlar in, använder och delar uppgifter om dig i samband med din användning av Identity Protection-tjänsterna och du ansvarar för att granska vår Sekretesspolicy innan du samtycker till detta Licensavtal eller använder våra Tjänster.

Du förstår att du genom att godkänna Avtalet och använda våra Identity Protection-tjänster ger oss och våra medarbetare, agenter, dotterbolag, samarbetspartner, underleverantörer, externa tjänsteleverantörer och dataleverantörer och alla andra kreditupplysningsföretag enligt amerikanska Fair Credit Reporting Act (FCRA), med ändringar, inklusive Experian, TransUnion, Equifax och samarbetspartners, skriftliga instruktioner (enligt beskrivningen i dessa villkor), samtycke och behörighet att få tillgång till och använda kreditupplysningar, inklusive kreditrapporter, om dig (eller om eventuella barn som du har registrerat, om tillämpligt) från alla nationella kreditupplysningsföretag och att utbyta information om dig med externa dataleverantörer och alla sådana kreditupplysningsföretag för att kontrollera och övervaka din identitet och tillhandahålla dig Identity Protection-tjänster.

Fair Credit Reporting Act i USA. Fair Credit Reporting Act (FCRA) gör det möjligt för dig att erhålla alla uppgifter ett kreditupplysningsföretag har samlat in om dig vid tidpunkten för förfrågan. Fullständigt utlämnande av alla uppgifter i din akt hos ett kreditupplysningsföretag måste erhållas direkt från detta kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningarna som tillhandahålls av eller begärs från McAfee Identity Protection är inte avsedda att likställas med utlämnande av uppgifter av ett kreditupplysningsföretag enligt FCRA eller liknande lagar.

Under FCRA har du rätt att erhålla ett kostnadsfritt årligt utdrag av din kreditrapport från varje nationellt kreditupplysningsföretag. Du kan begära din kostnadsfria årliga rapport under FCRA på www.annualcreditreport.com.

Du har även rätt att erhålla en kostnadsfri kopia av din kreditrapport från ett kreditupplysningsföretag om:

Du har nekats eller på annat sätt fått kännedom om en negativ åtgärd med avseende på konsument-, försäkrings- eller anställningsrelaterad eller myndighetsreglerad licens eller annan myndighetsreglerad förmån under de senaste 60 dagarna utifrån uppgifter i en kreditupplysning från ett sådant företag.

Du har nekats att hyra ett hus eller en lägenhet eller har ombetts betala en högre deposition än vanligt under de senaste 60 dagarna utifrån uppgifter i en kreditupplysning från ett sådant företag.

Du skriftligen intygar att du är arbetslös och avser att söka arbete under 60-dagarsperioden som börjar det datum då du intygade detta.

Du intygar skriftligen att du tar emot socialbidrag.

Du intygar skriftligen att du har anledning att tro att dina uppgifter hos ett sådant kreditupplysningsföretag innehåller felaktigheter på grund av bedrägeri.

Om du är bosatt i Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey eller Vermont har du dessutom rätt att erhålla en kostnadsfri kopia av din kreditupplysning en gång om året och om du är bosatt i Georgia har du rätt att erhålla en kostnadsfri kopia av din kreditupplysning två gånger om året. Kreditupplysningsföretag måste enligt lag ge dig som är bosatt i Illinois en kopia av din kreditupplysning på begäran. Detta ska ske kostnadsfritt eller till en låg avgift. I övriga fall får kreditupplysningsföretag ta ut en rimlig avgift för att tillhandahålla dig en kopia av din kreditupplysning.

Fair Consumer Reporting Act fastslår att du kan bestrida felaktiga eller ofullständiga uppgifter i din kreditupplysning. DU BEHÖVER INTE KÖPA DIN KREDITUPPLYSNING FRÅN NÅGOT AV KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAGEN FÖR ATT KUNNA BESTRIDA FELAKTIGA ELLER OFULLSTÄNDIGA UPPGIFTER I DIN KREDITUPPLYSNING ELLER FÅ EN KOPIA AV DIN KREDITUPPLYSNING FRÅN EQUIFAX, EXPERIAN ELLER TRANSUNION, DE TRE NATIONELLA KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAGEN I USA ELLER FRÅN ANDRA KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAG.

Det kan hända att Equifax, Experian och/eller TransUnion har policyer för att tillhandahålla en kostnadsfri kopia av kreditupplysningen under andra förhållanden än de som beskrivs ovan. Om du vill kontakta Equifax, Experian eller TransUnion för att erhålla en kopia av din kreditupplysning direkt från företaget eller om du vill bestrida uppgifter i en kreditupplysning från Equifax, Experian eller TransUnion, kontaktar du företagen enligt följande:

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

Equifax: 1-800-685-1111

Transunion: 1-800-916-8800

Klicka härför en fullständig sammanfattning av dina rättigheter under FCRA.

Ytterligare ansvarsfriskrivningar för garantier och ansvarsbegränsningar. Nedan finns ytterligare garantier och ansvarsbegränsningar gällande våra Identity Protection-tjänster:

INGA RÅD ELLER UPPGIFTER, VARE SIG DE ÄR MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, SOM DU HAR FÅTT FRÅN OSS ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER SKA UTGÖRA EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN HAR ANGETTS I AVTALET. IDENTITY PROTECTION-TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DE ÄR TILLGÄNGLIGA. MCAFEE, LLC OCH DESS EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VAD GÄLLER TJÄNSTERNA OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DETTA. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE GER MCAFEE, LLC OCH DESS EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH EXTERNA DATALEVERANTÖRER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM IDENTITY PROTECTION-TJÄNSTERNAS RIKTIGHET, LÄGLIGHET, KOMPLETTHET, AKTUALITET, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ÄR INTE ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM HELT ELLER DELVIS UPPKOMMER AV ATT IDENTITY PROTECTION-TJÄNSTERNA ELLER UPPGIFTER I DESSA ANVÄNDS.

Vi är inte en organisation med syfte att förbättra kreditvärdigheten eller en liknande reglerad organisation under andra tillämpliga lagar och tillhandahåller inte rådgivning för förbättring av kreditvärdigheten.

Våra tjänster för kreditövervakning övervakar endast kreditupplysningar för den betalande kunden och övervakar, jämför eller korsrefererar inte kreditupplysningar för den betalande kundens mot andra kreditupplysningar från tillämpliga kreditupplysningsföretag.

Vi övervakar inte alla transaktioner hos alla företag.

Kreditpoäng, kreditupplysningar och kreditövervakning kan kräva en ytterligare kontrollprocess och kredittjänsterna utförs inte innan denna process är klar. En reducerad avgift debiteras för tjänsterna tills du har bekräftat din identitet.

Kreditpoängen enligt VantageScore är VantageScore 3.0-poäng baserade på data från Equifax, Experian respektive TransUnion. Tredje parter kan använda en annan VantageScore eller en annan typ av kreditbetyg för att bedöma din kreditvärdighet.

Det kan ta flera dagar innan Experians och TransUnions kreditövervakning börjar för tjänsterna McAfee® Identity Theft ProtectionPlus och Premium.

Du försäkrar och garanterar att du kommer att använda Identity Protection-tjänsterna (och alla upplysningar däri) för att skydda dig mot eller förhindra faktiska bedrägerier, obehöriga transaktioner, yrkanden eller annat ansvar, och inte i andra syften.

Vi ansvarar inte för förseningar eller uteblivna funktioner som orsakas av orsaker som vi inte skäligen kan råda över.

En gratisprenumeration på Identity Protection-tjänster är giltig i ett år från och med teckningsdatumet.

Övervakningstjänster för den mörka webben

Vi erbjuder också övervakningstjänster för den mörka webben utanför McAfee®-skyddet mot identitetsstöld som beskrivs ovan. Vår övervakningstjänst för den mörka webben söker igenom data på den mörka webben som vi får tillgång till och varnar dig om de personuppgifter du har valt att övervaka har hittats på den mörka webben. Den mörka webben är en del av internet som är dold för vanliga sökmotorer och som kan användas av it-brottslingar för att begå identitetsstölder. Vi övervakar de personuppgifter som du väljer att ge oss genom att använda vissa äganderättsskyddade informationskällor som ägs av eller licensierats till oss. Om vi upptäcker att de personuppgifter du har valt att övervaka har äventyrats får du en varning. Varningar kan skickas på olika sätt, bland annat aviseringar i produkter, per e-post till en adress som du tillhandahåller eller, om detta är tillgängligt och du väljer detta alternativ, via ett SMS till ett telefonnummer som du tillhandahåller. Genom att använda tjänsten förstår och samtycker du till följande ytterligare villkor:

 • Vi kan inte ta bort din läckta information från den mörka webben.
 • Du ansvarar för att granska varningarna och vidta rekommenderade åtgärder för att skydda dig mot ytterligare missbruk av dina uppgifter.
 • Våra datakällor uppdateras kontinuerligt, men vi garanterar inte att de innehåller alla förekomster där din personliga information har äventyrats och vi hävdar inte att vår tjänst kan förhindra att ett tredjepartsföretag till en början gör intrång i din information.
 • Vi tillhandahåller varningar utifrån de data från den mörka webben som vi har tillgång till. Vi tillhandahåller denna information i befintligt skick och garanterar inte att den är korrekt.
 • Vi kan bara övervaka den information som du har valt att ge oss i övervakningssyfte.
 • Du ansvarar för att tillhandahålla korrekta personuppgifter för övervakning.
 • Du ansvarar för att hålla din kontaktinformation uppdaterad för att få varningar.
 • Om du väljer att få varningar via SMS kan standardtaxa för meddelanden tillämpas inklusive, i förekommande fall, roamingavgifter. Du ansvarar för alla SMS- och dataabonnemangsavgifter som din mobiloperatör debiterar.

BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN

För alla kunder utanför Europeiska unionen.

Avtal om tvistlösning genom skiljeförfarande. Med avseende på domstolsalternativet nedan ska alla anspråk, tvister eller kontroverser av något slag, oberoende av typ av yrkande eller juridisk teori eller gottgörelse (”Yrkanden”) som riktas från dig eller oss till den andra parten gällande Avtalet, Programvaran eller Tjänster som vi tillhandahåller på endera partens initiativ lösas genom konfidentiellt, bindande skiljeförfarande. Detta avtal om skiljeförfarande inbegriper även: (i) Yrkanden gällande tillämpandet eller tolkningen av något av dessa villkor för skiljeförfarande, (ii) Yrkanden från dig samt Yrkanden som görs å dina vägnar eller har samband med dig, till exempel från en anställd, representant, agent, föregångare, efterträdare, arvtagare, förvärvare eller konkursförvaltare, (iii) Yrkanden som gäller oss direkt och/eller vårt moderbolag, filialer, dotterbolag, efterträdare, förvärvare, anställda och agenter och (iv) Yrkanden som kunde ha anförts som en del av en grupptalan, med privat ombud eller annan representanttalan där det uttryckligen överenskoms och samtycks till att förhandlingen av sådana yrkanden måste ske individuellt (ej i grupp och ej med representant) och att skiljedomaren endast kan ge ersättning individuellt (ej i grupp och ej med representant). DU OCH VI KOMMER GEMENSAMT ÖVERENS OM ATT AVSTÅ FRÅN GRUPPTALAN, ALLMÄN TALAN MED PRIVAT OMBUD ELLER ANNAN REPRESENTANTTALAN I FORM AV ETT SKILJEFÖRFARANDE. SÅDANA YRKANDEN FÅR HELLER INTE FRAMSTÄLLAS I DOMSTOL. GENOM ATT GODKÄNNA DETTA AVTAL OM TVISTLÖSNING GENOM SKILJEFÖRFARANDE AVSTÅR DU OCH VI FRÅN RÄTTEN ATT INLEDA ELLER DELTA I GRUPPTALAN, REPRESENTANTTALAN, ALLMÄN TALAN MED PRIVAT OMBUD ELLER GRUPPSKILJEFÖRFARANDE AVSEENDE NÅGOT OMRÅDE SOM OMFATTAS AV DENNA SKILJEKLAUSUL.

Meddelande om tvist. Den part som söker skiljedom måste först underrätta den andra parten skriftligen minst 60 dagar innan skiljeförfarandet inleds. Meddelande ska skickas till McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, USA, Attention: Legal Department. Meddelandet måste innehålla ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter samt bakgrund till tvisten och yrkande. Under en period av 60 dagar från poststämplat datum på Meddelande om tvist görs rimliga försök att lösa tvisten genom informella förhandlingar mellan dig och oss. Efter 60 dagar är du eller vi fria att inleda ett skiljeförfarande. Utan hinder av dessa skyldigheter måste alla krav på skiljedomsförfarande göras av dig eller oss inom de begränsningar som gäller för de krav som skiljedomsförfarandet avser.  Dessa aviseringsförpliktelser ändrar inte de begränsningar som gäller för eventuella krav på anspråk.

Administration av skiljeförfarandet. Om en tvist inte kan lösas genom informella förhandlingar kommer alla yrkanden, tvister eller kontroverser uteslutande, på begäran av endera part, att lösas genom bindande skiljeförfarande i enlighet med Federal Arbitration Act (”FAA”). Delstatlig lag kan ej tillämpas på detta förfarande. Med avseende på domstolsalternativet nedan AVSÄGER DU OCH VI OSS RÄTTEN ATT DRIVA MÅL I DOMSTOL (ELLER DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER LIKNANDE) INFÖR EN DOMARE ELLER JURY. Alla tvister kommer istället lösas konfidentiellt på individuell basis inför en neutral skiljedomare. Skiljedomaren ska antingen vara en jurist med minst tio års erfarenhet eller en före detta domare som väljs ut i enlighet med riktlinjerna i AAA. Skiljedomaren är bunden av villkoren i Avtalet och skiljeförfarandet kommer dessutom att drivas i enlighet med Commercial Arbitration Rules eller Consumer Arbitration Rules som fastställts av AAA och modifierats genom det här Avtalet (”Skiljedomsregler”). Om du vill veta mer kan du besöka adr.org eller ringa 1-800-778-7879. För alla yrkanden och motyrkanden som överstiger 25 000 USD kommer skiljedomaren att utfärda ett skriftligt beslut med ett resonemang som förklarar de viktigaste rön och slutsatser som en eventuell skiljedom är baserad på. Alla förhandlingar gällande skiljeförfarandet kommer att hållas på engelska och det amerikanska regelverket FAA ska styra tolkningen, tillämpningen och förhandlingarna i enlighet med klausulen om bindande skiljeförfarande i det här Avtalet. Skiljedomen kommer att vara konfidentiell och får endast röjas i de fall det erfordras för att fastslå domen eller om lagen kräver så. Du och vi samtycker vidare till att en dom kan meddelas gällande skiljedomen av alla behöriga domstolar. Skiljedomen fastställer endast parternas rättigheter och skyldigheter i det specifika fall skiljeförfarandet behandlar och kommer att inte ha någon betydelse för eventuella andra tvister.

Kostnader. Parten som tar initiativet till skiljeförfarandet betalar registreringsavgiften. Om du tagit initiativet till skiljeförfarandet och om skiljedomare dömer till din fördel, kommer vi att ersätta dig med ett belopp som motsvarar registreringsavgiften. Om det blir en förhandling betalar vi avgifterna och kostnaderna för den första dagen. Alla övriga avgifter och kostnader fördelas i enlighet med gällande skiljedomsregler. Vi kan dock godta att betala ut ett förskott eller betala registreringsavgiften eller andra avgifter åt dig om skiljedomaren gör bedömningen att du inte kan betala, eller om du ber oss om detta och vi anser att det finns goda skäl för att tillmötesgå din begäran. Parterna bär själva sina kostnader för advokater, sakkunnigvittnen och andra vittnen samt andra utgifter, oavsett vilken part som vinner. Dock kan den ena parten begära att den andra parten kompenserar dem för någon del eller samtliga kostnader om skiljedomaren med stöd av tillämplig lag finner detta lämpligt.

Domstolsalternativ.  Om du är en enskild konsument kan du välja att stämma oss i din lokala domstol eller i Santa Clara County, Kalifornien, om du uppfyller domstolarnas krav.

Rätten att vidta bevarande provisoriska åtgärder för McAfee. Inget häri anses begränsa vår rätt att vidta egna korrigerande åtgärder, uppfylla krav under pågående rättsprocess eller vidta interimistiska åtgärder, såsom att i behörig domstol ansöka om förbudsföreläggande, beslag eller utmätning. Vi kan dock välja att söka skiljeförfarande för en tvist relaterad till sådana intermistiska åtgärder.

Konflikt mellan villkor. Om konflikt skulle uppstå mellan detta avtal om skiljeförfarande och någon annan skiljedomsregel ska detta avtal äga företräde. Om någon del av detta avtal om skiljeförfarande bedöms vara ogiltig eller omöjlig att verkställa äger resten av skiljedomsreglerna fortsatt giltighet. Särskilda omständigheter kan dock gälla: (a) om förbudet mot gruppskiljeförfarande bedöms vara ogiltigt blir hela avtalet om skiljeförfarande ogiltigt, men (b) om förbudet mot representanttalan i form av allmän talan med privat ombud bedöms vara ogiltigt blir endast delarna i avtalet om just sådana yrkanden ogiltiga medan resten av avtalet äger fortsatt giltighet. Avtalet om skiljeförfarande fortsätter att gälla också efter att det här Avtalet har upphört att gälla. Om konflikt skulle uppstå mellan detta avtal om skiljeförfarande och någon annan skiljedomsregel äger detta avtal företräde.

AVSÄGELSE AV JURYRÄTTEGÅNG. OM ETT YRKANDE AV NÅGOT SKÄL AVGÖRS I DOMSTOL ISTÄLLET FÖR GENOM SKILJEFÖRFARANDE SAMTYCKER DU OCH VI TILL ATT INGEN JURYRÄTTEGÅNG KOMMER ATT GENOMFÖRAS. DU OCH VI FRÅNSÄGER OSS OVILLKORLIGEN ALL RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG I NÅGON SOM HELST TVIST SOM PÅ NÅGOT VIS HAR SAMBAND MED ELLER UPPSTÅR TILL FÖLJD AV AVTALET, PRODUKTER OCH TJÄNSTER.   VID EN EVENTUELL RÄTTSTVIST KAN DENNA PARAGRAF KOMMA ATT INGES FÖR ATT VISA PÅ SKRIFTLIGT SAMTYCKE TILL RÄTTEGÅNG AV DOMSTOLEN. Denna paragraf innebär inte att Avtal om tvistlösning genom skiljeförfarande är ogiltigt.

För kunder i Europeiska unionen – Tvistlösning på nätet och alternativ tvistlösning. Vi måste enligt lag tillhandahålla en länk från vår webbplats till EU:s plattform för tvistlösning på nätet: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Vi måste inte använda alternativ tvistlösning om du har ett klagomål på oss. Om du har ett klagomål som vi inte kan lösa med hjälp av våra interna procedurer för klagomålshantering kommer vi att kontakta dig via post eller e-post om huruvida vi är beredda att använda alternativ tvistlösning. Du kan kontakta oss via vår webbplats.

ALLMÄNNA JURIDISKA VILLKOR

Tillämplig lagstiftning. Med undantag för vad som anges i avsnittet om Lokal lagstiftning nedan är Avtalet, all användning av Programvaran och Tjänsterna, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade lagstiftningen i delstaten New York utan hänsyn till bestämmelser om lagval. Alla villkor för skiljeförfarande är undantagna och styrs istället av FAA:s principer. Om lagarna i delstaten New York av någon anledning inte kan tillämpas omfattas – med undantag för vad som anges i avsnittet Lokal lagstiftning nedan – Avtalet, all användning av Programvaran och Tjänsterna, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) av lagstiftningen i delstaten Delaware utan hänsyn till bestämmelser om lagval. Alla villkor för skiljeförfarande är undantagna och styrs istället av FAA:s principer. Förenta Nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor och den amerikanska lagen Uniform Computer Information Transactions Act gäller inte för Programvaran eller Tjänsterna.

Dataattacker. Du är införstådd med att vissa säkerhetsöverträdelser involverar dataattacker. Det finns till exempel virus och annan skadlig programvara som (i) raderar eller förstör dina data (ibland enskilda filer men ibland till och med en hel disk genom att skada en masterstartpost eller ett annat viktigt element), (ii) ändrar dina filer (till exempel parasitprogramvara som fästs vid en fil och ändrar filen och aktiverar sin egen körning och/eller spridning) och (iii) krypteringsfiler på din enhet (t.ex. ransomware som använder asymmetrisk kryptering). Det bästa sättet att skydda dig mot den här typen av attacker är att ofta säkerhetskopiera dina data till en annan enhet eller plats. På så sätt har du en kopia på data som den attackerande programvaran har raderat, ändrat eller förstört. Även om vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att undanröja den attackerande skadliga programvaran eller viruset är det ditt eget ansvar att säkerhetskopiera alla data och alla filer på din enhet så att de kan återställas vid attack på dina data. Utan sådan säkerhetskopiering kanske det inte är möjligt att återställa raderade, förstörda eller ändrade data. Vi ansvarar inte för förlust av eller återställande av data eller filer eller förlust av system eller nätverk som uppstår på grund av dataattacker.

Begränsad garanti. I 30 dagar efter inköpsdatumet (”Garantiperiod”) garanterar vi att betalversioner av Programvaran som licensieras under det här Avtalet (inklusive uppdateringar som tillhandahålls under Garantiperioden, dock inte för uppdateringar efter att Garantiperioden har löpt ut) huvudsakligen kommer att fungera i enlighet med dokumentationen som tillhandahölls med Programvaran vid inköpstillfället och att alla fysiska medier (t.ex. CD-ROM-skivor, dock ej enheter som tillverkas av andra företag) som innehåller Programvaran och som levereras till dig kommer att vara fria från brister i material och utförande. Vi garanterar inte att en viss mobil enhet eller dator kommer att vara kompatibel med eller fungera tillsammans med Programvaran eller Tjänsten, och vi garanterar eller godtar heller ingen ansvarsskyldighet för funktionaliteten hos din personliga utrustning som används för att komma åt Programvaran eller Tjänsten. Din enda gottgörelse, och vår och våra leverantörers enda ansvarsskyldighet, i händelse av brott mot den begränsade garantin är att vi, efter eget gottfinnande, återbetalar dig beloppet som du betalat för licensen, ersätter det felaktiga mediet som innehåller Programvaran, utför Tjänsten på nytt eller tillhandahåller en alternativ ersättning i enlighet med lokal konsumentlagstiftning i din jurisdiktion. Dessa ersättningar är eventuellt inte tillgängliga i vissa länder i den utsträckning att vi omfattas av begränsningar enligt tillämpliga lagar och bestämmelser för exportkontroll. Om det fysiska mediet är felaktigt ska du på egen bekostnad returnera det till inköpsstället och tillhandahålla en kopia av ditt kvitto. Eventuella utbytesmedier omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga Garantiperioden.

ANSVARSFRISKRIVNING. GARANTIERNA OVAN ÄR DINA ENDA GARANTIER. DE ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, PRESTANDA, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. MED UNDANTAG AV DEN BEGRÄNSADE GARANTIN I DETTA AVSNITT TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK. DU ANSVARAR FÖR ATT VÄLJA PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER SOM MOTSVARAR DINA TILLTÄNKTA MÅLSÄTTNINGAR, FÖR ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTEN OCH FÖR RESULTATEN DU FÅR. VI GARANTERAR INTE PROGRAMVARANS ELLER TJÄNSTENS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA. VI GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARANS ELLER TJÄNSTERNAS DRIFT KOMMER ATT VARA FELSÄKER, AVBROTTSFRI ELLER FELFRI, ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTEN KOMMER ATT SKYDDA MOT ALLA MÖJLIGA SÄKERHETSHOT (INKLUSIVE AVSIKTLIGT MISSBRUK AV TREDJE PART) ELLER ATT INGA BRISTER ELLER FEL I PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPSTÅ PÅ GRUND AV VIRUS, INFEKTIONER, MASKAR ELLER LIKNANDE SKADLIG KOD SOM INTE HÄRSTAMMAR FRÅN OSS ELLER HAR UTVECKLATS AV OSS, ELLER ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT MOTSVARA DINA BEHOV. VI ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA DRIFTSTOPP ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN, FÖR EVENTUELLA FÖRSVUNNA ELLER STULNA DATA ELLER SYSTEM ELLER FÖR NÅGON ANNAN TYP AV SKADA SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER HÖR SAMMAN MED NÅGRA HANDLINGAR ELLER INTRÅNG.

Högriskaktiviteter. Programvaran och Tjänsterna är inte feltoleranta och inte utformade eller avsedda för högriskaktiviteter såsom användning i farliga miljöer som kräver felsäker prestanda, däribland användning i kraftverk, för kommunikationssystem för flygtrafik, vapensystem, livsuppehållande maskiner eller någon annan användning där ett fel i Programvaran eller Tjänsterna direkt kan leda till död, personskador eller allvarliga fysiska skador eller egendomsskador. Vi frånsäger oss uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för högriskaktiviteter.

Ansvarsbegränsning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR VI ELLER VÅRA LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER ANDRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV TJÄNSTER SKADESTÅNDSSKYLDIGA INFÖR DIG FÖR (I) INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, (II) STÖLD AV PERSONIDENTIFIERANDE UPPGIFTER ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE PROGRAMVAROR ELLER TJÄNSTER OCH (III) SKADOR FRÅN FÖRLORADE INKOMSTER, FÖRLORAD GOODWILL, FÖRLORADE PERSONALLÖNER, DRIFTSTOPP, DATORFEL ELLER DATORKRÅNGEL, FÖRLORADE DATA ELLER FÖRSUMMELSE I NÅGON FORM ELLER FÖR NÅGON ANNAN INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅR, VÅRA SAMARBETSPARTNERS, LEVERANTÖRERS, LICENSGIVARES ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRERS TOTALA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET INFÖR DIG FÖR DIREKTA SKADOR ENLIGT AVTALET ÖVERSKRIDA PRISET SOM DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN I FRÅGA, ELLER 100 USD (ELLER MOTSVARANDE BELOPP I NATIONELL VALUTA) OM DU ANVÄNDE GRATISPROGRAMVARA. Du samtycker till den begränsade skadeståndsskyldigheten i detta avsnitt och godkänner att den avgift som tas ut för Programvaran skulle vara högre utan ditt samtycke till denna bestämmelse. Inget i det här Avtalet begränsar eventuella rättigheter som du har enligt gällande konsumentskyddslagar eller andra tillämpliga lagar som eventuellt inte kan åsidosättas genom avtal i din jurisdiktion.

Exportkontroller. Programvaran omfattas av exportkontroller under amerikansk Exportadministrationreglering (”EAR”) och genomförandebestämmelser. Du samtycker till att du inte direkt eller indirekt kan exportera, överföra, tillåta åtkomst eller användning av Programvaran eller Tjänsterna och dess tillhörande dokumentation, inklusive tekniska data, i något land där exporten, överföringen eller tillgången begränsas av reglering eller annan lag, utan att det krävs ett godkännande från Bureau of Industry and Security i det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce) eller liknande myndigheter som kan ha jurisdiktion över sådan export eller översändelse. Du ska inte använda, överföra eller använda några McAfee-produkter för slutanvändning som relaterar till kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen, missilteknik, militären eller militära slutanvändare enligt 15 CFR avsnitt 744.21 om det inte tillåts genom regler eller en särskild licens som har utfärdats av amerikanska myndigheter..  Export till en viss individ, enhet eller ett visst land kan vara förbjuden enligt lag. Om det kommer till McAfees kännedom att det finns restriktioner för eller sanktioner mot användaren enligt tillämplig lag är McAfee inte skyldigt att uppfylla några av de skyldigheter som ingår i detta Avtal om sådant uppfyllande skulle innebära brott mot restriktionerna eller sanktionerna. Ytterligare information om inskränkta parter finns på följande webbplatser: Consolidated Screening List och OFAC Sanctions Programs. Ytterligare information om export och import av McAfee-produkter finns på McAfees webbplats ”Export Compliance” https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, som uppdateras då och då.

Program från tredje part. Visst material från tredje part som medföljer Programvaran eller Tjänsterna kan omfattas av andra villkor, vilka normalt återfinns i en ”Viktigt-fil” (ReadMe) eller ”Om-fil” (About) som medföljer Programvaran eller Tjänsterna. Sådant material från tredje part kan omfatta källkod som licensierats av tredje part under en eller flera licenser för öppen källkod eller fri programvara, inklusive GNU General Public License, vilka räknas som ”Programvara med öppen källkod”. Öppen programvara licensieras enligt villkor om skiljer sig från detta Avtal, och kan i vissa fall vara i strid med villkoren i detta Avtal, och i sådana fall gälla istället för villkoren i detta Avtal. Om en licens för Programvara med öppen källkod kräver att vi distribuerar källkod som har samband med Programvaran eller Tjänsterna alternativt Programvaran eller Tjänsterna i modifierad version, kommer vi att göra källkoden tillgänglig först på begäran.

Ingen avsägelse. Vi avsäger oss inte några bestämmelser i detta Avtal såvida vi inte avsäger oss dem i ett undertecknat skriftligt meddelande.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av Avtalet bedöms vara omöjlig att genomdriva ska denna del uteslutas medan resten av Avtalet fortsätter att äga sin fulla giltighet. SKILJEFÖRFARANDE TILLÄMPAS INTE PÅ NÅGRA YRKANDEN DÄR BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIVT SKILJEFÖRFARANDE FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

Fullständigt avtal. Det här Avtalet är det fullständiga avtalet mellan dig och oss och styr din användning av Programvaran och Tjänsterna som ingår. Det här Avtalet upphäver alla tidigare avtal mellan dig och oss gällande Programvaran och Tjänsterna samt alla meddelanden, utfästelser eller reklammaterial som har med Programvaran eller Tjänsterna att göra.

Licensenheter. Programvaran och Tjänsterna är licensierade till dig av något av dessa rättssubjekt:

Om Programvaran hämtats i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller Karibien: McAfee, LLC, ett aktiebolag registrerat i Delaware, med kontor på adressen 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA.

Om Programvaran hämtats i Kanada: McAfee Consumer Affairs North, LLC, ett aktiebolag registrerat i Delaware, med kontor på adressen 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA.

Om Programvaran hämtats i Europa, Mellanöstern, Afrika, Stillahavsområdet eller Australien: McAfee Ireland Limited, med kontor på adressen Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Irland.

Programvaran är licensierad av McAfee, LLC. om programvaran hämtas i Japan. Alla tjänster erbjuds av McAfee Co., Ltd. med kontor i Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, om programvaran hämtas i Japan.

Lokal lagstiftning. Underavsnitten nedan innehåller information om vilken lokal lagstiftning som tillämpas för Avtalet och som kan komma att äga företräde över standardvillkoren.

Australien. För konsumenter i Australien:

Dina rättigheter enligt den begränsade garantin tillkommer utöver andra rättigheter och ersättningar som du eventuellt har rätt till enligt lagstiftningen för de varor eller tjänster som garantin gäller. Våra produkter levereras med garantier som inte kan åsidosättas på grund av avsnitt 2 i 2010 års Competition and Consumer Act (Cth) (”Australian Consumer Law”). Du har rätt till ersättning eller återbetalning för ett betydande fel och kompensation för alla andra typer av rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har även rätt att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte håller acceptabel kvalitet och felet inte kan anses som ett betydande fel. Denna garanti utfärdas av McAfee Ireland Limited med kontor på adressen Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, men du kan ringa 1800 998 887 om du har frågor om vår garanti för kunder i Australien. Alla anspråk du gör enligt denna garanti ska skickas till följande adress på din bekostnad:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australia

Om du är en kund bosatt i Australien ska du returnera det felaktiga mediet (om ett sådant medföljde) till oss på egen bekostnad tillsammans med en kopia av ditt kvitto inom 14 dagar efter att du upptäckt felet. Vi kommer att meddela dig att vi har tagit emot mediet inom 14 dagar efter mottagandet.

FRISKRIVNINGARNA I DETTA AVSNITT GÄLLER INTE I AUSTRALIEN EFTERSOM AUSTRALISK LAG INTE TILLÅTER ATT EVENTUELLA TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS. I SÅDANA FALL BEGRÄNSAS DE UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIERNA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA SOM BESKRIVS I DETTA AVSNITT GÄLLER INTE KONSUMENTER I AUSTRALIEN.

INGET I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR EVENTUELLA RÄTTIGHETER SOM DU HAR ENLIGT AKTUELLA KONSUMENTSKYDDSLAGAR ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA LAGAR, INKLUSIVE AUSTRALIENS KONSUMENTLAGSTIFTNING, SOM EVENTUELLT INTE KAN ÅSIDOSÄTTAS GENOM AVTAL I DIN JURISDIKTION.

Kanada. Om du införskaffade Programvaran eller Tjänsterna i Kanada är Avtalet, all användning av Programvaran och Tjänsterna, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade lagstiftningen i Ontario, Kanada, om inget annat föreskrivs av lokal lagstiftning.

Frankrike. Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Europeiska Unionen, Island, Norge eller Schweiz. Om du förvärvade Programvaran eller Tjänsterna i Europeiska Unionen, Island, Norge eller Schweiz gäller den nationella lagstiftningen i det land du befann dig i när du hämtade Programvaran.

Japan. Om du införskaffade Programvaran eller Tjänsterna i Japan är Avtalet, all användning av Programvaran och Tjänsterna, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade japansk lag, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagval.

Nederländerna. För kunder i Nederländerna gäller automatisk förnyelse av en prenumeration tills vidare utan slutdatum och debiteras i enlighet med villkoren i prenumerationen. Du kan när som helst säga upp din förnyade prenumeration genom att kontakta kundtjänst minst 30 dagar före önskat slutdatum. Om dessa villkor uppfylls kommer vi att erbjuda en återbetalning i proportion till uppsägningsdatum i enlighet med lokal lagstiftning. Om du inte vill att prenumerationen ska förnyas automatiskt måste du stänga av automatisk förnyelse i dina kontoinställningar minst 30 dagar före den ursprungliga prenumerationens slutdatum.

KONTAKTINFORMATION FÖR MCAFEE

Kundtjänst och teknisk support:  http://service.mcafee.com

Tvister:

Att: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas, USA 75024

MFECONSUMER.EULA.2020.10.13.GENERAL

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

SERVICES DESCRIPTION OF SERVICE
Virus Removal Service Our Service Agent assesses your Windows PC to determine whether it has been infected by malware, and uses commercially reasonable efforts to diagnose and remove any malware found.
Tune-Up for PC Our Service Agent assesses the operational health of your computer, and takes steps to improve its efficiency. This may entail adjustments to system settings and the disabling or removal of unnecessary applications and system clutter.
Set-Up & Optimize Our Set-Up & Optimize services offer remote, over the phone guidance in setting up your computer, smartphone or tablet. Get experienced help setting-up your home network, connecting the right peripheral devices, improving your PCs performance, or installing common software.
Advanced Troubleshooting Our Advanced Troubleshooting services offer remote, over the phone help for troubleshooting and resolving computer problems or optimizing your PC performance.
Concierge Gold A subscription that includes all the Services described above.
Concierge Platinum A subscription that includes all the Services described above, as well as a one-year license for McAfee Total Protection and McAfee TechMate.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Product 0 incidents
0-3 months
0 incidents
4-6 months
0 incidents
6-9 months
0 incidents
>9 months
1 incident used
 
2 incidents used
 
More than 2
 
Concierge Gold 100% 80% 70% 30% 65% 35% 0%
Concierge Platinum 100% 75% 65% 25% 60% 20% 0%

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

McAfee Refund Policy


What is the refund policy for McAfee products?
Document ID: TS102153

Summary

McAfee Refund Policy
McAfee offers a money-back guarantee on most McAfee-branded consumer products if you are not satisfied with your product for any reason. However, eligibility for a refund depends on a number of factors including, but not limited to, the type of product, subscription term, duration since purchase, where it was purchased, and so on.

Shipping, handling, and any applicable tax are not refundable except in certain states and countries where these items are refundable. If you receive a refund for your purchase, you are obligated to uninstall the software. In addition the license might, at McAfee's sole discretion, be disabled to prevent further use.

Who is eligible
Annual subscribers to a McAfee Consumer or Small Business Security product that make a request within 30 days of a product purchase. McAfee does not provide partial refunds. The 30-day money back guarantee is not available for monthly subscribers.

If you are an individual user, and have acquired the products or services covered under this program for your personal or small business use, you can cancel your purchase from McAfee and obtain a refund within a set time frame from the original purchase. If the purchase is outside of the following time frames, the refund will be denied:

 • 30 days for Annual Subscription Services
 • 30 days for Retail Products

If your annual subscription has been automatically renewed, McAfee will gladly provide you a full refund if your request is made within 60 days of being charged.

NOTE:  For users who purchased products from a retail store, see the instructions in TS102152

Who is not eligible
Monthly subscribers—individual users who cancel their monthly membership will no longer be charged in the next month of their subscription.

Customers from the Netherlands
The above does not apply for Dutch customers; customers from the Netherlands are required to contact Customer Service for more details.

Use our Virtual Agent to help you determine if you are eligible
If you prefer guidance while resolving this issue, click here to see our guided steps: http://www5.nohold.net/McAfeeEndUser/login.aspx?pid=3&login=1&ruleid=184
NOTE: When you click the link above, a new window will open. Simply follow the prompts and, when you have completed the guided steps, close that window.

How to Contact Customer Service
McAfee strives to deliver quality products, service, and support. If you are within the time frame for a refund and would like to request a refund, or you are from the Netherlands, contact one of our customer service representatives at our Customer Service Homepage: https://service.mcafee.com/ContactCustomerService.aspx?lc=1033&sg=CS&pt=1

Removal Instructions
In accordance with the license agreement, after you receive your refund you must delete all program files for the product that you return. For uninstall instructions, see the following articles:

Previous Document ID
CS40107

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult our [Legal Landing Page] for more information regarding our [Privacy Notice], [DMCA Copyright Policy], [Refund Policy], [Terms of Sale], [Anti-Piracy Policy], [Trademark Guidelines], [Virus Protection Pledge] and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with [McAfee Trademark Policy and Guidelines.]

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms. - See more at: https://www.mcafee.com/consumer/en-us/legal.html#sthash.SzX6rJO9.dpuf

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 14, 2017

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
If you see... It means...
Virus Protection Pledge: Available You’re covered with our Virus Protection Pledge
Virus Protection Pledge: Not Available You’re not yet covered – sign up for Auto-renewal to enjoy our Virus Protection Pledge

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.